Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2007"

Transkript

1 Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2007

2

3 2 3 Navštivte naše webové stránky

4 Motto 2007 Dřevo je naše naděje

5 Priority nadace 1. Pomáhat vzdělávacím institucím rozvíjet úctu k přírodě a ke dřevu jako jedinečné obnovitelné surovině. Pomáhat rozvoji odborného lesnického a dřevařského školství, vědy a výzkumu. 2. Podílet se na revitalizaci civilizací narušeného životního prostředí, uchování přírodního bohatství a kulturního dědictví. Pomáhat trvale udržitelnému rozvoji venkovských oblastí, pro něž je bohatství lesů často nejvýznamnějším zdrojem jejich sociální a ekonomické prosperity. Pomáhat handicapovaným spoluobčanům poznávat krásy přírody Pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využití dřeva jako jedinečné obnovitelné suroviny. Pomáhat chráněným dílnám a handicapovaným řemeslníkům zpracovávajícím dřevo. Napomáhat záchraně kulturních památek, které minulé generace zhotovily ze dřeva. 4. Pomáhat při realizaci projektů řešících podporu bydlení mladých rodin. 5. Napomáhat šíření informací o způsobech péče o české lesy a možnostech využití dřeva. Podílet se na utváření důvěryhodného vztahu veřejnosti k problematice ochrany životního prostředí, založeného na vzájemném respektu všech, kteří aktivně využívají krajinu přírodní bohatství pro uspokojování potřeb společnosti. Napomáhat zapojování občanů do rozhodování o věcech veřejných s důrazem na péči o životní prostředí. 6. Pomáhat při začleňování lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu do hlavních evropských trendů rozvoje těchto hospodářských sektorů. Přinášet informace o tom, jak obdobné problémy řeší v EU. Rozvíjet spolupráci s organizacemi obdobného zaměření v EU. 7. Pomáhat vlastníkům lesů rozvíjet moderní způsoby správy jejich majetků.

6 Obsah Nadace dřevo pro život 1. Úvodní slovo Údaje o nadaci Zakladatelé nadace Orgány nadace Preambule a programy nadace Přehled činnosti v průběhu roku Projekt Za tajemstvím dřeva Udělené granty Soutěž dřevěný dům Lesnicko-dřevařský informačně-vzdělávací portál Výzkum veřejného mínění Časopis SUK Projekt Informační centra v CHKO Seminář Dřevo a jeho surovinová základna v ČR Seminář Dřevostavby a jejich perspektivy v ČR Vztahy s veřejností Finanční zpráva Příloha: Účetní závěrka za rok Poděkování Závěr

7 1. Úvodní slovo Milí přátelé dřeva, Nadace dřevo pro život má za sebou dva roky činnosti. Začínali jsme s jedním velkým projektem Soutěží dřevěný dům. Dnes již rozdělujeme nadační aktivity do několika vzájemně provázaných sekcí. Je pro mne milou povinností v úvodu této výroční zprávy přehledně shrnout stále košatější činnost naší nadace. Posláním nadace je podporovat zodpovědné využívání dřeva ve společnosti, měnit názory lidí na využívání dřeva, realizovat obecně prospěšné projekty, ukazující výhody využívání dřeva a posilovat společenskou odpovědnost lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu. 6 7 Oblasti působení nadace jsou komunikace s laickou i odbornou veřejností, environmentální vzdělávání a osvěta, šíření informací o dřevě, podpora stavění ze dřeva, podpora projektů neziskových organizací, utvářejících vztah lidí ke dřevu. Rozdělení projektů nadace: Sekce vzdělávání Projekt Za tajemstvím dřeva Projekt TV seriálu Kus dřeva ze stromu Sekce informační Informační portál Informační portál Elektronický zpravodaj SUK Výzkum veřejného mínění Sekce odborně stavební Soutěž Dřevěný dům Program prolignum Odborné semináře Sekce charitativní Projekt Pomozte dětem z dětských domovů Projekt podpory zdravotně znevýhodněných řemeslníků

8 Nadace dřevo pro život Sekce podpory projektů jiných subjektů Podpořeno celkem za dva roky 15 projektů Sekce spoluúčasti v jiných projektech Účast v projektu ČSOP: Informační centra v CHKO Účast v projektu MZe: Lesní pedagogika Nadační projekty jsou koncipovány tak, aby byly vzájemná propojené, působily jak na celostátní, tak regionální úrovni, spojovaly vždy více partnerů, posilovaly lokální vazby, mohl se na nich účastnit privátní i veřejný sektor. Snažíme se rovněž získávat podporu státních institucí a o jednotlivých projektech informovat v médiích. Našim partnerům spolupráce s nadací umožňuje spoluúčast na proměně vztahu veřejnosti ke dřevu, posílení jejich vlastní pozice v rámci oboru i regionu, zvýšení prestiže v očích veřejnosti, získání nových vztahů, získání nových informací, získání většího přehledu o dění v oboru, možnost ovlivňovat jednotlivé projekty. Vážení přátelé, děkuji vám jménem správní rady za přízeň a podporu, kterou jste v roce 2007 věnovali naší nadaci. Ing. Tomáš Pařík, předseda správní rady

9 2. Údaje o nadaci název: Nadace dřevo pro život právní forma: Nadace sídlo: Kamýcká 1176, Praha 6 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: / 2400 Zapsaná: v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 564 Den zápisu do NR: 20. července Zakladatelé nadace CE WOOD, a. s, Dřevozpracující družstvo Lukavec Kronospan ČR, spol. s r. o. Lesní a rybniční správa Jeroným Colloredo Mannsfeld Less, a. s. Lesy České republiky, s. p. LST, a. s., Trhanov Mondi Packaging Paper Štětí, a. s. RD Rýmařov, spol. s r. o. STORAENSO TIMBER ŽDÍREC, s. r. o. Wood Paskov, s. r. o.

10 4. Orgány nadace Nadace dřevo pro život Správní rada Předsednictvo Ing. Tomáš Pařík (předseda) Ing. Jiří Pohloudek (místopředseda) Ing. Jan Rudolf (místopředseda) Členové Ing. Robert Babuka (od ) Ing. Miloslav Konopík Ing. Marcela Koubíková Ing. Zbyšek Kulhánek Ing. Jan Mičánek Ing. Josef Myslivec Ing. Václav Šebek (do ) Tomáš Töpfer František Vomočil Dozorčí rada Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. Ing. Zdeněk Novák Výkonný ředitel Ing. Jan Řezáč

11 5. Preambule a programy nadace 5.1 Preambule smlouvy o založení 1. Vedeni společným zájmem, není nám lhostejný způsob péče o české lesy a osud dřeva, této domácí, obnovitelné a ekologické suroviny, jež je produktem vyspělého, k přírodě ohleduplného lesního hospodářství. 2. Založením nadace deklarujeme odpovědnost velkých správců lesů, vlastníků lesů a významných podnikatelských subjektů za budoucnost této naší jedinečné suroviny, a tím i odpovědnost za perspektivy českých lesů, lesního hospodářství i našeho venkova Svým postojem veřejně přijímáme vážné rozhodnutí změnit dnešní nedoceněné vnímání dřeva ve společnosti a ukázat na příkladech veřejně prospěšných projektů možnosti využití českého dřeva. 4. Dlouhodobým cílem našeho snažení je i předávání poselství formou vzdělávání dalších generací. Rádi bychom jim předali naše společné poselství o dřevu jako o krásném a ušlechtilém materiálu, který má své osobité kouzlo, který má svou duši. 5. Sdružením prostředků při vzniku nadace a podporou její činnosti chceme vytvářet trvalé hodnoty přispívající k pozitivnímu rozvoji společnosti v této zemi.

12 Nadace dřevo pro život 5.2 Programy nadace 1. Program: Pinocchio (vzdělávání o dřevě) Cílem programu je pomáhat nevládním organizacím, školám, obcím a ostatním partnerům rozvíjet úctu k přírodě a ke dřevu. Pomáhat rozvoji odborného lesnického a dřevařského školství, vědy a výzkumu. 2. Program: Pomoz kousku krajiny, který máš rád Cílem programu je podílet se na revitalizaci civilizací narušeného životního prostředí, uchování přírodního a kulturního dědictví. Pomáhat trvale udržitelnému rozvoji venkovských oblastí. Pomáhat handicapovaným spoluobčanům poznávat krásy přírody. 3. Program: Zachraňte duši dřeva (Dřevěné srdce) Cílem programu je pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využití dřeva. Pomáhat chráněným dílnám a handicapovaným řemeslníkům. Napomáhat záchraně kulturních památek, které minulé generace zhotovily ze dřeva. 4. Program: Dřevěný domov Cílem programu je pomáhat při realizaci projektů řešících podporu bydlení mladých rodin. Pomoc při realizaci projektů řešících podporu bydlení mladých rodin; podpora užití dřeva ve stavebnictví; podpora architektonických soutěží v oblasti užití dřeva; podpora výtvarných soutěží v oblasti užití dřeva. 5. Program: Co víš o dřevě? Cílem programu je napomáhat šíření informací o péči o české lesy a využití dřeva. Podílet se na utváření vztahu veřejnosti k problematice ochrany životního prostředí. Napomáhat zapojování občanů do rozhodování o věcech veřejných s důrazem na péči o životní prostředí.

13 6. Přehled činnosti nadace v průběhu roku Leden Putovní výstava Dřevěný dům 2006 byla instalována v budově magistrátu města Ostravy. Nadace se začala účastnit projednávání návrhu Národního lesnického programu II (NLP II). Na základě grantového řízení zástupci nadace podepsali s vybranými partnery smlouvy o nadačním příspěvku na jejich projekty. Únor Nadace začala vydávat svůj newsletter SUK. Proběhlo jednání s představiteli proholz Austria v Brně. Začal se připravovat nový projekt nadace Průzkum veřejného mínění. Dne se uskutečnila společná tisková konference Moravsko-slezského dřevařského klastru a nadace u příležitosti ukončení putovní výstavy v Ostravě. Výstava byla přestěhována do Jihlavy, kde proběhla na magistrátě města dne slavnostní vernisáž. Březen Nadace podpořila projekt Dřevěná angličtina. Na začátku měsíce se nadace prezentovala na veletrhu Dřevostavby v Praze. Nadace zorganizovala rozhlasový pořad na téma dřevostaveb v českém rozhlase. V rámci projektu Za tajemstvím dřeva se uskutečnil Den dřeva na ZŠ Bruntál. Začal se připravovat projekt lesnicko-dřevařského informačně vzdělávacího portálu Dne 28. března se nadace prezentovala formou přednášky výkonného ředitele na LDF MZLU Brno. Ve dnech března nadace připravila seminář s exkurzí v rámci společného projektu s ČSOP Informační centra v CHKO. Duben Na ÚHÚL v Brandýse n. L. pokračovalo projednávání NLP II. Nadace se zúčastnila mezinárodní konference o dřevostavbách ve Volyni. Zástupci nadace slavnostně otevřeli dětské hřiště v obci Oseček v rámci podpořeného projektu. V Humpolci jednala na svém zasedání správní rada. Byla ukončena putovní výstava v Jihlavě. Nadace se prezentovala na Mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně. V rámci projektu Za tajemstvím dřeva se uskutečnila na ZŠ v Jihlavě Dílna dřeva. Dne 18. dubna se nadace

14 Nadace dřevo pro život prezentovala formou přednášky výkonného ředitele na FLD MZLU Brno. Dne 24. dubna se uskutečnilo setkání se zástupci proholz v Brně. Květen Putovní výstava byla zahájena v Kutné Hoře. Pokračovalo pravidelné projednávání NLP II. Nadace uzavřela Dohodu o spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. Nadace se prezentovala na semináři o dřevě pořádaném FLE ČZU Praha v Kostelci n. Č. l. Nadace navázala pravidelný kontakt s Jihočeským dřevařským klastrem. Červen Pokračovalo pravidelné projednávání NLP II. Nadace se zúčastnila tiskové konference BVV, a. s., k veletrhu Woodtec. V rámci projektu Za tajemstvím dřeva proběhl Den dřeva na ZŠ Svitavy a ZŠ Trhové Sviny. Dne 18. června se uskutečnilo setkání se zástupci proholz v Praze. Vrcholila příprava projektu Průzkum veřejného mínění. Nadace se zúčastnila semináře FSC v Solnici.

15 6. Přehled činnosti nadace v průběhu roku Červenec Putovní výstavu shlédli návštěvníci městského informačního centra v Pardubicích. Nadace se zapojila do projektu zavedení lesní pedagogiky v ČR, jehož garantem je ministerstvo zemědělství. Konal se festival Hračkobraní v Kamenici nad Lipou, který nadace podpořila. Pokračovalo pravidelné projednávání NLP II. Nadace si podala přihlášku do Asociace nadací Fóra dárců. Nadace rozhodla o podpoře a realizaci projektu televizního seriálu Kus dřeva ze stromu. Srpen Nadace začala připravovat společný projekt s Lesy ČR, s. p. Hájemství centrum environmentální výchovy a lesní pedagogiky. Pokračovalo pravidelné projednávání NLP II. Jeho výsledky byly prezentovány dne 7. srpna na společné tiskové konferenci nevládních organizací v Praze. Agentura GfK realizovala pro nadaci Výzkum veřejného mínění. Září První den nového školního roku nadace spustila informačně-vzdělávací portál Putovní výstavu shlédli návštěvníci Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Nadace se zúčastnila tiskové konference BVV, a. s., k veletrhu Woodtec. Nadace uspořádala seminář na veletrhu Woodtec. Dne 17. září se uskutečnilo setkání se zástupci proholz v Praze. V Ústí nad Labem proběhlo slavnostní zakončení projektu Dřevěné hračky a vzdělávací pomůcky pro děti s autismem a předání hraček dětem. Říjen Poslední díl putovní výstavu shlédli návštěvníci Krajského úřadu v Plzni. Nadace se zapojila do přípravy vydání Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví. Nadace začala spolupracovat s Výzkumným ústavem dřevařským v Praze a navázala kontakty s Asociací českých nábytkářů. Nadace ve spolupráci s partnery začala připravovat vyhlášení II. ročníku Soutěže dřevěný dům. V rámci projektu Za tajemstvím dřeva se uskutečnil Den dřeva na ZŠ Zbiroh. Nadace zorganizovala rozhlasový pořad na téma český nábytek v českém rozhlase. Proběhlo jednání pracovní komise pro přípravu projektu Lesní pedagogiky.

16 Nadace dřevo pro život Listopad Nadace se formou přednášky výkonného ředitele zúčastnila semináře o budoucnosti dřevozpracujícího průmyslu, který pořádala FLD MZLU Brno. V rámci projektu Za tajemstvím dřeva proběhl Den dřeva na ZŠ v Mostě. Nadace se zúčastnila Valné hromady Společenstva dřevozpracujících podniků v Paskově. Nadace uspořádala společně s Českou lesnickou společností seminář o dřevostavbách. Nadace se podílela společně s ČAPLH a proholz Austria na organizaci semináře prolignum, který se uskutečnil v Praze. V Humpolci jednala na svém zasedání správní rada. Nadace společně s ministerstvem zemědělství a dalšími partnery vyhlásila na tiskové konferenci II. ročník Soutěže dřevěný dům. Dne 28. listopadu se nadace prezentovala formou přednášky výkonného ředitele na FLD MZLU Brno. Prosinec Dne 17. prosince se nadace prezentovala formou přednášky výkonného ředitele na FLE ČZU Praha a 19. prosince na FLD MZLU Brno. Pokračovala příprava projektu Hájemství. Nadace připravila strategický dokument rozvoje vzdělávacího portálu na roky Začala mediální komunikace II. ročníku Dřevěného domu.

17 7. Projekt Za tajemstvím dřeva Výchozí stav Projekt Za tajemstvím dřeva je realizován ve spolupráci se Sdružením TEREZA od května 2006 do prosince Záměr oslovit základní školy s tématem dřeva navázal na dlouholeté vzdělávání mládeže v oblasti lesnictví. Již řadu let se zde realizuje program Les ve škole - škola v lese a rozvíjí se projekt Lesní pedagogiky Cílem je nabídnout školám ucelené vzdělávání o lese a dřevu, které by zohledňovalo environmentální, ekonomické a sociální aspekty lesa jako cenného ekosystému, který poskytuje člověku důležité zdroje a užitky a plní rozmanité funkce a služby. Projekt Za tajemstvím dřeva přináší dětem nejen znalosti o dřevu, ale především zážitky a zkušenosti při práci se dřevem. Školám pak možnost vytvořit nebo posílit vztahy s místními dřevozpracujícími firmami, řemeslníky, středními školami a dalšími subjekty.

18 Nadace dřevo pro život Zhodnocení průběhu projektu od září 2006 do prosince ) Zasažení cílové skupiny Do projektu se zapojilo přes 40 pedagogů a na žáků z 10 škol v celé ČR a desítky aktivních rodičů a dalších spolupracovníků. 2) Projekt na školách 10 škol využívá v hodinách výukové materiály, které byly k projektu vytvořeny 6 škol aktivně pracuje na miniprojektu 9 škol navázalo v rámci projektu spolupráci s jinými subjekty 6 škol spolupracovalo alespoň s 1 dřevozpracující firmou celkem proběhlo 19 exkurzí v dřevozpracujících firmách a 7 řemeslných dílen 3) Hlavní zkušenosti získané z projektu Získali jsme zpětnou vazbu o tom, jak školy dovedou témata spojená se dřevem uchopit, jaké mají omezení a možnosti ve vzdělávání o dřevě. Učitelé i děti téma dřevo velmi zajímá a mají chuť se mu věnovat. Učitelé považují praktické aktivity se dřevem za vhodnou náplň výuky, při které žáci vyniknou v jiných oblastech než znalostních. Zpracovali jsme pracovní listy a metodiku pro učitele jako základ dalšího rozšiřování projektu. Projekt se neomezil pouze na školy, podařilo se nám zviditelnit dřevo i v rámci širších komunit jednotlivých škol. Školy v rámci projektu aktivně spolupracovaly s dalšími subjekty a navazovaly nové kontakty. Vytvořili jsme předpoklady pro úspěšné vyhlášení 1. řádného ročníku projektu na školní rok

19 7. Projekt Za tajemstvím dřeva ) Komentář k průběhu projektu V září 2006 byl zahájen pilotní ročník projektu Za tajemstvím dřeva, školy do něj vstoupily úvodním seminářem v říjnu. Cílem pilotního ročníku je připravit, na školách odzkoušet, upravit a vydat výukové materiály o dřevu pro 2. stupeň ZŠ (pracovní listy pro děti a metodika pro učitele). Od listopadu 2006 do června 2007 učitelé ověřovali s žáky první verzi materiálů. Na základě jejich zpětné vazby koordinátor projektu pracovní listy upravil do finální podoby. V průběhu pilotního ročníku školy plánovaly a začaly realizovat vlastní miniprojekt se dřevem a navazovaly kontakt s dřevozpracujícími firmami. Výuku o dřevě tak učitelé měli možnost doplnit o praktické poznávání dřeva a jeho zpracování - při exkurzích v provozu firem nebo u soukromníků zabývajících se zpracováním dřeva. Na některých školách proběhly řemeslné dílny, kde děti pod vedením lektora vyráběly drobnosti ze dřeva. Školy díky projektu oslovily s tématem dřeva i širší komunitu školy. Například při tématických akcích o dřevu se na přípravách podílela nejen celá škola, ale asistovali i rodiče žáků či soukromníci z obce. Projekt Za tajemstvím dřeva poskytuje velmi cennou zpětnou vazbu o tom, jak školy dovedou témata spojená se dřevem uchopit, na jaké obtíže a limity v tomto směru narážejí a samozřejmě i jaké mají možnosti dále rozvíjet vzdělávání o dřevu na škole. Na většině škol se ukázalo, že učitelé i děti téma dřevo velmi zajímá a mají chuť se mu věnovat. Učitelé vidí praktické aktivity, kde děti pracují se dřevem, jako vhodnou náplň výuky, při které žáci rozvíjejí praktické dovednosti a vyniknou v jiných oblastech než znalostních. Považují za důležité, aby se žáci dozvěděli více o materiálu, s nímž se denně setkávají a mají k němu pozitivní vztah. Mnozí žáci mají ke dřevu blízko i z toho důvodu, že v jejich rodině někdo se dřevem pracuje. Každá škola přirozeně vychází při realizaci projektu ze svých možností a priorit. Na některých lze pozorovat, že téma považují za dlouhodobou prioritu, jíž se chtějí věnovat (například kvůli významu, které dřevo tradičně zastává v jejich regionu). Jiné školy se tématem začaly zabývat až díky projektu Za tajemstvím dřeva, který jim k tomu poskytl příležitost.

20 Nadace dřevo pro život 5) Spolupráce s dalšími subjekty Střední školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně (připomínkování pracovních listů) Střední lesnická škola, Šluknov (připomínkování pracovních listů) Střední lesnická škola, Hranice na Moravě (poskytnutí vzorníků dřeva pro ZŠ) SOU služeb Litvínov - Hamr (spolupráce při řemeslných dílnách) Školy zapojené v projektu spolupracovaly s těmito subjekty: Lesy Janeček (Kvasiny), MATRIX a. s. (Rychnov n. Kn.), Pila Trnov (Dobruška), Tesařství Novotných (Dobruška), KRONOSPAN CR, spol. s r. o. (Jihlava), Stolařství Kolomý (Staré Město u Bruntálu), Moravskoslezský dřevařský klastr (Ostrava), RD Rýmařov, KATR, a. s. (Stará Ves u Rýmařova), Stolařství Šebesta a syn (Raškovice), Stolařství Ideál (Raškovice), Wood Paskov, s. r. o., Pila Mayr-Melnhof Säge Paskov, s. r. o., Pila Raškovice, Řezbářství J. Frencl (Volyně), Lesní závod Boubín (Vimperk), Dřevostroj Čkyně, a. s., Ligno System, spol. s r. o. (Čkyně), Městské lesy a zeleň spol. s r. o., Valašské Meziříčí, Pila Zbiroh, Dřevo hračky, spol. s r. o., (Zbiroh), Zahradnictví Františkov (Zbiroh), Správa městských lesů Most, Dřevozávod Pražan, s. r. o. (Polička).

21 8. Udělené granty Správní rada rozhodla v průběhu roku 2007 o podpoře projektů jiných subjektů z prostředků nadace celkovou částkou Kč. Pravidla pro udělení grantů původnost a inovativnost, modelový charakter projektu (např. i v rámci jednotlivých regionů) naléhavost řešeného problému komplexnost uchopení řešeného problému zacílení projektu na konkrétní skupinu obyvatel plošné pokrytí v rámci ČR připravenost projektu přinést konkrétní a konstruktivní výstupy pro praxi doba využitelnosti výstupů projektu tvůrčí i finanční spoluúčast dalších partnerů nevládních organizací, místních samospráv, podnikatelů, vládních institucí Projekty podpořené nadací v roce Středisko ekologické výchovy Chaloupky: Radost ze dřeva Projekt se zabýval rozvíjením vztahu dětí ke dřevu jakožto materiálu, který lidstvo využívá od nepaměti, potažmo rozvíjením vztahu k lesu, krajině a přírodě, se zdůrazněním estetické krásy živého stromu a lesa. Během celého roku mohli žáci základních škol formou pravidelných týdenních výukových programů nahlédnout do historie tradičních řemesel a polních prací a seznámit se s vývojem živočišné a rostlinné výroby, dopravy, krajiny a infrastruktury a využíváním dřeva v těchto souvislostech. Dřevo bylo dětem představováno nejen jako materiál pro umělecké zpracování, ale také jako zdroj zvuků a melodií, a to zejména v programu Dřevo hraje, kdy si děti vyzkoušely hru na ručně vyrobené dřevěné nástroje. První z letních tematických táborů nabídl středoškolákům z celé republiky umělecké vyžití při práci se dřevem, zatímco druhý, zaměřený na archeologii, přiblížil mladším dětem práci se dřevem, hlínou a kamenem (stavba a používání tkalcovských stavů, stavba a provozování milířů, práce na hrnčířském kruhu, stavba keramických pecí a vypalování nádob atd.). V neposlední řadě bylo dřevo představováno jako přirozená součást trvale udržitelného rozvoje a ekologický zdroj energie.

22 8.2 Sdružení lesních pedagogů ČR: Kufr plný dřeva Projekt chtěl poukázat na dřevo jako na významnou obnovitelnou surovinu. Seznámil žáky mateřských, základních i středních škol a jejich učitele formou školní výukové pomůcky, kterých je dosud nedostatek, s vlastnostmi dřeva a různými možnostmi jeho využití. Zvláštní důraz kladl na obnovení osobního vztahu lidí ke dřevu a s tím související humanizaci spolu s rozvojem emoční inteligence. Pod didaktickým dohledem budou děti v rámci zápůjček čtyř prototypů této pomůcky pracovat v různých školních předmětech s asi 50 špalíčky nejčastěji užívaných dřevin, popisnými kartičkami a sáčky obsahujícími semena a plody stromů a s dalšími dřevěnými pomůckami formou interaktivních her. Vícejazyčné označení pomůcek umožní využití kufru plného dřeva také při výuce cizích jazyků. Nadace dřevo pro život

23 8. Udělené granty 8.3 Obec Oseček: Navracení významu dřeva a původních dřevin do života obce v krajině středního Polabí Projekt si kladl za cíl především navrátit do polabské krajiny, alespoň ve formě alejí, kdysi zde tolik obvyklý dub letní. V uplynulých čtyřech letech se zde podařilo vysázet oboustrannou alej dubů červených, nyní došlo k doplnění a vytvoření pokračování jednostrannou alejí z dubů letních, a tedy ke vzniku významného krajinného prvku. Zároveň vzniklo na návsi obce dřevěné dětské hřiště, které dá dětem i jejich rodičům možnost blíže poznat krásu a užitné vlastnosti dřeva

24 8.4 Ústav nauky o dřevě, FLD MZLU Brno: Prezentace nejnovějších výsledků a publikace metodiky průzkumů dřevěných konstrukcí zabudovaných v historických objektech Projekt seznamuje odborníky, kteří rozhodují o postupech a realizacích průzkumů památkově chráněných objektů, především pracovníky státní památkové péče a zpracovatele projektů obnovy, s nejnovějšími poznatky z oboru stavebněhistorických a stavebně technických průzkumů dřevěných konstrukcí zabudovaných do historických staveb. Dále byly uspořádány přednášky a prezentace ve formě jednodenních vzdělávacích seminářů pro studenty stavebních a dřevařských škol. Šířením informací o aktuálních možnostech exaktních diagnostických, datovacích a dokumentačních metod přispěje tento projekt k volbě šetrnějších způsobů oprav a k uchování cenného fondu historických dřevěných konstrukcí pro další generace. Významným vedlejším efektem projektu je kultivace přístupu laiků (vlastníků památek, správců majetku) i odborných pracovníků (památkáři, projektanti, dodavatelé prací) ke dřevu jako k ušlechtilému materiálu získávanému z obnovitelných zdrojů. Nadace dřevo pro život

25 8. Udělené granty 8.5 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým: Dřevěné hračky a vzdělávací pomůcky pro děti s autismem Projekt řešil nedostatek vhodných a specifických hraček ze dřeva pro děti s autismem. Byla navázána spolupráce se sdružením Fokus Ústí nad Labem, sdružením pro pomoc o duševně nemocné, které provozuje chráněné dílny zpracovávající dřevo. Formou zadání konkrétní zakázky (výroba dřevěných hraček pro děti s autismem) bylo podpořeno partnerství s chráněnou dílnou. Během výroby si členové a klienti SPMP prohlédli dílny pracovní terapie a seznámili se s ukázkami pracovních postupů při práci se dřevem. Projekt byl zakončen slavnostním předáním hotových výrobků dětem s autismem a výstavou prací žáků ZŠ speciální v Ústí nad Labem a klientů SPMP

26 1. Přehled činnosti nadace v průběhu roku 2007 Nadace dřevo pro život 8.6 Prodesi, v. o. s.: Salon dřevostaveb 2007 Projekt řešil nedostatečnou informovanost o stavění a architektuře staveb ze dřeva v řadách široké veřejnosti. Zaměřuje se na propagaci kvalitní moderní architektury staveb s použitím dřeva, a to zejména staveb s užitím dřeva jako hlavní nosné konstrukce, ale i staveb, kde bylo dřevo jiným vhodným způsobem použito (dřevěný obklad, neobvykle řešené zastřešení, velkorozponové konstrukce, interiérové prvky). Cílem projektu, který byl realizován jako hlavní doprovodný program mezinárodního veletrhu Dřevostavby na pražském výstavišti v Letňanech, bylo prostřednictvím představení kvalitní moderní architektury a designu přivést koncové uživatele a stavebníky (nejen z řad drobných investorů) ke stavbám s použitím dřeva, jakož i objevovat nové a aktuální stavby ze všech regionů vydáváním Ročenky dřevostaveb.

27 8. Udělené granty Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou: Hračkobraní II. ročník festivalu hračky z přírodního materiálu Projekt dlouhodobě usiluje o obnovu veřejné důvěry k české hračce z přírodního materiálu s důrazem na dřevěnou hračku, o obnovu zájmu o tento specifický druh hračky. Chce během pravidelných ročníků festivalu představit české autorské hračky z přírodního materiálu nejširší veřejnosti jako vhodnou alternativu k hračkám, které jsou běžně k dostání v síti hračkářských obchodů a často vůbec nesplňují požadavky na hračku jako zásadní formující prostředek pro vývoj dítěte či prostředek získávání prvních zásadních informací o okolním světě. České hračky z přírodních materiálů byly prezentovány formou výstav, dále hračkářskou dílnou a hernami, trhem s nabídkou hraček z přírodního materiálu, v neposlední řadě pak kulturním programem s důrazem na pohádky v podání loutkářských souborů. Součástí festivalu bylo hračkářské sympozium za aktivní účasti spolupořadatelů festivalu. 8.8 Dřevěná angličtina Pod tímto neobvyklým názvem se skrývá zajímavá pedagogická pomůcka English Grammar Game pro výuku anglického jazyka na základních školách. Kdo by se nechtěl snadno a hravě naučit nějaký cizí jazyk. Zvláště pro děti je bezduché biflování a memorování něčeho, čemu alespoň zpočátku vůbec nerozumí, velmi protivné. Proto byla ve spolupráci s odborníky ze školství a specialisty z Institutu pedagogicko psychologického poradenství vyvinuta a vyrobena edukativní učební pomůcka pro výuku anglického jazyka Anglická gramatická hra I-III (English Grammar Game). Výrobcem pomůcky je společnost Daddy Toys, s. r. o., z Brna. Hru otestovali učitelé na základních školách a posoudili ji specialisté z Výzkumného ústavu pedagogického v Praze. Poté byla hra pod č. j / a 24149/ doporučena a schválena jako učební pomůcka MŠMT. Hra tak částečně řeší nedostatek edukativních učebních pomůcek pro výuku anglického jazyka. English Grammar Game využívá principu známé dětské hry Domino a pomáhá dětem zvládat první úskalí při osvojování základů angličtiny.

28 Když jsme se s hrou seznámili, zjistili jsme, že je nejen inteligentní, ale také celá vyrobena ze dřeva. Děti se tak při hře s kostičkami nejen naučí anglicky, ale ještě se něco dozvědí o dřevě a sáhnou si na něj. Proto se Nadace dřevo pro život na konci loňského roku rozhodla pomoci zavádět tuto pomůcku na základní školy. V prvním pololetí roku 2007 byly za podpory nadace vybaveny dvěma kusy této pomůcky všechny základní školy v Královéhradeckém kraji. Reakce na hru jsou neobyčejně pozitivní a učitelé jsou novými možnostmi výuky nadšeni. Dostali jsme celou řadu ohlasů. Zde je alespoň jeden za všechny. Ing. Zdeněk Kraus, člen Rady Královéhradeckého kraje, nám napsal: Díky vaší podpoře můžeme zajímavým a podnětným způsobem rozšířit možnosti výuky anglického jazyka na našich školách. Vzhledem k vyššímu zastoupení malotřídních základních škol, které obecně mají ztížený přístup např. k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, je vaše podpora o to cennější, protože školy získaly hru zdarma. English Grammar Game vyniká nejen svými nespornými didaktickými kvalitami, nýbrž i svým estetickým provedením čistou a výraznou kresbou a použitým materiálem. Jsem přesvědčen, že výukové domino najde v našich školách své pevné místo a rozšíří tak a zpestří výuku cizích jazyků, na niž klade moderní doba stále větší důraz. Nadace dřevo pro život

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok Občanské sdružení ZELENÉ BYDLENÍ Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2013 Naše poslání Posláním občanského sdružení Zelené bydlení je propagovat a prosazovat do každodenního života principy trvale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení, ENVIC 2007 www.envic.cz Občanské sdružení ENVIC Organizace byla založena 3.9. 2003. Činnost začala vyvíjet v souvislosti s přípravou projektu ENVIC Environmentální

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Příklady realizace NLP II v roce 2013 1) Příprava programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

ÚZEI oddělení vzdělávání: aktivity zaměřené na rozvoj venkovského území. 11.3.2009 Zábřeh na Moravě. Ing. Jana Bačkovská

ÚZEI oddělení vzdělávání: aktivity zaměřené na rozvoj venkovského území. 11.3.2009 Zábřeh na Moravě. Ing. Jana Bačkovská ÚZEI oddělení vzdělávání: aktivity zaměřené na rozvoj venkovského území 11.3.2009 Zábřeh na Moravě Ing. Jana Bačkovská Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 159 dne 12.9.2011. IČO: 29120080 Adresa: Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí WORKSHOP B Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zaměření workshopu KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA VENKOVĚ Preambule k workshopu Úvodem: Kulturní dědictví země zahrnuje

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

k ekologizaci Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště

k ekologizaci Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště Systémový přístupp k ekologizaci provozu MěÚ Uherské Hradiště Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště Vymezení tématu Ekologizace úřadu

Více

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO BESEDA: DOTACE PRO PODNIKATELE V LETECH 2014 2020 PRO KOHO A NA CO O MAS ORLICKO Základní informace: občanské sdružení, sídlo

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Historie lesní pedagogiky a lesní pedagogika v ÚHÚL

Historie lesní pedagogiky a lesní pedagogika v ÚHÚL Konference lesnípedagogiky 26.4. 2007 Historie lesní pedagogiky a lesní pedagogika v ÚHÚL Historie lesnípedagogiky v ČR LP -není vlegislativě -je v Akčním plánu EU pro lesy -v připravovaném NLP v ČR od:

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

4. Pomáhat při realizaci projektů řešících podporu bydlení mladých rodin.

4. Pomáhat při realizaci projektů řešících podporu bydlení mladých rodin. 4 Priority nadace 1. Pomáhat vzdělávacím institucím rozvíjet úctu k přírodě a ke dřevu jako jedinečné obnovitelné surovině. Pomáhat rozvoji odborného lesnického a dřevařského školství, vědy a výzkumu.

Více

Místní Agenda 21 v ČR

Místní Agenda 21 v ČR Místní Agenda 21 v ČR Institucionální podpora, kritéria Záštita, cíl - seminář MA21 - Cesta ke kvalitní obci se koná pod záštitou předsedy PS MA21 RVUR a ministra ŽP RNDr. Martina Bursíka, návaznost na

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb Prezentace Okresní hospodářské komory Cheb Okresní hospodářská komora Cheb byla založena v roce 1993 k podpoře podnikatelských aktivit cílem OHK Cheb je především ochrana zájmů podnikatelské sféry a veškeré

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová

Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová Úřad práce v Mostě 21. setkání krajů, NVF, 25.-26.11.2009 Teritoriální pakty zaměstnanosti v Rakousku Teritoriální pakty

Více

Klíčová akce 15: Zlepšit informovanost veřejnosti o skutečném stavu lesů a potřebách LH Postup práce na realizaci NLP II v roce 2012

Klíčová akce 15: Zlepšit informovanost veřejnosti o skutečném stavu lesů a potřebách LH Postup práce na realizaci NLP II v roce 2012 Klíčová akce 15: Zlepšit informovanost veřejnosti o skutečném stavu lesů a potřebách LH Postup práce na realizaci NLP II v roce 2012 Hradec Králové, 24. ledna 2013 Jan Řezáč Ing. Jan Řezáč Složení expertní

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Mezinárodní veletrh zemědělské techniky Mezinárodní veterinární veletrh Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Veletrh obnovitelnych zdrojů energie v zemědělství a lesnictví 30.3. - 3. 4. 2014 Brno

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ENERSOL 2009

ČASOVÝ HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ENERSOL 2009 OSOBNÍ GESCI NA PODPORU PROJEKTU ENERSOL 2009 PŘEVZALI MINISTŘI PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PRO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A TĚLOVÝCHOVU ENERSOL 2009 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚSPORY ENERGIÍ, OBNOVITELNÉ

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz Nabídka služeb společnosti KP projekt s.r.o. Provozovna: Jírovcova 1, 370 01 Č. Budějovice, Sídlo: Purkyňova 4/777, 370 01 České Budějovice, Tel./fax.: 387 313 689, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více