NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. fotogalerie. plastová víčka pomohou vaškovi ze Cvikova. mariánská pouť

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. fotogalerie. plastová víčka pomohou vaškovi ze Cvikova. mariánská pouť"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červenec - srpen 2014 cena: 10 Kč fotogalerie Návštěva prezidenta sklářské slavnosti školní akademie šerpování předškoláků str mariánská pouť srpna 2014 str. 52 plastová víčka pomohou vaškovi ze Cvikova str starostův ÚvodNík - rekonstrukce historického středu města Vážení spoluobčané, v náročném období realizace investičních akcí naplánovaných na tento rok nezapomínáme ani na přípravu dalších investic, kterými chceme zajistit obnovu majetku ve správě města a přispět tak ke zlepšení života ve městě. Prioritní akcí je v letošním roce započatá 1. etapa rekonstrukce historického středu města, která proběhne v prostoru mezi městským úřadem a Sklářským muzeem. V roce 2015 je naším záměrem navázat na 1. etapu a pokračovat v započaté rekonstrukci středu města. Prostorem 2. etapy, který logicky navazuje, je plocha před lužickými domky. Etapizace rekonstrukce středu města byla schválena zejména s ohledem na logické napojení inženýrských sítí a v neposlední řadě i v návaznosti na investiční plány vlastníků těchto inženýrských sítí. Právě v prostoru před lužickými domky by totiž měla v roce 2015 proběhnout rekonstrukce kanalizačního řadu včetně kanalizačních přípojek a rekonstrukce plynovodu. Zásadní proměnou projdou Foto: Markéta Růžičková povrchy komunikace a chodníků. Bude respektován historický charakter prostoru a asfaltové povrchy budou nahrazeny přírodními materiály. Pro vyřešení různé výškové úrovně komunikace a chodníků před lužickými domky a komunikací Liberecká je navrženo vybudování opěrné zdi s propojovacími schodišti. Součástí rekonstrukce je také veřejné osvětlení, které bude provedeno ve shodném stylu s ulicí Kalinova a právě řešené 1. etapy rekonstrukce středu města. Finanční náklady na realizaci 2. etapy budou známy po vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby. Lze však odhadnout reálný předpoklad ve výši mil. Kč. Rada města doporučila zastupitelstvu města pokračovat v projekčních pracích 2. etapy podle projektu B. Šípka, schváleného ve stavebním řízení. Shodné stanovisko vyslovil i výbor rozvoje města. Předpokládám, že na jednání zastupitelstva se k tomuto tématu rozvine konstruktivní diskuse, ze které vyplynou mantinely pro zadání projektantovi. Velmi bych uvítal, aby dohodnutý konsensus byl včas a v náležité velikosti představen velkoplošným bannerem novoborské veřejnosti. Věřím, že výsledný efekt bude pro tvář města i jeho občany přínosem, nebude zdrojem zbytečných negativních emocí, předkládaných petic a dodatečných finančních nákladů. Mgr. Jaromír Dvořák starosta Nového Boru

2 Zprávy z města město Nový Bor nabízí k prodeji byt v novém boru do ov Sluneční 889, 2. NP podlahová plocha 67,9 m² okna a koupelna původní (umakartové jádro) Cena: Kč Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku byt v Novém Boru do OV Brigádníků 62, 3. NP, podlahová plocha 50,70 m 2 okna a koupelna původní Cena: Kč Bližší informace: tel: , Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku parcelu na stavbu rodinného domu Meruňková ulice Nová Skalice pč. 2157/29 v k.ú. Nový Bor o výměře 555 m² Cena: Kč parcely na stavbu rodinného domu Lipová ulice - Arnultovice pč. 1076/2 o výměře 345 m 2, pč. 1076/3 o výměře 334 m 2, pč. 1076/4 o výměře 410 m 2 a pč. 1076/5 o výměře 405 m 2 k.ú. Arnultovice u Nového Boru Cena 420 Kč/m² Bližší informace: tel nebo na termín příštího zasedání zastupitelstva města středa zasedací místnost MěÚ 3. patro budova A začátek v 16:30 hodin trhy 2014 na náměstí Míru v Novém Boru 10. července 7. srpna informace ze zm ke komunálním volbám Město Nový Bor nabízí na základě usnesení zastupitelstva města ze dne všem stranám a hnutím kandidujícím v podzimních komunálních volbách do obecního zastupitelstva možnost bezplatné prezentace v říjnovém čísle Novoborského měsíčníku v rozsahu ½ tiskové strany formátu A4 černobíle při dodržení termínu uzávěrky, která je v pondělí 15. září Ostatní druhy předvolební kampaně lze realizovat za standardní úplatu. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Cena: 10 Kč Sídlo redakce: MěÚ Nový Bor, odbor školství, kultury a sportu, nám. Míru 1, Nový Bor Tel: , Redakce: Markéta Růžičková Internetové stránky MěÚ Nový Bor: Redakční rada: Mgr. Miroslav Šeps - předseda, Mgr. Kateřina Mašková, Mgr. Magdalena Svobodová, Ing. Otakar Válek, Daniela Žďárková, Mgr. Stanislav Valdman, Mgr. Petra Bohuňková DTP: Markéta Růžičková Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Dubická 991, Česká Lípa, tel: Povoleno: evidenční číslo MK ČR E Náklad: ks Vytištěno: Vydáno: Redakční rada má právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu se statutem měsíčníku nebo budou dodány po uzávěrce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody. 2 Novoborský měsíčník / červenec - srpen 2014

3 Zprávy z města prezidenta miloše zemana potěšil současný trend rozvoje sklářství i města Nový Bor Prezident České republiky Miloš Zeman v rámci své několikadenní návštěvy Libereckého kraje zavítal v doprovodu hejtmana Libereckého kraje Martina Půty v úterý 10. června také do Nového Boru. Součástí jeho programu pak byla prohlídka společnosti Crystalex CZ, setkání s pozvanými hosty v obřadní síni novoborské radnice a veřejná diskuze s občany na náměstí Míru. Prezidenta Miloše Zemana přivítal po 16. hodině před budovou radnice starosta města Jaromír Dvořák. V obřadní síni radnice pak již na hlavu státu čekalo několik desítek pozvaných hostů. Během společného setkání Jaromír Dvořák rámcově seznámil Miloše Zemana s aktuálním děním ve městě, realizovanými projekty a plány v souvislosti s investicemi a rozvojem Nového Boru. V Novém Boru jsem byl v minulosti již několikrát. Při současné návštěvě musím s potěšením konstatovat, že pozitivní změny jsou zde zřetelně znát. Nový Bor se může také právem pyšnit označením město skla. Další potěšující skutečností je rozvoj společnosti Crystalex CZ, která zaznamenává vzestupný trend, pronesl mimo jiné Miloš Zeman. V závěru setkání s hosty v prostorách obřadní síně prezident Miloš Zeman přijal dary od vedení města Nový Bor, zástupců místních firem, připevnil na městskou standartu stuhu připomínající jeho návštěvu v Novém Boru a rovněž se podepsal do pamětní knihy. Poté se hlava státu společně se starostou města Jaromírem Dvořákem a hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou odebrala na náměstí Míru, kde i přes tropické teploty čekala přibližně stovka občanů. Příležitosti položit otázku Miloši Zemanovi v rámci veřejné diskuze využilo hned několik občanů. Jednoho z přítomných školáků zajímalo, zda chtěl být Miloš Zeman vždy prezidentem. Ten na otázku odpověděl s úsměvem, že jeho přáním bylo být hajným a později důchodcem, stát se prezidentem byla především výzva, kterou přijal. Další z dotazů se týkaly například přijetí jednotné evropské měny nebo přímé volby starostů. Přijetí eura je v současné situaci nutností. Jednotná měna by mnohé zjednodušila. Lidé si musí uvědomit, že s přijetím eura Deváté třídy na novoborské radnici Foto: Jana Maněnová Foto: Markéta Růžičková Prezident Miloš Zeman odpovídal na dotazy občanů Nového Boru se pro ně nic zcela zásadního nezmění. Je to podobné, jako když měříte teplotu, ta je pořád stejná, i když ji měříte ve stupních Celsia, Fahrenheitech nebo Réaumurovou stupnicí, pronesl Miloš Zeman. Také se vyjádřil i k otázce směřující k přímé volbě hejtmanů a starostů. Prezidentem jsem se stal na základě přímé volby občanů České republiky. Jsem přesvědčen, že také starostové a hejtmani by měli být voleni přímo. Zároveň ale rozumím i oponentům této možnosti, kteří argumentují tím, že preferenční hlasy nemusejí zajistit vytvoření potřebných koalic, jež jsou nutné při hlasování v zastupitelstvech obcí, měst a krajů. Jedná se především o technický problém, který je nutné vyřešit, sdělil Miloš Zeman. Na konci své návštěvy v Novém Boru Miloš Zeman veřejně popřál obyvatelům Nového Boru hodně zdraví a spokojenosti. Poté zamířil do sousední České Lípy. Další fotografie jsou k nahlédnutí ve Fotogalerii na webu města Nový Bor. Jana Maněnová NovoBorské premianty přijal Na radnici starosta města Dvacítka žáků devátých tříd místních základních škol se sešla ve čtvrtek 5. června v prostorách zasedací místnosti radnice na náměstí Míru. Cílem bylo společné setkání se starostou města Jaromírem Dvořákem, který mladým pánům a slečnám předal pamětní listy a upomínkové předměty, a to jako ocenění za jejich vynikající výsledky a vzornou reprezentaci novoborských škol. Jsem velmi rád, že v Novém Boru roste mladá generace, která bude šířit dobré jméno novoborského školství i města po celé republice. Zároveň cítím velkou zodpovědnost za to, aby se v našem městě žilo dětem a ostatním obyvatelům dobře. Věřím také, že mnozí se po dalších studiích budou aktivně podílet na životě města, pronesl během společného setkání Jaromír Dvořák s tím, že velké poděkování si zaslouží také rodiče a učitelé mladých premiantů. Těmi jsou v ZŠ U Lesa Vojtěch Štrupl, Milan Černík, Kateřina Badová, Karolína Staňová, Adam Zechovský, Jan Hergesel, Anička Březinová, Jakub Kašubiak, Martin Kout a Jan Němec. Základní školu na náměstí Míru zase vzorně reprezentovali Annette Kolková, Šárka Minářová, David Görner, David Fiala, Daniel Galek, Vladimír Křížek, Lucie Nováková, Marek Švarc, Dominik Sobotka a Anna Kořínková. Fotografie žáků jsou k dispozici v rubrice Fotogalerie na webových stránkách města Nový Bor. Jana Maněnová Novoborský měsíčník / červenec - srpen

4 Zprávy z města sklo, design, kultura i turistika Nový Bor je nazýván městem skla. Toto tradiční spojení pak bylo důkladně potvrzeno o druhém červnovém víkendu, kdy se zde konaly tradiční Sklářské slavnosti. Ty letos byly propojeny s Meet Czech Design (MCD) agentury agentury CzechTourism. Sklářské slavnosti v pátek 13. června oficiálně zahájil starosta Sklářské slavnosti v Novém Boru Foto: Markéta Růžičková města Jaromír Dvořák. Ten se zároveň účastnil i vernisáže retrospektivní výstavy u příležitosti 20. výročí sklárny AJETO ve sklářském muzeu. Náměstí Míru stovkám návštěvníků potom o víkendu nabídlo sklářské pece, ukázky zpracování skla, možnost vyzkoušet si foukání, rytí nebo malování skla, trh a rovněž i skvělou muziku. V prostoru náměstí současně probíhal i pestrý kulturní program, který mimo jiné zahrnul vystoupení Ajeto Dixieland, módní přehlídku nebo koncert kapely Lake Malawi s frontmanem populární sestavy Charlie Straight Albertem Černým. Turistické informační centrum pro zájemce připravilo i komentované prohlídky města. Součástí letošních Sklářských slavností byl také festival designu Meet Czech Design agentury CzechTourism. V jeho rámci měli možnost návštěvníci slavností cestovat kyvadlovou autobusovou dopravou po Design stezce, která propojila deset skláren a uměleckých studií, dvě sklářské školy a jedno sklářské muzeum na Novoborsku. Zároveň se lidé mohli účastnit i workshopů významných designérů jako jsou Liběna Rochová, Blanka Matragi, David Vávra, Bořek Šípek či Peter Olah. Ten také v AJETO Art Glass Museu slavnostní vernisáží otevřel společnou výstavu s Larsem Kemperem pod názvem GASTARBEITER. Jana Maněnová ajax ohlídal druháky V pátek 13. června měli žáci druhých ročníků novoborských základních škol zpestřenou výuku. Do jejich tříd totiž zavítal starosta města Jaromír Dvořák, velitel Městské policie Jiří Zemanec a českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková. Foto: Jana Maněnová Jiří Zemanec, velitel novoborské Městské policie. Ten zároveň se starostou města Jaromírem Dvořákem a policejní mluvčí Ivanou Balákovou malé školáky orientačně vyzkoušel ze základů dopravní výchovy. Ivana Baláková poté dětem sdělila, jak se mají zachovat v případě ohrožení jejich bezpečnosti neznámou osobou. Projekt Ajax má velký význam z hlediska prevence celé řady nebezpečných situací a ochrany dětí. Jsem tak velmi rád, že paní učitelky tato rizika nepodceňují a v průběhu výuky se programu skutečně věnují, zhodnotil Jaromír Dvořák. Také podle Ivany Balákové je preventivní program smysluplný a přínosný. Do druhých tříd ZŠ zavítal starosta Jaromír Dvořák v doprovodu velitele Městské policie Jiřím Zemancem a policejní mluvčí Ivanou Balákovou Cílem jejich návštěvy bylo hodnocení náplně preventivního programu Ajax. Ten je určen právě žákům druhých ročníků základních škol a v Novém Boru je realizován již několik let. Vždy na začátku školního roku dostanou druháci sešitky s praktickými informacemi a radami, které se týkají prevence kriminality. Obsahem jsou také různé úkoly, jež mají během školního roku samostatně nebo s pomocí rodičů a paní učitelky plnit. Děti se jejich vypracováním například učí, jak se zachovat, když je na ulici zastaví cizí člověk, co mají dělat, když jsou svědkem nebo přímo obětí šikany. Dozvědí se také, kde mohou požádat o pomoc v případě ohrožení či jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu. Do každé třídy rovněž věnujeme velkého plyšového psa, který je maskotem projektu a symbolickým ochráncem dětí, přiblížil Děti dostaly drobné upomínkové předměty Foto: Jana Maněnová Z návštěvy ve školách jasně vyplynulo, že děti díky tomuto projektu mají dobré povědomí o nebezpečích, se kterými se mohou setkat a zároveň vědí, jak se zachovat a kde hledat pomoc, uzavřela Ivana Baláková. Děti poté za odměnu za zvládnutí preventivního programu dostaly drobné upomínkové dárky. Jana Maněnová 4 Novoborský měsíčník / červen - srpen 2014

5 Zprávy z města proměny města - rekonstrukce ZUŠ nový bor Od roku 2011 do konce roku 2012 probíhala rekonstrukce v Základní umělecké škole v Novém Boru (ZUŠ). Opravené suterénní prostory pak byly slavnostně otevřeny v prosinci roku Náklady ve výši více než tři a půl milionu korun spojené s rekonstrukcí suterénu budovy ZUŠ hradilo město Nový Bor. sběrné prostředky elektrowinu Seznamte se se sběrnými prostředky ELEKTROWINu Ilustrační foto Když jste se rozhodli vybavit domácnost novými spotřebiči a zbavit se starých, určitě už jste se se sběrnými prostředky společnosti ELEKTROWIN setkali. Různé typy vyřazeného elektra potřebují na své cestě k ekologické recyklaci různé zacházení. Jinak vypadá manipulace s lednicemi a pračkami, jinak s rychlovarnými konvicemi nebo fény. Jiné podmínky má navíc ke své práci obsluha sběrného dvora, jiné zase zaměstnanci svozové firmy, kteří přijedou vyprázdnit kontejner na drobné elektro umístěný na ulici. Tomu jsou přizpůsobeny různé typy sběrných prostředků, které postupně vyvinul kolektivní systém ELEKTROWIN. WINTEJNER Na sběrných dvorech obcí a měst se stále častěji setkáte s velkoobjemovým kontejnerem, kterému se říká WINTEJNER. Je zastřešený a uzamykatelný, takže odolá i případnému nájezdu nenechavců, kteří by překonali oplocení sběrného dvora. Velké spotřebiče, jako jsou lednice, se v něm ukládají odděleně od ostatních. Jeho kapacita je zhruba 40 m 3. Pokračování na str. 6 Novoborský měsíčník / červenec - srpen

6 Zprávy z města sběrné prostředky elektrowinu Malý kontejner Ilustrační foto Ve městech a obcích rozmísťuje ELEKTROWIN malé kontejnery červené barvy na malé spotřebiče. Právě ty lidé zatím ještě občas vyhazovali do obyčejných popelnic. Kontejnery jsou navrženy a vyrobeny tak, aby se do nich vešly právě jen spotřebiče velikosti rychlovarné konvice a podobných domácích pomocníků. Také jejich kapacita je podstatně menší vejde se do nich zhruba 0,25m 3. To představuje kolem 30 fénů, kávovarů nebo žehliček, případně 6-8 vysavačů či mikrovlnek. Sběrné nádoby U prodejců elektra nebo při různých akcích ELEKTROWINu jste se v minulosti mohli setkávat a stále ještě možná setkáváte se sběrnými nádobami obsahujícími vyměnitelný bag. Pokud do nich odložíte svůj spotřebič, máte rovněž záruku, že se dostane k ekologické recyklaci v odborném zpracovatelském závodě. Prodejny postupně vybavujeme sběrnými prostředky, abychom s předstihem zajistili plnění povinnosti sběru drobných spotřebičů na prodejnách bez ohledu na nákup nových. Od února 2014 totiž musejí všichni obchodníci s prodejní plochou vyhrazenou pro prodej elektra 400m 2 a větší zdarma odebírat malé spotřebiče, jejichž žádný rozměr nepřesahuje 25 cm, aniž to podmiňují nákupem nových. Projekty Projekty ELEKTROWINu pomáhají vysbírat víc spotřebičů Největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci starého elektra, ELEKTROWIN, už za osm let své činnosti vysbíral a předal k ekologickému zpracování přes devět milionů kusů vysloužilých spotřebičů. Nepodařilo by se to bez aktivní spolupráce všech občanů ani bez nejrůznějších projektů, které informují o možnostech zpětného odběru, upozorňují na význam recyklace a podporují domácnosti, které se chtějí chovat ekologicky. Začátek u dětí a mládeže ELEKTROWIN začíná už u dětí a mládeže. Do nového ročníku vstoupil v září 2013 projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Dnešní děti začnou jednou rozhodovat, jak se bude v českých domácnostech i ve firmách zacházet s odpadem a kolik se ho vyprodukuje. Tento projekt si klade za cíl umožnit jim, aby se v budoucnu rozhodovaly správně. Přímo na sběrných dvorech měst a obcí se děti učí třídit odpad v rámci projektu Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu. Mohou s sebou přinést i drobné vysloužilé spotřebiče, aby si vyzkoušely, kam je správně odložit. Hasiči pomáhají sousedům i sobě Jeden z nejúspěšnějších projektů ELEKTROWINu nese název Recyklujte s hasiči. Zapojilo se do něj už přes 800 sborů dobrovolných hasičů z celé ČR. Pomáhají svým sousedům dopravit staré spotřebiče k recyklaci i tam, kde je na nejbližší sběrné místo stále ještě daleko. A to včetně velkých a těžkých kusů, které kvůli obtížné manipulaci dosud ležely někde v garáži nebo kůlně, ve sklepě či na půdě. Princip projektu je jednoduchý, zúčastněná SDH ve svých obcích organizují sběrové dny, během nichž občany buď sami navštíví, nebo určí místo, kam lidé mohou svůj elektroodpad přinést. Hasiči za svou záslužnou práci v tomto projektu sbírají finanční odměny, které jim pomáhají například získat chybějící části vybavení. Kde spotřebiče odevzdáte zdarma a ještě s odměnou ELEKTROWIN dělá všechno pro to, abychom všichni měli odevzdání spotřebičů k recyklaci pokud možno pohodlné. Proto vytvořil hustou sběrnou síť z více než míst zpětného odběru, kterou neustále zkvalitňuje. Kromě sběrných dvorů měst a obcí nebo kontejnerů v ulicích, u prodejců a na dalších místech, ji doplňují také možnosti odevzdávat spotřebiče při vytipovaných akcích. Obvykle to bývá navíc spojeno také s odměnou. Tradičně úspěšné jsou například akce pořádané společně s největšími zoologickými zahradami pod společným názvem S vysloužilci do ZOO. Návštěvníci zoologických zahrad v určeném termínu mohou za přinesený spotřebič získat slevu na vstupném. Ilustrační foto Premiéru měl v roce 2013 projekt Vlak do stanice Recyklace. Premiérový recyklační vlak jezdil na trase Otrokovice-Zlín- Vizovice ve čtyřech pravidelných spojích denně. Cestující, kteří tohoto vlaku využili, v něm mohli do sběrných košů odložit nepotřebný spotřebič, příležitost k tomu měli také přímo ve vybraných stanicích. Za odevzdané elektro navíc každý získal slosovatelný kupon s možností vyhrát nový spotřebič. Jedinečnou možnost umístit své letité domácí pomocníky přímo do sbírek Národního technického muzea dostali loni účastníci zářijového Recyklačního víkendu. Z přinesených spotřebičů, které fungovaly také jako poukázka na slevu ze vstupného, si odborníci z muzea vybrali ty nejzajímavější, které budou postupně vystaveny. Aktuální informace o akcích a termíny jejich konání naleznete na Elektrowin 6 Novoborský měsíčník / červen - srpen 2014

7 Zprávy z města sběrové soboty v roce 2014 Velkoobjemové kontejnery v Bukovanech, Horním a Dolním Pihelu, Janově u CO a u autobusové zastávky, u rybníčku, u restaurace, ve spodní části Janova u hradu a v Chomoutech svozy odpadů s čárovými kódy v roce 2014 Svozy pytlů papíru a plastů z domácností, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat zpravidla první pondělí v měsíci, tedy v termínech: , , 4. 8., 1. 9., , , Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech přistavit i lednice, TV - kompletní, svázaný papír a železný šrot. Protože se objevily nejasnosti a dotazy, znovu důrazně žádáme občany, aby kontrolovali průběžně svá odevzdaná množství na webových stránkách města: městský úřad - odbory - odbor správy majetku - komunální odpady - evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě a aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! Upozorňujeme občany, že účetní období pro separaci s čárovými kódy končí vždy k Od začalo nové účetní období. Má to smysl, třiďte odpad! Zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku Zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku zelený kontejner (pouze Na trávu) - termíny přistavení 2014 horní pihel Místo: u hasičské nádrže Datum: 21. června, 16. srpna dolní pihel Místo: u bytovek Datum: 21. června, 16. srpna janov Místo: u rybníka, pod skladem CO Datum: 28. června, 23. srpna BukovaNy Místo: odstavná plocha naproti domu čp. 92 Datum: 21. června, 16. srpna Chomouty Místo: kruhový objezd u barevných kontejnerů Datum: 28. června, 23. srpna Zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku Naše město recyklací starých spotřebičů výrazně přispělo k ochraně ŽivotNího prostředí Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. Z certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 565 televizí, 231 monitorů a kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 195,52 MWh elektřiny, 7.656,65 litrů ropy, 909,46 m 3 vody a 9,32 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 46,08 tun CO 2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 177,36 tun. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík. Zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing. Jitka Capouchová vedoucí Odboru správy majetku Novoborský měsíčník / červenec - srpen

8 Zprávy z města Návštěva v ÚtulCíCh pro opuštěná zvířata V červnu 2014 se uskutečnila návštěva pravidelná kontrola OŽP MěÚ Nový Bor ve dvou útulcích pro psy a kočky nalezené na území města Nový Bor, se kterými má město prostřednictvím Odboru životního prostředí MěÚ Nový Bor uzavřené smlouvy. Umisťuje je do těchto zařízení Městská policie Nový Bor. O opuštěné a toulavé kočky se starají a poskytují jim veterinární péči v útulku BONA v Kozlech. S majitelkou město dlouhodobě spolupracuje a ročně je zde umístěno přibližně 20 zvířat (kočky, koťata, fretky,..). Zatoulané a opuštěné psy vozí MP Nový Bor do Útulku pro opuštěné psy v Dobranově u České Lípy. Útulky poskytují za úplatu zvířatům základní péči hygienu, stravu, zdravotní péči včetně očkování. Láskyplnou péči rodiny však v takovém množství zvířat zcela nahradit nemohou. Proto by se měl každý, kdo zamýšlí sobě či někomu čtyřnohého přítele pořídit, zamyslet nad tím, zda je schopen odpovědně péči zvládnout. Každý se musí postarat o zvíře nejen materiálně (řádná výživa a strava...), ale také zabezpečení proti úniku zvířat je součástí správné péče. Úřady několikrát ročně totiž řeší a postihují úniky zvířat z důvodu jejich ohrožení či ohrožení třetích osob. Již samotný únik zvířete je možné považovat z hlediska zákona o ochraně zvířat proti týrání za týrání, neboť je zvíře vystaveno stresovým vlivům různé povahy (nezvyklé pohyby, pachy, zvuky, ). Opuštěným zvířátkům byla předána materiální pomoc, která se na základě výzvy odboru životního prostředí na úřadě shromáždila. Uhynulá zvířata vozí MP Nový Bor do zařízení SAP Mimoň. Odbor životního prostředí dále dlouhodobě spolupracuje s Záchrannou stanicí pro handicapovaná zvířata FALCO Dolní Týnec. Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí den eko-hrátek v kamenickém šenově Letos na jaře referentky životního prostředí z Městského úřadu Nový Bor navštívily v květnu a červnu mateřské školky v Kamenickém Šenově tj. Mateřskou školku a Základní školu na Práchni, Mateřskou školku na Pískovci a Mateřskou školku u ZŠ Nám. Míru a Mateřskou školku v ul. Mistrovická, která je dočasně v ZŠ Nám. Míru. Foto: archiv odboru Již několikátý rok v rámci ekologické výchovy takto pracují s těmi nejmenšími. Formou hry si děti na zahradě školek či v městském parku vyzkoušely několik stanovišť a to zejména třídění odpadů. Na dalších stanovištích si ověřily svoji šikovnost a bystrost formou třídění barevných víček (tzv. hra na Popelku), poznávání a setřídění zvířátek do obydlí, vyprávění příběhů podle kartiček, hledání postaviček Šmoulů a jejich jména dle charakteru povahy, sbírání různobarevných kytiček na samolepící paletku, rozpoznání odpadů a živočichů ve znečištěném rybníce a na posledním stanovišti poznávaly sušené ovoce s následnou ochutnávkou, která měla takový úspěch, že většina dětí měla zájem o přídavek. Za svoje znalosti a dovednosti byly děti odměněny sádrovými odlitky, jež si mohou vybarvit pomocí výtvarných potřeb, které jsou součástí sponzorského balíčku od města Kamenický Šenov. Další odměnou byly hračky od sponzora - firmy ZEPS s.r.o., Lindava 84, Cvikov. Úkoly na stanovištích se dětem a jejich učitelkám velice líbily. Největší naší odměnou byla spokojenost zúčastněných a hřejivé paprsky jarního sluníčka. Zpracovaly: K. Tvrdíková a J. Šlejmarová Formou hry se děti učí jak správně třídit odpad Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí okresní Chovatelská přehlídka trofejí ulovené zvěře v roce 2013 Dne od 10:00 hod. v sále restaurace U Slunce ve Skalici u České Lípy proběhlo slavnostní zahájení chovatelské přehlídky trofejí zvěře ulovené v mysliveckém roce 2013 (tj. od do ) v honitbách na okrese Česká Lípa. Přehlídku trofejí slavnostně zahájil, jako již tradičně předseda okresního mysliveckého spolku Česká Lípa pan Jaroslav Vosáhlo. Za hodnotitelskou komisi zde promluvil Ing. Jakub Máslo, který zhodnotil myslivost na okrese Česká Lípa za rok Ulovené trofeje na českolipsku Foto: archiv odboru V současné době činí honební plocha ha z toho je 42 % lesní půda, 50 % zemědělská půda, 2 % vodní plochy a 6 % ostatních pozemků. Je zde 63 honiteb ve kterých působí 925 myslivců, průměrně je tedy 15 myslivců v honitbě. V roce 2013 bylo uloveno celkem 4827 kusů spárkaté zvěře (jelení, dančí, mufloní, srnčí a černé zvěře), v přepočtu lze tedy říci, že bylo uloveno průměrně 5 kusů zvěře jedním myslivcem. Úhyn za rok 2013 činil 637 kusů spárkaté zvěře. Pokračování na str. 9 8 Novoborský měsíčník / červenec - srpen 2014

9 Zprávy z města okresní Chovatelská přehlídka trofejí ulovené zvěře v roce 2013 Dokončení ze str. 8 Na přehlídce trofejí bylo vystaveno celkem 669 trofejí (trofejí se rozumí rohy, parohy a parůžky rohaté a parohaté zvěře, včetně lebky oddělené před prvním krčním obratlem, zbraně u prasete divokého, lebky a kůže některých šelem). Z toho bylo 73 trofejí jelenů, 37 trofejí daňků, 513 trofejí srnců, 36 trofejí muflonů, dále byly vystaveny 4x zbraně kňourů, 3 lebky lišek a 3 lebky jezevců. Součástí výstavy byl již 5. ročník výtvarné soutěže pro žáky základních škol Novoborska pořádaný Odborem životního prostředí Městského úřadu v Novém Boru tentokráte na téma LOVECKÝCH PSŮ. Letošní rok se sešlo více jak 70 obrázků z deseti základních škol. V kategorii 1. stupeň základních škol zvítězila Eliška Melničáková ZŠ a MŠ Prysk, na druhém místě se umístil Patrik Primásek ZŠ Okrouhlá, a na třetím místě se umístila Kateřina Černá ZŠ a MŠ Skalice. V kategorii zvláštní ocenění zvítězila společná práce žáků ŠD při ZŠ z Práchně, kteří vytvořili nádherné leporelo, na druhém místě se umístila Kristýna Chýlková ZŠ U Lesa, a na třetím místě se umístila Pavlína Karásková ZŠ Praktická Nový Bor. Každý z výše jmenovaných obdržel diplom a knížku. Žákům umístěným na 2. a 3. místě byly ceny předány dne ve školách. Vítězům byl předán diplom a kniha na ovále v Novém Boru dne v 10 hodin při ukázce výcviku loveckých psů, kterou vyhráli nejen pro sebe, ale i pro své spolužáky ve třídě. Na závěr lze jen podotknout, že přehlídka trofejí poskytuje nejen přehled úrovně chovu zvěře na okrese Česká Lípa, ale také celistvý obraz chování myslivců v jednotlivých honitbách. Pro širokou veřejnost je tato akce jistě nezapomenutelným zážitkem, kde se mohou dozvědět plno zajímavých informací, a slouží také k přiblížení myslivecké praxe laické veřejnosti. Nezbývá než jen dodat Myslivosti zdar. Zpracovala: Ing. Iva Máslová Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí akce pro děti z NovoBorska Jak se již stalo pravidlem, tak i v letošním roce Městský úřad v Novém Boru, odbor sociálních věcí a zdravotnictví pořádá v rámci Programu sociální prevence města Nový Bor řadu aktivit pro děti. Květen proběhl ve znamení dvou víkendových akcí pro děti. První se uskutečnil v termínu od do ve Stráži pod Ralskem. Pobytu se zúčastnilo celkem 15 dětí ve věku od 10 do 14 let. Cílem pobytu bylo dětem nabídnout pestrou škálu především sportovních činností, které byly provozovány pod dozorem zkušených sportovních instruktorů. Děti měly k dispozici bazén a tělocvičnu a využily i přilehlý venkovní areál. Krásné okolí přímo vybízelo k procházkám po okolí. Nemohl chybět ani tradiční výlet. Uskutečnili jsme ho na zříceninu hradu Děvín, prohlídka byla spojená s odborným výkladem, který se týkal historie hradu. Víkendový pobyt se všem účastníkům velmi líbil, zářili spokojeností, ještě cestou domů si děti mezi sebou navzájem sdělovaly své dojmy z celé akce. Druhý víkendový pobyt proběhl v termínu od do a zúčastnilo se ho celkem 14 dětí. Byl určen pro mladší děti ve věku od 7 do 12 let. Uskutečnil se v Jiřetíně pod Jedlovou ve sportovním areálu rekreačního střediska. Celý pobyt provázelo krásné, téměř letní počasí. Pro děti byl zajištěn po celou dobu pobytu zajímavý a pestrý program. Všichni účastníci si mohli vyzkoušet řadu pohybových a vědomostních her. Aktivity byly zaměřeny na vzájemnou spolupráci a komunikační dovednosti. I zde nechyběl tradiční výlet, tentokrát do Tolštejnského panství. V sobotu děti absolvovaly náročný výstup na hrad Tolštejn. Foto: archiv odboru Výlet na Tolštejnské panství Zdolaly při něm, očima dětí, obrovský kopec, na jehož vrcholu hrad stojí. Díky slunečnému počasí se jim naskytla možnost prohlédnout si okolí hradu ze všech stran. Odměnou byl úžasný pohled na kopce Lužických hor, dobrá viditelnost umožnila dohled až k našim sousedům do Německa. Zpracovala Bc. Veronika Šimková Bc. Jiřina Kubáňová vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví dětský den BukovaNy Nejen prací a udělováním pokut máme vyplněny dny. Dne jsme byli pozváni na Dětský den v Bukovanech a to od Osadního výboru Bukovany a oddílu TJ Družba Bukovany. Děti na místě viděly a mohly si i vyzkoušet práci psovoda Miloslava Lebrušky a psa Brita, Dětský den zadokumentoval fotograf Petr Honsnejman, dovednosti hasičů z Nového Boru reprezentoval s vozidlem Tatra AV 15 Olda Svoboda a vozidla a práci MP Nový Bor reprezentovali strážníci Petr Tomášek, Mirka Horáčková a Josef Mareček s vozidly Škoda Yeti a Mitsubishi L300. Děti si prohlédly vozidla i vybavení a vyzkoušely si např. na vlastní kůži použití pout. Osadní výbor připravil pro děti stánky, hry o krásné ceny, střelbu ze vzduchovky, vystoupily tanečnice TS BS Nový Bor, byla předvedena stará i moderní zemědělská technika a na závěr na plochu fotbalového hřiště přistáli čtyři parašutisté. Přestože mají Bukovany jen cca 100 obyvatel, to byl překrásný Dětský den, který si děti užily, a my všichni děkujeme za pozvání. Petr Tomášek za MP Nový Bor Novoborský měsíčník / červenec - srpen

10 Zprávy z města plastová víčka pomohou vaškovi ze Cvikova V Turistickém informačním centru (TIC), na Odboru životního prostředí Městského úřadu nebo v mateřských školách probíhá v současnosti sběr plastových uzávěrů od PET lahví. Ty budou následně odvezeny do výkupny v Rynolticích na Liberecku a finanční výtěžek bude poté poskytnut rodině šestnáctiletého Vaška Kalbáče ze Cvikova, který trpí cystickou fibrózou. Cystická fibróza je velmi závažné dědičné onemocnění s přibližným výskytem 1 na 5000 novorozených dětí. Onemocnění postihuje dýchací a zažívací systém a je charakteristické tvorbou abnormálně hustého hlenu v těchto orgánech. Jedná se o onemocnění, které se i přes intenzivní inhalační a rehabilitační léčbu, kterou je nutné provádět několikrát denně, s rostoucím věkem zhoršuje. V současnosti je cystická fibróza nevyléčitelná. Cílem léčby je především zmírnění obtíží, které s sebou toto celoživotní onemocnění přináší. Infekce dýchacích cest se léčí vysokými dávkami antibiotik, zpravidla podávanými do žíly. Jedinou šancí na záchranu pacientů s velmi vážným poškozením dýchacího systému je zatím pouze transplantace plic. Právě na tu v současnosti čeká i Vašek. Cystická fibróza se u syna začala projevovat v jeho třech letech. Nejprve jsme ani my ani lékaři netušili, co je příčinou jeho potíží. Nepříznivá diagnóza se potvrdila až po sérii vyšetření. Zrovna, když jsem byla těhotná s dnes třináctiletou dcerou. Musela jsem podstoupit genetické vyšetření, které prokázalo, že dcera bude naštěstí v pořádku. Bylo to vše nesmírně stresující, ale zpočátku se synovu nemoc dařilo poměrně dobře tlumit. Vaškův stav se pak výrazně zhoršil s nástupem puberty. Několikrát byl dlouhodobě hospitalizován a poslední ročník školní docházky již nemohl kvůli svému stavu navštěvovat základní školu. Jeho nemoc vyžaduje řadu omezení a opatření, která mají zabránit riziku infekce. Nemůže chodit na místa, kde je více lidí pohromadě. Kamarádi, kteří by ho chtěli navštívit, musejí být absolutně zdraví, aby ho něčím nenakazili. Transplantace plic by Vaškovi ulehčila zejména v tom, že by opět mohl mezi lidi. V registru čekatelů na transplantaci je již rok. Stále jsme v pohotovosti, máme sbalené tašky do nemocnice a čekáme, jestli zazvoní telefon a my okamžitě vyrážíme do Prahy, popsala Vaškova maminka situaci v souvislosti s onemocněním jejího syna. Zároveň dodává, že i transplantace plic s sebou nese rizika. Nikdo nám nemůže zaručit, že vše dopadne dobře. Existuje možnost, že Vaškovo tělo nové plíce nepřijme. Navíc cystická fibróza postihuje i jiné orgány a doprovází ji celá řada dalších vážných obtíží. Je to ale stále jediné možné řešení, sdělila Vaškova maminka s tím, že v současnosti se život celé rodiny řídí především potřebami nemocného syna. Slohová práce Vaška: Nerada nechávám syna doma samotného, raději tak nikam nechodím, obstarám jen nejnutnější pochůzky jako jsou nákupy, ale jinak trávím maximum času se synem. Rodinná dovolená nebo společné výlety či jiné aktivity nepřipadají v úvahu. A to nejen kvůli zdravotnímu stavu Vaška, ale i kvůli finančnímu zatížení, které s sebou péče o něho nese. Odhadem vydáme z rodinného rozpočtu jen za nutné léky pět tisíc korun měsíčně. Vzhledem k tomu, že syn vyžaduje z mé strany celodenní péči, do zaměstnání dochází pouze manžel, přiblížila Vaškova maminka. Ta zároveň podotkla, že Vašek letos ukončil povinnou školní docházku a střední školu kvůli nemoci navštěvovat nemůže. Dosud byl syn vzděláván díky vstřícnému přístupu zdejší školy v domácím prostředí, kam za ním docházely paní učitelky. Kontakt se širším okolím a poznatky o světě bude ale nyní získávat jen prostřednictvím počítače a knih. Počítač a internet je pro Vaška velký pomocník. (Pozn. red.: Slohová práce Václava Kalbáče na téma Role počítače a internetu v životě nemocných dětí je přílohou článku.) Velmi se zajímá o Japonsko a vše, co s touto zemí souvisí. Snaží se učit i japonštinu a také rád hraje nejrůznější hry nebo si dopisuje s kamarády, sdělila Vaškova maminka. Ta rovněž uvedla, že ji potěšilo, že výtěžek sbírky plastových víček má být poskytnut právě jejímu synovi. Podle Petry Svobodové Nemleinové, vedoucí TIC a jedné z organizátorek sbírky, bude sběr víček pokračovat nepřetržitě. Lidé mohou nosit na sběrná místa víčka po celý rok. Vždy po nashromáždění určitého množství pak budou odvezena do výkupny v Rynolticích na Liberecku a výtěžek poté bude poskytnut rodině Kalbáčových ze Cvikova, která byla vytipována jako potřebný příjemce takové pomoci, uvedla Petra Svobodová Nemleinová. Ta současně zdůraznila, že plastové uzávěry do TIC nenosí jen lidé z Nového Boru, ale i z okolí. Velké množství víček nám předala například základní škola ze Skalice nebo mateřinka z Kamenického Šenova. Plánujeme v nejbližší době oslovit i další instituce, které by se mohly do sbírky zapojit, doplnila Petra Svobodová Nemleinová. Na její slova poté navázala Stanislava Silná, místostarostka Nového Boru, jež zdůraznila, že je jejím cílem zainteresovat ve věci pomoci nemocnému chlapci i zástupce dalších obcí na Novoborsku. Životní příběh a situace této rodiny si zaslouží pozornost. Je obdivuhodné, jak tak závažné onemocnění svého člena rodina sama řeší. Je důležité jim poskytnout pomocnou ruku, aby dál dokázali svůj nelehký úkol zvládat, uzavřela Stanislava Silná. Jana Maněnová 10 Novoborský měsíčník / červenec - srpen 2014

11 Zprávy z města plastová víčka pomohou vaškovi ze Cvikova Pokračování na str. 12 Novoborský měsíčník / červenec - srpen

12 Zprávy z města plastová víčka pomohou vaškovi ze Cvikova uzavření školky B. egermanna Oznamujeme rodičům, že v souvislosti s poklesem zapsaných dětí do MŠ Klíček Nový Bor ve školním roce 2014/15 a s ohledem na předpokládaný vývoj počtu dětí v dalších letech jsme se rozhodli k ukončit provoz odloučeného pracoviště MŠ B. Egermanna 263, Nový Bor. Tímto krokem budou vyřešeny i neuspokojivé hygienické, prostorové a bezpečnostní podmínky provozu tohoto pracoviště. Děti i zaměstnanci přejdou na jiná pracoviště MŠ Klíček Nový Bor. Vzhledem k tomu, že je potřeba budovu včas vystěhovat, školka se uzavře již 18. srpna. Děti přihlášené na prázdniny přejdou do náhradních mateřských škol. Zastupitelstvo města Nový Bor odsouhlasilo zrušení této mateřské školy na svém zasedání dne Děkujeme vám za pochopení a doufáme, že se vám, a především vašim dětem, bude v novém prostředí líbit. Těšíme se na vás. Mgr. Ivana Posseltová ředitelka školy 12 Novoborský měsíčník / červenec - srpen 2014

13 Zprávy z města výpis usnesení z 42. zasedání zastupitelstva města konaného dne Usnesení č. 1443/14/ZM42 Přijetí schválení dotace na projekt Územní plán Nový Bor. Zastupitelstvo města (dále jen ZM) po projednání schvaluje přijetí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Územní plán Nový Bor ve výši Kč s finanční spoluúčastí města v roce 2014 ve výši Kč. Usnesení č. 1444/14/ZM42 Přijetí schváleného příspěvku na akci Chodník a přechod pro chodce v ul. Skalická. ZM po projednání schvaluje přijetí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Chodník a přechod pro chodce v ul. Skalická ve výši Kč s finanční spoluúčastí města v roce 2014 ve výši Kč. Usnesení č. 1445/14/ZM42 Přijetí schváleného příspěvku na akci Bezbariérové úpravy chodníku v ul. Husova. ZM po projednání schvaluje přijetí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Bezbariérové úpravy chodníku v ul. Husova ve výši Kč s finanční spoluúčastí města v roce 2014 ve výši Kč. Usnesení č. 1446/14/ZM42 Přijetí schválené dotace na projekt RPS - Nový Bor, sídliště Rumburských hrdinů - etapa 2A. ZM po projednání schvaluje přijetí dotace z programu Podpora regenerace panelových sídlišť na akci RPS - Nový Bor, sídliště Rumburských hrdinů - etapa 2A ve výši Kč s finanční spoluúčastí města v roce 2014 ve výši Kč. Usnesení č. 1447/14/ZM42 Veřejná zakázka malého rozsahu Oprava kamenného zdiva oplocení zahrady MŠ Kalinova 121. ZM po projednání schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava kamenného zdiva oplocení zahrady MŠ Kalinova 121 a schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k předložení nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava kamenného zdiva oplocení zahrady MŠ Kalinova 121 a schvaluje komisi včetně náhradníků pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: pí Ing. Jitka Capouchová, vedoucí odboru správy majetku města (náhradník - Mgr. Ivana Posseltová), p. Jaroslav Voldřich, jednatel společnosti NOBYS s.r.o. (náhradník - p. Dalibor Dvořák), p. Mgr. Miroslav Šeps (náhradník - pí Bc. Zora Šepsová). Usnesení č. 1449/14/ZM42 Záměr odkoupení parcely pč. 764/1 v k.ú. Nový Bor (lokalita cyklistický areál v Novém Boru). ZM po projednání schvaluje záměr odkoupit parcelu pč. 764/1 o výměře 590 m 2 ostatní plochy, jiné plochy v k.ú. Nový Bor, za kupní cenu Kč, z majetku České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, IČ Usnesení č. 1450/14/ZM42 Záměr prodeje parcel pč. 1073/2,3,4,5 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Lipová ulice). ZM po projednání schvaluje záměr prodat parcely pč. 1076/2 o výměře 345 m 2 (zahrada), pč. 1076/3 o výměře 334 m 2 (zahrada), pč. 1076/4 o výměře 410 m 2 (zahrada) a pč. 1076/5 o výměře 405 m 2 (zahrada) v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, za minimální kupní cenu 420 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené (tj. správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, Kč za vyhotovení znaleckého posudku, případně jiné náklady vzniklé v souvislosti s převodem nemovitosti) formou obálkové metody, bez stanovených podmínek prodeje nemovitosti, dle průvodky záměru prodeje nemovitosti a pověřuje odbor správy majetku zveřejnit záměr prodeje parcel v Novoborském měsíčníku a pokud město neobdrží žádnou nabídku, opakovat zveřejnění minimálně 3x. Usnesení č. 1451/14/ZM42 Záměr prodeje parcely pč v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Podskalská ulice). ZM po projednání schvaluje záměr prodat parcelu pč o výměře 631 m 2 (zahrada) v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, za minimální kupní cenu 321,610 Kč + náklady s převodem spojené (tj. správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, Kč za vyhotovení znaleckého posudku, případně jiné náklady vzniklé v souvislosti s převodem nemovitosti), formou obálkové metody, bez stanovených podmínek prodeje nemovitosti, dle průvodky záměru prodeje nemovitosti. Usnesení č. 1452/14/ZM42 Záměr prodeje parcely pč. 2157/43 v k.ú. Nový Bor (lokalita Jabloňová ulice). ZM po projednání schvaluje záměr prodat parcelu pč. 2157/43 o výměře 50 m 2 ostatní plochy, jiné plochy v k.ú. Nový Bor, za minimální kupní cenu 200 Kč/ m 2 + náklady s převodem spojené (tj. správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, případně jiné náklady vzniklé v souvislosti s převodem nemovitosti), bez stanovených podmínek prodeje nemovitosti, dle průvodky záměru prodeje nemovitosti. Usnesení č. 1453/14/ZM42 Záměr směny části parcely pč. 2159/1 za část parcely pč. 2158/106 v k.ú. Nový Bor (lokalita Jabloňová ulice). ZM po projednání schvaluje záměr směny části parcely pč. 2159/1 o výměře cca 8 m 2 z celkových 29 m 2 orné půdy (ve vlastnictví města Nový Bor) za minimální kupní cenu 200 Kč/m 2 za část parcely pč. 2158/106 o výměře cca 10 m 2 z celkových 158 m 2 trvalého travního porostu v SJM xxx, vše v k.ú. Nový Bor za minimální kupní cenu 200 Kč/m 2. Rozdíl ve výměře bude uhrazen za minimální kupní cenu 200 Kč/m 2. Pořízení geometrického plánu a správní poplatek za návrh na vklad práva vlastnického uhradí každý 1/2. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí v souladu se zákonným opatřením Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí č. 340/2013 Sb. každý z převodců. Usnesení č. 1454/14/ZM42 Prodej parcely pč. 1607/2 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Zátiší). ZM po projednání schvaluje prodej parcely pč. 1607/2 o výměře 118 m 2 (zahrada) v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, za kupní cenu Kč tj. 200 Kč Kč/m 2, do podílového spoluvlastnictví xxxx (každému 1/2), správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, dle kupní smlouvy a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Usnesení č. 1455/14/ZM42 Směna parcel (lokalita za bývalým autoservisem U Dordy). ZM po projednání ruší usnesení č. 1153/13/ZM33 ze dne ve znění: ZM schvaluje směnu parcely pč. 546 o výměře 255 m 2 ostatní plochy (dobývací prostor), parcelu pč. 548/8 o výměře 1668 m 2 oddělenou dle GP č /97 z parcely pč. 548/4 o výměře 2642 m 2, parcelu pč. 541/2 o výměře 3 m 2 ostatní plochy (dobývací prostor) oddělenou dle GP č /2013 z parcely pč. 541 o výměře 97 m 2 a parcelu pč. 538/3 o výměře 26 m 2 (lesní pozemek) oddělenou dle GP č /2013 z parcely pč. 538/2 o výměře 586 m 2 (tj. celkem výměru 1952 m 2 ) vše v k.ú. Arnultovice u Nového Boru v majetku Města Nový Bor za parcely pč. 547/2 o výměře Novoborský měsíčník / červenec - srpen

14 Zprávy z města výpis usnesení z 42. zasedání zastupitelstva města konaného dne m 2 ostatní plocha (manipulační plocha) v hodnotě a pč. 547/1 o výměře 797 m 2 ostatní plocha, manipulační plocha (tj. celkem 1307 m 2 ) vše v k.ú. Arnultovice u nového Boru ve vlastnictví xxx. Cena za pozemky, dle znaleckých posudků, činí 161 Kč/m 2, rozdíl ve výměře, o který budou pozemky ve vlastnictví Města Nový Bor větší, doplatí pan xxx za cenu 161 Kč/m 2 (cena dle znaleckého posudku) tj. doplatek ve výši 103,845 Kč. Náklady spojené s pořízením geometrického plánu uhradí pan xxx návrh na vklad vlastnického práva každý 1/2, daň z převodu nemovitostí hradí dle zákona č. 357/1992 Sb. oba směňující každý 1/2 společně a nerozdílně a schvaluje směnu parcely pč. 546 o výměře 255 m 2 ostatní plochy (dobývací prostor), parcelu pč. 548/8 o výměře 1668 m 2 oddělenou dle GP č /97 z parcely pč. 548/4 o výměře 2642 m 2, parcelu pč. 541/2 o výměře 3 m 2 ostatní plochy (dobývací prostor) oddělenou dle GP č /2013 z parcely pč. 541 o výměře 97 m 2 a parcelu pč. 538/3 o výměře 26 m 2 (lesní pozemek) oddělenou dle GP č /2013 z parcely pč. 538/2 o výměře 586 m 2 (tj. celkem výměru 1952 m 2 ) vše v k.ú. Arnultovice u Nového Boru v majetku Města Nový Bor za parcely pč. 547/2 o výměře 510 m 2 ostatní plocha (manipulační plocha) v hodnotě a pč. Organizační složky města 547/1 o výměře 797 m 2 ostatní plocha manipulační plocha (tj. celkem 1307 m 2 ) vše v k. ú. Arnultovice u Nového Boru ve vlastnictví xxx. Cena za pozemky, dle znaleckých posudků činí 161 Kč/m 2, rozdíl ve výměře, o který budou pozemky ve vlastnictví Města Nový Bor větší, doplatí pan xxx za cenu 161 Kč/m 2 (cena dle znaleckého posudku) tj. doplatek ve výši Kč. Náklady spojené s pořízením geometrického plánu hradí pan xxx návrh na vklad vlastnického práva každý 1/2, daň z nabytí nemovitých věcí hradí v souladu se zákonným opatřením Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí č. 340/2013 Sb. každý z převodců a pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy. Usnesení č. 1456/14/ZM42 Zrušení prodeje parcel pč. 1842/1, pč. 1843/4 a pč. 1842/4 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Lesní čtvrť). ZM po projednání ruší usnesení č. 994/13/ZM29 ze dne ve znění: ZM schvaluje prodej parcely pč. 1842/1 o výměře 1077 m 2 oddělenou dle GP č /2012 z parcely pč. 1842/1 o výměře 1914 m 2 trv. travní porost vše v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, za účelem stavby rodinného domu, za kupní cenu 354,50 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené, spoluvlastnický podíl (přístup a příjezd) tj. jednu ideální polovinu (1/2) parcely pč. 1843/4 o výměře 115 m 2 oddělené dle GP č /2012 z parcely pč. 1843/1 o výměře 977 m 2 a jednu ideální polovinu (1/2) parcely pč. 1842/4 o výměře 29 m 2 oddělené dle GP č /2012 z parcely pč. 1842/1 o výměře 1914 m 2 vše v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, za kupní cenu 100 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené do výlučného vlastnictví xxx. Prodej bude realizován za podmínky doručení územního rozhodnutí nebo územního souhlasu na stavbu RD na dotčené parcele nejpozději do 12 měsíců od schválení prodeje v ZM, které na vlastní náklady zajistí schválení kupující a po následném projednání kupní smlouvy v ZM. Kupující se v kupní smlouvě zaváže, že pozemek nezcizí a nejpozději do 5 let od nabytí právní moci stavebního povolení na pozemcích dokončí a zkolauduje stavbu rodinného domu. V případě porušení shora uvedeného závazku zaplatí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100% kupní ceny a pověřuje odbor správy majetku zajistit znalecký posudek na ocenění parcely (cenou obvyklou tzn. tržní) pč. 1842/1, parcely pč. 1843/4, parcely pč. 1842/4 a parcely pč. 1842/3 oddělené dle GP č /2012 vše v k.ú. Arnultovice u Nového Boru. Usnesení č. 1458/14/ZM42 Přijetí schválené dotace na projekt Rekonstrukce otopné soustavy v MŠ Pohádka Nový Bor. ZM po projednání schvaluje přijetí dotace z programu EFEKT 2014 na projekt Rekonstrukce otopné soustavy v MŠ Pohádka Nový Bor ve výši Kč s finanční spoluúčastí města v roce 2014 ve výši Kč. Usnesení č. 1459/14/ZM42 Přijetí schválené dotace na projekt Oprava válečného hrobu a pomníku obětem 1. světové války. ZM po projednání schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva obrany ČR na projekt Oprava válečného hrobu a pomníku obětem 1. světové války ve výši Kč s finanční spoluúčastí města v roce 2014 ve výši Kč. Usnesení č. 1460/14/ZM42 Směrnice č k cestovním náhradám zastupitelů. ZM po projednání schvaluje vnitřní směrnici č o poskytování cestovních náhrad zastupitelům města Nový Bor s účinností od Mgr. Jaromír Dvořák starosta Města Nový Bor Plné znění usnesení je k dispozici na úřední desce MěÚ nebo na internetových stránkách Městská knihovna výpůjční doba městské knihovny nový bor Oddělení pro dospělé čtenáře : Oddělení pro dětské čtenáře: Pondělí 14:00-18:00 hodin Úterý zavřeno Středa 08:00-12:00 14:00-18:00 hodin Čtvrtek 14:00-18:00 hodin Pátek 13:30-17:30 hodin Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 14:00-18:00 hodin zavřeno zavřeno zavřeno 13:30-17:00 hodin 14 Novoborský měsíčník / červenec -srpen 2014

15 Organizační složky města Městská knihovna novinky v knihovně (oddělení pro dospělé čtenáře) Detektivní romány Klub osamělých srdcí / Hammerovi Liselotte a Soren Bílá lvice / Mankell Henning Honba za Cézannem / Mayle Peter Kočka, která ničeho nelitovala / Adamson Lydia Pro hrst diamantů / Jirounek Petr Rožmberské dědictví: detektivní román z doby vlády Václava IV. / Bauer Jan Společenské romány Jsme přece sestry / Gesthuysenová Anne Romány pro ženy Prokletý původ / Janečková Klára Deník Gréty Kaiserové / Janečková Klára Deset žen / Serranová Marcela Tři plus jedna / Šárková Danka Dům radovánek 1 / Whartonová Edith Manžel v domě není pro mě / Jakoubková Alena Historické romány Karolínina volba: třetí díl osudů tajné dcery Rudolfa II. / Stainforth Alexander Ještě že nejsem kat / Vondruška Vlastimil Měsíc nad horami / Laureen Anne Fantasy, scifi Okřídlená duše 1. / Stevensová Amanda Království / Stevensová Amanda Říše temnot 7., Krvavý polibek / Smith L. J. Říše temnot 8, Černý úsvit / Smith L. J. Poslední čarodějka 1, Zpívající město / Marzi Christoph Hon / Fukuda Andrew Rozděleni časem 2., V pasti / Crossová Julie NAUČNÁ LITERATURA Madame Chic, aneb, Co všechno jsem se naučila v Paříži / Scott Jennifer L. Iveta Bartošová: Neměla jsem se narodit / Remešová Michaela Cesta ke štestí v práci / Jeho svatost Dalajlama a Howard C. Cutler 365 způsobů jak vychovat sebejisté dítě / Shila Ellison & Barbara Ann Barnett Akvarijní ryby: rady chovatelům / Eliáš Jaroslav Mikroskop: preparace, barvení i digitální mikrofotografie krok za krokem / Kremer Bruno P. Měsíc: známý i tajemný / Gabzdyl Pavel Příběhy zámků v Čechách a na Moravě: jeviště života šlechtického / Wagnerová Magdalena Záhady brdských lesů: od vykopávek po jaderné zbraně a radar / Syruček Milan Poznej své IQ; Mensa: duševní rozcvička Malý receptář přírodní medicíny / Janča Jiří Můj život bez mříží / Kájínek Jiří Numerologie / Kruml František VELKÉ DĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ svazek I. XV.b / 19 svazků od roku 1197 až 1945 novinky v knihovně (oddělení pro dětské čtenáře) Pohádky Veselé říkanky o zvířátkách / Kadlecová Zuzana Šmudla se ztratil / Webb Holly Fantasy- scifi Bohové Olympu 4, Hádův dům / Riordan Rick Humor pro děti Rošťák Bertík 8, Třaskavkyyy! / MacDonald Alan Komiksy Se Čtyřlístkem kolem světa / Havelka Stanislav Romány pro dívky Můj milý deníčku 9, Nej kámoška může být jen jedna!? / Bentona Jim Mezi nebem a zemí 1, Setkání s duchem/ Kade Stachy Mezi nebem a zemí 2, Zamilované duše / Kade Stachy Jinny z Finmory 4., Přízrak červeného koně / Leitch Patricia Dobrodružné příběhy Příběhy rodiny Smrtičovy 3, Ukrutná dovolená / Tonollo Hafale Příběhy rodiny Smrtičovy 4, Škvoři a medůzy / Tonollo Hafale NAUČNÁ LITERATURA Hlava v hlavě / Böhm David Laskončina kuchařka pro malé kuchtíky / Vajda Jan To je Austrálie / Šašek Miroslav To je Řím / Šašek Miroslav Radka Zemancová MěK Nový Bor tvořivé dílničky - pletení z papíru - prázdninová pauza Chtěla bych moc poděkovat za stále velkou účast a zájem o naší dílničku. Přes prázdniny si dáme pauzu, užijte si dovolené na MAXIMUM, už teď se těším, až si budeme v září, při dalším pletení košíků vyprávět své cestovatelské zážitky v září na viděnou! Radka Zemancová MěK Nový Bor KRÁSNÉ PRÁZDNINY A JEŠTĚ LEPŠÍ DOVOLENOU VŠEM ČTENÁŘŮM KNIHOVNY!! uzávěrka na září: pátek 15. srpna 2014 Příspěvky zasílejte na: Novoborský měsíčník / červenec - srpen

16 Organizační složky města turistické informační CeNtrum Cykloareál v Novém Foto: archiv TIC Nový altán na cyklistickém oválu Cykloareál v novém, tak zněl název akce, která se konala na novoborském cyklistickém oválu v pátek 20. června Sportovně zábavné odpoledne tu společně pořádalo Turistické informační centrum Nový Bor (TIC) a DDM Smetanka Nový Bor. I přes počáteční nepřízeň počasí si předání nového přístřešku s posezením a ohniště veřejnosti nenechalo ujít zhruba sedmdesát návštěvníků, kteří měli možnost mimo jiné protáhnout si tělo při Zumbě s oblíbenou cvičitelkou Petrou Tojmarovou, obdivovat výkony Michala Matyse, mistra ČR v bike trialu a děti se mohly povozit na historickém dřevěném kolotoči. Po celou dobu bylo připraveno občerstvení s tím, že lidé si zakoupili studeného buřtíka, kterého si měli možnost opéct právě na novém ohništi. Poděkování patří DDM Smetanka za spolupráci na programu, OSM města Nový Bor za zajištění technických záležitostí a členům VPP za bezvadnou spolupráci při přípravě terénu a okolí nového altánku a ohniště. Doufám, že obojí bude všem obyvatelům dlouho a dobře sloužit. Petra Svobodová Nemleinová, vedoucí TIC turistické informační CeNtrum Nový Bor Otevírací doba: KVĚTEN - ZÁŘÍ: Po - So Ne - 9:00-12:00 Kontakt: Tel.: Novoborský měsíčník / červenec - srpen 2014

17 Organizační složky města sklářské muzeum sklo z NovoBorského muzea Na výstavě japonismus v českém umění v NárodNí galerii O kvalitě sbírky novoborského sklářského muzea svědčí mimo jiné i to, že naše exponáty jsou pravidelně zastoupeny na významných výstavách skla a užitého umění po celé republice. V minulosti to byly například výstavy Vídeňská secese a moderna v Moravské galerii v Brně nebo Biedermeier v Jízdárně Leo Chilla (sklářská škola Kamenický Šenov) 2. polovina 80. let 19. století Výkres E. Čejka (sklářská škola Nový Bor) 1886 Pražského hradu. Tentokrát jsme zapůjčili několik sbírkových předmětů do Národní galerie v Praze na výstavu Japonismus v českém umění. Jsou to tři malované vázy s japonskými motivy a kolorovaná kresba talíře od studenta z novoborké sklářské školy z konce 19. století. Výstava představující japonské inspirace v českém výtvarném umění potrvá v prostorách Salmovského paláce na Hradčanech až do 7. září Petra Ajšmanová Sklářské muzeum Nový Bor Novoborsko po roce 1900 Firma Carl Goldberg Montáž depozitáře pokračování projektu S GROßsChÖNau moderní vybavení depozitáře Ve sklářském muzeu v Novém Boru proběhla během měsíce května montáž nového nábytku v muzejním depozitáři, který je další částí projektu Cesty tradičních řemesel ve spolupráci s Německým muzeem damašku a froté v Großschönau. Montáž a výrobu vysoutěžila společnost INTEREXPO BRNO spol. s.r.o., která působí na českém trhu již od roku Z původně plánovaných téměř 2,5 miliónů korun realizovala zakázku o více jak 750 tisíc korun levněji. Finanční prostředky získalo město Nový Bor od Evropské unie a vlastní podíl města je pouhých 10%. Více než třicet let byly sbírky deponovány v provizorních a klimaticky naprosto nevyhovujících podmínkách. Pořízením nového mobiliáře bude téměř 10 tisíc sbírkových předmětů konečně uloženo dle současných standardů pro ochranu muzejních sbírek. Kateřina Ditterová Novoborský měsíčník / červenec - srpen

18 Organizační složky města sklářské muzeum další z aktivit projektu s großschönau se setkala s velkým zájmem veřejnosti V těchto měsících vrcholí společný projekt měst Nový Bor a saského Großschönau s názvem Cesty tradičních řemesel. Již při dubnové přednášce zde v Novém Boru byl zřejmý veliký zájem české veřejnosti. Z tohoto důvodu po dohodě s německými partnery zajistila Petra Svobodová-Nemleinová, vedoucí turistického informačního centra vypravení zájezdového autobusu na chystanou květnovou přednášku v saském historickém centru výroby damašku a froté. Großschönau Tentokrát po úspěšném otevření naučné stezky v Novém Boru v pátek 16. května pokračovalo prezentací Sklářského muzea Nový Bor v Německém muzeu damašku a froté v Großschönau. Ředitelka sklářského muzea Petra Ajšmanová představuje novoborské muzeum Na programu byla prezentace novoborského sklářského muzea ředitelky Petry Ajšmanové a odborná přednáška o historii tkalcovství v Horním Sasku ředitelky tamního muzea Ute Hultsch. Navíc připravilo muzeum v Großschönau prohlídku kostela, jehož historie, stejně tak jako celého města, je spojena i s českými exulanty, kteří přišli v druhé polovině 17. století při rekatolizaci Čech a Moravy po 30leté válce. Kateřina Ditterová Sklářské muzeum Nový Bor Německé muzeum damašku a froté pozvánka Na výstavu 20 let ajeto lindava Retrospektivní výstava ve Sklářském muzeu Nový Bor mapuje dvacetiletou činnost společnosti AJETO LINDAVA. Unikátnost výstavy spočívá především v rozmanitosti děl, která byla doposud ukryta ve vzorkovně sklárny. Návštěvník se rovněž seznámí s řadou umělců, designérů, architektů a sklářů, kteří byli a jsou svou prací s lindavskou hutí spjati. Výstava potrvá do , je přístupná denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu redakce - kontakty Tel: Markéta Růžičková - tel: Novoborský měsíčník / červenec - srpen 2014

19 Společenská kronika státoobčanský slib Foto: Markéta Růžičková Blahopřejeme Dne oslaví 90 let naše maminka, babička a prababička paní Vlasta Dittrichová. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přejí dcery Míla, Jára a Vlasta s rodinami. vzpomínáme Pan Ayhan Duman složil státoobčanský slib Dne složil p. Ayhan Duman, občan Turecka, státoobčanský slib do rukou tajemnice Městského úřadu Nový Bor Ing. Lenky Kazberukové za účasti úřednice matriky Ing. Veroniky Holubové. Tímto slavnostním aktem, který se uskutečnil v obřadní síni Městského úřadu Nový Bor, se stal p. Ayhan Duman právoplatným občanem České republiky. Blahopřejeme. Ing. Miluše Rychtářová vedoucí Správního odboru MěÚ Nový Bor V letošním roce vzpomeneme 20 let od úmrtí pana Miloslava Buška. Vzpomíná rodina Buškova Ze školních lavic zš Nám. míru den pro ekologii Již 12. ročník Dne pro ekologii byl koncipován jako prožitková a vědomostní soutěž pro tříčlenné kolektivy žáků základních škol a víceletých gymnázií z Libereckého kraje. Akce proběhla v přírodě Lužických hor v Horní Světlé pod Luží a jejím ústředním tématem byla příroda Lužických hor. Bohužel nám počasí opravdu nepřálo, pršelo a zima připomínala spíše listopadové sychravé dny, ale my jsme se v mlze a dešti neztratili a naši žáci skončili na krásném druhém a třetím místě. Při svém plnění jednotlivých úkolů všichni účastníci vystoupali do výšky 793 m n. m. na nejvyšší vrchol Lužických hor Luž. A kdo nás úspěšně reprezentoval? Druhé místo obsadilo družstvo ve složení: Adéla Šinerová, Ludmila Karková a Jan Kropáček a na třetím místě se umístilo družstvo ve složení: Gabriela Lupuljevová, Richard Šulc a Jakub Waldhauser. Mgr. Kateřina Mašková ZŠ U LESA krajské kolo atletického čtyřboje Dne 23. května odjelo postupující družstvo dívek i chlapců na krajské kolo atletického čtyřboje do Jablonného v Podještědí. Chlapci ve složení Ondřej Arnold, Matouš Kosina (oba 9. C), David Koten (9. A), Kryštof Kařízek (9. B) a David Kožíšek (8. B), který vystřídal oproti okresnímu kolu Daniela Brože, zůstal jen těsně pod stupni vítězů, a odvezli si domů neoblíbenou bramborovou medaili. Výborně si vedli v individuálních disciplínách Kryštof Kařízek, který v hodu míčkem výkonem 67,10 metrů obsadil 3. místo a v běhu na 60 m se dostal časem pod hranici 8 sekund. Další úspěch měl Ondřej Arnold, který svým časem 3:03,23 ovládl závod na 1000 metrů. Děvčata si vedla o trochu lépe a skončila celkově třetí, i přestože družstvu chyběla Karolína Staňová a Anička Březinová. Nikitu Melzerovou (9. B), Aničku Kučerovou (8. C) a Markétu Bočkovou (8. B) tak doplnily Tereza Horáková (7. A) a Veronika Řezáčová (9. B). Veronika byla ve vrhu koulí výkonem 9,38 druhá nejlepší. Jarmila Nováková Novoborský měsíčník / červenec - srpen

20 Ze školních lavic ZŠ U LESA pohár rozhlasu - postup do kraje ZŠ Jablonné v Podještědí hostila kromě atletického čtyřboje i okresní kolo atletických závodů Pohár rozhlasu. Závody probíhaly ve dvou dnech, 14. května mladší žactvo a 15. května starší žactvo. Mladší žákyně obsadily 3. místo a starší žáci a žákyně shodně 2. místo. Přímým postupujícím do krajského kola jsou vždy jen vítězové okresních kol a počtem získaných bodů postupují ještě další 2 družstva na divokou kartu. Letos se štestí usmálo na družstvo starších chlapců, starší děvčata byla bohužel sedmá jako necestující náhradník. Devět chlapců naší školy odjelo 20. května do Liberce na krajské kolo. Závod byl dramatický a napínavý až do posledních chvil, až štafeta 4 x 60 metrů rozhodla o celkovém pořadí. Naši chlapci si drželi po třech disciplínách první pozici, po čtvrté disciplíně se posunuli na 5. místo a až šestá, závěrečná štafeta nás vyhoupla na medailové 2. místo skvělý výkon v tak silné konkurenci!! Nestačili jsme pouze na ZŠ Zákupy stejně jako v okresním kole. I tak se stal českolipský okres v Liberci nejúspěšnějším! Školu reprezentovali: O. Arnold, M. Kosina, D. Koten, K. Kařízek, P. Šorf, D. Brož, D. Kožíšek, D. Horák a R. Košťál, v okresním kole závodili i J. Hynek a Z. Baťka. Kryštof Kařízek skončil v běhu na 60 m v čase 7,93 třetí a stejné umístění měla i naše štafeta. Ondřej Arnold byl v běhu na 1500 m časem 4:53,62 druhý. Daleko větší úspěch však Ondřej Foto: archiv školy Úspěch atletického čtyřboje slavil ve skoku do výšky. Vylepšil svůj osobní rekord a zároveň i rekord naší školy. Za výkon 182 cm si odnesl na školní akademii titul nejlepšího sportovce roku. Gratulujeme! Jarmila Nováková okresní kolo ve volejbalu dívek a ChlapCů Škola U Lesa byla opět letos pořadatelem okresního kola ve volejbalu. Turnaj dívek i chlapců se odehrál 21. května na volejbalových kurtech TJ Jiskra Nový Bor za sokolovnou. O chlapecký volejbal příliš velký zájem není (přeci jen se jedná o technicky náročnější sport), a proto se stejně jako vloni sešla pouze 2 družstva ZŠ Lada a ZŠ U Lesa. Chlapci si zahráli ve dvou kolech a vítězství patřilo chlapcům ze ZŠ Lada. Za naši školu hráli: D. Horák (9. C), V. Kovalev (9. B), J. Matějka, P. Víšek, T. Brückner (všichni 8. C), P. Adam (6. C) a J. Tománek (6. B). U děvčat je volejbal oblíbenější, o čemž svědčí i účast osmi družstev, která si přišla zahrát. Atmosféra byla výborná, počasí nám přálo, výkony družstev velmi vyrovnané a o bojovnou hru a pěkné výměny nebyla nouze. Přesto vítěz může být pouze jeden a tím se stejně jako u chlapců stala v souboji se ZŠ Doksy ZŠ Lada. Lesácká děvčata nakonec obsadila v silné konkurenci 3. místo. Školu reprezentovaly: V. Řezáčová, N. Melzerová (obě 9. B), T. Horáková, M. Matoušková, A. Lebedová (všechny 7. A), T. Stromecká, H. Růžičková (obě 7. B) a B. Kubásková (7. C). Jarmila Nováková ohlédnutí za výsledky Žáků zš u lesa Foto: archiv školy Družstvo našich volejbalistů Školní rok 2013/2014 je za námi. Bilancujeme, hodnotíme. Výuku, výsledky, zlepšení školního prostředí, soutěže. Bylo jich opět mnoho - sportovních, vědomostních. I letos jsme sklidili řadu úspěchů, pochopitelně i porážek. To k soutěžení patří. Všem úspěšným blahopřejeme a děkujeme za šíření dobrého jména školy. Všem méně úspěšným přejeme, aby v píli vytrvali a nic nevzdávali. Úspěch jistě jednou přijde. Všem žákům, kteří se na soutěže připravovali, touto cestou děkujeme za práci nad rámec jejich běžných povinností. Zároveň děkujeme všem učitelům, kteří žáky připravovali. Naši žáci se zúčastnili i dalších olympiád a soutěží přírodopisné a chemické olympiády, ekologické soutěže, ale i dalších sportovních soutěží basketbalu, volejbalu, vybíjené či florbalu, fotbalového Mc Donaldu. Všem žákům i jejich pedagogům děkujeme za celoroční práci a přejeme pěkné, slunné prázdniny a všem rodičům příjemnou dovolenou. Vedení školy kontakt zš u lesa Tel: Novoborský měsíčník / červen - srpen 2014

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. zápis č. 11/2012. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. zápis č. 11/2012. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY zápis č. 11/2012 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 25.07.2012 Přítomni: Omluven: Anděl Břetislav, PhDr. Böhnisch Robin, Dlabal Radek,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Informace o přijatých usneseních. z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015

Informace o přijatých usneseních. z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 23.02.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,25 hod. Přítomni členové

Více

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 27. 1. 2016 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 15 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Vajdák, Zicha, Novotná,

Více

Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 2. 6. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení Opatření obce č. 4/2010 Prodej bytů a domů z majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Úvodní ustanovení 1.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-12/2016 Datum jednání: 20.04.2016 Program jednání (USN-Z3-221/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 27. 1. 2017 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:30 hodin

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

30. veřejné zasedání zastupitelstva obce Jamné nad Orlicí konané dne v zasedací místnosti obecního úřadu

30. veřejné zasedání zastupitelstva obce Jamné nad Orlicí konané dne v zasedací místnosti obecního úřadu 30. veřejné zasedání zastupitelstva obce Jamné nad Orlicí konané dne 30.6.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení 18,00 hod., ukončení 20,15 hod. Přítomno : 8 členů zastupitelstva obce Omluven:

Více

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2014 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Klubová výstava MSKCHJGT

Klubová výstava MSKCHJGT Klubová výstava MSKCHJGT Rok utekl jako voda a v sobotu 13. 6. 2015 proběhla již 21. klubová výstava MSKCHJGT, která byla součástí akce nazvané Les, myslivost a kůň na Libavé na území Vojenského újezdu

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Jsme upřímně rádi, že si Okresní myslivecký spolek ČMMJ vybral pro chovatelskou přehlídku trofejí právě naši obec. Drnovice jsou jednou z největších a nejstarších

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Z á p i s o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 1. 11. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Starosta zahájil 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 10. 2. 2016 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 222/9/2016 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 29. dubna 2015 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Zápis č. 4/2013. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 06. 06. 2013 v obřadní síni Městského úřadu v 17 00 hod.

Zápis č. 4/2013. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 06. 06. 2013 v obřadní síni Městského úřadu v 17 00 hod. Zápis č. 4/2013 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 06. 06. 2013 v obřadní síni Městského úřadu v 17 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Antoš Miroslav Neomluveni: Nešněra

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 17. 8. 2016, od 18:00 hodin. Počet přítomných: 5, Omluven: Milan Vlášek, Pavlína Štěpánková Hosté: 2 Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ, KONANÉHO DNE 10.6.2009 OD 15 HOD. VE VELKÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU ================================================================== 1. PROJEKT

Více

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Schváleno Radou města Proseč dne 21. 5. 2013 1. MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NA ZASEDÁNÍ KONANÉM DNE

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NA ZASEDÁNÍ KONANÉM DNE USNESENÍ Č.1 ZE DNE 6.3.2014 VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NA ZASEDÁNÍ KONANÉM DNE 6.3.2014 I. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti pěti zasedání rad od zasedání zastupitelstva, které se konalo

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Ing. Michal

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne

38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 29.1.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Ing. Vladimír Maryška - mluvčí - p. Oldřich Pánek - Ing. Bohdan Soukup. 2) Schválení

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bc. Pavla Seveldová Omluveni: Bejdák Karel

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bc. Pavla Seveldová Omluveni: Bejdák Karel MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

Zápis č. 5/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 29. září 2015 v obřadní místnosti města Proseč

Zápis č. 5/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 29. září 2015 v obřadní místnosti města Proseč Zápis č. 5/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 29. září 2015 v obřadní místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 5. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení 11. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 11. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 11. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 26.11.2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: 10 Členů ZO 1 dle presenční listiny Neomluveni: - Jednání řídí

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne Obec Sviny Čj.4 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.4.2009 Přítomni: Hosté : František David, Ing. František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Ing. Martin Havelda, Jan Radosta,

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-11/2016 Datum jednání: 31.03.2016 4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z3-190/2016) Volí Návrhovou komisi ve složení : PhDr. Pavel Kroupa, Mgr. Marek Baroch a Vladimír

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny Město Ostrov Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 25. ledna 2017 od 13:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře Program: 1.

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část "ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní.

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní. I. Důvodová zpráva - Schválení kupní smlouvy s VSK Č.K. Rozhodnutí ve věci schválení vlastní kupní smlouvy navazující na již schválenou a podepsanou budoucí smlouvu kupní reg. č. 434/212/OSM ze dne 11.6.2012,

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne 27. září 2016

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne 27. září 2016 Zápis z 16. zadání Zastupitelstva obce Svédlice konaného dne 27. září 2016 Zadání Zastupitelstva obce Svédlice bylo zahájeno dne 27. 9. 2016 v 19:00 hod. v zadací místnosti budovy obecního úřadu Svédlice,

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 30. listopadu 2015 od 19:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Milan Kratochvíl,

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 1 Přehled

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

OBEC ROSTOKLATY. ze 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 4. 2016 od 19:00 hodin.

OBEC ROSTOKLATY. ze 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 4. 2016 od 19:00 hodin. OBEC ROSTOKLATY 28 7 ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN TEL. 32 72 72 www. rostoklaty.cz e -mail: obec@rostoklaty.cz bankovní spojení : ČSOB PS a.s., č.ú.: 23844 / 3 IČ : 2379 Zápis ze. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného č. 149 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r. 2016 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 150 Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

86/02 Dětské hřiště bod jednání programu č. 3 splněno (Usnesení 5/02 ze dne )

86/02 Dětské hřiště bod jednání programu č. 3 splněno (Usnesení 5/02 ze dne ) Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Janová Den konání: 22. února 2012 Začátek jednání: 17,00 hod. Místo konání: kancelář starosty obce Přítomni: viz. prezenční listina Konec jednání: 18,50 hod. 1.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-13/2016 Datum jednání: 23.06.2016 3) Program jednání (USN-Z3-232/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne od hod. v místním pohostinství Klepanda.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne od hod. v místním pohostinství Klepanda. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 24.4.2015 od 19.00 hod. v místním pohostinství Klepanda. Přítomno: 7 členů obecního zastupitelstva (plný počet), 11 občanů, 5

Více

P R U B E Ž N Á Z P R Á V A

P R U B E Ž N Á Z P R Á V A P R U B E Ž N Á Z P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s krajem Vysočina a o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2011 k 20.12.2011 Předmětem této dohody je spolupráce

Více