Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT"

Transkript

1 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH- IT Část 7 - Společné předložení Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 7 - Společné předložení Verze: 2.0 Strana 1 z 35 Datum vydání: červenec 2012

2 2 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.0 Verze Změny 2.0 Červenec 2012 Nové grafické rozvržení dokumentu. Ověření obrázků a odkazů. Nová kapitola o aktualizaci individuálních registrací ke společnému předložení údajů Menší textové revize. 1.3 Květen 2010 Aktualizovaná s ohledem na zlepšenou funkčnost společného předložení v REACH-IT Březen 2010 Příručka upravená podle REACH-IT 2.0 a IUCLID Prosinec 2009 P 6: Doplněn text v kapitole 2.2 pro hlavního žadatele o registraci a vedlejšího žadatele o registraci a přidán odkaz na příslušné doplňující informace. Menší textové revize 1.0 Prosinec 2008 První verze.

3 3 REACH-IT Industry User Manual Verze: 2.0 Část 7 - Společné předložení Referenční číslo: ECHA-12-G-23-CS Datum vydání: červenec 2012 Jazyk: CS Evropská agentura pro chemické látky, 2012 Titulní strana Evropská agentura pro chemické látky Prohlášení o vyloucení odpovednosti a záruk: Toto je pracovní preklad dokumentu, který byl puvodne zverejnen v anglickém jazyce. Originální dokument je k dispozici na internetových stránkách agentury ECHA. Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje ve znění: Zdroj: Evropská agentura pro chemické látky, a za předpokladu, že tato skutečnost bude písemně oznámena oddělení pro komunikaci agentury ECHA Tento dokument je k dispozici v těchto 22 jazycích: angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština. Máte-li otázky nebo připomínky týkající se tohoto dokumentu, zašlete je prosím (s uvedením referenčního čísla a data vydání) prostřednictvím formuláře žádosti o informace. Tento formulář je k dispozici na webových stránkách agentury ECHA na adrese Evropská agentura pro chemické látky Poštovní adresa: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finsko Adresa pro osobní návštěvu: Annankatu 18, Helsinki, Finsko

4 4 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.0 Obsah 1. Úvod Obecný koncept společného předložení údajů Souvislost s nařízením REACH Úloha hlavního žadatele o registraci a vedlejšího žadatele o registraci Společné předložení údajů Identifikace látky Bezpečnostní token Třetí osoba jako zástupce Předkládání dokumentace v rámci společného předložení údajů Chronologie předkládání dokumentace Požadavky na informace uváděné v dokumentaci Zpracování společného předložení údajů Návod krok za krokem Vytvořit společné předložení údajů Krok 1 Identifikace látky Krok 2 Vkládání informací o společném předložení údajů Krok 3 Výběr příslušné kontaktní osoby Krok 4 Výběr třetí osoby jako zástupce (nepovinné) Krok 5 Potvrzení vytvoření Potvrzení členství ve společném předložení údajů Krok 1 Zadání názvu společného předložení údajů a bezpečnostní token Krok 2 Zadání kontaktů Krok 3 Výběr třetí osoby jako zástupce (nepovinné) Krok 4 Potvrzení členství Prohlížení společného předložení údajů Funkce přiřadit nového hlavního žadatele Funkce správa tokenu Změna kontaktních údajů ve společném předložení údajů Odstranění společného předložení údajů Opustit společné předložení údajů jako vedlejší žadatel Opustit společné předložení údajů jako hlavní žadatel o registraci Převzetí úlohy hlavního žadatele o registraci společného předložení údajů Aktualizace individuálních registrací ke společnému předložení údajů Seznam obrázků Obrázek 1: Vytvořit stránku společného předložení údajů (z hlavního menu) Obrázek 2: Stránka pro vyhledání látky (pro společné předložení údajů) Obrázek 3: Výsledek vyhledávání látky pomocí referenčního čísla... 12

5 Část 7 - Společné předložení Datum vydání: červenec Obrázek 4: Stránka s průvodcem identifikací látky Obrázek 5: Stránka pro vyhledávání látky ES (pro přidání složek látky) Obrázek 6: Přidání složky do vaší látky Obrázek 7: Potvrzení o přidání složky do vaší látky Obrázek 8: Stránka informací o společném předložení údajů Obrázek 9: Stránka kontaktů pro společné předložení údajů Obrázek 10: Třetí osoba jako zástupce Obrázek 11: Stránka pro potvrzení Obrázek 12: Stránka informující o úspěšném vložení společného předložení údajů Obrázek 13: Stránka potvrzení členství (z hlavního menu) Obrázek 14: Stránka bezpečnostního tokenu Obrázek 15: Výběr záložky s kontakty Obrázek 16: Stránka pro přidání/editaci kontaktů Obrázek 17: Stránka kontaktů druh kontaktní osoby Obrázek 18: Třetí osoba jako zástupce Obrázek 19: Záložka potvrzení Obrázek 20: Závěrečná stránka Obrázek 21: Stránka prohlížení společného předložení údajů Obrázek 22: Stránka s vyhledávacími kritérii identity látky Obrázek 23: Stránka prohlížení společného předložení údajů Obrázek 24: Stránka podrobností o vedlejších žadatelích společného předložení údajů Obrázek 25: Stránka hlavního žadatele o registraci pro společné předložení údajů Zvláštní tlačítka (funkce) Obrázek 26: Stránka pro přiřazení úlohy hlavního žadatele některému z vedlejších žadatelů 29 Obrázek 27: Stránka potvrzení přiřazení (nového) hlavního žadatele o registraci Obrázek 28: Tlačítko pro potvrzení úlohy hlavního žadatele o registraci Obrázek 29: Stránka pro přijetí úlohy hlavního žadatele Obrázek 30: Stránka pro správu počítadla pokusů Obrázek 31: Stránka kontaktů pro společné předložení údajů Obrázek 32: Stránka pro aktualizaci kontaktů (kontaktních osob) Obrázek 33: Stránka pro potvrzení odstranění Obrázek 34: Zpráva pro potvrzení volby opustit společné předložení údajů... 33

6 6 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: Úvod Příručka pro průmyslového uživatele (PPU) je referenční příručka, která průmyslovým uživatelům popisuje, jak mohou předkládat a prohlížet údaje v nástroji REACH-IT. S postupným vývojem nástroje REACH-IT budou vydávány další doplňující a aktualizované části této PPU, které budou k dispozici na internetové stránce agentury ECHA. Před tím, než uživatel začne používat tuto část 7 (společné předložení údajů), důrazně se doporučuje, aby si nejprve přečetl část 1 Seznámení s nástrojem REACH-IT, která se podrobněji zabývá následujícími tématy: struktura příručky pro průmyslového uživatele, použité zásady, pokud jde o ikony, text, tlačítka, odkazy atd., základní informace o nástroji REACH-IT a jeho souvislost s internetovou stránkou a aplikací IUCLID 5. V části 1 se také popisuje, jak získat další podporu. Každá z následujících částí této příručky se tedy bude zabývat pokyny, jak krok za krokem provést úkoly, které jsou požadovány pro předložení údajů podle nařízení REACH. 2. Obecný koncept společného předložení údajů 2.1 Souvislost s nařízením REACH Výrobci, dovozci nebo výhradní zástupci jsou individuálně povinni předložit registraci pro každou látku, za kterou jsou zodpovědní. V případech, kdy látku vyrábí nebo dováží více než jedna společnost, musí potenciální žadatelé o registraci předložit určité informace společně. Pak se jedná o společné předložení údajů. Společné předložení údajů se může týkat látek, které mají být registrovány (článek 11 nařízení REACH), včetně izolovaných meziproduktů na místě nebo přepravovaných meziproduktů (článek 19 nařízení REACH), a může se týkat také látky, pro kterou je vyžadováno oznámení klasifikace a označení. Žadatelé o registraci musí společně předložit informace o nebezpečných vlastnostech látky, o její klasifikaci a označení a o návrzích zkoušek (pokud je navrhují). Je možné společně předložit také zprávu o chemické bezpečnosti a pokyny pro bezpečné použití (článek 11 nařízení REACH), pokud se na ní/nich účastníci společného předložení shodnou. 2.2 Úloha hlavního žadatele o registraci a vedlejšího žadatele o registraci Každé společné předložení údajů má jednoho hlavního žadatele o registraci (dále jen hlavní žadatel o registraci ). Společnost zastávající úlohu hlavního žadatele o registraci má tyto povinnosti: vytvoření společného předložení údajů v nástroji REACH-IT, předkládání dokumentace hlavního žadatele o registraci, řízení společného předložení údajů (např. správa bezpečnostního tokenu). Další společnosti, které se podílejí na společném předložení údajů, jsou označovány jako vedlejší žadatelé o registraci (dále jen vedlejší žadatelé ). Vedlejší žadatelé mají tyto povinnosti:

7 Část 7 - Společné předložení Datum vydání: červenec musí potvrdit své členství ve společném předložení údajů v nástroji REACH-IT předložit svou dokumentaci vedlejších žadatelů o registraci. Základy tohoto postupu jsou vysvětleny v kapitolách 2.3 a 2.4, kapitola 3 pak uvádí pokyny krok za krokem. 2.3 Společné předložení údajů V této kapitole jsou popsány některé klíčové prvky společného předložení údajů v nástroji REACH-IT Identifikace látky Každé společné předložení údajů se vztahuje na konkrétní látku. Tuto látku definuje hlavní žadatel o registraci během vytvoření společného předložení údajů. Hlavní žadatel o registraci může definovat látku pro společné předložení údajů na základě některé z těchto informací: jedna z již předběžně registrovaných látek společnosti (číslo předběžné registrace), jedna z látek, pro které již společnost předložila dotaz (číslo dotazu), jedna z již registrovaných látek společnosti, včetně látek NONS (oznámené látky podle směrnice 67/548/EHS) (registrační číslo), pro kterou již byla podána žádost o registrační číslo. Pokud neplatí nic z výše uvedeného, může uživatel identifikovat látku stejnou metodou, kterou použil pro předběžnou registraci. V takovém případě však musí uživatel uvést vysvětlení, proč neuvedl látku předběžně registrovanou / pro kterou byl podán dotaz, nebo látku již registrovanou Bezpečnostní token Bezpečnostní token je automaticky generovaná řada alfanumerických znaků pro společné předložení údajů během procesu vytvoření společného předložení údajů, který má k dispozici hlavní žadatel o registraci vytvářející společné předložení údajů. Účelem tohoto bezpečnostního tokenu je zajistit jednoznačné spojení hlavního žadatele o registraci a vedlejších žadatelů v rámci společného předložení údajů. Název společného předložení údajů a bezpečnostní token mohou být považovány za uživatelské jméno a heslo, jejichž prostřednictvím je možné potvrdit členství ve společném předložení údajů. Bezpečnostní token sdílí hlavní žadatel o registraci se všemi potenciálními vedlejšími žadateli, kteří jej používají k potvrzení svého členství ve společném předložení údajů (viz kapitola 3). V praxi musí potenciální vedlejší žadatelé uvést název společného předložení údajů a odpovídající bezpečnostní token pro zahájení potvrzení svého členství ve společném předložení údajů. Každý bezpečnostní token má platnost omezenou na 30 dní od jeho vytvoření. Po vypršení jeho platnosti může vytvořit v nástroji REACH-IT nový bezpečnostní token pro společné předložení údajů pouze hlavní žadatel o registraci. Hlavní žadatel o registraci musí o novém bezpečnostním tokenu s potenciálními vedlejšími žadateli komunikovat mimo nástroj REACH-IT (např. prostřednictvím elektronické pošty). Hlavní žadatel o registraci může kdykoli vytvořit nový bezpečnostní token. Následkem toho se původní bezpečnostní token stane neplatným a bude nahrazen nově vytvořeným tokenem. To umožní hlavnímu žadateli o registraci lepší kontrolu

8 8 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.0 nad tím, kdo se může připojit ke společnému předložení návrhu, pokud se domnívá, že důvěrnost původního bezpečnostního tokenu byla ohrožena. Jestliže potenciální vedlejší žadatel zadá (při pokusu a potvrzení členství) neplatný bezpečnostní token vícekrát, než je stanovené nejvyšší množství (pětkrát), nástroj REACH-IT další pokusy o potvrzení neumožní. V takovém případě potenciální vedlejší žadatel stejně jako hlavní žadatel o registraci obdrží od nástroje REACH-IT (prostřednictvím interního sdělení) informaci, že bylo dosaženo maximálního počtu neplatných pokusů o zadání bezpečnostního tokenu. Potenciální vedlejší žadatel se musí v takovém případě spojit s hlavním žadatelem o registraci (mimo nástroj REACH-IT) a požádat o vynulování počitadla. Jakmile hlavní žadatel o registraci vynuluje počitadlo potenciálního vedlejšího žadatele společného předložení údajů, potenciální vedlejší žadatel se může znovu pokusit o potvrzení svého členství prostřednictvím platného bezpečnostního tokenu. Jestliže potenciální vedlejší žadatel zadá (při pokusu a potvrzení členství) neplatný název společného předložení údajů vícekrát, než je stanovené nejvyšší množství (pětkrát), nástroj REACH-IT neumožní další pokusy o potvrzení. V takovém případě se musí potenciální vedlejší žadatel dříve, než bude moci pokusy opakovat, obrátit na hlavního žadatele o registraci se žádostí o vynulování počitadla neplatných pokusů Třetí osoba jako zástupce Hlavní žadatel o registraci i vedlejší žadatelé o registraci se mohou rozhodnout skrýt svou totožnost při společném předložení údajů prostřednictvím třetí osoby jako zástupce. Společnosti mohou jmenovat třetí osobu jako zástupce během vytvoření společného předložení údajů nebo během potvrzení členství. Pokud společnost jmenuje třetí osobu jako zástupce, její vlastní kontaktní údaje (které však musí uvést) se ostatním společnostem (hlavnímu žadateli o registraci nebo vedlejšímu žadateli o registraci) v rámci společného předložení údajů nezobrazí, ale namísto nich se zobrazí kontaktní údaje třetí osoby jako zástupce. Pokud je využita třetí osoba jako zástupce, je na místě upozornit, že při vytváření dokumentace v nástroji IUCLID 5 je třeba do příslušného pole <Third party> (Třetí osoba) oddílu 1.1 dokumentace IUCLID uvést právní subjekt třetí osoby jako zástupce. 2.4 Předkládání dokumentace v rámci společného předložení údajů Účastníci společného předložení údajů musí předložit dokumentace agentuře ECHA pomocí nástroje REACH-IT, který podporuje předkládání souboru s dokumentacemi, které byly předtím připraveny mimo systém REACH-IT, v nástroji IUCLID Chronologie předkládání dokumentace Pokud jde o chronologii, hlavní žadatel o registraci bude předkládat svou registrační dokumentaci pro společné předložení údajů jako první. Vedlejší žadatelé zahrnutí do společného předložení údajů mohou být (nepovinně) v této dokumentaci uvedeni (oddíl 1.5 systému IUCLID 5). Jakmile je dokumentace hlavního žadatele o registraci pro společné předložení údajů přijata ke zpracování, jinými slovy projde krokem kontroly obchodních pravidel, mohou předkládat svou dokumentaci i vedlejší žadatelé. Stránka pro společné předložení údajů v nástroji REACH-IT ukáže, kdy dokumentace hlavního žadatele projde kontrolou obchodních pravidel a kdy tedy mohou začít předkládat své vlastní dokumentace i vedlejší žadatelé Požadavky na informace uváděné v dokumentaci Informace, které musí být předloženy společně, uvádí pouze hlavní žadatel o registraci jménem všech ostatních. Hlavní žadatel pro společné předložení údajů zodpovídá za vytvoření

9 Část 7 - Společné předložení Datum vydání: červenec dokumentace v nástroji IUCLID 5, která bude obsahovat všechny informace vyžadované nařízením REACH a týkající se maximálního množstevního rozmezí v rámci společného předložení údajů. Každý vedlejší žadatel společného předložení údajů předloží samostatně a individuálně následující administrativní informace: identifikaci právnické osoby, identifikaci látky, informace o výrobě a použití látky, včetně jejího množství, a také informace o expozici. K vypracování dokumentace vedlejších žadatelů by měli vedlejší žadatelé používat šablonu v nástroji IUCLID 5 pro dokumentaci vedlejších žadatelů společného předložení údajů. Výrobce či dovozce se může rozhodnout odstoupit z některých částí dokumentace společného předložení údajů (odstoupení ze společného předložení údajů). Možnými důvody odstoupení mohou být nepřiměřené náklady, zveřejnění informací, které by pravděpodobně vedlo k následné finanční újmě, nebo neshoda s hlavním žadatelem o registraci, co se týče výběru informací předkládaných v hlavní registraci [nařízení REACH, článek 11] Zpracování společného předložení údajů Dokumentace společného předložení údajů (jak hlavního žadatele, tak vedlejšího žadatele) podléhá kontrole obchodních pravidel v nástroji REACH-IT, kontrole technické úplnosti a také všem krokům, které souvisí s fakturací. Více informací o těchto tématech je uvedeno v následujících uživatelských příručkách: Příručka pro předložení údajů 4 Jak úspěšně projít kontrolou pravidel ( Uplatnění pravidel ) Příručka pro předložení údajů 5 Jak vyplnit technickou dokumentaci pro registraci a oznámení o výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy Příručka pro průmyslového uživatele 6 Předkládání dokumentace. Příručky jsou k dispozici na webových stránkách agentury ECHA na adrese U zpracování společných předložení údajů se uplatňuje následující zásada: V případě vedlejších žadatelů je zpracování považováno za dokončené až poté, co agentura ECHA uznala, že je dokončeno zpracování společných předložení údajů příslušného hlavního žadatele o registraci. Pokud je dokumentace vedlejšího žadatele zpracována prostřednictvím kontroly technické úplnosti a pokud fakturace proběhne rychleji než u příslušné fakturace hlavního žadatele o registraci, pozdrží se dokumentace vedlejšího žadatele do doby, než bude úspěšně zpracována dokumentace hlavního žadatele o registraci. Zpracování dokumentace vedlejšího žadatele bude dokončeno a vedlejší žadatel obdrží referenční číslo (např. registrační číslo) až poté, co bude vydáno referenční číslo hlavnímu žadateli o registraci. Důvodem, proč vedlejším žadatelům není vydáno referenční číslo dříve, než hlavní žadatel o registraci pro společné předložení údajů úspěšně dokončí proces registrace, je, že registrace vedlejších žadatelů závisí na informacích hlavního žadatele o registraci, že zcela splňuje požadavky na informace poskytované v rámci nařízení REACH.

10 10 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: Návod krok za krokem Prvním krokem je vytvoření společného předložení údajů v nástroji REACH-IT. Tento proces je popsán v kapitole 3.1. Vytvoření společného předložení údajů provádí pouze hlavní žadatel o registraci. Výsledkem tohoto procesu je vytvoření společného předložení údajů a jeho uložení v systému REACH-IT. Na konci procesu vytvoření společného předložení údajů je hlavnímu žadateli o registraci do interní schránky v nástroji REACH-IT odeslán bezpečnostní token společného předložení údajů. Hlavní žadatel o registraci postupně sdělí bezpečnostní token potenciálním vedlejším žadatelům, aby mohli potvrdit své členství ve společném předložení údajů. Potvrzení členství ve společném předložení údajů je popsáno v kapitole 3.2. Potenciální vedlejší žadatelé potřebují k potvrzení svého členství jak název společného předložení údajů, tak bezpečnostní token. Jakmile bylo v nástroji REACH-IT vytvořeno společné předložení údajů, může hlavní žadatel o registraci předložit dokumentaci hlavního žadatele o registraci týkající se tohoto společného předložení údajů. Jakmile vedlejší žadatelé potvrdí členství ve společném předložení údajů a hlavní žadatel o registraci předloží dokumentaci hlavního žadatele o registraci, mohou vedlejší žadatelé předložit dokumentaci vedlejších žadatelů týkající se tohoto společného předložení údajů. Kapitola 3.1 této příručky vás seznámí s vytvořením společného předložení údajů a týká se pouze hlavního žadatele o registraci. Kapitoly 3.2 a následující se týkají jak hlavního žadatele, tak i vedlejších žadatelů společného předložení údajů. 3.1 Vytvořit společné předložení údajů Vytvoření společného předložení údajů je proces o pěti krocích, kterým vás provede průvodce nástroje REACH-IT. Vytvoření společného předložení údajů provádí pouze hlavní žadatel o registraci Krok 1 Identifikace látky Na domovské stránce klikněte na <Joint submission> (Společné předložení údajů) a poté na <Create joint submission> (Vytvořit společné předložení údajů) (Obrázek 1).

11 Část 7 - Společné předložení Datum vydání: červenec Obrázek 1: Vytvořit stránku společného předložení údajů (z hlavního menu) Otevře se stránka Vytvořit společné předložení údajů <Create joint submission substance> (Obrázek 2). Nejprve musíte vybrat příslušnou látku. Obrázek 2: Stránka pro vyhledání látky (pro společné předložení údajů) Výběr látky pro společné předložení údajů můžete učinit buď zvolením typu referenčního čísla <Reference number type> (Číslo předběžné registrace, dotazu nebo registrace) a uvedením Referenčního čísla <Reference number>, nebo upřesněním identity látky <specifying the substance identity>. Obě možnosti, tj. Search via reference number type (Vyhledávání pomocí typu referenčního čísla) i Search via specification of the substance identity (Vyhledávání pomocí upřesnění identity látky) budou probrány v následujících kapitolách.

12 12 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.0 Vyhledávání pomocí typu referenčního čísla K určení identity látky pro vaše společné předložení údajů můžete zadat <Pre-registration number>, <Inquiry number> nebo <Registration number> (Číslo předběžné registrace, dotazu nebo registrace). Pro vyhledávání vložte povinnou (*) položku <Reference number type> (klikněte na příslušné přepínací tlačítko) (Obrázek 2) a vyplňte referenční číslo do povinného (*) pole pro zadání <Reference number>. Klikněte na <Search> (Vyhledat) (Obrázek 2) a zobrazí se stránka s výsledky (Obrázek 3). Obrázek 3: Výsledek vyhledávání látky pomocí referenčního čísla Následně můžete přejít k dalšímu kroku, který je popsán v kapitole (Krok 2 Vkládání informací o společném předložení údajů).

13 Část 7 - Společné předložení Datum vydání: červenec Vyhledávání pomocí upřesnění identity látky Pokud daná látka ještě nebyla předběžně registrována, nebyl položen dotaz ani nemá registrační číslo, vyhledávání se provádí pomocí upřesnění identity látky <specifying the substance identity> (Obrázek 2). Můžete tedy manuálně vybrat identitu své látky. Klikněte na odkaz <Specifying the substance identity> (Obrázek 2) a otevře se stránka s průvodcem identifikací látky (Obrázek 4). Obrázek 4: Stránka s průvodcem identifikací látky Klikněte na <Add another constituent> (Obrázek 4), abyste zadali složky své látky (obrázek 5). Po vložení povinného zdůvodnění do pole <Explanation> (Vysvětlení) můžete začít vyhledávat složku látky pomocí možnosti <Search>. Složku můžete upřesnit pomocí <EC number>, <EC name>, <CAS number> nebo <Molecular formula> (Čísla ES, názvu ES, čísla CAS nebo molekulového vzorce) a v poli pro vložení můžete použít také zástupný znak hvězdičky (*). Na obrázku níže použijeme jako příklad <silver> (stříbro) v poli pro vložení <EC name> (Názvu ES) a pokračujeme kliknutím na tlačítko <Search> (Vyhledat). Výsledek vyhledávání je vidět na konci stránky (Obrázek 5) a vztahuje se k zadanému <silver> (stříbru).

14 14 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.0 Obrázek 5: Stránka pro vyhledávání látky ES (pro přidání složek látky) Pokud se rozhodnete svou látku vyhledávat ručně, musíte jasně uvést důvod, proč pro vyhledávání nepoužíváte žádné z referenčních čísel (číslo předběžné registrace, dotazu nebo registrační číslo). Při vyhledávání pomocí zástupného znaku, například 200*, může počet výsledků překročit 500 chemických látek. Budete pak požádáni, abyste zúžili vyhledávání tak, že použijete podrobnou část, po které následuje/které předchází zástupný znak pro vyhledávání (*), například <200-0*>. Jakmile identifikujete požadovanou složku látky, můžete k jejímu výběru použít přepínací tlačítko. Kliknutím na <Select constituent> (Vybrat složku látky) (obrázek 5) se nová složka přidá do vaší látky. Nástroj REACH-IT následně zobrazí přehledovou stránku se složkou látky, kterou jste vybrali (Obrázek 6). Obrázek 6: Přidání složky do vaší látky Pro potvrzení zvolené složky látky klikněte na <Continue> (Pokračovat) (Obrázek 6). Pokud kliknete na <Modify> (Upravit), budete moci svůj výběr změnit. Po jedné lze takto přidávat další složky látky. Na stránce identifikace látky (Obrázek 7) se zobrazí všechny přidané složky.

15 Část 7 - Společné předložení Datum vydání: červenec Obrázek 7: Potvrzení o přidání složky do vaší látky V této fázi můžete stále přidávat další složky látky nebo je odstraňovat. Tlačítko <Add another constituent> (Přidat další složku) spouští stejné kroky, které jsou popsány výše a tlačítko <Remove a constituent> (Odstranit složku) vám umožňuje odstranit jednu z dříve vybraných složek látky. Klikněte na <Next> (Další) a otevře se záložka <Joint Submission> (Společné předložení údajů) (Obrázek 8) Krok 2 Vkládání informací o společném předložení údajů Jako hlavní žadatel o registraci musíte vložit název společného předložení údajů a popis společného předložení údajů (nepovinné) (Obrázek 8). Název společného předložení údajů musí mít 8 až 30 znaků. Obrázek 8: Stránka informací o společném předložení údajů Pokud kliknete na <Cancel> (Přerušit), postup se ukončí a vy jste požádáni o jeho potvrzení. Pomocí tlačítka <Cancel> (Přerušit) se dostanete zpět do vytváření společného předložení údajů. Pokud kliknete na <OK>, tvorba vašeho společného předložení údajů se dokončí. Klikněte na <Next> a otevře se stránka se záložkou kontaktů <Contact> (Obrázek 9) Krok 3 Výběr příslušné kontaktní osoby Kontaktní osobu, která zodpovídá za následný postup při společném předložení údajů, lze vybrat ze seznamu kontaktů (Obrázek 9), který v nástroji REACH-IT v průběhu zápisu společnosti uvedla společnost hlavního žadatele.

16 16 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.0 Je možné určit také novou kontaktní osobu (Obrázek 9). Pro vytvoření nové specifické kontaktní osoby klikněte na <Create a new contact information> (podrobnosti lze nalézt v příručce pro průmyslového uživatele část 2 Zápis a správa účtu). Kontaktům vytvořeným pomocí funkce <create a new contact information> (Vytvořit nové kontaktní informace) bude automaticky přidělena úloha v <Contact Type(s)> (Druhu kontaktu) jako Joint Submission (Kontakt pro společné předložení údajů). Obrázek 9: Stránka kontaktů pro společné předložení údajů Klikněte na tlačítko <Next> (Další) a otevře se záložka <Representative> (Zastoupení) Krok 4 Výběr třetí osoby jako zástupce (nepovinné) Výběr skrytí vlastní totožnosti prostřednictvím třetí osoby jako zástupce je nepovinný. Můžete zvolit výběr třetí osobu jako zástupce na záložce <Representative> (Zastoupení) nebo klikněte na <next> a pokračujte na stránku <Validation> (Potvrzení) (Pokud již máte pro svoji látku třetí osobu jako zástupce, klikněte na odkaz <new third party representative> (Nová třetí osoba jako zástupce) a uveďte číslo UUID, jež získáte od svého zástupce, který se předtím zapsal do nástroje REACH-IT. Pokud je využita třetí osoba jako zástupce, je na místě upozornit, že při vytváření dokumentace v nástroji IUCLID 5 je třeba do příslušného pole <Third party> (Třetí osoba) oddílu 1.1 dokumentace IUCLID uvést právní subjekt třetí osoby jako zástupce. ). Pokud již máte pro svoji látku třetí osobu jako zástupce, klikněte na odkaz <new third party representative> (Nová třetí osoba jako zástupce) a uveďte číslo UUID, jež získáte od svého zástupce, který se předtím zapsal do nástroje REACH-IT. Pokud je využita třetí osoba jako zástupce, je na místě upozornit, že při vytváření dokumentace v nástroji IUCLID 5 je třeba do příslušného pole <Third party> (Třetí osoba) oddílu 1.1 dokumentace IUCLID uvést právní subjekt třetí osoby jako zástupce.

17 Část 7 - Společné předložení Datum vydání: červenec Obrázek 10: Třetí osoba jako zástupce Krok 5 Potvrzení vytvoření Jako hlavní žadatel o registraci můžete pro vytvoření společného předložení údajů zkontrolovat všechny informace, které byly do nástroje REACH-IT vloženy předtím. V případě potřeby se můžete vrátit na předcházející záložky (identifikace látky, společné předložení údajů a kontaktní osoba), kde můžete editovat/změnit informace zadané v každém z předcházejících kroků. Klikněte případně na odkazy <Go to the Substance identity section>, <Go to the submission tab> nebo <Go to the Contact person section> (Přejděte na oddíl identifikace látky, Přejděte na záložku předložení údajů, Přejděte na oddíl kontaktní osoba) (Obrázek 11).

18 18 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.0 Obrázek 11: Stránka pro potvrzení Po dokončení postupu klikněte na červeně orámované tlačítko pro vytvoření společného předložení údajů <Create Joint Submission> (Obrázek 11). Pokud kliknete na <Cancel> (Přerušit), postup se zastaví a vy jste požádáni o potvrzení ukončení vašeho společného

19 Část 7 - Společné předložení Datum vydání: červenec předložení údajů. Pokud potvrdíte tlačítkem <OK>, ukončíte tvorbu vašeho společného předložení údajů. Pokud je tedy společné předložení údajů potvrzeno a vytvořeno, zobrazí se informační zpráva (Obrázek 12), která potvrzuje, že společné předložení údajů bylo úspěšně vloženo. Obrázek 12: Stránka informující o úspěšném vložení společného předložení údajů Společně s vytvořením nového společného předložení údajů se zároveň vygeneruje také bezpečnostní token. Jako hlavní žadatel o registraci jste zodpovědný za sdělení tohoto tokenu všem ostatním vedlejším žadatelům společného předložení údajů. Současně s tokenem musí hlavní žadatel o registraci uvést vedlejším žadatelům společného předložení údajů také jeho platnost. Sdílení bezpečnostního tokenu mezi vedlejšími žadateli společného předložení údajů se neděje v nástroji REACH-IT, ale jinými způsoby mimo nástroj REACH-IT. Pokud kliknete na <OK>, je postup dokončen a vy jste přesměrováni na stránku <Joint Submission Details>, která zobrazuje všechny podrobnosti vašeho nově vytvořeného společného předložení údajů. O tlačítcích na konci této stránky a o správě společného předložení údajů pojednává kapitola 3.3 (Prohlížení společného předložení údajů). 3.2 Potvrzení členství ve společném předložení údajů Abyste se jako potenciální vedlejší žadatel společného předložení údajů stali skutečným vedlejším žadatelem, musíte potvrdit své členství pomocí aplikace REACH-IT. Jako nezbytný předpoklad musí vedlejší žadatel v první řadě získat od hlavního žadatele o registraci přesný název společného předložení údajů a bezpečnostní token. Pro potvrzení svého členství klikněte na <Joint submission> (Společné předložení údajů) (v menu nástroje REACH-IT) a dále na <Confirm membership> (Potvrdit členství) (Obrázek 13).

20 20 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.0 Obrázek 13: Stránka potvrzení členství (z hlavního menu) Krok 1 Zadání názvu společného předložení údajů a bezpečnostní token Otevře se stránka (záložka) <Token> (Obrázek 14). Jako vedlejší žadatel musíte uvést přesný název společného předložení údajů a bezpečnostní token do odpovídajících povinných polí (*). Obrázek 14: Stránka bezpečnostního tokenu Pokud se neshoduje název společného předložení údajů a bezpečnostní token, NEMŮŽETE pokračovat dále. V případě, že se neshodují, můžete buďto zkusit vložit správný název a/nebo token znovu (maximální počet pokusů je 5), nebo můžete kontaktovat hlavního žadatele o registraci, aby vám poskytl nový či aktuální bezpečnostní token. Pokračujte na další stránku s kontakty <Contacts> kliknutím na <Next> (Další) (Obrázek 15). Kliknete-li na <Back to home> (Zpět na hlavní stránku), budete přesměrováni zpět na hlavní stránku nástroje REACH-IT.

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH- IT Část 10 Žádost o registrační číslo pro oznámenou látku Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 10 Žádost o registrační číslo pro

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 09 Rozšířené vyhledávání Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Příručka

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 04 Pozdní předběžná registrace 2 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.0 Verze Změny 2.0 Červenec 2012 Nová grafická

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pro předkládání údajů Část 15 Zveřejňování informací: jak určit, které informace z registrační dokumentace budou zveřejněny na webových stránkách agentury ECHA Technická příloha pro oddíly 8,

Více

REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele

REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele část 8 Fakturace 2 REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele Verze: 2.1 Verze Změny 2.1 Březen 2013: Kapitola 2.10 Platba faktury. Nový text o možnosti požádat

Více

Předkládání žádostí krok za krokem

Předkládání žádostí krok za krokem Předkládání žádostí krok za krokem Pro úspěšné předložení elektronické žádosti o grant je nutné projít čtyřmi kroky: A. Zaregistrovat svou organizaci či neformální skupinu do URF (jednotného registračního

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 6 - Předkládání dokumentace

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 6 - Předkládání dokumentace Příručka pro průmyslového uživatele nástroje Historie dokumentu Verze Změny 1.6 08/2010 1.5 05/2010 1.4 03/2010 1.1 12/2009 Reference pro opt-in (připojení) odstraněny Aktualizován obrázek 1. 1.0 12/2008

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 17 - Změna právnické osoby

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 17 - Změna právnické osoby Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 17 - Změna právnické osoby 2 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze 2.0 Verze Změny 2.0 Nové grafické rozvržení dokumentu.

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 01 - Seznámení s nástrojem REACH-IT 2 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.0 Verze Změny 2.0 Nové grafické rozvržení

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 11 - Vytvoření a předložení dokumentace k dotazu on-line Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinky, Finsko Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 2 - Zápis a správa účtu

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 2 - Zápis a správa účtu Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 2 - Zápis a správa účtu 2 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze 2.1 Verze Změny 2.1 duben 2014 Aktualizace k nástroji REACH-IT

Více

Otázky a odpovědi. týkající se dotazování a identifikace látky

Otázky a odpovědi. týkající se dotazování a identifikace látky Otázky a odpovědi 2 Otázky a odpovědi PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument otázek a odpovědí obsahuje informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH (dále jen REACH nebo nařízení REACH) a vysvětluje,

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Pozměňovací návrhy VR online Uživatelská příručka

Pozměňovací návrhy VR online Uživatelská příručka Pozměňovací návrhy VR online Uživatelská příručka I Pozměňovací návrhy online...3 Co jsou pozměňovací návrhy online?... 3 Připojení k Portálu členů... 3 Vstup do modulu Pozměňovací návrhy... 4 Předložení

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pro předkládání údajů Část 14 - Jak připravit a předložit žádost o používání alternativního chemického názvu pro látku obsaženou ve směsi pomocí nástroje IUCLID 5 2 Příručka pro předkládání údajů

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Otevřete si svůj internetový prohlížeč. Nejčastěji to je Internet Explorer, Firefox nebo Opera. Do adresního řádku napište www.paypal.com. Stránka

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Změna hesla... 2. 4. Úprava registrovaných informací... 3. 5. Sdílené informace...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Změna hesla... 2. 4. Úprava registrovaných informací... 3. 5. Sdílené informace... 1. Obsah 2. Úvod 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Změna hesla... 2 4. Úprava registrovaných informací... 3 5. Sdílené informace... 4 6. Domovská stránka služeb... 5 Windows Live Ve službách Windows Live.

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

Jak přizpůsobit logo stránky na prázdném formuláři

Jak přizpůsobit logo stránky na prázdném formuláři Jak přizpůsobit logo stránky na prázdném formuláři Pro hodnotitele: Gold INGOT Celek 2 Užitečný návod naleznete také zde. Přizpůsobení loga stránky Svou stránku můžete přizpůsobit tím, že k ní přidáte

Více

Zlepšování kvality dat zločinců EU

Zlepšování kvality dat zločinců EU Zlepšování kvality dat zločinců EU REFERENČNÍ NÁSTROJ NÁVODPRO UŽIVATELE ERIC (European Request Information Capture - Evropská Žádost ozachycení Informací) je referenčním nástrojem určeným na pomoc asistovat

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue)

Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue) Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue) 1. Spuštění katalogu: Zákaznický katalog je možné najít na webových stránkách společnosti Agri CS v sekci Náhradní díly, nebo přímým zadáním adresy http:///nahradnidily-katalog-nd

Více

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ ÚČTU

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ ÚČTU OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE ŽÁDOST O OTEVŘENÍ ÚČTU Stručná uživatelská příručka Obsah Žádost o otevření účtu... 2 Inicializace otevření účtu a vytvoření držitele účtu... 3 Přidání zástupce,

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Příručka pro předkládání údajů. 2 - Jak připravit a předložit dokumentaci k dotazu s použitím nástroje UCLID 5

Příručka pro předkládání údajů. 2 - Jak připravit a předložit dokumentaci k dotazu s použitím nástroje UCLID 5 Příručka pro předkládání údajů 2 - Jak připravit a předložit dokumentaci k dotazu s použitím nástroje UCLID 5 2 Příručka pro předkládání údajů Verze 2.2 Verze Změny 2.2 Duben 2014 S 1 a str. 6: Zásuvný

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele Vážení uživatelé, Plzeňský kraj se rozhodl vyvinout zcela nový dotační portál pro potřeby podání žádostí o dotace z rozpočtu Plzeňského kraje. Tento návod by měl

Více

AquaLingua. Uživatelský manuál

AquaLingua. Uživatelský manuál AquaLingua Uživatelský manuál Úvod Přístup přes témata Přístup přes vyhledávání Prohlížení obrázků 1/6 Úvod Internetová aplikace AquaLingua umožňuje uživateli prohlížet obrázky s výrazy v jednom z 15 evropských

Více

Připravované právní předpisy EU

Připravované právní předpisy EU Připravované právní předpisy EU Jak používat pokročilé vyhledávání v databázi EUR-Lex Začínáme Běžte na internetové stránky EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs. Ve vodorovné nabídce

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Vyhledávání údajů o materiálu... 2 Porovnávání materiálů... 4 Tvorba a editace... 5 Vytvoření materiálu... 5 Vytvořit nový materiál... 6 Vytvoř z

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA,

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Profil investora Založení Profilu investora Profil investora, jehož prostřednictvím můžete spravovat své účty, registrovat se na semináře, stahovat obchodní aplikace a školící materiály, si můžete založit

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 03 - Přihlašování a interní schránka

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 03 - Přihlašování a interní schránka Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 03 - Přihlašování a interní schránka 2 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze: 2.1 Verze Změny 2.1 duben 2014 Aktualizace

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

VYTVOŘENÍ OSOBNÍHO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU V COS PIVOT A NASTAVENÍ ZASÍLÁNÍ NOVINEK NA E-MAIL

VYTVOŘENÍ OSOBNÍHO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU V COS PIVOT A NASTAVENÍ ZASÍLÁNÍ NOVINEK NA E-MAIL VYTVOŘENÍ OSOBNÍHO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU V COS PIVOT A NASTAVENÍ ZASÍLÁNÍ NOVINEK NA E-MAIL COS Pivot je online databáze s údaji o více než 26 000 finančních příležitostech, která obsahuje i více než 3 miliony

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz ADART COMPUTERS s.r.o. Sokolovská 161, 180 00 Praha 8 OR Praha, Oddíl C, vložka 47307 www.aligator.cz Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz Obsah Reklamační systém pro zákazníky portálu

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Pro správné pochopení postupu

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

Nepodstatné/administrativní změny v projektu Administrace v IS CEDR

Nepodstatné/administrativní změny v projektu Administrace v IS CEDR Nepodstatné/administrativní změny v projektu Administrace v IS CEDR Obsah 1 Nepodstatné a administrativní změny... 3 2 Podání žádosti o změnu projektu konečným příjemcem... 4 2.1 Založení nové žádosti

Více

1820 série NVR Instalační průvodce

1820 série NVR Instalační průvodce 1820 série NVR Instalační průvodce 1. Představení produktu Kedacom NVR série 1820 je komplexní řešení pro video dohled a nahrávání videa. NVR řady 1820 podporují Open Network Video Interface Forum (ONVIF)

Více

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s.

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. 2011 EKO-KOM, a.s. 1. ÚVOD Vzhledem k častým dotazům týkajících se elektronického (digitálního) podpisu obsaženého v dokumentech

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Vydání Schváleno Ministerstvem

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS 1 Obsah 1 Získání aplikace... 3 2 První spuštění... 3 2.1 Založení uživatelského účtu... 3 2.2 Založení vozidla... 4 3 Ovládání vozidla... 5 3.1 Menu vozidla...

Více

Uživatelská příručka. Rejstřík certifikovaných podniků vyrábějících produkty pro obranné účely

Uživatelská příručka. Rejstřík certifikovaných podniků vyrábějících produkty pro obranné účely Uživatelská příručka Rejstřík certifikovaných podniků vyrábějících produkty pro obranné účely Poslední aktualizace: 01/04/2015 Obsah Úvod 1 Používání rejstříku 2 Certifikované podniky... 3 Osvědčení...

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Google Kalendář Google Kalendář je dostupný z hlavní stránky www.google.cz, kde je odkaz Kalendář buď přímo v horní liště: Horní lišta www.google.cz

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro příjemce Express Import systém TNT Express Import systém umožňuje snadné objednání vyzvednutí zásilek na žádost příjemce, a to ze 168 zemí světa. Vy - jako příjemce zboží

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Jak zaregistrovat svou organizaci?

Jak zaregistrovat svou organizaci? Jak zaregistrovat svou organizaci? Postup registrace pro poradenské firmy a advokátní kanceláře zabývající se lobbováním u orgánů EU 1. Úvod Pro zahájení registrace zvolte Jsem zástupce zájmové skupiny

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky 1. Postup pro vyplnění a odeslání registračního formuláře Pro úspěšnou registraci je možné použít pouze certifikát od jedné z následujících certifikačních

Více

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6:

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Správa objednávek Když přijde objednávka, systém automaticky zasílá email provozovateli eshopu a zákazníkovi. Seznam objednávek je zde: Vedle každé

Více