Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak správně rozvíjet dětský potenciál?"

Transkript

1 Jak správně rozvíjet dětský potenciál? Celodenní konference České asociace pro aktivní rozvoj dětí pro širokou veřejnost se zájmem o problematiku rozvoje dětí 19. května 2015, 9-16 hod. VŠFS, Estonská 500, Praha

2 Ing. Martin Chalupský předseda CAPARD, majitel master franchisy FasTracKids pro ČR, absolvent VŠFS Úvodní slovo 2 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

3 MUDr. Zuzana Ludvíková lékařka, absolventka LF UPOL všeobecné lékařství, zakladatelka projektu Ostrov objevů univerzita pro batolata, zakladatelka CAPARD, členka Mensy ČR, přednášející v projektu NTC Fyziologický vývoj dětského mozku Hustota neuronálních synapsí se mění v průběhu života. Novorozenci vykazují nízkou hustotu synapsí, ale v průběhu několika měsíců po porodu dochází k jejímu prudkému zvýšení a ve 3 letech obsahuje mozek dítěte 2x více synapsí než dospělý jedinec. Ve vývoji mozku dítěte existují tzv. senzitivní periody, které trvají přibližně do deseti let věku dítěte. Během nich se děti učí rychleji, snadněji a s větším významem než kdykoli v následujícím období. Tato otevřená okna příležitosti představují kritické periody, kdy mozek vyžaduje určité typy podnětů k tomu, aby vytvořil a upevnil neuronální synapse. 3

4 MUDr. Věra Kleplová pediatr, absolvent Fakulty dětského lékařství UK Praha, lékař oboru Rehabilitace a fyzikální lékařství, autorka originální reflexní techniky Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové, trenérka Co se v mládí naučíš, ve škole jako když najdeš Význam správného vývoje dítěte pro úspěšnost ve škole. Období od narození do roku života je pro dítě velkou školou s intenzivní výukou. Dítě se vyvíjí pohybově a v souladu s tím i psychicky a sociálně. Známé jsou vývojové fáze leh na zádech, pasení koníčků, přetáčení, plazení, lezení, nakračování, stoj, chůze. Vynechání některé z fází znamená nesoulad ve vývoji ve všech směrech. Toto kvantitativní hodnocení je orientační. Důležitější je kvalita vývoje jednotlivých fází. Při nácviku grafomotoriky jsou známé velké a malé pohyby, které se většinou soustřeďují na paže. Paže je ale součástí celého těla a proto je potřeba se věnovat celku. V přednášce bude poukázáno na klíčové momenty vývoje kojence, které, pokud nejsou realizovány, znamenají jisté problémy v předškolním a školním věku (vadné držení těla, hyperlordozu, kolena do X, ploché nohy, poruchu koncentrace pozornosti, poruchu koordinace, logopedické problémy, dys-problémy typu dyslexie, dysgrafie). Návrat do pohybových schémat kojeneckého věku a jejich procvičování znamená odstraňování známých problémů předškolního a školního věku. 4 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

5 Mgr. Ivana Vlková speciální pedagog (logoped, etoped), absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, majitelka soukromé speciálně pedagogické praxe, autor stimulačního projektu Předškolní přípravka, zakladatelka CAPARD Smyslové vnímání a jeho stimulace (u dětí ve věku od 0 do 6 let) Má li dítě úspěšně a s radostí zvládat nároky, které jsou na něho kladeny s nástupem školní docházky a dostalo tak možnost plně využít svých intelektových, poznávacích i pohybových schopností, mělo by zvládnout přirozeně přijímat, sledovat, zpracovávat a zapamatovat si nové podněty z okolí. Tuto schopnost má za předpokladu, že se mu dostalo v raném věku tzv. podnětného prostředí i v oblasti smyslového vnímání. Při současném způsobu života je přirozený rozvoj smyslového vnímání velmi podceňován. Děti bývají jednostranně zatěžovány v oblasti zrakového vnímání a tolik potřebná koordinace ruky a oka tzv. vizuomotoriky, prostorového či sluchového vnímání je zatlačena do pozadí. V prostředí akustického smogu děti nedokáží koncentrovat svoji pozornost a soustředí se jen obtížně na mluvené slovo, které není podpořeno vizuálním doprovodem 5

6 Mgr. Jana Hašplová Mgr. Jana Hašplová vystudovala pedagogickou fakultu a institut aromaterapie, zabývá se čínskou medicínou, fytoterapií a jinými harmonizačními technikami zaměřenými na rodinnou terapii, je zakladatelkou a ředitelkou Školy vědomého rodičovství, autorkou receptur jemných aromakompozic pro firmu Ellinor orientovaných na péči o celou rodinu, masážím dětí a kojenců se věnuje již od roku 1993, je autorkou knihy a výukového DVD Masáže dětí a kojenců, spolupracuje s institucemi pečujícími o zdravé i zdravotně postižené děti Význam masáží u dětí (0 10 let) Účinky masáží dětí a kojenců na zdravý vývoj fyzický i psychický Zkrácené seznámení s technikou DVD Speciální postupy u některých problémů prezentace Základní účinky aromaolejů DVD 6 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

7 PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D ředitelka Centra nadání, vystudovala obor učitelství pro základní školy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde své studium rozšířila o doktorské studium pedagogiky učitelství pro VŠ, ve své disertační práci se věnovala problematice vzdělávání mimořádně nadaných žáků na základní škole a v rigorózní práci se věnovala volnočasovým aktivitám pro mimořádně nadané žáky v podmínkách ČR, dlouhodobě se věnuje problematice vzdělávání mimořádně nadaných dětí, pracovala jako odborný pracovník - koordinátor péče o mimořádně nadané žáky na Institutu pedagogicko-psychologického poradenství při MŠMT ČR, věnuje se vzdělávání učitelů mateřských a základních škol, je členkou Mensy a odborným garantem metody NTC v ČR, vydala řadu prací, článků i monografií, publikuje pro řadu odborných časopisů Intelektová stimulace dětí v raném věku: modní trend nebo nevyhnutelný směr pro budoucnost? Příspěvek se zaměřuje na zdůvodnění nutnosti včasné a intenzivní intelektové stimulace v raném věku. Budou představeny některé projekty a publikace, které se o tuto stimulaci snaží. 7

8 Ing. Martina Boroňová majitelka jazykové školy na Praze 4, lektorka angličtiny pro děti, má čtyřletou zkušenost s výukou přímou metodou a šestiletou praxi ve výuce angličtiny pro děti i dospělé Kdy je vhodné začít s výukou cizího jazyka u dítěte Kdy je vhodné začít s výukou cizího jazyka u dítěte, aby to mělo co největší efekt a nebylo to pro něj nijak škodlivé. Jak mu již od začátku dát náskok, ale zároveň jej nepřetížit. Jak se vyvíjí řečové centrum v mozku dítěte a jak toho využívají nové metody výuky jazyka, jak by mělo učení vypadat a jaké vedlejší efekty může raný začátek mít. 8 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

9 PaeDr. Jana Hochová zakladatelka Aliance dětského plavání v ČR, nejvýznamnější odbornice v oblasti kojeneckého plavání v České republice, absolventka a později i odborná asistentka na katedře plavání FTVS UK, kde se dlouhodobě věnovala tvorbě metodiky kojeneckého a batolecího plavání, zakladatelka kojeneckého plavání pro širokou veřejnost v ČR, založila jeden z prvních klubů v ČR. Za dobu svého působení vychovala desítky instruktorů plavání kojenců, které dnes tvoří základ mnoha plaveckých klubů. I nadále se podílí na vývoji metodiky a uvádění nejnovějších poznatků do praxe Význam plavání pro děti od kojeneckého věku do 10 let Plavání jediná pohybová aktivita, která se dá provozovat od narození do vysokého stáří. Pohybová aktivita, která pozitivně ovlivňuje vývoj dítěte. Pohybová aktivita, která je doporučována pro nedonošené děti. V kojeneckém věku je jedná o aktivitu, kde dochází k velice úzkému kontaktu rodiče s dítětem, což ovlivňuje další vývoj dítěte. Pohybové hříčky ve vodě jsou i vhodnou rehabilitační aktivitou. Plavání zatěžuje rovnoměrně celý pohybový aparát a ovlivňuje i srdečně cévní systém. Ve věku batolete se děti učí základní plavecké dovednosti nezbytné pro plavecký výcvik, který navazuje. Plavání ovlivňuje nejenom fyzickou stránku děti, ale i jejich psychiku. Pokud dítě neumí plavat a sedí na okraji bazénu, nebo u moře sedí opodál a je vyloučeno ze hry, negativně to ovlivňuje jeho sebedůvěru, zařazení v kolektivu. V současné době jsou děti zatěžovány jednostranně Plavání je aktivita, která pomáhá rovnat svalovou nerovnováhou. Posiluje srdečně cévní systém. Současná populace je na tom pohybově velice špatně a jak říkal již Tyrš: ve zdravém těle, zdravý duch a tímto heslem bychom se měli i řídit. 9

10 Hanka Luhanová ředitelka České asociace dětské jógy, zakladatelka Lali jógy uceleného programu cvičení jógy pro děti a autorkou publikací s tématikou dětské jógy, lektorka seminářů o dětské józe Jóga specifika cvičení s dětmi; praktické rady a nápady 1. JÓGA a specifika cvičení s dětmi 2. PROČ zařadit dětskou jógu do předškolního vzdělávání 3. JAK cvičit jógu s dětmi, aby jim byla prospěšná 4. PRAKTICKÉ rady a nápady 10 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

11 Ricky Goodman worked in Corporate multinational organizations for over 20 years, primarily in Central & Eastern European Senior Finance roles. He has direct work experience in more than 20 countries and across several industries. Despite his ability with numbers his passion has always been for the people side of business and life. Training in Personal Development, and then qualifying as a life coach, Ricky discovered that Emotional Intelligence seemed to underpin success in leadership, management, teamwork, well-being and happiness. He made his career switch to follow his passion and decided to dedicate the next phase of his life to passing on EQ skills. Ricky is qualified in three established EQ assessment tools. Now working for Tarsago with the brand EQCEE as a partner of Six Seconds he hopes to spread the practice of Emotional Intelligence in the region. When asked to describe himself he states I am a catalyst for the potential of others. Ricky has co-authored with Vladimira Cottaris on selfawareness in a book targeted at business women. ISBN ISBN Developing Children s Emotional Awareness What is Emotional intelligence? Why is it Important? Why should we develop our children s emotional intelligence? My personal experience! 11

12 Ing. Tomáš Blumenstein předseda Mensy ČR, absolvent Fakultu stavební VUT Brno, člen Mensy ČR, podílel se jako dobrovolník na stovkách aktivit pro dospělé i děti testující IQ, organizátor konferenci, zahraničních zájezdů, exkurzí a přednášek, od roku 2008 rozjížděl soutěž Logická olympiáda, zakladatel a ředitel vzdělávacího spolku Třída Prostějov, o.s. Podpora a rozvoj nadaných dětí Mensou ČR Stručný přehled aktivit a projektů, které Mensa realizuje pro děti: Dětská Mensa, Logická olympiáda, Mensa gymnázium, dny plné her, herní kluby, kluby nadaných dětí, školy spolupracující s Mensou, konference, Mensa NTC, letní a příměstské campy, setkání rodin s nadanými dětmi, celostátní setkání Dětské Mensy. 12 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

13 Jana Vašáková šéfredaktorka časopisu F.O.O.D., výživová poradkyně se specializací na výživu během těhotenství, kojení a dětskou výživu spolupracovala mimo jiné s časopisem Dieta (7statečných/Hubneme do plavek společně s Petrem Havlíčkem) a časopisem Maminka, je autorkou diáře Dietáře, autorka kulinárních knih (Míny a Týny Pohádková kuchařka, Velký dietní plán I. a II., Jezte česky rok v naší kuchyni a novinka Od pondělí do pátku), znát ji můžete také z televize (Tescoma s chutí na TV Nova a Mr. & Mrs. Food na Metropol TV) Vliv výživy a médií na vývoj mozku v dětském věku Jaká by měla být správná skladba jídelníčku v období těhotenství, kojení a při zavádění prvních příkrmů? Má nutriční složení výživy v dětském věku vliv na vývoj mozku? Které látky podporují jeho aktivitu? A které naopak mohou škodit? Jak se naučit používat selský rozum v době, kdy média, reklamy apod. útočí na naše mateřské smysly? Jak nastavit správné hranice v komunikaci s dětmi? Nedávat či dávat zakázané ovoce? To vše se dozvíte na přednášce, jež reaguje na aktuální dění v oblasti médií (internetu, časopisu, televizi) ve vztahu k dětské výživě. 13

14 Ing. Hana Nováková Batolecí výživa jako součást prvních 1000 dní 14 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

15 PaedDr. Dana Kutálková klinická logopedka (soukromá praxe, Nemocnice Na Homolce, Program H+), vystudovala logopedii na Pedagogické fakultě UK v ročníku prof. MUDr. PhDr. Miloše Sováka DrSc, po absolutoriu dva roky učila na škole pro děti se zbytky sluchu, specializuje se zejména na prevenci poruch řeči a na péči o děti s dysfázií, několik let vedla i Logopedickou společnost Miloše Sováka, publikuje v časopisech pro rodiče i v odborném tisku a je autorkou několika publikací vedle ucelené řady logopedických metodik jde o tituly týkající se zejména logopedické prevence a civilizačních dopadů na vývoj řeči, přes dvacet let byla i editorkou sborníků Česká logopedie, je lektorkou řady tématických kursů zejména pro pedagogické pracovníky nejen v Praze, ale i v jiných krajských zařízeních pro další vzdělávání Dětská řeč a civilizace Vývoj dětské řeči je vlivem současného způsobu života a explozivního rozvoje techniky vystaven řadě okolností, které mají za následek klesající kvalitu řečových dovedností a stoupající množství poruch komunikačních dovedností v předškolním věku. Ve školním věku nebývale přibývá specifických poruch učení a poruch pozornosti. Nelze přehlédnout ani stoupající počet vývojových poruch řeči, zejména dysfázii. Přitom nejméně polovině problémů by se dalo poměrně snadno předejít.vedle stručného rozboru příčin změn ve vývoji řeči příspěvek nabídne možnosti řešení z pohledu klinického logopeda. 15

16 Prom.fil. Ivo Vasiljev, CSc. lingvista, jazykovědec, český koreanista a vietnamista, bývalý vedoucí oboru vietnamistika na Filosofické fakultě UK, pedagog a polyglot, v současnosti se zabývá především vietnamštinou, vícejazyčností a kulturami východní Asie, vystudoval obor korejština dějiny Dálného východu na FF UK v Praze, v letech vědecký pracovník Orientálního ústavu ČSAV, v letech odborný pracovník Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV, pracoval jako poradce managementu na projektech mezinárodní firmy IMPAC v ČR, NA tchaj-wanu, v Malajsii a v Thajsku, od roku 2006 do r se v sociolingvistickém týmu FF UK v Praze podílel na evropském výzkumném projektu LINEE (Languages in a Network of European Excellence) výzkumem jazykové poblematiky vietnamské komunity v České republice, je spoluautorem Velkého učebního česko vietnamského slovníku, je autorem několika desítek vědeckých článků z oboru jazykovědy a etnografie, aktivně používá češtinu, ruštinu, angličtinu, francouzštinu, němčinu, vietnamštinu, korejštinu, dále do jisté míry ovládá japonštinu, maďarštinu, čínštinu, slovenštinu, polštinu, bulharštinu, malajštinu, od počátku 70. let minulého století se zajímá o rozvíjení intelektuálních schopností dětí od nejútlejšího věku, některé myšlenky v tomto směru vyložil v knize Život s více jazyky (2011) Capartí mozek brána jazykům otevřená Nejlepší cesta k osvojení více jazyků začíná mateřštinou. Pevné základy vzdělání je nutno klást v raném věku, proto nejdůležitějšími učiteli musí být rodiče a prarodiče. Včasným poznáváním světa věcí a světa jazyka lze dětskou plasticitu mozku a jeho funkcí, včetně schopnosti učit se snáze dalším jazykům zachovat i do pozdějšího věku. Stejně lze rozvíjet i přirozenou dětskou zvídavost tak, aby ani ve starším věku nebyla potlačena a nahrazena lhostejností. Princip poznávání od nepaměti. Mozek aktivně rozvíjený od útlého věku mnohem pomaleji stárne. 16 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

17 Partneři CEFF Certified E-Friendly Food je nezávislý projekt, zaměřený na přídatné látky v potravinách (neboli aditiva, běžně také éčka. CEFF sleduje přidatné látky, u nichž existuje potenciální zdravotní riziko při konzumaci ve vyšším množství, a jež lze ve výrobním procesu nahradit látkami přírodního původu. Vybrané přidatné látky nejsou v potravinách mnohdy nutné vůbec, například proto, že jim pouze propůjčují vizuálně atraktivnější barvu či výraznější chuť. Česká máma Anketa Česká máma hledá od roku 2012 nejoblíbenější značky a prodejce zboží pro kojence, batolata a předškoláky v ČR za daný rok. Hledá také nejzajímavější Novinky roku v různých kategoriích a Českou mámu roku. Neustále inspiruje maminky zajímavým obsahem, infografikami a soutěžemi spojenými s minianketami na www. ceskamama.cz. Ellinor Více jak 10 let vytváříme a nabízíme jemně vonící bylinnou přírodní kosmetiku vhodnou pro péči o celou rodinu. Naše firma přináší ty nejčistší produkty z bylin a stromů, které můžeme vhodně využívat během celého života. Maminky u nás najdou výrobky, které jsou díky své jemnosti vhodné pro doprovázení období těhotenství (elasticita kůže bříška i tkáně hráze, hygiena, úleva od únavy i nevolnosti) porodu (posílení a uvolnění) a šestinedělí (podpora kojení, elasticita, hojení). Přírodní kosmetika je také vhodná pro děti (uvolnění při kolikách, zklidnění až ke spánku, jemné koupele pro imunitu i radost). Také muži mohou mezi našimi výrobky a vzácnými silicemi najít takové, které ulevují mysli a tělu od velkého vytížení a každodenního stresu. 17

18 FasTracKids My ve FasTracKids věříme, že lidský život lze nejvíce ovlivnit v předškolním věku, kdy dětský mozek pracuje na plné obrátky. Všeobecný rozvoj dětí a jejich nadání je pro nás posláním. Všechny děti jsou jedinečné a každé má talent. Proto děti rozvíjíme individuálně krok za krokem dle jejich potřeb a možností. For kids Jediný odborný veletrh v Čechách zaměřený na děti Průřez vším, co dětem zpříjemní a rodičům usnadní život Zastoupení svazů a společností sdružujících odborníky Odborný doprovodný program konference, workshopy Setkání odborné i laické veřejnosti Zábavný program pro návštěvníky Rozsáhlá mediální kampaň Hami S dlouholetými zkušenostmi a znalostmi v oblasti dětské výživy je Hami pro české maminky inspirací a oporou, aby se svým děťátkem mohla probouzet všechny jeho smysly. Lali jóga pro děti Ucelený programu cvičení dětské jógy, vychází z dětské hravosti a fantazie, přičemž předvádí jednotlivé cviky a sestavy a vkládá je do básníček, tak jak je najdete i v knížkách Lali cvičí jógu a Jak se zdraví sluníčko. Mensa ČR Mensa je mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace (tedy s IQ nad 130). Mensa ČR nabízí svým členům i veřejnosti intelektuální stimulaci prostřednictvím zájmových skupin, místních i celostátních setkání, přednášek, exkurzí. Mensa ČR vydává časopis, je zřizovatelem gymnázia pro nadané děti v Praze, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice, realizuje soutěž Logická olympiáda, projekt Mensa NTC pro školky, zřizuje kluby nadaných dětí, provádí testování IQ veřejnosti. 18 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

19 Mentem Online trénink kognitivních funkcí mozku Mentem.cz. Za pomoci 25 online cvičení a her postupně procvičíme vaši paměť, pozornost, prostorovou orientaci, představivost nebo rychlost. Minya Jsme tým lidí, kteří pracují více jak 10 let v oblasti online marketingu. Pro nás je podstatné, že nás naše práce baví, prostě ji máme rádi. Naši klienti potvrzují, že svoji práci odvádíme dobře, a to je pro nás hnacím motorem kupředu. mobil-pocket Už vás nebaví nosit své věrnostní a klubové karty v peněžence nebo po kapsách? Uložte si je nyní do svého chytrého telefonu nebo tabletu a mějte je neustále při sobě. Stáhněte si vychytanou a zdarma dostupnou aplikaci mobile-pocket. Ostrov objevů univerzita pro batolata Unikátní český projekt jehož cílem je prostřednictvím multismyslové stimulace nejmenších dětí rozvíjet jejich mozkovou kapacitu. Kurzy pro děti (1-3 roky) a jejich rodiče, které povzbuzují dítě k citovému, fyzickému a sociálnímu vývoji, procvičují jazykové dovednosti a schopnost koncentrace za použití multismyslových podnětů. Tyto multismyslové podněty stimulují mozek dítěte a vytváří v něm hustou síť nervových propojení (synapsí), která jsou nezbytná pro vývoj mozku. PlayWisely Ucelený, vědecky podložený a současně zábavný způsob vzdělávání dětí, který využívá přirozené schopnosti učení a pohybu dítěte od narození až do předškolního věku. Naším cílem je zapnout a vyladit smyslové, řečové, učící a pohybové dovednosti důležité pro rozvoj budoucích schopností dítěte. Naše komplexní metoda pomáhá rodičům rozlišit, co je v zájmu maximalizace rozvoje dítěte nejlepší a díky moudrému hraní prohlubuje vztah s dítětem. 19

20 Pod listem Pod značkou Pod listem vymýšlíme a vyrábíme didaktické hračky a pomůcky nejen pro děti. Nabízíme výrobu na míru podle speciálních potřeb zákazníků. Posláním společnosti je zaujmout, zabavit a vzdělat dítě. A zároveň inspirovat rodiče k zážitkové výchově. Opětovným užíváním našich hraček a pomůcek dítě dosáhne zlepšení dovedností, znalostí, či praktických schopností (jemná a hrubá motorika, koordinace pohybů, soustředění, logické myšlení, naučí se geometrické tvary, barvy, čísla, abecedu, zlomky, poznává ČR - kraje, hory, řeky, atd ). Poznávací znaky a výhody našich výrobků jsou jednoznačně ruční výroba, použití převážně přírodních materiálů a originální obal. Portál Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly další oblasti jako sociologie, politologie, zdraví, média, antropologie, ekologie, filozofie, ekonomie, sémiotika či kulturologie. Velkou skupinu čtenářů Portálu tvoří rodiče. Pro ně jsou určeny praktické příručky o výchově a také knihy her a nápadů rozvíjejících dětskou tvořivost, které úspěšně využívají i učitelé a vychovatelé. V posledních letech se Portál výrazně zaměřil také na problematiku těhotenství a mateřství. Rady najde v knihách i dospívající mládež a nejen jí jsou navíc určeny knihy her a cvičení sloužící k zachování bystrého rozumu, tělesné kondice a k nalezení místa v sociální skupině. Pro malé i starší děti Portál vydává pohádky, příběhy, říkadla. Předškolní přípravka Soukromá speciálně pedagogická praxe se zaměřením na percepčně motorickou připravenost, školní zralost a včasnou diagnostiku nerovnoměrného psychomotorického vývoje u dětí, reedukaci specifických poruch učení v mladším školním věku - individuální i skupinovou formou stimulační projekt Předškolní přípravka. 20 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

21 Rooty RUG Jsme hluboce přesvědčeni, že příroda stvořila naše nohy tak, aby byly zdravé. Miliony let se vyvíjely naboso a pouze na nerovném povrchu. Pochopili jsme to a vymysleli jsme RootyRUG. Tarsago Media Group Mezinárodní společnost působící na trhu České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Rumunska. Specializuje se na vydavatelství a zásilkový obchod, vytváření tištěného i online obsahu, správě databází a telemarketingu. Tarsago je lídrem v oblasti direct marketingu na všech trzích, na kterých působí. Mezi klíčové značky společnosti patří Receptář (ireceptar.cz), RD Magazine, Česká máma a Milvai. WESCO Mezi našimi výrobky naleznete didaktické hračky, pomůcky pro rozvoj motoriky, postýlky, sportovní potřeby, Montessori pomůcky, dětský nábytek a mnoho dalších potřebných věcí pro předškolní i školní děti. Žížalice Originální Česká dřevěná kreativní hračka. Žížalice se skládá z dřevěné hrací desky, na které jsou umístěny stovky kolíčků a z barevných různě dlouhých speciálních hadiček, které se mezi kolíčky proplétají - dítě tak vlastně kreslí a vytváří nekonečné množství obrazců, obrázků a písmen. 21

22 22 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

23 23

24 https://twitter.com/capardorg https://www.facebook.com/capard

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II.

Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. Tato příloha řeší rozpracování následujících vzdělávacích programů: 1. Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. 2. Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Vyjádření školitelky

Vyjádření školitelky Vyjádření školitelky Titul jméno příjmení doktorandky: Mgr. Klára Ptáčková Obor doktorského studia: Speciální pedagogika Jméno školitele: doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D Téma disertační práce: Rozvoj čtenářství

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Vážení, Budete si moci vyslechnout podrobné informace od zapálených lektorů. Samostatný prostor je vyhrazen také pro osobní vyzkoušení

Vážení, Budete si moci vyslechnout podrobné informace od zapálených lektorů. Samostatný prostor je vyhrazen také pro osobní vyzkoušení Vážení, rádi bychom Vás jménem realizačního týmu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (KAP LK) pozvali na první setkání platformy Vzdělávání pro všechny - akci s názvem Kompenzační

Více

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika 1. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků / Kateřina Jančaříková -- 1. vydání V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ Projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213, je spolufinancován v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání ze zdrojů

Více

Mensa ČR Společnost i pro vás

Mensa ČR Společnost i pro vás Mensa ČR Společnost i pro vás Tomáš Blumenstein, Hana Kalusová Prostějov, 22. 11. 2016 Co je Mensa Mezinárodní nezisková organizace založená v roce 1946 v Oxfordu Sdružuje osoby s IQ mezi horními 2 % populace

Více

Plán vzdělávání pěstounských rodin v roce 2016

Plán vzdělávání pěstounských rodin v roce 2016 Plán vzdělávání pěstounských rodin v roce 2016 Oblastní charita Vimperk Pravětín 23 385 01 Vimperk Téma: Od problému k dovednosti Lektorka: Mgr. Hana Oravcová Kdy: 16. dubna 2016 Čas: 9.00 17.00 hod Časová

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI Termín: 27. 29. 4. 2012 Místo: PRAHA 6 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy José Martího 31 162 52 Praha 6 - Veleslavín Cena: 4 000 Kč;

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ??

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. Jan Ámos Komenský Místo konání : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, prostory Krajského úřadu Ústeckého

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ poruchy učení PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most Nabídka pro rodiče Logopedická terapie žák & rodič Včasná péče u dítěte poradenství, intervence

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě

Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě www.klokanuvkufr.cz Klokanův kufr je nová komplexní pomůcka pro předškolní věk. Byla vytvořena na základě uznávané publikace

Více

Ostrov objevů multismyslové kurzy pro nejmenší Konference Mensa pro rozvoj nadání 13.3.2014

Ostrov objevů multismyslové kurzy pro nejmenší Konference Mensa pro rozvoj nadání 13.3.2014 Ostrov objevů multismyslové kurzy pro nejmenší Konference Mensa pro rozvoj nadání 13.3.2014 MUDr. Zuzana Ludvíková Ostrov objevů Ostrov objevů je unikátní program pro děti od 1-3 let, který si na základě

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 Poznámka: V některých případech jde spíše o tematický rámec, tedy konkrétní téma bude vyprofilováno

Více

Výběr z nových knih 10/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 10/2016 pedagogika Výběr z nových knih 10/2016 pedagogika 1. Sociální pedagogika a její metody / Petra Sobková, Milena Öbrink Hobzová, Helena Pospíšilová a kolektiv -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci,

Více

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková LOGOPEDICKÝ ASISTENT Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková 25.11. 2014 V LIBERCI Logopedická prevence 01 Dětský věk, zejména prvních 7 let, je dobou

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

1.Jógové karty I. Jógu může cvičit každý! 4 PRO DĚTI OD 3 LET OBJEDNÁVEJTE NA Jógové karty II. CD Lali cvičí jógu

1.Jógové karty I. Jógu může cvičit každý! 4 PRO DĚTI OD 3 LET OBJEDNÁVEJTE NA  Jógové karty II. CD Lali cvičí jógu a i g l ó j a L 2 Jak to začalo? P rojekt Lali jóga se zrodil v hlavě Hanky Luhanové v roce 2009. Jejím snem bylo vytvořit ucelený a hravý metodický program cvičení dětské jógy. Začalo to knihou Lali cvičí

Více

ZŠ Štěchovice, Školní 122, 252 07 Štěchovice CZ.1.07/1.2.05/03.0014

ZŠ Štěchovice, Školní 122, 252 07 Štěchovice CZ.1.07/1.2.05/03.0014 CZ.1.07/1.2.05/03.0014 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.1 Počáteční vzdělávání 7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsah projektu:

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení Software pro děti se speciálními potřebami Text obsahuje výběr programů (nejen pro děti) s odkazy na výrobce/dodavatele. Nejsou zde obsaženy programy pro osoby s vadami zraku a sluchu. Bližší popis programů

Více

Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika 1. (Re)socializace v rané péči / Zdenka Šándorová -- Vydání první [Pardubice] : Univerzita Pardubice, 2015 -- 139 stran -- cze ISBN 978-80-7395-961-6 Sign.: II 113880V1

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1 Pedagogická fakulta Na této stránce najdete kompletní nabídku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku. Přehled vědeckých týmů Cambridgeské

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015 Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví na 2. st. základních škol - pohled žáků i pedagogů. PRO VÍCE STUDENTŮ Výzkum osvojeného kurikula žáky ve výchově ke zdraví na konci 9. ročníku

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Přednášející Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog psenickova.petra@centrum.cz

Více

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání Pozvánka Kurz: Koučink ve výchově a vzdělávání v rámci projektu Bildungskooperationen in der Grenzregion Spolupráce v přeshraničním regionu v oblasti vzdělávání BIG číslo projektu: ATCZ5 Realizace kurzu:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Název materiálu: Vlohy a schopnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Vlohy a schopnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

1/9 ZDRAVÝ ÚŘAD. Co je ZDRAVÝ ÚŘAD. Cíle vzdělávacích programů. Přínosy pro účastníky. Autorský a lektorský tým

1/9 ZDRAVÝ ÚŘAD. Co je ZDRAVÝ ÚŘAD. Cíle vzdělávacích programů. Přínosy pro účastníky. Autorský a lektorský tým ZDRAVÝ ÚŘAD Co je ZDRAVÝ ÚŘAD ZDRAVÝ ÚŘAD je souhrn vzdělávacích a motivačních programů a aktivit zaměřených na podporu zdravého životního stylu zaměstnanců úřadů veřejné a státní správy. e-learningové

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Hnojice, okres Olomouc, příspěvková organizace Hnojice 59. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Hnojice, okres Olomouc, příspěvková organizace Hnojice 59. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Hnojice, okres Olomouc, příspěvková organizace 783 11 Hnojice 59 Identifikátor: 600 138 941 Termín konání inspekce: 26. září

Více

DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889

DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 CENTRUM PRAHA - CZECH REPUBLIC I. Charakteristika organizace

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence Berlitz Kids&Teens Jazykové programy pro děti a mládež Speak with Confidence ZNALOST JAZYKŮ OTEVÍRÁ DVEŘE DO ZCELA NOVÉHO SVĚTA JAZYKOVÉ PROGRAMY JSOU NEJLEPŠÍM ODRAZOVÝM MŮSTKEM Čím dříve, tím lépe. Všeobecně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA - 366/10 - A

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA - 366/10 - A Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA - 366/10 - A Mateřská škola Nad Parkem Praha - Zbraslav Adresa: Nad Parkem 1181, 156 00 Praha - Zbraslav Identifikátor:

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Hlavní trendy v didaktice fyziky. Renata Holubová

Hlavní trendy v didaktice fyziky. Renata Holubová Hlavní trendy v didaktice fyziky Renata Holubová Obecný trend ve fyzikálním vzdělávání u nás i ve světě v současné době lze shrnout slovy snažíme se učit fyziku zábavně, řídíme se heslem Science Is Fun.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec Škola Montessori Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec MARIE MONTESSORI ( 1870 1952 ) Všestranně nadaná pedagožka, lékařka, filozofka a vědkyně Věnuje se výchově mentálně postižených dětí (od

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, 438 01 Žatec, okres Louny Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3-6 let a dětem s odkladem

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku Fyziologický vývoj mozku v dětském věku MUDr. Zuzana Ludvíková Konference Mensa ČR 19.11.2014 Lidský mozek Obsahuje přes 1000 miliard nervových buněk Pokud pracuje naplno odčerpávají neurony 20% z celkové

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388. Parmská 388, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy. Identifikátor školy: 600 040 968

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388. Parmská 388, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy. Identifikátor školy: 600 040 968 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388 Parmská 388, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy Identifikátor školy: 600 040 968 Termín konání inspekce: 26.

Více

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. www.centrumnadani.cz e-mail: jitka.fortikova@centrumnadani.cz tel.: 224 323 970 732 31 75

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA 1-2 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii;

Více

1. část. Úvodní slovo Poslání a cíle Statut Organizační struktura. 2. část

1. část. Úvodní slovo Poslání a cíle Statut Organizační struktura. 2. část 1. část Úvodní slovo Poslání a cíle Statut Organizační struktura 2. část Něco málo z historie Specializované cvičení Vzdělávací program Novinky Do budoucnosti 3. část Finanční zpráva poděkování 1 2 Společnost

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM BEZPEČNOSTI POTRAVIN

INFORMAČNÍ CENTRUM BEZPEČNOSTI POTRAVIN INFORMAČNÍ CENTRUM BEZPEČNOSTI POTRAVIN Kdo jsme Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP) je komunikačním centrem Úřadu pro potraviny Ministerstva zemědělství. Úkolem ICBP je získávat a třídit informace

Více

Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou. Tereza Vošahlíková

Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou. Tereza Vošahlíková Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou Tereza Vošahlíková Peter Grahn a kol. (1997) - Porovnání 2 MŠ: moderní městská a lesní vesnická - Rodiče dětí srovnatelné sociometrické ukazatele - Učitelé

Více

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení.

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení. 28. 8. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 19. 9. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 1. 10. 2012-1. sezení 9. 10. 2012-2. sezení vždy 09:00-16:00 Mgr. Sylvie Doláková Metodická poradna Budete se

Více

Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách. Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně

Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách. Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně Organizace vzdělávání trenérů paměti Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging = akreditovaná

Více

DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889

DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 CENTRUM PRAHA - CZECH REPUBLIC Výroční zpráva za rok

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více