PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI"

Transkript

1 Příloha č. 3: Základní informace o projektech nejvýznamnějších subjektů str. 1 PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ 1) Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji 2) Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje 3) Poradenství v Libereckém kraji 4 )Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků PROJEKTY NÚOV (zaměřené na další vzdělávání) Rozvoj a implementace NSK Projekt byl zahájen a předpokládané datum jeho ukončení je Zkrácený název projektu je NSK2. Základy Národní soustavy kvalifikací (NSK) byly položeny v letech systémovým projektem MŠMT Rozvoj národní soustavy kvalifikací podporující propojení počátečního a dalšího vzdělávání (zkr. NSK 1). Vzniknul registr celostátně uznávaných kvalifikací, jejichž úroveň odpovídá vyučení. Projekt NSK2 výrazně rozšiřuje Národní soustavu kvalifikací o kvalifikace maturitní úrovně vzdělání, případně o kvalifikace vyšší. Opět k tomu používá speciální nástroje, tzv. standardy, jimiž vymezuje obsah každé kvalifikace, a popisuje způsoby, jakými lze ověřit zvládnutí příslušných způsobilostí. Struktura a obsah kvalifikací jsou výsledkem konsenzu, v němž mají klíčovou úlohu reprezentanti zaměstnavatelů sdružení v sektorových radách. Realizace projektu zajišťuje provázanost s Národní soustavou povolání a sleduje vazby soustavy na další celostátní či evropské systémy, navrhuje

2 Příloha č. 3: Základní informace o projektech nejvýznamnějších subjektů str. 2 kontrolní mechanismy uplatnitelné v síti autorizovaných osob, zajišťuje další vývoj informačního systému NSK a nezbytnou propagaci. Aktivity projektu 1. Zpracování kvalifikačních a hodnotících standardů 2. Vytváření NSK jako registru úplných a dílčích kvalifikací 3. Vytváření vnějších vazeb NSK 4. Zapojování zástupců zaměstnavatelů do procesů NSK 5. Zabezpečení kvality ověřování a uznávání dílčích kvalifikací 6. Zabezpečení informovanosti a informačních toků Cílové skupiny Cílové skupiny projektu (i samotné NSK) tvoří adepti a instituce dalšího vzdělávání (DV). UNIV2 kraje Aktivita: Školy - centra celoživotního učení Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního učení, která budou nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. Tato centra sdružená v sítě budou poskytovat vzdělávání jak v oborech počátečního vzdělání, tak široké spektrum dalšího vzdělávání. Rozšíření nabídky kurzů má přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání. Po ukončení školy se totiž dále vzdělává pouze menší část obyvatel ČR a to v už při rychlých ekonomických i společenských změnách globalizovaného světa nestačí. Aktivita: Prohlubování profesních kompetencí Veškeré činnosti realizované v rámci této aktivity směřují k prohloubení vybraných profesních kompetencí učitelů zapojených škol, tak aby byli připraveni na práci s dospělými i na práci v centru celoživotního učení. K tomuto cíli budou realizovány vzdělávací semináře, které se zaměří na následující oblasti: a) základy vzdělávání dospělých lektorské dovednosti; b) pedagogické projektování; c) marketing dalšího vzdělávání; d) kariérové poradenství pro dospělé; e) aktuální otázky odborného vzdělávání. Výstupy klíčové aktivity: - celkem bude podpořeno pedagogů: účastníků se zúčastní kurzu lektorských dovedností. Předpokládáme, že 80 % z nich získá certifikát lektora; podpořených osob v oblasti pedagogického projektování; 650 podpořených osob v oblasti marketingu; 650 podpořených osob v oblasti kariérového poradenství; podpořených osob v oblasti aktuálních otázek odborného vzdělávání;

3 Příloha č. 3: Základní informace o projektech nejvýznamnějších subjektů str. 3 celkem 5 studijních materiálů pro pedagogické pracovníky; celkem 390 realizovaných seminářů (nejsou zahrnuty semináře kurzu pro vzdělávání dospělých, které budou realizovány dodavatelem na základě výběrového řízení). Koncept Národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Další vzdělávání, které navazuje na počáteční vzdělávání ve školách, je v ČR dosud nedostatečně rozvinuté, účastní se ho jen necelých 6 % lidí. Větší účast dospělých na dalším vzdělávání je ale nutná k udržení konkurenceschopnosti v rámci Evropy. Projekt Koncept má proto pomoci k tomu, aby lidé měli k dispozici dostatek hodnověrných informací, poradenské služby a širokou nabídku kvalitních kurzů, které odpovídají potřebám trhu práce. Cíle projektu Hlavním cílem projektu je systematická podpora dalšího vzdělávání, která nahradí dosavadní dílčí nekoordinovaná řešení a izolované aktivity. Tato podpora by měla přinést: zvýšení účasti v dalším vzdělávání, sladění nabídky kurzů dalšího vzdělávání s potřebami trhu práce, zvýšení úrovně kurzů dalšího vzdělávání, vytvoření uceleného informačního systému o možnostech dalšího vzdělávání a tím i zlepšení jeho dostupnosti. Výsledků projektu mohou využít: - všichni potenciální účastníci dalšího vzdělávání - vzdělávací instituce, které poskytují další vzdělávání - zaměstnavatelé, kteří chtějí podporovat vzdělávání svých zaměstnanců a tím zkvalitňovat lidské zdroje pro konkurenceschopnou ekonomiku. Projekt se zaměřuje hlavně na potřeby malých a středních podniků, které mají na další vzdělávání svých zaměstnanců méně zdrojů. Aktivity projektu 1. Analyticko-koncepční práce 2. Sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce 3. Kvalita v dalším vzdělávání 4. Podpora nabídky dalšího vzdělávání 5.Vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků 6. Informační a poradenská podpora DV

4 Příloha č. 3: Základní informace o projektech nejvýznamnějších subjektů str. 4 CENTRUM VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji 1 Projekt si klade za cíl podporu procesů dalšího vzdělávání (DV) v Libereckém kraji. Tohoto cíle chce dosáhnout především rozvojem sítí a partnerství subjektů působících v oblasti DV a poradenství tak, aby v rámci CVLK vzniklo středisko poskytující poradenské služby pro pracovníky vzdělávacích institucí a účastníky dalšího vzdělávání v oblasti DV. Klíčové aktivity 01 Rozvoj sítí 02 Další vzdělávání pracovníků vzdělávacích institucí 03 Rozvoj poradenství mezi vzdělávacími institucemi a sociálními partnery při poskytování DV 04 Rozvoj poradenství pro účastníky DV Harmonogram 07/10-12/12 Konkurenceschopnost pro lešenáře Projekt "Konkurenceschopnost pro lešenáře" odstartoval dne a končit bude dne Obsahem projektu je tvorba kvalitní nabídky vzdělávacích programů pro další vzdělávání reagující na aktuální poptávku. Při realizaci projektu budou vytvořeny vzdělávací programy dalšího vzdělávání v souladu s požadavky sociálních partnerů - zaměstnavatelů nebo organizací sdružujících zaměstnavatele v Libereckém kraji. Na přesně specifikovanou poptávku sociálních partnerů bude připravena konkrétní vzdělávací nabídka. V průběhu projektu budou vzděláváni pracovníci vzdělávacích institucí a lektoři a vzdělávací programy budou pilotně odzkoušeny s cílovou skupinou účastníků dalšího vzdělávání. Vzdělávací programy budou zařazeny do vzdělávací nabídky CVLK a dále realizovány s cílem dosáhnout zvýšení konkurenceschopnosti organizací a jednotlivců i regionu ve vybraných stavebních oborech (dočasné stavební konstrukce) definovaných sociálními partnery. Partnery projektu jsou ČESKOMORAVSKÁ KOMORA LEŠENÁŘŮ o.s. a Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace. Konkurenceschopnost pro slévače v Libereckém kraji Projekt Konkurenceschopnost pro slévače v Libereckém kraji byl spuštěn Cílem projektu je příprava vzdělávacích programů dalšího vzdělávání podle specifických požadavků sociálních partnerů.při realizaci projektu budou vytvořeny vzdělávací programy dalšího vzdělávání v souladu s požadavky sociálních partnerů - zaměstnavatelů v Libereckém kraji, organizací podnikajících v oboru slévárenství nebo modelárenství. Na přesně specifikovanou poptávku sociálních partnerů (zaměstnavatelů nebo sdružující organizace)bude připravena konkrétní vzdělávací nabídka.v průběhu projektu budou vzděláváni pracovníci vzdělávacích institucí a lektoři a vzdělávací programy budou 1 Podrobnější informace o projektu jsou v příloze č.2.

5 Příloha č. 3: Základní informace o projektech nejvýznamnějších subjektů str. 5 pilotně odzkoušeny s cílovou skupinou účastníků dalšího vzdělávání.vzdělávací programy budou zařazeny do nabídky CVLK a dále realizovány s cílem dosáhnout zvýšení konkurenceschopnosti organizací a jednotlivců i regionu ve vybraných technických oborech definovaných sociálními partnery. Konkurenceschopnost pro stavaře v Libereckém kraji Dne byl nastartován manažerem Petrem Hanusem projekt "Konkurenceschopnost pro stavaře v Libereckém kraji" jehož ukončení je stanoveno na Stručný obsah projektu: podle odhadu Svazu podnikatelů ve stavebnictví (Vývoj tuzemského stavebnictví, ČTK, , katastrofická varianta) zmizí z odvětví do roku 2012 téměř pracovních míst. Reakcí na tento stav je snaha o uchování kvalifikovaných pracovních sil a posílení jejich konkurenceschopnosti. Na přesně specifikovanou poptávku zaměstnavatelů nebo organizace sdružující zaměstnavatele bude připravena konkrétní vzdělávací nabídka. V souladu s požadavky zaměstnavatelů-sociálních partnerů z Libereckého kraje budou vytvořeny vzdělávací programy dalšího vzdělávání. V průběhu projektu budou vzděláváni pracovníci vzdělávacích institucí a lektoři. Vytvořené vzdělávací programy budou pilotně odzkoušeny s cílovou skupinou účastníků dalšího vzdělávání. Vzdělávací programy budou zařazeny do vzdělávací nabídky CVLK a dále nabízeny a realizovány s cílem dosáhnout zvýšení konkurenceschopnosti organizací a jednotlivců působících ve stavebnictví. Partner projektu: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace. Projekt je zpracováván za podpory Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR. Cílem projektu je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji v souladu s konkrétními požadavky zaměstnavatelů z Libereckého kraje a současně i zvětšení informovanosti veřejnosti o této nabídce. V souladu s požadavky zaměstnavatelů reprezentovaných partnerem budou, ve spolupráci s odbornými školami, vytvářeny vzdělávací programy dalšího vzdělávání pro vybrané stavební profese. Pracovníci vzdělávacích institucí a lektoři budou vyškoleni tak, aby byli schopni dlouhodobě zajišťovat realizaci vzdělávacích programů dalšího vzdělávání. Vytvořením vzdělávacích programů podle požadavků zaměstnavatelů pro vybrané stavební profese bude rozvíjena vzdělávací nabídka dalšího vzdělávání v Libereckém kraji. V rámci tvorby vzdělávacích programů dojde i k pilotnímu odzkoušení s cílovou skupinou účastníků dalšího vzdělávání. Realizací projektu budou prakticky plněny záměry definované v partnerské dohodě o spolupráci uzavřené mezi CVLK a Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR. RESTART v Libereckém kraji ÚŘAD PRÁCE LIBEREC Zaměstnanci podniků působících v oborech a odvětvích, které procházejí strukturálními změnami a jejichž zaměstnanci jsou ohroženi nezaměstnaností. Rozpočet projektu ,- Kč min. 400 osob vstoupí do projektu min. 400 osob absolvuje etapu poradenství a školících aktivit min. 260 účastníků dokončí rekvalifikační kurz

6 Příloha č. 3: Základní informace o projektech nejvýznamnějších subjektů str. 6 min. 80 osobám bude zprostředkováno zaměstnání Stručný obsah : Hlavním cílem projektu je pomoci osobám z cílové skupiny s hledáním nového zaměstnání. Účastníci projektu budou mít k dispozici komplexní soubor aktivit, které jim k tomuto cíli pomohou. Někteří zaměstnanci pracovali u zaměstnavatele dlouhou dobu a byl to i jejich jediný zaměstnavatel za celý jejich život. Proto je nutné zlepšit jejich orientaci na trhu práce, naučit je psát strukturovaný životopis a motivační dopis a zároveň zlepšit jejich komunikační dovednosti využitelné při výběrových řízeních u zaměstnavatele. Současně je pro účastníky připraveno i školení v pracovně-právní oblasti a oblasti finanční gramotnosti. Důležitou částí je i školení v měkkých dovednostech a nedílnou součástí je i znalost IT technologií. Určitá část účastníků bude potřebovat i rekvalifikaci k rozšíření svých znalostí a dovedností. Budou připraveny takové rekvalifikace, které účastníci využijí u kteréhokoliv zaměstnavatele nebo při samostatně výdělečné činnosti. Další aktivitou je zprostředkování zaměstnání, které bude poskytnuto všem účastníkům, kteří o tuto aktivitu projeví zájem a možnost poskytnutí příspěvku na nově vytvořené pracovní místo nebo místo udržené. Součástí projektu budou i doprovodná opatření, která poskytnou účastníkům možnost účastnit se připravených projektových aktivit. Krize se nebojíme Uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce v Libereckém kraji. Jde o skupinu osob zahrnující jak krátkodobě, tak dlouhodobě evidované uchazeče, bez zdravotního i se zdravotním omezením, osoby se základním a vyšším vzděláním. Rozpočet projektu ,- Kč min. 800 osob vstoupí do projektu min. 800 osob absolvuje etapu poradenství a diagnostika min. 400 Minimálně 700 osob úspěšně absolvuje rekvalifikace PC a min. 300 osob úspěšně absolvuje ostatní rekvalifikace min. 75 osob bude umístěno na SÚPM min. 90 osob bude umístěno na VPP Stručný obsah : Projekt je připraven pro osoby krátkodobě i dlouhodobě nezaměstnané, které se ocitly v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji. Většina osob je v evidenci poprvé a přišly o zaměstnání v důsledku celosvětové finanční krize. V projektu jsou pro tyto osoby připraveny aktivity, které jim napomohou s řešením obtížného období v jejich životě a mnohým v návratu na trh práce. Mezi aktivity projektu patří skupinové poradenství s možností využití pracovní diagnostiky, rekvalifikace, individuální poradenství, příspěvky na společensky účelná pracovní místa a veřejně prospěšné práce. Součástí budou i nadstavbové akce v kontaktních místech jednotlivých okresních měst se zajímavými tématy.

7 Příloha č. 3: Základní informace o projektech nejvýznamnějších subjektů str. 7 Ukončené projekty: Kariéra po padesátce Uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce v Libereckém kraji. Jde o skupinu osob nad 50 let zahrnující jak krátkodobě, tak dlouhodobě evidované uchazeče, bez zdravotního i se zdravotním omezením, osoby se základním a vyšším vzděláním. Zájemci o zaměstnání evidovaní na úřadech práce v Libereckém kraji. Jde o skupinu osob nad 50 let - zahrnující osoby bez zdravotního i se zdravotním omezením, osoby se základním a vyšším vzděláním. Rozpočet projektu : ,- Kč min. 180 osob vstoupí do projektu min. 160 osob absolvuje etapu poradenství a diagnostika min. 150 osob dokončí rekvalifikační kurz min. 30 osob bude umístěno na SÚPM min. 5 nově vytvořených pracovních míst bez dotace Stručný obsah Projekt je určen pro uchazeče a zájemce o zaměstnání z Libereckého kraje ve věku nad padesát let, s dobrým zdravotním stavem nebo se zdravotním omezením, s minimálně dokončeným základním a vyšším vzděláním. Pro účastníky projektu je připraven ucelený program aktivit, který jim napomůže k návratu na trh práce. Jedná se o motivační aktivity, skupinové a individuální poradenství, osobnostní a pracovní diagnostiku, rekvalifikační kurzy z oblasti služeb i řemesel, na ně navazující řízená praxe a možnost nástupu do zaměstnání na společensky účelná pracovní místa. Účastníkům bude poskytnuta přímá podpora formou úhrady cestovného, stravného a jiné nezbytné náklady jako je například lékařské potvrzení o schopnosti účastníka výkonu práce ve vybrané pracovní oblasti. Inovace projektu spočívá v odzkoušení řízené praxe, které navazují na rekvalifikační kurzy. Řízené praxe budou probíhat u zaměstnavatelů v Libereckém kraji a zvýší se tím šance účastníků získat pracovní uplatnění přímo v místě výkonu praxe. Tímto procesem se také ještě více zkvalitní spolupráce mezi zaměstnavateli a úřady práce v Libereckém kraji. Lepší život Cílovou skupinou projektu jsou osoby dlouhodobě nezaměstnané se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením, pro které je charakteristické sociální vyloučení a tedy ztížená možnost zapojení se do pracovního procesu. Tato skupina osob je poměrně početná a nadále narůstá (V současné době se jedná o více než 1/5 osob z celkového počtu dlouhodobě nezaměstnaných osob v Libereckém kraji). Zájemci o zaměstnání evidovaní na úřadech práce v Libereckém kraji. Jde o skupinu osob se zdravotním postižením či omezením, osoby se základním a vyšším vzděláním. Rozpočet projektu : ,- Kč min. 150 osob vstoupí do projektu min. 135 osob absolvuje etapu poradenství a diagnostika min. 120 osob dokončí rekvalifikační kurz

8 Příloha č. 3: Základní informace o projektech nejvýznamnějších subjektů str. 8 min. 20 osob bude umístěno na SÚPM min. 20 osob bude umístěno na VPP min. 5 nově vytvořených pracovních míst bez dotace Stručný obsah Projekt je určen pro uchazeče a zájemce o zaměstnání z Libereckého kraje dlouhodobě nezaměstnané se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením, se všemi stupni vzdělání i bez vzdělání. Pro účastníky projektu je připraven ucelený program aktivit, který jim napomohou nalézt uplatnění na trhu práce. Jedná se o motivační aktivity, skupinové a individuální poradenství, osobnostní a pracovní, bilanční diagnostiku a ergodiagnostiku, rekvalifikační kurzy z oblasti služeb i řemesel. Někteří klienti se mohou profesně uplatnit v rámci SÚPM a VPP. Účastníkům bude poskytnuta přímá podpora formou úhrady cestovného, stravného a jiné nezbytné náklady jako je například lékařské potvrzení o schopnosti účastníka výkonu práce ve vybrané pracovní oblasti. Účastníky, které se nepodaří v krátké době po rekvalifikace zaměstnat, budou čekat další aktivity formou následného poradenství. Součástí projektu bude publicita nejen směrem ke klientům a široké veřejnosti, ale i k zaměstnavatelům. Inovativnost projektu spočívá v propojení aktivit do logického časového sledu, v intenzivnějším přístupu s možností širšího využití diagnostik (včetně ergodiagnostiky) a následně využití výstupů pro nasměrování jednotlivých účastníků do rekvalifikačních kurzů. Novinkou v projektu je individuální přístup ke klientům, které se nepodaří zaměstnat. Tyto osoby projdou následným individuálním poradenstvím po skončení rekvalifikace. Velmi intenzivní bude také komunikace a spolupráce se zaměstnavateli Libereckého kraje s cílem informovat o možnostech zaměstnání této významné cílové skupiny. Příležitost pro tebe Uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce v Libereckém kraji. Jde o skupinu osob do 20 let, zahrnující jak krátkodobě, tak dlouhodobě evidované uchazeče, bez zdravotního i se zdravotním omezením, osoby se základním a vyšším vzděláním. Zájemci o zaměstnání evidovaní na úřadech práce v Libereckém kraji. Jde o skupinu osob do 20 let, zahrnující osoby bez zdravotního i se zdravotním omezením, osoby se základním a vyšším vzděláním. Rozpočet projektu: ,- Kč min. 100 osob vstoupí do projektu min. 90 osob absolvuje etapu poradenství a diagnostika min. 80 osob dokončí rekvalifikační kurz min. 25 osob bude umístěno na SÚPM min.005 nově vytvořených pracovních míst bez dotace min. 5 nově vytvořených pracovních míst bez dotace Stručný obsah Projekt je určen pro uchazeče a zájemce o zaměstnání z Libereckého kraje ve věku do dvaceti let, s dobrým zdravotním stavem nebo se zdravotním omezením, s minimálně dokončeným základním a vyšším vzděláním. Pro účastníky projektu je připraven ucelený program aktivit, který jim napomohou nalézt uplatnění na trhu práce. Jedná se o motivační aktivity, skupinové a individuální poradenství, osobnostní a pracovní diagnostiku, rekvalifikační kurzy z oblasti služeb i řemesel, na které navazuje

9 Příloha č. 3: Základní informace o projektech nejvýznamnějších subjektů str. 9 řízená praxe a možnost nástupu do zaměstnání. Někteří klienti se mohou profesně uplatnit v rámci SÚPM. Účastníkům bude poskytnuta přímá podpora formou úhrady cestovného, stravného a jiné nezbytné náklady jako je například lékařské potvrzení o schopnosti účastníka výkonu práce ve vybrané pracovní oblasti. Účastníky, které se nepodaří v krátké době po rekvalifikace zaměstnat, budou čekat další aktivity formou následného poradenství. Součástí projektu bude publicita nejen směrem ke klientům a široké veřejnosti, ale i k zaměstnavatelům. Inovace projektu spočívá v odzkoušení řízené praxe, které navazují na rekvalifikační kurzy. Řízené praxe budou probíhat u zaměstnavatelů v Libereckém kraji a zvýší se tím šance účastníků získat pracovní uplatnění přímo v místě výkonu praxe. Tímto procesem se také ještě více zkvalitní spolupráce mezi zaměstnavateli a úřady práce v Libereckém kraji. S rodinou na trhu práce v Libereckém kraji Uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce v Libereckém kraji. Jde o skupinu osob, které pečují o děti do 15 let zahrnující jak krátkodobě, tak dlouhodobě evidované uchazeče, bez zdravotního i se zdravotním omezením, osoby se základním a vyšším vzděláním. Zájemci o zaměstnání evidovaní na úřadech práce v Libereckém kraji. Jde o skupinu osob, které pečují o děti do 15 let, zahrnující osoby bez zdravotního i se zdravotním omezením, osoby se základním a vyšším vzděláním. Rozpočet projektu : ,- Kč min. 240 osob vstoupí do projektu min. 240 osob absolvuje etapu poradenství a diagnostika min. 290 účastníků dokončí rekvalifikační kurz min. 35 osob bude umístěno na SÚPM min. 6 nově vytvořených pracovních míst bez dotace Stručný obsah Projekt je určen pro uchazeče a zájemce o zaměstnání z Libereckého, kteří pečují o děti do 15 let. Pro cílovou skupinu je připraven ucelený program aktivit, který jim napomohou nalézt uplatnění na trhu práce. Jedná se o motivační aktivity (trénink kompetencí pro trh práce), skupinové a individuální poradenství, osobnostní a pracovní diagnostiku, rekvalifikační kurzy, na které navazuje řízená praxe a možnost nástupu do zaměstnání. Někteří klienti se mohou profesně uplatnit v rámci SÚPM. Jednou z inovativních aktivit projektu je spolupráce se zaměstnavateli v Libereckém kraji při propagaci a podpoře alternativních forem zaměstnávání (zkrácené úvazky, sdílená místa). Dalším inovativním prvkem je řízená praxe u zaměstnavatelů, která umožní účastníkovi vyzkoušet si v praxi své dovednosti a zkušenosti a zaměstnavateli poskytne možnost ověřit si nového potencionálního zaměstnance. V rámci projektu je účastníkům poskytnut ucelený program aktivit, který není možné zajistit klasickými nástroji APZ. Jednou z výhod komplexnosti poskytovaných aktivit je úzká spolupráce účastníka s poradcem, který poskytuje účastníkovi po celou dobu trvání projektu konzultace a

10 Příloha č. 3: Základní informace o projektech nejvýznamnějších subjektů str. 10 individuální poradenství i v období řízené praxe. Tato spolupráce společně s dalšími aktivitami projektu umožní účastníkovi profesní a osobnostní růst a rozvoj kompetencí důležitých na trhu práce. Národní individuální projekty úřadu práce Společensky účelná pracovní místa Zkrácený název projektu: Číslo projektu: SÚPM CZ.1.04/2.1.00/ Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Oblast podpory: Zdroj financování: Financování: Realizátor projektu: Posílení APZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 85 % z Evropského sociálního fondu, 15 % ze státního rozpočtu Ministerstvo práce sociálních věcí Popis cílové skupiny: Vyhrazená SÚPM, jako nástroj APZ, jsou zaměřena na uchazeče o zaměstnání, kterým je při zprostředkování práce věnována zvýšená pozornost, nicméně jejichž handicapy nejsou z hlediska trhu práce tak závažné. SÚPM jako nástroj APZ vede k přímému a zpravidla dlouhodobému uplatnění na trhu práce. To odpovídá i motivaci uchazeče o zaměstnání k účasti v projektu, protože v případě SÚPM existuje reálná šance, že po ukončení účasti v projektu zůstane v zaměstnaneckém poměru nebo si relativně rychle dokáže najít pracovní uplatnění. Právně upravuje společensky účelná pracovní místa 113, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění a Vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů. Veřejně prospěšné práce Zkrácený název projektu: Číslo projektu: VPP CZ.1.04/2.1.00/ Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Oblast podpory: Zdroj financování: Financování: Realizátor projektu: Posílení APZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 85 % z Evropského sociálního fondu, 15 % ze státního rozpočtu Ministerstvo práce sociálních věcí Popis cílové skupiny:

11 Příloha č. 3: Základní informace o projektech nejvýznamnějších subjektů str. 11 VPP jsou využívány především uchazeči o zaměstnání s nízkou kvalifikací, dlouhodobě nezaměstnanými atd., což jsou skupiny osob, které jsou velmi náchylné k možnosti sociální exkluze. Tyto skupiny uchazečů o zaměstnání jsou, mj., charakteristické tím, že postupem času, kdy jsou vedeny v evidenci ÚP, ztrácí potřebné pracovní návyky a sociální kontakty. Jako hlavní přínos VPP pro cílovou skupinu lze tudíž spatřovat jejich sociální přínos, čili prožívání, sociální kontakty a zachování pracovních návyků. Účastník projektu VPP může jeho prostřednictvím získat nebo si obnovit pracovní návyky a v neposlední řadě mu projekt může pomoci integrovat se zpět do společnosti. Jako hlavní motivace účastníků projektu z cílové skupiny bude finanční odměna, kterou obdrželi díky aktivní pracovní činnosti a nikoliv pouze formou podpory v nezaměstnanosti či sociálních podpor. Právně upravuje veřejně prospěšné práce 112, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění a 24 Vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů. Jednou z podmínek pro uzavření dohody se zaměstnavatelem o vyhrazeném SÚPM či vytvoření VPP je předložení potvrzení o tom, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením splátek. Dohody uzavírané v rámci NIP musí obsahovat ustanovení týkající se povinnosti 10leté archivace dokladů zaměstnavatelem. Přičemž 10let lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla poskytovatelem vyplacena závěrečná platba. Tato povinnost se vztahuje na všechny subjekty zapojené do projektu. Poradenství a rekvalifikace Zkrácený název projektu: PaR Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/ Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Oblast podpory: Posílení APZ Zdroj financování: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Financování: 85 % z Evropského sociálního fondu, 15 % ze státního rozpočtu Popis cílové skupiny: Uchazeči a zájemci o zaměstnání budou do aktivit projektu vybíráni úřadem práce v souladu s jejich příslušností k ohroženým skupinám, požadavkům trhu práce na kvalifikaci, znalosti a dovednosti s cílem prevence dlouhodobé nezaměstnanosti ohrožených osob, případně evidenci předcházet. Vzdělávejte se pro růst! Projekt Vzdělávejte se pro růst! je určen pro podniky, které překonaly hospodářskou krizi a realizují svoji činnost v jednom z následujících odvětví: strojírenství stavebnictví nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky) pohostinství, gastronomie ambulantní nebo terénní sociální služby odpadové hospodářství Požádat o příspěvek mohou podniky splňující výše uvedený bod a nabírající nové pracovníky, které je třeba patřičně vyškolit či rekvalifikovat, nebo u kterých je potřeba zvýšit odborné znalosti či dovednosti stávajících zaměstnanců.

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing.

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing. Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti Ing. Anna Bartošová Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRO KONKURENCESCHOPNOST ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Prováděcí dokument k Operačnímu programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST verze k 1.1.27 1/133 Pracovní verze k 1.1.27 Obsah 1. Úvod... 9

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

IV. a Příloha. Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření. do roku 2009

IV. a Příloha. Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření. do roku 2009 IV. a Příloha Časový harmonogram plnění navrhovaných opatření do roku 2009 Oblast Navrhovaná opatření 1. A. 6 provést analýzu dosavadního průběhu kurikulární reformy a její politické a mediální 1. B. 4

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3 Registrační číslo Unikátní kód žádosti Název žadatele Název projektu CZ.04.3.07/1.1.01.3 Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Metodika Poradenských a informačních míst IMPULS

Metodika Poradenských a informačních míst IMPULS Metodika Poradenských a informačních míst IMPULS Projekt NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI - Komplexní program pro podporu rovných příležitostí mužů a žen v Ústeckém kraji RP 2007 2 Metodika Poradenských a informačních

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Informace č. 2 Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Informace č. 2 obsahuje výčet aktivit, které

Více

PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA Strana 1 z 113 OBSAH 1. POLITIKA SOUDRŽNOSTI... 6 1.1. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND... 6 1.2. STRUKTURÁLNÍ

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Projektový tým: Jan Kelar, DiS. Mgr. Dagmar Bobková Regelová Ing. Ladislav Kozák Petr Holica Mgr. Michaela Válková Expert regionálního zastoupení za SP ČR Expert

Více

Efektivita rekvalifikací dlouhodobě nezaměstnaných. Lenka Solomon, DiS.

Efektivita rekvalifikací dlouhodobě nezaměstnaných. Lenka Solomon, DiS. Efektivita rekvalifikací dlouhodobě nezaměstnaných Lenka Solomon, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Nezaměstnanost se stala běžnou součástí dnešní společnosti založené na tržním hospodářství. Obecně

Více

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Případové studie z realizovaných terénních šetření Obsah Seznam projektů 3 PROJEKTY ZA ÚČELEM ZHODNOCENÍ KAUZALITY 5 1.1 Vzdělávání

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Definice a charakteristika pojmů... 3 2. Faktory charakterizující práci... 12 3. Kvalifikační standardy... 17 4. Trh práce... 20 5. Role státu na trhu práce... 24 6. Role EU na trhu práce... 31

Více

Studie o možnostech poskytování sociálních služeb pro obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatelstva v obci s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí

Studie o možnostech poskytování sociálních služeb pro obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatelstva v obci s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí Studie o možnostech poskytování sociálních služeb pro obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatelstva v obci s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí únor květen 2006 Vypracovala: Markéta Šmídová koordinátorka

Více