Silný růst výnosů: mil. EUR, +11.8% při konstantním forexu, růst ve všech divizích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Silný růst výnosů: 10 135 mil. EUR, +11.8% při konstantním forexu, růst ve všech divizích"

Transkript

1 SUEZ ENVIRONNEMENT 1 RUE D'ASTORG PARIS, FRANCE TEL +33 (0) FAX +33 (0) TISKOVÁ ZPRÁVA 28. října čtvrtletí 2010 ZRYCHLENÝ RŮST A SNÍŽENÝ ČISTÝ DLUH Silný růst výnosů: mil. EUR, +11.8% při konstantním forexu, růst ve všech divizích EBITDA: mil. EUR, +9.9% při konstantním forexu, marže EBITDA 16.7% Čistý finanční dluh klesl na mil. EUT, poměr čistého finančního dluhu/ebitda 3.25X září 30 září Odchylka při Organická V mil. EUR Celková změna konstantní forex změna Výnosy 8,923 10, % % +9.6% EBITDA 1,498 1, % +9.9% + 2.9% EBITDA / výnosy 16.8% 16.7% K 30. září 2010 dosáhly výnosy Suez Environnement celkem mi. EUR, což je ve srovnání s 30. září 2009 nárůst o +11,8% při konstantním forexu (vs 10,8% v 1. pololetí 2010). Všechny tři divize generovaly růst, a to zejména u mezinárodních aktivit a v třídění a recyklaci v Evropě. Ve 3. čtvrtletí 2010 SUEZ ENVIRONNEMENT potvrdila svou obchodní dynamiku, získala zakázky například Suffolk and South Tyne and Wear 2 PFI 3 v oblasti odpadů ve Spojeném království a smlouvy na odkanalizování odpadních vod ve Štrasburku a Achères ve Francii. EBITDA činila na konci září mi. EUR, což je ve srovnání s 7,2% v prvním pololetí růst o + 9,9% při konstantním forexu. Marže EBTIDA dosáhla 16,7%, což je ve srovnání s 30. září 2009 stabilní, ale o hodně vyšší než k 30. červnu Marže EBITDA byla ve třetím čtvrtletí 18,3% ve srovnání s 17,9% za stejné období loňského roku. Marže vzrostly zejména u divize Water Europe a díky dosaženým úsporám nákladů. Čistý finanční dluh skupiny byl mil. EUR. Ve srovnání s 30. červnem 2010 klesl o 1 miliardu EUR (-12%), to díky silné tvorbě volného cash flow, méně nepříznivému dopadu forexu a struktuře financování posílené vydáním hybridních cenných papírů při dobrých tržních podmínkách. K 30. září 201 měla SUEZ ENVIRONNEMENT poměr čistého finančního dluhy / EBITDA na úrovni 3.25X 1. V komentáři k výkonu za 3. čtvrtletí 2010 Jean-Louis Chaussade, generální ředitel společnosti SUEZ Environnement, uvedl následující: "K 30. září 2010 SUEZ ENVIRONNEMENT vykázala silný růst svého provozního výkonu. Pozice skupiny mimo Evropu nám umožňuje těžit z rychlejšího růstu v mezinárodním měřítku, a to zejména v Asii a Austrálii. v Evropě, kde jsou průmyslové činnosti stále na nízké úrovni, budeme i nadále růst v oblasti vodního hospodářství tím, že budeme konsolidovat činnosti Agbar, a naše činnosti v oblasti třídění a recyklace silně rostou. Dosáhli jsme velkých obchodních úspěchů a zlepšení našeho finančního profilu. Velice věříme v dosažení našich cílů pro rok " 1 EBITDA průběžných 12 měsíců Pro forma, s plně konsolidovaným Agbar během 12 měsíců, poměr čistého finančního dluhu//ebitda alespoň 3.1x 2 Zvolený uchazeč u South Tyne a Wear PFI 3 Private Finance Initiative 1/5

2 ROPZIS ČINNOSTÍ KE KONCI ZÁŘÍ 2010 Výnosy v mil. EUR 30. září září 2010 Celková změna Odchylka při konstantním forexu Organická změna Water Europe 2,894 3, % +6.4% + 1.4% Waste Europe 3,957 4, % +9.4% +8.6% International 2,061 2, % % % Ostatní % - - CELKEM 8,923 10, % % +9.6% K 30. září 2010 vykázala SUEZ ENVIRONNEMENT výnosy ve výši mil. EUT, což představuje ve srovnání s 30. září 2009 hrubou odchylku ve výši +13,6% ( m EUR). Tato změna se dělí takto: - růst +11,8% růst při konstantním forexu ( mil. EUR), tj.: organický růst +9,6% (+ 834 mil EUR) ve všech třech divizích: mil. EUR (1,4%) zvýšení výnosů divize Water Europe jak u Lyonnaise des Eaux a Agbar, a to navzdory poklesu objemů za 3. čtvrtletí ve Francii a Španělsku. Obchodní činnost a vzorce indexace vzorce mají příznivý vliv. - růst o mil. EUR (+8,6%) v divizi Waste Europe díky vývoji činností třídění a recyklace, růstu cen druhotných surovin a vyšším objemům. - růst o mil. EUR (+21,0%), v divizi International, kde naše činnosti pokračují ve všech geografických segmentech. Dopad rozsahu ve výši + 2,2% (+ 198 mil. EUR): - Water Europe: mil. EUR s čistým dopadem přátelského převzetí činností Agbar a dopadem rozdělení společných podniků v oblasti vodního hospodářství ve Francii. - Waste Europe: + 32 mil. EUR díky konsolidaci Boone Comenor v Turecku a na Slovensku a odprodeji podílu skupiny ve spalovně odpadů v Londýně. - International: růst o +37 mil. EUR se zvýšeným podílem v SITA Waste Services v Hong Kongu. Příznivý dopad forexu +1,8% (+ 180 mil, EUR) z důvodu posílení hlavních obchodních měn SUEZ Environnement, včetně australského dolaru (+ 55 mil. EUR), chilského pesa (+ 24 mil. EUR), britské libry (+ 22 mil. EUR), amerického dolaru a švédské koruny. K 30. září 2010 SUEZ ENVIRONNEMENT vygenerovala 75% svých výnosů v Evropě a 25% mezinárodně, s růstem ekonomické aktivity v Asii a Tichomoří, a to zejména v Austrálii, kde došlo k vývoji smlouvy v Melbourne a růstu aktivit SITA Austrálie. 1 R+I Alliance, HQ 2/5

3 Lyonnaise des Eaux vykázala organický růst ve výši +1% (+ 12 mil. EUR). VÝKONNOST PODLE DIVIZE WATER EUROPE 30. září 30. září Ochylka při Organická V mil. EUR Celková změna konst. forexu změna Výnosy 2,894 3, % +6.4% + 1.4% Divize Water Europe vykázala organický růst ve výši +1.4% (+ 37 mil. EUR). Ve Francii rostly činnosti díky použití vzorců indexace, které jsou stále pozitivní, ačkoliv rostou méně než minulý rok. Nárůst je také způsoben obchodním vývojem, servisní činností a výstavbou čistíren odpadních vod v Cannes, Dignes a Port-Saint - Louis-du-Rhone. Na druhou stranu je změna ve výnosech negativně ovlivněna ukončením smlouvy s Paříží a poklesem objemů prodeje vody o -1% ve srovnání s 30. září 2009, a to kvůli povětrnostním podmínkám ve třetím čtvrtletí. Podíl výstavby, která představují méně než 10% výnosů, je stabilní. Obchodní dynamika vedla k získání smluv jako např. ve Štrasburku (8 let, 98 mil. EUR), vodní centrum SARTROUVILLE (DBO, 20 let, 50 mil. EUR), obnova smlouvy Blaye (17,5 let, 18 mil. EUR). Čnnosti Ondeo IS klesají, zatímco rozvoj SAFEGE, Eurawasser a Itálie pokračuje. Agbar vykázal organický růst o +2% (+ 25 mil. EUR) Činnosti v oblasti vod a odpadních vod vykázaly zvýšení cen ve Španělsku a Velké Británii, ale zaznamenaly globální pokles způsobený poklesem výstavby způsobený hospodářským poklesem a dokončením velkých projektů v roce 2009 (Barcelona, San Joan Despi). Objemy mírně klesly ve Španělsku, ale prudce se zvýšily na mezinárodní úrovni. V roce 2010 získal Agbar mnoho smluv, jako například Calvia (50 let, 980 mil. EUR), Ponferrada (25 let, 137 mil. EUR) a ve 3. čtvrtletí Saragossa (4 roky, 18 mil. EUR). Činnosti zdravotní pojišťovny odprodané v červnu 2010 vykázaly v průběhu pěti konsolidovaných měsíců nárůst aktivity. WASTE EUROPE 30. září 30. září Odchylka Organická V mil. EUR Celková změna při konst. forexu změna Výnosy 3,957 4, % +9.4% +8.6% Divize Waste Europe vykázala organický růst 8,6% (+ 340 mil. EUR). Třídění a recyklace těžily z návratu k dlouhodobým cenám druhotných surovin a ze zvýšení objemů. Další aktivity divize Waste Europe mají srovnatelný vývoj jako k 30. červnu 2010 u velkých průmyslových klientů a se zvýšením valorizovaných objemů. Výnosy ve Francii vzrostly k 30. září 201 organicky o 11% (+ 237 mil. EUR), což bylo způsobeno téměř výhradně činnostmi v oblasti třídění a recyklace; množství odpadů z jiných činností zůstává na nízké úrovni, a to v souladu s mírným ekonomickým růstem. SITA France nadále roste díky novým smlouvám s obcemi, jakými jsou město Orleans sběr odpadu (5 let, 14 mil. EUR), díky smlouvám s průmyslovými a obchodními klienty Exxon Mobil a Renault a díky novým nabídkám, jakými je zřízení "mobilního vykládkového zařízení" v Port of Paris, které umožní převoz odpadu do třídicích center po vodě. Výnosy v UK-Skandinávii dosáhly ke konci září 2010 organického růstu o +2% (+ 16 mil. EUR). Cenový dopad je v UK příznivý díky zvýšení cen za třídění a recyklaci. Skládkované objemy poklesly kvůli slabé průmyslové činností. Třetí čtvrtletí bylo pro SITA UK ve znamení podpisu PFI smlouvy se Suffolkem (25 let, 1 mld. GBP) a kvalifikací jako vybraného uchazeče u South Tyne and Wear PFI (30 let, 1 mld. GBP). Ve Skandinávii jsou činnosti stabilní ve Finsku a ve Švédsku zůstávají na trvalé úrovni. 3/5

4 Region Benelux-Německo vykázal k 30. září 201 organický růst + 9% (+ 87 mil. EUR), a to díky třídění a recyklaci jak v oblasti cen, tak i objemů. Sběr odpadů klesl v Belgii a Nizozemí. SITA News 2 pokračuje ve svém obchodní rozvoji tím, že získala komunální, průmyslové a komerční zakázky, jakými jsou nakládání s odpady v Marburg-Bidenkopfu (Německo, 6 let, 11 mil. EUR) a obnovení smluv na nakládání s eko-odpady s Minet Kompost (Lucembursko, 5,5 let, 11 mil. EUR) a recyklaci papíru s IMOG (Belgie, 5 let, 10 mil. EUR). INTERNATIONAL 30. září 30. září Celková změna Odchylka při Organická V mil. EUR konst. forexu změna Výnosy 2,061 2, % % % Divize International dosáhla velmi vysokého organického růstu ve výši +21.0% s dynamickými činnostmi ve všech regionech. Výnosy Degrémont vykázaly organický růst ve výši +52% (+ 354 mil. EUR), a to zejména díky postupu výstavby odsolovacího zařízení v Melbourne a smlouvám ve Francii (Bordeaux), Latinské Americe (Replan a Rlam v Brazílii, Mapocho v Chile, Panama, Ciudad Juarez v Mexiku), Asii (Chengdu v Číně) a Austrálii (Pimpama). Objem nezpracovaných projektů je stále na historické úrovni 1,9 mld. EUR s novými smlouvami, jakými jsou Achères (110 mil. EUR), která byl získána v červenci Severní Amerika vykázala organický růst +6% (+ 25 milionů EUR) vyplývající ze silného růstu v regulované činnosti United Water, a to díky zvýšení prodaných objemů a vyšší ceně v důsledku získaných odlišných sazeb, včetně posledního zvýšení tarifu o +8% v srpnu 2010 v New Jersey. Asie-Pacifik zaznamenala organický růst +9% (+ 44 mil. EUR), který je podpořen činnostmi odpadového hospodářství v Austrálii a zvýšením cen a objemů vody v Číně. Činnosti SITA Waste Services v Hong Kongu stoupají díky růstu zpracovávaných objemů. Zóna CEMME 3 vykázala organický růst + 6% (+ 34 mil. EUR), který těží z vysoké úrovně aktivity v oblasti vodního hospodářství v Maroku se zvýšením cen a objemů. Odpadové hospodářství ve střední Evropě také stoupá, se zvýšenými objemy z průmyslu a obchodu. POTVRENÍ CÍLŮ SUEZ ENVIRONNEMENT potvrzuje všechny své cíle tak, jak byly aktualizovány ve zveřejnění pololetních výsledků dne 4. srpna Další sdělení 9. února 2011: zveřejnění výsledků za rok května 2011: valná hromada akcionářů 2 SITA News : činnosti v oblasti odpadového hospodářství v Beneluxu a Německu 3 Střední Evropa, Středozemí, Střední východ. 4/5

5 NOVÁ KONTAKTNÍ ADRESA OD 8. LISTOPADU 2010 SUEZ ENVIRONNEMENT se stěhuje do La Défense: TOUR CB21-16, PLACE DE L'IRIS PARIS LA DEFENSE CEDEX Ústředna: +33 (0) Tiskový kontakt: Tel: od 8/11 Nov.: Kontakt na analytiky/investory: Tel: od 8/11 : PŘÍLOHA Rozpis výnosů podle geografické oblasti Výnosy 30. září září 2010 Celková změna m % celkem m % celkem m % Evropa 7, % 7, % % Francie 3, % 3, % % Španělsko 1, % 1, % % UK % % % Ostatní Evropa 1, % 1, % % Severní Amerika % % % Austrálie % % % Mezisoučet 7, % 8, % % Zbytek světa 1, % 1, % % CELKEM 8, % 10, % 1, % 5/5

PRUDKÝ RŮST ROČNÍCH VÝSLEDKŮ

PRUDKÝ RŮST ROČNÍCH VÝSLEDKŮ SUEZ ENVIRONNEMENT TOUR CB21 16, PLACE DE L'IRIS 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX TEL +33 (0)1 58 81 23 23 FAX +33 (0)1 58 81 25 09 WWW.SUEZ- ENVIRONNEMENT.COM TISKOVÁ ZPRÁVA 9. února 2011 ZRYCHLENÍ ČINNOSTÍ

Více

1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků. Potvrzení cílů výkonnosti na rok 2008

1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků. Potvrzení cílů výkonnosti na rok 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA Paříž, 6. května 2008 Press Service 16 rue de la Ville l'evêque 75008 Paris, France 331 4006 6651 1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků Potvrzení cílů výkonnosti

Více

2011 : Silné výsledky v obtížném prostředí potvrzují dlouhodobou strategii GDF SUEZ

2011 : Silné výsledky v obtížném prostředí potvrzují dlouhodobou strategii GDF SUEZ 2011 : Silné výsledky v obtížném prostředí potvrzují dlouhodobou strategii GDF SUEZ Výnosy: 90,7 mld. EUR EBITDA: 16,5 mld. EUR Čistý zisk, podíl skupiny: 4,0 mld. EUR Čistý opakovaný zisk, podíl skupiny

Více

První pololetí 2012: solidní výsledky potvrzující finanční cíle celého roku

První pololetí 2012: solidní výsledky potvrzující finanční cíle celého roku 2. srpna 2012 První pololetí 2012: solidní výsledky potvrzující finanční cíle celého roku Výnosy 50,5 miliard EUR (+10,6%) EBITDA 9,2 miliard EUR (+4,2%) Opakovaný čistý zisk, podíl skupiny 1 2,5 miliard

Více

Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2006

Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2006 Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2006 Můj svět. Moje banka. Hlavní události Červencové oznámení o koupi dodatečného podílu ve společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna až do

Více

CETELEM ČR, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených zajištěných dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let

CETELEM ČR, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených zajištěných dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let CETELEM ČR, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených zajištěných dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let PRVNÍ DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument představuje

Více

Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2007

Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2007 Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2007 07 Společenská odpovědnost Komerční banka je významnou českou bankou a je si velmi dobře vědoma celospolečenských závazků, které z jejího postavení

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2009 Komerční banka, a.s.

Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2009 Komerční banka, a.s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2009 Komerční banka, a.s. Za první pololetí roku 2009 vykázala skupina KB čistý zisk ve výši 5 806 milionů Kč. Banka o lidech, Obsah 2 Hlavní události prvního pololetí

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až září 2012

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až září 2012 Mezitímní zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až září 2012 6. listopadu 2012 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 21 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Hlavní fakta 1. pololetí 21 Výsledky České spořitelny za 1. pololetí 21 jsou v souladu s

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 červen 2012 OBSAH Shrnutí... 3 1. Makroekonomická situace... 5 2. Prostředky použitelné na finančním trhu... 6 3. Struktura úspor domácností... 7 4. Subjekty

Více

pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s.

pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s. 2010 pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s. 2 700 000 Počet zákazníků celé Skupiny KB dosáhl 2,7 milionu.

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

AAA Auto Group N.V. Pololetní zpráva 2008. (k 30. červnu 2008)

AAA Auto Group N.V. Pololetní zpráva 2008. (k 30. červnu 2008) AAA Auto Group N.V. Pololetní zpráva 2008 (k 30. červnu 2008) 1 Obsah Základní údaje o Společnosti... 3 Organizační struktura Společnosti k 30.6. 2008... 4 Zpráva o podnikatelské činnosti skupiny AAA AUTO

Více

T I S K O V Á Z P R Á V A

T I S K O V Á Z P R Á V A Praha, 26. února 2015 Společnost Coface zveřejnila výsledky za rok 2014, které jsou v souladu s jejími cíli, a navrhuje vyplatit 0,48 eur na akcii 1 Nárůst obratu o 1,6 % při konstantním rozsahu konsolidace

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila solidní obchodní výsledky Čistý zisk za první čtvrtletí roku 2013 dosáhl v obtížném prostředí 3,2 miliardy Kč Praha, 7. května 2013 Komerční banka dosáhla v prvním čtvrtletí 2013

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

New World Resources. Hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí 2010

New World Resources. Hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí 2010 New World Resources Hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí 2010 Amsterdam, 19. listopadu 2010 New World Resources N.V. (dále jen NWR nebo Společnost ), přední středoevropský producent černého uhlí

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014 27. listopadu 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních

Více

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2015

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2015 Mezitímní zpráva O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2015 13. května 2015 O2 Czech Republic a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až březen 2015, připravené

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí INFORMACE PRO INVESTORY 30. října 2008 Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí Hlavní události 1 : Nárůst provozního zisku o více než 23 % v prvních třech čtvrtletích

Více

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2013 (podle IFRS, neauditované) 28. února 2013, Praha Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Wolfgang Schopf Jiří Škorvaga Karel Mourek 8/2001 4/2002

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více