Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT"

Transkript

1 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH- IT Část 7 - Společné předložení Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 7 - Společné předložení Verze: 2.0 Strana 1 z 35 Datum vydání: červenec 2012

2 2 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.0 Verze Změny 2.0 Červenec 2012 Nové grafické rozvržení dokumentu. Ověření obrázků a odkazů. Nová kapitola o aktualizaci individuálních registrací ke společnému předložení údajů Menší textové revize. 1.3 Květen 2010 Aktualizovaná s ohledem na zlepšenou funkčnost společného předložení v REACH-IT Březen 2010 Příručka upravená podle REACH-IT 2.0 a IUCLID Prosinec 2009 P 6: Doplněn text v kapitole 2.2 pro hlavního žadatele o registraci a vedlejšího žadatele o registraci a přidán odkaz na příslušné doplňující informace. Menší textové revize 1.0 Prosinec 2008 První verze.

3 3 REACH-IT Industry User Manual Verze: 2.0 Část 7 - Společné předložení Referenční číslo: ECHA-12-G-23-CS Datum vydání: červenec 2012 Jazyk: CS Evropská agentura pro chemické látky, 2012 Titulní strana Evropská agentura pro chemické látky Prohlášení o vyloucení odpovednosti a záruk: Toto je pracovní preklad dokumentu, který byl puvodne zverejnen v anglickém jazyce. Originální dokument je k dispozici na internetových stránkách agentury ECHA. Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje ve znění: Zdroj: Evropská agentura pro chemické látky, a za předpokladu, že tato skutečnost bude písemně oznámena oddělení pro komunikaci agentury ECHA Tento dokument je k dispozici v těchto 22 jazycích: angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština. Máte-li otázky nebo připomínky týkající se tohoto dokumentu, zašlete je prosím (s uvedením referenčního čísla a data vydání) prostřednictvím formuláře žádosti o informace. Tento formulář je k dispozici na webových stránkách agentury ECHA na adrese Evropská agentura pro chemické látky Poštovní adresa: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finsko Adresa pro osobní návštěvu: Annankatu 18, Helsinki, Finsko

4 4 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.0 Obsah 1. Úvod Obecný koncept společného předložení údajů Souvislost s nařízením REACH Úloha hlavního žadatele o registraci a vedlejšího žadatele o registraci Společné předložení údajů Identifikace látky Bezpečnostní token Třetí osoba jako zástupce Předkládání dokumentace v rámci společného předložení údajů Chronologie předkládání dokumentace Požadavky na informace uváděné v dokumentaci Zpracování společného předložení údajů Návod krok za krokem Vytvořit společné předložení údajů Krok 1 Identifikace látky Krok 2 Vkládání informací o společném předložení údajů Krok 3 Výběr příslušné kontaktní osoby Krok 4 Výběr třetí osoby jako zástupce (nepovinné) Krok 5 Potvrzení vytvoření Potvrzení členství ve společném předložení údajů Krok 1 Zadání názvu společného předložení údajů a bezpečnostní token Krok 2 Zadání kontaktů Krok 3 Výběr třetí osoby jako zástupce (nepovinné) Krok 4 Potvrzení členství Prohlížení společného předložení údajů Funkce přiřadit nového hlavního žadatele Funkce správa tokenu Změna kontaktních údajů ve společném předložení údajů Odstranění společného předložení údajů Opustit společné předložení údajů jako vedlejší žadatel Opustit společné předložení údajů jako hlavní žadatel o registraci Převzetí úlohy hlavního žadatele o registraci společného předložení údajů Aktualizace individuálních registrací ke společnému předložení údajů Seznam obrázků Obrázek 1: Vytvořit stránku společného předložení údajů (z hlavního menu) Obrázek 2: Stránka pro vyhledání látky (pro společné předložení údajů) Obrázek 3: Výsledek vyhledávání látky pomocí referenčního čísla... 12

5 Část 7 - Společné předložení Datum vydání: červenec Obrázek 4: Stránka s průvodcem identifikací látky Obrázek 5: Stránka pro vyhledávání látky ES (pro přidání složek látky) Obrázek 6: Přidání složky do vaší látky Obrázek 7: Potvrzení o přidání složky do vaší látky Obrázek 8: Stránka informací o společném předložení údajů Obrázek 9: Stránka kontaktů pro společné předložení údajů Obrázek 10: Třetí osoba jako zástupce Obrázek 11: Stránka pro potvrzení Obrázek 12: Stránka informující o úspěšném vložení společného předložení údajů Obrázek 13: Stránka potvrzení členství (z hlavního menu) Obrázek 14: Stránka bezpečnostního tokenu Obrázek 15: Výběr záložky s kontakty Obrázek 16: Stránka pro přidání/editaci kontaktů Obrázek 17: Stránka kontaktů druh kontaktní osoby Obrázek 18: Třetí osoba jako zástupce Obrázek 19: Záložka potvrzení Obrázek 20: Závěrečná stránka Obrázek 21: Stránka prohlížení společného předložení údajů Obrázek 22: Stránka s vyhledávacími kritérii identity látky Obrázek 23: Stránka prohlížení společného předložení údajů Obrázek 24: Stránka podrobností o vedlejších žadatelích společného předložení údajů Obrázek 25: Stránka hlavního žadatele o registraci pro společné předložení údajů Zvláštní tlačítka (funkce) Obrázek 26: Stránka pro přiřazení úlohy hlavního žadatele některému z vedlejších žadatelů 29 Obrázek 27: Stránka potvrzení přiřazení (nového) hlavního žadatele o registraci Obrázek 28: Tlačítko pro potvrzení úlohy hlavního žadatele o registraci Obrázek 29: Stránka pro přijetí úlohy hlavního žadatele Obrázek 30: Stránka pro správu počítadla pokusů Obrázek 31: Stránka kontaktů pro společné předložení údajů Obrázek 32: Stránka pro aktualizaci kontaktů (kontaktních osob) Obrázek 33: Stránka pro potvrzení odstranění Obrázek 34: Zpráva pro potvrzení volby opustit společné předložení údajů... 33

6 6 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: Úvod Příručka pro průmyslového uživatele (PPU) je referenční příručka, která průmyslovým uživatelům popisuje, jak mohou předkládat a prohlížet údaje v nástroji REACH-IT. S postupným vývojem nástroje REACH-IT budou vydávány další doplňující a aktualizované části této PPU, které budou k dispozici na internetové stránce agentury ECHA. Před tím, než uživatel začne používat tuto část 7 (společné předložení údajů), důrazně se doporučuje, aby si nejprve přečetl část 1 Seznámení s nástrojem REACH-IT, která se podrobněji zabývá následujícími tématy: struktura příručky pro průmyslového uživatele, použité zásady, pokud jde o ikony, text, tlačítka, odkazy atd., základní informace o nástroji REACH-IT a jeho souvislost s internetovou stránkou a aplikací IUCLID 5. V části 1 se také popisuje, jak získat další podporu. Každá z následujících částí této příručky se tedy bude zabývat pokyny, jak krok za krokem provést úkoly, které jsou požadovány pro předložení údajů podle nařízení REACH. 2. Obecný koncept společného předložení údajů 2.1 Souvislost s nařízením REACH Výrobci, dovozci nebo výhradní zástupci jsou individuálně povinni předložit registraci pro každou látku, za kterou jsou zodpovědní. V případech, kdy látku vyrábí nebo dováží více než jedna společnost, musí potenciální žadatelé o registraci předložit určité informace společně. Pak se jedná o společné předložení údajů. Společné předložení údajů se může týkat látek, které mají být registrovány (článek 11 nařízení REACH), včetně izolovaných meziproduktů na místě nebo přepravovaných meziproduktů (článek 19 nařízení REACH), a může se týkat také látky, pro kterou je vyžadováno oznámení klasifikace a označení. Žadatelé o registraci musí společně předložit informace o nebezpečných vlastnostech látky, o její klasifikaci a označení a o návrzích zkoušek (pokud je navrhují). Je možné společně předložit také zprávu o chemické bezpečnosti a pokyny pro bezpečné použití (článek 11 nařízení REACH), pokud se na ní/nich účastníci společného předložení shodnou. 2.2 Úloha hlavního žadatele o registraci a vedlejšího žadatele o registraci Každé společné předložení údajů má jednoho hlavního žadatele o registraci (dále jen hlavní žadatel o registraci ). Společnost zastávající úlohu hlavního žadatele o registraci má tyto povinnosti: vytvoření společného předložení údajů v nástroji REACH-IT, předkládání dokumentace hlavního žadatele o registraci, řízení společného předložení údajů (např. správa bezpečnostního tokenu). Další společnosti, které se podílejí na společném předložení údajů, jsou označovány jako vedlejší žadatelé o registraci (dále jen vedlejší žadatelé ). Vedlejší žadatelé mají tyto povinnosti:

7 Část 7 - Společné předložení Datum vydání: červenec musí potvrdit své členství ve společném předložení údajů v nástroji REACH-IT předložit svou dokumentaci vedlejších žadatelů o registraci. Základy tohoto postupu jsou vysvětleny v kapitolách 2.3 a 2.4, kapitola 3 pak uvádí pokyny krok za krokem. 2.3 Společné předložení údajů V této kapitole jsou popsány některé klíčové prvky společného předložení údajů v nástroji REACH-IT Identifikace látky Každé společné předložení údajů se vztahuje na konkrétní látku. Tuto látku definuje hlavní žadatel o registraci během vytvoření společného předložení údajů. Hlavní žadatel o registraci může definovat látku pro společné předložení údajů na základě některé z těchto informací: jedna z již předběžně registrovaných látek společnosti (číslo předběžné registrace), jedna z látek, pro které již společnost předložila dotaz (číslo dotazu), jedna z již registrovaných látek společnosti, včetně látek NONS (oznámené látky podle směrnice 67/548/EHS) (registrační číslo), pro kterou již byla podána žádost o registrační číslo. Pokud neplatí nic z výše uvedeného, může uživatel identifikovat látku stejnou metodou, kterou použil pro předběžnou registraci. V takovém případě však musí uživatel uvést vysvětlení, proč neuvedl látku předběžně registrovanou / pro kterou byl podán dotaz, nebo látku již registrovanou Bezpečnostní token Bezpečnostní token je automaticky generovaná řada alfanumerických znaků pro společné předložení údajů během procesu vytvoření společného předložení údajů, který má k dispozici hlavní žadatel o registraci vytvářející společné předložení údajů. Účelem tohoto bezpečnostního tokenu je zajistit jednoznačné spojení hlavního žadatele o registraci a vedlejších žadatelů v rámci společného předložení údajů. Název společného předložení údajů a bezpečnostní token mohou být považovány za uživatelské jméno a heslo, jejichž prostřednictvím je možné potvrdit členství ve společném předložení údajů. Bezpečnostní token sdílí hlavní žadatel o registraci se všemi potenciálními vedlejšími žadateli, kteří jej používají k potvrzení svého členství ve společném předložení údajů (viz kapitola 3). V praxi musí potenciální vedlejší žadatelé uvést název společného předložení údajů a odpovídající bezpečnostní token pro zahájení potvrzení svého členství ve společném předložení údajů. Každý bezpečnostní token má platnost omezenou na 30 dní od jeho vytvoření. Po vypršení jeho platnosti může vytvořit v nástroji REACH-IT nový bezpečnostní token pro společné předložení údajů pouze hlavní žadatel o registraci. Hlavní žadatel o registraci musí o novém bezpečnostním tokenu s potenciálními vedlejšími žadateli komunikovat mimo nástroj REACH-IT (např. prostřednictvím elektronické pošty). Hlavní žadatel o registraci může kdykoli vytvořit nový bezpečnostní token. Následkem toho se původní bezpečnostní token stane neplatným a bude nahrazen nově vytvořeným tokenem. To umožní hlavnímu žadateli o registraci lepší kontrolu

8 8 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.0 nad tím, kdo se může připojit ke společnému předložení návrhu, pokud se domnívá, že důvěrnost původního bezpečnostního tokenu byla ohrožena. Jestliže potenciální vedlejší žadatel zadá (při pokusu a potvrzení členství) neplatný bezpečnostní token vícekrát, než je stanovené nejvyšší množství (pětkrát), nástroj REACH-IT další pokusy o potvrzení neumožní. V takovém případě potenciální vedlejší žadatel stejně jako hlavní žadatel o registraci obdrží od nástroje REACH-IT (prostřednictvím interního sdělení) informaci, že bylo dosaženo maximálního počtu neplatných pokusů o zadání bezpečnostního tokenu. Potenciální vedlejší žadatel se musí v takovém případě spojit s hlavním žadatelem o registraci (mimo nástroj REACH-IT) a požádat o vynulování počitadla. Jakmile hlavní žadatel o registraci vynuluje počitadlo potenciálního vedlejšího žadatele společného předložení údajů, potenciální vedlejší žadatel se může znovu pokusit o potvrzení svého členství prostřednictvím platného bezpečnostního tokenu. Jestliže potenciální vedlejší žadatel zadá (při pokusu a potvrzení členství) neplatný název společného předložení údajů vícekrát, než je stanovené nejvyšší množství (pětkrát), nástroj REACH-IT neumožní další pokusy o potvrzení. V takovém případě se musí potenciální vedlejší žadatel dříve, než bude moci pokusy opakovat, obrátit na hlavního žadatele o registraci se žádostí o vynulování počitadla neplatných pokusů Třetí osoba jako zástupce Hlavní žadatel o registraci i vedlejší žadatelé o registraci se mohou rozhodnout skrýt svou totožnost při společném předložení údajů prostřednictvím třetí osoby jako zástupce. Společnosti mohou jmenovat třetí osobu jako zástupce během vytvoření společného předložení údajů nebo během potvrzení členství. Pokud společnost jmenuje třetí osobu jako zástupce, její vlastní kontaktní údaje (které však musí uvést) se ostatním společnostem (hlavnímu žadateli o registraci nebo vedlejšímu žadateli o registraci) v rámci společného předložení údajů nezobrazí, ale namísto nich se zobrazí kontaktní údaje třetí osoby jako zástupce. Pokud je využita třetí osoba jako zástupce, je na místě upozornit, že při vytváření dokumentace v nástroji IUCLID 5 je třeba do příslušného pole <Third party> (Třetí osoba) oddílu 1.1 dokumentace IUCLID uvést právní subjekt třetí osoby jako zástupce. 2.4 Předkládání dokumentace v rámci společného předložení údajů Účastníci společného předložení údajů musí předložit dokumentace agentuře ECHA pomocí nástroje REACH-IT, který podporuje předkládání souboru s dokumentacemi, které byly předtím připraveny mimo systém REACH-IT, v nástroji IUCLID Chronologie předkládání dokumentace Pokud jde o chronologii, hlavní žadatel o registraci bude předkládat svou registrační dokumentaci pro společné předložení údajů jako první. Vedlejší žadatelé zahrnutí do společného předložení údajů mohou být (nepovinně) v této dokumentaci uvedeni (oddíl 1.5 systému IUCLID 5). Jakmile je dokumentace hlavního žadatele o registraci pro společné předložení údajů přijata ke zpracování, jinými slovy projde krokem kontroly obchodních pravidel, mohou předkládat svou dokumentaci i vedlejší žadatelé. Stránka pro společné předložení údajů v nástroji REACH-IT ukáže, kdy dokumentace hlavního žadatele projde kontrolou obchodních pravidel a kdy tedy mohou začít předkládat své vlastní dokumentace i vedlejší žadatelé Požadavky na informace uváděné v dokumentaci Informace, které musí být předloženy společně, uvádí pouze hlavní žadatel o registraci jménem všech ostatních. Hlavní žadatel pro společné předložení údajů zodpovídá za vytvoření

9 Část 7 - Společné předložení Datum vydání: červenec dokumentace v nástroji IUCLID 5, která bude obsahovat všechny informace vyžadované nařízením REACH a týkající se maximálního množstevního rozmezí v rámci společného předložení údajů. Každý vedlejší žadatel společného předložení údajů předloží samostatně a individuálně následující administrativní informace: identifikaci právnické osoby, identifikaci látky, informace o výrobě a použití látky, včetně jejího množství, a také informace o expozici. K vypracování dokumentace vedlejších žadatelů by měli vedlejší žadatelé používat šablonu v nástroji IUCLID 5 pro dokumentaci vedlejších žadatelů společného předložení údajů. Výrobce či dovozce se může rozhodnout odstoupit z některých částí dokumentace společného předložení údajů (odstoupení ze společného předložení údajů). Možnými důvody odstoupení mohou být nepřiměřené náklady, zveřejnění informací, které by pravděpodobně vedlo k následné finanční újmě, nebo neshoda s hlavním žadatelem o registraci, co se týče výběru informací předkládaných v hlavní registraci [nařízení REACH, článek 11] Zpracování společného předložení údajů Dokumentace společného předložení údajů (jak hlavního žadatele, tak vedlejšího žadatele) podléhá kontrole obchodních pravidel v nástroji REACH-IT, kontrole technické úplnosti a také všem krokům, které souvisí s fakturací. Více informací o těchto tématech je uvedeno v následujících uživatelských příručkách: Příručka pro předložení údajů 4 Jak úspěšně projít kontrolou pravidel ( Uplatnění pravidel ) Příručka pro předložení údajů 5 Jak vyplnit technickou dokumentaci pro registraci a oznámení o výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy Příručka pro průmyslového uživatele 6 Předkládání dokumentace. Příručky jsou k dispozici na webových stránkách agentury ECHA na adrese U zpracování společných předložení údajů se uplatňuje následující zásada: V případě vedlejších žadatelů je zpracování považováno za dokončené až poté, co agentura ECHA uznala, že je dokončeno zpracování společných předložení údajů příslušného hlavního žadatele o registraci. Pokud je dokumentace vedlejšího žadatele zpracována prostřednictvím kontroly technické úplnosti a pokud fakturace proběhne rychleji než u příslušné fakturace hlavního žadatele o registraci, pozdrží se dokumentace vedlejšího žadatele do doby, než bude úspěšně zpracována dokumentace hlavního žadatele o registraci. Zpracování dokumentace vedlejšího žadatele bude dokončeno a vedlejší žadatel obdrží referenční číslo (např. registrační číslo) až poté, co bude vydáno referenční číslo hlavnímu žadateli o registraci. Důvodem, proč vedlejším žadatelům není vydáno referenční číslo dříve, než hlavní žadatel o registraci pro společné předložení údajů úspěšně dokončí proces registrace, je, že registrace vedlejších žadatelů závisí na informacích hlavního žadatele o registraci, že zcela splňuje požadavky na informace poskytované v rámci nařízení REACH.

10 10 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: Návod krok za krokem Prvním krokem je vytvoření společného předložení údajů v nástroji REACH-IT. Tento proces je popsán v kapitole 3.1. Vytvoření společného předložení údajů provádí pouze hlavní žadatel o registraci. Výsledkem tohoto procesu je vytvoření společného předložení údajů a jeho uložení v systému REACH-IT. Na konci procesu vytvoření společného předložení údajů je hlavnímu žadateli o registraci do interní schránky v nástroji REACH-IT odeslán bezpečnostní token společného předložení údajů. Hlavní žadatel o registraci postupně sdělí bezpečnostní token potenciálním vedlejším žadatelům, aby mohli potvrdit své členství ve společném předložení údajů. Potvrzení členství ve společném předložení údajů je popsáno v kapitole 3.2. Potenciální vedlejší žadatelé potřebují k potvrzení svého členství jak název společného předložení údajů, tak bezpečnostní token. Jakmile bylo v nástroji REACH-IT vytvořeno společné předložení údajů, může hlavní žadatel o registraci předložit dokumentaci hlavního žadatele o registraci týkající se tohoto společného předložení údajů. Jakmile vedlejší žadatelé potvrdí členství ve společném předložení údajů a hlavní žadatel o registraci předloží dokumentaci hlavního žadatele o registraci, mohou vedlejší žadatelé předložit dokumentaci vedlejších žadatelů týkající se tohoto společného předložení údajů. Kapitola 3.1 této příručky vás seznámí s vytvořením společného předložení údajů a týká se pouze hlavního žadatele o registraci. Kapitoly 3.2 a následující se týkají jak hlavního žadatele, tak i vedlejších žadatelů společného předložení údajů. 3.1 Vytvořit společné předložení údajů Vytvoření společného předložení údajů je proces o pěti krocích, kterým vás provede průvodce nástroje REACH-IT. Vytvoření společného předložení údajů provádí pouze hlavní žadatel o registraci Krok 1 Identifikace látky Na domovské stránce klikněte na <Joint submission> (Společné předložení údajů) a poté na <Create joint submission> (Vytvořit společné předložení údajů) (Obrázek 1).

11 Část 7 - Společné předložení Datum vydání: červenec Obrázek 1: Vytvořit stránku společného předložení údajů (z hlavního menu) Otevře se stránka Vytvořit společné předložení údajů <Create joint submission substance> (Obrázek 2). Nejprve musíte vybrat příslušnou látku. Obrázek 2: Stránka pro vyhledání látky (pro společné předložení údajů) Výběr látky pro společné předložení údajů můžete učinit buď zvolením typu referenčního čísla <Reference number type> (Číslo předběžné registrace, dotazu nebo registrace) a uvedením Referenčního čísla <Reference number>, nebo upřesněním identity látky <specifying the substance identity>. Obě možnosti, tj. Search via reference number type (Vyhledávání pomocí typu referenčního čísla) i Search via specification of the substance identity (Vyhledávání pomocí upřesnění identity látky) budou probrány v následujících kapitolách.

12 12 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.0 Vyhledávání pomocí typu referenčního čísla K určení identity látky pro vaše společné předložení údajů můžete zadat <Pre-registration number>, <Inquiry number> nebo <Registration number> (Číslo předběžné registrace, dotazu nebo registrace). Pro vyhledávání vložte povinnou (*) položku <Reference number type> (klikněte na příslušné přepínací tlačítko) (Obrázek 2) a vyplňte referenční číslo do povinného (*) pole pro zadání <Reference number>. Klikněte na <Search> (Vyhledat) (Obrázek 2) a zobrazí se stránka s výsledky (Obrázek 3). Obrázek 3: Výsledek vyhledávání látky pomocí referenčního čísla Následně můžete přejít k dalšímu kroku, který je popsán v kapitole (Krok 2 Vkládání informací o společném předložení údajů).

13 Část 7 - Společné předložení Datum vydání: červenec Vyhledávání pomocí upřesnění identity látky Pokud daná látka ještě nebyla předběžně registrována, nebyl položen dotaz ani nemá registrační číslo, vyhledávání se provádí pomocí upřesnění identity látky <specifying the substance identity> (Obrázek 2). Můžete tedy manuálně vybrat identitu své látky. Klikněte na odkaz <Specifying the substance identity> (Obrázek 2) a otevře se stránka s průvodcem identifikací látky (Obrázek 4). Obrázek 4: Stránka s průvodcem identifikací látky Klikněte na <Add another constituent> (Obrázek 4), abyste zadali složky své látky (obrázek 5). Po vložení povinného zdůvodnění do pole <Explanation> (Vysvětlení) můžete začít vyhledávat složku látky pomocí možnosti <Search>. Složku můžete upřesnit pomocí <EC number>, <EC name>, <CAS number> nebo <Molecular formula> (Čísla ES, názvu ES, čísla CAS nebo molekulového vzorce) a v poli pro vložení můžete použít také zástupný znak hvězdičky (*). Na obrázku níže použijeme jako příklad <silver> (stříbro) v poli pro vložení <EC name> (Názvu ES) a pokračujeme kliknutím na tlačítko <Search> (Vyhledat). Výsledek vyhledávání je vidět na konci stránky (Obrázek 5) a vztahuje se k zadanému <silver> (stříbru).

14 14 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.0 Obrázek 5: Stránka pro vyhledávání látky ES (pro přidání složek látky) Pokud se rozhodnete svou látku vyhledávat ručně, musíte jasně uvést důvod, proč pro vyhledávání nepoužíváte žádné z referenčních čísel (číslo předběžné registrace, dotazu nebo registrační číslo). Při vyhledávání pomocí zástupného znaku, například 200*, může počet výsledků překročit 500 chemických látek. Budete pak požádáni, abyste zúžili vyhledávání tak, že použijete podrobnou část, po které následuje/které předchází zástupný znak pro vyhledávání (*), například <200-0*>. Jakmile identifikujete požadovanou složku látky, můžete k jejímu výběru použít přepínací tlačítko. Kliknutím na <Select constituent> (Vybrat složku látky) (obrázek 5) se nová složka přidá do vaší látky. Nástroj REACH-IT následně zobrazí přehledovou stránku se složkou látky, kterou jste vybrali (Obrázek 6). Obrázek 6: Přidání složky do vaší látky Pro potvrzení zvolené složky látky klikněte na <Continue> (Pokračovat) (Obrázek 6). Pokud kliknete na <Modify> (Upravit), budete moci svůj výběr změnit. Po jedné lze takto přidávat další složky látky. Na stránce identifikace látky (Obrázek 7) se zobrazí všechny přidané složky.

15 Část 7 - Společné předložení Datum vydání: červenec Obrázek 7: Potvrzení o přidání složky do vaší látky V této fázi můžete stále přidávat další složky látky nebo je odstraňovat. Tlačítko <Add another constituent> (Přidat další složku) spouští stejné kroky, které jsou popsány výše a tlačítko <Remove a constituent> (Odstranit složku) vám umožňuje odstranit jednu z dříve vybraných složek látky. Klikněte na <Next> (Další) a otevře se záložka <Joint Submission> (Společné předložení údajů) (Obrázek 8) Krok 2 Vkládání informací o společném předložení údajů Jako hlavní žadatel o registraci musíte vložit název společného předložení údajů a popis společného předložení údajů (nepovinné) (Obrázek 8). Název společného předložení údajů musí mít 8 až 30 znaků. Obrázek 8: Stránka informací o společném předložení údajů Pokud kliknete na <Cancel> (Přerušit), postup se ukončí a vy jste požádáni o jeho potvrzení. Pomocí tlačítka <Cancel> (Přerušit) se dostanete zpět do vytváření společného předložení údajů. Pokud kliknete na <OK>, tvorba vašeho společného předložení údajů se dokončí. Klikněte na <Next> a otevře se stránka se záložkou kontaktů <Contact> (Obrázek 9) Krok 3 Výběr příslušné kontaktní osoby Kontaktní osobu, která zodpovídá za následný postup při společném předložení údajů, lze vybrat ze seznamu kontaktů (Obrázek 9), který v nástroji REACH-IT v průběhu zápisu společnosti uvedla společnost hlavního žadatele.

16 16 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.0 Je možné určit také novou kontaktní osobu (Obrázek 9). Pro vytvoření nové specifické kontaktní osoby klikněte na <Create a new contact information> (podrobnosti lze nalézt v příručce pro průmyslového uživatele část 2 Zápis a správa účtu). Kontaktům vytvořeným pomocí funkce <create a new contact information> (Vytvořit nové kontaktní informace) bude automaticky přidělena úloha v <Contact Type(s)> (Druhu kontaktu) jako Joint Submission (Kontakt pro společné předložení údajů). Obrázek 9: Stránka kontaktů pro společné předložení údajů Klikněte na tlačítko <Next> (Další) a otevře se záložka <Representative> (Zastoupení) Krok 4 Výběr třetí osoby jako zástupce (nepovinné) Výběr skrytí vlastní totožnosti prostřednictvím třetí osoby jako zástupce je nepovinný. Můžete zvolit výběr třetí osobu jako zástupce na záložce <Representative> (Zastoupení) nebo klikněte na <next> a pokračujte na stránku <Validation> (Potvrzení) (Pokud již máte pro svoji látku třetí osobu jako zástupce, klikněte na odkaz <new third party representative> (Nová třetí osoba jako zástupce) a uveďte číslo UUID, jež získáte od svého zástupce, který se předtím zapsal do nástroje REACH-IT. Pokud je využita třetí osoba jako zástupce, je na místě upozornit, že při vytváření dokumentace v nástroji IUCLID 5 je třeba do příslušného pole <Third party> (Třetí osoba) oddílu 1.1 dokumentace IUCLID uvést právní subjekt třetí osoby jako zástupce. ). Pokud již máte pro svoji látku třetí osobu jako zástupce, klikněte na odkaz <new third party representative> (Nová třetí osoba jako zástupce) a uveďte číslo UUID, jež získáte od svého zástupce, který se předtím zapsal do nástroje REACH-IT. Pokud je využita třetí osoba jako zástupce, je na místě upozornit, že při vytváření dokumentace v nástroji IUCLID 5 je třeba do příslušného pole <Third party> (Třetí osoba) oddílu 1.1 dokumentace IUCLID uvést právní subjekt třetí osoby jako zástupce.

17 Část 7 - Společné předložení Datum vydání: červenec Obrázek 10: Třetí osoba jako zástupce Krok 5 Potvrzení vytvoření Jako hlavní žadatel o registraci můžete pro vytvoření společného předložení údajů zkontrolovat všechny informace, které byly do nástroje REACH-IT vloženy předtím. V případě potřeby se můžete vrátit na předcházející záložky (identifikace látky, společné předložení údajů a kontaktní osoba), kde můžete editovat/změnit informace zadané v každém z předcházejících kroků. Klikněte případně na odkazy <Go to the Substance identity section>, <Go to the submission tab> nebo <Go to the Contact person section> (Přejděte na oddíl identifikace látky, Přejděte na záložku předložení údajů, Přejděte na oddíl kontaktní osoba) (Obrázek 11).

18 18 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.0 Obrázek 11: Stránka pro potvrzení Po dokončení postupu klikněte na červeně orámované tlačítko pro vytvoření společného předložení údajů <Create Joint Submission> (Obrázek 11). Pokud kliknete na <Cancel> (Přerušit), postup se zastaví a vy jste požádáni o potvrzení ukončení vašeho společného

19 Část 7 - Společné předložení Datum vydání: červenec předložení údajů. Pokud potvrdíte tlačítkem <OK>, ukončíte tvorbu vašeho společného předložení údajů. Pokud je tedy společné předložení údajů potvrzeno a vytvořeno, zobrazí se informační zpráva (Obrázek 12), která potvrzuje, že společné předložení údajů bylo úspěšně vloženo. Obrázek 12: Stránka informující o úspěšném vložení společného předložení údajů Společně s vytvořením nového společného předložení údajů se zároveň vygeneruje také bezpečnostní token. Jako hlavní žadatel o registraci jste zodpovědný za sdělení tohoto tokenu všem ostatním vedlejším žadatelům společného předložení údajů. Současně s tokenem musí hlavní žadatel o registraci uvést vedlejším žadatelům společného předložení údajů také jeho platnost. Sdílení bezpečnostního tokenu mezi vedlejšími žadateli společného předložení údajů se neděje v nástroji REACH-IT, ale jinými způsoby mimo nástroj REACH-IT. Pokud kliknete na <OK>, je postup dokončen a vy jste přesměrováni na stránku <Joint Submission Details>, která zobrazuje všechny podrobnosti vašeho nově vytvořeného společného předložení údajů. O tlačítcích na konci této stránky a o správě společného předložení údajů pojednává kapitola 3.3 (Prohlížení společného předložení údajů). 3.2 Potvrzení členství ve společném předložení údajů Abyste se jako potenciální vedlejší žadatel společného předložení údajů stali skutečným vedlejším žadatelem, musíte potvrdit své členství pomocí aplikace REACH-IT. Jako nezbytný předpoklad musí vedlejší žadatel v první řadě získat od hlavního žadatele o registraci přesný název společného předložení údajů a bezpečnostní token. Pro potvrzení svého členství klikněte na <Joint submission> (Společné předložení údajů) (v menu nástroje REACH-IT) a dále na <Confirm membership> (Potvrdit členství) (Obrázek 13).

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 2 - Zápis a správa účtu

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 2 - Zápis a správa účtu Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 2 - Zápis a správa účtu 2 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze 2.1 Verze Změny 2.1 duben 2014 Aktualizace k nástroji REACH-IT

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben 2014 1 Příručka pro předkládání údajů Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 03 - Přihlašování a interní schránka

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 03 - Přihlašování a interní schránka Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 03 - Přihlašování a interní schránka 2 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.1 Verze Změny 2.1 duben 2014 Aktualizace

Více

Otázky a odpovědi. týkající se dotazování a identifikace látky

Otázky a odpovědi. týkající se dotazování a identifikace látky Otázky a odpovědi 2 Otázky a odpovědi PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument otázek a odpovědí obsahuje informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH (dále jen REACH nebo nařízení REACH) a vysvětluje,

Více

ekomunikátor Uživatelská příručka programu

ekomunikátor Uživatelská příručka programu ekomunikátor Uživatelská příručka programu Infolinka 841 164 164 Obsah 1 Úvod...3 2 Instalační proces...4 2.1 Technické požadavky...4 2.2 Instalace ekomunikátoru...4 2.3 Upgrade ekomunikátoru...4 2.4 Poinstalační

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Říjen 2007

Více

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

Pokyny v kostce Identifikace a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP

Pokyny v kostce Identifikace a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP Pokyny v kostce Identifikace a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP Nejaktuálnější informace ohledně posouzení chemické bezpečnosti naleznete na internetových stránkách agentury ECHA. PRÁVNÍ

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a synchronizační služby

Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a synchronizační služby Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a synchronizační služby Uživatelská příručka Technický white paper Aktualizováno : 06.05.2014 ÚVOD Systém provozního zálohování slouží k vytváření zálohy (bezpečnostního

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2012

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu. Časté otázky

Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu. Časté otázky EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby SLUŽBY Správní spolupráce a sítě členských států Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu Časté otázky (březen 2011) Obsah 1. REGISTRACE

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze: 1.5

PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze: 1.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze: 1.5 Ministerstvo financí České republiky Historie dokumentu Verze Datum Provedená změna Provedl Platnost od 0.98 06.06. 2008 První verze dokumentu RNDr. Miroslav Šedivý, TO2 1.0

Více

Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 24. 10. 2014

Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 24. 10. 2014 Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 24. 10. 2014 Obsah 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 5 1.1. Přístup a spuštění Benefit7... 5 1.2. Požadavky na softwarové vybavení... 5 1.3.

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 1 / 105 Table of contents Instalace / aktivace systému... 5 Vstup / přihlášení do systému... 7 Popis administrace e-shopu... 9 Jak začít prodávat pomocí systému

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

AVG 8.5 Anti-Virus. Uživatelský manuál. Verze dokumentace 85.3 (6.3.2009)

AVG 8.5 Anti-Virus. Uživatelský manuál. Verze dokumentace 85.3 (6.3.2009) AVG 8.5 Anti-Virus Uživatelský manuál Verze dokumentace 85.3 (6.3.2009) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich registrovaných

Více

SELECT Services Online

SELECT Services Online SELECT Services Online Stručný průvodce online službami programu podpory Bentley SELECT Mošnova 4 150 00 Praha 5 Tento průvodce stručně představuje služby programu Bentley SELECT a napomáhá v navigaci

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek uživatelská příručka pro zadavatele verze dokumentu: 2.0 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Poznámky k dokumentu... 6 Požadavky na provoz

Více

EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A OCHRANU SPOTŘEBITELE VÝPOČET ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBY NÁKLADŮ U SMLUV O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A OCHRANU SPOTŘEBITELE VÝPOČET ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBY NÁKLADŮ U SMLUV O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A OCHRANU SPOTŘEBITELE VÝPOČET ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBY NÁKLADŮ U SMLUV O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU EXCELOVÝ KALKULÁTOR PRO VÝPOČET RPSN říjen 2013 Dr. Gloria

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více