Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak správně rozvíjet dětský potenciál?"

Transkript

1 Jak správně rozvíjet dětský potenciál? Celodenní konference České asociace pro aktivní rozvoj dětí pro širokou veřejnost se zájmem o problematiku rozvoje dětí 19. května 2015, 9-16 hod. VŠFS, Estonská 500, Praha

2 Ing. Martin Chalupský předseda CAPARD, majitel master franchisy FasTracKids pro ČR, absolvent VŠFS Úvodní slovo 2 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

3 MUDr. Zuzana Ludvíková lékařka, absolventka LF UPOL všeobecné lékařství, zakladatelka projektu Ostrov objevů univerzita pro batolata, zakladatelka CAPARD, členka Mensy ČR, přednášející v projektu NTC Fyziologický vývoj dětského mozku Hustota neuronálních synapsí se mění v průběhu života. Novorozenci vykazují nízkou hustotu synapsí, ale v průběhu několika měsíců po porodu dochází k jejímu prudkému zvýšení a ve 3 letech obsahuje mozek dítěte 2x více synapsí než dospělý jedinec. Ve vývoji mozku dítěte existují tzv. senzitivní periody, které trvají přibližně do deseti let věku dítěte. Během nich se děti učí rychleji, snadněji a s větším významem než kdykoli v následujícím období. Tato otevřená okna příležitosti představují kritické periody, kdy mozek vyžaduje určité typy podnětů k tomu, aby vytvořil a upevnil neuronální synapse. 3

4 MUDr. Věra Kleplová pediatr, absolvent Fakulty dětského lékařství UK Praha, lékař oboru Rehabilitace a fyzikální lékařství, autorka originální reflexní techniky Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové, trenérka Co se v mládí naučíš, ve škole jako když najdeš Význam správného vývoje dítěte pro úspěšnost ve škole. Období od narození do roku života je pro dítě velkou školou s intenzivní výukou. Dítě se vyvíjí pohybově a v souladu s tím i psychicky a sociálně. Známé jsou vývojové fáze leh na zádech, pasení koníčků, přetáčení, plazení, lezení, nakračování, stoj, chůze. Vynechání některé z fází znamená nesoulad ve vývoji ve všech směrech. Toto kvantitativní hodnocení je orientační. Důležitější je kvalita vývoje jednotlivých fází. Při nácviku grafomotoriky jsou známé velké a malé pohyby, které se většinou soustřeďují na paže. Paže je ale součástí celého těla a proto je potřeba se věnovat celku. V přednášce bude poukázáno na klíčové momenty vývoje kojence, které, pokud nejsou realizovány, znamenají jisté problémy v předškolním a školním věku (vadné držení těla, hyperlordozu, kolena do X, ploché nohy, poruchu koncentrace pozornosti, poruchu koordinace, logopedické problémy, dys-problémy typu dyslexie, dysgrafie). Návrat do pohybových schémat kojeneckého věku a jejich procvičování znamená odstraňování známých problémů předškolního a školního věku. 4 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

5 Mgr. Ivana Vlková speciální pedagog (logoped, etoped), absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, majitelka soukromé speciálně pedagogické praxe, autor stimulačního projektu Předškolní přípravka, zakladatelka CAPARD Smyslové vnímání a jeho stimulace (u dětí ve věku od 0 do 6 let) Má li dítě úspěšně a s radostí zvládat nároky, které jsou na něho kladeny s nástupem školní docházky a dostalo tak možnost plně využít svých intelektových, poznávacích i pohybových schopností, mělo by zvládnout přirozeně přijímat, sledovat, zpracovávat a zapamatovat si nové podněty z okolí. Tuto schopnost má za předpokladu, že se mu dostalo v raném věku tzv. podnětného prostředí i v oblasti smyslového vnímání. Při současném způsobu života je přirozený rozvoj smyslového vnímání velmi podceňován. Děti bývají jednostranně zatěžovány v oblasti zrakového vnímání a tolik potřebná koordinace ruky a oka tzv. vizuomotoriky, prostorového či sluchového vnímání je zatlačena do pozadí. V prostředí akustického smogu děti nedokáží koncentrovat svoji pozornost a soustředí se jen obtížně na mluvené slovo, které není podpořeno vizuálním doprovodem 5

6 Mgr. Jana Hašplová Mgr. Jana Hašplová vystudovala pedagogickou fakultu a institut aromaterapie, zabývá se čínskou medicínou, fytoterapií a jinými harmonizačními technikami zaměřenými na rodinnou terapii, je zakladatelkou a ředitelkou Školy vědomého rodičovství, autorkou receptur jemných aromakompozic pro firmu Ellinor orientovaných na péči o celou rodinu, masážím dětí a kojenců se věnuje již od roku 1993, je autorkou knihy a výukového DVD Masáže dětí a kojenců, spolupracuje s institucemi pečujícími o zdravé i zdravotně postižené děti Význam masáží u dětí (0 10 let) Účinky masáží dětí a kojenců na zdravý vývoj fyzický i psychický Zkrácené seznámení s technikou DVD Speciální postupy u některých problémů prezentace Základní účinky aromaolejů DVD 6 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

7 PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D ředitelka Centra nadání, vystudovala obor učitelství pro základní školy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde své studium rozšířila o doktorské studium pedagogiky učitelství pro VŠ, ve své disertační práci se věnovala problematice vzdělávání mimořádně nadaných žáků na základní škole a v rigorózní práci se věnovala volnočasovým aktivitám pro mimořádně nadané žáky v podmínkách ČR, dlouhodobě se věnuje problematice vzdělávání mimořádně nadaných dětí, pracovala jako odborný pracovník - koordinátor péče o mimořádně nadané žáky na Institutu pedagogicko-psychologického poradenství při MŠMT ČR, věnuje se vzdělávání učitelů mateřských a základních škol, je členkou Mensy a odborným garantem metody NTC v ČR, vydala řadu prací, článků i monografií, publikuje pro řadu odborných časopisů Intelektová stimulace dětí v raném věku: modní trend nebo nevyhnutelný směr pro budoucnost? Příspěvek se zaměřuje na zdůvodnění nutnosti včasné a intenzivní intelektové stimulace v raném věku. Budou představeny některé projekty a publikace, které se o tuto stimulaci snaží. 7

8 Ing. Martina Boroňová majitelka jazykové školy na Praze 4, lektorka angličtiny pro děti, má čtyřletou zkušenost s výukou přímou metodou a šestiletou praxi ve výuce angličtiny pro děti i dospělé Kdy je vhodné začít s výukou cizího jazyka u dítěte Kdy je vhodné začít s výukou cizího jazyka u dítěte, aby to mělo co největší efekt a nebylo to pro něj nijak škodlivé. Jak mu již od začátku dát náskok, ale zároveň jej nepřetížit. Jak se vyvíjí řečové centrum v mozku dítěte a jak toho využívají nové metody výuky jazyka, jak by mělo učení vypadat a jaké vedlejší efekty může raný začátek mít. 8 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

9 PaeDr. Jana Hochová zakladatelka Aliance dětského plavání v ČR, nejvýznamnější odbornice v oblasti kojeneckého plavání v České republice, absolventka a později i odborná asistentka na katedře plavání FTVS UK, kde se dlouhodobě věnovala tvorbě metodiky kojeneckého a batolecího plavání, zakladatelka kojeneckého plavání pro širokou veřejnost v ČR, založila jeden z prvních klubů v ČR. Za dobu svého působení vychovala desítky instruktorů plavání kojenců, které dnes tvoří základ mnoha plaveckých klubů. I nadále se podílí na vývoji metodiky a uvádění nejnovějších poznatků do praxe Význam plavání pro děti od kojeneckého věku do 10 let Plavání jediná pohybová aktivita, která se dá provozovat od narození do vysokého stáří. Pohybová aktivita, která pozitivně ovlivňuje vývoj dítěte. Pohybová aktivita, která je doporučována pro nedonošené děti. V kojeneckém věku je jedná o aktivitu, kde dochází k velice úzkému kontaktu rodiče s dítětem, což ovlivňuje další vývoj dítěte. Pohybové hříčky ve vodě jsou i vhodnou rehabilitační aktivitou. Plavání zatěžuje rovnoměrně celý pohybový aparát a ovlivňuje i srdečně cévní systém. Ve věku batolete se děti učí základní plavecké dovednosti nezbytné pro plavecký výcvik, který navazuje. Plavání ovlivňuje nejenom fyzickou stránku děti, ale i jejich psychiku. Pokud dítě neumí plavat a sedí na okraji bazénu, nebo u moře sedí opodál a je vyloučeno ze hry, negativně to ovlivňuje jeho sebedůvěru, zařazení v kolektivu. V současné době jsou děti zatěžovány jednostranně Plavání je aktivita, která pomáhá rovnat svalovou nerovnováhou. Posiluje srdečně cévní systém. Současná populace je na tom pohybově velice špatně a jak říkal již Tyrš: ve zdravém těle, zdravý duch a tímto heslem bychom se měli i řídit. 9

10 Hanka Luhanová ředitelka České asociace dětské jógy, zakladatelka Lali jógy uceleného programu cvičení jógy pro děti a autorkou publikací s tématikou dětské jógy, lektorka seminářů o dětské józe Jóga specifika cvičení s dětmi; praktické rady a nápady 1. JÓGA a specifika cvičení s dětmi 2. PROČ zařadit dětskou jógu do předškolního vzdělávání 3. JAK cvičit jógu s dětmi, aby jim byla prospěšná 4. PRAKTICKÉ rady a nápady 10 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

11 Ricky Goodman worked in Corporate multinational organizations for over 20 years, primarily in Central & Eastern European Senior Finance roles. He has direct work experience in more than 20 countries and across several industries. Despite his ability with numbers his passion has always been for the people side of business and life. Training in Personal Development, and then qualifying as a life coach, Ricky discovered that Emotional Intelligence seemed to underpin success in leadership, management, teamwork, well-being and happiness. He made his career switch to follow his passion and decided to dedicate the next phase of his life to passing on EQ skills. Ricky is qualified in three established EQ assessment tools. Now working for Tarsago with the brand EQCEE as a partner of Six Seconds he hopes to spread the practice of Emotional Intelligence in the region. When asked to describe himself he states I am a catalyst for the potential of others. Ricky has co-authored with Vladimira Cottaris on selfawareness in a book targeted at business women. ISBN ISBN Developing Children s Emotional Awareness What is Emotional intelligence? Why is it Important? Why should we develop our children s emotional intelligence? My personal experience! 11

12 Ing. Tomáš Blumenstein předseda Mensy ČR, absolvent Fakultu stavební VUT Brno, člen Mensy ČR, podílel se jako dobrovolník na stovkách aktivit pro dospělé i děti testující IQ, organizátor konferenci, zahraničních zájezdů, exkurzí a přednášek, od roku 2008 rozjížděl soutěž Logická olympiáda, zakladatel a ředitel vzdělávacího spolku Třída Prostějov, o.s. Podpora a rozvoj nadaných dětí Mensou ČR Stručný přehled aktivit a projektů, které Mensa realizuje pro děti: Dětská Mensa, Logická olympiáda, Mensa gymnázium, dny plné her, herní kluby, kluby nadaných dětí, školy spolupracující s Mensou, konference, Mensa NTC, letní a příměstské campy, setkání rodin s nadanými dětmi, celostátní setkání Dětské Mensy. 12 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

13 Jana Vašáková šéfredaktorka časopisu F.O.O.D., výživová poradkyně se specializací na výživu během těhotenství, kojení a dětskou výživu spolupracovala mimo jiné s časopisem Dieta (7statečných/Hubneme do plavek společně s Petrem Havlíčkem) a časopisem Maminka, je autorkou diáře Dietáře, autorka kulinárních knih (Míny a Týny Pohádková kuchařka, Velký dietní plán I. a II., Jezte česky rok v naší kuchyni a novinka Od pondělí do pátku), znát ji můžete také z televize (Tescoma s chutí na TV Nova a Mr. & Mrs. Food na Metropol TV) Vliv výživy a médií na vývoj mozku v dětském věku Jaká by měla být správná skladba jídelníčku v období těhotenství, kojení a při zavádění prvních příkrmů? Má nutriční složení výživy v dětském věku vliv na vývoj mozku? Které látky podporují jeho aktivitu? A které naopak mohou škodit? Jak se naučit používat selský rozum v době, kdy média, reklamy apod. útočí na naše mateřské smysly? Jak nastavit správné hranice v komunikaci s dětmi? Nedávat či dávat zakázané ovoce? To vše se dozvíte na přednášce, jež reaguje na aktuální dění v oblasti médií (internetu, časopisu, televizi) ve vztahu k dětské výživě. 13

14 Ing. Hana Nováková Batolecí výživa jako součást prvních 1000 dní 14 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

15 PaedDr. Dana Kutálková klinická logopedka (soukromá praxe, Nemocnice Na Homolce, Program H+), vystudovala logopedii na Pedagogické fakultě UK v ročníku prof. MUDr. PhDr. Miloše Sováka DrSc, po absolutoriu dva roky učila na škole pro děti se zbytky sluchu, specializuje se zejména na prevenci poruch řeči a na péči o děti s dysfázií, několik let vedla i Logopedickou společnost Miloše Sováka, publikuje v časopisech pro rodiče i v odborném tisku a je autorkou několika publikací vedle ucelené řady logopedických metodik jde o tituly týkající se zejména logopedické prevence a civilizačních dopadů na vývoj řeči, přes dvacet let byla i editorkou sborníků Česká logopedie, je lektorkou řady tématických kursů zejména pro pedagogické pracovníky nejen v Praze, ale i v jiných krajských zařízeních pro další vzdělávání Dětská řeč a civilizace Vývoj dětské řeči je vlivem současného způsobu života a explozivního rozvoje techniky vystaven řadě okolností, které mají za následek klesající kvalitu řečových dovedností a stoupající množství poruch komunikačních dovedností v předškolním věku. Ve školním věku nebývale přibývá specifických poruch učení a poruch pozornosti. Nelze přehlédnout ani stoupající počet vývojových poruch řeči, zejména dysfázii. Přitom nejméně polovině problémů by se dalo poměrně snadno předejít.vedle stručného rozboru příčin změn ve vývoji řeči příspěvek nabídne možnosti řešení z pohledu klinického logopeda. 15

16 Prom.fil. Ivo Vasiljev, CSc. lingvista, jazykovědec, český koreanista a vietnamista, bývalý vedoucí oboru vietnamistika na Filosofické fakultě UK, pedagog a polyglot, v současnosti se zabývá především vietnamštinou, vícejazyčností a kulturami východní Asie, vystudoval obor korejština dějiny Dálného východu na FF UK v Praze, v letech vědecký pracovník Orientálního ústavu ČSAV, v letech odborný pracovník Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV, pracoval jako poradce managementu na projektech mezinárodní firmy IMPAC v ČR, NA tchaj-wanu, v Malajsii a v Thajsku, od roku 2006 do r se v sociolingvistickém týmu FF UK v Praze podílel na evropském výzkumném projektu LINEE (Languages in a Network of European Excellence) výzkumem jazykové poblematiky vietnamské komunity v České republice, je spoluautorem Velkého učebního česko vietnamského slovníku, je autorem několika desítek vědeckých článků z oboru jazykovědy a etnografie, aktivně používá češtinu, ruštinu, angličtinu, francouzštinu, němčinu, vietnamštinu, korejštinu, dále do jisté míry ovládá japonštinu, maďarštinu, čínštinu, slovenštinu, polštinu, bulharštinu, malajštinu, od počátku 70. let minulého století se zajímá o rozvíjení intelektuálních schopností dětí od nejútlejšího věku, některé myšlenky v tomto směru vyložil v knize Život s více jazyky (2011) Capartí mozek brána jazykům otevřená Nejlepší cesta k osvojení více jazyků začíná mateřštinou. Pevné základy vzdělání je nutno klást v raném věku, proto nejdůležitějšími učiteli musí být rodiče a prarodiče. Včasným poznáváním světa věcí a světa jazyka lze dětskou plasticitu mozku a jeho funkcí, včetně schopnosti učit se snáze dalším jazykům zachovat i do pozdějšího věku. Stejně lze rozvíjet i přirozenou dětskou zvídavost tak, aby ani ve starším věku nebyla potlačena a nahrazena lhostejností. Princip poznávání od nepaměti. Mozek aktivně rozvíjený od útlého věku mnohem pomaleji stárne. 16 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

17 Partneři CEFF Certified E-Friendly Food je nezávislý projekt, zaměřený na přídatné látky v potravinách (neboli aditiva, běžně také éčka. CEFF sleduje přidatné látky, u nichž existuje potenciální zdravotní riziko při konzumaci ve vyšším množství, a jež lze ve výrobním procesu nahradit látkami přírodního původu. Vybrané přidatné látky nejsou v potravinách mnohdy nutné vůbec, například proto, že jim pouze propůjčují vizuálně atraktivnější barvu či výraznější chuť. Česká máma Anketa Česká máma hledá od roku 2012 nejoblíbenější značky a prodejce zboží pro kojence, batolata a předškoláky v ČR za daný rok. Hledá také nejzajímavější Novinky roku v různých kategoriích a Českou mámu roku. Neustále inspiruje maminky zajímavým obsahem, infografikami a soutěžemi spojenými s minianketami na www. ceskamama.cz. Ellinor Více jak 10 let vytváříme a nabízíme jemně vonící bylinnou přírodní kosmetiku vhodnou pro péči o celou rodinu. Naše firma přináší ty nejčistší produkty z bylin a stromů, které můžeme vhodně využívat během celého života. Maminky u nás najdou výrobky, které jsou díky své jemnosti vhodné pro doprovázení období těhotenství (elasticita kůže bříška i tkáně hráze, hygiena, úleva od únavy i nevolnosti) porodu (posílení a uvolnění) a šestinedělí (podpora kojení, elasticita, hojení). Přírodní kosmetika je také vhodná pro děti (uvolnění při kolikách, zklidnění až ke spánku, jemné koupele pro imunitu i radost). Také muži mohou mezi našimi výrobky a vzácnými silicemi najít takové, které ulevují mysli a tělu od velkého vytížení a každodenního stresu. 17

18 FasTracKids My ve FasTracKids věříme, že lidský život lze nejvíce ovlivnit v předškolním věku, kdy dětský mozek pracuje na plné obrátky. Všeobecný rozvoj dětí a jejich nadání je pro nás posláním. Všechny děti jsou jedinečné a každé má talent. Proto děti rozvíjíme individuálně krok za krokem dle jejich potřeb a možností. For kids Jediný odborný veletrh v Čechách zaměřený na děti Průřez vším, co dětem zpříjemní a rodičům usnadní život Zastoupení svazů a společností sdružujících odborníky Odborný doprovodný program konference, workshopy Setkání odborné i laické veřejnosti Zábavný program pro návštěvníky Rozsáhlá mediální kampaň Hami S dlouholetými zkušenostmi a znalostmi v oblasti dětské výživy je Hami pro české maminky inspirací a oporou, aby se svým děťátkem mohla probouzet všechny jeho smysly. Lali jóga pro děti Ucelený programu cvičení dětské jógy, vychází z dětské hravosti a fantazie, přičemž předvádí jednotlivé cviky a sestavy a vkládá je do básníček, tak jak je najdete i v knížkách Lali cvičí jógu a Jak se zdraví sluníčko. Mensa ČR Mensa je mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace (tedy s IQ nad 130). Mensa ČR nabízí svým členům i veřejnosti intelektuální stimulaci prostřednictvím zájmových skupin, místních i celostátních setkání, přednášek, exkurzí. Mensa ČR vydává časopis, je zřizovatelem gymnázia pro nadané děti v Praze, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice, realizuje soutěž Logická olympiáda, projekt Mensa NTC pro školky, zřizuje kluby nadaných dětí, provádí testování IQ veřejnosti. 18 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

19 Mentem Online trénink kognitivních funkcí mozku Mentem.cz. Za pomoci 25 online cvičení a her postupně procvičíme vaši paměť, pozornost, prostorovou orientaci, představivost nebo rychlost. Minya Jsme tým lidí, kteří pracují více jak 10 let v oblasti online marketingu. Pro nás je podstatné, že nás naše práce baví, prostě ji máme rádi. Naši klienti potvrzují, že svoji práci odvádíme dobře, a to je pro nás hnacím motorem kupředu. mobil-pocket Už vás nebaví nosit své věrnostní a klubové karty v peněžence nebo po kapsách? Uložte si je nyní do svého chytrého telefonu nebo tabletu a mějte je neustále při sobě. Stáhněte si vychytanou a zdarma dostupnou aplikaci mobile-pocket. Ostrov objevů univerzita pro batolata Unikátní český projekt jehož cílem je prostřednictvím multismyslové stimulace nejmenších dětí rozvíjet jejich mozkovou kapacitu. Kurzy pro děti (1-3 roky) a jejich rodiče, které povzbuzují dítě k citovému, fyzickému a sociálnímu vývoji, procvičují jazykové dovednosti a schopnost koncentrace za použití multismyslových podnětů. Tyto multismyslové podněty stimulují mozek dítěte a vytváří v něm hustou síť nervových propojení (synapsí), která jsou nezbytná pro vývoj mozku. PlayWisely Ucelený, vědecky podložený a současně zábavný způsob vzdělávání dětí, který využívá přirozené schopnosti učení a pohybu dítěte od narození až do předškolního věku. Naším cílem je zapnout a vyladit smyslové, řečové, učící a pohybové dovednosti důležité pro rozvoj budoucích schopností dítěte. Naše komplexní metoda pomáhá rodičům rozlišit, co je v zájmu maximalizace rozvoje dítěte nejlepší a díky moudrému hraní prohlubuje vztah s dítětem. 19

20 Pod listem Pod značkou Pod listem vymýšlíme a vyrábíme didaktické hračky a pomůcky nejen pro děti. Nabízíme výrobu na míru podle speciálních potřeb zákazníků. Posláním společnosti je zaujmout, zabavit a vzdělat dítě. A zároveň inspirovat rodiče k zážitkové výchově. Opětovným užíváním našich hraček a pomůcek dítě dosáhne zlepšení dovedností, znalostí, či praktických schopností (jemná a hrubá motorika, koordinace pohybů, soustředění, logické myšlení, naučí se geometrické tvary, barvy, čísla, abecedu, zlomky, poznává ČR - kraje, hory, řeky, atd ). Poznávací znaky a výhody našich výrobků jsou jednoznačně ruční výroba, použití převážně přírodních materiálů a originální obal. Portál Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly další oblasti jako sociologie, politologie, zdraví, média, antropologie, ekologie, filozofie, ekonomie, sémiotika či kulturologie. Velkou skupinu čtenářů Portálu tvoří rodiče. Pro ně jsou určeny praktické příručky o výchově a také knihy her a nápadů rozvíjejících dětskou tvořivost, které úspěšně využívají i učitelé a vychovatelé. V posledních letech se Portál výrazně zaměřil také na problematiku těhotenství a mateřství. Rady najde v knihách i dospívající mládež a nejen jí jsou navíc určeny knihy her a cvičení sloužící k zachování bystrého rozumu, tělesné kondice a k nalezení místa v sociální skupině. Pro malé i starší děti Portál vydává pohádky, příběhy, říkadla. Předškolní přípravka Soukromá speciálně pedagogická praxe se zaměřením na percepčně motorickou připravenost, školní zralost a včasnou diagnostiku nerovnoměrného psychomotorického vývoje u dětí, reedukaci specifických poruch učení v mladším školním věku - individuální i skupinovou formou stimulační projekt Předškolní přípravka. 20 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

21 Rooty RUG Jsme hluboce přesvědčeni, že příroda stvořila naše nohy tak, aby byly zdravé. Miliony let se vyvíjely naboso a pouze na nerovném povrchu. Pochopili jsme to a vymysleli jsme RootyRUG. Tarsago Media Group Mezinárodní společnost působící na trhu České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Rumunska. Specializuje se na vydavatelství a zásilkový obchod, vytváření tištěného i online obsahu, správě databází a telemarketingu. Tarsago je lídrem v oblasti direct marketingu na všech trzích, na kterých působí. Mezi klíčové značky společnosti patří Receptář (ireceptar.cz), RD Magazine, Česká máma a Milvai. WESCO Mezi našimi výrobky naleznete didaktické hračky, pomůcky pro rozvoj motoriky, postýlky, sportovní potřeby, Montessori pomůcky, dětský nábytek a mnoho dalších potřebných věcí pro předškolní i školní děti. Žížalice Originální Česká dřevěná kreativní hračka. Žížalice se skládá z dřevěné hrací desky, na které jsou umístěny stovky kolíčků a z barevných různě dlouhých speciálních hadiček, které se mezi kolíčky proplétají - dítě tak vlastně kreslí a vytváří nekonečné množství obrazců, obrázků a písmen. 21

22 22 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

23 23

24

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

1/9 ZDRAVÝ ÚŘAD. Co je ZDRAVÝ ÚŘAD. Cíle vzdělávacích programů. Přínosy pro účastníky. Autorský a lektorský tým

1/9 ZDRAVÝ ÚŘAD. Co je ZDRAVÝ ÚŘAD. Cíle vzdělávacích programů. Přínosy pro účastníky. Autorský a lektorský tým ZDRAVÝ ÚŘAD Co je ZDRAVÝ ÚŘAD ZDRAVÝ ÚŘAD je souhrn vzdělávacích a motivačních programů a aktivit zaměřených na podporu zdravého životního stylu zaměstnanců úřadů veřejné a státní správy. e-learningové

Více

PRŮVODCE CENTREM PÉČE O MATKU A DÍTĚ. Místo konání: Krytý plavecký bazén Náchod, Pražská 178

PRŮVODCE CENTREM PÉČE O MATKU A DÍTĚ. Místo konání: Krytý plavecký bazén Náchod, Pražská 178 PRŮVODCE CENTREM PÉČE O MATKU A DÍTĚ Provozovatel: Sportovní zařízení města Náchoda, příspěvková organizace Pražská 178, 547 01 Náchod IČ 627 31 891 Místo konání: Krytý plavecký bazén Náchod, Pražská 178

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Cvičení rodičů s dětmi

Cvičení rodičů s dětmi Cvičení rodičů s dětmi MAZLÍCI Vhodné pro miminka od 4 m do 18m. Podněcujeme přirozený rozvoj dítěte a správnou manipulaci s ním. Formou her, říkadel a písniček, včetně cvičení na gymbalónech a s vhodnými

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče.

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. Cílová skupina: Cílovými skupinami projektu byly děti s poruchou

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku Fyziologický vývoj mozku v dětském věku MUDr. Zuzana Ludvíková Konference Mensa ČR 19.11.2014 Lidský mozek Obsahuje přes 1000 miliard nervových buněk Pokud pracuje naplno odčerpávají neurony 20% z celkové

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014 -- 176 s. -- cze ISBN 978-80-247-4824-5 Sign.: II 112791V1 Edice:Pedagogika (Grada)

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI Termín: 27. 29. 4. 2012 Místo: PRAHA 6 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy José Martího 31 162 52 Praha 6 - Veleslavín Cena: 4 000 Kč;

Více

Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce

Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce Bc. Hana Orlíková Trenérka paměti 1. stupně, Poradna pro poruchy paměti, FNKV 739 578 933 hana.orlikova@gmail.com

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec Škola Montessori Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec MARIE MONTESSORI ( 1870 1952 ) Všestranně nadaná pedagožka, lékařka, filozofka a vědkyně Věnuje se výchově mentálně postižených dětí (od

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris Společnost Nutris, pořadatel odborných seminářů a kurzů (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliance-vyziva.cz) a Fitness Institut (www.fitnessinstitut.cz) pořádá Základní

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Tisková zpráva. Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Tisková zpráva. Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost Tisková zpráva Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost" čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi areál Vysoké školy Škoda Auto a.s. a Vzdělávacího střediska Na Karmeli Vzdělávací agentura

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Nadace Proměny pro školy Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Představení Nadace Proměny a programu Zahrada hrou / Mgr. Jitka Přerovská,

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Šachová školička. Realizátor projektu:

Šachová školička. Realizátor projektu: Šachová školička Realizátor projektu: Šachový klub Spartak Chodov ČSA 689 357 35 Chodov IČO: 22749411 www.sachychodov.cz, e-mail: sachychodov@seznam.cz Aktualizováno: srpen 2015 Šachová školička 2015/16

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE SON - R (P. J. Tellegen, J. A. Laros, D. Heider, Testcentrum) Věkové určení: 2;5 7 let Čas potřebný k administraci: 50 60 minut Aktuálnost nástroje: Popis testu: Je to

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo

Více

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení Software pro děti se speciálními potřebami Text obsahuje výběr programů (nejen pro děti) s odkazy na výrobce/dodavatele. Nejsou zde obsaženy programy pro osoby s vadami zraku a sluchu. Bližší popis programů

Více

LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ

LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Daniela Kandilaki Management zdravotní péče I. Narodila se roku 1985. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací Management zdravotnických

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Základní pohyby LOKOMOCE = pohyb člověka ve smyslu změny místa = pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti Lokomoční

Více

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE 1 NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE Možnosti rozvoje programů pro nadané žáky v rámci ČR Ing. Jiří Žebrák- katedra společenských věd Projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/.1.2.00/08.0126 2 Koncepce

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Výběr z nových knih 6/2011 pedagogika

Výběr z nových knih 6/2011 pedagogika Výběr z nových knih 6/2011 pedagogika 1. Angličtina : otázky & odpovědi : nejen k maturitě / Gabrielle Smith-Dluhá a kolektiv Dubicko : INFOA, 2008 -- 231 s. :. -- angličtina. ISBN 978-80-7240-489-6 (brož.)

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. www.centrumnadani.cz e-mail: jitka.fortikova@centrumnadani.cz tel.: 224 323 970 732 31 75

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU

KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU Mateřské školy Cílová skupina Stručný obsah KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU Pedagogové MŠ, 1. ročník ZŠ Obsahem semináře

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 Překážky ve cvičení 9 Ranní nevolnost, nauzea, zvracení 9 Vyčerpání, nespavost, strach 10 Co máte dělat v tomto období 10 Kdy nesmíte v žádném případě cvičit 11 Cvičení

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany. Slavnostní večer pro příznivce a sponzory

Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany. Slavnostní večer pro příznivce a sponzory Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany Slavnostní večer pro příznivce a sponzory PROJEKT RPP A JEHO CÍLE O PROJEKTU Projektová příprava započala v roce 2008 Projektový záměr vycházel

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Praktická psychologie

Praktická psychologie školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách. Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně

Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách. Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně Organizace vzdělávání trenérů paměti Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging = akreditovaná

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Mateřská škola Veselá školka, Prievidzská 1, Šumperk, 787 01 TŘÍDA VČELKY Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Výroční zpráva vykazující průběh výchovně vzdělávací činnosti a veškerou práci

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Kamil Činátl Jaroslav Pinkas a kolektiv DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Ústav pro studium totalitních režimů Praha 2014 Kniha vznikla v rámci projektu Dějepis v 21. století: multimediální aplikace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více