NetSuite OpenAir. Celosvětově nejúspěšnější cloudové řešení automatizace profesionálních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NetSuite OpenAir. Celosvětově nejúspěšnější cloudové řešení automatizace profesionálních služeb"

Transkript

1 NetSuite OpenAir Celosvětově nejúspěšnější cloudové řešení automatizace profesionálních služeb

2 NetSuite OpenAir Celosvětově nejúspěšnější cloudové řešení automatizace profesionálních služeb PŘÍNOSY ŘEŠENÍ NETSUITE Organizace, které používají PSA, zaznamenávají například následující přínosy: O 48 % vyšší růst poprodejních tržeb za poslední tři roky. O 18 % vyšší průměrné roční tržby na konzultanta. 12% nárůst hrubé marže u celkových poprodejních operací. 12% nárůst hrubé marže z projektů. O 8 % vyšší průměrnou fakturovatelnou sazbu. O 5% vyšší průměrnou realizaci sazby. NetSuite OpenAir je světově nejlepší řešení automatizace profesionálních služeb. Od správy zdrojů a správy projektů přes sledování času a výdajů až po účtování projektů a pokročilou fakturaci podporuje NetSuite OpenAir celý životní cyklus poskytování profesionálních služeb výkonnou sadou softwaru poskytovaného jako služba (Software-as-a-Service, SaaS). Řešení NetSuite pro profesionální služby se dnes používají ve více než organizacích poskytujících profesionální služby po celém světě od malých a středně velkých firem až po některé z největších a nejkomplexnějších poskytovatelů služeb na světě. Zdroj: Průzkum mezi členy organizace Technology Professional Services Association z roku 2010 Mezi zákazníky řešení NetSuite OpenAir patří: Proč NetSuite OpenAir? Řešení NetSuite OpenAir prokázalo, že rychle přináší hmatatelné výsledky pomáhá zvyšovat využití zdrojů a projektové marže, realizovat projekty včas a zároveň snižovat náklady na IT, omezovat účetní režii projektů a urychlovat cykly fakturace. NetSuite OpenAir pomáhá zlepšovat přesnost fakturace, optimalizovat uznávání výnosů a zvyšovat přehled ve vaší organizaci poskytující služby. Mobilním pracovníkům poskytovatelů služeb umožňuje NetSuite OpenAir přistupovat k informacím v cloudu kdykoli a kdekoli. Podporuje tak uživatele právě tam, kde pracují na cestách, u klienta nebo při vzdáleném připojení. Provozujete globální servisní organizaci? NetSuite OpenAir poskytuje přístup v reálném čase pro organizace s globálními fondy služeb a potřebují pracovat s různými měnami, pobočkami, daněmi a jazyky. S řešením NetSuite OpenAir najdete pro každý jednotlivý projekt správné zdroje bez ohledu na to, kde se fyzicky nacházejí, snadno vyúčtujete jejich čas v měně projektu a zároveň zaúčtujete odpracované hodiny v místní měně daného zdroje to vše v jediném systému. Díky více než 12letým zkušenostem s podporou poskytovatelů služeb všech specializací a velikostí rozumí NetSuite specifikům podnikání v poskytování služeb. NetSuite R0714

3 Hlavní vlastnosti Správa projektů NetSuite OpenAir poskytuje vysoce efektivní webové funkce pro správu projektů, které vám umožní zkvalitnit včasnou realizaci projektů a jejich ziskovost díky snadnému řízení, aktualizacím a vykazování stavu projektů odkudkoli a kdykoli. Dává manažerům jasný přehled v reálném čase o dynamice projektů a umožňuje jim modelovat možné scénáře, aby mohli optimalizovat cenu, účtované sazby, personální zajištění a celkovou ziskovost projektů. Hlavní funkce pro správu projektů: Snadné nastavení projektů pomocí projektových šablon. Flexibilní přiřazování zdrojů na úrovni projektů nebo úkolů s upozorněními a oznámeními pro klíčové projektové události, jako je například přidání nebo změna úkolu. Komplexní přehled o projektech s osnovou projektu, zobrazeními grafů a Ganttových grafů pro přehled v reálném čase o stavu projektů až na úroveň úkolů. Monitorování průběhu projektů až na úroveň úkolů, sledování s popisy, podrobnostmi o závažnosti, datem řešení a přiřazením. Snadné vytváření rozpočtů a rozpočtových kategorií na úrovni projektů a na základě data. Výkazy probíhajících projektů za účelem získání přehledu o budoucích podnikových výnosech a ziskových příležitostech. Rozpočtová upozornění v reálném čase na základě využitého procenta alokovaného rozpočtu a překročení rozpočtu. Díky řešení NetSuite OpenAir jsme dosáhli podstatného nárůstu marží na úrovni projektů, klientů i celé společnosti. Michael Roseman, Astadia Správa zdrojů NetSuite OpenAir vám umožní efektivněji spravovat vaše nejhodnotnější zdroje po celém světě. Poskytuje vyspělé funkce pro optimalizaci zdrojů, abyste mohli zajistit, že ty pravé zdroje budou ve správnou chvíli pracovat na správných projektech. Dosáhněte vyššího využití zdrojů a maximalizujte úspěšnost projektů snadnou správou a nasazováním zdrojů na projekty podle potřeb jednotlivých projektů, dovedností, zkušeností a dostupnosti zaměstnanců, vše na základě průběžně aktualizovaných projektových plánů. Řešení NetSuite OpenAir překračuje základní funkčnost správy zdrojů a poskytuje: Proaktivní prognózování zdrojů s grafickými, interaktivními nástroji, upozorněními a zprávami. Možnost flexibilně rezervovat a zobrazovat zdroje v kalendáři nebo rezervované zdroje zobrazzovat graficky. Optimalizované rezervace různých typů, dávkové nebo individuální rezervace, rezervace na úrovni úkolů nebo projektů a další. NUCLEUS RESEARCH Vyspělé funkce sledování dovedností včetně profilů dovedností a vlastní správy sad dovedností. Sofistikované vyhledávání zdrojů a filtry na vyhledání těch pravých lidí na základě různých faktorů včetně dostupnosti a dovedností. Možnost flexibilně zobrazovat a hledat všechny aktivní a neaktivní zdroje včetně dodavatelů a dalších specializovaných zdrojů. Přizpůsobitelné pracovní postupy mapované podle vašich potřeb z hlediska správy zdrojů včetně automatických ových oznámení o nově vytvořených, změněných nebo smazaných rezervacích zdrojů. NetSuite NetSuite OpenAir 3 8

4 Diagram rezervace zdrojů v řešení NetSuite OpenAir poskytuje grafický pohled na dostupnost zdrojů, jejich polohu a další informace. Život s řešením NetSuite OpenAir je strukturovaný, spolehlivý, přesný, věcný a flexibilní. Neobešli bychom se bez něj. Stephan Conchi, Manifest Digital Účtování projektů Flexibilní účtování projektů umožňuje efektivní monitorování a správu výnosů, výdajů a ziskovosti projektů v průběhu jejich životního cyklu. Zároveň pomáhá zajistit, aby projekt nepřekročil stanovený termín a rozpočet. NetSuite OpenAir nabízí výkonný fakturační modul, který zajišťuje přesné a včasné účtování služeb klientům a zlepšuje tak tok hotovosti. Sofistikovaná funkčnost uznávání výnosů umožňuje členit různé typy výnosů a patřičně je rozlišovat. Klíčové funkce účtování projektů umožňují: Využívat automatický a flexibilní modul fakturace projektů pro schvalování projektů na základě zákazníka nebo projektu. Integrovat záznamy o čase a nákladech na projekt, účtování projektů, transakce uznávání výnosů a celkové fakturované částky s hlavní účetní knihou. Automatizovat procesy uznávání výnosů na úrovni projektů a rozlišovat výnosy podle vlastního časového plánu a pravidel. Na úrovni projektů definovat schvalování faktur a dokonce i vytvářet přizpůsobitelné víceúrovňové procesy. Zahrnout do jediné faktury několik projektů. Vytvořit a přizpůsobit si několik šablon faktur a snadno je přidružovat k zákazníkům nebo projektům. Spravovat položky účtované paušálem, hodinovou sazbou nebo kombinací času a nákladů. Monitorovat ziskovost projektů a prognózovaný rozpočet proti skutečným nákladům v reálném čase a vše vykazovat souhrnně i na úrovni projektových detailů. Podporovat různé měny a daně a uplatňovat daně na faktury na základě místa výkonu práce nebo podle plnění služby/nákladů a automaticky připočítávat různé varianty prodejní daně, například DPH, GST, PST a další. NetSuite NetSuite OpenAir 4 8

5 Správa pracovních výkazů S řešením NetSuite OpenAir můžete rychle a snadno vytvářet podrobné pracovní výkazy, ať už v kanceláři nebo na cestách, pomocí webového prohlížeče, offline klienta nebo mobilního zařízení. Flexibilními a snadno přizpůsobitelnými procesy schvalování v organizaci podporuje důsledné procesy organizování času. Pokročilé sledování času se úzce integruje se správou projektů a umožňuje přehledně sledovat čas podle projektů, fází, úkolů a dalších aspektů. Filtrujte pracovní výkazy na základě konkrétních vyhledávacích kritérií, například data nebo uživatele, nebo si pracovní výkazy zobrazujte podle fází, například jen otevřené nebo odevzdané. Přizpůsobte si zadávání času podle podnikových pravidel vyžadujte poznámky u časových záznamů, označujte čas jako účtovatelný a neúčtovatelný, vytvářejte pravidla pracovních výkazů, například minimální nebo maximální denní hodnoty, aby se zamezilo chybám. Určete typy času jako další prostředek granulárnosti ve výkazech a sledování času, například základní pracovní doba, přesčas nebo nepracovní čas. Využívejte integrovaný časovač ve stylu stopek na detailní zachycování času stráveného na úkolech a projektech. Definujte schvalování pracovních výkazů na úrovni uživatelů nebo projektů včetně přizpůsobitelných víceúrovňových procesů a generujte upozornění na opožděné pracovní výkazy nebo schválení. Zamítejte jednotlivé časové položky na jediném pracovním výkazu nebo celý pracovní výkaz a umožněte uživatelům, aby sami v případě potřeby mohli zamítat pracovní výkazy. Jsme nadšeni z transparentnosti a jednoduchosti řešení NetSuite OpenAir. A podpora různých měn je pro naši globální organizaci velkou výhodou. Beat Neuhaus, Siemens PLM Správa výdajů Automatizujte a optimalizujte celý proces správy a úhrady výdajů včetně vykazování, odevzdávání a schvalování výdajů. Řešení NetSuite OpenAir poskytuje účinné funkce správy výdajů, které zvyšují produktivitu zaměstnanců tím, že jim umožňují odesílat výdaje odkudkoli prostřednictvím webu nebo mobilního zařízení. Snímky účtenek přitom mohou pořizovat iphonem. Správa výdajů je dokonale provázána s účtováním projektů. Odpadají tak otázky a nejasnosti ohledně alokace výdajů, fakturace zákazníkům a převodů cizích měn. Využívejte vyspělé pracovní postupy zadávání a schvalování výkazů výdajů v průběhu životního cyklu odesílání a schvalování a prohlížejte si auditovatelnou systémovou historii pro každý výkaz. Definujte schvalování výdajů na úrovni uživatelů nebo projektů včetně přizpůsobitelných víceúrovňových procesů a vytvářejte upozornění na zpoždění při schvalování výkazů výdajů. Využívejte flexibilní uživatelské rozhraní pro rychlé zadávání účtenek do tabulky výdajů nebo používejte standardní formulář a zadávejte výdaje jednotlivě. Konsolidujte výdaje na několik projektů v jediném výkazu výdajů. Přizpůsobujte si podniková pravidla podle svých potřeb, například vyžadujte přiřazení účtenek k úkolům v rámci projektu nebo označujte položky jako účtovatelné a neúčtovatelné. Používejte online, offline a mobilní přístup k vytváření a odesílání výkazů výdajů včetně podpory fotoaparátu iphonu pro pohotové pořizování a odesílání snímků účtenek. Spravujte výdaje v souladu s požadavky pro různé měny a daně. NetSuite NetSuite OpenAir 5 8

6 S řešením NetSuite OpenAir jsme získali kontrolu nad naším podnikáním a za jediný rok se nám podařilo zdvojnásobit naše tržby, i když jsme přijali jen čtyři další zaměstnance. Nick Oulton, m62 visualcommunications Panely a výkazy pro profesionální služby Panely a výkazy řešení NetSuite OpenAir poskytují každému manažerovi personalizovaný přístup ke klíčovým ukazatelům, jako jsou informace o využití zdrojů, ziskové marže a porovnání rozpočtu projektu se skutečným stavem. Panely a výkazy lze snadno konfigurovat podle potřeb jednotlivých uživatelů. Každý tak získá okamžitý přístup k podstatným informacím s možností plně samoobslužného vyřizování průběžných ad hoc problémů. V reálném čase využívejte personalizované panely s oznámeními a pohotovým přístupem k zásadním projektovým informacím. Monitorujte klíčové ukazatele a vytvářejte přehledné výkazy historie a předpovědi využití zdrojů, ziskových marží, rozpočtovaných i skutečných nákladů na projekt a dalších ukazatelů. Vytvářejte výpočty a používejte vlastní počáteční nebo koncová data a filtry výkazů pomocí výkonného modulu výkaznictví. Vybírejte si z více než 100 předem nakonfigurovaných výkazů profesionálních služeb nebo vytvářejte úplně nové vlastní výkazy. Přizpůsobujte si panely podle rolí nebo individuálních preferencí. Personalizované panely poskytují v reálném čase grafický pohled na zásadní informace o projektech, zdrojích a financích. NetSuite NetSuite OpenAir 6 8

7 NETSUITE SRP Optimalizujte celý svůj podnik s řešením NetSuite Services Resource Planning Poskytovatelům služeb, kteří mají zájem řídit celý svůj podnik v cloudu, nabízí NetSuite Services Resource Planning (SRP) ucelený cloudový systém řízení podniku. Spojením síly aplikací NetSuite CRM, OpenAir PSA a Financials pomáhá NetSuite SRP optimalizovat celý životní cyklus služeb od marketingu přes správu projektu až po vlastní poskytování služeb, fakturaci, správu tržeb a podporu dalšího obchodování se stávajícími klienty. NetSuite SRP poskytuje: Výkonné funkce řízení vztahů se zákazníky. Sofistikovanou automatizaci profesionálních služeb založenou na technologii NetSuite OpenAir. Vyspělé, škálovatelné řízení a prognózování financí. Manažerské panely a pokročilé generování sestav. Integraci s existujícími cloudovými a staršími systémy. Podporu prostředí s různými měnami, různými pobočkami a různými jazyky. Přístup prostřednictvím cloudu kdykoli a kdekoli. Integrace s podnikovými systémy NetSuite OpenAir Connect se dokonale integruje s existujícími front-office a back-office podnikovými systémy. Získejte všechny výhody cloudu bez znehodnocení dřívějších investic do technologií a podnikových procesů. Využívejte předem připravenou integraci s obvyklými aplikacemi pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), automatizaci prodejní síly (SFA), lidské zdroje (HR), aplikacemi pro ERP/finance a dalšími. Zvyšte efektivitu uceleným řešením, které minimalizuje manuální procesy mezi službami a širší organizací, urychluje tok hotovosti, zvyšuje přesnost a poskytuje komplexní přehled prostřednictvím integrovaného plánování servisních zdrojů (SRP). Integrace s front-office systémy vytváří hladký tok informací od prodeje přes cenovou nabídku až po výkon služeb prostřednictvím předem přichystané integrace se systémy CRM a SFA. Spravujte jednání se zákazníky a potenciálními zákazníky prakticky jakoukoli aplikací SFA/CRM, přičemž se klíčové informace o projektech dostávají do řešení NetSuite OpenAir pro automatickou realizaci projektů a správu zdrojů. Integrace s řešeními Salesforce.com, NetSuite, Siebel/Oracle a dalšími. Integrujte systém se standardními aplikacemi společnosti Microsoft včetně aplikací Excel, Word, Project, Outlook a HR systémů. Integrace s back-office systémy zajišťuje hladký tok informací do obvyklých účetních a ERP aplikací. Integrace s back-office systémy umožňuje hladce s nimi sdílet účetní informace, fakturaci a správu výdajů. Integrace s aplikacemi NetSuite, Oracle Financials, SAP, PeopleSoft, JD Edwards a dalšími. NetSuite NetSuite OpenAir 7 8

8 Ocenění CODiE Award 2014 za nejlepší obchodní řešení Ocenění CODiE Award 2014 za nejlepší řešení pro řízení financí Ocenění CODiE Award 2014 za nejlepší řešení pro správu projektů Strategický partner IMA AccountingToday Nejlepší nové produkty 2012 Nejlepší cloudová aplikace 2010 NetSuite NetSuite OpenAir 8 8

NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem

NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem PŘÍNOSY ŘEŠENÍ NETSUITE Přínosy zjištěné

Více

NetSuite OneWorld. Proč NetSuite OneWorld? Celosvětově nejúspěšnější cloudový ERP systém pro správu globálních podniků GLOBÁLNÍ CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ ERP

NetSuite OneWorld. Proč NetSuite OneWorld? Celosvětově nejúspěšnější cloudový ERP systém pro správu globálních podniků GLOBÁLNÍ CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ ERP NetSuite OneWorld Datový list Celosvětově nejúspěšnější cloudový ERP systém pro správu globálních podniků GLOBÁLNÍ CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ ERP Používá se ve více než 100 zemích Podporuje více než 190 měn Podporuje

Více

Celosvětově nejúspěšnější cloudový systém řízení. Výrazné snížení IT nákladů. Jediný systém podporující produktivitu

Celosvětově nejúspěšnější cloudový systém řízení. Výrazné snížení IT nákladů. Jediný systém podporující produktivitu NetSuite Celosvětově nejúspěšnější cloudový systém řízení Datový list PŘÍNOSY ŘEŠENÍ NETSUITE Přínosy zjištěné v organizacích, jež používají řešení NetSuite 1 : Snížení IT nákladů o 50% nebo více. Zkrácení

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY IFS Applications pro CRM ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY DnA našeho ŘEŠEnÍ Když jsme před více než 25 lety chtěli poprvé vytvořit IFS Aplikace, bylo naším cílem připravit nejdostupnější a nejužitečnější podnikový

Více

ORACLE PROJECTS 11i e-businessu Plánování Realizace Analýza Využití celosvětových příležitostí

ORACLE PROJECTS 11i e-businessu Plánování Realizace Analýza Využití celosvětových příležitostí ORACLE PROJECTS 11i Jádro produktu Oracle Projects dříve známého pod názvem Oracle Project Costing přináší zcela integrované řešení řízení nákladů pro všechny projekty a činnosti v rámci Vašeho podniku

Více

Správa financí. řešení, která podporují import a export plateb finančním institucím v mnoha zemích.

Správa financí. řešení, která podporují import a export plateb finančním institucím v mnoha zemích. Microsoft Business Solutions Axapta Správa financí, nyní součást Microsoft Dynamics, pomáhá efektivně zvyšovat zisky tím, že Vám umožňuje plnou kontrolu nad správou Vašich finančních procesů. Hlavní výhody:

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem Integrované a adaptabilní systémy poskytující přehled a kontrolu nad aktivitami vaší firmy. 007735_MS_Profilova_brozura_BMS_1 1 20.8.2007 17:35:22

Více

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Úvod Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX je integrované a přizpůsobitelné řešení řízení podniku pro střední a velké společnosti, které zaměstnancům pomáhá přijímat

Více

PROFESSIONAL SERVICES AUTOMATION

PROFESSIONAL SERVICES AUTOMATION PROFESSIONAL SERVICES AUTOMATION o nás co to je? Atollon Professional Services Automation je řešení pro automatizaci kanceláře ve společnostech zabývajících se poskytováním profesionálních služeb zákazníkům.

Více

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Červen 2009 1 ÚVOD Microsoft Dynamics AX 2009 je komplexní řešení správy podniku pro střední a větší organizace, které funguje podobně jako ostatní

Více

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP R R BYZNYS ERP Informační systémy BYZNYS ERP nabízejí nejmodernější technologie, pohodlnou každodenní práci a rozsáhlé možnosti ve zpracování dat, včetně správy dokumentů, obchodních

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Fukce pro všechna oddělení

Fukce pro všechna oddělení Přehled funkcí Funkce pro všechna oddělení Fukce pro všechna oddělení Dashboardy pro vlastní přehled Každý pracovní den začíná dashboardem. Ihned po otevření CAS genesisworld získává každý zaměstnanec

Více

ADVANTA 2.0 Popis řešení

ADVANTA 2.0 Popis řešení ADVANTA 2.0 Popis řešení Řízení projektové společnosti Advanta pomáhá firmám s realizací krátkodobých i dlouhodobých projektů. Díky kombinaci tradičních metod a inovativních přístupů v projektovém řízení

Více

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Microsoft Business Solutions Navision vám dává volnost můžete se soustředit pouze na vaše podnikání. Microsoft Navision zajišťuje

Více

Detaily řešení SAP SAP BUSINESS ONE ZVYŠUJE EFEKTIVITU MALÝM A STŘEDNÍM FIRMÁM

Detaily řešení SAP SAP BUSINESS ONE ZVYŠUJE EFEKTIVITU MALÝM A STŘEDNÍM FIRMÁM Detaily řešení SAP SAP BUSINESS ONE ZVYŠUJE EFEKTIVITU MALÝM A STŘEDNÍM FIRMÁM Copyright 2004 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for

Více

Zaměřte své zákazníky

Zaměřte své zákazníky Zaměřte své zákazníky Customer Excellence CRM vás zaměří na zákazníky a zajistí dlouhodobý úspěch vaší společnosti Na většině trhů již několik let roste konkurenční tlak, kterému lze čelit jen změnou firemní

Více

KAPITOLA 1. Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV

KAPITOLA 1. Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV Výhoda integrovaných firemních řešení, která se označují také výrazem řešení ERP (zkratka ERP pochází ze slov Enterprise Resource Planning plánování firemních

Více

NETSUITE SUITECOMMERCE Obchod zaměřený na zákazníka

NETSUITE SUITECOMMERCE Obchod zaměřený na zákazníka NETSUITE SUITECOMMERCE Obchod zaměřený na zákazníka PŘEDNÍ ZNAČKY DOSAHUJÍ GLOBÁLNÍHO ÚSPĚCHU POMOCÍ ŘEŠENÍ SUITECOMMERCE Dnes zákazníci očekávají, že o nich máte všechny informace, bez ohledu na kanál

Více

Průvodce ERP pro efektivní řízení

Průvodce ERP pro efektivní řízení Průvodce ERP pro efektivní řízení Obsah 1. Shrnutí 3 2. Nejlepší společnosti se neustále snaží zvyšovat výkony 4 3. Jak ERP zvyšuje výkonnost 5 4. Výsledky 8 5. Závěr 9 2 Sage ERP X3 I Efektivní řízení

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

jistota správného rozhodnutí

jistota správného rozhodnutí jistota správného rozhodnutí Pomáháme podnikům získávat nové zákazníky a zakázky, využívat nové příležitosti, zlepšovat efektivitu chodu organizace, automatizovat rutinní činnosti, optimalizovat obchodní

Více

Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu. Cesta k softwarově definovanému podniku

Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu. Cesta k softwarově definovanému podniku Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu Cesta k softwarově definovanému podniku Neztraťte vítr z plachet Poskytujte nové produkty a služby rychleji. Přibližte se zákazníkům. Zajistěte

Více

V ČÍSLE ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ ORGANIZACE. Inteligentní správa dokumentů. Udržení zákazníků. ERP řešení na klíč ČÍSLO 09

V ČÍSLE ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ ORGANIZACE. Inteligentní správa dokumentů. Udržení zákazníků. ERP řešení na klíč ČÍSLO 09 ČÍSLO 09 ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ ORGANIZACE V ČÍSLE Udržení zákazníků Poznejte svého zákazníka. Udržte si svého zákazníka. ERP řešení na klíč Nástroj pro profesionály Inteligentní správa dokumentů

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více