Ostrov 2/2014. Zpracovala: Mgr. Irena Leitnerová, Mgr. Jana Múčková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ostrov 2/2014. Zpracovala: Mgr. Irena Leitnerová, Mgr. Jana Múčková"

Transkript

1 Ostrov 2/2014 Zpracovala: Mgr. Irena Leitnerová, Mgr. Jana Múčková

2 Obsah 1 Úvod Služby knihovny Klasické výpůjční služby Rešeršní, informační a online služby Rezervační a meziknihovní služby Školící centrum Statistické údaje Hlavní ukazatelé činnosti Hlavní údaje o činnosti v grafech Hospodaření městské knihovny Ostrov Činnost a služby kroniky města - badatelny Akce pro veřejnost Propagace knihovny Granty Změny v technickém vybavení knihovny Nová tiskárna v čítárně studovně Nová tiskárna pro PR a IT oddělení Rozšíření bezdrátové sítě v knihovně Nový počítač pro slabozraké a seniory Samostatný zálohovací server Knihovna v tisku

3 1 Úvod Městská knihovna Ostrov je veřejnou knihovnou s univerzálním knihovním fondem. V roce 2014 kromě již tradičních knih, periodik, EZ, CD, DVD přibyla možnost výpůjček e-books (elektronických knih) a společenských her. Městská knihovna Ostrov má velmi dobré postavení v kulturním životě občanů města. Úzce spolupracuje s ostatními příspěvkovými organizacemi města MŠ, ZŠ, MDDM Ostrov, ZUŠ, DK Ostrov a různými spolkovými organizacemi. Díky tomu a také tím, že ve velké míře toho knihovna má široké spektrum nabízených činností, jsme se stali multifunkčním a multikulturním zařízením města. Spektrum našich uživatelů tvoří všechny věkové kategorie od předškoláků až po seniory a handicapované. Naší snahou je nabízet i nové formy komunikace s našimi uživateli online webové služby, využití sociálních sítí a mobilní aplikace, mailingové služby, online rezervační systém na akce knihovny atd. Významným oceněním bylo čestné uznání MK ČR a první místo v kategorii knihoven, působících ve městech s počtem obyvatel do , dále pak 1. místo v soutěži knihoven karlovarského kraje. 2 Služby knihovny Otevírací dny knihovny se od září 2014 přizpůsobily hodinám pro veřejnost na Městském úřadě, který byl přestěhován do sousedního objektu. Provozní hodiny tak korespondují s úředními hodinami pro veřejnost. V oddělení pro dospělé, ve studovně-čítárně je otevřeno každý den, kromě neděle, již od 9.00 hodin. Na přání maminek s malými dětmi jsme přidali také dopolední povozní hodiny v oddělení pro mládež a v hudebním oddělení otevřeno je také 3x týdně (včetně soboty) od Další dopolední hodiny v těchto odděleních přidávat nelze, protože by nebylo možné provádět akce pro školy a školky. Odpolední provozní hodny jsou stejné pro všechna oddělení tedy PO, ÚT, ČT od do a v PÁ pouze do Sobotní provoz je také shodný od 9.00 do hod. Služby knihovny jsou nadále dostupné občanům města 6 dní v týdnu (kromě neděle) celkem 40,5 hodin týdně. 2x měsíčně půjčujeme knihy v Domě s pečovatelskou službou pro seniory 2

4 2.1 Klasické výpůjční služby V letošním roce registrujeme výpůjček, z toho prolongací tj. s požadavkem na prodloužení výpůjčky. Prodlužování výpůjční lhůty provádí čtenáři ve větší míře telefonicky nebo přes webové rozhraní ze svého čtenářského konta. Potěšující je mírné zvýšení počtu prezenčních výpůjček svazků a výpůjček ostatních dokumentů knihovních jednotek. Zvýšení počtu výpůjček ostatních druhů dokumentů je způsobeno také tím, že do fondu MK Ostrov byl převzat fond bývalé video půjčovny Domu kultury, dokoupen nový druh knihovního fondu společenské hry. 2.2 Rešeršní, informační a online služby Rešeršní, informační a online služby - nadstavba obvykle poskytovaných informací. Uživatelé se obrací na knihovnu s konkrétními dotazy z oblasti práva, pracovně právní, daňové atd. K jejich zodpovídání jsou využívány jak klasické zdroje Sbírky zákonů, encyklopedie, tak i nové informační technologie a zdroje dostupné na internetu a CD-ROMech a záznamy z naší databáze. Online služby a návštěvnost webu (www.mkostrov.cz) se zvýšila zhruba o návštěvníků, vzrostla celkem na uživatelů. Uživatelé využívají klasický katalog i fulltextový online katalog Carmen/OPAC.2, nově také mobilní aplikace SMARTKATALOG. Ve všech katalozích bylo provedeno celkem vyhledávání. 3

5 Zájem uživatelů o informační, rešeršní a meziknihovní výpůjční služby se v návaznosti na vyšší ceny knih zvyšuje počet rezervací z fondu knihovny knihy kupujeme pouze po jednom výtisku (z finančních důvodů). Zvýšený zájem je o online služby- kromě vstupu do našich databází umožňujeme online přístup do databází: SKAT, Caslin, JIB, MVS a do databází Krajské knihovny Karlovy Vary, Městské knihovny Karlovy Vary a do databází knihkupců a nakladatelů, další online databáze jsou přístupny pouze z prostoru knihovny jsou dostupné pouze přes registraci a heslo. 2.3 Rezervační a meziknihovní služby Rezervační a meziknihovní služby důležitá služba sloužící k uspokojení čtenářských požadavků. Rezervace souvisí s naším vlastním fondem, celkem jsme jich vyřídili celkem Prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby jsme zajistili pro naše čtenáře knihy i fotokopie dokumentů z jiných knihoven v počtu 249 ks. Naše knihovna poskytla své dokumenty pro 441 žadatelů z jiných knihoven. 3 Školící centrum Školící centrum je vybavené dataprojektorem, interaktivní tabulí, samostatným serverem a dvanácti notebooky. Celoročně je využíváno jak pro výuková školení počítačové gramotnosti, tak pro přednáškovou činnost. Celkem bylo uskutečněno 79 vzdělávacích akcí. 4

6 4 Statistické údaje 4.1 Hlavní ukazatelé činnosti čtenáři, návštěvnost, výpůjčky, akce 2014 Počet čtenářů (27,38 % z celkového počtu obyvatel) Z toho dětí ve věku od 6 do 15 let 975 Počet fyzických návštěvníků Počet výpůjček Počet výpůjček jen knih Počet výpůjček ostatní dokumenty (periodika, mapy, AV media) Akce pro mládež a veřejnost 383 Počet návštěvníků akcí Hlavní údaje o činnosti v grafech (pro názornost vývoje zpracován přehled za ) Celkový počet registrovaných čtenářů: Vývoj počtu čtenářů čtenáři 5

7 Vývoj počtu dětských čtenářů do 15 let věku: Vývoj počtu dětských čtenářů Za pozitivní lze považovat skutečnost, že pokles dětských čtenářů je minimální. Na tuto skutečnost má vliv počet akcí pořádaných pro všechny typy škol v oblasti působnosti knihovny a vynikající spolupráce se školami. Vývoj celkového počtu výpůjček: Výpůjčky celkem výpůjčky celkem Celkový počet výpůjček začíná mít vzrůstající trend, proti původnímu poklesu po přestěhování knihovny. 6

8 Rozbor výpůjček podle druhu dokumentů: Knihy ,27% z celkového počtu výpůjček Ostatní dokumenty ,11 % z celkového počtu výpůjček Periodik ,62 % z celkového počtu výpůjček Struktura výpůjček podle druhu dokumentu 15,62% 18,11% 66,27% knihy periodika ostatní dokumenty Rozbor výpůjček podle tematického zaměření literatury (pouze knihy): Beletrie pro dospělé: ,81 % z celkového počtu výpůjček knih Naučná pro dospělé: ,88 % z celkového počtu výpůjček knih Beletrie pro děti: ,98 % z celkového počtu výpůjček knih Naučná pro děti: ,61 % z celkového počtu výpůjček knih 7

9 Knihovní fond přírůstek - náklady Knihovna ve sledovaném období nakoupila a zpracovala následující knihovní fond: Druh dokumentu Počet Cena Knihy 2816 svazků ,30 AV media 487 nosičů ,98 Periodika 4638 svazků ,41 Brožury 160 svazků 7.427,00 Hudebniny 6 ks 1.733,00 Mapy 1 ks 149,00 Elektronické zdroje 59 ks 5.700,00 Hudebniny 6 ks 722,00 Společenské hry 59 ks 23642,06 KJ celkem ,85 Knihovna má uzavřené smlouvy s knihkupci a dodavateli na poskytování rabatu při nákupu knih. Průměrná výše rabatu se v roce 2014 pohybovala stále okolo 26 % - 30% z prodejních cen. Odepsáno z důvodů poškození, opotřebení a ztrát bylo celkem svazků. 8

10 5 Hospodaření městské knihovny Ostrov Výnosy 2014 příjmy v Kč Půjčovné, pokuty Servis knih. systémů Zapojení fondu Dotace MK- setkávání seniorů Dotace MK - přispívání do báze autorit NKP Dotace MK- zpřístupnění elektr. zdrojů Dotace MK - rozšíření pokrytí Wi-Fi signálem Dotace MK - přechod z Unimarcu na MARC Dar KK Karlovy Vary Reklama Papos Dar Nemos Zapojení RF Fond odměn - čerpání Ostatní výnosy Oprávka schváleného nákupu Příspěvek na doprovodnou akci DFTF OH Dotace Počítačové hodiny pro starší Kronika Příspěvek zřizovatele Výnosy celkem

11 Náklady 2014 výdaje v Kč Energie elektřina vodné, stočné pára, ohřev Ostatní náklady Oprava a udržování Odpisy Kronika Oprávka schváleného nákupu Zapojení fondu Doprovodná akce k DFTF OH Počítačové hodiny pro starší Dotace MK- setkávání seniorů Dotace MK - přispívání do báze autorit NKP Dotace MK- zpřístupnění elektr. zdrojů Dotace MK - rozšíření pokrytí Wi-Fi signálem Dotace MK - přechod z Unimarcu na MARC Fond odměn - čerpání Zapojení RF Dar KK Karlovy Vary Dar Nemos Reklama Papos Mzdy a odvody Náklady celkem

12 6 Činnost a služby kroniky města - badatelny Kronika tvoří součást Městské knihovny Ostrov, má zde kancelář a badatelnu. V badatelně má knihovnu Spolek přátel města Ostrova a Muzejní spolek Ostrov. Materiály Spolku přátel města jsou velmi často využívány studenty a ostatními badateli, kteří se zajímají o některé historické události. Kronikářka denně pořizuje zápis do kroniky především toho, co se týká chronologických událostí ve městě. Podklady pro zápisy získává jak osobní účastí na akcích, tak spoluprací s městským úřadem, základními školami, středními školami a neziskovými organizacemi v našem městě. Dobrá spolupráce byla v letošním roce i s římsko-katolickou a evangelickou církví. Pravidelně dostávala informace z ostrovské nemocnice a v letošním roce napomohla doplnit chybějící materiály do kroniky Nemocnice Ostrov (rok ) včetně historických fotografií. I v letošním roce spolupracovala kronikářka úzce s Domem kultury Ostrov a Městským domem dětí a mládeže Ostrov a zúčastňovala se jejich akcí. V průběhu celého roku se v kronice konaly besedy s žáky škol (6. třídy základních škol) a gymnázia, kde získali žáci a studenti informace o historii kroniky, psaní kroniky, dokumentace a archivaci. Žáci v doprovodu pedagogů na závěr besedy zodpověděli otázky v připravovaných testech. Některé besedy žáků byly propojeny ve spolupráci s Oddělením pro mládež MK Ostrov. Dne 17. ledna se jako každoročně uskutečnilo setkání badatelů v kronice. Na setkání si badatelé vytyčili některé plány a úkoly letošního roku. Prioritou byla příprava výstavy 100 let od první světové války, která se uskutečnila v měsíci září 2014 v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie. Na výstavu byly použity materiály a dokumenty z archivu kroniky a také někteří badatelé poskytli dobové fotografie, dopisy příbuzných ze zajetí I. světové války a samozřejmě se podíleli na instalaci výstavy. Kronikářka se společně s některými badateli zúčastnila Setkání pamětníků, kde v rozhovorech s pamětníky se získávají cenné informace z padesátých let v Ostrově. I v letošním roce navštívil krajanský spolek Heimatverband kroniku u příležitosti Michaelské pouti a doprovázela je při prohlídce nově otevřeného zámku, kde se jim věnoval starosta města Bc. Pavel Čekan. Pravidelným návštěvníkem badatelem je Ing. Václav Lhoták, který pro kroniku zpracoval Vzpomínky na starý Ostrov drby. Někteří studenti v průběhu roku navštívili kroniku za účelem získání informací k historii ostrovských památek, fotodokumentaci a další písemné materiály a kopie ze zápisů z kronik minulých let. Z celoměstských akcí byla pořízena fotodokumentace, která je uložena na CD a tvoří přílohu kroniky, tak jako usnesení rady a zastupitelstva města, výroční zprávy škol a dalších zařízení města a občanských sdružení či spolků. 11

13 7 Akce pro veřejnost V roce 2014 proběhlo v Městské knihovně Ostrov nespočet akcí, které určeny nejen registrovaným čtenářům, ale také široké veřejnosti, školám a školním družinám. Na akce dojížděly i školy z okolních obcí. Samozřejmostí byly také akce pořádané pro handicapované a seniory. Akce pro veřejnost zahrnovaly nejen kulturní akce, jako jsou koncerty, autorská čtení, výstavy a vernisáže výstav, setkání s cestovateli a spisovateli, ale také vzdělávací akce. Vzdělávacími akcemi rozumíme především počítačové kurzy pro veřejnost, tvůrčí dílny pro dospělé, ale také exkurze po knihovně pro žáky a studenty. Knihovna se i v letošním roce snaží pravidelně spolupracovat s tělesně a mentálně postiženými lidmi a seniory. Od října 2014 nabízíme zájemcům starším 50 let možnost doplňkového vzdělávání Virtuální univerzita 3. věku (VU3V). Jedná se o vzdělávání všeobecné, zájmové a neprofesní, ovšem na univerzitní úrovni. Schůzky účastníků probíhají 2x měsíčně formou videozáznamů na dané téma, poté vyplní test. Studium trvá 6 semestrů. Po splnění studijních podmínek budou absolventi pozváni na slavnostní promoci v aule České zemědělské univerzity v Praze, pod jejíž záštitou VU3V probíhá. V letošním roce jsme získali v grantových programech vyhlášených Ministerstvem kultury ČR dotace na speciálně vybavený počítač, který umožňuje práci nevidomým, slabozrakým a seniorům. Tento úspěch nejen rozšířil služby knihovny pro postižené osoby a seniory, ale také nám otevřel dveře k pořádání individuálních, případně i skupinových školení zájemců na tomto počítači. MK Ostrov je zapojena do projektu SPRMO, jehož jednotlivé kapitoly také naplňuje např. environmentální výchovu, pomoc sociálně slabším spoluobčanům, podpora rodinného soužití, výchova k počítačové gramotnosti, podpora národnostních menšin atd. I v roce 2014 se účast na akcích knihovny se zvyšuje, knihovna se stává multikulturním zařízením, občané si zvykli chodit na akce, které pořádáme. Níže uvádíme nejen stručný přehled akcí a počtu návštěvníků, ale také porovnání s rokem Počet akcí za rok 2014: 387 Počet návštěvníků akcí za rok 2014: Akce pro veřejnost 176 Akce pro školy 211 Akce pro veřejnost Akce pro školy

14 Porovnání počtu akcí v letech 2013 a Porovnání počtu účastníků akcí v letech 2013 a Akce pro školy Akce pro veřejnost Akce pro školy Akce pro veřejnost Stejně jako každým rokem, i v roce 2014 probíhalo mnoho soutěží pro naše dětské čtenáře, např. iqrace, Pohádkové malování a zpívání, Superčtenáři 2014, byli vyhlášeni Nejlepší dětští i dospělí čtenáři roku Knihovna se zapojila do soutěže Městská knihovna roku 2014, kterou každým rokem vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska, a. s. V kategorii měst do obyvatel se naše knihovna umístila opět na 1. místě a získala Zvláštní ocenění za vynikající komunitní aktivity. Jako každým rokem, se knihovna účastnila celostátních akcí Březen měsíc čtenářů, Den bezpečnějšího internetu, Noc s Andersenem 2014, Den pro dětskou knihu 2014 a také se zapojila do projektů na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka a do projektu Celé Česko čte dětem. Výběr z nejúspěšnějších akcí pro veřejnost za rok 2014: Výtvarné léto Světlany Klečkové ( ) výstava obrazů sdružení Carpe Art pod vedením Mgr. Světlany Klečkové. 13

15 Listování s komisařem Vrťapkou ( ) divadelní představení pro děti v rámci Noci s Andersenem. Noc s Andersenem ( ) Kurz přípravy Sushi ( ) po obědě pro školní družiny a navečer pro dospělé. 14

16 Večer swingové & jazzové hudby ( ) koncert oblíbené skupiny Swing Melody Ostrov. Loučení s prázdninami ( ) akce pro děti, spojená s Burzou knih pro dospělé a koncertem kapely Swing Melody Ostrov. Výstava obrazů Zdeňka Sláby ( ) 15

17 Velký hmyzí večer ( ) seznámení s entomofagií, spojená s ukázkou vaření hmyzu a ochutnávkou hmyzích pochoutek. Setkání s Janem Čenským ( ) Pohádkové malování ( ) 16

18 Biologický věk ( ) přednáška o rozdílu mezi biologickým a fyziologickým věkem, o tom, jak lze biologický věk snížit. Co jsou to památné stromy ( ) beseda se spisovatelkou PhDr. Marií Hruškovou o památných stromech v ČR. Výstava obrazů Jiřina Romová ( ) - vernisáž 17

19 Životní plány duše ( ) přednáška spisovatelky a léčitelky lidských duší Gabriely Čanigové. Kapřík Metlík ( ) autorské čtení pro ZŠ. Superčtenář ( ) předání cen vítězům. 18

20 Virtuální univerzita 3. věku Promítání amatérských filmů dokumentární filmy z Ostrova a okolí v podání pana Stanislava Churého, promítání probíhalo každý měsíc po celý rok. Tvůrčí dílny Zdeňky Bílkové vyrábění drobných dekoračních předmětů, šperků, ozdob dle uvedeného tématu probíhalo každý měsíc po celý rok. 8 Propagace knihovny Akce a činnost knihovny jsou i nadále pravidelně propagovány v médiích. Příspěvky a programy akcí zasíláme do Ostrovského měsíčníku, Karlovarského deníku, Kamelotu, do týdeníku 5plus2, přehled akcí je zařazen i do Kulturního kalendáře Ostrov, spolupracujeme s kabelovou televizí a rozhlasem Své akce se snaží knihovna propagovat i na internetu, a to nejen prostřednictvím svých webových stránek (www.mkostrov.cz), ale také dalších webových stránek, kam lze informace o kulturních akcích vkládat. Dále své akce prezentujeme na sociální síti Facebook a formou pravidelného rozesílání informačních ů a sms. K informacím o akcích využíváme také plakátovací plochy v Ostrově. 19

21 9 Granty Za knihovnu jsme podali celkem 5 žádostí o poskytnutí dotace z Ministerstva kultury ČR, z toho 4 žádosti byly úspěšné. Získané finanční prostředky jsme využili na vylepšení a rozšíření služeb knihovny. Stručný přehled: Projekt Dotační program Žádáno Získáno Zpřístupnění elektronických zdrojů zrakově postiženým Setkávání seniorů a zrakově postižených Knihovna 21. století (MK ČR) ,00 Kč ,00 Kč Kulturní aktivity ZPO a seniorů (ORNK - MK ČR) ,00 Kč ,00 Kč Rozšíření pokrytí Wi-fi signálem Autority Modernizace SW výbavy učebny ICT VISK 3 - Informační centra knihoven (MK ČR) VISK 9 - CASLIN a Národní autority ČR (MK ČR) VISK 3 Informační centra knihoven (MK ČR) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Změny v technickém vybavení knihovny 10.1 Nová tiskárna v čítárně studovně Začátkem roku proběhlo výběrové řízení a nákup nové multifunkční tiskárny pro reprografické služby knihovny. Výběrové řízení vyhrál stroj z dílny Canon, jedná se o multifunkční tiskové zařízení připojené na síťovou infrastrukturu knihovny. Tiskárna je vybavena laserovou tiskovou jednotkou, která je schopna tisknout kromě černobílých dokumentů i v plné barevné škále CMYK. Tiskárna byla dodatečně dovybavena i snímačem EM karet a čipů pro autorizaci vstupu jednotlivých zaměstnanců. Tento prvek slouží převážně k plné kontrole nad náklady vynaloženými na tisk. Díky nákupu nové tiskárny se knihovně podařilo značně snížit náklady jak na údržbu, tak i tisk pro veřejnost a vlastní účely. 20

22 V rámci postupné revitalizace techniky v knihovně byly zakoupeny dva počítače formátu mini-itx od Lenovo. Tyto stroje se nám osvědčily jak z hlediska kvality zpracování, tak výkonnosti. Oba počítače mají podobné stroje nasazené před nimi, jen jsou výrazně menších rozměrů. Tento typ počítačů jsme se rozhodli zakoupit hlavně kvůli rozměrům, které umožňují montáž na zadní stranu monitoru, to uvolnilo více místa, které určitě ocení sami čtenáři. V budoucnu počítáme s dalším nákupem těchto strojů i pro stanice obsluhy Nová tiskárna pro PR a IT oddělení Po nákupu nové tiskárny bylo třeba zakoupit i menší multifunkční tiskárnu pro pracovnici propagace knihovny, a to převážně na zkušební tisk plakátů a propagačních materiálů. Opět byl zvolen stroj z dílny Canon, který vyhovoval požadavkům na nízkou cenu za výtisk a tisk laserem ve škále CMYK Rozšíření bezdrátové sítě v knihovně Původní systém od výrobce Well nebyl k provozu takto rozlehlé sítě vhodný, jak z hlediska správy tak funkce samotné. Proto jsme se účastnili grantového programu VISK a získali finance na pořízení nové technologie. V rámci projektu byl zakoupen nový samostatný síťový přepínač a kompletní zázemí pro napájení všech přístupových bodů pomocí technologie POE (Power Over Ethernet, napájení po datové síti). A deset kusů přístupových bodů Mikrotik RouterBoard s integrovanými anténami. Tyto přístupové body byly rozmístěny rovnoměrně po celé budově knihovny tak, aby byla pokryta všechna oddělení. Po otestování několika modelů fungování je síť nastavena na provoz v režimu MESH, tedy byť je v síti deset nezávislých prvků, celá síť se tváří jako jeden celek. Navíc, díky přítomnosti zařízení Microtik RouterBoard CCR, jako prvku pro řízení celé počítačové sítě se správa mohla centralizovat k tomuto prvku. Aktuálně je celá síť v provozu a běží bez výpadků. Původní vybavení bude použito pro provoz knihovny, na dočasné akce nebo jako prvek posílení bezdrátového signálu Nový počítač pro slabozraké a seniory Knihovna se úspěšně zapojila i do dalších dvou grantových programů (konkrétně VISK 3 a K21), ze kterých získala finance na nákup speciálního počítače vybaveného dotykovou obrazovkou, softwarovou lupou, hardwarovou lupou, řádkovým scannerem, webkamerou, reproduktory, sluchátky s mikrofonem a programem pro předčítání z obrazovky. 21

23 Tento počítač je vhodný pro seniory a zrakově postižené spoluobčany. Tyto dvě skupiny mají k počítači přístup zdarma. Počítač je umístěn v prostorách čítárny - studovny, v oddělené místnosti pro zvýšení komfortu čtenářů Samostatný zálohovací server V rámci zužitkování staršího technického vybavení byl složen počítač, do kterého knihovna zakoupila dva pevné disky, sloužící pro aktivní zálohování primárních i sekundárních dat knihovny. Na počítač byla užita starší licence operačního systému Windows 2008 Server x Knihovna v tisku Přehled tiskových zpráv o MK Ostrov za rok 2013: Pořadí Záznam 1 ST Jméno Václava Havla nese jen sál knihovny. -- In: Mladá fronta Dnes - Karlovarské vydání. -- Č. 294 ( ), s. B/1 Městská knihovna Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - výstavní - sály - Oranžerie Václava Havla (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - Havel, Václav, Oranžerie Václava Havla (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - přejmenování 2 ST V ostrovské knihovně budete mít z čeho vybírat. -- In: Karlovarský deník. -- Č. 1 ( ), s. 8 Městská knihovna Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - Oranžerie Václava Havla (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - Oranžerie Václava Havla (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - výstavy - vernisáže - koncerty - kurzy - akce - rezervace - informace 3 ST MÚČKOVÁ, Jana Prosinec v Městské knihovně Ostrov / Jana Múčková. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Č. 1 (2013), s. 3 Městská knihovna Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - měsíce - prosinec - akce - výstavy - kurzy - pozvání - novinky - informace 4 ST 22

24 MÚČKOVÁ, Jana Městská knihovna v únoru / Jana Múčková. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Č. 2 (2013), s. 3 Městská knihovna Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - únor - akce - kurzy - výstavy - vernisáže - přednášky - termíny - informace 5 ST Ostrovští čtenáři slaví úspěchy. -- In: Karlovarský deník. -- Č. 33 ( ), s. 8 Městská knihovna Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - čtenáři - děti - výtvarné - soutěže - úspěchy - ocenění 6 ST V Ostrově se už potřetí konalo Podnikatelské fórum In: Karlovarský deník. -- Č. 49 ( ), s. 2 Městská knihovna Ostrov - Oranžerie Václava Havla (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - Oranžerie Václava Havla (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - podnikatelé - fóra - účastníci - informace 7 ST POLEDNÍČEK, Marek Ostrovský zámek vydává své poklady / Marek Poledníček, Lubomír Zeman. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Č. 3 (2013), s. 2 Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - památky - rekonstrukce - Zámecký park - Střední průmyslová škola keramická - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - knihovny - Městská knihovna Ostrov - zajímavosti - informace 8 ST TOMAN, Vladimír Pozvánka na výstavu fotografií Milana Martinka / Vladimír Toman. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Č. 3 (2013), s. 3 Městská knihovna Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - Oranžerie Václava Havla (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - Oranžerie Václava Havla (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - výstavy - fotografie - vernisáže - termíny - pozvání 9 ST MÚČKOVÁ, Jana Městská knihovna březen - měsíc čtenářů / Jana Múčková. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Č. 3 (2013), s. 4 Městská knihovna Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - měsíce - 23

25 březen - čtenáři - akce - nabídky - vernisáže - výstavy - internet - kurzy - besedy - soutěže - zajímavosti - informace 10 ST Ostrovská knihovna má novou službu. -- In: Karlovarský deník. -- Č. 63 ( ), s. 8 Městská knihovna Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - služby - novinky - SMARTKatalog - zajímavosti - informace 11 ST MÚČKOVÁ, Jana Duben v Městské knihovně Ostrov / Jana Múčková. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Č. 4 (2013), s. 4 Městská knihovna Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - Oranžerie Václava Havla (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - novinky - SMARTKatalog - soutěže - hry - výstavy - kurzy - ruční - práce - Noc s Andersenem (akce) - zajímavosti - informace 12 ST MÚČKOVÁ, Jana Nocování v knihovně si děti oblíbily: v ostrovské knihovně se už po jedenácté konala Noc s Andersenem. Akce se zúčastnilo 37 malých nocležníků / Jana Múčková. -- In: Karlovarský deník. -- Č. 86 ( ), s. 10 Městská knihovna Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - Noc s Andersenem (akce) - ročníky - děti - soutěže - zajímavosti - informace 13 ST MÚČKOVÁ, Jana Noc s Andersenem 2013 / Jana Múčková. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Č. 5 (2013), s. 3 Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - Městská knihovna Ostrov - knihovny - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - Noc s Andersenem (akce) - děti - zábava - programy - sponzoři - poděkování - informace 14 ST LEITNEROVÁ, Irena, Městská knihovna v květnu / Irena Leitnerová. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Č. 5 (2013), s. 4 Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - Městská knihovna Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - knihovny - novinky - zajímavosti - soutěže - podmínky - odměny - informace 24

26 15 ST MÚČKOVÁ, Jana Červnová nabídka MK Ostrov / Jana Múčková. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Č. 6 (2013), s. 7 Městská knihovna Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - Oranžerie Václava Havla (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - výstavy - fotografie - obrazy - sochy - novinky - zajímavosti - informace 16 ST KUCHAŘ, Martin Z knihovny je dům pro sociální služby / Martin Kuchař. -- In: Mladá fronta Dnes. -- Č. 126 ( ), s. B/2 Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - objekty - knihovny - rekonstrukce - náklady - výše - sociální - služby - poskytování - informace 17 ST MÚČKOVÁ, Jana Městská knihovna Ostrov / Jana Múčková. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Č. 9 (2013), s. 4 Městská knihovna Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - měsíce - září - programy - akce - výstavy - nevidomí - kurzy - zajímavosti - informace 3 18 ST SNĚTIVÝ, Josef, Ten píše to a ten zas tohle / Josef Snětivý. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Č. 10 (2013), s. 8 Městská knihovna Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - besedy - spisovatelé - Snětivý, Josef, pozvání 19 ST Knihovníkům se tají dech, mají šanci vyhrát celostátní soutěž. -- In: Mladá fronta Dnes. -- Č. 228 ( ), s. Česká republika - Karlovarsko - regiony - Ostrov (Karlovy Vary, Česko) - Chodov - městské - knihovny - Městská knihovna Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - SKIP - soutěže - Městská knihovna roku kritéria - zajímavosti - informace 20 ST MÚČKOVÁ, Jana 25

27 Listopadové dění v knihovně / Jana Múčková. -- In: Ostrovský měsíčník. -- Č. 11 (2013), s. 6 Městská knihovna Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - měsíce - listopad - programy - akce - výstavy - přednášky - novinky - zajímavosti - informace 21 ST Ostrovská knihovna se připojí ke Dni bezpečnějšího internetu. -- In: Karlovarský deník. -- Č. 33 ( ), s. B/2 Městská knihovna Ostrov - Palác princů (Ostrov, Karlovy Vary, Česko) - Den bezpečnějšího internetu - přednášky - akce - kampaně - informace 26

Městská knihovna Ostrov, příspěvková organizace se sídlem Zámecký park 224, 363 01 Ostrov www.mkostrov.cz info@mkostrov.cz tel.

Městská knihovna Ostrov, příspěvková organizace se sídlem Zámecký park 224, 363 01 Ostrov www.mkostrov.cz info@mkostrov.cz tel. Přehled kulturních a vzdělávacích akcí v roce 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvod 2. Služby knihovny 2.1. Klasické výpůjční služby 2.2. Nové služby knihovny 2.3. Rešeršní, informační a online služby 2.4.

Více

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby Obsah výroční zprávy 1. služby knihovny 1.1. klasické výpůjční služby 1.2. nové služby knihovny 1.3. rešeršní a informační služby 1.4. rezervační a meziknihovní služby 2. činnost a služby kroniky 3. statistické

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2012 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Mgr. Marek Uhlíř Zřizovatel: Město Břeclav Obsah MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření Městská knihovna Lipník nad Bečvou příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření Obsah Úvod... 2 1. Hlavní činnosti... 3 1.1 Veřejné knihovnické a informační služby... 3 1.1.1

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2012

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2012 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2012 Vsetín 15.3.2013 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ČÚ: ředitelka: 35234851/0100

Více

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2012

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2012 Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2012 Valašské Meziříčí 2013 Základní údaje Název knihovny: Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Masarykova

Více

Výroční zpráva příspěvkové organizace

Výroční zpráva příspěvkové organizace Výroční zpráva příspěvkové organizace Knihovny Petra Bezruče v Opavě za rok 2013 OBSAH 1. Úvod základní údaje za rok 2013 4 1.1 Počet poboček KPBO 4 2 Služby čtenářům 4 2.1 Rozbor statistických ukazatelů

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2011

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2011 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2011 Vsetín 15.3.2012 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ČÚ: ředitelka: 35234851/0100

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Středočeská vědecká knihovna v Kladně příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 2 Obsah Úvodem... 5 Knihovnické a informační služby v číslech... 7 Stav knihovního fondu SVK... 8 Stav Výměnného

Více

o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2014

o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2014 Předkládá: Mgr. Marta Bauerová, ředitelka Obsah: I. Úloha a cíle knihovny str. 3 II. Knihovní fondy str. 3 III. Čtenáři a návštěvníci knihovny..str.

Více

z p r á v a Š m i d i n g e r o v y k n i h o v n y ve Strakonicích

z p r á v a Š m i d i n g e r o v y k n i h o v n y ve Strakonicích V ý r o č n í z p r á v a Š m i d i n g e r o v y k n i h o v n y ve Strakonicích z a r o k 2 0 0 8 Plnění hlavních úkolů v roce 2008 - - rok 2008 byl prvním rokem po celkové rekonstrukci knihovny, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2013 Zlín 2014 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2014 Zlín 2015 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2009 Zlín 2010 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

I. Služby Městské knihovny Břeclav pro město. 1. Úvod k činnosti Městské knihovny Břeclav za rok 2010

I. Služby Městské knihovny Břeclav pro město. 1. Úvod k činnosti Městské knihovny Břeclav za rok 2010 I. Služby Městské knihovny Břeclav pro město 1. Úvod k činnosti Městské knihovny Břeclav za rok 2010 Rok 2010 byl pro Městskou knihovnu Břeclav velmi náročný. Kromě pravidelné knihovnické činnosti nás

Více

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2013

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2013 Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2013 Valašské Meziříčí 2014 Základní údaje Název knihovny: Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Masarykova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2011 Zlín 2012 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

KNIHOVNA VÁCLAVA ČTVRTKA V JIČÍNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

KNIHOVNA VÁCLAVA ČTVRTKA V JIČÍNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 KNIHOVNA VÁCLAVA ČTVRTKA V JIČÍNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Denisova 400, 506 01 Jičín e-mail: knihovna@knihovna.jicin.cz http://knihovna.jicin.cz telefon: 493 532 833 1 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje

Více

Výroční zpráva příspěvkové organizace. Knihovny Petra Bezruče v Opavě

Výroční zpráva příspěvkové organizace. Knihovny Petra Bezruče v Opavě Výroční zpráva příspěvkové organizace Knihovny Petra Bezruče v Opavě 2014 OBSAH 1. Úvod základní údaje za rok 2014 4 1.1 Počet poboček KPBO 4 2. Služby čtenářům 4 2.1 Rozbor statistických ukazatelů 5 2.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 212 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 212 Zlín 213 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše,

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz, mek@mek.hranet.cz, www.mic.hranet.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Šmidingerova knihovna Strakonice Název organizace: Šmidingerova knihovna Strakonice Adresa: Zámek 1, 386 11 Strakonice Kontaktní údaje: www.knih-st.cz, e-mail: knihovna@knih-st.cz,

Více

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 -

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 - Výroční zpráva 2008 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová Stránka - 1 - OBSAH I. Úvod... 3 II. Ekonomika MěK... 4 1. Rozbor hospodaření... 4 1.1 Rozbor výdajových

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Adresa: Městská knihovna Horažďovice Mírové nám. 11 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 591-4 e mail: knihovna@horazdovice.cz www stránky:www.knihovna.horazdovice.cz

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2013 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, (pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí) www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo:

Více

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, (pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí) www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více