Proto jsme již v těchto

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proto jsme již v těchto"

Transkript

1 TÝDENÍK LISTOPADU 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: O nové koncepci ČŠI s Tomášem Zatloukalem... 3 Zkušenosti z USA: Výuka dětí s mentálním postižením... 5 Nový projekt Pojďte se bát, s námi si i hrát... 7 Krátce listopad V Praze proběhl seminář k výsledkům mezinárodního šetření EURO- STUDENT V. Do průzkumu postojů a životních podmínek studentů se zapojila řada vysokých škol u nás i v zahraničí. 21. listopad Tento den vyhlásilo OSN v roce 1997 Světovým dnem televize. A to na připomenutí Prvního televizního fóra OSN v New Yorku, které proběhlo v roce listopad Z podnětu Mezinárodní unie boje proti rakovině probíhá od roku 1992 v České republice vždy třetí čtvrtek v listopadu Mezinárodní nekuřácký den. Vyjednávací týmy znají priority školských odborů Volby skončily a v těchto dnech probíhá vyjednávání o příští koalici, která by byla schopna na půdorysu ČSSD, hnutí Ano a KDU-ČSL sestavit vládu. Bude se připravovat vládní prohlášení, tedy jakýsi program budoucí vlády, s nímž předstoupí před poslance se žádostí o vyslovení důvěry. Proto jsme již v těchto dnech oslovili vyjednávací týmy prostřednictvím předsedů jednotlivých politických stran, abychom jim představili naše memorandum České školství co chceme a seznámili je s argumenty Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a Vysokoškolského odborového svazu, s nímž jsme před nedávnem vytvořili Odborovou asociaci školství. Naším cílem je upozornit na dlouhodobě neřešené problémy v oblasti školství a seznámit představitele budoucí FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Statečnost vzrůstá se čtvercem vzdálenosti od místa nebezpečí. Stanislav Komenda vlády s prioritami, které jsou z našeho pohledu klíčové. Za nejdůležitější považujeme zvýšení výdajů na vzdělávání vzhledem k HDP na úroveň vyspělých států Evropské unie. Naší prioritou je i zlepšení společenského postavení pedagogických a nepedagogických pracovníků škol. Za nesmírně důležité považujeme nápravu platových předpisů ve školství, a to ještě před zavedením karierního systému. Chceme také upozornit na nezbytnost podpory sociálního dialogu, a to jak na úrovni MŠMT a regionů, tak i samotných škol a školských zařízení. Jsme přesvědčeni, že nová vláda by se měla zaměřit i na podporu zájmového vzdělávání, protože podle nás je to ta nejefektivnější prevence před rizikovým chováním žáků. Budoucí premiér by se měl spolu se svými vládními kolegy zaměřit i na předložení kvalitní novely vysokoškolského zákona a zákona o univerzitních nemocnicích a na podporu terciárního vzdělávání, které by se opíralo o dlouhodobě udržitelnou strategii rozvoje celého vzdělávacího systému. Před novou vládou stojí mnoho práce. Problémů, které bude muset řešit, je mnoho finančních, legislativních i organizačních. Pro nás bude rozhodující, kolik finančních prostředků ze státního rozpočtu bude v příštím období na vzdělávání uvolňovat. Proto je důležité, aby ministr školství měl ve vládě silnou pozici, aby nestál v poslední řadě, ale stal se jedním z nejdůležitějších členů vládního kabinetu. František DOBŠÍK předseda ČMOS pracovníků školství

2 2 Zápisník Vězení za záškoláctví Dvouletý pobyt ve vězení vyměřil soud muži ze slovenské obce Nižný Tvarožec kvůli záškoláctví jeho tří dětí. Matka musela za trest odpracovat 200 hodin veřejně prospěšných prací. Sourozenci měli společně za loňský školní rok 650 neomluvených hodin. Stipendia Na českých vysokých školách studuje odhadem více než stovka Romů, jejich počty se snaží zvýšit Romský vzdělávací fond prostřednictvím stipendií. Jen tento akademický rok dostalo podporu 38 vysokoškoláků. Stipendium je 800 eur (asi korun) na akademický rok. Aréna robotů V jednu velkou arénu robotů, které ze stavebnice lego zkonstruovali a naprogramovali žáci a studenti několika škol Olomouckého a Moravskoslezského kraje, se minulý víkend proměnily učebny Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Roboty měřily síly v různých disciplínách a vítězné týmy postoupily do semifinále mezinárodní First Lego League v robotice. Hidžáb ne Dvě muslimské dívky opustily střední zdravotnickou školu v Praze, protože jim nedovolila nosit šátek z náboženských důvodů hidžáb. Věc zřejmě v nejbližší době skončí u ombudsmana a právníci prý zvažují také antidiskriminační žalobu. Mile jsi mě překvapil, Vonásku, je vidět, že interpretace současných politických událostí dává starodávným rčením úplně nový rozměr. KRESBA: Milan KOCMÁNEK Pospolu nová šance pro školy Od října 2013 probíhá v projektu Pospolu v pěti partnerstvích pilotáž modelů spolupráce škol a firem. Dohromady je do ní zapojeno sedm škol a 43 firem. Od 1. listopadu do 20. prosince se mohou partnerství škol a firem přihlásit do nového výběrového řízení na výběr dalších dvaceti partnerství pro pilotáž a získat v něm finanční příspěvek ve výši od 1,3 do 2,8 milionů korun. Pilotní ověřování modelů spolupráce škol a firem představuje pro školy i firmy příležitost, jak získat finance na realizaci této spolupráce, a to na jakékoliv výdaje s ní spojené, například na odměny pracovníků, stipendia žákům, cestovné, materiál nebo propagaci. Účastí v projektu Pospolu mají také školy a firmy šanci ovlivnit budoucí situaci odborného vzdělávání v Česku, protože výsledky pilotáže budou spolu s dalšími výstupy projektu součástí podkladů vedoucích k návrhům legislativních a systémových změn, které usnadní do budoucna přípravu žáků v reálném pracovním prostředí. Oproti výběrovému řízení vyhlášenému v létě 2013 Učitelé jazyků nechtějí vázanou živnost Členové Asociace jazykových škol a agentur se postavili proti tomu, aby se výuka jazyků znovu zařadila mezi vázané živnosti. Návrh vedení měl za cíl zvýšit kvalitu jazykového vzdělávání v Česku. Oponenti však tvrdí, že je zbytečné dávat státu možnost k regulaci, čímž by mohly převážit zápory nad klady. se toto výběrové řízení týká i menších partnerství, není v něm regionální členění jednotlivých částí zakázky a týká se více oborů. Nově jsou zahrnuty například skupiny oborů Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů, Ekologie a ochrana životního prostředí nebo Textilní výroba a oděvnictví. Více informací na núv Hledá se učitel: plat 4 miliony ročně Podnikatel s arabským původem, který si chce po třicítce doplnit vzdělání a hodlá absolvovat studia na Oxfordské univerzitě, hledá přes inzerát soukromého učitele, který by ho na náročný úkol připravil, a nabízí mu plat eur (skoro čtyři miliony korun) ročně. Uchazeč o studia na prestižní britské univerzitě chce do svých služeb získat člověka, který ho naučí mluvit dokonalou angličtinou, ale i rozumět opeře a Shakespearovi či hrát na piano jazz. Vítěz konkurzu pak má být podnikateli k dispozici denně 15 hodin, od osmi hodin ráno do jedenácti večer. Tím, že by se výuka jazyků stala vázanou živností, by se na trhu nemohly pohybovat osoby a firmy, které se tváří, jakože mají správnou kvalifikaci a certifikaci. Zatím tomu tak je. Školy, které dodržují kritéria stanovená asociací, tak mohou být v konkurenční nevýhodě. K návrhu vedení asociace se členové naopak přiklonili v otázce uznání mezinárodní jazykové zkoušky místo maturity, což už funguje na Slovensku. Asociace proto začne vyjednávat s příslušnými institucemi, hlavně s ministerstvem školství. Čeští studenti totiž musí skládat maturitu i v případě, že dosáhli na mezinárodní zkoušku.

3 O nové koncepci České školní inspekce s Tomášem Zatloukalem Česká školní inspekce zveřejnila na svých webových stránkách koncepční záměry své činnosti. Požádali jsme proto Mgr. Tomáše ZATLOUKALA, nového ústředního školního inspektora, zda by nám některé body z části, která je v koncepci pojmenována Zaměření na zvyšování kvality a relevance inspekční činnosti, blíže osvětlil. 1. bod: Vzdělávací audit s analýzou silných a slabých stránek konkrétní školy a návrhy na opatření a doporučení Co se pod tímto bodem konkrétně skrývá? Budete například rozebírat hodinu s vyučujícím, sdělíte mu, kde se dopustil chyby, co byste mu doporučovali a podobně? Nebo to bude jen analýza celkového prostředí školy? Můžete uvést konkrétní příklad z inspekční praxe? V rámci komplexní inspekční činnosti ve škole bude inspekční tým hodnotit v souladu s kriteriálním rámcem všechny sledované oblasti. Následnou analýzou podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání pak bude identifikovat silné a slabé stránky školy s doporučeními a návrhy opatření na další rozvoj školy a eliminaci slabých stránek. V rámci hospitační činnosti bude vždy následovat řízený rozhovor s učitelem k průběhu vyučovací hodiny. 2. bod: Příprava nástrojů (včetně úloh) pro hodnocení a úrovně rozvoje čtenářské, matematické, přírodovědné Můžete mi uvést konkrétní příklad, jak bude tento bod v praxi realizován? P ř íprava metodik pro sledování a hodnocení kvality vzdělávání ve školách a školských zařízeních včetně databanky testových úloh je součástí realizace projektu NIQES. ČŠI sestavila týmy pro jejich přípravu a školská veřejnost bude s nimi seznamována intenzivní vzdělávací kampaní. 3. bod: Příprava nástrojů, které umožní zohlednit socioekonomické zázemí jednotlivých žáků i celých škol při hodnocení kvality Jak budou tyto nástroje konkrétně vypadat, jak ško- FOTO: Alena TUČÍMOVÁ lám pomohou? Usnadní jim jejich činnost? Využívání socioekonomických dat žáků je podstatnou součástí pro komplexní hodnocení škol, ale také efektivity vzdělávacího systému jako celku. V rámci realizace projektů Kompetence I a Kompetence III provádí ČŠI mezinárodní šetření PISA, TIMSS, PIRLS, ICILS, TALIS. Zjišťování socioekonomického zázemí žáků je nedílnou součástí řady z nich. V přípravě našich nástrojů budeme zkušenosti z těchto mezinárodních projektů využívat. Uvedené nástroje mají charakter dotazníků určených pro rodiče a žáky. Školy mají velmi dobrou znalost o sociálním statusu svých žáků. Jejich význam bude větší v rámci externího hodnocení, ale samozřejmě využitelný i v rámci jednotlivých škol. 4. bod: Propojení externího a vlastního hodnocení školy (sdílení nástrojů) V čem to bude konkrétně spočívat? 3 Připravovaný systém bude provádět monitorování a hodnocení zahrnující hodnocení žáků, škol, školských zařízení, pedagogických pracovníků, ředitelů i hodnocení na úrovni regionů a celé České republiky; tyto složky budou propojené a sladěné, včetně propojení externího a interního hodnocení škol a školských zařízení. Konkrétně? Ve využívání společných nástrojů vytvořených v projektech například: Cesta ke kvalitě, Autoevaluace nebo v projektu NIQES. Tím bude na úrovni školy, zřizovatele a státu (ČŠI) zajištěn společný přístup k hodnocení. 5. bod: Vyhledávání a identifikace úspěšných škol Jakým způsobem budou tyto zkušenosti využity? Konkrétně, jak se dostanou do dalších škol? ČŠI je jedinou institucí ve vzdělávacím systému, která je v neustálém přímém kontaktu se školami a školskými zařízeními. Vzdělávací audit umožňuje získávat řadu příkladů dobré praxe a identifikovat úspěšné školy. V připravovaném informačním systému bude ČŠI vytvářet jejich databázi, která bude využívána ve výstupech z inspekční činnosti. V lednu 2014 bude zahájeno velmi masivní vzdělávání pedagogických pracovníků z jednotlivých krajů České republiky. V rámci prezenčních školení budou pedagogové seznámeni s využitelností jednotlivých informačních systémů vyvíjených v projektu NIQES (systém pro testování, systém pro práci s ŠVP) a s využitelností nově vyvíjených metod, postupů a nástrojů v rámci přímé praxe škol. Spolu s tím bude realizována publicita a prezentace projektových výstupů a uskuteční se také další série informačních setkání ČŠI s řediteli škol v jednotlivých krajích České republiky. Olga ŠEDIVÁ

4 4 Hledá se viník snížení platů učitelek mateřských škol Kdo může za snížení platů učitelek v některých mateřských školách? Toť otázka. Odpověď je podle minister- Učitelé demonstrovali za zvýšení platů Několik tisíc rumunských učitelů minulý týden demonstrovalo v centru Bukurešti za vyšší platy a lepší podmínky ve školství. Účastníci protestu také vyzývali vládu, aby zvýšila výdaje do školství a zamezila politickému zasahování do vzdělávacího systému. Už nechceme žít jako bezdomovci, ozývalo se z davu rozhořčených pedagogů. Chceme slušné platy a Hanba vám skandoval mimo jiné asi pětitisícový zástup. Podle informací médií začínající učitel dostává v Rumunsku 700 lei (4000 korun), což je polovička průměrného platu v zemi. Mnozí učitelé si musejí přivydělávat soukromým doučováním. ČMKOS k rozhodnutí národní banky i k situaci horníků Č Českomoravská konfederace odborových svazů se v těchto dnech vyjádřila k rozhodnutí České národní banky intervenovat na finančním trhu v neprospěch kurzu české koruny a také podpořila horníky OKD v jejich rozhodnutí stávkovat. MKOS považuje roztraviny včetně ovoce z do- hodnutí ČNB o nákupu cizí měny v řádech desítek miliard korun jako velmi problematický krok. Náklady tohoto opatření pocítí především domácnosti s nízkými a středními příjmy již v době předvánočních nákupů, kdy se zdraží především elektronika, po- Školské odbory: informace, fakta, argumenty vozu, ale také třeba zahraniční dovolené. Podle odborů je velkou otázkou, zda se v delším časovém odstupu dostaví slibované přínosy. Tyto národohospodářské efekty jsou centrální bankou očekávány v důsledku měnové podpory exportně orientovaných průmyslových oborů. Podle odborů jde o posílení zatím jen doutnajících ohnisek ekonomického oživení, následovaného případným zvýšením zaměstnanosti, potažmo i mírného zrychlení růstu mezd. Vedení ČMKOS bude proto od bankovní rady na společném jednání 10. prosince požadovat další argumenty dokladující, že snaha o oslabení české koruny přinese pro zaměstnance více užitku než škod. ILUSTRAČNÍ FOTO: Petr MERTA stva školství jednoznačná. Zástupce ombudsmana Stanislav Křeček to však vidi jinak. Za snížení platů učitelek jem peněz na platy navýšen ve školkách nemohou o 2,3 miliardy v porovnání škrty ministerstva školství, s rokem V rámci takzvaných krajských normati- ale rozdělení peněz v krajích. Ministerstvo tak reagovalo na kritiku zástuptit navýšení platů o 15 provů pak prý bylo nutné zajisce ombudsmana Stanislava Křečka. Ten se 5. listoji, odkud přišlo ombudscent. V Olomouckém krapadu zastal učitelek, které byly přeřazovány do niž- prý ale krajský úřad zajismanovi nejvíc stížností, ší platové třídy. til nárůst jen 9,35 procenta. Lze tedy konstatovat, Objemy mzdových prostředků v rozpočtu ministerstva školství neklemického tlaku na ředite- že prvotní příčinou ekonosají, sdělil Patrik Kubas le a ředitelky mateřských z ministerstva školství. Minulý rok sice došlo k pokleji nebyly úspory ve státním škol v Olomouckém krasu peněz určených na odměny, celkově byl ale obského úřadu tohoto rozpočtu, ale postup kraj- kraje při stanovení krajských normativů, tvrdí ministerstvo. U veřejného ochránce práv si totiž stěžovaly učitelky, že jim byly neoprávněně sníženy mzdy. Vedení školek je prý kvůli úsporám přeřadilo z deváté platové třídy do osmé. Na devátou třídu mají učitelky nárok, pokud se podílejí na tvorbě školního vzdělávacího programu. Po jeho vytvoření na začátku roku je pak ale ředitelé přeřadili do nižší skupiny. Například učitelce ze Šumperska s třicetiletou praxí se převodem do nižší platové třídy snížila mzda až o 4250 korun měsíčně. Zástupce ombudsmana označil tento postup za nemravný. Zároveň jedná se Státním úřadem inspekce práce, aby podobné záležitosti řešil. Podle statistik ministerstva školství vzrostl loni učitelkám ve školkách plat o 11,1 procenta. Průměrný plat ve školkách tak byl v minulém roce korun, tento údaj je ale včetně platů vedoucích pracovníků. Českomoravská konfederace odborových svazů také vyjádřila jménem všech odborových svazů plnou podporu odborům a horníkům OKD, kteří vyčerpali všechny možnosti dohodnout se na kolektivní smlouvě a v referendu rozhodli o stávce. Podepsání kolektivní dohody, k němuž došlo minulý týden, považuje ČMKOS za rozumný kompromis a vítězství solidarity horníků. čmkos

5 5 Zkušenosti z USA: Děti s mentálním postižením se učí podle běžných osnov Před rokem jsem se vrátila po jedenácti letech ke své původní profesi speciálního pedagoga. Začala jsem opět pracovat v americké speciální škole pro děti s kombinovaným postižením a byla jsem překvapena, jak se vzdělávací systém handicapovaných změnil. Zatímco před deseti lety se děti ve škole učily v jakési relaxované atmosféře a důraz se kladl na rozvíjení jejich schopností, výchova a vzdělávání se přizpůsobovaly individuálním možnostem každého dítěte, dnes se handicapované děti učí podle úplně stejných vzdělávacích osnov jako jejich typicky se vyvíjející vrstevníci. Přiznám se, že mi často připadá docela absurdní učit děti s těžkou mentální retardací číst a psát a chápat abstraktní matematické koncepty, ale školské zákony nařídily povinné vzdělávání všech dětí na úrovni jejich ročníku. Proč se tak stalo? S konceptem rovnoprávnosti a v rámci prevence diskriminace kohokoliv na základě jakékoliv odlišnosti a v rámci následování školského zákona, který garantuje každému dítěti nárok na vzdělání, vznikla myšlenka, že nikdo nemá právo vyčlenit jakékoliv dítě ze vzdělávacího procesu na základě jeho snížených kognitivních schopností. Každé dítě má nárok na vzdělání a musí mu být zajištěn přístup k optimální vzdělávací instrukci, která bude respektovat jeho zvláštnosti. Očekává se pokrok měřitelný ve standardizovaných plošných testech, které mohou být modifikovány a adaptovány tak, aby se přizpůsobily komunikačním možnostem postiženého dítěte. Předpokládá se maximální rozvoj každého dítěte a školy jsou zodpovědné za úspěšné vzdělávání všech dětí a finančně trestány za neúspěch v plošných standardizovaných testech žáků. Nabízí se otázka, zda mentálně postižené děti mají schopnost zvládnout a pochopit učební látku, která je jim prezentována. Je případné selhání dítěte způsobeno jeho limitovanými kognitivními schopnostmi? Nebo je na vině pedagog, který nezvládl svoji roli? V minulosti se těžce mentálně retardované děti učily jen praktické dovednosti, cílem bylo naučit je sebeobsluze a maximalizovat jejich nezávislost na okolí. Děti byly zařazeny do nějaké speciálně pedagogické kategorie na základě testů IQ a děti s podprůměrným IQ byly vyčleněny z běžné školy. Segregace do školství však nyní nepatří a je nepřípustná, trend jde směrem k integraci a inkluzi. Postižení dětí jsou dnes mnohem komplexnější než v minulosti. Z dosud neznámého důvodu narůstá počet dětí s poruchami autistického spektra. Vývoj medicíny způsobil, že narůstá počet dětí těžce postižených v důsledku komplikací souvisejících s předčasným narozením. Ve své pedagogické praxi se setkávám s dětmi s nejrůznějšími poruchami, které se prezentují řadou symptomů, a protože se jedná o poruchy řídké a nové, odborníci si netroufají vytvořit jakoukoliv prognózu budoucího vývoje či kognitivního potenciálu dítěte. Setkávám se s názory, že vzdělavatelé fungují efektivněji, když na každé dítě nahlížejí bez předsudků a vnímají jeho potenciál a nejsou ovlivněni znalostí diagnózy a případné prognózy. Dokonce i někteří rodiče odmítají odborná vyšetření dítěte a stanovení diagnózy, protože to nechtějí vědět, chtějí své dítě vnímat jako unikátní osobnost a snaží se rozvinout jeho potenciál bez zatěžujících znalostí. A pak jsou také případy, kdy diagnóza dítěte není jasná, protože rodiče prostě nemají peníze na vyšetření dítěte, které zdravotní pojišťovna nehradí. A tak pedagogové vzdělávají děti, aniž by věděli, zda ty slyší nebo jsou hluché, a učitelé nemohou dítěti, o jehož limitech málo vědí, nabídnout optimální vzdělávací služby. Ač filozofie, která vnímá každé dítě jako unikátní osobnost, je chvályhodná, v praxi to vypadá občas docela absurdně. Neexistuje žádný návod, jak efektivně vzdělávat na úrovni ročníku děti s těžkým mentálním postižením, a aplikace standardního postupu výuky, která se vyžaduje, je často naprosto nefunkční. Pedagog je nucen vzdělávat a připravovat ke standardizovaným plošným testům i děti, které většinu dne ve škole FOTO: Archiv prospí, děti, které jsou napojeny na infuze výživy. A já, ač respektuji filozofii amerického speciálního školství a vnímám všechna pozitiva, mám zároveň tendence pochybovat o systému, který nutí děti, které mají spoustu zdravotních problémů, učit se najít správnou odpověď v testu, protože v rámci filozofie rovnoprávnosti mají nárok na vzdělání na úrovni svého ročníku. Jana BRADLEY

6 6 Odmítnutí nemocného dítěte Jakým způsobem je v příslušných právních předpisech upravena možnost odmítnutí nemocného dítěte (viróza, kašel, rýma) do mateřské školy? K této problematice zaujalo ministerstvo školství následující stanovisko: V souladu s ustanovením 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ustanovení 30 odst. 1 písm. c) školského zákona). Půjde nejen o obecná pravidla zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též o úpravu podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. Rovněž lze citovat ustanovení 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a vzdělávání tj. i mateřským školám (srov. jeho ustanovení 7 odst. 1) povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od FOTO: Petr MERTA ostatních dětí, a zajistit pro ně dohled zletilé dospělé osoby. Platné právní předpisy tedy umožňují (či přímo ukládají) mateřským školám upravit podmínky provozu školy s ohledem na předcházení šíření infekčních onemocnění, přičemž se domníváme, že není vyloučeno ani neumožnění přítomnosti nemocných dětí (dětí jevících známky akutního onemocnění) při vzdělávání. Vždy se však musí jednat o případy, které vzhledem k základnímu právu dítěte na vzdělávání v dané škole dočasné omezení jeho účasti odůvodňují, tj. kdy je skutečně ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví ostatních dětí a takové opatření je přiměřené. Ve školním řádu lze též zakotvit obdobné povinnosti zákonných zástupců (tj. povinnost sledovat zdraví dítěte a vyloučit ho ze vzdělávání v případě onemocnění), přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto povinností by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání dítěte ve smyslu ustanovení 35 odst. 1 písm. b) školského zákona. Vít BERKA Platby za pracovní neschopnost Od ledna příštího roku budou zaměstnavatelé svému zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti namísto dosavadních 21 dnů. Od začátku roku 2009 jsou zaměstnavatelé povinni podle zákoníku práce poskytovat zaměstnanci, který byl uznán práce neschopným, náhradu mzdy, a to za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti. Zaměstnavatelům byla proto snížena sazba pojistného na nemocenské pojištění z 3,3 procenta na 2,3 procenta. Od 1. ledna 2011 pak bylo dočasně prodlouženo období poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dnů, a to až do 31. prosince Od ledna 2014 ale začne platit původní právní úprava. Zaměstnanec, který bude uznán práce neschopným nebo mu bude nařízena karanténa až v roce 2014: bude mít nárok na nemocenské od okresní správy sociálního zabezpečení již od 15. dne trvání pracovní neschopnosti či karantény; v období prvních 14 dnů bude mít nárok na náhradu Změna vyhlášky Změna vyhlášky č. 317/2006 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním mzdy od zaměstnavatele; nadále platí, že zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a že za první tři pracovní dny (nejvýše však za 24 odpracovaných hodin) náhrada mzdy nenáleží. Při karanténě náleží náhrada mzdy od prvního pracovního dne. Pokud bude zaměstnanec uznán práce neschopným nebo mu bude nařízena karanténa ještě v roce 2013 a pracovní neschopnost či karanténa bude přecházet do roku 2014, musí zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy postaru, tedy v prvních 21 dnech jejího trvání. I když zaměstnanec bude uznán práce neschopným ode dne 31. prosince 2013, bude zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy až do 20. ledna 2014, pokud pracovní neschopnost zaměstnance bude tak dlouho trvat. čssz systému pedagogických pracovníků. Ve Sbírce zákonů České republiky částce 128, rozeslané dne 23. října 2013, je publikována vyhláška č. 329/2013, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Novela vyhlášky nabyla účinnosti 1. listopadu Podle důvodové zprávy k novelizaci vyhlášky jde o reakci na novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákonem č. 198/2012 Sb.), která zakotvila některá nová studia k získání kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků, jejichž rozsah a obsah je třeba podobně jako u ostatních studií zakotvit přímo ve vyhlášce. Novela zákona také rozšířila okruh realizátorů některých vzdělávacích programů (studium pedagogiky, studium pro asistenty pedagoga) a u některých z nich současně vypustila minimální délku trvání také tyto změny je třeba zohlednit ve vyhlášce číslo 317/2005 Sbírky. Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Nový projekt Pojďte se bát, s námi si i hrát stmeluje děti, rodiče i pracovníky naší mateřské školy Dobrá práce školky nebo školy je postavena především na vzájemné spolupráci učitelů, dětí a zároveň rodičů. O tom vědí své i v Mateřské škole Bruslička v Klášterci nad Ohří, kde každý rok pořádají mnoho akcí všichni dohromady. První projekt na stmelení kolektivu připravujeme vždy hned v září. V minulých letech jsme mívali například dra kyá dy. Pak jsme se rozhodli vymyslet zase něco nového, neokoukaného. Keltský svátek Z tohoto důvodu vznikl v loňském roce nový projekt Pojďte se bát, s námi si i hrát. Nechali jsme se maličko inspirovat Halloweenem, jehož předchůdcem je ale jeden o hodně starší keltský svátek. Měli jsme možnost sami poznat, jak taková oslava probíhá přímo v americké školce. Inspiraci jsme měli, vše další jsme ale vymýšleli už přímo pro naše děti a jejich rodiče. První ročník proběhl v loňském roce. Původně jsme mysleli, že jednotlivé soutěže umístíme do školní zahrady, ale sychravé počasí nám to neumožnilo, skončili jsme ve třídách. Tato změna byla nakonec výhrou. Všichni byli z prvního setkání s našimi strašidly doslova nadšení, a proto zcela samozřejmě letos následovalo pokračování. Výzdoba a strašidla Už předem jsme zvolili umístění soutěží do tříd, znamenalo to tedy připravit výzdobu. Do té se odvážně pustily děti se svými učitelkami. Stříhaly, lepily, vyráběly duchy, dýně. Další děti namotáváním vlny vytvářely černé kočky. Do přípravy výzdoby jsme ale už zapojili také rodiče. Zde se vytáhli především tatínkové, kteří doma připravili strašidla z nejrůznějších materiálů. Maminky pro změnu přemýšlely nad tím, čím přispějí ke společnému občerstvení. Všichni rodiče zároveň zajišťovali svým dětem masky. A pak přišel den D. Odpoledne před pátou hodinou, než přišli první rodiče se svými dětmi do školky, jsme ve třídách zhasli, zatáhli žaluzie, rozsvítili ve skleněných lahvích polepených barevnými papíry svíčky, připravila se naše strašidla a mohli jsme si začít hrát a zároveň se tak trochu i bát. Třídy s úkoly Děti v maskách postupně procházely jednotlivé vyzdobené třídy, kde plnily nejrůznější úkoly. Ve Třídě duchů překonávaly překážkovou dráhu stejně lehce jako duchové. Ve Třídě černých koček se zase protahovaly tunelem obdobně jako kočky dírou. Třída dýní pozvala všechny k malému sportovnímu výkonu děti se strefovaly míčkem do otvoru velké namalované dýně. Hodně zážitků si všichni odnášeli z Třídy čarodějnic, kde naše na slovo vzaté čarodějky připravovaly v kotlících své čarodějnické lektvary. Úkolem dětí bylo do každého sáhnout a zkusit říct, co nahmataly, samozřejmě dovnitř neviděly. Občas se děti bály, tak za ně disciplínu zvládl rodič, úkol musel být splněn. Ale je pravda, že i některé maminky sahaly do kotlíků velice opatrně. Nebylo se čemu divit, v jednom kotlíku se skrývala želatina, v dalším malí gumoví pavoučci, jinde chlupy. Za každý splněný úkol dostaly děti malou sladkost nebo jinou drobnost. Strašidelná procházka školkou končila v tělocvičně, kde už byl připraven velký rej masek. Ale to ještě nebylo vše. 7 Recepty na pomazánky Paní kuchařky připravily v tělocvičně pro návštěvníky malý rautík. Různé druhy celozrnného pečiva, pomazánek, které děláme pravidelně dětem ve školce. Všichni tu mohli najít pomazánku špenátovou, humrovou, sýrovou a další, vše krásně nazdobené. K tomu byl zároveň přiložen recept. Rodiče většinou nejdřív trochu nedůvěřovali, slyšeli jsme názory: To je z jáhel, to je z toho či z onoho, to přece nemůže být dobré. Ale když je děti přesvědčily, aby si vzali, okamžitě obrátili. Spousta maminek po ochutnání pak rychle opisovala recepty. Různé lahůdky přinesli i sami rodiče. Tatínek, který je kuchařem, nadělal například z lineckého těsta prstíky, dal do nich párky a polil to kečupem. Perfektně to ladilo s naší akcí. Maminky připravily jednohubky, napekly koláčky, perník. Jedna maminka dokonce nechala udělat u cukrářky pravé halloweenské cukrovíčko. A výsledek celého podvečera a vlastně i třítýdenní přípravy? Obrovská radost ze společné práce, nadšené děti a rodiče, ukázka prostor školky i umění našich kuchařek. Alena TUČÍMOVÁ Kontakt: Dagmar Megová MŠ Bruslička, Souběžná 205 Klášterec nad Ohří

8 8 Volno při narození dítěte Jaké pracovní volno máme poskytovat zaměstnanci podle platných předpisů při narození dítěte? Poskytování pracovního volna v tomto případě upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých ostatních překážek v práci. V příloze k tomuto vládnímu nařízení bod 6 se stanoví: Pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu: a) s náhradou mzdy nebo platu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět, b) bez náhrady mzdy nebo platu k účasti při porodu manželky (družky). Ve srovnání s úpravou platnou do 31. prosince 2006 zůstává zachováno dosavadní pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu podle písm. a). Navíc je nově upravena situace, kdy zaměstnanci vzniká právo na pracovní volno též k účasti při porodu manželky i (družky), v tomto případě však bez náhrady mzdy nebo platu. Může ředitel snížit úvazek? V pracovní smlouvě má zaměstnankyně uvedeno, že bude vykonávat pracovní činnosti v profesi učitelka speciální školy, vymezení úvazku zde není určeno. Může jí ředitel školy snížit úvazek i přes její nesouhlas? Zákoník práce připouští sjednání kratší pracovní doby a v 80 se k tomu stanoví: Kratší pracovní doba pod rozsah stanovený v 79 může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní době. Pokud zaměstnanec nemá v pracovní smlouvě (ani jiné smlouvě) žádné ujednání o délce pracovní doby a pracuje na plnou stanovenou týdenní pracovní dobu, je tato délka pracovní doby součástí sjednaných pracovních podmínek (součástí obsahu pracovního poměru) a změna může být provedena pouze postupem podle 40 odst. 1 zákoníku práce, kde je uvedeno: Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Za změnu pracovního poměru Má vrátit náhradu platu? Má zaměstnanec povinnost vrátit náhradu platu za dovolenou v případě, že dovolenou vyčerpá, avšak později vznikne situace, že na část dovolené ztratí právo? V případě, že zaměstnanec nejprve vyčerpá dovolenou nebo její část, avšak na tuto dovolenou (její část) následně ztratí právo nebo se považuje také jmenování na vedoucí pracovní místo podle 33 odst. 3, k němuž dojde po vzniku pracovního poměru. Bez souhlasu zaměstnance nemůže zaměstnavatel (ředitel školy) tomuto zaměstnanci snížit pracovní úvazek. mu právo na dovolenou vů- bec nevzniklo, protože zaměstnavatel určil její čerpání ještě před splněním podmínek, má zaměstnanec povinnost vyplacenou náhradu platu vrátit. Této povin- nosti odpovídá oprávnění zaměstnavatele neprávem vyplacenou náhradu platu srazit z příjmu ( 147 odst. 1 písm. c) zákoníku práce). Jestliže byla dovolená v těchto případech čerpána, nejedná se o neomluvenou nepřítomnost v práci, ač- koliv zaměstnanec doda- tečně ztratí právo na ná- hradu platu, protože mu nástup na dovo- lenou byl zaměstnavatelem určen v souladu se zákonem. Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA Dopřejte si misku přebraného tisku Zbytečně se otálí s odesláním seznamu nově navržených profesorů vládě a prezidentovi ke jmenování, žaluje Česká pozice. MŠMT se brání, že čeká, až bude víc navržených, aby bylo naplněno Karolinum. Jestli jde jen o to, pozvěte na úvod třeba Tomáše Kluse. Pod názvem Přeplněné třídy odvysílala ČT 1 reportáž o kolegyni, která učí 30 dětí! Nás bylo 31 celých osm let a v televizi jsme byli, akorát když k nám přijela Marie Kabrhelová. Dvě muslimky, Zelmina a Nasra, ukončily studium na SZdrŠ v Praze, protože jim nebylo povoleno nosit šátek. Ředitelka obvinění z diskriminace odmítá. Islámské předpisy tu proti školnímu řádu nikdo neprosadí. Nasra! (Ani Zelmina.) Podle prvních údajů by rezort školství mohl v nové vládě připadnout hnutí ANO. ČT 24 to uvedla v příspěvku nazvaném: Kdo obsadí ministerstva? Já tedy pevně doufám, že to nebude UOOZ. MEDIÁLNÍ VÝVAR Ředitel PORG Václav Klaus ml. vydal Matematiku pro trojkaře. Z marketingového hlediska je to výborný tah důležité je zvolit největší cílovku. Matematika pro jedničkáře by akorát hnila ve skladech. V USA přibývá soukromých škol, kde se s dětmi nemazlí, píší LN. Vojenský dril, zupách móresy. Američané ryčí blahem a platí za to jak mourovatí. Kázeň je sexy. Feřte nefeřte. Za téměř 50 let existence Střední školy obchodu, řemesel a služeb v Žamberku do oboru instalatér letos poprvé nastoupily dvě dívky, píše Chrudimský deník. Tyhle holky rozhodně nezpanikaří, až jim praskne voda. Zvýšit zájem dětí o technické obory se snaží v ZŠ ve Mšeci; za peníze z EU tu vybavili dílny a zavedli technickou výchovu. Některé děti díky ní prý dokonce přehodnocují budoucí povolání. Chápu, já se z pracáku taky vždycky vracel s předsevzetím začít se pořádně učit. Petr KUKAL

Návrhy změn dvou vyhlášek,

Návrhy změn dvou vyhlášek, TÝDENÍK 38 4. PROSINCE 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Bude se pokračovat v testování žáků základních škol?... 3 Školská tripartita o novelách zákonů... 4 Výuka fyziky pomocí nových informačních

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 8. dubna TÝDENÍK 14 10. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 8. dubna TÝDENÍK 14 10. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 14 10. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Budete upravovat své ŠVP? Víme, kde najdete pomoc... 3 Jak by se měli stravovat školáci... 5 Cestování s blechou naučilo naše žáky spolupracovat...

Více

Týdeník Školství je mediálním

Týdeník Školství je mediálním TÝDENÍK 30 9. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chudoba se nikomu nevyhýbá. Hrozí i českým dětem?... 3 Virtuální škola, kde se kdokoli může naučit cokoli... 5 Ředitelé škol mají nárok na odstupné.

Více

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 7 16. ÚNORA 2011 XIX. ROČNÍK Kariérní řád za tři roky... 3 Pevný jazykový základ dětem vydrží celý život... 5 Učitelé si prohlédli jaderný reaktor... 7 Důchodová reforma

Více

To, že naše školství je dlouhodobě

To, že naše školství je dlouhodobě TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 15 16. DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK Mateřské školy v kolotoči rozpisu rozpočtu... 3 Učíte a nejste na Facebooku? Možná děláte chybu... 5 Ajaxův zápisník ve školách Karlovarského

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. června TÝDENÍK 24 18. ČERVNA 2014 XXII. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. června TÝDENÍK 24 18. ČERVNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 24 18. ČERVNA 2014 XXII. ROČNÍK Poznat jiné země i jejich vzdělávací systémy nikdy neuškodí... 3 Stojí vůbec žáci o dokonalého kantora?... 5 Týden dětské radosti v mateřské

Více

Rizik II. důchodového pilíře

Rizik II. důchodového pilíře TÝDENÍK 23 12. ČERVNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: O čem vlastně známky vypovídají? Jak k vysvědčení přistupují v zahraničí?...3 Komu jsou určeny přípravné třídy základní školy...6 Žák speciální

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Co ukazuje letošní rozpočet pro regionální školství... 3 Učitelé vypracovávají digitální prezentace se zoufalou kvalitou... 5 Výměna zkušeností

Více

Krácení investic do vzdělávání

Krácení investic do vzdělávání TÝDENÍK 3 21. LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů.

Více

Toto vládní prohlášení nebylo. Jak to letos bude s platy učitelů a ostatních pracovníků škol? V tomto čísle najdete: Krátce... 21.

Toto vládní prohlášení nebylo. Jak to letos bude s platy učitelů a ostatních pracovníků škol? V tomto čísle najdete: Krátce... 21. TÝDENÍK 3 23. LEDNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Pomůže technickým oborům nový projekt ministerstva školství?... 3 Zápisy do 1. ročníků a odklady školní docházky... 5 Projekt Pět divů našeho

Více

Školské odbory: Situaci nemůžeme podceňovat

Školské odbory: Situaci nemůžeme podceňovat TÝDENÍK 27 12. ZÁŘÍ 2012 XX. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Vládní návrh úpravy státní maturity... 3 Jak naučit děti správně psát?... 5 Projekt Multikulturalita očima dětí... 7 FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Rozvážně

Více

Do Prahy se svými příznivci

Do Prahy se svými příznivci TÝDENÍK 13 2. DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Blýská se v technickém vzdělávání na lepší časy?... 3 Neobsazené základny EXOD 2014... 4 Tam, kde si umějí vybrat inovativní metody výuky... 7 Krátce...

Více

Letošní finalisté spolu s ministrem školství a dosavadní Zlatou Ámoskou.

Letošní finalisté spolu s ministrem školství a dosavadní Zlatou Ámoskou. TÝDENÍK 11 19. BŘEZNA 2014 XXII. ROČNÍK Ámos Sympaťák 2014 Zvolte Ámose Sympaťáka! Hlasovat můžete od 21. do 28. března 2014 do 12:00 hodin. Svůj hlas posílejte pomocí SMS ve tvaru AMOS mezera 1 až 6 (například

Více

Zvláštňák versus obyčejný žák? V tomto čísle najdete: Krátce... 9. května TÝDENÍK 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK

Zvláštňák versus obyčejný žák? V tomto čísle najdete: Krátce... 9. května TÝDENÍK 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK Speciální školy: Místo uznání nařčení?... 3 Vesnická malotřídka, nebo raději městská škola s dojížděním?... 5 Bubnováním ke stmelování třídních

Více

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 2 13. LEDNA 2010 XVIII. ROČNÍK Alergií trpí téměř každý třetí školák... 5 Zahraniční stáže otevírají žákům cestu do světa... 7 Dopřejte si misku přebraného tisku... 8 FOTO:

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle vyjde přehled základen EXOD 2014. Kdo si oblíbil tuto formu prázdninové rekreace, nebo ten, kdo ji chce teprve vyzkoušet, má možnost

Více

Odměňování mladých učitelů je spíše v rovině symbolické než reálné. ÁMOS Sympaťák. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK. AMOS mezera číslo soutěžícího,

Odměňování mladých učitelů je spíše v rovině symbolické než reálné. ÁMOS Sympaťák. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK. AMOS mezera číslo soutěžícího, TÝDENÍK 10 12. BŘEZNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Dostanou mladí učitelé přidáno?... 3 Církevní školy nejsou jen pro věřící... 5 Projekt Šťastné dítě... 7 Odměňování mladých učitelů je spíše

Více

Regionální školství jsem si vytkl jako svoji prioritu, říká nový ministr školství Josef DOBEŠ. V tomto čísle najdete: Krátce... 30.

Regionální školství jsem si vytkl jako svoji prioritu, říká nový ministr školství Josef DOBEŠ. V tomto čísle najdete: Krátce... 30. TÝDENÍK V tomto čísle najdete: Jak se tedy Vaše priorita regionální školství, pane ministře, projeví v životě učitelů, konkrétně v jejich platech? Při financování regionálního školství se musíme nejprve

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... TÝDENÍK 17 30. DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... TÝDENÍK 17 30. DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 17 30. DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK Jednotné přijímací zkoušky?... 2 Problémy ve vztazích v kolektivu třídy pomohou vyřešit koně... 5 Při činnostní výuce zažívají všichni žáci

Více

Shromáždili jsme všechny

Shromáždili jsme všechny TÝDENÍK 29 2. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Absolventi VOŠ mají na trhu práce lepší uplatnění... 3 Učitelé a rodiče spolupráce, či boj?... 5 Školy si vybraly státy Evropy a uspořádaly Evropský

Více

28 21. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK

28 21. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Zpráva OECD: Česko zaostává ve výdajích na školství STRANA 3 Jak je to u nás s platy zaměstnanců škol a školských zařízení STRANA 5 Člověk by měl vědět, jak se chovat v případě ohrožení STRANA 7 28 21.

Více

25 2. ZÁŘÍ 2009 XVII. ROČNÍK

25 2. ZÁŘÍ 2009 XVII. ROČNÍK TÝDENÍK 25 2. ZÁŘÍ 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Co přinese nový školní rok... 3 Školy mohou letos ušetřit stovky milionů korun... 4 Strážníci učili žáky, jak se chovat v ožehavých situacích...

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 To je tvar SMS zprávy, kterou můžete rozhodnout o tom, kdo v letošním roce získá titul Ámos Sympaťák (například AMOS 1). Finalisty ankety Zlatý Ámos najdete na straně

Více

Podle školského zákona. Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí. V tomto čísle najdete: Krátce... 13.

Podle školského zákona. Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí. V tomto čísle najdete: Krátce... 13. TÝDENÍK V tomto čísle najdete: Podle školského zákona musí všechny školy respektovat zásadu rovného přístupu ke vzdělávání a zohledňovat vzdělávací potřeby dětí. Jednotlivé paragrafy školského zákona sice

Více

Porcování medvěda na školský způsob

Porcování medvěda na školský způsob TÝDENÍK 38 3. PROSINCE 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: První velká novelizace školského zákona... 3 Taháky podvod, nebo příprava na zkoušení?... 5 Školní projekt odhalil problémy, které trápí obyvatele

Více

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 16 20. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Asociace ZUŠ podporuje petici... 4 Soutěž pro mladé učně ukázala, že máme schopné řemeslníky... 5 Africké bubnování ve škole naše žáky nadchlo...

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

Krátce... V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 38 2. PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK

Krátce... V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 38 2. PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK TÝDENÍK 38 2. PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Pevný rozvrh hodin... 3 Školní bufety spokojenost i nevraživost... 5 Inspirace pro výuku fyziky... 7 1. prosince Ve Výboru pro vzdělání,

Více