U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D"

Transkript

1 U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D

2 OBSAH OBSAH BEzpEčNOSTNí UpOzOrNěNí Bezpečostí pokyy 3 Tlačítka předího paelu 4 Dálkové ovládáí 6-7 Zdrojové meu 8-9 Režim tueru Přehráváí Režim Bluetooth Nastaveí Meu ekvalizéru Specifikace 32 POZNÁMKA: 1. Techické specifikace se mohou měit bez předchozího upozorěí. 2. Navíc je zde popsaý produkt podrobová eustálému vylepšováí ze stray společosti XZENT, takže popis zacházeí s produktem ze stray uživatele, jakož i grafický obsah uživatelského rozhraí, které jsou v tomto dokumetu podáy, se mohou od skutečě dodaého produktu odlišovat. Pozorě si přečtěte celý ávod. Teto ávod evyhazujte. Každý, kdo používá teto přítroj by měl mít teto ávod k dispozici. Dbejte všech upozorěí. Řiďte se všemi uvedeými pokyy. Teto přístroj je avrže pro provoz ve vozidle s 12V DC baterií a egativím zeměím. Nepoužívejte přístroj jiým způsobem, ež je popsáo v tomto ávodu. Nedodržeí istrukcí v tomto ávodu může vést ke ztrátě záruky. Nerozebírejte ebo eupravujte přístroj žádým způsobem, ztratíte tím záruku. Nepokoušejte se sami přístroj opravovat, v případě potřeby kotaktujte autorizovaého prodejce XZENT. Používejte pouze origiálí příslušeství které je avržeé a vyrobeé pro teto přístroj, jiak riskujete poškozeí přístroje. Naistalujte přístroj podle istalačího mauálu s použitím přiložeého motážího příslušeství. Během dopraví ehody se mohou objevit velké síly zrychleí. Nesprávě aistalovaý přístroj v případě autoehody představuje velké riziko pro řidiče a cestující ve vozidle. Chraňte přístroj před vodou a tekutiami, které by se do přístroje mohli dostat. Může dojít k elektrickému zkratu ebo dokoce požáru. Abyste předešli vziku elektrického zkratu, ikdy evkládejte do přístoje kovové předměty (jako mice ebo kovové ářadí),. Před výměou vadé pojistky se pokuste ajít příčiu elektrického zkratu. Věujte prosím pozorost kabelům elektrického apájeí! Pokud elektrický zkrat eí důsledkem selháí apájeí ebo zapojeí, můžete vadou pojistku vyměit za ovou pojistku (stejé hodoty). Pokud elektrický zkrat stále existuje, kotaktujte prosím autorizovaého prodejce XZENT. Při připojováí k jiému zařízeí si pečlivě přečtěte ávod k obsluze a podrobé bezpečostí pokyy. Nepřipojujte zařízeí, která ejsou kompatibilí. Pamatujte a to, že při vyputém motoru eí baterie abíjea. Přístroj má určitou spotřebu a mohlo by se Vám stát, že přístroj při provozu s vyputým motorem, baterii vybije a motor potom eastartujete. Řízeí vozidla se zabudovaým přístrojem zobrazujícím filmy v zorém poli řidiče může být v růzých státech zákoem zakázáo.takto istalovaý přístroj může odvádět pozorost řidiče od dopraví situace. Dbejte prosím platých dopravích předpisů, jiak se v případě dopraví ehody vystavujete ebezpečí postihu ebo až ztráty pojistého krytí. Dbejte také a to, aby hlasitost ve vozidle byla vysoká je tak, abyste slyšeli vekoví hluk jako apř. siréy policie a saitky. Chraňte přístroj před tvrdými árazy, mohlo by dojít k poškozeí mechaiky ebo elektroiky přístroje. V případě dotazů ebo problémů během istalace se obraťte a Vašeho prodejce XZENT. Tato jedotka využívá laser třídy 1. Použití ovládacích prvků ebo astaveí či prováděí jiých postupů, ež zde uvedeých může vést k ebezpečému vystaveí se koheretímu světlu. Neotvírejte kryty přístroje a sami přístroj eopravujte. Servis přeechejte kvalifikovaým osobám. 2 3

3 FUNKčNí TLAčíTKA FUNKčNí TLAčíTKA předního panelu: Ovládací tlačítka 1) EJECT (VYSUNOUT): Stiskem vysuete disk 2) MENU (MENU): Poklepem vstoupíte do HLAVNÍHO MENU 3) BT Poklepem vstoupíte do režimu BT s připojeým párovaým mobilím telefoem 4) Otočý koflík: Otočeím zvýšíte/sížíte hlasitost Stiskem ZAPNETE, stiskem a podržeím VYPNETE zařízeí růzé: 5) Stav DVD mechaiky: ČERVENÁ: v mechaice je disk BÍLÁ: v mechaice eí disk 6) RESET: Stiskem provedete reset 7) Slot SD karty: Slot pro SD/SDHC kartu Slot micro SDHC karty avigace 8) AUX IN: 3.5mm jack (pouze pro zvukový vstup)

4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNí DÁLKOVÉ OVLÁDÁNí Ovládací tlačítka 1) POWER ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ přístroje 2) EJECT Vysuout disk 3) MUTE Ztlumeí/oboveí audio výstupu 4) SRC Změit zdroj přehráváí 5) KEYPAD Zadáí stopy/kapitoly/titulu 6) VOL+ Zvýšit hlasitost 7) VOL- Sížit hlasitost 8) INFO Zobrazit iformace o DVD 9) GOTO Otevřít umerickou klávesici a obrazovce 10) STOP/BAND Zastavit DVD/změit rozhlasové pásmo 11) SEL Otevřít ekvalizér 12) ESC Zavřít meu/ekvalizér 13) MENU Otevřít hlaví meu 14) PIC Bez fukce 15) REPEAT A B Nastavit počátečí a kocový bod a DVD pro opakováí 16) OK Přehráváí/pozastaveí; Potvrdit 17) SMĚROVÁ TLAČÍTKA Volba položky; pohyb kurzorem 18) TITLE Otevřít meu titulu DVD 19) ROOT Otevřít hlaví meu DVD 20) OPAKOVAT Opakovat stopu/kapitolu/titul 21) VYNECHAT DALŠÍ Přejít a další stopu/předvolbu/kapitolu/titul 22) VYNECHAT PŘEDCHOZÍ Přejít a předchozí stopu/předvolbu/kapitolu/titul 23) RYCHLE ZPĚT Rychlé přetáčeí zpět; v režimu rádia sížeí frekvece o 50kHz 24) RYCHLE DOPŘED) Rychlé přetáčeí vpřed; v režimu rádia zvýšeí frekvece o 50kHz 25) AUDIO Změit jazyk zvukové ahrávky DVD 26) ZOOM Přiblížeí/oddáleí 27) ANGLE Změit úhel zobrazeí DVD 28) SUB-T Změa titulků DVD

5 HLAVNí menu HLAVNí menu Vstup do hlavího meu Jsou dva způsoby, jak se dostat do hlavího meu 1) Dotyková obrazovka Poklepem do levého horího rohu obrazovky se vrátíte z kteréhokoli režimu. 2) Tlačítko předího paelu Poklepem a MENU (NABÍDKA) vstoupíte do hlavího meu Ovládacíí tlačítka DVB-T SD-CARD USB Tuer SETUP BT AV 1 STANDBY DISC AV 2 Poklepáím vstoupíte do režimu DVB-T Poklepáím vstoupíte do režimu SD karty Poklepáím vstoupíte do režimu USB Poklepáím vstoupíte do režimu Rádia Poklepáím vstoupíte do režimu Setup (Nastaveí) Poklepáím vstoupíte do režimu BT s připojeým párovaým mobilím telefoem Poklepáím vstoupíte do režimu AV 1 (předí AUX IN) Poklepejte pro vstup do pohotovostího režimu (TFT-apájeí vyputo) Poklepáím vstoupíte do režimu Disc Poklepáím vstoupíte do režimu AV 2 (zadí AV i) 8 9

6 rádio režim rádio pozámka: Vybraé a aktiví položky jsou zvýrazěy červeě. Teto přístroj dispouje RDS přijímačem. RDS je systém přeášející vedle rozhlasového sigálu FM také data. Dostupost a obsah dat RDS závisí a příslušé vysílající rozhlasové staici a a síle jejího sigálu. RDS apříklad přeáší alterativí frekvece, což umožňuje změu frekvece bez zásahu uživatele. Pásmo AM epodporuje žádé fukce RDS. Abyste mohli využívat fukce RDS, musíte si aktivovat fukci AF. Avšak fukce Fukce AF je defaultě z výroby vyputá. Doporučujeme Vám fukci AF aktivovat ihed po prvím zaputí tohoto zařízeí Ovládací tlačítka 1) Source Poklepáím se vrátíte do hlavího meu 2) AF Poklepáím vypete/zapete fukci AF 3) TA Poklepáím vypete/zapete fukci TA 4) REG Poklepáím vypete/zapete fukci regioal 5) NEXT Poklepáím přejdete a další dostupou staici 6) PREV Poklepáím přejdete a předchozí dostupou staici 7) AS Poklepáím provedete automatické uložeí ejsilějších staic 8) BAND Poklepáím přepete rozhlasové pásmo (FM1 FM2 FM3 AM1 AM2) 9) SCAN Poklepáím získáte áhled uložeých staic. Dalším poklepáím fukci SCAN vypete. 10) Zvýšeí Poklepáím zvýšíte frekveci o 50kHz 11) Sížeí Poklepáím sížíte frekveci o 50kHz 12) Preset Poklepáím vyberete uložeou staici. Poklepáím a podržeím uložíte právě vybraou fukci a pozici předvolby Iformačí pole 13) BAND Zobrazuje aktuálí PÁSMO 14) Frekvece Zobrazuje aktuálí frekveci 15) PS Zobrazuje ázev staice, je-li k dispozici 16) Radiotext Zobrazuje radiotext, je-li k dispozici 17) Čas a hodiách Zobrazuje čas 10 11

7 přehrávání USB/SD/DISC přehrávání VIDEí Svá DVD můžete ovládat přímo pomocí meu přehráváí a dotykové obrazovky. Neí-li k dispozici žádé speciálí obrazovkové meu, pak poklepáím dole a obrazovce otevřete ovládací lištu Ovládací tlačítka 1) Přehrávat/pozastavit Poklepáím pozastavíte/obovíte přehráváí 2) STOP (ZASTAVENÍ) Poklepáím zastavíte přehráváí 3) PREV (PŘEDCHOZÍ) Poklepáím přeskočíte a předchozí stopu/kapitolu/titul 4) NEXT (DALŠÍ) Poklepáím přeskočíte a další stopu/kapitolu/titul 5) SUB-T Poklepáím můžete procházet dostupé titulky 6) AUDIO Poklepáím můžete procházet dostupé audio jazyky 7) ROOT Poklepáím přejdete do HLAVNÍHO meu 8) VYHLEDÁVÁNÍ Poklepáím otevřete klávesici, která vám umoží vyhledávat dle rejstříku 9) EQ Poklepáím otevřete ekvalizér Ovládací tlačítka 1) Source Poklepáím vstoupíte do Hlavího meu 2) PREV Poklepáím přejdete a předchozí stopu. Poklepejte a podržte pro rychlé přetáčeí zpět 3) Play/Pause Poklepáím pozastavíte ebo zovu spustíte přehráváí 4) NEXT Poklepáím přejdete a další stopu. Poklepáím a podržeím můžete rychle přetáčet vpřed 5) Repeat Poklepáím vypíáte/zapíáte fukci opakováí (opakováí jedotlivé stopy) 6) Shuffle Poklepáím zapete/vypete fukci áhodého přehráváí (mícháí složky) 7) Folder Up Poklepáím přeskočíte o jedu úroveň adresáře výš 8) ROOT Poklepáím přeskočíte do kořeového adresáře 9) SCAN Poklepáím spustíte áhled každé skladby ve složce. Dalším poklepáím fukci SCAN vypete 10) EQ Poklepáím otevřete ekvalizér 11) SEARCH Poklepáím a otevřeou klávesici získáte možost vyhledávat v rejstříku 12) List Up Poklepáím se přesuete výše v sezamu 13) Folder/track Poklepáím a stopu zahájíte přehráváí / Poklepáím a složku do složky vstoupíte 14) List Dow Poklepáím se přesuete íže v sezamu Iformačí pole 15) Idex Zobrazuje rejstřík stop 16) Doba stopy Zobrazuje aktuálí dobu přehráváí 17) Název souboru Zobrazuje ázev souboru 18) Iformace ID3 Zobrazuje dostupé iformace ID3 (posuvý text) 19) Obsah složky Zobrazuje obsah složky (buďto složky, stopy, videa ebo obrázky) pozámka: Vybraé ebo aktiví položky jsou zvýrazěy červeě 12 13

8 BLUETOOTH režim BLUETOOTH 1 pozámka: Vybraé ebo aktiví položky jsou vyzačey červeě. V průběhu probíhajícího procesu sychroizace telefoího sezamu jsou jakékoli jié úkoy a daém zařízeí emožé Ovládací tlačítka 1) Zdroj Poklepáím vstoupíte do Hlaví abídky 2) Vymazat Smaže posledí zadaou číslici (režim klávesice) 3) Režim hadsfree Poklepáím můžete začít používat hadsfree 4) Hudebí režim Poklepáím spustíte hudebí režim 5) Hadsfree Poklepáím můžete začít používat fukci hadsfree do auta 6) Privátí režim Poklepáím přepete hovor zpět do mobilího telefou (soukromý režim) 7) Telefoí sezam Poklepáím vstoupíte do telefoího sezamu Poklepáím a podržeím můžete sychroizovat telefoí sezam mobilu 8) Zmeškaé hovory Poklepáím otevřete sezam zmeškaých hovorů. Poklepáím a podržeím obovíte sezam zmeškaých hovorů. 9) Odchozí hovory Poklepáím otevřete sezam odchozích hovorů. Poklepáím a podržeím obovíte sezam odchozích hovorů. 10) Příchozí hovory Poklepáím otevřete sezam příchozích hovorů. Poklepáím a podržeím obovíte sezam příchozích hovorů. 11) Klávesice Poklepáím otevřete klávesici 12) Přijmout hovor Poklepáím přijmete/uskutečíte hovor 13) Ukočit hovor Poklepáím zavěsíte hovor Iformačí pole 14) Time (Doba) Zobrazuje dobu hovoru 15) Pole číslo/jméo Zobrazuje číslo kotaktu/jméo volajícího 14 15

9 BLUETOOTH připojení A párování mobilu: párováí mobilu: 1. Vstupte do Setup > BT > Devices Meu (Nastaveí > BT > Nabídka zařízeí) 2. Stiskěte Search ( Vyhledáváí ) a zajistěte, aby v astaveí Bluetooth Vašich mobilích telefoů bylo astaveo a viditelé 3. Až bude fukce vyhledáváí dokočea, bude Váš mobilí telefo zobraze ve středí oblasti 4. Vyberte svůj mobil tím, že a ěj poklepete 5. Tím otevřete obrazovkovou klávesici, která Vám umoží zadat váš kód PIN 6. Napište svůj čtyřmístý kód PIN a potvrďte jej stiskem OK. Systém Vás požádá o stejý PIN a mobilím telefou 7. Až zadáte idetický kód PIN do mobilu, zařízeí zobrazí OK, successful ( OK, úspěšé ) 8. Úspěšým provedeím výše uvedeých kroků vyvoláte párovaý mobilí telefo v levé části obrazovky pozámka: Je možo párovat vždy je jede mobil ajedou. připojeí mobilího telefou: 1. Na levé straě obrazovky vyberte mobilí telefo tím, že a ěj poklepete 2. Stiskěte Coect ( Připojit ) Vymazáí / odpojeí mobilího telefou: 1. Na levé straě obrazovky vyberte mobilí telefo tím, že a ěj poklepete 2. Stiskěte Delete ( Vymazat ) Telefoí sezam 1. Poklepáím a ikou telefoího sezamu vstoupíte do telefoího sezamu 2. Poklepáím a podržeím ikoy telefoího sezamu stáhete (sychroizujete) telefoí sezam 3. Hovor zahájíte poklepáím a kotakt. Má-li ěkterý kotakt přiřazeo více ež je jedo číslo, systém otevře podrobosti. Poklepáím a číslo zahájíte hovor. pozámka: Telefoí sezam je atrvalo ulože do paměti zařízeí, dokud mobil evymažete z párovacího sezamu ebo dokud espárujete další mobil. To umožňuje rychlý přístup do Vašeho telefoího sezamu. V případě provedeí změ ve Vašem mobilím telefou stiskěte a podržte ikou telefoího sezamu a sychroizujte si tak kotakty. Sezamy voláí 1. Poklepáím a odpovídající ikou (Zmeškaé/Odchozí/Příchozí) vstoupíte do zázamů o hovorech 2. Poklepáím a ějaký kotakt můžete zahájit hovor Hudebí režim 1) A2DP Poklepáím zahájíte režim přehráváí hudby přes Bluetooth 2) PŘEDCH. Poklepáím přeskočíte a předchozí stopu 3) Přehráváí/pozastaveí Poklepáím pozastavíte/obovíte přehráváí 4) NEXT (DALŠÍ) Poklepáím přeskočíte a další stopu 16 17

10 NASTAVENí OBrAzOVKA Jas Kotrast Barva Poklepáím a šipky ahoru/dolů astavíte jas obrazovky Poklepáím a šipky ahoru/dolů astavíte kotrast obrazovky Poklepáím a šipky ahoru/dolů astavíte barevou sytost obrazovky Nastaveí se skládá ze šesti hlavích částí. Poklepáím a odpovídající ikou můžete vstoupit do příslušé části a provádět astaveí

11 NASTAVENí čas Datum Poklepáím a číslo a šipky astavíte datum Čas Poklepáím a číslo a šipky astavíte čas Režim zobrazeí hodi Poklepáím můžete zvolit režim 12h ebo 24h 20 21

12 NASTAVENí DVD Poměr stra Režim Rodičovský zámek Nastaveí poměru stra DVD Nastaveí režimu škálováí DVD Nastavováí rodičovského zámku, chráěo heslem 22 23

13 NASTAVENí SYSTÉm Zařízeí Píputí Vypout/zapout píputí Zrcadlový obraz kamery Zapout/vypout fukci zrcadlového obrazu kamery Reverse mute Ztlumí audio vyśtup pokud je zařazea zpátečka Napájeí atéy Zapout/vypout fatomové apájeí atéy Ochraa proti krádeži Zapout/vypout fukci ochray proti krádeži Nastaveí hesla Poklepáím zadáte heslo pro ochrau proti krádeži. Výchozí hodota je Zadáím 0000 obovíte heslo a výchozí astaveí. Výchozí kód eresetuje heslo, když se zařízeí při startu uzamke. Načíst továrí Pro oboveí továrích astaveí poklepejte a astaveí YES (ANO) Kalibrace dotyk. obr. DVD Poklepáím můžete kalibrovat dotykovou obrazovku Navi Poklepáím můžete kalibrovat dotykovou obrazovku 24 25

14 NASTAVENí BT Obecé Zapíá/vypíá fukci Bluetooth Zařízeí Pro připojeí a párováí mobilího telefou. Viz stray 16/17 Nastaveí Zapíá/vypíá fukci automatického připojeí 26 27

15 NASTAVENí OSTATNí Iformace o softwaru Podsvíceí tlačítek Jazyk Zobrazí verzi softwaru v přístroji vyberte si barvu podsvíceí tlačítek Vyberte si svůj preferovaý jazyk pro obrazovkový displej 28 29

16 NABíDKA EQ (EKVALIzÉr) Vstup do abídky EQ zvukové efekty Vyvážeí Poklepejte a tlačítko EQ v hlavím meu USB/SD/DISC. Existují tři astaveí pro ukládáí změ do meu EQ. 1) SW Dotykem a posuutím můžete seřídit hladiu výstupího sigálu (lie-out) subwooferu 2) BASS Dotykem a posuutím sížíte ebo zvýšíte hladiu basových tóů 3) TrEB Dotykem a posuutím sížíte ebo zvýšíte hladiu vysokých tóů 4) mode Dotykem a levou ebo pravou šipku můžete volit mezi jedotlivými předvolbami ekvalizéru: Pop, Rock, Jazz ebo Uživatelské 1) BAL Dotykem a posuutím můžete seřídit hlasitost výstupu levých a pravých reproduktorů 2) FADE Dotykem a posuutím můžete seřídit hlasitost výstupu předích a zadích reproduktorů pozámka: Vybraé ebo aktiví položky jsou zvýrazěy červeě. K astaveím EQ lze přistupovat v režimu USB/SD/DISC, avšak e v režimu Rádio. Nastaveí provedeá v meu EQ se budou vztahovat a meu přehráváí jakéhokoli zdroje. Hladia sigálu subwooferu a astaveí ovládáí basových / vysokých tóů se ukládají v astaveí Uživatelský. Vizuálí středí poloha posuvíku je 0 db / eutrálí / ula. Loudess 1) ON/OFF Dotykem šipky povolíte ebo deaktivujete fukci loudess 30 31

17 SpECIFIKACE TECHNICKÉ FUNKCE: HANDS-FrEE modul BLUETOOTH Sychroizace až 250 kotaktů s max. 3 telefoími čísly a jede kotakt Vitří mikrofo Aktualizovatelý firmware pro Bluetooth přehrávač multimédií Přehrávač DVD A2DP s AVRCP Zadí port USB 2.0 Čtečka karet SD/SDHC (až 32 GB) Přehráváí DVD: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3, AVI, Xvid a JPEG Přehráváí SD/USB: MP3, WMA, AVI, Xvid, H.263 a JPEG VŠEOBECNÉ FUNKCE Ituitiví uživatelské rozhraí (HMI) v 10 růzých jazycích HD TFT-LCD displej s úhlopříčkou 6.2"/15,7 cm a s poměrem stra 16:9, s rozlišeím 800x480px a s ovládáím pomocí dotykové obrazovky Tuer RDS s 30 předvolbami pro uložeí staic (18 FM / 12 AM) Zesilovač 4 x 40 Watt Dolí propust 12dB/oct. pro výstup ízkých tóů Vícebarevé podsvíceí tlačítek Dotyková ovládací tlačítka Kód a ochrau proti krádeži Připraveo pro dovybaveí volatovým rozhraím 1 x dálkové ovládáí (IR) A/V přípojky 4.1-CH předzesíleé likové výstupy 2 x kompozití video výstup (NTSC) 1 x 3.5 mm předí zvukový vstup Aux-I 1 x zadí vstup A/V-i 1 x video vstup pro zadí kameru s fukcí přeputí Možost připojeí kompatibilího exterího přijímače DVB-T ebo DAB

18 záruka záruka 2 roky Vážeý zákazíku, Děkujeme vám za zakoupeí výrobku XZENT. Doporučujeme vám poechat si původí obalový materiál pro případou budoucí přepravu výrobku. Budete-li váš výrobek XZENT vyžadovat využití záručí služby, vraťte jej prosím prodejci, u ěhož jste výrobek zakoupili, ebo distributorovi ve vaší zemi. Záruka a teto výrobek XZENT se vztahuje a vady materiálů a zpracováí a to po dobu DVOU let od data, kdy byl výrobek původím kupujícím zakoupe u prodejce. OmEzENí záruky Tato záruka se evztahuje a poškozeí způsobeé: 1. Nesprávou istalací a esprávou(-ými) síťovou(-ými) a audio přípojkou(-ami). 2. Vystaveím vlhkosti, kapaliám, vysoké teplotě, sluečím paprskům ebo adměrému zečištěí a prašosti. 3. Nehodami ebo esprávým použitím, pokusy o eautorizovaé opravy a úpravami, které ebyly výslově autorizováy výrobcem. Tato záruka se omezuje a opravu ebo výměu vadého výrobku dle volby výrobce a ezahruje jakékoliv další formy škod, ať už áhodé, ásledé ebo jié. Záruka se evztahuje a jakékoliv přepraví áklady ebo škody způsobeé přepravou ebo odesláím výrobku. Záručí práce ebudou provedey, pokud teto záručí list ebude předlože s kompletě vyplěými údaji o modelu, výrobím čísle, adrese kupujícího a datu ákupu a s razítkem obchodíka spolu s origiálí stvrzekou o zaplaceí! model XzENT: XT8026BT Výrobí číslo:... Datum ákupu:... Vaše jméo:... Vaše adresa:... Město:... Kraj:... PSČ:... Stát:... Adresa a razítko obchodíka RoHS COMPLIANT 2002/95/EC E13 10R Pokud byste kdykoli v budoucu potřebovali teto produkt zlikvidovat, uvědomte si prosím, že odpad z elektroických zařízeí by eměl být vyhazová do domovího odpadu. Předejte jej prosím k recyklaci do místa, kde k tomu existuje vybaveí. Pro radu o recyklaci se obraťte a Váš místí úřad ebo a Vašeho obchodíka (Směrice o odpadu z elektrických a elektroických zařízeí)

19 právní ODmíTNUTí ODpOVěDNOSTI Obalový materiál tohoto artiklu i hotové zboží zabaleé uvitř plě odpovídají směrici RoHS. V žádé ze vstřikovaých plastových součástí produktu ai u desek tištěých spojů ebyly použity halogeovaé zpomalovače hořeí. Teto artikl zahruje techologii a ochrau proti kopírováí, která je chráěa americkými patety a jiými právy stra a ochrau duševího vlastictví korporace Rovi. Zpětý ižeýrig a demotáž jsou zakázáy. Logo SD je obchodí začkou SD Card Associatio. Všechy ostatí obchodí začky a obchodí ázvy jsou vlastictvím svých příslušých vlastíků. Dolby, Dolby Surroud, Prologic a symbol dvojitého D jsou obchodími začkami Dolby Laboratories. Ohledě kompatibility modelu Vašeho mobilího telefou se sekcí BT Vašeho zařízeí XZENT se obracejte a Řidič auta s aistalovaou avigací ebo multimediálím systémem XZENT by měl zát místí dopraví zákoy/dopraví předpisy platé v zemi, kde dochází k používáí, a řídit se jimi

20 U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D Rev.A

Obsah. Bezpečnostní pokyny. O tomto návodu:

Obsah. Bezpečnostní pokyny. O tomto návodu: Obsah O tomto návodu: Uživatelský návod obsahuje důležité informace a varování o ovládání tohoto přístroje. Uchovejte prosím tento uživatelský návod v dosahu aby ste ho mohli kdykoli v příadě potřeby použít.

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

Multimediální přehrávač 80895 R/G

Multimediální přehrávač 80895 R/G Multimediální přehrávač 80895 R/G Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Důležitá upozornění... 2 Funkce přehrávače... 3 Obsah balení... 4 Funkce tlačítek a konektorů přehrávače... 5 Hlavní nabídky...

Více

ZE-DVBT60HD 2-CH ANTÉNNÍ DIVERZITNÍ HD DVB-T TUNER ENGLISH/ GERMAN

ZE-DVBT60HD 2-CH ANTÉNNÍ DIVERZITNÍ HD DVB-T TUNER ENGLISH/ GERMAN ZE-DVBT60HD 2-CH ANTÉNNÍ DIVERZITNÍ HD DVB-T TUNER USER UŽIVATELSKÝ MANUAL NÁVOD ENGLISH/ GERMAN O TOMTO NÁVODU K POUŽITÍ Návod k použití obsahuje důležité informace a upozornění týkající se provozu tohoto

Více

ZE-DAB60 DAB+ PŘIJÍMAČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD USER MANUAL ENGLISH/ GERMAN

ZE-DAB60 DAB+ PŘIJÍMAČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD USER MANUAL ENGLISH/ GERMAN ZE-DAB60 DAB+ PŘIJÍMAČ USER MANUAL UŽIVATELSKÝ NÁVOD ENGLISH/ GERMAN O TOMTO NÁVODU Tento návod obsahuje důležité informace a upozornění o ovládání tohoto přístroje. Uložte ho prosím ve Vašem vozidle aby

Více

Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda

Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda 80890 Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 3 Důležitá upozornění...3 Instrukce k bezpečnému používání... 3 Hlavní funkce

Více

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP 80880 Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji

Více

Navigace vozidla. cee'd UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Navigace vozidla. cee'd UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD cee'd Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn

Více

Systém vizuální zábavy do auta

Systém vizuální zábavy do auta 4-410-680-21(1) IET5 Systém vizuální zábavy do auta Návod k obsluze AV centrum Návod na použitie XAV-63 2012 Sony Corporation 4-410-680-21(1) Systém vizuální zábavy do auta Návod k obsluze XAV-63 2012

Více

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání

Více

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Navigační systém Columbus Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Navigační systém Columbus Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA vybavené navigačním systémem Columbus (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru.

Více

Obsah. Touch & Connect... 3 CD 40 USB... 93 CD 30 / CD 30 MP3... 135 Mobile Phone Portal... 167

Obsah. Touch & Connect... 3 CD 40 USB... 93 CD 30 / CD 30 MP3... 135 Mobile Phone Portal... 167 Obsah Touch & Connect... 3 CD 40 USB... 93 CD 30 / CD 30 MP3... 135 Mobile Phone Portal... 167 OPEL ZAFIRA Infotainment System Touch & Connect Úvod... 4 Rádio... 20 CD přehrávač... 25 Vstup AUX... 30 USB

Více

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE Navigační systém vozidla NÁVOD K OBSLUZE Rio Prosím, prostudujte si tuto příručku pečlivě, než začnete svoji jednotku používat, a příručku uschovejte pro budoucí použití. Design a technické parametry se

Více

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD Sorento Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM. Sportage ČESKY NÁVOD K OBSLUZE

AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM. Sportage ČESKY NÁVOD K OBSLUZE ČESKY AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE Sportage Před použitím zařízení si podrobně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte ho pro případné budoucí použití. Nákresy a technické údaje se mohou

Více

KDC-BT47SD OBSAH. Bezpečnost 2 Údržba. Začínáme s technologií Bluetooth 16 Funkce snadného párování Registrace zařízení Bluetooth (párování)

KDC-BT47SD OBSAH. Bezpečnost 2 Údržba. Začínáme s technologií Bluetooth 16 Funkce snadného párování Registrace zařízení Bluetooth (párování) KDC-BT47SD RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tuto příručku, klepnutím na tlačítko níže vyhledejte nejnovější vydání a upravené stránky. http://manual.kenwood.com/edition/im349/

Více

USB PVR, USB MEDIAPLAYER

USB PVR, USB MEDIAPLAYER DVBT přijímač MC550T USB PVR, USB MEDIAPLAYER Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC550T-20101104 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní opatření a další doporučení... 3 Ovládací prvky, popisy

Více

Oznámení o digitálním televizním vysílání. Upozornění týkající se statických obrázků. Zabezpečení prostoru instalace

Oznámení o digitálním televizním vysílání. Upozornění týkající se statických obrázků. Zabezpečení prostoru instalace Obrázky a ilustrace v tomto návodu k použití slouží pouze pro informaci a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu. Provedení a specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění. Oznámení

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200. Charakteristika. Číslo modelu: Sériové číslo: DVP-6200

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200. Charakteristika. Číslo modelu: Sériové číslo: DVP-6200 E61J3ED(CZ).fm Page 1 Thursday, September 29, 2005 12:04 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...7 Přehrávání

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1.

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1. Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky s operačním systémem Android 4.1. Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití tento telefon je složité elektronické zařízení,

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA Register your product and get support at www.philips.com/welcome CS UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000205 0.07 pro Minute België/Belgique 078250145 0.06 Per minuut/par

Více

NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: UPOZORNĚNÍ: POUŽITÍ OVLÁDÁNÍ NEBO NASTAVENÍ NEBO POSTUPU JINAK, NEŽ JE STANOVENO V TOMTO NÁVODU, MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ SE NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ. NESPRÁVNÁ MANIPULACE

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

KDC-BT61U KDC-6051U NÁVOD K POUŽITÍ. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved. CD PŘIJÍMAČ

KDC-BT61U KDC-6051U NÁVOD K POUŽITÍ. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved. CD PŘIJÍMAČ KDC-BT61U KDC-6051U CD PŘIJÍMAČ NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tuto příručku, klepnutím na tlačítko níže vyhledejte nejnovější vydání a upravené stránky. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved.

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více