Příloha k ročníku 2000 PALIČKOVANÁ KRAJKA VE SVĚTĚ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k ročníku 2000 PALIČKOVANÁ KRAJKA VE SVĚTĚ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH"

Transkript

1 Příloha k ročníku 2000 PALIČKOVANÁ KRAJKA VE SVĚTĚ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH Helena Vaňková Motto: Paličkovaná krajka není to nic než díra lapená do nitě jak ptáče do sítě, a jaká je to krása ". M. Kubátová V rámci studia speciální pedagogiky jsem si mohla prohloubit pohled na problematiku těžce zrakově postižených. Ve své praxi jsem začala vést kurz paličkování pro zrakově postižené. Předpokladem bylo, že tato technika ručnich prací, která obyčejně vyžaduje zrakovou kontrolu, nemusí být pro tyto lidi nedostupná. Výsledkem mé snahy je tento příspěvek, jehož cílem je přizpůsobit metodiku výuky paličkované krajky právě tak, aby se i nevidomí mohli tuto techniku naučit. Na začátku bylo nutno vybrat nevidomé zájemce, kteří měli o paličkování zájem, a technické zázemí. To jsem nalezla ve Středisku integračních aktivit Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS). Hodnota této práce spočívá v tom, že je po modifikaci využitelná nejen pro lidi s různým stupněm zrakového postižení (s ohledem na kontraindikace), aleje využitelná i pro jiné typy postižení. Co je to krajka a paličkování Krajka je průhledná, vzdušná textilie se vzorem. Existují krajky pletené, háčkované, síťované, drhané a šité. Paličkovaná krajka je ta, která vzniká prohazováním nití namotaných na paličkách - malých dřívkách. Nitě se postupně z paliček odmotávají a přišpendlují se na předkreslený vzor - říkáme mu podvinek. Ten leží na podušce - v krajkářské řeči je to herdule. Je náročné vystopovat vznik a vývoj krajek, neboť materiál, ze kterého krajky odedávna vznikají, není trvanlivý. Proto se o nejstarších krajkách, které se již nedochovaly, většinou dovídáme z nepřímých svědectví v podobě maleb a písemných odkazů. Z historického pohledu je jednou z nejstarších, i když ne krajkářských, technik tkaní, která se dále vyvíjela. Již od začátku se nechávaly po skončení tkaní volně viset osnovní (svislé) nitě, které se svazovaly, čímž vznikaly třásně. Tyto třásně byly 276

2 další textilní technikou, která se používala ke zpevnění kraje, ale i pro ozdobu. Později se z vázání uzlů (třásní) vyvinulo drhání, kde už nebyla potřeba tkanina. Nitě se různě uzly spojují a rozpojují, z čehož vznikají rozličné vzory. Obdobnou technikou drháni je síťování. Tato krajka vznikne vázáním stále stejného jednoduchého uzlu z jedné nitě pomocí speciální jehly kolem dřívka, jež určuje velikost ok. Pomocí člunku vzniká další druh krajky, které se říká frivolitky, tvořící se ze smyček z jedné nitě. Jednou z nejstarších pomůcek je jehla. Zprvu byla využívána ke zhotovení oděvů z kůže. Zajímavou textilní technikou, přiřazovanou k nejstarším krajkám, je vyšívání, jež se neobejde bez tkané textilie, kterou zdobí a tvoří s ní celek. Některé techniky pak přecházejí v krajku šitou, tvořenou jehlou a nití na pevnějším podkladu, který se po dokončení krajky odpárá, a zůstává krajka. Pro tkaní je důležitý tkalcovský stav nebo rám. Rám se využívá i pro krosienkovou textilii, kdy se kříží dvě soustavy osnov. Této technice se říká pletení na rámu. Nakonec je třeba zmínit se o dalších velmi známých a využívaných textilních technikách, jako je háčkovaná a pletená krajka. Historie paličkované krajky Za počátek paličkované krajky, jako jedné z nejmladších textilních technik, je pokládána Itálie koncem 15. a v 16. století. V tomto období se stává krajka součástí oděvů a je vizitkou bohatství a moci. Krajku většinou navrhovali malíři. Též vznikaly krajkářské učebnice, školy a dílny. Během 16. století se paličkování rozšířilo do celé západní Evropy. Do této doby spadají i zprávy o paličkování na území Čech v několika oblastech. Nejvíce se rozšířilo v horských pohraničních oblastech západních Čech - Krušnohoří jako doprovodný jev hutnické kolonizace. Tato vazba je doložena i v další oblasti na západě Čech, kdy roku 1587 povoluje císař Rudolf II. usazení řemeslníků v Hostouni na Domažlicku, mezi nimiž jmenuje i krajkáře. Třetí významnou oblastí jsou východní Čechy - Vamberecko, které se staly nejznámější krajkářskou oblastí v Čechách. Teprve v 18. století se začínala používat paličkovaná krajka v lidovém prostředí. Ve druhé polovině 18. století se krajka udržuje jen v lidovém krajkářství jako součást kroje. V 19. století klesla výroba ručně paličkovaných krajek, neboť vzrostla konkurence levnějších, strojových krajek. Obnovený rozvoj krajky nastává až ve 20. století, kdy krajka dostává novou tvář a české krajkářky získávají i mnohá mezinárodní ocenění. Krajky rozdělujeme historicky a geograficky do dvou základních skupin, a to na západoevropské a východoevropské. Rozdíl mezi skupinami je dán typem krajky, jejich vývojem a způsobem zpracování. Západoevropská krajka je velice rozmanitá jak vzorem, tak i druhem. Krajkářky spolupracovaly s výtvarníky, od kterých měly kresby, jež pak samy převáděly a upravovaly pro paličkování. Používal se 277

3 velice jemný materiál. V západoevropské krajce si však někdy vystačily i s jednoduchými technikami, s nimiž dosáhly složitých vzorů. Bylo však potřeba použít stříhanou krajku, tedy krajku složenou z více samostatných dílů. Tato skupina se odlišuje také používáním velkého množství párů paliček, kterých bylo mnoho druhů. Každý druh paliček byl určen pro jiný typ krajky. I přes velké množství paliček byla krajka řídká. Nejznáinějšími krajkářskými zeměmi jsou Itálie, Belgie, Nizozemí a Francie. Východoevropské krajky vyráběli převážně Slované, užívalo se hrubšího materiálu, byla oblíbena větší barevnost. Krajka je hustě paličkovaná a pevná. Ve východoevropské krajce se velice často používá háček pro připojení k již hotové části krajky. Zde se znalost druhů krajek a vzorů předávala přímým učením. Krajkářky se scházely za zimních večerů, kdy se nejen paličkovalo, ale také vyprávělo. Zvláštností je i pojmenování, kdy se neužívalo názvu podle místa výroby, jako u západoevropské krajky, ale používalo se názvu, jenž souvisel se vzorem krajky nebo s její technikou. Nejznámější centra východoevropské krajky jsou v Rusku, na Slovensku a v bývalé Jugoslávii. Krajkářské školství Dalším z rozdílů mezi západoevropskou a východoevropskou paličkovanou krajkou je odlišný vývoj krajkářského školství a výchovy krajkářek. Již v století vznikají ve všech významných oblastech v západní Evropě krajkářské školy a dílny, jsou rozšiřovány vzory a podvinky, zatímco ve východní Evropě do té doby školy a dílny téměř neexistují. Na východě se totiž krajkářství rozvíjelo velice pomalu, teprve v století byly povolávány krajkářky ze západu. Krajka se na východ šířila někdy i náhodně, např. když se krajkářka ze západní Evropy usadila v některé oblasti východní Evropy, kde zavedla paličkovanou krajku. Např. u nás v Krušných horách se usadila v roce 1561 Barbora Uttmanová, která se zasloužila o zavedení a organizování krajkářství v tomto kraji. Nejvíce známá a prosperující je ale krajka vamberecká (Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou, je zde i muzeum krajky). Její kořeny sahají až do poloviny 17. století, kdy se vamberecké panství dostalo pod ruku belgického šlechtice, jehož manželkou se stala krajkářka Magdalena Grambová též z Belgie. Ta naučila paličkovat vamberecké ženy ty nejjemnější krajky. Byla však velice přísná a nestrpěla sebemenší odchylku od předlohy. Jedna z prvních krajkářských škol ve východní Evropě byla založena v 17. století v Novgorodě Petrem Velikým. Jak vypadalo krajkářské školství na našem území? V roce 1753 prohlásila Marie Terezie krajkářství v našich zemích za svobodné řemeslo. V roce 1767 v Praze pak zakládá první krajkářskou školu v Rakousku-Uhersku, do které povolala učitelku z Nizozemí. V roce 1817 zahájila výuku další škola v Praze, která již měla celou řadu poboček, a kromě paličkované krajky se vyučovala i krajka šitá. 278

4 Až v roce 1879 vznikl ve Vídni Císařsko-královský školský ústav, který též spravoval školy a pobočky v Čechách a na Moravě. Správu krajkářských škol převzal po roce 1918 Státní ústav školský pro domácký průmysl, jenž byl roku 1946 přejmenován na Školský ústav umělecké výroby a byl převeden pod ministerstvo školství. Nyní je střední uměleckou řemeslnou školou. V roce 1889 byla zřízena odborná škola se stámí podporou ve Vamberku. Roku 1905 vznikl ve Vídni Ústřední císařský kurz, jenž byl elitní školou a byly do něj posílány nejlepší krajkářky z Rakouska- -Uherska. V roce 1908 vychází kniha Krajky a krajkářství lidu slovanského v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a Uherském Slovensku" od Reginy Bíbové a Marie Smolkové, které sesbíraly mnoho vzorů, podvinkůa fotografií z přelomu 19. a 20. století. Tato publikace je jedním ze stěžejních děl našeho krajkářství. Po roce 1945 vznikl speciální ateliér krajky a výšivky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, který vedla Emilie Paličková. Roku 1946 vzniklo v Orlických horách výrobní umělecké družstvo Vamberecká krajka, jehož úkolem je soustředit krajkářky a výtvarnice, vyrábět a prodávat ručně paličkovanou krajku, hledat uplatnění, udržet uměleckou a technickou úroveň a v neposlední řadě zabývat se dalším vývojem krajky. Od roku 1976 má také svůj učební obor - ruční krajkářka. Toto družstvo má za sebou mnoho i mezinárodních úspěchů. Krajkářské zásady I. Prošková (1996, s. 34) uvádí ve své publikaci Ručně paličkovaná krajka" tyto krajkářské zásady: 1. Počet paliček na jednotlivé vzory se udává v párech. Jen zcela výjimečně používáme v paličkování jednotlivou nit. Základní jednotkou je tedy pár - dvě nitě, dvě paličky. 2. Paličky musí být ve stejné rovině, asi 10 cm od práce. Před i během paličkování si je neustále udržujeme stejně dlouhé. Častěji prodlužujeme například vodivý pár, který se zkracuje rychleji než ostatní páry. 3. Důležitá je přesnost paličkování. Krajkářka se nesmí dopustit žádné chyby v technice ani v křížení nití. I špendlíky je třeba píchat naprosto přesně do určených míst šikmo proti tahu nitě. 4. Všechny nitě musí být neustále utahovány, váha paličky krajku vypne jen částečně. 5. Není-li určeno kresbou v podvinku jinak, musí být nitě stejnoměrně rozloženy, nesmí se zhušťovat a jinde tvořit velké mezery. Krajka musí být naprosto čistá. Proto musí být čistý povlak na podušce, čistý podvinek, paličky, materiál a samozřejmě ruce krajkářky. Krajka se paličkuje po rubu. Veškeré zakončení provádíme na vrchu, po dokončení a otočení se tak uzlíky dostanou pod krajku. Proto také musíme nejprve paličkovat motiv, který má být nakonec v popředí. 279

5 Pomůcky Aby mohla vzniknout paličkovaná krajka, je zapotřebí použít k tomu určené pomůcky. Krajka se paličkuje na podušce, která je položena na stojánku nebo v košíku. Příze je navinuta na paličkách, jenž se různě prohazují (kříží a kroutí), čímž vzniká krajka. Tato čerstvě vzniklá krajka se přišpendluje ke vzoru. Podvinek musí být vyztužený tvrdým papírem a na podušce vypnutý, aby se nezdeformoval. Poduška: Poduška má různé názvy. V Čechách se jí říká vedle herdule i peřinka, na Slovensku např. batoh, vankuš. Poduška může mít různé tvary, např. válcovitý, oválný, plochý. U nás se používají většinou herdule válcovité. Zajímavá je například herdule, na níž se paličkovaly čepce ke krojům. Tato herdule měla tvar koule, a proto se mohly čepce paličkovat podle požadovaného tvaru. Válcovité herdule bývají vyplněny většinou pilinami, někdy i senem, slámou, nebo dokonce pískem. Herdule plněná pilinami se však musí častěji doplňovat, neboť piliny sesychají. Vy budete používat herdule ploché, kvůli snadnější orientaci. Je to vlastně dřevěný rámeček se dnem, ve kterém je uložen polštář. Tento polštář má v sobě vrstvu polystyrenu a vrstvu filcu. Celý je pak zabalen v plátně. Paličky: Existují dva druhy paliček. Starší jsou bezpláštíkové a mladší s pláštíkem. Oboje paličky jsou vyráběny z tvrdého dřeva (na soustruhu). Paličky se i různě zdobily, např. vyřezáváním, korálky, malováním. Zdobení, materiál a typický tvar jsou jedny z mnoha znaků, podle 280 nichž se dá určit, ze které země nebo oblasti pochází. Například ve staré Anglii se používaly mezi šlechtou paličky zlaté, stříbrné i ze slonových kostí, v chudších oblastech pak z kostí rybích. Bezpláštíkové, jednodušší paličky, které budete používat vy, se drží za dolní část. Příze je navinuta na horním konci (krčku) paličky. Kvůli snadnému rozlišení budete mít paličky různých tvarů. Příze: Původně se předly nitě ručně. Na paličkování se používá příze lněná, bavlněná, hedvábná. Vždy k určitému vzoru se musí vybrat správný materiál podle druhu, barvy a síly. Aby se vám lépe pracovalo, budete používat silnější materiál. Stojánek: V dnešní době se používají stojánky stojící na podlaze (asi metr vysoké), nízké stojánky a košíky stojící na stole, vyrobené přesně na míru herdule. Některé herdule se mohou jen opřít např. o stůl. Podvinek: Podvinek je kreslený nebo tištěný vzor pro paličkovanou krajku. Dříve se paličkovalo bez podvinků, jen to, co se krajkářka naučila nebo odkoukala. Později se začaly používat podvinky vypíchané na tvrdém papíře, kde se v místě dírky vpichoval špendlík. Přesto si ale krajkářka musela vzor pamatovat. Např. v Rusku se paličkoval vzor podle kombinace čísel. Těmto krajkám se říkalo číselnoje". Pro Vás jsem vypracovala podvinky reliéfní. Špendlíky: Ve východoevropské krajce se špendlíky užívaly jen zřídka. Proti tomu západoevropská krajka byla jemnější, a proto špendlíky vyžadovala. Špend-

6 líky se používají k připevňování nití, aby krajka neztratila svůj tvar. Nejlepší špendlík pro současnou krajku je špendlík co nejdelší a zároveň velmi tenký. U složitějších vzorů se používají špendlíky navíc s malou hlavičkou. Vy budete používat tenké špendlíky, ale s větší hlavičkou, aby se vám nepoškodila bříška prstů. Mezi další pomůcky patří nůžky. Nejvhodnější nůžky jsou manikúrové, neboť jsou ostré a dají se s nimi po dokončení práce odstřihnout zbývající nitě. Po dokončení práce je potřeba použít správné tužidlo, aby krajka držela svůj tvar i nadále. Jako tužidlo se používá např. škrob na prádlo za studena nebo lak na vlasy. Bylo by dobré, kdybyste si pořídili obal (např. desky, sáček) na hotové vzomíky, aby se neznečistily a nepoztrácely. Přípravné práce Příprava příze: Výběr materiálu (typ a síla) záleží na vzoru, který bude paličkován. Délka návinu na 1 pár paliček (pp;) bude vždy uvedena ke každému vzomíku. Za 1 délku (d) považujme jedno rozpažení. Naměříme přízi na příslušný počet délek. Přízi přeložíte napůl. V místě poloviny vytvoříme liščí uzel tak, že přidržíme přeloženou přízi levou rukou. Do vzniklého oka vložíme z jedné strany pravý palec a ukazovák. Prsty dáme od sebe až se oko napne. Prsty pravé ruky překlopíme spolu s přízí vrchem směrem k levé ruce. Špičky obou prstů se dostanou vně příze. Tím vzniknou 2 oka těsně kolem prstů. Prsty dáme špičkami k sobě. Oka stáhneme z prstů, tak se dostanou obě oka vedle sebe a vytvoří 1 dvojité oko. Prsty opatrně vyjmeme a okem prostrčíme špendlík. Špendlík zapíchneme do herdule. Tímto způsobem jsme si připravili přízi pro 1 pár k navíjení tak, aby nesjížděla. Navíjení paliček: Uchopíme paličku do levé ruky tak, aby v dlani spočívala dolní část paličky a homí část byla směrem šikmo nahoru. Do pravé ruky uchopíme 1 konec připravené nitě, ze shora přiložíme na homí konec krčku paličky. Levým palcem přidržíme pevně nit a pravou rukou namotáním po směru hodinových ručiček částí nitě zajistíme, aby se nit neroztáčela. Ukazováčkem a palcem pravé ruky obejmeme paličku s již navinutou nití tak, aby se nerozmotala. Nyní můžeme vrátit levý palec zpět do dolní části paličky. Levou rukou začneme pozvolna otáčet paličkou proti směru hodinových ručiček. Pravou rukou přidržujeme nit. Nit se musí utahovat, aby se po dokončení navíjení nerozmotala. Navíjíme po celé délce krčku nejprve k sobě, poté od sebe, dokud se nepřiblížíme ke druhému konci nitě. Levým palcem opět zajistíme navinutou nit. Pravou rukou si odměříme od konce vzdálenost mezi rozpaženým ukazovákem a palcem. Tento konec nitě si necháme volný pro uvázání speciálního uzlu. Nyní uchopíme přibližně uprostřed volný konec nitě mezi ukazovák a palec tak, že palec je vespod. Za stálého držení nitě přetočíme palec s ukazovákem po směru hodinových ručiček, čímž vytvoříme očko, kterým zespodu nahoru prostrčíme krček

7 paličky a utáhneme. Tímto způsobem jsme zajistili navinutou nit, aby se při práci nepovolovala. Při paličkování se nit zkracuje, proto je potřeba nit průběžně prodlužovat. Nit prodloužíme tak, že přidržíme nit a pootočíme paličkou po směru hodinových ručiček. Příprava pod vínku: Připravíme si folii s podvinkem, tvrdý papír, špendlíky a herduli. Na tvrdý papír přiložíme folii a obojí umístíme do středu herdule tak, aby práce směřovala shora dolů. Podvinek s tvrdým papírem přišpendlíme po obvodu k herduli. U složitějších krajek, kdy se při práci mění směr, je potřeba herduli otáčet. Podvinek lze vícekrát použít. Znečištěný a špatně hmatatelný podvinek je nevhodný. Příprava herdule: I herduli je třeba dobře připravit. V první řadě je nutné dbát na její čistotu. Po stranách herdule napícháme špendlíky. Herdule musí být opřena tak, aby se krajkářka při práci neohýbala. Navazování nití: Při paličkování se někdy přetrhne nit, ale může se stát, že nit také dojde. Pro tento případ se používá krajkářský uzel, jenž si popíšeme. Nejprve si vytvoříme smyčku na volné niti namotané na paličce. Uchopíme přibližně uprostřed volný konec nitě mezi pravý ukazovák a palec tak, že palec je vespod, zároveň ukazovákem a palcem levé ruky uchopíme nit na volném konci. Za stálého držení nitě přetočíme pravý palec s ukazovákem po směru hodinových ručiček, čímž vytvoříme větší očko. Do vzniklého oka vložíme zespodu pravý ukazovák, ke kterému přidáme i pravý palec. Těmito prsty uchopíme volný konec nitě hned za překřížením. Drženou část nitě protáhneme očkem, čímž dosáhneme konečné smyčky. Smyčku vložíme do levé ruky a navlékneme ji na zbylý kousek nitě. Uzel se dokončí zatažením nitě smyčky (až s tichým tupnutím zaseknou, jinak by se nit svezla dolů). Po závěrečném dohotovení krajky a jejím natužení se konečky přebývajících nití krátce zastřihnou. Používané technické značky Pro ulehčení a přehlednost se v podvincích zakreslují technické značky, které nahrazují mnohdy dlouhé slovní názvy jednotlivých technik. Pro vás jsou tyto technické značky převedeny do Brailleova písma. Tyto značky nevznikly náhodně, ale s využitím znalosti systému braillského záznamu. Braillský znak je volen tak, aby byl co nejkratší, nejvýstižnější a aby vycházel z podstaty Brailleova písma. Brailleovo slepecké písmo, a tedy i výše zmíněné technické značky, vychází z šestibodu, přičemž každý bod je označen číslem: CD <D <D Příklad: jako prefix pro technický znak jsem zvolila!", který se v Brailleově písmu píše O O body č. 235: O 282

8 Nejužívaněji! technické značky jsou tyto: prefix pro technický znak jc! 235 křížit kroutit '/ 4,456 řetízek x 1346 plátno " 2356 velké plátno " 6,2356 obtáčené plátno g 1245 kroucené páry '/" 4,456,2356 pro levý (L) kraj pro pravý (P) kraj na očka ó 246 o 135 za dva páry r 1235 ř 2456 za dva páry s obtáčeným plátnem rg 1235,1245 gř 1245,2456 Název Technický znak Tech. znak v Braill. písmu v černotisku Prefix pro technický znak J2 0 křížit * kroutit 7 4,456 o*o* * 000* řetízek X 1346 v )(: 00 0* plátno 2356 oo velké plátno 6,2356 oo oo 00 0* obtáčené plátno g 1245» 00 šikmé plátno ť 1256 *o 0* kroucené páry 7" 4,456,2356 o.o.oo 00 0* - \ ooo*** dírková pod tes 7ť 4,456,1256 o.o..o 00 0* 000*0* potohod JL e 15 *o 0* 00 lístek I 123 *o 1 0 tkaný řetízek xl 1346, *0 *0 pavouček p t 0 283

9 Okrese L Tech. znak v černotiaku L Tech. znak v Braill. písmu na očka o. < o* na očka ÓT 246,4,456, 11C O. O. O. OO s ažurou ZoOO oooo» K o*oo o* za dva póry 1235 za dva páry s ažurou i za dva páry s obtáčeným plátnem r nc ťr K o 1235,4,456, > _ toototoo 2356 oooiii oooo* rg 1235,1245 O O OO y P T. znak P Tech. znak v černotiaku v Braill. písmu. Tf ) o 135 S2 o To 4,456,2356, 135 o o oo «o oo o* o oo o *o f 2456 s: o* 4,456,2356, 2456 o* o* oo o* ooo»»»»» oo o* o * gř 1245,2456 «o* oo o«uvedu příklad: V pravém horním rohu podvinku je technickými znaky zapsáno, o jaký vzorník jde.!ó "o tedy oznamuje, že jde o technický znak popisující vzorník, kde se bude paličkovat technikou plátno po obou stranách na očka. Základní technické prvky Obr. 1: Kroucení!'/ X Kroucení je úkon, při kterém se pravá nit přehazuje přes levou nit, většinou se to týká jednoho páru. Počet kroucení závisí na síle materiálu a vzdálenosti mezi páry. Tento počet je někdy v podvinku označen počtem šikmých čárek vedených přes danou linku. X Křížení je úkon, kdy se levá nit přehazuj přes nit pravou. Při paličkování probíhá křížení mezi dvěma páry tak, že se druhá nit přehodí přes třetí. Obr. 3: Řetízek!x XX Obr. 2: Křížení!+ Potřebujeme dva páry navinutých paliček, které zavěsíme najeden špendlík. Práci si rozdělíme na dva kroky: 1. krok: oba páry rozdělíme po jednom do jedné ruky. V každé ruce pár jednou zkroutíme.

10 2. krok: prostřední dvě nitě zkřížíme, to jest druhou přehodíme přes třetí. Současně řetízek utáhneme roztažením párů do stran. Tyto dva kroky stále opakujeme. S řetízkem se setkáte ve vzornících, kde se řetízek paličkuje dle podvinku, který vám určí, jak bude řetízek dlouhý. Řetízkem se také mohou vzomiky začínat i končit, ale lze jím i přejít z jednoho ukončeného vzomíku do nového. je nahrazena párem. Pracovní postup je tedy rozdělen stejným způsobem na tři kroky: 1. krok: křížit - druhý pár přes třetí; 2. krok: v každé ruce kroutit - pravý pár přes levý; 3. krok: opět křížit - druhý pár přes třetí. I zde se páry v rukou prohodí. Nesmíme ani opomenout velké plátno utáhnout. Velké plátno se používá při spojování dvou řetízků. Obr. 6: Obtáčené plátno!g Obr. 4: Plátno!" Pro plámo potřebujeme dva páry navinutých paliček. Do každá ruky uchopíme jeden pár paliček. Samotná práce sestává ze tří kroků: 1. krok: křížit - druhá nit přes třetí; 2. krok: v každé ruce kroutit - pravá nit přes levou; 3. krok: opět křížit-druhá nit přes třetí. Po třetím kroku se nám páry v rukou prohodí. Hotové plátno utáhneme roztažením párů do stran. m Obr. 5: Velké plátno! " $ X Na obtáčené plámo potřebujeme dva páry navinutých paliček. Pracovní postup je obdobný jako u plátna. Uchopené páry v rukou projdou těmito třemi kroky: 1. krok: křížit - druhá nit přes třetí; 2. krok: v každé ruce dvakrát kroutit - pravá nit přes levou; 3. krok: křížit - druhá nit přes třetí. Po třetím kroku zůstanou páry ve stejném pořadí jako na začátku. Opět utáhneme, ale nyní o něco opatrněji. Obr. 7: Kroucené páry!'/" Velké plátno se paličkuje stejným způsobem jako plátno jednoduché, ovšem s tím rozdílem, že každá nit je zdvojená, 285

11 Na techniku kroucených párů potřebujeme dva páry navinutých paliček. Nejprve jednou či vícekrát zkroutíme v každé ruce jeden pár. Poté paličkujeme plámo (křížit - kroutit - křížit). Nakonec utáhneme. Základní pojmy Obr. 8: Na očka!ó o Techniku za dva páry s obtáčeným plátnem budeme z počátku používat v krajce, kde mají být rovné kraje, neboť umožňuje paličkovat jen s jedním vodivým párem. Vodivým a posledním krajovým párem upaličkujeme obtáčené plámo (křížit - dvakrát kroutit - křížit). Odložíme krajový pár. Vezmeme špendlík a zapíchneme jej do místa vyznačeného na podvinku pod oba poslední páry. Do volné ruky uchopíme krajový pár, utáhneme obtáčené plámo a opět krajový pár odložíme. Zůstane nám v ruce vodivý pár, který se vrací zpět do krajky. Tato technika se používá v kraji krajky, na kterém tvoří zoubky. Vodivým a posledním krajovým párem paličkujeme plámo (křížit - kroutit - křížit), utáhneme, odložíme stranou vodivý pár. Volnou rukou vezmeme špendlík a zapíchneme ho do místa vyznačeného na podvinku, mezi vodivý a krajový pár. Znovu uchopíme vodivý pár, jednou jej zkroutíme, otočíme ho kolem špendlíku zpět ke krajce a upaličkujeme plátno (křížit - kroutit - křížit) s krajovým svislým párem, jenž držíme v druhé ruce, utáhneme. Krajový pár odložíme. Obr. 9: Za dva páry s obtáčeným plátnem!rggř Obr. 10: Za dva páry!r ř Technika za dva páry vytváří v krajce rovné kraje. Budete seji učit používat později, neboť vyžaduje lepší orientaci v krajce a probíhají tu střídavě tři vodivé páry. Jeden vodivý pár prochází řadu, zbývající dva vodivé páry čekají v kraji krajky v podobě posledních krajových párů. Právě probíhající vodivý pár se zastaví před čekajícím párem v kraji, jednou se zkroutí, čekající pár se zkroutí dvakrát nebo vícekrát. Nakrouceným vodivým a čekajícím párem upaličkujeme plámo (křížit - kroutit - křížit). Pod oba tyto poslední páry zapíchneme špendlík, pár na kraji odložíme a druhý pár - už vodivý - jednou zkroutíme, paličkujeme další řadu. 286

12 Slovní popis vzorníků Vzomíky vznikají kombinací základních technických prvků. Před začátkem paličkování se ujistíme, že máme řádně připravený a připevněný podvinek, špendlíky a nůžky. Zde je ukázka jednoho z podvinků, podle kterých budete pracovat: Spodní linie určuje konec vzomíku a rozmístění párů. Řetízek!x Řetízek paličkujeme ze dvou párů, jako nácvik základních úkonů. Oba páry paliček zavěsíme na špendlík. Paličkujeme dle pracovního postupu řetízku u obr. 3. Zároveň sledujeme reliéfní linii na podvinku. Aby se linie lépe dodržovala, je místy přerušena dírkou pro vpíchnutí špendlíku. Podvinek končí též dírkou pro špendlík, kolem kterého zauzlujeme páry a paličky odstřihneme. Vyndáme špendlíky, sundáme vzorník a natužíme jej. Horní linie určuje začátek vzomíku, rozmístění a počet párů. Svislé linie označují levý a pravý kraj vzomíku při technice za dva páry". V místě bodu bude dírka pro vpíchnutí špendlíku (konec řady). Šikmé přerušované čáry spojující svislé krajové linie naznačují směr a vedení vodivého páru. Dvě tečky v dolní části svislých linií označují další typ pravého a levého okraje vzomíku při technice na očka". Plátno na očka!ó " o Na tento vzorník si připravíme pět párů svislých a jeden pár vodivý. Do označených bodů na homím okraji podvinku umístíme špendlíky, na které zavěsíme svislé páry. Podvinek je vyhotoven tak, že začínáme paličkovat první řadu zleva doprava. Proto zavěsíme vodivý pár na první špendlík zleva se svislým krajovým párem, jedenkrát kroutíme pouze v levé ruce a jedenkrát křížíme. Nyní v levé ruce držíme svislý krajový pár a v pravé pár vodivý, špendlík je u středu mezi páry. Svislý krajový pár z levé ruky odložíme a přeložíme do ní pár vodivý. V levé ruce tedy máme vodivý pár a do pravé ruky vezmeme další svislý pár, který je po směru práce hned vedle právě prošlého krajového páru. Upaličkujeme plátno podle pracovního postupu u obr. 4. (křížit - kroutit - křížit). Vzniklo tak plátno, jehož 287

13 prázdný střed má tvar čtverce. Do středu pláma vsuneme špendlík daného svislého páru, který i s plátnem vrátíme zpět do dírky na horním okraji vzomíku. Při paličkování se páry opět prohodily tak, že v levé ruce je pár svislý a v pravé vodivý. Svislý pár odložíme a do levé ruky převezmeme pár vodivý. Znovu uchopíme do pravé ruky další svislý pár a opakujeme celý předešlý postup i u zbývajících svislých párů. Zastavíme se poté, kdy projdeme výše popsaným postupem i posledním krajovým párem. Máme tedy v rukou již prohozené páry (svislý v levé a vodivý v pravé ruce), s nimiž budeme paličkovat kraj na očka podle pracovního postupu u obr. 8 tak, že odložíme vodivý pár, volnou rukou zapíchneme špendlík do vyznačeného místa mezi vodivý a svislý krajový pár špičkou šikmo ke středu vzomíku. Znovu uchopíme vodivý pár, jedenkrát zkroutíme, otočíme jej kolem špendlíku zpět ke krajce a paličkujeme plámo (křížit - kroutit - křížit) s krajovým svislým párem, utáhneme. Krajový pár je nyní v pravé ruce a vodivý v levé. Krajový pár odložíme a do volné ruky přendáme pár vodivý. Do volné ruky uchopíme sousední svislý pár po směru práce. Paličkujeme plámo, svislý pár odložíme. Do pravé ruky přendáme pár vodivý, do levé další svislý pár. Pracovní postup opakujeme až na konec řady, kde paličkujeme kraj na očka. Tímto způsobem paličkujeme celý vzomík. Po poslední řadě přízi zauzlujeme a odstřihneme. Vzomík odšpendlíme a natužíme. Při paličkování se musí dbát na rovnoměrné rozmístění párů, utažení plátnové 288 vazby, svislé páry se musí brát postupné, nesmí se zkroutit ani přehodit. Plátno za dva páry s obtáčeným plátnem!rg"gř Potřebujeme pět svislých párů a jeden pár vodivý. Stejně jako u předešlého vzorníku umístíme špendlíky do bodů na horním okraji podvinku a na ně navěsíme svislé páry. I tento vzorník bude začínat ve směru zleva doprava, proto na levý krajový špendlík se svislým párem zavěsíme pár vodivý, jedenkrát zkroutíme pouze v levé ruce a jedenkrát křížíme. Dále postupujeme stejně jako u předešlého vzorníku tak, že postupně paličkujeme plámo, jež zavěšujeme na špendlíky na horní okraj, se všemi svislými páry až na poslední krajový pár, kde nastává změna. Máme tedy po odložení předposledního svislého páru v levé ruce pár vodivý a v pravé ruce krajový svislý pár, s nimiž paličkujeme kraj za dva páry s obtáčeným plátnem dle pracovního postupu u obr. 9 tak, že jedenkrát křížíme, dvakrát kroutíme v obou rukou a jedenkrát křížíme. Páry zůstávají ve stejném pořadí, to znamená v levé vodivý a v pravé krajový pár, který odložíme. Volnou rukou vyndáme špendlík a zapíchneme jej šikmo špičkou ke středu vzomíku do označeného bodu pod oba poslední páry. Aby toto první obtáčené plámo drželo a neposouval se krajový pár, zapíchneme ještě do jeho středu špendlík. Krajový pár uchopíme, obtáčené plátno utáhneme a opět krajový pár odložíme stranou. Vodivý pár, který se vrací zpět do krajky, přendáme do pravé ruky a do levé

14 vezmeme další sousední svislý pár po směru práce. Paličkujeme plámo stejně jako v předešlém vzomíku celou řadu po krajový pár, se kterým paličkujeme kraj za dva páry s obtáčeným plátnem podle výše uvedeného postupu. Takto paličkujeme celý vzorník. Po poslední řadě přízi zauzlujeme a odstřihneme. Vzorník odšpendlíme a natužíme. Plátno střídání krajů!ó" gř!rg "o Potřebujeme pět párů svislých a jeden pár vodivý. Tento vzorník je cvičení, kde si prověříte, jak jste se naučily paličkovat kraj na očka a za dva páry s obtáčeným plátnem. Uvnitř vzomíku paličkujeme nám již známé plámo, týká se to tedy tří vnitřních svislých párů. První řadu paličkujeme stejně jako u předešlých vzorníků. Změnou je, že na levé straně paličkujeme nejprve s krajovým párem kraj na očka a s pravým krajovým párem kraj za dva páry s obtáčeným plátnem. V polovině vzomíku se kraje vymění tak, že s levým krajovým párem paličkujeme za dva páry s obtáčeným plátnem a s pravým krajovým párem na očka. Na konci přízi zauzlujeme a odstřihneme. Vzomík odšpendlíme a natužíme. Kroucené páry 1!ó '/" gř Potřebujeme pět párů svislých a jeden pár vodivý. Technika kroucených párů je popsána u obr. 7. I nyní začínáme první řadu zleva doprava stejným způsobem jako vzomíky předešlé, pouze přidáme jeden úkon. Po odložení levého krajového páru přendáme vodivý pár do levé ruky a jedenkrát zkroutíme. Do volné pravé ruky uchopíme sousední svislý pár, paličkujeme plátno dle původního postupu a odložíme svislý pár. Opět kroutíme vodivý pár a přibereme další svislý. To celé opakujeme až na konec řady, kde paličkujeme za dva páry s obtáčeným plátnem. Jelikož již znáte oba typy krajů, budete po celou délku vzomíku paličkovat na levé straně okraj na očka a na straně pravé za dva páry s obtáčeným plátnem. I zde však bude novinka. Dostaneme-li se na konec řady ke krajovému páru, tak krajový i vodivý pár jedenkrát zkroutíme a pak teprve paličkujeme okraj na očka, nebo za dva páry s obtáčeným plátnem. Proto také uvnitř vzomíku vždy v každé řadě nejprve jedenkrát zkroutíme každý pár zvlášť a pak teprve paličkujeme plátno. Vzomík dokončíme obvyklým postupem. Kroucené páry 2!xr V" řx Potřebujeme pět párů svislých a jeden pár vodivý. První řadu začínáme tak, že vždy před svislým párem jedenkrát kroutíme vodivý pár, poté paličkujeme plámo, jež umístíme na homí kraj vzomíku. Zastavíme se však před krajovým párem. Vodivý pár jednou zkroutíme a paličkujeme plátno s krajovým párem. I do tohoto pláma umístíme špendlík, který vrátíme i s plátnem na homí okraj. Máme tedy v levé ruce krajový a v pravé ruce vodivý pár, s nimiž paličkujeme řetízek po linii až k místu, kde je přerušená. Přidržíme páry v jedné ruce, druhou rukou zapíchneme špendlík do bodu mezi přerušenou 289

15 linii. Páry opět rozdělíme kolem špendlíku, jednou zkroutíme a zkřížíme. Špendlík se ocitne uvnitř řetízku. Krajový pár z pravé ruky odložíme a vodivým procházíme další řadu kroucenými páry (nejprve oba páry kroutit, pak plátno). Stejně postupujeme i na druhém kraji i ve zbylém vzomíku. Vzomík dokončíme obvyklým postupem. Plátno za dva páry!r " ř Potřebujeme tři páry svislé a tři páry vodivé. Na tomto vzomíku se naučíme další variantu rovného kraje. Jsou však potřeba tri vodivé páry, kdy jeden pár prochází řadu a dva čekají v podobě krajových párů. První řada je shodná jako u předešlých popisů včetně samostatného kroucení vodivého páru před každým svislým párem. S posledním krajovým párem paličkujeme plátno, které umístíme na horní kraj, pod oba páry zapíchneme špendlík. Pár, který byl dosud vodivý a dostal se na kraj, odložíme, čekající pár blíž ke vzorníku se stal vodivým. Nyní jej jednou zkroutíme a paličkujeme s ním řadu. Uvnitř se vzomík paličkuje plátnem. Před čekajícím krajovým párem se vodivý pár zastaví a paličkujeme kraj za dva páry dle pracovního postupu u obr. 10 tak, že vodivý pár se kroutí jednou a čekající krajový dvakrát, paličkujeme plámo a umístíme špendlík pod tyto páry. Nový vodivý pár jednou zkroutíme a paličkujeme s ním další řadu. Stejně postupujeme jak na druhém kraji, tak po zbytek vzomíku. Vzorník dokončíme obvyklým postupem. Závěrem Tato metodika byla cíleně vypracována pro osoby nevidomé. Se skupinou tří nevidomých krajkářek byla také ověřena. Krajkářky zvládly bez zvláštních obtíží všechny vybrané techniky paličkované krajky. Kromě tohoto základního kurzu je zpracována a vyzkoušena i metodika pro pokročilejší krajkářky, která úzce navazuje na kurz základní. Jde pouze o rozšíření a zdokonalení technik, metodika zůstává stejná. V průběhu základního kurzu se navrhovaná metodika osvědčila a nebylo potřeba ji nijak upravovat ani od základu měnit. Literatura: PROŠKOVÁ, I.: Ručně paličkovaná krajka. Paličkováni, SIEBEROVÁ, 1.: Strážovské krajkářství. Okresní muzeum v Klatovech, edice Vlastivěda Klatovska JAŠKOVÁ, A.: Paličkování - základní techniky. Atelier Creative, Šicí centrum Švamberk HAL1KOVA, A.: Texty k přednášce pro seminář o historii a současnosti české krajky v Prešově PROŠKOVÁ, I.: Internetová adresa: 290

Paličkovaná krajka. Podrobné návody. Mořský koník. Paličkování rozvíjí trpělivost, preciznost a fantazii. Návody převzaty z www.palickomanie.

Paličkovaná krajka. Podrobné návody. Mořský koník. Paličkování rozvíjí trpělivost, preciznost a fantazii. Návody převzaty z www.palickomanie. Paličkovaná krajka Podrobné návody Mořský koník Paličkování rozvíjí trpělivost, preciznost a fantazii. Návody převzaty z www.palickomanie.cz Mořský koník Obtížnost: mírně pokročilý Použité techniky: plátýnko

Více

Paličkovaná krajka. Podrobné návody. Labuť. Paličkování rozvíjí trpělivost, preciznost a fantazii. Návody převzaty z

Paličkovaná krajka. Podrobné návody. Labuť. Paličkování rozvíjí trpělivost, preciznost a fantazii. Návody převzaty z Paličkovaná krajka Podrobné návody Labuť Paličkování rozvíjí trpělivost, preciznost a fantazii. Návody převzaty z www.palickomanie.cz Paličkovaná labuť Obtížnost: mírně pokročilé Použité techniky: plátýnko

Více

Návlek ručně oddělený kus niti dlouhý asi 60 cm, může být jednoduchý nebo dvojitý

Návlek ručně oddělený kus niti dlouhý asi 60 cm, může být jednoduchý nebo dvojitý 2. RUČNÍ ŠITÍ 2.1 Základní pojmy Steh základním prvkem šití, vzniká protažením niti od jednoho vpichu jehly k výpichu, od kterého se úkon opakuje Šířka stehu vzdálenost mezi dvěma vpichy jehly měřená kolmo

Více

Schoeller Süssen GmbH

Schoeller Süssen GmbH strana 1 Model 5 Dámský svetr Pro vel. 36/38 = údaje před závorkou, pro vel. 0/2 = údaje v závorce. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro obě velikosti. příze barva 36/38 0/2 Lorna značky Schoeller

Více

7.1. Háčkování do kruhu

7.1. Háčkování do kruhu háčkování do kruhu háčkování do kruhu 7.1. Háčkování do kruhu A teď ještě něco málo k háčkování do kruhu. Začneme vytvořením kroužku. A to tak, že spojíme konce základního řetízku pevným okem. Pozor aby

Více

Hodnoticí standard. Ruční krajkářka (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82)

Hodnoticí standard. Ruční krajkářka (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Ruční krajkářka (kód: 82-033-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Ruční krajkářka Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Uzel na háček s lopatkou

Uzel na háček s lopatkou Uzel na háček s lopatkou Vytvoříme smyčku, kterou přiložíme k raménku háčku. Spodní část háčku společně se smyčkou uchopíme prsty a kolem raménka provedeme 6-10 ovinů. Volný konec vlasce provlékneme smyčkou.

Více

Rýmařovsk. ovská 15. Origami. 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15. Origami. 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Origami (Práce s papírem, skládanka vánoční hvězda) 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško Origami - historie Origami je téměř tisíc let

Více

VÝPLŇKOVÉ STEHY SMYČKOVÉ STEHY. Pískový steh (str. 76) Snopkový steh (str. 76) Pavučinka látaná (str. 77)

VÝPLŇKOVÉ STEHY SMYČKOVÉ STEHY. Pískový steh (str. 76) Snopkový steh (str. 76) Pavučinka látaná (str. 77) VÝPLŇKOVÉ STEHY SMYČKOVÉ STEHY Kroužkovací a smykovací steh (str. 81) Uzavřený kroužkovací steh (str. 82) Pískový steh (str. 76) Snopkový steh (str. 76) Pavučinka látaná (str. 77) Uzlíkový kroužkovací

Více

Návod včelka. Květina: příze Elian Nicky(Vlnap) kousek světle růžové a klubíčko tmavě růžové

Návod včelka. Květina: příze Elian Nicky(Vlnap) kousek světle růžové a klubíčko tmavě růžové Návod včelka Příze: Včelka: Elian Nicky(Vlnap) světle oranžová(půl klubka), smetanová(čtvrt klubíčka), světle hnědá(půl klubka), tmavě hnědá(1 klubko), bílá(zbytek), zbytek červené na vyšití pusinky Květina:

Více

VÁZÁNÍ SLÁMY- TVORBA OZDOB. ZS1BK_AT1 Aplikace techniky

VÁZÁNÍ SLÁMY- TVORBA OZDOB. ZS1BK_AT1 Aplikace techniky VÁZÁNÍ SLÁMY- TVORBA OZDOB ZS1BK_AT1 Aplikace techniky 1 21.11. 2014 SLÁMA A SLAMĚNÉ VÝROBKY Sláma se používala vždy k užitkovým účelům a to na různé ošatky na chleba či jako slaměné vázy na uskladnění

Více

Háčkované kabelky a doplňky. Radka Modrová

Háčkované kabelky a doplňky. Radka Modrová Háčkované kabelky a doplňky Radka Modrová Brno 2015 Háčkované kabelky a doplňky Radka Modrová Jazyková korektura: Václav Křížek Obálka: Pavel Vaščák Odpovědný redaktor: Dalibor Kumr Technický redaktor:

Více

Model 20 Pončo. Materiál: Limbo od fy Schoeller + Stahl 100% čistá vlna, délka návinu = ca. 125 m / 50 g Barva 4545 schwarz 250 g

Model 20 Pončo. Materiál: Limbo od fy Schoeller + Stahl 100% čistá vlna, délka návinu = ca. 125 m / 50 g Barva 4545 schwarz 250 g Model 20 Pončo Barva 4545 schwarz 250 g Materiál: Limbo Mexiko Color od fy Schoeller + Stahl Barva 2586 veracrùz 250 g Materiál: Wonderwool Glanzeffekt od fy Schoeller + Stahl 51% čistá vlna, 49% polyakryl,

Více

Spojování kožešin. Mimo vynález kožešnického stroje, se ovšem technologické postupy nijak zvlášť nezměnily, velká část práce je stále ruční.

Spojování kožešin. Mimo vynález kožešnického stroje, se ovšem technologické postupy nijak zvlášť nezměnily, velká část práce je stále ruční. Kožešnické stehy Spojování kožešin Kožešina byla pravděpodobně prvním oděvem, který začal člověk v pravěku používat. Zpočátku se sešívala zvířecí šlachou, později koženým řemínkem, nakonec nití. Postupně

Více

NAUČTE SE. Tvořivé nápady a vzory pro Vás i Váš domov A VYROBTE SI PATCHWORKOVÝ PŘEHOZ. Modely od návrhářů. Techniky krok za krokem.

NAUČTE SE. Tvořivé nápady a vzory pro Vás i Váš domov A VYROBTE SI PATCHWORKOVÝ PŘEHOZ. Modely od návrhářů. Techniky krok za krokem. 159 Kč/6,36 * ISSN 2240-161X *Cena platná pro Slovensko Tvořivé nápady a vzory pro Vás i Váš domov NAUČTE SE HÁČKOVAT ČTVEREC ZA ČTVERCEM A VYROBTE SI PATCHWORKOVÝ PŘEHOZ Techniky krok za krokem Módní

Více

Schoeller Süssen GmbH for fashion & style. strana 1

Schoeller Süssen GmbH for fashion & style. strana 1 strana 1 Dámský letní ručně pletený svetřík Návrh: Eva Varpio Model 141019 z příze Soft Cotton a Neon Candy značky Austermann Pro vel. 36/3 = 1. údaj Pro vel. 40/42 = 2. údaj Pro vel. 44/46 = 3. údaj Pro

Více

09 Dětský svetr (model vlevo)

09 Dětský svetr (model vlevo) 09 Dětský svetr (model vlevo) Pro velikost 56= čísla vlevo, pro velikost 68 = čísla uprostřed, pro velikost 80 = čísla vpravo. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti. Lolita od

Více

Křížek. Vyšívání STEH 6. zvláštní dovednosti S KRÁSNÝM VZOREM NA JEHELNÍČEK. školička:

Křížek. Vyšívání STEH 6. zvláštní dovednosti S KRÁSNÝM VZOREM NA JEHELNÍČEK. školička: školička: Vyšívání STEH 6 Křížek zvláštní dovednosti S KRÁSNÝM VZOREM NA JEHELNÍČEK Když jsme chystali pokračování složitějších křížených stehů, sešla se zcela mimořádná kolekce pojmenovaná po různých

Více

TEXTILNÍ PSÍK - NÁVOD

TEXTILNÍ PSÍK - NÁVOD TEXTILNÍ PSÍK - NÁVOD Budeme potřebovat: - kus látky o velikosti cca formátu A4 - nažehlovací vlizelín stejné velikosti (není nezbytně nutné jej mít, ale lépe se s látkou pracuje a hračka je trvalejší

Více

Zbožíznalství 3. ročník PP. Textilní galanterie - prezentace

Zbožíznalství 3. ročník PP. Textilní galanterie - prezentace Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZB50 Číslo materiálu 50 Autor Bc. Ivana

Více

Počet řetízkových ok odpovídá počtu symbolů řetízkového oka, vznikne nám tak zvaný řetízek.

Počet řetízkových ok odpovídá počtu symbolů řetízkového oka, vznikne nám tak zvaný řetízek. Přestože nemáme v každé ruce jehlici, ale máme pouze jeden háček, provádí se háčkování oběma rukama. Levou rukou si přízi přidržujeme a napínáme, pravou rukou provádíme konkrétní úkony háčkování. Řetízkové

Více

Listový. Vyšívání STEH 7 8. a steh rybí kostry. školička: S ELEGANTNÍ KAPSOU NA PŘÍBORY.

Listový. Vyšívání STEH 7 8. a steh rybí kostry. školička: S ELEGANTNÍ KAPSOU NA PŘÍBORY. školička: Vyšívání STEH 7 8 Listový a steh rybí kostry S ELEGANTNÍ KAPSOU NA PŘÍBORY VYŠÍVALA ZUZANA MADĚROVÁ Samostatnou kapitolu křížených stehů jsme věnovali nejobtížnějším stehům, kterými završíte

Více

Kravata - nezbytný doplněk muže. Jak učit vázání kravaty? Uzel Windsor. Nákres k vytištění

Kravata - nezbytný doplněk muže. Jak učit vázání kravaty? Uzel Windsor. Nákres k vytištění leváci a leváctví část č. 14 levák a uzel Windsor aneb do společnosti s kravatou vázanou uzlem Windsor ivo vodička 2012 1 Kravata - nezbytný doplněk muže Jak učit vázání kravaty? Uzel Windsor Nákres k

Více

2011 www.pleteni.eu všechna práva vyhrazena. strana 1

2011 www.pleteni.eu všechna práva vyhrazena. strana 1 0 www.pleteni.eu strana Model Dámské šaty Pro vel. 36/38 = čísla před závorku, pro vel. 40/4 = čísla v závorce. Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro obě velikosti Materiál: Novela značky Schoeller+Stahl

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD. EASYFLASH - PROFESIONÁLNÍ PROVEDENÍ DETAILŮ PROSTUPŮ A NAPOJENÍ NA KRYTINU Stav: březen Člen MONIER GROUP

MONTÁŽNÍ NÁVOD. EASYFLASH - PROFESIONÁLNÍ PROVEDENÍ DETAILŮ PROSTUPŮ A NAPOJENÍ NA KRYTINU Stav: březen Člen MONIER GROUP MONTÁŽNÍ NÁVOD EASYFLASH - PROFESIONÁLNÍ PROVEDENÍ DETAILŮ PROSTUPŮ A NAPOJENÍ NA KRYTINU Stav: březen 2013 Člen MONIER GROUP 1 - Všeobecné pokyny pro montáž / Čelní napojení na svislou konstrukci VŠEOBECNÉ

Více

Návod na velikonoční ošatku zajíček

Návod na velikonoční ošatku zajíček PROJEKTY Návod na velikonoční ošatku zajíček Potřeby: miska o průměru 15 cm namořené ruličky (přibližně 70ks) lepidlo na papír nůžky tavicí pistole velikonoční ozdoby mašličky lak na dřevo pro konečné

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní

Více

Základní kurz 1: Navlékání na drátěnou hvězdu

Základní kurz 1: Navlékání na drátěnou hvězdu Základní kurz 1: Navlékání na drátěnou hvězdu Navlékání paprsků Každý jednotlivý paprsek drátěné hvězdy ozdobíme korálky podle návodu a z konce drátu potom vytvarujeme očko. Drátek paprsku ohneme kulatými

Více

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky.

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Kapitola 1 Notová osnova má 5 linek a 4 mezery. Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Hudební klíč píšeme na začátek notové osnovy. Nejpoužívanější klíče jsou: houslový,

Více

Sluneční amulet Materiál:

Sluneční amulet Materiál: Sluneční amulet Materiál: Korálky Matubo 7/0 (2 4 barvy) Korálky Matubo Superunos Rokajl o velikosti 11/0 Kulaté korálky o průměru 2 3 mm Středový korálek (může mít tvar kuličky či mince s podélnou dírkou)

Více

Háčkované kabelky a doplňky. Radka Modrová

Háčkované kabelky a doplňky. Radka Modrová Háčkované kabelky a doplňky Radka Modrová Brno 2015 Háčkované kabelky a doplňky Radka Modrová Jazyková korektura: Václav Křížek Obálka: Pavel Vaščák Odpovědný redaktor: Dalibor Kumr Technický redaktor:

Více

pravák a uzel Windsor

pravák a uzel Windsor leváci a leváctví část č. 23 pravák a uzel Windsor aneb do společnosti s kravatou vázanou uzlem Windsor ivo vodička 2012 www.levactvi.cz 1 Kravata - nezbytný doplněk muže Jak učit vázání kravaty? Uzel

Více

Bylinkové řemeslné léto

Bylinkové řemeslné léto Podrobné informace ke kurzu Bylinkové řemeslné léto 26. 7. 31. 7. 2010 nebo 9. 14. 8. 2010 Kurz proběhne na Rychtě v Krásensku. Je to terénní základna Lipky a Rezekvítku, kde během školního roku probíhají

Více

Pohádkové postavičky

Pohádkové postavičky Pohádkové postavičky Čarodějnice, čertík a vodník z punčoch Andělíček se sáňkami Skřítek Podzimníček Sněhuláčci Čarodějnice, čertík a vodník z punčoch Budete potřebovat: punčochy ohebný drát větší jehlu

Více

SPLÉTÁNÍ. kumihimo. Gabriela Marková

SPLÉTÁNÍ. kumihimo. Gabriela Marková SPLÉTÁNÍ kumihimo Gabriela Marková ÚVOD V mnoha kulturách byla poptávka po doplňcích, které by zdobily různé předměty a lemovaly oděvy. Ke zhotovení ozdobných šňůrek a pásků se využívalo mnoha různých

Více

Jednoduchý pletený náramek

Jednoduchý pletený náramek Jednoduchý pletený Barevný doplněk na míru obrázek 1 obrázek 2 Spojování šňůr Se čtyřmi barvami obrázek 3 obrázek 4 obrázek 5 obrázek 6 obrázek 7 obrázek 8 Pro dvoubarevný dvě šňůry 550 nebo 325 o délce

Více

Schoeller Süssen GmbH

Schoeller Süssen GmbH strana 1 Model 32 Dámský svetr Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 40/42 = údaje v závorce, pro velikost 44/46 = údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny

Více

Kouzlení háčkem aneb 5 rad abyste se nezamotala

Kouzlení háčkem aneb 5 rad abyste se nezamotala Kouzlení háčkem aneb 5 rad abyste se nezamotala Vytvořte si malé radosti, které budete chtít ukazovat světu. www.milena-bardonova.cz 2015 KOUZLENÍ HÁČKEM ANEB 5 RAD ABYSTE SE NEZAMOTALA Vytvořte si malé

Více

03 Dětský svetr (model vlevo) Pro velikost 68 = čísla vlevo, pro velikost 80 = čísla vpravo. Jestliže je uveden pouze 1 údaj, platí pro obě velikosti.

03 Dětský svetr (model vlevo) Pro velikost 68 = čísla vlevo, pro velikost 80 = čísla vpravo. Jestliže je uveden pouze 1 údaj, platí pro obě velikosti. 03 Dětský svetr (model vlevo) Pro velikost 8 = čísla vlevo, pro velikost 80 = čísla vpravo. Jestliže je uveden pouze 1 údaj, platí pro obě velikosti. Materiál: Baby Micro mit Glanzfaden od fy Schoeller

Více

Patchwork-studio.cz ŠITÍ NA PAPÍR

Patchwork-studio.cz ŠITÍ NA PAPÍR ŠITÍ NA PAPÍR Než se pustíme do šití na papír, připravíme si pomůcky, které budeme potřebovat řezací podložku, rotační řezák, špendlíky, pravítko pro šití na papír (nebo aspoň rovné úzké pravítko na patchwork),

Více

DELTA Svratka s.r.o., Partyzánská 411, 592 02 Svratka tel: +420 566662215, fax: +420 566662554 IČ: 150 50 611 DIČ: 351-150 50 611 Obchodní oddělení:

DELTA Svratka s.r.o., Partyzánská 411, 592 02 Svratka tel: +420 566662215, fax: +420 566662554 IČ: 150 50 611 DIČ: 351-150 50 611 Obchodní oddělení: DELTA Svratka s.r.o., Partyzánská 411, 592 02 Svratka tel: +420 566662215, fax: +420 566662554 e-mail: info@deltasvratka.cz, http://www.deltasvratka.cz/ IČ: 150 50 611 DIČ: 351-150 50 611 Společnost je

Více

Háčkovaná mořská panenka

Háčkovaná mořská panenka Háčkovaná mořská panenka Materiál: : zelená č. 1451 (1 klubíčko), béžová č. 1600 (1 klubíčko), červená č. 1121, žlutá č. 1105, modrá č. 1342 (větší zbytek) (ELIAN Scarlet 100% bavlna od VSV Pilníkov, 100g/290m).

Více

Základní škola a Mateřská škola CZ.1.07/1.1.28/01.0021

Základní škola a Mateřská škola CZ.1.07/1.1.28/01.0021 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Jméno autora Základní škola a Mateřská škola CZ.1.07/1.1.28/01.0021 Blíž k řemeslům a technickým oborům Mgr. Jana Kristková Ročník 5., 6. Vzdělávací

Více

Stephanie Thiesová. Háckované ctverce ˇ ˇ. 46 nejkrásnějších babiččiných čtverců Se skvělými nápady na přikrývky, polštáře a další doplňky

Stephanie Thiesová. Háckované ctverce ˇ ˇ. 46 nejkrásnějších babiččiných čtverců Se skvělými nápady na přikrývky, polštáře a další doplňky Stephanie Thiesová Háckované ctverce ˇ ˇ 46 nejkrásnějších babiččiných čtverců Se skvělými nápady na přikrývky, polštáře a další doplňky Obsah 3 Úvod 4 Informace pro začátek 4 Jak se pracuje s kolekcí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 9 2 0 0 6 Paličkování Ivana Domanjová

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_52_INOVACE_ZBO2_4064HO Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření:

Více

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky,

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, gumičku, stužku, dřevěnou květinku na provázku, ozubené nebo obyčejné nůžky. Všechny ozdoby zakoupíme v běžném obchodě

Více

Použité zdroje a odkazy: Nápověda Corel Draw X6, J. Švercl: Technické kreslení a deskriptivní geometrie pro školu a praxi

Použité zdroje a odkazy: Nápověda Corel Draw X6, J. Švercl: Technické kreslení a deskriptivní geometrie pro školu a praxi Označení materiálu: Autor: Mgr. Ludmila Krčmářová VY_32_INOVACE_PoGra1709 Tematický celek: Corel DrawX6 Učivo (téma): Kótování v Corel Draw Stručná Charakteristika: Využití nástrojů CD vhodných na kótování

Více

Papírové korálky. Autor, foto / redakce

Papírové korálky. Autor, foto / redakce 2 OBSAH 3 Papírové korálky 4 Umělcem v Malajsii 7 Mořské akvárium 8 Pistáciová kytka 10 Péřový náhrdelník 12 Tisk na tričko 13 hrady a zámky 14 na vlnách léta 16 Vosková batika - polštář 18 Paper maché

Více

PSANÍ VŠEMI DESETI DESETIPRSTOVÁ HMATOVÁ METODA

PSANÍ VŠEMI DESETI DESETIPRSTOVÁ HMATOVÁ METODA PSANÍ VŠEMI DESETI DESETIPRSTOVÁ HMATOVÁ METODA Zvládnutí psaní všemi deseti pro obsluhu počítače znamená hned několik výhod. Především zrychlení ovládání klávesnice, tedy komunikace s osobním počítačem.

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Nápovědy k numerickému myšlení TSP MU

Nápovědy k numerickému myšlení TSP MU Nápovědy k numerickému myšlení TSP MU Numerické myšlení 2011/var. 01 26. Ciferné součty čísel v každém z kruhů mají tutéž hodnotu. Pozor, hledáme číslo, které se nehodí na místo otazníku. Jedná se o dvě

Více

P l e t e n í k a p u c o v ý c h š á l

P l e t e n í k a p u c o v ý c h š á l P l e t e n í k a p u c o v ý c h š á l Veronika Hug SCOODIES Stylische Kaputzenschals stricken Original Edition 2014 Christophorus Verlag GmbH & Co. KG, Freiburg World rights reserved by Christophorus

Více

tříbarevné molas Molas.indd 38 Molas.indd 38 6.1.2009 15:41:32 6.1.2009 15:41:32

tříbarevné molas Molas.indd 38 Molas.indd 38 6.1.2009 15:41:32 6.1.2009 15:41:32 tříbarevné molas oranžová kočka na sukni Tato kočička se ráda protahuje a vůbec jí nevadí, že nepatří zrovna k těm nejtypičtějším indiánským vzorům. Potřeby bavlněná látka (modrá 13 17 cm, oranžová 13

Více

Paličkování. Ivana Domanjová

Paličkování. Ivana Domanjová Paličkování Ivana Domanjová Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 jako svou 4166. publikaci Odpovědná redaktorka

Více

SOVA PLETENÁ Z PAPÍRU

SOVA PLETENÁ Z PAPÍRU SOVA PLETENÁ Z PAPÍRU VELIKOST: výška 27 cm SPOTŘEBA: 120 150 ruliček cca 45 cm dlouhých, předem namořených, tekuté lepidlo, drát 1 1,3 mm, dvě kulaté formy na tělo a hlavičku obvod 31 a 42 cm (polystyrénové

Více

Nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje v roce 2015

Nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje v roce 2015 Nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje v roce 2015 1. Antonín Hájek, Uherské Hradiště Mařatice Titul obdržen v oboru práce se dřevem soustružení, zdobení cínem, intarzie. Antonín

Více

Výroba trpasličích fousů

Výroba trpasličích fousů Výroba trpasličích fousů Sepsal: Drrak Rozhodli jste se alespoň na chvilku stát trpaslíkem? Vězte, že to není nic těžkého. Trpaslíci jsou jedna ze základních ras ve fantasy světech a skoro všude vypadají

Více

2011 všechna práva vyhrazena. strana 1

2011  všechna práva vyhrazena. strana 1 strana 1 Model 67 Dívčí vesta Pro velikost 36 = čísla před závorkou, pro velikost 38/40 = čísla v závorce, pro velikost 42 = čísla za závorkou. Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro obě velikosti.

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

HÁČKOVÁNÍ 2. zvířátka, květiny, doplňky

HÁČKOVÁNÍ 2. zvířátka, květiny, doplňky HÁČKOVÁNÍ 2 zvířátka, květiny, doplňky LENKA BEDNÁŘOVÁ Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 1.2 Základní typografická pravidla I. Tematická oblast

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Sítotisk.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Sítotisk. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Sítotisk semestrální práce Ondřej Kočí editor: Helena Míková V Praze dne 30. 4. 2012 Kartografická

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ Kopírování jednoho prvku je častá činnost v mnoha editorech. Vícenásobné kopírování znamená opakování jednoho prvku v

Více

Regionální kolo soutěže Baltík 2007, kategorie A a B

Regionální kolo soutěže Baltík 2007, kategorie A a B Úloha č. 1: Tři prasátka V celé této úloze bude Baltík neviditelný a bude mít nastavenu rychlost 6. a. Byla jednou tři prasátka, která se rozhodla postavit si domečky. Vyčarujte nejprve v Baltíkovi zem

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Závorka uvedená na konci každé řady udává počet uháčkovaných sloupků v dané řadě

Závorka uvedená na konci každé řady udává počet uháčkovaných sloupků v dané řadě Použité zkratky Ř řada ŘO řetízkové oko PO pevné oko X krátký sloupek (KS) PDS polodlouhý sloupek DS dlouhý sloupek TDS Trojitý dlouhý sloupek Ubírání ok (Λ): sháčkujeme dvě oka dohromady Přidávání ok

Více

metodická příručka DiPo násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10) násobilkové karty DiPo

metodická příručka DiPo násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10) násobilkové karty DiPo metodická příručka DiPo násobení a dělení () PLUS násobilkové karty DiPo OlDiPo, spol. s r.o. tř. Svobody 20 779 00 Olomouc telefon: 585 204 055 mobil: 777 213 535 e-mail: oldipo@oldipo.cz web: www.oldipo.cz

Více

rozmáčknutí zopakujeme na druhé straně. Hotový domek. U domku ale nemusíme zůstat.

rozmáčknutí zopakujeme na druhé straně. Hotový domek. U domku ale nemusíme zůstat. Technika rozmáčknutí Rozmáčknutí se vyjadřuje malou plnou šipkou bez čáry, která je doplněna zobrazenými sklady: Skladem údolí u paty chlopně a hřbetem v místě, kde se papír rozevře a vytvoří nový sklad.

Více

Jedinečné dárečky. Látkový pytlíček se slonem Přívěsky z plsti Netradiční přání se zrcátkem

Jedinečné dárečky. Látkový pytlíček se slonem Přívěsky z plsti Netradiční přání se zrcátkem Jedinečné dárečky Cinkací sluníčko z alobalu Košík plný tajemství Látkový pytlíček se slonem Přívěsky z plsti Netradiční přání se zrcátkem Cinkací sluníčko z alobalu a cédéčka Co budeme potřebovat: alobal

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech Technické normy Formáty výkresů Úprava výkresových listů Popisové pole Skládání výkresů TECHNICKÉ KRESLENÍ Čáry na technických výkresech Technické písmo Zobrazování na technických výkresech Kótování Technické

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 2

Více

HÁČKOVÁNÍ 2. zvířátka, květiny, doplňky

HÁČKOVÁNÍ 2. zvířátka, květiny, doplňky HÁČKOVÁNÍ 2 zvířátka, květiny, doplňky LENKA BEDNÁŘOVÁ Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

Vyšívání. 50 vyšívacích stehu. Miroslava Kubišová

Vyšívání. 50 vyšívacích stehu. Miroslava Kubišová Vyšívání 50 vyšívacích stehu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 0

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

Čerstvé vaječné těstoviny

Čerstvé vaječné těstoviny Čerstvé vaječné těstoviny Ingredience pro 2 osoby Porce pro 2-4 osoby 165 g Hladká mouka typu 00 2 ks Vejce M 2 gr Sůl Obtížnost Příprava: Vaření: Odpočinek: 1 0 1 hod min hod Cena 1. A. PŘÍPRAVA RUČNĚ

Více

TEXTILNÍ. Marta Drozdová Marie Kilebusová

TEXTILNÍ. Marta Drozdová Marie Kilebusová TEXTILNÍ šperky a doplnky Marta Drozdová Marie Kilebusová Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a

Více

Hůlkové písmo. Alternativa ve výuce psaní

Hůlkové písmo. Alternativa ve výuce psaní Hůlkové písmo Alternativa ve výuce psaní Hůlkové písmo Je určena žákům se středně těžkým, těžkým mentálním postižením Navazuje na První čtení alternativní výuka čtení globální metodou, využívá výhradně

Více

Žaluzie jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

Žaluzie jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. NEOISOLITE Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: š... (šířka) Měříme těsně u

Více

levák a uzel Manhattan

levák a uzel Manhattan leváci a leváctví část č. 13 levák a uzel Manhattan aneb do společnosti s kravatou vázanou uzlem Manhattan ivo vodička 2012 1 Kravata - nezbytný doplněk muže Jak učit vázání kravaty? Uzel Manhattan Nákres

Více

2011 všechna práva vyhrazena. strana 1

2011  všechna práva vyhrazena. strana 1 0 www.pleteni.eu strana Model Dámský kabátek Velikost: 6-4 Materiál: Pantino Effektcolor značky Schoeller+Stahl 60% bavlna, 40% polyakryl, délka návinu = ca. 0 m / 0 g barva 0 denim 600g Kruhová jehlice

Více

TECHNICKÝ MANUÁL: Vario-system Decomatic

TECHNICKÝ MANUÁL: Vario-system Decomatic (baldachýn) montážní návod je vzhledem ke svému uspořádání výrobek, jehož kompletace probíhá z velké části až na místě montáže. Má-li být montáž úspěšná, je třeba dodržet předepsaný postup jednotlivých

Více

jak tapetovat vliesové tapety návod

jak tapetovat vliesové tapety návod ? jak tapetovat vliesové tapety návod Budeme potřebovat: 01 penetrační nátěr, 02 lepidlo, 03 ochrannou fólii, 04 nádobu na lepidlo, 05 váleček nebo štětku na lepidlo, 06 řezák, 07 tenčí štětec, 08 úzký

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

KATALOG HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

KATALOG HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE ISG stínící technika KATALOG HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE - technické informace - zaměření - montáž OBSAH Všeobecné informace Horizontální žaluzie 2 2 ŽALUZIE ISOLINE - Základní ceníková sestava - Příplatky -

Více

Formáty výkresů a úprava výkresových listů

Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů Rozměry výkresových listů a předtisků pro všechny druhy technických výkresů používaných ve všech oblastech průmyslu a ve stavebnictví předepisuje

Více

Logika je logika Úlohy na dvoudenní turnaj v Brně 2012

Logika je logika Úlohy na dvoudenní turnaj v Brně 2012 Logika je logika Úlohy na dvoudenní turnaj v Brně 2012 MOSTY Spojte všechny ostrovy (tj. kroužky s čísly) pomocí mostů tak, aby bylo možno dojít z každého ostrova na kterýkoliv jiný. Mosty je přitom dovoleno

Více

Úvod do knihařství. 1. Historie. TDZT, Úvod do knihařství. Vytvořil: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 18. 9. 2012. www.isspolygr.

Úvod do knihařství. 1. Historie. TDZT, Úvod do knihařství. Vytvořil: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 18. 9. 2012. www.isspolygr. Úvod do knihařství 1. Historie.isspolygr.cz Vytvořil: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 18. 9. 2012 Strana: 1/9 Škola Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

obr. 4 obr. 5 obr. 6. obr. 7 obr. 8 obr. 9

obr. 4 obr. 5 obr. 6. obr. 7 obr. 8 obr. 9 24.3.2011 DELTA Svratka s.r.o., Partyzánská 411, 592 02 Svratka tel: +420 566662215, fax: +420 566662554 e-mail: info@deltasvratka.cz, http://www.deltasvratka.cz/ IČ: 150 50 611 DIČ: 351-150 50 611 Společnost

Více

Krajkový 1. K zabalení dárku potřebujeme: papírové krajkové. 2. Dárek zabalíme do balicího papíru. Kulatou krajkovou

Krajkový 1. K zabalení dárku potřebujeme: papírové krajkové. 2. Dárek zabalíme do balicího papíru. Kulatou krajkovou Krajkový 1. K zabalení dárku potřebujeme: papírové krajkové podložky, balicí papír, lepidlo, stuhu, nůžky a děrovačku. Papírové krajkové podložky zakoupíme v supermarketech nebo papírnictvích. 2. Dárek

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

Pletení košíků z papírových pramenů

Pletení košíků z papírových pramenů Pletení košíků z papírových pramenů Monika Králiková Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 jako svou 4376. publikaci

Více

Tento půvabný náramek dodá zajímavé kouzlo běžnému džínsovému oblečení.

Tento půvabný náramek dodá zajímavé kouzlo běžnému džínsovému oblečení. Náramek Stříbrná zahrada Tento půvabný náramek dodá zajímavé kouzlo běžnému džínsovému oblečení. KONEČNÁ DÉLKA POMŮCKY OBTÍŽNOST 19 cm Štípací kleště Ploché kleště Kulaté kleště POTŘEBUJETE Postříbřený

Více

Květinový cardigan. Design by Vendula Maderská. (verze únor 2013) Kouzlení s háčkem a jehlicemi

Květinový cardigan. Design by Vendula Maderská. (verze únor 2013) Kouzlení s háčkem a jehlicemi Květinový cardigan (verze únor 2013) Design by Vendula Maderská Návod je podrobna vypracován pro dvě velikosti: 1. Velikost 3 roky (výška dítka cca 92-98cm) 2. Velikost 5 let (výška dítka 110 cm) 1 Rozměry:

Více

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: listopad 2012

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: listopad 2012 Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor: Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: listopad 2012 Určeno: 6. ročník ZŠ Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE. pro obor Elektrotechnika

TECHNICKÁ DOKUMENTACE. pro obor Elektrotechnika TECHNICKÁ DOKUMENTACE pro obor Elektrotechnika 2. Normalizace... 7 2.1. Základní pojmy... 7 2.2. Druhy norem... 7 2.3. Druhy technických výkresů 8 2.4. Formáty výkresů 8 2.5. Úprava výkresového listu...

Více

2010 všechna práva vyhrazena. strana 1

2010  všechna práva vyhrazena. strana 1 strana 1 Model 14 Dámský kabátek Pro vel. 38/40 Materiál: Luana značky Austermann, 58% merino vlna extrafine, 28% polyamid, 14% Baby alpaka, délka návinu = ca. 50 m/ 25 g Spotřeba: 675 g barvy 10 brombeer

Více

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda OHÝBÁNÍ VY_32_INOVACE_OVS_3_17 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět Tematický

Více

Sada 1 Dřevěná okna a dveře

Sada 1 Dřevěná okna a dveře S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Dřevěná okna a dveře 03. Konstrukce jednoduchých oken Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více