VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014"

Transkript

1 Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324, Sušice IZO: IČO: Ident. zařízení: Právní forma: příspěvková organizace, právnická osoba Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK (podle 10 odst. 3, 12 odst. 1 a 2 zákona č 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 225 z ) 30. září

2 I. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1.1. Název školy: Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 Adresa: Fr. Procházky 324, Sušice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel: Plzeňský kraj IČO IZO ředitelství školy: Kontakty Číslo telefonu: ředitelna kancelář výchovný poradce Fax:: Webové stránky: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. Ivan Kratochvíl RNDr. Jaroslav Vichr 1.3. Datum posledního zařazení do sítě škol: Datum účinnosti posledního rozhodnutí: Vzdělávací program školy, přehled učebních plánů (včetně schvalovacích doložek) 1. Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV a RVP G 1.5. Součásti školy IZO a název součásti Kapacita součásti /cílová/ uživatelů * vlastních uživatelů (žáků) pracovníků součásti Z toho počet pedagogických pracovníků Fyz. Přep. Fyz. Přep gym. čtyřleté , , gym. osmileté , ,9 * údaje pouze za denní formu studia žáci + dospělí Pozn.: Pokud je stravování /ubytování/ prováděno jako doplňková činnost, uveďte pro kolik strávníků /ubytovaných/ a počet zaměstnanců, kteří jsou pro tuto činnost vyčleněni 2

3 1.6. tříd a žáků (bez VOŠ), včetně žáků závěrečných ročníků Kód a název oboru žáků ve všech formách studia k k Z toho počet žáků denního studia * k k tříd Průměr ný počet žáků na třídu K/41 Gymnázium , K/81 Gymnázium , ,0 2. Údaje o zaměstnancích (stav k ) pracovníků fyzický/přepočtený Z toho počet pedagogických prac. fyzický/přepoč. pedag. prac. se vzděláním VŠ / SŠ Průměrná délka pedagog. praxe (za všechny pedagog.prac.) pedagog. prac. splňujících pedagogickou způsobilost 38/32,103 30/25,953 29/1 23, Další údaje o pedagogických pracovnících Ped.pracovník číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace stupeň vzdělání, obor, aprobace,dps Věk Roků ped. praxe 1 Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, Čj+Vv D Středoškolský učitel 0,476 VŠ, učitelství, M+F D Středoškolský učitel 0,886 VŠ, učitelství, Čj+Nj D Středoškolský učitel 0,238 VŠ, učitelství, Aj+Fj Středoškolský učitel 1 SŠ, učitelství, F+Inf Středoškolský učitel 0,762 VŠ, učitelství Šp Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, Čj+Tv Středoškolský učitel ZŘ 1 VŠ, učitelství, M+F Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, D+Rj+Tv Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, Čj+Nj+Bi Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, M+F Středoškolský učitel ŘŠ 1 VŠ, učitelství, Z+Rj Středoškolský učitel VP 1 VŠ, učitelství, Hv+Rj Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, Bi+Ch Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, Aj Středoškolský učitel D 0,762 VŠ, učitelství, Nj+Aj Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, Čj+Aj Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, Čj+Nj Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, Bi+Ch Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, Tv Ex Středoškolský učitel 0,286 VŠ, Fj Středoškolský učitel 0,667 VŠ, učitelství Čj+Nj Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství Tv-Nj

4 24 Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, Tv+Ov Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, M+Inf Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, M+F Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, Čj+D Ex Středoškolský učitel 0,143 VŠ, učitelství, M+F Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, Aj+Nj Středoškolský učitel D 0,810 VŠ, Z - geografie 26 1 Pozn.: u pedagog.pracovníků v důchodovém věku vyznačte vedle poř. čísla D u externích pedagog. pracovníků vyznačte vedle poř. čísla Ex 2.2. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků akcí v průběhu školního roku: 40 zúčastněných pedagogů : 49 Obsah vzdělávání - předmět nebo oblast, pro kterou bylo vzdělávání určeno: Semináře pro předměty: D, Z, M, F, Ch, Bi, Tv: (např. Seminář Dějiny 20. století, Seminář ČLR ve 20. století, Seminář Geogebra - základní kurz ) PC ve škole Nové Město na Moravě Intenzivní škola Hradec Králové Seminář PREZI (prezentace) Letní škola chemie Letní škola informatiky Konference matematiků Pardubice Didaktika Nj se zaměřením na výuku reálií německy mluvících zemí Semináře do projektu EU peníze SŠ (šablony): Čj, Aj, Nj, Fj, Seminář OPVK Seminář k výsledkům testování PISA (ČŠI) Semináře pro ředitele škol (Nové právní předpisy NOZ; Karierní systém) Seminář pro projekt COMENIUS Seminář pro projekt ERASMUS+ Seminář pro žáky a vedoucí SOČ Seminář Finanční gramotnost Seminář pro management MZ Seminář pro hodnotitele MZ: Čj, Aj, Nj, Fj, M Semináře pro ŠMK pro písemnou i ústní MZ (Čj a literatura, Nj) Seminář Kurz fotografie Praha Seminář Výsledky státní maturitní zkoušky z matematiky Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Finanční náklady vynaložené na DVPP : ,- Kč 2.3. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně 4

5 Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Španělský jazyk Francouzský jazyk 6 0 Základy ruského jazyka 2 2 Základy spol. věd +Ov Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Hudební výchova Výtvarná výchova Informatika Tělesná výchova Celkem Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení do 1.ročníku SŠ v denní formě studia (stav k ) V případě, že má škola více součástí (např. gymnázium a SOŠ), uveďte údaje za každou součást zvlášť. Součást žáků (uchazečů) přihlášených 1. kolo př.říz. Další kola př.říz. žáků (uchazečů) přijatých k podaných odvolání proti nepřijetí ke studiu žáků přijatých do vyššího ročníku než prvního (na základě rozhodnutí ŘŠ) Gymnázium Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů denního studia včetně nástavbového studia 5

6 Kód a název oboru žáků přihlášených 1.kolo př.říz. Další kola př.říz. žáků přijatých k odvolání proti nepřijetí K/41 Gymnázium K/81 Gymnázium * víceoborové třídy označte vámi zvoleným symbolem tříd * Z toho víceoborové třídy 3.3. Údaje o nezaměstnaných absolventech (podle statistického zjišťování úřadů práce k ) Kód a název oboru evidovaných absolventů K/41 Gymnázium K/81 Gymnázium 0 2 Poznámka 4. Výsledky výchovy a vzdělávání 4.1. Prospěch žáků Škola - celkové údaje (v případě, že má škola více součástí, např.gymnázium a SOŠ, uveďte údaje za každou součást zvlášť). Prospěch žáků ( včetně závěrečných ročníků ) žáků % Žáci (k ) Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 3 1 Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku 1 0, Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek v případě, že má škola více součástí, uveďte údaje za každou součást zvlášť a podle studijních a učebních oborů součást kód a název oboru Maturitní zkouška: žáci, konající zkoušky prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli konali /budou konat/ zkoušku v náhradním termínu 6

7 79-41-K/41 Gymnázium K/81 Gymnázium Celkem Absolutorium: Závěrečná zkouška: 4.3. Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2013/2014 Druh postižení žáků Ročník přípravy Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení Pozn.: V komentáři uveďte, jaké máte zkušenosti z výchovně vzdělávací práce s těmito postiženými žáky 4.4. Hodnocení výsledků výchovného poradenství a primární prevence Ve školním roce 2013/2014 nebyl řešen ani jeden případ šikany, nezaznamenali jsme žádný nárůst studentů užívajících návykové látky. Snažíme se studenty zaměstnávat i v mimoškolní době různými aktivitami, a tím snižovat možnost kontaktu s drogou a jejímu návyku. Těmito akcemi jsou např.: Srdíčkový den charitativní sbírka pro sdružení Život dětem, Oslavy Dne vzniku samostatného československého státu 28. října, Program ke Dni boje za svobodu 17. listopadu, Mikulášská besídka pro nadaci Petrklíč, Mikulášská nadílka pro MŠ, Slet ježibab, Majáles a Dramasterie. O úspěšnosti těchto akcí svědčí stále hojná účast široké sušické veřejnosti. Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), případné problémy jsou řešeny průběžně. V Šimanově u Nezdic opět proběhly první týden v září 2013 tradiční seznamovací kurzy primy a 1. ročníku. Na jejich programu se kromě výchovného poradce a třídních učitelů dlouhodobě podílí klinický psycholog Mgr. J. Janský. Pro studenty maturitních ročníků pořádáme každoročně na konci 1. pololetí kurz Úvod do světa práce. Na zajištění programu se podílí celá řada odborníků z Úřadu práce, ekonom, právník a zástupce živnostenského odboru MÚ Sušice. V průběhu roku byly pořádány ve spolupráci se ZUŠ Sušice výchovné koncerty pro studenty gymnázia. Koncerty probíhají ve Smetanově sále stejně jako besedy s významnými osobnostmi zde škola spolupracuje např. s Křesťanskou akademií. Jeden z výchovných koncertů proběhl v Rudolfinu 7

8 v Praze projekt Fakt hustá filharmonie zanechal ve všech zúčastněných velký dojem a tento typ výchovného pořadu budeme využívat i v dalších letech. S výchovným poradcem úzce spolupracuje školní metodik prevence. K zajištění primární prevence spolupracuje škola s PPP, Městem Sušice i dalšími institucemi. Má svůj program (viz. webové stránky školy), v jehož rámci se uskutečňuje několik projektů, na realizaci se podílejí i jednotliví učitelé. Školní metodik prevence absolvoval specializačním kurz. Jeho práci považuji za velmi potřebnou. Na začátku roku byly definovány oblasti preventivního působení. Cíleně byla posílena prevence v oblasti rizik: nevhodného sexuálního chování, drogových závislostí a užívání návykových látek, přijímání proměn v rámci pohlavního dospívání, závislostních patologických vztahů a týrání, šikany a kyberšikany. Během školního roku proběhla 2 dotazníková šetření (mezi rodiči a žáky), 6 programů zaměřených na výše uváděná rizika a jeden program pro pedagogy (protidrogová prevence). Školním metodikem byl vytvořen harmonogram preventivních aktivit pro žáky realizovaných na gymnáziu během studia Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem případně jiným subjektem Název programu, projektu Vyhlašovatel Finanční dotace od vyhlašovatele GS brána vzdělávání (OP VK) (2. rok udržitelnosti) MŠMT (ESF) Kč Fotoakademie 2013 Gym. Radotín Slet ježibab Město Sušice Kč Majáles Město Sušice Kč Studenti čtou a píšou noviny MF Dnes Výstava hub Město Sušice Kč EU peníze středním školám (OP VK) ukončen MŠMT (ESF) Kč Náš region v proměnách času Partnerství škol COMENIUS EUREGIO DF, cíl 3 Svobodný stát Bavorsko Dům zahr. služeb Kč Euro Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK v roce 2013 (Ch F) Plzeňský kraj Kč Technická olympiáda Plzeňský kraj Klání v Sudoku Plzeňský kraj - (Podpora zájmové činnosti PK) SSŠ Kč Talent 2013 Olympiáda v Nj Plzeňský kraj Kč Spolufinancování Kč Česko-německý fond budoucnosti 4.6. Spolupráce školy se sociálními partnery (úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími) Škola dlouhodobě spolupracuje s Úřadem práce. Studenti posledních ročníků, VIII.A a 4.A, tradičně absolvovali dvoudenní kurz Úvod do světa práce, kde byli mimo jiné seznámeni s problematikou a možnostmi uplatnění se na trhu práce. Na kurzu se podíleli odborníci nejen z úřadu práce, ale i právník, ekonom, zastoupen byl i živnostenský odbor Města Sušice. 8

9 S Úřadem práce během roku konzultujeme možnosti uplatnění našich absolventů, počty přijímaných žáků ke studiu a počty nezaměstnaných absolventů naší školy (většinou nulový nebo minimální počet - viz. kap této zprávy). Na velmi dobré úrovni je stále spolupráce s Městem Sušice, zejména při organizování aktivit určených i občanům města. Škola disponuje fondem nadace B. Fürtha, jednoho ze zakladatelů továrny Solo. Z nadace jsou dotováni vybraní studenti studující na vysoké škole a nejlepší studenty maturitních ročníků odměňujeme částkou 1000 Kč. Pokračuje spolupráce s firmou Compotech ve formě podpory kroužku robotiky, pro další školní rok je domluvena podpora a spolupráce i pro další rozvoj technických předmětů (Technická olympiáda), Středoškolskou odbornou činnost a další mimoškolní aktivity (kroužek programování) Účast žáků v soutěžích V soutěžích a olympiádách se v místním (školním) kole zúčastnilo 245 žáků (po odečtu těch, kteří se účastnili více soutěží), v okresních kolech reprezentovalo školu 72 žáků. Někteří studenti zvítězili i v krajských kolech a dokázali úspěšně reprezentovat školu i v kolech národních. Z největších úspěchů vybíráme: A) Soutěže v odborných dovednostech jednotlivci Hana Stýblová VII.A Wordprocessing 2.místo národní kolo Tereza Uhrová IV.A Užití kancel. aplikací 2.místo národní kolo Anna Chocová IV.A Robotika MFF 1.místo soutěž na DOD Pavel Krulec VII.A Tvorba web 2.místo krajské kolo Jana Vichrová VII.A FJ 2.místo krajské kolo Anna Chocová IV.A Užití kancel. aplikací 2.místo krajské kolo Jitka Hodná VIII.A Wordprocessing 2.místo krajské kolo Lenka Mirvaldová VII.A Robotika MFF 2.místo soutěž na DOD David Viet Tu Be VI.A NJ 2. místo krajské kolo Tomáš Le Viet III.A NJ 2. místo krajské kolo Amálie Ron III.A NJ 2. místo krajské kolo Veronika Hrečínová V.A ŠJ 2. místo krajské kolo Petra Tomášková IV.A ČJ nižší Gy 1.místo okresní kolo Anna Vlachová VIII.A ČJ vyšší Gy 1. místo okresní kolo Blanka Spěváčková IV.A Bi 1. místo okresní kolo Prokop Mejstřík III.A MO 1. místo okresní kolo Dominik Tesař IV.A AJ 1. místo okresní kolo Šárka Šmídlová 2.A ČJ 2. místo okresní kolo Jaromír Potužák VI.A ZO 3. místo okresní kolo Zdeněk Švelch I.A MO 3. místo okresní kolo Nikola Káňová II.A Pythagoriáda 3. místo okresní kolo B) Soutěže v odborných dovednostech družstva Družstvo robotiky I.-IV.A FLL 1. místo národní kolo (Anna Chocová, Jonáš Baierl, Prokop Mejstřík, Tereza Uhrová, Petra Tomášková, Jana Koppová, Kristýna Prančlová, Tadeáš Skrbek, Vilém Kyrál, Petr Krulec, Patrik Drbal, Matěj Chalupka, Josef Michna) Družstvo dějepis V.+VI.A Dějepisná soutěž 1. místo krajské kolo 9

10 (Andrea Roubová, Hana Šebestová, Vojtěch Hlavatý) Družstvo informatiky IV.A Prezentiáda 1. místo krajské kolo (Jana Koppová, Kristýna Prančlová, Petra Tomášková) Družstvo fyziky VII.+3.A Technická olympiáda 1. místo krajská soutěž (Ondřej Uher, Pavel Krulec, Petr Sýkora) Družstvo robotiky II.+III.A Robotiáda 3. místo celonárodní soutěž (Jonáš Baierl, Prokop Mejstřík, Bára Frančíková, Nikola Káňová, Petra Pánková) C) Umělecké soutěže Ina Vycpálková VII.A PhotoCONTEST 1.místo celonárodní kolo Veronika Marešová VI.A PhotoCONTEST 1. místo celonárodní kolo Hana Baborová VI.A Fotoakademie 3.místo celonárodní kolo Josef Baierl VI.A Grafická soutěž 1. místo krajská soutěž Klára Sloupová VII.A Fotosoutěž 1. místo okresní kolo D) Sportovní soutěže - jednotlivci Jan Panenka I.A Plavání (50 m VZ) 1. místo okresní přebor Jan Panenka I.A Plavání (50 m prsa) 2. místo okresní přebor Aleš Zemen III.A Plavání (50 m prsa) 2. místo okresní přebor E) Sportovní soutěže družstva Družstvo orient. běžců 1.A+V.+VI. Orientační běh 3. místo krajské kolo (Matyáš Bernard, Dominik Rašek, Josef Podloucký, Anna Pfeifferová, Svatava Spěváčková) Atletické družstvo III.A+IV.A Atl. čtyřboj 2. místo okresní přebor (Dominik Tesař, Mikuláš Falber, Jiří Gerčák, Radek Rajtmajer, Tomáš Riedl) Volejbalové družstvo Vyšší Gy Přebor SŠ hoši 3. místo okresní přebor Fotbalové družstvo Vyšší Gy O pohár hejtmana 3. místo krajská soutěž Gymnázium je pravidelně oceňováno podle výsledků žáků v soutěžích v celostátním programu Excelence středních škol a z dotačního programu Talent Aktivity žáků v mezinárodních programech, národní průzkumy - hodnocení úspěšnosti (jmenovitě) 1) Euregio - Náš region v proměnách času V rámci projektu Euregio DF, cíl 3 Svobodný stát Bavorsko a ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti absolvovalo 25 žáků gymnázia a tři pedagogové třídenní společný program s 24 žáky a třemi pedagogy Realschule Kötzting. Jednalo se o navázání na loňský projekt Střetávání české a německé historie v našem hlavním městě, vyhlášení Plzeňským krajem. Studenti obou škol tentokráte poznali hlavní město Bavorska Mnichov. 10

11 2) Euroregio Gastschuljahr 25. října 2013 jsme se stali pořadateli slavnostního zahájení 18. ročníku Bavorsko-českého hostovacího roku Gastschuljahr, kterého se zúčastnilo více než 150 českých a německých hostů. V rámci tohoto projektu studovali ve školním roce 2013/2014 na gymnáziích ve Spolkové republice Německo 3 studenti: Hana Baborová, Radka Hambergerová a Jan Mišák. 3) Projekt una n un Franche-Comté V rámci tohoto projektu studovaly ve školním roce 2013/2014 na lyceích ve Francii 2 studentky: Anna Šprdlíková a Barbora Podloucká. 4) Douzelage V tomto školním roce v rámci programu zastřešeného EU proběhla v dubnu 2014 konference v Lotyšsku, které se zúčastnili 2 studenti a 1 pedagog. 5) Comenius Během školního roku 2013/2014 se Mezinárodního projektu se školami účastnili žáci školy tří výjezdů. V říjnu 2013 se výjezdu na Kypr zúčastnilo 5 žáků a 2 pedagogové. V únoru 2014 pokračoval projekt výjezdem do Rakouska, kdy naši školu reprezentovalo 5 žáků a 2 pedagogové. Poslední aktivitou byl výjezd do Maďarska, kterého se zúčastnilo 11 žáků a 3 vyučující. Kromě těchto výjezdů se v červnu konalo závěrečné pracovní setkání, kterého se zúčastnil 1 pedagog (ukončení projektu). 6) Kromě Realschule Bad Kötzting udržuje škola kontakty se Sekundarschule a gymnáziem ve švýcarském Uetendorfu. Delegace se pravidelně navštěvují na podzimních a jarních srazech střídavě ve Švýcarsku a v České republice. Pro školní rok 2014/2015 se v jarním období plánuje návštěva švýcarských studentů u nás na gymnáziu. 5. Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku (včetně výsledků inspekce provedené ČŠI) Ve školním roce 2013/2014 proběhly tyto kontroly: 1) Běžné kontroly BOZP a PO bez závad. 2) Celoročně probíhá interní audit finančního hospodaření nejsou shledány závady. 3) V měsíci říjnu 2013 proběhla kontrola ČŠI zaměřená na posouzení odstranění nedostatků zjištěných při předchozí inspekční činnosti z října 2012 (dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích předpisů zaměřená na dodržování ustanovení 30 odst. 1 písm. a) a odst. 2 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů). ČŠI konstatovala, že opatření k odstranění nedostatků byla ve stanovené lhůtě přijata, opatření k odstranění těchto nedostatků byla splněna. 4) Od června 2014 probíhá kontrola dokumentace VZ: Výměna střešní krytiny na kulturní památce a Gymnázium Sušice bezbariérové řešení. 6. Činnost školy Zprávy o činnosti školské rady, studentského parlamentu, Sdružení rodičů a pod. Školská rada je šestičlenná, pracuje ve složení: Mgr. Edita Krouská, Mgr. Richard Synek (zástupci pedagogů), Mgr. Zdeňka Řezníčková, Mgr. Petr Šmíd (zástupci zřizovatele), Magda Skrbková (předsedkyně), MUDr. Lenka Tomášková (zástupci zákonných zástupců a zletilých žáků). MUDr. 11

12 Lenka Tomášková byla na podzim roku 2013 zvolena novým zástupcem rodičů za p. Michala Fišera, jehož mandát zanikl v souvislosti s ukončením studia jeho dcery (maturitní zkouškou). Rada školy se během roku sešla 2x, jednání se pravidelně účastnil ředitel školy. Na zasedáních se školská rada zabývala: výroční zprávou, legislativním stavem a výsledky maturitních zkoušek, výsledky přijímacího řízení investičními záměry v součinnosti s vyhlašovanými granty a projekty k získání dotací z fondů EU, MŠMT, KÚ Plzeň, výsledky inspekcí, změnami v ŠVP, personálním obsazením sboru apod. V září 2013 proběhly schůzky Sdružení rodičů žáků primy a 1. ročníku čtyřletého studia. V listopadu 2013 a v dubnu 2014 proběhly plánované schůzky Sdružení rodičů všech žáků školy. Ředitel školy se pravidelně zúčastňoval schůzí výboru Sdružení. Na základě NOZ se výbor zaobíral legislativními změnami, které do blízkého budoucna (3 let) povedou k přetransformování Sdružení rodičů na Spolek. Dále se řešilo hospodařením s finančními prostředky, organizace a způsoby sponzoringu maturitních plesů, proplácení startovného a jízdného žáků na soutěže, odměny pro vyznamenané maturanty i dalším podněty. Na škole je zřízen Studentský parlament. Schází se minimálně 2x ročně. Každá třída je zde zastoupena dvěma studenty. Jednání zastřešuje ředitel školy. Při setkáních jsou žáci informováni o chodu školy, plánovaných akcích a dále jsou řešeny připomínky a návrhy žáků k chodu školy a vzdělávacího procesu. Přestože jsou žáci vedeni k otevřenosti, byla v průběhu roku v přízemí školy zřízena Schránka důvěry (především pro žáky nižšího stupně, kteří se otevřenosti učí a jsou na tento způsob navyklí ze svých škol). I pro příští školní rok bude hlavním úkolem pro vedení školy zvýšit zájem studentů o chod školy, neboť parlament se zatím schází nepravidelně a spíše na popud ředitele. Kladně je třeba ohodnotit vznik studentského Divadla Bezejména, které se schází ke zkouškám pravidelně 2x týdně. Zkoušky, jako i premiéry her, probíhají ve Smetanově sále. Žáci všech tříd se zúčastňují během školního roku exkurzí, přednášek, besed, sportovních kurzů a různých olympiád a soutěží. Ve vědomostních soutěží jednotlivců se dvě žákyně (Tereza Uhrová a Hana Stýblová) probojovaly do národního kola, kde obsadily vynikající 2. místo. Stejně tak i družstvo robotického kroužku se několikrát umístilo v soutěžích celonárodního charakteru. Největším úspěchem bylo vítězství družstva v soutěži FLL v Praze a postup do evropského semifinále soutěže v Jeseníku. Třináct dalších studentů a 4 družstva se v krajských kolech soutěží umístilo na 1. až 3. místě. Zvláště cenné bylo vítězství družstev v dějepisné soutěži, Technické olympiádě, v Prezentiádě a v soutěžích jednotlivců Anny Chocové v robotice a Iny Vycpálkové ve fotosoutěži FotoBase. Řada dalších byla úspěšná v okresních kolech soutěží (viz kap. 4.7.). Škola pokračuje s projekty OP VK (zefektivnění výuky v rámci ŠVP pro nižší gymnázium). Projekt pod názvem Gymnázium Sušice brána vzdělávání byl k ukončen a dalších 5 let bude probíhat tzv. udržitelnost (mj. využíváním vytvořených materiálů ve výuce jednotlivých předmětů a organizací projektových dnů). Projektový týden s názvem Elementy proběhl v červnu 2014 Prezentace projektového týdne pro veřejnost proběhla na zrekonstruovaném Ostrově Santos a setkala se u žáků, jejich rodičů i pedagogů s pozitivním ohlasem. V červnu 2014 byl ukončen další projekt OP VK G-learning II (EU Peníze SŠ). V rámci projektu byly vytvářeny Digitální Učební Materiály (DUMy), které jsou k dispozici pedagogické veřejnosti. V červenci 2014 byl uzavřen další projekt Comenius partnerství škol Isolation. Cílem tohoto programu bylo rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. 12

13 Během školního roku zorganizovala škola jazykově-poznávací zájezd do Španělska (účast 20 žáků a 2 vyučujících), tři zahraniční výjezdy v rámci projektu Comenius (Kypr, Rakousko, Maďarsko 21 žáků a 7 vyučujících), jednodenní exkurze do SRN (Bavorský les II.A+III.A, Pasov VI.A+2.A, výstava Salvadora Dalího v B. Eisenstein). V dubnu se 5 žáků a 1 vyučující zúčastnili poznávacího zájezdu do Paříže. V srpnu 2013 započala investiční akce NRPM Gymnázium Sušice bezbariérové řešení, jejímž výsledkem je umožnit bezbariérový přístup do budovy školy a do Smetanova sálu. Je řešen výtahem umístěným v zadním traktu budovy. Náklady byly cca Kč, finance se podařilo škole sehnat z grantu MŠMT, příspěvkem z KÚ Plzeň, Města Sušice a prostředky Gymnázia Sušice. Celá investiční akce byla dokončena a zkolaudována v prosinci Další akcí byla modernizace chemické laboratoře, která proběhla v měsících červenec srpen Náklady byly cca Kč, finance se podařilo získat formou příspěvku KÚ Plzeň a z prostředků Gymnázia Sušice. V rámci podpory technického vzdělávání podala škola v červenci 2014 do 34. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad projekt Gymnázium Sušice modernizace vybavení odborných učeben Snahou je získat prostředky pro modernizaci učeben a laboratoří odborných předmětů fyziky, chemie, biologie a informatiky a vytvořit tak zázemí, odpovídající současným trendům moderního vyučování. Pokračuje spolupráce s firmou Compotech Sušice. Ta zabezpečuje nejen fungování kroužku robotiky, ale spolupráce byla rozšířena i o podporu studentů, připravujících se na Technickou olympiádu a práce SOČ. evidovaných stížností : 1 z toho a) oprávněných: 0 b) částečně oprávněných: 0 c) neoprávněných: 1 d) postoupených jinému orgánu: 0 Aktivity školy uspořádané pro veřejnost Další vzdělávání na škole, využívání školy ke vzdělávacím aktivitám v době mimo vyučování V září 2013 uspořádali studenti školy pod vedením profesora biologie v prostorách gymnázia již 7. ročník výstavy hub. Po oba dny byl přítomni mykologové a celá akce se setkala s velmi kladným ohlasem veřejnosti. V květnu proběhl na škole 1. ročník soutěže Klání v sudoku pro žáky ZŠ a pro příští školní rok plánujeme otevření sportovní soutěže gymnázia XTERRA pro veřejnost, konkrétně žáky ZŠ a SŠ. Gymnázium společně se studenty pokračuje v organizaci celé řady akcí, do nichž se zapojuje i část sušické veřejnosti. Jsou to např. Srdíčkové dny, Den boje za svobodu a demokracii, Besídka pro Petrklíč, Mikuláš pro MŠ, Slet ježibab, Majáles, či Dramasterie. Záštitu nad těmito akcemi mají výchovná poradkyně a vyučující výtvarné výchovy. Část žáků se podílela jako organizátoři na akcích pořádaných městem. Např. oslavy Dne vzniku samostatné ČSR 28. října, sportovní klání škol Den starosty města apod. 18. prosince zorganizovali studenti školy ve Smetanově sále kapela Sirkyskon Koncert pro Václava Havla, který byl širokou sušickou veřejností velmi kladně přijat. Smetanův sál, bývalá školní kaple, je dnes moderní koncertní síň. Je využíván zejména pro koncerty vážné hudby, které kromě gymnázia pořádají i jiné složky např. Městské kulturní středisko v Sušici ZUŠ Sušice. Sál je využíván také Křesťanskou akademií a dalšími subjekty nejen ke koncertům, ale i k přednáškám, křtu knih apod. Škola umožňuje studentům i veřejnosti využívat v odpoledních hodinách hřiště s umělou trávou 2. generace a tělocvičnu. Venkovní hřiště využívá veřejnost bezplatně. 13

14 7. Závěr Celkové stručné zhodnocení činnosti školy v uplynulém školním roce, naplňování stanovených cílů a priorit, předpoklady dalšího vývoje školy. Návrhy, připomínky a požadavky ke všem rozhodujícím subjektům, které chod školy ovlivňují. Základní prioritou školy je poskytovat studentům kvalitní středoškolské vzdělání, které jim umožní pokračovat v dalším studiu na vysokých školách humanitního, přírodovědného i technického charakteru. Na vysokých školách pokračuje pravidelně více než 95% studentů maturitních ročníků. Důraz proto klademe nejen na výuku jazyků a gramotnost v ovládání PC, kde se daří stanovené priority naplnit, ale škola se v současné době intenzivně zaměřuje na technické a přírodovědné předměty. V primě až oktávě osmiletého studia a v prvním až čtvrtém ročníku čtyřletého studia probíhala výuka podle inovovaného ŠVP. Řada studentů byla zapojena do četných soutěží, značná část reprezentovala školu na veřejnosti. Škola úzce spolupracuje s Městem Sušice i dalšími subjekty. I nadále pokračuje úspěšná spolupráce s družebními školami v Německu a Švýcarsku. Studenti se zúčastnili celé řady projektů, škola byla prezentována v médiích regionálního i republikového charakteru. Více než 130 žáků vycestovalo na některou z akcí pořádaných školou do zahraničí, 4 žákyně v zahraničí studovaly.. Úkoly do budoucna: - zvýšit a podporovat zájem žáků o technické předměty (modernizací učeben a laboratoří fyziky, chemie, biologie, informatiky a zvýšením podílu laboratorních prací) - pokračovat v modernizaci vybavení školy i výuky zejména účastí v projektech - zasíťovat zbylé učebny školy a vybavit je pro interaktivní výuku - zabezpečit chod udržitelnosti ukončeného projektu Gymnázium Sušice brána vzdělávání (OP VK) - připravit projekt rekonstrukce kanalizace a odvodu dešťové vody a tím zajistit odstranění příčiny vlhkosti v suterénu budovy šatnách - v návaznosti na to usilovat o získání investic na celkovou rekonstrukci havarijního stavu šaten - sledovat vyhlášené výzvy v novém programovém období a připravit projekt na výměnu a rekonstrukci oken - podporovat aktivní přístup žáků k vědomostním, uměleckým i sportovním soutěžím - podporovat projekty a akce spojené s výjezdy do zahraničí (např. Douzelage, Comenius, jazykověpoznávací exkurze, výběrové sportovní kurzy, odborné zahraniční exkurze) - v jarním období provést autoevaluaci dotazníkovým šetřením mezi žáky, rodiči a vyučujícími školy - vytvářet podmínky pro další fungování studentského divadelního souboru Bezejména - rozšířit podle možností školy mimoškolní aktivity pro žáky v podobě zájmových útvarů - kroužků - propagovat a prezentovat školu pořádáním akcí pro školy i sušickou veřejnost Datum zpracování zprávy: Datum projednání ve školské radě (na poradě pracovníků školy): Podpis ředitele a razítko školy: 14

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA TACHOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA TACHOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA TACHOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Tachov ve školním roce 2011/2012 je zpracována v souladu s 7 vyhl. č. 15/2005, v platném znění. I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1.Název školy Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o. Sady 5. května 21 / 301 12 Plzeň Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy školní rok 2012/2013 Projednáno školskou radou dne 10.10.2013 PhDr. Jan Sinkule

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Nymburk 10.10.2014 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 31) Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA, TACHOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA, TACHOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA, TACHOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Tachov ve školním roce 2012/2013 je zpracována v souladu s 7 vyhl. č. 15/2005, v platném znění. I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 Střední škola, ská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2010/2011 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor

Více

I. Výroční zpráva o činnosti školy

I. Výroční zpráva o činnosti školy I. Výroční zpráva o činnosti školy Charakteristika školy Název školy, adresa Název školy: Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 Adresa školy: Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363, 331 01 Právní forma: Příspěvková

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Projednáno školskou radou dne 14.10.2014 Mgr. Zdeňka

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o. Sady 5. května 21, 301 12 Plzeň Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy školní rok 2007/2008 Výroční zpráva projednána školskou radou dne 6.10.2008.

Více

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1 fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1 OBSAH : 1. Základní údaje o škole - název školy, adresa, zřizovatel,

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 + Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2005-2006 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajžman Mgr. Jana Műllerová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012 Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012 Strana 1 (celkem 47) OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2 CHARAKTERISTIKA

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012 2013 Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze Výroční zpráva o činnosti školy 2012 2013 Strana 1 (celkem 43) OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2 CHARAKTERISTIKA

Více