Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize"

Transkript

1 Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení

2 A09101 Aktivita se soustředí na zmapování dopadů hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení a regionální rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení pro jednotlivé typy (skupiny) domácností a identifikace typů (skupin) domácností nejvíce ohrožených (zasažených) hospodářskou krizí. Výsledky aktivity zahrnují:» zmapování dopadů hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení u jednotlivých typů domácností» zmapování dopadů hospodářské krize na regionální rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení u jednotlivých typů domácností» identifikace (definice) hlavních skupin domácností, které jsou nejvíce ohrožené (zasažené) hospodářskou krizí» zhodnocení stávajících nástrojů sociální a bytové politiky z pohledu jejich zacílení na skupiny domácností nejvíce ohrožené hospodářskou krizí 2

3 Postup a zdroje dat identifikace ohrožených domácností na základě dat o finanční dostupnosti bydlení sledovaných 60 typů domácností» zpoždění dat» příjmy domácností - hrubé příjmy ze zaměstnání» zastoupení domácností - SLDB 2001 identifikace podle dat z výběrových šetření» Sociální situace domácností EU SILC reprezentativní šetření prováděné od roku : 11 tis. domácností v ČR» data o domácnostech» zpoždění nyní jsou dostupná data k roku

4 Postup a zdroje dat identifikace podle dat o uchazečích o zaměstnání Úřady práce» data o jednotlivcích» třídění podle vzdělání, KZAM, věk, doba nezaměstnanosti databáze příjemců dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení» MPSV» celkový počet příjemců příspěvku na bydlení a celkovou výši dotace (sumu příspěvků na bydlení) podle regionů, příjmu domácnosti i složení domácnosti» nedovolují třídění podle věku nebo vzdělání. výsledky šetření mezi hypotečními bankami o rozsahu poskytovaných hypotéčních úvěrů, podílu ohrožených úvěrů i o základních charakteristikách klientů, kteří se potýkají s obtížemi splácet hypoteční úvěr» neochota podávat podrobné informace 4

5 Domácnosti potenciálně ohrožené finanční nedostupností bydlení domácnosti jednotlivců, párů i rodin plně závislé na státní pomoci» dlouhodobě nezaměstnaní» samoživitelé na rodičovské dovolené celkem devět typů domácností, ohroženy jsou ve všech krajích ČR samostatně žijící starobní důchodci rodiny s pouze jedním zaměstnaným členem domácnosti z řad pomocných dělníků nebo provozních pracovníků ve službách Zvýšení dostupnosti bydlení v průběhu let (domácnosti v roce 2000 ještě ohroženy nedostupností bydlení): rodiny se dvěma ekonomicky aktivními členy domácnosti z řad kvalifikovaných dělníků, řemeslníků i zaměstnanců ve službách rodiny zaměstnanců nižších profesí s jedním členem na rodičovské dovolené bezdětné domácnosti zaměstnance nižších profesí a nezaměstnaného 5

6 Domácnosti potenciálně ohrožené MODELOVÝ PŘÍKLAD Reziduální příjem domácnosti v libereckém kraji ve třech modelových situacích v roce 2008 Domácnost dvou dospělých a dvou nezaopatřených dětí, Byt: 4+1/88 m2 Reziduální příjem - 2 pracující členové domácnosti Reziduální příjem - 2 pracující, 1 podpora v nezaměstnanosti** Reziduální příjem - 2 pracující, 1 dlouhodobě nezaměstnaný Kategorie zaměstnání: nájemní bydlení vlastnické nájemní bydlení vlastnické nájemní bydlení vlastnické tržní nájem max. regulovaný nájem hypotéka* tržní nájem max. regulovaný nájem hypotéka tržní nájem max. regulovaný nájem hypotéka KZAM KZAM KZAM KZAM KZAM 5, KZAM 7, KZAM * Náklady na bydlení v případě placení hypotéky zahrnují splátku hypotéky, která je vypočtena při předpokladu 100% hypotéky na byt 4+1/88 m2, měsíční poplatky do fondu oprav (0,083 % ceny nemovitosti) a ostatní výdaje. ** Podpora nezaměstnanosti byla vypočtena na základě platné legislativy v roce 2008 pro jeden z prvních třech měsíců nezaměstnanosti. 6

7 Domácnosti pociťující finanční obtíže tři základní kategorie domácností: 1. domácnosti, které pociťují finanční obtíže, tj. mají problém vyjít s příjmy a mají dluh na nájemném, na poplatcích za energie nebo nejsou schopni platit včas hypotéku 2. domácnosti, které pociťují finanční obtíže, avšak dluh nemají 3. domácnosti, které pociťují maximálně malé finanční obtíže nebo s příjmem vychází snadno. Jak domácnost vychází s příjmy a zda má dluhy spojené s bydlením? Zastoupení v ČR Průměrná míra zatížení pociťují finanční obtíže a mají (měli) dluh na nájemném, energiích nebo hypotéce 2,76% 34,93% pociťují finanční obtíže, ale nemají (neměli) dluh na nájemném, energiích nebo hypotéce 26,15% 27,89% pociťují malé nebo žádné finanční obtíže a vycházejí s příjmem snadno 71,09% 18,63% 7

8 Charakteristika ohrožených domácností domácnosti, kde je alespoň jeden člen domácnosti nezaměstnaný; domácnosti důchodců důchodci mají malé zastoupení ve skupině domácností, která má problém s úhradou výdajů na bydlení, ovšem pociťují finanční obtíže; neúplné rodiny s dětmi, ale rovněž úplné rodiny s dětmi; domácnosti s nízkou úrovní vzdělání; domácnosti nekvalifikovaných dělníků (KZAM 9), částečně však také domácnosti méně kvalifikovaných zaměstnanců ve službách (KZAM 5) a domácnosti úředníků (KZAM 4); domácnosti nájemníků, zejména hradících tržní nájemné. 8

9 Projevy hospodářské krize v regionech ČR Míra nezaměstnanosti v jednotlivých krajích ve čtvrtletích roků 2009, 2008 a % 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj 7% Královéhradecký kraj 6% 5% 4% 3% 2% 1% Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínsky kraj Moravskoslezský kraj 0% 1_2007 2_2007 3_2007 4_2007 1_2008 2_2008 3_2008 4_2008 1_2009 2_2009 Zdroj: Počty nezaměstnaných (počet uchazečů o zaměstnání) podle evidence MPSV v jednotlivých krajích, vlastní výpočty. 9

10 Projevy hospodářské krize v regionech ČR Úbytek/nárůst míry nezaměstnanosti mezi třetím čtvrtletím roku 2007, 2008 a 2009 M oravskoslezský kraj 3,5% Zlínsky kraj 4,5% Olomoucký kraj 5,2% Jihomoravský kraj 3,3% Vysočina 4,2% Pardubický kraj Královéhradecký kraj 3,4% 3,3% Liberecký kraj 4,4% Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj 3,5% 3,5% 3,4% Jihočeský kraj Středočeský kraj Praha 1,3% 2,3% 2,7% /3_2008 3_2008/3_2007-3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 10

11 Struktura nezaměstnanosti vzdělání Přírůstek nezaměstnaných podle vzdělání v roce _2009 (1_2008) _2009 (2_2008) (3_2008) (4_2008) základní a bez vzdělání střední bez maturity střední s maturitou vysokoškolské Zdroj: Počty nezaměstnaných (počet uchazečů o zaměstnání) podle evidence MPSV v jednotlivých krajích, vlastní výpočty. 11

12 Praha STŘ JČ PZ KV ÚL LI HK PA VYS JM OL ZL MS Struktura nezaměstnanosti vzdělání 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,9% 0,8% 0,5% 0,5% 1,1% 1,2% 1,4% 1,6% 1,7% 1,5% základní a bez vzdělání střední bez maturity střední s maturitou vysokoškolské 1,2% 1,8% 0,5% 1,1% 1,2% 1,6% 1,7% 1,0% 1,6% 1,1% 2,2% 0,9% 0,9% 1,8% 2,1% 0,9% 1,7% 1,9% 0,8% 1,9% 2,4% 1,0% 0,5% 2,3% 1,0% 1,6% 0,8% 1,0% 1,9% 2,9% 0,8% 1,2% 0,9% 3,0% 1,2% 2,5% 1,2% 2,6% 1,9% 1,2% 1,9% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 12

13 Struktura nezaměstnanosti - kategorie zaměstnání (KZAM) Přírůstek nezaměstnaných podle kategorií zaměstnaní (KZAM) v roce _2009 (1_2008) _2009 (2_2008) (3_2008) (4_2008) KZAM 1 KZAM 2 KZAM 3 KZAM 4 KZAM 5 KZAM 6 KZAM 7 KZAM 8 KZAM 9 Zdroj: Počty nezaměstnaných (počet uchazečů o zaměstnání) podle evidence MPSV v jednotlivých krajích, vlastní výpočty. 13

14 STŘ Praha JČ PZ KV ÚL LI HK PA VYS JM OL ZL MS Kategorie zaměstnání (KZAM) 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,5% 0,8% 1,0% 1,0% 0,5% 0,8% 0,5% 0,9% 1,0% 0,5% 1,1% 0,5% 0,9% 0,5% 1,0% 1,0% 1,1% 1,0% 1,0% 1,1% 0,9% 0,5% 0,5% KZAM 9 KZAM 8 KZAM 7 KZAM 6 KZAM 5 KZAM 4 KZAM 3 KZAM 2 KZAM 1 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 14

15 Struktura nezaměstnanosti - věk Přírůstek nezaměstnaných podle věku v roce _2009 (1_2008) _2009 (2_2008) (3_2008) (4_2008) do a více Zdroj: Počty nezaměstnaných (počet uchazečů o zaměstnání) podle evidence MPSV v jednotlivých krajích, vlastní výpočty. 15

16 Doba nezaměstnanosti Přírůstek/Úbytek nezaměstnaných podle doby nezaměstnanosti v roce _2009 (1_2008) _2009 (2_2008) (3_2008) (4_2008) nad 24 měsíců měsíců 9-12 měsíců 6-9 měsíců 3-6 měsíců do 3 měsíců Zdroj: Počty nezaměstnaných (počet uchazečů o zaměstnání) podle evidence MPSV v jednotlivých krajích, vlastní výpočty. 16

17 Příjemci příspěvku na bydlení Počet příjemců příspěvku na bydlení na počet obyvatel a průměrná výše příspěvku v jednotlivých krajích v prosinci ,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,4% 0,2% 0,0% ,72% 1,63% 1,32% 0,72% 1,11% 0,99% 0,91% 0,69% 0,72% 0,72% 0,65% 0,54% 0,45% 0,81% PRA STŘ JČ PZ KV ÚL LI HK PA VYS JM OL MS ZL Počet příjemců na počet obyvatel Průměrná výše příspěvku na bydlení

18 Příjemci příspěvku na bydlení míra zatížení Struktura příjemců příspěvku na bydlení v nájemních bytech (na počet obyvatel) v jednotlivých krajích v prosinci 2009 podle míry zatížení 1,0% 0,9% 0,8% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% PRA ST Ř JČ PZ KV ÚL LI HK PA VYS JM OL MS ZL celkem nájemní bydlení - od 30 % do 35 % nájemní bydlení - od 35 % do 40 % nájemní bydlení - od 40 % do 60 % nájemní bydlení - od 60 % do 80 % nájemní bydlení - od 80 % do 100 % nájemní bydlení - více než 100 % 18

19 Příjemci příspěvku na bydlení míra zatížení Přírůstek počtu příjemců příspěvku na nájemní bydlení v roce 2009 v jednotlivých krajích podle míry zatížení 220% 210% 200% 190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% PRA STŘ JČ PZ KV ÚL LI HK PA VYS JM OL MS ZL nájemní bydlení - od 30 % do 35 % nájemní bydlení - od 35 % do 40 % nájemní bydlení - od 40 % do 60 % nájemní bydlení - od 60 % do 80 % nájemní bydlení - od 80 % do 100 % nájemní bydlení - více než 100 % nájemní bydlení - celkem 19

20 Příjemci příspěvku na bydlení složení domácnosti Struktura příjemců příspěvku na bydlení v jednotlivých krajích v prosinci 2009 podle složení domácnosti 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PRA ST Ř JČ PZ KV ÚL LI HK PA VYS JM OL MS ZL celkem 1 dospělý 1 dospělý, 1 dítě 2 dospělí 2 dospělí, 1 dítě 1 dospělý, 2 děti 2 (a více) dospělých, 2 děti 1 (a více) dospělých, 3 (a více) dětí 20

21 Příjemci příspěvku na bydlení složení domácnosti Přírůstek počtu příjemců příspěvku na nájemní bydlení v roce 2009 v jednotlivých krajích podle složení domácnosti 190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% PRA STŘ JČ PZ KV ÚL LI HK PA VYS JM OL MS ZL celkem 1 dospělý 1 dospělý, 1 dítě 2 dospělí 2 dospělí, 1 dítě 1 dospělý, 2 děti 2 (a více) dospělých, 2 děti 1 (a více) dospělých, 3 (a více) dětí 21

22 Výsledky šetření mezi hypotečními bankami dubnu až květnu 2010 podíl nesplácených úvěrů (tzv. default rate; úvěry, u kterých jsou dlužníci v prodlení se splátkou 90 a více dnů) podle ČNB:» vzrůst z 1,5 % v roce 2008 na 2,4 % v roce 2009 (pro srovnání, v Maďarsku vzrostl tento podíl z 2,6 % v roce 2008 na 6,3 % v roce 2009) hlavní důvody: snížení příjmů (bez udání důvodu) či ztrátu zaměstnání, předlužení či rozpad rodiny (rozvod, rozchod, úmrtí) nejčastěji ohrožené úvěry - úvěry s loan-to-value ratio (LTV) blízké 100 % a úvěry, které byly poskytnuty bankami bez doložení příjmů žadatele průměrný věk typického dlužníka - kolem 34 let menší pravděpodobnost vzniku dluhu je u lidí s vysokoškolským vzděláním a u lidí, kteří úvěr použili na výstavbu nemovitosti (spíše než na koupi nemovitosti) 22

23 ZÁVĚR V souvislosti s ekonomickou krizí dochází k nárůstu nezaměstnanosti, a tak lze předpokládat, že nejohroženější domácnosti z hlediska finanční dostupnosti bydlení budou zároveň domácnosti s členy nejvíce ohroženými ztrátou zaměstnání. nejde o lidi, kteří patří tradičně mezi nezaměstnané tedy nekvalifikované pracovníky se základním vzděláním v Ústeckém a Moravskoslezském kraji Největší nárůst nezaměstnaných:» střední kvalifikací (vyučení) a zaměstnaných ve vyšších kategoriích zaměstnání» mladí lidé a pak lidé těsně před dosažením důchodového věku» v Olomouckém, Zlínském a Libereckém kraji POMOC UNIVERZÁLNĚJŠÍ CHARAKTER, DOČASNÁ, FLEXIBILNÍ 23

24 ZÁVĚR šetření EU SILC: obtíže při vycházení s příjmem častěji pociťují domácnosti s dětmi, s přednostou nižšího vzdělání pracujícím v nižších kategoriích zaměstnání; obecně pak domácnosti, které bydlí v nájemním bydlení, zejména pak hradící tržní nájemné Modelový příklad pro Liberecký kraj: i krátkodobá ztráta zaměstnání může značně zkomplikovat finanční situaci domácnosti, a v případě, že domácnost nedisponuje finanční rezervou, může se velmi brzy dostat do vážných finančních obtíží; v tomto případě zejména, pokud se jedná o domácnost, která si pořídila vlastní bydlení a dosud splácí hypoteční úvěr. příjemci příspěvku na bydlení nárůst:» NE u osob s nejnižšími příjmy, ani v regionech, kde je tradičně nejvíce příjemců dávky» v Praze, Plzni a regionech s nárůstem nezaměstnanosti v posledním roce Zlínský kraj, kraj Vysočina, Liberecký kraj» kromě Prahy u domácností se dvěma dospělými členy bez dětí a s jedním dítětem» V Praze - u jednočlenných domácností - DEREGULACE 24

25 ZÁVĚR - IDENTIFIKACE ohrožené domácnosti se přitom mohou objevit ve všech regionech ČR ohroženy hlavně rodiny s dětmi a zejména pak mladé rodiny s dětmi (o to více je-li jeden člen na rodičovské dovolené) mladí lidé také častěji žijí v tržním nájemním bydlení nebo splácí hypoteční úvěr použitý na koupi bydlení dopady nezaměstnanosti na ohrožení finanční nedostupností bydlení jsou výrazně vyšší v případě domácností, které splácí hypoteční úvěr na pořízení svého bydlení, než u domácností žijících v nájemním bydlení kritické postavení mladých lidí, a to zejména s nižšími (nejistými) příjmy a tudíž i úsporami 25

26 Děkuji za pozornost. Oddělení socioekonomie bydlení

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Autoři: Mgr. Martina Mikeszová Ing. Petr Sunega RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Mgr. Jan

Více

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Představení

Více

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Martina Mikeszová Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení

Více

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Ing. Petr Sunega Ing. Robert Jahoda, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. PhDr. Karel Báťa Praha 2011 Reforma bytové politiky

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Karel Čada kcada@centrum.cz Kateřina Ptáčková ptackova.katerina@gmail.com

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2013 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2013 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2013 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2012 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Regionální rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení jako bariéra pro migraci za prací analýza a možné nástroje státu

Regionální rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení jako bariéra pro migraci za prací analýza a možné nástroje státu Regionální rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení jako bariéra pro migraci za prací analýza a možné nástroje státu Ing. Petr Sunega Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Mgr. Martina Mikeszová Regionální rozdíly

Více

Vliv podmínek bydlení na zamýšlenou migraci české populace za prací

Vliv podmínek bydlení na zamýšlenou migraci české populace za prací Vliv podmínek bydlení na zamýšlenou migraci české populace za prací Petr Sunega Úvod Pro Českou republiku byla i v roce 2005 charakteristická, v porovnání se situací ve starých členských zemích EU nebo

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko

Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko Bytová situace seniorů v SO ORP Blansko 2013 Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Centrum pro podporu komunitního plánování Městský úřad Blansko 1 Tento materiál

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

ZEMĚDĚLSKÉ DOMÁCNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

ZEMĚDĚLSKÉ DOMÁCNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Emil Divila, DrSc., doc. Tomáš Doucha, CSc. ZEMĚDĚLSKÉ DOMÁCNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE - Typologie a příjmové postavení (Výzkumná studie) Praha 2005 Text neprošel

Více

Analýza zadluženosti domácností v České republice z hlediska typů domácností Analysis of household debt in theczechrepublic in terms ofhousehold types

Analýza zadluženosti domácností v České republice z hlediska typů domácností Analysis of household debt in theczechrepublic in terms ofhousehold types Analýza zadluženosti domácností v České republice z hlediska typů domácností Analysis of household debt in theczechrepublic in terms ofhousehold types Marina Stecenková, Hana Řezanková Abstract:The article

Více

Změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi a jejich dopady (příjemci a dávky, aplikace nových institutů) Robert Jahoda Pavel Kofroň Ivana Šimíková

Změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi a jejich dopady (příjemci a dávky, aplikace nových institutů) Robert Jahoda Pavel Kofroň Ivana Šimíková Změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi a jejich dopady (příjemci a dávky, aplikace nových institutů) Robert Jahoda Pavel Kofroň Ivana Šimíková VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace byla schválena ediční radou

Více

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Závěrečná zpráva pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR projekt HR140/05 12. června 2006 Fakta na dosah 1 Firma je zapsána

Více

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část)

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Vybrané faktory stojící za vysokými cenami bytů v Praze*

Vybrané faktory stojící za vysokými cenami bytů v Praze* Vybrané faktory stojící za vysokými cenami bytů v Praze* MARTIN LUX, TOMÁŠ KOSTELECKÝ, MARTINA MIKESZOVÁ, PETR SUNEGA** Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha Factors behind High House Prices in Prague

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy P R O F I L Y K R A J Ů

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost...

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. Stav a vývoj zaměstnanosti... 7 2. Struktura zaměstnanosti

Více

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 III. Ministerstvo práce a sociálních věcí Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 Obsah 1. Manažerské shrnutí... 1 1.1 Vymezení hlavních problémů... 1 1.2 Cílový stav... 2 1.3 Zajištění realizace

Více

«Témata» «SOCIOweb_05_2010»

«Témata» «SOCIOweb_05_2010» «SOCIOweb_05_2010» W EBOVÝ M A G A Z Í N PRO V Š ECHNY S E Z Á JMEM O S POLEČNOST, V E K TER É Ž I J E ME Editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, květnové číslo Sociowebu pro Vás připravili členové

Více

Vývoj finanční dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení v průběhu hospodářské transformace v České republice (1991 2003)*

Vývoj finanční dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení v průběhu hospodářské transformace v České republice (1991 2003)* STATI Vývoj finanční dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení v průběhu hospodářské transformace v České republice (1991 2003)* MARTIN LUX, PETR SUNEGA** Sociologický ústav AV ČR, Praha Housing Affordability

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 III. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 verze 23. duben 2014 pro vnější připomínkové řízení Úvod... 5 1 Strategie pro příspěvek operačního programu

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Pavla Švadlenková Statistická analýza nezaměstnanosti v regionu Tábor Bakalářská práce

Více