VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014"

Transkript

1 Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324, Sušice IZO: IČO: Ident. zařízení: Právní forma: příspěvková organizace, právnická osoba Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK (podle 10 odst. 3, 12 odst. 1 a 2 zákona č 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 225 z ) 30. září

2 I. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1.1. Název školy: Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 Adresa: Fr. Procházky 324, Sušice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel: Plzeňský kraj IČO IZO ředitelství školy: Kontakty Číslo telefonu: ředitelna kancelář výchovný poradce Fax:: Webové stránky: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. Ivan Kratochvíl RNDr. Jaroslav Vichr 1.3. Datum posledního zařazení do sítě škol: Datum účinnosti posledního rozhodnutí: Vzdělávací program školy, přehled učebních plánů (včetně schvalovacích doložek) 1. Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV a RVP G 1.5. Součásti školy IZO a název součásti Kapacita součásti /cílová/ uživatelů * vlastních uživatelů (žáků) pracovníků součásti Z toho počet pedagogických pracovníků Fyz. Přep. Fyz. Přep gym. čtyřleté , , gym. osmileté , ,9 * údaje pouze za denní formu studia žáci + dospělí Pozn.: Pokud je stravování /ubytování/ prováděno jako doplňková činnost, uveďte pro kolik strávníků /ubytovaných/ a počet zaměstnanců, kteří jsou pro tuto činnost vyčleněni 2

3 1.6. tříd a žáků (bez VOŠ), včetně žáků závěrečných ročníků Kód a název oboru žáků ve všech formách studia k k Z toho počet žáků denního studia * k k tříd Průměr ný počet žáků na třídu K/41 Gymnázium , K/81 Gymnázium , ,0 2. Údaje o zaměstnancích (stav k ) pracovníků fyzický/přepočtený Z toho počet pedagogických prac. fyzický/přepoč. pedag. prac. se vzděláním VŠ / SŠ Průměrná délka pedagog. praxe (za všechny pedagog.prac.) pedagog. prac. splňujících pedagogickou způsobilost 38/32,103 30/25,953 29/1 23, Další údaje o pedagogických pracovnících Ped.pracovník číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace stupeň vzdělání, obor, aprobace,dps Věk Roků ped. praxe 1 Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, Čj+Vv D Středoškolský učitel 0,476 VŠ, učitelství, M+F D Středoškolský učitel 0,886 VŠ, učitelství, Čj+Nj D Středoškolský učitel 0,238 VŠ, učitelství, Aj+Fj Středoškolský učitel 1 SŠ, učitelství, F+Inf Středoškolský učitel 0,762 VŠ, učitelství Šp Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, Čj+Tv Středoškolský učitel ZŘ 1 VŠ, učitelství, M+F Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, D+Rj+Tv Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, Čj+Nj+Bi Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, M+F Středoškolský učitel ŘŠ 1 VŠ, učitelství, Z+Rj Středoškolský učitel VP 1 VŠ, učitelství, Hv+Rj Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, Bi+Ch Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, Aj Středoškolský učitel D 0,762 VŠ, učitelství, Nj+Aj Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, Čj+Aj Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, Čj+Nj Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, Bi+Ch Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, Tv Ex Středoškolský učitel 0,286 VŠ, Fj Středoškolský učitel 0,667 VŠ, učitelství Čj+Nj Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství Tv-Nj

4 24 Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, Tv+Ov Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, M+Inf Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, M+F Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, Čj+D Ex Středoškolský učitel 0,143 VŠ, učitelství, M+F Středoškolský učitel 1 VŠ, učitelství, Aj+Nj Středoškolský učitel D 0,810 VŠ, Z - geografie 26 1 Pozn.: u pedagog.pracovníků v důchodovém věku vyznačte vedle poř. čísla D u externích pedagog. pracovníků vyznačte vedle poř. čísla Ex 2.2. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků akcí v průběhu školního roku: 40 zúčastněných pedagogů : 49 Obsah vzdělávání - předmět nebo oblast, pro kterou bylo vzdělávání určeno: Semináře pro předměty: D, Z, M, F, Ch, Bi, Tv: (např. Seminář Dějiny 20. století, Seminář ČLR ve 20. století, Seminář Geogebra - základní kurz ) PC ve škole Nové Město na Moravě Intenzivní škola Hradec Králové Seminář PREZI (prezentace) Letní škola chemie Letní škola informatiky Konference matematiků Pardubice Didaktika Nj se zaměřením na výuku reálií německy mluvících zemí Semináře do projektu EU peníze SŠ (šablony): Čj, Aj, Nj, Fj, Seminář OPVK Seminář k výsledkům testování PISA (ČŠI) Semináře pro ředitele škol (Nové právní předpisy NOZ; Karierní systém) Seminář pro projekt COMENIUS Seminář pro projekt ERASMUS+ Seminář pro žáky a vedoucí SOČ Seminář Finanční gramotnost Seminář pro management MZ Seminář pro hodnotitele MZ: Čj, Aj, Nj, Fj, M Semináře pro ŠMK pro písemnou i ústní MZ (Čj a literatura, Nj) Seminář Kurz fotografie Praha Seminář Výsledky státní maturitní zkoušky z matematiky Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Finanční náklady vynaložené na DVPP : ,- Kč 2.3. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně 4

5 Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Španělský jazyk Francouzský jazyk 6 0 Základy ruského jazyka 2 2 Základy spol. věd +Ov Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Hudební výchova Výtvarná výchova Informatika Tělesná výchova Celkem Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení do 1.ročníku SŠ v denní formě studia (stav k ) V případě, že má škola více součástí (např. gymnázium a SOŠ), uveďte údaje za každou součást zvlášť. Součást žáků (uchazečů) přihlášených 1. kolo př.říz. Další kola př.říz. žáků (uchazečů) přijatých k podaných odvolání proti nepřijetí ke studiu žáků přijatých do vyššího ročníku než prvního (na základě rozhodnutí ŘŠ) Gymnázium Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů denního studia včetně nástavbového studia 5

6 Kód a název oboru žáků přihlášených 1.kolo př.říz. Další kola př.říz. žáků přijatých k odvolání proti nepřijetí K/41 Gymnázium K/81 Gymnázium * víceoborové třídy označte vámi zvoleným symbolem tříd * Z toho víceoborové třídy 3.3. Údaje o nezaměstnaných absolventech (podle statistického zjišťování úřadů práce k ) Kód a název oboru evidovaných absolventů K/41 Gymnázium K/81 Gymnázium 0 2 Poznámka 4. Výsledky výchovy a vzdělávání 4.1. Prospěch žáků Škola - celkové údaje (v případě, že má škola více součástí, např.gymnázium a SOŠ, uveďte údaje za každou součást zvlášť). Prospěch žáků ( včetně závěrečných ročníků ) žáků % Žáci (k ) Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 3 1 Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku 1 0, Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek v případě, že má škola více součástí, uveďte údaje za každou součást zvlášť a podle studijních a učebních oborů součást kód a název oboru Maturitní zkouška: žáci, konající zkoušky prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli konali /budou konat/ zkoušku v náhradním termínu 6

7 79-41-K/41 Gymnázium K/81 Gymnázium Celkem Absolutorium: Závěrečná zkouška: 4.3. Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2013/2014 Druh postižení žáků Ročník přípravy Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení Pozn.: V komentáři uveďte, jaké máte zkušenosti z výchovně vzdělávací práce s těmito postiženými žáky 4.4. Hodnocení výsledků výchovného poradenství a primární prevence Ve školním roce 2013/2014 nebyl řešen ani jeden případ šikany, nezaznamenali jsme žádný nárůst studentů užívajících návykové látky. Snažíme se studenty zaměstnávat i v mimoškolní době různými aktivitami, a tím snižovat možnost kontaktu s drogou a jejímu návyku. Těmito akcemi jsou např.: Srdíčkový den charitativní sbírka pro sdružení Život dětem, Oslavy Dne vzniku samostatného československého státu 28. října, Program ke Dni boje za svobodu 17. listopadu, Mikulášská besídka pro nadaci Petrklíč, Mikulášská nadílka pro MŠ, Slet ježibab, Majáles a Dramasterie. O úspěšnosti těchto akcí svědčí stále hojná účast široké sušické veřejnosti. Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), případné problémy jsou řešeny průběžně. V Šimanově u Nezdic opět proběhly první týden v září 2013 tradiční seznamovací kurzy primy a 1. ročníku. Na jejich programu se kromě výchovného poradce a třídních učitelů dlouhodobě podílí klinický psycholog Mgr. J. Janský. Pro studenty maturitních ročníků pořádáme každoročně na konci 1. pololetí kurz Úvod do světa práce. Na zajištění programu se podílí celá řada odborníků z Úřadu práce, ekonom, právník a zástupce živnostenského odboru MÚ Sušice. V průběhu roku byly pořádány ve spolupráci se ZUŠ Sušice výchovné koncerty pro studenty gymnázia. Koncerty probíhají ve Smetanově sále stejně jako besedy s významnými osobnostmi zde škola spolupracuje např. s Křesťanskou akademií. Jeden z výchovných koncertů proběhl v Rudolfinu 7

8 v Praze projekt Fakt hustá filharmonie zanechal ve všech zúčastněných velký dojem a tento typ výchovného pořadu budeme využívat i v dalších letech. S výchovným poradcem úzce spolupracuje školní metodik prevence. K zajištění primární prevence spolupracuje škola s PPP, Městem Sušice i dalšími institucemi. Má svůj program (viz. webové stránky školy), v jehož rámci se uskutečňuje několik projektů, na realizaci se podílejí i jednotliví učitelé. Školní metodik prevence absolvoval specializačním kurz. Jeho práci považuji za velmi potřebnou. Na začátku roku byly definovány oblasti preventivního působení. Cíleně byla posílena prevence v oblasti rizik: nevhodného sexuálního chování, drogových závislostí a užívání návykových látek, přijímání proměn v rámci pohlavního dospívání, závislostních patologických vztahů a týrání, šikany a kyberšikany. Během školního roku proběhla 2 dotazníková šetření (mezi rodiči a žáky), 6 programů zaměřených na výše uváděná rizika a jeden program pro pedagogy (protidrogová prevence). Školním metodikem byl vytvořen harmonogram preventivních aktivit pro žáky realizovaných na gymnáziu během studia Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem případně jiným subjektem Název programu, projektu Vyhlašovatel Finanční dotace od vyhlašovatele GS brána vzdělávání (OP VK) (2. rok udržitelnosti) MŠMT (ESF) Kč Fotoakademie 2013 Gym. Radotín Slet ježibab Město Sušice Kč Majáles Město Sušice Kč Studenti čtou a píšou noviny MF Dnes Výstava hub Město Sušice Kč EU peníze středním školám (OP VK) ukončen MŠMT (ESF) Kč Náš region v proměnách času Partnerství škol COMENIUS EUREGIO DF, cíl 3 Svobodný stát Bavorsko Dům zahr. služeb Kč Euro Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK v roce 2013 (Ch F) Plzeňský kraj Kč Technická olympiáda Plzeňský kraj Klání v Sudoku Plzeňský kraj - (Podpora zájmové činnosti PK) SSŠ Kč Talent 2013 Olympiáda v Nj Plzeňský kraj Kč Spolufinancování Kč Česko-německý fond budoucnosti 4.6. Spolupráce školy se sociálními partnery (úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími) Škola dlouhodobě spolupracuje s Úřadem práce. Studenti posledních ročníků, VIII.A a 4.A, tradičně absolvovali dvoudenní kurz Úvod do světa práce, kde byli mimo jiné seznámeni s problematikou a možnostmi uplatnění se na trhu práce. Na kurzu se podíleli odborníci nejen z úřadu práce, ale i právník, ekonom, zastoupen byl i živnostenský odbor Města Sušice. 8

9 S Úřadem práce během roku konzultujeme možnosti uplatnění našich absolventů, počty přijímaných žáků ke studiu a počty nezaměstnaných absolventů naší školy (většinou nulový nebo minimální počet - viz. kap této zprávy). Na velmi dobré úrovni je stále spolupráce s Městem Sušice, zejména při organizování aktivit určených i občanům města. Škola disponuje fondem nadace B. Fürtha, jednoho ze zakladatelů továrny Solo. Z nadace jsou dotováni vybraní studenti studující na vysoké škole a nejlepší studenty maturitních ročníků odměňujeme částkou 1000 Kč. Pokračuje spolupráce s firmou Compotech ve formě podpory kroužku robotiky, pro další školní rok je domluvena podpora a spolupráce i pro další rozvoj technických předmětů (Technická olympiáda), Středoškolskou odbornou činnost a další mimoškolní aktivity (kroužek programování) Účast žáků v soutěžích V soutěžích a olympiádách se v místním (školním) kole zúčastnilo 245 žáků (po odečtu těch, kteří se účastnili více soutěží), v okresních kolech reprezentovalo školu 72 žáků. Někteří studenti zvítězili i v krajských kolech a dokázali úspěšně reprezentovat školu i v kolech národních. Z největších úspěchů vybíráme: A) Soutěže v odborných dovednostech jednotlivci Hana Stýblová VII.A Wordprocessing 2.místo národní kolo Tereza Uhrová IV.A Užití kancel. aplikací 2.místo národní kolo Anna Chocová IV.A Robotika MFF 1.místo soutěž na DOD Pavel Krulec VII.A Tvorba web 2.místo krajské kolo Jana Vichrová VII.A FJ 2.místo krajské kolo Anna Chocová IV.A Užití kancel. aplikací 2.místo krajské kolo Jitka Hodná VIII.A Wordprocessing 2.místo krajské kolo Lenka Mirvaldová VII.A Robotika MFF 2.místo soutěž na DOD David Viet Tu Be VI.A NJ 2. místo krajské kolo Tomáš Le Viet III.A NJ 2. místo krajské kolo Amálie Ron III.A NJ 2. místo krajské kolo Veronika Hrečínová V.A ŠJ 2. místo krajské kolo Petra Tomášková IV.A ČJ nižší Gy 1.místo okresní kolo Anna Vlachová VIII.A ČJ vyšší Gy 1. místo okresní kolo Blanka Spěváčková IV.A Bi 1. místo okresní kolo Prokop Mejstřík III.A MO 1. místo okresní kolo Dominik Tesař IV.A AJ 1. místo okresní kolo Šárka Šmídlová 2.A ČJ 2. místo okresní kolo Jaromír Potužák VI.A ZO 3. místo okresní kolo Zdeněk Švelch I.A MO 3. místo okresní kolo Nikola Káňová II.A Pythagoriáda 3. místo okresní kolo B) Soutěže v odborných dovednostech družstva Družstvo robotiky I.-IV.A FLL 1. místo národní kolo (Anna Chocová, Jonáš Baierl, Prokop Mejstřík, Tereza Uhrová, Petra Tomášková, Jana Koppová, Kristýna Prančlová, Tadeáš Skrbek, Vilém Kyrál, Petr Krulec, Patrik Drbal, Matěj Chalupka, Josef Michna) Družstvo dějepis V.+VI.A Dějepisná soutěž 1. místo krajské kolo 9

10 (Andrea Roubová, Hana Šebestová, Vojtěch Hlavatý) Družstvo informatiky IV.A Prezentiáda 1. místo krajské kolo (Jana Koppová, Kristýna Prančlová, Petra Tomášková) Družstvo fyziky VII.+3.A Technická olympiáda 1. místo krajská soutěž (Ondřej Uher, Pavel Krulec, Petr Sýkora) Družstvo robotiky II.+III.A Robotiáda 3. místo celonárodní soutěž (Jonáš Baierl, Prokop Mejstřík, Bára Frančíková, Nikola Káňová, Petra Pánková) C) Umělecké soutěže Ina Vycpálková VII.A PhotoCONTEST 1.místo celonárodní kolo Veronika Marešová VI.A PhotoCONTEST 1. místo celonárodní kolo Hana Baborová VI.A Fotoakademie 3.místo celonárodní kolo Josef Baierl VI.A Grafická soutěž 1. místo krajská soutěž Klára Sloupová VII.A Fotosoutěž 1. místo okresní kolo D) Sportovní soutěže - jednotlivci Jan Panenka I.A Plavání (50 m VZ) 1. místo okresní přebor Jan Panenka I.A Plavání (50 m prsa) 2. místo okresní přebor Aleš Zemen III.A Plavání (50 m prsa) 2. místo okresní přebor E) Sportovní soutěže družstva Družstvo orient. běžců 1.A+V.+VI. Orientační běh 3. místo krajské kolo (Matyáš Bernard, Dominik Rašek, Josef Podloucký, Anna Pfeifferová, Svatava Spěváčková) Atletické družstvo III.A+IV.A Atl. čtyřboj 2. místo okresní přebor (Dominik Tesař, Mikuláš Falber, Jiří Gerčák, Radek Rajtmajer, Tomáš Riedl) Volejbalové družstvo Vyšší Gy Přebor SŠ hoši 3. místo okresní přebor Fotbalové družstvo Vyšší Gy O pohár hejtmana 3. místo krajská soutěž Gymnázium je pravidelně oceňováno podle výsledků žáků v soutěžích v celostátním programu Excelence středních škol a z dotačního programu Talent Aktivity žáků v mezinárodních programech, národní průzkumy - hodnocení úspěšnosti (jmenovitě) 1) Euregio - Náš region v proměnách času V rámci projektu Euregio DF, cíl 3 Svobodný stát Bavorsko a ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti absolvovalo 25 žáků gymnázia a tři pedagogové třídenní společný program s 24 žáky a třemi pedagogy Realschule Kötzting. Jednalo se o navázání na loňský projekt Střetávání české a německé historie v našem hlavním městě, vyhlášení Plzeňským krajem. Studenti obou škol tentokráte poznali hlavní město Bavorska Mnichov. 10

11 2) Euroregio Gastschuljahr 25. října 2013 jsme se stali pořadateli slavnostního zahájení 18. ročníku Bavorsko-českého hostovacího roku Gastschuljahr, kterého se zúčastnilo více než 150 českých a německých hostů. V rámci tohoto projektu studovali ve školním roce 2013/2014 na gymnáziích ve Spolkové republice Německo 3 studenti: Hana Baborová, Radka Hambergerová a Jan Mišák. 3) Projekt una n un Franche-Comté V rámci tohoto projektu studovaly ve školním roce 2013/2014 na lyceích ve Francii 2 studentky: Anna Šprdlíková a Barbora Podloucká. 4) Douzelage V tomto školním roce v rámci programu zastřešeného EU proběhla v dubnu 2014 konference v Lotyšsku, které se zúčastnili 2 studenti a 1 pedagog. 5) Comenius Během školního roku 2013/2014 se Mezinárodního projektu se školami účastnili žáci školy tří výjezdů. V říjnu 2013 se výjezdu na Kypr zúčastnilo 5 žáků a 2 pedagogové. V únoru 2014 pokračoval projekt výjezdem do Rakouska, kdy naši školu reprezentovalo 5 žáků a 2 pedagogové. Poslední aktivitou byl výjezd do Maďarska, kterého se zúčastnilo 11 žáků a 3 vyučující. Kromě těchto výjezdů se v červnu konalo závěrečné pracovní setkání, kterého se zúčastnil 1 pedagog (ukončení projektu). 6) Kromě Realschule Bad Kötzting udržuje škola kontakty se Sekundarschule a gymnáziem ve švýcarském Uetendorfu. Delegace se pravidelně navštěvují na podzimních a jarních srazech střídavě ve Švýcarsku a v České republice. Pro školní rok 2014/2015 se v jarním období plánuje návštěva švýcarských studentů u nás na gymnáziu. 5. Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku (včetně výsledků inspekce provedené ČŠI) Ve školním roce 2013/2014 proběhly tyto kontroly: 1) Běžné kontroly BOZP a PO bez závad. 2) Celoročně probíhá interní audit finančního hospodaření nejsou shledány závady. 3) V měsíci říjnu 2013 proběhla kontrola ČŠI zaměřená na posouzení odstranění nedostatků zjištěných při předchozí inspekční činnosti z října 2012 (dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích předpisů zaměřená na dodržování ustanovení 30 odst. 1 písm. a) a odst. 2 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů). ČŠI konstatovala, že opatření k odstranění nedostatků byla ve stanovené lhůtě přijata, opatření k odstranění těchto nedostatků byla splněna. 4) Od června 2014 probíhá kontrola dokumentace VZ: Výměna střešní krytiny na kulturní památce a Gymnázium Sušice bezbariérové řešení. 6. Činnost školy Zprávy o činnosti školské rady, studentského parlamentu, Sdružení rodičů a pod. Školská rada je šestičlenná, pracuje ve složení: Mgr. Edita Krouská, Mgr. Richard Synek (zástupci pedagogů), Mgr. Zdeňka Řezníčková, Mgr. Petr Šmíd (zástupci zřizovatele), Magda Skrbková (předsedkyně), MUDr. Lenka Tomášková (zástupci zákonných zástupců a zletilých žáků). MUDr. 11

12 Lenka Tomášková byla na podzim roku 2013 zvolena novým zástupcem rodičů za p. Michala Fišera, jehož mandát zanikl v souvislosti s ukončením studia jeho dcery (maturitní zkouškou). Rada školy se během roku sešla 2x, jednání se pravidelně účastnil ředitel školy. Na zasedáních se školská rada zabývala: výroční zprávou, legislativním stavem a výsledky maturitních zkoušek, výsledky přijímacího řízení investičními záměry v součinnosti s vyhlašovanými granty a projekty k získání dotací z fondů EU, MŠMT, KÚ Plzeň, výsledky inspekcí, změnami v ŠVP, personálním obsazením sboru apod. V září 2013 proběhly schůzky Sdružení rodičů žáků primy a 1. ročníku čtyřletého studia. V listopadu 2013 a v dubnu 2014 proběhly plánované schůzky Sdružení rodičů všech žáků školy. Ředitel školy se pravidelně zúčastňoval schůzí výboru Sdružení. Na základě NOZ se výbor zaobíral legislativními změnami, které do blízkého budoucna (3 let) povedou k přetransformování Sdružení rodičů na Spolek. Dále se řešilo hospodařením s finančními prostředky, organizace a způsoby sponzoringu maturitních plesů, proplácení startovného a jízdného žáků na soutěže, odměny pro vyznamenané maturanty i dalším podněty. Na škole je zřízen Studentský parlament. Schází se minimálně 2x ročně. Každá třída je zde zastoupena dvěma studenty. Jednání zastřešuje ředitel školy. Při setkáních jsou žáci informováni o chodu školy, plánovaných akcích a dále jsou řešeny připomínky a návrhy žáků k chodu školy a vzdělávacího procesu. Přestože jsou žáci vedeni k otevřenosti, byla v průběhu roku v přízemí školy zřízena Schránka důvěry (především pro žáky nižšího stupně, kteří se otevřenosti učí a jsou na tento způsob navyklí ze svých škol). I pro příští školní rok bude hlavním úkolem pro vedení školy zvýšit zájem studentů o chod školy, neboť parlament se zatím schází nepravidelně a spíše na popud ředitele. Kladně je třeba ohodnotit vznik studentského Divadla Bezejména, které se schází ke zkouškám pravidelně 2x týdně. Zkoušky, jako i premiéry her, probíhají ve Smetanově sále. Žáci všech tříd se zúčastňují během školního roku exkurzí, přednášek, besed, sportovních kurzů a různých olympiád a soutěží. Ve vědomostních soutěží jednotlivců se dvě žákyně (Tereza Uhrová a Hana Stýblová) probojovaly do národního kola, kde obsadily vynikající 2. místo. Stejně tak i družstvo robotického kroužku se několikrát umístilo v soutěžích celonárodního charakteru. Největším úspěchem bylo vítězství družstva v soutěži FLL v Praze a postup do evropského semifinále soutěže v Jeseníku. Třináct dalších studentů a 4 družstva se v krajských kolech soutěží umístilo na 1. až 3. místě. Zvláště cenné bylo vítězství družstev v dějepisné soutěži, Technické olympiádě, v Prezentiádě a v soutěžích jednotlivců Anny Chocové v robotice a Iny Vycpálkové ve fotosoutěži FotoBase. Řada dalších byla úspěšná v okresních kolech soutěží (viz kap. 4.7.). Škola pokračuje s projekty OP VK (zefektivnění výuky v rámci ŠVP pro nižší gymnázium). Projekt pod názvem Gymnázium Sušice brána vzdělávání byl k ukončen a dalších 5 let bude probíhat tzv. udržitelnost (mj. využíváním vytvořených materiálů ve výuce jednotlivých předmětů a organizací projektových dnů). Projektový týden s názvem Elementy proběhl v červnu 2014 Prezentace projektového týdne pro veřejnost proběhla na zrekonstruovaném Ostrově Santos a setkala se u žáků, jejich rodičů i pedagogů s pozitivním ohlasem. V červnu 2014 byl ukončen další projekt OP VK G-learning II (EU Peníze SŠ). V rámci projektu byly vytvářeny Digitální Učební Materiály (DUMy), které jsou k dispozici pedagogické veřejnosti. V červenci 2014 byl uzavřen další projekt Comenius partnerství škol Isolation. Cílem tohoto programu bylo rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. 12

13 Během školního roku zorganizovala škola jazykově-poznávací zájezd do Španělska (účast 20 žáků a 2 vyučujících), tři zahraniční výjezdy v rámci projektu Comenius (Kypr, Rakousko, Maďarsko 21 žáků a 7 vyučujících), jednodenní exkurze do SRN (Bavorský les II.A+III.A, Pasov VI.A+2.A, výstava Salvadora Dalího v B. Eisenstein). V dubnu se 5 žáků a 1 vyučující zúčastnili poznávacího zájezdu do Paříže. V srpnu 2013 započala investiční akce NRPM Gymnázium Sušice bezbariérové řešení, jejímž výsledkem je umožnit bezbariérový přístup do budovy školy a do Smetanova sálu. Je řešen výtahem umístěným v zadním traktu budovy. Náklady byly cca Kč, finance se podařilo škole sehnat z grantu MŠMT, příspěvkem z KÚ Plzeň, Města Sušice a prostředky Gymnázia Sušice. Celá investiční akce byla dokončena a zkolaudována v prosinci Další akcí byla modernizace chemické laboratoře, která proběhla v měsících červenec srpen Náklady byly cca Kč, finance se podařilo získat formou příspěvku KÚ Plzeň a z prostředků Gymnázia Sušice. V rámci podpory technického vzdělávání podala škola v červenci 2014 do 34. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad projekt Gymnázium Sušice modernizace vybavení odborných učeben Snahou je získat prostředky pro modernizaci učeben a laboratoří odborných předmětů fyziky, chemie, biologie a informatiky a vytvořit tak zázemí, odpovídající současným trendům moderního vyučování. Pokračuje spolupráce s firmou Compotech Sušice. Ta zabezpečuje nejen fungování kroužku robotiky, ale spolupráce byla rozšířena i o podporu studentů, připravujících se na Technickou olympiádu a práce SOČ. evidovaných stížností : 1 z toho a) oprávněných: 0 b) částečně oprávněných: 0 c) neoprávněných: 1 d) postoupených jinému orgánu: 0 Aktivity školy uspořádané pro veřejnost Další vzdělávání na škole, využívání školy ke vzdělávacím aktivitám v době mimo vyučování V září 2013 uspořádali studenti školy pod vedením profesora biologie v prostorách gymnázia již 7. ročník výstavy hub. Po oba dny byl přítomni mykologové a celá akce se setkala s velmi kladným ohlasem veřejnosti. V květnu proběhl na škole 1. ročník soutěže Klání v sudoku pro žáky ZŠ a pro příští školní rok plánujeme otevření sportovní soutěže gymnázia XTERRA pro veřejnost, konkrétně žáky ZŠ a SŠ. Gymnázium společně se studenty pokračuje v organizaci celé řady akcí, do nichž se zapojuje i část sušické veřejnosti. Jsou to např. Srdíčkové dny, Den boje za svobodu a demokracii, Besídka pro Petrklíč, Mikuláš pro MŠ, Slet ježibab, Majáles, či Dramasterie. Záštitu nad těmito akcemi mají výchovná poradkyně a vyučující výtvarné výchovy. Část žáků se podílela jako organizátoři na akcích pořádaných městem. Např. oslavy Dne vzniku samostatné ČSR 28. října, sportovní klání škol Den starosty města apod. 18. prosince zorganizovali studenti školy ve Smetanově sále kapela Sirkyskon Koncert pro Václava Havla, který byl širokou sušickou veřejností velmi kladně přijat. Smetanův sál, bývalá školní kaple, je dnes moderní koncertní síň. Je využíván zejména pro koncerty vážné hudby, které kromě gymnázia pořádají i jiné složky např. Městské kulturní středisko v Sušici ZUŠ Sušice. Sál je využíván také Křesťanskou akademií a dalšími subjekty nejen ke koncertům, ale i k přednáškám, křtu knih apod. Škola umožňuje studentům i veřejnosti využívat v odpoledních hodinách hřiště s umělou trávou 2. generace a tělocvičnu. Venkovní hřiště využívá veřejnost bezplatně. 13

14 7. Závěr Celkové stručné zhodnocení činnosti školy v uplynulém školním roce, naplňování stanovených cílů a priorit, předpoklady dalšího vývoje školy. Návrhy, připomínky a požadavky ke všem rozhodujícím subjektům, které chod školy ovlivňují. Základní prioritou školy je poskytovat studentům kvalitní středoškolské vzdělání, které jim umožní pokračovat v dalším studiu na vysokých školách humanitního, přírodovědného i technického charakteru. Na vysokých školách pokračuje pravidelně více než 95% studentů maturitních ročníků. Důraz proto klademe nejen na výuku jazyků a gramotnost v ovládání PC, kde se daří stanovené priority naplnit, ale škola se v současné době intenzivně zaměřuje na technické a přírodovědné předměty. V primě až oktávě osmiletého studia a v prvním až čtvrtém ročníku čtyřletého studia probíhala výuka podle inovovaného ŠVP. Řada studentů byla zapojena do četných soutěží, značná část reprezentovala školu na veřejnosti. Škola úzce spolupracuje s Městem Sušice i dalšími subjekty. I nadále pokračuje úspěšná spolupráce s družebními školami v Německu a Švýcarsku. Studenti se zúčastnili celé řady projektů, škola byla prezentována v médiích regionálního i republikového charakteru. Více než 130 žáků vycestovalo na některou z akcí pořádaných školou do zahraničí, 4 žákyně v zahraničí studovaly.. Úkoly do budoucna: - zvýšit a podporovat zájem žáků o technické předměty (modernizací učeben a laboratoří fyziky, chemie, biologie, informatiky a zvýšením podílu laboratorních prací) - pokračovat v modernizaci vybavení školy i výuky zejména účastí v projektech - zasíťovat zbylé učebny školy a vybavit je pro interaktivní výuku - zabezpečit chod udržitelnosti ukončeného projektu Gymnázium Sušice brána vzdělávání (OP VK) - připravit projekt rekonstrukce kanalizace a odvodu dešťové vody a tím zajistit odstranění příčiny vlhkosti v suterénu budovy šatnách - v návaznosti na to usilovat o získání investic na celkovou rekonstrukci havarijního stavu šaten - sledovat vyhlášené výzvy v novém programovém období a připravit projekt na výměnu a rekonstrukci oken - podporovat aktivní přístup žáků k vědomostním, uměleckým i sportovním soutěžím - podporovat projekty a akce spojené s výjezdy do zahraničí (např. Douzelage, Comenius, jazykověpoznávací exkurze, výběrové sportovní kurzy, odborné zahraniční exkurze) - v jarním období provést autoevaluaci dotazníkovým šetřením mezi žáky, rodiči a vyučujícími školy - vytvářet podmínky pro další fungování studentského divadelního souboru Bezejména - rozšířit podle možností školy mimoškolní aktivity pro žáky v podobě zájmových útvarů - kroužků - propagovat a prezentovat školu pořádáním akcí pro školy i sušickou veřejnost Datum zpracování zprávy: Datum projednání ve školské radě (na poradě pracovníků školy): Podpis ředitele a razítko školy: 14

15 II. Výroční zpráva o hospodaření školy A. Přehled o hospodaření k ( v Kč ) a) příjmy 1. celkové příjmy ,20 2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných 0,00 zákonných zástupců 3. příjmy z hospodářské činnosti ,00 4. ostatní příjmy ,20 b) výdaje 1. investiční výdaje opravy a udržování ,54 (mimo jiné výměna střešní krytiny) bezbariérový přístup ,00 (z toho 300 tis. Město Sušice, ,50 MŠMT) 300 tis. PK- na investice) 2. neinvestiční výdaje a z toho: ,43 náklady na platy pracovníků školy ,00 ostatní osobní náklady ,00 zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění ,00 výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky ,00 stipendia 6 000,00 ostatní provozní náklady ,43 15

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice IZO: 000077003 IČO: 61 781 444 Ident. zařízení: 600 009 360 Právní forma: příspěvková organizace, právnická osoba Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova

Více

I. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

I. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice IZO: 000077003 IČO: 61 781 444 Ident. zařízení: 600 009 360 Právní forma: příspěvková organizace, právnická osoba Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice IZO: 000077003 IČO: 61 781 444 Ident. zařízení: 600 009 360 Právní forma: příspěvková organizace, právnická osoba Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice IZO: 000077003 IČO: 61 781 444 Ident. zařízení: 600 009 360 Právní forma: příspěvková organizace, právnická osoba Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice IZO: 000077003 IČO: 61 781 444 Ident. zařízení: 600 009 360 Právní forma: příspěvková organizace, právnická osoba Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006 Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice IZO: 000077003 IČO: 61 781 444 Ident. zařízení: 600 009 360 Právní forma: příspěvková organizace, právnická osoba Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 4

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 4

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého o škole za školní rok 2001/2002 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 TELEFON

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324. Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice. Identifikátor: 600 009 360

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324. Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice. Identifikátor: 600 009 360 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice Identifikátor: 600 009 360 Termín konání inspekce: 15. 18. května 2007

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn

Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 /Gymnázia, VOŠ, SOŠ, OA, Konzervatoř, SJŠ, SOU, OU, PrŠ/ Škola: Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

I. Výroční zpráva o činnosti školy

I. Výroční zpráva o činnosti školy I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1.Název školy, adresa Střední zemědělská škola, Klatovy, Nár. mučedníků 141 právní forma, zřizovatel příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004 2005 Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324, 342 16 Sušice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004 2005 (podle 10 odst. (3), 12 odst. (1), (2) Zákona č. 561/2004 Sb. a 7 část třetí Vyhlášky č.15 z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více