Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2007"

Transkript

1 Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2007

2

3 2 3 Navštivte naše webové stránky

4 Motto 2007 Dřevo je naše naděje

5 Priority nadace 1. Pomáhat vzdělávacím institucím rozvíjet úctu k přírodě a ke dřevu jako jedinečné obnovitelné surovině. Pomáhat rozvoji odborného lesnického a dřevařského školství, vědy a výzkumu. 2. Podílet se na revitalizaci civilizací narušeného životního prostředí, uchování přírodního bohatství a kulturního dědictví. Pomáhat trvale udržitelnému rozvoji venkovských oblastí, pro něž je bohatství lesů často nejvýznamnějším zdrojem jejich sociální a ekonomické prosperity. Pomáhat handicapovaným spoluobčanům poznávat krásy přírody Pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využití dřeva jako jedinečné obnovitelné suroviny. Pomáhat chráněným dílnám a handicapovaným řemeslníkům zpracovávajícím dřevo. Napomáhat záchraně kulturních památek, které minulé generace zhotovily ze dřeva. 4. Pomáhat při realizaci projektů řešících podporu bydlení mladých rodin. 5. Napomáhat šíření informací o způsobech péče o české lesy a možnostech využití dřeva. Podílet se na utváření důvěryhodného vztahu veřejnosti k problematice ochrany životního prostředí, založeného na vzájemném respektu všech, kteří aktivně využívají krajinu přírodní bohatství pro uspokojování potřeb společnosti. Napomáhat zapojování občanů do rozhodování o věcech veřejných s důrazem na péči o životní prostředí. 6. Pomáhat při začleňování lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu do hlavních evropských trendů rozvoje těchto hospodářských sektorů. Přinášet informace o tom, jak obdobné problémy řeší v EU. Rozvíjet spolupráci s organizacemi obdobného zaměření v EU. 7. Pomáhat vlastníkům lesů rozvíjet moderní způsoby správy jejich majetků.

6 Obsah Nadace dřevo pro život 1. Úvodní slovo Údaje o nadaci Zakladatelé nadace Orgány nadace Preambule a programy nadace Přehled činnosti v průběhu roku Projekt Za tajemstvím dřeva Udělené granty Soutěž dřevěný dům Lesnicko-dřevařský informačně-vzdělávací portál Výzkum veřejného mínění Časopis SUK Projekt Informační centra v CHKO Seminář Dřevo a jeho surovinová základna v ČR Seminář Dřevostavby a jejich perspektivy v ČR Vztahy s veřejností Finanční zpráva Příloha: Účetní závěrka za rok Poděkování Závěr

7 1. Úvodní slovo Milí přátelé dřeva, Nadace dřevo pro život má za sebou dva roky činnosti. Začínali jsme s jedním velkým projektem Soutěží dřevěný dům. Dnes již rozdělujeme nadační aktivity do několika vzájemně provázaných sekcí. Je pro mne milou povinností v úvodu této výroční zprávy přehledně shrnout stále košatější činnost naší nadace. Posláním nadace je podporovat zodpovědné využívání dřeva ve společnosti, měnit názory lidí na využívání dřeva, realizovat obecně prospěšné projekty, ukazující výhody využívání dřeva a posilovat společenskou odpovědnost lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu. 6 7 Oblasti působení nadace jsou komunikace s laickou i odbornou veřejností, environmentální vzdělávání a osvěta, šíření informací o dřevě, podpora stavění ze dřeva, podpora projektů neziskových organizací, utvářejících vztah lidí ke dřevu. Rozdělení projektů nadace: Sekce vzdělávání Projekt Za tajemstvím dřeva Projekt TV seriálu Kus dřeva ze stromu Sekce informační Informační portál Informační portál Elektronický zpravodaj SUK Výzkum veřejného mínění Sekce odborně stavební Soutěž Dřevěný dům Program prolignum Odborné semináře Sekce charitativní Projekt Pomozte dětem z dětských domovů Projekt podpory zdravotně znevýhodněných řemeslníků

8 Nadace dřevo pro život Sekce podpory projektů jiných subjektů Podpořeno celkem za dva roky 15 projektů Sekce spoluúčasti v jiných projektech Účast v projektu ČSOP: Informační centra v CHKO Účast v projektu MZe: Lesní pedagogika Nadační projekty jsou koncipovány tak, aby byly vzájemná propojené, působily jak na celostátní, tak regionální úrovni, spojovaly vždy více partnerů, posilovaly lokální vazby, mohl se na nich účastnit privátní i veřejný sektor. Snažíme se rovněž získávat podporu státních institucí a o jednotlivých projektech informovat v médiích. Našim partnerům spolupráce s nadací umožňuje spoluúčast na proměně vztahu veřejnosti ke dřevu, posílení jejich vlastní pozice v rámci oboru i regionu, zvýšení prestiže v očích veřejnosti, získání nových vztahů, získání nových informací, získání většího přehledu o dění v oboru, možnost ovlivňovat jednotlivé projekty. Vážení přátelé, děkuji vám jménem správní rady za přízeň a podporu, kterou jste v roce 2007 věnovali naší nadaci. Ing. Tomáš Pařík, předseda správní rady

9 2. Údaje o nadaci název: Nadace dřevo pro život právní forma: Nadace sídlo: Kamýcká 1176, Praha 6 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: / 2400 Zapsaná: v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 564 Den zápisu do NR: 20. července Zakladatelé nadace CE WOOD, a. s, Dřevozpracující družstvo Lukavec Kronospan ČR, spol. s r. o. Lesní a rybniční správa Jeroným Colloredo Mannsfeld Less, a. s. Lesy České republiky, s. p. LST, a. s., Trhanov Mondi Packaging Paper Štětí, a. s. RD Rýmařov, spol. s r. o. STORAENSO TIMBER ŽDÍREC, s. r. o. Wood Paskov, s. r. o.

10 4. Orgány nadace Nadace dřevo pro život Správní rada Předsednictvo Ing. Tomáš Pařík (předseda) Ing. Jiří Pohloudek (místopředseda) Ing. Jan Rudolf (místopředseda) Členové Ing. Robert Babuka (od ) Ing. Miloslav Konopík Ing. Marcela Koubíková Ing. Zbyšek Kulhánek Ing. Jan Mičánek Ing. Josef Myslivec Ing. Václav Šebek (do ) Tomáš Töpfer František Vomočil Dozorčí rada Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. Ing. Zdeněk Novák Výkonný ředitel Ing. Jan Řezáč

11 5. Preambule a programy nadace 5.1 Preambule smlouvy o založení 1. Vedeni společným zájmem, není nám lhostejný způsob péče o české lesy a osud dřeva, této domácí, obnovitelné a ekologické suroviny, jež je produktem vyspělého, k přírodě ohleduplného lesního hospodářství. 2. Založením nadace deklarujeme odpovědnost velkých správců lesů, vlastníků lesů a významných podnikatelských subjektů za budoucnost této naší jedinečné suroviny, a tím i odpovědnost za perspektivy českých lesů, lesního hospodářství i našeho venkova Svým postojem veřejně přijímáme vážné rozhodnutí změnit dnešní nedoceněné vnímání dřeva ve společnosti a ukázat na příkladech veřejně prospěšných projektů možnosti využití českého dřeva. 4. Dlouhodobým cílem našeho snažení je i předávání poselství formou vzdělávání dalších generací. Rádi bychom jim předali naše společné poselství o dřevu jako o krásném a ušlechtilém materiálu, který má své osobité kouzlo, který má svou duši. 5. Sdružením prostředků při vzniku nadace a podporou její činnosti chceme vytvářet trvalé hodnoty přispívající k pozitivnímu rozvoji společnosti v této zemi.

12 Nadace dřevo pro život 5.2 Programy nadace 1. Program: Pinocchio (vzdělávání o dřevě) Cílem programu je pomáhat nevládním organizacím, školám, obcím a ostatním partnerům rozvíjet úctu k přírodě a ke dřevu. Pomáhat rozvoji odborného lesnického a dřevařského školství, vědy a výzkumu. 2. Program: Pomoz kousku krajiny, který máš rád Cílem programu je podílet se na revitalizaci civilizací narušeného životního prostředí, uchování přírodního a kulturního dědictví. Pomáhat trvale udržitelnému rozvoji venkovských oblastí. Pomáhat handicapovaným spoluobčanům poznávat krásy přírody. 3. Program: Zachraňte duši dřeva (Dřevěné srdce) Cílem programu je pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využití dřeva. Pomáhat chráněným dílnám a handicapovaným řemeslníkům. Napomáhat záchraně kulturních památek, které minulé generace zhotovily ze dřeva. 4. Program: Dřevěný domov Cílem programu je pomáhat při realizaci projektů řešících podporu bydlení mladých rodin. Pomoc při realizaci projektů řešících podporu bydlení mladých rodin; podpora užití dřeva ve stavebnictví; podpora architektonických soutěží v oblasti užití dřeva; podpora výtvarných soutěží v oblasti užití dřeva. 5. Program: Co víš o dřevě? Cílem programu je napomáhat šíření informací o péči o české lesy a využití dřeva. Podílet se na utváření vztahu veřejnosti k problematice ochrany životního prostředí. Napomáhat zapojování občanů do rozhodování o věcech veřejných s důrazem na péči o životní prostředí.

13 6. Přehled činnosti nadace v průběhu roku Leden Putovní výstava Dřevěný dům 2006 byla instalována v budově magistrátu města Ostravy. Nadace se začala účastnit projednávání návrhu Národního lesnického programu II (NLP II). Na základě grantového řízení zástupci nadace podepsali s vybranými partnery smlouvy o nadačním příspěvku na jejich projekty. Únor Nadace začala vydávat svůj newsletter SUK. Proběhlo jednání s představiteli proholz Austria v Brně. Začal se připravovat nový projekt nadace Průzkum veřejného mínění. Dne se uskutečnila společná tisková konference Moravsko-slezského dřevařského klastru a nadace u příležitosti ukončení putovní výstavy v Ostravě. Výstava byla přestěhována do Jihlavy, kde proběhla na magistrátě města dne slavnostní vernisáž. Březen Nadace podpořila projekt Dřevěná angličtina. Na začátku měsíce se nadace prezentovala na veletrhu Dřevostavby v Praze. Nadace zorganizovala rozhlasový pořad na téma dřevostaveb v českém rozhlase. V rámci projektu Za tajemstvím dřeva se uskutečnil Den dřeva na ZŠ Bruntál. Začal se připravovat projekt lesnicko-dřevařského informačně vzdělávacího portálu Dne 28. března se nadace prezentovala formou přednášky výkonného ředitele na LDF MZLU Brno. Ve dnech března nadace připravila seminář s exkurzí v rámci společného projektu s ČSOP Informační centra v CHKO. Duben Na ÚHÚL v Brandýse n. L. pokračovalo projednávání NLP II. Nadace se zúčastnila mezinárodní konference o dřevostavbách ve Volyni. Zástupci nadace slavnostně otevřeli dětské hřiště v obci Oseček v rámci podpořeného projektu. V Humpolci jednala na svém zasedání správní rada. Byla ukončena putovní výstava v Jihlavě. Nadace se prezentovala na Mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně. V rámci projektu Za tajemstvím dřeva se uskutečnila na ZŠ v Jihlavě Dílna dřeva. Dne 18. dubna se nadace

14 Nadace dřevo pro život prezentovala formou přednášky výkonného ředitele na FLD MZLU Brno. Dne 24. dubna se uskutečnilo setkání se zástupci proholz v Brně. Květen Putovní výstava byla zahájena v Kutné Hoře. Pokračovalo pravidelné projednávání NLP II. Nadace uzavřela Dohodu o spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. Nadace se prezentovala na semináři o dřevě pořádaném FLE ČZU Praha v Kostelci n. Č. l. Nadace navázala pravidelný kontakt s Jihočeským dřevařským klastrem. Červen Pokračovalo pravidelné projednávání NLP II. Nadace se zúčastnila tiskové konference BVV, a. s., k veletrhu Woodtec. V rámci projektu Za tajemstvím dřeva proběhl Den dřeva na ZŠ Svitavy a ZŠ Trhové Sviny. Dne 18. června se uskutečnilo setkání se zástupci proholz v Praze. Vrcholila příprava projektu Průzkum veřejného mínění. Nadace se zúčastnila semináře FSC v Solnici.

15 6. Přehled činnosti nadace v průběhu roku Červenec Putovní výstavu shlédli návštěvníci městského informačního centra v Pardubicích. Nadace se zapojila do projektu zavedení lesní pedagogiky v ČR, jehož garantem je ministerstvo zemědělství. Konal se festival Hračkobraní v Kamenici nad Lipou, který nadace podpořila. Pokračovalo pravidelné projednávání NLP II. Nadace si podala přihlášku do Asociace nadací Fóra dárců. Nadace rozhodla o podpoře a realizaci projektu televizního seriálu Kus dřeva ze stromu. Srpen Nadace začala připravovat společný projekt s Lesy ČR, s. p. Hájemství centrum environmentální výchovy a lesní pedagogiky. Pokračovalo pravidelné projednávání NLP II. Jeho výsledky byly prezentovány dne 7. srpna na společné tiskové konferenci nevládních organizací v Praze. Agentura GfK realizovala pro nadaci Výzkum veřejného mínění. Září První den nového školního roku nadace spustila informačně-vzdělávací portál Putovní výstavu shlédli návštěvníci Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Nadace se zúčastnila tiskové konference BVV, a. s., k veletrhu Woodtec. Nadace uspořádala seminář na veletrhu Woodtec. Dne 17. září se uskutečnilo setkání se zástupci proholz v Praze. V Ústí nad Labem proběhlo slavnostní zakončení projektu Dřevěné hračky a vzdělávací pomůcky pro děti s autismem a předání hraček dětem. Říjen Poslední díl putovní výstavu shlédli návštěvníci Krajského úřadu v Plzni. Nadace se zapojila do přípravy vydání Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví. Nadace začala spolupracovat s Výzkumným ústavem dřevařským v Praze a navázala kontakty s Asociací českých nábytkářů. Nadace ve spolupráci s partnery začala připravovat vyhlášení II. ročníku Soutěže dřevěný dům. V rámci projektu Za tajemstvím dřeva se uskutečnil Den dřeva na ZŠ Zbiroh. Nadace zorganizovala rozhlasový pořad na téma český nábytek v českém rozhlase. Proběhlo jednání pracovní komise pro přípravu projektu Lesní pedagogiky.

16 Nadace dřevo pro život Listopad Nadace se formou přednášky výkonného ředitele zúčastnila semináře o budoucnosti dřevozpracujícího průmyslu, který pořádala FLD MZLU Brno. V rámci projektu Za tajemstvím dřeva proběhl Den dřeva na ZŠ v Mostě. Nadace se zúčastnila Valné hromady Společenstva dřevozpracujících podniků v Paskově. Nadace uspořádala společně s Českou lesnickou společností seminář o dřevostavbách. Nadace se podílela společně s ČAPLH a proholz Austria na organizaci semináře prolignum, který se uskutečnil v Praze. V Humpolci jednala na svém zasedání správní rada. Nadace společně s ministerstvem zemědělství a dalšími partnery vyhlásila na tiskové konferenci II. ročník Soutěže dřevěný dům. Dne 28. listopadu se nadace prezentovala formou přednášky výkonného ředitele na FLD MZLU Brno. Prosinec Dne 17. prosince se nadace prezentovala formou přednášky výkonného ředitele na FLE ČZU Praha a 19. prosince na FLD MZLU Brno. Pokračovala příprava projektu Hájemství. Nadace připravila strategický dokument rozvoje vzdělávacího portálu na roky Začala mediální komunikace II. ročníku Dřevěného domu.

17 7. Projekt Za tajemstvím dřeva Výchozí stav Projekt Za tajemstvím dřeva je realizován ve spolupráci se Sdružením TEREZA od května 2006 do prosince Záměr oslovit základní školy s tématem dřeva navázal na dlouholeté vzdělávání mládeže v oblasti lesnictví. Již řadu let se zde realizuje program Les ve škole - škola v lese a rozvíjí se projekt Lesní pedagogiky Cílem je nabídnout školám ucelené vzdělávání o lese a dřevu, které by zohledňovalo environmentální, ekonomické a sociální aspekty lesa jako cenného ekosystému, který poskytuje člověku důležité zdroje a užitky a plní rozmanité funkce a služby. Projekt Za tajemstvím dřeva přináší dětem nejen znalosti o dřevu, ale především zážitky a zkušenosti při práci se dřevem. Školám pak možnost vytvořit nebo posílit vztahy s místními dřevozpracujícími firmami, řemeslníky, středními školami a dalšími subjekty.

18 Nadace dřevo pro život Zhodnocení průběhu projektu od září 2006 do prosince ) Zasažení cílové skupiny Do projektu se zapojilo přes 40 pedagogů a na žáků z 10 škol v celé ČR a desítky aktivních rodičů a dalších spolupracovníků. 2) Projekt na školách 10 škol využívá v hodinách výukové materiály, které byly k projektu vytvořeny 6 škol aktivně pracuje na miniprojektu 9 škol navázalo v rámci projektu spolupráci s jinými subjekty 6 škol spolupracovalo alespoň s 1 dřevozpracující firmou celkem proběhlo 19 exkurzí v dřevozpracujících firmách a 7 řemeslných dílen 3) Hlavní zkušenosti získané z projektu Získali jsme zpětnou vazbu o tom, jak školy dovedou témata spojená se dřevem uchopit, jaké mají omezení a možnosti ve vzdělávání o dřevě. Učitelé i děti téma dřevo velmi zajímá a mají chuť se mu věnovat. Učitelé považují praktické aktivity se dřevem za vhodnou náplň výuky, při které žáci vyniknou v jiných oblastech než znalostních. Zpracovali jsme pracovní listy a metodiku pro učitele jako základ dalšího rozšiřování projektu. Projekt se neomezil pouze na školy, podařilo se nám zviditelnit dřevo i v rámci širších komunit jednotlivých škol. Školy v rámci projektu aktivně spolupracovaly s dalšími subjekty a navazovaly nové kontakty. Vytvořili jsme předpoklady pro úspěšné vyhlášení 1. řádného ročníku projektu na školní rok

19 7. Projekt Za tajemstvím dřeva ) Komentář k průběhu projektu V září 2006 byl zahájen pilotní ročník projektu Za tajemstvím dřeva, školy do něj vstoupily úvodním seminářem v říjnu. Cílem pilotního ročníku je připravit, na školách odzkoušet, upravit a vydat výukové materiály o dřevu pro 2. stupeň ZŠ (pracovní listy pro děti a metodika pro učitele). Od listopadu 2006 do června 2007 učitelé ověřovali s žáky první verzi materiálů. Na základě jejich zpětné vazby koordinátor projektu pracovní listy upravil do finální podoby. V průběhu pilotního ročníku školy plánovaly a začaly realizovat vlastní miniprojekt se dřevem a navazovaly kontakt s dřevozpracujícími firmami. Výuku o dřevě tak učitelé měli možnost doplnit o praktické poznávání dřeva a jeho zpracování - při exkurzích v provozu firem nebo u soukromníků zabývajících se zpracováním dřeva. Na některých školách proběhly řemeslné dílny, kde děti pod vedením lektora vyráběly drobnosti ze dřeva. Školy díky projektu oslovily s tématem dřeva i širší komunitu školy. Například při tématických akcích o dřevu se na přípravách podílela nejen celá škola, ale asistovali i rodiče žáků či soukromníci z obce. Projekt Za tajemstvím dřeva poskytuje velmi cennou zpětnou vazbu o tom, jak školy dovedou témata spojená se dřevem uchopit, na jaké obtíže a limity v tomto směru narážejí a samozřejmě i jaké mají možnosti dále rozvíjet vzdělávání o dřevu na škole. Na většině škol se ukázalo, že učitelé i děti téma dřevo velmi zajímá a mají chuť se mu věnovat. Učitelé vidí praktické aktivity, kde děti pracují se dřevem, jako vhodnou náplň výuky, při které žáci rozvíjejí praktické dovednosti a vyniknou v jiných oblastech než znalostních. Považují za důležité, aby se žáci dozvěděli více o materiálu, s nímž se denně setkávají a mají k němu pozitivní vztah. Mnozí žáci mají ke dřevu blízko i z toho důvodu, že v jejich rodině někdo se dřevem pracuje. Každá škola přirozeně vychází při realizaci projektu ze svých možností a priorit. Na některých lze pozorovat, že téma považují za dlouhodobou prioritu, jíž se chtějí věnovat (například kvůli významu, které dřevo tradičně zastává v jejich regionu). Jiné školy se tématem začaly zabývat až díky projektu Za tajemstvím dřeva, který jim k tomu poskytl příležitost.

20 Nadace dřevo pro život 5) Spolupráce s dalšími subjekty Střední školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně (připomínkování pracovních listů) Střední lesnická škola, Šluknov (připomínkování pracovních listů) Střední lesnická škola, Hranice na Moravě (poskytnutí vzorníků dřeva pro ZŠ) SOU služeb Litvínov - Hamr (spolupráce při řemeslných dílnách) Školy zapojené v projektu spolupracovaly s těmito subjekty: Lesy Janeček (Kvasiny), MATRIX a. s. (Rychnov n. Kn.), Pila Trnov (Dobruška), Tesařství Novotných (Dobruška), KRONOSPAN CR, spol. s r. o. (Jihlava), Stolařství Kolomý (Staré Město u Bruntálu), Moravskoslezský dřevařský klastr (Ostrava), RD Rýmařov, KATR, a. s. (Stará Ves u Rýmařova), Stolařství Šebesta a syn (Raškovice), Stolařství Ideál (Raškovice), Wood Paskov, s. r. o., Pila Mayr-Melnhof Säge Paskov, s. r. o., Pila Raškovice, Řezbářství J. Frencl (Volyně), Lesní závod Boubín (Vimperk), Dřevostroj Čkyně, a. s., Ligno System, spol. s r. o. (Čkyně), Městské lesy a zeleň spol. s r. o., Valašské Meziříčí, Pila Zbiroh, Dřevo hračky, spol. s r. o., (Zbiroh), Zahradnictví Františkov (Zbiroh), Správa městských lesů Most, Dřevozávod Pražan, s. r. o. (Polička).

21 8. Udělené granty Správní rada rozhodla v průběhu roku 2007 o podpoře projektů jiných subjektů z prostředků nadace celkovou částkou Kč. Pravidla pro udělení grantů původnost a inovativnost, modelový charakter projektu (např. i v rámci jednotlivých regionů) naléhavost řešeného problému komplexnost uchopení řešeného problému zacílení projektu na konkrétní skupinu obyvatel plošné pokrytí v rámci ČR připravenost projektu přinést konkrétní a konstruktivní výstupy pro praxi doba využitelnosti výstupů projektu tvůrčí i finanční spoluúčast dalších partnerů nevládních organizací, místních samospráv, podnikatelů, vládních institucí Projekty podpořené nadací v roce Středisko ekologické výchovy Chaloupky: Radost ze dřeva Projekt se zabýval rozvíjením vztahu dětí ke dřevu jakožto materiálu, který lidstvo využívá od nepaměti, potažmo rozvíjením vztahu k lesu, krajině a přírodě, se zdůrazněním estetické krásy živého stromu a lesa. Během celého roku mohli žáci základních škol formou pravidelných týdenních výukových programů nahlédnout do historie tradičních řemesel a polních prací a seznámit se s vývojem živočišné a rostlinné výroby, dopravy, krajiny a infrastruktury a využíváním dřeva v těchto souvislostech. Dřevo bylo dětem představováno nejen jako materiál pro umělecké zpracování, ale také jako zdroj zvuků a melodií, a to zejména v programu Dřevo hraje, kdy si děti vyzkoušely hru na ručně vyrobené dřevěné nástroje. První z letních tematických táborů nabídl středoškolákům z celé republiky umělecké vyžití při práci se dřevem, zatímco druhý, zaměřený na archeologii, přiblížil mladším dětem práci se dřevem, hlínou a kamenem (stavba a používání tkalcovských stavů, stavba a provozování milířů, práce na hrnčířském kruhu, stavba keramických pecí a vypalování nádob atd.). V neposlední řadě bylo dřevo představováno jako přirozená součást trvale udržitelného rozvoje a ekologický zdroj energie.

22 8.2 Sdružení lesních pedagogů ČR: Kufr plný dřeva Projekt chtěl poukázat na dřevo jako na významnou obnovitelnou surovinu. Seznámil žáky mateřských, základních i středních škol a jejich učitele formou školní výukové pomůcky, kterých je dosud nedostatek, s vlastnostmi dřeva a různými možnostmi jeho využití. Zvláštní důraz kladl na obnovení osobního vztahu lidí ke dřevu a s tím související humanizaci spolu s rozvojem emoční inteligence. Pod didaktickým dohledem budou děti v rámci zápůjček čtyř prototypů této pomůcky pracovat v různých školních předmětech s asi 50 špalíčky nejčastěji užívaných dřevin, popisnými kartičkami a sáčky obsahujícími semena a plody stromů a s dalšími dřevěnými pomůckami formou interaktivních her. Vícejazyčné označení pomůcek umožní využití kufru plného dřeva také při výuce cizích jazyků. Nadace dřevo pro život

23 8. Udělené granty 8.3 Obec Oseček: Navracení významu dřeva a původních dřevin do života obce v krajině středního Polabí Projekt si kladl za cíl především navrátit do polabské krajiny, alespoň ve formě alejí, kdysi zde tolik obvyklý dub letní. V uplynulých čtyřech letech se zde podařilo vysázet oboustrannou alej dubů červených, nyní došlo k doplnění a vytvoření pokračování jednostrannou alejí z dubů letních, a tedy ke vzniku významného krajinného prvku. Zároveň vzniklo na návsi obce dřevěné dětské hřiště, které dá dětem i jejich rodičům možnost blíže poznat krásu a užitné vlastnosti dřeva

24 8.4 Ústav nauky o dřevě, FLD MZLU Brno: Prezentace nejnovějších výsledků a publikace metodiky průzkumů dřevěných konstrukcí zabudovaných v historických objektech Projekt seznamuje odborníky, kteří rozhodují o postupech a realizacích průzkumů památkově chráněných objektů, především pracovníky státní památkové péče a zpracovatele projektů obnovy, s nejnovějšími poznatky z oboru stavebněhistorických a stavebně technických průzkumů dřevěných konstrukcí zabudovaných do historických staveb. Dále byly uspořádány přednášky a prezentace ve formě jednodenních vzdělávacích seminářů pro studenty stavebních a dřevařských škol. Šířením informací o aktuálních možnostech exaktních diagnostických, datovacích a dokumentačních metod přispěje tento projekt k volbě šetrnějších způsobů oprav a k uchování cenného fondu historických dřevěných konstrukcí pro další generace. Významným vedlejším efektem projektu je kultivace přístupu laiků (vlastníků památek, správců majetku) i odborných pracovníků (památkáři, projektanti, dodavatelé prací) ke dřevu jako k ušlechtilému materiálu získávanému z obnovitelných zdrojů. Nadace dřevo pro život

25 8. Udělené granty 8.5 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým: Dřevěné hračky a vzdělávací pomůcky pro děti s autismem Projekt řešil nedostatek vhodných a specifických hraček ze dřeva pro děti s autismem. Byla navázána spolupráce se sdružením Fokus Ústí nad Labem, sdružením pro pomoc o duševně nemocné, které provozuje chráněné dílny zpracovávající dřevo. Formou zadání konkrétní zakázky (výroba dřevěných hraček pro děti s autismem) bylo podpořeno partnerství s chráněnou dílnou. Během výroby si členové a klienti SPMP prohlédli dílny pracovní terapie a seznámili se s ukázkami pracovních postupů při práci se dřevem. Projekt byl zakončen slavnostním předáním hotových výrobků dětem s autismem a výstavou prací žáků ZŠ speciální v Ústí nad Labem a klientů SPMP

26 1. Přehled činnosti nadace v průběhu roku 2007 Nadace dřevo pro život 8.6 Prodesi, v. o. s.: Salon dřevostaveb 2007 Projekt řešil nedostatečnou informovanost o stavění a architektuře staveb ze dřeva v řadách široké veřejnosti. Zaměřuje se na propagaci kvalitní moderní architektury staveb s použitím dřeva, a to zejména staveb s užitím dřeva jako hlavní nosné konstrukce, ale i staveb, kde bylo dřevo jiným vhodným způsobem použito (dřevěný obklad, neobvykle řešené zastřešení, velkorozponové konstrukce, interiérové prvky). Cílem projektu, který byl realizován jako hlavní doprovodný program mezinárodního veletrhu Dřevostavby na pražském výstavišti v Letňanech, bylo prostřednictvím představení kvalitní moderní architektury a designu přivést koncové uživatele a stavebníky (nejen z řad drobných investorů) ke stavbám s použitím dřeva, jakož i objevovat nové a aktuální stavby ze všech regionů vydáváním Ročenky dřevostaveb.

27 8. Udělené granty Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou: Hračkobraní II. ročník festivalu hračky z přírodního materiálu Projekt dlouhodobě usiluje o obnovu veřejné důvěry k české hračce z přírodního materiálu s důrazem na dřevěnou hračku, o obnovu zájmu o tento specifický druh hračky. Chce během pravidelných ročníků festivalu představit české autorské hračky z přírodního materiálu nejširší veřejnosti jako vhodnou alternativu k hračkám, které jsou běžně k dostání v síti hračkářských obchodů a často vůbec nesplňují požadavky na hračku jako zásadní formující prostředek pro vývoj dítěte či prostředek získávání prvních zásadních informací o okolním světě. České hračky z přírodních materiálů byly prezentovány formou výstav, dále hračkářskou dílnou a hernami, trhem s nabídkou hraček z přírodního materiálu, v neposlední řadě pak kulturním programem s důrazem na pohádky v podání loutkářských souborů. Součástí festivalu bylo hračkářské sympozium za aktivní účasti spolupořadatelů festivalu. 8.8 Dřevěná angličtina Pod tímto neobvyklým názvem se skrývá zajímavá pedagogická pomůcka English Grammar Game pro výuku anglického jazyka na základních školách. Kdo by se nechtěl snadno a hravě naučit nějaký cizí jazyk. Zvláště pro děti je bezduché biflování a memorování něčeho, čemu alespoň zpočátku vůbec nerozumí, velmi protivné. Proto byla ve spolupráci s odborníky ze školství a specialisty z Institutu pedagogicko psychologického poradenství vyvinuta a vyrobena edukativní učební pomůcka pro výuku anglického jazyka Anglická gramatická hra I-III (English Grammar Game). Výrobcem pomůcky je společnost Daddy Toys, s. r. o., z Brna. Hru otestovali učitelé na základních školách a posoudili ji specialisté z Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. Poté byla hra pod č. j / a 24149/ doporučena a schválena jako učební pomůcka MŠMT. Hra tak částečně řeší nedostatek edukativních učebních pomůcek pro výuku anglického jazyka. English Grammar Game využívá principu známé dětské hry Domino a pomáhá dětem zvládat první úskalí při osvojování základů angličtiny.

28 Když jsme se s hrou seznámili, zjistili jsme, že je nejen inteligentní, ale také celá vyrobena ze dřeva. Děti se tak při hře s kostičkami nejen naučí anglicky, ale ještě se něco dozvědí o dřevě a sáhnou si na něj. Proto se Nadace dřevo pro život na konci loňského roku rozhodla pomoci zavádět tuto pomůcku na základní školy. V prvním pololetí roku 2007 byly za podpory nadace vybaveny dvěma kusy této pomůcky všechny základní školy v Královéhradeckém kraji. Reakce na hru jsou neobyčejně pozitivní a učitelé jsou novými možnostmi výuky nadšeni. Dostali jsme celou řadu ohlasů. Zde je alespoň jeden za všechny. Ing. Zdeněk Kraus, člen Rady Královéhradeckého kraje, nám napsal: Díky vaší podpoře můžeme zajímavým a podnětným způsobem rozšířit možnosti výuky anglického jazyka na našich školách. Vzhledem k vyššímu zastoupení malotřídních základních škol, které obecně mají ztížený přístup např. k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, je vaše podpora o to cennější, protože školy získaly hru zdarma. English Grammar Game vyniká nejen svými nespornými didaktickými kvalitami, nýbrž i svým estetickým provedením čistou a výraznou kresbou a použitým materiálem. Jsem přesvědčen, že výukové domino najde v našich školách své pevné místo a rozšíří tak a zpestří výuku cizích jazyků, na niž klade moderní doba stále větší důraz. Nadace dřevo pro život

nadace dřevo pro život

nadace dřevo pro život nadace dřevo pro život Výroční zpráva 2011 Motto 2011: Učiňme dřevo přirozenou součástí našeho života Navštivte naše webové stránky: www.drevoprozivot.cz www.mezistromy.cz www.drevenastavba.eu O nadaci

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

Venkovské noviny. EHSV se zabývá i venkovskými tématy. Venkovské komunitní školy ovlivňují identitu a kvalitu života. 20 stran

Venkovské noviny. EHSV se zabývá i venkovskými tématy. Venkovské komunitní školy ovlivňují identitu a kvalitu života. 20 stran Venkovské komunitní školy ovlivňují identitu a kvalitu života Podrobnosti na straně 4 20 stran Venkovské noviny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Občasník

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ Projekty a hlavní akce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v roce 2013 strany 8 a 9 Komora pomáhá firmám podnikajícím v dopravě str. 13 ročník 13 březen 2013

Více

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009 JIHOMORAVSKÝ List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009 EKONOMICKY PROSPERUJÍCÍ JIHOMORAVSKÝ KRAJ, ALE TAKÉ ÚCTA KE KULTURNÍMU BOHATSTVÍ A TRADICÍM Rozvoj technologií a lidských

Více

Podklady pro jednání valné hromady ČKA 2014

Podklady pro jednání valné hromady ČKA 2014 Podklady pro jednání valné hromady ČKA 2014 XXI. VH ČKA 2014 OBSAH Návrh programu ZPRÁVY O ČINNOSTI ORGÁNŮ ČKA Zpráva o činnosti představenstva ČKA Výroční zpráva o činnosti dozorčí rady ČKA Výroční zpráva

Více

Metodika vzorové výuky odborných předmětů zaměřených na stavební a dřevozpracující obory MORAVSKOSLEZSKÝ DŘEVAŘSKÝ KLASTR

Metodika vzorové výuky odborných předmětů zaměřených na stavební a dřevozpracující obory MORAVSKOSLEZSKÝ DŘEVAŘSKÝ KLASTR Metodika vzorové výuky odborných předmětů zaměřených na stavební a dřevozpracující obory MORAVSKOSLEZSKÝ DŘEVAŘSKÝ KLASTR Ostrava, duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 2. Stručná charakteristika Moravskoslezského

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje Předcházení environmentálním problémům vzděláváním a osvětou je levnější a účelnější než jejich následné řešení. Zpracovatel:

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

CZECH COOPERATOR. 50 let družstevní školy v Klánovicích. Jiří Dienstbier: Změna je možná! DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 2I2012

CZECH COOPERATOR. 50 let družstevní školy v Klánovicích. Jiří Dienstbier: Změna je možná! DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 2I2012 2I2012 CZECH COOPERATOR DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 50 let družstevní školy v Klánovicích Jiří Dienstbier: Změna je možná! DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE

Více

I. ÚVOD. v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

I. ÚVOD. v Želivi a následné dětské slyšení v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. 2 I. ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů považovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat, do jaké míry se projeví personální

Více

NEWSLETTER CSI. číslo2. Aktuální výzvy. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. číslo2. Aktuální výzvy. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Centrum

Více

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti výroční zpráva 2007 Nadace rozvoje občanské společnosti Náklady na vydání této výroční zprávy jsou z 50 % financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 2007 Naší vizí je

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Venkovské noviny. Systém rozpočtového určení daní není diskriminační

Venkovské noviny. Systém rozpočtového určení daní není diskriminační Malé obce & územní plány: poločas... Pomohou poslanci? LEADERu + Čtěte na straně 2 a 3 příspěvek od Jana Floriana Informace o maďarském Najdete na stranách 14, 15 a 16 18 stran Venkovské noviny Občasník

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více

Venkovské noviny FILM O POSÁZAVÍ. Vyhlášeny regionální operační programy. Petice proti diskriminaci obyvatel venkova

Venkovské noviny FILM O POSÁZAVÍ. Vyhlášeny regionální operační programy. Petice proti diskriminaci obyvatel venkova Petice proti diskriminaci obyvatel venkova Čtěte na straně 7 Vyhlášeny regionální operační programy Podrobnosti najdete na straně 8 Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 2/2007 ÚNOR 2007 ZDARMA FILM

Více

Úvodní slovo... 4. Základní údaje, správní a organizační struktura... 5. Aktivity CIRI... 7. Významné projekty a činnosti... 10

Úvodní slovo... 4. Základní údaje, správní a organizační struktura... 5. Aktivity CIRI... 7. Významné projekty a činnosti... 10 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní údaje, správní a organizační struktura... 5 Aktivity CIRI... 7 Významné projekty a činnosti... 10 Centrum rozvoje a inovací... 10 3 Centrum investic...

Více

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Pořádající organizace: ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s. Masarykovo nám. 58, 537 01 Chrudim IV Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Píšťovy 820, 537 03 Chrudim III EnviWeb s.r.o. Březová 6, 637 00

Více

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné.

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2005 Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY Nadace rozvoje občanské společnosti Zapsána u Městského soudu v Praze,

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 SKUPINA ČEZ Obsah Úvod 4 Skupina ČEZ a veřejnost 6 Komunikace ČEZ s veřejností 6 Nadace ČEZ 17 Dárcovství mimo Nadaci ČEZ 24 Společné filantropické projekty

Více