OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod"

Transkript

1 OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod

2 Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel Funkce tlačítek Význam symbolů 5 4 Obsluha Provoz z baterií Zapnutí a vypnutí váhy Pokyny k užívání Nulování váhy Tárování HOLD režim Přepínání jednotek vážení Nastavení 7 5 Poznámka 7 6 Dovozce do ČR a servis 8 7 Likvidace starého zařízení 8 8 ES prohlášení o shodě 9

3 Úvod Před používáním váhy si prosím pozorně přečtěte návod. Návod uschovejte pro další použití. Pro přesné měření, zajištění dlouhé životnosti váhy a bezpečnosti dodržujte následující pokyny: - nevystavujte váhu nárazům. Pokud není používána, skladujte ji v suchém a větraném prostoru, mimo dosah zdrojů tepla. - nepřetěžujte váhu. Hrozí poškození snímače a zánik záruky! - nenechávejte zavěšené břemeno na váze. Snižuje se přesnost a životnost váhy. - před použitím zkontrolujte stav a upevnění závěsného oka a háku. - při vybití baterií vyměňte vždy všechny články! - nepoužívejte váhu za deště, nebo při bouřce. - nepokoušejte se váhu opravit. Kontaktujte prodejce váhy, nebo odbornou opravnu. - je zakázáno procházet, nebo stát pod zavěšeným břemenem! 1 Technické údaje Typ Váživost [kg] Min.zatížení [kg] Dílek [g] OCS-006-L 60 0,4 20 OCS-012-L 120 1,0 50 OCS-02-L 200 2,0 100 OCS-03-L 300 2,0 100 Při menším zatížení, než je min. zatížení, nemusí být zobrazený údaj přesný.

4 Třída přesnosti III Rozsah tárování v celém rozsahu váživosti Automatické nulování ±50 % z rozsahu váživosti Manuální nulování ±2 % z rozsahu váživosti Sledování nuly 0,5 dílku/sec Doba ustálení váhy méně než 10 vteřin Funkce Auto-off nastavitelná 0 až 60 minut Hranice přetížení váživost + 9 dílků Bezpečné přetížení do 120% váživosti Destrukční přetížení nad 300% váživosti Napájení 3 ks tužkových baterií (AA) Výdrž baterií 150 hodin (podle typu) Displej podsvětlený, LCD s 5 číslicemi 18 mm vysokými Provozní teplota -10 C / +40 C Relativní vlhkost < 90% při 20 C Hmotnost 620 g 2 Rozměry váhy

5 3 Čelní panel Použité jednotky 3.1 Funkce tlačítek - dlouhým stiskem zapnutí/vypnutí váhy TARE/ZERO - krátkým stiskem aktivace funkce tárování (zobrazuje se netto váha) - dlouhým stiskem zrušení táry (zobrazuje se brutto váha) HOLD/UNIT - krátkým stiskem zastavení zobrazené hodnoty na displeji (tzv. zmrazení ) - dlouhým stiskem přepínání jednotek kilogramy (kg), libry (lb), newtony (N) 3.2 Význam symbolů Symbol Význam STB ZERO TARE HOLD N Lb kg Indikuje stabilní hodnotu (hmotnost) Indikuje, že zatížení váhy je blízké nule Indikuje aktivní funkci tárování váha zobrazuje čistou hmotnost, tzv. netto Indikuje zmrazený údaj na displeji hodnota se nemění se zatížením váhy Jednotka vážení newton Jednotka vážení libra Jednotka vážení - kilogram

6 4 Obsluha 4.1 Provoz z baterií Váha vyžaduje pro provoz 3 ks baterií rozměru AA. Pokud váhu nepoužíváte, vyjměte baterie, aby nemohlo dojít k poškození váhy. Baterie nelikvidujte společně s běžným odpadem, je nutné je likvidovat jako nebezpečný odpad! Úroveň nabití je zobrazována při provozu následujícími symboly - baterie jsou nabity - baterie jsou částečně vybity - baterie vybity, vyměňte je 4.2 Zapnutí a vypnutí váhy Zapnutí - stiskněte na cca 1 vteřinu tlačítko. Váha se zapne a provede automatický test. Vyčkejte několik vteřin, než se zobrazí nulový údaj. Vypnutí - stiskněte na cca 1 vteřinu tlačítko vypne.. Na displeji se zobrazí text OFF a váha se 4.3 Pokyny k užívání Váha musí být zavěšena stabilně a bezpečně, např. na laně. Nosnost úvazku musí být vždy větší než váživost váhy. Závaží na váhu vkládejte / zavěšujte opatrně. Nárazem, nebo hrubým zacházením může dojít ke zničení snímače síly. Doporučuje se po vážení nenechávat zbytečně břemeno zavěšené na váze. Hrozí snížení životnosti snímače síly. 4.4 Nulování váhy Pokud nezatížená váha nezobrazuje nulový údaj, stiskněte dlouze tlačítko TARE/ZERO. Na displeji se rozsvítí nápis ZERO a váha je vynulovaná. Váha provádí automatické nulování vždy při zapnutí. Pokud je zatížená nad nastavenou mez, nedojde k nulování. 4.5 Tárování Pokud potřebujeme vážit materiál vkládaný v určité nádobě, ale hmotnost této nádoby nechceme uvažovat, hmotnost nádoby tzv. vytárujeme. Zavěsíme nádobu na váhu. Váha zobrazí hmotnost této prázdné nádoby. Stiskem tlačítka TARE/ZERO aktivujeme funkci tárování na displeji se rozsvítí nápis TARE a vynuluje se zobrazená hodnota. Nyní vkládáme materiál do nádoby a váha zobrazuje hmotnost materiálu.

7 Tárování lze provést pouze při zobrazené hodnotě vyšší, než 0 a zatížení menším, než je nosnost váhy. Další podmínkou je, aby vážený předmět i údaj na váze byly stabilní. Při odstranění tárované nádoby z váhy zobrazí váha záporný údaj. Stiskem tlačítka TARE/ZERO vypneme režim tárování. 4.6 HOLD režim Krátkým stiskem tlačítka HOLD/UNIT zastavíme zobrazenou hodnotu na displeji. V horní části displeje se zobrazí nápis HOLD. Údaj na displeji se nyní nemění se zatížením váhy až do vypnutí režimu HOLD. To provedeme dalším stiskem tlačítka HOLD/UNIT. 4.7 Přepínání jednotek vážení Dlouhým stiskem tlačítka HOLD/UNIT přepínáme mezi vážením v kilogramech, librách, nebo newtonech. V pravé části displeje je symbolem signalizována aktivní volba. Přepínání není možné při aktivním režimu tárování. 4.8 Nastavení Pro vstup do režimu nastavení tiskněte dlouze zároveň tlačítka HOLD/UNIT a TARE/ZERO. Na displeji se zobrazí nápis. Tlačítkem TARE/ZERO listujeme v menu a potvrzujeme změnu, tlačítkem HOLD/UNIT měníme zobrazenou hodnotu. - Automatické vypnutí pro šetření baterií po přednastavené době 0 (nikdy), 5, 15, 30, 60 minut - Automatické nulování po zapnutí rozsah, ve kterém je nulování platné (při překročení této hodnoty se automatické nulování neprovede a váha hlásí chybu. Možné hodnoty jsou: 0, 2, 4, 10, 20, 50% celkové nosnosti. - Ruční nulování během provozu. Povolený rozsah 0, 2, 4, 10, 20, 50% celkové nosnosti. - Nastavení podsvětlení displeje. Podsvětlení se automaticky vypne po: off (nikdy), 5, 15, 30, 60 vteřinách, on (trvale zapnuto). Ukončení zadávání provedeme potvrzením tlačítkem TARE/ZERO při zobrazené poslední možnosti menu. 5 Poznámka Změna technické specifikace a tiskových chyb vyhrazena.

8 6 Dovozce do ČR a servis Dovozce do ČR: FORMAT1 spol. s r. o. Mlýnská čp. 304, č.or KŘENOVICE Tel: mobil: web: Servis v ČR provádí: FORMAT1 spol. s r. o. Mlýnská čp. 304, č.or KŘENOVICE 7 Likvidace starého zařízení S výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

9 8 ES prohlášení o shodě ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ vystavené dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 17/2003 Sb. a č. 616/2006 Sb. A. Prohlášení vydává: název firmy: FORMAT 1 spol. s r. o. adresa: Mlýnská čp. 304, č.or. 84, KŘENOVICE u Brna, Česká republika. IČO: B. Popis zařízení: funkce zařízení: typové označení: účel použití: Závěsná elektronická váha OCS-L Vážení předmětů do brutto hmotnosti max. váživosti váhy. Váha není stanovené měřidlo ve smyslu NV326Sb. C. Splňuje požadavky: ČSN EN 60065/94, ČSN EN :1997 +A1:1999 +Z1:2001, EN :1997 +A1:1999 +Z1:2001,, EN :1997 +Z1:2001, EN :1996 +Z1:2001, ČSN EN , RoHS 2011/65/EU D. Potvrzení výrobce: Výrobce uvedený výše na tomto prohlášení potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky na výrobky a že za podmínek obvyklého a výrobcem určeného použití je výrobek bezpečný. Výrobce dále prohlašuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobek. E. Prohlášení vystavil: jméno: Ing. Petr Jakubčík, jednatel datum: F. Datum umístění značky CE: podpis odpovědné osoby razítko

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE Indikátor L600S Strana 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ VÁŽICÍ JEDNOTKA (INDIKÁTOR) PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE model Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE. TORREY řady PI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE. TORREY řady PI UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE TORREY PI Strana 1 ELEKTRONICKÁ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮMYSLOVÉ VÁŽENÍ M TORREY řady PI Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758

Více

Čtečka elektronických knih. ereading.cz START 2. Uživatelská příručka. Předmluva. čtečky ereading.cz. Budeme rádi, pokud se podělíte o své zážitky na

Čtečka elektronických knih. ereading.cz START 2. Uživatelská příručka. Předmluva. čtečky ereading.cz. Budeme rádi, pokud se podělíte o své zážitky na Čtečka elektronických knih ereading.cz START 2 Uživatelská příručka Předmluva Rádi bychom Vám poděkovali za důvěru, kterou jste projevili koupí čtečky ereading.cz. Budeme rádi, pokud se podělíte o své

Více

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ OSOBNÍ FITNESS VÁHA NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE HCK Strana 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ PŘEDVÁŽKA HCK Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY A PŘÍPRAVA K PROVOZU Pokud

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE UŽIVAELSKÝ ANUÁL NÁVOD K OBSLUZE CAS SW1, model 21 Strana 1 ELEKRONICKÁ SOLNÍ VÁHA PRO KUCHYNĚ A SKLADY řady model 21 Dovozce do ČR: ZEAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 614 Brno IČ 184758 ento soubor je

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

myphone Infinity 3G NÁVOD

myphone Infinity 3G NÁVOD myphone Infinity 3G NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicový multimetr. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný přepínač,

Více

NUK Dětský teploměr 10.256.345. Návod k použití

NUK Dětský teploměr 10.256.345. Návod k použití NUK Dětský teploměr 10.256.345 Návod k použití Gratulujeme vybrali jste si vysoce kvalitní výrobek značky NUK! Dětský teploměr NUK 2 v 1 přináší rychlé a spolehlivé měření teploty, měří se v uchu nebo

Více

PrintJet PRO. Příručka

PrintJet PRO. Příručka PrintJet PRO Příručka Úvod Úvod Revize verze datum 1.0 12/09 Kontaktní adresa Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach 3030 32720 Detmold Klingenbergstraße 16 32758 Detmold Telefon +49 (0) 5231 14-0

Více

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

Více

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné otázky

Více

ESIM264/364 UŽIVATELSKÝ MANUÁL VERZE 2.1

ESIM264/364 UŽIVATELSKÝ MANUÁL VERZE 2.1 ESIM264/364 VERZE 2.1 Uživatelský manuál v2.1 Platný pro ESIM264/364 Bezpečnostní instrukce: Dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce pro zajištění maximální bezpečnosti obsluhy a případných

Více

BF 700 z Diagnostická váha Návod k použití

BF 700 z Diagnostická váha Návod k použití BF 700 z Diagnostická váha Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com Mail: kd@beurer.de ČESKY Vážená zákaznice, vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si vybrali výrobek

Více

KX-PRX150FX. Návod k obsluze. Prémiový telefon se špičkovým designem a s dotykovým ovládáním. Model č.

KX-PRX150FX. Návod k obsluze. Prémiový telefon se špičkovým designem a s dotykovým ovládáním. Model č. Návod k obsluze Prémiový telefon se špičkovým designem a s dotykovým ovládáním Model č. KX-PRX150FX Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Přečtěte si tuto příručku a uschovejte ji

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

Skartovací stroj C103-D

Skartovací stroj C103-D Skartovací stroj ATTAC C103-D Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje značky ATTAC C130-D. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Tyto typy skartovacích strojů jsou vhodné do malých

Více

TOM. Návod k použití

TOM. Návod k použití TOM Návod k použití TOM Gratulujeme! Právě jste zakoupili výjimečný čistič a zvlhčovač vzduchu "Tom", jenž vám přinese plno radostí a který vám zlepší vnitřní ovzduší. Stejně jako u všech domácích elektrických

Více

BF 800 z Diagnostická váha Návod k použití

BF 800 z Diagnostická váha Návod k použití BF 800 z Diagnostická váha Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com Mail: kd@beurer.de ČESKY Vážená zákaznice, vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si vybrali výrobek

Více

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 735 Teploměr. Návod k obsluze testo 735 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...4 2. Použití...5 3. Popis výrobku...6 3.1 Displej a ovládací prvky...6 3.2 Rozhraní...8 3.3 Napájení...8 4. Uvedení

Více

GPS logger GT-750 Bluetooth. Obj. č.: 37 27 38

GPS logger GT-750 Bluetooth. Obj. č.: 37 27 38 GPS logger GT-750 Bluetooth Obj. č.: 37 27 38 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup GPS loggeru GT-750 Bluetooth. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

GREISINGER electronic GmbH

GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze pro měřič měrné vodivosti od verze 1.2 GLF 100 GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze 100 strana 2 z 8 OBSAH 1 POUŽITÍ... 3 2 VŠEOBECNÉ POKYNY... 3 3 BEZPEČNOSTNÍ

Více

588777-36 CZ. Přeloženo z původního návodu DW088

588777-36 CZ. Přeloženo z původního návodu DW088 588777-36 CZ Přeloženo z původního návodu DW088 8 11 5 4 7 9 6 3 2 1 10 A 2 12 10 B 8 13 14 C1 3 8 9 14 C2 15 C3 4 16 C4 D 5 E 24 17 18 30 28 25 20 F 19 22 21 23 6 29 26 27 31 G H 7 32 33 I1 34 33 I2 8

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

Každý přístroj je ve výrobě podroben zkouškám a testován. Při spuštění přístroje není nutné nastavovat žádný prvek.

Každý přístroj je ve výrobě podroben zkouškám a testován. Při spuštění přístroje není nutné nastavovat žádný prvek. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili pokladnu od firmy jejíž součástí je i příručka uživatele, kterou právě držíte v ruce. Příručka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potřebujete znát k pohodlné a

Více