Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2007"

Transkript

1 Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2007

2

3 2 3 Navštivte naše webové stránky

4 Motto 2007 Dřevo je naše naděje

5 Priority nadace 1. Pomáhat vzdělávacím institucím rozvíjet úctu k přírodě a ke dřevu jako jedinečné obnovitelné surovině. Pomáhat rozvoji odborného lesnického a dřevařského školství, vědy a výzkumu. 2. Podílet se na revitalizaci civilizací narušeného životního prostředí, uchování přírodního bohatství a kulturního dědictví. Pomáhat trvale udržitelnému rozvoji venkovských oblastí, pro něž je bohatství lesů často nejvýznamnějším zdrojem jejich sociální a ekonomické prosperity. Pomáhat handicapovaným spoluobčanům poznávat krásy přírody Pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využití dřeva jako jedinečné obnovitelné suroviny. Pomáhat chráněným dílnám a handicapovaným řemeslníkům zpracovávajícím dřevo. Napomáhat záchraně kulturních památek, které minulé generace zhotovily ze dřeva. 4. Pomáhat při realizaci projektů řešících podporu bydlení mladých rodin. 5. Napomáhat šíření informací o způsobech péče o české lesy a možnostech využití dřeva. Podílet se na utváření důvěryhodného vztahu veřejnosti k problematice ochrany životního prostředí, založeného na vzájemném respektu všech, kteří aktivně využívají krajinu přírodní bohatství pro uspokojování potřeb společnosti. Napomáhat zapojování občanů do rozhodování o věcech veřejných s důrazem na péči o životní prostředí. 6. Pomáhat při začleňování lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu do hlavních evropských trendů rozvoje těchto hospodářských sektorů. Přinášet informace o tom, jak obdobné problémy řeší v EU. Rozvíjet spolupráci s organizacemi obdobného zaměření v EU. 7. Pomáhat vlastníkům lesů rozvíjet moderní způsoby správy jejich majetků.

6 Obsah Nadace dřevo pro život 1. Úvodní slovo Údaje o nadaci Zakladatelé nadace Orgány nadace Preambule a programy nadace Přehled činnosti v průběhu roku Projekt Za tajemstvím dřeva Udělené granty Soutěž dřevěný dům Lesnicko-dřevařský informačně-vzdělávací portál Výzkum veřejného mínění Časopis SUK Projekt Informační centra v CHKO Seminář Dřevo a jeho surovinová základna v ČR Seminář Dřevostavby a jejich perspektivy v ČR Vztahy s veřejností Finanční zpráva Příloha: Účetní závěrka za rok Poděkování Závěr

7 1. Úvodní slovo Milí přátelé dřeva, Nadace dřevo pro život má za sebou dva roky činnosti. Začínali jsme s jedním velkým projektem Soutěží dřevěný dům. Dnes již rozdělujeme nadační aktivity do několika vzájemně provázaných sekcí. Je pro mne milou povinností v úvodu této výroční zprávy přehledně shrnout stále košatější činnost naší nadace. Posláním nadace je podporovat zodpovědné využívání dřeva ve společnosti, měnit názory lidí na využívání dřeva, realizovat obecně prospěšné projekty, ukazující výhody využívání dřeva a posilovat společenskou odpovědnost lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu. 6 7 Oblasti působení nadace jsou komunikace s laickou i odbornou veřejností, environmentální vzdělávání a osvěta, šíření informací o dřevě, podpora stavění ze dřeva, podpora projektů neziskových organizací, utvářejících vztah lidí ke dřevu. Rozdělení projektů nadace: Sekce vzdělávání Projekt Za tajemstvím dřeva Projekt TV seriálu Kus dřeva ze stromu Sekce informační Informační portál Informační portál Elektronický zpravodaj SUK Výzkum veřejného mínění Sekce odborně stavební Soutěž Dřevěný dům Program prolignum Odborné semináře Sekce charitativní Projekt Pomozte dětem z dětských domovů Projekt podpory zdravotně znevýhodněných řemeslníků

8 Nadace dřevo pro život Sekce podpory projektů jiných subjektů Podpořeno celkem za dva roky 15 projektů Sekce spoluúčasti v jiných projektech Účast v projektu ČSOP: Informační centra v CHKO Účast v projektu MZe: Lesní pedagogika Nadační projekty jsou koncipovány tak, aby byly vzájemná propojené, působily jak na celostátní, tak regionální úrovni, spojovaly vždy více partnerů, posilovaly lokální vazby, mohl se na nich účastnit privátní i veřejný sektor. Snažíme se rovněž získávat podporu státních institucí a o jednotlivých projektech informovat v médiích. Našim partnerům spolupráce s nadací umožňuje spoluúčast na proměně vztahu veřejnosti ke dřevu, posílení jejich vlastní pozice v rámci oboru i regionu, zvýšení prestiže v očích veřejnosti, získání nových vztahů, získání nových informací, získání většího přehledu o dění v oboru, možnost ovlivňovat jednotlivé projekty. Vážení přátelé, děkuji vám jménem správní rady za přízeň a podporu, kterou jste v roce 2007 věnovali naší nadaci. Ing. Tomáš Pařík, předseda správní rady

9 2. Údaje o nadaci název: Nadace dřevo pro život právní forma: Nadace sídlo: Kamýcká 1176, Praha 6 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: / 2400 Zapsaná: v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 564 Den zápisu do NR: 20. července Zakladatelé nadace CE WOOD, a. s, Dřevozpracující družstvo Lukavec Kronospan ČR, spol. s r. o. Lesní a rybniční správa Jeroným Colloredo Mannsfeld Less, a. s. Lesy České republiky, s. p. LST, a. s., Trhanov Mondi Packaging Paper Štětí, a. s. RD Rýmařov, spol. s r. o. STORAENSO TIMBER ŽDÍREC, s. r. o. Wood Paskov, s. r. o.

10 4. Orgány nadace Nadace dřevo pro život Správní rada Předsednictvo Ing. Tomáš Pařík (předseda) Ing. Jiří Pohloudek (místopředseda) Ing. Jan Rudolf (místopředseda) Členové Ing. Robert Babuka (od ) Ing. Miloslav Konopík Ing. Marcela Koubíková Ing. Zbyšek Kulhánek Ing. Jan Mičánek Ing. Josef Myslivec Ing. Václav Šebek (do ) Tomáš Töpfer František Vomočil Dozorčí rada Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. Ing. Zdeněk Novák Výkonný ředitel Ing. Jan Řezáč

11 5. Preambule a programy nadace 5.1 Preambule smlouvy o založení 1. Vedeni společným zájmem, není nám lhostejný způsob péče o české lesy a osud dřeva, této domácí, obnovitelné a ekologické suroviny, jež je produktem vyspělého, k přírodě ohleduplného lesního hospodářství. 2. Založením nadace deklarujeme odpovědnost velkých správců lesů, vlastníků lesů a významných podnikatelských subjektů za budoucnost této naší jedinečné suroviny, a tím i odpovědnost za perspektivy českých lesů, lesního hospodářství i našeho venkova Svým postojem veřejně přijímáme vážné rozhodnutí změnit dnešní nedoceněné vnímání dřeva ve společnosti a ukázat na příkladech veřejně prospěšných projektů možnosti využití českého dřeva. 4. Dlouhodobým cílem našeho snažení je i předávání poselství formou vzdělávání dalších generací. Rádi bychom jim předali naše společné poselství o dřevu jako o krásném a ušlechtilém materiálu, který má své osobité kouzlo, který má svou duši. 5. Sdružením prostředků při vzniku nadace a podporou její činnosti chceme vytvářet trvalé hodnoty přispívající k pozitivnímu rozvoji společnosti v této zemi.

12 Nadace dřevo pro život 5.2 Programy nadace 1. Program: Pinocchio (vzdělávání o dřevě) Cílem programu je pomáhat nevládním organizacím, školám, obcím a ostatním partnerům rozvíjet úctu k přírodě a ke dřevu. Pomáhat rozvoji odborného lesnického a dřevařského školství, vědy a výzkumu. 2. Program: Pomoz kousku krajiny, který máš rád Cílem programu je podílet se na revitalizaci civilizací narušeného životního prostředí, uchování přírodního a kulturního dědictví. Pomáhat trvale udržitelnému rozvoji venkovských oblastí. Pomáhat handicapovaným spoluobčanům poznávat krásy přírody. 3. Program: Zachraňte duši dřeva (Dřevěné srdce) Cílem programu je pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využití dřeva. Pomáhat chráněným dílnám a handicapovaným řemeslníkům. Napomáhat záchraně kulturních památek, které minulé generace zhotovily ze dřeva. 4. Program: Dřevěný domov Cílem programu je pomáhat při realizaci projektů řešících podporu bydlení mladých rodin. Pomoc při realizaci projektů řešících podporu bydlení mladých rodin; podpora užití dřeva ve stavebnictví; podpora architektonických soutěží v oblasti užití dřeva; podpora výtvarných soutěží v oblasti užití dřeva. 5. Program: Co víš o dřevě? Cílem programu je napomáhat šíření informací o péči o české lesy a využití dřeva. Podílet se na utváření vztahu veřejnosti k problematice ochrany životního prostředí. Napomáhat zapojování občanů do rozhodování o věcech veřejných s důrazem na péči o životní prostředí.

13 6. Přehled činnosti nadace v průběhu roku Leden Putovní výstava Dřevěný dům 2006 byla instalována v budově magistrátu města Ostravy. Nadace se začala účastnit projednávání návrhu Národního lesnického programu II (NLP II). Na základě grantového řízení zástupci nadace podepsali s vybranými partnery smlouvy o nadačním příspěvku na jejich projekty. Únor Nadace začala vydávat svůj newsletter SUK. Proběhlo jednání s představiteli proholz Austria v Brně. Začal se připravovat nový projekt nadace Průzkum veřejného mínění. Dne se uskutečnila společná tisková konference Moravsko-slezského dřevařského klastru a nadace u příležitosti ukončení putovní výstavy v Ostravě. Výstava byla přestěhována do Jihlavy, kde proběhla na magistrátě města dne slavnostní vernisáž. Březen Nadace podpořila projekt Dřevěná angličtina. Na začátku měsíce se nadace prezentovala na veletrhu Dřevostavby v Praze. Nadace zorganizovala rozhlasový pořad na téma dřevostaveb v českém rozhlase. V rámci projektu Za tajemstvím dřeva se uskutečnil Den dřeva na ZŠ Bruntál. Začal se připravovat projekt lesnicko-dřevařského informačně vzdělávacího portálu Dne 28. března se nadace prezentovala formou přednášky výkonného ředitele na LDF MZLU Brno. Ve dnech března nadace připravila seminář s exkurzí v rámci společného projektu s ČSOP Informační centra v CHKO. Duben Na ÚHÚL v Brandýse n. L. pokračovalo projednávání NLP II. Nadace se zúčastnila mezinárodní konference o dřevostavbách ve Volyni. Zástupci nadace slavnostně otevřeli dětské hřiště v obci Oseček v rámci podpořeného projektu. V Humpolci jednala na svém zasedání správní rada. Byla ukončena putovní výstava v Jihlavě. Nadace se prezentovala na Mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně. V rámci projektu Za tajemstvím dřeva se uskutečnila na ZŠ v Jihlavě Dílna dřeva. Dne 18. dubna se nadace

14 Nadace dřevo pro život prezentovala formou přednášky výkonného ředitele na FLD MZLU Brno. Dne 24. dubna se uskutečnilo setkání se zástupci proholz v Brně. Květen Putovní výstava byla zahájena v Kutné Hoře. Pokračovalo pravidelné projednávání NLP II. Nadace uzavřela Dohodu o spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. Nadace se prezentovala na semináři o dřevě pořádaném FLE ČZU Praha v Kostelci n. Č. l. Nadace navázala pravidelný kontakt s Jihočeským dřevařským klastrem. Červen Pokračovalo pravidelné projednávání NLP II. Nadace se zúčastnila tiskové konference BVV, a. s., k veletrhu Woodtec. V rámci projektu Za tajemstvím dřeva proběhl Den dřeva na ZŠ Svitavy a ZŠ Trhové Sviny. Dne 18. června se uskutečnilo setkání se zástupci proholz v Praze. Vrcholila příprava projektu Průzkum veřejného mínění. Nadace se zúčastnila semináře FSC v Solnici.

15 6. Přehled činnosti nadace v průběhu roku Červenec Putovní výstavu shlédli návštěvníci městského informačního centra v Pardubicích. Nadace se zapojila do projektu zavedení lesní pedagogiky v ČR, jehož garantem je ministerstvo zemědělství. Konal se festival Hračkobraní v Kamenici nad Lipou, který nadace podpořila. Pokračovalo pravidelné projednávání NLP II. Nadace si podala přihlášku do Asociace nadací Fóra dárců. Nadace rozhodla o podpoře a realizaci projektu televizního seriálu Kus dřeva ze stromu. Srpen Nadace začala připravovat společný projekt s Lesy ČR, s. p. Hájemství centrum environmentální výchovy a lesní pedagogiky. Pokračovalo pravidelné projednávání NLP II. Jeho výsledky byly prezentovány dne 7. srpna na společné tiskové konferenci nevládních organizací v Praze. Agentura GfK realizovala pro nadaci Výzkum veřejného mínění. Září První den nového školního roku nadace spustila informačně-vzdělávací portál Putovní výstavu shlédli návštěvníci Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Nadace se zúčastnila tiskové konference BVV, a. s., k veletrhu Woodtec. Nadace uspořádala seminář na veletrhu Woodtec. Dne 17. září se uskutečnilo setkání se zástupci proholz v Praze. V Ústí nad Labem proběhlo slavnostní zakončení projektu Dřevěné hračky a vzdělávací pomůcky pro děti s autismem a předání hraček dětem. Říjen Poslední díl putovní výstavu shlédli návštěvníci Krajského úřadu v Plzni. Nadace se zapojila do přípravy vydání Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví. Nadace začala spolupracovat s Výzkumným ústavem dřevařským v Praze a navázala kontakty s Asociací českých nábytkářů. Nadace ve spolupráci s partnery začala připravovat vyhlášení II. ročníku Soutěže dřevěný dům. V rámci projektu Za tajemstvím dřeva se uskutečnil Den dřeva na ZŠ Zbiroh. Nadace zorganizovala rozhlasový pořad na téma český nábytek v českém rozhlase. Proběhlo jednání pracovní komise pro přípravu projektu Lesní pedagogiky.

16 Nadace dřevo pro život Listopad Nadace se formou přednášky výkonného ředitele zúčastnila semináře o budoucnosti dřevozpracujícího průmyslu, který pořádala FLD MZLU Brno. V rámci projektu Za tajemstvím dřeva proběhl Den dřeva na ZŠ v Mostě. Nadace se zúčastnila Valné hromady Společenstva dřevozpracujících podniků v Paskově. Nadace uspořádala společně s Českou lesnickou společností seminář o dřevostavbách. Nadace se podílela společně s ČAPLH a proholz Austria na organizaci semináře prolignum, který se uskutečnil v Praze. V Humpolci jednala na svém zasedání správní rada. Nadace společně s ministerstvem zemědělství a dalšími partnery vyhlásila na tiskové konferenci II. ročník Soutěže dřevěný dům. Dne 28. listopadu se nadace prezentovala formou přednášky výkonného ředitele na FLD MZLU Brno. Prosinec Dne 17. prosince se nadace prezentovala formou přednášky výkonného ředitele na FLE ČZU Praha a 19. prosince na FLD MZLU Brno. Pokračovala příprava projektu Hájemství. Nadace připravila strategický dokument rozvoje vzdělávacího portálu na roky Začala mediální komunikace II. ročníku Dřevěného domu.

17 7. Projekt Za tajemstvím dřeva Výchozí stav Projekt Za tajemstvím dřeva je realizován ve spolupráci se Sdružením TEREZA od května 2006 do prosince Záměr oslovit základní školy s tématem dřeva navázal na dlouholeté vzdělávání mládeže v oblasti lesnictví. Již řadu let se zde realizuje program Les ve škole - škola v lese a rozvíjí se projekt Lesní pedagogiky Cílem je nabídnout školám ucelené vzdělávání o lese a dřevu, které by zohledňovalo environmentální, ekonomické a sociální aspekty lesa jako cenného ekosystému, který poskytuje člověku důležité zdroje a užitky a plní rozmanité funkce a služby. Projekt Za tajemstvím dřeva přináší dětem nejen znalosti o dřevu, ale především zážitky a zkušenosti při práci se dřevem. Školám pak možnost vytvořit nebo posílit vztahy s místními dřevozpracujícími firmami, řemeslníky, středními školami a dalšími subjekty.

18 Nadace dřevo pro život Zhodnocení průběhu projektu od září 2006 do prosince ) Zasažení cílové skupiny Do projektu se zapojilo přes 40 pedagogů a na žáků z 10 škol v celé ČR a desítky aktivních rodičů a dalších spolupracovníků. 2) Projekt na školách 10 škol využívá v hodinách výukové materiály, které byly k projektu vytvořeny 6 škol aktivně pracuje na miniprojektu 9 škol navázalo v rámci projektu spolupráci s jinými subjekty 6 škol spolupracovalo alespoň s 1 dřevozpracující firmou celkem proběhlo 19 exkurzí v dřevozpracujících firmách a 7 řemeslných dílen 3) Hlavní zkušenosti získané z projektu Získali jsme zpětnou vazbu o tom, jak školy dovedou témata spojená se dřevem uchopit, jaké mají omezení a možnosti ve vzdělávání o dřevě. Učitelé i děti téma dřevo velmi zajímá a mají chuť se mu věnovat. Učitelé považují praktické aktivity se dřevem za vhodnou náplň výuky, při které žáci vyniknou v jiných oblastech než znalostních. Zpracovali jsme pracovní listy a metodiku pro učitele jako základ dalšího rozšiřování projektu. Projekt se neomezil pouze na školy, podařilo se nám zviditelnit dřevo i v rámci širších komunit jednotlivých škol. Školy v rámci projektu aktivně spolupracovaly s dalšími subjekty a navazovaly nové kontakty. Vytvořili jsme předpoklady pro úspěšné vyhlášení 1. řádného ročníku projektu na školní rok

19 7. Projekt Za tajemstvím dřeva ) Komentář k průběhu projektu V září 2006 byl zahájen pilotní ročník projektu Za tajemstvím dřeva, školy do něj vstoupily úvodním seminářem v říjnu. Cílem pilotního ročníku je připravit, na školách odzkoušet, upravit a vydat výukové materiály o dřevu pro 2. stupeň ZŠ (pracovní listy pro děti a metodika pro učitele). Od listopadu 2006 do června 2007 učitelé ověřovali s žáky první verzi materiálů. Na základě jejich zpětné vazby koordinátor projektu pracovní listy upravil do finální podoby. V průběhu pilotního ročníku školy plánovaly a začaly realizovat vlastní miniprojekt se dřevem a navazovaly kontakt s dřevozpracujícími firmami. Výuku o dřevě tak učitelé měli možnost doplnit o praktické poznávání dřeva a jeho zpracování - při exkurzích v provozu firem nebo u soukromníků zabývajících se zpracováním dřeva. Na některých školách proběhly řemeslné dílny, kde děti pod vedením lektora vyráběly drobnosti ze dřeva. Školy díky projektu oslovily s tématem dřeva i širší komunitu školy. Například při tématických akcích o dřevu se na přípravách podílela nejen celá škola, ale asistovali i rodiče žáků či soukromníci z obce. Projekt Za tajemstvím dřeva poskytuje velmi cennou zpětnou vazbu o tom, jak školy dovedou témata spojená se dřevem uchopit, na jaké obtíže a limity v tomto směru narážejí a samozřejmě i jaké mají možnosti dále rozvíjet vzdělávání o dřevu na škole. Na většině škol se ukázalo, že učitelé i děti téma dřevo velmi zajímá a mají chuť se mu věnovat. Učitelé vidí praktické aktivity, kde děti pracují se dřevem, jako vhodnou náplň výuky, při které žáci rozvíjejí praktické dovednosti a vyniknou v jiných oblastech než znalostních. Považují za důležité, aby se žáci dozvěděli více o materiálu, s nímž se denně setkávají a mají k němu pozitivní vztah. Mnozí žáci mají ke dřevu blízko i z toho důvodu, že v jejich rodině někdo se dřevem pracuje. Každá škola přirozeně vychází při realizaci projektu ze svých možností a priorit. Na některých lze pozorovat, že téma považují za dlouhodobou prioritu, jíž se chtějí věnovat (například kvůli významu, které dřevo tradičně zastává v jejich regionu). Jiné školy se tématem začaly zabývat až díky projektu Za tajemstvím dřeva, který jim k tomu poskytl příležitost.

20 Nadace dřevo pro život 5) Spolupráce s dalšími subjekty Střední školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně (připomínkování pracovních listů) Střední lesnická škola, Šluknov (připomínkování pracovních listů) Střední lesnická škola, Hranice na Moravě (poskytnutí vzorníků dřeva pro ZŠ) SOU služeb Litvínov - Hamr (spolupráce při řemeslných dílnách) Školy zapojené v projektu spolupracovaly s těmito subjekty: Lesy Janeček (Kvasiny), MATRIX a. s. (Rychnov n. Kn.), Pila Trnov (Dobruška), Tesařství Novotných (Dobruška), KRONOSPAN CR, spol. s r. o. (Jihlava), Stolařství Kolomý (Staré Město u Bruntálu), Moravskoslezský dřevařský klastr (Ostrava), RD Rýmařov, KATR, a. s. (Stará Ves u Rýmařova), Stolařství Šebesta a syn (Raškovice), Stolařství Ideál (Raškovice), Wood Paskov, s. r. o., Pila Mayr-Melnhof Säge Paskov, s. r. o., Pila Raškovice, Řezbářství J. Frencl (Volyně), Lesní závod Boubín (Vimperk), Dřevostroj Čkyně, a. s., Ligno System, spol. s r. o. (Čkyně), Městské lesy a zeleň spol. s r. o., Valašské Meziříčí, Pila Zbiroh, Dřevo hračky, spol. s r. o., (Zbiroh), Zahradnictví Františkov (Zbiroh), Správa městských lesů Most, Dřevozávod Pražan, s. r. o. (Polička).

21 8. Udělené granty Správní rada rozhodla v průběhu roku 2007 o podpoře projektů jiných subjektů z prostředků nadace celkovou částkou Kč. Pravidla pro udělení grantů původnost a inovativnost, modelový charakter projektu (např. i v rámci jednotlivých regionů) naléhavost řešeného problému komplexnost uchopení řešeného problému zacílení projektu na konkrétní skupinu obyvatel plošné pokrytí v rámci ČR připravenost projektu přinést konkrétní a konstruktivní výstupy pro praxi doba využitelnosti výstupů projektu tvůrčí i finanční spoluúčast dalších partnerů nevládních organizací, místních samospráv, podnikatelů, vládních institucí Projekty podpořené nadací v roce Středisko ekologické výchovy Chaloupky: Radost ze dřeva Projekt se zabýval rozvíjením vztahu dětí ke dřevu jakožto materiálu, který lidstvo využívá od nepaměti, potažmo rozvíjením vztahu k lesu, krajině a přírodě, se zdůrazněním estetické krásy živého stromu a lesa. Během celého roku mohli žáci základních škol formou pravidelných týdenních výukových programů nahlédnout do historie tradičních řemesel a polních prací a seznámit se s vývojem živočišné a rostlinné výroby, dopravy, krajiny a infrastruktury a využíváním dřeva v těchto souvislostech. Dřevo bylo dětem představováno nejen jako materiál pro umělecké zpracování, ale také jako zdroj zvuků a melodií, a to zejména v programu Dřevo hraje, kdy si děti vyzkoušely hru na ručně vyrobené dřevěné nástroje. První z letních tematických táborů nabídl středoškolákům z celé republiky umělecké vyžití při práci se dřevem, zatímco druhý, zaměřený na archeologii, přiblížil mladším dětem práci se dřevem, hlínou a kamenem (stavba a používání tkalcovských stavů, stavba a provozování milířů, práce na hrnčířském kruhu, stavba keramických pecí a vypalování nádob atd.). V neposlední řadě bylo dřevo představováno jako přirozená součást trvale udržitelného rozvoje a ekologický zdroj energie.

22 8.2 Sdružení lesních pedagogů ČR: Kufr plný dřeva Projekt chtěl poukázat na dřevo jako na významnou obnovitelnou surovinu. Seznámil žáky mateřských, základních i středních škol a jejich učitele formou školní výukové pomůcky, kterých je dosud nedostatek, s vlastnostmi dřeva a různými možnostmi jeho využití. Zvláštní důraz kladl na obnovení osobního vztahu lidí ke dřevu a s tím související humanizaci spolu s rozvojem emoční inteligence. Pod didaktickým dohledem budou děti v rámci zápůjček čtyř prototypů této pomůcky pracovat v různých školních předmětech s asi 50 špalíčky nejčastěji užívaných dřevin, popisnými kartičkami a sáčky obsahujícími semena a plody stromů a s dalšími dřevěnými pomůckami formou interaktivních her. Vícejazyčné označení pomůcek umožní využití kufru plného dřeva také při výuce cizích jazyků. Nadace dřevo pro život

23 8. Udělené granty 8.3 Obec Oseček: Navracení významu dřeva a původních dřevin do života obce v krajině středního Polabí Projekt si kladl za cíl především navrátit do polabské krajiny, alespoň ve formě alejí, kdysi zde tolik obvyklý dub letní. V uplynulých čtyřech letech se zde podařilo vysázet oboustrannou alej dubů červených, nyní došlo k doplnění a vytvoření pokračování jednostrannou alejí z dubů letních, a tedy ke vzniku významného krajinného prvku. Zároveň vzniklo na návsi obce dřevěné dětské hřiště, které dá dětem i jejich rodičům možnost blíže poznat krásu a užitné vlastnosti dřeva

24 8.4 Ústav nauky o dřevě, FLD MZLU Brno: Prezentace nejnovějších výsledků a publikace metodiky průzkumů dřevěných konstrukcí zabudovaných v historických objektech Projekt seznamuje odborníky, kteří rozhodují o postupech a realizacích průzkumů památkově chráněných objektů, především pracovníky státní památkové péče a zpracovatele projektů obnovy, s nejnovějšími poznatky z oboru stavebněhistorických a stavebně technických průzkumů dřevěných konstrukcí zabudovaných do historických staveb. Dále byly uspořádány přednášky a prezentace ve formě jednodenních vzdělávacích seminářů pro studenty stavebních a dřevařských škol. Šířením informací o aktuálních možnostech exaktních diagnostických, datovacích a dokumentačních metod přispěje tento projekt k volbě šetrnějších způsobů oprav a k uchování cenného fondu historických dřevěných konstrukcí pro další generace. Významným vedlejším efektem projektu je kultivace přístupu laiků (vlastníků památek, správců majetku) i odborných pracovníků (památkáři, projektanti, dodavatelé prací) ke dřevu jako k ušlechtilému materiálu získávanému z obnovitelných zdrojů. Nadace dřevo pro život

25 8. Udělené granty 8.5 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým: Dřevěné hračky a vzdělávací pomůcky pro děti s autismem Projekt řešil nedostatek vhodných a specifických hraček ze dřeva pro děti s autismem. Byla navázána spolupráce se sdružením Fokus Ústí nad Labem, sdružením pro pomoc o duševně nemocné, které provozuje chráněné dílny zpracovávající dřevo. Formou zadání konkrétní zakázky (výroba dřevěných hraček pro děti s autismem) bylo podpořeno partnerství s chráněnou dílnou. Během výroby si členové a klienti SPMP prohlédli dílny pracovní terapie a seznámili se s ukázkami pracovních postupů při práci se dřevem. Projekt byl zakončen slavnostním předáním hotových výrobků dětem s autismem a výstavou prací žáků ZŠ speciální v Ústí nad Labem a klientů SPMP

26 1. Přehled činnosti nadace v průběhu roku 2007 Nadace dřevo pro život 8.6 Prodesi, v. o. s.: Salon dřevostaveb 2007 Projekt řešil nedostatečnou informovanost o stavění a architektuře staveb ze dřeva v řadách široké veřejnosti. Zaměřuje se na propagaci kvalitní moderní architektury staveb s použitím dřeva, a to zejména staveb s užitím dřeva jako hlavní nosné konstrukce, ale i staveb, kde bylo dřevo jiným vhodným způsobem použito (dřevěný obklad, neobvykle řešené zastřešení, velkorozponové konstrukce, interiérové prvky). Cílem projektu, který byl realizován jako hlavní doprovodný program mezinárodního veletrhu Dřevostavby na pražském výstavišti v Letňanech, bylo prostřednictvím představení kvalitní moderní architektury a designu přivést koncové uživatele a stavebníky (nejen z řad drobných investorů) ke stavbám s použitím dřeva, jakož i objevovat nové a aktuální stavby ze všech regionů vydáváním Ročenky dřevostaveb.

27 8. Udělené granty Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou: Hračkobraní II. ročník festivalu hračky z přírodního materiálu Projekt dlouhodobě usiluje o obnovu veřejné důvěry k české hračce z přírodního materiálu s důrazem na dřevěnou hračku, o obnovu zájmu o tento specifický druh hračky. Chce během pravidelných ročníků festivalu představit české autorské hračky z přírodního materiálu nejširší veřejnosti jako vhodnou alternativu k hračkám, které jsou běžně k dostání v síti hračkářských obchodů a často vůbec nesplňují požadavky na hračku jako zásadní formující prostředek pro vývoj dítěte či prostředek získávání prvních zásadních informací o okolním světě. České hračky z přírodních materiálů byly prezentovány formou výstav, dále hračkářskou dílnou a hernami, trhem s nabídkou hraček z přírodního materiálu, v neposlední řadě pak kulturním programem s důrazem na pohádky v podání loutkářských souborů. Součástí festivalu bylo hračkářské sympozium za aktivní účasti spolupořadatelů festivalu. 8.8 Dřevěná angličtina Pod tímto neobvyklým názvem se skrývá zajímavá pedagogická pomůcka English Grammar Game pro výuku anglického jazyka na základních školách. Kdo by se nechtěl snadno a hravě naučit nějaký cizí jazyk. Zvláště pro děti je bezduché biflování a memorování něčeho, čemu alespoň zpočátku vůbec nerozumí, velmi protivné. Proto byla ve spolupráci s odborníky ze školství a specialisty z Institutu pedagogicko psychologického poradenství vyvinuta a vyrobena edukativní učební pomůcka pro výuku anglického jazyka Anglická gramatická hra I-III (English Grammar Game). Výrobcem pomůcky je společnost Daddy Toys, s. r. o., z Brna. Hru otestovali učitelé na základních školách a posoudili ji specialisté z Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. Poté byla hra pod č. j / a 24149/ doporučena a schválena jako učební pomůcka MŠMT. Hra tak částečně řeší nedostatek edukativních učebních pomůcek pro výuku anglického jazyka. English Grammar Game využívá principu známé dětské hry Domino a pomáhá dětem zvládat první úskalí při osvojování základů angličtiny.

28 Když jsme se s hrou seznámili, zjistili jsme, že je nejen inteligentní, ale také celá vyrobena ze dřeva. Děti se tak při hře s kostičkami nejen naučí anglicky, ale ještě se něco dozvědí o dřevě a sáhnou si na něj. Proto se Nadace dřevo pro život na konci loňského roku rozhodla pomoci zavádět tuto pomůcku na základní školy. V prvním pololetí roku 2007 byly za podpory nadace vybaveny dvěma kusy této pomůcky všechny základní školy v Královéhradeckém kraji. Reakce na hru jsou neobyčejně pozitivní a učitelé jsou novými možnostmi výuky nadšeni. Dostali jsme celou řadu ohlasů. Zde je alespoň jeden za všechny. Ing. Zdeněk Kraus, člen Rady Královéhradeckého kraje, nám napsal: Díky vaší podpoře můžeme zajímavým a podnětným způsobem rozšířit možnosti výuky anglického jazyka na našich školách. Vzhledem k vyššímu zastoupení malotřídních základních škol, které obecně mají ztížený přístup např. k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, je vaše podpora o to cennější, protože školy získaly hru zdarma. English Grammar Game vyniká nejen svými nespornými didaktickými kvalitami, nýbrž i svým estetickým provedením čistou a výraznou kresbou a použitým materiálem. Jsem přesvědčen, že výukové domino najde v našich školách své pevné místo a rozšíří tak a zpestří výuku cizích jazyků, na niž klade moderní doba stále větší důraz. Nadace dřevo pro život

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

nadace dřevo pro život

nadace dřevo pro život nadace dřevo pro život Výroční zpráva 2011 Motto 2011: Učiňme dřevo přirozenou součástí našeho života Navštivte naše webové stránky: www.drevoprozivot.cz www.mezistromy.cz www.drevenastavba.eu O nadaci

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

nadace dřevo pro život Výroční zpráva 2012

nadace dřevo pro život Výroční zpráva 2012 nadace dřevo pro život Výroční zpráva 2012 Učiňme dřevo přirozenou součástí našeho života Navštivte naše webové stránky: www.drevoprozivot.cz www.mezistromy.cz www.drevenastavba.eu O nadaci Založením nadace

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová

Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová Úřad práce v Mostě 21. setkání krajů, NVF, 25.-26.11.2009 Teritoriální pakty zaměstnanosti v Rakousku Teritoriální pakty

Více

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč.

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč. Nadace dřevo pro život se záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu vypisuje soutěž Stavby s vůní dřeva 2015 Soutěž je určena studentům vyšších odborných a

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Nadace dřevo pro život. Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2006

Nadace dřevo pro život. Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2006 Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2006 Motto: Učiňme dřevo opět přirozenou součástí našeho života. Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2006 Priority nadace 1. Pomáhat vzdělávacím

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Historie lesní pedagogiky a lesní pedagogika v ÚHÚL

Historie lesní pedagogiky a lesní pedagogika v ÚHÚL Konference lesnípedagogiky 26.4. 2007 Historie lesní pedagogiky a lesní pedagogika v ÚHÚL Historie lesnípedagogiky v ČR LP -není vlegislativě -je v Akčním plánu EU pro lesy -v připravovaném NLP v ČR od:

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Mezinárodní veletrh zemědělské techniky Mezinárodní veterinární veletrh Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Veletrh obnovitelnych zdrojů energie v zemědělství a lesnictví 30.3. - 3. 4. 2014 Brno

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí WORKSHOP B Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zaměření workshopu KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA VENKOVĚ Preambule k workshopu Úvodem: Kulturní dědictví země zahrnuje

Více

Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe.

Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe. Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe. Klára Handrejchová Zemědělský svaz ČR Praha, 2012 Podpora pozitivního vnímání českého zemědělství Hlavní

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace Výroční zpráva 2008 Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Poslání nadačního fondu... 4 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel Zemědělské

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více