Regionální koordinátoři IPN Podpora technických a přírodovědných oborů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální koordinátoři IPN Podpora technických a přírodovědných oborů"

Transkript

1 Praha Vinohradská 100, Praha 3, 2. patro, č. dv. 4 Iva Sladká tel.: , st 9:00 17:00 Středočeský kraj Vinohradská 100, Praha 3, 2. patro, č. dv. 3 Václav Marek tel.: , út 9:00 17: Regionální koordinátoři Karlovarský kraj Fakulta ekonomická ZČU Hradební 22, Cheb 2. patro, č. dv. 326 Romana Kočvarová tel.: po a čt 8:30 12:30 Plzeňský kraj Tylova 1/57, Plzeň prostor vstupní haly Petra Nádeníčková tel.: po, st, pá 10:00 14:00 út, čt 13:00 17: Jihočeský kraj Ústav molekulární biologie rostlin Branišovská 31, České Budějovice 3. patro, č. dv. 349 Eva Kalmíková tel.: út, st 8:00 16:00 Ústecký kraj Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. Přírodovědecká fakulta UJEP České mládeže 8, Ústí nad Labem stará budova, 3. patro, č. dv. 310 Jana Komínová tel.: po, st 8:00 12:00 Liberecký kraj Centrum Babylon, obchod č. 26 Nitranská 1, Liberec Vítězslav Duspiva tel.: , út 10:00 18:00 Vysočina VUT v Brně Gymnázium Velké Meziříčí Sokolovská 27/235, Velké Meziříčí 1. patro, č. dv. 2.5 Marie Syslová tel.: út 14:00 17:00 pá 14:00 16:00 Vysoká škola Polytechnická Jihlava Tolstého16, Jihlava 2. mezipatro, č. dv. 360 Petra Horáčková tel.: st 15:30 18:00 čt 13:30 16: Královéhradecký kraj RK HKK Regionální koordinátor zahájí činnost v průběhu roku Pardubický kraj Univerzita Pardubice Stavařov 97, Pardubice 2 budova G, přízemí, č. dv Jana Hlavatá tel.: út 8:00 16:00 Olomoucký kraj Přírodovědecká fakulta UPOL 17. listopadu 12, Olomouc 6. patro, č. dv Michaela Kratochvílová tel.: po až pá 10:00 15:00 nebo dle tel. dohody Moravskoslezský kraj VŠB-TUO 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba budova Podnikatelského inkubátoru přízemí, č. dv. 123 Klára Janoušková tel.: po, út, st 10:00 14:00 Zlínský kraj s.r.o. Zarámí 4077, Zlín 2. patro, č. dv. 203 Veronika Pelikánová tel.: po12:30 16:30 st 8:30 14:30 Jihomoravský kraj VUT v Brně Antonínská 548/1, Brno rektorát, 3. patro, č. dv. 337 Kateřina Růžičková tel.: po 8:30 15:30 čt 13:30 16:30

2 Praha Vinohradská 100, Praha 3, 2. patro, č. dv. 4 Iva Sladká tel.: , st 9:00 17:00 Česká hlava s.r.o. byla založena v r a věnuje se podpoře vědy, techniky a vzdělávání. Je mj. vyhlašovatelem nejprestižnějších cen pro tuzemské vědce Česká hlava a realizátorem projektu pro středoškolské studenty České hlavičky. Poprvé přivedla do ČR akci Věda v ulicích, pořádá každoročně Evropské fórum vědy a techniky a působí jako OKO pro Vědu a média. Stala se průkopníkem popularizace vědy u nás a spolupracuje se zahraničními institucemi i jednotlivci, mezi nimiž nechybí řada nositelů Nobelovy ceny. V roce 2009 byla pozvána prezentovat svou činnost do Evropského parlamentu. Z hlediska má Praha výjimečné postavení. Je to nejlidnatější kraj, v němž je soustředěna většina českých vysokých škol. Počtem středních škol a firem, které jsou cílovou skupinou či aktérem projektu, vysoce překračuje ostatní kraje. Daleko obtížnější je široký zásah a motivování cílové skupiny, mj. vzhledem ke konkurenci jiných aktivit. Na druhou stranu poskytuje dostatečný potenciál pro sběr a vyhodnocení dat a může proto vygenerovat závěry s vysokou výpovědní hodnotou. Praha Středočeský kraj Vinohradská 100, Praha 3, 2. patro, č. dv. 3 Václav Marek tel.: , út 9:00 17:00 Česká hlava s.r.o. byla založena v r a věnuje se podpoře vědy, techniky a vzdělávání. Je mj. vyhlašovatelem nejprestižnějších cen pro tuzemské vědce Česká hlava a realizátorem projektu pro středoškolské studenty České hlavičky. Poprvé přivedla do ČR akci Věda v ulicích, pořádá každoročně Evropské fórum vědy a techniky a působí jako OKO pro Vědu a média. Stala se průkopníkem popularizace vědy u nás a spolupracuje se zahraničními institucemi i jednotlivci, mezi nimiž nechybí řada nositelů Nobelovy ceny. V roce 2009 byla pozvána prezentovat svou činnost do Evropského parlamentu. Koordinátor pro Středočeský kraj je postaven před několik atypických skutečností: kraj trpí absencí vlastního centra, které nahrazuje Praha, nemá vysokou školu (nepočítáme-li mladoboleslavskou Škodu Auto) a jeho geografická podoba stěžuje masívnější dopad jednotlivých akcí. Díky systému financování z evropských fondů však vzniká za hranicemi Prahy řada nových center spojených s vědou a výzkumem a stěhuje se sem řada technických a inovačních aktivit, které postupně přetvářejí charakter kraje a vytvářejí potenciál, který je předmětem. Středočeský

3 Karlovarský kraj Fakulta ekonomická ZČU Hradební 22, Cheb 2. patro, č. dv. 326 Romana Kočvarová tel.: po a čt 8:30 12:30 Plzeňský kraj Tylova 1/57, Plzeň prostor vstupní haly Petra Nádeníčková tel.: po, st, pá 10:00 14:00 út, čt 13:00 17:00 Techmania Science Center o.p.s. je instituce neformálního vzdělávání, která se koncepčně věnuje popularizaci vědy a techniky. Jednotlivé expozice science centra jsou navrženy tak, aby atraktivní formou informovaly o konkrétních technicko-přírodovědných zákonitostech či jiných poznatcích z oblasti vědy. Techmania nabízí exkluzivně řadu vzdělávacích programů pro studenty základních a středních škol, organizuje vzdělávací přednášky, akce popularizující vědu a techniku a mj. spolu se Západočeskou univerzitou v Plzni a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích cíleně podporuje zájem o studium technických a přírodovědných oborů. Karlovarský kraj je charakteristický svou lázeňskou tradicí a atraktivitou z pohledu turistů. Průmysl je zde tradičně spíše těžební (zejména Sokolovsko) a lehký (sklárny a porcelánky). V regionu neexistuje univerzitní vzdělávání přímo orientované na technické a přírodovědné obory: především svými lidskými zdroji a nedostatečnou nabídkou těchto oborů je nejmenší kraj v ČR předurčen k cílené podpoře zájmu o studium technických a přírodovědných oborů, zejména na informační a poradenské úrovni. Techmania Science Center o.p.s. je instituce neformálního vzdělávání, která se koncepčně věnuje popularizaci vědy a techniky. Jednotlivé expozice science centra jsou navrženy tak, aby atraktivní formou informovaly o konkrétních technicko-přírodovědných zákonitostech či jiných poznatcích z oblasti vědy. Techmania nabízí exkluzivně řadu vzdělávacích programů pro studenty základních a středních škol, organizuje vzdělávací přednášky, akce popularizující vědu a techniku a mj. spolu se Západočeskou univerzitou v Plzni a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích cíleně podporuje zájem o studium technických a přírodovědných oborů. Plzeňský kraj je regionem s velkou industriální tradicí. To je dáno jednak velkou historickou a ekonomickou orientací oblasti na výrobní podniky firmy Škoda, ale i díky značnému významu technických fakult Západočeské univerzity v Plzni. Region je proto adekvátní lokalitou pro podporu technických a přírodovědných oborů, neboť zde existují jak vzdělávací kapacity, tak velká poptávka po absolventech ze stran zaměstnavatelů. Plzeňský Karlovarský

4 Jihočeský kraj Ústav molekulární biologie rostlin Branišovská 31, České Budějovice 3. patro, č. dv. 349 Eva Kalmíková tel.: út, st 8:00 16:00 Techmania Science Center o.p.s. je instituce neformálního vzdělávání, která se koncepčně věnuje popularizaci vědy a techniky. Jednotlivé expozice science centra jsou navrženy tak, aby atraktivní formou informovaly o konkrétních technicko-přírodovědných zákonitostech či jiných poznatcích z oblasti vědy. Techmania nabízí exkluzivně řadu vzdělávacích programů pro studenty základních a středních škol, organizuje vzdělávací přednášky, akce popularizující vědu a techniku a mj. spolu se Západočeskou univerzitou v Plzni a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích cíleně podporuje zájem o studium technických a přírodovědných oborů. Jihočeský kraj je regionem s jednostranně rozvinutou orientací v rámci technických a přírodovědných oborů. Významným aktérem je zde Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, která je nicméně orientována spíše na přírodní vědy, zatímco propagace a možnosti studia technických oborů stagnují. To je rovněž odrazem hospodářské orientace regionu, který se tradičně soustředí např. na lesnictví, zemědělství, dřevařský průmysl apod. Region se přesto bez absolventů technických oborů neobejde, neboť např. strojírenský průmysl je zde na vzestupu. Jihočeský Ústecký kraj Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. Přírodovědecká fakulta UJEP České mládeže 8, Ústí nad Labem stará budova, 3. patro, č. dv. 310 Jana Komínová tel.: po, st 8:00 12:00 Koordinátor Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. a spolupracující instituce Akademické centrum studentských aktivit se dlouhodobě věnují problematice vysokého školství a mají zkušenosti jak s vytvářením a realizováním vzdělávacích politik, tak na druhé straně s výzkumem jejich dopadu na akademickou komunitu včetně studentů. Univerzita J. E. Purkyně je moderní vědecké, pedagogické a kulturně vzdělávací centrum Ústeckého kraje. Koordinátor bude vytvářet klastry institucí angažovaných v oblasti přírodovědných a technických oborů s cílem vzájemné podpory a zvláště s cílem zvýšení zájmu o studia v této oblasti. Ústecký kraj se vyznačuje stále vysokou průmyslovou koncentrací, která ovšem nekoresponduje s velmi nízkou koncentrací vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, včetně pracovníků v technických a přírodovědných oborech. Projekt Regionálního centra Ústí by mohl přispět ke zlepšení situace v regionu. Ústecký

5 Liberecký kraj Centrum Babylon, obchod č. 26 Nitranská 1, Liberec Vítězslav Duspiva tel.: , út 10:00 18:00 Česká hlava s.r.o. byla založena v r a věnuje se podpoře vědy, techniky a vzdělávání. Je mj. vyhlašovatelem nejprestižnějších cen pro tuzemské vědce Česká hlava a realizátorem projektu pro středoškolské studenty České hlavičky. Poprvé přivedla do ČR akci Věda v ulicích, pořádá každoročně Evropské fórum vědy a techniky a působí jako OKO pro Vědu a média. Stala se průkopníkem popularizace vědy u nás a spolupracuje se zahraničními institucemi i jednotlivci, mezi nimiž nechybí řada nositelů Nobelovy ceny. V roce 2009 byla pozvána prezentovat svou činnost do Evropského parlamentu. Liberecký kraj je jedním z nejmenších krajů ČR, v němž je relativně velmi málo inovujících firem, středních škol a jediná univerzita. Na druhou stranu jde o velmi dynamickou univerzitu technického zaměření a špičkových výsledků v některých oborech, která aktivně působí v celém kraji. Liberec je centrem, které disponuje IQ Parkem, jedním z mála úspěšných projektů tohoto druhu v republice, a svou polohou umožňuje koncentraci řady aktivit s širokým celokrajským dopadem. Liberecký Vysočina VUT v Brně Gymnázium Velké Meziříčí Sokolovská 27/235, Velké Meziříčí 1. patro, č. dv. 2.5 Marie Syslová tel.: út 14:00 17:00 pá 14:00 16:00 Vysoká škola Polytechnická Jihlava Tolstého16, Jihlava 2. mezipatro, č. dv. 360 Petra Horáčková tel.: st 15:30 18:00 čt 13:30 16:00 VUT v Brně je nejvýznamnější technickou univerzitou na území Moravy, její historie se datuje od r Tato mezinárodně uznávaná vzdělávací instituce nabízí špičkové vědecké a odborné znalosti více než 23 tisícům studentů, a to zejména v klasických technických oborech a v nových oborech s technickopřírodovědným zaměřením. VUT v Brně v projektu nabízí široké spektrum aktivit podpory TPO (např. individuální experimentální činnost, výběr vhodné středoškolské literatury pro studium fyziky, motivační technicko-přírodovědné soustředění a soutěže). V souladu s moderními trendy klade důraz na hledání vhodných způsobů publicity oborů. Možnosti vysokoškolského vzdělání orientovaného na technické a přírodovědné obory jsou v regionu omezené. Situace se pozvolna zlepšuje s rozvojem Vysoké školy polytechnické Jihlava a Západomoravské vysoké školy v Třebíči, přesto většina zájemců o tyto obory odchází studovat do Brna, nebo směřují do Prahy. Samotný region neposkytuje dostatečné pracovní uplatnění absolventům technických a přírodovědných oborů. Proto musí IPN PTPO věnovat regionu mimořádnou pozornost. Vysočina

6 Pardubický kraj Univerzita Pardubice Stavařov 97, Pardubice 2 budova G, přízemí, č. dv Jana Hlavatá tel.: út 8:00 16:00 Univerzita Pardubice je jednou z 26 veřejných vysokých škol České republiky a jedinou univerzitou v Pardubickém kraji, rozvíjející šedesátiletou tradici vysokoškolského vzdělávání. Trvale a dlouhodobě zajišťuje činnosti vzdělávací, vědecko-výzkumné, vývojové, inovační a další. V současnosti má sedm fakult s 10,5 tisíci studenty, kteří studují v 65 studijních programech se 130 studijními obory, z nichž polovina je zaměřena na technické a přírodovědné disciplíny. Podpora zájmu mládeže o vysokoškolské studium, a to zejména v přírodních a technických disciplínách, a spolupráce s dalšími subjekty v kraji jsou dlouhodobou prioritou činností univerzity. Pardubický kraj je možné charakterizovat jako zemědělsko-průmyslový kraj s vyšším podílem zaměstnaných v průmyslu, s produktivním a intenzivním zemědělstvím díky výhodnému klimatu a podmínkám v Polabské nížině. Nejvýznamnějším oborem je chemický průmysl, koncentrovaný zejména do Pardubic. Pardubice dále mají výrazně zastoupený průmysl elektrotechnický, v okrese Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy průmysl strojírenský. Pardubický Olomoucký kraj Přírodovědecká fakulta UPOL 17. listopadu 12, Olomouc 6. patro, č. dv Michaela Kratochvílová tel.: po až pá 10:00 15:00 nebo dle tel. dohody Regionální koordinátor pro Olomoucký kraj, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, se zabývá popularizací vědy a souvisejícími aktivitami již více než deset let a je v mnoha ohledech průkopníkem v rámci celé ČR. Během této doby fakulta vytvořila a realizovala široké spektrum popularizačních akcí pro základní a střední školy, které organizuje po celý kalendářní rok, provedla sociologické výzkumy, rozvinula spolupráci s různými typy médií a navázala kontakty s partnery v Čechách i zahraničí. Filozofií aktivit je co největší spoluúčast jejich návštěvníků, představení přírodních věd jako celku, a tam kde je to možné spojení věd přírodních a humanitních. IPN PTPO umožní fakultě zatraktivnit její aktivity a zapojit do nich větší množství dětí i široké veřejnosti. Olomoucký kraj má rozlohu km2, obyvatel a tvoří jej pět okresů Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk a Jeseník. Přírodovědecká fakulta vytvořila síť fakultních středních škol, která umožňuje vzájemnou rychlou a přesnou komunikaci, a to i ve vzdálenějších místech. Vytvoření portálu regionálního koordinátora v rámci IPN PTPO tuto komunikace značně zefektivní a vytvoří další prostor pro spoluúčast základních a středních škol. Olomoucký

7 Moravskoslezský kraj VŠB-TUO 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba budova Podnikatelského inkubátoru přízemí, č. dv. 123 Klára Janoušková tel.: po, út, st 10:00 14:00 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava je hlavním aktérem, který v Moravskoslezském kraji připravuje technickou inteligenci. Dlouhodobě participuje na aktivitách podporujících zájem o studium technických a přírodovědných oborů (např. iniciativa ForTech). Přínosem koordinátora je provázání IPN PTPO s plánovanými investičními projekty Svět techniky a Vesmírná brána, díky nimž vzniknou v kraji centra popularizující vědu a techniku budoucím generacím. Moravskoslezský kraj je jednou z nejdůležitějších průmyslových oblastí nejen České republiky, ale i střední Evropy. V poslední době se kromě tradičních odvětví (především hutnictví a hornictví) prosazuje strojírenská výroba s vysokou přidanou hodnotou, výroba dopravních prostředků, IT a farmaceutický průmysl. Sociologické výzkumy přitom identifikovaly nezájem veřejnosti, žáků, jejich rodičů i pedagogů o přírodovědné a technické obory. Tuto skutečnost lze označit za jednu z klíčových bariér budoucího rozvoje kraje. Pro koordinátora projektu IPN PTPO je výzvou pro realizaci nových popularizačních aktivit. Moravskoslezský Zlínský kraj s.r.o. Zarámí 4077, Zlín 2. patro, č. dv. 203 Veronika Pelikánová tel.: po12:30 16:30 st 8:30 14:30 Společnost Scio je dlouholetým předním českým poskytovatelem služeb v oblasti podpory vzdělávání, a to zejména v oblasti získávání informací o kvalitě vzdělávání a jejich analýzy. Společnost Scio poskytuje své služby stovkám českých škol primárního, sekundárního i terciárního stupně v rámci projektů zaměřených jak na oblast samotného vzdělávání (evaluace a autoevaluace vzdělávacího výkonu škol), tak i na oblasti související (např. klima školy a třídy). Společnost Scio působí jako regionální koordinátor ve Zlínském kraji, tedy v kraji, se kterým ji váže dlouholetá a intenzivní spolupráce. V tomto kraji má Scio vybudované nadstandardní vztahy se základními i středními školami, ale i dalšími klíčovými partnery. Projekt by měl svůj pozitivní vliv v oblasti vzdělávání následně přenést na rozvoj a podporu tradičních průmyslových odvětví regionu, který je orientován převážně na zpracovatelský průmysl (gumárenský, kožedělný, obuvnický, dřevozpracující, kovozpracující, potravinářský, chemický). Zlínský

8 Jihomoravský kraj VUT v Brně Antonínská 548/1, Brno rektorát, 3. patro, č. dv. 337 Kateřina Růžičková tel.: po 8:30 15:30 čt 13:30 16:30 VUT v Brně je nejvýznamnější technickou univerzitou na území Moravy, její historie se datuje od r Tato mezinárodně uznávaná vzdělávací instituce nabízí špičkové vědecké a odborné znalosti více než 23 tisícům studentů, a to zejména v klasických technických oborech a v nových oborech s technickopřírodovědným zaměřením. VUT v Brně v projektu nabízí široké spektrum aktivit podpory TPO (např. individuální experimentální činnost, výběr vhodné středoškolské literatury pro studium fyziky, motivační technicko-přírodovědné soustředění a soutěže). V souladu s moderními trendy klade důraz na hledání vhodných způsobů publicity oborů. Jihomoravský kraj je mimořádně rozvinutým regionem ČR, pokud se týče výuky technických a přírodovědných oborů a následného uplatnění absolventů. Studium těchto oborů je v regionu zaštiťováno dvěma významnými vzdělávacími institucemi VUT v Brně a Masarykovou univerzitou. Absolventům se na území regionu skýtají široké možnosti pracovního uplatnění (počínaje špičkovými mezinárodními firmami přes menší soukromé subjekty až po veřejné instituce). Jihomoravský

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Resumé připravila společnost Červen 2013 Dílo je součástí projektu Propojení

Více

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji říjen 2014 Název programu: Název projektu: Evropská územní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce

Více

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 AKTUALIZACE FINÁLNÍ VERZE 2.0 Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. Petr Zahradník Obsah 1. Úvod... 4 2. Hodnocení hlavního cíle strategie... 5 2.1. Makroekonomické

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS E-bulletin projektu EF-TRANS Individuálního projektu národního v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Číslo 11 červen 2012 EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS EF-TRANS síť je skupina

Více

Úvodní konference - konsorcium partnerů projektu

Úvodní konference - konsorcium partnerů projektu V polovině roku 2010 byla v Operačním programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (OP CE) vyhlášena omezená výzva na strategické projekty ve čtyřech prioritách: Facilitace inovací napříč Střední Evropou,

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV

INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČR PRAHA, 2010 Kolektiv autorů: doc. Ing.

Více

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Integrovaný plán rozvoje města Atraktivní a konkurenceschopná IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Partner

Více

AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2016. Moravskoslezský kraj

AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2016. Moravskoslezský kraj AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2016 Moravskoslezský kraj Obsah Úvod východiska pro programové období 2014-2020... 1 1. Problémové oblasti vzdělávání v České republice východiska... 4 1.1 Dimenze hlavních cílů...

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Závěrečná zpráva Zpracoval Řídící výbor RIS za podpory společnosti Berman Group 31.1.2014 Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Obsah 1 Úvod... 4 2

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO 2010 Obsah 1 Základní údaje... 4 2 Stručný popis projektu abstrakt... 5 3 Profil ţadatele... 8 3.1 Ţadatel... 8 3.1.1 Charakteristika činností, stručná

Více

Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje

Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Zkrácená verze Regionální inovační strategie Libereckého kraje byla schválena usnesením č. 301/09/ZK

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ Autoři: Ing. Barbara Gergelová, expertka regionálního zastoupení SP ČR PhDr. Luboš Kavan, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Ing.

Více

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (PRAŽSKÁ ris3) [ září 2014 ] 1 Regionální inovační strategii hlavního města Prahy schválilo Zastupitelstvo

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014 Jihočeský kraj Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014 Červen 2014 Zpracovatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. 1 Obsah Analytická

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR K vytvoření projektu MasterCard česká centra rozvoje nás přivedla globální studie MasterCard Worldwide

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Výzva č. 9, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Výzva č. 9, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Výzva č. 9, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji V oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji byla první výzva s pořadovým číslem 9 pro příjem projektových ţádostí ostatních

Více