Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.106. Most přes řeku Kwai. Irena Sendler. Týden manželství. Valentýn. Láska i ve stáří?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.106. Most přes řeku Kwai. Irena Sendler. Týden manželství. Valentýn. Láska i ve stáří?"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.106 Most přes řeku Kwai Irena Sendler Týden manželství Valentýn Láska i ve stáří?

2 Na úvod KDYBY Kdyby si každá nota řekla: hudbu neudělá jedna nota nevznikla by symfonie. Kdyby každé slovo řeklo: jedno slovo nemůže vytvořit stránku nevznikla by kniha. Kdyby si každý kámen řekl: jeden kámen nemůže vystavět zeď nevznikl by dům. Kdyby si každá kapka vody řekla: jedna kapka vody nemůže vytvořit řeku nevznikl by oceán. Kdyby si každé obilné zrno řeklo: jedno obilné zrno nemůže osít celé pole nebyla by sklizeň. Kdyby si každý člověk řekl: můj projev lásky nemůže zachránit lidstvo nikdy by na zemi nebyla ani spravedlnost, ani mír, ani důstojnost, ani štěstí. Jako symfonie potřebuje každou notu, jako kniha potřebuje každé slovo, jako dům potřebuje každý kámen, jako oceán potřebuje každou kapku vody, jako sklizeň potřebuje každé obilné zrnko, potřebuje celé lidstvo Tebe. Tam, kde jsi, jsi jedinečný, a tedy nenahraditelný. Na co ještě čekáš? Vstoupili jsme do nového roku. Otevírá se před námi další kapitola našich životů, která je pro nás neznámá. Nevíme, co nám tento rok přinese. Zda budeme muset víc čelit neočekávaným těžkostem, různým překážkám, zkouškám, či se naopak víc radovat z různých osobních nebo pracovních úspěchů. Naše budoucnost je však pevně v Božích rukou. Mnoho věcí ohledně naši pozemské budoucnosti je nám zakryto. V Bibli však můžeme nalézat i jakési prorocké obrysy toho, jak se bude svět, ve kterém žijeme, dál vyvíjet a kam bude směřovat. A z toho můžeme něco vyčíst i pro tento rok, který je před námi. Prorok Izajáš v 60. kapitole v prvním a druhém verši říká: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Toto Izajášovo prorocké slovo nám otevírá pohled do budoucnosti. Na jednu stranu zakoušíme to, že temnota přikrývá zemi a soumrak národy. A tato temnota, zdá se, rok od roku narůstá. Můžeme to pozorovat kolem sebe v podobě rozkladu morálních a etických hodnot. A sám Pán Ježíš Kristus, když mluvil o znameních poslední doby, mimo jiné říká, že vychladne láska mnohých. Lidé budou vůči sobě nepřátelští, bezohlední, sobečtí Prorok Izajáš však tímto smutným konstatováním nekončí. Pokračuje ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Do rostoucí temnoty světa, kterého jsme součástí, stále svítí světlo Boží lásky a jeho slávy. A to platí i pro tento nový rok. Kéž světlo Boží slávy a jeho přítomnosti víc a víc prostupuje naše životy v tomto novém roce a kéž skrze nás druzí vidí živého a milujícího Krista, který je světlem a zvítězil nad každou temnotou! Zbigniew Lipus člen Bratrské rady BTM Misijní letáčky k Valentýnu Svátek zamilovaných den svatého Valentýna, se slaví na celém světě, v posledních letech také u nás nabyl značné popularity. Lidé se obdarovávají valentýnskými přáníčky valentýnkami, sladkostmi, šperky či květinami. Letos sv. Valentýn, svátek zamilovaných, připadá na pondělí 14. února. BTM již několik let připravuje k tomuto svátku speciální letáčky s cílem ukázat lidem na tu nejvyšší, dokonalou Boží lásku, bez které nejsou možné ani vztahy v lidské rovině. Proto je také součaná kolekce letáčků tematicky zaměřena především na lásku, vztahy, manželství a rodinu. 3

3 Z naší produkce zázrak na řece kwai Příběh britských zajatců, kteří se podíleli na výstavbě Železnice smrti, zachytil v knize Most přes řeku Kwai spisovatel Pierre Boulle. Podle jeho románu byl později natočen slavný oskarový film. Kniha i film má však pouze fiktivní děj zasazený do pozadí historických událostí. Naopak méně známý, ale pravdivý příběh, zachytil skotský kapitán Ernest Gordon v knize Zázrak na řece Kwai. Pod stejným názvem jsme vydali letáček, který přináší neuvěřitelně svědectví o síle odpuštění. V následujícím článku vám chceme autora blíže představit. S režisérem filmu Na konci všech válek Davidem L. Cunninghamem v roce Z naší produkce Záběr z filmu Na konci všech válek Ernest Gordon sloužil jako voják skotského regimentu v Malajsii a později v Singapuru. Byl zraněn a před postupujícími Japonci se spolu s několika spolubojovníky pokusil uniknout v džunce. Po osmi týdnech nebezpečné plavby v bouřlivém moři však byli všichni zajati japonskou válečnou lodí. V zuboženém stavu byli odvedeni do zajateckého tábora, kde ti, kteří se osvobození dožili, zůstali až do konce války. Japonci využívali zajatce k práci při stavbě železniční tratě z Rangúnu do Bangkoku. Při stavbě měli zajatci k dispozici pouze jednoduché nástroje krumpáče, lopaty, kladiva, kladky a dynamit. Podmínky při stavbě i v zajateckých táborech byly otřesné a po jejím dokončení se železnici neříkalo jinak než Železnice smrti. Z počtu obětí z řad spojeneckých zajatců a asijských dělníků vychází 30 mrtvých na 1 kilometr trati. Po několika měsících pobytu v táboře se kapitán Gordon sám ocitl na pokraji smrti. Byl vyčerpán nejen úmornou prací, ale také řadou nemocí. Postupně prodělal záškrt, úplavici, malárii, tuberkulózu a jeho nohy byly napadeny larvami. Gordon při své výšce téměř 190 cm vážil necelých 50 kilogramů! Lékař usoudil, že Gordon je ve stavu, kdy ho nezachrání už ani amputace nohou. Proto jej ani nepřijali do táborové nemocnice. Odnesli ho do velkého stanu, který byl čekárnou na smrt pro beznadějné případy. Právě tady je počátek zázraku, který se v táboře udál. O Gordona začali pečovat dva vojáci, Dusty Miller a Dinty Moore. Obětavě Gordona navštěvovali, omývali a obvazovali mu rány. Po několika týdnech se jeho stav začal zlepšovat a nakonec se uzdravil a mohl se vrátit zpět do tábora. Gordon vděčil za přežití dvěma mladým vojákům. Setkal se přitom s něčím, co doposud nepoznal. Obětavost, s níž se mu oba věnovali, jejich odvaha a trpělivost všechny tyto vlastnosti u Millera a Moora pramenily z jejich hluboké víry v Pána Ježíše Krista. To proměnilo i samotného Gordona. A nejen jeho. Poměry v táboře se začaly měnit. Vězňové začali s umírajícími jednat s úctou, pořádali důstojné pohřby a hrob každého muže označili křížem. Aniž je k tomu někdo pobízel, začali se více starat jeden o druhého než sami o sebe. To, co se ještě před nedávnem zdálo nemožné, se najednou stávalo skutečností Gordonovi zachránci se konce války nedočkali. Dinty Moore zemřel následkem vyčerpání, Dusty Miller byl popraven dva týdny před osvobozením tábora. Obal české verze DVD Na konci všech válek. Filmový představitel Ernesta Gordona na obrázku úplně vpravo. Po válce se Ernest Gordon rozhodl, že službě Bohu a lidem zasvětí svůj život. Stal se pastorem na Princetonské univerzitě ve Spojených státech. Kromě služby studentům a učitelům se věnoval pomoci pronásledovaným křesťanům v totalitních zemích. Ernest Gordon své zážitky popsal v knize Zázrak na řece Kwai. Podle knihy byl v roce 2002 natočen film Svatební požehnání s názvem Na konci všech válek. Ernest Gordon se účastnil přípravy filmu, jeho uvedení se však již nedožil. Zemřel v roce 2002 ve věku 85 let. Setkání s bývalým dozorcem Nagasem Takašim, který se mnoho let angažoval v úsilí o smíření a odpuštění křivd, které japonští vojáci způsobili za války vězňům internačních táborů. dvd Na konci všech válek SI MŮŽETE OBJEDNAT NA Chybějící lopata Ve vězeňském táboře se začaly dít věci, které Gordon později nazval Zázrakem na řece Kwai. Po většinu války byl vězeňský tábor jakýmsi experimentem přežilí nejschopnějších. Každý muž se staral sám o sebe. Pokud šlo o jídlo, vězňové bojovali o těch pár ždibců zeleniny nebo několik zrníček rýže, které plavaly v mastném vývaru. Důstojníci se odmítali podělit o cokoliv ze svých přídělů navíc. Krádeže byly v ubikacích zcela běžné. Muži žili jako zvířata. a nenávist byla hlavní motivací k tomu, aby člověk zůstal naživu. Najednou se však cosi změnilo. Zvláště jedna událost vězni otřásla. Japonští dozorci na konci každého dne po práci pečlivě počítali nářadí a jednoho dne dozorce křičel, že chybí jedna lopata. Rázoval sem a tam před nastoupenými vojáky, vyžadoval, aby mu řekli, kdo lopatu ukradl. Když se nikdo nepřiznal, začal řvát: Všichni umřít! Všichni umřít!l. V ten okamžik dobrovolně vykročil z řady muž, postavil se do pozoru a řekl: Já jsem to udělal. Dozorce na něj v záchvatu zuřivosti zvedl jinou lopatu a udeřil jí vojáka do zad. Muž se zhroutil k zemi, ale dozorce nepřestával a lopatou zasazoval další a další údery do jeho nehybného těla. Když běsnění dozorce konečně ustalo, byl muž mrtev. Kamarádi odnesli jeho tělo, aby ho mohli pohřbít na hřbitově vězňů vedle tábora. Když večer dozorci nářadí znovu přepočítali, zjistilo se, že došlo k omylu žádná lopata nechyběla. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. (1Jan 15, 13) 4 5

4 Představujeme Vám... Hrdinka II. světové války zachránkyně 2500 židovských dětí z varšavského ghetta. Před dvěma lety jsme v našem Zpravodaji uvedli strhující příběh Angličana Nicholase Wintona, kterému se podařilo z okupovaného Československa zachránit stovky židovských dětí před tábory smrti. Jedním z dětí byl i Tomáš Graumann, jehož svědectví si stále můžete objednat v našem letáčku (MT39). Před dvěma lety zemřela téměř neznámá polská žena Irena Sendler, která přispěla za války k záchraně neuvěřitelných 2500 dětí. Paní Ireně patří svým způsobem světové prvenství, dohromady totiž zachránila více životů než světově proslulí zachránci Oskar Schindler (okolo tisíce židovských občanů) a Nicolas Winton (669 dětí). Také na ni by svět neměl nikdy zapomenout. Irena Sendler Irena Sendler se narodila se ve Varšavě v rodině lékaře St. Krzyzanowskeho. Mezi pacienty jejího otce bylo mnoho chudých Židů, s jejichž dětmi si hrála a získala k nim vztah. Vystudovala pedagogiku a stala se úřednicí na sociálním odboru varšavské radnice, kde se kromě jiného věnovala péči o chudé židovské rodiny. Po okupaci Polska Německem zřídili nacisté ve Varšavě židovské ghetto, když do městské zástavby násilně přemístili asi 450 tisíc Židů. Ti nesměli opouštět území, obehnané třímetrovou zdí, trpěli nemocemi, hladem, byli odváženi do koncentračních táborů a posléze likvidováni. Situace se zde povážlivě zhoršila poté, co Němci zakázali jakoukoliv sociální pomoc. Irena i přes zákaz Židům pomáhala. Stala se členkou ilegální skupiny Żegota (Rada pomoci Židům). Opatřila si propustku a docházela do ghetta jako zdravotnice či údržbářka, přinášela peníze, potraviny i léky. Stala se vedoucí dětské sekce Żegoty a jejím úkolem bylo dostat na svobodu co nejvíc dětí. Za dramatických okol- ností byli kojenci vynášeni v krabicích od bot či vyváženi v bednách pod sedadly tramvaje; s ghettem sousedila vozovna. Větší děti byly obaleny mnoha vrstvami novin a v pytlích přehozeny přes zeď. Další úniky umožňoval odvoz v autě se špinavým prádlem či odpadky, do nichž se děti ukryly. Tak přijížděla často do ghetta údržbářka Sendlerová. Na korbě malého náklaďáku měla vycvičeného psa, který se vždy při kontrole u brány rozštěkal. Němci proto nezaslechli z auta nic podezřelého. Zachráněné děti putovaly do rodin, klášterů, ale i do dětských domovů mimo kláštery. O každém dítěti vedla paní Irena kartotéku. Jména však pro případ vyzrazení převáděla do šifer a zapisovala je na proužky hedvábného papíru. Celý tento archiv uložila do zavařovacích sklenic a ukrývala jej na zahradě své přítelkyně pod jabloní. Když byla roku 1943 gestapem zatčena a mučena, nepromluvila. Zachráněné děti tak zachránila podruhé. Dostala trest smrti. Organizace Żegota dokázala však podplatit bachaře, kteří zapsali Irenu na listinu mezi popravené a současně jí umožnili útěk. Do konce války žila v ilegalitě a pomáhala v odboji. Většina z dvou a půl tisíce dětí, jež se svými spolupracovníky dostala na svobodu, se ve zdraví dočkala míru. V roce 1945 byly děti podle seznamů ze sklenic identifikovány, ale jejich rodiče většinou již nežili V roce 2008 žilo ještě sedm set těchto dětí. Představujeme Vám... Pro její kontakty s polskou exilovou vládou ji komunisti pronásledovali a na její činy se zapomínalo. Paní Irena se stáhla do ústraní a působila ve varšavských sirotčincích a v domovech seniorů. Až v r studenti v Kansasu zpracovali její příběh, poté vznikl i The Irena Sendler Project (www.irenasendler.org). Mezinárodní federace sociálních pracovníků podpořila v r její nominaci Letní na Nobelovu tábor cenu za mír, ale tu, žel, nezískala. Paní Irena Sendlerová se dožila požehnaných 98 let. Více o Ireně Sendler Příběh Ireny Sendlerové znali více v zahraničí než v Polsku. Totalitní režim její rodné země neměl zájem o publicitu takového hrdinství a bránil dokonce jeho zveřejnění. Vše se změnilo až po roce Pomohlo v tom i udělení čestného občanství Izraele roku Nicméně i tak byla demokratickým Polskem vyznamenána až po záhadně dlouhé době: Řád Bílého orla, nejvyšší polské státní vyznamenání, obdržela až roku V Polsku dnes nesou jméno statečné ženy desítky škol. V r o ní byla vydána kniha od autorky Anny Mieszkowské, tato byla u nás minulý rok ve vydavatelství Víkend přeložena a uvedena pod názvem Děti Ireny Sendler. Přehledný článek, ze kterého jsme připravili i tento výtah, najdete na internetu pod názvem: Statečná Irena z varšavského ghetta. Je od Pavla Kováře, dlouholetého redaktora časopisu Reflex (http://czechfolks.com). 6 7

5 Nabídka nových letáčků Valentýn Zázrak na řece Kwai (H124) Příběh z doby 2. světové války, kdy Japonci na stavbu železnice v barmské džungli nasadili tisíce zajatců. V nelidských podmínkách je žene kupředu jen touha po pomstě a útěku. Skupina britských zajatců však navzdory krutosti svých věznitelů najde sílu odpustit. Letáček byl napsán podle knihy vzpomínek Ernesta Gordona. Více o autorovi se dočtete v článku na stranách 4 a 5. (Doporučená cena 3,40 Kč) Návrat marnotratného syna (RT82) Náš život se někdy podobá příběhu o marnotratném synu. Také my se v touze po nezávislosti často dostáváme do slepé uličky, cítíme se osamoceni a zklamáni. Právě palčivé rány života a trpké osobní zkušenosti nás mohou přivést zpátky domů k Bohu. Biblický příběh z Lukášova evangelia doplňuje zamyšlení Jana Titěry. (Doporučená cena 2,70 Kč) Co je to láska? (DK103) Láska není byt připravený na klíč, ale dům, který zbuduješ, udržuješ a často opravuješ. Není to ani dosažený vrchol hory, nýbrž výstup z údolí a někdy i bolestné pády. Není to pevné zakotvení v přístavu štěstí, je to plavba po moři, ve vlnách a za bouře. Několik myšlenek o lásce z knihy A. Grüna Umění stárnout (vyd. Karmelitánské nakl.). (Doporučená cena 4,90 Kč) Chtěla jsem být nejlepší! (S34) Ze všech chytrých a úspěšných lidí v mém okolí se stali soupeři. Nakonec jsem kvůli špatné známce už nechtěla ani žít O prázdninách mě rodiče přihlásili proti mé vůli na křesťanský tábor. Vůbec jsem nechápala, jak někdo v dnešní době může věřit v Boha. Po návratu z tábora jsem ale byla nadšená. Kamarádky, které jsem tam poznala, mi pomohly u Boha pevně zakotvit. Zjistila jsem, že Bůh je živý a rozhodla jsem se žít s ním naplno. Svědectví Katky Mrhové z brněnského sboru BJB. (Doporučená cena 3,50 Kč) Klíč ke šťastnému manželství (Z23) Dnes je naprosto normální žít na hromádce a nevěra je věc téměř veřejná. Kdo ještě dnes bere vážně sex určený jen pro manželský svazek? Náš život ale není jen tělesný či duševní, ale také duchovní. Ten se týká našeho vztahu k Pánu Bohu. Bible říká, že Bůh je láska. Prokázal to tím, že za nás dal život svého vlastního Syna, aby nám ukázal, že láska není jen otázkou citů, ale především činů. Text napsal Jan Titěra z BJB Brno. (Doporučená cena 3,50 Kč) Přeji pěkný den! (PT67) Každý den se může stát neopakovatelným darem, který dostáváme, abychom jej naplnili tím nejlepším způsobem: vděčností za dar života, láskou k bližním a radostným úsměvem na tváři Kartička s pěkným přáním a biblickým veršem ze Žalmu 118, 24. (Doporučená cena 2,70 Kč) Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy - 15 Kč, časopis + ukázka letáčků - 45 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. Nabídka nových letáčků Sex šlehačka na dortu (MT21) Sex je velmi krásný. Je prostředkem, kterým si muž a žena mohou vyjádřit lásku a úplnou oddanost. Není cílem. Je prostředkem. Proto je určen do vztahu mezi jednu ženu a jednoho muže na celý život. Tomuto vztahu se říká manželství. Někdo namítne: Proč hned vstupovat do manželství, když se chceme jen vzájemně potěšit? Autorem textu je Tomáš Řehák. (Doporučená cena 3,50 Kč) 5 SLOV (DT25) Honzík byl pasáčkem ovcí. Učení mu nešlo. Nemohl si nic zapamatovat. I pan farář se marně snažil, aby ho něco naučil. Nevzdal se však a jednoho dne mu řekl: Máš pět prstů na ruce. S jejich pomocí tě naučím to nejdůležitější, co potřebuješ v životě znát. Byla to věta z Bible, složená z pěti slov: PÁN - JEŽÍŠ - JE - MŮJ - PASTÝŘ. (Doporučená cena 2,70 Kč) Nabídka dříve vydaných letáčků Manželství není vždy procházka růžovým sadem (Z20) Manželství je vlastně laboratoří lásky. Má nám stále připomínat, že Bůh, který je Láska, stvořil muže a ženu a připravil pro ně spojení v manželství. Podle knihy Georgette Blaquierové Odvaha žít lásku upravila BTM. (Doporučená cena 3,50 Kč) DT53 - Nejen na Valentýna DK81 - Jsi milován! RT55 - Růže lásky DK67 - Láska je trpělivá (1. Kor 13) DK88 - Tajemství pravé lásky DOTISK OBLÍBENÉHO LETÁČKU PT52 - Láska na čem záleží? LETÁČKY SI MŮŽETE OBJEDNÁVAT TAKÉ NA NEBO TELEFONICKY

6 Rozhovor... Národní týden manželství Co je to Národní týden manželství? Dobré partnerské vztahy jsou jedním ze základních předpokladů pro kvalitní život jednotlivců i společnosti. Stěžejní role manželství v naší společnosti spočívá mimo jiné v tom, že poskytuje stabilní a láskyplné prostředí k výchově dětí a jako takové potřebuje podporu. A právě na podporu manželství v týdnu Valentýna probíhá u nás již pátý rok Národní týden manželství (NTM), největší celonárodní iniciativa na téma partnerských vztahů. Letos se bude konat v týdnu února NTM vytváří prostor, kde si můžeme připomenout, že spokojené manželství není samozřejmost, ale vztah, který bychom měli rozvíjet. Každý rok je Národní týden manželství příležitostí pro všechny páry zaměřit se na svůj vztah. Valentýn je synonymem romantiky a týden manželství se jí určitě vyhýbat nebude, stejně jako přátelství, komunikaci, odpuštění a radosti, které by v manželství neměly chybět. Národní týden manželství bude zahájen 14. února 2011 tiskovou konferencí, uspořádanou pod záštitou premiéra Petra Nečase v budově Úřadu vlády ČR. O bližší informace o konání NTM požádal koordinátora Národního týdne manželství v naší republice Petra Činčalu, PhD., Jan Titěra. Jak byste stručně zhodnotil uplynulé čtyři ročníky NTM v ČR? Národní týden manželství vznikl v ČR podle vzoru Velké Británie. V uplynulých čtyřech ročnících se NTM stal zastřešující iniciativou pro nejrůznější celostátní i místní aktivity kolem Valentýna, zaměřené na praktický rozvoj manželství a podporu jeho hodnoty ve veřejném a politickém prostoru. K této iniciativě se postupně připojili různí partneři, kteří pomáhají naplnit cíle NTM. Národní týden manželství podpořila řada významných politiků včetně minulého i současného premiéra vlády ČR. Opakovaně získal pozornost národních i regionálních médií, které během NTM věnují pozornost otázkám souvisejícím s rodinou a manželstvím. Každým rokem přibývá akcí, které netrvají den nebo týden, ale mají dlouhodobý účinek a vedou páry k tomu, aby na svém manželství pracovaly. Jsou to různé publikace, přednášky, semináře a kurzy jak pro ty, kteří se do manželství chystají, tak pro ty, kteří už do manželství vstoupili. Stovky manželských párů potvrzují, že ohrožené manželství se dá zachránit a že dobré manželství se dá ještě zlepšit, bez ohledu na věk. Co nového by měl přinést 5. ročník NTM v tomto roce? NTM chce inspirovat k tomu, aby si české páry mohly připomenout, co vlastně ve svém vztahu doopravdy chtějí a našly cestu, jak nezničit nebo napravit něco, na čem jim ve skutečnosti opravdu záleží důvěrný vztah. Rádi bychom povzbudili ty, kdo se do manželství chystají nebo už jsou svoji, aby v tomto týdnu zvláštním způsobem investovali do svého vztahu, který si to určitě zaslouží. Vedle motta Dobré manželství není samozřejmost, které provází NTM od prvního ročníku, se letošní týden manželství věnuje otázce věrnosti. Rozhovor... Má NTM dostatečně širokou podporu a ohlas v naší společnosti? Ačkoliv se o NTM hovoří opakovaně v různých médiích, ačkoliv má aktivní partnery a každý rok se ve spojení s ním konají desítky až stovky různých událostí, jsem přesvědčen, že NTM může získat ještě mnohem větší podporu, zejména tím, že se k této iniciativě připojí další města, a také např. další církevní společenství. Manželství jako takové není v naší společnosti příliš populární zejména díky nepříznivému vlivu médií, negativním zkušenostem některých lidí, ale také díky nedostatečné osvětě. Přáli bychom si, aby týden manželství mohl poskytnout veřejnosti pravdivější obrázek o smyslu a kráse zdravého manželského vztahu. Může se stát i BTM trvalým partnerem NTM a podepřít Vaše aktivity? S každým dalším partnerem se o Národním týdnu manželství mohou dozvědět další lidé. Ano, BTM se může stát trvalým partnerem, může pomoci informovat o NTM a snad i motivovat zejména věřící, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost této posvátné instituce, Božího daru z ráje. Děkuji za rozhovor. Potěšení je i na mé straně. Zapojte se i Vy! Rádi bychom povzbudili ty, kdo se do manželství chystají nebo už jsou svoji, aby v tomto týdnu zvláštním způsobem investovali do svého vztahu, který si to určitě zaslouží. Je bláhové si myslet, že se nám podaří vymýtit všechny rozvody. Ale přinejmenším to naše manželství může být bezpečným místem, kde platí slib lásky v dobrém i zlém, který jsme si dali a o kterém víme, že sliby nejsou chyby. Více o NTM na

7 Aktuálně Jaká jsou manželství v ČR? I když podle výzkumu brněnské Masarykovy univerzity a společnosti SC&C z roku 2009 je pro obyvatele České republiky v manželství nejdůležitější věrnost, sex, diskuze nad problémy a děti, právě nevěra je chronickým problémem českých manželství. Ukazuje se, že realita se od přání značně liší. Podle již mnohokrát citovaného výzkumu sexuologů Petra Weisse a Jaroslava Zvěřiny, zaměřeného na sexuální chování českého národa, bylo alespoň jednou během manželství nevěrných 64 procent mužů a 46 procent žen. Není proto divu, že i když není tolerována v rámci osobního vztahu, ve společnosti je nevěra tolerována a mnohdy považována za projev úspěchu. NTM chce nabídnout párům jiný pohled, který ukáže, že věrnost není slabost. Na otázku, co za tímto mottem ještě stojí, jeden ze zakladatelů a organizátorů NTM v ČR Jiří Unger odpověděl takto: O věrnosti se v pozitivním smyslu mluví v české společnosti snad už jen ve vztahu firem či obchodních řetězců k jejich zákazníkům či naopak. Reklamní letáky, věrnostní programy a karty sice hlásají, že věrnost se vyplatí, ale nějak jsme zapomněli, že totéž platí i ve vztazích, v manželství. Nevěra sice není nejčastější příčinou rozpadu manželských i mimomanželských svazků, ale pokud k ní dojde, má v naprosté většině případů pro manželství nebo vztah ničivé důsledky. V prostředí, kde se dlouhodobě oslabuje hodnota odpuštění a závazku vůči druhému, má jen málo párů sílu takovou krizi zvládnout. NTM chce inspirovat k tomu, aby si české páry mohly připomenout, co vlastně ve svém vztahu doopravdy chtějí a našly cestu, jak nezničit nebo napravit něco, na čem jim ve skutečnosti opravdu záleží důvěrný vztah. Chtěl bych poděkovat organizátorům NTM za odvahu s jakou se snaží o podporu manželství v době, kdy je naše společnost vůči instituci manželství čím dál cyničtější. Mít dobré manželství už jaksi nezapadá do moderní definice úspěchu. Pokud chcete na internetu najít jakýkoli pozitivní citát ohledně manželství, najdete ho jen velmi obtížně. Zato bonmotů plných sarkasmu a cynického nadhledu vůči manželství rozhodně nedostatek není. Jsem proto vděčný všem osobnostem, které NTM podpořily, že se za svou podporu manželství nestydí. Posláním NTM je připomenout si alespoň jednou za rok rozmanitost a krásu manželství jako základu života rodiny. Mezi hlavní cíle Národního týdne manželství je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství, motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství a propagovat programy i iniciativy zaměřené na rozvoj manželských vztahů v České republice. Osobní evangelizace (seriál) SEDM RŮZNÝCH OKRUHŮ OSOBNÍ EVANGELIZACE Milí čtenáři! Delší dobu jsme se na stránkách našeho zpravodaje Nové perspektivy věnovali seriálu Duchovní principy evangelizace. Věříme, že přinesl užitek, nejen v oblasti teorie, ale především praxe. V letošním roce 2011 jsme se rozhodli využít sedmi čísel zpravodaje k tomu, abychom se spolu s vámi zamýšleli nad sedmi různými způsoby osobní evangelizace. Misie ve vlastní rodině I na toto téma bylo již napsáno mnoho odborných teologických knih. Je to jedno ze stěžejních témat nejen Starého zákona, ale také Nového zákona, především evangelií, Skutků i epištol. Dokládá to velmi názorným a přesvědčivým způsobem, jak velice Pánu Bohu záleží na rodině. Nejen na její sociální funkci, ale především na její funkci duchovní. Jestliže v oblasti sociální budeme citovat našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka: Rodina je základní buňka státu, pak bychom měli jedním dechem dodat to, co platí v oblasti duchovní: Křesťanská rodina je základní buňkou církve. Většina křesťanů, a to ve všech dobách, viděla a stále vidí ve sdílení víry v Ježíše Krista v nejbližší rodině a mezi blízkými příbuznými veliký problém. Odpovídá to přesně tomu, o čem mluvil sám Ježíš při vyslání dvanácti učedníků, kteří měli jít a zvěstovat, že se přiblížilo království nebeské. Tehdy jim také řekl: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru více nežli mne, není mne hoden. (Matouš 10,21; 34-37). Pokud bychom vytrhli tato slova z celého kontextu života a díla Ježíše Krista, nebyli bychom zřejmě uchráněni stavu hlubokého pesimismu a deprese. Ježíš však dobře znal tvrdou realitu života. Uvedeným konstatováním určitě nechtěl zastínit stále znovu motivující zaslíbení: Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdož jsou v tvém domě. Nevěřící členové rodiny mnohdy těžko chápou, že pro jejich příbuzné by mohl být někdo o hodně bližší než oni sami. A to dokonce ne člověk z masa a kostí, ale nějaký neviditelný Bůh. V minulých dnech proběhla celým světem zpráva o tom, že mladá Somálka byla zastřelena za obrácení se ke křesťanství. Zpráva dále uvádí: Sedmnáctiletá dívka ze Somálska, Nurta Mohamed Farah utekla ze své vesnice Bardher v oblasti Gedo do oblasti Galgadud, aby tam žila u příbuzných. Její rodiče ji za opuštění islámu týrali. Dívka zemřela 25. listopadu Dva neidentifikovaní muži ji střelili do hrudníku a do hlavy pistolí. Existuje podezření, že to byli její příbuzní. Tento případ není ojedinělý

8 Osobní evangelizace (seriál) Na druhé straně je mnoho zcela opačných příběhů. Někdo z rodiny uvěří v Krista, prožije znovuzrození a stejnou zkušenost potom prožijí i další členové rodiny. Tyto příběhy jsou velikým důkazem Boží lásky a moci, toho, že Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. (1.Timoteovi 2,4) Pak je možné vidět při nedělních bohoslužbách celé rodiny aktivně zapojené do života církve! To je opravdový zázrak Boží milosti! Když si manžel duchovně rozumí se svou manželkou, když si rodiče duchovně rozumí se svými dětmi! Dovedete si představit, jak početné by byly i u nás v České republice křesťanské církve, kdyby v Krista uvěřily celé rodiny? Ale skutečnost je jiná. Věřící zápasí o nespasené příbuzné. Nejednou dlouhou dobu, po mnoho let. Nejtěžší je být úspěšným misionářem ve své vlastní rodině. Musíme však respektovat jasné biblické slovo: Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. (1. Timoteovi 5,8) Jak je to myšleno? Co to biblicky znamená starat se? Jak na to? Ne vždy to půjde přímo, přesně podle Ježíšova pokynu, o kterém čteme v Markově evangeliu, když se jednalo o uzdraveného člověka, který z obrovského nadšení, co prožil chtěl zůstat natrvalo s Ježíšem. Biblická zpráva nám však říká, že mu to Ježíš nedovolil a dal mu jiný pokyn: Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. (Marek 5,19) Nezbytnou součástí péče o rodinu, je vytrvalá přímluvná modlitba za požehnání pro jejich život, za jejich duchovní procitnutí a obrácení se ke Kristu. Věrná, ustavičná modlitba spoluvytváří pravý vztah Kristovy lásky ke všem členům rodiny. Je hrází proti hněvu, netrpělivosti, nespravedlnosti, posuzování a odsuzování. Velikou pomocí v duchovním zápasu o členy rodiny může být taktní pozvání věřících přátel do rodiny a navazující společný rozhovor. I v této věci je třeba veliké moudrosti. Při prvním setkání věřících přátel s nevěřícími členy rodiny nelze zřejmě začít od věroučných otázek. Velikou roli i zde mohou sehrát všechny projevy láskyplného zájmu o život druhého člověka, o jeho radosti, starosti, zájmy. Možná i nabídnutá pomoc v nejobyčejnějších věcech života. V této souvislosti nelze přehlédnout událost, zaznamenanou ve Skutcích svatých apoštolů o návštěvě Petra a dalších bratří v domě Kornéliově. Tomu tehdy anděl řekl: Pošli někoho do Joppe a pozvi k sobě Šimona. Co on ti poví, přinese spásu tobě i tvé rodině. (Skutky 11,13-14). Nakonec půjde vždy o jedno, naprosto podstatné. O svědectví našeho života, našich priorit, našich plánů a cílů. Jestliže na mně moji nejbližší nepoznají, že jsem se zásadně změnil, že žiji jinak než dříve, budu jim asi svědčit o Bohu marně. Důležité je zůstat pokorným křesťanem, který má odvahu přiznat a vyznat své pády a prosit nejen Pána Boha, ale i druhé členy rodiny za odpuštění. Tady platí jednoznačně Ježíšovo slovo: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. (Matouš 5, 16) Láska i ve stáří? Přečetli jsme za Vás S přibývajícím věkem přicházejí problémy. Cítíme, že stárneme, až nás někdy svírá úzkost. Jeden známý přišel o práci Kolega či přítel bojuje s rakovinou Chceme věřit, že jsme nezranitelní, ale v hloubi duše máme strach. Snažíme se tedy všemi způsoby dokázat sobě i jiným, že s námi ještě musí počítat. To platí i v manželských vztazích, zvláště v sexuální oblasti, což otvírá dveře pokušením k nevěře jen abychom sobě dokázali, že jsme schopni ještě milovat a být milováni. Také v manželství už dost dobře nevíme, jak na tom vlastně jsme. Prvotní zanícení opadlo, opotřebovanost z všedního života vyvolává únavu duše. Jak dál milovat bez citů, jež se zdají být ochromeny? Nahradil lásku zvyk? Jak ji probudit? Je to ještě možné? A mám k tomu vůbec chuť? Často se zdá, že si manželé rozumějí tak málo, že už se ani nesnaží spolu hovořit. U nás je to jako v nádražní hale, nehádáme se, občas se jen doma potkáme... Ostatně, není lépe mlčet než se neustále napadat? Co zůstalo z Lásky s velkým L? Všechno může obnovit jedině Duch svatý. Naučíme se od něho, že láska je něco víc, než jak ji zakoušíme v citové oblasti. Naplňuje se víc v něžnosti a věrnosti ve všedním životě než ve velkých vzplanutích a slavnostních prohlášeních. Sám Kristus nás učí U nás je to jako v nádražní hale, nehádáme se, občas se jen doma potkáme... o tajemství života v Nazaretě, o svatosti ve všedním životě, o milosti každý den obnovované. Každý den se od Boha budu učit milosrdenství a soucítění, to znamená starat se o druhého a nechat ho, aby se on staral o mne. Nezavázali jsme se snad, že se budeme vzájemně podporovat až do konce života? Sdílení mezi manžely tedy neznamená vzájemně si sdělovat stav své duše či svoje zármutky, ale pozorně a s láskou naslouchat druhému. Odpuštění už neznamená pouze odpustit druhému, co udělal, ale spíš mu odpustit, že je takový, jaký je, než aby nás to třeba i oprávněně popuzovalo. A také přistoupit na to, že i já sám musím požádat o odpuštění. Navíc se musíme naučit nebo znovu naučit chválit Boha za jeho věrnost, která je větší než naše bloudění. Protože takto miluje Bůh a každý z nás se o to musí dlouho snažit. Den za dnem nám Bůh pomáhá jistým způsobem pročistit pohled, jímž se díváme na druhého, a znovu najít cestu k jeho a také ke svému srdci. Mysleli jsme si, že díky lásce potrvá manželství a teď si uvědomujeme, že díky manželství trvá láska, protože do svazku s námi vstoupil Bůh: s tou podmínkou, že se společně k němu obracíme. Pak můžeme objevit netušenou hloubku lidské lásky a radost z toho, že zkoušky jí nemohou uškodit. Nastává druhé období lásky, čas obnovování závazku jednoho vůči druhému v něžnosti a věrnosti, čas takové lásky, kterou nás miluje Ten, jenž nikdy nezapře svou smlouvu

9 Závěrem Z OHLASŮ Naše dětské kvízy, které již mnoho let nabízíme k Vánocům, Velikonocům a na prázdniny, využívají také katechetové a učitelé náboženství. Vyluštěné kvízy spolu s kresbami a úvahami nám přichází nejen od jednotlivců, ale i od skupin dětí. Snažíme se jim vždy zaslat malou odměnu. Rádi Vám předáváme jejich poděkování, patří i Vám, našim přátelům a sponzorům. Děti ze ZŠ Provodov Šonov Vám moc děkují za zaslaný balíček. Vše udělalo velikou radost. Vánoční pejsek bude putovní. Děti si ho budou půjčovat na sobotu a na neděli. Jinak bude v družině. Marie Langrová zástupkyně ředitele školy. Ilustrace: Marie Plotěná Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Matoušovo evangelium 4, 4 AFORISMY PAVLA KOSORINA Jestliže žít šťastně manželství je takové umění, potom nám nezbývá, než to, abychom se stali opravdovými umělci. Někdy není třeba velké oběti stačilo by objetí. Nemusíš nic říkat tím co děláš, říkáš všechno. Aby rodina mohla v dnešní době obstát, musí stát jako strom všechny jeho větve nese jeden kmen. Být mužem, být ženou může mít někdo lepší program než ti dva? Všem našim odběratelům přejeme správné vykročení do nového roku 2011 v Boží moudrosti, pravdě a síle. Nové perspektivy Zpravodaj BTM č Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází sedmkrát ročně. Toto číslo vyšlo v lednu Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, P. O. Box 64, BRNO, tel/fax: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: RNDr. Petr Kolek. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: TISKNOS, Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM Manuela Jungová KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM prakticky a názorně Příručka plná impulsů pro pracovníky s dětmi i rodiče Odpovědi na otázky: Jak pracovat s dětmi v církvi a jak je zaujmout? Kde

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné.

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Často se mluví o předmanželské smlouvě. Většinou u celebrit. Ale méně častěji o tom, že manželství je smlouva uzavřená

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více