Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.106. Most přes řeku Kwai. Irena Sendler. Týden manželství. Valentýn. Láska i ve stáří?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.106. Most přes řeku Kwai. Irena Sendler. Týden manželství. Valentýn. Láska i ve stáří?"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.106 Most přes řeku Kwai Irena Sendler Týden manželství Valentýn Láska i ve stáří?

2 Na úvod KDYBY Kdyby si každá nota řekla: hudbu neudělá jedna nota nevznikla by symfonie. Kdyby každé slovo řeklo: jedno slovo nemůže vytvořit stránku nevznikla by kniha. Kdyby si každý kámen řekl: jeden kámen nemůže vystavět zeď nevznikl by dům. Kdyby si každá kapka vody řekla: jedna kapka vody nemůže vytvořit řeku nevznikl by oceán. Kdyby si každé obilné zrno řeklo: jedno obilné zrno nemůže osít celé pole nebyla by sklizeň. Kdyby si každý člověk řekl: můj projev lásky nemůže zachránit lidstvo nikdy by na zemi nebyla ani spravedlnost, ani mír, ani důstojnost, ani štěstí. Jako symfonie potřebuje každou notu, jako kniha potřebuje každé slovo, jako dům potřebuje každý kámen, jako oceán potřebuje každou kapku vody, jako sklizeň potřebuje každé obilné zrnko, potřebuje celé lidstvo Tebe. Tam, kde jsi, jsi jedinečný, a tedy nenahraditelný. Na co ještě čekáš? Vstoupili jsme do nového roku. Otevírá se před námi další kapitola našich životů, která je pro nás neznámá. Nevíme, co nám tento rok přinese. Zda budeme muset víc čelit neočekávaným těžkostem, různým překážkám, zkouškám, či se naopak víc radovat z různých osobních nebo pracovních úspěchů. Naše budoucnost je však pevně v Božích rukou. Mnoho věcí ohledně naši pozemské budoucnosti je nám zakryto. V Bibli však můžeme nalézat i jakési prorocké obrysy toho, jak se bude svět, ve kterém žijeme, dál vyvíjet a kam bude směřovat. A z toho můžeme něco vyčíst i pro tento rok, který je před námi. Prorok Izajáš v 60. kapitole v prvním a druhém verši říká: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Toto Izajášovo prorocké slovo nám otevírá pohled do budoucnosti. Na jednu stranu zakoušíme to, že temnota přikrývá zemi a soumrak národy. A tato temnota, zdá se, rok od roku narůstá. Můžeme to pozorovat kolem sebe v podobě rozkladu morálních a etických hodnot. A sám Pán Ježíš Kristus, když mluvil o znameních poslední doby, mimo jiné říká, že vychladne láska mnohých. Lidé budou vůči sobě nepřátelští, bezohlední, sobečtí Prorok Izajáš však tímto smutným konstatováním nekončí. Pokračuje ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Do rostoucí temnoty světa, kterého jsme součástí, stále svítí světlo Boží lásky a jeho slávy. A to platí i pro tento nový rok. Kéž světlo Boží slávy a jeho přítomnosti víc a víc prostupuje naše životy v tomto novém roce a kéž skrze nás druzí vidí živého a milujícího Krista, který je světlem a zvítězil nad každou temnotou! Zbigniew Lipus člen Bratrské rady BTM Misijní letáčky k Valentýnu Svátek zamilovaných den svatého Valentýna, se slaví na celém světě, v posledních letech také u nás nabyl značné popularity. Lidé se obdarovávají valentýnskými přáníčky valentýnkami, sladkostmi, šperky či květinami. Letos sv. Valentýn, svátek zamilovaných, připadá na pondělí 14. února. BTM již několik let připravuje k tomuto svátku speciální letáčky s cílem ukázat lidem na tu nejvyšší, dokonalou Boží lásku, bez které nejsou možné ani vztahy v lidské rovině. Proto je také součaná kolekce letáčků tematicky zaměřena především na lásku, vztahy, manželství a rodinu. 3

3 Z naší produkce zázrak na řece kwai Příběh britských zajatců, kteří se podíleli na výstavbě Železnice smrti, zachytil v knize Most přes řeku Kwai spisovatel Pierre Boulle. Podle jeho románu byl později natočen slavný oskarový film. Kniha i film má však pouze fiktivní děj zasazený do pozadí historických událostí. Naopak méně známý, ale pravdivý příběh, zachytil skotský kapitán Ernest Gordon v knize Zázrak na řece Kwai. Pod stejným názvem jsme vydali letáček, který přináší neuvěřitelně svědectví o síle odpuštění. V následujícím článku vám chceme autora blíže představit. S režisérem filmu Na konci všech válek Davidem L. Cunninghamem v roce Z naší produkce Záběr z filmu Na konci všech válek Ernest Gordon sloužil jako voják skotského regimentu v Malajsii a později v Singapuru. Byl zraněn a před postupujícími Japonci se spolu s několika spolubojovníky pokusil uniknout v džunce. Po osmi týdnech nebezpečné plavby v bouřlivém moři však byli všichni zajati japonskou válečnou lodí. V zuboženém stavu byli odvedeni do zajateckého tábora, kde ti, kteří se osvobození dožili, zůstali až do konce války. Japonci využívali zajatce k práci při stavbě železniční tratě z Rangúnu do Bangkoku. Při stavbě měli zajatci k dispozici pouze jednoduché nástroje krumpáče, lopaty, kladiva, kladky a dynamit. Podmínky při stavbě i v zajateckých táborech byly otřesné a po jejím dokončení se železnici neříkalo jinak než Železnice smrti. Z počtu obětí z řad spojeneckých zajatců a asijských dělníků vychází 30 mrtvých na 1 kilometr trati. Po několika měsících pobytu v táboře se kapitán Gordon sám ocitl na pokraji smrti. Byl vyčerpán nejen úmornou prací, ale také řadou nemocí. Postupně prodělal záškrt, úplavici, malárii, tuberkulózu a jeho nohy byly napadeny larvami. Gordon při své výšce téměř 190 cm vážil necelých 50 kilogramů! Lékař usoudil, že Gordon je ve stavu, kdy ho nezachrání už ani amputace nohou. Proto jej ani nepřijali do táborové nemocnice. Odnesli ho do velkého stanu, který byl čekárnou na smrt pro beznadějné případy. Právě tady je počátek zázraku, který se v táboře udál. O Gordona začali pečovat dva vojáci, Dusty Miller a Dinty Moore. Obětavě Gordona navštěvovali, omývali a obvazovali mu rány. Po několika týdnech se jeho stav začal zlepšovat a nakonec se uzdravil a mohl se vrátit zpět do tábora. Gordon vděčil za přežití dvěma mladým vojákům. Setkal se přitom s něčím, co doposud nepoznal. Obětavost, s níž se mu oba věnovali, jejich odvaha a trpělivost všechny tyto vlastnosti u Millera a Moora pramenily z jejich hluboké víry v Pána Ježíše Krista. To proměnilo i samotného Gordona. A nejen jeho. Poměry v táboře se začaly měnit. Vězňové začali s umírajícími jednat s úctou, pořádali důstojné pohřby a hrob každého muže označili křížem. Aniž je k tomu někdo pobízel, začali se více starat jeden o druhého než sami o sebe. To, co se ještě před nedávnem zdálo nemožné, se najednou stávalo skutečností Gordonovi zachránci se konce války nedočkali. Dinty Moore zemřel následkem vyčerpání, Dusty Miller byl popraven dva týdny před osvobozením tábora. Obal české verze DVD Na konci všech válek. Filmový představitel Ernesta Gordona na obrázku úplně vpravo. Po válce se Ernest Gordon rozhodl, že službě Bohu a lidem zasvětí svůj život. Stal se pastorem na Princetonské univerzitě ve Spojených státech. Kromě služby studentům a učitelům se věnoval pomoci pronásledovaným křesťanům v totalitních zemích. Ernest Gordon své zážitky popsal v knize Zázrak na řece Kwai. Podle knihy byl v roce 2002 natočen film Svatební požehnání s názvem Na konci všech válek. Ernest Gordon se účastnil přípravy filmu, jeho uvedení se však již nedožil. Zemřel v roce 2002 ve věku 85 let. Setkání s bývalým dozorcem Nagasem Takašim, který se mnoho let angažoval v úsilí o smíření a odpuštění křivd, které japonští vojáci způsobili za války vězňům internačních táborů. dvd Na konci všech válek SI MŮŽETE OBJEDNAT NA Chybějící lopata Ve vězeňském táboře se začaly dít věci, které Gordon později nazval Zázrakem na řece Kwai. Po většinu války byl vězeňský tábor jakýmsi experimentem přežilí nejschopnějších. Každý muž se staral sám o sebe. Pokud šlo o jídlo, vězňové bojovali o těch pár ždibců zeleniny nebo několik zrníček rýže, které plavaly v mastném vývaru. Důstojníci se odmítali podělit o cokoliv ze svých přídělů navíc. Krádeže byly v ubikacích zcela běžné. Muži žili jako zvířata. a nenávist byla hlavní motivací k tomu, aby člověk zůstal naživu. Najednou se však cosi změnilo. Zvláště jedna událost vězni otřásla. Japonští dozorci na konci každého dne po práci pečlivě počítali nářadí a jednoho dne dozorce křičel, že chybí jedna lopata. Rázoval sem a tam před nastoupenými vojáky, vyžadoval, aby mu řekli, kdo lopatu ukradl. Když se nikdo nepřiznal, začal řvát: Všichni umřít! Všichni umřít!l. V ten okamžik dobrovolně vykročil z řady muž, postavil se do pozoru a řekl: Já jsem to udělal. Dozorce na něj v záchvatu zuřivosti zvedl jinou lopatu a udeřil jí vojáka do zad. Muž se zhroutil k zemi, ale dozorce nepřestával a lopatou zasazoval další a další údery do jeho nehybného těla. Když běsnění dozorce konečně ustalo, byl muž mrtev. Kamarádi odnesli jeho tělo, aby ho mohli pohřbít na hřbitově vězňů vedle tábora. Když večer dozorci nářadí znovu přepočítali, zjistilo se, že došlo k omylu žádná lopata nechyběla. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. (1Jan 15, 13) 4 5

4 Představujeme Vám... Hrdinka II. světové války zachránkyně 2500 židovských dětí z varšavského ghetta. Před dvěma lety jsme v našem Zpravodaji uvedli strhující příběh Angličana Nicholase Wintona, kterému se podařilo z okupovaného Československa zachránit stovky židovských dětí před tábory smrti. Jedním z dětí byl i Tomáš Graumann, jehož svědectví si stále můžete objednat v našem letáčku (MT39). Před dvěma lety zemřela téměř neznámá polská žena Irena Sendler, která přispěla za války k záchraně neuvěřitelných 2500 dětí. Paní Ireně patří svým způsobem světové prvenství, dohromady totiž zachránila více životů než světově proslulí zachránci Oskar Schindler (okolo tisíce židovských občanů) a Nicolas Winton (669 dětí). Také na ni by svět neměl nikdy zapomenout. Irena Sendler Irena Sendler se narodila se ve Varšavě v rodině lékaře St. Krzyzanowskeho. Mezi pacienty jejího otce bylo mnoho chudých Židů, s jejichž dětmi si hrála a získala k nim vztah. Vystudovala pedagogiku a stala se úřednicí na sociálním odboru varšavské radnice, kde se kromě jiného věnovala péči o chudé židovské rodiny. Po okupaci Polska Německem zřídili nacisté ve Varšavě židovské ghetto, když do městské zástavby násilně přemístili asi 450 tisíc Židů. Ti nesměli opouštět území, obehnané třímetrovou zdí, trpěli nemocemi, hladem, byli odváženi do koncentračních táborů a posléze likvidováni. Situace se zde povážlivě zhoršila poté, co Němci zakázali jakoukoliv sociální pomoc. Irena i přes zákaz Židům pomáhala. Stala se členkou ilegální skupiny Żegota (Rada pomoci Židům). Opatřila si propustku a docházela do ghetta jako zdravotnice či údržbářka, přinášela peníze, potraviny i léky. Stala se vedoucí dětské sekce Żegoty a jejím úkolem bylo dostat na svobodu co nejvíc dětí. Za dramatických okol- ností byli kojenci vynášeni v krabicích od bot či vyváženi v bednách pod sedadly tramvaje; s ghettem sousedila vozovna. Větší děti byly obaleny mnoha vrstvami novin a v pytlích přehozeny přes zeď. Další úniky umožňoval odvoz v autě se špinavým prádlem či odpadky, do nichž se děti ukryly. Tak přijížděla často do ghetta údržbářka Sendlerová. Na korbě malého náklaďáku měla vycvičeného psa, který se vždy při kontrole u brány rozštěkal. Němci proto nezaslechli z auta nic podezřelého. Zachráněné děti putovaly do rodin, klášterů, ale i do dětských domovů mimo kláštery. O každém dítěti vedla paní Irena kartotéku. Jména však pro případ vyzrazení převáděla do šifer a zapisovala je na proužky hedvábného papíru. Celý tento archiv uložila do zavařovacích sklenic a ukrývala jej na zahradě své přítelkyně pod jabloní. Když byla roku 1943 gestapem zatčena a mučena, nepromluvila. Zachráněné děti tak zachránila podruhé. Dostala trest smrti. Organizace Żegota dokázala však podplatit bachaře, kteří zapsali Irenu na listinu mezi popravené a současně jí umožnili útěk. Do konce války žila v ilegalitě a pomáhala v odboji. Většina z dvou a půl tisíce dětí, jež se svými spolupracovníky dostala na svobodu, se ve zdraví dočkala míru. V roce 1945 byly děti podle seznamů ze sklenic identifikovány, ale jejich rodiče většinou již nežili V roce 2008 žilo ještě sedm set těchto dětí. Představujeme Vám... Pro její kontakty s polskou exilovou vládou ji komunisti pronásledovali a na její činy se zapomínalo. Paní Irena se stáhla do ústraní a působila ve varšavských sirotčincích a v domovech seniorů. Až v r studenti v Kansasu zpracovali její příběh, poté vznikl i The Irena Sendler Project (www.irenasendler.org). Mezinárodní federace sociálních pracovníků podpořila v r její nominaci Letní na Nobelovu tábor cenu za mír, ale tu, žel, nezískala. Paní Irena Sendlerová se dožila požehnaných 98 let. Více o Ireně Sendler Příběh Ireny Sendlerové znali více v zahraničí než v Polsku. Totalitní režim její rodné země neměl zájem o publicitu takového hrdinství a bránil dokonce jeho zveřejnění. Vše se změnilo až po roce Pomohlo v tom i udělení čestného občanství Izraele roku Nicméně i tak byla demokratickým Polskem vyznamenána až po záhadně dlouhé době: Řád Bílého orla, nejvyšší polské státní vyznamenání, obdržela až roku V Polsku dnes nesou jméno statečné ženy desítky škol. V r o ní byla vydána kniha od autorky Anny Mieszkowské, tato byla u nás minulý rok ve vydavatelství Víkend přeložena a uvedena pod názvem Děti Ireny Sendler. Přehledný článek, ze kterého jsme připravili i tento výtah, najdete na internetu pod názvem: Statečná Irena z varšavského ghetta. Je od Pavla Kováře, dlouholetého redaktora časopisu Reflex (http://czechfolks.com). 6 7

5 Nabídka nových letáčků Valentýn Zázrak na řece Kwai (H124) Příběh z doby 2. světové války, kdy Japonci na stavbu železnice v barmské džungli nasadili tisíce zajatců. V nelidských podmínkách je žene kupředu jen touha po pomstě a útěku. Skupina britských zajatců však navzdory krutosti svých věznitelů najde sílu odpustit. Letáček byl napsán podle knihy vzpomínek Ernesta Gordona. Více o autorovi se dočtete v článku na stranách 4 a 5. (Doporučená cena 3,40 Kč) Návrat marnotratného syna (RT82) Náš život se někdy podobá příběhu o marnotratném synu. Také my se v touze po nezávislosti často dostáváme do slepé uličky, cítíme se osamoceni a zklamáni. Právě palčivé rány života a trpké osobní zkušenosti nás mohou přivést zpátky domů k Bohu. Biblický příběh z Lukášova evangelia doplňuje zamyšlení Jana Titěry. (Doporučená cena 2,70 Kč) Co je to láska? (DK103) Láska není byt připravený na klíč, ale dům, který zbuduješ, udržuješ a často opravuješ. Není to ani dosažený vrchol hory, nýbrž výstup z údolí a někdy i bolestné pády. Není to pevné zakotvení v přístavu štěstí, je to plavba po moři, ve vlnách a za bouře. Několik myšlenek o lásce z knihy A. Grüna Umění stárnout (vyd. Karmelitánské nakl.). (Doporučená cena 4,90 Kč) Chtěla jsem být nejlepší! (S34) Ze všech chytrých a úspěšných lidí v mém okolí se stali soupeři. Nakonec jsem kvůli špatné známce už nechtěla ani žít O prázdninách mě rodiče přihlásili proti mé vůli na křesťanský tábor. Vůbec jsem nechápala, jak někdo v dnešní době může věřit v Boha. Po návratu z tábora jsem ale byla nadšená. Kamarádky, které jsem tam poznala, mi pomohly u Boha pevně zakotvit. Zjistila jsem, že Bůh je živý a rozhodla jsem se žít s ním naplno. Svědectví Katky Mrhové z brněnského sboru BJB. (Doporučená cena 3,50 Kč) Klíč ke šťastnému manželství (Z23) Dnes je naprosto normální žít na hromádce a nevěra je věc téměř veřejná. Kdo ještě dnes bere vážně sex určený jen pro manželský svazek? Náš život ale není jen tělesný či duševní, ale také duchovní. Ten se týká našeho vztahu k Pánu Bohu. Bible říká, že Bůh je láska. Prokázal to tím, že za nás dal život svého vlastního Syna, aby nám ukázal, že láska není jen otázkou citů, ale především činů. Text napsal Jan Titěra z BJB Brno. (Doporučená cena 3,50 Kč) Přeji pěkný den! (PT67) Každý den se může stát neopakovatelným darem, který dostáváme, abychom jej naplnili tím nejlepším způsobem: vděčností za dar života, láskou k bližním a radostným úsměvem na tváři Kartička s pěkným přáním a biblickým veršem ze Žalmu 118, 24. (Doporučená cena 2,70 Kč) Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy - 15 Kč, časopis + ukázka letáčků - 45 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. Nabídka nových letáčků Sex šlehačka na dortu (MT21) Sex je velmi krásný. Je prostředkem, kterým si muž a žena mohou vyjádřit lásku a úplnou oddanost. Není cílem. Je prostředkem. Proto je určen do vztahu mezi jednu ženu a jednoho muže na celý život. Tomuto vztahu se říká manželství. Někdo namítne: Proč hned vstupovat do manželství, když se chceme jen vzájemně potěšit? Autorem textu je Tomáš Řehák. (Doporučená cena 3,50 Kč) 5 SLOV (DT25) Honzík byl pasáčkem ovcí. Učení mu nešlo. Nemohl si nic zapamatovat. I pan farář se marně snažil, aby ho něco naučil. Nevzdal se však a jednoho dne mu řekl: Máš pět prstů na ruce. S jejich pomocí tě naučím to nejdůležitější, co potřebuješ v životě znát. Byla to věta z Bible, složená z pěti slov: PÁN - JEŽÍŠ - JE - MŮJ - PASTÝŘ. (Doporučená cena 2,70 Kč) Nabídka dříve vydaných letáčků Manželství není vždy procházka růžovým sadem (Z20) Manželství je vlastně laboratoří lásky. Má nám stále připomínat, že Bůh, který je Láska, stvořil muže a ženu a připravil pro ně spojení v manželství. Podle knihy Georgette Blaquierové Odvaha žít lásku upravila BTM. (Doporučená cena 3,50 Kč) DT53 - Nejen na Valentýna DK81 - Jsi milován! RT55 - Růže lásky DK67 - Láska je trpělivá (1. Kor 13) DK88 - Tajemství pravé lásky DOTISK OBLÍBENÉHO LETÁČKU PT52 - Láska na čem záleží? LETÁČKY SI MŮŽETE OBJEDNÁVAT TAKÉ NA NEBO TELEFONICKY

6 Rozhovor... Národní týden manželství Co je to Národní týden manželství? Dobré partnerské vztahy jsou jedním ze základních předpokladů pro kvalitní život jednotlivců i společnosti. Stěžejní role manželství v naší společnosti spočívá mimo jiné v tom, že poskytuje stabilní a láskyplné prostředí k výchově dětí a jako takové potřebuje podporu. A právě na podporu manželství v týdnu Valentýna probíhá u nás již pátý rok Národní týden manželství (NTM), největší celonárodní iniciativa na téma partnerských vztahů. Letos se bude konat v týdnu února NTM vytváří prostor, kde si můžeme připomenout, že spokojené manželství není samozřejmost, ale vztah, který bychom měli rozvíjet. Každý rok je Národní týden manželství příležitostí pro všechny páry zaměřit se na svůj vztah. Valentýn je synonymem romantiky a týden manželství se jí určitě vyhýbat nebude, stejně jako přátelství, komunikaci, odpuštění a radosti, které by v manželství neměly chybět. Národní týden manželství bude zahájen 14. února 2011 tiskovou konferencí, uspořádanou pod záštitou premiéra Petra Nečase v budově Úřadu vlády ČR. O bližší informace o konání NTM požádal koordinátora Národního týdne manželství v naší republice Petra Činčalu, PhD., Jan Titěra. Jak byste stručně zhodnotil uplynulé čtyři ročníky NTM v ČR? Národní týden manželství vznikl v ČR podle vzoru Velké Británie. V uplynulých čtyřech ročnících se NTM stal zastřešující iniciativou pro nejrůznější celostátní i místní aktivity kolem Valentýna, zaměřené na praktický rozvoj manželství a podporu jeho hodnoty ve veřejném a politickém prostoru. K této iniciativě se postupně připojili různí partneři, kteří pomáhají naplnit cíle NTM. Národní týden manželství podpořila řada významných politiků včetně minulého i současného premiéra vlády ČR. Opakovaně získal pozornost národních i regionálních médií, které během NTM věnují pozornost otázkám souvisejícím s rodinou a manželstvím. Každým rokem přibývá akcí, které netrvají den nebo týden, ale mají dlouhodobý účinek a vedou páry k tomu, aby na svém manželství pracovaly. Jsou to různé publikace, přednášky, semináře a kurzy jak pro ty, kteří se do manželství chystají, tak pro ty, kteří už do manželství vstoupili. Stovky manželských párů potvrzují, že ohrožené manželství se dá zachránit a že dobré manželství se dá ještě zlepšit, bez ohledu na věk. Co nového by měl přinést 5. ročník NTM v tomto roce? NTM chce inspirovat k tomu, aby si české páry mohly připomenout, co vlastně ve svém vztahu doopravdy chtějí a našly cestu, jak nezničit nebo napravit něco, na čem jim ve skutečnosti opravdu záleží důvěrný vztah. Rádi bychom povzbudili ty, kdo se do manželství chystají nebo už jsou svoji, aby v tomto týdnu zvláštním způsobem investovali do svého vztahu, který si to určitě zaslouží. Vedle motta Dobré manželství není samozřejmost, které provází NTM od prvního ročníku, se letošní týden manželství věnuje otázce věrnosti. Rozhovor... Má NTM dostatečně širokou podporu a ohlas v naší společnosti? Ačkoliv se o NTM hovoří opakovaně v různých médiích, ačkoliv má aktivní partnery a každý rok se ve spojení s ním konají desítky až stovky různých událostí, jsem přesvědčen, že NTM může získat ještě mnohem větší podporu, zejména tím, že se k této iniciativě připojí další města, a také např. další církevní společenství. Manželství jako takové není v naší společnosti příliš populární zejména díky nepříznivému vlivu médií, negativním zkušenostem některých lidí, ale také díky nedostatečné osvětě. Přáli bychom si, aby týden manželství mohl poskytnout veřejnosti pravdivější obrázek o smyslu a kráse zdravého manželského vztahu. Může se stát i BTM trvalým partnerem NTM a podepřít Vaše aktivity? S každým dalším partnerem se o Národním týdnu manželství mohou dozvědět další lidé. Ano, BTM se může stát trvalým partnerem, může pomoci informovat o NTM a snad i motivovat zejména věřící, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost této posvátné instituce, Božího daru z ráje. Děkuji za rozhovor. Potěšení je i na mé straně. Zapojte se i Vy! Rádi bychom povzbudili ty, kdo se do manželství chystají nebo už jsou svoji, aby v tomto týdnu zvláštním způsobem investovali do svého vztahu, který si to určitě zaslouží. Je bláhové si myslet, že se nám podaří vymýtit všechny rozvody. Ale přinejmenším to naše manželství může být bezpečným místem, kde platí slib lásky v dobrém i zlém, který jsme si dali a o kterém víme, že sliby nejsou chyby. Více o NTM na

7 Aktuálně Jaká jsou manželství v ČR? I když podle výzkumu brněnské Masarykovy univerzity a společnosti SC&C z roku 2009 je pro obyvatele České republiky v manželství nejdůležitější věrnost, sex, diskuze nad problémy a děti, právě nevěra je chronickým problémem českých manželství. Ukazuje se, že realita se od přání značně liší. Podle již mnohokrát citovaného výzkumu sexuologů Petra Weisse a Jaroslava Zvěřiny, zaměřeného na sexuální chování českého národa, bylo alespoň jednou během manželství nevěrných 64 procent mužů a 46 procent žen. Není proto divu, že i když není tolerována v rámci osobního vztahu, ve společnosti je nevěra tolerována a mnohdy považována za projev úspěchu. NTM chce nabídnout párům jiný pohled, který ukáže, že věrnost není slabost. Na otázku, co za tímto mottem ještě stojí, jeden ze zakladatelů a organizátorů NTM v ČR Jiří Unger odpověděl takto: O věrnosti se v pozitivním smyslu mluví v české společnosti snad už jen ve vztahu firem či obchodních řetězců k jejich zákazníkům či naopak. Reklamní letáky, věrnostní programy a karty sice hlásají, že věrnost se vyplatí, ale nějak jsme zapomněli, že totéž platí i ve vztazích, v manželství. Nevěra sice není nejčastější příčinou rozpadu manželských i mimomanželských svazků, ale pokud k ní dojde, má v naprosté většině případů pro manželství nebo vztah ničivé důsledky. V prostředí, kde se dlouhodobě oslabuje hodnota odpuštění a závazku vůči druhému, má jen málo párů sílu takovou krizi zvládnout. NTM chce inspirovat k tomu, aby si české páry mohly připomenout, co vlastně ve svém vztahu doopravdy chtějí a našly cestu, jak nezničit nebo napravit něco, na čem jim ve skutečnosti opravdu záleží důvěrný vztah. Chtěl bych poděkovat organizátorům NTM za odvahu s jakou se snaží o podporu manželství v době, kdy je naše společnost vůči instituci manželství čím dál cyničtější. Mít dobré manželství už jaksi nezapadá do moderní definice úspěchu. Pokud chcete na internetu najít jakýkoli pozitivní citát ohledně manželství, najdete ho jen velmi obtížně. Zato bonmotů plných sarkasmu a cynického nadhledu vůči manželství rozhodně nedostatek není. Jsem proto vděčný všem osobnostem, které NTM podpořily, že se za svou podporu manželství nestydí. Posláním NTM je připomenout si alespoň jednou za rok rozmanitost a krásu manželství jako základu života rodiny. Mezi hlavní cíle Národního týdne manželství je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství, motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství a propagovat programy i iniciativy zaměřené na rozvoj manželských vztahů v České republice. Osobní evangelizace (seriál) SEDM RŮZNÝCH OKRUHŮ OSOBNÍ EVANGELIZACE Milí čtenáři! Delší dobu jsme se na stránkách našeho zpravodaje Nové perspektivy věnovali seriálu Duchovní principy evangelizace. Věříme, že přinesl užitek, nejen v oblasti teorie, ale především praxe. V letošním roce 2011 jsme se rozhodli využít sedmi čísel zpravodaje k tomu, abychom se spolu s vámi zamýšleli nad sedmi různými způsoby osobní evangelizace. Misie ve vlastní rodině I na toto téma bylo již napsáno mnoho odborných teologických knih. Je to jedno ze stěžejních témat nejen Starého zákona, ale také Nového zákona, především evangelií, Skutků i epištol. Dokládá to velmi názorným a přesvědčivým způsobem, jak velice Pánu Bohu záleží na rodině. Nejen na její sociální funkci, ale především na její funkci duchovní. Jestliže v oblasti sociální budeme citovat našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka: Rodina je základní buňka státu, pak bychom měli jedním dechem dodat to, co platí v oblasti duchovní: Křesťanská rodina je základní buňkou církve. Většina křesťanů, a to ve všech dobách, viděla a stále vidí ve sdílení víry v Ježíše Krista v nejbližší rodině a mezi blízkými příbuznými veliký problém. Odpovídá to přesně tomu, o čem mluvil sám Ježíš při vyslání dvanácti učedníků, kteří měli jít a zvěstovat, že se přiblížilo království nebeské. Tehdy jim také řekl: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru více nežli mne, není mne hoden. (Matouš 10,21; 34-37). Pokud bychom vytrhli tato slova z celého kontextu života a díla Ježíše Krista, nebyli bychom zřejmě uchráněni stavu hlubokého pesimismu a deprese. Ježíš však dobře znal tvrdou realitu života. Uvedeným konstatováním určitě nechtěl zastínit stále znovu motivující zaslíbení: Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdož jsou v tvém domě. Nevěřící členové rodiny mnohdy těžko chápou, že pro jejich příbuzné by mohl být někdo o hodně bližší než oni sami. A to dokonce ne člověk z masa a kostí, ale nějaký neviditelný Bůh. V minulých dnech proběhla celým světem zpráva o tom, že mladá Somálka byla zastřelena za obrácení se ke křesťanství. Zpráva dále uvádí: Sedmnáctiletá dívka ze Somálska, Nurta Mohamed Farah utekla ze své vesnice Bardher v oblasti Gedo do oblasti Galgadud, aby tam žila u příbuzných. Její rodiče ji za opuštění islámu týrali. Dívka zemřela 25. listopadu Dva neidentifikovaní muži ji střelili do hrudníku a do hlavy pistolí. Existuje podezření, že to byli její příbuzní. Tento případ není ojedinělý

8 Osobní evangelizace (seriál) Na druhé straně je mnoho zcela opačných příběhů. Někdo z rodiny uvěří v Krista, prožije znovuzrození a stejnou zkušenost potom prožijí i další členové rodiny. Tyto příběhy jsou velikým důkazem Boží lásky a moci, toho, že Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. (1.Timoteovi 2,4) Pak je možné vidět při nedělních bohoslužbách celé rodiny aktivně zapojené do života církve! To je opravdový zázrak Boží milosti! Když si manžel duchovně rozumí se svou manželkou, když si rodiče duchovně rozumí se svými dětmi! Dovedete si představit, jak početné by byly i u nás v České republice křesťanské církve, kdyby v Krista uvěřily celé rodiny? Ale skutečnost je jiná. Věřící zápasí o nespasené příbuzné. Nejednou dlouhou dobu, po mnoho let. Nejtěžší je být úspěšným misionářem ve své vlastní rodině. Musíme však respektovat jasné biblické slovo: Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. (1. Timoteovi 5,8) Jak je to myšleno? Co to biblicky znamená starat se? Jak na to? Ne vždy to půjde přímo, přesně podle Ježíšova pokynu, o kterém čteme v Markově evangeliu, když se jednalo o uzdraveného člověka, který z obrovského nadšení, co prožil chtěl zůstat natrvalo s Ježíšem. Biblická zpráva nám však říká, že mu to Ježíš nedovolil a dal mu jiný pokyn: Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. (Marek 5,19) Nezbytnou součástí péče o rodinu, je vytrvalá přímluvná modlitba za požehnání pro jejich život, za jejich duchovní procitnutí a obrácení se ke Kristu. Věrná, ustavičná modlitba spoluvytváří pravý vztah Kristovy lásky ke všem členům rodiny. Je hrází proti hněvu, netrpělivosti, nespravedlnosti, posuzování a odsuzování. Velikou pomocí v duchovním zápasu o členy rodiny může být taktní pozvání věřících přátel do rodiny a navazující společný rozhovor. I v této věci je třeba veliké moudrosti. Při prvním setkání věřících přátel s nevěřícími členy rodiny nelze zřejmě začít od věroučných otázek. Velikou roli i zde mohou sehrát všechny projevy láskyplného zájmu o život druhého člověka, o jeho radosti, starosti, zájmy. Možná i nabídnutá pomoc v nejobyčejnějších věcech života. V této souvislosti nelze přehlédnout událost, zaznamenanou ve Skutcích svatých apoštolů o návštěvě Petra a dalších bratří v domě Kornéliově. Tomu tehdy anděl řekl: Pošli někoho do Joppe a pozvi k sobě Šimona. Co on ti poví, přinese spásu tobě i tvé rodině. (Skutky 11,13-14). Nakonec půjde vždy o jedno, naprosto podstatné. O svědectví našeho života, našich priorit, našich plánů a cílů. Jestliže na mně moji nejbližší nepoznají, že jsem se zásadně změnil, že žiji jinak než dříve, budu jim asi svědčit o Bohu marně. Důležité je zůstat pokorným křesťanem, který má odvahu přiznat a vyznat své pády a prosit nejen Pána Boha, ale i druhé členy rodiny za odpuštění. Tady platí jednoznačně Ježíšovo slovo: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. (Matouš 5, 16) Láska i ve stáří? Přečetli jsme za Vás S přibývajícím věkem přicházejí problémy. Cítíme, že stárneme, až nás někdy svírá úzkost. Jeden známý přišel o práci Kolega či přítel bojuje s rakovinou Chceme věřit, že jsme nezranitelní, ale v hloubi duše máme strach. Snažíme se tedy všemi způsoby dokázat sobě i jiným, že s námi ještě musí počítat. To platí i v manželských vztazích, zvláště v sexuální oblasti, což otvírá dveře pokušením k nevěře jen abychom sobě dokázali, že jsme schopni ještě milovat a být milováni. Také v manželství už dost dobře nevíme, jak na tom vlastně jsme. Prvotní zanícení opadlo, opotřebovanost z všedního života vyvolává únavu duše. Jak dál milovat bez citů, jež se zdají být ochromeny? Nahradil lásku zvyk? Jak ji probudit? Je to ještě možné? A mám k tomu vůbec chuť? Často se zdá, že si manželé rozumějí tak málo, že už se ani nesnaží spolu hovořit. U nás je to jako v nádražní hale, nehádáme se, občas se jen doma potkáme... Ostatně, není lépe mlčet než se neustále napadat? Co zůstalo z Lásky s velkým L? Všechno může obnovit jedině Duch svatý. Naučíme se od něho, že láska je něco víc, než jak ji zakoušíme v citové oblasti. Naplňuje se víc v něžnosti a věrnosti ve všedním životě než ve velkých vzplanutích a slavnostních prohlášeních. Sám Kristus nás učí U nás je to jako v nádražní hale, nehádáme se, občas se jen doma potkáme... o tajemství života v Nazaretě, o svatosti ve všedním životě, o milosti každý den obnovované. Každý den se od Boha budu učit milosrdenství a soucítění, to znamená starat se o druhého a nechat ho, aby se on staral o mne. Nezavázali jsme se snad, že se budeme vzájemně podporovat až do konce života? Sdílení mezi manžely tedy neznamená vzájemně si sdělovat stav své duše či svoje zármutky, ale pozorně a s láskou naslouchat druhému. Odpuštění už neznamená pouze odpustit druhému, co udělal, ale spíš mu odpustit, že je takový, jaký je, než aby nás to třeba i oprávněně popuzovalo. A také přistoupit na to, že i já sám musím požádat o odpuštění. Navíc se musíme naučit nebo znovu naučit chválit Boha za jeho věrnost, která je větší než naše bloudění. Protože takto miluje Bůh a každý z nás se o to musí dlouho snažit. Den za dnem nám Bůh pomáhá jistým způsobem pročistit pohled, jímž se díváme na druhého, a znovu najít cestu k jeho a také ke svému srdci. Mysleli jsme si, že díky lásce potrvá manželství a teď si uvědomujeme, že díky manželství trvá láska, protože do svazku s námi vstoupil Bůh: s tou podmínkou, že se společně k němu obracíme. Pak můžeme objevit netušenou hloubku lidské lásky a radost z toho, že zkoušky jí nemohou uškodit. Nastává druhé období lásky, čas obnovování závazku jednoho vůči druhému v něžnosti a věrnosti, čas takové lásky, kterou nás miluje Ten, jenž nikdy nezapře svou smlouvu

9 Závěrem Z OHLASŮ Naše dětské kvízy, které již mnoho let nabízíme k Vánocům, Velikonocům a na prázdniny, využívají také katechetové a učitelé náboženství. Vyluštěné kvízy spolu s kresbami a úvahami nám přichází nejen od jednotlivců, ale i od skupin dětí. Snažíme se jim vždy zaslat malou odměnu. Rádi Vám předáváme jejich poděkování, patří i Vám, našim přátelům a sponzorům. Děti ze ZŠ Provodov Šonov Vám moc děkují za zaslaný balíček. Vše udělalo velikou radost. Vánoční pejsek bude putovní. Děti si ho budou půjčovat na sobotu a na neděli. Jinak bude v družině. Marie Langrová zástupkyně ředitele školy. Ilustrace: Marie Plotěná Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Matoušovo evangelium 4, 4 AFORISMY PAVLA KOSORINA Jestliže žít šťastně manželství je takové umění, potom nám nezbývá, než to, abychom se stali opravdovými umělci. Někdy není třeba velké oběti stačilo by objetí. Nemusíš nic říkat tím co děláš, říkáš všechno. Aby rodina mohla v dnešní době obstát, musí stát jako strom všechny jeho větve nese jeden kmen. Být mužem, být ženou může mít někdo lepší program než ti dva? Všem našim odběratelům přejeme správné vykročení do nového roku 2011 v Boží moudrosti, pravdě a síle. Nové perspektivy Zpravodaj BTM č Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází sedmkrát ročně. Toto číslo vyšlo v lednu Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, P. O. Box 64, BRNO, tel/fax: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: RNDr. Petr Kolek. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: TISKNOS, Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. (List Židům 13, 4)

Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. (List Židům 13, 4) Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.120 č.119 Portál www.vira.cz Adopce nablízko Víkendy pro manžele Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94 Projekt Winton Train Představujeme ČEA Den modliteb Bible, Žalm 19, 1 Svátek sousedů Na úvod Ke komu jít? Ke komu jít, komu se svěřit? Je tak málo lidí, kterým můžeš

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126. T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126. T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126 T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR Nové vánoční texty Služba vězňům Pozvánka na koncert Na úvod Bůh odpovídá na modlitbu třemi způsoby: Ano! Ne! Ještě ne! protože ti to chce

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108 Vězeňské misie Astronaut J.Dutton Misie v Nepálu Katastrofa v Japonsku Na úvod Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Kdo bere stále ohled na lidi, snadno přehlédne

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98 Cestující misionář AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson Dětský kvíz Novinka - hra 3 v 1 Adventní zamyšlení V adventu vzhlížíme ke Světlu, které je mocnější, než všechna

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99 Časopis pro děti Rocky - muž v masce Reportáž z Německa Bible, Žalm 19, 1 Lidé v nouzi MOC MODLITBY Lidé se mohou: vyhýbat našim výzvám, odmítat naše poselství, oponovat

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95. Otazníky kolem Jozua. 5. a 6. červenec. Křesťanští zdravotníci. Představujeme TAJM.

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95. Otazníky kolem Jozua. 5. a 6. červenec. Křesťanští zdravotníci. Představujeme TAJM. Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95 Otazníky kolem Jozua 5. a 6. červenec Křesťanští zdravotníci Bible, Žalm 19, 1 Představujeme TAJM Modlitba Pane, Ty víš lépe než já, že jednoho dne budu stará. Dej,

Více

Billy Graham. Co bude po smrti? Dětský kvíz. Misie za totality. Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové misie č.90 è.88.

Billy Graham. Co bude po smrti? Dětský kvíz. Misie za totality. Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové misie č.90 è.88. Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové misie č.90 è.88 Billy Graham Dětský kvíz Misie za totality Bible, Žalm 19, 1 rafie na na titulní straně: vitráž v v modlitebně BJB Brno, návrh Marie Plotěná. Co bude

Více

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 2011

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 2011 NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 2011 NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 2011 Obsah Věrnost není slabost... 2 Úvodní slovo k Národnímu... 3 týdnu manželství 2011... 3 Národní týden manželství proč a jak... 5 Národní týden

Více

Afrika: V centru války

Afrika: V centru války Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.135 č.119 Afrika: V centru války Mistr Jan Hus Večeře Páně kdy? Bible, Žalm 19, 1 Velikonoční výzdoba Jsme staří Vadnou nám tváře, ale

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

SBORNÍK KONFERENCE ZE DNE 15. 2. 2011. v rámci Národního týdne manželství s mottem Věrnost není slabost

SBORNÍK KONFERENCE ZE DNE 15. 2. 2011. v rámci Národního týdne manželství s mottem Věrnost není slabost SBORNÍK KONFERENCE ZE DNE 15. 2. 2011 v rámci Národního týdne manželství s mottem Věrnost není slabost Použité zkratky: NTM Národní týden manželství KÚ SK Krajský úřad Středočeského kraje RP rodinná poradna

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

25 let v ČR. Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice

25 let v ČR. Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice 25 let v ČR Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice Prapor spásy 25. výročí Obsah Územní velitel Hans van Vliet 3 Slovo národního velitele 4 Jak nás vidí? 5 Národní velitelé za uplynulých

Více

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2010 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2009 (pro vnitřní potřebu) 2 MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

NEDĚLNÍ LISTY 4. číslo, 4. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 10. dubna 2009

NEDĚLNÍ LISTY 4. číslo, 4. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 10. dubna 2009 inzerce Milí sborovníci, setkání skupiny 25+ se poslední dobou účastní děti ve větším počtu než dospělí :-). Samozřejmě jde o naše vlastní děti, které přivádíme do společenství s sebou. Úvodní program

Více

Zpravodaj Brnenské tiskové misie è.86. Marie Plotěná. Velikonoční kvíz. Radim Passer. Velikonoce. Velikonoční letáčky

Zpravodaj Brnenské tiskové misie è.86. Marie Plotěná. Velikonoční kvíz. Radim Passer. Velikonoce. Velikonoční letáčky Zpravodaj Brnenské tiskové misie è.86 2 2008 Marie Plotěná Velikonoční kvíz Radim Passer Velikonoce Velikonoční letáčky Spočítej všechna svá požehnání Jestliže jsi dnes ráno vstal a cítíš se víc zdravý

Více

Afrika: pomoc UNICEF. Noc kostelů. Po Velikonocích. Pastorův syn

Afrika: pomoc UNICEF. Noc kostelů. Po Velikonocích. Pastorův syn Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.136 č.119 Afrika: pomoc UNICEF Noc kostelů Po Velikonocích Den matek Bible, Žalm 19, 1 Pastorův syn Zkoušky Že zašlo slunce? Zítra jeho

Více

4říjen. Budoucnost církve Chcete být svatí? František Radkovský. Učiňme člověka jako muže a ženu - Josef Kajnek

4říjen. Budoucnost církve Chcete být svatí? František Radkovský. Učiňme člověka jako muže a ženu - Josef Kajnek Budoucnost církve Chcete být svatí? František Radkovský Učiňme člověka jako muže a ženu - Josef Kajnek Nebojte se vysokého ideálu - Jan Graubner Ježíšovo slovo má moc dotknout se každého srdce - Papež

Více

Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky.

Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky. Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky. Heřmanův Městec srpen 2012 Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118. 20 let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118. 20 let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118 20 let služby BTM Věřící olympionici Romské sbory Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč ČEHO JSEM NIKDY NELITOVAL NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ CHVÍLE POZNÁMKY K PROROCKÝM KNIHÁM TÁBOR ETHERNA ANGLIČTINA AŤ ZŮSTÁVÁME VĚRNI,

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

IMMACULATA. Zdráva buď, ó Panno, prostá vší viny, skrze požehnaný plod života Tvého jsme zbaveni staré kletby! / 2013. č. 129

IMMACULATA. Zdráva buď, ó Panno, prostá vší viny, skrze požehnaný plod života Tvého jsme zbaveni staré kletby! / 2013. č. 129 Zdráva buď, ó Panno, prostá vší viny, skrze požehnaný plod života Tvého jsme zbaveni staré kletby! IMMACULATA 5 / 2013 č. 129 Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné Říjen Aby nám Pán rozmnožil naši víru

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 10, číslo 9/2007 Sbor Církve bratrské v Havířově Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ...Jestliže skrze tebe požaduji od lidí úctu k mému milosrdenství, máš na prvním místě ty vynikat touto důvěrou v mé milosrdenství. Požaduji od tebe skutky milosrdenství pramenící z lásky ke mně. Milosrdenství

Více

IKD. Rozhovor s Mons. Janem Vokálem. Křesťan a manželství. 20 Kč. Pravá láska musí být svobodná a bezpodmínečná. Služba varhaníka 5

IKD. Rozhovor s Mons. Janem Vokálem. Křesťan a manželství. 20 Kč. Pravá láska musí být svobodná a bezpodmínečná. Služba varhaníka 5 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Rozhovor s Mons. Janem Vokálem Křesťan a manželství Pravá láska musí být svobodná a bezpodmínečná Služba varhaníka 5 Karmelitánská knihkupectví

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123 Esoterický veletrh Dílna Stvořitele Tajemný pan P. Být s hledajícími A bude krásně Slunce protrhalo mračna Vatovou stuhu oblohy Do lůna země zavítalo světlo A pověsilo

Více