ŘÍZENÍ KVALITY VE ŠKOLSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍZENÍ KVALITY VE ŠKOLSTVÍ"

Transkript

1 ŘÍZENÍ KVALITY VE ŠKOLSTVÍ Studie o metodách řízení kvality ve školství z pohledu účastníků projektu partnerství Comenius Regio Quality Management in Education

2

3 ŘÍZENÍ KVALITY VE ŠKOLSTVÍ Studie o metodách řízení kvality ve školství z pohledu účastníků projektu partnerství Comenius Regio Quality Management in Education Červen 2013 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

4 OBSAH 1. O PROJEKTU 6 Martina Navrátilová 2. SEZNAMTE SE S PARTNERY 7 Stefan Franke, Bernd Reifer, Josef Bachmeier, Michael Smola, Siemens AG, Martina Navrátilová 3. ŠKOLSKÝ SYSTÉM BAVORSKA 9 Dr. Friedrich Heyder, Sabine Schmitt, Christian Mocker 4. ŠKOLSKÝ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY 10 Martina Navrátilová 5. AKTIVITY PROJEKTU 11 Martina Navrátilová 6. VÝSLEDKY PROJEKTU Inspirace ze stáží v partnerských školách 15 Sabine Schmitt 6.2 Obohacení pro vlastní práci z koučovacích seminářů 21 Sabine Schmitt, Christian Mocker 6.3 Názory žákyň a žáků škol na kvalitu vzdělávání Průzkum na vyšších odborných školách ve východním Bavorsku průzkum u žáků 2012 a průzkum u žáků Prof. Dr. Sonja Haug Průzkum na středních školách ve Zlínském kraji - průzkum u žákyň a žáků 2012 a průzkum u žákyň a žáků Martina Navrátilová 7. ZÁVĚR 32 Martina Navrátilová, Sabine Schmitt, Christian Mocker 8. ŠÍŘENÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU/VÝHLED 34 Sabine Schmitt, Christan Mocker ŘÍZENÍ KVALITY VE ŠKOLSTVÍ Studie o metodách řízení kvality ve školství z pohledu účastníků projektu partnerství Comenius Regio Quality Management in Education Editor: Martina Navrátilová Vydal: Zlínský kraj Náklad: 300 ks ISBN

5 Vážené dámy, vážení pánové, význam Evropy jako politické a především hospodářské jednotky bylo možné pozorovat minulý rok při udělení Nobelovy ceny míru, která byla propůjčena Evropské unii za její snahu o mír a dodržování lidských práv. V oblasti školství mají pro vzájemné poznávání a pro postupné sbližování standardů vzdělávání a kvality zásadní význam mezinárodní kontakty, a to pomocí projektů, jako je například Comenius Regio. Dále se rozvíjet znamená být otevřený cizím způsobům přístupu k obsahu vzdělávání. Tím, že se partnerovi poskytne náhled do vlastního systému vzdělávání, je možné rozpoznat mnoho společných bodů, na jejichž základě může docházet k dalšímu vývoji a přizpůsobování vlastního systému vzdělávání. Vedle kurikulárních obsahů a otázek, podmíněných systémem, jsou to především učitelky a učitelé, kteří vytvářejí tyto evropské vzdělávací projekty. Jsou to právě intenzivní kontakty angažovaných odborníků v oblasti vzdělávání, kteří podporují další srůstání Evropy. I v tomto dvouletém projektu ( Řízení kvality ve vzdělávání ) bylo díky rozdílům i společným prvkům v systémech vzdělávání možné, aby zúčastnění partneři společné prvky rozpoznali a vytvářeli nové. Obsáhlé výsledky jsou zdokumentované v této brožuře. Rád bych na tomto místě poděkoval za velmi úspěšnou spolupráci s naším českým partnerem, Zlínským krajem, na tomto projektu. Můj dík patří dále také našim národním partnerům, tj. Vzdělávacímu centru firmy Siemens (Siemens Professional Education SPE) Regensburg, vysoké škole Regensburg a vyšším odborným školám v Regensburgu, Chamu a Straubingu, kteří naši práci maximálně úspěšně podporovali. Straubing, červen 2013 Dr. Friedrich Heyder ministerský zmocněnec pro vyšší odborné školství ve východním Bavorsku Vážené dámy, vážení pánové, dostává se Vám do rukou dokument, který vznikal ve vzájemné spolupráci dvou partnerských regionů Zlínského kraje a východního Bavorska a který si klade za cíl zprostředkovat vedení škol, pedagogům i široké odborné veřejnosti osvědčené postupy, aktuální informace a inovativní přístupy v oblasti řízení kvality ve vzdělávání. Historie této brožury sahá do roku 2010, kdy se na kontaktním semináři v estonském Tallinnu zástupce ministra školství pro vyšší odborné školy ve východním Bavorsku se zástupkyní Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje dohodli na vytvoření společného projektu partnerství Comenius Regio Quality Management in Education, v rámci Výzvy Programu celoživotního učení Projekt umožnil poznat způsoby řízení kvality ve školách v obou regionech. Ředitelé zapojených škol a jejich zástupci a zástupkyně si vyzkoušeli školení, kterým prochází vedení škol v partnerském regionu. Konaly se výměnné stáže vedení škol. Zjišťovali jsme názory žáků a žákyň zapojených škol na kvalitu školy. Toto vše a mnoho dalšího shrnuje publikace, kterou jste právě otevřeli. Věřím, že její čtení pro Vás bude inspirativní. Zlín, červen 2013 PaedDr. Petr Navrátil člen Rady Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu 5

6 1. O PROJEKTU Společný projekt Zlínského kraje a Úřadu zástupce ministra školství pro oblast vyššího odborného školství ve východním Bavorsku se zabýval kvalitou ve středním a vyšším vzdělání a byl určen vedení škol, školním inspektorům, vedoucím pracovníkům ve středním a vyšším vzdělávání a zástupcům regionálních úřadů v oblasti vzdělávání. Partnery Zlínského kraje na místní úrovni byly Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Gymnázium Zlín Lesní čtvrť a Česká školní inspekce, krajský inspektorát ve Zlíně. Zástupce ministra školství pro oblast vyššího odborného školství ve východním Bavorsku přizval do projektu Odbornou školu Cham, Odbornou školu Regensburg a Vzdělávací centrum firmy Siemens. Proč jsme si zvolili téma řízení kvality ve školství? Ani v jednom regionu na počátku realizace projektu neexistoval jednotný systém řízení kvality. Odborné školy ve východním Bavorsku jsou značně nezávislé na zřizovateli a každá může uplatňovat vlastní standardy kvality. Východní Bavorsko vyvinulo a začalo ve svých školách implementovat jednotný systém. Ve Zlínském kraji se realizují některá vlastní systémová opatření, některá celostátní (státní maturita). I přesto v obou regionech chyběla jednotná metodologie řízení kvality, vedení škol postrádalo vzdělávání v oblasti řízení kvality a možnost úžeji spolupracovat se školní inspekcí. V projektu nám šlo o zejména o rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků škol a dalších partnerů v oblasti řízení kvality. Pro dosažení tohoto cíle jsme zorganizovali dva společné koučovací semináře na téma řízení kvality. Poznání systémů řízení kvality ve školách umožnily výměnné stáže pro vedení škol. Ředitelé a jejich zástupci a zástupkyně strávili 5 dnů v partnerské škole a vstřebávali informace, poznatky a praktické záležitosti z oblasti řízení kvality školy. Zajímal nás také názor žáků a žákyň zapojených škol na kvalitu vzdělávání, kterého se jim ve škole dostává. Výsledky průzkumu jsou velmi zajímavé, zejména v oblasti doporučení ke zvýšení kvality výuky. Projekt nám umožnil vydat tuto publikaci srovnávající oba systémy řízení kvality a přinášející nejlepší postupy pro řízení kvality z obou regionů. Účastníci projektu také po každé aktivitě odevzdávali podrobné zprávy o nově získaných vědomostech. Nezapomněli jsme ani na webovou stránku projektu, která slouží jako zdroj informací z oblasti řízení kvality ve školství a kde zájemci najdou podrobné informace o projektu a jeho aktivitách. 6

7 2. SEZNAMTE SE S PARTNERY Ministerský zmocněnec pro vyšší odborné školy (střední odborné školy a vyšší odborné školy) ve východním Bavorsku; pracoviště Straubing Pro poskytování poradenství a pro podporu 39 středních odborných škol a vyšších odborných škol ve východním Bavorsku ve všech otázkách týkajících se školství, obzvláště v oblasti vývoje škol, kvality výuky (včetně jednotnosti a srovnatelnosti požadavků na výkon a měřítek pro hodnocení i zajištění standardů), pro koordinaci a realizaci opatření týkajících se hodnocení, i pro výkon bezprostřední inspekce nad středními odbornými školami a vyššími odbornými školami je jmenován ministerský zmocněnec pro východní Bavorsko, výkonný ředitel pro oblast vyššího odborného školství, pan Dr. Heyder. Vyšší odborná škola Cham státní střední odborná škola a vyšší odborná škola Cham Momentálně navštěvuje střední odbornou školu Cham 310 žákyň a žáků v oborech sociální vědy, technika a ekonomie, administrativa a právo; 200 žákyň a žáků na vyšší odborné škole absolvuje výuku v oboru technika a hospodářství. Žákyně a žáci obou typů škol mohou po 12. ročníku složit svou odbornou maturitu a mají tak oprávnění studovat na odborné vysoké škole; pokud absolvují úspěšně maturitu ve 13. ročníku, získají způsobilost pro studium na vysoké škole. Absolventky a absolventi, kteří se úspěšně naučili druhý cizí jazyk, mají potvrzenu všeobecnou způsobilost pro vysokoškolské studium; to znamená, že mohou studovat na jakékoliv univerzitě. Vyšší odborná škola Regensburg - státní střední odborná škola a vyšší odborná škola Regensburg Cca 100 učitelů a učitelek učí ve dvou školních budovách 1427 žákyň a žáků na vyšší odborné škole Regensburg. Momentálně jsou nabízeny obory technika, ekonomie, administrativa a sociální vědy. V rámci odborného praktického vzdělání v 11. třídě existuje spolupráce s hlavními hospodářskými podniky v regionu Regensburg, jako je Siemens Professional Education, BMW a Osram. Po absolvované závěrečné zkoušce (12. ročník) získávají žáci odbornou maturitu. Toto vysvědčení opravňuje ke studiu na odborné vysoké škole. Úspěšné zakončení 13. ročníku otvírá přístup ke studiu na univerzitě. Siemens Professional Education S 6920 vlastními žákyněmi a žáky a duálními studenty v cca 40 školách v celém státě je Siemens jedním z největších soukromých poskytovatelů vzdělání v Německu. Podnik za tím účelem investoval v roce 2012 asi 183 milionů EUR. O vysoké kvalitě vzdělání u Siemensu se hovoří i za hranicemi firmy. Už léta poskytuje mnoho malých a středních, ale i velkých podniků vzdělání v rámci spolupráce se Siemensem: v celém Německu se jedná o cca 2710 mladých lidí. Tím vzdělává Siemens téměř absolventek a absolventů školy. 7

8 Zlínský kraj Zlínský kraj vznikl k 1. lednu 2000 jako jeden ze 14 nových krajů ustavených v rámci reformy veřejné správy. Hlavními orgány kraje jsou zastupitelstvo, rada, hejtman a krajský úřad. Posláním Krajského úřadu Zlínského kraje je vykonávat úkoly přidělené Radou nebo Zastupitelstvem Zlínského kraje. Krajský úřad je rozdělen na odbory a oddělení a je veden ředitelem. Odbor školství, mládeže a sportu je činný v oblasti organizace a financování školství. Podporuje mládež, volnočasové aktivity, sport. Koordinuje prevenci rizikových jevů u dětí a mládeže ve Zlínském kraji. Česká školní inspekce Česká školní inspekce je zřízena od 1. ledna 2005 zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon). Prostřednictvím České školní inspekce je zajišťováno hodnocení vzdělávací soustavy v České republice, a to v oblasti vzdělávání a školských služeb poskytovaných školami a školskými zařízeními zapsanými ve školském rejstříku. Česká školní inspekce zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti a systémy hodnocení vzdělávací soustavy, provádí inspekční činnost ve všech školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku bez ohledu na zřizovatele. Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť, nabízí v současné době čtyřleté a osmileté studium zakončené maturitní zkouškou. V prvních letech je zaměření výuky všeobecné a obsah výuky odpovídá standardizovaným učebním osnovám. Od druhého ročníku čtyřletého studia a sexty osmiletého studia si studenti a studentky postupně vybírají skupiny volitelných předmětů podle vlastních zájmů a potřeb. Volba volitelných předmětů úzce souvisí s volbou volitelných maturitních předmětů a s výběrem oboru studia na vysoké škole. Kromě volitelných předmětů, které rozšiřují výuku povinných předmětů učebního plánu o nadstandardní učivo, patří mezi nabízené volitelné předměty také programování, počítačová grafika, ekonomika, deskriptivní geometrie, latina. Nabídku volitelných předmětů lze každoročně podle zájmu studentů aktualizovat a rozšiřovat. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy (ISŠ-COP) a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ve Valašském Meziříčí Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy (ISŠ-COP) a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ve Valašském Meziříčí vznikla postupným sloučením čtyř právních subjektů Státní jazykové školy a tří středních odborných učilišť. V areálu původního chemického učiliště tak v roce 1994 vznikl vzdělávací subjekt, který v současné době poskytuje vzdělání ve tříletých, čtyřletých a nástavbových oborech gastronomických, elektrotechnických, chemických, potravinářských a strojírenských. Centrum odborné přípravy je rozšířením vzdělávacích aktivit, které škola získala v roce 1994 jako jedna z 35 zařízení v České republice. Znamená to, že má akreditaci pro celý region nejen v rámci školní výuky daných oborů, ale i pro nástavbové studium, Státní jazykovou školu, svářečskou školu a další celoživotní vzdělávání. 8

9 3. ŠKOLSKÝ SYSTÉM BAVORSKA Zodpovědnost za vzdělání v Německu je rozdělena mezi stát Německo a jeho jednotlivé země. Rozsah kompetencí státu v oblasti vzdělávání je dán ústavou. Pokud ústava nepropůjčuje státu zákonodárnou moc, mají jednotlivé země zákonodárné právo, které v oblasti vzdělávání zahrnuje oblast školství, vysokých škol, vzdělávání dospělých a další vzdělávání; administrativa v těchto oblastech je téměř výhradně záležitostí zemí. V Bavorsku je více než 5000 škol. Ty se dělí na tři kategorie: Školy pro všeobecné vzdělávání, odborné školy a školy pro vzdělávání dospělých. Existuje 13 různých druhů škol s různým těžištěm v obsahu, předpokladech, stanovení cílů a rozdílem v rychlosti vzdělávání. Bavorský školský systém je velmi propustný. Přestup na vyšší školu je velmi možný. Platí zásada žádné zakončení bez pokračování. Rodiče volí optimální cestu vzdělávání dítěte ve školách podle jeho zvláštních potřeb a schopností. Výchovní poradci, školní psychologové a státní poradenská pracoviště v oblasti školství mohou pomoci také při rozhodnutí, jaká školní cesta je pro každé jednotlivé dítě tou správnou. Na konci prvního stupně (po čtyřech ročnících) přecházejí žáci a žákyně na další druh školy podle své volby, tj. na druhý stupeň základní příp. střední školy, která je školou poskytující všeobecné vzdělání s odbornou orientací pro žákyně a žáky, kteří neusilují o studium na univerzitě, nebo na reálnou školu, která dává základy pro pozdější odborné vzdělání nebo cestu přes střední odbornou školu k vysoké škole nebo na gymnázium, které slouží jako příprava pro vysokoškolské studium. Po 7. ročníku mohou žáci a žákyně přejít také na ekonomickou školu. Po obdržení závěrečného vysvědčení na druhém stupni základní školy, na reálné škole nebo na gymnáziu mohou žáci a žákyně začít s odborným vzděláváním nebo mohou se závěrečným vysvědčením ze základní/střední školy přejít na střední odbornou školu (FOS) nebo na gymnázium (fáze kvalifikace), příp. po absolvovaném odborném vzdělání navštěvovat vyšší odbornou školu (BOS). Obě školy, FOS i BOS, nabízejí způsobilost pro studium na odborné vysoké škole a způsobilost pro studium na odborné a všeobecné vysoké škole. Zvláštní školy a školy pro nemocné jsou pro děti a mladé dospělé se speciálními vzdělávacími potřebami. Zdroj: Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 9

10 4. ŠKOLSKÝ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY V České republice jsou školy spravovány v rámci veřejné správy, pravomoci jsou rozděleny mezi ústřední řídicí orgány, kraje a obce. Jednotnou státní vzdělávací politiku určuje a zajišťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Kraje odpovídají za vzdělávání na svém území, jsou zřizovateli středních a vyšších odborných škol. Obce odpovídají za předškolní a povinné vzdělávání. Všechny školy mají právní subjektivitu. Veřejné vysoké školy jsou zřizovány ze zákona. Ve Zlínském kraji je k celkem 599 škol a školských zařízení. Zlínský kraj je zřizovatelem 102 z nich. Do jeho zřizovatelské kompetence spadají základní škol, střední školy a gymnázia, vyšší odborné školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, konzervatoř, základní umělecké školy, dětské domovy a Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Síť škol a školských zařízení a jejich vzdělávací nabídka je ve Zlínském kraji nastavena v podstatě efektivně, nicméně i v příštích letech bude potřebná průběžná aktualizace a optimalizace struktury sítě škol a oborů vzdělávání. Školský systém ve Zlínském kraji Zlínský kraj ve svých organizacích zajišťuje střední vzdělávání, vyšší odborné vzdělávání, jazykové vzdělávání, vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, základní umělecké vzdělávání, zájmové vzdělávání, další vzdělávání pedagogických pracovníků, školskou poradenskou činnost, výkon ústavní výchovy, služby v ubytovacích zařízeních a v zařízeních školního stravování. K zřizoval za tímto účelem 102 příspěvkových organizací: 48 středních škol, z toho součástí 7 subjektů je zároveň vyšší odborná škola a součástí 5 subjektů je jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1 konzervatoř 18 základních a mateřských škol pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 12 dětských domovů 20 základních uměleckých škol 1 pedagogicko-psychologickou poradnu 2 plavecké školy Obce jsou zřizovateli většiny základních a mateřských škol. Ve Zlínském kraji ve školním roce zřizovaly 226 základních škol, 208 mateřských škol (samostatné subjekty), 1 základní uměleckou školu a další 2 základní umělecké školy, které jsou součástí základních škol, 21 středisek volného času, 5 školních jídelen a 1 plaveckou školu; další 1 plavecká škola je součástí základní školy. Soukromé subjekty ve Zlínském kraji participují na všech stupních vzdělávání. Ve školním roce zřizovaly 3 základní školy, z toho 1 subjekt sdružuje základní a mateřskou školu, 4 mateřské školy, 14 středních škol (součástí jedné z nich je vyšší odborná škola, součástí jedné z nich je dále jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, součástí jedné z nich je středisko praktického vyučování), 3 vyšší odborné školy, 2 střediska praktického vyučování a 4 základní umělecké školy. Církev působí ve Zlínském kraji v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání. Ve školním roce zřizovaly církve celkem sedm subjektů: 4 základní školy, z toho 1 subjekt sdružuje základní a mateřskou školu a 3 střední školy. Ústřední státní orgány (ministerstva) zřizují ve Zlínském kraji stabilně pět školských organizací, z toho čtyři zřizuje MŠMT ČR a jednu MV ČR. 10

11 5. AKTIVITY PROJEKTU Náš projekt byl zaměřen na zvýšení informovanosti vedení škol o systémech řízení kvality ve školství. Abychom dosáhli tohoto cíle, bylo potřeba zapojit zapálené ředitele a ředitelky škol, jejich zástupce a zástupkyně a nabídnout jim inspirativní vzdělávací aktivity. Úvodní konference Projekt odstartovala úvodní konference, která se konala ve Zlíně. Všem zapojeným partnerů umožnila vzájemně se poznat, ale její zásadní poslání bylo představit projekt odborné veřejnosti ředitelkám a ředitelům škol a dalším, kteří se zajímají o kvalitu vzdělávání. Na konferenci byla přítomna také místní média, aby se informace o projektu dostala k co největšímu počtu zájemců o tuto problematiku. Jobshadowing Projekt nám umožnil realizovat stáže ředitelek, ředitelů a jejich zástupců v partnerských školách, tzv. Jobshadowing. Tyto stáže se uskutečnily jak ve Zlínském kraji, kdy zapojené školy organizovaly jobshadowing pro své protějšky z Bavorska, tak také v Bavorsku, kam vycestovali zástupci a zástupkyně škol Zlínského kraje. Stáž trvala pět dní a po tuto dobu se zástupci partnerských škol měli seznámit s chodem školy, její organizací, stylem řízení a způsoby péče o kvalitu vzdělání, které škola poskytuje. Po návratu zpracovali účastnice a účastníci jobshadowing obsáhlou zprávu, která přináší příklady dobré praxe z oblasti řízení kvality ve škole. Během koučovacích seminářů ve Straubingu a ve Zlíně se také uskutečnily krátkodobé jednodenní jobshadowing ve vybraných školách nebo institucích, které v oblasti školství působí, například Regierung der Oberpfalz Regensburg (obdoba krajského úřadu) nebo Ministerialbeauftragte für die Berufliche Oberschule Dienststelle ve Straubingu. Ve Zlíně zase německé účastníky přivítal krajský inspektorát České školní inspekce. Smysl těchto jednodenních návštěv byl stejný: poznat školu či úřad z hlediska systému řízení kvality a získat inspiraci v této oblasti. Koučovací semináře Všichni zapojení ředitelé a ředitelky škol včetně svých zástupců se společně účastnili dvou koučovacích seminářů. První ze seminářů se konal v posledním únorovém týdnu 2012 ve Straubingu a byl zaměřen na efektivní komunikaci vedoucích pracovníků škol. Účastnice a účastníci projektu prošli stejným tréningem jako ředitelky a ředitelé bavorských středních škol. Školení se týkalo mnoha aspektů efektivního vedení - od správného nastavení priorit až po profesionální komunikaci s kolegy. Nácvik komunikace zahrnoval například i sdělení pozitivní zpětné vazby, pochvaly kolegům či podřízeným - v české i německé kultuře dosti opomíjená složka řízení. V březnu 2013 se konal druhý koučovací seminář ve Zlíně. Pozornost byla tentokrát věnována aktivnímu přístupu k řešení problémů, které mohou nastat při řízení školy. Oba semináře všechny účastnice a účastníci hodnotili jako velmi podnětné pro jejich další práci. Webová stránka Abychom mohli co nejlépe šířit informace o našem projektu, vytvořili jsme webovou stránku na které přinášíme přehled informací o všech aktivitách projektu a o jeho výstupech. Kromě základních informací o projektových záměrech a cílech jsou zde ke stažení zprávy z jobshadowing i z koučovacích seminářů. 11

12 Průzkum mezi žákyněmi a žáky zapojených škol Od počátku projektu nám bylo jasné, že chceme zapojit i žákyně a žáky škol. Zajímal nás jejich názor na kvalitu vzdělání, kterého se jim v zapojených školách dostává. Zrealizovali jsme tedy průzkum, který jsme pro získání lepší vypovídací hodnoty rozdělili na dvě etapy. V květnu roku 2012 jsme dotazníkem oslovili všechny žákyně a žáky zapojených středních škol. V únoru/březnu 2013 jsme oslovili také absolventy zapojených škol. Chtěli jsme zjistit, jak jsou v dalším životě úspěšní pokračují ve studiu? Našli si zaměstnání? Jak náročné bylo najít práci? Zajímalo nás i to, zda došlo k nějakému posunu v jejich názorech na kvalitu školy. Nejzajímavější částí našeho výzkumu byla doporučení ke zvýšení kvality školy, která jsme od žákyň a žáků získali. Souhrnné zprávy o výsledcích průzkumu jsou k dispozici na webových stránkách projektu. Závěrečná konference Závěrečná konference se konala dne 13. června 2013 v bavorském Straubingu a jejím hlavním posláním bylo představit dvojjazyčnou Studii o metodách řízení kvality ve školství, kterou právě držíte v ruce. Na konferenci byli pozváni zástupci Ministerstva školství, ředitelé a ředitelky škol a jejich zástupci a také žáci a žákyně škol a jejich rodiče. Nechyběla ani místní média. Konference uzavřela dvouletou spolupráci obou partnerů a pomohla rozšířit výsledky projektu mezi odbornou veřejnost 12

13 13

14 14

15 6. VÝSLEDKY PROJEKTU 6.1 Inspirace ze stáží v partnerských školách Celkem se konaly 4 vícedenní a 4 kratší hospitace. Účastníci těchto hospitací byli zástupci školní inspekce, regionálních úřadů, ředitelé škol, zástupci a zástupkyně ředitelů škol a učitelky a učitelé. Programy obsahovaly rozhovory se zástupci školní inspekce, řediteli škol, grémii škol, učiteli, správními zaměstnanci, výchovnými poradci a zástupci týmů zabývajících se řízením kvality, návštěvy výuky, seznámení se se strategickými partnery navštívených škol a účast na kulturních a společenských akcích. Podle zpráv z hospitací a zpětné reakce od účastníků byla jejich očekávání ve velké míře splněna (seznámení se se systémy vzdělávání u protějšku a seznámení se s vedením a správou vzdělávacích zařízení protějšku se zaměřením na sběr informací o systémech řízení kvality). U všech hospitací bylo možné najít příklady dobré praxe pro použití ve vlastních vzdělávacích zařízeních. Pro české účastníky to bylo především: Externí hodnocení: Školu hodnotí tým, sestavený z kvalifikovaných odborníků (především učitelé z jiných škol), aby se tím získal systematický pohled zvenčí na hodnocenou školu. Zpráva z externího hodnocení zjišťuje na základě standardizovaných kritérií stávající stav hodnocené školy. Následně se pracovní skupiny v hodnocené škole postarají o to, aby se formulovaly cíle, vedoucí ke zlepšení kvality na škole. Nástroje pro interní řízení kvality: Seznámení se se souborem nástrojů, jak může být měřena spokojenost žáků s výukou, dotazníky pro žáky, interaktivní pomoc atd. ("soubor metod"). Kolegiální hospitace s přehledem o sledování výuky a analýza zvýšení kvality a efektivity hodin výuky Obsazení týmu pro interní hodnocení nejenom členy vedení školy a správy školy, ale také učiteli. Tím stoupá akceptování týmu sborem učitelů a sbor učitelů je aktivně zapojen do procesu. Rozdílná role odborného konzultanta / vedoucího oddělení: Musejí kontrolovat také písemná šetření o výkonech a včetně jejich korektur, týkajících se členů učitelského sboru, aby zajistili, že požadavky se plní a žáci v různých třídách mají stejné šance. 15

16 Pro německé účastníky to bylo především: Nástroje pro interní hodnocení: Metoda "Barvy života" Analýza SWOT (analysing strengths, weaknesses, opportunities and threats of the institution - analýza síly, slabin, možností a hrozeb v instituci) Dotazník pro absolventy týkající se zpětné vazby Možnosti zlepšení ve veřejné práci školy: Při vystupování na internetu Vizitky Možnosti zlepšení při spolupráci se strategickými partnery školy Možnosti zlepšení v organizaci školy: Zodpovědnost zaměstnanců včetně posouzení neleží pouze na řediteli školy, ale je rozdělena mezi členy správy školy Hodiny se suplováním jako informace online pro učitele Elektronická třídní kniha v každé třídě, do které učitelé zapisují své obory výuky, chybějící žáky, známky atd., která je také přístupná pro rodiče. Pracoviště pro všechny učitele ve škole (cca 3 učitelé sdílejí jednu místnost) Žáci chodí na každý předmět odborné výuky do speciální odborné třídy, a tím umožňují učiteli odpovídající přípravné specifické vybavení třídy, což vede k lepší atmosféře při výuce Alternativní uspořádání černé tabule Možnosti zlepšení při odměně za hodiny zastupování: Každá hodina suplování se odměňuje zvlášť Přenesení větší zodpovědnosti na žáky Porovnání řízení kvality vlastních vzdělávacích zařízení se vzdělávacími zařízeními partnerské země přineslo tento obrázek: Management kvality Německá vzdělávací zařízení Česká vzdělávací zařízení Kritéria řízení kvality Rámcové podmínky (Druh zaměstnanců, migrace žáků, vybavení školy, velikost tříd atd.) Kvalita organizace školy Vedení se zřetelem na zaměstnance a organizaci Spolupráce s kolegy a externími partnery Vývoj škol (otevřenost vůči výzvám a změnám, systematický vývoj kvality a systematický monitoring úspěchu školy) Kultura školy (respekt, hodnoty, corporate identity, spokojenost atd.) Kvalita procesu výuky a výchovy: Kvalita výuky na základě daných kritérií (struktura, efektivní využití času výuky, individuální podpora, samostatné učení, motivace žáků, vytrvalost, atmosféra ve třídě, změna metod výuky, orientace na kompetence atd.) Monitoring úspěchu školy Škola může navíc stanovit vlastní standardy kvality. Rovnost šancí ve vzdělávání Programy školy Management školy Personální vybavení školy Materiální vybavení školy Finanční vybavení školy Efektivní organizace školy Efektivní podpora při vývoji osobnosti žáků Partnerství (s rodiči, nositeli věcných nákladů, spoluzodpovědnost žáků, regionální partneři atd.) Efektivní podpora při vývoji klíčových kompetencí žáků Systematické hodnocení výsledků skupin žáků a jednotlivých žáků Hodnocení celkového úspěchu školy. Správa školy rozhoduje, kterým směrem se pohybuje kvalita (někdy politika stanovuje i standardy). 16

17 Metody řízení kvality Externí hodnocení: Každé 4 až 5 let Provádí ho tým odborníků, sestávající ze 3 učitelů z jiných škol (ale ze stejného druhu školy) a jednoho dalšího odborníka z oblasti mimo školu (např. zástupce rodičů, jednatel podniku) Kontrola stávajícího stavu pomocí standardizovaných kritérií Zpráva o hodnocení pro školu: - Projednání návrhu s celou školou - Konečná verze se posílá školní inspekci a bavorské agentuře pro kvalitu Písemná dohoda o cílech (se stanovenými cíli a kroky k dosažení cílů) mezi ředitelem školy a školní inspekcí (včetně podpory a kontroly, provedenými školní inspekcí) Interní hodnocení: Doporučuje se: každých 4 až 5 let mezi dvěma externími hodnoceními, všeobecně ale dle rozhodnutí školy * Může se týkat celé školy nebo jen jednotlivých aspektů QmbS (Management kvality na vyšších odborných školách v Bavorsku): Obsahuje pět oblastí: Interní hodnocení, externí hodnocení, individuální zpětnou vazbu, vlastní pochopení kvality školou, řízení procesu) Cíle: - trvalý a systematický vývoj školy - stálé zlepšování výuky, orientované na výsledek - posílení sebeurčení a autonomie ve vztahu k zaměstnancům - organizace škol v rámci předem definovaného rámce kvality Standardizovaná hierarchie: Státní ministerstvo školství a výchovy je zodpovědné za všechny druhy škol Regionální školní inspektoři každý jednotlivec je zodpovědný za určitý druh školy Ředitel školy každý jednotlivec je zodpovědný za svou školu Odborný poradce na školách každý jednotlivec je zodpovědný za jeden nebo více oborů Externí hodnocení: Každých 4 až 5 let Provádí ho školní inspekce Kontrola stávajícího stavu s pomocí standardizovaných kritérií Zpráva o hodnocení pro školu: Návrh se projedná jen s ředitelem školy. Konečná verze se posílá i zřizovateli a zveřejňuje se na webu školy. Písemná dohoda o cílech (se stanovenými cíli a kroky k dosažení cílů) mezi ředitelem školy a školní inspekcí (včetně podpory a kontroly, provedenými školní inspekcí) Čtyři stupně hodnocení: 1 = příklad dobré praxe / 4 = riziková oblast (škola je v nebezpečí, že ztratí svůj status jako vzdělávací zařízení a svou finanční podporu od státu a tím může být vyškrtnuta z Rejstříku škol. Standardizovaná hierarchie: Ministerstvo školství je zodpovědné za všechny druhy škol regionální školní inspektoři každý jednotlivec je zodpovědný za všechny druhy škol ve svém regionu ředitel školy každý jednotlivec je zodpovědný za svou školu odborný poradce na jednotlivých školách každý jednotlivec je zodpovědný za jeden nebo více oborů 17

18 Nástroje řízení kvality Interní a externí hodnocení: Analýza údajů, které jsou k dispozici Standardizované pohovory / průzkumy Strukturované návštěvy výuky, kolegiální hospitace při výuce Systematická sebereflexe, individuální zpětná vazba, reflexe ve skupinách... Zpráva o hodnocení Dohody o cílech Hodnocení, týkající se efektivnosti použitých opatření. QmbS (Management kvality na vyšších odborných školách): Velký výběr nástrojů (shrnutý v příručce QmbS) Státní ministerstvo školství a výchovy: Implementace učebních plánů v celé zemi Implementace centrálních závěrečných zkoušek v celé zemi Zaměstnání (většiny) učitelů podle stanovených kritérií Regionální školní inspektor: Stanovuje standardy pro každý obor výuky, které jeho odborní spolupracovníci předávají odborným poradcům / vedoucím oddělení na školách Podporuje školy při řízení kvality Kontroluje školy spolu s odbornými experty, kontroluje práci odborných poradců / vedoucích oddělení a učitelů v nepravidelných intervalech, kontroluje úroveň požadavků písemných zkoušek a kvalitu korektury, porovnává výsledky každého jednotlivého učitele s průměrnými výsledky ve svém obvodu a kontaktuje jednotlivé učitele při patrných odchylkách Navštěvuje školy po jmenování ředitele školy a v případě problémů Činí dohody o cílech se školami Posuzuje ředitele škol Organizuje opatření ke zvyšování kvalifikace pro učitele, odborné poradce / vedoucí oddělení, odborné pracovníky a pracovníky vedení škol Ministerstvo školství: Učební plány: Změna učebních plánů: Školy získávají více zodpovědnosti sestavují své vlastní školní vzdělávací programy (v souladu se Školským zákonem), spočívající na kompetencích, ale už nikoliv výhradně na kompetencích Závěrečné zkoušky: Do roku 2011 sestavovaly školy své vlastní závěrečné zkoušky, od roku 2011 existují závěrečné zkoušky pro střední stupeň (maturita) pro celou zemi a jen v oborech čeština, cizí jazyk, matematika a volitelný předmět (navíc vypracovává každý druh školy jednu profilovou část ve zkoušce, která závisí na druhu školy). Regionální školní inspektor: Podporuje školy při jejich řízení kvality Činí se školami dohody o cílech Organizuje opatření ke zvyšování kvalifikace pro učitele a pracovníky vedení škol Zřizovatel: Organizace pravidelných rozhovorů s řediteli škol Podpora dalšího vzdělávání pro ředitele škol a učitele Zařazení jednotných přijímacích zkoušek pro přijetí ve středním stupni vzdělávání Zajištění přiměřeného množství škol v regionu 18

19 Nástroje řízení kvality Vývoj zaměstnanců ohledně řízení kvality Hodnocení managementu kvality Vedení školy: Posuzuje každé 4 roky každého jednotlivého učitele na základě standardizovaných kritérií (spočívají na 3 návštěvách výuky a angažovanosti učitele mimo výuku) Rozhodnutí o příplatku pro učitele za výkon Plánování opatření pro zvyšování kvalifikace učitelů Rozhovory v pevně daných intervalech s každým učitelem Odborný poradce / vedoucí oddělení: Stanovení standardů Vedení učitelského sboru Kontrola každé písemné zkoušky všech žáků až do závěrečné zkoušky Pohovory s učiteli v případě chyb / problémů Organizace a realizace odborných zasedání Podpora ředitele školy Hodnocení každého učitele v učitelském sboru Interní další vzdělávání učitelů: Kolegiální hospitace Analýza v rámci metodického týmu Pravidelná zasedání učitelského sboru, jejichž obsahem je zvyšování kvalifikace (povinně) Externí zvyšování kvalifikace pro učitele (většinou dobrovolné): Poradenství při řízení kvality na vyšších odborných školách (QmbS), poskytované odborníky po dobu 2 let Školení vedoucích sil pro potenciální ředitele škol Koučovací semináře pro ředitele škol a jejich zástupce Školení o vývoji škol pro tým řízení kvality v oblasti řízení kvality, včetně úvodu, metod, nástrojů, dohled a hodnocení Zprávy o hodnocení (externí hodnocení) dohody o cílech/plány jejich dosažení formou krok po kroku včetně kritérií, které umožňují škole / školní inspekci, aby posoudila, zda byl cíl dosažen. Formuláře pro zpětnou vazbu, které jsou dány k dispozici v příručce pro management kvality na vyšších odborných školách (QmbS) Pravidelné interní hodnocení, týkající se efektivity opatření, která učinily řídící skupiny, týmy managementu kvality, jednotliví učitelé atd., a hlášení těchto hodnocení řediteli školy. Vedení školy: Ředitel školy nebo jeho zástupce musejí každý rok navštěvovat učitele při výuce, aby zlepšovali a optimalizovali jejich úroveň kvality výuky: - návštěvy výuky, spočívající na kritériích sebehodnocení učitelů - hodnocení odborného poradce, spočívající na kritériích - hodnocení těchto získaných údajů členem vedení školy (zpráva) rozhovor s učitelem: k tomu, aby bylo možné ukázat silné stránky a problémy a hovořit o možnostech a nutnosti zvyšování kvalifikace učitele. Učitelé / týmy řízení kvality: Dotazník / rozhovory, testy online, aktivity podporující tým, zpětná vazba od žáků atd. Externí a interní školení pro učitele (dobrovolné): Workshopy a kurzy, jak používat metody a nástroje, jak úspěšně vést výuku, jak vypracovat dobrou zprávu o hodnocení, školení o komunikaci atd. Zprávy o hodnocení (externí hodnocení) dohody o cílech/plány jejich dosažení formou krok po kroku včetně kritérií, které umožňují škole / školní inspekci, aby zhodnotila, zda byl cíl dosažen. Speciální dotazníky, které dává ministerstvo osvěty k dispozici pro sebereflexi školy. Jednou ve školním roce vypracuje školní tým zprávu o hodnocení, kterou vedení školy a učitelský sbor použije jako základ pro stanovení cílů pro zlepšení kvality hodnocených kritérií. 19

20 Trvalost managementu kvality Pravidelná zlepšení v oblasti procesu, stanovujícího cíle Permanentní dohled týmu, řídící proces Trvalý proces tvorby týmu: Zapojení různých učitelských sborů a vedení školy do týmu zabývajícího se managementem kvality na vyšších odborných školách, do řídících skupin atd. Benchmarking: Porovnání výsledků v různých oborech s výsledky v jiných školách a vyhodnocení výsledků za více let Opatření pro další vzdělávání Vývoj corporate identity pro celou "rodinu" školy Jakmile je dosažen nějaký cíl, formuluje se další Benchmarking: Porovnání výsledků v různých oborech s výsledky v jiných školách a vyhodnocení výsledků za více let Opakované použití stejných metod, aby bylo možné zjistit změny v rozsahu jednotlivých kritérií. Diskuse o zprávě v rámci pracovní skupiny Zlepšení kvalifikace zaměstnanců Vývoj corporate identity pro celou "rodinu" školy Vedoucí školy a jeho zástupci prověří výsledky celého procesu hodnocení během jednoho školního roku a stanoví cíle pro příští školní rok. Dát na vědomí skutečnost, že nedostatek v práci učitele má přímý vliv na jeho odměnu a/nebo jeho zaměstnanecký vztah. Vyhodnocení učitelů: Ti učitelé, kteří musejí zlepšit svou výuku, budou každý rok vyhodnocování a kontrolováni. Většina účastníků bude ve vlastní škole komunikovat poznatky, které byly získány při hospitacích a budou je implementovat pokud jsou účastníci/účastnice k tomu oprávněni, příp. jsou k tomu dané místní předpoklady. Pro zlepšení kvality považují účastníci téměř bez výjimky také za nutné, aby došlo ke změně zákonných předpisů. Příklady: na české straně větší autonomie škol co se týče rozhodování o počtu žáků na vlastní škole možnost blokových praxí v letních měsících (např. v oblasti techniky) zákonná povinnost a podpora podniků, aby dávaly k dispozici výcvikový prostor a školily vzdělávající se žáky pomocí moderních technologií na německé straně větší autonomie škol, co se týče zavádění opatření v oblasti managementu kvality nebo také vypracování vlastního profilu školy možnost rozdělení tříd na více oborů výuky snížení počtu hodin za týden vytvoření pracovišť pro učitele na škole pro všechny učitelské síly Pokračování spolupráce mezi partnery projektu formou výměn učitelů a/nebo žáků účastníci výslovně vítají, příp. posuzují opatrně optimisticky. 20

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Zpráva z průzkumu Názory žáků a žákyň středních škol na kvalitu vzdělávání I. část květen 2012 Zpracovali: Martina Navrátilová

Více

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Zpráva z průzkumu Názory absolventek a absolventů středních škol na kvalitu vzdělávání II. část březen 2013 Zpracovali: Martina

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

T ematická zpráva. Užití informačních a komunikačních technologií ve školách za uplynulé dva roky. Praha, leden 2008

T ematická zpráva. Užití informačních a komunikačních technologií ve školách za uplynulé dva roky. Praha, leden 2008 T ematická zpráva Užití informačních a komunikačních technologií ve školách za uplynulé dva roky Praha, leden 2008 Obsah 1 Základní informace o tematicky zaměřené inspekci... 3 2 Inspekční zjištění...

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (zdroj MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Uherský Ostroh Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh Identifikátor: 600 003 680 Termín konání inspekce: 24. 25. září 2007

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice Alešova 50, 389 01 Vodňany Identifikátor školy: 600 063 861 Termín konání inspekce: 9. 10.

Více