Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak správně rozvíjet dětský potenciál?"

Transkript

1 Jak správně rozvíjet dětský potenciál? Celodenní konference České asociace pro aktivní rozvoj dětí pro širokou veřejnost se zájmem o problematiku rozvoje dětí 19. května 2015, 9-16 hod. VŠFS, Estonská 500, Praha

2 Ing. Martin Chalupský předseda CAPARD, majitel master franchisy FasTracKids pro ČR, absolvent VŠFS Úvodní slovo 2 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

3 MUDr. Zuzana Ludvíková lékařka, absolventka LF UPOL všeobecné lékařství, zakladatelka projektu Ostrov objevů univerzita pro batolata, zakladatelka CAPARD, členka Mensy ČR, přednášející v projektu NTC Fyziologický vývoj dětského mozku Hustota neuronálních synapsí se mění v průběhu života. Novorozenci vykazují nízkou hustotu synapsí, ale v průběhu několika měsíců po porodu dochází k jejímu prudkému zvýšení a ve 3 letech obsahuje mozek dítěte 2x více synapsí než dospělý jedinec. Ve vývoji mozku dítěte existují tzv. senzitivní periody, které trvají přibližně do deseti let věku dítěte. Během nich se děti učí rychleji, snadněji a s větším významem než kdykoli v následujícím období. Tato otevřená okna příležitosti představují kritické periody, kdy mozek vyžaduje určité typy podnětů k tomu, aby vytvořil a upevnil neuronální synapse. 3

4 MUDr. Věra Kleplová pediatr, absolvent Fakulty dětského lékařství UK Praha, lékař oboru Rehabilitace a fyzikální lékařství, autorka originální reflexní techniky Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové, trenérka Co se v mládí naučíš, ve škole jako když najdeš Význam správného vývoje dítěte pro úspěšnost ve škole. Období od narození do roku života je pro dítě velkou školou s intenzivní výukou. Dítě se vyvíjí pohybově a v souladu s tím i psychicky a sociálně. Známé jsou vývojové fáze leh na zádech, pasení koníčků, přetáčení, plazení, lezení, nakračování, stoj, chůze. Vynechání některé z fází znamená nesoulad ve vývoji ve všech směrech. Toto kvantitativní hodnocení je orientační. Důležitější je kvalita vývoje jednotlivých fází. Při nácviku grafomotoriky jsou známé velké a malé pohyby, které se většinou soustřeďují na paže. Paže je ale součástí celého těla a proto je potřeba se věnovat celku. V přednášce bude poukázáno na klíčové momenty vývoje kojence, které, pokud nejsou realizovány, znamenají jisté problémy v předškolním a školním věku (vadné držení těla, hyperlordozu, kolena do X, ploché nohy, poruchu koncentrace pozornosti, poruchu koordinace, logopedické problémy, dys-problémy typu dyslexie, dysgrafie). Návrat do pohybových schémat kojeneckého věku a jejich procvičování znamená odstraňování známých problémů předškolního a školního věku. 4 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

5 Mgr. Ivana Vlková speciální pedagog (logoped, etoped), absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, majitelka soukromé speciálně pedagogické praxe, autor stimulačního projektu Předškolní přípravka, zakladatelka CAPARD Smyslové vnímání a jeho stimulace (u dětí ve věku od 0 do 6 let) Má li dítě úspěšně a s radostí zvládat nároky, které jsou na něho kladeny s nástupem školní docházky a dostalo tak možnost plně využít svých intelektových, poznávacích i pohybových schopností, mělo by zvládnout přirozeně přijímat, sledovat, zpracovávat a zapamatovat si nové podněty z okolí. Tuto schopnost má za předpokladu, že se mu dostalo v raném věku tzv. podnětného prostředí i v oblasti smyslového vnímání. Při současném způsobu života je přirozený rozvoj smyslového vnímání velmi podceňován. Děti bývají jednostranně zatěžovány v oblasti zrakového vnímání a tolik potřebná koordinace ruky a oka tzv. vizuomotoriky, prostorového či sluchového vnímání je zatlačena do pozadí. V prostředí akustického smogu děti nedokáží koncentrovat svoji pozornost a soustředí se jen obtížně na mluvené slovo, které není podpořeno vizuálním doprovodem 5

6 Mgr. Jana Hašplová Mgr. Jana Hašplová vystudovala pedagogickou fakultu a institut aromaterapie, zabývá se čínskou medicínou, fytoterapií a jinými harmonizačními technikami zaměřenými na rodinnou terapii, je zakladatelkou a ředitelkou Školy vědomého rodičovství, autorkou receptur jemných aromakompozic pro firmu Ellinor orientovaných na péči o celou rodinu, masážím dětí a kojenců se věnuje již od roku 1993, je autorkou knihy a výukového DVD Masáže dětí a kojenců, spolupracuje s institucemi pečujícími o zdravé i zdravotně postižené děti Význam masáží u dětí (0 10 let) Účinky masáží dětí a kojenců na zdravý vývoj fyzický i psychický Zkrácené seznámení s technikou DVD Speciální postupy u některých problémů prezentace Základní účinky aromaolejů DVD 6 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

7 PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D ředitelka Centra nadání, vystudovala obor učitelství pro základní školy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde své studium rozšířila o doktorské studium pedagogiky učitelství pro VŠ, ve své disertační práci se věnovala problematice vzdělávání mimořádně nadaných žáků na základní škole a v rigorózní práci se věnovala volnočasovým aktivitám pro mimořádně nadané žáky v podmínkách ČR, dlouhodobě se věnuje problematice vzdělávání mimořádně nadaných dětí, pracovala jako odborný pracovník - koordinátor péče o mimořádně nadané žáky na Institutu pedagogicko-psychologického poradenství při MŠMT ČR, věnuje se vzdělávání učitelů mateřských a základních škol, je členkou Mensy a odborným garantem metody NTC v ČR, vydala řadu prací, článků i monografií, publikuje pro řadu odborných časopisů Intelektová stimulace dětí v raném věku: modní trend nebo nevyhnutelný směr pro budoucnost? Příspěvek se zaměřuje na zdůvodnění nutnosti včasné a intenzivní intelektové stimulace v raném věku. Budou představeny některé projekty a publikace, které se o tuto stimulaci snaží. 7

8 Ing. Martina Boroňová majitelka jazykové školy na Praze 4, lektorka angličtiny pro děti, má čtyřletou zkušenost s výukou přímou metodou a šestiletou praxi ve výuce angličtiny pro děti i dospělé Kdy je vhodné začít s výukou cizího jazyka u dítěte Kdy je vhodné začít s výukou cizího jazyka u dítěte, aby to mělo co největší efekt a nebylo to pro něj nijak škodlivé. Jak mu již od začátku dát náskok, ale zároveň jej nepřetížit. Jak se vyvíjí řečové centrum v mozku dítěte a jak toho využívají nové metody výuky jazyka, jak by mělo učení vypadat a jaké vedlejší efekty může raný začátek mít. 8 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

9 PaeDr. Jana Hochová zakladatelka Aliance dětského plavání v ČR, nejvýznamnější odbornice v oblasti kojeneckého plavání v České republice, absolventka a později i odborná asistentka na katedře plavání FTVS UK, kde se dlouhodobě věnovala tvorbě metodiky kojeneckého a batolecího plavání, zakladatelka kojeneckého plavání pro širokou veřejnost v ČR, založila jeden z prvních klubů v ČR. Za dobu svého působení vychovala desítky instruktorů plavání kojenců, které dnes tvoří základ mnoha plaveckých klubů. I nadále se podílí na vývoji metodiky a uvádění nejnovějších poznatků do praxe Význam plavání pro děti od kojeneckého věku do 10 let Plavání jediná pohybová aktivita, která se dá provozovat od narození do vysokého stáří. Pohybová aktivita, která pozitivně ovlivňuje vývoj dítěte. Pohybová aktivita, která je doporučována pro nedonošené děti. V kojeneckém věku je jedná o aktivitu, kde dochází k velice úzkému kontaktu rodiče s dítětem, což ovlivňuje další vývoj dítěte. Pohybové hříčky ve vodě jsou i vhodnou rehabilitační aktivitou. Plavání zatěžuje rovnoměrně celý pohybový aparát a ovlivňuje i srdečně cévní systém. Ve věku batolete se děti učí základní plavecké dovednosti nezbytné pro plavecký výcvik, který navazuje. Plavání ovlivňuje nejenom fyzickou stránku děti, ale i jejich psychiku. Pokud dítě neumí plavat a sedí na okraji bazénu, nebo u moře sedí opodál a je vyloučeno ze hry, negativně to ovlivňuje jeho sebedůvěru, zařazení v kolektivu. V současné době jsou děti zatěžovány jednostranně Plavání je aktivita, která pomáhá rovnat svalovou nerovnováhou. Posiluje srdečně cévní systém. Současná populace je na tom pohybově velice špatně a jak říkal již Tyrš: ve zdravém těle, zdravý duch a tímto heslem bychom se měli i řídit. 9

10 Hanka Luhanová ředitelka České asociace dětské jógy, zakladatelka Lali jógy uceleného programu cvičení jógy pro děti a autorkou publikací s tématikou dětské jógy, lektorka seminářů o dětské józe Jóga specifika cvičení s dětmi; praktické rady a nápady 1. JÓGA a specifika cvičení s dětmi 2. PROČ zařadit dětskou jógu do předškolního vzdělávání 3. JAK cvičit jógu s dětmi, aby jim byla prospěšná 4. PRAKTICKÉ rady a nápady 10 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

11 Ricky Goodman worked in Corporate multinational organizations for over 20 years, primarily in Central & Eastern European Senior Finance roles. He has direct work experience in more than 20 countries and across several industries. Despite his ability with numbers his passion has always been for the people side of business and life. Training in Personal Development, and then qualifying as a life coach, Ricky discovered that Emotional Intelligence seemed to underpin success in leadership, management, teamwork, well-being and happiness. He made his career switch to follow his passion and decided to dedicate the next phase of his life to passing on EQ skills. Ricky is qualified in three established EQ assessment tools. Now working for Tarsago with the brand EQCEE as a partner of Six Seconds he hopes to spread the practice of Emotional Intelligence in the region. When asked to describe himself he states I am a catalyst for the potential of others. Ricky has co-authored with Vladimira Cottaris on selfawareness in a book targeted at business women. ISBN ISBN Developing Children s Emotional Awareness What is Emotional intelligence? Why is it Important? Why should we develop our children s emotional intelligence? My personal experience! 11

12 Ing. Tomáš Blumenstein předseda Mensy ČR, absolvent Fakultu stavební VUT Brno, člen Mensy ČR, podílel se jako dobrovolník na stovkách aktivit pro dospělé i děti testující IQ, organizátor konferenci, zahraničních zájezdů, exkurzí a přednášek, od roku 2008 rozjížděl soutěž Logická olympiáda, zakladatel a ředitel vzdělávacího spolku Třída Prostějov, o.s. Podpora a rozvoj nadaných dětí Mensou ČR Stručný přehled aktivit a projektů, které Mensa realizuje pro děti: Dětská Mensa, Logická olympiáda, Mensa gymnázium, dny plné her, herní kluby, kluby nadaných dětí, školy spolupracující s Mensou, konference, Mensa NTC, letní a příměstské campy, setkání rodin s nadanými dětmi, celostátní setkání Dětské Mensy. 12 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

13 Jana Vašáková šéfredaktorka časopisu F.O.O.D., výživová poradkyně se specializací na výživu během těhotenství, kojení a dětskou výživu spolupracovala mimo jiné s časopisem Dieta (7statečných/Hubneme do plavek společně s Petrem Havlíčkem) a časopisem Maminka, je autorkou diáře Dietáře, autorka kulinárních knih (Míny a Týny Pohádková kuchařka, Velký dietní plán I. a II., Jezte česky rok v naší kuchyni a novinka Od pondělí do pátku), znát ji můžete také z televize (Tescoma s chutí na TV Nova a Mr. & Mrs. Food na Metropol TV) Vliv výživy a médií na vývoj mozku v dětském věku Jaká by měla být správná skladba jídelníčku v období těhotenství, kojení a při zavádění prvních příkrmů? Má nutriční složení výživy v dětském věku vliv na vývoj mozku? Které látky podporují jeho aktivitu? A které naopak mohou škodit? Jak se naučit používat selský rozum v době, kdy média, reklamy apod. útočí na naše mateřské smysly? Jak nastavit správné hranice v komunikaci s dětmi? Nedávat či dávat zakázané ovoce? To vše se dozvíte na přednášce, jež reaguje na aktuální dění v oblasti médií (internetu, časopisu, televizi) ve vztahu k dětské výživě. 13

14 Ing. Hana Nováková Batolecí výživa jako součást prvních 1000 dní 14 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

15 PaedDr. Dana Kutálková klinická logopedka (soukromá praxe, Nemocnice Na Homolce, Program H+), vystudovala logopedii na Pedagogické fakultě UK v ročníku prof. MUDr. PhDr. Miloše Sováka DrSc, po absolutoriu dva roky učila na škole pro děti se zbytky sluchu, specializuje se zejména na prevenci poruch řeči a na péči o děti s dysfázií, několik let vedla i Logopedickou společnost Miloše Sováka, publikuje v časopisech pro rodiče i v odborném tisku a je autorkou několika publikací vedle ucelené řady logopedických metodik jde o tituly týkající se zejména logopedické prevence a civilizačních dopadů na vývoj řeči, přes dvacet let byla i editorkou sborníků Česká logopedie, je lektorkou řady tématických kursů zejména pro pedagogické pracovníky nejen v Praze, ale i v jiných krajských zařízeních pro další vzdělávání Dětská řeč a civilizace Vývoj dětské řeči je vlivem současného způsobu života a explozivního rozvoje techniky vystaven řadě okolností, které mají za následek klesající kvalitu řečových dovedností a stoupající množství poruch komunikačních dovedností v předškolním věku. Ve školním věku nebývale přibývá specifických poruch učení a poruch pozornosti. Nelze přehlédnout ani stoupající počet vývojových poruch řeči, zejména dysfázii. Přitom nejméně polovině problémů by se dalo poměrně snadno předejít.vedle stručného rozboru příčin změn ve vývoji řeči příspěvek nabídne možnosti řešení z pohledu klinického logopeda. 15

16 Prom.fil. Ivo Vasiljev, CSc. lingvista, jazykovědec, český koreanista a vietnamista, bývalý vedoucí oboru vietnamistika na Filosofické fakultě UK, pedagog a polyglot, v současnosti se zabývá především vietnamštinou, vícejazyčností a kulturami východní Asie, vystudoval obor korejština dějiny Dálného východu na FF UK v Praze, v letech vědecký pracovník Orientálního ústavu ČSAV, v letech odborný pracovník Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV, pracoval jako poradce managementu na projektech mezinárodní firmy IMPAC v ČR, NA tchaj-wanu, v Malajsii a v Thajsku, od roku 2006 do r se v sociolingvistickém týmu FF UK v Praze podílel na evropském výzkumném projektu LINEE (Languages in a Network of European Excellence) výzkumem jazykové poblematiky vietnamské komunity v České republice, je spoluautorem Velkého učebního česko vietnamského slovníku, je autorem několika desítek vědeckých článků z oboru jazykovědy a etnografie, aktivně používá češtinu, ruštinu, angličtinu, francouzštinu, němčinu, vietnamštinu, korejštinu, dále do jisté míry ovládá japonštinu, maďarštinu, čínštinu, slovenštinu, polštinu, bulharštinu, malajštinu, od počátku 70. let minulého století se zajímá o rozvíjení intelektuálních schopností dětí od nejútlejšího věku, některé myšlenky v tomto směru vyložil v knize Život s více jazyky (2011) Capartí mozek brána jazykům otevřená Nejlepší cesta k osvojení více jazyků začíná mateřštinou. Pevné základy vzdělání je nutno klást v raném věku, proto nejdůležitějšími učiteli musí být rodiče a prarodiče. Včasným poznáváním světa věcí a světa jazyka lze dětskou plasticitu mozku a jeho funkcí, včetně schopnosti učit se snáze dalším jazykům zachovat i do pozdějšího věku. Stejně lze rozvíjet i přirozenou dětskou zvídavost tak, aby ani ve starším věku nebyla potlačena a nahrazena lhostejností. Princip poznávání od nepaměti. Mozek aktivně rozvíjený od útlého věku mnohem pomaleji stárne. 16 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

17 Partneři CEFF Certified E-Friendly Food je nezávislý projekt, zaměřený na přídatné látky v potravinách (neboli aditiva, běžně také éčka. CEFF sleduje přidatné látky, u nichž existuje potenciální zdravotní riziko při konzumaci ve vyšším množství, a jež lze ve výrobním procesu nahradit látkami přírodního původu. Vybrané přidatné látky nejsou v potravinách mnohdy nutné vůbec, například proto, že jim pouze propůjčují vizuálně atraktivnější barvu či výraznější chuť. Česká máma Anketa Česká máma hledá od roku 2012 nejoblíbenější značky a prodejce zboží pro kojence, batolata a předškoláky v ČR za daný rok. Hledá také nejzajímavější Novinky roku v různých kategoriích a Českou mámu roku. Neustále inspiruje maminky zajímavým obsahem, infografikami a soutěžemi spojenými s minianketami na www. ceskamama.cz. Ellinor Více jak 10 let vytváříme a nabízíme jemně vonící bylinnou přírodní kosmetiku vhodnou pro péči o celou rodinu. Naše firma přináší ty nejčistší produkty z bylin a stromů, které můžeme vhodně využívat během celého života. Maminky u nás najdou výrobky, které jsou díky své jemnosti vhodné pro doprovázení období těhotenství (elasticita kůže bříška i tkáně hráze, hygiena, úleva od únavy i nevolnosti) porodu (posílení a uvolnění) a šestinedělí (podpora kojení, elasticita, hojení). Přírodní kosmetika je také vhodná pro děti (uvolnění při kolikách, zklidnění až ke spánku, jemné koupele pro imunitu i radost). Také muži mohou mezi našimi výrobky a vzácnými silicemi najít takové, které ulevují mysli a tělu od velkého vytížení a každodenního stresu. 17

18 FasTracKids My ve FasTracKids věříme, že lidský život lze nejvíce ovlivnit v předškolním věku, kdy dětský mozek pracuje na plné obrátky. Všeobecný rozvoj dětí a jejich nadání je pro nás posláním. Všechny děti jsou jedinečné a každé má talent. Proto děti rozvíjíme individuálně krok za krokem dle jejich potřeb a možností. For kids Jediný odborný veletrh v Čechách zaměřený na děti Průřez vším, co dětem zpříjemní a rodičům usnadní život Zastoupení svazů a společností sdružujících odborníky Odborný doprovodný program konference, workshopy Setkání odborné i laické veřejnosti Zábavný program pro návštěvníky Rozsáhlá mediální kampaň Hami S dlouholetými zkušenostmi a znalostmi v oblasti dětské výživy je Hami pro české maminky inspirací a oporou, aby se svým děťátkem mohla probouzet všechny jeho smysly. Lali jóga pro děti Ucelený programu cvičení dětské jógy, vychází z dětské hravosti a fantazie, přičemž předvádí jednotlivé cviky a sestavy a vkládá je do básníček, tak jak je najdete i v knížkách Lali cvičí jógu a Jak se zdraví sluníčko. Mensa ČR Mensa je mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace (tedy s IQ nad 130). Mensa ČR nabízí svým členům i veřejnosti intelektuální stimulaci prostřednictvím zájmových skupin, místních i celostátních setkání, přednášek, exkurzí. Mensa ČR vydává časopis, je zřizovatelem gymnázia pro nadané děti v Praze, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice, realizuje soutěž Logická olympiáda, projekt Mensa NTC pro školky, zřizuje kluby nadaných dětí, provádí testování IQ veřejnosti. 18 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

19 Mentem Online trénink kognitivních funkcí mozku Mentem.cz. Za pomoci 25 online cvičení a her postupně procvičíme vaši paměť, pozornost, prostorovou orientaci, představivost nebo rychlost. Minya Jsme tým lidí, kteří pracují více jak 10 let v oblasti online marketingu. Pro nás je podstatné, že nás naše práce baví, prostě ji máme rádi. Naši klienti potvrzují, že svoji práci odvádíme dobře, a to je pro nás hnacím motorem kupředu. mobil-pocket Už vás nebaví nosit své věrnostní a klubové karty v peněžence nebo po kapsách? Uložte si je nyní do svého chytrého telefonu nebo tabletu a mějte je neustále při sobě. Stáhněte si vychytanou a zdarma dostupnou aplikaci mobile-pocket. Ostrov objevů univerzita pro batolata Unikátní český projekt jehož cílem je prostřednictvím multismyslové stimulace nejmenších dětí rozvíjet jejich mozkovou kapacitu. Kurzy pro děti (1-3 roky) a jejich rodiče, které povzbuzují dítě k citovému, fyzickému a sociálnímu vývoji, procvičují jazykové dovednosti a schopnost koncentrace za použití multismyslových podnětů. Tyto multismyslové podněty stimulují mozek dítěte a vytváří v něm hustou síť nervových propojení (synapsí), která jsou nezbytná pro vývoj mozku. PlayWisely Ucelený, vědecky podložený a současně zábavný způsob vzdělávání dětí, který využívá přirozené schopnosti učení a pohybu dítěte od narození až do předškolního věku. Naším cílem je zapnout a vyladit smyslové, řečové, učící a pohybové dovednosti důležité pro rozvoj budoucích schopností dítěte. Naše komplexní metoda pomáhá rodičům rozlišit, co je v zájmu maximalizace rozvoje dítěte nejlepší a díky moudrému hraní prohlubuje vztah s dítětem. 19

20 Pod listem Pod značkou Pod listem vymýšlíme a vyrábíme didaktické hračky a pomůcky nejen pro děti. Nabízíme výrobu na míru podle speciálních potřeb zákazníků. Posláním společnosti je zaujmout, zabavit a vzdělat dítě. A zároveň inspirovat rodiče k zážitkové výchově. Opětovným užíváním našich hraček a pomůcek dítě dosáhne zlepšení dovedností, znalostí, či praktických schopností (jemná a hrubá motorika, koordinace pohybů, soustředění, logické myšlení, naučí se geometrické tvary, barvy, čísla, abecedu, zlomky, poznává ČR - kraje, hory, řeky, atd ). Poznávací znaky a výhody našich výrobků jsou jednoznačně ruční výroba, použití převážně přírodních materiálů a originální obal. Portál Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly další oblasti jako sociologie, politologie, zdraví, média, antropologie, ekologie, filozofie, ekonomie, sémiotika či kulturologie. Velkou skupinu čtenářů Portálu tvoří rodiče. Pro ně jsou určeny praktické příručky o výchově a také knihy her a nápadů rozvíjejících dětskou tvořivost, které úspěšně využívají i učitelé a vychovatelé. V posledních letech se Portál výrazně zaměřil také na problematiku těhotenství a mateřství. Rady najde v knihách i dospívající mládež a nejen jí jsou navíc určeny knihy her a cvičení sloužící k zachování bystrého rozumu, tělesné kondice a k nalezení místa v sociální skupině. Pro malé i starší děti Portál vydává pohádky, příběhy, říkadla. Předškolní přípravka Soukromá speciálně pedagogická praxe se zaměřením na percepčně motorickou připravenost, školní zralost a včasnou diagnostiku nerovnoměrného psychomotorického vývoje u dětí, reedukaci specifických poruch učení v mladším školním věku - individuální i skupinovou formou stimulační projekt Předškolní přípravka. 20 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

21 Rooty RUG Jsme hluboce přesvědčeni, že příroda stvořila naše nohy tak, aby byly zdravé. Miliony let se vyvíjely naboso a pouze na nerovném povrchu. Pochopili jsme to a vymysleli jsme RootyRUG. Tarsago Media Group Mezinárodní společnost působící na trhu České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Rumunska. Specializuje se na vydavatelství a zásilkový obchod, vytváření tištěného i online obsahu, správě databází a telemarketingu. Tarsago je lídrem v oblasti direct marketingu na všech trzích, na kterých působí. Mezi klíčové značky společnosti patří Receptář (ireceptar.cz), RD Magazine, Česká máma a Milvai. WESCO Mezi našimi výrobky naleznete didaktické hračky, pomůcky pro rozvoj motoriky, postýlky, sportovní potřeby, Montessori pomůcky, dětský nábytek a mnoho dalších potřebných věcí pro předškolní i školní děti. Žížalice Originální Česká dřevěná kreativní hračka. Žížalice se skládá z dřevěné hrací desky, na které jsou umístěny stovky kolíčků a z barevných různě dlouhých speciálních hadiček, které se mezi kolíčky proplétají - dítě tak vlastně kreslí a vytváří nekonečné množství obrazců, obrázků a písmen. 21

22 22 Konference CAPARD 2015 Jak správně rozvíjet dětský potenciál?

23 23

24 https://twitter.com/capardorg https://www.facebook.com/capard

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Hnutí R Publikace vznikla v rámci řešení projektu Rozvojového fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra pedagogiky a psychologie Volný čas dětí Bakalářská práce České Budějovice 2011 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík Autor práce: Monika Jelečková Anotace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Škola přátelská dětem

Škola přátelská dětem Eva Vaníčková, Věra Faierajzlová, Marie Nejedlá, Jana Votavová Škola přátelská dětem Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí Titul: Autoři: Vydává: Vydání: Škola přátelská dětem.

Více