VÝPIS USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ze dne )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝPIS USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ze dne 31. 7. 2014 )"

Transkript

1 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ První letošní vítání občánků proběhlo až v červnu, a to ve čtvrtek dvanáctého. Dostavilo se všech 5 pozvaných dětí se svými rodiči. Populační krize se projevila už i ve Vnorovech.

2 VÝPIS USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ze dne ) Schválená usnesení Zastupitelstvo obce Vnorovy: určuje ověřovateli zápisu Antonína Tomečka a Ing. Jana Břečku. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje program 18. zasedání zastupitelstva obce. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje prodej pozemku p.č o výměře 75m2 zastavěná plocha, nádvoří v k.ú. Vnorovy pro firmu E.ON Distribuce a.s. České Budějovice za cenu 250,- Kč/m2. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje prodej pozemku p.č. 1766/2 o výměře 39 m2 v k.ú. Vnorovy pro pana Daniela Ivana, Vnorovy, Kráčalka 655 za cenu 70,- Kč/m2. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje prodej pozemku p.č. 1369/17 o výměře 391 m 2 v k.ú. Vnorovy dle GP č /2014 manželům Pavlu a Ivě Michálkovým, Vnorovy, Dolina 560 za cenu 70,- Kč/m 2. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje znění kupní smlouvy s odkládací podmínkou na prodej pozemku p.č. 2170/49 o výměře 24m2 pro stavbu garáže. Z důvodu většího počtu zájemců bude pro prodej rozhodující výše nabídkové ceny. Zastupitelstvo obce stanovuje jako základní nabídkovou cenu 200,- Kč/m 2. Zájemce, který podá nejvyšší nabídku, bude vyzván k podpisu kupní smlouvy do 15 dnů. Neučiní-li tak, bude smlouva podepsána po výzvě s druhým, případně dalším zájemcem podle pořadí nabídkových cen. (Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 1) schvaluje převedení veškeré vodohospodářské infrastruktury z majetku Obce Vnorovy (vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod) do majetku společnosti Vodovody a

3 kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/ Hodonín, IČ: formou navýšení základního kapitálu nepeněžitými prostředky za akcie společnosti VaK a.s. Hodonín. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2014 provedené radou obce dne (příloha č.3 ). (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje příspěvek na zakoupení 2 ks baterií ke skútru Cityliner 415 v celkové ceně ,- Kč pro pana Petra Herodese, Hlavní 381, Vnorovy. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) neschvaluje nabídku úplatného převodu pozemku p.č. 1260/3 v k.ú. Vnorovy od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2014 (příloha č.4). (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) pověřuje starostu obce k zadání vypracování studie proveditelnosti rekonstrukce (výměny) stávajících silničních obrub přes jednotlivé sjezdy od nemovitostí na celém úseku průtahu silnice I/55 přes obec Vnorovy a s tím související úpravu chodníků podle příslušných předpisů pro pěší. (Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0) ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Na slavnostním zahájení nového školního roku 2014/2015 jsme 1. září přivítali 246 žáků naší školy, z toho pak 38 čerstvých prvňáčků. Jim i jejich rodičům přejeme šťastný start a úspěšně zvládnutý celý první ročník. První den ve škole překvapil snad všechny žáky. Nové dlažby na chodbách a čerstvě vymalované chodby prosvětlily celý vnitřní prostor. Největší obdiv však získala celková rekonstrukce všech sociálních zařízení školy. Tyto rozsáhlé prázdninové práce vyžadovaly úzkou spolupráci firem Vodo Topo Pavka-Miroš, p. Balažoviče a p. Kubici, a také paní uklízeček a pana školníka, aby vše stihli včas uklidit a dát do pořádku. Za bezproblémové provedení těchto oprav a kvalitní práci všem děkujeme. Také bych chtěla poděkovat zřizovateli školy, Obci Vnorovy, jmenovitě p. starostovi A. Gazárkovi a p. místostarostovi P. Chudíkovi, za vstřícnost a podporu. Školní jídelna i letos nabízí odběr obědů do jídlonosičů pro cizí strávníky. Cena oběda je 56,- Kč. Stejně tak nabízíme i možnost uspořádání pohřebních hostin. Další informace získáte buď osobně v kanceláři u vedoucí školní jídelny, paní Macháčkové, nebo telefonicky na čísle I v letošním roce pokračujeme v základním vzdělávání podle vlastního ŠVP. Pro všechny žáky připravujeme opět různé akce, exkurze, projekty, pro veřejnost pak tradiční ples školy, různé besedy a po několika letech celoškolní akademii. O tom všem se můžete v průběhu roku více dozvědět na Na jeho začátku přeju všem žákům, rodičům, pedagogickým i provozním zaměstnancům i dalším přátelům školy příjemnou a otevřenou komunikaci a spolupráci, která doufám přispěje ke kvalitnímu vzdělávání v naší škole. Úspěšný celý školní rok všem : ). PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy

4 Z MATEŘSKÉ ŠKOLY Opět je tu září a s ním spojené zahájení nového školního roku. I když nám na cestu nesvítilo sluníčko, většina dětí se na nás jako ta sluníčka usmívala. Bylo i pár takových, které chtěly deštivé počasí podpořit a ronily slzičky. V letošním školním roce 2014/2015 nastoupí do naší školky 36 nově zapsaných dětí. Celkem máme 84 dětí na tři třídy. V každé třídě je 28 dětí ve věku 2,5 až 6 let. Paní učitelky a provozní pracovnice přichystaly prostory školky tak, aby bylo všude čisto a útulno. Paní kuchařky pro nás sestavily chutný a pestrý jídelníček. Na celý školní rok máme naplánováno spoustu akcí, divadel, dílniček, kterými si zpestříme běžné dny ve školce. Doufáme, že se nám letošní školní rok vydaří, a že si v červnu řekneme: Je škoda, že už končí. Školkové dění můžete sledovat i na internetových stránkách: Gabriela Komínková, ředitelka MŠ Vnorovy VNOROVSKÁ DESÍTKA Srpnová sobota ve Vnorovech již neodmyslitelně patří běhu Vnorovská desítka. Letošní 18. ročník se v několika směrech zapíše jako rekordní. Dříve než si na těchto stránkách přečtete krátkou reportáž z této akce, chtěl bych připomenout několik skutečností, týkajících se historie tohoto běhu. Duchovním otcem běhu ve Vnorovech je Karel Studnička. První ročník se uskutečnil v roce 1983, nesl název po Vnorovské rodačce Marii Kudeříkové a běžel se na náročné členité trati na Dolině. Od následujícího roku se již běžela současná trať. V roce 1990 bylo Vnorovám přiděleno mistrovství republiky v běhu na 25 km. Jednalo se o prestižní akci. Vyhrál je-

5 den z našich nejlepších vytrvalců Lubomír Tesáček - mistr Evropy z haly v roce Po pětileté odmlce začala běh organizovat skupina, v jejímž čele stál Václav Tomeček pod názvem Vnorovská desítka. Desetileté období v organizování tohoto stále populárnějšího silničního běhu ukončili v roce V roce 2006 se běh nekonal. Od následujícího roku se organizování ujala nová skupina nadšenců ve složení Zdeněk Blata, Jiří Třináctý, Pavel Pátek, Pavel Čumíček a Josef Korvas. Byl založen Běžecký klub Vnorovy, občanské sdružení. Později se připojila Martina Knotková. Bez nadsázky se dá říct, že na organizování se podílejí všichni rodinní příslušníci výše jmenovaných. Letošního ročníku se zúčastnilo 647 běžců ve všech kategoriích včetně doplňkových závodů. Loni to bylo 566, což je znatelné navýšení. Letos bylo na startovní listině zapsáno celkem 135 Vnorovjanů, z toho 119 dětí. O úvod sportovního odpoledne se postaraly již tradičně domácí mažoretky tygřice pod vedením Jitky Zlomkové a Jiřiny Stanislavové. Líbivému vystoupení diváci tleskali ještě dvakrát. Deset minut po třinácté hodině se ozval první startovní výstřel a na třistametrovou trať se vydaly dívky - ročníky 2003 a Následovali chlapci stejného ročníku. Postupně se vystřídaly další kategorie. Krátce po čtrnácté hodině přišel na řadu první vyhlašovací blok, oceňovali se první tři nejlepší, domácí závodník a nejlepší Orel. Následovaly další dětské běhy. Dívky a chlapci do pěti let byli nejpočetnější kategorií a způsobili rozhodčím a organizátorům drobné problémy. Bezmála šedesát dětí na startu v každé z těchto dvou nejmladších kategorií by se v příštím roce rozdělilo na dva běhy. Každý by se vyhodnotil samostatně. V příštím roce bude také připraveno víc drobných hraček, aby vyšlo na všechny. Asi desetiminutový déšť přiměl pořadatele a rozhodčí k úpravě časového programu. Běh s ženou na trakaři byl posunut z bezpečnostních důvodů až po kategorii juniorů a dorostenců, kteří běželi 2 500m. Divácky velmi oblíbená a ve Vnorovech nejmladší kategorie (loni byla premiéra) přišla na řadu po šestnácté hodině, kdy již slunce začalo vítězit nad dešťovými kapkami. Šedesátimetrový běh s ženou na trakaři nejrychleji zvládl

6 Mirek Pátek se svou sestrou Janou, druhé místo si svým výkonem vyběhla další sourozenecká domácí dvojice Martin a Hanka Ježkovi. Na start běhu s pivní bečkou se při letošním ročníku postavilo osm odvážlivců. Nejlépe se s nástrahami této netradiční disciplíny vypořádal již jednou jmenovaný Ježek, který zvítězil v čase 8,47, druhé místo patří opět domácímu borci Mirku Pátkovi a třetí skončil Ondřej Kučeřík z Hodonína. Sedmnáctá hodina již tradičně patří startu hlavního závodu. Ideální běžecké počasí- teplota 22 stupňů, bezvětří a výborná konkurence dávaly tušit, že se poběží velmi rychle a že by mohl padnout nový rekord. Ženy společně s muži nad 70 let běžely poloviční trať. První v cíli byla nestárnoucí Petra Kamínková, které k vytvoření nového rekordu chybělo 14 sekund, doběhla v čase 16:47, stříbrný stupínek patřil maďarské závodnici Zitě Kácser a na pomyslném bronzovém místě skončila Rumunka Daniela Cirlan, obě z Benedek Teamu. V mužích šel od prvních metrů do čela Keňan Abel Kibet Rop a náskok na své pronásledovatele postupně zvyšoval. Časomíra se zastavila na hodnotě 29:03, čímž vytvořil nový traťový rekord. Stávající rekord ukrajinského závodníka Wytalia Shafara z roku 2012 dokázal překonat o úctyhodných 20 vteřin. Druhý doběhl Ukrajinec Olexandr Babaryk a třetí v celkovém pořadí česká vytrvalecká jednička Milan Kocourek. Nejlepší Vnorovjanka mezi ženami byla Kateřina Tyllichová ve výborném čase 25:55 a v mužích to byl Radek Polášek. Časem 41:23 překonal rekord nejlepšího Vnorovjana Marka Kafky z roku 2008 o 2 sekundy. Druhý nejlepší domácí závodník na 10 kilometrů byl Jiří Tomeček 42:16 a třetí Martin Ježek 43:20. Nejlepší Vnorovjani od nejmladších kategorií jsou: Všetulová Klára 2009, Gubani Samuel 2009, Trávníčková Veronika 2008, Gazárek Petr 2007, Komínková Magdalena 2005, Gazárek Ondřej 2006, Knotková Andrea 2003, Absolon Nikola 2003, Knotková Michaela 2001, Vajgl Tomáš 2002, Korvasová Kateřina 1999, Kočiš Lukáš Závodu štafet se zúčastnilo celkem deset kvartet. Nejlépe z domácích si vedla čtveřice Janoušek Marek, Bittner Josef, Řičica Tomáš a Zachar Dominik, která svým časem 36:29 obsadila 4. příčku. Z domácích se ještě na závod štafet postavily tři mladé štafety. 8.místo Knotek Tomáš, Živěla Matěj a Pavel a Sítek Zdenek. 9. místo štafeta ve složení Knotková Alena, Knotková Michaela, Chabičová Magdalena a Pavková Veronika. 10. místo čtveřice ve složení Břečka Filip, Slavík Martin, Absolon Nikola a Kuryviál Lukáš. Poděkování domácím za finanční podporu: Obec Vnorovy, Dřevovýroba Gazárek, Kovoobrábění Všetula, Vnorovy NET, Agro Vnorovy, Stavospoj s.r.o., Premi okna s.r.o., Kovoobrábění Hanák, Vodo topo Pavka-Miroš, Elektroservis Břečka, FA Kubica, Stavební truhlářství Dula-Pelucha, Pohřební služba Pavka, Podlahářstvi Hála, Jiří Hnátek Pokryvačské práce, Švadlenka Blatová, Švadlenka Petruchová. Místním vinařům: Ing. Macháček Pavel, Řičica Pavel, MVDr. Konečný Václav. Restauracím: AJAX, Lidový dům. Hasičům za pomoc při pořadatelské službě. Všem, kteří věnovali cenu do tomboly. Poděkování vedení školy za poskytnuté prostory v den závodu. Poděkování občanům, kteří akci podpořili formou sběru kovového odpadu. Poděkování desítce dobrovolníků, kteří nám pomohli v den závodu. Poděkování všem, kteří vytvořili skvělou diváckou kulisu. Více informací, výsledky a fota naleznete na Josef Korvas

7 NAŠE OBEC RECYKLACÍ STARÝCH SPOTŘEBIČŮ PŘISPĚLA K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 182 televizorů, 75 monitorů a 1 730,89 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 80,92 MWh elektřiny, 3 736,40 litrů ropy, 361,59 m3 vody a 3,34 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 18,15 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 71,35 tun. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík. Asekol s.r.o. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA DOLINĚ Nové dětské hřiště na Dolině je v provozu od roku V roce minulém byla také provedena výsadba zeleně v okolí tohoto hřiště a na rozcestí u sv. Floriána za dotačního přispění z operačního programu životní prostředí. Dotace činila ,- Kč z celkové výše ,- Kč. Využitím této dotace se obec zavázala k desetileté udržitelnosti projektu. Těší nás, že je hřiště hojně využíváno, přesto bych rád upozornil na některé problémy, které zde vznikly. U chodníčku ve vstupu na hřiště je vitrína s provozním řádem, který je nutno dodržovat. V ní se lze dočíst např. pro jak staré děti je hřiště určeno a jak se mají herní prvky užívat (např., že skluzavka má sloužit pouze jízdě shora dolů a to v poloze v sedě). Proč? Protože

8 pro jiný způsob užívání nebyly prvky uzpůsobeny, jsou nadměrně namáhány, trpí, budou dříve opotřebené a navíc hrozí nebezpečí zranění. Proto bych rád vyzval doprovod dětí, aby si na své ratolesti dohlédl a provozní řád si uživatelé přečetli a dodržovali. A další problém vyvstal se zmiňovanou zelení. Neškodilo by trochu ohleduplnosti ke keříkům a stromkům, které ještě nestihly pořádně zakořenit a už jsou polámané, zničené, některé snad i ukradené (nebo co já vím kam se poděly). Každý by chtěl žít v krásném prostředí, ale to si jej musíme také udržovat a ne ničit. K tomuto mám ještě jednu velkou prosbu. Nevyužívejte veřejné prostranství za průlezkou z proutí k účelům, pro které bývá vyčleněna místnost se splachovacím zařízením. Nikomu z Vás by se nelíbilo, kdyby si 20 dětí denně ulevilo vedle domu. A stížností přibývá. K výchově patří i hygienické návyky a ohleduplnost k ostatním spoluobčanům a jejich majetku. Děkuji za pochopení. Pavel Chudík, místostarosta ZANEDBANÉ POLNOSTI A ZAHRADY Po roce 1989 chtělo hodně majitelů svá pole zpět do vlastního užívání. Vznikaly znovu záhumenky a lidé se pachtili, a rádi, na svém. Za 25 let se mnohé změnilo. Už ne každý má doma slepice, králíky, prasátko. Nepotřebujeme seno, slámu, řepu ani jiné krmení a tedy ani tu svou půdu. A tak je pronajímána (v lepším případě) a nebo odběhnuta (v případě horším). Jak k tomu přijde majitel sousedního pozemku, který se stará, okopává, postřikuje? Jde se nějak bránit? Ano. Povinnost občana, vlastníka pozemku, se starat, je ze zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která jej užívá z jiného právního důvodu, má povinnost podle 3 uvedeného zákona: a) zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, b) používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů proti škodlivým organismům pouze přípravky, další prostředky a mechanizační prostředky povolené k používání podle tohoto zákona, a to způsobem, který nepoškozuje okolní porost, zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí. Pokud vlastník či osoba využívající pozemek tuto povinnost nekoná, je na řadě upozornění a výzva k nápravě. Pokud k ní nedojde, nezbývá, než využít dalších možností spojených se sankcemi. SPORTÍK V tomto školním roce bude zahájena činnost kroužku Sportík dne 19. září. Jak už mnozí víte, je určen pro děti od 5 do 8 let věku. Scházíme se v pátky od 17 hodin u sportovní haly ve Vnorovech za školou. První půlhodinku strávíme v malé tělocvičně ZŠ a druhou ve sportovní hale. Co zájemce čeká? Honičky, rozcvička, šplh, kotouly, míčové a

9 pohybové hry, soutěže. Máte-li chuť zapojit svá dítka, není potřeba se nějak dopředu hlásit. Stačí přijít v uvedený termín, kdy nováčci obdrží přihlášku (do tělových. jednoty Orel, pod jejíž hlavičkou fungujeme), předají fotografii velikosti na OP, zaplatí členský příspěvek 100 Kč/rok a potom už jenom obout sálovky (cvičky), sportovní úbor a jdeme se hýbat. Rodiče si děti vyzvednou o hodinu později na stejném místě. Budeme se těšit na již ostřílené sporťáky, ale také nováčky se zájmem o sport. Pavel Chudík a Josef Korvas KOMPOST Jak je už všem občanům známo, naše obec třídí biologicky rozložitelný odpad (BRKO) od minulého roku. Do domácností zapůjčila společnost EKOR s.r.o. hnědé popelnice a má zde končit všechen odpad rostlinného původu ze zahrádek a kuchyní. A co potom s tím? Tento BRKO se odveze na kompostárnu do Těmic, kde se promíchá a probíhá kompostovací proces. Protože je výsledný kompost zpracován také z odpadů domácností ze Vnorov, mají občané Vnorov nyní možnost si za odevzdaný BRKO tento hotový kompost vyzvednout a použít. Funguje to asi tak, že auto, které odváží BRKO do Těmic se na zpáteční cestě nechá naložit kompostem. Ten je poté v kontejneru uskladněný v oploceném areálu za sběrným střediskem ve Vnorovech a tam si jej zdarma můžete nabrat do koleček, vozíků, pytlů, kyblíků. Kontejner je za plotem, a proto je nutné se předem domluvit s vedoucím Technických služeb Vnorovy, panem Řičicou (tel: ) na otevření brány. Pokud kompost Ekor poskytne a v našem areálu bude, je k mání. Až zásoby dojdou, počkáme na zkompostování do dalšího období a bude řada na ty, na které se nedostalo. Pavel Chudík, místostarosta PŘED 100 LETY VYPUKLA SVĚTOVÁ VÁLKA Dne 28. července 2014 si celý svět připomněl výročí 100 let od vypuknutí 1. světové války. Oficiálně skončena byla a do té doby to byl největší válečný konflikt v dějinách lidstva. Proto se zpočátku, kdy se válčilo v Evropě, nazývala Velká válka. Protože ale postupně válečné operace probíhaly i v Africe a na Blízkém Východě a do války se zapojily i Spojené státy americké, válčili i vojáci z Indie, Kanady,Austrálie a Nového Zélandu, stala Velká válka válkou Světovou. Po jejím skončení bylo na deset milionů padlých a všichni mysleli, že nic takového se už nemůže opakovat. Leč Světová válka dostala později další přídomek - "První" - protože nepoučený svět zakrátko rozpoutal Druhou světovou válku, ještě ničivější, ještě krvavější, ještě strašnější. V daleko větší míře bylo zasaženo také civilní obyvatelstvo, novým hrozným jevem byly miliony mrtvých v koncentračních táborech. A celková bilance 2. světové války - přes 60 milionů mrtvých. A opět svět přísahá, že se nic podobného nebude opakovat.

10 Jaká je situace dnes? Na světě je několik dosud lokálních konfliktů, kde ovšem vždy jsou v pozadí zájmy velmocí či spojeneckých bloků. Obě světové války byly rozpoutány pod záminkou, která maskovala skutečné velmocenské zájmy o nová území. Atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d Este nemusel vyústit ve válečný konflikt. Přepadení vysílačky v Gliwicích německými vojáky v polských uniformách byl také průhledný zastírací manévr. A přesto stačil jako záminka. Když si uvědomíme, co se stalo nedávno na Krymu a co se děje na východní Ukrajině, až z toho zamrazí. Také se operuje ochranou práv ruské menšiny na cizím území. Tento konflikt je od nás "co by kamenem dohodil". A raketou???? Výpis z obecní kroniky z roku 1914 (pokračování výpisů, které pořídil pan Jan Grabec) Všeobecná mobilizace byla vyhlášena 28. července 1914 a byla doručena do Znorov zvláštním poslem o půlnoci. Dne 31. července povolána byla první výzva, a to vojíni do 38 let, kteří do 24 hodin museli vojenskou službu nastoupit. Zároveň bylo do Hodonína předáno 9 koňů, kteří byli klasifikováni pro potřeby armády. Majitelům bylo vyplaceno po korunách. První voják ze Znorov padl dne 23. srpna Ignác Navara ve věku 26 let. Dne 24. srpna byly povolány další ročníky - od 38 do 42 let. V obci byly nařízeny hlídky ve dne i v noci. V noci byl natažen i řetěz přes silnici u radnice. Stráž opatřena ručnicemi musela každého cizího legitimovat. 12. října byly povolány k prohlídce do Kroměříže ročníky od 1892 do Z těch bylo odvedeno 21 mužů, kteří nastoupili vojenskou službu. Dne 31. října odevzdáno vojsku dalších 8 koní do Hodonína za cenu 850 korun. Dne 6. prosince povolány k prohlídce ročníky z nichž odvedeno 19 mužů. Od ústředních úřadů nařízeno bylo složiti za obec Znorovy 50 q rži a 30 q pšenice. Erár zaplatil za 1q 34 korun za rež a 41 korun za pšenici. Od ústředních úřadů nařízeno bylo složiti za obec Znorovy 50 q rži a 30 q pšenice. Erár zaplatil za 1q 34 korun za rež a 41 korun za pšenici. V roce 1914 se Světová válka teprve "rozbíhala". Přesto jenom vlastně za necelého půl roku padlo, zemřelo na následky zranění nebo se stalo nezvěstnými celkem 13 občanů Znorov a Lidéřovic. Začal se projevovat nedostatek potravin a zboží, muži chyběli na polích, v továrnách a rodinách. Ještě větší útrapy měly ale přinést následující válečné roky. Po skončení války bylo evidováno ze Znorov a Lidéřovic celkem 34 padlých, 24 zemřelých na následky válečných zranění a 9 nezvěstných. Hrob Františka Gazárka, nezvěstného od roku 1914, objevil až v roce 2006 pan Jan Grabec na italsko-slovinském pomezí. První světová válka přinesla velké utrpení a jejím důsledkem byl také mimo jiné rozpad Rakousko-Uherska a vznik nových států, včetně Československé republiky. Co o tom píše obecní kronika nám sdělí příští výpisy. Vydává OÚ Vnorovy, Hlavní 750, Vnorovy pod reg. číslem MK ČR E 12379

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. 4/2012 KYSELÉ JABLKO Všichni asi známe to přirovnání o kousání do kyselého jablka. Já nyní chci a musím do jednoho takového kyselého jablka kousnout. Jedná se o problém

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 www.mesto-kunovice.cz Číslo: 7/2015 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Tři kunovští králové, Mirek Duda, Jakub Machálek a Radovan Siman, symbolicky otevřeli Areál Jízdy králů Kunovice a další král Adam

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. č. 1/2013 TŘIĎME ODPAD, UŠETŘÍME! I když tomu počasí ještě moc nenasvědčuje, jaro už je tady a s ním přichází na řadu také jarní úklid. S tím samozřejmě souvisí také otázka

Více

Nová cyklostezka se už buduje

Nová cyklostezka se už buduje 2014 červenec Rekonstrukce hřiště Na Příkopech Počátkem června město zahájilo plánovanou rekonstrukci hřiště Na Příkopech. Přes počáteční technické problémy se stavba rozjela v poměrně svižném tempu a

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. Č e r v e n 2 0 1 4. www.hrusovanyubrna.cz

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. Č e r v e n 2 0 1 4. www.hrusovanyubrna.cz V y c h á z í č t v r t l e t n ě Č e r v e n 2 0 1 4 www.hrusovanyubrna.cz Obsah Obec 3 Slovo starosty 4 Výběr z usnesení 23/ZO/2013 5 Předvolební inzeráty 5 Meziobecní spolupráce 6 Informace o sběrném

Více

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY KYNOLOGICKÝ KLUB JIŘÍKOV SBĚRNÝ DVŮR. měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma červen 2015 číslo 6 ročník XX ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY KYNOLOGICKÝ KLUB JIŘÍKOV SBĚRNÝ DVŮR. měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma červen 2015 číslo 6 ročník XX ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma červen 2015 číslo 6 ročník XX ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY strana 2 RECYKLACE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ strana 3 INFORMACE Z RADNICE strana 4 MĚSTO HLEDÁ NOVÉHO

Více

Bořetické LISTY. Veselo hody!

Bořetické LISTY. Veselo hody! Bořetické LISTY ČERVENEC 2015 Číslo 2 Veselo hody! 1. stárkovský pár: Michal Bureš a Marika Kobzová 2. stárkovský pár: Marek Herůfek a Aneta Petrásková 3. stárkovský pár: Tomáš Bukovský a Jana Dofková

Více

KAROLINKA ÚČASTNÍCI U3V KAROLINKA NAŠE MĚ STO NA VALAŠSKU A KURZŮ MODERNÍ SENIOR V BRATISLAVĚ ČTVRTLETNÍK ČÍSLO 2/2014 ČERVEN 2014

KAROLINKA ÚČASTNÍCI U3V KAROLINKA NAŠE MĚ STO NA VALAŠSKU A KURZŮ MODERNÍ SENIOR V BRATISLAVĚ ČTVRTLETNÍK ČÍSLO 2/2014 ČERVEN 2014 ČTVRTLETNÍK ČÍSLO 2/2014 ČERVEN 2014 KAROLINKA NAŠE MĚ STO NA VALAŠSKU ÚČASTNÍCI U3V KAROLINKA A KURZŮ MODERNÍ SENIOR V BRATISLAVĚ Účastníci U3V uzavřeli akademický rok 2013/2014 výletem do Bratislavy

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 41 únor srpen 2012 2013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Zářijové stojí koncerty za to žít, v kostele j Co Místo nového

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Zpravodaj Město Morkovice-Slížany ročník -XVII, číslo 3 - září 2014 Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu Ve dnech 5. - 6. července 2014 se konalo Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu v Brně na

Více

ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA

ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA květen-červen 2011 ZDARMA V tomto čísle si přečtete: Usnesení ze zastupitelstva FOTOGRAFIE MĚSÍCE str. 3 René Kubelík opět v Neveklově str. 6 Adopce na dálku str. 9 Valná hromada

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového? Nový územní plán. Ze společnosti Otevření horolezecké stěny. Píšete nám XV. Všesokolský slet

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového? Nový územní plán. Ze společnosti Otevření horolezecké stěny. Píšete nám XV. Všesokolský slet Ročník 51. / Květen 2012 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového? Nový územní plán Ze společnosti Otevření horolezecké stěny Píšete nám XV. Všesokolský slet Podnikáme Záchrana v pravou

Více

Jesenický. zpravodaj 3. Vychází 30. 6. 2015. Mistři ČR mladších žáků ve volejbale Josef Štec, Matyáš Kuchařík, Pavel Böhm

Jesenický. zpravodaj 3. Vychází 30. 6. 2015. Mistři ČR mladších žáků ve volejbale Josef Štec, Matyáš Kuchařík, Pavel Böhm Jesenický Vychází 30. 6. 2015 zpravodaj 3 Mistři ČR mladších žáků ve volejbale Josef Štec, Matyáš Kuchařík, Pavel Böhm Zájezd do Kroměříže 28. 5. 2015 Obraz Amálie Štecové Vyletěla holubička ze skály se

Více

Barňák. ROČNÍK XX MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. Cena 10 Kč. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

Barňák. ROČNÍK XX MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. Cena 10 Kč. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů) Barňák Červen 2012 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XX MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj; Eva Lexová Internetová verze: Místní knihovna (Redakce neodpovídá za

Více

BESEDNÍK. Zámecké pivní slavnosti ČERVENEC, SRPEN 2015 ČÍSLO 227 PŘEHLED AKCÍ SRPEN, ZÁŘÍ LISTUJEME: LISTUJEME: LISTUJEME: Výstava komunální techniky

BESEDNÍK. Zámecké pivní slavnosti ČERVENEC, SRPEN 2015 ČÍSLO 227 PŘEHLED AKCÍ SRPEN, ZÁŘÍ LISTUJEME: LISTUJEME: LISTUJEME: Výstava komunální techniky BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVENEC, SRPEN 2015 ČÍSLO 227 LISTUJEME: Výstava komunální techniky str. 7 LISTUJEME: Na kole dětem str. 10 LISTUJEME: Pozvánky na odpustové oslavy str.

Více

ŘÍJEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč

ŘÍJEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč ŘÍJEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč Orientační závod historických vozidel zavítal i do Deštné, 6. září 2014, měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek,

Více

měsíčník města září 2014 cena 10 Kč

měsíčník města září 2014 cena 10 Kč měsíčník města září 2014 cena 10 Kč Stará pohlednice Světlé (ze soukromé sbírky) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Zasedání zastupitelstva. str. 3 Z historie... str. 16 strana 1 Školství...str. 18 Kultura...str.

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Telnický zpravodaj ročník XXII. číslo 2 květen 2012 www.telnice.cz Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Rozhovor s Jindřichem Bartkem Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Reportáže

Více

Ghost Komenského 50. Poděkování. 1 Červen - Srpen 3/2014. www.nivnice.cz

Ghost Komenského 50. Poděkování. 1 Červen - Srpen 3/2014. www.nivnice.cz 1 Červen - Srpen 3/2014 Červen- Srpen 3/2014 Ročník XXIV Cena 5 Kč Ghost Komenského 50 28. 6. 2014 se v areálu Nivnické riviéry konal 1. ročník Cyklomaratonu, pojmenovaný Ghost Komenského 50. Za krásného

Více

léto 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Školní rok plný dění a změn Rozhovor s manžely Vladykovými Oslava výročí spolku myslivců i vltavanů

léto 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Školní rok plný dění a změn Rozhovor s manžely Vladykovými Oslava výročí spolku myslivců i vltavanů ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o léto 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Téma: POVODNĚ Školní rok plný dění a změn Rozhovor s manžely Vladykovými Oslava výročí spolku myslivců i vltavanů V sobotu

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5 5 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 JIŘINA ŠIKLOVÁ V KLUBU SENIOR ZŠ PÍSNICE USILUJE O BEZPEČNĚJŠÍ CESTU DO ŠKOLY PRAHA-LIBUŠ NESOUHLASÍ S DALŠÍM KASINEM NEPLAŤTE ZA BIOODPAD POZVÁNÍ NA DĚTSKÝ DEN 1 2 3 4 5 6 7 1 Na

Více

První Farmářský obchod zahájil provoz

První Farmářský obchod zahájil provoz informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 3 červen 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA jhrákulasevíce přiblíží divákům - str.1 2 j Něchtěné dárky ve schránkách str.7 j Netradiční

Více

Prostìjovské. radnièní listy. Èíslo 7/2014 30. èervence 2014. Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport.

Prostìjovské. radnièní listy. Èíslo 7/2014 30. èervence 2014. Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport. Prostìjovské radnièní listy Èíslo 7/2014 30. èervence 2014 Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport www.prostejov.eu Olomoucká ulice prochází rekonstrukcí, Foto: archiv MMPv pozor na dopravní

Více

číslo 7 8 červenec srpen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 7 8 červenec srpen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 7 8 červenec srpen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Budeme mít v Novém Lískovci Park roku? strana 3 5 Informace z radnice strana

Více

7-8. Tanvaldští gymnazisté převzali svá maturitní vysvědčení. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení OA Tanvald

7-8. Tanvaldští gymnazisté převzali svá maturitní vysvědčení. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení OA Tanvald 7-8 červenec/srpen 2015 Vydává MěÚ Tanvald XXXIII. ROČNÍK Cena: 14 Kč www.tanvald.cz V pondělí 13. července a 10. srpna 2015 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Přes letní měsíce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

Maršovský zpravodaj. Co všechno nabídne návštěvníkům bývalá maršovská fara po skončení rekonstrukce? Čtěte na str. 9

Maršovský zpravodaj. Co všechno nabídne návštěvníkům bývalá maršovská fara po skončení rekonstrukce? Čtěte na str. 9 Maršovský zpravodaj červen 2012 ZDARMA Biskupský sál, kresba Dagmar Gottliebová Co všechno nabídne návštěvníkům bývalá maršovská fara po skončení rekonstrukce? Čtěte na str. 9 Vážení spoluobčané,v době

Více

640 let od založení obce Bernartice nad Odrou a 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů.

640 let od založení obce Bernartice nad Odrou a 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů. Vážení spoluobčané, v sobotu 28. června 2014 se za nádherného letního počasí uskutečnil v Březovém háji tradiční Den obce. Ten letošní byl však přece jenom něčím výjimečný. V tomto kalendářním roce si

Více