SOUČASNÉ TRENDY V OBLASTI POPULARIZACE TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUČASNÉ TRENDY V OBLASTI POPULARIZACE TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOLÁCH"

Transkript

1 UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SOUČASNÉ TRENDY V OBLASTI POPULARIZACE TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Publikace je přílohou k elektronické a tištěné verzi časopisu Journal of Technology and Information Education (ISSN on-line a ISSN X - print) 1. číslo/2011 PhDr. Jan Novotný, Ph.D. PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. recenzenti: Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. Prof. Dr. Ing. František Holešovský Prof. Dr. Gabriel Švejda, CSc. PhDr. Jan Novotný, Ph.D. PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. 2011, 1. vydání

2 Úvodní slovo Technické a přírodovědné vzdělávání na základních školách Didaktické hry ve fyzice s využitím interaktivní tabule (Bednárová, R., Dufek, O.) Napierovi kosti (Břehovský, J., Pilzová, Š.) Eduteinment v literární výchově za podpory multimédií - dostupné zdroje a výukové materiály pro učitele (Dobešová, P., Szotkowski, R.) Efektivnost výuky s technickými stavebnicemi a úskalí jejího zkoumání (Dosoudil, J.) Zájmová činnost jako jedna z možností technické výchovy (Honzíková, J.) Heuréka aneb netradiční způsob výuky na Základních školách (Kawuloková, D.) Projekt IVOŠ rok třetí (Klement, M.) Učební úlohy pro výuku spojenou s využitím stavebnic na 2. stupni ZŠ (zpráva o výzkumu) (Minarčík, J.) Využití mnemotechnických pomůcek při výuce chemického názvosloví na ZŠ (Ptáček, P.) ICT a rozvoj klíčových kompetencích v technických předmětech (Rabe, V.) Efektivnost projektové výuky s elektronickými stavebnicemi (Serafín, Č.) Razvoj kompetenc pri učenich primer camere obscure (Virtič, Ploj, M.) Přírodní materiály a jejich využití na základní škole (Zukerstein, J.) Technické a přírodovědné vzdělávání na středních školách A new impetus for european cooperation in vocational education and training: A "combat" curriculum desing (Avsec, S., Kaučič, B.) Project research contemporary engineer pedagogic - using multimedia in technical vocational schools (Bezjak, J.) Názory a skúsenosti stredoškolských učiteľov s projektovým vyučovaním (Chmelárová, Z., Krištofiaková, L.) Záujem o využívanie ikt z pohľadu žiakov (Klierová, M., Krpálek, P.) Význam cvičnej firmy vo vzdelávaní (Krpálková Krelová, K., Štúr, M.) Využití google aplikací pro výuku (Křivda, V., Mahdalová, I.) Želví grafika ve Visual basic (Lavrinčík, J.) Motivace a demotivace středoškolských učitelů (Miklošíková, M.) Uzaležnienie od internetu (Niewiadomski, K., Niewiadomski, T., Zawlocki, I.) Využití Q-metodologiek zjištění názorů učitelů základních a středních školna optimální využití interaktivní tabule ve výuce (Szotkowski, R.) Interaktivní tabule ve vzdělávání technických předmětů (Vaněček, D.) Pozaszkolne wykorzystanir komputera i internetu przez uczniów szkol ponadgimnazialnych (Zawlocki, I., Niewiadomski, K.) Technické a přírodovědné vzdělávání na vysokých školách How much engineers need communication skils? (Aberšek, B., Aberšek, M. K.) Iinovácia celoživotného vzdelávania učiteľov technickej výchovy a prírodovedne orientovaných predmetov v oblasti IKT s podporou e-learningu (Burianová, M., Turčáni, M., Magdin, M.) Příspěvek ke vzdělávání v oblasti kvality a provozní spolehlivosti strojů a zařízení (Dian, M.) Výsledky studujících prvního ročníku vysoké školy v základních oblastech počítačové gramotnosti (Filipi, Z., Přibáň, T.) Hodnocení vstupních znalostí matematiky na fvtm ujep (Hralová, I.) Information and communication technology at school (Hrmo, R., Podařil, M.) Systémový přístup v algoritmizaci a programování (Hubálovský, Š., Šedivý, J.) Parametrické modeláře a prostorová představivost (Janovec, J.) Mehatronics projects in tachnology teacher training programme (Kocijancic, S., Rihtaršič, D.) Aktuálné problémy technického vzdelávania (Kozík, T.) Výzkum v oblasti struktury a forem multimediálních učebnic (Krotký, J.) Využití konfokálního laserového mikroskopu v procesu vyuky na KTMI FVTM, UJEP (Kuśmierczak, S.) Jak reagovat na požadavky stavebních firem na znalosti absolventů vysoké školy (Ladra, J., Pospíchal, V.) Další vzdělávání doktorandů na ČVUT v Praze (Liška, V.) Role případových studií v profesní přípravě učitelů (Mach, P.) Implementace informačních technologií do výuky a evaluace přírodních věd na příkladu Vegetace České republiky (představení 2 elektronických publikací) (Málková, J.) Tvorba multimediálních opor výuky parametrického a volného modelování (Matějus, J., Šedivý, J.)

3 3.18 Vzdělávání v době ropného vrcholu (Miléř, T.) Metodika měření fyzikálních veličin na mechanické soustavě (Nangolo, N., F.) CATIA V5 a její výuka na FVTM UJEP (Náprstková, N.) Návrh experimentu pro využití studenty (Náprstková, N.) Zajímavé jevy jako motivační prvky ve výuce fyziky (Navrátil, V., Kawuloková, D.) Úloha etických kompetencií v technologickom vzdelávaní (Navrátilová, D.) Interdisciplinarita a integrace v oblasti technického vzdělávání (Novotný, J.) Samostatný fyzikální studentský projekt v polytechnickém vzdělávání řešení stabilizace amatérské vesmírné družice (Novotný, J.) Výroba sofistikovaných pomůcek pro specializovanou výuku v laboratořích fyziky na FVTM UJEP (Novotný, J.) Remote Laboratories - New Trends (Pawera, L., Sládek, P.) Rozvoj pedagogických schopností, dovedností a kompetencích učitelů odborných předmětů (Pelcerová, L.) Uplatňovanie dimenzií operačných objektov v odbornom vzdelávaní (Pisoňová, M.) Inovatívne prístupy v odbornom vzdelávaní (Pisoňová, M.) Programy symulacyne w inženierii bezpiecyeństwa (Prauzner, T., Ptak, P.) Životní prostředí v kontextu současné výuky technické výchovy a konstruktivistického přístupu (Procházková, I., Serafín, Č. Havelka, M.) Zastosowanie programów komputerowych w dydaktyce przedmiotów technicznych (Ptak, P., Prauzner, T.) Inovace ve výuce didaktických předmětů nevazujícího magisterského studia oboru technická a informační výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Reitmayer, L., Procházka, J., Battistová, E., Fuglík, V.) Technické výukové prostředky ve vysokoškolské výuce (Roják, A., Pelcerová, L.) O Školských vzdelávacích programoch (Sándor, A.) Širší společenské souvislosti přírodovědného a technického vzdělávání (Semrádová, I., Bílek, M.) Redefinice taxonomie výukových cílů a její aplikace v inženýrské e-pedagogice (Šimonová, I., Bílek, M.) Výuka sdílení tepla na FVTM (Skočilasová, B.) Clean room semiconductor technology laboratory for teaching purposes at masaryk university (Sládek, P.) Analýza vertikálního kmitání mechanické soustavy experimentální metodou (Svoboda, M.) Praktické ukázky témat s elektronickou podporou (Svobodová, J.) Současná digitální komunikace a koncept virtuální univerzity (Šedivý, J., Hubálovský, Š.) Praktická výuka IT daná možnostmi využití PC v počítačových učebnách s centrální správou (Toman, J., Michalík, P.) Školní Modelování fyzikálního chování dopravních prostředků v závislosti na nadmořské výšce (Válek, J., Sládek, P.) Vybrané aspekty vzdělávání učitelů technické univerzity (Vaněček, D.) Moderní technika a její historie motivační činitelé pro studium (Vybíral, B.) Model of content technology education (Walat, W.) Oo linear approximation used in the mass-energy conversion problem (Zdráhal, T.) Fotometrická měření jako nástroj motivace (Zukerstein, J.) Recenze publikace Didaktika obecná (Miklošíková, M.) Recenze publikace Pedagogika (Miklošíková, M.)

4 ÚVODNÍ SLOVO Máme-li se zamyslet nad naší společností, můžeme konstatovat, že technika se promítá do všech oblastí lidské činnosti. Člověk si musel umět poradit při řešení problémů a otázek, které mu přinášel každodenní život. Proto má i v současné době technika nenahraditelné místo v životě lidí. Lidská dovednost, technické myšlení a technická tvořivost jsou pojmy, které by neměly být cizí žádnému člověku. Schopnost vymýšlet a vynalézat stále něco nového je nám velmi blízká, je jen potřeba tyto vlohy rozvíjet vytvořením vhodných podmínek. Jaká jiná instituce by tedy měla převzít tuto úlohu, než škola. Podíváme-li se na zastoupení technické výchovy do vzdělávacích programů základních škol, má zde své místo v různých podobách. Střední školy různých specializací pak rozvíjejí převažující profesní směřování jejich absolventů a konečně technicky a přírodovědně zaměřené obory na vysokých školách mají připravovat odborníky s předpoklady pro tvůrčí činnost. Technika souvisí s výrobou a výroba s ekonomikou. V průmyslově vyspělých zemích technická výchova zaujímá pevné místo ve všeobecném vzdělávání a stále vystupují do popředí snahy o zefektivňování této problematiky v rámci všeobecného vzdělávání. Musíme brát v potaz skutečnost, že se stáváme součástí světa techniky a nejen jako uživatelé musíme umět držet krok. Při technickém vzdělávání se dostává do rozporu rozvoj techniky, nové převratné objevy, nové obory a odvětví lidské činnosti na jedné straně, na druhé pak tendence nepřetěžovat žáky a studenty velkým množstvím učiva, které by do jisté míry mělo tento rozvoj techniky v sobě reflektovat. Pro techniku je charakteristické, že je stále dokonalejší, využívá nových poznatků ve vědě, její rozvoj je co do objemu poznatků mnohem rychlejší než v ostatních sférách lidské činnosti. Není proto myslitelné a ani účelné všechny tyto poznatky zařadit do systému vzdělávání v rámci technických předmětů, ale je třeba k této problematice přistupovat tak, aby byly v žácích a studentech vytvářeny předpoklady pro získávání těchto poznatků odlišnou formou a jejich účelnému využívání pro další činnost. Tato publikace si klade za cíl prezentovat nejnovější teoretické i praktické poznatky, výsledky a postupy v oblasti technického vzdělávání, které odpovídají novým trendům tohoto oboru ve vztahu k popularizace technického vzdělávání na základních, středních a vysokých školách Kolektiv autorů - 4 -

5 1 TECHNICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 1.1 DIDAKTICKÉ HRY VE FYZICE S VYUŽITÍM INTERAKTIVNÍ TABULE PHYSICS DIDACTICAL GAMES USING INTERACTIVE WHITEBOARD Renáta BEDNÁROVÁ, Ondřej DUFEK ÚVOD V současné době dochází k velkému rozvoji vědy a techniky v různých odvětvích. Nejinak tomu je i ve školství, kde se také běžně setkáváme s novými technologiemi. Vzhledem k tomu, že žáci každodenně využívají mobilní telefony, mp3, ipody, notebooky a jiné technické vymoženosti, je vhodné školní technologické pomůcky využít k motivaci při procesu osvojování znalostí. Postupně je klasické drilování z výuky vypouštěno a žáci jsou vedeni k tomu, aby informace třídili, vybírali a vyhledávali tak, aby je uměli použít v běžném životě. Interaktivní tabule (i-tabule) je jednou z těchto moderních technologických pomůcek, které takovýto postup umožňují. INTERAKTIVNÍ TABULE PŘÍPRAVA A VLASTNÍ POUŽITÍ Učitelé se na vyučování připravují dopředu a od ručně psaných příprav ustupují a veškerá jejich příprava je převážně elektronická. Je snadnější záznamy ukládat, rozšiřovat či upravovat. Elektronická příprava je prvním krokem k využívání interaktivní tabule ve výuce, umožňující klasické frontální vyučování oživit interaktivními cvičeními. Vhodné je použít i další výukové metody (skupinová výuka, problémové úlohy). Během her a interaktivních prezentací demonstrují žáci své vědomosti a dovednosti. Učitel tak má ihned zpětnou vazbu, která je nutná k efektivní výuce. A pokud je učitel dostatečně kreativní při tvorbě materiálů, je jeho výuka pestrá, originální a tudíž i motivující. Využití interaktivní tabule Využití i-tabule je velmi široké. Záleží na každém vyučujícím, do jaké míry i-tabuli při výuce využije a kolik času věnuje ve své domácí přípravě výukovým materiálům. I-tabuli lze současně využít jako klasickou tabuli, na níž píšeme smývatelnými fixy (je-li to možné), nebo speciálním perem, nebo ji můžeme použít jako promítací plátno. Nejpříhodnější je však kombinace obojího, k čemuž byla interaktivní tabule navržena. Na rozdíl od výukových programů prezentovaných přímo z displeje počítače nebo projekcí na standardní projekční plochu je při použití interaktivní tabule role počítače do jisté míry posunuta do pozadí a posiluje se dominantní postavení učitele při komunikaci se žáky. Učitel může s interaktivní tabulí v podstatě pracovat ve třech základních režimech: prezentovat libovolný výukový program, který učitel neovládá klávesnicí nebo myší, ale před tabulí přímo dotykem odpovídajícího místa na ploše tabule, dopisovat a kreslit do promítaného textu nebo vyobrazení (doplňovat údaje, dokreslovat obrázky nebo schematické náčrtky, zvýrazňovat vybrané části textu apod.), popř. používat tabuli klasickým způsobem, tzn. Psát a kreslit přímo na plochu tabule, používat předem připravený výukový materiál v podobě předváděcího sešitu (elektronického flipchartu) tvořeného jednotlivými listy, jejichž obsah koresponduje s jednou vyučovací hodinou nebo tematickým celkem učiva (Lepil, str. 49). Během vyučování lze využít nepřeberné množství výukových materiálů, které jsou volně dostupné na síti, nebo si jej učitel sám vytvoří. Rovněž tak lze použít interaktivní - 5 -

6 učebnici, jejíž tvorbou se dnes zabývá nejedno nakladatelství. Využití těchto učebnic je stále asi nejúspornější, a to zejména díky časové nenáročnosti, jelikož veškerá cvičení jsou již přichystaná. Realizace vlastních námětů jednotlivých učitelů na aktivní činnost žáků je možná, ale časově náročná (jak jejich mimoškolní příprava, tak samotné zařazení do výuky). Učitelé sice mohou využít výukový materiál volně dostupný na různých webových stránkách nebo od svých kolegů, ale je nutné si materiál přizpůsobit na tělo. Nejen příprava výukového materiálu a přepisování jej do elektronické podoby je časově náročná. Naučit se manipulovat s tabulí a plně využívat její funkce ke zkvalitnění výukového procesu chvíli potrvá každému z nás. Výukové materiály Následují část je věnována praktickému využití interaktivní tabule ve výuce fyziky. Tento výukový materiál byl vytvořen ve volně stažitelných programech, nebo v PowerPointu. 1. Opakovací cvičení učiva pevné látky Materiál byl vytvořen v programu SMART Notebook (dále jen SN). Program byl vytvořen firmou SMART k vytváření elektronických materiálů k prezentacím a výuce. SN slouží jako obdoba klasického PowerPointu, lze využít šablon (např. obr. 1) k vytváření výukových materiálů. Ovládací lišta nabízí kromě klasických ovládacích prvků (uložit, zpět, spustit prezentaci, ) navíc aktivace kamery dokumentů, výběr pera a gumy. Obr. 1: Editace šablony SMART Notebook Na levé straně okna jsou čtyři různé záložky, jednou z nich je záložka Galerie, v níž najdeme mnoho různých šablon, které můžeme použít pro tvorbu elektronických materiálů. Při výběru každé šablony si nejprve musíme pořádně rozmyslet, na co šablonu budeme používat. Poté, co šablonu vybereme, se objeví na pracovní ploše zvolená šablona a my ji můžeme začít editovat (obr. 1). Po skončení editace musíme danou práci uložit pomocí OK. Obr. 2: Vyplněné cvičení K opakovacímu cvičení pevných látek byla vytvořena konkrétní šablona (obr. 1). Učivo lze zahrnout do Vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Cílem cvičení je přiřadit do sloupů - 6 -

7 (pružné, křehké, tvárné) jednotlivá tělesa. Součástí programu je autokontrola (po kliknutí na políčko Check). Na druhém obrázku (obr. 2) můžeme vidět vyhodnocené cvičení. 2. Jednotky času Další cvičení je vytvořeno podle jiné šablony, opět v programu SN. Cílem je seřadit obdélníky s danou hodnotou od nejkratší po nejdelší časový úsek. Cvičení si program umí sám vyhodnotit, podle editace. Na obr. 3 vidíme vyhodnocené cvičení. Učivo lze zahrnou do vzdělávací oblasti fyzika do učiva měřené veličiny délka, objem, hmotnost, teplota a její změna, čas. Obr. 3: Jednotky času opravené cvičení 3. Didaktická hra Riskuj Další ukázkou je didaktická hra Riskuj. Hra je tvořená v programu PowerPoint, který má k dispozici každý vyučují, a předpokládá se, že s ním umí již pracovat, a proto mu tvorba podobné prezentace nezabere moc času. Prezentace je tvořena pomocí hypertextových polí s odkazem na jiné snímky. Obr. 4: Úvodní strana Riskuj Obr. 5: Otázka a řešení Snímky jsou tvořeny jako klasická prezentace. Pokud chceme, aby šlo na pole kliknout (aby bylo aktivní), musíme postupovat následovně: Necháme si rámeček, který nám znázorňuje textové pole aktivní, klikneme na pravé tlačítko myši a v nabídce zvolíme - 7 -

8 hypertextový odkaz. Na levé straně je nabídka místo v dokumentu a zde zvolíme vybrat snímek (zvolíme snímek, který se má po kliknutí zobrazit). V rámečku zobrazený text (nahoře) si napíšeme název textového pole. U dalších otázek pokračujeme podobným způsobem. Analogie probíhá u odkazů na webové stránky, existující soubory nebo na e mailové adresy. 4. Didaktická hra Spojovačka Hra na obr. 6 byla zvolena s ohledem na mezipředmětové vazby (konkrétně dějepis). Následující spojovačku lze vytvořit v PowerPointu jako součást prezentačního výkladu nebo jednoduše ve MS Wordu. Cílem je spojit fyzikální veličiny s příslušnou jednotkou (ať už starou nebo dnes používanou). Obr. 6 Spojovačka Využití interaktivní tabule ve výuce může sloužit k zatraktivnění výuky. Bohužel nejen příprava výukových materiálů, ale i samotné požívání i-tabule, zabere spoustu času. Její zařazení do běžné výuky není tedy jednoduché a častokrát jde modernizace stranou. ZÁVĚR Dané výukové materiály slouží jako inspirace pro učitele fyziky. Jejich tvorba není nikterak složitá. Našim cílem bylo ukázat, že výuka se dá zpestřit. Kdyby jen přeci jen některý z vyučujících v uvedených programech nezvládl výukový materiál připravit, lze využít programy MS Word, nebo MS Excel např. tvorba tabulek na převádění fyzikálních jednotek. Stačí zapojit inspiraci. LITERATURA AV Media komunikace obrazem [online] [cit ]. SMART Notebook. Dostupné z WWW: <http://www.avmedia.cz/obsah-a-zdroje/smart-notebook.html> LEPIL, Oldřich. Teorie a praxe tvorby výukových materiálů. Olomouc: s. ISBN Dostál, J. Interaktivní tabule ve výuce. Journal of Technology and Information Education (on-line). 2009, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 1, Číslo 3, s ISSN X (print). ISSN (on-line). Dostál, J. Interaktivní tabule - významný přínos pro vzdělávání. Časopis Česká škola (on-line). Vydává Computer Press. Publikováno ISSN

9 1.2 NAPIEROVI KOSTI NAPIER S BONES Jiří BŘEHOVSKÝ, Šárka PILZOVÁ Strategie technického vzdělávání v reflexi doby ÚVOD Matematika je jako vědecká disciplína neoddělitelnou součástí technického vzdělávání. Žáci se s matematikou setkávají nejen v průběhu celé své povinné školní docházky, ale i v každodenním životě. I přes její nezpochybnitelnou úlohu v technických oborech je matematika mezi žáky a studenty stále méně oblíbená. Výsledky, kterých dosahují žáci a studenti v mezinárodních výzkumech zaměřujících se na znalosti z oblasti matematiky, jsou podprůměrné. Už na základních školách ztrácejí žáci o matematiku zájem. To se přímo projevuje na jejich znalostech a na dalším studiu na středních školách. I zde studenti s matematikou spíše bojují, než aby jí studovali. Přímým důsledkem nezájmu o matematiku je pozdější nezájem o přírodovědné a technické obory na vysokých školách a také malý počet úspěšných absolventů těchto oborů. Je velkou výzvou a úkolem pro učitele matematiky a technických předmětů tento trend změnit. Ukazovat žákům a studentům nezbytnost matematiky při řešení mnoha praktických a teoretických problémů a také její přímé využití v praktickém životě. Existuje celá řada možností jak studenty vést k lepšímu porozumění matematiky, jako je využívání aktivizujících metod výuky a s nimi spojená vhodná motivace. Je nutné zařazovat tyto principy do výuky už na základní škole. Zde je také žádoucí používání konkrétních didaktických pomůcek, které dokládají přímou spojitost praktického využití s určitou matematickou teorií, kterou se žáci učí. Jednou z možností je využití Napierových kostí. NAPIEROVI KOSTI Mezi první historicky zaznamenané početní pomůcky (5. tisíciletí př. n. l.) patří systémy vodorovných vrypů do kostí, ve kterých se posunovaly kamínky. Objeveny byly i systémy navlečených korálků. Dalším důležitým objevem byl ABAKUS (4. století př. n. l.), který existuje v několika variantách. V historii prvním počítacím strojem, který zjednodušoval prováděné výpočty byly již zmíněné Napierovi kosti (16. století n. l.) následované logaritmickými tabulkami a logaritmickým pravítkem. Další vývoj směřoval k mechanickým a později elektrickým počítacím strojím. Názvem Napierovy kosti označujeme početní tabulku (obr. 1) ze 16. století, sestavenou z hranolků tzv. prutů, kostek nebo kostí. Tuto početní tabulku sestrojil John Naper ( ) koncem 16. století našeho letopočtu jako početní pomůcku pro obchod svého otce, která usnadňovala a urychlovala prováděné výpočty. John Naper také objevil mnoho matematických zákonitostí. Mezi jeho nejznámější objevy patří objev logaritmu, Napierovy analogie pro řešení sférických trojúhelníků, exponenciální vyjádření trigonometrických funkcí, zavedení desítkového zápisu pro zlomky. Při tvorbě tabulky využil Napier mechanické kroky zjednodušující počítání a popsal metodu násobení užitím očíslovaných prutů. Tyto očíslované pruty byly vyrobeny ze slonoviny a vypadaly jako kosti, proto dostaly název Napierovy kosti, Napier s bones. Všechny tyto poznatky využil později Blaise Pascal k výrobě prvního mechanického kalkulátoru

10 Obr. 1: Napierovi kosti, tabulka se základními pruty. POUŽITÍ NAPIEROVÝCH KOSTÍ Napierovi kosti slouží jako multiplikační tabulka, pomocí které převádíme operaci násobení na operaci sčítání a operaci dělení na operaci odčítání. Násobení Pokud chceme pomocí tabulky násobit dvě čísla, musíme ze základní sady vybrat příslušné pruty, ty vložit tabulky a poté sledovat příslušný řádek viz Př

11 Př. 1: 27 3 = Násobíme-li číslo 27 číslem 3, přiložíme k sobě pruty s násobky čísel 2 a 7 a soustředíme se na řádek s trojkou. Výsledek získáme tak, že do výsledku zapisujeme číslice, které se nachází v řádku s trojkou. Tyto číslice zapisujeme zprava do leva tímto způsobem: Zapíšeme číslo 1, = 1 dvojku a šestku sečteme a výsledek zapíšeme (2 + 6 = 8), = 81 posledním zapsaným číslem bude číslo nula, 3 27 = 081. výsledkem násobení je tedy, = Př. 2: = Výsledek získáme obdobně jako v předchozím příkladu. Do výsledku zapisujeme číslice, které se nachází v řádku s trojkou. Tyto číslice zapisujeme zprava do leva tímto obdobným způsobem: Zapíšeme číslo 5, = 5 jedničku a čtyřku sečteme a výsledek zapíšeme, = 55 dvojku a devítku sečteme a zapíšeme poslední číslici součtu (2 + 9 = 11), =

12 posledním zapsaným číslem bude číslo nula, ke které musíme přičíst počet desítek z předchozího součtu (0 + 1 = 1), = Obdobným způsobem násobíme i ostatní víceciferná čísla číslem jednociferným bez pomoci kalkulačky či jiného přístroje. Př. 3: = V případě vzájemného násobení víceciferných čísel, se postupuje obdobným způsobem. Vynásobíme jednotlivé řádky, sepíšeme pod sebe s odstupem jednotek, desítek a stovek a poté tato čísla sečteme = Dělení Použití tabulky Napierových kostí při dělení vysvětlíme na příkladech: Př. 4: 6815 : 5 = K počítání použijeme prut s číslem, kterým dělíme, což je 5. Začínáme dělit číslo 6815 (dělenec) zleva: Oddělíme si nejnižší či rovný a zároveň nejbližší možný násobek pěti, tedy 6, : 5 = na prutu si nalezneme řádek s číslem nejblíže šestce, je jím první řádek, tedy jednonásobek čísla pět, číslo řádku zapíšeme do výsledku za rovná se a hodnotu násobku pod šestku, : 5 = 1 05 pět od šesti odečteme a zbytek sepíšeme, : 5 =

13 za zbytek připíšeme další cifru dělence, : 5 = opět si na prutu s pětinásobky najdeme nejbližší nižší číslo (či rovno) číslu 18, tím je 15 ve třetím řádku, číslo řádku zapíšeme do výsledku za 1, násobek pod 18, 6815:5 = řádek odečteme od 18, zbytek zapíšeme pod 15, 6815 : 5 = sepíšeme další cifru dělence za hodnotu zbytku : 5 = Dále pokračujeme stejným principem, nalezneme odpovídající násobek pěti, zapíšeme číslo řádku do výsledku a násobek pod 31. Odečteme a zapíšeme zbytek. Po konečném počtu popsaných kroků získáme výsledek, který je v našem příkladu beze zbytku : 5 = řádek : 5 = : 5 = : 5 = Výsledek příkladu 6815 : 5 =

14 Obdobný způsob použijeme i při počítání s vícecifernými děliteli. Při počítání samozřejmě můžeme výsledek dělení vyčíslit s potřebným počtem desetinných míst. V takovém případě za celé číslo výsledku napíšeme desetinnou čárku, ke zbytku připíšeme nulu a pokračujeme v popsaném postupu počítání. Je možné dělit i desetinné číslo, známe-li postup počítání s desetinnou čárkou. Př. 4: 87126,2 : 15 = součty Při výpočtu musíme použít pruty s číslem 1 a 5, přičemž je nezbytné dodržet pořadí cifer. Jedinou změnou je pro nás součet daných řádků, z toho vyplývá, že než začneme s dělením, musíme si příslušná čísla v řádcích sečíst. A to tak, že zapíšeme číslo na konci řádku, vpravo pod úhlopříčkou, sečteme číslo stejného prutu nad úhlopříčkou s číslem pod úhlopříčkou prutu ležícího vlevo, je-li součet větší než devět, píšeme počet jednotek, desítky přičítáme k číslu nad úhlopříčkou levého prutu atd. V dělenci si oddělíme nejnižší či rovný a zároveň nejbližší možný násobek patnácti, tím je nyní 87, ,2 : 15 = postupujeme stejně jako v předchozím příkladě, dokud nevydělíme celé číslo 87126, 87126,2 : 15 = poté zapíšeme za výsledek desetinnou čárku a pokračujeme v dělení, dokud nemáme zbytek roven nule, popřípadě na požadovaný počet desetinných míst (například, je-li výsledek číslo s neukončeným desetinným rozvojem či vysokým počtem desetinných míst) ,2 : 15 = 5808, Z výpočtu je patrné, že každý další zbytek je roven číslu pět. Výsledkem je tedy číslo s nekonečným desetinným rozvojem a nalezenou periodou. Při dalším počítání budeme ve výsledku získávat jen číslo tři. Proto zapíšeme pouze první trojku a nad ní označení periody ,2 : 15 = 5808,

15 Přidáme-li do tabulky další dva pruty, jeden s dvojnásobky a další s druhými mocninami čísel od jedné do devíti, můžeme ji použít k vypočítávání druhé odmocniny. Tento vynález se stal předchůdcem logaritmických tabulek. Byl tedy jedním z velmi důležitých objevů v matematice. ZÁVĚR Využití Napierových kostí při výuce Matematiky na zš Napierovy kosti lze využít jako didaktickou pomůcku, která žákům ukazuje použití základních principů násobení a dělení při zjednodušování složitějších početních operací. V konkrétním případě jde o převádění násobení respektive dělení i víceciferných čísel na sčítání respektive na odčítání. Další výhodou této tabulky je skutečnost, že jí žáci mohou sami vyrobit při výuce pracovních činností. Tabulka nachází využití jak na 1. stupni, tak na 2. stupni základní školy. Na 1. stupni lze Napierovi kosti využít při učení a procvičování malé násobilky a také jako vhodnou pomůcku, která žákům pomáhá při přechodu k abstraktnějšímu chápání početních operací. A to hlavně díky tomu, že jednotlivé pruty obsahují násobky daných čísel. Při práci z tabulkou dochází u žáků k nezáměrnému procvičování a k dokonalejšímu zapamatování vlastností početních operací. Dále je možné použít Napierovi kosti jako nástroj kontroly výsledků písemného násobení a dělení. Tímto způsobem můžeme u žáka vytvořit situaci, při které si ulehčuje práci početní pomůckou a získat tak cenný motivační nástroj. Žáci totiž při této činnosti používají počítací pomůcku ( nemusí počítat z hlavy ), ale musí při jejím používání stále využívat myšlení a procvičovat si tak základní početní operace. Nejde tedy pouze o pasivní získávání výsledku pomocí kalkulačky. Na 2. stupni základní školy lze zařadit využívání tabulky do tématického celku Číslo a proměnná. Používat jí při násobení a dělení desetinných a celých čísel. Velmi dobře se dá využít při výuce dělitelnosti. Další možností je také zařazení do samostatného tématu druhá odmocnina. Nezanedbatelnou možností je také využití Napierových kostí při výzkumném přístupu k výuce matematiky. Žáci mohou zkoumat zákonitosti toho, jak a proč tabulka při násobení funguje. Nelze opomenout ani motivační potenciál využívání Napierových kostí. Při používání tabulky jako didaktické a početní pomůcky dochází k aktivizování žáků, ke změně jejich činností. Lze využívat jiné formy výuky, žáci mohou například formou hry soutěžit o rychlejší nebo přesnější výsledek (v závislosti na počtu desetinných míst). Využívání této pomůcky upozorňuje žáky na tu skutečnost, že i matematika se v průběhu dějin rozvíjí jako samostatná vědecká disciplína a že teoretické poznatky v oblasti matematiky mají konkrétní a reálné využití. Většina žáků chápe matematiku jako hotovou a vymyšlenou vědu obsahující vzorce, která je co do obsahu již kompletní a dále se nevyvíjí. Málo žáků si uvědomuje, že se matematika vyvíjela spolu s lidským poznáním a že se rozvíjí i nadále. Všichni učitelé by měli využít každou vhodnou příležitost, která poukazuje na fakt, že matematické objekty, vztahy a pojmy nepadají z nebe

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Petra Chvatíková Obor: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více

Informačné periodikum

Informačné periodikum Výuka základu PHP s využitím... Analýza potřeb v oblasti... Přístupy k využití platformy... Data logging - prostředek... 29 Informačné periodikum o teoretických, metodických otázkach a skúsenostiach z

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE MATEMATIKY - DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY. Kateřina Dvořáková

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE MATEMATIKY - DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY. Kateřina Dvořáková MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Ústav matematiky a statistiky INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE MATEMATIKY - DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY DISERTAČNÍ PRÁCE Kateřina Dvořáková Školitel: RNDr. Jiří

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Multimediální výukové programy

Multimediální výukové programy Univerzita Palackého Pedagogická fakulta Multimediální výukové programy Jiří Dostál Olomouc 2013 1 1 Multimediální a interaktivní výukové programy ve vzdělávání Tradiční model výuky je stále více ovlivňován

Více

Přístupy učitelů k tvorbě výukových materiálů pro interaktivní výukové tabule

Přístupy učitelů k tvorbě výukových materiálů pro interaktivní výukové tabule UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY Přístupy učitelů k tvorbě výukových materiálů pro interaktivní výukové tabule DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Simona

Více

rok 2009 ročník IX, šíslo 4 ISSN 1802-825X Tento projekt je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

rok 2009 ročník IX, šíslo 4 ISSN 1802-825X Tento projekt je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. rok 2009 ročník IX, šíslo 4 ISSN 1802-825X Tento projekt je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah Úvodní slovo... 3 Autor: Frantińek Čajka Moņnosti podpory

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

Rozvíjíme ICT gramotnost žáků METODICKÁ PŘÍRUČKA

Rozvíjíme ICT gramotnost žáků METODICKÁ PŘÍRUČKA Rozvíjíme ICT gramotnost žáků METODICKÁ PŘÍRUČKA Rozvíjíme ICT gramotnost žáků metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky. Diplomová práce. Vypracovala: Bc. Kateřina Hrubešová

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky. Diplomová práce. Vypracovala: Bc. Kateřina Hrubešová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Interaktivní tabule ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy Diplomová práce Vypracovala: Bc. Kateřina

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT. Diplomová práce

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT. Diplomová práce Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT Diplomová práce Tvořivost ve výuce slovních úloh s využitím interaktivní tabule v matematice na 1. stupni ZŠ Vypracovala:

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Učební text: Základy podvojného účetnictví Ing. Lenka Vlková Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME Pavel Andres, Alena Vališová ČR Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze E-mail: pavel.andres@muvs.cvut.cz,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Diplomová práce PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy. Bc. Šárka Slunečková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Diplomová práce PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy. Bc. Šárka Slunečková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy Diplomová práce Bc. Šárka Slunečková Digitalizace archivu Katedry antropologie a zdravovědy anatomie a fyziologie Olomouc

Více

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: Ing.

Více

Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy

Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra anglistiky Diplomová práce Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy Teacher

Více

2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12. 3.3.1 Cíle modulu profil absolventa kompetence... 21

2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12. 3.3.1 Cíle modulu profil absolventa kompetence... 21 1. ÚVOD... 8 1.1 Cíl práce... 8 2. METODY VÝUKY... 9 2.1 Tradiční výuka... 10 2.2 Názornost při výuce... 10 2.3 Výuka a ICT... 12 2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12 3 STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Digitální multimédia ve výuce fyziky a informatiky na základní škole. Digital multimedia in teaching physics and informatics at basic school

Digitální multimédia ve výuce fyziky a informatiky na základní škole. Digital multimedia in teaching physics and informatics at basic school Digitální multimédia ve výuce fyziky a informatiky na základní škole Digital multimedia in teaching physics and informatics at basic school Diplomová práce Bc. Radim Oliva Vedoucí diplomové práce: PaedDr.

Více

Výukové materiály pro dálkové studium podle RVP na středních školách

Výukové materiály pro dálkové studium podle RVP na středních školách Výukové materiály pro dálkové studium podle RVP na středních školách Learning materials for distance learning under RVP in high school Bc. Petr Kolář Diplomová práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Využití opor distančního vzdělávání ve výuce přírodopisu na základních školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2007 Autor: Vedoucí

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: ANGLICKÉHO JAZYKA Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZŠ Studijní obor: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ

Více

ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE

ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE VLIV ICT NA PRÁCI UČITELE 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Martina Maněnová Vědecká ediční rada - ExtraSYSTEM Praha Tajemník: Ing. Miloš Sobek Praha, CZ Členové: prof. Ing. Radomír

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Diplomová práce Bc. Martin Kreuziger Muzejní a galerijní pedagogika - Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol

Více

Podpora ICT a moderních metod výuky základních a středních škol pomocí mobilních zařízení na platformě ios

Podpora ICT a moderních metod výuky základních a středních škol pomocí mobilních zařízení na platformě ios Podpora ICT a moderních metod výuky základních a středních škol pomocí mobilních zařízení na platformě ios ICT Support and Modern Methods of Education in Elementary and Secondary Schools Using ios Mobile

Více