Recyklace mobilů Rozhodně se vyplatí. Chantal Poullain Můj první mobil umřel ve Francii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Recyklace mobilů Rozhodně se vyplatí. Chantal Poullain Můj první mobil umřel ve Francii"

Transkript

1 MAGAZÍN ASEKOL č. 2/2008 Recyklace mobilů Rozhodně se vyplatí Chantal Poullain Můj první mobil umřel ve Francii E-boxy v úřadech a firmách Drobných elektrospotřebičů se lze nyní zbavit i v práci I Z P Ě T N Ý O D B Ě R 2 / I

2 EDITORIAL OBSAH Cu Měď, latinsky Cuprum, je kovový prvek načervenalé barvy, který člověk pro svou potřebu zpracovává už od starověku. Podle jedné z jeho slitin, bronzu, dokonce historici pojmenovali celou vývojovou epochu. Přitom měď je v zemské kůře přítomna poměrně vzácně, tvoří jen ppm (mg/kg). V mořské vodě se její koncentrace dokonce pohybuje pouze na úrovni 0,003 miligramů v jednom litru. Ryzí měď se v přírodě nachází jen výjimečně, vyskytuje se převážně ve sloučeninách, zejména sulfidech. Měď a její slitiny (se zinkem tvoří mosaz, s cínem bronz) patří k nejvyužívanějším neželezným kovům, a to zejména pro vysokou elektrickou i tepelnou vodivost a schopnost velmi dobrého zpracování. Využívá se v elektrotechnice (je například nejvíce zastoupeným prvkem v mobilních telefonech tvoří až 15 % jejich hmotnosti), tepelné technice, ale i v chemii a vybraných oborech strojírenství. Roční spotřeba tohoto prvku raketově stoupá. Zatímco v roce 1995 činila světová spotřeba 9 milionů tun, v loňském roce to bylo už přes 16 milionů tun, z toho téměř polovinu pro svou produkci využívala Čína. Výroba mědi z vytěžené suroviny je velmi náročná a neefektivní, neboť měď tvoří pouhé 1 % horniny. Při její recyklaci je možné oproti těžbě ušetřit až 87 % energie. Vážení čtenáři, doufám, že mi tentokrát prominete, když se hned na začátku pochlubím jedním úspěchem. Časopis, jehož úvodník právě čtete, tedy Zpětný odběr, vyhrál 1. místo v soutěži firemních publikací v kategorii Nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry. Máme z ocenění velkou radost, a tak jsem se o ni chtěla podělit i s Vámi. Nedávno jsem našla ve skříni svůj první mobil. Už jsem ani nevěděla, že ho mám. S nostalgií jsem si jej prohlížela a vzpomínala, jak se mi tenkrát zdál úžasně malý a lehký. Starala jsem se o něj vzorně, jeho čistě bílou barvu a displej bez jediného škrábance by mu ten můj dnešní mohl jen závidět. Na chvíli jsem zaváhala, zda bych jej náhodou nemohla ještě někdy využít. Když jsem si však vzpomněla, jak bylo složité a zdlouhavé napsat na něm obyčejnou sms zprávu, což ke všemu šlo pouze velkými písmeny, bylo rozhodnuto, že jeho čas vypršel. Přiznám se ale, že ještě když jsem jej odkládala do E-boxu v naší společnosti, bylo mi to líto. V hlavním článku, který nese název Recyklace mobilů, zavzpomínáme společně na pionýrské začátky těchto spotřebičů. Dozvíme se, proč nesmí končit v popelnicích a kde je můžeme odevzdat k ekologické likvidaci. Přečteme si také, jakým projektům poskytl finanční podporu Fond ASEKOL, a zavítáme do pražské základní školy za Asíkem a Batem, kde se zúčastníme vzdělávacího programu pro děti. 8 Téma: Recyklace mobilů Jak naložit s mobilem, jenž je nefunkční nebo jehož majitel se rozhodl, že už jej nepotřebuje. 14 Ekologická výchova dětí Osvětová akce společností ASEKOL a ECOBAT určená základním školám učí zábavnou formou ekologickému chování děti i jejich učitele. 16 Rozhovor S Ing. Zbyňkem Kozlem, generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti EKO-KOM, o sběru a využití použitých obalů. Přichází čas prázdnin, slunečných dní a dlouhých letních večerů. Období, na které se všichni těšíme. Přeji Vám příjemné léto a klidnou dovolenou, třeba nad stránkami časopisu Zpětný odběr. RNDr. Eva Lukešová Zpětný odběr, magazín společnosti ASEKOL, číslo 2/08 vyšlo v Praze, vychází 3 ročně, evidenční číslo MK ČR E 17603, Vydavatel: ASEKOL s.r.o., IČ: , Dobrušská 1, Praha 4, Šéfredaktorka: RNDr. Eva Lukešová, Redakční rada: Mgr. Jan Vrba, RNDr. Eva Lukešová, Hana Ansorgová, Náměty a dotazy: tel.: , , Produkce a výroba: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, Praha 7, Údaje jsou platné ke dni uzávěrky. Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny.

3 ZPRÁVY / NOVINKY WEEE Forum zasedalo ve Vídni Ve dnech 3. a 4. dubna 2008 se ve Vídni konala konference WEEE Fora, které se účastnili i zástupci kolektivního systému ASEKOL. Konferenci předcházelo setkání technické skupiny WEEE Fora, na níž vystoupila Helena Vogelová z technického oddělení společnosti ASEKOL s prezentací nového druhu sběru elektrozařízení do stacionárních kontejnerů. Ve Vídni také proběhla volba nového prezidenta WEEE Fora; tím se stal Andreas Röthlisberger. Na konferenci zazněla řada zajímavých prezentací, bloku Zkušenosti z průmyslu předsedal jednatel ASEKOLu Jan Vrba. S přednáškou o individuální zodpovědnosti výrobců a dovozců vystoupila Melissa Shinn z hnutí Greenpeace a sklidila za ni všeobecnou kritiku. Mezi dalšími přednášejícími byli například Leo Donovan (WEEE Ireland), Peter Sabbe (RECUPEL), Enikö Hajósi (ElectroCoord) nebo Jaco Huisman (United Nations University). Distribuce DVD do škol Disk s osvětovým cyklem o recyklaci starých elektrozařízení byl rozdistribuován do téměř 8000 škol. Kolektivní systémy ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN, které se věnují organizaci zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení, se snaží žáky a studenty naučit správnému nakládání s vysloužilými elektrozařízeními. Právě s cílem zvýšit povědomí o zpětném odběru a tím pádem i nárůst odevzdaných elektrozařízení do sítě sběrných míst vznikl loni ve spolupráci s Českou televizí pětidílný seriál Kam s nimi II, který se nedávno dostal na DVD do 7800 škol po celé České republice. Snažíme se oslovit co nejširší spektrum výukových zařízení, ať už jde o základní či střední školy, učiliště či pedagogická centra. Doufáme, že DVD bude pro učitele i studenty zajímavým zpestřením výuky a zároveň zdrojem informací využitelných v praktickém životě, říká Jan Vrba ze společnosti ASEKOL. DVD může najít uplatnění v různých typech výukových programů od ekologické výchovy přes všechny přírodovědně orientované předměty (biologie, fyzika, chemie, zeměpis) až po například rodinnou výchovu. ASEKOL partnerem osvětového turné ČEZu Na úspěch loňské putovní akce Posviťte si na úspory se Skupina ČEZ rozhodla navázat informačně- -vzdělávací kampaní Posviťte si na úspory aneb šetřit se dá každý den. V první polovině května dorazila road-show postupně do Domažlic, Klatov a Plzně, v jejím rámci se občanům západočeského kraje dostala řada užitečných rad a doporučení směřujících k úsporám energie, nechyběla ani ukázka vzorové domácnosti vybavené úspornými elektrospotřebiči. Turné se věnuje nejen současnému nakládání s elektrospotřebiči, ale také jejich ekologické likvidaci. V navštívených městech proto byly připraveny kontejnery partnerských společností ASEKOL a EKOLAMP, kam bylo možné vysloužilé spotřebiče odložit. Zpětný odběr zvítězil v soutěži Zlatý středník Soutěž nejlepších firemních magazínů každoročně vyhlašuje organizace PR Klub. Kategorie, kterou Zpětný odběr ovládl, je charakterizována jako periodická publikace, kterou vydávají úřady a instituce státní, veřejné a neziskové sféry a je určena občanům a komunitám. Hlavními kritérii pro rozhodování o vítězství byla například komplexnost informačního obsahu, zajímavost, vhodnost pro danou cílovou skupinu, grafická úroveň apod. Časopis Zpětný odběr vychází třikrát ročně, produkci a výrobu magazínu má na starosti firma Boomerang Publishing, s. r. o. V letošním roce se v soutěži sešlo celkem 170 přihlášek, čímž byl překonán počet přihlášených v loňském ročníku. Přihlášené publikace hodnotila čtrnáctičlenná porota složená z nezávislých odborníků. Krátce Den Země s ASEKOLem Tradici oslav Dne Země založili v závěru šedesátých let minulého století američtí studenti. Jejich akce Earth Day se v roce 1970 zúčastnilo na dvacet milionů občanů USA, Organizace spojených národů začala tento svátek slavit hned v následujícím roce. Od počátku devadesátých let se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země. V rámci oslav probíhaly po celé republice nejrůznější akce s ekologickým zaměřením. ASEKOL se letos aktivně zapojil do účasti na patnácti místech celé republiky, aby upozornil na nutnost zpětně odevzdávat vysloužilé spotřebiče k recyklaci, neboť je to jedna z cest, jak chránit přírodu a šetřit její zdroje. Bezplatná recyklace kancelářské techniky Každá firma má možnost využít služeb ASE- KOLU, a zbavit se tak bezplatně nepotřebné staré elektroniky. Možností postupu při likvidaci je více. Firma, která se hodlá rozloučit se starou kancelářskou elektronikou, může buď bezplatně odložit elektroodpad na místě odděleného sběru, které určuje kolektivní systém ASEKOL, nebo v případě splnění jistých regulí požádat o odvoz. Doprava je realizována do 14 dnů od data doručení žádosti. Tu lze nalézt na internetové adrese nebo podat telefonicky na čísle CeBIT byl letos zelený Největší veletrh informačních technologií v Evropě CeBIT 2008 se konal začátkem března v Hannoveru. Jako každoročně na něm byly představeny novinky a trendy, které přicházejí na trh. Hlavním letošním tématem veletrhu byly zelené technologie, společnosti předváděly úspornější přístroje, efektivnější zdroje a jiné, k přírodnímu prostředí šetrnější výrobky. Šrotozemšťané v Brně Ve druhé polovině května mohli návštěvníci brněnského výstaviště zhlédnout expozici s názvem Šrotozemšťané. Jednalo se o přehlídku čtveřice soch vzniklých z elektroodpadů v rámci osvětové roadshow Nakrmte Šrotozemšťana, o níž jsme vás podrobně informovali v předminulém čísle časopisu Zpětný odběr. Sochy prehistorických ještěrů byly vystaveny jako součást doprovodného programu mezinárodních Ekologických veletrhů. 4 Z P Ě T N Ý O D B Ě R 2 /

4 ZPRÁVY / NOVINKY Otázky pro Krajská setkání Svazu měst a obcí V měsících dubnu a květnu probíhala v celkem třinácti krajských městech ČR pravidelná setkání Svazu měst a obcí. Zástupci krajů, měst a obcí na nich diskutovali o problémech krajské samosprávy. Kromě organizačních záležitostí, o které se stará kancelář Svazu, byly na programu jednání také legislativní problémy. ASEKOL se zúčastnil setkání v pěti krajích v Libereckém, Plzeňském, Jihomoravském, Ústeckém a Jihočeském. Na všech měla společnost umístěný hojně navštěvovaný informační stánek, u kterého se zástupci jednotlivých měst a obcí dozvěděli, jaké jsou možnosti spolupráce s kolektivním systémem a jaké jim tato spolupráce přinese výhody při řešení problému zpětného odběru elektrozařízení. O tom, že si krajská setkání získávají stále větší oblibu, svědčí i fakt, že každým rokem vzrůstá počet jejich účastníků. Jen za loňský rok na ně přijelo diskutovat přes třináct set představitelů měst a obcí. Královéhradecký kraj odměnil nejlepší obce v třídění odpadu Krajský úřad Královéhradeckého kraje vyhodnotil druhý ročník soutěže o čistou obec. Soutěž je vyhlášena v rámci projektu na podporu třídění a recyklace odpadů, jehož cílem je motivovat obce ke zvýšení účinnosti třídění, sběru nebezpečných odpadů a zpětného odběru vyřazených elektrospotřebičů. Projekt má název Čistá obec, čisté město, čistý kraj. Do soutěže o Čistou obec se v roce 2007 zapojily také kolektivní systémy ASEKOL, EKOLAMP a ELEK- TROWIN. V roce 2005 se třídění odpadů rozšířilo o zpětný odběr použitých elektrozařízení. Jedná se o efektivní způsob zajištění sběru a recyklace těchto výrobků. Naším cílem je motivovat obce a občany ke zkvalitnění služby zpětného odběru. Proto jsme se rozhodli vyhodnotit a ocenit nejlepší obce, uvedl Jan Vrba, jednatel společnosti ASEKOL. Soutěžilo Výsledky soutěže o čistou obec za rok 2007 * Kategorie obcí do 500 obyvatel Kategorie obcí do 5000 obyvatel Kategorie měst nad 5000 obyvatel *Celkové pořadí naleznete na internetových stránkách projektu se ve skupinách obcí do pěti set obyvatel, od pěti set do pěti tisíc a nad pět tisíc obyvatel. Soutěž byla vyhlášena na období roku Kritérii hodnocení byly celková výtěžnost sběru papíru, plastů, skla, nápojových kartonů, nebezpečných odpadů a elektroodpadu v přepočtu na jednoho obyvatele města či obce, řekl vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí Petr Uhlíř. Do soutěže bylo zapojeno 365 obcí a měst Královéhradeckého kraje. 1. místo obec Olešnice cena: Kč, 9 nádob na tříděný sběr 2. místo obec Třebešov cena: Kč, 6 nádob na tříděný sběr 3. místo obec Třebihošť cena: Kč, 3 nádoby na tříděný sběr 1. místo město Solnice cena: Kč, 9 nádob na tříděný sběr 2. místo městys Nový Hrádek cena: Kč, 6 nádob na tříděný sběr 3. místo městys Častolovice cena: Kč, 3 nádoby na tříděný sběr 1. místo město Jaroměř cena: Kč, 9 nádob na tříděný sběr 2. místo město Vrchlabí cena: Kč, 6 nádob na tříděný sběr 3. místo město Dvůr Králové nad Labem cena: Kč, 3 nádoby na tříděný sběr Krátce Nové stacionární kontejnery K zapojení do pilotního projektu sběru drobných elektrozařízení do venkovních stacionárních kontejnerů byla vybrána další města. Karlovy Vary získají deset kontejnerů, stejně tak Kralupy nad Vltavou, v Písku se dočkají šesti kontejnerů, Nové Město na Moravě a Kladno pěti, přičemž na Kladně je již dalších pět instalováno. Kontejnery budou dodány v průběhu června. Jejich umístění ASEKOL podpoří informační kampaní, v každém městě se využijí obvyklé informační kanály (radniční listy, plakáty, samolepky na nádoby na komunální odpad a podobně). V Karlových Varech budou kontejnery představeny dne v rámci barevného dne s EKO-komem. Spor o doménu vyřešen Dne bylo Vrchním soudem v Olomouci jako soudem odvolacím pravomocně rozhodnuto o sporu o doménové jméno asekol.com mezi společností ASEKOL, s. r. o., na straně jedné a Markétou Benešovou a REMA Systém, a. s., na straně druhé. Doména asekol.com byla dne zaregistrována jménem paní Markéty Benešové a na webových stránkách pod touto doménou byla umístěna prezentace společnosti REMA Systém, a. s., totožná s oficiální prezentací REMA Systém, a. s., na stránkách Soud prvního stupně (Krajský soud v Brně) i soud odvolací (Vrchní soud v Olomouci) dospěly shodně k závěru, že jednání obou žalovaných je jednáním nekalé soutěže a jednáním, které zasahuje do práva k obchodní firmě společnosti ASEKOL, s. r. o. Odstranění závadného stavu bylo dosaženo již tím, že paní Markétě Benešové bylo uloženo zdržet se užití doménového jména asekol.com a společnosti REMA Systém, a. s., bylo uloženo zdržet se prezentace svých služeb na internetu pod doménovým jménem asekol.com. Ve spolupráci s registrátorem byla doména asekol.com převedena na společnost ASEKOL. Integrovaný systém managementu Společnost ASEKOL zavádí integrovaný systém managementu (IMS) podle norem ČSN EN ISO 9001:2001 (IMS systém managementu kvality), ČSN EN ISO 14001:2005 (EMS systém managementu environmentu) a ČSN OHSAS 18001:2008 (HSMS systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). K certifikaci by měla být společnost připravena koncem srpna Ptáme se Chantal Poullain, herečky a zpěvačky s francouzskými kořeny 1. V minulém roce vydala Chantal CD šansonů, letos chystá další Kdy jste si pořídila svůj první mobilní telefon a jak nakonec skončil? Už je to hodně dávno, takže si to přesně nepamatuji. Nakonec umřel únavou ve Francii a tam jsem ho také nechala. 2. Kam v současné době odkládáte vysloužilé mobilní telefony a další elektrospotřebiče? Do sběrného dvora. 3. Pocházíte z Francie, žijete v České republice. Liší se nějak výrazně postoj k ekologii v těchto dvou zemích? Mám pocit, že o ekologii se ve Francii začalo mluvit o něco dříve, komunisty tato problematika zřejmě příliš nezajímala. Tradičně se ožehavé otázky řeší ve Francii hodně v ulicích, daleko více než tady. V dnešní době se ve Francii mluví hodně o ekologickém bytí člověka na zeměkouli, ale myslím, že tato problematika zajímá lidi na celém světě, kteří se dívají dál než na špičku své boty. 4. V Ungeltu můžete charismatickou herečku vidět hned ve třech představeních Na jakých divadelních, filmových či hudebních projektech právě pracujete? V divadle Ungelt účinkuji ve Hře o manželství, dále v Play Strinberg a v Šesti tanečních hodinách v šesti týdnech, s Martou Kubišovou a Milanem Heinem máme talk show Ráno, když vstávám. Na letní scéně divadla Ungelt na Novém Světě budeme s Oldou Kaiserem hrát celý červen Šest tanečních hodin v šesti týdnech. V loňském roce jsem vydala CD Chansons a teď jezdíme také po koncertech a připravuji další CD, natáčím klip a připravuji koncert pro televizi. Jednou měsíčně budu mít od příštího roku také recitál v divadle Ungelt. A moc se těším na dovolenou Chantal Poullain se v září minulého roku zúčastnila osvětové akce Nakrmte Šrotozemšťana, pořádané ASEKOLem 6 Z P Ě T N Ý O D B Ě R 2 /

5 TÉMA ČÍSLA / Recyklace mobilních telefonů Chemické složení mobilů Mobilní telefon je hmotnostně složen z 56 % plastů, 13 % mědi, 5 % železa, 2 % hliníku apod. Co se drahých kovů týče, 0,35 % tvoří stříbro, 0,034 % zlato a 0,0130 % palladium. Pokud však vezmeme v potaz výrobní cenu mobilu, pak zlato (64 %), stříbro (13 %) a palladium (14 %) tvoří 91 % ceny přístroje. Recyklace mobilů Mobilní telefony nemají v popelnici co dělat Pokud by historici dělali žebříček technologií, které lidstvo přijalo nejrychleji, pak by mobilní telefonování bylo určitě na stupních vítězů, pokud ne rovnou na první příčce. Přístroj, který vlastnilo před patnácti lety jen pár potrhlých byznysmenů, je nyní naprosto samozřejmou součástí našeho života. Pevnou linku, pokud se nepoužívá k přístupu k internetu, většina domácností rychle odhlašuje, protože zjišťuje, že platit drahý paušál se jí prostě nevyplatí. Česko dospělo dokonce do stádia, že má na deset obyvatel přibližně třináct mobilních telefonních čísel mnozí z nás tedy mají dva a více telefonů. Enormní oblibu mobilních telefonů potvrzují i čísla, kterými nás zásobují výrobci. Tak například loni se vyrobila více než miliarda mobilů, konkrétně asi 1,12 miliardy podle renomovaných analytiků z firmy Strategy Analytics, kteří monitorují tento segment trhu. Vedoucí místo si udržela finská společnost Nokia pokud jste si loni koupili telefon, měli jste šanci více než jedna ku třem, že na něm bude logo právě této značky. V ČR se ročně uvede na trh zhruba dva a půl milionu mobilních telefonů. Pokud vezmeme v úvahu, že průměrná váha dnešního telefonu je asi sto gramů, reprezentují všechny loni prodané mobily (bez nabíječek a krabic) asi sto dvanáct tisíc tun materiálu. To je o něco více, než je hmotnost obří americké letadlové lodi třídy Nimitz včetně všech letadel, více než pěti tisíc lidí posádky a plné výzbroje. Valnou většinu mobilních telefonů si kupují lidé, pro které jde o první přístroj v jejich životě. Výrobci uvádějí jako regiony, kde zaznamenávají největší růst, především jižní Asii a Jižní Ameriku. Jenže nemalé množství mobilů se prodává i ve vyspělém světě, kde si je zákazníci nepořizují proto, že by do té doby neměli nic ale spíše proto, že je výrobce přesvědčil, že nový telefon musejí mít kvůli tomu, že oproti starému typu obsahuje lepší fotoaparát, přehrávač hudby či satelitní navigaci. Kde všechny ty vysloužilé mobilní telefony končí? Podle pesimistických odhadů většina doma ve skříni či hůře na skládce. K recyklaci se dostane celosvětově maximálně jedno procento všech mobilů. Podle rok a půl starého výzkumu ASEKOLu jsou přitom mobilní telefony vůbec nejčastěji obnovovaným elektrospotřebičem. Ročně si nový mobil koupí čtvrtina všech Čechů a většina ne kvůli tomu, že by se jim starý přístroj porouchal. K likvidaci mobilů dochází, přestože ještě řadu let mohou dobře sloužit. Bohužel jen málo z nich se recykluje, říká jednatel ASEKOLu Jan Vrba. Odhaduje se, že v Česku slouží telefon maximálně tři roky. V západní Evropě je to rok a půl a v USA dokonce osmdesát procent obyvatel obměňuje svůj mobil každý rok. 9

6 TÉMA ČÍSLA / Recyklace mobilních telefonů / text: ondřej malý lidové noviny foto: gettyimages Anketa: 1) Kolik jste už měl/a mobilních telefonů? 2) Kde skončily mobily, které už nepoužíváte? 3) Víte, co s nefunkčním či nepoužívaným mobilem nakonec udělat? Jan, 30 let, zaměstnanec neziskové organizace 1) Dlouhodobě jsem měl čtyři mobily. 2) Jeden mám doma, další jsem dal rodičům, další vrátil do bývalého zaměstnání a poslední mám v kapse. 3) Přiznám se, že netuším. Kamil, 31, pracovník logistiky 1) Sedm. 2) Vždy jsem je ještě zpeněžil nebo daroval. 3) Samozřejmě. Do sběrného dvora, už tam skončilo pár monitorů, počítačů a rádií. Eva, 26, zaměstnankyně banky 1) Sedm. 2) Staly se z nich dárky pro členy rodiny. 3) V zaměstnání máme sběrný box vysloužilých elektrozařízení, mobilů, foťáků, myší a podobně. Tak bych ho hodila tam. Michal, 36, vedoucí programátorského týmu 1) Pět. 2) Rozebral jsem je na prvočinitele, co se mi líbilo, to jsem si nechal, zbytek jsem vyhodil. 3) Když už nejdou prodat, tak je co nejekonomičtěji využít. Co v něm je V roce 2009 tak bude na planetě Zemi existovat přibližně 2,7 miliardy starých mobilních telefonů. Část z nich se přesune do zemí třetího světa, kde budou ještě chvíli sloužit (co s nimi bude potom, na to raději snad ani nemysleme). Část prostě zůstane v šuplíku či skončí na skládce. Odhaduje se, že tento osud čeká asi na 450 až 900 milionů mobilních telefonů. Jejich recyklace by přinesla 33 tun zlata, 304 tun stříbra, tunu platiny či neuvěřitelných tun mědi. A protože se v loňském roce na výrobu nových mobilních telefonů spotřebovalo více než tun mědi, 280 tun stříbra, 27 tun zlata a 10 tun palladia, v ideálním případě, kdy by recykloval skutečně každý, by se daly ze starých přístrojů vyrábět nové a ještě by něco zbylo. Ze starých přístrojů by se daly vyrábět nové a ještě by něco zbylo. Co se s ním má dít Jak naložit s telefonem, jenž je nefunkční nebo jehož majitel se rozhodne, že už jej nepotřebuje? Prochází dramatickým životem po životě. Za prvé, majitel ho musí odnést na sběrné místo ať už na sběrný dvůr či do prodejny, kde si koupí mobil nový. Může ho také odnést do značkové prodejny, odtud se pravidelně mobily převážejí do provozovny kolektivního systému. Mobilní telefon lze odložit do tzv. E-boxů, které jsou umístěny v některých úřadech nebo firmách. Další variantou jsou stacionární kontejnery společnosti Asekol v ulicích vybraných měst a obcí. Telefony se zde roztřídí a ty, které ještě fungují, začnou svůj druhý život v rukou sociálně potřebných. Nefunkční, poničené, opotřebené či jinak nepoužitelné telefony jdou pak přímo na demontáž. Po demontáži dochází k drcení a separaci. Oddělují se od sebe drobné kusy plastu a kovy. Právě kovy musejí projít ještě hutní či chemickou separací, kde se od sebe jednotlivé prvky oddělí. Pak jsou již ve formě druhotné suroviny, kdy je možné je už zpracovávat a předávat dále ke zpracování odběrateli jsou znovu výrobci elektroniky, ale také například šperkařství. Typický telefon o sto gramech obsahuje odhadem čtyřicet gramů nerecyklovatelného odpadu a šedesát gramů recyklovatelného odpadu. Z toho baterie váží deset gramů a padesát gramů tištěný spoj. Z jednoho mobilu získáme materiál v hodnotě asi pětadvacet haléřů za tištěný spoj a v průměru čtyři haléře za baterii, i když tam záleží na jejím složení, uvádí Alice Kyselová ze Středočeských komunálních služeb, zpracovatele kolektivního systému ASEKOL. Tištěné spoje pak společnost předává na zpracování dalším odběratelům. Koncová cena všech materiálů, které se z mobilu vytěží, je podle odhadů asi dolar. Data poskytnutá mobilním operátorem ukazují, že by z pěti milionů mobilních Pionýrské časy Síť Eurotelu analogového standardu NMT byla určena hlavně pro zákazníky z řad firem, pro běžného člověka byly telefony v ceně kolem deseti až patnácti tisíc korun (v cenách let ) nad rámec jeho možností, využívaly se také spíše v autech. Drahé bylo i hovorné a nesmíme zapomenout, že tehdy se platilo i za příchozí hovory. Běžní nefiremní zákazníci si museli počkat až na příchod druhého operátora Paegas (dnes T-Mobile). Ten vstoupil na trh na podzim roku 1996 a nabídl dotovaný telefon Motorola TX770. Tento dědeček byl zastaralý už v době svého uvedení na český trh. Neuměl kromě telefonování nic, a to ani odesílat zprávy! Zato rozměrově byl impozantní vážil více než čtvrt kila a vévodila mu gigantická baterie, na kterou měl teoreticky vydržet den v pohotovosti. V praxi byl po celonočním nabíjení vybitý obvykle už odpoledne. Kvůli svému typickému tvaru si telefon vysloužil název žehlička. Škodlivé látky z mobilu vyhozeného do koše se snadno mohou dostat do našeho organismu telefonů, které podle operátora zahálejí v českých skříních, mohli recyklátoři postupně získat až 120 kilogramů zlata, 45 kilogramů palladia, jednu a čtvrt tuny stříbra, 45 tun mědi a 19 tun kobaltu. Co se s ním obvykle děje Jak to dopadá, pokud není mobilní telefon ekologicky zlikvidován a jeho část recyklována? Řekněme, že jej člověk vyhodí do popelnice spolu se zbytky od večeře. Mobil tak nevyhnutelně skončí na skládce, kde se po pár dnech či týdnech rozdrtí tím, jak jej budou přejíždět buldozery a další vozidla. Postupně se z něj začnou uvolňovat toxické látky, nikl z baterií, rtuť z osvětlovacích trubic pod displejem a bromové zpomalovače hoření. Ty mohou spořádat ptáci a další zvířata, která skládku obývají, případně tyto sloučeniny pronikají do spodních vod, které mohou kontaminovat. Postupně se tak k nám potravním řetězcem může část našeho mobilu vrátit a škodit našemu zdraví. Hi-tech současnost Po dvanácti letech vývoje si může zákazník vybrat z nepřeberné nabídky několika desítek typů podle ceny, váhy, funkcí či třeba barvy. K dispozici jsou i tzv. chytré telefony, které fungují jako malá přenosná kancelář. Příkladem za všechny může být například HTC Diamond, který se začne prodávat v červnu i v Česku. Tento telefon disponuje velkým dotykovým displejem s jemným rozlišením, čtyřmi gigabyty vnitřní paměti (na hudbu, obrázky či dokumenty), podporuje i vysokorychlostní přenos dat, obsahuje internetový prohlížeč, program na přijímání a odesílání ů, hudební přehrávač, službu pro zobrazení předpovědi počasí a nepřeberné množství dalších funkcí. A dá se s ním i telefonovat. Nejškodlivější látky v mobilu Arsen (As; nachází se v polovodičových prvcích, jako jsou tranzistory a diody) v trávicím ústrojí se přeměňuje na toxický oxid arsenitý, který při vyšších dávkách vyvolává průjmy, křeče a může způsobit i zástavu srdce Beryllium (Be; konektory) je karcinogenní (zvláště pak jeho soli), při dlouhodobém vdechování navíc zapříčiňuje speciální plicní onemocnění zvané chronická berylióza Bromované zpomalovače hoření (TBBPA / TBBA; desky plošných spojů a kryty) neurotoxické látky, při dlouhodobějším vystavení jejich vlivu může dojít ke zhoršení paměti, v těhotenství dokáží u žen vyvolat změny nálad a chování Nikl (Ni; v ocelových slitinách a akumulátorech) ve větších koncentracích způsobuje rakovinu a může negativně ovlivnit vývoj plodu v těhotenství Polyvinylchlorid (PVC; obal a tělo mobilu) při spalování PVC unikají do ovzduší vysoce toxické a karcinogenní látky na bázi chloru, jako chlorovodík, hexachlorbenzen nebo polychlorované bifenyly Tekuté krystaly (LCD displej) při spalování či tavení se uvolňují vysoce toxické polycyklické aromatické uhlovodíky, halogeny, dioxiny a furany Měď (Cu; vodiče) v menším množství je pro lidské tělo potřebná, ve vyšších koncentracích od 0,25 gramu může zapříčinit vážné zdravotní potíže, od 2 gramů pak akutní otravu, a dokonce i smrt Rtuť (Hg; fluorescenční trubice v displejích starších mobilů) těžký kov koncentrující se hlavně v ledvinách, otrava způsobuje například chudokrevnost, zažívací potíže, psychické problémy či revmatické choroby Jak recyklují jinde? Recyklace elektroodpadu dává smysl nejen z ekologického hlediska, ale především z hlediska ekonomického. Tuna horniny, která se vytěží ve zlatém dole, vydá asi pět gramů zlata. Tuna starých mobilních telefonů podle japonské společnosti Yokohama Metal Co. vydá sto padesát a více gramů zlata. Ceny vzácných kovů se po krizi ve Spojených státech a pádu dolaru dostávají do rekordních výšin, například troyská unce zlata se obchoduje kolem devíti set dolarů, ale v březnu se dostala už přes tisíc. Pokud se trh pohybuje v těchto hodnotách, recyklace se stává z ekonomického hlediska zajímavějším byznysem než získávání vzácných kovů přímo z nitra země. Není se čemu divit, že belgická společnost Umicore, která se zabývá získáváním vzácných kovů z elektroodpadu, popisuje svou činnost jako dolování na povrchu. Recyklaci propagují například firmy v Japonsku, které je na přírodní zdroje velmi chudé, ale potřebuje vzácnými kovy krmit svůj elektrotechnický průmysl. Pro někoho je to hromada odpadků, pro mne je to zlatý důl, řekl agentuře Reuters Nozomu Yamanaka, ředitel společnosti Eco-Systems, která jihozápadně od Tokia zpracovává vyřazené mobilní telefony a další elektorniku. Továrna vyprodukuje kolem dvou až tří set kilogramů zlatých ingotů za měsíc asi tolik, co menší zlatý důl. V Británii a Austrálii si mohou lidé zase zažádat em o zaslání speciální obálky, do které vloží telefon, baterii a případně i SIM kartu. O zbytek (včetně zaplacení poštovného) se postará organizace, která zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení. A samozřejmě je tu i v Británii a USA oblíbený koncept přeprodeje starého přístroje do zemí třetího světa. To je možné ovšem jen v případě funkčních (zastaralých) telefonů. Stará se o ně například společnost CollectiveGood, které mohou Američané prodat své telefony za ceny mezi deseti až třiceti dolary. Collective- Good je pak všechny vyzkouší a převeze většinou do zemí Střední a Jižní Ameriky. Kde odevzdat vysloužilý mobil? V obchodě v případě, že nakupujete nový mobilní telefon (tzv. kus za kus) Ve sběrném dvoře V E-boxu Asekolu na některých radnicích a ve vybraných firmách Ve stacionárních kontejnerech na ulicích některých měst a obcí v rámci pilotního projektu kolektivního systému ASEKOL 10 Z P Ě T N Ý O D B Ě R 2 /

7 Asekol info ASEKOL poskytne granty na ekologické projekty Kolektivní systém ASEKOL letos v únoru zřídil fond na podporu veřejně prospěšných projektů zaměřených na zlepšení efektivity sběru elektroodpadu. V prvním ročníku Fondu ASEKOL se o granty ucházelo celkem 38 obcí, nevládních neziskových organizací a provozovatelů sběrných dvorů. Uspělo 27 subjektů, mezi něž ASEKOL rozdělí přes 3 miliony Kč. Více než polovina této sumy bude použita na výrobu unifikovaných přístřešků na sběrné dvory. Recyklace vysloužilých elektrozařízení u nás probíhá teprve třetím rokem. Přestože lidé třídí stále více, na západní Evropu ještě hodně ztrácíme. Loni každý občan ČR odevzdal ke zpětnému odběru zhruba 2,5 kg elektroodpadu. Pokud se letos nevyberou alespoň 4 kg na obyvatele, budou následovat sankce ze strany EU. Kvůli splnění tohoto požadavku, ale hlavně pro zlepšení podmínek zpětného odběru elektroodpadu se kolektivní systém ASEKOL rozhodl založit Fond ASEKOL. Ten má za cíl finančně podpořit neziskové projekty týkající se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení, a napomoci tak zvýšení celkové efektivity systému zpětného odběru elektroodpadu. Letos jsme se zaměřili na tři typy projektů. Jde o Program Intenzita, Program Rekonstrukce a Program Osvěta, říká jednatel společnosti ASEKOL Jan Vrba. První z nich se týká vytvoření nebo zvýšení počtu sběrných míst v konkrétní lokalitě, popřípadě i zlepšení jejich dostupnosti. Program Rekonstrukce je zaměřen na kvalitu sběrných míst z hlediska zvýšení kapacity, jejich rekonstrukce nebo zlepšení vybavení a Program Osvěta cílí na oblast vzdělávání v problematice, vysvětluje Vrba. V následujících letech by měl do Fondu ASEKOL přibýt ještě program Výzkum, sloužící k uplatnění výzkumu, vývoje a rozvoje technologií v oblasti logistiky, zpětného odběru a recyklace elektrozařízení. Žadateli o příspěvek na svůj projekt se mohly stát obce, svazky obcí, kraje a také nevládní neziskové organizace či provozovatelé sběrných dvorů. Grant však za určitých podmínek mohl získat téměř každý, kdo není spjat s chodem Fondu ASEKOL a rozhodováním o udělení příspěvků. Fond ASEKOL letos rozdělil celkem přes Kč. O rozdělení prostředků rozhodovala osmičlenná Rada Fondu, složená ze zástupců společnosti ASEKOL, Svazu měst a obcí České republiky Žadatelé, kteří obdrží unifikovaný přístřešek Obec Velké Hoštice Město Litovel Obec Pastviny Obec Ratíškovice Město Jeseník Technické služby Vrbno, s. r. o. RESPONO, a. s. (6 ks) SLUMEKO, s. r. o. (ve vlastnictví města Kopřivnice) Město Prostějov Obec Dolní Lánov Obec Záluží Město Hoštka RUMPOLD, s. r. o. Město Heřmanův Městec Frýdecká skládka, a. s. Technické služby Moravská Třebová, a. s. Těším se na další jednání rady Rozhovor s Pavlem Drahovzalem ze Svazu měst a obcí České republiky, který je předsedou Rady Fondu ASEKOL Jaké problémy obecně řeší města a obce v odpadovém hospodářství? Obce a města nesou odpovědnost za nakládání s odpady vyprodukovanými jejich občany, musí proto řešit odpadové hospodářství komplexně, především zajišťují občanům místa pro odkládání odpadů a následně jejich předání zpracovatelům a svozovým společnostem. Obce také podporují odpovědný přístup lidí k životnímu prostředí (např. prostřednictvím třídění odpadů, zpětného odběru), a předcházejí tak vzniku černých skládek, které jinak obce likvidují na své náklady. a profesních organizací, ale také výrobců a médií. Celkem jsme evidovali 38 žádostí, z nichž jsme se jich rozhodli podpořit 27. Podporu hledala především města, obce a provozovatelé sběrných dvorů, zaznamenali jsme však i několik žádostí neziskových organizací. Kritérii pro výběr byly například ekonomická smysluplnost projektu, vliv na zvýšení míry zpětného odběru elektrozařízení nebo kreativita navrženého řešení, přibližuje výběr Jan Vrba, taktéž člen Rady Fondu ASEKOL. Zhruba polovina sumy bude žadatelům předána přímo, zbytek prostřednictvím výroby, doručení a výstavby unifikovaného přístřešku pro sběrný dvůr. Několika projektům byla jak udělena dotace, tak přidělen přístřešek. Pro variantu nabídky přístřešku jsme se rozhodli až v průběhu vyhodnocování žádostí. Řada obcí a provozovatelů se totiž potýká s problémem nedostatečné vybavenosti sběrných dvorů z hlediska zastřešení a zabezpečení prostor, kde jsou skladována vysloužilá elektrozařízení. Nejvíce žadatelů se na nás proto obracelo právě s tímto problémem. Mezi 16 subjektů bude rozděleno 21 uzamykatelných přístřešků. Náklady na jeden přístřešek očekáváme zhruba ve výši Kč, vysvětlil Jan Vrba. Fond ASEKOL, stejně jako celý chod společnosti ASEKOL, je financován klienty systému výrobci a dovozci elektrozařízení. Existenci Fondu ASEKOL jednoznačně podporujeme. Naším cílem je dodržet literu zákona a postarat se o vysloužilá elektrozařízení co nejlépe. Zkvalitňování sběrné sítě celý systém posouvá opět o kus dopředu, uzavírá za klienty kolektivního systému ASEKOL Vladimír Doležal, ředitel pro servis a techniku Sony Czech, spol. s. r. o. a člen Rady Fondu ASEKOL. Projekty podpořené finanční částkou Název projektu Název organizace Výše přidělené podpory v Kč Oprava oplocení Obec Záluží Kolik nápadů mají naše děti k záchraně Země? NATURA 99, o. s Celoplošný polep autobusu propagace zpětného odběru Město Tábor Zabezpečení SD v Kroměříži Město Kroměříž Soutěž žamberských škol ve sběru drobných elektrozařízení Město Žamberk Sídlo technických služeb a sběrného dvora Město Nová Bystřice Informační brožura o zpětném odběru a recyklaci elektrozařízení Město Český Těšín Napojení sběrného dvora v Sezemicích na kamerový systém Město Sezemice Rozšíření kapacity sběrného dvora SLUMEKO, s. r. o. (ve vlastnictví města Kopřivnice) Zkvalitnění vybavení místa zpětného odběru TS Zlín-Louky Technické služby Zlín, s. r. o Rekonstrukce oplocení sběrného dvora Chotěšov Obec Chotěšov Kamerový systém pro sběrné dvory ve Svitavách, Litomyšli a Poličce LIKO Svitavy, a. s Efektivní využití systému zpětného odběru elektrozařízení Vzájemná komunikace, občanské sdružení Celkem Jak obtížné je pro obce získat dotace na ekologický projekt? Jaké mají možnosti? Je poměrně obtížné dotaci obdržet, neboť její získání je vždy nenárokové a pro obce je tak velkým zklamáním, když s dobrým, zajímavým projektem neuspějí. Jedním z důvodů snižujících se šancí je převis žádostí o dotační prostředky nad možnostmi poskytovatele dotací. Rovněž panuje obava, zda pro formální chyby nebude obec muset dotaci vrátit a platit penále, ačkoliv účelu, pro který byla poskytnuta, bylo dosaženo. Dovoluji si tvrdit, že většina obcí se o získání nějaké dotace pokusila, možnosti jsou široké Státní fond životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, evropské strukturální fondy, dotace ze státního rozpočtu. Nejen z výše uvedených důvodů však obce potřebují velmi dobré zázemí i kapku pověstného štěstí, aby nakonec dopadlo vše podle představ obce i poskytovatele dotace. Které z oceněných projektů vás osobně zaujaly nejvíce? Všechny oceněné projekty mě zaujaly a podpořil jsem je. Mám-li si vybrat favorita, pak asi projekt města Žamberk na soutěž ve sběru drobných elektrozařízení ve školách. Působení na děti považuji za jeden z nejefektivnějších nástrojů, jak lze přispět k ochraně životního prostředí. Pavlovi Drahovzalovi se nejvíce líbil projekt města Žamberk Jak se vám spolupracovalo s ostatními členy Rady? Velmi dobře, tímto jim a zaměstnancům společnosti ASEKOL, s. r. o., podílející se na přípravě jednání Rady, děkuji za spolupráci a přednesené nápady a těším se na další jednání Rady. 12 Z P Ě T N Ý O D B Ě R 2 /

8 Asekol info Proč začít s ekologickou výchovou dětí Děti, které vidí doma rodiče třídit odpad, to dělají samy. Naučí se to jako všechno ostatní prostou nápodobou dospělých vzorů. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, se takto nenápadně pěstuje pečovatelský vztah k přírodě. Ve školách pomáhají vzdělávací projekty společnosti ASEKOL. Asík s Batem vysvětlují dětem zábavnou formou problematiku sběru a využití vysloužilých elektrozařízení Názor odborníka, dětské psycholožky PhDr. Tamary Cenkové Každá rodina má své rituály. Děti se těmto rituálům učí velmi rychle, vlastně hned od narození. Ony se ani nemusí učit, ony pouze napodobují chování svých rodičů. A tak najdeme rodiny, kde je normální se po ránu pozdravit a dát si pusu, popřát si hezký den, a nikomu v rodině to nepřijde zvláštní je to prostě jejich ranní rituál. Jsou ale rodiny, kde je obvyklé po ránu na sebe vrčet, ani se nepozdravit a odejít si každý po svém. Je to také rodinný rituál. Děti se ptají rodičů, proč se musí třídit odpad a rodiče, kteří to dělají, mají pro děti vždy odpověď. Totiž to, že třídí odpad, ukazuje velmi průkazně, že mají s dětmi trpělivost a odpovědi na jejich otázky je neobtěžují. A tak v takových rodinách jde ruku v ruce láska k přírodě a její ochrana. Kde nestačí rodina, nastupuje škola Bohužel takových rodin ještě není dostatek a jsou rodiče, kteří jsou v této oblasti jaksi pole neoraná, a tady nastupuje role školy. Ta vždy měla specifický vliv na děti. Většina učitelů na základní škole, a obzvláště na prvním stupni, je pro děti autorita. Žáci na prvním stupni jsou nadšení z nového poznání a také se snaží to, co se naučí, hned uvést do praxe. To je ta správná chvíle, kdy začít i s praktickým vyučováním. Nejlépe se děti naučí rozeznávat, které materiály jsou vhodné ke třídění, když jim to učitelka vysvětlí. Téměř každý rodič zažil, jak ho dítě v některých jeho aktivitách dokáže usměrnit: Mami, tati, paní učitelka říkala, že když, tak Ať již se rodič v takovou chvíli zachová jakkoli, vždy v něm zůstane kapka studu. Není pro nás dospěláky nic trapnějšího, než když nás malý prvňák přistihne na švestkách a my si to musíme přiznat. Stejně jako se dítě učí číst a psát, mělo by se učit chránit přírodu a prvním krokem k tomu je naučit se třídit odpad. Když přijede k babičce a dědečkovi a uvidí, že prarodiče všechen odpad dávají do jednoho pytle, začne jim vysvětlovat, proč je potřeba to dělat jinak. A tak to bude dělat všude, kam přijde na návštěvu. Ano, pro některé dospělé to může být obtěžující, ale jiní se nad tím zamyslí a své chování třeba i změní. Vzdělávací projekty společnosti ASEKOL Nefunkční elektrická zařízení a baterie nepatří do odpadkového koše či popelnice, a už vůbec ne do přírody. To je hlavní sdělení, které chce nezisková společnost ASEKOL pomocí svých osvětových aktivit předat dětem. Nejenže mohou v oblasti ekologie působit na své rodiče, ale jsou to právě ony, kdo bude v příštích desetiletích zásadním způsobem ovlivňovat naše životní prostředí. Vštípit jim hlavní zásady recyklace vysloužilých elektrozařízení je proto velice důležité. Vzdělávacím projektem společnosti je projekt Hrátky s Asíkem a Batem, který ASEKOL připravuje společně s kolektivním systémem ECOBAT. Hrátky jsou nově modifikovány i pro druhý stupeň základních škol, ASEKOL se navíc podílí i na edukaci učitelů. Neméně zajímavou aktivitou je pilotní projekt zaměřený na sběr vysloužilých elektrohraček a drobných spotřebičů v pražských školách. V loňském roce ASEKOL spolupracoval na osvětovém seriálu České televize Kam s nimi II. Letos pak společnost ro- Do osvětové akce jsou aktivně zapojeni také učitelé zeslala DVD s dokumentem do 8000 škol po celé České republice. Hrátky s Asíkem a Batem Vzdělávací program Hrátky s Asíkem a Batem má za cíl hravou formou seznámit žáky základních Diskuse je vždy přizpůsobena věku dětí, žákům druhého stupně už jsou předkládány složitější a podrobnější informace škol s tím, že je ekologicky prospěšné a užitečné třídit nefunkční elektrozařízení a baterie. Finančně projekt podporuje i Magistrát hl. m. Prahy. Hrátky s Asíkem a Batem probíhají již od roku Celkem se jich dodnes zúčastnilo již dětí z přibližně 90 škol. Jen v letošním roce bude Žáci si hrají a zároveň se učí ekologickému chování touto formou osloveno přes 3000 žáků. Zároveň se žáky se těchto akcí účastní i jejich učitelé. Za více než dva roky existence projektu scénku zhlédlo i několik stovek z nich. Tito pedagogové se tak stali dalšími šiřiteli osvěty. Celý projekt je rozdělen na dva moduly pro první a druhý stupeň základní školy, ale například v Hradci Králové se uskutečnil i v rámci výuky školy mateřské. Blok pro první stupeň Formou dialogu dvou maskotů ježka Asíka a žabáka Bata jsou žákům škol po vzoru Komenského scholy ludus nenásilným způsobem předávány informace o správném přístupu k ochraně přírody a o zacházení s elektroodpadem a bateriemi. Žáci jsou do celé scénky aktivně zapojováni, takže se dá hovořit o formě praktického interaktivního vyučování. Blok pro druhý stupeň Vychází ze stejného základu, ovšem dialogy jsou sofistikovanější a přizpůsobené vyššímu věku žáků. Cílové skupině je předkládáno daleko větší množství informací, ze kterých by si žáci měli vyvodit patřičné závěry. Součástí tohoto projektu je i výtvarná soutěž pro žáky obou stupňů základní školy, která má sloužit k zapojení tématu vysloužilých spotřebičů do výuky. 14 Z P Ě T N Ý O D B Ě R 2 /

9 ROZHOVOR Se zbyňkem kozlem / TEXT: Milena Geussová týdeník ekonom / FOTO: david hanykýř, archiv eko-kom Třídit je in, netřídit out Šedesát procent použitých PET lahví se loni vytřídilo na recyklaci, 68 % skla a 54 % kovů. Takové jsou poslední statistiky společnosti EKO-KOM, která organizuje sběr a využití použitých obalů. Ptáme se jejího generálního ředitele Ing. Zbyňka Kozla. Jaké jsou výsledky ve srovnání se zeměmi EU? Každý občan v ČR loni vytřídil průměrně 48,7 kilogramů obalů, bylo to o pět kilogramů víc než rok předtím. Určitě jsme v nakládání s obaly mezi pěti nejlepšími evropskými zeměmi. Dobře jsme na tom i v některých dalších odpadových komoditách. Poslední známá data z Eurostatu pocházejí z roku 2005, už tehdy jsme ale byli na špičce. Co nám chybí, je vyšší využití recyklovaných materiálů a zejména pak u nás prakticky neexistuje energetické využití odpadu, které je v řadě evropských zemí rozšířené a do celkového využití odpadů se samozřejmě započítává. Lidé si už na třídění opravdu zvykli? Jejich názory zkoumáme jednou ročně. Jedním měřítkem například je, jak vnímají vzdálenost od svého bytu ke kontejneru na tříděný odpad. Jde právě o to vnímaní změřit skutečnou průměrnou vzdálenost všech kontejnerů od jednotlivých občanů by šlo dost těžko, jejich vlastní odhad se však průměrovat dá. Odhad je to jistě subjektivní a jako takový je zatížený chybami, ale ptáte-li se na to samé deset let, tak odpovědi hodnotu mají. Když jsme začínali s tímto zjišťováním, byla průměrně vnímaná vzdálenost přes dvě stě metrů, dnes lidé říkají, že je to průměrně sto metrů. Mají prostě dojem, že je to dvakrát blíž než dřív. A ono asi opravdu je, protože počet sběrných míst je dnes nejméně čtyřnásobný. Občan dnes začíná mít i větší požadavky, není to jen vzdálenost, ale i čistota a pochopitelně dostatečně časté vyvážení. Říkají lidé v průzkumech pravdu? Podle našeho průzkumu 70 % občanů obaly skutečně a soustavně třídí. K tomu dodám, že říká to o sobě skoro 90 % dotázaných, uváděných 70 % je číslo, které dostaneme po ověření mnoha doplňujícími dotazy a zřejmě odráží realitu. Kdysi se tato dvě čísla od sebe příliš nelišila, ale to se v posledních letech změnilo. Lidé se stydí říci, že odpad netřídí, a to je významný posun. Třídění odpadu již považují za něco, co by se mělo dělat zcela normálně. Od kdy se v Česku obaly třídí? První barevné kontejnery se na ulicích měst a obcí objevily už v osmdesátých letech. Několik velkých výrobců založilo v roce 1993 v ČR CICPEN, České průmyslové sdružení pro obaly a životní prostředí. V roce 1997 vešel v platnost první zákon o využití obalů, který pocházel z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu. Tehdy vznikl také EKO-KOM. Novým impulsem pro rozvoj třídění se poté stala v roce 1999 dobrovolná dohoda skupiny asi 40 výrobců a prodejců baleného zboží o sběru a recyklaci obalů, uzavřená s ministerstvem. Byl to pro všechny signál, jakým směrem jde vývoj a že se s ním musí počítat. Výsledky navíc rozhodně nebyly zanedbatelné: v roce 2001 bylo do financování recyklace obalů zapojeno na 500 firem, které společně produkovaly asi 40 % obalů na českém trhu. Od roku 2002 pak vešel v platnost první komplexní obalový zákon v ČR. Jak funguje? Česká republika je ve vymáhání plnění zákona o obalech docela úspěšná. V české legislativě je zakotvena jedna věc, kterou jsme v Evropě aplikovali jako první: český zákon vnímá odpovědnost za obal v celém dodavatelském řetězu. V zákoně se říká, že každý, kdo uvádí do oběhu obaly a balené zboží nebo kdo ho komukoliv prodává, má odpovědnost za zpětný odběr obalu a následně za jeho recyklaci. Zákon také umožňuje tuto odpovědnost přenášet. Podmínkou ovšem je, že se tak musí stát Ing. Zbyněk Kozel začínal u Československé námořní plavby, od roku 1997 je předsedou představenstva a od roku 1999 generálním ředitelem společnosti Eko-Kom smluvním způsobem. Také platí, že pokud všichni dodavatelé konečného prodejce již zákonnou povinnost splnili, prodejce (obchod) nemusí zpětný odběr a recyklaci zajišťovat. Obchod sám se tak stává nejúčinnější kontrolou plnění povinností dodavateli. Funguje to dost úspěšně počet neevidovaných obalů se u nás odhaduje jen na nějakých 5 %, zatímco v Německu až na 35 procent. Právě tento princip zapojení obchodníků do hry od nás převzalo již několik dalších států. Jakých dosahuje EKO-KOM výsledků? Na konci roku 2007 spolupracoval systém EKO-KOM s podniky a společnostmi, které v roce 2007 vyprodukovaly více než 874 tisíc tun nevratných obalů. Využití nalezlo 586 tisíc tun odpadů z obalů, což je o 39 tisíc tun více než v roce předcházejícím. Z příspěvků podniků byly v roce 2007 financovány náklady na sběr a třídění obalové složky komunálních odpadů 5668 obcím a městům zapojeným v systému EKO-KOM. Na třídění odpadů se tak mělo možnost podílet přes 10 milionů obyvatel, tedy 98 % populace ČR. Výtěžnost tříděného odpadu na jednoho obyvatele a rok vzrostla meziročně o více než 5 kg na 48,7 kg na konci roku Sběrná síť nádob na separovaný odpad se nadále rozrostla a nyní je jich v celé ČR rozmístěno více než Strmý nárůst procent recyklace byl zaznamenán u plastů, kde míra recyklace dosáhla již 52 %. Jak jsem již říkal, EKO-KOM působí v ČR již od roku Letos již jedenáctým rokem systematicky podporuje třídění a recyklaci odpadů. Jeden z největších úspěchů však není to, že již 98 % obyvatel ČR má možnost odpady třídit, ale fakt, že celých 70 % se skutečně aktivně třídění odpadů účastní. Co musí splňovat autorizovaná obalová společnost, jakou je EKO-KOM? Podmínek je víc, například, že žádný akcionář v ní nesmí mít většinový podíl EKO-KOM má v současné době deset akcionářů, podle zákona žádný z nich nesmí podnikat v odpadech a ani v recyklaci. Autorizovaná obalová společnost zajistí za výrobce či obchodníka třídění a sběr obalů a jejich recyklaci. Ovšem to nedělá sama tyto služby zajišťuje prostřednictvím uzavřených kontraktů s obcemi a městy nebo odpadářskými firmami. Vůči svým partnerům musí dodržovat rovné podmínky. Ze zákona je autorizovaná obalová společnost neziskovou organizací, přestože má formu akciové společnosti, nesmí vyplácet podíly na zisku. Akcionářem smí být jen osoba, která službu autorizované obalové společnosti sama používá, navíc je dokonce povinna ji od ní nakupovat. Zároveň platí, že nemůže tuto službu kupovat od nikoho jiného. Je tu tak nastaven samoregulační mechanismus. Akcionář má totiž totožný zájem jako každý jiný zákazník, protože je sám zákazníkem, a to za stejných podmínek, jako všichni ostatní klienti. Akcionář má tedy stejný zájem na efektivním provozu společnosti a nízkých cenách, jako ostatní klienti. Autorizované obalové společnosti jsou v Evropě běžnými subjekty. Většinou je pro každou zemi jen jedna, ale může jich být i více a ve své činnosti se mohou navzájem doplňovat. Povinnost využívat Český zákon vnímá odpovědnost za obal v celém dodavatelském řetězu. jejich služeb přitom ve většině zemí zákonem stanovena není, firmy mohou zvolit i jiná řešení, jak si zajistit sběr obalů a jejich recyklaci. I u nás tomu tak je a přibližně 20 % všech obalů je řešeno mimo náš systém. Vaše společnost dělá komunikační kampaně na podporu třídění odpadů. Jak se Vám to osvědčilo? S celoplošnou kampaní na podporu třídění a recyklace odpadů jsme začali již v roce Je to mravenčí a dlouhodobá práce na utváření a změně postojů obyvatelstva, ale výsledky se dostavují. Dle našich dosavadních zkušeností je komunikační podpora nedílnou součástí úspěšného fungování systému třídění odpadů. Jde o synergii mezi přesvědčováním občana, že je třeba odpady třídit, že to má opravdu smysl, a dostatečně hustou sítí sběrných míst, aby pro něj třídění bylo dostupné. Tyto dvě složky jsou neoddělitelné a vzájemně se doplňují. Intenzivně spolupracujeme se všemi kraji na propagačních kampaních, které mají na lokální i regionální úrovni u občanů velký dopad. V komunikační podpoře budeme pokračovat i v dalších letech, protože je třeba stále připomínat a informovat o pozitivních přínosech třídění a dalšího využití odpadů. Jaký má EKO-KOM vztah k nakládání s elektroodpadem? S elektroodpadem se potkáváme na komunální úrovni, ale stojíme stranou, děláme svou práci a staráme se o obaly. Troufnete si zhodnotit situaci na poli elektroodpadu po zhruba dvou letech fungování? Řekl bych, že kolektivní systémy jsou v podobné fázi, jako byly kdysi obaly v době platnosti prvního zákona 125/1997 Sb., tj. ve fázi určité právní neujasněnosti. Současná legislativní úprava dává možnost příliš širokého výkladu, což působí spoustu problémů. Očekáváte v oblasti obalů či jiných odpadů legislativní změny? Náš systém je pořád v rozvoji. Každoročně roste třídění o deset procent. Vypadá to, že tedy děláme svou práci dobře, ale hlavně ji dělají dobře obce a kraje. Se všemi kraji již dnes spolupracujeme a odpadové hospodářství se dostává do stabilní formy. V mnoha místech republiky se už blížíme optimu sběrné sítě, a pokud jde o samotný počet sběrných míst, občané si už někdy i stěžují, že je kontejnerů již příliš mnoho a zabírají například parkovací místa. Většina obcí přijala péči o třídění odpadu za svou, stejně jako většina obyvatel. Třídění je ovšem věcí životního stylu, který se buduje po léta krůček po krůčku, je to o výchově, o postupných změnách spotřebitelského chování. To je něco, co by měli vzít v úvahu všichni politici a úředníci, všichni kdo se kdy budou snažit ovlivňovat odpadové hospodářství. Nelze v něm dělat náhlé změny bez nebezpečí negativních důsledků. Odpadové hospodářství v oblasti komunálních odpadů jde už přes deset let určitým směrem, lidé si však stále ještě zvykají. Cokoliv na tom náhle měnit znamená obrovské riziko ztráty důvěry občanů a jejich ochoty se na třídění podílet, proto doufám, že budou-li nějaké legislativní změny, tak budou takové, aby zlepšovaly daný stav a nesnažily se jej radikálně měnit. 16 Z P Ě T N Ý O D B Ě R 2 /

10 ASEKOL INFO ASEKOL INFO ASEKOL usnadní občanům sběr elektrozařízení Lidé se nyní mohou díky E-boxu zbavit drobných elektrospotřebičů na obecním úřadě nebo ve svém zaměstnání Křížovka Deset vylosovaných, kteří nám do zašlou správné řešení tajenky na ovou adresu obdrží věcné ceny. Do u uveďte jméno, příjmení a adresu, aby vám výhra mohla být doručena. Donedávna se nefunkční spotřebiče daly odevzdávat pouze na sběrných dvorech, při mobilních svozech nebo v prodejnách a opravnách spotřebičů. ASEKOL nyní přichází s další alternativou, když institucím, úřadům a univerzitám zdarma nabízí tzv. E-box, do něhož mohou zaměstnanci a studenti vyhazovat drobná elektrozařízení. Snáz třídit vysloužilé malé spotřebiče by tak nyní mohly více než 2 miliony lidí. Je dokázáno, že člověk bude třídit odpad tím spíše, čím snazší má přístup ke sběrným nádobám. Šířením E-boxů do úřadů a firem chceme lidem poskytnout více příležitostí k třídění drobného elektroodpadu. Vzít z domu nefunkční mobil, kalkulačku nebo telefon a zbavit se jej v práci, kam má beztak namířeno, nikoho příliš neobtěžuje jde o skladné a lehké spotřebiče. Životnímu prostředí tím ale prokáže velkou službu, říká Jan Vrba, jednatel společnosti ASEKOL. E-box je vhodný k použití výhradně do interiéru budov. Jeho rozměry jsou 40x40x100 cm, takže je určen pro sběr drobných nefunkčních elektrozařízení, jako jsou kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, discmany, MP3 přehrávače. Dodání E-boxu je zdarma, stejně jako odvoz a recyklace nashromážděného elektroodpadu. Konkrétní umístění E-boxů naleznete na nebo na Školení k realizaci zpětného odběru Provozovatelé kolektivních systémů ASEKOL a EKOLAMP zorganizovali na konci února školení k realizaci zpětného odběru elektrozařízení sk. 3, 4, 5, 7 a 8. Svými rozměry se E-box bez problémů vejde i do interiérů menších firem Uvnitř kontejneru se skrývá lehce vyměnitelný zásobník Nedostáváte časopis Zpětný odběr a chtěli byste jej zdarma nacházet ve své schránce? Vyplňte tento kupon a zašlete na adresu: Eva Lukešová, ASEKOL s. r. o., Dobrušská 1, Praha 4 nebo potvrďte objednávku em na adresu: Adresa objednavatele: Jméno Firma Ulice, č. p. Město tel. / PSČ Školení bylo určeno zástupcům spolupracujících měst a obcí, provozovatelům mobilních svozů elektrozařízení a provozovatelům sběrných míst řešícím problematiku zpětného odběru v praxi. Akce se konala 25. února v Regio Centru Nového pivovaru v Soukenické ulici v Hradci Králové a za ASE- KOL se jí zúčastili Helena Vogelová, Vojtěch Smoter a Andrea Kubišová. Zástupci obcí a provozovatelé míst zpětného odběru se od nich dozvěděli novinky v oblasti odvozu elektrozařízení ze sběrných míst i například podmínky pro mobilní svoz elektrozařízení. Po krátké přestávce převzaly slovo Petra Přikrylová a Radka Sluková z EKOLAMPu, které účastníky seznámily s aktuálním děním v oblasti shromažďování a odvozu osvětlovacích zařízení. Stejná školení proběhla kromě Hradce Králové ještě ve třinácti dalších velkých městech České republiky, jako jsou Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, Olomouc, Zlín nebo České Budějovice. Správné znění tajenky z minulého čísla: Hračky patří do sběru Výherci z minulého čísla: meteostanice: Pavel Kopřiva, Jaroslav Majkus, Renata Haladová triko: Aneta Korábečná, Marta Levíčková ježek v kleci: Pavel Votruba, Jana Střípková, Hana Nálevková rádio: Milan Šrůtek, Vladimír Kováč 18 Z P Ě T N Ý O D B Ě R 2 /

11 Výt žnost elektroza ízení mimo televizor a po íta ových monitor 0,1 až 0,3 kg / na obyvatele za kalendá ní rok Navýšení základní odm ny* o bonus 15 % více než 0,3 kg / na obyvatele za kalendá ní rok 30 %

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online

ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online MaGaZÍN asekol přílohy Smo čr a ecobat 1/2013 r e g i o n á l n í z p r a v o d a j p r o k r a j V y so č i n a ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online Kolektivní

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Dvacátý první rok systému třídění odpadů od občanů města Jeseníku! Zavedený systém nakládání s tříděnými odpady, společný pro

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe)

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) PROČ VE ŠKOLE TŘÍDÍME ODPADY? I my ovlivňujeme život na naší planetě. Každý z nás může pomáhat šetřit

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI ZKUŠENOSTI SE SPOLUPRACÍ S KOLEKTIVNÍMI SYSTÉMY NAKLÁDÁNÍ SE SUROVINAMI VZNIKLÝCH Z ELEKTROODPADŮ NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE 24.9.2015

Více

P R U B E Ž N Á Z P R Á V A

P R U B E Ž N Á Z P R Á V A P R U B E Ž N Á Z P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s krajem Vysočina a o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2011 k 20.12.2011 Předmětem této dohody je spolupráce

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Elektrotechnické zboží 2 oblast DUM č. 32_J06_2_06

Více

MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA, a.s. prosinec 2012

MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA, a.s. prosinec 2012 MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA, a.s. prosinec 2012 CT24.cz: Zlato a brilianty lákají české investory 27. 12. 2012 kat Zájem o zlato, stříbro a luxusní šperky trhá v Česku rekordy. Jen za zlaté investiční

Více

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM Označování přípravků na ochranu rostlin a požadavky na nakládání s obaly od použitých přípravků na ochranu rostlin 14. listopadu 2013, Praha Lukáš Beránek

Více

Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje

Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje I. Období Soutěž je vyhlášena na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Pravidla soutěže budou celoročně k dispozici

Více

Aktuální problematika v OH

Aktuální problematika v OH Aktuální problematika v OH Zpětný odběr-obaly, Zpětný odběr-elektroodpadu Svoz bio-odpadu Zpětný odběr obaly Definice obalu (zákon 477/2001Sb. 2 a) obalem je výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy

Více

Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy budou vycházet v rozsahu 5 čísel za dobu trvání projektu. Jejich forma bude elektronická.

Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy budou vycházet v rozsahu 5 čísel za dobu trvání projektu. Jejich forma bude elektronická. 01/2011 Z E LE N É Z PR Á VY GREEN REPOR T Grüner B eric ht Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy jsou součástí projektu Zelený kompas, jehož hlavním cílem je přiblížit vám současnou situaci

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU SMLUVNÍ STRANY DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ Číslo smlouvy ASEKOL Číslo smlouvy obec doplnit IČO/01/ZOZ/2011/AK9_D1 Obchodní firma ASEKOL s.r.o. Sídlo Československého

Více

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova V pondělí 11.6. 2012 byl proveden rozbor složení směsných komunálních odpadů (zbytkový odpad po třídění) v obci Olšany (Olomoucký kraj).

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém Příloha č. 3 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s. družstvo fyzická

Více

Energetické využití komunálních odpadů negeneruje omezení třídění a recyklace. RNDr. Jana Matzenauerová

Energetické využití komunálních odpadů negeneruje omezení třídění a recyklace. RNDr. Jana Matzenauerová Energetické využití komunálních odpadů negeneruje omezení třídění a recyklace RNDr. Jana Matzenauerová Konference Staré Těchanovice, 27.6. 28.6.2013 1 Systém odpadového hospodářství Budování systému OH

Více

přiblížením a zjednodušením možnosti třídit odpad všem občanům. Jednoduše, udělat občanům třídění odpadu co nejpohodlnějším. EKO-KOM je ochoten dodat

přiblížením a zjednodušením možnosti třídit odpad všem občanům. Jednoduše, udělat občanům třídění odpadu co nejpohodlnějším. EKO-KOM je ochoten dodat Třídění odpadů V současné době je v Tanvaldě 31 stanovišť na třídění odpadů. Celkem je na nich umístěno 50 ks kontejnerů 1100 l, které jsou v majetku svozové společnosti ASA a 68 nádob 240 l, které jsou

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Výroční shrnutí 2014

Výroční shrnutí 2014 Výroční shrnutí 2014 Rok 2014 v číslech 75% všech obalů bylo recyklováno 40 kg Tolik v průměru ročně vytřídí každý občan ČR plastu, skla, papíru a nápojových kartonů 99 metrů Průměrná vzdálenost k nejbližšímu

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů RNDr Petr Kratochvíl, ECOBAT s.r.o. 1. národní konference - Předcházení vzniku odpadů, CEMC 2.10.2014, Praha Suchdol 5200 Přenosné

Více

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2013 Vybrané náklady OH obcí (2003-2013) v Kč/obyv./rok směsný odpad objemný odpad

Více

XI. ROCNIK SOUTEZE VE SBERU DRUHOTNYCH SUROVIN

XI. ROCNIK SOUTEZE VE SBERU DRUHOTNYCH SUROVIN XI. ROCNIK SOUTEZE VE SBERU DRUHOTNYCH SUROVIN 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Cvokařská 3, 301 52 Plzeň IČO: 00671151 DIČ: CZ00671151 Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 389 2. PŘEDMĚT

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60 ODPAD Představu o slovu odpad má každý celkem jasnou. Odpad je věc, kterou již nechceme, a obtěžuje nás. Zabírá místo, které může nahradit nová věc. Předtím, než ale odpad vznikl, jednalo se o výrobek,

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s.

Více

Špidrova 128 CZ-385 17 Vimperk IČO: 28135067, DIČ: CZ28135067 www.jihosepar.cz. 3. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin

Špidrova 128 CZ-385 17 Vimperk IČO: 28135067, DIČ: CZ28135067 www.jihosepar.cz. 3. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin 3. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin 1. Kdo soutěž pořádá? Jihosepar a.s. Špidrova 128, Vimperk, 385 17 IČ: 28135067 DIČ: CZ28135067 Zapsáno krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B,

Více

Předcházej a recykluj

Předcházej a recykluj Předcházej a recykluj Milan Havel sdružení Arnika Život na Zemi Žijeme v době, kdy člověk významně ovlivňuje podmínky pro život na planetě Zemi. Lidstvo čelí řadě globálních problémů. jde o to být hrdí

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

Soutěž ve sběru druhotných surovin 2008/2009

Soutěž ve sběru druhotných surovin 2008/2009 6. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin 1 1. Kdo je vlastně pořadatel? AVE sběrné suroviny a.s. Cvokařská 3, 301 52 Plzeň IČO: 00671151 DIČ: CZ00671151 Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Základní informace o správném třídění odpadů v Hradišti

Základní informace o správném třídění odpadů v Hradišti Základní informace o správném třídění odpadů v Hradišti Směsný odpad Kontejnery na směsný odpad jsou určeny pro popel a běžné odpadky, které vznikly z běžného denního chodu domácnosti a nejdou dále třídit.

Více

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2012 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr.František Vlk Luleč : duben 2013 Úvod Způsob

Více

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 1/2014 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010 Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2010 Vybrané náklady OH obcí (2002-2010) v Kč/obyvatel/rok Směsný odpad objemný odpad Tříděný sběr sběrné dvory černé skládky ostatní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Liberecký kraj má v třídění odpadu na stříbrnou medaili

Liberecký kraj má v třídění odpadu na stříbrnou medaili Liberecký kraj má v třídění odpadu na stříbrnou medaili Obyvatelé Libereckého kraje vloni vytřídili o 1 procent papíru, skla a plastů více než v roce 2006. Na osobu se loni v kraji vytřídilo 38,7 kilogramu

Více

Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP. ikrylová

Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP. ikrylová Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP ikrylová Základní informace Ředitelství RESPONO, a.s. RESPONO, a.s. založena v roce 1993 OKÚ Vyškov, bez zahraniční

Více

Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky:

Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Úvodní rozhovor - Motivace Celý den je možný pojmout jako soutěž mezi skupinami bodujte, jak uznáte za vhodné.

Více

Zářivky do koše nepatří! Závěrečná zpráva o pilotním projektu na podporu zpětného odběru osvětlovacích zařízení v MČ Praha 6

Zářivky do koše nepatří! Závěrečná zpráva o pilotním projektu na podporu zpětného odběru osvětlovacích zařízení v MČ Praha 6 Zářivky do koše nepatří! Závěrečná zpráva o pilotním projektu na podporu zpětného odběru osvětlovacích zařízení v MČ Praha 6 Únor 2009 1 Kolektivní systém EKOLAMP je nezisková společnost zajišťující sběr,

Více

Historie. 1311 nejstarší písemný dokument o existenci hutě darovací listina z 21.04.1311. 1994 vznik akciové společnosti Kovohutě Příbram, a. s.

Historie. 1311 nejstarší písemný dokument o existenci hutě darovací listina z 21.04.1311. 1994 vznik akciové společnosti Kovohutě Příbram, a. s. Prezentace 2015 2 Historie 1311 nejstarší písemný dokument o existenci hutě darovací listina z 21.04.1311 1786-1793 výstavba nové stříbrné a olověné hutě v místech, kde již v roce 1632 stávala huť stará

Více

Případová studie města Olomouce

Případová studie města Olomouce Případová studie města Olomouce Tato případová studie je součástí projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304) a byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Řešitelská organizace:

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI ZKUŠENOSTI SE SPOLUPRACÍ S KOLEKTIVNÍMI SYSTÉMY NAKLÁDÁNÍ SE SUROVINAMI VZNIKLÝCH Z ELEKTROODPADŮ NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE 08.12.2015

Více

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Historicky poprvé přesáhl v roce 2014 podíl domácností vybavených počítačem a internetem hranici 70 %. Pouze 10 tisíc domácností bylo vybaveno

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Rok: 2009/2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Věk: Pohlaví: žena muž Pohlaví průměrný věk 46 let 85 mužů 174

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

SSOS_ZE_3.12 Recyklace

SSOS_ZE_3.12 Recyklace Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.12

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online

ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online MaGaZÍN asekol přílohy Smo čr a ecobat 1/2013 r e g i o n á l n í z p r a v o d a j p r o z l í n sk ý k r a j ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online Kolektivní

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

Projekt KORUNA ZA KILO: červená nit roku 2015

Projekt KORUNA ZA KILO: červená nit roku 2015 02 2015 Projekt KORUNA ZA KILO: červená nit roku 2015 Deset let fungování zpětného odběru v ČR oslavil ASEKOL především osvětovým a charitativním projektem KORUNA ZA KILO, což je společná aktivita s Národní

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

Zpracování použitých elektrozařízení

Zpracování použitých elektrozařízení Zpracování použitých elektrozařízení Základní informace o AREO AREO založeno 12.12.2001 Zájmové sdružení právnických osob Zpracovatelé elektroodpadu Současní členové AREO: AQUATEST, a.s. KOVOHUTĚ PŘÍBRAM

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu?

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu? Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně

Více

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ Plasty ANO: plastové nádoby a lahve (sešlápnout, tak aby se efektivně využil objem nádoby), výrobky z plastů, sáčky a fólie, nápojové kartony,

Více

Nakládání s odpady ve svozové oblasti RESPONO, a.s. v roce 2015

Nakládání s odpady ve svozové oblasti RESPONO, a.s. v roce 2015 Nakládání s odpady ve svozové oblasti RESPONO, a.s. v roce 2015 Ve Vyškově, dne 4. 3. 2016 Vypracoval: Ing. Petra Přikrylová Ing. Pavel Horáček Obsah 1. Rozvoj sběrné sítě... 3 2. Separace odpadů v obcích...

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Statut Fondu ASEKOL. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut Fondu ASEKOL. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut Fondu ASEKOL Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Fond ASEKOL (dále jen též "Fond") je označení pro vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu společnosti ASEKOL s.r.o., se sídlem Praha 4, Dobrušská 1/1797,

Více

Projekt. ČS ČR 2008 2009 Zpětný odběr použitých baterií. Individuální projekt vzdělávacího programu Minimalizace odpadů.

Projekt. ČS ČR 2008 2009 Zpětný odběr použitých baterií. Individuální projekt vzdělávacího programu Minimalizace odpadů. Projekt ČS ČR 2008 2009 Zpětný odběr použitých baterií Individuální projekt vzdělávacího programu Minimalizace odpadů Autor projektu : CDV služby, s.r.o. AndělCity Radlická 3185/1c Praha 5 Smíchov Zastoupená

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží Příručka pro porotce podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2011 Era Živnostník roku 2011 Obsah Soutěžící Podmínky a způsob přihlášení do soutěže Výběr finalistů krajského

Více

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE Dostávají se Vám do ruky pracovní listy k soutěži o nejlepší ekologický audit, která je součástí projektu HRAJ O ZEMI. Projekt

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 ČERVENCOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA ZA NEDOSTATEK MÍST V DOMOVECH PRO SENIORY MOHOU LIDÉ, KTEŘÍ DO NICH NEPATŘÍ PRAHA, 7. července 2015 V českých

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více