AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA VYBAVENÍ AV TECHNIKOU A ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba: Policejní prezidium ČR Místo stavby: Policejní prezidium ČR Dílčí část: AV technika Stupeň dokumentace: DVD - Dokumentace pro výběr dodavatele Investor: Ministerstvo vnitra ČR Projektant profese: Ing. Václav Jezbera AV MEDIA a.s., Pražská 63, Praha 10 Datum dokončení dokumentace: 08/2014

2 OBSAH 1 ÚVOD Výchozí podklady a jejich zohlednění v dokumentaci Účel dokumentace Účel, funkce a navrhovaná kapacita souboru technické vybavenosti Charakteristika provozu a prostředí technologie Začátek, konec a průběh provozních a distribučních tras rozvodů POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ Popis AV zařízení v jednotlivých místnostech Krizová místnost 1 (Velká) Krizová místnost 2 (Malá) Operační středisko Rezerva operačního střediska/režie AV Rack, společná část Rezervační systém POPIS STANDARDŮ INSTALACE Technologické postupy Závěrečné ladění a testování funkčnosti zařízení POŽADAVKY A NÁROKY OBECNĚ Zvláštní nároky na systém Ochrana před úrazem elektrickým proudem Určení prostředí Protipožární opatření Péče o životní prostředí Požadavky na jiné technologie Silnoproud Slaboproud, strukturovaná kabeláž LAN, STA Osvětlení Zařízení vzduchotechniky, klimatizace EZS, EPS SERVIS Preventivní prohlídka (Profylaxe) Vzdálená správa ZÁVĚR

3 1 ÚVOD 1.1 Výchozí podklady a jejich zohlednění v dokumentaci Stavební dokumentace - digitální podklady poskytnuté zpracovatelem stavební části Požadavky investora Požadavky uživatele Jednání se zástupci ostatních profesí a architektem 1.2 Účel dokumentace Projekt je zpracován na úrovni projektové dokumentace Audiovizuální techniky pro výběr dodavatele Tato technická zpráva popisuje navržené systémy a vysvětluje jejich funkcionalitu. 1.3 Účel, funkce a navrhovaná kapacita souboru technické vybavenosti Cílem návrhu celkové technické vybavenosti je zajistit funkční a koncepčně správné řešení dotčeného prostoru AV technikou na úrovni odpovídající potřebám uživatele. Návrh technologie zohledňuje dané prostorové dispozice, potřeby a požadavky investora a uživatele, návazné technologie a celkový účel stavby jako celku, se všemi jeho specifiky. Dotčené prostory. 2NP Krizová místnost 1 (Velká), Krizová místnost 2 (Malá), Operační středisko, Rezerva operačního střediska/režie, Serverovna AV Racky, Kuchyňka AV Rack. 1.4 Charakteristika provozu a prostředí technologie Zařízení může být umístěno pouze v prostorách a prostředích, které jsou stanoveny limity výrobce a jeho technickými podmínkami. Z hlediska životnosti se nedoporučuje zvýšená prašnost, vlhkost, extremně zvýšená teplota a otřesy. Pro provoz se orientačně předpokládá teplota v rozmezí 0 až +25 C, relativní vlhkost max. 65%. Některé prostory mají technologii rozdělenou na část, která je umístěna v technickém zázemí a část, která bude nutně umístěna v samotném prostoru. Technické zázemí je chápáno z hlediska pohybu osob jako pracoviště specializované, kam mají přístup pouze osoby vyškolené a odborně zdatné. Tomu odpovídá i záměr a návrh umístění technologie v technologickém 19 stojanu. Technické zázemí musí zajistit svým jiným vybavením doporučené provozní podmínky technologie. Jedná se zejména o zajištění provozní teploty v rozsahu (0 až +25) C s relativní vlhkostí max. 65%. Z hlediska životnosti se nedoporučuje zvýšená prašnost, vlhkost, extremně zvýšená teplota a otřesy. Veškerý návrh technologie, kabelových a signálových tras je navržen dle dotčených bezpečnostních norem. Prostorové uspořádání prezentačních zařízení a dalších periférií AV systému se odvíjí od jejich obsluhy a účelu (požadavek na přístup a dosažitelnost ovládacích prvků). 1.5 Začátek, konec a průběh provozních a distribučních tras rozvodů Komponenty audiovizuální techniky jsou mezi sebou propojeny kabelovými trasami signálovými pro přenos obsahu a řídících dat. Současně je celá technologie napojena na systém napájení. 3

4 2 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 2.1 Popis AV zařízení v jednotlivých místnostech 2.2 Krizová místnost 1 (Velká) Jedná se o zasedací místnost čtvercového tvaru, rohy místnosti budou zešikmeny příčkami a ve všech čtyřech rozích budou umístěny vždy dvě zobrazovací plochy nad sebou. Celkem tedy 8 zobrazovacích ploch, umožňujících zobrazit až 8 různých vstupních signálů, přičemž nejběžnějším scénářem je zrcadlení signálů na protějších stranách pro zajištění náhledu na obrazové informace všem účastníkům jednání sedících okolo kulatého stolu. Dvě zobrazovací plochy (umístěné opět na protějších stranách) budou s interaktivním dotykovým povrchem pro možnost pracovat interaktivně. Bude tak možné dle potřeby volit prezentační místo (vzhledem k charakteru místnosti a nábytku není definováno čelo), nebo pracovat na dvou problémech paralelně. K interaktivním zobrazovacím plochám je v AV racku přiřazena dvojice prezentačních počítačů zapojených do videomatice. Uprostřed místnosti je kruhový stůl pro 16 lidí. Uprostřed stolu je kruhový otvor, ve kterém bude umístěno 8 náhledových displejů (sestavené do čtverce po dvou na každé straně) a dvě otočné kamery pro snímání účastníků. Sedící tak ze všech míst budou mít dobrý náhled na informace zobrazující se přímo před nimi. Typicky se jedná o náhled na videokonferenční komunikaci protistrany a doprovodné podklady. Na stole bude umístěno 16 audiokonferenčních jednotek s mikrofonem, diskutující se stisknutím tlačítka přihlásí o slovo a bude zároveň snímán otočnou kamerou ve středu stolu. V kontextu umístění náhledových displejů uprostřed stolu tak vznikne ucelené řešení, kdy po přihlášení se do audio systému snímá účastníka kamera, který přirozeně dívá směrem ke kameře, neboť sleduje protistranu v náhledovém displeji před ním. Jednotky audiokonferenčního systému budou umístěny tak aby na ně sedící kolem stolu pohodlně dosáhli, budou vybaveny mikrofonem na minimálně 500mm dlouhém husím krku. Pro vzdálenou spolupráci s dalšími pracovišti bude sloužit výkonný videokonferenční systém. Technologicky se bude jednat o řešení navazující na pilotní projekt PČR SčK a využívající jeho infrastrukturní videokonferenční prvky. Ozvučení místnosti bude řešeno stropními reproduktory, přičemž zpracování zvuku vzhledem k množství jednajících a místní i vzdálené formě hlasové komunikace je realizováno na zvukové infrastruktuře (zvuková mixážní matice, zvukové procesory) tak, aby nedocházelo k rušivým zvukovým efektům (zpětná vazba, ozvěna při videokonferencích). Velmi podstatnou částí řešení místnosti je rozsáhlý video distribuční maticový systém. Jeho konfigurace umožní účastníkům flexibilně pracovat s velkým množstvím obrazových zdrojových signálů i množstvím cílových zobrazovacích zařízení. Pro ovládání AV systému bude sloužit řídící systém, ovládaný pomocí dotykového panelu umístěného na stole. Dotykový panel bude možné připojit do dvou přípojných míst umístěných naproti sobě v čele stolu. V těchto dvou přípojných místech bude možné připojit do systému vstupy HDMI/DVI a Audio, například z doneseného notebooku. Do přípojného místa předsedajícího bude možné zapojit prezentační dotykový displej, pro něj bude určený konektor USB a DVI. Je uvažováno s jedním prezentačním displejem, který bude možné použít vždy jen v jedné ze dvou Krizových místností, k displeji je v AV racku přiřazen jeden prezentační počítač zapojený do video matice. Na stěně před hlavním vchodem do místnosti bude umístěn dotykový panel řídícího systému, který bude využíván v režimu rezervačního systému. 2.3 Krizová místnost 2 (Malá) Jedná se o zasedací místnost obdélníkového tvaru, rohy místnosti budou zešikmeny příčkami a ve všech čtyřech rozích bude umístěna zobrazovací plocha. Celkem tedy 4 zobrazovací plochy, 4

5 umožňujících zobrazit 4 různé vstupní signály, přičemž nejběžnějším scénářem je zrcadlení signálů na protějších stranách pro zajištění náhledu na obrazové informace všem účastníkům jednání sedících okolo stolu. Jedna zobrazovací plocha bude s interaktivním dotykovým povrchem pro možnost pracovat interaktivně. K interaktivní zobrazovací ploše je v AV racku přiřazen prezentační počítač zapojený do videomatice. Uprostřed místnosti je stůl pro maximálně 14 lidí, obvykle pro 10. Dle domluvy a pro zachování prostoru bude na stole umístěno 10 audiokonferenčních jednotek s mikrofonem, diskutující se stisknutím tlačítka přihlásí o slovo a bude zároveň snímán otočnou kamerou patřící k systému videokonferenční komunikace. Jednotky audiokonferenčního systému budou umístěny tak aby na ně sedící kolem stolu pohodlně dosáhli, budou vybaveny mikrofonem na minimálně 500mm dlouhém husím krku. Pro vzdálenou spolupráci s dalšími pracovišti bude sloužit videokonferenční systém. Ozvučení místnosti bude řešeno stropními reproduktory a příslušnou zvukovou infrastrukturou. Obdobně jako ve velké místnosti je součástí řešení i kvalitní systém distribuce obrazových signálů pro flexibilní práci s nimi. Pro ovládání AV systému bude sloužit řídící systém, ovládaný pomocí dotykového panelu umístěného na stole. Dotykový panel bude možné připojit do dvou přípojných míst umístěných naproti sobě v čele stolu. V těchto dvou přípojných místech bude možné připojit do systému vstupy HDMI/DVI a Audio, například z doneseného notebooku. Do přípojného místa předsedajícího bude možné zapojit prezentační dotykový displej, pro něj bude určený konektor USB a DVI. Je uvažováno s jedním prezentačním displejem, který bude možné použít vždy jen v jedné ze dvou Krizových místností, k displeji je v AV racku přiřazen jeden prezentační počítač zapojený do video matice. Na stěně před hlavním vchodem do místnosti bude umístěn dotykový panel řídícího systému, který bude využíván v režimu rezervačního systému. 2.4 Operační středisko Jedná se o místnost operačního střediska se stoly operátorů. V čele místnosti bude umístěna velkoplošná zobrazovací stěna poskládaná z osmi bezokrajových LED LCD displejů s úhlopříčkou 55 a rozlišením full HD. Pro zobrazování více zdrojů (až 8 vstupních signálů připojených ze systémů obrazové distribuce) signálu bude sloužit grafický procesor. Jeho součástí je potřebné SW vybavení pro práci s LAN vrstvou zobrazování či management obrazových oken na stěně. Součástí systému je i řídící počítač a software pro ovládání zobrazování video stěny. Ke každému displeji video stěny bude přiveden vstup z video matice i vstup z grafického počítače. Paralelní zpracování signálu bude odolnější proti případné poruše některého z komponentů distribuce. Ozvučení místnosti bude řešeno párem reproduktorů po obou stranách zobrazovací stěny. Vše bude řízeno pomocí řídícího systému a předvoleb, detailní řízení grafického procesoru pomocí řídícího počítače. Pro vstupy ze systému operačního řízení je v každém ze 7 stolů (včetně stolu Rezervy operačního střediska/režie) počítáno s rozbočením signálu DVI, směřovaného na prostřední monitor na stole. Dále bude tento signál ze 7 stolů přes převodník po TP kabelu přiveden do video matice v serverovně. Obraz z operačního řízení bude tak možné zobrazit v obou místnostech Krizového řízení, na Velkoplošné zobrazovací stěně, případně i sdílet dále pomocí videokonferenčního spojení. Pro systém velkoplošné zobrazovací stěny bude část technologie umístěna ve dvou spojených skříňkách umístěných pod zobrazovací stěnou. Skříňky umožní průchod kabeláže z podlahy a k zobrazovací stěně. Ve skříňkách budou připraveny větrací otvory. 5

6 2.5 Rezerva operačního střediska/režie Jedná se o místnost, odkud bude oknem náhled do místnosti Operačního střediska. Je zde uvažováno s jedním rezervním pracovištěm pro operační středisko a pracovištěm obsluhy AV systému. Pro ovládaní AV systému bude sloužit dotykový panel a náhledový displej. Komunikace s jednotlivými místnostmi bude možná pomocí mikrofonu a sluchátek, případně reproduktorů. Bude zde umístěno přípojné místo pro připojení zdrojů signálu HDMI/DVI a Audio. 2.6 AV Rack, společná část Technologie AV systému bude umístěna ve dvou 19 AV racích výšky 45RU a rozměru 600(Š) x 800(D)mm umístěných v serverovně. Místnost musí být náležitě odvětrána/klimatizována. U AV racků budou zakončeny nárokované kabelové trasy (kabely nárokované v půdoryse). Společná část řešení je infrastrukturním zázemím pro jednotlivé místnosti. Dílčí infrastrukturní distribuční systémy a zvuku a obrazu, pracující se signály jednotlivých místností, se v této části provazují a vytvářejí tak z celého prostoru operačního střediska konzistentní audiovizuální prostor, ve které je možné flexibilně a efektivně pracovat se širokým spektrem příchozích a zdrojových AV signálů bez ohledu, na kterém pracovišti se právě nacházíte. Videosignály jsou směřovány přes maticový přepínač. Maticový přepínač je složen ze základního rámu s procesorovou jednotku a přídavných karet modulů. V maticovém přepínači jsou použity moduly vstupů HDMI, výstupů HDMI, vstupů HDMI po TP kabelech a modul výstupů HDMI po kabelech TP. Moduly podporují HDBaseT protokol. Mezi jednotlivými moduly je díky systému maticového přepínače libovolná konverze, tzn. lze směřovat libovolný vstup z libovolného modulu na libovolný výstup libovolného modulu. Modulární maticový systém umožňuje konfiguraci 33 vstupů x 33 výstupů Maticový přepínač umožňuje distribuci signálů až do rozlišení 1920x1200 obrazových bodů včetně rozlišení 1080p a to ve formě DVI či HDMI signálů. Maticový přepínač dále umožňuje speciální funkcí vypínat podporu HDCP, což je nezbytné pro distribuci videosignálu do videokonferenční jednotky, která HDCP nepodporuje. Pro zajištění funkčnosti systému je dále nutné aby maticový přepínač umožnil spravovat a emulovat EDID informace potřebné pro zajištění přenosu digitálních signálů. Distribuce k zobrazovačům v jednotlivých místnostech probíhá ve formě digitálních signálů, které jsou následně vedeny k zobrazovačům po TP kabelech, zde jsou pomocí převodníku převedeny opět na HDMI(DVI) signál. Spolu s distribucí video signálu (obrazových signálů) je zajištěna distribuce audio signálů a to pomocí vyspělého DSP mixážního maticového systému. Audio signály příslušné videosignálům jsou do DSP systému zapojeny z výstupů modulárního maticového přepínače z výstupní karty HDMI, kde jsou k dispozici de-embedované audio signály z HDMI. Do systému jsou dále zapojeny eliminátory zpětné vazby pro zajištění reprodukce zvuku bez zpětné vazby. V DSP systému jsou použity vstupní karty s automatickým echo cancelingem k potlačení příchozího signálu z distribuce, který snímají mikrofony. DSP systém umožňuje i případné další rozšíření. Pro příjem TV signálu je určeno 6x DVB-T (DVB-S) tunerů, obraz z těchto tunerů bude distribuován pomocí matice, tak aby byl možný zobrazit ve všech třech místnostech. Pro vstupy z dalších zdrojů PČR jsou na videomatici ponechány volné vstupy: 3x HDMI/DVI, 4x vstup po TP kabelech ke kterým je možné doplnit převodníky na HDMI/DVI. Jako rezerva pro další možné výstupní zařízení jsou ponechány volné výstupy: 2x HDMI/DVI, 1x výstup po TP kabelu ke kterému je možné doplnit převodník na HDMI/DVI. Další společnou částí řešení je systém záznamu obrazu a zvuku a to včetně záznamu videokonferencí. Pro snímání obrazu a zvuku budou sloužit mikrofony a kamery umístěné v místnostech a navázané na videokonferenční jednotky. Tyto se po navázání komunikace se záznamovým serverem využijí pro realizaci záznamu a to jak z pohledu záznamu místního jednání v místnostech jako takového, tak z pohledu záznamu jednání s připojenými vzdálenými účastníky. Záznamy lze distribuovat v mnoha formátech a přehrávat na pevném PC i mobilním zařízení. Konfigurace umožňuje nahrávat až 5 současných videokonferencí a 2 z nich živě streamovat. 6

7 Základní dílčí registrační a propojovací infrastruktura je řešena v návaznosti na pilotní projekt PČR SčK a usnadní navázání se na něj v plném rozsahu. Je nezbytné, aby dodávaná infrastruktura výkonnostně umožnila v budoucím období případné rozšíření (SW, licenčně) o modul multisite. Ten by měl zajistit jednotkám v zasedacích místnostech systémové (infrastrukturní, nezávislé na jednotkách jako takových) a řízené vícenásobné propojování až 8 stran v kvalitě full HD. Pro ovládání veškeré AV techniky v jednotlivých místnostech, ovládání osvětlení, je v místnostech instalován řídicí systém s dotykovými panely. Řídící jednotka bude umístěna v AV racku s technikou, a umožňuje ovládání koncových zařízení a zařízení pro distribuci signálů po sériovém rozhraní, dále umožňuje komunikaci se systémem budovy pomocí převodníku KNX pro ovládání osvětlení. Uživatel ovládá celý systém z dotykových panelů které jsou po IP propojeny s řídicí jednotkou. Dle požadavku uživatele, bude součástí dodávky AV techniky aplikace pro emulaci dotykového panelu. Tato aplikace je určená pro instalaci na PC uživatelele, je kompatibilní s Windows XP, 7 a 8. Pomocí této aplikace je možné ovládat prvky technologie ovládané pomocí řídícího systému. Je uvažováno s 9ti licencemi. Řídící systém bude možné propojit se systémem ovládání dveří EKV, pro tento účel je možno využít bezpotenciálových kontaktů, rozhraní RS-232, nebo Ethernet. 2.7 Rezervační systém Rezervační systém bude používán pro obě místnosti Krizového řízení, dva dotykové panely budou umístěny na stěně u vchodu do místností. Rezervační systém je složen ze softwarové aplikace, která je nainstalována na dedikovaném kontroléru řídícího systému. Rezervační systém umožňuje plánovat a spravovat obě místnosti pomocí dotykových panelů. Systém se dá případně do budoucna rozšířit o další místnosti. Kontrolér komunikuje s aplikačním serverem Exchange prostřednictvím LAN. Klíčovou vlastností je plugin pro MS Exchange, který slouží pro plánování místností. Systém umožňuje pomocí panelu zobrazit časový plán, dokončit nebo prodloužit stávající událost, rezervovat místnost. Pro fungování rezervačního systému je nutný server MS Exchange. Rozmístění prvků AV techniky v místnosti je patrné z výkresu půdorysu, funkčnost pak ze schématu zapojení audio a video signálů a schématu zapojení řídicího systému. 3 POPIS STANDARDŮ INSTALACE 3.1 Technologické postupy Před instalací se odpovědný pracovník seznámí s projektovou dokumentací, návody k obsluze instalovaných zařízení a s instalačními postupy doporučenými výrobci. Během instalace dodržuje tato pravidla a postupuje podle projektové dokumentace. Napájení technologie (interface, řídicí systémy, AV technika aj.): Napájení technologií je ze stejné fáze jako projektory a zdroje signálů Rozvody napětí budou provedeny dle ČSN, třívodičově. Provedení kabeláže: 7

8 Vedení kabelů bude provedeno v elektroinstalačních lištách, kabelových kanálech a žlabech, ve stěnách ve standardních chráničkách, případně v sádrokartonu i volně Volně vedené kabely jsou vhodně vyvázány v pravidelných intervalech. Při vedení kabelů je třeba dbát na prostorové odstupy signálových kabelů od kabelů silových Montážní lišty a kanály musí být namontovány pečlivě, rovně, v lomeních se používají originální spojky Kabely musí být přehledně označeny (vyvazovací páskou se štítkem a nestíratelným popisem pomocí lihového fixu, popř. přímo nestíratelným popisem na kabelu většího průměru) tak, aby při demontáži přístroje (např. z důvodu servisu) bylo při použití dokumentace jasné, který kabel patří do kterého konektoru. Umožní-li to situace, je vhodné při protahování kabelů (obtížnými a nepřístupnými trasami) nechat několik kabelů do rezervy (CAT5 aj.), případně nechat volnou chráničku s protahovacím drátem pro případné budoucí rozšíření systému. Konektory musí být napájeny kvalitně, bez studených spojů, kabely musí být zajištěny proti vytržení. Konektory, se kterými se často manipuluje, musí mít konektory napájeny buď od výrobce kabelu, nebo musí být použity kvalitní kovové krytky, které umožňují pevné uchycení kabelu. Všechny konektory, které budou v instalaci pevně zapojeny, je třeba standardním způsobem zajistit proti vytažení (západky, šrouby) U všech kabelů je třeba dbát na správné zapojení konektorů a správnou polaritu signálů. Tam, kde je to možné, budou kabely ihned po montáži konektoru proměřeny a vyzkoušeny. Při montáži konektorů je třeba důsledně dodržovat barevné značení jednotlivých žil na kabelech Instalace ozvučení: Pro montáž reproduktorových soustav je třeba volit vhodný montážní materiál s ohledem na hmotnost reprosoustavy, charakter a materiál stěny Reproduktory je třeba v místnosti rozmístit vhodně dle zásad prostorové akustiky, dle dispozicí místnosti, dle vyzařovacích charakteristik reproduktorů a s ohledem na možný vznik zpětné vazby Při instalaci stereofonních a vícekanálových ozvučovacích systémů je třeba důkladně dbát na správné zapojení jednotlivých kanálů (neprohazovat levý a pravý kanál a pod.) a ostatních propojení důsledně dle manuálů výrobce a projektové dokumentace Při instalaci reproduktorových soustav je třeba dbát na správnou polaritu reproduktorových kabelů. Montáž přístrojových stojanů (racků): Přístroje je do přístrojových skříní třeba namontovat jednak z hlediska ergonomických (nejčastěji používané přístroje do přístupné výšky, jednak dle technických hledisek (tepelné vyzařování - přístroje vyzařující teplo do dolních částí a nechat větrací mezery, bezdrátové přístroje antény v horní části aj.) Pro přístroje, které nemají standardní montážní úchyty do přístrojové skříně, je třeba použít vhodné police přístrojových skříní. Police musí být dimenzovány na hmotnost přístrojů a v případě potřeby musí mít úchyty v přední i zadní části racku. Přístroje musí být k policím vhodným způsobem přichyceny (šroub, kombinace oboustranné samolepící pásky s vyvazovací páskou okolo přístroje a police aj.) Při montáži kabelů je třeba kabely nainstalovat a vyvázat přehledně a kabely musí být označeny U přístrojů musí být nechána taková délková rezerva, aby bylo možno přístroj snadno vyjmout ze servisních důvodů. Pevně připojené kabely k přístrojům (např. napájecí) nesmí 8

9 být vyvázány společně s ostatními, aby při vyjmutí přístroje nebylo nutno demontovat vyvázání Vedení kabeláže bude provedeno tak, aby na jedné straně byly silové a řídicí kabely a na straně druhé kabely signálové Pro napájení přístrojů v přístrojových skříních budou použity rozvodné panely s přepěťovou ochranou, nejlépe s montážním uchycením do přístrojové skříně. Pokud je možno, tak bude napájení z jedné fáze V přístrojové skříni je třeba zajistit dostatečné odvětrání s ohledem na vyzařované teplo. Větrání může být buď pasivní (větrací mřížky) nebo aktivní (ventilátory). Instalace silnoproudých rozvodů a rozvaděčů: Instalace a doplňování zařízení do silnoproudých rozvaděčů musí být v souladu s příslušnými ČSN - především ČSN , ČSN Kabely zapojované do rozvaděče musí být přehledně a úhledně taženy, vyvázány a označeny dle dokumentace V rozvaděči musí být popsány jednotlivé jističe, stykače a další zařízení Na hotový rozvaděč musí být ve spolupráci s revizním technikem udělána revize Pokud je při instalaci použit kabel s vodičem typu lanko ( licna ), nesmí být před montáží do šroubových svorek ocínován. Pro zpevnění konce lanka je třeba použít zpevňovací namačkávací koncovky. 3.2 Závěrečné ladění a testování funkčnosti zařízení Na konci instalace musí odpovědný pracovník, důkladně vyzkoušet funkčnost celé nainstalované sestavy, která zahrnuje následující kroky: Přístroje, které používají uživatelská nastavení a vyladění musí být před předáním instalace nastaveny a vyladěny. Zdroj signálu musí být zapojen do všech přípojných míst a tím otestována jejich funkčnost Všechny signálové cesty a případně všechny používané kombinace musí být vyzkoušeny Všechna zobrazovací zařízení a signálové zdroje do nich zapojené musí být vyzkoušeny Kompletní audio řetězec musí být vyzkoušen Obraz ze všech zdrojů signálů musí být stabilní a ostrý (dle zdroje použitého signálu), bez rušivých artefaktů (vlnění, moaré) Ozvučení musí být bez rušivých brumů a jiných artefaktů, musí být minimalizována možnost vzniku zpětné vazby, zvuk musí být spektrálně a úrovňově vyladěn 4 POŽADAVKY A NÁROKY OBECNĚ 4.1 Zvláštní nároky na systém Z hlediska zákonných obecných norem a předpisů nejsou na tento systém audiovizuální techniky kladeny žádné zvláštní nároky. Při instalaci, zejména data projekce, je však třeba dodržet některé prostorové vztahy, které vycházejí z fyzikálních a technických principů, na kterých tato technologie pracuje. Jedině při respektování těchto podmínek lze dosáhnout optimální výsledek a zužitkovat veškerý technický potenciál daných zařízení. Při data projekci jde zvláště o vztah a umístění projektoru a projekční 9

10 plochy, tedy sledování projekční osy (podušková horizontální i vertikální zkreslení rozsah dokorigování), vzdálenosti ve vztahu k velikosti požadovaného obrazu a ubývání jasu (viz vlastnosti objektivu a možnosti jeho ostření, světelný výkon projektoru v ANSI a optický zisk plátna) a v neposlední řadě jsou to i zákonitosti vyplývající z pozorovací vzdálenosti obrazu respondentem. Tady platí zjednodušeně pravidlo, že pozorovací vzdálenost obrazu by měla být v toleranci mezi 2x až 8x jeho výšky. Toto pravidlo souvisí s optikou a vlastnostmi lidského oka, které je schopno správně a plnohodnotně vnímat jen předměty a akce do určitých úhlů. 4.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN napětím SELV a samočinným odpojením vadné části od zdroje. Část zařízení již ve svém principu pracuje pouze s napětím bezpečným. 4.3 Určení prostředí Z hlediska působení vnějších vlivů bude dle v dotčených prostorech, dle ČSN a ČSN , ČSN ed.2 základní (resp. normální resp. obyčejné). 4.4 Protipožární opatření Z hlediska požární bezpečnosti musí být dodrženo utěsnění prostupů. Prostupy kabelů a jiných elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. Konstrukce utěsnění prostupů kabelových a jiných elektrických rozvodů musí odpovídat požadavkům ČSN čl , požární odolnost těsnění musí odpovídat požadavkům čl. 8.6 ČSN Ostatní viz požární zpráva. 4.5 Péče o životní prostředí Instalace zařízení a jeho používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu systému nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky. 4.6 Požadavky na jiné technologie Požadavky na ostatní technologie, stavbu, silnoproud a slaboproud jsou popsány v dokumentu nároky na ostatní profese Silnoproud Pro zajištění bezpečných a normou předepsaných technických podmínek provozu je nárokována oddělená el. technologická napájecí síť TN-S (bezproudové nulování), která by při správném provedení měla zabránit průnikům rušení a kolísání na síti do zařízení, zároveň snižuje možnost vzniku brumových zemních smyček, na které je tato technologie velmi citlivá. Při návrhu je nutno uvažovat s hodnotami příkonu zařízení v jednotlivých místnostech. Obecné zásady instalace rozvodů pro napájení AV techniky: Nulový a zemnící vodič musí být oddělený. Musí být zamezeno vzniku zemních smyček - všechny napájecí okruhy musí být uzemněny na stejný zemnící bod. Pokud je to možné, budou všechny napájecí okruhy pro AV techniku zapojeny na stejnou fázi. 10

11 Pokud je to možné, budou napájecí okruhy pro plátna, osvětlení, žaluzie a další spotřebiče nesouvisející s AV technikou, zapojeny na jiné fáze, než AV technika. V místnostech vybavených řídicím systémem budou všechny nároky 230VAC zapojeny paprskovitě (do hvězdy) bez přerušení vypínačem. Poblíž míst, kde bude nainstalována AV technika, nebudou silné zdroje elektromagnetického pole. Doporučujeme všechny napájecí zásuvky 230V pro AV techniku vybavit přepěťovou ochranou. viz. dokument stavební připravenost Slaboproud, strukturovaná kabeláž LAN, STA V rámci koordinačních činností požadujeme vybudování nároků strukturované kabeláže LAN a rozvodu STA Tabulka nároků na slaboproudé přívody definuje u příslušných koncových prvků potřebu zásuvek LAN a je také součástí této dokumentace viz dokument stavební připravenost. Pro možnost vzdálené správy zařízení AV techniky požadujeme vybudovat zabezpečenou a stabilní datovou konektivitu mezi technologií klienta a místem servisu. Vzdálená správa nesmí snížit nebo ohrozit zabezpečení dat klienta. Možnosti řešení zabezpečení dat - technologie není vůbec fyzicky propojena s ostatními daty nebo SW aplikacemi klienta - technologie je propojena s klientskou sítí, ale propojení je zabezpečeno a obě strany souhlasí s řešením a stupněm zabezpečení Osvětlení Osvětlovací tělesa v místnosti budou zapojena do okruhů tak, že umožní vypínání a nebo stmívání osvětlovacích těles u zobrazovací plochy nezávisle na ostatních osvětlovacích tělesech. V případě, že je v místnosti pouze jeden okruh osvětlení, budou osvětlovací tělesa nastavena tak, že nebudou přímo osvětlovat zobrazovací plochy či plátna Zařízení vzduchotechniky, klimatizace Požadujeme respektování uspořádání zařízení, tak aby nedocházelo k prostorové kolizi. Při návrhu klimatizace je nutno brát v úvahu ztrátové teplo vzniklé při provozu všech zařízení v příslušných prostorách EZS, EPS Požadujeme respektování uspořádání zařízení, tak aby nedocházelo k prostorové kolizi. 5 SERVIS 5.1 Preventivní prohlídka (Profylaxe) K dosažení maximálních provozních výkonů systémů, funkčních celků a zařízení po celou dobu jejich životnosti, k udržení záruky a k podchycení možných rizik v provozu systému v budoucnosti je nutné pravidelně kontrolovat zařízení a udržovat ho ve funkčním stavu. Doporučujeme minimálně 2x ročně provést preventivní prohlídku zařízení (profylaxi). Preventivní prohlídka běžně obsahuje tyto činnosti: 11

12 Vizuální kontrola a očista zařízení, běžná údržba zařízení, běžné seřízení projektorů, kalibrace obrazu, čištění vzduchových filtrů projektorů, kontrolu provozních hodin světelných zdrojů, kontrolu a otestování základních parametrů funkčních celků, prověření běžných funkcí systému. Zákazník získá jistotu 100% funkčnosti zařízení a jistotu udržení záruky. 5.2 Vzdálená správa Vzdálená servisní správa je služba, umožňující identifikaci a následnou analýzu zjištěné závady z jiného místa, než je místo provozu dané technologie. Hlavním cílem vzdálené správy je rychlá a účinná pomoc při řešení problémů, virtuální podpora uživatelů, úspora času a nákladů. Výhody vzdálené servisní správy: - identifikace a následná analýza nevyžaduje, při splnění podmínek provozu služby, výjezd technika - v případě, že se jedná o chybu obsluhy nebo chybu SW, je možné závadu odstranit bez výjezdu technika - před nutným výjezdem, je technik schopen urychlit analýzu problému a je patřičně vybaven nářadím, příp. náhradními díly Předpokladem vzdálené servisní správy je zabezpečená a stabilní datová konektivita mezi technologií klienta a místem servisu. Vzdálená správa nesmí snížit nebo ohrozit zabezpečení dat klienta. Možnosti řešení zabezpečení dat - technologie není vůbec (mechanicky) propojena s ostatními daty nebo SW aplikacemi klienta - technologie je propojena s klientskou sítí, ale propojení je zabezpečeno a obě strany souhlasí s řešením a stupněm zabezpečení 6 ZÁVĚR Tato dokumentace navrhuje optimální řešení vybavení prostor a je koncipována jako dokumentace pro výběr dodavatele. Tento projekt neřeší profese silnoproudu a slaboproudu. V Praze 08/2014 Zpracoval: Ing. Václav Jezbera 12

AV MEDIA, a.s. 2. ROZSAH PLATNOSTI

AV MEDIA, a.s. 2. ROZSAH PLATNOSTI Strana 1 z 8 REALIZACE INSTALACÍ 1. 1. PŘEDMĚT Předmětem tohoto dokumentu je popsání technologických standardů instalací AV MEDIA pro externí spolupracovníky, resp. instalační firmy. 2. ROZSAH PLATNOSTI

Více

Příloha č. 2 obchodních podmínek Technická specifikace pro projekt Inovace výuky multimédií textová část

Příloha č. 2 obchodních podmínek Technická specifikace pro projekt Inovace výuky multimédií textová část Příloha č. 2 obchodních podmínek Technická specifikace pro projekt Inovace výuky multimédií textová část Záměr Zadáním výběrového řízení je doplnění audiovizuální techniky v posluchárně D3 Fakulty informatiky

Více

Příloha č. 3 ZD. Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Audiovizuální vybavení přednáškových a seminárních prostor

Příloha č. 3 ZD. Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Audiovizuální vybavení přednáškových a seminárních prostor Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze Audiovizuální vybavení přednáškových a seminárních prostor 1 Úvod Audiovizuálního vybavení přednáškových a seminárních prostor vychází z požadavků fakulty

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.2511 Název projektu: Moderní škola

Více

Koordinační dokumentace Audiovizuální techniky pro projekt CESEB v areálu Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 5, Brno.

Koordinační dokumentace Audiovizuální techniky pro projekt CESEB v areálu Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 5, Brno. Koordinační dokumentace Audiovizuální techniky pro projekt CESEB v areálu Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 5, Brno Finální verze Zadavatel: Masarykova univerzita se sídlem Žerotínovo nám. 617/9,

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Registrační číslo projektu: Název projektu: Střední škola Pohoda s.r.o., Na Vinici 2244, Litoměřice CZ.1.07/1.5.00/34.0613 Moderní škola Identifikační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah

TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Investor: Hala pro úpravu plochého skla parc. č. 269. 505, 506, 213/1, 213/4, 213/5, 213/6 v k.ú. Lázně Toušeň WINDOW HOLDING a.s. Stupeň projektu: Dokumentace pro provedení

Více

Projekt byl zpracován dle platných norem ČSN např. ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41 a dalších souvisejících norem a předpisů.

Projekt byl zpracován dle platných norem ČSN např. ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41 a dalších souvisejících norem a předpisů. 1 ÚVOD 1.1 PŘEDMĚT A ROZSAH PROJEKTU Předmětem této projektové dokumentace pro výběr zhotovitele je příprava a kompletace mobilního kamerového bodu, městského kamerového systému (dále jen MKS). Mobilní

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.4 - SK, EKV, DS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.4 - SK, EKV, DS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.4 - SK, EKV, DS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ

Více

PŘF UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE, LEVÁ A PRAVÁ RÝSOVNA

PŘF UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE, LEVÁ A PRAVÁ RÝSOVNA PŘF UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE, LEVÁ A PRAVÁ RÝSOVNA AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA VYBAVENÍ AV TECHNIKOU A ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM TECHNICKÝ POPIS ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba: PřF Univerzity Karlovy v Praze Místo

Více

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem Max. cena za kus Max. cena za ks Max. celkem za č. Předmět Počet ks bez DPH vč. DPH položky vč. DPH Požadavky 1 počítače do učebny 13 12 500,00 15 125,00 196 625,00 Parametry: dodání během 2. pololetí

Více

Jednací místnosti pro státní správu a jejich vybavení audiovizuální technikou pro efektivní sdílení informací. 2. 3. dubna 2007

Jednací místnosti pro státní správu a jejich vybavení audiovizuální technikou pro efektivní sdílení informací. 2. 3. dubna 2007 Jednací místnosti pro státní správu a jejich vybavení audiovizuální technikou pro efektivní sdílení informací. 2. 3. dubna 2007 Obsah jednotlivé prvky místnosti přední x zadní projekce místnosti pro ministerstva

Více

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE STAVBA : OPRAVA BYTU Č.8 (2.NP) ul. DEHTOVÁ Č.1450/9, OSTRAVA-VÍTKOVICE PROJEKTOVÁ ČÁST

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka MI-1240 Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion Montážní příručka Modul rozhraní MI1240 umožňuje připojení zdroje video signálu (například navigaci s výstupem RGB, DVD přehrávač nebo kameru) k displeji

Více

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka prezentační techniky a jazykové laboratoře

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka prezentační techniky a jazykové laboratoře Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka prezentační techniky a jazykové laboratoře Název projektu: Přírodní vědy moderně Reg. číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01592

Více

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Předmět projektu... 3 1.3 Soupis podkladů k projektu... 3 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4 1.4.1 Druhy sítí a napětí :... 4 1.4.2

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna

Více

VIDEOKONFERENČNÍ ŘEŠENÍ

VIDEOKONFERENČNÍ ŘEŠENÍ VIDEOKONFERENČNÍ ŘEŠENÍ 1. KOMPONENTY 1.1. HLAV NÍ VI DEOKON FEREN ČNÍ JEDNOTK A RadvisionScopia XT1000 Videokonferenční zařízení pro použití v konferenčních místnostech Full HD přenos a zobrazování -

Více

E L E K T R O I N S T A L A C E. Rekonstrukce elektroinstalace v učebně č. 509 Gymnázium, Mikulášské nám. 23, Plzeň

E L E K T R O I N S T A L A C E. Rekonstrukce elektroinstalace v učebně č. 509 Gymnázium, Mikulášské nám. 23, Plzeň zodpovědný projektant : stavebník: akce : část : Ing. arch. Václav Mastný vypracoval / kreslil : Ing. Ladislav Pilný Gymnázium Mikulášské náměstí 23, 326 00 Plzeň Rekonstrukce elektroinstalace v učebně

Více

Návod k obsluze auly UP Olomouc Přírodovědecké fakulty

Návod k obsluze auly UP Olomouc Přírodovědecké fakulty Návod k obsluze auly UP Olomouc Přírodovědecké fakulty Zapojení AV techniky v Aule UP má dvě centra kde je dislokovaná AV technika. Je to technika ve skříni vedle vedle podia a dále AV Rack v režii auly.

Více

Technická zpráva SO02 Parkovací terasy

Technická zpráva SO02 Parkovací terasy Technická zpráva SO02 Parkovací terasy 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 3 2 ÚVOD 4 3

Více

Příloha č. 20 k Č.j.: PPR-17905-10/ČJ-2012-990790. Technické podmínky

Příloha č. 20 k Č.j.: PPR-17905-10/ČJ-2012-990790. Technické podmínky INTEGROVANÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO POLICIE ČR Příloha č. 20 k Č.j.: PPR-17905-10/ČJ-2012-990790 Technické podmínky Technologie pro operační řízení operačních středisek Policie ČR a napojení na Národní informační

Více

1. OBSAH 2. ÚVOD 3. STRUČNÝ POPIS SLABOPROUDÝCH SYSTÉMŮ 4. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (STK)

1. OBSAH 2. ÚVOD 3. STRUČNÝ POPIS SLABOPROUDÝCH SYSTÉMŮ 4. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (STK) íobsah 1. OBSAH 2. ÚVOD 3. STRUČNÝ POPIS SLABOPROUDÝCH SYSTÉMŮ 4. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (STK) 4.1. Obecná specifikace technologie STK 4.2. Topologie STK 4.3. Vnitřní kabelové rozvody 4.3.1. Formáty značení

Více

Příloha č. 1: 1. 30ks počítačů s těmito parametry: 2. 2ks počítačů s těmito parametry: 3. Komunikační řešení:

Příloha č. 1: 1. 30ks počítačů s těmito parametry: 2. 2ks počítačů s těmito parametry: 3. Komunikační řešení: Příloha č. 1: Počítačové vybavení a služby pro - MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRUPKA, MASARYKOVA 461 1. 30ks počítačů s těmito parametry: - Počítač - CPU benchmark min. 1000 (PassMark www.cpubenchmark.net).

Více

HDMI kabely Nebalené kabely

HDMI kabely Nebalené kabely HDMI kabely Nebalené kabely B a l e n é k a b e l y ř a d a S TA N D A R D Balené kabely řada TECHLINE Balené kabely řada PROCLASS H i g h - e n d k a b e l y ř a d a H O M E T H E AT R E A d a p t é r

Více

Technická zpráva k prováděcímu projektu

Technická zpráva k prováděcímu projektu Ing. Jaromír Mazal-ELMA, projekční kancelář slaboproudu, Křiby 4706, 760 05 ZLÍN Zakázkové číslo : 18/2009 Technická zpráva k prováděcímu projektu Název stavby: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA SOKOLOVNY V LÍPĚ

Více

PT-17 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE POČÍTAČOVÝ PRŮMYSLOVÝ TERMINÁL PT-17

PT-17 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE POČÍTAČOVÝ PRŮMYSLOVÝ TERMINÁL PT-17 PT-17 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE POČÍTAČOVÝ PRŮMYSLOVÝ TERMINÁL PT-17 Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze se souhlasem

Více

1. Popis navrhovaných technologií

1. Popis navrhovaných technologií Příloha č. 1 - Specifikace zboží a popis systému 1. Popis navrhovaných technologií Systém CCTV Princip našeho návrhu spočívá ve změně stávajícího analogového systému přenosu a ukládání dat na technologii

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice Investor : Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 01 Hořice Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Elektroinstalace

Více

TEL. 737 239 672, 233 354 417 TEL. 737 239 672, 233 354 417. DVD srpen 2010 OBJEKT SO 01 - BUDOVA KCEV DATUM. F.1.4.i

TEL. 737 239 672, 233 354 417 TEL. 737 239 672, 233 354 417. DVD srpen 2010 OBJEKT SO 01 - BUDOVA KCEV DATUM. F.1.4.i ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL AUTOR ARCHITEKTONICKÉ I AUTOR I ) - PROSTOROVÁ AKUSTIKA A VYBAVENÍ SÁLŮ AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNOLOGIE OBSAH DOKUMENTACE OD 1xA4 tabelární část TECHNICKÁ ZPRÁVA TZ 6xA4 textová

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Seznam techniky k pronájmu

Seznam techniky k pronájmu Seznam techniky k pronájmu Dataprojektory s nativním rozlišením XGA (1024 x 768 px) SANYO svítivost až 1500 ANSI Lm, hmotnost 2,4 kg 1.300,- Kč SANYO svítivost 2000 ANSI Lm, hmotnost 3,9 kg 2.000,- Kč

Více

Technické informace pro montáž a provoz. Technické informace pro montáž a provoz. econtrol - Inteligentní komunikace pro bytové stanice.

Technické informace pro montáž a provoz. Technické informace pro montáž a provoz. econtrol - Inteligentní komunikace pro bytové stanice. Technické informace pro montáž a provoz econtrol - Inteligentní komunikace pro bytové stanice LOGOaktiv Systém umožňující vzdálené řízení, konfiguraci a dohled bytových stanic LOGOaktiv včetně vzdálených

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha Ing. arch. Michal Vondra AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT A.T.A. STUDIO ARCHITEKTONICKO TECHNICKÝ ATELIER IČ: 43014186 DIČ: CZ6206160334 ČÍSLO AUTORIZACE ČKA: 1319 Sídlo: Ing. arch. Michal Vondra Šumberova 2/329

Více

Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. : Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem 1.1 ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1 Název : Bytové družstvo Bukov

Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. : Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem 1.1 ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1 Název : Bytové družstvo Bukov Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 1.1 Název : Bytové družstvo Bukov Sídlo Odvětví Druh stavby Kraj Místo stavby : Velká Hradební 2336/8, : Telekomunikace : Strukturovaná kabeláž

Více

Dodatečné informace č. 1

Dodatečné informace č. 1 Dodatečné informace č. 1 1) Název zadavatele Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace 2) Název zakázky: Učíme se, vzděláváme se, bádáme moderně, efektivně, pro život

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

OBSAH PROJEKTU ZŠ RAKOVSKÉHO. Oprava rozvodu ÚT a podružné regulace PROJEKT MĚŘENÍ A REGULACE. Název

OBSAH PROJEKTU ZŠ RAKOVSKÉHO. Oprava rozvodu ÚT a podružné regulace PROJEKT MĚŘENÍ A REGULACE. Název OBSAH PROJEKTU AKCE: ZŠ RAKOVSKÉHO a podružné regulace PROJEKT MĚŘENÍ A REGULACE Poř.č. Název Textová část: 01 Technická zpráva 02 Specifikace zařízení M+R Výkresy: 11 Schema M+R 12 Půdorys 1.PP sever

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 OBSAH: 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Bleskosvod 5. Závěrem SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvodní údaje Identifikační údaje - akce: CHOTĚBOŘ

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTU Pardubice-oprava soc.zařízení ubytoven B,E Věznice Pardubice Elektroinstalace silnoproudu PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTU Obsah projektu A. Technická zpráva : A.1 - Identifikační údaje stavby A.2 - Vymezení rozsahu

Více

V01 8xA4 M 1:100. V02 8xA4 M 1:100. V03 4xA4 M 1:100. V04 2xA4 M 1:100

V01 8xA4 M 1:100. V02 8xA4 M 1:100. V03 4xA4 M 1:100. V04 2xA4 M 1:100 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZIT V PRZE OSH DOKUMENTE OD 1x4 tabelární část TEHNIKÁ ZPRÁV TZ 15x4 textová část KELOVÁ KNIH KK 18x4 tabelární část VÝKZ VÝMĚR VV 25x4 tabelární část V01 8x4 M 1:100 V02 8x4 M 1:100

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

ELVAC systémy pro energetiku

ELVAC systémy pro energetiku ELVAC systémy pro energetiku ELVAC vývoj pro energetický sektor Rok 1998 MCS systém pro řízení v rozvodnách Od 1998 do současnosti instalace systému MCS ve více než 130 rozvodnách ELVAC vývoj pro energetický

Více

Technické podmínky. Interaktivní tabule v počtu 2 ks. Stojan zvedací pro interaktivní tabuli 78 se dvěma křídly v počtu 2ks

Technické podmínky. Interaktivní tabule v počtu 2 ks. Stojan zvedací pro interaktivní tabuli 78 se dvěma křídly v počtu 2ks Technické podmínky Popis zařízení a vybavení Uvedené požadavky na technickou specifikaci jsou chápány jako minimální přípustné. Technická specifikace je nastavena níže uvedeným způsobem z důvodu zajištění

Více

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje 1. Všeobecný popis Technická dokumentace řeší elektrickou instalaci silových, sdělovacích obvodů, hromosvodu a uzemnění pro rekonstrukci bytových domů č.p. 637 a 638 v ulici Přemysla Otakara a domu č.p.

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

0 Obsah... 1. 1 Zadání... 2. 2 Koncepce systému a využití objektu... 2. 3 Dovybavení AV techniky poslucháren E1, E2 a E3... 2

0 Obsah... 1. 1 Zadání... 2. 2 Koncepce systému a využití objektu... 2. 3 Dovybavení AV techniky poslucháren E1, E2 a E3... 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA, PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA 0 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA, PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA 0 OBSAH DOKUMENTACE OD 1xA4 tabelární část TECHNICKÁ ZPRÁVA TZ 4xA4 textová část POHLED

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Blahopřejeme Vám k zakoupení počítačové sestavy ASTRA. Doufáme, že budete s provedením a výkonem Vašeho nového PC ASTRA při práci s ním spokojeni. OBSAH 1. Provozní

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace 1. Předmět dokumentace: Tento dokument slouží k vypracování cenové nabídky a zároveň slouží jako podklad pro vypracování dokumentace jednotlivých níže uvedených profesí. Dokument

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

Stručný uživatelský manuál pro ovládání audio/video techniky.

Stručný uživatelský manuál pro ovládání audio/video techniky. Stručný uživatelský manuál pro ovládání audio/video techniky. Jihočeská univerzita v Č.Budějovicích Zdravotně sociální fakulta objekt Vltava Posluchárna č.327 Servis: Jiří Popelka tel.:724 444 106 Kontaktní

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VOLEJTE AV ASISTENCI 724 444 111 AV Media s.r.o. 2003 Stránka 1. z 6 ZÁKLADNÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNÁCH EP110 A EP120 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNÁCH EP110 A EP120 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNÁCH EP110 A EP120 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VOLEJTE AV ASISTENCI 724 444 111 AV Media s.r.o. 2003 Stránka 1. z 6

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4

Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4 Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4 Seznam technologií Ovládání žaluzií, rolet a markýz Ovládání světel Ovládání elektrických

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 1 k č.j.: MV-52896-4/PO-PSM-2014 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1 ÚVOD 1.1 Účel obměny a doplnění AV technologií Účelem obměny a doplnění je nahradit (u některých součástí audiovizuálního systému implementovat

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL)

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Komplexní dodávka interaktivních úředních desek (IUD), včetně instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) 1.1

Více

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco 900 Zesilovač rádiového signálu ERF910 Zesilovač RF signálu pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco 900 Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM

Více

Systém inteligentního řízení moderních domů. Vzorový rozpoč et GILD Single. http://www.gildsystem.com 2009 ESTELAR s.r.o. strana 1 (celkem 15)

Systém inteligentního řízení moderních domů. Vzorový rozpoč et GILD Single. http://www.gildsystem.com 2009 ESTELAR s.r.o. strana 1 (celkem 15) Systém inteligentního řízení moderních domů Vzorový rozpoč et GILD Single http://www.gildsystem.com 2009 ESTELAR s.r.o. strana 1 (celkem 15) Úvod Vzorové kalkulace systému GILD jsou vypracovány jako příklady

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS Vzdálené vyčítání jednotkou M Bus Až 250 měřidel na jednotku M Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřidel Podpora primárního, sekundárního a rozšířeného adresování,

Více

TSC diagnostika. Prezentace programu

TSC diagnostika. Prezentace programu Prezentace programu Na následujících stránkách Vám představíme funkci programu TSC diagnostika, programu zajišťujícího zpětnou diagnostiku a vzdálenou správu digitální rozvodny TSX 48AF modularsystem.

Více

Katalog 2006 Komponenty pro datové rozvody

Katalog 2006 Komponenty pro datové rozvody www.moeller.cz Katalog 2006 Komponenty pro datové rozvody Rozváděče a pasivní prvky pro datové rozvody. 10 a 19 rozváděče Příslušenství rozváděčů Pasivní prvky Moderní elektroinstalace Obsah Obchodní údaje....................

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

Strukturovaná kabeláž (SSK)

Strukturovaná kabeláž (SSK) Strukturovaná kabeláž (SSK) 1) Stručný popis současného stavu SSK včetně přehledu dostupné dokumentace (přehled tras, zapojení, schémata apod.). - dokumentace roku 2000 - kabeláž v provedení Cat 5e - v

Více

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Uvedené požadavky na technickou specifikaci jsou chápány jako minimální přípustné. Technická specifikace je nastavena níže uvedeným způsobem z důvodu zajištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Notebook Počet: 22 Rozměry displeje: 15-16 HDD: alespoň 500 GB Klávesnice s numerickou částí Grafická karta: alespoň 1 GB, nutná podpora i v minoritních

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Napěťové soustavy... 1 4.2 Předpisy a normy... 2 4.3 Ochrana před úrazem elektrickým

Více

CAT5 systém videovrátných

CAT5 systém videovrátných CAT5 systém videovrátných Vlastnosti systému RJ-5 konektor a kabel kategorie 5 Použití standardního konektoru RJ-5 umožňuje snadnou instalaci a údržbu. Použitím síťového kabelu CAT-5 výrazně snižujete

Více

72 m 0 65 m 0 20 m 0 30

72 m 0 65 m 0 20 m 0 30 SO : 1 1-95 Serverovny 1 2 Hlavní serverovna U1.43 Elektro - UPS, distribuce, rozvody 3 Y6+Y7+Y8+Y1: UPS 275kW v redundanci N+1(275 + 25kW), bypass, 1.1 distribuce, akumulátory na 5 minut běhu se zátěží

Více

Investor: Výchovný ústav, středisko výchovné peče HELP, základní škola a střední škola, Střílky Stavba:

Investor: Výchovný ústav, středisko výchovné peče HELP, základní škola a střední škola, Střílky Stavba: Investor: Výchovný ústav, středisko výchovné peče HELP, základní škola a střední škola, Střílky Stavba: Obsah: VÚ Střílky výměna kotlů v hlavní kotelně Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Projekce

Více

Epj-elektroprojekty. Ing. Blanka Jeníčková Mitrovická 252 7 3 9 2 1 PASKOV

Epj-elektroprojekty. Ing. Blanka Jeníčková Mitrovická 252 7 3 9 2 1 PASKOV Epj-elektroprojekty Ing. Blanka Jeníčková Mitrovická 252 7 3 9 2 1 PASKOV Akce: ÚSTAV GEONIKY AV ČR, v.v.i., STUDENTSKÁ 1768, OSTRAVA - PORUBA, VÝMĚNA ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ Objednatel: ÚSTAV GEONIKY AV ČR,

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

WA 520RC KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU. Diskuzní systém

WA 520RC KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU. Diskuzní systém Diskuzní systém Tento diskusní systém se skládá z konferenčních pultíků, ty existují ve variantě pro běžného člena - delegáta () nebo ve variantě pro předsedu diskuse (WA 520RB), který má prioritní pravomoci

Více

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924 ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu.

Více

ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 4,0 B (A) v pohotovostním režimu a 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk

ENERGY STAR, hladina hluku nesmí překročit 4,0 B (A) v pohotovostním režimu a 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk Běžný desktop Case konfigurovatelná skříň typu minitower minimální požadovaný výkon PassMark min. 4300 bodů Chipset chipset umožňující funkce vzdálené správy a sledování nezávisle na stavu či přítomnosti

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

zálohovaný zdroj AWZ 101 zálohovaný zdroj AWZ 222 zálohovaný zdroj AWZ 333 790-080210 AWZ101

zálohovaný zdroj AWZ 101 zálohovaný zdroj AWZ 222 zálohovaný zdroj AWZ 333 790-080210 AWZ101 790-0802xx Zálohovaný zdroj Popis: Základní typ zdroje určený k napájení terminálů či dalších zařízení (např. el. zámků) stejnosměrným zálohovaným napětím 12V. Zálohované zdroje se dodávají ve třech základních

Více