Proto jsme již v těchto

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proto jsme již v těchto"

Transkript

1 TÝDENÍK LISTOPADU 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: O nové koncepci ČŠI s Tomášem Zatloukalem... 3 Zkušenosti z USA: Výuka dětí s mentálním postižením... 5 Nový projekt Pojďte se bát, s námi si i hrát... 7 Krátce listopad V Praze proběhl seminář k výsledkům mezinárodního šetření EURO- STUDENT V. Do průzkumu postojů a životních podmínek studentů se zapojila řada vysokých škol u nás i v zahraničí. 21. listopad Tento den vyhlásilo OSN v roce 1997 Světovým dnem televize. A to na připomenutí Prvního televizního fóra OSN v New Yorku, které proběhlo v roce listopad Z podnětu Mezinárodní unie boje proti rakovině probíhá od roku 1992 v České republice vždy třetí čtvrtek v listopadu Mezinárodní nekuřácký den. Vyjednávací týmy znají priority školských odborů Volby skončily a v těchto dnech probíhá vyjednávání o příští koalici, která by byla schopna na půdorysu ČSSD, hnutí Ano a KDU-ČSL sestavit vládu. Bude se připravovat vládní prohlášení, tedy jakýsi program budoucí vlády, s nímž předstoupí před poslance se žádostí o vyslovení důvěry. Proto jsme již v těchto dnech oslovili vyjednávací týmy prostřednictvím předsedů jednotlivých politických stran, abychom jim představili naše memorandum České školství co chceme a seznámili je s argumenty Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a Vysokoškolského odborového svazu, s nímž jsme před nedávnem vytvořili Odborovou asociaci školství. Naším cílem je upozornit na dlouhodobě neřešené problémy v oblasti školství a seznámit představitele budoucí FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Statečnost vzrůstá se čtvercem vzdálenosti od místa nebezpečí. Stanislav Komenda vlády s prioritami, které jsou z našeho pohledu klíčové. Za nejdůležitější považujeme zvýšení výdajů na vzdělávání vzhledem k HDP na úroveň vyspělých států Evropské unie. Naší prioritou je i zlepšení společenského postavení pedagogických a nepedagogických pracovníků škol. Za nesmírně důležité považujeme nápravu platových předpisů ve školství, a to ještě před zavedením karierního systému. Chceme také upozornit na nezbytnost podpory sociálního dialogu, a to jak na úrovni MŠMT a regionů, tak i samotných škol a školských zařízení. Jsme přesvědčeni, že nová vláda by se měla zaměřit i na podporu zájmového vzdělávání, protože podle nás je to ta nejefektivnější prevence před rizikovým chováním žáků. Budoucí premiér by se měl spolu se svými vládními kolegy zaměřit i na předložení kvalitní novely vysokoškolského zákona a zákona o univerzitních nemocnicích a na podporu terciárního vzdělávání, které by se opíralo o dlouhodobě udržitelnou strategii rozvoje celého vzdělávacího systému. Před novou vládou stojí mnoho práce. Problémů, které bude muset řešit, je mnoho finančních, legislativních i organizačních. Pro nás bude rozhodující, kolik finančních prostředků ze státního rozpočtu bude v příštím období na vzdělávání uvolňovat. Proto je důležité, aby ministr školství měl ve vládě silnou pozici, aby nestál v poslední řadě, ale stal se jedním z nejdůležitějších členů vládního kabinetu. František DOBŠÍK předseda ČMOS pracovníků školství

2 2 Zápisník Vězení za záškoláctví Dvouletý pobyt ve vězení vyměřil soud muži ze slovenské obce Nižný Tvarožec kvůli záškoláctví jeho tří dětí. Matka musela za trest odpracovat 200 hodin veřejně prospěšných prací. Sourozenci měli společně za loňský školní rok 650 neomluvených hodin. Stipendia Na českých vysokých školách studuje odhadem více než stovka Romů, jejich počty se snaží zvýšit Romský vzdělávací fond prostřednictvím stipendií. Jen tento akademický rok dostalo podporu 38 vysokoškoláků. Stipendium je 800 eur (asi korun) na akademický rok. Aréna robotů V jednu velkou arénu robotů, které ze stavebnice lego zkonstruovali a naprogramovali žáci a studenti několika škol Olomouckého a Moravskoslezského kraje, se minulý víkend proměnily učebny Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Roboty měřily síly v různých disciplínách a vítězné týmy postoupily do semifinále mezinárodní First Lego League v robotice. Hidžáb ne Dvě muslimské dívky opustily střední zdravotnickou školu v Praze, protože jim nedovolila nosit šátek z náboženských důvodů hidžáb. Věc zřejmě v nejbližší době skončí u ombudsmana a právníci prý zvažují také antidiskriminační žalobu. Mile jsi mě překvapil, Vonásku, je vidět, že interpretace současných politických událostí dává starodávným rčením úplně nový rozměr. KRESBA: Milan KOCMÁNEK Pospolu nová šance pro školy Od října 2013 probíhá v projektu Pospolu v pěti partnerstvích pilotáž modelů spolupráce škol a firem. Dohromady je do ní zapojeno sedm škol a 43 firem. Od 1. listopadu do 20. prosince se mohou partnerství škol a firem přihlásit do nového výběrového řízení na výběr dalších dvaceti partnerství pro pilotáž a získat v něm finanční příspěvek ve výši od 1,3 do 2,8 milionů korun. Pilotní ověřování modelů spolupráce škol a firem představuje pro školy i firmy příležitost, jak získat finance na realizaci této spolupráce, a to na jakékoliv výdaje s ní spojené, například na odměny pracovníků, stipendia žákům, cestovné, materiál nebo propagaci. Účastí v projektu Pospolu mají také školy a firmy šanci ovlivnit budoucí situaci odborného vzdělávání v Česku, protože výsledky pilotáže budou spolu s dalšími výstupy projektu součástí podkladů vedoucích k návrhům legislativních a systémových změn, které usnadní do budoucna přípravu žáků v reálném pracovním prostředí. Oproti výběrovému řízení vyhlášenému v létě 2013 Učitelé jazyků nechtějí vázanou živnost Členové Asociace jazykových škol a agentur se postavili proti tomu, aby se výuka jazyků znovu zařadila mezi vázané živnosti. Návrh vedení měl za cíl zvýšit kvalitu jazykového vzdělávání v Česku. Oponenti však tvrdí, že je zbytečné dávat státu možnost k regulaci, čímž by mohly převážit zápory nad klady. se toto výběrové řízení týká i menších partnerství, není v něm regionální členění jednotlivých částí zakázky a týká se více oborů. Nově jsou zahrnuty například skupiny oborů Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů, Ekologie a ochrana životního prostředí nebo Textilní výroba a oděvnictví. Více informací na núv Hledá se učitel: plat 4 miliony ročně Podnikatel s arabským původem, který si chce po třicítce doplnit vzdělání a hodlá absolvovat studia na Oxfordské univerzitě, hledá přes inzerát soukromého učitele, který by ho na náročný úkol připravil, a nabízí mu plat eur (skoro čtyři miliony korun) ročně. Uchazeč o studia na prestižní britské univerzitě chce do svých služeb získat člověka, který ho naučí mluvit dokonalou angličtinou, ale i rozumět opeře a Shakespearovi či hrát na piano jazz. Vítěz konkurzu pak má být podnikateli k dispozici denně 15 hodin, od osmi hodin ráno do jedenácti večer. Tím, že by se výuka jazyků stala vázanou živností, by se na trhu nemohly pohybovat osoby a firmy, které se tváří, jakože mají správnou kvalifikaci a certifikaci. Zatím tomu tak je. Školy, které dodržují kritéria stanovená asociací, tak mohou být v konkurenční nevýhodě. K návrhu vedení asociace se členové naopak přiklonili v otázce uznání mezinárodní jazykové zkoušky místo maturity, což už funguje na Slovensku. Asociace proto začne vyjednávat s příslušnými institucemi, hlavně s ministerstvem školství. Čeští studenti totiž musí skládat maturitu i v případě, že dosáhli na mezinárodní zkoušku.

3 O nové koncepci České školní inspekce s Tomášem Zatloukalem Česká školní inspekce zveřejnila na svých webových stránkách koncepční záměry své činnosti. Požádali jsme proto Mgr. Tomáše ZATLOUKALA, nového ústředního školního inspektora, zda by nám některé body z části, která je v koncepci pojmenována Zaměření na zvyšování kvality a relevance inspekční činnosti, blíže osvětlil. 1. bod: Vzdělávací audit s analýzou silných a slabých stránek konkrétní školy a návrhy na opatření a doporučení Co se pod tímto bodem konkrétně skrývá? Budete například rozebírat hodinu s vyučujícím, sdělíte mu, kde se dopustil chyby, co byste mu doporučovali a podobně? Nebo to bude jen analýza celkového prostředí školy? Můžete uvést konkrétní příklad z inspekční praxe? V rámci komplexní inspekční činnosti ve škole bude inspekční tým hodnotit v souladu s kriteriálním rámcem všechny sledované oblasti. Následnou analýzou podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání pak bude identifikovat silné a slabé stránky školy s doporučeními a návrhy opatření na další rozvoj školy a eliminaci slabých stránek. V rámci hospitační činnosti bude vždy následovat řízený rozhovor s učitelem k průběhu vyučovací hodiny. 2. bod: Příprava nástrojů (včetně úloh) pro hodnocení a úrovně rozvoje čtenářské, matematické, přírodovědné Můžete mi uvést konkrétní příklad, jak bude tento bod v praxi realizován? P ř íprava metodik pro sledování a hodnocení kvality vzdělávání ve školách a školských zařízeních včetně databanky testových úloh je součástí realizace projektu NIQES. ČŠI sestavila týmy pro jejich přípravu a školská veřejnost bude s nimi seznamována intenzivní vzdělávací kampaní. 3. bod: Příprava nástrojů, které umožní zohlednit socioekonomické zázemí jednotlivých žáků i celých škol při hodnocení kvality Jak budou tyto nástroje konkrétně vypadat, jak ško- FOTO: Alena TUČÍMOVÁ lám pomohou? Usnadní jim jejich činnost? Využívání socioekonomických dat žáků je podstatnou součástí pro komplexní hodnocení škol, ale také efektivity vzdělávacího systému jako celku. V rámci realizace projektů Kompetence I a Kompetence III provádí ČŠI mezinárodní šetření PISA, TIMSS, PIRLS, ICILS, TALIS. Zjišťování socioekonomického zázemí žáků je nedílnou součástí řady z nich. V přípravě našich nástrojů budeme zkušenosti z těchto mezinárodních projektů využívat. Uvedené nástroje mají charakter dotazníků určených pro rodiče a žáky. Školy mají velmi dobrou znalost o sociálním statusu svých žáků. Jejich význam bude větší v rámci externího hodnocení, ale samozřejmě využitelný i v rámci jednotlivých škol. 4. bod: Propojení externího a vlastního hodnocení školy (sdílení nástrojů) V čem to bude konkrétně spočívat? 3 Připravovaný systém bude provádět monitorování a hodnocení zahrnující hodnocení žáků, škol, školských zařízení, pedagogických pracovníků, ředitelů i hodnocení na úrovni regionů a celé České republiky; tyto složky budou propojené a sladěné, včetně propojení externího a interního hodnocení škol a školských zařízení. Konkrétně? Ve využívání společných nástrojů vytvořených v projektech například: Cesta ke kvalitě, Autoevaluace nebo v projektu NIQES. Tím bude na úrovni školy, zřizovatele a státu (ČŠI) zajištěn společný přístup k hodnocení. 5. bod: Vyhledávání a identifikace úspěšných škol Jakým způsobem budou tyto zkušenosti využity? Konkrétně, jak se dostanou do dalších škol? ČŠI je jedinou institucí ve vzdělávacím systému, která je v neustálém přímém kontaktu se školami a školskými zařízeními. Vzdělávací audit umožňuje získávat řadu příkladů dobré praxe a identifikovat úspěšné školy. V připravovaném informačním systému bude ČŠI vytvářet jejich databázi, která bude využívána ve výstupech z inspekční činnosti. V lednu 2014 bude zahájeno velmi masivní vzdělávání pedagogických pracovníků z jednotlivých krajů České republiky. V rámci prezenčních školení budou pedagogové seznámeni s využitelností jednotlivých informačních systémů vyvíjených v projektu NIQES (systém pro testování, systém pro práci s ŠVP) a s využitelností nově vyvíjených metod, postupů a nástrojů v rámci přímé praxe škol. Spolu s tím bude realizována publicita a prezentace projektových výstupů a uskuteční se také další série informačních setkání ČŠI s řediteli škol v jednotlivých krajích České republiky. Olga ŠEDIVÁ

4 4 Hledá se viník snížení platů učitelek mateřských škol Kdo může za snížení platů učitelek v některých mateřských školách? Toť otázka. Odpověď je podle minister- Učitelé demonstrovali za zvýšení platů Několik tisíc rumunských učitelů minulý týden demonstrovalo v centru Bukurešti za vyšší platy a lepší podmínky ve školství. Účastníci protestu také vyzývali vládu, aby zvýšila výdaje do školství a zamezila politickému zasahování do vzdělávacího systému. Už nechceme žít jako bezdomovci, ozývalo se z davu rozhořčených pedagogů. Chceme slušné platy a Hanba vám skandoval mimo jiné asi pětitisícový zástup. Podle informací médií začínající učitel dostává v Rumunsku 700 lei (4000 korun), což je polovička průměrného platu v zemi. Mnozí učitelé si musejí přivydělávat soukromým doučováním. ČMKOS k rozhodnutí národní banky i k situaci horníků Č Českomoravská konfederace odborových svazů se v těchto dnech vyjádřila k rozhodnutí České národní banky intervenovat na finančním trhu v neprospěch kurzu české koruny a také podpořila horníky OKD v jejich rozhodnutí stávkovat. MKOS považuje roztraviny včetně ovoce z do- hodnutí ČNB o nákupu cizí měny v řádech desítek miliard korun jako velmi problematický krok. Náklady tohoto opatření pocítí především domácnosti s nízkými a středními příjmy již v době předvánočních nákupů, kdy se zdraží především elektronika, po- Školské odbory: informace, fakta, argumenty vozu, ale také třeba zahraniční dovolené. Podle odborů je velkou otázkou, zda se v delším časovém odstupu dostaví slibované přínosy. Tyto národohospodářské efekty jsou centrální bankou očekávány v důsledku měnové podpory exportně orientovaných průmyslových oborů. Podle odborů jde o posílení zatím jen doutnajících ohnisek ekonomického oživení, následovaného případným zvýšením zaměstnanosti, potažmo i mírného zrychlení růstu mezd. Vedení ČMKOS bude proto od bankovní rady na společném jednání 10. prosince požadovat další argumenty dokladující, že snaha o oslabení české koruny přinese pro zaměstnance více užitku než škod. ILUSTRAČNÍ FOTO: Petr MERTA stva školství jednoznačná. Zástupce ombudsmana Stanislav Křeček to však vidi jinak. Za snížení platů učitelek jem peněz na platy navýšen ve školkách nemohou o 2,3 miliardy v porovnání škrty ministerstva školství, s rokem V rámci takzvaných krajských normati- ale rozdělení peněz v krajích. Ministerstvo tak reagovalo na kritiku zástuptit navýšení platů o 15 provů pak prý bylo nutné zajisce ombudsmana Stanislava Křečka. Ten se 5. listoji, odkud přišlo ombudscent. V Olomouckém krapadu zastal učitelek, které byly přeřazovány do niž- prý ale krajský úřad zajismanovi nejvíc stížností, ší platové třídy. til nárůst jen 9,35 procenta. Lze tedy konstatovat, Objemy mzdových prostředků v rozpočtu ministerstva školství neklemického tlaku na ředite- že prvotní příčinou ekonosají, sdělil Patrik Kubas le a ředitelky mateřských z ministerstva školství. Minulý rok sice došlo k pokleji nebyly úspory ve státním škol v Olomouckém krasu peněz určených na odměny, celkově byl ale obského úřadu tohoto rozpočtu, ale postup kraj- kraje při stanovení krajských normativů, tvrdí ministerstvo. U veřejného ochránce práv si totiž stěžovaly učitelky, že jim byly neoprávněně sníženy mzdy. Vedení školek je prý kvůli úsporám přeřadilo z deváté platové třídy do osmé. Na devátou třídu mají učitelky nárok, pokud se podílejí na tvorbě školního vzdělávacího programu. Po jeho vytvoření na začátku roku je pak ale ředitelé přeřadili do nižší skupiny. Například učitelce ze Šumperska s třicetiletou praxí se převodem do nižší platové třídy snížila mzda až o 4250 korun měsíčně. Zástupce ombudsmana označil tento postup za nemravný. Zároveň jedná se Státním úřadem inspekce práce, aby podobné záležitosti řešil. Podle statistik ministerstva školství vzrostl loni učitelkám ve školkách plat o 11,1 procenta. Průměrný plat ve školkách tak byl v minulém roce korun, tento údaj je ale včetně platů vedoucích pracovníků. Českomoravská konfederace odborových svazů také vyjádřila jménem všech odborových svazů plnou podporu odborům a horníkům OKD, kteří vyčerpali všechny možnosti dohodnout se na kolektivní smlouvě a v referendu rozhodli o stávce. Podepsání kolektivní dohody, k němuž došlo minulý týden, považuje ČMKOS za rozumný kompromis a vítězství solidarity horníků. čmkos

5 5 Zkušenosti z USA: Děti s mentálním postižením se učí podle běžných osnov Před rokem jsem se vrátila po jedenácti letech ke své původní profesi speciálního pedagoga. Začala jsem opět pracovat v americké speciální škole pro děti s kombinovaným postižením a byla jsem překvapena, jak se vzdělávací systém handicapovaných změnil. Zatímco před deseti lety se děti ve škole učily v jakési relaxované atmosféře a důraz se kladl na rozvíjení jejich schopností, výchova a vzdělávání se přizpůsobovaly individuálním možnostem každého dítěte, dnes se handicapované děti učí podle úplně stejných vzdělávacích osnov jako jejich typicky se vyvíjející vrstevníci. Přiznám se, že mi často připadá docela absurdní učit děti s těžkou mentální retardací číst a psát a chápat abstraktní matematické koncepty, ale školské zákony nařídily povinné vzdělávání všech dětí na úrovni jejich ročníku. Proč se tak stalo? S konceptem rovnoprávnosti a v rámci prevence diskriminace kohokoliv na základě jakékoliv odlišnosti a v rámci následování školského zákona, který garantuje každému dítěti nárok na vzdělání, vznikla myšlenka, že nikdo nemá právo vyčlenit jakékoliv dítě ze vzdělávacího procesu na základě jeho snížených kognitivních schopností. Každé dítě má nárok na vzdělání a musí mu být zajištěn přístup k optimální vzdělávací instrukci, která bude respektovat jeho zvláštnosti. Očekává se pokrok měřitelný ve standardizovaných plošných testech, které mohou být modifikovány a adaptovány tak, aby se přizpůsobily komunikačním možnostem postiženého dítěte. Předpokládá se maximální rozvoj každého dítěte a školy jsou zodpovědné za úspěšné vzdělávání všech dětí a finančně trestány za neúspěch v plošných standardizovaných testech žáků. Nabízí se otázka, zda mentálně postižené děti mají schopnost zvládnout a pochopit učební látku, která je jim prezentována. Je případné selhání dítěte způsobeno jeho limitovanými kognitivními schopnostmi? Nebo je na vině pedagog, který nezvládl svoji roli? V minulosti se těžce mentálně retardované děti učily jen praktické dovednosti, cílem bylo naučit je sebeobsluze a maximalizovat jejich nezávislost na okolí. Děti byly zařazeny do nějaké speciálně pedagogické kategorie na základě testů IQ a děti s podprůměrným IQ byly vyčleněny z běžné školy. Segregace do školství však nyní nepatří a je nepřípustná, trend jde směrem k integraci a inkluzi. Postižení dětí jsou dnes mnohem komplexnější než v minulosti. Z dosud neznámého důvodu narůstá počet dětí s poruchami autistického spektra. Vývoj medicíny způsobil, že narůstá počet dětí těžce postižených v důsledku komplikací souvisejících s předčasným narozením. Ve své pedagogické praxi se setkávám s dětmi s nejrůznějšími poruchami, které se prezentují řadou symptomů, a protože se jedná o poruchy řídké a nové, odborníci si netroufají vytvořit jakoukoliv prognózu budoucího vývoje či kognitivního potenciálu dítěte. Setkávám se s názory, že vzdělavatelé fungují efektivněji, když na každé dítě nahlížejí bez předsudků a vnímají jeho potenciál a nejsou ovlivněni znalostí diagnózy a případné prognózy. Dokonce i někteří rodiče odmítají odborná vyšetření dítěte a stanovení diagnózy, protože to nechtějí vědět, chtějí své dítě vnímat jako unikátní osobnost a snaží se rozvinout jeho potenciál bez zatěžujících znalostí. A pak jsou také případy, kdy diagnóza dítěte není jasná, protože rodiče prostě nemají peníze na vyšetření dítěte, které zdravotní pojišťovna nehradí. A tak pedagogové vzdělávají děti, aniž by věděli, zda ty slyší nebo jsou hluché, a učitelé nemohou dítěti, o jehož limitech málo vědí, nabídnout optimální vzdělávací služby. Ač filozofie, která vnímá každé dítě jako unikátní osobnost, je chvályhodná, v praxi to vypadá občas docela absurdně. Neexistuje žádný návod, jak efektivně vzdělávat na úrovni ročníku děti s těžkým mentálním postižením, a aplikace standardního postupu výuky, která se vyžaduje, je často naprosto nefunkční. Pedagog je nucen vzdělávat a připravovat ke standardizovaným plošným testům i děti, které většinu dne ve škole FOTO: Archiv prospí, děti, které jsou napojeny na infuze výživy. A já, ač respektuji filozofii amerického speciálního školství a vnímám všechna pozitiva, mám zároveň tendence pochybovat o systému, který nutí děti, které mají spoustu zdravotních problémů, učit se najít správnou odpověď v testu, protože v rámci filozofie rovnoprávnosti mají nárok na vzdělání na úrovni svého ročníku. Jana BRADLEY

6 6 Odmítnutí nemocného dítěte Jakým způsobem je v příslušných právních předpisech upravena možnost odmítnutí nemocného dítěte (viróza, kašel, rýma) do mateřské školy? K této problematice zaujalo ministerstvo školství následující stanovisko: V souladu s ustanovením 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ustanovení 30 odst. 1 písm. c) školského zákona). Půjde nejen o obecná pravidla zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též o úpravu podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. Rovněž lze citovat ustanovení 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a vzdělávání tj. i mateřským školám (srov. jeho ustanovení 7 odst. 1) povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od FOTO: Petr MERTA ostatních dětí, a zajistit pro ně dohled zletilé dospělé osoby. Platné právní předpisy tedy umožňují (či přímo ukládají) mateřským školám upravit podmínky provozu školy s ohledem na předcházení šíření infekčních onemocnění, přičemž se domníváme, že není vyloučeno ani neumožnění přítomnosti nemocných dětí (dětí jevících známky akutního onemocnění) při vzdělávání. Vždy se však musí jednat o případy, které vzhledem k základnímu právu dítěte na vzdělávání v dané škole dočasné omezení jeho účasti odůvodňují, tj. kdy je skutečně ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví ostatních dětí a takové opatření je přiměřené. Ve školním řádu lze též zakotvit obdobné povinnosti zákonných zástupců (tj. povinnost sledovat zdraví dítěte a vyloučit ho ze vzdělávání v případě onemocnění), přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto povinností by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání dítěte ve smyslu ustanovení 35 odst. 1 písm. b) školského zákona. Vít BERKA Platby za pracovní neschopnost Od ledna příštího roku budou zaměstnavatelé svému zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti namísto dosavadních 21 dnů. Od začátku roku 2009 jsou zaměstnavatelé povinni podle zákoníku práce poskytovat zaměstnanci, který byl uznán práce neschopným, náhradu mzdy, a to za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti. Zaměstnavatelům byla proto snížena sazba pojistného na nemocenské pojištění z 3,3 procenta na 2,3 procenta. Od 1. ledna 2011 pak bylo dočasně prodlouženo období poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dnů, a to až do 31. prosince Od ledna 2014 ale začne platit původní právní úprava. Zaměstnanec, který bude uznán práce neschopným nebo mu bude nařízena karanténa až v roce 2014: bude mít nárok na nemocenské od okresní správy sociálního zabezpečení již od 15. dne trvání pracovní neschopnosti či karantény; v období prvních 14 dnů bude mít nárok na náhradu Změna vyhlášky Změna vyhlášky č. 317/2006 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním mzdy od zaměstnavatele; nadále platí, že zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a že za první tři pracovní dny (nejvýše však za 24 odpracovaných hodin) náhrada mzdy nenáleží. Při karanténě náleží náhrada mzdy od prvního pracovního dne. Pokud bude zaměstnanec uznán práce neschopným nebo mu bude nařízena karanténa ještě v roce 2013 a pracovní neschopnost či karanténa bude přecházet do roku 2014, musí zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy postaru, tedy v prvních 21 dnech jejího trvání. I když zaměstnanec bude uznán práce neschopným ode dne 31. prosince 2013, bude zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy až do 20. ledna 2014, pokud pracovní neschopnost zaměstnance bude tak dlouho trvat. čssz systému pedagogických pracovníků. Ve Sbírce zákonů České republiky částce 128, rozeslané dne 23. října 2013, je publikována vyhláška č. 329/2013, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Novela vyhlášky nabyla účinnosti 1. listopadu Podle důvodové zprávy k novelizaci vyhlášky jde o reakci na novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákonem č. 198/2012 Sb.), která zakotvila některá nová studia k získání kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků, jejichž rozsah a obsah je třeba podobně jako u ostatních studií zakotvit přímo ve vyhlášce. Novela zákona také rozšířila okruh realizátorů některých vzdělávacích programů (studium pedagogiky, studium pro asistenty pedagoga) a u některých z nich současně vypustila minimální délku trvání také tyto změny je třeba zohlednit ve vyhlášce číslo 317/2005 Sbírky. Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Nový projekt Pojďte se bát, s námi si i hrát stmeluje děti, rodiče i pracovníky naší mateřské školy Dobrá práce školky nebo školy je postavena především na vzájemné spolupráci učitelů, dětí a zároveň rodičů. O tom vědí své i v Mateřské škole Bruslička v Klášterci nad Ohří, kde každý rok pořádají mnoho akcí všichni dohromady. První projekt na stmelení kolektivu připravujeme vždy hned v září. V minulých letech jsme mívali například dra kyá dy. Pak jsme se rozhodli vymyslet zase něco nového, neokoukaného. Keltský svátek Z tohoto důvodu vznikl v loňském roce nový projekt Pojďte se bát, s námi si i hrát. Nechali jsme se maličko inspirovat Halloweenem, jehož předchůdcem je ale jeden o hodně starší keltský svátek. Měli jsme možnost sami poznat, jak taková oslava probíhá přímo v americké školce. Inspiraci jsme měli, vše další jsme ale vymýšleli už přímo pro naše děti a jejich rodiče. První ročník proběhl v loňském roce. Původně jsme mysleli, že jednotlivé soutěže umístíme do školní zahrady, ale sychravé počasí nám to neumožnilo, skončili jsme ve třídách. Tato změna byla nakonec výhrou. Všichni byli z prvního setkání s našimi strašidly doslova nadšení, a proto zcela samozřejmě letos následovalo pokračování. Výzdoba a strašidla Už předem jsme zvolili umístění soutěží do tříd, znamenalo to tedy připravit výzdobu. Do té se odvážně pustily děti se svými učitelkami. Stříhaly, lepily, vyráběly duchy, dýně. Další děti namotáváním vlny vytvářely černé kočky. Do přípravy výzdoby jsme ale už zapojili také rodiče. Zde se vytáhli především tatínkové, kteří doma připravili strašidla z nejrůznějších materiálů. Maminky pro změnu přemýšlely nad tím, čím přispějí ke společnému občerstvení. Všichni rodiče zároveň zajišťovali svým dětem masky. A pak přišel den D. Odpoledne před pátou hodinou, než přišli první rodiče se svými dětmi do školky, jsme ve třídách zhasli, zatáhli žaluzie, rozsvítili ve skleněných lahvích polepených barevnými papíry svíčky, připravila se naše strašidla a mohli jsme si začít hrát a zároveň se tak trochu i bát. Třídy s úkoly Děti v maskách postupně procházely jednotlivé vyzdobené třídy, kde plnily nejrůznější úkoly. Ve Třídě duchů překonávaly překážkovou dráhu stejně lehce jako duchové. Ve Třídě černých koček se zase protahovaly tunelem obdobně jako kočky dírou. Třída dýní pozvala všechny k malému sportovnímu výkonu děti se strefovaly míčkem do otvoru velké namalované dýně. Hodně zážitků si všichni odnášeli z Třídy čarodějnic, kde naše na slovo vzaté čarodějky připravovaly v kotlících své čarodějnické lektvary. Úkolem dětí bylo do každého sáhnout a zkusit říct, co nahmataly, samozřejmě dovnitř neviděly. Občas se děti bály, tak za ně disciplínu zvládl rodič, úkol musel být splněn. Ale je pravda, že i některé maminky sahaly do kotlíků velice opatrně. Nebylo se čemu divit, v jednom kotlíku se skrývala želatina, v dalším malí gumoví pavoučci, jinde chlupy. Za každý splněný úkol dostaly děti malou sladkost nebo jinou drobnost. Strašidelná procházka školkou končila v tělocvičně, kde už byl připraven velký rej masek. Ale to ještě nebylo vše. 7 Recepty na pomazánky Paní kuchařky připravily v tělocvičně pro návštěvníky malý rautík. Různé druhy celozrnného pečiva, pomazánek, které děláme pravidelně dětem ve školce. Všichni tu mohli najít pomazánku špenátovou, humrovou, sýrovou a další, vše krásně nazdobené. K tomu byl zároveň přiložen recept. Rodiče většinou nejdřív trochu nedůvěřovali, slyšeli jsme názory: To je z jáhel, to je z toho či z onoho, to přece nemůže být dobré. Ale když je děti přesvědčily, aby si vzali, okamžitě obrátili. Spousta maminek po ochutnání pak rychle opisovala recepty. Různé lahůdky přinesli i sami rodiče. Tatínek, který je kuchařem, nadělal například z lineckého těsta prstíky, dal do nich párky a polil to kečupem. Perfektně to ladilo s naší akcí. Maminky připravily jednohubky, napekly koláčky, perník. Jedna maminka dokonce nechala udělat u cukrářky pravé halloweenské cukrovíčko. A výsledek celého podvečera a vlastně i třítýdenní přípravy? Obrovská radost ze společné práce, nadšené děti a rodiče, ukázka prostor školky i umění našich kuchařek. Alena TUČÍMOVÁ Kontakt: Dagmar Megová MŠ Bruslička, Souběžná 205 Klášterec nad Ohří

8 8 Volno při narození dítěte Jaké pracovní volno máme poskytovat zaměstnanci podle platných předpisů při narození dítěte? Poskytování pracovního volna v tomto případě upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých ostatních překážek v práci. V příloze k tomuto vládnímu nařízení bod 6 se stanoví: Pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu: a) s náhradou mzdy nebo platu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět, b) bez náhrady mzdy nebo platu k účasti při porodu manželky (družky). Ve srovnání s úpravou platnou do 31. prosince 2006 zůstává zachováno dosavadní pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu podle písm. a). Navíc je nově upravena situace, kdy zaměstnanci vzniká právo na pracovní volno též k účasti při porodu manželky i (družky), v tomto případě však bez náhrady mzdy nebo platu. Může ředitel snížit úvazek? V pracovní smlouvě má zaměstnankyně uvedeno, že bude vykonávat pracovní činnosti v profesi učitelka speciální školy, vymezení úvazku zde není určeno. Může jí ředitel školy snížit úvazek i přes její nesouhlas? Zákoník práce připouští sjednání kratší pracovní doby a v 80 se k tomu stanoví: Kratší pracovní doba pod rozsah stanovený v 79 může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní době. Pokud zaměstnanec nemá v pracovní smlouvě (ani jiné smlouvě) žádné ujednání o délce pracovní doby a pracuje na plnou stanovenou týdenní pracovní dobu, je tato délka pracovní doby součástí sjednaných pracovních podmínek (součástí obsahu pracovního poměru) a změna může být provedena pouze postupem podle 40 odst. 1 zákoníku práce, kde je uvedeno: Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Za změnu pracovního poměru Má vrátit náhradu platu? Má zaměstnanec povinnost vrátit náhradu platu za dovolenou v případě, že dovolenou vyčerpá, avšak později vznikne situace, že na část dovolené ztratí právo? V případě, že zaměstnanec nejprve vyčerpá dovolenou nebo její část, avšak na tuto dovolenou (její část) následně ztratí právo nebo se považuje také jmenování na vedoucí pracovní místo podle 33 odst. 3, k němuž dojde po vzniku pracovního poměru. Bez souhlasu zaměstnance nemůže zaměstnavatel (ředitel školy) tomuto zaměstnanci snížit pracovní úvazek. mu právo na dovolenou vů- bec nevzniklo, protože zaměstnavatel určil její čerpání ještě před splněním podmínek, má zaměstnanec povinnost vyplacenou náhradu platu vrátit. Této povin- nosti odpovídá oprávnění zaměstnavatele neprávem vyplacenou náhradu platu srazit z příjmu ( 147 odst. 1 písm. c) zákoníku práce). Jestliže byla dovolená v těchto případech čerpána, nejedná se o neomluvenou nepřítomnost v práci, ač- koliv zaměstnanec doda- tečně ztratí právo na ná- hradu platu, protože mu nástup na dovo- lenou byl zaměstnavatelem určen v souladu se zákonem. Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA Dopřejte si misku přebraného tisku Zbytečně se otálí s odesláním seznamu nově navržených profesorů vládě a prezidentovi ke jmenování, žaluje Česká pozice. MŠMT se brání, že čeká, až bude víc navržených, aby bylo naplněno Karolinum. Jestli jde jen o to, pozvěte na úvod třeba Tomáše Kluse. Pod názvem Přeplněné třídy odvysílala ČT 1 reportáž o kolegyni, která učí 30 dětí! Nás bylo 31 celých osm let a v televizi jsme byli, akorát když k nám přijela Marie Kabrhelová. Dvě muslimky, Zelmina a Nasra, ukončily studium na SZdrŠ v Praze, protože jim nebylo povoleno nosit šátek. Ředitelka obvinění z diskriminace odmítá. Islámské předpisy tu proti školnímu řádu nikdo neprosadí. Nasra! (Ani Zelmina.) Podle prvních údajů by rezort školství mohl v nové vládě připadnout hnutí ANO. ČT 24 to uvedla v příspěvku nazvaném: Kdo obsadí ministerstva? Já tedy pevně doufám, že to nebude UOOZ. MEDIÁLNÍ VÝVAR Ředitel PORG Václav Klaus ml. vydal Matematiku pro trojkaře. Z marketingového hlediska je to výborný tah důležité je zvolit největší cílovku. Matematika pro jedničkáře by akorát hnila ve skladech. V USA přibývá soukromých škol, kde se s dětmi nemazlí, píší LN. Vojenský dril, zupách móresy. Američané ryčí blahem a platí za to jak mourovatí. Kázeň je sexy. Feřte nefeřte. Za téměř 50 let existence Střední školy obchodu, řemesel a služeb v Žamberku do oboru instalatér letos poprvé nastoupily dvě dívky, píše Chrudimský deník. Tyhle holky rozhodně nezpanikaří, až jim praskne voda. Zvýšit zájem dětí o technické obory se snaží v ZŠ ve Mšeci; za peníze z EU tu vybavili dílny a zavedli technickou výchovu. Některé děti díky ní prý dokonce přehodnocují budoucí povolání. Chápu, já se z pracáku taky vždycky vracel s předsevzetím začít se pořádně učit. Petr KUKAL

9 V Základní škole praktické v Kášterci nad Ohří to zase lítalo cházím do dveří a do Vnosu mě uhodí zápach čehosi pálícího se. Ve třídách je nepořádek, všude poházené šípky, jeřabiny, suché květy a listy. Slyším cinkot nožů a po chodbě vidím potácet se přízraky. Z tělocvičny je slyšet hrůzostrašný křik žáků. Noc se strašidly v naší základní škole Již tradičně se prostory Šrámkovy základní školy v Opavě zahalily do temných barev a nabízely řadu dobrodružství spojených s dávkou odvážnosti. Děti v doprovodu dospělých plnily rozmanité úkoly připravené pracovníky střediska volného času, tančily s vílami, nechybělo setkání s hejkalem či Bílou paní. Návštěvníci obdivovali rozmanitou výzdobu: od zombie, duchů, čarodějnic, pavouků, dýní až po různé kostlivce a plápolající svíčky ve všech prostorách školy. V nově otevřeném školním arboretu se u jezírka usídlil i vodník se svou rodinkou a vítal příchozí. Venkovní osvětlení bylo nápadité a hrálo všemi barvami. Kdo má rád vzrušení, nebo chtěl jen vybočit z každodenního maratonu, tak určitě nelitoval. O tom, že akce byla vydařená, svědčí nadšení dětí, ale i velká míra spokojenosti dospělých. Karin SOLNÁ Výměnný pobyt ve francouzském městě Angers Takovým způsobem by se dal popsat 24. říjen v Základní škole praktické v Klášterci nad Ohří. Že by se to naše školství již úplně zbláznilo? Ti učitelé školu hrou berou až příliš vážně. A co by ne? Vždyť slavíme svátek Halloween. Ano, ve třídách je slyšet cinkot nožů. To proto, že třídní učitelky pomáhají dětem vyřezávat do dýní legrační i strašidelné obličeje. Zatímco někteří žáci dýně pěkně lžícemi vydlabávají, jiní vybírají z vydlabaných zbytků semínka to abychom měli na jaře opět co zasít. Vydlabané dýně pak všichni společně zdobí a učitelé pomáhají ozdůbky připevňovat tavnými pistolemi a špendlíky. Po chodbách se plíží přízraky žáků v maskách. Vždy se na tuto oslavu těší a pečlivě si masky připravují. A proč je slyšet křik? To proto, že žáci starších ročníků připravili v tělocvičně pro mrňousky pořádné strašidlácké řádění. Na stanovištích zdolávají nepřekonatelné překážky, vybarvují, házejí, šplhají, prolézají, skládají, no zkrátka všichni 9 řádí tak, jak to nejlépe umí. A aby ne, svátek Halloween slavíme již poněkolikáté a vždy se nám to všem líbí. A co ty krásné dýně? Některé jsme vystavili před školou a jiné zdobí hotel Bohemia Excellent v Klášterci nad Ohří. Všechny dýně jsou opravdu krásné, a proto chceme, aby se jimi potěšili i kolemjdoucí. Zbyla i jedna neozdobená dýnička, ale ani ta nepřišla nazmar. Žáci na PC vyhledali recepty a druhý den jsme si z ní uvařili samé dobroty dýňovou polévku, dýňový koláč a učitelé si zapekli s dýněmi brambory. Mňam! Zkrátka a dobře, dýňový den se vydařil, všichni jsme se pobavili, ale něco nového se i naučili. Martina HOŠTOVÁ Radka MAŘÍKOVÁ Lampiónový průvod a strašidelná show V listopadu uspořádalo Středisko volného času Pohořelice netradiční podzimní lampionový průvod. Akce měla díky doprovodnému programu název Nebojme se strašidel. Sraz všech účastníků byl na prostranství před kostelem sv. Jakuba. Nedílnou součástí lampionového průvodu byl strašidelný program, který návštěvníky zavedl do starých pohořelických budov. Připravili jsme ale také doprovodný program, skvělou vizuální show a celou řadu multimediálních atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Jsem ráda, že náš netradiční lampionový průvod každoročně přitahuje více a více návštěvníků, říká ředitelka Střediska volného času Pohořelice Monika Janičatová. A je to pravda. I letos se akce vydařila a všichni přítomní byli nadšeni. Dušan HAUSER Základní škola Generála Zdeňka Škarvady z Ostravy-Poruby je školou s bilingvní výukou jazyků. Pro rozvoj jazykových dovedností našich žáků škola nejen spolupracuje s rodilými mluvčími, pořádá pravidelné poznávací zájezdy do ciziny, ale začala také organizovat výměnné pobyty. První výměnnou akcí byla návštěva švédských studentů v České republice, krátce po ní následoval výměnný pobyt se školou Svaté Magdalény z francouzského města Angers. Prvním krokem k uskutečnění výměnného pobytu bylo kontaktování školy z historického města Angers, které se nachází v oblasti Val de la Loire. Ve spolupráci s místními učiteli byl připraven plán orientovaný nejen na rozvoj jazykových dovedností, ale také na poznání kultury dané země. Na jaře letošního školního roku tedy navštívilo dvanáct francouzských studentů a dvě francouzské učitelky Českou republiku. Pro všechny účastníky výměny byl připraven nabitý program sestávající z návštěvy muzeí, industriálních památek Ostrav ska, historických památek Beskyd, výuky českého jazyka či hodiny kreativního kreslení. Studenti, kteří do našeho města přijeli, byli ubytováni v českých rodinách. V měsíci říjnu zase navštívilo dvanáct českých žáků Francii. V Angers pro nás rovněž připravili bohatý program. Zdejší pobyt byl koncipován tak, aby naši žáci strávili se svými francouzskými přáteli a jejich rodinami co nejvíce času, proto se pobyt uskutečnil i v průběhu víkendu. Při odjezdu jsme se žáků obou národností tázali, co se jim na výměnném pobytu líbilo nejvíce. Všichni převážně uváděli možnost poznat jinou kulturu: jiné jídelní návyky, zvyklosti v oblékání, trávení volného času, způsob školní docházky. Kateřina GLUMBÍKOVÁ Markéta VELKÁ

10 10 Zajímavé události ze zahraničního tisku Učí se být lepšími rodiči Céline se dala na kurzy rodičovství poté, co kvůli svému sedmiletému synkovi navštívila několik psychologů a odborníků na správnou výslovnost. Stále se proti mně bouřil, byla jsem na něho rozzlobená a nedokázala jsem být takovou matkou, jak bych měla, říká. Po vzoru anglosaských zemí vzniká i ve Francii stále více poraden pro rodiče, kteří chtějí navázat se svým potomkem lepší vztahy. Jedním z módních přístupů je pozitivní disciplína, metoda, která přišla z Kalifornie. Podle ní má být dítko vychováváno pevným vedením a laskavostí. Nedaleko nádraží Saint-Lazare v Paříži se vždy jeden večer v týdnu po dobu tří měsíců schází dvanáct rodičů, devět žen a tři muži, se dvěma profesorkami Tak teď se vžijte do role dítěte, říká profesorka. Jedna z matek, dvaačtyřicetiletá Alice, hraje roli adolescentky, která chce jít spát k přítelkyni. Její matka je proti tomu. Nenávidím tě, V Hongkongu se učí americkou angličtinu Devítiletá Charlotte Jen stojí před spolužáky a pronáší projev, který Hillary Clintonová přednesla v červnu 2008 při prezidentské kampani. Charlotte hovoří přesně jako Clintonová, s perfektním americkým přízvukem. Je z Hongkongu, kde je v poslední době zvykem, že se děti z dobrých rodin učí americké angličtině. Jak píše agentura AFP, je to Pokuta za zneužití Pensylvánská státní univerzita se dohodla na urovnání s 26 muži, kteří tvrdí, že je před lety sexuálně zneužil bývalý univerzitní trenér amerického fotbalu Jerry Sandusky. Instituce obětem v rámci urovnání zaplatí 59,7 milionu dolarů (1,1 miliardy Kč). Univerzita uvedla, že v minulosti obdržela šest dalších tvrzení o zneužití. Domnívá se ale, že některá z nich jsou nepodložená. J. Sandusky (69) byl loni v červnu odsouzen za sexuální zneužívání mladistvých k trestu vězení ve výši třiceti až šedesáti let. Podle soudců se svých zločinů dopouštěl čtrnáct let a zneužil nejméně deset svých nezletilých svěřenců. praktické pro studium v USA a je to také in. Kdysi byl v Hongkongu synonymem dobrého vzdělání britský přízvuk. To už ale neplatí, teď je výhodnější mít americký akcent. Vypadáte moderněji, současněji, připraveněji k podnikání na mezinárodní úrovni, vysvětluje R. Jones, který je odpovědný za výuku angličtiny na univerzitě v Hongkongu. Školy, kde se vyučuje americká angličtina, jsou v Hongkongu povětšinou soukromé, v těch veřejných se stále učí angličtina britská. křičí adolescentka a dupe nohama. Co pociťujete? táže se profesorka Alice, která se šklebí: Mám z ní strach. Nechci se přestat ovládat. Hra začíná znovu a Alice má nyní dát vhodnou odpověď. Hodina končí a rodiče odcházejí s úkoly: mají hrát takovou hru se svým dítětem, ale vyměnit si s ním role. Kurzy pozitivní disciplíny pro rodiče jsou ve Francii stále početnější. Egyptské děti nechtějí chodit do škol Přeplněné třídy, neaktualizované osnovy a omšelé školy. Tak vypadá školství v Egyptě, kde se rodiče už po desetiletí spoléhají ani ne tak na školský systém jako na soukromé doučování. Ve třídě jedné soukromé školy u Káhiry sedí za potlučenými lavicemi 90 žáků, ačkoli třída byla projektována pro 40 dětí. Vláda vydá ročně na každého ze 16 milionů studentů 2000 egyptských liber, z nichž 85 procent je určeno na výplaty vyučujícím. Průměrná měsíční mzda učitele činí 100 dolarů (2000 korun), což nestačí ani na přežití. Obliba doutníků s příchutěmi Američtí středoškoláci si oblíbili malé doutníky s nasládlými a ovocnými příchutěmi. Jejich obliba přitom roste s věkem. Mezi středoškoláky ve Spojených státech je zhruba každý třicátý kuřákem ochucených doutníků. Mezi studenty posledních dvou ročníků středních škol už to přiznal každý dvanáctý, vyplývá z údajů, které mají k dispozici americká Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Mistrovská díla malířů ve školách Vezměte 26 obrazů v celkové hodnotě 17 milionů eur (425 milionů Kč) a vystavte je na celý den ve školách: tato poněkud prapodivná iniciativa se podle jejích britských organizátorů ukázala být velkým úspěchem a žáci z ní byli nadšení. Mezi obrazy, které byly dány v říjnu k dispozici anglickým školám s cílem zpřístupnit umění co největšímu počtu dětí, jsou mistrovská díla Clauda Moneta, Williama Turnera či Laurence Stephena Lowryho. Ve státní, multietnické škole Addey and Stanhope V roce 2009 americká vláda zakázala cigarety se sladkými, ovocnými nebo kořeněnými příchutěmi a ponechala jen mentolové. Pokud jde o doutníky, jejich prodej s takovými příchutěmi omezily jen tři z 50 států USA. Prodej cigaret i doutníků osobám mladším 18 let je ve Spojených státech zakázán. Podle statistik z roku 2011 je ale kouří 16 procent středoškoláků. na jihu Londýna studovali jedenáctiletí a dvanáctiletí hoši a dívky celé týdny Byzantskou dámu, portrét z roku 1912, jehož autorkou je britská umělkyně Vanessa Bellová. Obraz jednoho dne ráno přivezl do školy expert v bílých rukavicích. Údiv žáků působil dojmem, jako by už dostali nějaký předvánoční dárek, svěřil se jeden z profesorů. Všichni jen mumlali O Bože, o Bože. Když jsem to uviděl, naskočila mi husí kůže, říká jedenáctiletý Holly, zatímco jeho kamarádi postávají kolem obrazu. Jak vysoko byly obrazy zapůjčené v rámci projektu Mistrovská díla ve škole podpořeného BBC pojištěna, nebylo oznámeno. Organizátoři také nesmějí z bezpečnostních důvodů uvádět názvy obrazů nebo škol, kde jsou vystaveny, dokud se díla nevrátí do muzeí, z nichž byla zapůjčena. Podle Matthewa Teagera, učitele na této škole, kde třetina žáků má za mateřštinu jiný jazyk než angličtinu, je cílem projektu zprostředkovat umění dětem, které mají jen malou naději, že vstoupí do některého muzea či galerie.

11 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce 11 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v tomto vydání Týdeníku ŠKOLSTVÍ jsme pro Vás připravili soutěž o dvě ceny. Vyhrajte luxusní obal na knihu Hledáte dárek, který je krásný a zároveň užitečný? Milují vaši blízcí knihy? Pak jsou ideální volbou ručně vyráběné obaly na knihy od společnosti Decente BB, které potěší každého vášnivého čtenáře. Při navrhování a výrobě překrásných obalů na knihy je kladen důraz především na perfektní a profesionální zpracování a také na výběr těch nejkvalitnějších materiálů. Všechny výrobky šijí zkušené švadleny. Jedinečný a originální vzhled každého obalu je zaručen pečlivým výběrem lícové a rubové látky. Pro luxusní vzhled se upřednostňují vysoce kvalitní látky se zlatými tisky a zlatými konturami. Obaly jsou vyztuženy díky tomu drží dokonalý tvar. Samozřejmostí je všitá záložka laděná do barvy vnitřní strany obalu. Každý obal je dárkově zabalen v celofánovém sáčku a opatřen štítkem Hand Made a návodem na údržbu. Výherci soutěže Coca-Cola: J. Machek, V. Chmelařová, J. Řehák, H. Vocelková, J. Leciánová Výherci soutěže La Chevre: N. Procházková, S. Králová, V. Uhlířová, R. Tvrdá, K. Havlíčková Výherci soutěže Ostré: P. Fouquéová, D. Truksová, A. Saláková Výherci soutěže Mixturam: A. Feherová, J. Tužilová, L. Trdlová Vybrat si můžete ze čtyř velikostí obalů XS, S, M, L. Na Vánoce budou k dispozici variabilní šířkově nastavitelné obaly. Nemusíte se proto bát, že by se kniha do obalu nevešla. SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Kdy byla založena značka Decente BB? Odpověď na soutěžní otázku a další informace naleznete na Ze správných odpo vědí vylosujeme dva výherce, kteří obdrží luxusní obal na knihu. Odpovědi posílejte na do 30. listopadu Do předmětu uveďte Decente. Výhry budou po ukončení soutěží k vyzvednutí v redakci Týdeníku ŠKOLSTVÍ. V případě, že výhra nebude vyzvednuta do tří týdnů od vyhlášení výsledků, bude postoupena náhradnímu výherci. Na výhru nevzniká právní nárok. Výhercům blahopřejeme ,- Kè tel.: Konstrukce RAL 5002 Ihned k dodání v barvách: ZELENÁ, MODRÁ, ÈERVENÁ, ORANŽOVÁ Platí pøi objednání min. osmi souprav do Ceny vèetnì DPH

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Zřizovatel školy: Československá provincie Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské Beethovenova 1/235, Opava vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Církevní konzervatoř Opava Potřebné předpoklady, obsahové náležitosti přihlášky najdete na stránkách školy www. konzervator.cz. Předpokládaný nástup na pracovní místo: , předpokládaná doba výkonu činnosti: 5 let Přihlášky podávejte do na adresu: Církevní konzervatoř Opava, Beethovenova 1, Opava. Hledáme domovy! UMISŤOVACÍ VÝSTAVA KOČEK Z ÚTULKŮ Nabídka pro všechny školy, které chtějí prezentovat projekty ESF Redakce e Týdeníku ŠKOLSTVÍ připravila pro řešitele projektů, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem, placený prostor s výraznou, 80procentní slevou oproti ceně běžné inzerce. Neváhejte a kontaktujte nás na tel.: , mobil: , Nakladatelství PARIS Žižkova 2379, Karviná Mizerov tel , fax nabízí školám, školským zařízením, dalším pedagogickým institucím, odborovým organizacím a orgánům státní správy ve školství odbornou publikaci Právní rámec řízení škol a školských zařízení 2. upravené a doplněné vydání Autor Jiří Valenta Předkládaná publikace si klade za cíl pomoci ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, ale také odborným pracovníkům orgánů veřejné správy a funkcionářům odborových organizací orientovat se ve spleti právních norem. Publikace nabízí poměrně obsáhlý a přitom přehledně strukturovaný výčet nejdůležitějších oblastí práva, které je nutno brát v úvahu při řízení školy a školského zařízení. Nechybí ani příklady z praxe, odvolávky na nejdůležitější judikaturu a užitečné vzory. Všechny pasáže jsou zpracovány s ohledem na potřeby školské praxe, a to jak při výběru jednotlivých oblastí práva, tak i při zpracování jejich obsahu. Autor čerpal z mnohaletých zkušeností garanta a lektora studia pro ředitele škol (tzv. funkčního studia), z bohaté konzultační praxe v oblasti řízení škol a samozřejmě z ohlasů a požadavků účastníků nesčetných seminářů a přednášek v rámci jeho lektorské činnosti. Z tohoto důvodu může být tato publikace vhodným materiálem pro ucelenou přípravu ředitele školy a školského zařízení k výkonu jeho funkce na všech úrovních a formách této přípravy. Právě tak poskytne cenné informace funkcionářům odborových organizací působících ve školství. Toto druhé aktualizované vydání reaguje na rozsáhlé změny, kterých doznala legislativa v průběhu roku 2012 a odráží právní stav k 1. lednu Z obsahu: základní pojmy z teorie práva; uplatnění ústavního, občanského, pracovního, správního, rodinného a finančního práva při řízení školy; správná aplikace školské legislativy; vzory, schémata a pracovní pomůcky; vložené CD-R obsahuje úplné znění vybraných právních předpisů, všechny vzory dokumentů z textové části publikace a některé další užitečné materiály ke stažení. Publikaci lze objednat na výše uvedené adrese a kontaktech nakladatelství Paris. PARIS 2/2013, druhé, upravené a doplněné vydání, cena 460,- Kč (+ manipulační náklady), brož., 360 stran, CD-R s přílohami. Závazná objednávka Objednáváme ks Právní rámec řízení škol a školských zařízení Přesná adresa pro fakturu Ulice PSČ, město Místo dodání (je-li odlišné od fakturační adresy) Č. účtu IČO telefon Datum objednávky podpis (u organizací razítko) TÝDENÍK Číslo listopadu 2013 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax příjmení Inzerce: Za rok vychází 40 čísel, celoroční předplatné tištěné podoby 1180 Kč, elektronické verze 790 Kč, na nebo Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., Postservis. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č. j. NP 3160/1994. ISSN MK ČR E 4861.

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Šablony pro základní školy:

Šablony pro základní školy: Šablony pro základní školy: Částka uváděná u jednotlivých šablon slouží k pokrytí veškerých nákladů na realizaci aktivit tj. kromě mzdy v případě personálních šablon nebo kurzovného v případě vzdělávacích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 5. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2014 Str. 14 1.3.5 Cestovní náhrady Nejčastěji se ve školské praxi uplatní

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Kariérní řád pro učitele

Kariérní řád pro učitele Kariérní řád pro učitele 2016 Kariérní řád pro učitele Obsah Základní cíle zavedení kariérního řádu pro učitele... 2 Stávající situace a důvody zavedení kariérního řádu... 2 Základní rysy navrhovaného

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů Standard práce asistenta pedagoga Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi Kolektiv autorů Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Autorský tým: Mgr.

Více

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2006-2008 Vláda České republiky a vláda Egyptské arabské republiky (dále jen smluvní

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

N á v r h. Z Á K O N ze dne.2015,

N á v r h. Z Á K O N ze dne.2015, N á v r h Z Á K O N ze dne.2015, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Parlament se usnesl

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín Identifikátor: 600 019 683 Termín konání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Kód školy: 13017 HLAVNÍ ŠETŘENÍ PISA 2015 ŠKOLNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Praha, leden 2016 Obsah 1 Úvod... 3 2 Šetření PISA... 3 3 Gramotnosti

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 01 Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání Období realizace klíčové aktivity 1/3/2010-30/4/2010 Podrobný

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Projekt S Montessori do devítky

Projekt S Montessori do devítky Projekt S Montessori do devítky Vypracovala: Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková 31. 3. 2016 Cíle projektu: Naši cílem je vytvořit devítiletou základní školu, na níž se vyučuje dle pedagogiky Marie Montessori,

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích Smluvní strany 1. Obchodní jméno: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, Adresa: 17.listopadu

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. pololetí 2010

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec 2016

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ZÁKLADNÍ OBECNÉ INFORMACE v rámci 4. klíčové aktivity projektu Národní systém

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Klíče pro život v datech (21.11.2012)

Klíče pro život v datech (21.11.2012) Klíče pro život v datech (21.11.2012) Realizátoři 1. 4. 2009 28. 2. 2013 Doba trvání celkem: 47 měsíců Počet dnů realizace: 1430 ČRDM SP DDM ČR AVŠZ ministerstva, krajské úřady, zahraniční partneři, profesní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328. Balbínova 328, Příbram II,

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328. Balbínova 328, Příbram II, ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát oblastní pracoviště Inspekční zpráva Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328 Balbínova 328, Příbram II, 261 81 Identifikátor

Více

Odměňování pedagogických pracovníků

Odměňování pedagogických pracovníků Odměňování pedagogických pracovníků "Naši předkové v 19. století dobře věděli - a proto také patřičně zdůrazňovali - že každému učiteli je zapotřebí, vedle určitých osobních vlastností, především dvou

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více