Starý počítač jako námět pro integrovanou výuku vzdělávací oblasti RVP Člověk a příroda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Starý počítač jako námět pro integrovanou výuku vzdělávací oblasti RVP Člověk a příroda"

Transkript

1 Starý počítač jako námět pro integrovanou výuku vzdělávací oblasti RVP Člověk a příroda Pavel Opatrný Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova. 1. Úvod Školský systém v ČR prochází za poslední desetiletí řadou změn, z nichž jedna z nejvýznamnějších je bezesporu tvorba Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze [1]. Jeho implementace na základních školách nabývá konkrétní podobu ve formě Školního vzdělávacího programu (ŠVP), podle nějž musí začít každá základní škola vyučovat nejpozději ve školním roce 2007/2008. Důraz je nově kladen především na tzv. klíčové kompetence, jenž představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti [1]. Více by také, krom jiného, mělo dojít k posílení mezipředmětových vztahů a integraci výuky, což se může učitelům jevit jako jedna z největších obtíží přípravy ŠVP. S integrací výuky také úzce souvisí hledání a příprava nových výukových témat, které mohou najít své ztvárnění formou netradičních forem a metod výuky. Může jít např. o aktivizační metody výuky, při kterých žák prezentuje své výsledky rozličným způsobem [2]. Jedním z vhodných témat pro integraci nejen přírodovědných předmětů se zdá být i tématika nakládání se starou výpočetní technikou, jenž se úzce dotýká předmětů jako výpočetní technika, chemie [např. 17], matematika, občanská výchova, cizí jazyky, zeměpis atd. Podstatné je s žáky probrat otázky složení staré výpočetní techniky; nakládání se starými elektrickými a elektronickými zařízeními v ČR a ve světě; poukázat na nebezpečí skrývající se v některých obsažených látkách; možnosti recyklace vybraných materiálů a to vše s přispěním nejrůznějších domácích i zahraničních elektronických článků publikovaných nejen na internetu.

2 2. Osobního počítač 2.1 Geneze a stáří osobního počítače Výroba průměrné počítačové sestavy (PC, monitor, myš, klávesnice) je nejen energeticky, ale i surovinově velmi náročná. Pro výrobu jednoho počítače je zapotřebí až na 240 kg fosilních paliv, což činí takřka desetinásobek jeho samotné váhy [3]. Dále se k výrobě jednoho počítače spotřebuje asi 22 kilogramů různých druhů chemikálií a 1500 litrů vody [4]. Jen průměrná roční výroba 25 mil. počítačových sestav v USA, z nichž každá obsahuje asi 3 kg plastů, představuje spotřebu: 142 milionů litrů ropy a 212 milionů m 3 zemního plynu [5]. Stáří průměrného osobního PC se pohybuje okolo dvou až tří let a jen v USA se ročně vyřadí 20 mil. PC, z nichž většina končí na skládkách a pouze 11 % těchto zařízení je dále zpětně recyklováno [6]. 2.2 Materiálové složení osobního PC Největším problémem recyklace elektrických a elektronických zařízení stále zůstává komplexní kombinace různých materiálů - kovů (40%), polymerů (30%) a keramických materiálů (30%) [6]. Materiály dalšího zpracování jsou především plasty a kovy. Podle společnosti IBM tvoří 5 % díly pro přímé opětovné použití (čipy, paměťové prvky) a 0,8 % plasty schopné k dalšímu roztřídění. a) 30 % polymerů Mezi nejčastěji používané polymery v elektrotechnice patří především: ABS (akryl-butadien-styrol), PMMA (polymetylmetakrylat), PVC (polyvinylchlorid). Předpokladem výroby kvalitního recyklátu plastických hmot je jejich čisté vytřídění. Následující technologie úpravy jako drcení, mletí, zbavení prachu a rozdělení plastů podle hustoty umožňují vznik poměrně čisté drti [6].

3 b) 40 % kovů Tab. 1 ukazuje zastoupení kovových prvků v osobním PC. Kovový prvek Podíl % Cu 20 Fe 8 Sn 4 Ni 2 Pb 2 Al 2 Zn 1 Ag 0,2 Au 0,1 Pd 0,005 Tab. 1 Zastoupení kovových prvků v osobním PC. Způsob oddělování kovového podílu od nekovového je především magnetická separace a separace na bázi specifické hmotnosti. Před samotným tříděním je potřeba materiál vždy upravit na požadovanou velikost. Materiál upravujeme nejčastěji na různých drtičích a mlýnech [6]. Z chemických procesů jsou nejčastěji používány: Extrakce drahých kovů v tavenině olova. Kyanidové loužení. Separace paladia. Elektrolýza. c) 30 % keramiky Z keramických materiálů jsou nejvíce zastoupeny z 15 % Si0 2, 6 % Al 2 O 3, 6 % ostatní oxidy a 3 % BaTiO 3 a slída [6]. V 1 kg průměrné základní desky počítače najdeme 272 g plastu 18 g niklu (Ni) 0,17 g tantalu (Ta) 130 g mědi (Cu) 10 g antimonu (Sb) 0,14 g molybdenu (Mo) 41 g železa (Fe) 4 g zinku (Zn) 0,11 g palladia (Pd) 25 g (Br) 0,45 g stříbra (Ag) 0,08 g beryllia (Be) 24 g olova (Pb) 0,45 g zlata (Au) 0,08 g kobaltu (Co) 20 g cínu (Sn) 0,36 g kadmia (Cd) 0,05 g ceru (Ce) Tab. 2 Složení průměrné základní desky počítače Zdroj: Petera, M. Osobní počítače a životní prostředí [7]

4 2.3 Ekologická nebezpečnost skrývající se v zařízeních výpočetní techniky Těžké kovy jsou vesměs přítomny v relativně neškodné formě slitin a sloučenin. Především As, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Pb, Sb, Se, Te, Tl, V a Zn. Tyto látky se však mohou uvolňovat působením kyselých dešťů, průsakových vod, slunečního záření a činností bakterií z odpadu na skládkách nebo těkat do ovzduší při spalování komunálního odpadu. Dále také výpočetní technika obsahuje množství halogenů, olejů, polychlorovaných bifenilů a dalších organických a anorganických nebezpečných látek. 2.4 Příspěvek na likvidaci starých elektrických a elektronických zařízení v ČR Dne vstoupila v platnost některá ustanovení novely zákona o odpadech, která se týkají všech elektrických a elektronických zařízení. Jejím účelem je prevence vzniku odpadních elektrických či elektronických zařízení a cílem je opětovné použití a recyklace použitého elektrozařízení. Všichni výrobci a dovozci elektrospotřebičů tak musejí finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého je a bude recyklace starších výrobků financována [8]. Kč/Ks Elektrozařízení příklady Výše recyklačního poplatku zahrnuje 19% DPH 4 Mobilní telefony a příslušenství, telefonní přístroje, vysílačky, kalkulačky. 10 Samostatné PC komponenty, klávesnice, elektronické diáře, tel. Záznamníky. 30 PC základní jednotky včetně vnitřních komponentů, faxy, registrační pokladny, elektrické psací stroje. 60 Monitory do 21, notebooky, laptopy; tiskárny, kopírky nebo multifunkční zařízení do hmotnosti 20 kg. 100 Tiskárny nebo kopírky nebo skenery nebo multifunkční zařízení hmotnosti od 20 do 50 kg. 200 Monitory nad 21 ; tiskárny, kopírky nebo multifunkční zařízení nad 50 kg; jiné počítače nad 50 kg. 4 Analogové fotoaparáty, sluchátka, dálkové ovladače, mikrofony, komponenty zabezpečovacích systémů (čidla), adaptéry, nabíječky. 10 Osobní přehrávače (discmany, walkmany, MP3), digitální fotoaparáty, radiopřijímače, radiobudíky. 30 Videokamery, GPS, přenosné radiomagnetofony, sady reproduktorů, herní konzole. 60 Televize do 21, DVD, videa, věže, hi. komponenty, SAT a DVBT přijímače, elektronické hudební nástroje. 100 Domácí kina (bez TV). 200 Televize nad Elektrické nebo elektronické hračky, přenosné svítilny, stopky, krokoměry, výškoměry, počítače pro potápění. 10 Bazénová čerpadla, elektrický pohon rollerů a zastřešení bazénů, protiproudy, el. saunová kamna. 30 Dětská elektrická vozítka poháněná akumulátory, sportovní trenažery (např. rotopedy). 60 Bazénové odvlhčovače. 100 Elektrické lodní motory. 200 Výherní mincovní či hrací automaty. Tab. 3 Výše příspěvku na financování sběru a recyklaci tzv. historického elektroodpadu [8]

5 3. Náměty činností se starým PC ve školní výuce 3.1 Něco z výpočetní techniky Názorná demonstrace jednotlivých částí a periférií osobního počítače s vysvětlením jejich příslušné funkce. Mohli bychom také žáky upozornit, jak se za poslední roky mnohdy velmi razantně změnily jednotlivé části osobního PC (monitor, základní deska a procesor PC, rozšiřují desky, pevný disk, klávesnice, polohovací zařízení a tiskárny). Možno výklad doplnit i názornými historickými ukázkami jednotlivých zařízení, či patřičnými fotografiemi např. z internetu. 3.2 Něco z chemie Obsahuje-li počítač především kovy, polymery a keramiku, pak bychom na úvod mohli stručně charakterizovat jednotlivé skupiny těchto materiálů. Dále bychom mohli stručně rozvést názvosloví, charakteristiku a význam jednotlivých chemických prvků obsažených v základní desce PC (viz. Tab. 2). Jsou-li plasty a kovy základními materiály dalšího zpracování, pak lze provést ve výuce několik názorných experimentů: PLASTY: Zkouška rozpustnosti (v acetonu, ethanolu, chloroformu); Zkouška v plameni (deformace látky, unikání par ); Pyrolytická zkouška; Důkaz halogenu vázaného v organické látce (Beilsteinova zkouška) [9]. KOVY: Zkouška zlata (využijeme kontaktů mikroprocesoru); Chemické přeměny mědi (např. z cívky základní desky); Důkaz železa - reakce s Berlínskou modří (očištěný kovový obal skříně PC) [10]. Výklad můžeme doplnit výkladem o chemickými procesech zpracování uvedených materiálů [6]. 3.3 Něco z matematiky Na základě údajů Tab. 2 a po následném zvážení staré základní desky PC žáci mohou vypočítat zastoupení prvků zvážené základní desky. Vypočítat procentuelní zastoupení drahých kovů v základní desce PC. Z údajů v kapitole Geneze a stáří osobního počítače mohou žáci zjistit matematickými výpočty spotřebu ropy a zemního plynu při výrobě jednoho PC v USA nebo doplnit následující tabulku:

6 Kov Spotřeba energie při výrobě kovů z rud [MWh t -1 ] Spotřeba energie při výrobě z amortizovaného materiálu [MWh t -1 ] Úspora rozdíl spotřeby [MWh t -1 ] Úspora proti výrobě kovů z rud [%] měď 13,5 1,7 11,8 87,4 % olovo 9,5 0,5?? zinek 10 0,5?? hliník 65 2?? hořčík 90 2?? titan ?? ocel 16 7,5?? Tab. 4 Úspora energie zpracováním druhotných surovin [11] 3.4 Něco z občanské výchovy, cizích jazyků a zeměpisu V občanské výchově se především můžeme zmínit o platných zákonech a nařízeních upravující oblast nakládání s odpadem z elektrický a elektronických zařízení (OEEZ) - Směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ); v ČR Zákon č.185/2001 Sb.; Normy související s životním prostředím (ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, ISO a ISO 14004); Katalog odpadů (Vyhl. MŽP 381/2001 Sb.), či Basilejská úmluva (100/1994 Sb.). Ve výuce cizích jazyků bychom např. mohli pracovat s cizojazyčnými články z této oblasti (angličtina) [12], (němčina) [13,14]. V zeměpise bychom si mohli přiblížit a charakterizovat oblasti, těžby surovin potřebných k výrobě elektrických a elektronických zařízení, či oblasti jak produkce PC, tak i místa nešetrné likvidace těchto zařízení [15]. 4. Závěr Nastíněná problematika samozřejmě nevystihuje všechny možnosti jejího začlenění do integrované výuky. Je pouze a jen na učiteli, zda a které partie tohoto tématu si zvolí ve své výuce. To, že podvědomí, znalosti budoucích učitelů nejsou příliš na vysoké úrovni dokazuje realizovaný dotazník Kam se starými počítači? [16]. V němž si až 87 % všech dotazovaných přálo zařazení tohoto tématu do školní výuky. Ekologická témata, k nimž lze s určitostí zařadit i téma recyklace starých elektrozařízení, se teprve pozvolna dostávají do povědomí naší populace a proto větší informovanost může být dostatečným impulsem pro přípravu a zařazení informací tohoto typu do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů na všech stupních školského systému.

7 5. Literatura 1. Výzkumný ústav pedagogický v Praze. [on-line]. [cit ]. Zdroj: <http://www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=9>. 2. CHUPÁČ, A. Presentation of results teaching exercise by pupil at primary school using ICT. In DRLÍK, M. et al. (ed.) UNINFOS Nitra : UKF, 2006, s ISBN X. 3. Computers and the Enviroment: Understanding and Managing their Impacts. KUEHR, E., WILLIAMS, E. (eds.), Kluwer Academic Publications : Dordrecht, ISSN MACH, M. Věk nečistých počítačů. EkoList , [on-line]. [cit ]. Zdroj: <http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=180041>. 5. [cit ]. 6. BENEŠ, D. Technologie zpracování elektroodpadu všeobecně [on-line]. [cit ]. Zdroj: <http://www.waste.cz/waste.php?clanek=welektroodpad.htm>. 7. PETERA, M. Osobní počítače a životní prostředí [on-line]. [cit ]. Zdroj: <http://envi.upce.cz/pisprace/starsi/petera.html>. 8. ASEKOL Zpětný odběr elektrozařízení. Reklamační materiály. [on-line]. [cit ]. Zdroj: <www.asekol.cz/soubory/skládačka-asekol1.pdf>. 9. BENEŠ, P., MACHÁČKOVÁ, J. 200 chemických pokusů. Praha : Mladá fronta, TRTÍLEK, J., HOFMANN, V., BOROVIČKA, J. Školní chemické pokusy. Praha : SPN, BENEŠ, D. Technologie zpracování elektroodpadu monitory a televizory [on-line]. [cit ]. Zdroj: <http://www.waste.cz/waste.php?clanek=welektroodpad.htm> [cit ] d=2 [cit ] [cit ]. 15. MACH, M. Věk nečistých počítačů. EkoList , [on-line]. [cit ]. Zdroj: <http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=180041>. 16. OPATRNÝ, P., BÍLEK, M., TURČÁNI, M. Chemistry in the personal computer know how for school project. Research in Didactics of Chemistry, Pracownia

8 Dydaktyki Chemii, Katedra Chemii, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, Krakow, 2006 (v tisku). 17. ŠKODA, J. DOULÍK, P. Chemie 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus, s. ISBN

9 Anotace Informační společnost dnešní doby si už ani neumí představit být bez výpočetní techniky. Obzvláště to platí pro mladou generaci, která si snad už mnohdy ani neumí jinak představit trávit volný čas, komunikovat, či hrát hry, než s pomocí PC. Právě oblasti výroby, složení, nebezpečnosti odpadu a zařazení do školní výuky tématiky staré výpočetní techniky je věnován následující přípěvek. Úvodní část příspěvku se snaží toto téma zasadit do širšího rámce integrované výuky nejen přírodovědným předmětům. Kapitola osobní počítač přibližuje čtenáři, náročnost výroby PC, jeho materiálové složení spolu s procesy izolace vybraných látek a jejich recyklace. Kapitolu uzavírá několik informací o nebezpečnosti vybraných prvků a výši příspěvku na likvidaci starých elektrických a elektronických zařízení v ČR. Následující kapitola popisuje konkrétní nasazení staré výpočetní techniky ve školní výuce ve výpočetní technice (objasnění funkce jednotlivých částí); v chemii (experimentální činnost s kovy a plasty); v matematice (výpočty zastoupení prvků v základní desce PC, materiálové spotřeby výroby PC a energetických úspor při recyklaci); v občanské výchově, cizích jazycích a zeměpisu (práce s platnou legislativou, cizojazyčnými články a geografickými oblastmi produkce a likvidace PC). Závěrečné shrnutí odkazuje na výsledky realizovaného dotazníku Kam se starými počítači? s výzvou po větší informovanosti z oblasti recyklace starých elektrozařízení.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL

Více

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste)

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Markéta Mlčúchová Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2

Více

Výukový program pro žáky základních škol

Výukový program pro žáky základních škol EKO Abeceda aneb každý ví, co dělat s elektroodpadem INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO UČITELE Výukový program pro žáky základních škol Výukový program EKO ABECEDA aneb Každý ví, co dělat s elektroodpadem vytvořila

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Nakládání s elektroodpadem v Plzeňském kraji 2014 Abstrakt Tématem této diplomové práce je nakládání

Více

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (5)

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (5) 8. dubna 2015, Brno Připravil: Ing. Petr Junga, Ph.D. TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (5) Elektroodpad Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Více

STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADU

STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADU Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADU učební text Jiří FRIES Ostrava 2007 Recenze: prof. Ing. Josef JURMAN, CSc. Miroslav LIŠKA Název: Stroje pro zpracování odpadu

Více

dále z obsahu Novinky z EU FÓRUM: Druhotné suroviny; Zpětný odběr zboží Nová publikace o monitoringu podzemních vod

dále z obsahu Novinky z EU FÓRUM: Druhotné suroviny; Zpětný odběr zboží Nová publikace o monitoringu podzemních vod CENA 77 KČ 2006 10 odpad měsíce AUTOVRAKY Autovraky v širších souvislostech Sledování nebezpečných složek Je reálná integrace systémů? Sdělení č. 16 MŽP Zber a spracovanie vozidiel na Slovensku téma měsíce

Více

VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE. HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b. 2. Základní a střední školy v České republice

VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE. HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b. 2. Základní a střední školy v České republice VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b a Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov

Více

přílohy Ecobat, ekolamp a Smočr 1/2011 Autoři ilustrace jsou Josef Dolejš a Tomáš Procházka (13 let) ze ZŠ Ronov nad Doubravou

přílohy Ecobat, ekolamp a Smočr 1/2011 Autoři ilustrace jsou Josef Dolejš a Tomáš Procházka (13 let) ze ZŠ Ronov nad Doubravou MAGAZÍN ASEKOL přílohy Ecobat, ekolamp a Smočr 1/2011 Vítězný obrázek výtvarné soutěže z projektu Recyklohraní Autoři ilustrace jsou Josef Dolejš a Tomáš Procházka (13 let) ze ZŠ Ronov nad Doubravou In

Více

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Temperature field modeling into two-layers printed circuit board for separation Bc. Martin Malinka Diplomová práce

Více

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Bc. Zbyněk Lukáš II. NMgr. ročník prezenční studium Obor: Matematika a technická a informační výchova Problematika

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí Fakulta životního prostředí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ v Ústí nad Labem Pracovní verze ING.VĚRA KRENÍKOVÁ O B S A H 1. Úvod 2. Legislativa 3. Vznik odpadů 4. Nakládání s odpady 5. Nebezpečné odpady 6. Komunální

Více

Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi. Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce. Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy

Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi. Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce. Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy MAGAZÍN ASEKOL č. 1/2008 Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy Al Hliník, latinsky Aluminium, objevil

Více

Legislativa a životní prostředí vod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign a lidské zdraví - Proč, co, jak?

Legislativa a životní prostředí vod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign a lidské zdraví - Proč, co, jak? Legislativa a životní prostředí vod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign a lidské zdraví - Proč, co, jak? (10) www.ecodesignarc.info Obsah 1. Co je předmětem zájmu o ekologické výrobky a

Více

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

VÝZNAM NEŽELEZNÝCH KOVU PRO TECHNICKOU PRAXI A VÝVOJ MODERNÍCH KOVOVÝCH MATERIÁLU

VÝZNAM NEŽELEZNÝCH KOVU PRO TECHNICKOU PRAXI A VÝVOJ MODERNÍCH KOVOVÝCH MATERIÁLU VÝZNAM NEŽELEZNÝCH KOVU PRO TECHNICKOU PRAXI A VÝVOJ MODERNÍCH KOVOVÝCH MATERIÁLU IMPORTANCE OF NON-FERROUS METALS FOR TECHNICAL PRACTICE AND DEVELIPMENT OF ADVANCED METALLIC MATERIALS Miroslav Kursa a

Více

Recyklace lékařských přístrojů Překvapivě bohatý zdroj drahých kovů. Lukáš Pollert U nás v nemocnici samozřejmě třídíme

Recyklace lékařských přístrojů Překvapivě bohatý zdroj drahých kovů. Lukáš Pollert U nás v nemocnici samozřejmě třídíme MAGAZÍN ASEKOL č. 3/2008 Recyklace lékařských přístrojů Překvapivě bohatý zdroj drahých kovů Lukáš Pollert U nás v nemocnici samozřejmě třídíme šrotozemšťan boduje Osvětová kampaň bere stříbro Držitel

Více

vertikální lisy jedno a vícekomorové horizontální lisy s automatickým vázáním kompletní dotřiďovací minilinky na papír a plasty

vertikální lisy jedno a vícekomorové horizontální lisy s automatickým vázáním kompletní dotřiďovací minilinky na papír a plasty CENA 66 KČ 2004 11 odpad měsíce OEEZ Teze změn vyhlášky Systémy nakládání s OEEZ v evropských zemích Co to je zpracování elektroodpadu? Vybrané údaje o tocích OEEZ Analýza způsobů nakládání s OEEZ na území

Více

Město Český Těšín. Zpětný odběr a recyklace elektrozařízení. a kam s odpady v našem městě

Město Český Těšín. Zpětný odběr a recyklace elektrozařízení. a kam s odpady v našem městě recyklace brozura:sestava 1 26.11.2008 13:04 Stránka 1 Město Český Těšín Zpětný odběr a recyklace elektrozařízení a kam s odpady v našem městě Projekt informační brožura o zpětném odběru elektrozařízení

Více

Recyklace plastů ve strojírenské výrobě

Recyklace plastů ve strojírenské výrobě Recyklace plastů ve strojírenské výrobě Integrovaná Střední škola technická Mělník ( K učilišti 2566 276 01 Mělník ) Datum: 12. 1. 2010 Třída: 4.M Vypracoval: Matějka Milan Hodnocení: Recyklace Plastů:

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVA 2003 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzenti: Doc. PhDr. Martin

Více

OBSAH. Úvod... 5. Školní přírodovědné projekty... 9. Podklady pro přírodovědné projekty... 14. Doplňující pracovní listy... 134

OBSAH. Úvod... 5. Školní přírodovědné projekty... 9. Podklady pro přírodovědné projekty... 14. Doplňující pracovní listy... 134 OBSAH Úvod... 5 Co publikace obsahuje a komu je určena?... 7 Školní přírodovědné projekty... 9 Místo školních projektů v přírodovědném vzdělávání... 9 Kompetence a dovednosti rozvíjené školními projekty...

Více

Odpady a druhotné suroviny I

Odpady a druhotné suroviny I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Odpady a druhotné suroviny I Věra Kreníková Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Odpady a druhotné suroviny I Ing. Věra Kreníková Vědecký redaktor:

Více

2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12. 3.3.1 Cíle modulu profil absolventa kompetence... 21

2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12. 3.3.1 Cíle modulu profil absolventa kompetence... 21 1. ÚVOD... 8 1.1 Cíl práce... 8 2. METODY VÝUKY... 9 2.1 Tradiční výuka... 10 2.2 Názornost při výuce... 10 2.3 Výuka a ICT... 12 2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12 3 STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr II. ročník, st. skupina 2E Hlavatý Jaromír (2C), Kramařík Jaroslav (12), Lochmanová Soňa (12), Novák Petr (22) pracovní

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

Část 4 - Směrná část

Část 4 - Směrná část P l á n o d p a d o v é h o h o s p o d á ˇr s t v í M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Část 4 - Směrná část Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje Část 4 - Směrná část str.2 Obsah

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Milan Ošťádal TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ ŽÍHÁNÍ, ZPŮSOB PRÁCE S UČEBNICÍ NA SIGMUNDOVĚ STŘEDNÍ ŠKOLE

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více