3. číslo. Slovo úvodem. Milí spolužáci,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. číslo. Slovo úvodem. Milí spolužáci,"

Transkript

1 3. číslo Obsah: 1. Slovo úvodem otázek pro.2 3. Obrazem.3 4. Schůzky ekotýmu.4 5. Připravujeme Událo se.8 7. Zajímavosti Poznej učitele Kontakt na RR.12 Slovo úvodem Milí spolužáci, je tu únor 2013 a sním také s malým zpožděním 3. číslo Ekoškolního zpravodaje. A co by vás v něm mohlo zaujmout. Z několika rubrik bezpochyby stojí za zmínění znovu obnovená anketa Poznej učitele, kde se můžete podívat na fotografii zachycující dobu dětství jednoho z našich pedagogů. Který kantor že to ale pózuje před objektivem fotoaparátu? musíte samozřejmě zjistit sami. Zda jste tipovali správně, si pak budete moci ověřit v příštím čísle. 1

2 Tato rubrika již ovšem není soutěžní, protože by to pro nás bylo příliš komplikované. Zkrátka a dobře, organizací soutěžní ankety jsme si ukousli příliš velké sousto. Jako omluvu za tento náš neúspěch prosím přijměte třeba obsáhlou reportáž ze školení pro prvňáčky na téma Jak správně třídit či interwiev s Ondrou Rozmanem, nepostradatelným členem ekotýmu. Venku je sychravo a tak věřím, že si chvilku na náš Ekozpravodaj rozhodně najdete. Příjemně strávený čas s časopisem z Jungmanky přeje Petr Komárek, šéfredaktor Ekoškolního zpravodaje 5 otázek pro Ondřeje Rozmana člena Ekotýmu ZŠ Jungmannova se od šk. roku 2009/10 úspěšně účastní programu Ekoškola. Třídili jste doma odpad předtím, než jsme do projektu vstoupili a začali se učit ekologickému chování? Ano, třídili. Především papír, plasty a také sklo. Jsi členem ekotýmu, co tě v něm nejvíc baví? Asi to, že můžeme z ekologického hlediska ovlivnit školu, životní prostřední a pak také různá školení (školení pro prvňáčky Jak třídit odpad) či exkurze (Sluňákov, Lipka). Chodíš do 5. třídy. Myslíš si, že se tví spolužáci snaží dodržovat ekologické zásady? Nedá se to říct o všech, ale většina ano. Tvojí zálibou jsou vlaky a železnice. Jak šetří život. prostředí a v čem mu naopak škodí? Přírodu určitě šetří elektrifikace, zejména od výfukových plynů. Naopak ji neprospívají emise ze zastaralých strojů Co pro nás podle tebe bude nejtěžší na letošní obhajobě titulu Ekoškola? Hlavně aby se prvňáci naučili správným ekologickým návykům mají na to rovněž vliv. 2

3 Obrazem Nová krmítka pro ptáky z dílny 1. stupně Myslíme na ptáky v okolí školy i v zimě. Žáci prvních ročníků pro ně připravili spoustu dobrot a rozvěsili je na stromy v parku. 3

4 Zápis z 2.schůzky ekotýmu 2012/13 Přítomni: I.Smrčková, E. Hrachovcová, D.Myška, Rozman, Navrátil,Svačina, Horníková,Černochová,Kolářová,Mazalová Nepřítomni: Komárek, Nantl, Ťuiková,Pichler Program schůzky : 1. Aktualizace seznamu členu ekotýmu, přivítání nových členů 2. Katka a Zdeňka předvedly prezentaci výukového programu o třídění odpadu pro žáky 1. tříd. Ondra R. a Ondra N. navrhli, že by se dal zpestřit skupinovou hrou a praktickou ukázkou třídění odpadu. S tímto programem vyrazíme za prvňáky v pátek Adéla Č. navrhla, že by se daly PET lahve využít k výrobě velké závěsné dekorace na chodbu školy. Návrh bude projednán s p.uč. Novákovou a mohl by se realizovat v rámci hodin výtvarné výchovy na 2. stupni. 4. Informace p. uč. Smrčkové o počtu odevzdaných plastových víček, které sbíráme pro akci Víčka pro Michalku 135 kg. Ve sběru pokračujeme i nadále, pochvalu zaslouží hlavně děti z 1. stupně. 5. Informace ekohlídky z 1. stupně Ondra N. a Ondra R. : průběžnou kontrolou ve všech třídách byly zjištěny drobné nedostatky ve třídění, zejména v nižších třídách. Výsledky třídění zveřejněny na nástěnce ekoškoly. 6. Členové ekotýmu dostali za úkol do příští schůzky promyslet se spolužáky a předložit návrhy využití finanční částky za sběr papíru Kč. 7. Seznámení členů ekotýmu o navázání spolupráce s okolními školami OL kraje a plánované setkání ekotýmů z těchto škol na jaro 2013 (ZŠ Trávník Přerov, ZŠ Pivín, ZŠ E.Valenty v Prostějově). 8. Sběr hliníku příprava prezentace, zodpovídají členové z 9. tříd. Členové každé třídy z ekotýmu připraví vhodnou krabici na sběr hliníku. V Litovli 8. listopadu 2012 Zapsal: Ondřej Navrátil 4

5 Zápis ze 3. schůzky Ekotýmu 2012/13 Datum: Přítomni: Lukáš Svačina, Ondřej Rozman, Ondřej Navrátil, Klára Horníková, Petra Ťuiková, Ondřej Nantl, Zdeňka Kolářová, Petr Komárek, Mgr. Ivona Smrčková, Mgr. David Myška Nepřítomni: Kateřina Mazalová, Adéla Černochová, Tomáš Navrátil, p. šk. Milan Spurný, Mgr. Eva Hrachovcová 1. Přijetí nového člena Vladimír Jureček (8. B) 2. Stanovení důležitých termínů pro výukový program určený 1. třídám Generální zkouška: PO Realizace programu: PO Mgr. Ivona Smrčková poinformovala přítomné členy o sběrová akci Věnuj mobil. Je potřeba zajistit propagaci: a) letáky b) šk. rozhlas rubrika Ekookénko (P. Komárek) c) média Litovelské noviny (P. Komárek) 4. Návrhy na řešení využití peněz za sběr papíru částka 9000,- Kč, podaná alternativa na adopci zvířete v olomoucké ZOO se příliš neujala o této záležitosti budou muset rozhodnout pravděpodobně rodiče v anketě na webu školy. 5. Mgr. Ivona Smrčková oznámila členům únorové vyhlídky Ekotýmu Odpadovou olympiádu. Jedná se o akci pro 1. stupeň na podobném principu, jako byl na 2. stupni Den tvořivých ekorekordů. Ekotýmáci zajistí dozor na stanovištích. 6. Ondřej Nantl byl pověřen vypracováním powerpointové prezentace týkající se sběru hliníku, jenž bude v brzké době na naší škole zahájen. Dále členové z 2. stupně musí provést propagaci sběru mezi svými spolužáky. 7. Neinformovanost ve třídě Mgr. Lenky Sedlářové P. Ťuiková a K. Horníková musejí provést osvětu (především ve sběru PET víček). 5

6 8. Mgr. Ivona Smrčková sdělila Ekotýmu prosbu koordinátorky programu Ekoškoly Pavlíny Vrbové ohledně možného Workshopu škol zapojených do programu Ekoškola v případě, že jej nebude pořádat jiná škola z Ol. kraje. 9. Šéfredaktor Ekoškolního zpravodaje Petr Komárek navrhl vydávat Ekozpravodaj 1/ za 2 měsíce namísto 1/ za 3 měsíce. Nikdo nebyl proti schváleno. Zápis ze 4. schůzky Ekotýmu ve šk. roce 2012/13 V Litovli dne Zapsal: Petr Komárek datum: Přítomni: Kateřina Mazalová, Ondřej Navrátil, Ondřej Nantl, Tomáš Navrátil, Petr Komárek (zapisovatel), Mgr. Ivona Smrčková, Mgr. David Myška, p. školník Milan Spurný (byl přítomen pouze část schůzky) Nepřítomni: Zdeňka Kolářová, Lukáš Svačina, Ondřej Rozman, Klára Horníková, Petra Ťuiková, Adéla Černochová, Vladimír Jureček, Mgr. Eva Hrachovcová 1. Informace o sběru PET víček, mobilů a hliníku a) je nasbíráno (zásluhou 1. stupně) a k odvozu připraveno 6 pytlů plastových vršků b) počet sesbíraných nepotřebných mobilů se den ode dne zvyšuje, přispívá i široká veřejnost c) hliníková víčka či obaly od paštik se zatím sbírají jen ve třídách ročníku, je potřeba zrealizovat myšlenku sběrové barelu Coca - cola (postará se p. učitel Myška) 2. Školení členů Ekotýmu pro žáky 1. stupně o sběru hliníku v termínu od 11. do provedou O. Navrátil a P. Komárek Mgr. David Myška navrhuje provést školení i pro 2. stupeň schváleno, zajistí P. Komárek a jedna za čtveřice Kolářová, Mazalová, Horníková, Ťuiková Tato osvěta v třídění se koná z důvodu zpřísněných kritérií pro školy žádající o titul Ekoškola podruhé v řadě. Je třeba rozšířit okruh tříděných odpadů. 3. Žádost o titul Ekoškola a) Pan učitel Myška vyrobí kompostér, jenž bude instalován v blíže nespecifikovaném prostoru šk. dvora 6

7 b) Stromy na školním pozemku doplněny vícejazyčnými informačními tabulkami c) znovu se pokusíme vyrobit orientační prvky v prostorách školy, které povedou s lepší komunikací s veřejností (plán, šipky) d) vytvoříme statistický graf teplot v jednotlivých učebnách, prozatím víme, že v době nepřítomnosti žáků (víkendy atd.) je v exteriérech školy přesně 18 stupňů Celsia e) Návrh na modernizaci kartiček vyzývajících k ekologickému chování tvorba Ekologického desatera (úspora energie a vody, správné větrání) číslo Ekoškolního zpravodaje Je ve fázi přípravy, vyjde tento měsíc. 5. Akce na měsíc březen 1. stupeň: Odpadová olympiáda Z: p. uč. Smrčková 2. stupeň: Zlatá nit Z: p. uč. Filipová 6. Anketa pro veřejnost na téma Odpady Členové Ekotýmu se v rámci jedné ze svých schůzek budou dotazovat nejen široké veřejnosti, ale i rodičů a učitelů. Výsledky budou zveřejněny na stránkách školy a v Litovelských novinách. 7. Zpráva od krajské koordinátorky Pavlíny Vrbové Prosba o pořádání eko workshopu na ZŠ Jungmannova, kterého by se účastnili školy nově zapojené do projektu Ekoškola. Dále Ekotým dostal za úkol vypracovat prezentaci a shrnout výsledky týkající se březnové soutěže Zlatá nit. Na organizaci se budou podílet členové Ekotýmu. V Litovli dne

8 Připravujeme Událo se Výukový program pro děti z 1. stupně o tom, proč je potřeba třídit hliník, jak vypadá hliník, co není hliník a kam s ním?? - školí členové ekotýmu (tematický ekoškolí den ) 1. stupeň - Odpadová olympiáda - prověření znalostí dětí 1. stupně o třídění odpadu, připravuje I. Smrčková 8.3. (tematický ekoškolí den ) 2. stupeň - Zlatá nit (realizace projektu, který vytvořili pracovníci Sluňákova a týká se Slunce a energie), připravuje p. uč. Lenka Filipová 5. dubna - Workshop zapojených škol do programu Ekoškola na naší škole Anketa mezi občany o třídění odpadu Úspory energie s Tomem a Erikou - výukový program pro 2. stupeň - připravuje p. učitel Michal Stratil Pítko místo automatu Je levnější a zdravější. Co? Přece voda z naší nově zbudované fontánky v přízemí naší školy. Toto pítko nahradilo málo využívaný automat na drahé a nezdravé nápoje. Obyčejná voda zažene žízeň mnohem více než jakákoliv sladká limonáda. Proto Ekotým rozhodl, že automat se vrátí firmě COCA COLA a nainstaluje se tam pítko, které je ekologické, ekonomické (zdarma) a šetří místo. Jedna důležitá rada na závěr: Pokud budeme pít holou a zdravou vodu z naší fontánky, nebudeme mít zkažené zuby. Ondřej Navrátil 8

9 Proškolili jsme prvňáčky To, že je Jungmanka ekoškola není žádná novinka. Ovšem, aby ekoškolou i zůstala, musejí se do ekologických aktivit včetně běžného třídění ve škole zapojit opravdu všichni. Prvňáčky nevyjímaje. Nejdřív ale musejí vědět, jak na to. A tak jsme jakožto členové ekotýmu byli požádáni, abychom se zhostili tohoto úkolu: vysvětlit prvňáčkům zásady správného třídění odpadu. Rozhodli jsme se využít dataprojektoru v 5.A, který nám poskytnul možnost zařadit do našeho školení prezentaci. Také jsme se samozřejmě drželi hesla škola hrou. Celý náš program tedy sestával z prezentace, ve které jsme dětem sdělili teorii třídění, a ze hry, při které pak děti teorii uvedli do praxe. Hlavních aktérů z řad žáků bylo včetně mě pět: Zdeňka Kolářová (já) 9.B prezentace Kačka Mazalová 9.B prezentace Petr Komárek 9.B moderátor Ondra Rozman 5.A hra Ondra _ 5.A hra Takhle nějak vypadal rozpis našich úkolů. Teď bylo nejdůležitější vše natrénovat a celý prográmek dovést k dokonalosti. Nevím jak pro ostatní, ale pro prezentační část týmu to rozhodně nebylo jen tak. Sestavit prezentaci nebyl problém, zato její předvedení Zkoušky před diváky i bez nich, záchvaty smíchu, tréma i nečekané výpadky textu. To všechno nás provázelo nacvičováním. Samozřejmě jsme dětem nechaly volný prostor na dotazy, takže jsme musely být připravené prakticky na vše. V rámci nacvičování na nás otázky chrlili všichni, s kým jsme cvičily. K tomu bych chtěla dodat jenom díky za 9

10 pomoc všem dotyčným a snad ještě vděčné konstatování, že nikdo z vás naštěstí prvňáčkem není. I přes všechny nezdary při zkouškách nakonec samotný výstup v den D dopadnul skvěle. Prvňáčci nás velmi příjemně překvapili tím, jak se vůbec nestyděli zeptat se nebo říct, jak to dělají doma. Vlastně jsme zjistili, že převážnou část toho, co jsme je chtěli naučit už znají. V mnohých jejich rodinách už třídí a nejedno dítko už spolu s rodiči neslo do školy papír, baterky či vršky od PET lahví. Každopádně opakování je matkou moudrosti, z čehož jednoznačně vyplývá, že veškeré nacvičování rozhodně nepřišlo vniveč. I kdyby nic jiného, dětem se naše ekologická výuka líbila a u hry se pobavily. Nutno pochválit všechny, kteří se na tomto dopoledni o odpadech podíleli. Doufáme, že se prvňáčci budou zásadami správného třídění řídit a že náš těžce vydobytý titul Ekoškola letos obhájíme. Zdeňka Kolářová Máte doma starý mobil? Věnujte jej k opětovnému využití Od dob, kdy Američan Nathan Stubblefield na počátku minulého století vyzkoušel první bezdrátový telefonní přístroj, si prodejci mobilních telefonů snad nikdy nemohli mnout ruce tolik, jako v současnosti. Mobily na počátku 2. tisíciletí zažívají opravdu velký boom a počet prodaných kusů v posledních letech rapidně stoupnul. Zatímco roku 1997 statistiky registrovaly kolem 100 miliónů koupených přístrojů, o deset let později už to bylo 1,2 miliardy a v roce 2010 dokonce přes 5 miliard malých robotů. Takový mobilní telefon se přitom u svého majitele příliš dlouho neohřeje. Jeho průměrná životnost se pohybuje v rozmezí měsíců. Poté totiž u většiny majitelů dochází k výměně za kvalitnější a vyspělejší přístroj. Místo k recyklaci ovšem mobil v 99 % případů putuje do šuplíku a tady leží ladem třeba i několik let. V ČR se to odhadem týká asi 8 miliónů mobilních telefonů. I kvůli nim pak naše planeta zcela zbytečně přijde o 2800 kg Zlata, 272 kg Stříbra či a 11, 6 tun Mědi, které jsou potřeba pro výrobu nových mobilů. Kromě toho se mohou z těchto přístrojů uvolňovat nebezpečné toxické látky, jako např. Arsen vyskytující se v polovodičových součástkách, jenž může způsobit mimo jiné i zákeřnou rakovinu plic. Podle průzkumů je v českých vysloužilých mobilech až 8 kg tohoto zdraví škodlivého prvku. Také máte doma starý mobil, který už nepoužíváte? Doneste ho ve dnech k nám na ZŠ Jungmannova (nejlépe panu školníkovi) a 10

11 připojte se tak společně s námi k 1 miliónu již oslovených občanů, jenž do sběrové akce Věnuj mobil pořádané společnostmi Recyklohraní, Asekol a T Mobile CZ přispěli více než telefony. Nenechte své nepotřebné mobilní telefony jen tak doma ležet, darujte je k recyklaci. Ušetříte tím naši Zeměkouli. Petr Komárek Co možná (ne)víte? Zajímavosti ze světa zvířat Češi chovají 2 miliony psů Nejmenší běhavý pták je kiwi hnědý Nejjedovatější ryba je odranec Svišť je největší veverka Nejdelší rohy má buvol vodní Sup mrchožravý nevydává téměř žádný hlas Jedním z nejbarevnějších evropských ptáků je vlha pestrá Ve volné přírodě žijí pouze 3 exempláře koně převalského (jedná se o odchovance ZOO Praha) 11

12 Poznej učitele Stejně jako my i náš pedagog si prožil své dětství, zachycené na této fotografii. Poznáte, o koho se jedná? Redakční rada Ekoškolního zpravodaje Petr Komárek šéfredaktor Mgr. Ivona Smrčková Zdeňka Kolářová Kateřina Mazalová Ondřej Navrátil Ondřej Rozman Jakékoliv náměty zasílejte na e mail: 12

2. číslo. Obsah: Slovo úvodem. Milí spolužáci,

2. číslo. Obsah: Slovo úvodem. Milí spolužáci, 2. číslo Obsah: 1. Slovo úvodem 1 2. Seznam členů 2 3. 5 otázek pro 2 4. Mladí globalisté 3 5. Zápis ze schůzky ekotýmu13 6. Připravujeme 14 7. Událo se 14 8. Nasbírali jsme 15 9. Co možná nevíte 16 10.

Více

EKOSKOLA. Příklady dobré praxe

EKOSKOLA. Příklady dobré praxe EKOSKOLA Příklady dobré praxe Obsah: Co je to EKOŠKOLA Ekotým Analýza Plán činností Monitorování a vyhodnocování Environmentální výchova ve výuce Informování a spolupráce Ekokodex Odpady Voda Energie Prostředí

Více

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem školám, jejichž zkušeností jsme mohli využít pro sestavení této publikace. Zároveň se omlouváme všem

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem školám, jejichž zkušeností jsme mohli využít pro sestavení této publikace. Zároveň se omlouváme všem Obsah Úvodní slovo................................................... 1 Školy oceněné titulem Ekoškola................................... 1 Ekoškola (Eco-Schools)..........................................

Více

Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi. Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce. Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy

Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi. Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce. Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy MAGAZÍN ASEKOL č. 1/2008 Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy Al Hliník, latinsky Aluminium, objevil

Více

Úvodní slovo. Hodnocení roku 2012

Úvodní slovo. Hodnocení roku 2012 www.raskovice.cz 12 / 2012 Rok s rokem se sešel. Je tu prosinec, poslední měsíc roku 2012. Čas bilancování celého roku, ale především čas Vánoc. Období plné shonu, uklízení, shánění dárečků, obav, že nám

Více

Příručka dobré praxe. Ekoškola 2009

Příručka dobré praxe. Ekoškola 2009 Příručka dobré praxe Ekoškola 2009 Sdružení TEREZA Naší vizí je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a jednají v souladu s udržitelným rozvojem. Naším

Více

KOORDINÁTOR EVVO ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

KOORDINÁTOR EVVO ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 4 ROČNÍK 8 ČERVENEC 2010...ALE VŽDYŤ TO JE PŘECI TEN UDRŽITELNÝ ROZVOJ!!! EKOLOGICKÁ VÝCHOVA NENÍ JEN PRO PŘÍRODOVĚDCE V CENTRU ZÁJMU KVALITA SPECIALIZAČNÍHO STUDIA MATEMATIKA

Více

Recyklace solárních panelů. Domy postavené z odpadu. Magnetofon Sonet duo. Víme, co s nimi jednou uděláme? Představujeme vize Mika Reynoldse

Recyklace solárních panelů. Domy postavené z odpadu. Magnetofon Sonet duo. Víme, co s nimi jednou uděláme? Představujeme vize Mika Reynoldse MAGAZÍN ASEKOL p ř í l o h y Ecobat a ekolamp 2/2010 Recyklace solárních panelů Víme, co s nimi jednou uděláme? Domy postavené z odpadu Představujeme vize Mika Reynoldse Magnetofon Sonet duo Legenda českého

Více

Recyklace lékařských přístrojů Překvapivě bohatý zdroj drahých kovů. Lukáš Pollert U nás v nemocnici samozřejmě třídíme

Recyklace lékařských přístrojů Překvapivě bohatý zdroj drahých kovů. Lukáš Pollert U nás v nemocnici samozřejmě třídíme MAGAZÍN ASEKOL č. 3/2008 Recyklace lékařských přístrojů Překvapivě bohatý zdroj drahých kovů Lukáš Pollert U nás v nemocnici samozřejmě třídíme šrotozemšťan boduje Osvětová kampaň bere stříbro Držitel

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY OBSAH 1. Úvodní slovo ředitelky školy......2 2. Charakteristika školy. 6 2.1. Základní údaje o škole 2.2. Historie školy 2.3. Současnost školy 2.4. Počty žáků a tříd 3. Vzdělávací program školy.. 10 3.1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace. o činnosti ZŠ a MŠ Kunín ve školním roce 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace. o činnosti ZŠ a MŠ Kunín ve školním roce 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Kunín ve školním roce 2010 2011 1 Obsah (dle vyhl. č. 15/2005 Sb. v platném znění) 1. Základní

Více

ročník XXIII. duben 2013 číslo 4

ročník XXIII. duben 2013 číslo 4 ročník XXIII. duben 2013 číslo 4 vyšlo 3. 4. 2013 www.tisnov.cz Z obsahu Výstava Mizející krajina Zápis do mateřských škol v Tišnově Rozhovor s tišnovským astrofyzikem Tišnov zvítězil v soutěži Zlatý erb

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 2 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2010 PROČ PRACUJEME PROJEKTOVOU METODOU VĚTRNÍK ŠKOLNÍ EKOLOGICKÉ STŘEDISKO POTŘEBUJEME VŠE, CO SPOTŘEBUJEME? SURYA SLUNEČNÍ ŠKOLA V HIMÁLAJI BANKA S EKOLOGICKÝMI

Více

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová 2014 březen Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová Po více jak deseti letech končí spor s obcí Líšnice kolem

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

Rozhovor s. Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Říjen 2009. Vyhlášení samostatnosti ČSR. CORNY atletický pohár družstev

Rozhovor s. Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Říjen 2009. Vyhlášení samostatnosti ČSR. CORNY atletický pohár družstev Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Říjen 2009 Vyhlášení samostatnosti ČSR Soutěž čtvrtých ročníků webové stránky 15 19 24 Rozhovor s CORNY atletický pohár družstev 30 2 Obsah: AKTUALITY... 3

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 2 2014 Úvodní slovo starostky Z veřejných zasedání Obecní úřad informuje Třídění odpadů Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního

Více

Zpravodaj. Zahájení společného jednání zastupitelstev na snímku zleva: starosta Ochodnice pan Rado Ďuroška a starosta obce Dobrá Ing.

Zpravodaj. Zahájení společného jednání zastupitelstev na snímku zleva: starosta Ochodnice pan Rado Ďuroška a starosta obce Dobrá Ing. Zahájení společného jednání zastupitelstev na snímku zleva: starosta Ochodnice pan Rado Ďuroška a starosta obce Dobrá Ing. Jiří Carbol Z maškarního reje našich nejmenší karneval v mateřské škole. Jako

Více

jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II.

jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II. jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH Člověk v tísni, o. p. s. Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 www.jsns.cz e-mail:jsns@jsns.cz Editorky: Markéta Břešťanová, Jana

Více

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ a MŠ, Brno,

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 a) Základní údaje o škole, vedení školy, školské radě Název školy: Masarykova

Více

přílohy Ecobat, ekolamp a Smočr 1/2011 Autoři ilustrace jsou Josef Dolejš a Tomáš Procházka (13 let) ze ZŠ Ronov nad Doubravou

přílohy Ecobat, ekolamp a Smočr 1/2011 Autoři ilustrace jsou Josef Dolejš a Tomáš Procházka (13 let) ze ZŠ Ronov nad Doubravou MAGAZÍN ASEKOL přílohy Ecobat, ekolamp a Smočr 1/2011 Vítězný obrázek výtvarné soutěže z projektu Recyklohraní Autoři ilustrace jsou Josef Dolejš a Tomáš Procházka (13 let) ze ZŠ Ronov nad Doubravou In

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Maršovský zpravodaj. Co všechno nabídne návštěvníkům bývalá maršovská fara po skončení rekonstrukce? Čtěte na str. 9

Maršovský zpravodaj. Co všechno nabídne návštěvníkům bývalá maršovská fara po skončení rekonstrukce? Čtěte na str. 9 Maršovský zpravodaj červen 2012 ZDARMA Biskupský sál, kresba Dagmar Gottliebová Co všechno nabídne návštěvníkům bývalá maršovská fara po skončení rekonstrukce? Čtěte na str. 9 Vážení spoluobčané,v době

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 13. 2. 2009 * ročník VI * školní rok 2008/2009 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Metodiky pro pedagogy: TÉMA TECHNOLOGIE

Metodiky pro pedagogy: TÉMA TECHNOLOGIE Metodiky pro pedagogy: TÉMA TECHNOLOGIE 1 Obsah Úvod 4 Témata, se kterými se žáci seznámí. 5 Metodika k on-line hře 5 První fáze hry definování problému I. 6 První fáze hry definování problému II. 10 Druhá

Více

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY HORECKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 Vážení a milí spoluobčané, před čtyřmi lety jsem se stala novou starostkou Horky nad Moravou. Tehdy jsem vstupovala do komunální politiky jako nováček. S velkým odhodláním, elánem

Více

1 / 2010. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s.

1 / 2010. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s. 1 / 2010 Zpravodaj ELEKTROWIN a.s. Kolektivní systém ELEKTROWIN je největší a nejsilnější v ČR a směle se může měřit s většinou kolektivních systémů působících v Evropě, říká předseda představenstva Ing.

Více

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy Obsah 1.1. Základní údaje o škole 4 1.2. Pracovníci školy 5 1.3. Charakteristika školy 6 Školní

Více