ŘÍZENÍ KVALITY VE ŠKOLSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍZENÍ KVALITY VE ŠKOLSTVÍ"

Transkript

1 ŘÍZENÍ KVALITY VE ŠKOLSTVÍ Studie o metodách řízení kvality ve školství z pohledu účastníků projektu partnerství Comenius Regio Quality Management in Education

2

3 ŘÍZENÍ KVALITY VE ŠKOLSTVÍ Studie o metodách řízení kvality ve školství z pohledu účastníků projektu partnerství Comenius Regio Quality Management in Education Červen 2013 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

4 OBSAH 1. O PROJEKTU 6 Martina Navrátilová 2. SEZNAMTE SE S PARTNERY 7 Stefan Franke, Bernd Reifer, Josef Bachmeier, Michael Smola, Siemens AG, Martina Navrátilová 3. ŠKOLSKÝ SYSTÉM BAVORSKA 9 Dr. Friedrich Heyder, Sabine Schmitt, Christian Mocker 4. ŠKOLSKÝ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY 10 Martina Navrátilová 5. AKTIVITY PROJEKTU 11 Martina Navrátilová 6. VÝSLEDKY PROJEKTU Inspirace ze stáží v partnerských školách 15 Sabine Schmitt 6.2 Obohacení pro vlastní práci z koučovacích seminářů 21 Sabine Schmitt, Christian Mocker 6.3 Názory žákyň a žáků škol na kvalitu vzdělávání Průzkum na vyšších odborných školách ve východním Bavorsku průzkum u žáků 2012 a průzkum u žáků Prof. Dr. Sonja Haug Průzkum na středních školách ve Zlínském kraji - průzkum u žákyň a žáků 2012 a průzkum u žákyň a žáků Martina Navrátilová 7. ZÁVĚR 32 Martina Navrátilová, Sabine Schmitt, Christian Mocker 8. ŠÍŘENÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU/VÝHLED 34 Sabine Schmitt, Christan Mocker ŘÍZENÍ KVALITY VE ŠKOLSTVÍ Studie o metodách řízení kvality ve školství z pohledu účastníků projektu partnerství Comenius Regio Quality Management in Education Editor: Martina Navrátilová Vydal: Zlínský kraj Náklad: 300 ks ISBN

5 Vážené dámy, vážení pánové, význam Evropy jako politické a především hospodářské jednotky bylo možné pozorovat minulý rok při udělení Nobelovy ceny míru, která byla propůjčena Evropské unii za její snahu o mír a dodržování lidských práv. V oblasti školství mají pro vzájemné poznávání a pro postupné sbližování standardů vzdělávání a kvality zásadní význam mezinárodní kontakty, a to pomocí projektů, jako je například Comenius Regio. Dále se rozvíjet znamená být otevřený cizím způsobům přístupu k obsahu vzdělávání. Tím, že se partnerovi poskytne náhled do vlastního systému vzdělávání, je možné rozpoznat mnoho společných bodů, na jejichž základě může docházet k dalšímu vývoji a přizpůsobování vlastního systému vzdělávání. Vedle kurikulárních obsahů a otázek, podmíněných systémem, jsou to především učitelky a učitelé, kteří vytvářejí tyto evropské vzdělávací projekty. Jsou to právě intenzivní kontakty angažovaných odborníků v oblasti vzdělávání, kteří podporují další srůstání Evropy. I v tomto dvouletém projektu ( Řízení kvality ve vzdělávání ) bylo díky rozdílům i společným prvkům v systémech vzdělávání možné, aby zúčastnění partneři společné prvky rozpoznali a vytvářeli nové. Obsáhlé výsledky jsou zdokumentované v této brožuře. Rád bych na tomto místě poděkoval za velmi úspěšnou spolupráci s naším českým partnerem, Zlínským krajem, na tomto projektu. Můj dík patří dále také našim národním partnerům, tj. Vzdělávacímu centru firmy Siemens (Siemens Professional Education SPE) Regensburg, vysoké škole Regensburg a vyšším odborným školám v Regensburgu, Chamu a Straubingu, kteří naši práci maximálně úspěšně podporovali. Straubing, červen 2013 Dr. Friedrich Heyder ministerský zmocněnec pro vyšší odborné školství ve východním Bavorsku Vážené dámy, vážení pánové, dostává se Vám do rukou dokument, který vznikal ve vzájemné spolupráci dvou partnerských regionů Zlínského kraje a východního Bavorska a který si klade za cíl zprostředkovat vedení škol, pedagogům i široké odborné veřejnosti osvědčené postupy, aktuální informace a inovativní přístupy v oblasti řízení kvality ve vzdělávání. Historie této brožury sahá do roku 2010, kdy se na kontaktním semináři v estonském Tallinnu zástupce ministra školství pro vyšší odborné školy ve východním Bavorsku se zástupkyní Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje dohodli na vytvoření společného projektu partnerství Comenius Regio Quality Management in Education, v rámci Výzvy Programu celoživotního učení Projekt umožnil poznat způsoby řízení kvality ve školách v obou regionech. Ředitelé zapojených škol a jejich zástupci a zástupkyně si vyzkoušeli školení, kterým prochází vedení škol v partnerském regionu. Konaly se výměnné stáže vedení škol. Zjišťovali jsme názory žáků a žákyň zapojených škol na kvalitu školy. Toto vše a mnoho dalšího shrnuje publikace, kterou jste právě otevřeli. Věřím, že její čtení pro Vás bude inspirativní. Zlín, červen 2013 PaedDr. Petr Navrátil člen Rady Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu 5

6 1. O PROJEKTU Společný projekt Zlínského kraje a Úřadu zástupce ministra školství pro oblast vyššího odborného školství ve východním Bavorsku se zabýval kvalitou ve středním a vyšším vzdělání a byl určen vedení škol, školním inspektorům, vedoucím pracovníkům ve středním a vyšším vzdělávání a zástupcům regionálních úřadů v oblasti vzdělávání. Partnery Zlínského kraje na místní úrovni byly Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Gymnázium Zlín Lesní čtvrť a Česká školní inspekce, krajský inspektorát ve Zlíně. Zástupce ministra školství pro oblast vyššího odborného školství ve východním Bavorsku přizval do projektu Odbornou školu Cham, Odbornou školu Regensburg a Vzdělávací centrum firmy Siemens. Proč jsme si zvolili téma řízení kvality ve školství? Ani v jednom regionu na počátku realizace projektu neexistoval jednotný systém řízení kvality. Odborné školy ve východním Bavorsku jsou značně nezávislé na zřizovateli a každá může uplatňovat vlastní standardy kvality. Východní Bavorsko vyvinulo a začalo ve svých školách implementovat jednotný systém. Ve Zlínském kraji se realizují některá vlastní systémová opatření, některá celostátní (státní maturita). I přesto v obou regionech chyběla jednotná metodologie řízení kvality, vedení škol postrádalo vzdělávání v oblasti řízení kvality a možnost úžeji spolupracovat se školní inspekcí. V projektu nám šlo o zejména o rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků škol a dalších partnerů v oblasti řízení kvality. Pro dosažení tohoto cíle jsme zorganizovali dva společné koučovací semináře na téma řízení kvality. Poznání systémů řízení kvality ve školách umožnily výměnné stáže pro vedení škol. Ředitelé a jejich zástupci a zástupkyně strávili 5 dnů v partnerské škole a vstřebávali informace, poznatky a praktické záležitosti z oblasti řízení kvality školy. Zajímal nás také názor žáků a žákyň zapojených škol na kvalitu vzdělávání, kterého se jim ve škole dostává. Výsledky průzkumu jsou velmi zajímavé, zejména v oblasti doporučení ke zvýšení kvality výuky. Projekt nám umožnil vydat tuto publikaci srovnávající oba systémy řízení kvality a přinášející nejlepší postupy pro řízení kvality z obou regionů. Účastníci projektu také po každé aktivitě odevzdávali podrobné zprávy o nově získaných vědomostech. Nezapomněli jsme ani na webovou stránku projektu, která slouží jako zdroj informací z oblasti řízení kvality ve školství a kde zájemci najdou podrobné informace o projektu a jeho aktivitách. 6

7 2. SEZNAMTE SE S PARTNERY Ministerský zmocněnec pro vyšší odborné školy (střední odborné školy a vyšší odborné školy) ve východním Bavorsku; pracoviště Straubing Pro poskytování poradenství a pro podporu 39 středních odborných škol a vyšších odborných škol ve východním Bavorsku ve všech otázkách týkajících se školství, obzvláště v oblasti vývoje škol, kvality výuky (včetně jednotnosti a srovnatelnosti požadavků na výkon a měřítek pro hodnocení i zajištění standardů), pro koordinaci a realizaci opatření týkajících se hodnocení, i pro výkon bezprostřední inspekce nad středními odbornými školami a vyššími odbornými školami je jmenován ministerský zmocněnec pro východní Bavorsko, výkonný ředitel pro oblast vyššího odborného školství, pan Dr. Heyder. Vyšší odborná škola Cham státní střední odborná škola a vyšší odborná škola Cham Momentálně navštěvuje střední odbornou školu Cham 310 žákyň a žáků v oborech sociální vědy, technika a ekonomie, administrativa a právo; 200 žákyň a žáků na vyšší odborné škole absolvuje výuku v oboru technika a hospodářství. Žákyně a žáci obou typů škol mohou po 12. ročníku složit svou odbornou maturitu a mají tak oprávnění studovat na odborné vysoké škole; pokud absolvují úspěšně maturitu ve 13. ročníku, získají způsobilost pro studium na vysoké škole. Absolventky a absolventi, kteří se úspěšně naučili druhý cizí jazyk, mají potvrzenu všeobecnou způsobilost pro vysokoškolské studium; to znamená, že mohou studovat na jakékoliv univerzitě. Vyšší odborná škola Regensburg - státní střední odborná škola a vyšší odborná škola Regensburg Cca 100 učitelů a učitelek učí ve dvou školních budovách 1427 žákyň a žáků na vyšší odborné škole Regensburg. Momentálně jsou nabízeny obory technika, ekonomie, administrativa a sociální vědy. V rámci odborného praktického vzdělání v 11. třídě existuje spolupráce s hlavními hospodářskými podniky v regionu Regensburg, jako je Siemens Professional Education, BMW a Osram. Po absolvované závěrečné zkoušce (12. ročník) získávají žáci odbornou maturitu. Toto vysvědčení opravňuje ke studiu na odborné vysoké škole. Úspěšné zakončení 13. ročníku otvírá přístup ke studiu na univerzitě. Siemens Professional Education S 6920 vlastními žákyněmi a žáky a duálními studenty v cca 40 školách v celém státě je Siemens jedním z největších soukromých poskytovatelů vzdělání v Německu. Podnik za tím účelem investoval v roce 2012 asi 183 milionů EUR. O vysoké kvalitě vzdělání u Siemensu se hovoří i za hranicemi firmy. Už léta poskytuje mnoho malých a středních, ale i velkých podniků vzdělání v rámci spolupráce se Siemensem: v celém Německu se jedná o cca 2710 mladých lidí. Tím vzdělává Siemens téměř absolventek a absolventů školy. 7

8 Zlínský kraj Zlínský kraj vznikl k 1. lednu 2000 jako jeden ze 14 nových krajů ustavených v rámci reformy veřejné správy. Hlavními orgány kraje jsou zastupitelstvo, rada, hejtman a krajský úřad. Posláním Krajského úřadu Zlínského kraje je vykonávat úkoly přidělené Radou nebo Zastupitelstvem Zlínského kraje. Krajský úřad je rozdělen na odbory a oddělení a je veden ředitelem. Odbor školství, mládeže a sportu je činný v oblasti organizace a financování školství. Podporuje mládež, volnočasové aktivity, sport. Koordinuje prevenci rizikových jevů u dětí a mládeže ve Zlínském kraji. Česká školní inspekce Česká školní inspekce je zřízena od 1. ledna 2005 zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon). Prostřednictvím České školní inspekce je zajišťováno hodnocení vzdělávací soustavy v České republice, a to v oblasti vzdělávání a školských služeb poskytovaných školami a školskými zařízeními zapsanými ve školském rejstříku. Česká školní inspekce zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti a systémy hodnocení vzdělávací soustavy, provádí inspekční činnost ve všech školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku bez ohledu na zřizovatele. Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť, nabízí v současné době čtyřleté a osmileté studium zakončené maturitní zkouškou. V prvních letech je zaměření výuky všeobecné a obsah výuky odpovídá standardizovaným učebním osnovám. Od druhého ročníku čtyřletého studia a sexty osmiletého studia si studenti a studentky postupně vybírají skupiny volitelných předmětů podle vlastních zájmů a potřeb. Volba volitelných předmětů úzce souvisí s volbou volitelných maturitních předmětů a s výběrem oboru studia na vysoké škole. Kromě volitelných předmětů, které rozšiřují výuku povinných předmětů učebního plánu o nadstandardní učivo, patří mezi nabízené volitelné předměty také programování, počítačová grafika, ekonomika, deskriptivní geometrie, latina. Nabídku volitelných předmětů lze každoročně podle zájmu studentů aktualizovat a rozšiřovat. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy (ISŠ-COP) a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ve Valašském Meziříčí Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy (ISŠ-COP) a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ve Valašském Meziříčí vznikla postupným sloučením čtyř právních subjektů Státní jazykové školy a tří středních odborných učilišť. V areálu původního chemického učiliště tak v roce 1994 vznikl vzdělávací subjekt, který v současné době poskytuje vzdělání ve tříletých, čtyřletých a nástavbových oborech gastronomických, elektrotechnických, chemických, potravinářských a strojírenských. Centrum odborné přípravy je rozšířením vzdělávacích aktivit, které škola získala v roce 1994 jako jedna z 35 zařízení v České republice. Znamená to, že má akreditaci pro celý region nejen v rámci školní výuky daných oborů, ale i pro nástavbové studium, Státní jazykovou školu, svářečskou školu a další celoživotní vzdělávání. 8

9 3. ŠKOLSKÝ SYSTÉM BAVORSKA Zodpovědnost za vzdělání v Německu je rozdělena mezi stát Německo a jeho jednotlivé země. Rozsah kompetencí státu v oblasti vzdělávání je dán ústavou. Pokud ústava nepropůjčuje státu zákonodárnou moc, mají jednotlivé země zákonodárné právo, které v oblasti vzdělávání zahrnuje oblast školství, vysokých škol, vzdělávání dospělých a další vzdělávání; administrativa v těchto oblastech je téměř výhradně záležitostí zemí. V Bavorsku je více než 5000 škol. Ty se dělí na tři kategorie: Školy pro všeobecné vzdělávání, odborné školy a školy pro vzdělávání dospělých. Existuje 13 různých druhů škol s různým těžištěm v obsahu, předpokladech, stanovení cílů a rozdílem v rychlosti vzdělávání. Bavorský školský systém je velmi propustný. Přestup na vyšší školu je velmi možný. Platí zásada žádné zakončení bez pokračování. Rodiče volí optimální cestu vzdělávání dítěte ve školách podle jeho zvláštních potřeb a schopností. Výchovní poradci, školní psychologové a státní poradenská pracoviště v oblasti školství mohou pomoci také při rozhodnutí, jaká školní cesta je pro každé jednotlivé dítě tou správnou. Na konci prvního stupně (po čtyřech ročnících) přecházejí žáci a žákyně na další druh školy podle své volby, tj. na druhý stupeň základní příp. střední školy, která je školou poskytující všeobecné vzdělání s odbornou orientací pro žákyně a žáky, kteří neusilují o studium na univerzitě, nebo na reálnou školu, která dává základy pro pozdější odborné vzdělání nebo cestu přes střední odbornou školu k vysoké škole nebo na gymnázium, které slouží jako příprava pro vysokoškolské studium. Po 7. ročníku mohou žáci a žákyně přejít také na ekonomickou školu. Po obdržení závěrečného vysvědčení na druhém stupni základní školy, na reálné škole nebo na gymnáziu mohou žáci a žákyně začít s odborným vzděláváním nebo mohou se závěrečným vysvědčením ze základní/střední školy přejít na střední odbornou školu (FOS) nebo na gymnázium (fáze kvalifikace), příp. po absolvovaném odborném vzdělání navštěvovat vyšší odbornou školu (BOS). Obě školy, FOS i BOS, nabízejí způsobilost pro studium na odborné vysoké škole a způsobilost pro studium na odborné a všeobecné vysoké škole. Zvláštní školy a školy pro nemocné jsou pro děti a mladé dospělé se speciálními vzdělávacími potřebami. Zdroj: Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 9

10 4. ŠKOLSKÝ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY V České republice jsou školy spravovány v rámci veřejné správy, pravomoci jsou rozděleny mezi ústřední řídicí orgány, kraje a obce. Jednotnou státní vzdělávací politiku určuje a zajišťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Kraje odpovídají za vzdělávání na svém území, jsou zřizovateli středních a vyšších odborných škol. Obce odpovídají za předškolní a povinné vzdělávání. Všechny školy mají právní subjektivitu. Veřejné vysoké školy jsou zřizovány ze zákona. Ve Zlínském kraji je k celkem 599 škol a školských zařízení. Zlínský kraj je zřizovatelem 102 z nich. Do jeho zřizovatelské kompetence spadají základní škol, střední školy a gymnázia, vyšší odborné školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, konzervatoř, základní umělecké školy, dětské domovy a Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Síť škol a školských zařízení a jejich vzdělávací nabídka je ve Zlínském kraji nastavena v podstatě efektivně, nicméně i v příštích letech bude potřebná průběžná aktualizace a optimalizace struktury sítě škol a oborů vzdělávání. Školský systém ve Zlínském kraji Zlínský kraj ve svých organizacích zajišťuje střední vzdělávání, vyšší odborné vzdělávání, jazykové vzdělávání, vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, základní umělecké vzdělávání, zájmové vzdělávání, další vzdělávání pedagogických pracovníků, školskou poradenskou činnost, výkon ústavní výchovy, služby v ubytovacích zařízeních a v zařízeních školního stravování. K zřizoval za tímto účelem 102 příspěvkových organizací: 48 středních škol, z toho součástí 7 subjektů je zároveň vyšší odborná škola a součástí 5 subjektů je jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1 konzervatoř 18 základních a mateřských škol pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 12 dětských domovů 20 základních uměleckých škol 1 pedagogicko-psychologickou poradnu 2 plavecké školy Obce jsou zřizovateli většiny základních a mateřských škol. Ve Zlínském kraji ve školním roce zřizovaly 226 základních škol, 208 mateřských škol (samostatné subjekty), 1 základní uměleckou školu a další 2 základní umělecké školy, které jsou součástí základních škol, 21 středisek volného času, 5 školních jídelen a 1 plaveckou školu; další 1 plavecká škola je součástí základní školy. Soukromé subjekty ve Zlínském kraji participují na všech stupních vzdělávání. Ve školním roce zřizovaly 3 základní školy, z toho 1 subjekt sdružuje základní a mateřskou školu, 4 mateřské školy, 14 středních škol (součástí jedné z nich je vyšší odborná škola, součástí jedné z nich je dále jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, součástí jedné z nich je středisko praktického vyučování), 3 vyšší odborné školy, 2 střediska praktického vyučování a 4 základní umělecké školy. Církev působí ve Zlínském kraji v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání. Ve školním roce zřizovaly církve celkem sedm subjektů: 4 základní školy, z toho 1 subjekt sdružuje základní a mateřskou školu a 3 střední školy. Ústřední státní orgány (ministerstva) zřizují ve Zlínském kraji stabilně pět školských organizací, z toho čtyři zřizuje MŠMT ČR a jednu MV ČR. 10

11 5. AKTIVITY PROJEKTU Náš projekt byl zaměřen na zvýšení informovanosti vedení škol o systémech řízení kvality ve školství. Abychom dosáhli tohoto cíle, bylo potřeba zapojit zapálené ředitele a ředitelky škol, jejich zástupce a zástupkyně a nabídnout jim inspirativní vzdělávací aktivity. Úvodní konference Projekt odstartovala úvodní konference, která se konala ve Zlíně. Všem zapojeným partnerů umožnila vzájemně se poznat, ale její zásadní poslání bylo představit projekt odborné veřejnosti ředitelkám a ředitelům škol a dalším, kteří se zajímají o kvalitu vzdělávání. Na konferenci byla přítomna také místní média, aby se informace o projektu dostala k co největšímu počtu zájemců o tuto problematiku. Jobshadowing Projekt nám umožnil realizovat stáže ředitelek, ředitelů a jejich zástupců v partnerských školách, tzv. Jobshadowing. Tyto stáže se uskutečnily jak ve Zlínském kraji, kdy zapojené školy organizovaly jobshadowing pro své protějšky z Bavorska, tak také v Bavorsku, kam vycestovali zástupci a zástupkyně škol Zlínského kraje. Stáž trvala pět dní a po tuto dobu se zástupci partnerských škol měli seznámit s chodem školy, její organizací, stylem řízení a způsoby péče o kvalitu vzdělání, které škola poskytuje. Po návratu zpracovali účastnice a účastníci jobshadowing obsáhlou zprávu, která přináší příklady dobré praxe z oblasti řízení kvality ve škole. Během koučovacích seminářů ve Straubingu a ve Zlíně se také uskutečnily krátkodobé jednodenní jobshadowing ve vybraných školách nebo institucích, které v oblasti školství působí, například Regierung der Oberpfalz Regensburg (obdoba krajského úřadu) nebo Ministerialbeauftragte für die Berufliche Oberschule Dienststelle ve Straubingu. Ve Zlíně zase německé účastníky přivítal krajský inspektorát České školní inspekce. Smysl těchto jednodenních návštěv byl stejný: poznat školu či úřad z hlediska systému řízení kvality a získat inspiraci v této oblasti. Koučovací semináře Všichni zapojení ředitelé a ředitelky škol včetně svých zástupců se společně účastnili dvou koučovacích seminářů. První ze seminářů se konal v posledním únorovém týdnu 2012 ve Straubingu a byl zaměřen na efektivní komunikaci vedoucích pracovníků škol. Účastnice a účastníci projektu prošli stejným tréningem jako ředitelky a ředitelé bavorských středních škol. Školení se týkalo mnoha aspektů efektivního vedení - od správného nastavení priorit až po profesionální komunikaci s kolegy. Nácvik komunikace zahrnoval například i sdělení pozitivní zpětné vazby, pochvaly kolegům či podřízeným - v české i německé kultuře dosti opomíjená složka řízení. V březnu 2013 se konal druhý koučovací seminář ve Zlíně. Pozornost byla tentokrát věnována aktivnímu přístupu k řešení problémů, které mohou nastat při řízení školy. Oba semináře všechny účastnice a účastníci hodnotili jako velmi podnětné pro jejich další práci. Webová stránka Abychom mohli co nejlépe šířit informace o našem projektu, vytvořili jsme webovou stránku na které přinášíme přehled informací o všech aktivitách projektu a o jeho výstupech. Kromě základních informací o projektových záměrech a cílech jsou zde ke stažení zprávy z jobshadowing i z koučovacích seminářů. 11

12 Průzkum mezi žákyněmi a žáky zapojených škol Od počátku projektu nám bylo jasné, že chceme zapojit i žákyně a žáky škol. Zajímal nás jejich názor na kvalitu vzdělání, kterého se jim v zapojených školách dostává. Zrealizovali jsme tedy průzkum, který jsme pro získání lepší vypovídací hodnoty rozdělili na dvě etapy. V květnu roku 2012 jsme dotazníkem oslovili všechny žákyně a žáky zapojených středních škol. V únoru/březnu 2013 jsme oslovili také absolventy zapojených škol. Chtěli jsme zjistit, jak jsou v dalším životě úspěšní pokračují ve studiu? Našli si zaměstnání? Jak náročné bylo najít práci? Zajímalo nás i to, zda došlo k nějakému posunu v jejich názorech na kvalitu školy. Nejzajímavější částí našeho výzkumu byla doporučení ke zvýšení kvality školy, která jsme od žákyň a žáků získali. Souhrnné zprávy o výsledcích průzkumu jsou k dispozici na webových stránkách projektu. Závěrečná konference Závěrečná konference se konala dne 13. června 2013 v bavorském Straubingu a jejím hlavním posláním bylo představit dvojjazyčnou Studii o metodách řízení kvality ve školství, kterou právě držíte v ruce. Na konferenci byli pozváni zástupci Ministerstva školství, ředitelé a ředitelky škol a jejich zástupci a také žáci a žákyně škol a jejich rodiče. Nechyběla ani místní média. Konference uzavřela dvouletou spolupráci obou partnerů a pomohla rozšířit výsledky projektu mezi odbornou veřejnost 12

13 13

14 14

15 6. VÝSLEDKY PROJEKTU 6.1 Inspirace ze stáží v partnerských školách Celkem se konaly 4 vícedenní a 4 kratší hospitace. Účastníci těchto hospitací byli zástupci školní inspekce, regionálních úřadů, ředitelé škol, zástupci a zástupkyně ředitelů škol a učitelky a učitelé. Programy obsahovaly rozhovory se zástupci školní inspekce, řediteli škol, grémii škol, učiteli, správními zaměstnanci, výchovnými poradci a zástupci týmů zabývajících se řízením kvality, návštěvy výuky, seznámení se se strategickými partnery navštívených škol a účast na kulturních a společenských akcích. Podle zpráv z hospitací a zpětné reakce od účastníků byla jejich očekávání ve velké míře splněna (seznámení se se systémy vzdělávání u protějšku a seznámení se s vedením a správou vzdělávacích zařízení protějšku se zaměřením na sběr informací o systémech řízení kvality). U všech hospitací bylo možné najít příklady dobré praxe pro použití ve vlastních vzdělávacích zařízeních. Pro české účastníky to bylo především: Externí hodnocení: Školu hodnotí tým, sestavený z kvalifikovaných odborníků (především učitelé z jiných škol), aby se tím získal systematický pohled zvenčí na hodnocenou školu. Zpráva z externího hodnocení zjišťuje na základě standardizovaných kritérií stávající stav hodnocené školy. Následně se pracovní skupiny v hodnocené škole postarají o to, aby se formulovaly cíle, vedoucí ke zlepšení kvality na škole. Nástroje pro interní řízení kvality: Seznámení se se souborem nástrojů, jak může být měřena spokojenost žáků s výukou, dotazníky pro žáky, interaktivní pomoc atd. ("soubor metod"). Kolegiální hospitace s přehledem o sledování výuky a analýza zvýšení kvality a efektivity hodin výuky Obsazení týmu pro interní hodnocení nejenom členy vedení školy a správy školy, ale také učiteli. Tím stoupá akceptování týmu sborem učitelů a sbor učitelů je aktivně zapojen do procesu. Rozdílná role odborného konzultanta / vedoucího oddělení: Musejí kontrolovat také písemná šetření o výkonech a včetně jejich korektur, týkajících se členů učitelského sboru, aby zajistili, že požadavky se plní a žáci v různých třídách mají stejné šance. 15

16 Pro německé účastníky to bylo především: Nástroje pro interní hodnocení: Metoda "Barvy života" Analýza SWOT (analysing strengths, weaknesses, opportunities and threats of the institution - analýza síly, slabin, možností a hrozeb v instituci) Dotazník pro absolventy týkající se zpětné vazby Možnosti zlepšení ve veřejné práci školy: Při vystupování na internetu Vizitky Možnosti zlepšení při spolupráci se strategickými partnery školy Možnosti zlepšení v organizaci školy: Zodpovědnost zaměstnanců včetně posouzení neleží pouze na řediteli školy, ale je rozdělena mezi členy správy školy Hodiny se suplováním jako informace online pro učitele Elektronická třídní kniha v každé třídě, do které učitelé zapisují své obory výuky, chybějící žáky, známky atd., která je také přístupná pro rodiče. Pracoviště pro všechny učitele ve škole (cca 3 učitelé sdílejí jednu místnost) Žáci chodí na každý předmět odborné výuky do speciální odborné třídy, a tím umožňují učiteli odpovídající přípravné specifické vybavení třídy, což vede k lepší atmosféře při výuce Alternativní uspořádání černé tabule Možnosti zlepšení při odměně za hodiny zastupování: Každá hodina suplování se odměňuje zvlášť Přenesení větší zodpovědnosti na žáky Porovnání řízení kvality vlastních vzdělávacích zařízení se vzdělávacími zařízeními partnerské země přineslo tento obrázek: Management kvality Německá vzdělávací zařízení Česká vzdělávací zařízení Kritéria řízení kvality Rámcové podmínky (Druh zaměstnanců, migrace žáků, vybavení školy, velikost tříd atd.) Kvalita organizace školy Vedení se zřetelem na zaměstnance a organizaci Spolupráce s kolegy a externími partnery Vývoj škol (otevřenost vůči výzvám a změnám, systematický vývoj kvality a systematický monitoring úspěchu školy) Kultura školy (respekt, hodnoty, corporate identity, spokojenost atd.) Kvalita procesu výuky a výchovy: Kvalita výuky na základě daných kritérií (struktura, efektivní využití času výuky, individuální podpora, samostatné učení, motivace žáků, vytrvalost, atmosféra ve třídě, změna metod výuky, orientace na kompetence atd.) Monitoring úspěchu školy Škola může navíc stanovit vlastní standardy kvality. Rovnost šancí ve vzdělávání Programy školy Management školy Personální vybavení školy Materiální vybavení školy Finanční vybavení školy Efektivní organizace školy Efektivní podpora při vývoji osobnosti žáků Partnerství (s rodiči, nositeli věcných nákladů, spoluzodpovědnost žáků, regionální partneři atd.) Efektivní podpora při vývoji klíčových kompetencí žáků Systematické hodnocení výsledků skupin žáků a jednotlivých žáků Hodnocení celkového úspěchu školy. Správa školy rozhoduje, kterým směrem se pohybuje kvalita (někdy politika stanovuje i standardy). 16

17 Metody řízení kvality Externí hodnocení: Každé 4 až 5 let Provádí ho tým odborníků, sestávající ze 3 učitelů z jiných škol (ale ze stejného druhu školy) a jednoho dalšího odborníka z oblasti mimo školu (např. zástupce rodičů, jednatel podniku) Kontrola stávajícího stavu pomocí standardizovaných kritérií Zpráva o hodnocení pro školu: - Projednání návrhu s celou školou - Konečná verze se posílá školní inspekci a bavorské agentuře pro kvalitu Písemná dohoda o cílech (se stanovenými cíli a kroky k dosažení cílů) mezi ředitelem školy a školní inspekcí (včetně podpory a kontroly, provedenými školní inspekcí) Interní hodnocení: Doporučuje se: každých 4 až 5 let mezi dvěma externími hodnoceními, všeobecně ale dle rozhodnutí školy * Může se týkat celé školy nebo jen jednotlivých aspektů QmbS (Management kvality na vyšších odborných školách v Bavorsku): Obsahuje pět oblastí: Interní hodnocení, externí hodnocení, individuální zpětnou vazbu, vlastní pochopení kvality školou, řízení procesu) Cíle: - trvalý a systematický vývoj školy - stálé zlepšování výuky, orientované na výsledek - posílení sebeurčení a autonomie ve vztahu k zaměstnancům - organizace škol v rámci předem definovaného rámce kvality Standardizovaná hierarchie: Státní ministerstvo školství a výchovy je zodpovědné za všechny druhy škol Regionální školní inspektoři každý jednotlivec je zodpovědný za určitý druh školy Ředitel školy každý jednotlivec je zodpovědný za svou školu Odborný poradce na školách každý jednotlivec je zodpovědný za jeden nebo více oborů Externí hodnocení: Každých 4 až 5 let Provádí ho školní inspekce Kontrola stávajícího stavu s pomocí standardizovaných kritérií Zpráva o hodnocení pro školu: Návrh se projedná jen s ředitelem školy. Konečná verze se posílá i zřizovateli a zveřejňuje se na webu školy. Písemná dohoda o cílech (se stanovenými cíli a kroky k dosažení cílů) mezi ředitelem školy a školní inspekcí (včetně podpory a kontroly, provedenými školní inspekcí) Čtyři stupně hodnocení: 1 = příklad dobré praxe / 4 = riziková oblast (škola je v nebezpečí, že ztratí svůj status jako vzdělávací zařízení a svou finanční podporu od státu a tím může být vyškrtnuta z Rejstříku škol. Standardizovaná hierarchie: Ministerstvo školství je zodpovědné za všechny druhy škol regionální školní inspektoři každý jednotlivec je zodpovědný za všechny druhy škol ve svém regionu ředitel školy každý jednotlivec je zodpovědný za svou školu odborný poradce na jednotlivých školách každý jednotlivec je zodpovědný za jeden nebo více oborů 17

18 Nástroje řízení kvality Interní a externí hodnocení: Analýza údajů, které jsou k dispozici Standardizované pohovory / průzkumy Strukturované návštěvy výuky, kolegiální hospitace při výuce Systematická sebereflexe, individuální zpětná vazba, reflexe ve skupinách... Zpráva o hodnocení Dohody o cílech Hodnocení, týkající se efektivnosti použitých opatření. QmbS (Management kvality na vyšších odborných školách): Velký výběr nástrojů (shrnutý v příručce QmbS) Státní ministerstvo školství a výchovy: Implementace učebních plánů v celé zemi Implementace centrálních závěrečných zkoušek v celé zemi Zaměstnání (většiny) učitelů podle stanovených kritérií Regionální školní inspektor: Stanovuje standardy pro každý obor výuky, které jeho odborní spolupracovníci předávají odborným poradcům / vedoucím oddělení na školách Podporuje školy při řízení kvality Kontroluje školy spolu s odbornými experty, kontroluje práci odborných poradců / vedoucích oddělení a učitelů v nepravidelných intervalech, kontroluje úroveň požadavků písemných zkoušek a kvalitu korektury, porovnává výsledky každého jednotlivého učitele s průměrnými výsledky ve svém obvodu a kontaktuje jednotlivé učitele při patrných odchylkách Navštěvuje školy po jmenování ředitele školy a v případě problémů Činí dohody o cílech se školami Posuzuje ředitele škol Organizuje opatření ke zvyšování kvalifikace pro učitele, odborné poradce / vedoucí oddělení, odborné pracovníky a pracovníky vedení škol Ministerstvo školství: Učební plány: Změna učebních plánů: Školy získávají více zodpovědnosti sestavují své vlastní školní vzdělávací programy (v souladu se Školským zákonem), spočívající na kompetencích, ale už nikoliv výhradně na kompetencích Závěrečné zkoušky: Do roku 2011 sestavovaly školy své vlastní závěrečné zkoušky, od roku 2011 existují závěrečné zkoušky pro střední stupeň (maturita) pro celou zemi a jen v oborech čeština, cizí jazyk, matematika a volitelný předmět (navíc vypracovává každý druh školy jednu profilovou část ve zkoušce, která závisí na druhu školy). Regionální školní inspektor: Podporuje školy při jejich řízení kvality Činí se školami dohody o cílech Organizuje opatření ke zvyšování kvalifikace pro učitele a pracovníky vedení škol Zřizovatel: Organizace pravidelných rozhovorů s řediteli škol Podpora dalšího vzdělávání pro ředitele škol a učitele Zařazení jednotných přijímacích zkoušek pro přijetí ve středním stupni vzdělávání Zajištění přiměřeného množství škol v regionu 18

19 Nástroje řízení kvality Vývoj zaměstnanců ohledně řízení kvality Hodnocení managementu kvality Vedení školy: Posuzuje každé 4 roky každého jednotlivého učitele na základě standardizovaných kritérií (spočívají na 3 návštěvách výuky a angažovanosti učitele mimo výuku) Rozhodnutí o příplatku pro učitele za výkon Plánování opatření pro zvyšování kvalifikace učitelů Rozhovory v pevně daných intervalech s každým učitelem Odborný poradce / vedoucí oddělení: Stanovení standardů Vedení učitelského sboru Kontrola každé písemné zkoušky všech žáků až do závěrečné zkoušky Pohovory s učiteli v případě chyb / problémů Organizace a realizace odborných zasedání Podpora ředitele školy Hodnocení každého učitele v učitelském sboru Interní další vzdělávání učitelů: Kolegiální hospitace Analýza v rámci metodického týmu Pravidelná zasedání učitelského sboru, jejichž obsahem je zvyšování kvalifikace (povinně) Externí zvyšování kvalifikace pro učitele (většinou dobrovolné): Poradenství při řízení kvality na vyšších odborných školách (QmbS), poskytované odborníky po dobu 2 let Školení vedoucích sil pro potenciální ředitele škol Koučovací semináře pro ředitele škol a jejich zástupce Školení o vývoji škol pro tým řízení kvality v oblasti řízení kvality, včetně úvodu, metod, nástrojů, dohled a hodnocení Zprávy o hodnocení (externí hodnocení) dohody o cílech/plány jejich dosažení formou krok po kroku včetně kritérií, které umožňují škole / školní inspekci, aby posoudila, zda byl cíl dosažen. Formuláře pro zpětnou vazbu, které jsou dány k dispozici v příručce pro management kvality na vyšších odborných školách (QmbS) Pravidelné interní hodnocení, týkající se efektivity opatření, která učinily řídící skupiny, týmy managementu kvality, jednotliví učitelé atd., a hlášení těchto hodnocení řediteli školy. Vedení školy: Ředitel školy nebo jeho zástupce musejí každý rok navštěvovat učitele při výuce, aby zlepšovali a optimalizovali jejich úroveň kvality výuky: - návštěvy výuky, spočívající na kritériích sebehodnocení učitelů - hodnocení odborného poradce, spočívající na kritériích - hodnocení těchto získaných údajů členem vedení školy (zpráva) rozhovor s učitelem: k tomu, aby bylo možné ukázat silné stránky a problémy a hovořit o možnostech a nutnosti zvyšování kvalifikace učitele. Učitelé / týmy řízení kvality: Dotazník / rozhovory, testy online, aktivity podporující tým, zpětná vazba od žáků atd. Externí a interní školení pro učitele (dobrovolné): Workshopy a kurzy, jak používat metody a nástroje, jak úspěšně vést výuku, jak vypracovat dobrou zprávu o hodnocení, školení o komunikaci atd. Zprávy o hodnocení (externí hodnocení) dohody o cílech/plány jejich dosažení formou krok po kroku včetně kritérií, které umožňují škole / školní inspekci, aby zhodnotila, zda byl cíl dosažen. Speciální dotazníky, které dává ministerstvo osvěty k dispozici pro sebereflexi školy. Jednou ve školním roce vypracuje školní tým zprávu o hodnocení, kterou vedení školy a učitelský sbor použije jako základ pro stanovení cílů pro zlepšení kvality hodnocených kritérií. 19

20 Trvalost managementu kvality Pravidelná zlepšení v oblasti procesu, stanovujícího cíle Permanentní dohled týmu, řídící proces Trvalý proces tvorby týmu: Zapojení různých učitelských sborů a vedení školy do týmu zabývajícího se managementem kvality na vyšších odborných školách, do řídících skupin atd. Benchmarking: Porovnání výsledků v různých oborech s výsledky v jiných školách a vyhodnocení výsledků za více let Opatření pro další vzdělávání Vývoj corporate identity pro celou "rodinu" školy Jakmile je dosažen nějaký cíl, formuluje se další Benchmarking: Porovnání výsledků v různých oborech s výsledky v jiných školách a vyhodnocení výsledků za více let Opakované použití stejných metod, aby bylo možné zjistit změny v rozsahu jednotlivých kritérií. Diskuse o zprávě v rámci pracovní skupiny Zlepšení kvalifikace zaměstnanců Vývoj corporate identity pro celou "rodinu" školy Vedoucí školy a jeho zástupci prověří výsledky celého procesu hodnocení během jednoho školního roku a stanoví cíle pro příští školní rok. Dát na vědomí skutečnost, že nedostatek v práci učitele má přímý vliv na jeho odměnu a/nebo jeho zaměstnanecký vztah. Vyhodnocení učitelů: Ti učitelé, kteří musejí zlepšit svou výuku, budou každý rok vyhodnocování a kontrolováni. Většina účastníků bude ve vlastní škole komunikovat poznatky, které byly získány při hospitacích a budou je implementovat pokud jsou účastníci/účastnice k tomu oprávněni, příp. jsou k tomu dané místní předpoklady. Pro zlepšení kvality považují účastníci téměř bez výjimky také za nutné, aby došlo ke změně zákonných předpisů. Příklady: na české straně větší autonomie škol co se týče rozhodování o počtu žáků na vlastní škole možnost blokových praxí v letních měsících (např. v oblasti techniky) zákonná povinnost a podpora podniků, aby dávaly k dispozici výcvikový prostor a školily vzdělávající se žáky pomocí moderních technologií na německé straně větší autonomie škol, co se týče zavádění opatření v oblasti managementu kvality nebo také vypracování vlastního profilu školy možnost rozdělení tříd na více oborů výuky snížení počtu hodin za týden vytvoření pracovišť pro učitele na škole pro všechny učitelské síly Pokračování spolupráce mezi partnery projektu formou výměn učitelů a/nebo žáků účastníci výslovně vítají, příp. posuzují opatrně optimisticky. 20

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Zpráva z průzkumu Názory žáků a žákyň středních škol na kvalitu vzdělávání I. část květen 2012 Zpracovali: Martina Navrátilová

Více

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Zpráva z průzkumu Názory absolventek a absolventů středních škol na kvalitu vzdělávání II. část březen 2013 Zpracovali: Martina

Více

ZLÍNSKÝ KRAJ A PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

ZLÍNSKÝ KRAJ A PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÝ KRAJ A PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Zlín, 21. 11. 2013 Martina Navrátilová MEZINÁRODNÍ PROJEKTY MOTIVACE - získávat informace a příklady dobré praxe z oblastí, které nás zajímají - potřeba vést

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily U Školy 56, 511 01 Turnov Identifikátor: 600 099 075 Termín konání inspekce: 13. a 14.

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola Ostrov Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Identifikátor: 600 009 084 Termín konání inspekce: 7. a 9. února 2007 Čj. Signatura

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více