Hotelový Rezervační Systém HRS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hotelový Rezervační Systém HRS"

Transkript

1 Hotelový Rezervační Systém HRS Deklarace záměru HRS je informační systém, který eviduje údaje o stavu pokojů (volný/obsazený), o ubytovaných hostech a jejich platbách. HRS kontroluje zda požadavek na ubytování lze splnit. HRS přijímá požadavky na ubytování od zákazníků přes internet a okamžitě je informuje jestli lze jejich požadavek splnit nebo ne. Do HRS může vložit požadavek na ubytování ručně recepční. Vedle zajišťování rezervací je stěžejním cílem vytvoření databáze zákazníků. Nashromážděná data o zákaznících budou využívána k získání informací vhodných pro zlepšení služeb. HRS uchovává data o: Hostech Pokojích celé jméno trvalé bydliště datum narození číslo pasu nebo OP občanství datum přájezdu/odjezdu platby stav (volný/obsazený) počet lůžek plocha v m 2 číslo pokoje

2 1. Analýza současného stavu Popis stávajícího stavu systému organizace Provozní činnost hostelu zajišťují pracovníci recepce, uklízečka a instalatér. Z hlediska návrhu IS je zajímavý pouze pracovník recepce protože má na starosti veškeré administrativní činnosti. Přijímá nové hosty, zapisuje je do Knihy pokojů, přijímá platby za ubytování, vydává Doklad o zaplacení. Současně odpovídá na ové a telefonické žádosti o rezervaci. HOSTÉ Náhodní hosté z ulice Přichází na recepci v průběhu celého dne. Nemají žádnou rezervaci. Tvoří nezanedbatelnou část klienteli. Hosté s vlastní rezervací Rezeraci si zajistili sami přes webový formulář na stránkách hostelu nebo telefonicky, em, osobně Rezervace cestovních kanceláří (CK) Zprostředkovatelské společnosti si dopředu zarezervují lůžka na pokojích a za provizi zajišťují hostelu klienty. Podle odhadu recepční je poměr mezi těmito klienty přibližně vyrovnaný. Hostelu nejvíc vyhovují hosté s vlastní rezervací a hosté z ulice. Hosté ubytovaní přes CK nejsou pro hostel tak výhodní, protože hostel musí platit provizi CK. Na druhou stranu, rezervace CK jsou obvykle dlouhodobé, což umožňuje hostelu plánovat. POKOJE Hostel je 4 patrový. Na každém patře jsou společné sprchy a toalety. Pokoje jsou různě veliké od malých dvoulůžkových až po velké se 7 lůžky. Některé pokoje jsou vyčleněné jako společné - tzv. Dorms (z angl. Dormitory ubikace). Vybavením se od ostatních nijak neliší. Hosté tuto místnost sdílí s ostatními a za tuto ztrátu soukromí mají slevu. DATA Veškerá data jsou udržována v papírové formě. Údaje jsou ručně zapisovány do více knih/formulářů. Dochází tak k duplikaci a je náročné udržovat konzistenci těchto údajů. Stav obsazenosti pokojů se zapisuje do Knihy pokojů. Kniha pokojů je velký sešit formátu A3. Obsahuje seznam pokojů kam se zapisují ubytovaní hosté a údaje o platbě. Recepční v Knize pokojů zjišťuje stav je-li pokoj volný nebo obsazený. Kniha pokojů obsahuje údaje pro aktuální měsíc. Pro delší plánování na celý rok se používá méně podrobná Plachta. Do této Plachty se zapisují především opce. Data z Plachty se musí zrcadlit do aktuální Knihy hostů. Další dokumenty souvisí s účetnictvím. Originál Dokladu o zaplacení dostává host, kopii si pro učetnictví nechává hostel. Jednou za měsíc recepční ručně projde všechny doklady o zaplacení a takto získané údaje o tržbách přepisuje do Excelovské tabulky, které slouží jako podklad pro účetní. Každý recepční si během své služby udržuje vlastní List směny. Do Listu směny se zapisují částky přijaté od hostů za ubytování a občerstvení. List směny slouží pro kontrolu stavu hotovosti v pokladně při střídání směny.

3 Popis typické činnosti recepčního ubytování hosta Pracovník recepce nahlédnutím do Knihy pokojů zjistí jestli je volné místo. Pokud ano a host souhlasí s cenou dojde k registraci hosta. Host musí předložit recepčnímu svůj pas nebo občanský průkaz. Recepční ručně vyplní doklad o zaplacení těmito údaji: - Jméno a Příjmení hosta - Číslo pasu/op - Datum příchodu - Číslo pokoje na který byl host přidělen - Účtovaná cena za noc a počet nocí - Celková cena (počet nocí x cena za noc), sazba DPH - Podpis a razítko hostelu Ze zákona je hostel povinen evidovat každého ubytovaného cizince a předávat formulář s osobními údaji hosta cizinecké policii. Formulář pro cizineckou policii obsahuje podobné informace jako jsou již v dokladu o zaplacení: - Jméno a Příjmení hosta - Adresa trvalého bydliště - Číslo pasu - Datum příjezdu a předpokládané datum odjezdu - Účel návštěvy - Aktuální datum a podpis Doklad o zaplacení se vystavuje oproti zaplacení. Platba probíhá okamžitě v hotovosti. Originál dokladu o zaplacení obdrží host, kopie dokladu o zaplacení se archivuje spolu s originálem a kopií formuláře cizinecké policie. Po zaplacení host obdrží: - klíče od pokoje - ručník - informace o fungování hostelu Host odchází do svého pokoje. Recepční přepíše z dokladu o zaplacení Jméno, Příjmení, částku a datum platby do Knihy pokojů a připojí razítko Zaplaceno. Pokud je host ubytován na více než jednu noc je nutné přepsat Jméno a příjmení hosta tolikrát na kolik nocí je host ubytován. Recepční si dále vede seznam částek, které mu hosté zaplatili během jeho směny na zvláštní list - List směny. Ten obsahuje některá data, která jsou již v Dokladu o zaplacení: - hodina platby hosta - číslo pokoje na který byl host ubytován - jméno a příjmení - částka, kterou host zaplatil Na závěr recepční uloží kopii dokladu o zaplacení a formulář cizinecké policie do archivu.

4

5 Seznam požadavků a problémů problémy: veškerá data jsou v papírové formě ubytování hosta trvá dlouho, protože recepční musí ručně vyplňovat několik formulářů data ve formulářích jsou duplicitní zbytečná práce z nasbíraných dat nelze získat informace pro zlepšování služeb platba a rezervace hosté mohou platit pouze cash rezervace pouze přes , telefon (recepční musí ručně vyřídit celou objednávku) požadavky na IS: urychlení ubytování hosta vše se dělá pouze 1x možnost platit kartou uchování dat o zákaznících analýza zlepšování služeb rezervace přes web automaticky bez nutnosti zásahu recepčního

6

7

8

9 Tabulky entit entita Host ID Primary key Jméno Char 50 Příjmení Char 50 Číslo pasu/op Blacklist Char 25 Boolean ID_Občanství Foreign key entita Recepční ID Primary Key Jméno Příjmení Char50 Char50 entita Občanství ID Primary key Jméno státu Char 30 Kód státu Char 3 entita Pokoj ID Primary key Stav (volný/obsazený) Počet lůžek Plocha [m2] Boolean entita Ceník ID_Pokoj Foreign key Cena za lůžko a noc entita Doklad o zaplacení ID Primary key ID_Host Foreign key Datum vystavení Datum ubytování hosta Date Date ID_Pokoje Foreign key ID_Cena za lůžko a noc Foreign key Počet nocí Celková cena Sazba DPH

10 entita Rezervace ID Primary key ID_Hosta Foreign key Datum příjezdu Datum odjezdu Potvrzená Počet lůžek Date Date Boolean Procesy Číslo procesu Název Procesu 1 Ubytováni hosta (multiproces) 2 Rezervace lůžka/pokoje 3 Placení daní Multiproces Ubytování hosta 1.1 Kontrola obsazenosti hostelu 1.2 Zadání Osobních Údajů hosta do IS 1.3 Kontrola hosta (blacklist, rezervace, stálý host -sleva..) 1.4 Placení Datové Toky - Flows Kód toku A B C Data Datum příjezdu hosta, počet dní, jméno Osobní údaje hosta Zisk Úložiště Data Stores Název Rezervace Pokoje Hosté Popis Přijaté rezervace Kdo je tam ubytován a na jak dlouho Osobní údaje hostů Terminators External Interactors Název Cizinecká policie Finanční Úřad Host Jaké informace chce Osobní údaje hostů a datum ubytování Zisk hostelu Cena za ubytování

11

12

13

14 Popis elementární funkce 1.3 Kontrola hosta Aktualně vyplňovaná tabulka Host se kontroluje s databází dříve ubytovaných hostů Údaje zadávané recepčním do tabulky Host: jméno příjmení číslo pasu/op občanství Kontroluje se shoda čísla pasu & občanství & příjmení. V případě, že dojde ho shodě se zkontroluje položka Blacklist v tabulce Hosté. Blacklist = 0 : Host není veden v blacklistu a může být ubytován. Blacklist = 1 : Host je veden na blacklistu a bude odmítnut. Popis DataStoru Rezervace Datastore Rezervace obsahuje přijaté rezervace na ubytování v hostelu. Údaje o rezervaci jsou uloženy v tabulce Rezervace. tabulka Rezervace ID Primary key ID_Hosta Foreign key Datum příjezdu Datum odjezdu Potvrzená Počet lůžek Date Date Boolean Tabulka rezervace je provázána s tabulkou Host tabulka Host ID Primary key Jméno Char 50 Příjmení Char 50 Číslo pasu/op Blacklist Char 25 Boolean ID_Občanství Foreign key

PŘÍLOHA Č. 1 - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

PŘÍLOHA Č. 1 - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY PŘÍLOHA Č. 1 - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY 1. EVIDENCE PŘIHLÁŠEK a. Databáze přihlášek Vstupní informace pro tvorbu databáze přihlášek musí mít vazbu na IS školy (ISIS), databáze přihlášek musí umožnit

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci OBSAH 1. Úvod... 4 2. O systému... 4 2.1. Hardwarové a softwarové nároky... 5 2.2. Demoverze a uživatelská podpora... 5 2.3. Uživatelská

Více

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE HOTELOVÉHO PROVOZU

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE HOTELOVÉHO PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I ŘÍZENÍ A ORGANIZACE HOTELOVÉHO PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Rámcovou smlouvu o poskytování služeb a licencí k systému Previo dle ust. 1746 odst. 2, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva )

Rámcovou smlouvu o poskytování služeb a licencí k systému Previo dle ust. 1746 odst. 2, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva ) Doručovací adresa: Zápis do obch. rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 230379. E-mail: info@previo.cz Jednající osoba: Provozovatel a (dále také jen Smluvní strany ) níže uvedeného dne uzavřeli

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál k založení rezervace a nastavení cen

HOTEL TIME, a.s. Manuál k založení rezervace a nastavení cen HOTEL TIME, a.s. Manuál k založení rezervace a nastavení cen OBSAH 1. Rezervace... 3 1.1. Založení rezervace... 3 1.1.1. Rezervační formulář... 4 1.1.1.1. Výběr ceny výběr RateCode... 5 1.1.1.2. Vložení

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál - rezervace a vyúčtování

HOTEL TIME, a.s. Manuál - rezervace a vyúčtování HOTEL TIME, a.s. Manuál - rezervace a vyúčtování OBSAH 1. Rezervace... 3 1.1. Založení rezervace... 3 1.1.1. Rezervační formulář... 4 1.1.1.1. Výběr ceny výběr RateCode... 5 1.1.1.2. Vložení dat do rezervačního

Více

www.software-hotel.cz

www.software-hotel.cz Stojíme na Vaší straně www.software-hotel.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL SW REZERVACE A RECEPCE verze 13.0 Hotline SW Rezervace a Recepce +420 603 230 055 Hotline registrační pokladny a pokladní systémy +420 603

Více

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost Název projektu: ICT PRO PRAHU 14 Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Prioritní osa Oblast podpory Operační program Praha - Konkurenceschopnost 1 Dopravní dostupnost

Více

Informační systémy v hotelovém a lázeňském provozu Ing. Petr Janík

Informační systémy v hotelovém a lázeňském provozu Ing. Petr Janík Informační systémy v hotelovém a lázeňském provozu Ing. Petr Janík Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav lázeňství, gastronomie a turismu Opava 2013 Informační systémy

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR Dokumentace k projektu Czech POINT Seznamte se Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR Obsah 1. Seznamte se...3 2. Co Czech POINT poskytuje?...3 2.1. Výpis z Katastru nemovitostí...3

Více

Obsah dokumentu... 2 Popis hotelového systému ACS-line... 3

Obsah dokumentu... 2 Popis hotelového systému ACS-line... 3 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Popis hotelového systému ACS-line... 3 Proč zavádět elektronický hotelový systém:... 3 Funkční schéma hotelového systému... 3 Přehled vlastností systému... 4 Modularita...

Více

Hotelový informační systém. Bakalářská práce

Hotelový informační systém. Bakalářská práce Hotelový informační systém Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Informační systém malého hotelu Hotel Information System Michal

Více

Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015

Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015 Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015 Outgoing Erasmus Students (English version) Od akademického roku 2014/2015 je připraveno pro studenty Univerzity Karlovy téměř 2000 dohod s evropskými institucemi,

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, DIČ: CZ00405698, č. účtu:

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

53 Přehled fakturace. Popis modulu. Atributy faktur, podnětů a pokladních dokladů

53 Přehled fakturace. Popis modulu. Atributy faktur, podnětů a pokladních dokladů 53 Přehled fakturace Uživatelský modul Přehled fakturace realizuje zpracování faktur a pokladny neziskové organizace, umožňuje sledování čerpání prostředků dle jednotlivých projektů a zdrojů. Dále je možné

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Studie rozvoje systému Lázně Třeboň

Studie rozvoje systému Lázně Třeboň Vysoká škola ekonomická v Praze Katedra systémové analýzy Studie rozvoje systému Lázně Třeboň Optimalizace podnikových procesů Vypracovali: Ludmila Malinová Martin Černý Filip Gerlický Klára Havlíčková

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

STEREO 21 Rozdílová dokumentace

STEREO 21 Rozdílová dokumentace Software s perspektivou www.jezeksw.cz Popis novinek a změn pro rok 2013 Obecné Účetnictví Analýzy Sklady Mzdy Majetek Kancelář O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové

Více

Jazz Hotel Lite Příručka uživatele JAZZ HOTEL LITE. Příručka uživatele 1 / 38 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Hotel Lite Příručka uživatele JAZZ HOTEL LITE. Příručka uživatele 1 / 38 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ HOTEL LITE Příručka uživatele 1 / 38 JAZZ HOTEL LITE Příručka uživatele 2008-2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Hotel Lite pro Windows ve verzi 5.21 Příručka popisuje funkčnost

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Rozmarýna o.p.s. Zuzana Hippmannová [METODIKA PROJEKTU ROZMAR]

Rozmarýna o.p.s. Zuzana Hippmannová [METODIKA PROJEKTU ROZMAR] 2009 Rozmarýna o.p.s. Zuzana Hippmannová [METODIKA PROJEKTU ROZMAR] Obsah: 1. Úvod 4 2. Obecná charakteristika 5 2.1. Poslání 5 2.2. Cíl 5 2.3. Cílová skupina 5 2.4. Hodnoty, principy, východiska 5 3.

Více

išanon uživatelská příručka

išanon uživatelská příručka . išanon uživatelská příručka Popis funkcionality Milan Eyberger 30.6.2012 Tento dokument popisuje všechny klíčové funkcionality aplikace išanon Obsah 1. išanon... 2 1.1. Bezpečnost... 4 1.1.1. Fyzické

Více

Viktor Gleich. Zavedení informačního systému (jako nového produktu) na trh.

Viktor Gleich. Zavedení informačního systému (jako nového produktu) na trh. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Viktor Gleich Zavedení informačního systému (jako nového produktu) na trh. Bakalářská práce

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zajišťování Asistenčních služeb klientům ACA1213 a.s. (dále jen ACA1213)

Všeobecné obchodní podmínky pro zajišťování Asistenčních služeb klientům ACA1213 a.s. (dále jen ACA1213) Všeobecné obchodní podmínky pro zajišťování Asistenčních služeb klientům ACA1213 a.s. (dále jen ACA1213) 1. Zaměření činnosti ACA1213 1.1. ACA1213 zajišťuje služby motoristické veřejnosti a držitelům asistenčních

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ČESKÉ ZÁKAZNÍKY XTB

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ČESKÉ ZÁKAZNÍKY XTB DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ČESKÉ ZÁKAZNÍKY XTB Společnost X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÒŁKA AKCYJNA, se sídlem Ogrodowa č. 58, Varšava, PSČ: 00 876, Polsko (dále jen XTB ) je oprávněna

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více