Příloha k ročníku 2000 PALIČKOVANÁ KRAJKA VE SVĚTĚ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k ročníku 2000 PALIČKOVANÁ KRAJKA VE SVĚTĚ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH"

Transkript

1 Příloha k ročníku 2000 PALIČKOVANÁ KRAJKA VE SVĚTĚ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH Helena Vaňková Motto: Paličkovaná krajka není to nic než díra lapená do nitě jak ptáče do sítě, a jaká je to krása ". M. Kubátová V rámci studia speciální pedagogiky jsem si mohla prohloubit pohled na problematiku těžce zrakově postižených. Ve své praxi jsem začala vést kurz paličkování pro zrakově postižené. Předpokladem bylo, že tato technika ručnich prací, která obyčejně vyžaduje zrakovou kontrolu, nemusí být pro tyto lidi nedostupná. Výsledkem mé snahy je tento příspěvek, jehož cílem je přizpůsobit metodiku výuky paličkované krajky právě tak, aby se i nevidomí mohli tuto techniku naučit. Na začátku bylo nutno vybrat nevidomé zájemce, kteří měli o paličkování zájem, a technické zázemí. To jsem nalezla ve Středisku integračních aktivit Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS). Hodnota této práce spočívá v tom, že je po modifikaci využitelná nejen pro lidi s různým stupněm zrakového postižení (s ohledem na kontraindikace), aleje využitelná i pro jiné typy postižení. Co je to krajka a paličkování Krajka je průhledná, vzdušná textilie se vzorem. Existují krajky pletené, háčkované, síťované, drhané a šité. Paličkovaná krajka je ta, která vzniká prohazováním nití namotaných na paličkách - malých dřívkách. Nitě se postupně z paliček odmotávají a přišpendlují se na předkreslený vzor - říkáme mu podvinek. Ten leží na podušce - v krajkářské řeči je to herdule. Je náročné vystopovat vznik a vývoj krajek, neboť materiál, ze kterého krajky odedávna vznikají, není trvanlivý. Proto se o nejstarších krajkách, které se již nedochovaly, většinou dovídáme z nepřímých svědectví v podobě maleb a písemných odkazů. Z historického pohledu je jednou z nejstarších, i když ne krajkářských, technik tkaní, která se dále vyvíjela. Již od začátku se nechávaly po skončení tkaní volně viset osnovní (svislé) nitě, které se svazovaly, čímž vznikaly třásně. Tyto třásně byly 276

2 další textilní technikou, která se používala ke zpevnění kraje, ale i pro ozdobu. Později se z vázání uzlů (třásní) vyvinulo drhání, kde už nebyla potřeba tkanina. Nitě se různě uzly spojují a rozpojují, z čehož vznikají rozličné vzory. Obdobnou technikou drháni je síťování. Tato krajka vznikne vázáním stále stejného jednoduchého uzlu z jedné nitě pomocí speciální jehly kolem dřívka, jež určuje velikost ok. Pomocí člunku vzniká další druh krajky, které se říká frivolitky, tvořící se ze smyček z jedné nitě. Jednou z nejstarších pomůcek je jehla. Zprvu byla využívána ke zhotovení oděvů z kůže. Zajímavou textilní technikou, přiřazovanou k nejstarším krajkám, je vyšívání, jež se neobejde bez tkané textilie, kterou zdobí a tvoří s ní celek. Některé techniky pak přecházejí v krajku šitou, tvořenou jehlou a nití na pevnějším podkladu, který se po dokončení krajky odpárá, a zůstává krajka. Pro tkaní je důležitý tkalcovský stav nebo rám. Rám se využívá i pro krosienkovou textilii, kdy se kříží dvě soustavy osnov. Této technice se říká pletení na rámu. Nakonec je třeba zmínit se o dalších velmi známých a využívaných textilních technikách, jako je háčkovaná a pletená krajka. Historie paličkované krajky Za počátek paličkované krajky, jako jedné z nejmladších textilních technik, je pokládána Itálie koncem 15. a v 16. století. V tomto období se stává krajka součástí oděvů a je vizitkou bohatství a moci. Krajku většinou navrhovali malíři. Též vznikaly krajkářské učebnice, školy a dílny. Během 16. století se paličkování rozšířilo do celé západní Evropy. Do této doby spadají i zprávy o paličkování na území Čech v několika oblastech. Nejvíce se rozšířilo v horských pohraničních oblastech západních Čech - Krušnohoří jako doprovodný jev hutnické kolonizace. Tato vazba je doložena i v další oblasti na západě Čech, kdy roku 1587 povoluje císař Rudolf II. usazení řemeslníků v Hostouni na Domažlicku, mezi nimiž jmenuje i krajkáře. Třetí významnou oblastí jsou východní Čechy - Vamberecko, které se staly nejznámější krajkářskou oblastí v Čechách. Teprve v 18. století se začínala používat paličkovaná krajka v lidovém prostředí. Ve druhé polovině 18. století se krajka udržuje jen v lidovém krajkářství jako součást kroje. V 19. století klesla výroba ručně paličkovaných krajek, neboť vzrostla konkurence levnějších, strojových krajek. Obnovený rozvoj krajky nastává až ve 20. století, kdy krajka dostává novou tvář a české krajkářky získávají i mnohá mezinárodní ocenění. Krajky rozdělujeme historicky a geograficky do dvou základních skupin, a to na západoevropské a východoevropské. Rozdíl mezi skupinami je dán typem krajky, jejich vývojem a způsobem zpracování. Západoevropská krajka je velice rozmanitá jak vzorem, tak i druhem. Krajkářky spolupracovaly s výtvarníky, od kterých měly kresby, jež pak samy převáděly a upravovaly pro paličkování. Používal se 277

3 velice jemný materiál. V západoevropské krajce si však někdy vystačily i s jednoduchými technikami, s nimiž dosáhly složitých vzorů. Bylo však potřeba použít stříhanou krajku, tedy krajku složenou z více samostatných dílů. Tato skupina se odlišuje také používáním velkého množství párů paliček, kterých bylo mnoho druhů. Každý druh paliček byl určen pro jiný typ krajky. I přes velké množství paliček byla krajka řídká. Nejznáinějšími krajkářskými zeměmi jsou Itálie, Belgie, Nizozemí a Francie. Východoevropské krajky vyráběli převážně Slované, užívalo se hrubšího materiálu, byla oblíbena větší barevnost. Krajka je hustě paličkovaná a pevná. Ve východoevropské krajce se velice často používá háček pro připojení k již hotové části krajky. Zde se znalost druhů krajek a vzorů předávala přímým učením. Krajkářky se scházely za zimních večerů, kdy se nejen paličkovalo, ale také vyprávělo. Zvláštností je i pojmenování, kdy se neužívalo názvu podle místa výroby, jako u západoevropské krajky, ale používalo se názvu, jenž souvisel se vzorem krajky nebo s její technikou. Nejznámější centra východoevropské krajky jsou v Rusku, na Slovensku a v bývalé Jugoslávii. Krajkářské školství Dalším z rozdílů mezi západoevropskou a východoevropskou paličkovanou krajkou je odlišný vývoj krajkářského školství a výchovy krajkářek. Již v století vznikají ve všech významných oblastech v západní Evropě krajkářské školy a dílny, jsou rozšiřovány vzory a podvinky, zatímco ve východní Evropě do té doby školy a dílny téměř neexistují. Na východě se totiž krajkářství rozvíjelo velice pomalu, teprve v století byly povolávány krajkářky ze západu. Krajka se na východ šířila někdy i náhodně, např. když se krajkářka ze západní Evropy usadila v některé oblasti východní Evropy, kde zavedla paličkovanou krajku. Např. u nás v Krušných horách se usadila v roce 1561 Barbora Uttmanová, která se zasloužila o zavedení a organizování krajkářství v tomto kraji. Nejvíce známá a prosperující je ale krajka vamberecká (Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou, je zde i muzeum krajky). Její kořeny sahají až do poloviny 17. století, kdy se vamberecké panství dostalo pod ruku belgického šlechtice, jehož manželkou se stala krajkářka Magdalena Grambová též z Belgie. Ta naučila paličkovat vamberecké ženy ty nejjemnější krajky. Byla však velice přísná a nestrpěla sebemenší odchylku od předlohy. Jedna z prvních krajkářských škol ve východní Evropě byla založena v 17. století v Novgorodě Petrem Velikým. Jak vypadalo krajkářské školství na našem území? V roce 1753 prohlásila Marie Terezie krajkářství v našich zemích za svobodné řemeslo. V roce 1767 v Praze pak zakládá první krajkářskou školu v Rakousku-Uhersku, do které povolala učitelku z Nizozemí. V roce 1817 zahájila výuku další škola v Praze, která již měla celou řadu poboček, a kromě paličkované krajky se vyučovala i krajka šitá. 278

4 Až v roce 1879 vznikl ve Vídni Císařsko-královský školský ústav, který též spravoval školy a pobočky v Čechách a na Moravě. Správu krajkářských škol převzal po roce 1918 Státní ústav školský pro domácký průmysl, jenž byl roku 1946 přejmenován na Školský ústav umělecké výroby a byl převeden pod ministerstvo školství. Nyní je střední uměleckou řemeslnou školou. V roce 1889 byla zřízena odborná škola se stámí podporou ve Vamberku. Roku 1905 vznikl ve Vídni Ústřední císařský kurz, jenž byl elitní školou a byly do něj posílány nejlepší krajkářky z Rakouska- -Uherska. V roce 1908 vychází kniha Krajky a krajkářství lidu slovanského v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a Uherském Slovensku" od Reginy Bíbové a Marie Smolkové, které sesbíraly mnoho vzorů, podvinkůa fotografií z přelomu 19. a 20. století. Tato publikace je jedním ze stěžejních děl našeho krajkářství. Po roce 1945 vznikl speciální ateliér krajky a výšivky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, který vedla Emilie Paličková. Roku 1946 vzniklo v Orlických horách výrobní umělecké družstvo Vamberecká krajka, jehož úkolem je soustředit krajkářky a výtvarnice, vyrábět a prodávat ručně paličkovanou krajku, hledat uplatnění, udržet uměleckou a technickou úroveň a v neposlední řadě zabývat se dalším vývojem krajky. Od roku 1976 má také svůj učební obor - ruční krajkářka. Toto družstvo má za sebou mnoho i mezinárodních úspěchů. Krajkářské zásady I. Prošková (1996, s. 34) uvádí ve své publikaci Ručně paličkovaná krajka" tyto krajkářské zásady: 1. Počet paliček na jednotlivé vzory se udává v párech. Jen zcela výjimečně používáme v paličkování jednotlivou nit. Základní jednotkou je tedy pár - dvě nitě, dvě paličky. 2. Paličky musí být ve stejné rovině, asi 10 cm od práce. Před i během paličkování si je neustále udržujeme stejně dlouhé. Častěji prodlužujeme například vodivý pár, který se zkracuje rychleji než ostatní páry. 3. Důležitá je přesnost paličkování. Krajkářka se nesmí dopustit žádné chyby v technice ani v křížení nití. I špendlíky je třeba píchat naprosto přesně do určených míst šikmo proti tahu nitě. 4. Všechny nitě musí být neustále utahovány, váha paličky krajku vypne jen částečně. 5. Není-li určeno kresbou v podvinku jinak, musí být nitě stejnoměrně rozloženy, nesmí se zhušťovat a jinde tvořit velké mezery. Krajka musí být naprosto čistá. Proto musí být čistý povlak na podušce, čistý podvinek, paličky, materiál a samozřejmě ruce krajkářky. Krajka se paličkuje po rubu. Veškeré zakončení provádíme na vrchu, po dokončení a otočení se tak uzlíky dostanou pod krajku. Proto také musíme nejprve paličkovat motiv, který má být nakonec v popředí. 279

5 Pomůcky Aby mohla vzniknout paličkovaná krajka, je zapotřebí použít k tomu určené pomůcky. Krajka se paličkuje na podušce, která je položena na stojánku nebo v košíku. Příze je navinuta na paličkách, jenž se různě prohazují (kříží a kroutí), čímž vzniká krajka. Tato čerstvě vzniklá krajka se přišpendluje ke vzoru. Podvinek musí být vyztužený tvrdým papírem a na podušce vypnutý, aby se nezdeformoval. Poduška: Poduška má různé názvy. V Čechách se jí říká vedle herdule i peřinka, na Slovensku např. batoh, vankuš. Poduška může mít různé tvary, např. válcovitý, oválný, plochý. U nás se používají většinou herdule válcovité. Zajímavá je například herdule, na níž se paličkovaly čepce ke krojům. Tato herdule měla tvar koule, a proto se mohly čepce paličkovat podle požadovaného tvaru. Válcovité herdule bývají vyplněny většinou pilinami, někdy i senem, slámou, nebo dokonce pískem. Herdule plněná pilinami se však musí častěji doplňovat, neboť piliny sesychají. Vy budete používat herdule ploché, kvůli snadnější orientaci. Je to vlastně dřevěný rámeček se dnem, ve kterém je uložen polštář. Tento polštář má v sobě vrstvu polystyrenu a vrstvu filcu. Celý je pak zabalen v plátně. Paličky: Existují dva druhy paliček. Starší jsou bezpláštíkové a mladší s pláštíkem. Oboje paličky jsou vyráběny z tvrdého dřeva (na soustruhu). Paličky se i různě zdobily, např. vyřezáváním, korálky, malováním. Zdobení, materiál a typický tvar jsou jedny z mnoha znaků, podle 280 nichž se dá určit, ze které země nebo oblasti pochází. Například ve staré Anglii se používaly mezi šlechtou paličky zlaté, stříbrné i ze slonových kostí, v chudších oblastech pak z kostí rybích. Bezpláštíkové, jednodušší paličky, které budete používat vy, se drží za dolní část. Příze je navinuta na horním konci (krčku) paličky. Kvůli snadnému rozlišení budete mít paličky různých tvarů. Příze: Původně se předly nitě ručně. Na paličkování se používá příze lněná, bavlněná, hedvábná. Vždy k určitému vzoru se musí vybrat správný materiál podle druhu, barvy a síly. Aby se vám lépe pracovalo, budete používat silnější materiál. Stojánek: V dnešní době se používají stojánky stojící na podlaze (asi metr vysoké), nízké stojánky a košíky stojící na stole, vyrobené přesně na míru herdule. Některé herdule se mohou jen opřít např. o stůl. Podvinek: Podvinek je kreslený nebo tištěný vzor pro paličkovanou krajku. Dříve se paličkovalo bez podvinků, jen to, co se krajkářka naučila nebo odkoukala. Později se začaly používat podvinky vypíchané na tvrdém papíře, kde se v místě dírky vpichoval špendlík. Přesto si ale krajkářka musela vzor pamatovat. Např. v Rusku se paličkoval vzor podle kombinace čísel. Těmto krajkám se říkalo číselnoje". Pro Vás jsem vypracovala podvinky reliéfní. Špendlíky: Ve východoevropské krajce se špendlíky užívaly jen zřídka. Proti tomu západoevropská krajka byla jemnější, a proto špendlíky vyžadovala. Špend-

6 líky se používají k připevňování nití, aby krajka neztratila svůj tvar. Nejlepší špendlík pro současnou krajku je špendlík co nejdelší a zároveň velmi tenký. U složitějších vzorů se používají špendlíky navíc s malou hlavičkou. Vy budete používat tenké špendlíky, ale s větší hlavičkou, aby se vám nepoškodila bříška prstů. Mezi další pomůcky patří nůžky. Nejvhodnější nůžky jsou manikúrové, neboť jsou ostré a dají se s nimi po dokončení práce odstřihnout zbývající nitě. Po dokončení práce je potřeba použít správné tužidlo, aby krajka držela svůj tvar i nadále. Jako tužidlo se používá např. škrob na prádlo za studena nebo lak na vlasy. Bylo by dobré, kdybyste si pořídili obal (např. desky, sáček) na hotové vzomíky, aby se neznečistily a nepoztrácely. Přípravné práce Příprava příze: Výběr materiálu (typ a síla) záleží na vzoru, který bude paličkován. Délka návinu na 1 pár paliček (pp;) bude vždy uvedena ke každému vzomíku. Za 1 délku (d) považujme jedno rozpažení. Naměříme přízi na příslušný počet délek. Přízi přeložíte napůl. V místě poloviny vytvoříme liščí uzel tak, že přidržíme přeloženou přízi levou rukou. Do vzniklého oka vložíme z jedné strany pravý palec a ukazovák. Prsty dáme od sebe až se oko napne. Prsty pravé ruky překlopíme spolu s přízí vrchem směrem k levé ruce. Špičky obou prstů se dostanou vně příze. Tím vzniknou 2 oka těsně kolem prstů. Prsty dáme špičkami k sobě. Oka stáhneme z prstů, tak se dostanou obě oka vedle sebe a vytvoří 1 dvojité oko. Prsty opatrně vyjmeme a okem prostrčíme špendlík. Špendlík zapíchneme do herdule. Tímto způsobem jsme si připravili přízi pro 1 pár k navíjení tak, aby nesjížděla. Navíjení paliček: Uchopíme paličku do levé ruky tak, aby v dlani spočívala dolní část paličky a homí část byla směrem šikmo nahoru. Do pravé ruky uchopíme 1 konec připravené nitě, ze shora přiložíme na homí konec krčku paličky. Levým palcem přidržíme pevně nit a pravou rukou namotáním po směru hodinových ručiček částí nitě zajistíme, aby se nit neroztáčela. Ukazováčkem a palcem pravé ruky obejmeme paličku s již navinutou nití tak, aby se nerozmotala. Nyní můžeme vrátit levý palec zpět do dolní části paličky. Levou rukou začneme pozvolna otáčet paličkou proti směru hodinových ručiček. Pravou rukou přidržujeme nit. Nit se musí utahovat, aby se po dokončení navíjení nerozmotala. Navíjíme po celé délce krčku nejprve k sobě, poté od sebe, dokud se nepřiblížíme ke druhému konci nitě. Levým palcem opět zajistíme navinutou nit. Pravou rukou si odměříme od konce vzdálenost mezi rozpaženým ukazovákem a palcem. Tento konec nitě si necháme volný pro uvázání speciálního uzlu. Nyní uchopíme přibližně uprostřed volný konec nitě mezi ukazovák a palec tak, že palec je vespod. Za stálého držení nitě přetočíme palec s ukazovákem po směru hodinových ručiček, čímž vytvoříme očko, kterým zespodu nahoru prostrčíme krček

7 paličky a utáhneme. Tímto způsobem jsme zajistili navinutou nit, aby se při práci nepovolovala. Při paličkování se nit zkracuje, proto je potřeba nit průběžně prodlužovat. Nit prodloužíme tak, že přidržíme nit a pootočíme paličkou po směru hodinových ručiček. Příprava pod vínku: Připravíme si folii s podvinkem, tvrdý papír, špendlíky a herduli. Na tvrdý papír přiložíme folii a obojí umístíme do středu herdule tak, aby práce směřovala shora dolů. Podvinek s tvrdým papírem přišpendlíme po obvodu k herduli. U složitějších krajek, kdy se při práci mění směr, je potřeba herduli otáčet. Podvinek lze vícekrát použít. Znečištěný a špatně hmatatelný podvinek je nevhodný. Příprava herdule: I herduli je třeba dobře připravit. V první řadě je nutné dbát na její čistotu. Po stranách herdule napícháme špendlíky. Herdule musí být opřena tak, aby se krajkářka při práci neohýbala. Navazování nití: Při paličkování se někdy přetrhne nit, ale může se stát, že nit také dojde. Pro tento případ se používá krajkářský uzel, jenž si popíšeme. Nejprve si vytvoříme smyčku na volné niti namotané na paličce. Uchopíme přibližně uprostřed volný konec nitě mezi pravý ukazovák a palec tak, že palec je vespod, zároveň ukazovákem a palcem levé ruky uchopíme nit na volném konci. Za stálého držení nitě přetočíme pravý palec s ukazovákem po směru hodinových ručiček, čímž vytvoříme větší očko. Do vzniklého oka vložíme zespodu pravý ukazovák, ke kterému přidáme i pravý palec. Těmito prsty uchopíme volný konec nitě hned za překřížením. Drženou část nitě protáhneme očkem, čímž dosáhneme konečné smyčky. Smyčku vložíme do levé ruky a navlékneme ji na zbylý kousek nitě. Uzel se dokončí zatažením nitě smyčky (až s tichým tupnutím zaseknou, jinak by se nit svezla dolů). Po závěrečném dohotovení krajky a jejím natužení se konečky přebývajících nití krátce zastřihnou. Používané technické značky Pro ulehčení a přehlednost se v podvincích zakreslují technické značky, které nahrazují mnohdy dlouhé slovní názvy jednotlivých technik. Pro vás jsou tyto technické značky převedeny do Brailleova písma. Tyto značky nevznikly náhodně, ale s využitím znalosti systému braillského záznamu. Braillský znak je volen tak, aby byl co nejkratší, nejvýstižnější a aby vycházel z podstaty Brailleova písma. Brailleovo slepecké písmo, a tedy i výše zmíněné technické značky, vychází z šestibodu, přičemž každý bod je označen číslem: CD <D <D Příklad: jako prefix pro technický znak jsem zvolila!", který se v Brailleově písmu píše O O body č. 235: O 282

8 Nejužívaněji! technické značky jsou tyto: prefix pro technický znak jc! 235 křížit kroutit '/ 4,456 řetízek x 1346 plátno " 2356 velké plátno " 6,2356 obtáčené plátno g 1245 kroucené páry '/" 4,456,2356 pro levý (L) kraj pro pravý (P) kraj na očka ó 246 o 135 za dva páry r 1235 ř 2456 za dva páry s obtáčeným plátnem rg 1235,1245 gř 1245,2456 Název Technický znak Tech. znak v Braill. písmu v černotisku Prefix pro technický znak J2 0 křížit * kroutit 7 4,456 o*o* * 000* řetízek X 1346 v )(: 00 0* plátno 2356 oo velké plátno 6,2356 oo oo 00 0* obtáčené plátno g 1245» 00 šikmé plátno ť 1256 *o 0* kroucené páry 7" 4,456,2356 o.o.oo 00 0* - \ ooo*** dírková pod tes 7ť 4,456,1256 o.o..o 00 0* 000*0* potohod JL e 15 *o 0* 00 lístek I 123 *o 1 0 tkaný řetízek xl 1346, *0 *0 pavouček p t 0 283

9 Okrese L Tech. znak v černotiaku L Tech. znak v Braill. písmu na očka o. < o* na očka ÓT 246,4,456, 11C O. O. O. OO s ažurou ZoOO oooo» K o*oo o* za dva póry 1235 za dva páry s ažurou i za dva páry s obtáčeným plátnem r nc ťr K o 1235,4,456, > _ toototoo 2356 oooiii oooo* rg 1235,1245 O O OO y P T. znak P Tech. znak v černotiaku v Braill. písmu. Tf ) o 135 S2 o To 4,456,2356, 135 o o oo «o oo o* o oo o *o f 2456 s: o* 4,456,2356, 2456 o* o* oo o* ooo»»»»» oo o* o * gř 1245,2456 «o* oo o«uvedu příklad: V pravém horním rohu podvinku je technickými znaky zapsáno, o jaký vzorník jde.!ó "o tedy oznamuje, že jde o technický znak popisující vzorník, kde se bude paličkovat technikou plátno po obou stranách na očka. Základní technické prvky Obr. 1: Kroucení!'/ X Kroucení je úkon, při kterém se pravá nit přehazuje přes levou nit, většinou se to týká jednoho páru. Počet kroucení závisí na síle materiálu a vzdálenosti mezi páry. Tento počet je někdy v podvinku označen počtem šikmých čárek vedených přes danou linku. X Křížení je úkon, kdy se levá nit přehazuj přes nit pravou. Při paličkování probíhá křížení mezi dvěma páry tak, že se druhá nit přehodí přes třetí. Obr. 3: Řetízek!x XX Obr. 2: Křížení!+ Potřebujeme dva páry navinutých paliček, které zavěsíme najeden špendlík. Práci si rozdělíme na dva kroky: 1. krok: oba páry rozdělíme po jednom do jedné ruky. V každé ruce pár jednou zkroutíme.

10 2. krok: prostřední dvě nitě zkřížíme, to jest druhou přehodíme přes třetí. Současně řetízek utáhneme roztažením párů do stran. Tyto dva kroky stále opakujeme. S řetízkem se setkáte ve vzornících, kde se řetízek paličkuje dle podvinku, který vám určí, jak bude řetízek dlouhý. Řetízkem se také mohou vzomiky začínat i končit, ale lze jím i přejít z jednoho ukončeného vzomíku do nového. je nahrazena párem. Pracovní postup je tedy rozdělen stejným způsobem na tři kroky: 1. krok: křížit - druhý pár přes třetí; 2. krok: v každé ruce kroutit - pravý pár přes levý; 3. krok: opět křížit - druhý pár přes třetí. I zde se páry v rukou prohodí. Nesmíme ani opomenout velké plátno utáhnout. Velké plátno se používá při spojování dvou řetízků. Obr. 6: Obtáčené plátno!g Obr. 4: Plátno!" Pro plámo potřebujeme dva páry navinutých paliček. Do každá ruky uchopíme jeden pár paliček. Samotná práce sestává ze tří kroků: 1. krok: křížit - druhá nit přes třetí; 2. krok: v každé ruce kroutit - pravá nit přes levou; 3. krok: opět křížit-druhá nit přes třetí. Po třetím kroku se nám páry v rukou prohodí. Hotové plátno utáhneme roztažením párů do stran. m Obr. 5: Velké plátno! " $ X Na obtáčené plámo potřebujeme dva páry navinutých paliček. Pracovní postup je obdobný jako u plátna. Uchopené páry v rukou projdou těmito třemi kroky: 1. krok: křížit - druhá nit přes třetí; 2. krok: v každé ruce dvakrát kroutit - pravá nit přes levou; 3. krok: křížit - druhá nit přes třetí. Po třetím kroku zůstanou páry ve stejném pořadí jako na začátku. Opět utáhneme, ale nyní o něco opatrněji. Obr. 7: Kroucené páry!'/" Velké plátno se paličkuje stejným způsobem jako plátno jednoduché, ovšem s tím rozdílem, že každá nit je zdvojená, 285

11 Na techniku kroucených párů potřebujeme dva páry navinutých paliček. Nejprve jednou či vícekrát zkroutíme v každé ruce jeden pár. Poté paličkujeme plámo (křížit - kroutit - křížit). Nakonec utáhneme. Základní pojmy Obr. 8: Na očka!ó o Techniku za dva páry s obtáčeným plátnem budeme z počátku používat v krajce, kde mají být rovné kraje, neboť umožňuje paličkovat jen s jedním vodivým párem. Vodivým a posledním krajovým párem upaličkujeme obtáčené plámo (křížit - dvakrát kroutit - křížit). Odložíme krajový pár. Vezmeme špendlík a zapíchneme jej do místa vyznačeného na podvinku pod oba poslední páry. Do volné ruky uchopíme krajový pár, utáhneme obtáčené plámo a opět krajový pár odložíme. Zůstane nám v ruce vodivý pár, který se vrací zpět do krajky. Tato technika se používá v kraji krajky, na kterém tvoří zoubky. Vodivým a posledním krajovým párem paličkujeme plámo (křížit - kroutit - křížit), utáhneme, odložíme stranou vodivý pár. Volnou rukou vezmeme špendlík a zapíchneme ho do místa vyznačeného na podvinku, mezi vodivý a krajový pár. Znovu uchopíme vodivý pár, jednou jej zkroutíme, otočíme ho kolem špendlíku zpět ke krajce a upaličkujeme plátno (křížit - kroutit - křížit) s krajovým svislým párem, jenž držíme v druhé ruce, utáhneme. Krajový pár odložíme. Obr. 9: Za dva páry s obtáčeným plátnem!rggř Obr. 10: Za dva páry!r ř Technika za dva páry vytváří v krajce rovné kraje. Budete seji učit používat později, neboť vyžaduje lepší orientaci v krajce a probíhají tu střídavě tři vodivé páry. Jeden vodivý pár prochází řadu, zbývající dva vodivé páry čekají v kraji krajky v podobě posledních krajových párů. Právě probíhající vodivý pár se zastaví před čekajícím párem v kraji, jednou se zkroutí, čekající pár se zkroutí dvakrát nebo vícekrát. Nakrouceným vodivým a čekajícím párem upaličkujeme plámo (křížit - kroutit - křížit). Pod oba tyto poslední páry zapíchneme špendlík, pár na kraji odložíme a druhý pár - už vodivý - jednou zkroutíme, paličkujeme další řadu. 286

12 Slovní popis vzorníků Vzomíky vznikají kombinací základních technických prvků. Před začátkem paličkování se ujistíme, že máme řádně připravený a připevněný podvinek, špendlíky a nůžky. Zde je ukázka jednoho z podvinků, podle kterých budete pracovat: Spodní linie určuje konec vzomíku a rozmístění párů. Řetízek!x Řetízek paličkujeme ze dvou párů, jako nácvik základních úkonů. Oba páry paliček zavěsíme na špendlík. Paličkujeme dle pracovního postupu řetízku u obr. 3. Zároveň sledujeme reliéfní linii na podvinku. Aby se linie lépe dodržovala, je místy přerušena dírkou pro vpíchnutí špendlíku. Podvinek končí též dírkou pro špendlík, kolem kterého zauzlujeme páry a paličky odstřihneme. Vyndáme špendlíky, sundáme vzorník a natužíme jej. Horní linie určuje začátek vzomíku, rozmístění a počet párů. Svislé linie označují levý a pravý kraj vzomíku při technice za dva páry". V místě bodu bude dírka pro vpíchnutí špendlíku (konec řady). Šikmé přerušované čáry spojující svislé krajové linie naznačují směr a vedení vodivého páru. Dvě tečky v dolní části svislých linií označují další typ pravého a levého okraje vzomíku při technice na očka". Plátno na očka!ó " o Na tento vzorník si připravíme pět párů svislých a jeden pár vodivý. Do označených bodů na homím okraji podvinku umístíme špendlíky, na které zavěsíme svislé páry. Podvinek je vyhotoven tak, že začínáme paličkovat první řadu zleva doprava. Proto zavěsíme vodivý pár na první špendlík zleva se svislým krajovým párem, jedenkrát kroutíme pouze v levé ruce a jedenkrát křížíme. Nyní v levé ruce držíme svislý krajový pár a v pravé pár vodivý, špendlík je u středu mezi páry. Svislý krajový pár z levé ruky odložíme a přeložíme do ní pár vodivý. V levé ruce tedy máme vodivý pár a do pravé ruky vezmeme další svislý pár, který je po směru práce hned vedle právě prošlého krajového páru. Upaličkujeme plátno podle pracovního postupu u obr. 4. (křížit - kroutit - křížit). Vzniklo tak plátno, jehož 287

13 prázdný střed má tvar čtverce. Do středu pláma vsuneme špendlík daného svislého páru, který i s plátnem vrátíme zpět do dírky na horním okraji vzomíku. Při paličkování se páry opět prohodily tak, že v levé ruce je pár svislý a v pravé vodivý. Svislý pár odložíme a do levé ruky převezmeme pár vodivý. Znovu uchopíme do pravé ruky další svislý pár a opakujeme celý předešlý postup i u zbývajících svislých párů. Zastavíme se poté, kdy projdeme výše popsaným postupem i posledním krajovým párem. Máme tedy v rukou již prohozené páry (svislý v levé a vodivý v pravé ruce), s nimiž budeme paličkovat kraj na očka podle pracovního postupu u obr. 8 tak, že odložíme vodivý pár, volnou rukou zapíchneme špendlík do vyznačeného místa mezi vodivý a svislý krajový pár špičkou šikmo ke středu vzomíku. Znovu uchopíme vodivý pár, jedenkrát zkroutíme, otočíme jej kolem špendlíku zpět ke krajce a paličkujeme plámo (křížit - kroutit - křížit) s krajovým svislým párem, utáhneme. Krajový pár je nyní v pravé ruce a vodivý v levé. Krajový pár odložíme a do volné ruky přendáme pár vodivý. Do volné ruky uchopíme sousední svislý pár po směru práce. Paličkujeme plámo, svislý pár odložíme. Do pravé ruky přendáme pár vodivý, do levé další svislý pár. Pracovní postup opakujeme až na konec řady, kde paličkujeme kraj na očka. Tímto způsobem paličkujeme celý vzomík. Po poslední řadě přízi zauzlujeme a odstřihneme. Vzomík odšpendlíme a natužíme. Při paličkování se musí dbát na rovnoměrné rozmístění párů, utažení plátnové 288 vazby, svislé páry se musí brát postupné, nesmí se zkroutit ani přehodit. Plátno za dva páry s obtáčeným plátnem!rg"gř Potřebujeme pět svislých párů a jeden pár vodivý. Stejně jako u předešlého vzorníku umístíme špendlíky do bodů na horním okraji podvinku a na ně navěsíme svislé páry. I tento vzorník bude začínat ve směru zleva doprava, proto na levý krajový špendlík se svislým párem zavěsíme pár vodivý, jedenkrát zkroutíme pouze v levé ruce a jedenkrát křížíme. Dále postupujeme stejně jako u předešlého vzorníku tak, že postupně paličkujeme plámo, jež zavěšujeme na špendlíky na horní okraj, se všemi svislými páry až na poslední krajový pár, kde nastává změna. Máme tedy po odložení předposledního svislého páru v levé ruce pár vodivý a v pravé ruce krajový svislý pár, s nimiž paličkujeme kraj za dva páry s obtáčeným plátnem dle pracovního postupu u obr. 9 tak, že jedenkrát křížíme, dvakrát kroutíme v obou rukou a jedenkrát křížíme. Páry zůstávají ve stejném pořadí, to znamená v levé vodivý a v pravé krajový pár, který odložíme. Volnou rukou vyndáme špendlík a zapíchneme jej šikmo špičkou ke středu vzomíku do označeného bodu pod oba poslední páry. Aby toto první obtáčené plámo drželo a neposouval se krajový pár, zapíchneme ještě do jeho středu špendlík. Krajový pár uchopíme, obtáčené plátno utáhneme a opět krajový pár odložíme stranou. Vodivý pár, který se vrací zpět do krajky, přendáme do pravé ruky a do levé

14 vezmeme další sousední svislý pár po směru práce. Paličkujeme plámo stejně jako v předešlém vzomíku celou řadu po krajový pár, se kterým paličkujeme kraj za dva páry s obtáčeným plátnem podle výše uvedeného postupu. Takto paličkujeme celý vzorník. Po poslední řadě přízi zauzlujeme a odstřihneme. Vzorník odšpendlíme a natužíme. Plátno střídání krajů!ó" gř!rg "o Potřebujeme pět párů svislých a jeden pár vodivý. Tento vzorník je cvičení, kde si prověříte, jak jste se naučily paličkovat kraj na očka a za dva páry s obtáčeným plátnem. Uvnitř vzomíku paličkujeme nám již známé plámo, týká se to tedy tří vnitřních svislých párů. První řadu paličkujeme stejně jako u předešlých vzorníků. Změnou je, že na levé straně paličkujeme nejprve s krajovým párem kraj na očka a s pravým krajovým párem kraj za dva páry s obtáčeným plátnem. V polovině vzomíku se kraje vymění tak, že s levým krajovým párem paličkujeme za dva páry s obtáčeným plátnem a s pravým krajovým párem na očka. Na konci přízi zauzlujeme a odstřihneme. Vzomík odšpendlíme a natužíme. Kroucené páry 1!ó '/" gř Potřebujeme pět párů svislých a jeden pár vodivý. Technika kroucených párů je popsána u obr. 7. I nyní začínáme první řadu zleva doprava stejným způsobem jako vzomíky předešlé, pouze přidáme jeden úkon. Po odložení levého krajového páru přendáme vodivý pár do levé ruky a jedenkrát zkroutíme. Do volné pravé ruky uchopíme sousední svislý pár, paličkujeme plátno dle původního postupu a odložíme svislý pár. Opět kroutíme vodivý pár a přibereme další svislý. To celé opakujeme až na konec řady, kde paličkujeme za dva páry s obtáčeným plátnem. Jelikož již znáte oba typy krajů, budete po celou délku vzomíku paličkovat na levé straně okraj na očka a na straně pravé za dva páry s obtáčeným plátnem. I zde však bude novinka. Dostaneme-li se na konec řady ke krajovému páru, tak krajový i vodivý pár jedenkrát zkroutíme a pak teprve paličkujeme okraj na očka, nebo za dva páry s obtáčeným plátnem. Proto také uvnitř vzomíku vždy v každé řadě nejprve jedenkrát zkroutíme každý pár zvlášť a pak teprve paličkujeme plátno. Vzomík dokončíme obvyklým postupem. Kroucené páry 2!xr V" řx Potřebujeme pět párů svislých a jeden pár vodivý. První řadu začínáme tak, že vždy před svislým párem jedenkrát kroutíme vodivý pár, poté paličkujeme plámo, jež umístíme na homí kraj vzomíku. Zastavíme se však před krajovým párem. Vodivý pár jednou zkroutíme a paličkujeme plátno s krajovým párem. I do tohoto pláma umístíme špendlík, který vrátíme i s plátnem na homí okraj. Máme tedy v levé ruce krajový a v pravé ruce vodivý pár, s nimiž paličkujeme řetízek po linii až k místu, kde je přerušená. Přidržíme páry v jedné ruce, druhou rukou zapíchneme špendlík do bodu mezi přerušenou 289

15 linii. Páry opět rozdělíme kolem špendlíku, jednou zkroutíme a zkřížíme. Špendlík se ocitne uvnitř řetízku. Krajový pár z pravé ruky odložíme a vodivým procházíme další řadu kroucenými páry (nejprve oba páry kroutit, pak plátno). Stejně postupujeme i na druhém kraji i ve zbylém vzomíku. Vzomík dokončíme obvyklým postupem. Plátno za dva páry!r " ř Potřebujeme tři páry svislé a tři páry vodivé. Na tomto vzomíku se naučíme další variantu rovného kraje. Jsou však potřeba tri vodivé páry, kdy jeden pár prochází řadu a dva čekají v podobě krajových párů. První řada je shodná jako u předešlých popisů včetně samostatného kroucení vodivého páru před každým svislým párem. S posledním krajovým párem paličkujeme plátno, které umístíme na horní kraj, pod oba páry zapíchneme špendlík. Pár, který byl dosud vodivý a dostal se na kraj, odložíme, čekající pár blíž ke vzorníku se stal vodivým. Nyní jej jednou zkroutíme a paličkujeme s ním řadu. Uvnitř se vzomík paličkuje plátnem. Před čekajícím krajovým párem se vodivý pár zastaví a paličkujeme kraj za dva páry dle pracovního postupu u obr. 10 tak, že vodivý pár se kroutí jednou a čekající krajový dvakrát, paličkujeme plámo a umístíme špendlík pod tyto páry. Nový vodivý pár jednou zkroutíme a paličkujeme s ním další řadu. Stejně postupujeme jak na druhém kraji, tak po zbytek vzomíku. Vzorník dokončíme obvyklým postupem. Závěrem Tato metodika byla cíleně vypracována pro osoby nevidomé. Se skupinou tří nevidomých krajkářek byla také ověřena. Krajkářky zvládly bez zvláštních obtíží všechny vybrané techniky paličkované krajky. Kromě tohoto základního kurzu je zpracována a vyzkoušena i metodika pro pokročilejší krajkářky, která úzce navazuje na kurz základní. Jde pouze o rozšíření a zdokonalení technik, metodika zůstává stejná. V průběhu základního kurzu se navrhovaná metodika osvědčila a nebylo potřeba ji nijak upravovat ani od základu měnit. Literatura: PROŠKOVÁ, I.: Ručně paličkovaná krajka. Paličkováni, SIEBEROVÁ, 1.: Strážovské krajkářství. Okresní muzeum v Klatovech, edice Vlastivěda Klatovska JAŠKOVÁ, A.: Paličkování - základní techniky. Atelier Creative, Šicí centrum Švamberk HAL1KOVA, A.: Texty k přednášce pro seminář o historii a současnosti české krajky v Prešově PROŠKOVÁ, I.: Internetová adresa: 290

Rýmařovsk. ovská 15. Origami. 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15. Origami. 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Origami (Práce s papírem, skládanka vánoční hvězda) 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško Origami - historie Origami je téměř tisíc let

Více

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky,

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky, gumičku, stužku, dřevěnou květinku na provázku, ozubené nebo obyčejné nůžky. Všechny ozdoby zakoupíme v běžném obchodě

Více

Návod na velikonoční ošatku zajíček

Návod na velikonoční ošatku zajíček PROJEKTY Návod na velikonoční ošatku zajíček Potřeby: miska o průměru 15 cm namořené ruličky (přibližně 70ks) lepidlo na papír nůžky tavicí pistole velikonoční ozdoby mašličky lak na dřevo pro konečné

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky.

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Kapitola 1 Notová osnova má 5 linek a 4 mezery. Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Hudební klíč píšeme na začátek notové osnovy. Nejpoužívanější klíče jsou: houslový,

Více

Název: Papír a jeho vlastnosti

Název: Papír a jeho vlastnosti Název: Papír a jeho vlastnosti Výukové materiály Téma: Papír a jeho vlastnosti Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a odpady Předmět (obor): výtvarná výchova, pracovní činnosti, prvouka Doporučený

Více

První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15)

První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15) První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15) Anotace: Nácvik správného držení tužky, správného sezení, techniky psaní, uvolňovací cviky Dětský diagnostický ústav, středisko

Více

tříbarevné molas Molas.indd 38 Molas.indd 38 6.1.2009 15:41:32 6.1.2009 15:41:32

tříbarevné molas Molas.indd 38 Molas.indd 38 6.1.2009 15:41:32 6.1.2009 15:41:32 tříbarevné molas oranžová kočka na sukni Tato kočička se ráda protahuje a vůbec jí nevadí, že nepatří zrovna k těm nejtypičtějším indiánským vzorům. Potřeby bavlněná látka (modrá 13 17 cm, oranžová 13

Více

TEXTILNÍ BARVY. Pro práci s textilními barvami musíme dodržet 2 důležitá pravidla:

TEXTILNÍ BARVY. Pro práci s textilními barvami musíme dodržet 2 důležitá pravidla: TEXTILNÍ BARVY Textilní barvy mohou sloužit nejen ke zkrášlování nového oblečení, ale třeba i k záchraně oblečení na kterém jsme si pořídili nějakou nevypratelnou skvrnu. Pro práci s textilními barvami

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Formáty výkresů a úprava výkresových listů

Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů Rozměry výkresových listů a předtisků pro všechny druhy technických výkresů používaných ve všech oblastech průmyslu a ve stavebnictví předepisuje

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

Neformální vzdělávání vzdělavatelů

Neformální vzdělávání vzdělavatelů Neformální vzdělávání vzdělavatelů Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci TraTex Evropský sociální fond OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: Počáteční

Více

Sada 1 Dřevěná okna a dveře

Sada 1 Dřevěná okna a dveře S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Dřevěná okna a dveře 03. Konstrukce jednoduchých oken Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2262 Šablona: IV/2 č. materiálu: VY_42_INOVACE_07 Jméno autora: Bohumila Pallagyová Třída/ročník:

Více

Mistrovství České republiky v logických úlohách

Mistrovství České republiky v logických úlohách Mistrovství České republiky v logických úlohách Blok 1 - Logický mixer 10:00-11:40 Řešitel 1 Praha 013 Mrakodrapy 3 Heywake 4 Rybáři 5 Dvojblok Pentomina 7 Nádraží 8 Slalom 9 Plot 10 Kriskros 11 Cesta

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Nabídka vánočních dárků

Nabídka vánočních dárků Nabídka vánočních dárků P r o jekt N AM A - Člověk v tísni Dárky, které dělají radost dvakrát Co nabízíme? O r i g i n á l n í d á r k y, k t e r é p o těší dvakrát Naše dárky vznikají v chráněné dílně

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech Technické normy Formáty výkresů Úprava výkresových listů Popisové pole Skládání výkresů TECHNICKÉ KRESLENÍ Čáry na technických výkresech Technické písmo Zobrazování na technických výkresech Kótování Technické

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

KORÁLKOVÉ. nápady 2. Marie Kielbusová

KORÁLKOVÉ. nápady 2. Marie Kielbusová KORÁLKOVÉ nápady 2 Marie Kielbusová ZÁKLADNÍ TECHNIKY Marie Kielbusová Korálkové nápady Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 234 264 401 fax: +420

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí

Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. ČVUT Praha fakulta stavební ooakanka@centrum.cz Normy na denní osvětlení ČSN 730580-1 Denní osvětlení

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŢALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky První část Nauč se tvořit r vé p sto m sky aňá Postupy SoumĚrnost Přehni papír napůl. Nakresli na něj libovolný tvar končící na přehybu a vystřihni ho. Až vystřižený papír narovnáš, uvidíš, že máš dva

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku Vytvoření nového obrázku a jeho uložení MALUJEME v MALOVÁNÍ Po otevření programu se automaticky otevře i čistá bílá plocha, na které budeme malovat. Velikost této kreslící čtvrtky si můžeme libovolně změnit.

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: 13_zakreslování okenních otvorů Téma: Zakreslování okenních

Více

Studijní materiál KA 1

Studijní materiál KA 1 Studijní materiál KA 1 Předmět: Praktická cvičení Ročník: 1. Téma vyučovací hodiny: PILOVÁNÍ Vypracoval: PhDr. Josef Havlan Téma Pilování je technologie ručního obrábění, při které dochází k oddělování

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ KURZY V DUBNU 2014 V DOMĚ POD JASANEM KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 6. listopadu 2014 320,- Seznámení s historií hedvábí, pomůckami a materiály, povídání o technikách včetně ukázek. Na kurzu se naučíte míchat

Více

Obsah. Charakteristika Příprava cukerného rozvaru Tabulka teplot cukerných roztoků Popis přípravy ručních zkoušek Testy

Obsah. Charakteristika Příprava cukerného rozvaru Tabulka teplot cukerných roztoků Popis přípravy ručních zkoušek Testy Obsah Charakteristika Příprava cukerného rozvaru Tabulka teplot cukerných roztoků Popis přípravy ručních zkoušek Testy Charakteristika V cukrářské výrobě se část cukru zpracovává ve formě cukerných roztoků

Více

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE

Více

Číselné soustavy a převody mezi nimi

Číselné soustavy a převody mezi nimi Číselné soustavy a převody mezi nimi Základní požadavek na počítač je schopnost zobrazovat a pamatovat si čísla a provádět operace s těmito čísly. Čísla mohou být zobrazena v různých číselných soustavách.

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. SOLÁRNÍ ŽALUZIE - ISOTRA ENERGY Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Textilní výroba v českých zemích ve 13. 15. století. PhDr. Helena Březinová, Ph.D. Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. brezinova@arup.cas.

Textilní výroba v českých zemích ve 13. 15. století. PhDr. Helena Březinová, Ph.D. Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. brezinova@arup.cas. Textilní výroba v českých zemích ve 13. 15. století PhDr. Helena Březinová, Ph.D. Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. brezinova@arup.cas.cz Poznání středověké textilní produkce Rozsáhlá a složitá problematika

Více

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi Vytvoření pozvánky Michaela Maginot O autorovi Michaela Maginot žije v Unterhachingu v Německu kousek od Mnichova. Vystudovala školu Deutschen Meisterschule für Mode (německá přední škola zabývající se

Více

Seřízení ventilů XVS 1100 Postup dle Bimba web: http://bimbo-manufactory.webnode.cz/

Seřízení ventilů XVS 1100 Postup dle Bimba web: http://bimbo-manufactory.webnode.cz/ Potřebné nářadí: Seřízení ventilů XVS 1100 Postup dle Bimba web: http://bimbo-manufactory.webnode.cz/ sada imbusových klíčů ořech 22 na golu s nástavcem sadu ventilových měrek,nejlepší je sada 0,02-0,20

Více

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE:

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE: PRÁCE S DŘEVEM Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu tužka a papír (na předlohu) nápad pracovní oděv 40 Kč na materiál KERAMIKA Co si vyrobíte: vánoční svícen pracovní oděv 20 Kč na materiál

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Co je to IKT. Co je to IKT.

Co je to IKT. Co je to IKT. Co je to IKT Co je to IKT. IKT znamená Informační a komunikační technologie. Jedná se o povinný předmět, ve kterém se budeme po dva roky potkávat vždy jednu hodinu týdně v pátém a šestém ročníku. Co se

Více

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce.

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce. PILATES CVIČENÍ PRO USNADNĚNÍ POČETÍ, ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ, LEHKÝ POROD A PEVNÉ PÁNEVNÍ DNO 3. Protažení páteře PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) 3/1 ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA TABULEK U SZ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA TABULEK U SZ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA TABULEK U SZ Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 JAKÁ MUSÍ BÝT TABULKA věcně správná s srozumitelná jednoznačná úsporná přehledná musí mít pěkný vzhled

Více

Počátky krajkářství v Krušnohoří

Počátky krajkářství v Krušnohoří Počátky krajkářství v Krušnohoří V jednom z minulých čísel jsme se mohli dočíst o snaze občanského sdružení Krušnohorská krajka udržet tradiční řemeslo. Je obdivuhodné, že již téměř zaniklá výroba paličkovaných

Více

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora 5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora Předpoklady: 5101, 5102, 5103 Pedagogická poznámka: Převážná část této hodiny není obsažena v učebnicích. Podle mého názoru je to obrovská chyba, teprve ve chvíli, kdy

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2010 ANDREA MEDLÍKOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží Dříve než začnete s montáží, seznamte se se všemi předpisy či normami, které platí pro tuto problematiku. Tento návod je doporučeným

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

www.zdravotnickepomucky.eu

www.zdravotnickepomucky.eu Telefon na obchodního zástupce: Ladislava Jirousková Telefon: +420 734 763 686 Fax: +420 491 420 886 E-mail: oz@pro-charitu.cz Pro-Charitu s.r.o. Manželů Burdychových 245 549 41 Červený Kostelec IČ: 28810619,

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly Orientace Orientováni potřebujeme být obvykle v neznámém prostředí. Zvládnutí základní orientace je předpokladem k použití turistických map a plánů měst. Schopnost určit světové strany nám usnadní přesuny

Více

Montážní návod Šikmá střecha

Montážní návod Šikmá střecha Montážní návod Šikmá střecha www.sunizer.cz Důležité upozornění: Tubus světlovodu obsahuje zalakované technické stříbro. Při montáži je třeba se vyhnout kontaktu se superreflexním povrchem, ani jej mechanicky

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE Jen chvilka postačí k pochopení pravidel a k jejich vysvětlení příteli. Magnetická výzva je zábavná, strhující, poučná kombinační hra, která kombinuje hru a zábavu s

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Květy babího léta. 1. ukázka postupu 2. ukázka postupu. 3. hotové květy před nalepením na dřevěný knoflík 4. hotové výrobky

Květy babího léta. 1. ukázka postupu 2. ukázka postupu. 3. hotové květy před nalepením na dřevěný knoflík 4. hotové výrobky Květy babího léta pravé mušlové knoflíky z ulit mořských živočichů, nejlépe 4dírkové větší dírkové dřevěné knoflíky nažky v podobě kalíšků z uschlých rostlin, nejlépe bodláků, s malými stopečkami kousky

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Projekt Obrázek strana 135

Projekt Obrázek strana 135 Projekt Obrázek strana 135 14. Projekt Obrázek 14.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Obrázek, který je ke stažení na http://java.vse.cz/. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

2. ZADÁNÍ A VYSVĚTLENÍ ÚKOLU

2. ZADÁNÍ A VYSVĚTLENÍ ÚKOLU ANTONÍN MIKULÁŠ ČÍLA 1. MOTIVACE (15 minut) (Motivační fáze slouží k uvedení do problematiky a podnícení zájmu o následný úkol. Pokládané otázky můžete podle vlastního uvážení přizpůsobit skupině, se kterou

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Prostorový a časový průběh. Pero, tužka

Prostorový a časový průběh. Pero, tužka Prostorový a časový průběh Pero, tužka Perokresba http://www.modrykocour.cz/muzeum-stranka.php?page=29 http://www.rezbarlukas.estranky.cz/fotoalbum/nejake-me-kresby/perokresba-psik.html Jak vytvořit prostorový

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Dle podnoží můžeme metody roubování rozdělit na roubování v ruce a roubování na trvalém stanovišti.

Dle podnoží můžeme metody roubování rozdělit na roubování v ruce a roubování na trvalém stanovišti. ROUBOVÁNÍ Dle podnoží můžeme metody roubování rozdělit na roubování v ruce a roubování na trvalém stanovišti. Roubování v ruce provádíme na vepřed připravených podnožích, pohodlně v místnosti. Z hlediska

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

Program na školní rok 2010-2011

Program na školní rok 2010-2011 Tvořivá a keramická dílna Domu dětí a mládeže Ústí n. L Program na školní rok 2010-2011 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká Hradební 16, vchod z Bělehradské ulice, Ústí n.l. Motto: Co neuděláš

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

Pravidla pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje

Pravidla pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje Pravidla pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje 1. Obecný úvod Území Olomouckého kraje je velmi bohaté na projevy tradiční lidové kultury. Její součást tvoří i tradiční rukodělná

Více

5. PRINCIP PROJEKCE OBRAZU

5. PRINCIP PROJEKCE OBRAZU 5. PRINCIP PROJEKCE OBRAZU Ať už se jedná o kreslené obrázky či fotografie, jde o to, jak je dostat na velké projekční plátno. Je jasné, že k tomuto účelu potřebujeme obrázky zachycené na průhledném materiálu,

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí.

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí. Velký státní znak Dalo by se říci, že velký státní znak je nejpoužívanějším státním symbolem vůbec. Je umístěn na všech veřejných budovách, radnicích, úřadech atd. Symbolizuje státní moc. Velký státní

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST NA AKCI SLAVNOSTI ŘEMESEL 2014

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST NA AKCI SLAVNOSTI ŘEMESEL 2014 Break Point Communications s.r.o., Drnovice 746, 683 04 Drnovice, IČ: 277 20 543, DIČ: CZ27720543 (dále také jen realizátor ) vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST NA AKCI SLAVNOSTI ŘEMESEL

Více