AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA VYBAVENÍ AV TECHNIKOU A ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba: Policejní prezidium ČR Místo stavby: Policejní prezidium ČR Dílčí část: AV technika Stupeň dokumentace: DVD - Dokumentace pro výběr dodavatele Investor: Ministerstvo vnitra ČR Projektant profese: Ing. Václav Jezbera AV MEDIA a.s., Pražská 63, Praha 10 Datum dokončení dokumentace: 08/2014

2 OBSAH 1 ÚVOD Výchozí podklady a jejich zohlednění v dokumentaci Účel dokumentace Účel, funkce a navrhovaná kapacita souboru technické vybavenosti Charakteristika provozu a prostředí technologie Začátek, konec a průběh provozních a distribučních tras rozvodů POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ Popis AV zařízení v jednotlivých místnostech Krizová místnost 1 (Velká) Krizová místnost 2 (Malá) Operační středisko Rezerva operačního střediska/režie AV Rack, společná část Rezervační systém POPIS STANDARDŮ INSTALACE Technologické postupy Závěrečné ladění a testování funkčnosti zařízení POŽADAVKY A NÁROKY OBECNĚ Zvláštní nároky na systém Ochrana před úrazem elektrickým proudem Určení prostředí Protipožární opatření Péče o životní prostředí Požadavky na jiné technologie Silnoproud Slaboproud, strukturovaná kabeláž LAN, STA Osvětlení Zařízení vzduchotechniky, klimatizace EZS, EPS SERVIS Preventivní prohlídka (Profylaxe) Vzdálená správa ZÁVĚR

3 1 ÚVOD 1.1 Výchozí podklady a jejich zohlednění v dokumentaci Stavební dokumentace - digitální podklady poskytnuté zpracovatelem stavební části Požadavky investora Požadavky uživatele Jednání se zástupci ostatních profesí a architektem 1.2 Účel dokumentace Projekt je zpracován na úrovni projektové dokumentace Audiovizuální techniky pro výběr dodavatele Tato technická zpráva popisuje navržené systémy a vysvětluje jejich funkcionalitu. 1.3 Účel, funkce a navrhovaná kapacita souboru technické vybavenosti Cílem návrhu celkové technické vybavenosti je zajistit funkční a koncepčně správné řešení dotčeného prostoru AV technikou na úrovni odpovídající potřebám uživatele. Návrh technologie zohledňuje dané prostorové dispozice, potřeby a požadavky investora a uživatele, návazné technologie a celkový účel stavby jako celku, se všemi jeho specifiky. Dotčené prostory. 2NP Krizová místnost 1 (Velká), Krizová místnost 2 (Malá), Operační středisko, Rezerva operačního střediska/režie, Serverovna AV Racky, Kuchyňka AV Rack. 1.4 Charakteristika provozu a prostředí technologie Zařízení může být umístěno pouze v prostorách a prostředích, které jsou stanoveny limity výrobce a jeho technickými podmínkami. Z hlediska životnosti se nedoporučuje zvýšená prašnost, vlhkost, extremně zvýšená teplota a otřesy. Pro provoz se orientačně předpokládá teplota v rozmezí 0 až +25 C, relativní vlhkost max. 65%. Některé prostory mají technologii rozdělenou na část, která je umístěna v technickém zázemí a část, která bude nutně umístěna v samotném prostoru. Technické zázemí je chápáno z hlediska pohybu osob jako pracoviště specializované, kam mají přístup pouze osoby vyškolené a odborně zdatné. Tomu odpovídá i záměr a návrh umístění technologie v technologickém 19 stojanu. Technické zázemí musí zajistit svým jiným vybavením doporučené provozní podmínky technologie. Jedná se zejména o zajištění provozní teploty v rozsahu (0 až +25) C s relativní vlhkostí max. 65%. Z hlediska životnosti se nedoporučuje zvýšená prašnost, vlhkost, extremně zvýšená teplota a otřesy. Veškerý návrh technologie, kabelových a signálových tras je navržen dle dotčených bezpečnostních norem. Prostorové uspořádání prezentačních zařízení a dalších periférií AV systému se odvíjí od jejich obsluhy a účelu (požadavek na přístup a dosažitelnost ovládacích prvků). 1.5 Začátek, konec a průběh provozních a distribučních tras rozvodů Komponenty audiovizuální techniky jsou mezi sebou propojeny kabelovými trasami signálovými pro přenos obsahu a řídících dat. Současně je celá technologie napojena na systém napájení. 3

4 2 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 2.1 Popis AV zařízení v jednotlivých místnostech 2.2 Krizová místnost 1 (Velká) Jedná se o zasedací místnost čtvercového tvaru, rohy místnosti budou zešikmeny příčkami a ve všech čtyřech rozích budou umístěny vždy dvě zobrazovací plochy nad sebou. Celkem tedy 8 zobrazovacích ploch, umožňujících zobrazit až 8 různých vstupních signálů, přičemž nejběžnějším scénářem je zrcadlení signálů na protějších stranách pro zajištění náhledu na obrazové informace všem účastníkům jednání sedících okolo kulatého stolu. Dvě zobrazovací plochy (umístěné opět na protějších stranách) budou s interaktivním dotykovým povrchem pro možnost pracovat interaktivně. Bude tak možné dle potřeby volit prezentační místo (vzhledem k charakteru místnosti a nábytku není definováno čelo), nebo pracovat na dvou problémech paralelně. K interaktivním zobrazovacím plochám je v AV racku přiřazena dvojice prezentačních počítačů zapojených do videomatice. Uprostřed místnosti je kruhový stůl pro 16 lidí. Uprostřed stolu je kruhový otvor, ve kterém bude umístěno 8 náhledových displejů (sestavené do čtverce po dvou na každé straně) a dvě otočné kamery pro snímání účastníků. Sedící tak ze všech míst budou mít dobrý náhled na informace zobrazující se přímo před nimi. Typicky se jedná o náhled na videokonferenční komunikaci protistrany a doprovodné podklady. Na stole bude umístěno 16 audiokonferenčních jednotek s mikrofonem, diskutující se stisknutím tlačítka přihlásí o slovo a bude zároveň snímán otočnou kamerou ve středu stolu. V kontextu umístění náhledových displejů uprostřed stolu tak vznikne ucelené řešení, kdy po přihlášení se do audio systému snímá účastníka kamera, který přirozeně dívá směrem ke kameře, neboť sleduje protistranu v náhledovém displeji před ním. Jednotky audiokonferenčního systému budou umístěny tak aby na ně sedící kolem stolu pohodlně dosáhli, budou vybaveny mikrofonem na minimálně 500mm dlouhém husím krku. Pro vzdálenou spolupráci s dalšími pracovišti bude sloužit výkonný videokonferenční systém. Technologicky se bude jednat o řešení navazující na pilotní projekt PČR SčK a využívající jeho infrastrukturní videokonferenční prvky. Ozvučení místnosti bude řešeno stropními reproduktory, přičemž zpracování zvuku vzhledem k množství jednajících a místní i vzdálené formě hlasové komunikace je realizováno na zvukové infrastruktuře (zvuková mixážní matice, zvukové procesory) tak, aby nedocházelo k rušivým zvukovým efektům (zpětná vazba, ozvěna při videokonferencích). Velmi podstatnou částí řešení místnosti je rozsáhlý video distribuční maticový systém. Jeho konfigurace umožní účastníkům flexibilně pracovat s velkým množstvím obrazových zdrojových signálů i množstvím cílových zobrazovacích zařízení. Pro ovládání AV systému bude sloužit řídící systém, ovládaný pomocí dotykového panelu umístěného na stole. Dotykový panel bude možné připojit do dvou přípojných míst umístěných naproti sobě v čele stolu. V těchto dvou přípojných místech bude možné připojit do systému vstupy HDMI/DVI a Audio, například z doneseného notebooku. Do přípojného místa předsedajícího bude možné zapojit prezentační dotykový displej, pro něj bude určený konektor USB a DVI. Je uvažováno s jedním prezentačním displejem, který bude možné použít vždy jen v jedné ze dvou Krizových místností, k displeji je v AV racku přiřazen jeden prezentační počítač zapojený do video matice. Na stěně před hlavním vchodem do místnosti bude umístěn dotykový panel řídícího systému, který bude využíván v režimu rezervačního systému. 2.3 Krizová místnost 2 (Malá) Jedná se o zasedací místnost obdélníkového tvaru, rohy místnosti budou zešikmeny příčkami a ve všech čtyřech rozích bude umístěna zobrazovací plocha. Celkem tedy 4 zobrazovací plochy, 4

5 umožňujících zobrazit 4 různé vstupní signály, přičemž nejběžnějším scénářem je zrcadlení signálů na protějších stranách pro zajištění náhledu na obrazové informace všem účastníkům jednání sedících okolo stolu. Jedna zobrazovací plocha bude s interaktivním dotykovým povrchem pro možnost pracovat interaktivně. K interaktivní zobrazovací ploše je v AV racku přiřazen prezentační počítač zapojený do videomatice. Uprostřed místnosti je stůl pro maximálně 14 lidí, obvykle pro 10. Dle domluvy a pro zachování prostoru bude na stole umístěno 10 audiokonferenčních jednotek s mikrofonem, diskutující se stisknutím tlačítka přihlásí o slovo a bude zároveň snímán otočnou kamerou patřící k systému videokonferenční komunikace. Jednotky audiokonferenčního systému budou umístěny tak aby na ně sedící kolem stolu pohodlně dosáhli, budou vybaveny mikrofonem na minimálně 500mm dlouhém husím krku. Pro vzdálenou spolupráci s dalšími pracovišti bude sloužit videokonferenční systém. Ozvučení místnosti bude řešeno stropními reproduktory a příslušnou zvukovou infrastrukturou. Obdobně jako ve velké místnosti je součástí řešení i kvalitní systém distribuce obrazových signálů pro flexibilní práci s nimi. Pro ovládání AV systému bude sloužit řídící systém, ovládaný pomocí dotykového panelu umístěného na stole. Dotykový panel bude možné připojit do dvou přípojných míst umístěných naproti sobě v čele stolu. V těchto dvou přípojných místech bude možné připojit do systému vstupy HDMI/DVI a Audio, například z doneseného notebooku. Do přípojného místa předsedajícího bude možné zapojit prezentační dotykový displej, pro něj bude určený konektor USB a DVI. Je uvažováno s jedním prezentačním displejem, který bude možné použít vždy jen v jedné ze dvou Krizových místností, k displeji je v AV racku přiřazen jeden prezentační počítač zapojený do video matice. Na stěně před hlavním vchodem do místnosti bude umístěn dotykový panel řídícího systému, který bude využíván v režimu rezervačního systému. 2.4 Operační středisko Jedná se o místnost operačního střediska se stoly operátorů. V čele místnosti bude umístěna velkoplošná zobrazovací stěna poskládaná z osmi bezokrajových LED LCD displejů s úhlopříčkou 55 a rozlišením full HD. Pro zobrazování více zdrojů (až 8 vstupních signálů připojených ze systémů obrazové distribuce) signálu bude sloužit grafický procesor. Jeho součástí je potřebné SW vybavení pro práci s LAN vrstvou zobrazování či management obrazových oken na stěně. Součástí systému je i řídící počítač a software pro ovládání zobrazování video stěny. Ke každému displeji video stěny bude přiveden vstup z video matice i vstup z grafického počítače. Paralelní zpracování signálu bude odolnější proti případné poruše některého z komponentů distribuce. Ozvučení místnosti bude řešeno párem reproduktorů po obou stranách zobrazovací stěny. Vše bude řízeno pomocí řídícího systému a předvoleb, detailní řízení grafického procesoru pomocí řídícího počítače. Pro vstupy ze systému operačního řízení je v každém ze 7 stolů (včetně stolu Rezervy operačního střediska/režie) počítáno s rozbočením signálu DVI, směřovaného na prostřední monitor na stole. Dále bude tento signál ze 7 stolů přes převodník po TP kabelu přiveden do video matice v serverovně. Obraz z operačního řízení bude tak možné zobrazit v obou místnostech Krizového řízení, na Velkoplošné zobrazovací stěně, případně i sdílet dále pomocí videokonferenčního spojení. Pro systém velkoplošné zobrazovací stěny bude část technologie umístěna ve dvou spojených skříňkách umístěných pod zobrazovací stěnou. Skříňky umožní průchod kabeláže z podlahy a k zobrazovací stěně. Ve skříňkách budou připraveny větrací otvory. 5

6 2.5 Rezerva operačního střediska/režie Jedná se o místnost, odkud bude oknem náhled do místnosti Operačního střediska. Je zde uvažováno s jedním rezervním pracovištěm pro operační středisko a pracovištěm obsluhy AV systému. Pro ovládaní AV systému bude sloužit dotykový panel a náhledový displej. Komunikace s jednotlivými místnostmi bude možná pomocí mikrofonu a sluchátek, případně reproduktorů. Bude zde umístěno přípojné místo pro připojení zdrojů signálu HDMI/DVI a Audio. 2.6 AV Rack, společná část Technologie AV systému bude umístěna ve dvou 19 AV racích výšky 45RU a rozměru 600(Š) x 800(D)mm umístěných v serverovně. Místnost musí být náležitě odvětrána/klimatizována. U AV racků budou zakončeny nárokované kabelové trasy (kabely nárokované v půdoryse). Společná část řešení je infrastrukturním zázemím pro jednotlivé místnosti. Dílčí infrastrukturní distribuční systémy a zvuku a obrazu, pracující se signály jednotlivých místností, se v této části provazují a vytvářejí tak z celého prostoru operačního střediska konzistentní audiovizuální prostor, ve které je možné flexibilně a efektivně pracovat se širokým spektrem příchozích a zdrojových AV signálů bez ohledu, na kterém pracovišti se právě nacházíte. Videosignály jsou směřovány přes maticový přepínač. Maticový přepínač je složen ze základního rámu s procesorovou jednotku a přídavných karet modulů. V maticovém přepínači jsou použity moduly vstupů HDMI, výstupů HDMI, vstupů HDMI po TP kabelech a modul výstupů HDMI po kabelech TP. Moduly podporují HDBaseT protokol. Mezi jednotlivými moduly je díky systému maticového přepínače libovolná konverze, tzn. lze směřovat libovolný vstup z libovolného modulu na libovolný výstup libovolného modulu. Modulární maticový systém umožňuje konfiguraci 33 vstupů x 33 výstupů Maticový přepínač umožňuje distribuci signálů až do rozlišení 1920x1200 obrazových bodů včetně rozlišení 1080p a to ve formě DVI či HDMI signálů. Maticový přepínač dále umožňuje speciální funkcí vypínat podporu HDCP, což je nezbytné pro distribuci videosignálu do videokonferenční jednotky, která HDCP nepodporuje. Pro zajištění funkčnosti systému je dále nutné aby maticový přepínač umožnil spravovat a emulovat EDID informace potřebné pro zajištění přenosu digitálních signálů. Distribuce k zobrazovačům v jednotlivých místnostech probíhá ve formě digitálních signálů, které jsou následně vedeny k zobrazovačům po TP kabelech, zde jsou pomocí převodníku převedeny opět na HDMI(DVI) signál. Spolu s distribucí video signálu (obrazových signálů) je zajištěna distribuce audio signálů a to pomocí vyspělého DSP mixážního maticového systému. Audio signály příslušné videosignálům jsou do DSP systému zapojeny z výstupů modulárního maticového přepínače z výstupní karty HDMI, kde jsou k dispozici de-embedované audio signály z HDMI. Do systému jsou dále zapojeny eliminátory zpětné vazby pro zajištění reprodukce zvuku bez zpětné vazby. V DSP systému jsou použity vstupní karty s automatickým echo cancelingem k potlačení příchozího signálu z distribuce, který snímají mikrofony. DSP systém umožňuje i případné další rozšíření. Pro příjem TV signálu je určeno 6x DVB-T (DVB-S) tunerů, obraz z těchto tunerů bude distribuován pomocí matice, tak aby byl možný zobrazit ve všech třech místnostech. Pro vstupy z dalších zdrojů PČR jsou na videomatici ponechány volné vstupy: 3x HDMI/DVI, 4x vstup po TP kabelech ke kterým je možné doplnit převodníky na HDMI/DVI. Jako rezerva pro další možné výstupní zařízení jsou ponechány volné výstupy: 2x HDMI/DVI, 1x výstup po TP kabelu ke kterému je možné doplnit převodník na HDMI/DVI. Další společnou částí řešení je systém záznamu obrazu a zvuku a to včetně záznamu videokonferencí. Pro snímání obrazu a zvuku budou sloužit mikrofony a kamery umístěné v místnostech a navázané na videokonferenční jednotky. Tyto se po navázání komunikace se záznamovým serverem využijí pro realizaci záznamu a to jak z pohledu záznamu místního jednání v místnostech jako takového, tak z pohledu záznamu jednání s připojenými vzdálenými účastníky. Záznamy lze distribuovat v mnoha formátech a přehrávat na pevném PC i mobilním zařízení. Konfigurace umožňuje nahrávat až 5 současných videokonferencí a 2 z nich živě streamovat. 6

7 Základní dílčí registrační a propojovací infrastruktura je řešena v návaznosti na pilotní projekt PČR SčK a usnadní navázání se na něj v plném rozsahu. Je nezbytné, aby dodávaná infrastruktura výkonnostně umožnila v budoucím období případné rozšíření (SW, licenčně) o modul multisite. Ten by měl zajistit jednotkám v zasedacích místnostech systémové (infrastrukturní, nezávislé na jednotkách jako takových) a řízené vícenásobné propojování až 8 stran v kvalitě full HD. Pro ovládání veškeré AV techniky v jednotlivých místnostech, ovládání osvětlení, je v místnostech instalován řídicí systém s dotykovými panely. Řídící jednotka bude umístěna v AV racku s technikou, a umožňuje ovládání koncových zařízení a zařízení pro distribuci signálů po sériovém rozhraní, dále umožňuje komunikaci se systémem budovy pomocí převodníku KNX pro ovládání osvětlení. Uživatel ovládá celý systém z dotykových panelů které jsou po IP propojeny s řídicí jednotkou. Dle požadavku uživatele, bude součástí dodávky AV techniky aplikace pro emulaci dotykového panelu. Tato aplikace je určená pro instalaci na PC uživatelele, je kompatibilní s Windows XP, 7 a 8. Pomocí této aplikace je možné ovládat prvky technologie ovládané pomocí řídícího systému. Je uvažováno s 9ti licencemi. Řídící systém bude možné propojit se systémem ovládání dveří EKV, pro tento účel je možno využít bezpotenciálových kontaktů, rozhraní RS-232, nebo Ethernet. 2.7 Rezervační systém Rezervační systém bude používán pro obě místnosti Krizového řízení, dva dotykové panely budou umístěny na stěně u vchodu do místností. Rezervační systém je složen ze softwarové aplikace, která je nainstalována na dedikovaném kontroléru řídícího systému. Rezervační systém umožňuje plánovat a spravovat obě místnosti pomocí dotykových panelů. Systém se dá případně do budoucna rozšířit o další místnosti. Kontrolér komunikuje s aplikačním serverem Exchange prostřednictvím LAN. Klíčovou vlastností je plugin pro MS Exchange, který slouží pro plánování místností. Systém umožňuje pomocí panelu zobrazit časový plán, dokončit nebo prodloužit stávající událost, rezervovat místnost. Pro fungování rezervačního systému je nutný server MS Exchange. Rozmístění prvků AV techniky v místnosti je patrné z výkresu půdorysu, funkčnost pak ze schématu zapojení audio a video signálů a schématu zapojení řídicího systému. 3 POPIS STANDARDŮ INSTALACE 3.1 Technologické postupy Před instalací se odpovědný pracovník seznámí s projektovou dokumentací, návody k obsluze instalovaných zařízení a s instalačními postupy doporučenými výrobci. Během instalace dodržuje tato pravidla a postupuje podle projektové dokumentace. Napájení technologie (interface, řídicí systémy, AV technika aj.): Napájení technologií je ze stejné fáze jako projektory a zdroje signálů Rozvody napětí budou provedeny dle ČSN, třívodičově. Provedení kabeláže: 7

8 Vedení kabelů bude provedeno v elektroinstalačních lištách, kabelových kanálech a žlabech, ve stěnách ve standardních chráničkách, případně v sádrokartonu i volně Volně vedené kabely jsou vhodně vyvázány v pravidelných intervalech. Při vedení kabelů je třeba dbát na prostorové odstupy signálových kabelů od kabelů silových Montážní lišty a kanály musí být namontovány pečlivě, rovně, v lomeních se používají originální spojky Kabely musí být přehledně označeny (vyvazovací páskou se štítkem a nestíratelným popisem pomocí lihového fixu, popř. přímo nestíratelným popisem na kabelu většího průměru) tak, aby při demontáži přístroje (např. z důvodu servisu) bylo při použití dokumentace jasné, který kabel patří do kterého konektoru. Umožní-li to situace, je vhodné při protahování kabelů (obtížnými a nepřístupnými trasami) nechat několik kabelů do rezervy (CAT5 aj.), případně nechat volnou chráničku s protahovacím drátem pro případné budoucí rozšíření systému. Konektory musí být napájeny kvalitně, bez studených spojů, kabely musí být zajištěny proti vytržení. Konektory, se kterými se často manipuluje, musí mít konektory napájeny buď od výrobce kabelu, nebo musí být použity kvalitní kovové krytky, které umožňují pevné uchycení kabelu. Všechny konektory, které budou v instalaci pevně zapojeny, je třeba standardním způsobem zajistit proti vytažení (západky, šrouby) U všech kabelů je třeba dbát na správné zapojení konektorů a správnou polaritu signálů. Tam, kde je to možné, budou kabely ihned po montáži konektoru proměřeny a vyzkoušeny. Při montáži konektorů je třeba důsledně dodržovat barevné značení jednotlivých žil na kabelech Instalace ozvučení: Pro montáž reproduktorových soustav je třeba volit vhodný montážní materiál s ohledem na hmotnost reprosoustavy, charakter a materiál stěny Reproduktory je třeba v místnosti rozmístit vhodně dle zásad prostorové akustiky, dle dispozicí místnosti, dle vyzařovacích charakteristik reproduktorů a s ohledem na možný vznik zpětné vazby Při instalaci stereofonních a vícekanálových ozvučovacích systémů je třeba důkladně dbát na správné zapojení jednotlivých kanálů (neprohazovat levý a pravý kanál a pod.) a ostatních propojení důsledně dle manuálů výrobce a projektové dokumentace Při instalaci reproduktorových soustav je třeba dbát na správnou polaritu reproduktorových kabelů. Montáž přístrojových stojanů (racků): Přístroje je do přístrojových skříní třeba namontovat jednak z hlediska ergonomických (nejčastěji používané přístroje do přístupné výšky, jednak dle technických hledisek (tepelné vyzařování - přístroje vyzařující teplo do dolních částí a nechat větrací mezery, bezdrátové přístroje antény v horní části aj.) Pro přístroje, které nemají standardní montážní úchyty do přístrojové skříně, je třeba použít vhodné police přístrojových skříní. Police musí být dimenzovány na hmotnost přístrojů a v případě potřeby musí mít úchyty v přední i zadní části racku. Přístroje musí být k policím vhodným způsobem přichyceny (šroub, kombinace oboustranné samolepící pásky s vyvazovací páskou okolo přístroje a police aj.) Při montáži kabelů je třeba kabely nainstalovat a vyvázat přehledně a kabely musí být označeny U přístrojů musí být nechána taková délková rezerva, aby bylo možno přístroj snadno vyjmout ze servisních důvodů. Pevně připojené kabely k přístrojům (např. napájecí) nesmí 8

9 být vyvázány společně s ostatními, aby při vyjmutí přístroje nebylo nutno demontovat vyvázání Vedení kabeláže bude provedeno tak, aby na jedné straně byly silové a řídicí kabely a na straně druhé kabely signálové Pro napájení přístrojů v přístrojových skříních budou použity rozvodné panely s přepěťovou ochranou, nejlépe s montážním uchycením do přístrojové skříně. Pokud je možno, tak bude napájení z jedné fáze V přístrojové skříni je třeba zajistit dostatečné odvětrání s ohledem na vyzařované teplo. Větrání může být buď pasivní (větrací mřížky) nebo aktivní (ventilátory). Instalace silnoproudých rozvodů a rozvaděčů: Instalace a doplňování zařízení do silnoproudých rozvaděčů musí být v souladu s příslušnými ČSN - především ČSN , ČSN Kabely zapojované do rozvaděče musí být přehledně a úhledně taženy, vyvázány a označeny dle dokumentace V rozvaděči musí být popsány jednotlivé jističe, stykače a další zařízení Na hotový rozvaděč musí být ve spolupráci s revizním technikem udělána revize Pokud je při instalaci použit kabel s vodičem typu lanko ( licna ), nesmí být před montáží do šroubových svorek ocínován. Pro zpevnění konce lanka je třeba použít zpevňovací namačkávací koncovky. 3.2 Závěrečné ladění a testování funkčnosti zařízení Na konci instalace musí odpovědný pracovník, důkladně vyzkoušet funkčnost celé nainstalované sestavy, která zahrnuje následující kroky: Přístroje, které používají uživatelská nastavení a vyladění musí být před předáním instalace nastaveny a vyladěny. Zdroj signálu musí být zapojen do všech přípojných míst a tím otestována jejich funkčnost Všechny signálové cesty a případně všechny používané kombinace musí být vyzkoušeny Všechna zobrazovací zařízení a signálové zdroje do nich zapojené musí být vyzkoušeny Kompletní audio řetězec musí být vyzkoušen Obraz ze všech zdrojů signálů musí být stabilní a ostrý (dle zdroje použitého signálu), bez rušivých artefaktů (vlnění, moaré) Ozvučení musí být bez rušivých brumů a jiných artefaktů, musí být minimalizována možnost vzniku zpětné vazby, zvuk musí být spektrálně a úrovňově vyladěn 4 POŽADAVKY A NÁROKY OBECNĚ 4.1 Zvláštní nároky na systém Z hlediska zákonných obecných norem a předpisů nejsou na tento systém audiovizuální techniky kladeny žádné zvláštní nároky. Při instalaci, zejména data projekce, je však třeba dodržet některé prostorové vztahy, které vycházejí z fyzikálních a technických principů, na kterých tato technologie pracuje. Jedině při respektování těchto podmínek lze dosáhnout optimální výsledek a zužitkovat veškerý technický potenciál daných zařízení. Při data projekci jde zvláště o vztah a umístění projektoru a projekční 9

10 plochy, tedy sledování projekční osy (podušková horizontální i vertikální zkreslení rozsah dokorigování), vzdálenosti ve vztahu k velikosti požadovaného obrazu a ubývání jasu (viz vlastnosti objektivu a možnosti jeho ostření, světelný výkon projektoru v ANSI a optický zisk plátna) a v neposlední řadě jsou to i zákonitosti vyplývající z pozorovací vzdálenosti obrazu respondentem. Tady platí zjednodušeně pravidlo, že pozorovací vzdálenost obrazu by měla být v toleranci mezi 2x až 8x jeho výšky. Toto pravidlo souvisí s optikou a vlastnostmi lidského oka, které je schopno správně a plnohodnotně vnímat jen předměty a akce do určitých úhlů. 4.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN napětím SELV a samočinným odpojením vadné části od zdroje. Část zařízení již ve svém principu pracuje pouze s napětím bezpečným. 4.3 Určení prostředí Z hlediska působení vnějších vlivů bude dle v dotčených prostorech, dle ČSN a ČSN , ČSN ed.2 základní (resp. normální resp. obyčejné). 4.4 Protipožární opatření Z hlediska požární bezpečnosti musí být dodrženo utěsnění prostupů. Prostupy kabelů a jiných elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. Konstrukce utěsnění prostupů kabelových a jiných elektrických rozvodů musí odpovídat požadavkům ČSN čl , požární odolnost těsnění musí odpovídat požadavkům čl. 8.6 ČSN Ostatní viz požární zpráva. 4.5 Péče o životní prostředí Instalace zařízení a jeho používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu systému nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky. 4.6 Požadavky na jiné technologie Požadavky na ostatní technologie, stavbu, silnoproud a slaboproud jsou popsány v dokumentu nároky na ostatní profese Silnoproud Pro zajištění bezpečných a normou předepsaných technických podmínek provozu je nárokována oddělená el. technologická napájecí síť TN-S (bezproudové nulování), která by při správném provedení měla zabránit průnikům rušení a kolísání na síti do zařízení, zároveň snižuje možnost vzniku brumových zemních smyček, na které je tato technologie velmi citlivá. Při návrhu je nutno uvažovat s hodnotami příkonu zařízení v jednotlivých místnostech. Obecné zásady instalace rozvodů pro napájení AV techniky: Nulový a zemnící vodič musí být oddělený. Musí být zamezeno vzniku zemních smyček - všechny napájecí okruhy musí být uzemněny na stejný zemnící bod. Pokud je to možné, budou všechny napájecí okruhy pro AV techniku zapojeny na stejnou fázi. 10

11 Pokud je to možné, budou napájecí okruhy pro plátna, osvětlení, žaluzie a další spotřebiče nesouvisející s AV technikou, zapojeny na jiné fáze, než AV technika. V místnostech vybavených řídicím systémem budou všechny nároky 230VAC zapojeny paprskovitě (do hvězdy) bez přerušení vypínačem. Poblíž míst, kde bude nainstalována AV technika, nebudou silné zdroje elektromagnetického pole. Doporučujeme všechny napájecí zásuvky 230V pro AV techniku vybavit přepěťovou ochranou. viz. dokument stavební připravenost Slaboproud, strukturovaná kabeláž LAN, STA V rámci koordinačních činností požadujeme vybudování nároků strukturované kabeláže LAN a rozvodu STA Tabulka nároků na slaboproudé přívody definuje u příslušných koncových prvků potřebu zásuvek LAN a je také součástí této dokumentace viz dokument stavební připravenost. Pro možnost vzdálené správy zařízení AV techniky požadujeme vybudovat zabezpečenou a stabilní datovou konektivitu mezi technologií klienta a místem servisu. Vzdálená správa nesmí snížit nebo ohrozit zabezpečení dat klienta. Možnosti řešení zabezpečení dat - technologie není vůbec fyzicky propojena s ostatními daty nebo SW aplikacemi klienta - technologie je propojena s klientskou sítí, ale propojení je zabezpečeno a obě strany souhlasí s řešením a stupněm zabezpečení Osvětlení Osvětlovací tělesa v místnosti budou zapojena do okruhů tak, že umožní vypínání a nebo stmívání osvětlovacích těles u zobrazovací plochy nezávisle na ostatních osvětlovacích tělesech. V případě, že je v místnosti pouze jeden okruh osvětlení, budou osvětlovací tělesa nastavena tak, že nebudou přímo osvětlovat zobrazovací plochy či plátna Zařízení vzduchotechniky, klimatizace Požadujeme respektování uspořádání zařízení, tak aby nedocházelo k prostorové kolizi. Při návrhu klimatizace je nutno brát v úvahu ztrátové teplo vzniklé při provozu všech zařízení v příslušných prostorách EZS, EPS Požadujeme respektování uspořádání zařízení, tak aby nedocházelo k prostorové kolizi. 5 SERVIS 5.1 Preventivní prohlídka (Profylaxe) K dosažení maximálních provozních výkonů systémů, funkčních celků a zařízení po celou dobu jejich životnosti, k udržení záruky a k podchycení možných rizik v provozu systému v budoucnosti je nutné pravidelně kontrolovat zařízení a udržovat ho ve funkčním stavu. Doporučujeme minimálně 2x ročně provést preventivní prohlídku zařízení (profylaxi). Preventivní prohlídka běžně obsahuje tyto činnosti: 11

12 Vizuální kontrola a očista zařízení, běžná údržba zařízení, běžné seřízení projektorů, kalibrace obrazu, čištění vzduchových filtrů projektorů, kontrolu provozních hodin světelných zdrojů, kontrolu a otestování základních parametrů funkčních celků, prověření běžných funkcí systému. Zákazník získá jistotu 100% funkčnosti zařízení a jistotu udržení záruky. 5.2 Vzdálená správa Vzdálená servisní správa je služba, umožňující identifikaci a následnou analýzu zjištěné závady z jiného místa, než je místo provozu dané technologie. Hlavním cílem vzdálené správy je rychlá a účinná pomoc při řešení problémů, virtuální podpora uživatelů, úspora času a nákladů. Výhody vzdálené servisní správy: - identifikace a následná analýza nevyžaduje, při splnění podmínek provozu služby, výjezd technika - v případě, že se jedná o chybu obsluhy nebo chybu SW, je možné závadu odstranit bez výjezdu technika - před nutným výjezdem, je technik schopen urychlit analýzu problému a je patřičně vybaven nářadím, příp. náhradními díly Předpokladem vzdálené servisní správy je zabezpečená a stabilní datová konektivita mezi technologií klienta a místem servisu. Vzdálená správa nesmí snížit nebo ohrozit zabezpečení dat klienta. Možnosti řešení zabezpečení dat - technologie není vůbec (mechanicky) propojena s ostatními daty nebo SW aplikacemi klienta - technologie je propojena s klientskou sítí, ale propojení je zabezpečeno a obě strany souhlasí s řešením a stupněm zabezpečení 6 ZÁVĚR Tato dokumentace navrhuje optimální řešení vybavení prostor a je koncipována jako dokumentace pro výběr dodavatele. Tento projekt neřeší profese silnoproudu a slaboproudu. V Praze 08/2014 Zpracoval: Ing. Václav Jezbera 12

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.2511 Název projektu: Moderní škola

Více

Příloha č. 1: 1. 30ks počítačů s těmito parametry: 2. 2ks počítačů s těmito parametry: 3. Komunikační řešení:

Příloha č. 1: 1. 30ks počítačů s těmito parametry: 2. 2ks počítačů s těmito parametry: 3. Komunikační řešení: Příloha č. 1: Počítačové vybavení a služby pro - MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRUPKA, MASARYKOVA 461 1. 30ks počítačů s těmito parametry: - Počítač - CPU benchmark min. 1000 (PassMark www.cpubenchmark.net).

Více

Technická zpráva SO02 Parkovací terasy

Technická zpráva SO02 Parkovací terasy Technická zpráva SO02 Parkovací terasy 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 3 2 ÚVOD 4 3

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

Seznam techniky k pronájmu

Seznam techniky k pronájmu Seznam techniky k pronájmu Dataprojektory s nativním rozlišením XGA (1024 x 768 px) SANYO svítivost až 1500 ANSI Lm, hmotnost 2,4 kg 1.300,- Kč SANYO svítivost 2000 ANSI Lm, hmotnost 3,9 kg 2.000,- Kč

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Prostředky spolupráce v reálném čase

Prostředky spolupráce v reálném čase Prostředky spolupráce v reálném čase Jan Růžička Služby e-infrastruktury CESNET Unikátnost našich služeb Společně budovaná infrastruktura Přidaná hodnota centrálních prvků Obsah tvoří koncové prvky Propojení

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Notebook Počet: 22 Rozměry displeje: 15-16 HDD: alespoň 500 GB Klávesnice s numerickou částí Grafická karta: alespoň 1 GB, nutná podpora i v minoritních

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu stránka (6) Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka počítačové a didaktické techniky pro Základní školu Benešov, Dukelská 88 Nejedná se o zadávací řízení dle

Více

Kamery pro Krajinnou výstavu

Kamery pro Krajinnou výstavu Kamery pro Krajinnou výstavu Tento dokument definuje minimální požadavky na vybudování kamerového systému pro Krajinnou výstavu. Cílem instalace kamerového systému je zejména dokumentování dějů v prostorách

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro střední školy žadatele a příjemce 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Nejedná se o

Více

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ Tento dokument je nedílnou součástí celého projektu "slapobroud". Pořadová čísla položek v tomto dokumentu odkazují na výkresovou část. Pokud jsou v projektové dokumentaci

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Uvedené požadavky na technickou specifikaci jsou chápány jako minimální přípustné. Technická specifikace je nastavena níže uvedeným způsobem z důvodu zajištění

Více

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE)

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Příloha smlouvy č. 1 Popis zboží Kancelářský SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Kancelářský balík, který je plně kompatibilní s operačním systémem a je v hodný pro výuky. Balík obsahuje

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Bezpečí bez starostí. elektrická požární signalizace. analogový adresovatelný systém. konvenční systém

Bezpečí bez starostí. elektrická požární signalizace. analogový adresovatelný systém. konvenční systém Bezpečí bez starostí elektrická požární signalizace analogový adresovatelný systém konvenční systém Sídlo společnosti: Provozovna: Lites Liberec s.r.o. Oblouková 135 463 03 Stráž nad Nisou Lites Liberec

Více

Technická specifikace nabídky

Technická specifikace nabídky Příloha č. Dodatečné informace. PC učebna Technická specifikace nabídky Mark min. 3800), RAM GB, HDD 500GB, Ethernet Gb, WiFi 802.n (kompatibilní s IEEE 802.a/b/g), Bluetooth.0, min. x USB (min. 2x USB

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4

Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4 Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4 Seznam připojovaných technologií Řídicí systém Control4 Topení a klimatizace centrální zdroj

Více

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran Technické požadavky -přílohacelkem 8 stran Technické požadavky A) 16 kusů PC včetně operačního softwaru s následujícími parametry: Požadavek Splněno (doplňte: ano/ne) Vyplní žadatel (max. 18 znaků) RAM:

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x Gbit ethernetovými porty, 5x 100 Mbit porty, 1x

Více

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet )

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet ) Obsah dokumentace : - Technická zpráva - Schéma rozvaděče MaR část 1 - Schéma rozvaděče MaR část 2 - Schéma rozvaděče MaR část 3 - Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

TSC diagnostika. Prezentace programu

TSC diagnostika. Prezentace programu Prezentace programu Na následujících stránkách Vám představíme funkci programu TSC diagnostika, programu zajišťujícího zpětnou diagnostiku a vzdálenou správu digitální rozvodny TSX 48AF modularsystem.

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY...

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... Instalační manuál OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... 7 ZMĚNA ADRESY MODBUS... 10-2 - ÚVOD Síťový modul Ping

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel EXI Společná distribuce satelitní MF a IP álů přes satelitní koaxiální kabel Novinka Přehled Přehled 2 Úvod 3 EXI 3508 multipřepínač s integrovaným modemem 4 Technická data EXI 3508 5 EXI 01 modem 6 Technická

Více

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 je prostředek pro efektivní správu obsahu zasedání, řízení hlasování a diskuse, tvorbu usnesení a protokolů při zasedání městského

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení min. FullHD - 1920 1080; PROCESOR - PassMark min. 8200, min. 4 jádra, technologie

Více

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace 1. Dodávka ICT vybavení pro Otevřené informační centrum (OIC), včetně instalace 1.1. Popis současného stavu Poskytování služeb občanům je uskutečňováno

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54 DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ Serverové rozvaděče řady DSS mají zesílenou konstrukci, která jej předurčuje pro instalaci prvků s vyšší nosností

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Rozvojových projektů

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Rozvojových projektů Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Rozvojových projektů Podprogram e) bod ea) rozvoj informačních a komunikačních technologií Název projektu: Vybavení Auly Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II.

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Projekt Inovace ve vzdělávacím procesu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Bzenec, registrační číslo CZ.1.07/1.3.41/01.0038

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Technická specifikace k dílčí části 1 1. Identifikační údaje zakázky

Technická specifikace k dílčí části 1 1. Identifikační údaje zakázky Příloha č. 4 1 k Zadávací dokumentaci Technická specifikace k dílčí části 1 1. Identifikační údaje zakázky Označení zakázky Modernizace výuky na základních školách v Třinci multimediální vybavení opakované

Více

bezpečnost přenášená vzduchem

bezpečnost přenášená vzduchem CAMIBOX je profesionální stavebnicové Plug&Play řešení systému bezdrátového přenosu obrazu z IP CCTV kamer, v bezlicenčním pásmu, určené pro venkovní použití. ABOUT > Systém dokáže přenést data z mnoha

Více

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť.

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Komunikační zařízení s rozhraním ethernet Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Neustále se rozšiřující řada výrobků pro datovou komunikaci založenou na technologii Ethernet

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Plánujete stavět nebo renovovat bytový nebo rodinný dům? Nezapomeňte na kvalitní, dobře dimenzovanou a nadčasovou kabeláž, která je

Více

Systémová elektroinstalace základ inteligentní budovy

Systémová elektroinstalace základ inteligentní budovy Systémová elektroinstalace základ inteligentní budovy 25. dubna, Jan Průcha 2012 Insight Home, a.s. Osnova Představení společnosti Insight Home, a.s. Koncepty systémové elektroinstalace Hvězda / sběrnice

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENCE

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENCE STUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A EFEENCE KONTAKT Stakohome Network s.r.o. Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9 Hloubětín Tel.: 226 517 522 Fax: 226 517 379 Mobil: 776 780373, 776 780378 E-mail: konopasek@stakohome.cz,

Více

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk 1) Napájecí zdroj - Maximální výstupní výkon minimálně 400W - ATX verze minimálně 2.3 - Alespoň pasivní PFC - Ventilátor: 120mm - +12V větev minimálně s 32A (16A + 16A) - +5V větev minimálně s 16A - Napájecí

Více

Holešovská firma ELKO EP s.r.o. vyvinula a vyrábí komerčně nejúspěšnější systém inteligentní instalace pro rezidenční bydlení v České Republice

Holešovská firma ELKO EP s.r.o. vyvinula a vyrábí komerčně nejúspěšnější systém inteligentní instalace pro rezidenční bydlení v České Republice Holešovská firma ELKO EP s.r.o. vyvinula a vyrábí komerčně nejúspěšnější systém inteligentní instalace pro rezidenční bydlení v České Republice inels. V říjnu 2010 jsme oslavili 300. instalaci systému

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Základní technické požadavky ZTP-0505 určené pro telekomunikační systém PhoNet a platné od 1.5.2005

Základní technické požadavky ZTP-0505 určené pro telekomunikační systém PhoNet a platné od 1.5.2005 Základní technické požadavky ZTP-0505 určené pro telekomunikační systém PhoNet a platné od 1.5.2005 Tento dokument obsahuje celkový souhrn technických požadavků, které postihují různé varianty způsobu

Více

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o.

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o. Nabídka POS pokladen od provozovna: tel.: 573351740, 573351742, 573352830, fax.: 573352831 zpracoval: 775 111 583 strana 1 z 7 Úvod I. Základní charakteristika dodavatele Společnost byla založena v březnu

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2013 RouterBoard je dodáván s vyšší licencí L5. Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Monitorování důlního ovzduší MDO-01. číslo dokumentace: 210 18

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Monitorování důlního ovzduší MDO-01. číslo dokumentace: 210 18 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Monitorování důlního ovzduší MDO-01 číslo dokumentace: 210 18 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci,

Více

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s.

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. str. 1 z 10 Věc: Poptávka nabídky na dodávku výpočetní techniky První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. Vás jako zadavatel poptává k předložení nabídky na: dodávku materiálně technického vybavení multimediální

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

1. Základní informace 1

1. Základní informace 1 1. Základní informace 1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a na něj navazující vyhlášky stanoví v dotýkajících se profese elektro 1 Vybrané činnosti ve výstavbě 1 Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová.

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová. Produktový katalog 2009 In Zennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Název veřejné zakázky: ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Zadavatel: Základní škola Šumperk, 8. května 63, 787 01 Šumperk IČ: 008 52 317 Statutární orgán: Mgr. Radovan Pavelka, ředitel

Více