Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace"

Transkript

1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 826/7, Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vážené kolegyně a kolegové, Tomáš Baťa: Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to zatím neumíš. v novém školním roce máte určeny své cíle a hodnoty, které prosazujete, a připravujete plány osobního rozvoje. Kde jinde než především ve školách můžeme očekávat, že lidé rozumí nutnosti stále zlepšovat své dovednosti a znalosti. Stejně jako se odlišují školy, tak se liší i jednotliví učitelé a jejich potřeby. Proto se snažíme, aby naše nabídka byla různorodá: chcete zlepšit komunikaci s rodiči nebo se soustředíte na rozvoj kritického myšlení žáků? Budete pracovat s novými technologiemi ve výuce nebo považujete v současné době za nejdůležitější pomáhat některým svým žákům tzv. ohroženým dětem? Na jednotlivých pracovištích ve Frýdku-Místku, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě naše týmy přichystaly prezenční programy (osobní setkávání nejen s lektorem ale i s ostatními učiteli má své nezastupitelné místo) i programy kombinované s e-learningem či on-line kurzy (u témat, kde je tato forma efektivní). Významnou součástí naší nabídky jsou studia ke splnění kvalifikačních či dalších kvalifikačních předpokladů. Jistě se shodneme, že jeden den vzdělávání neudělá zázraky, protože stále platí, že hodnotu má jen systematická práce, trpělivé převádění získaných znalostí do praxe i vzájemné sdílení zkušeností. Věříme, že i krátký seminář může nastartovat potřebnou změnu, podporujeme však vzdělávaní dlouhodobější, využívající buď akce s větším počtem hodin, nebo kombinaci kratších seminářů s podobným tématem. S výběrem Vám rádi pomůžeme obraťte se na pracovnice DVPP na jednotlivých pobočkách, vedoucí útvarů či jiné naše zaměstnance. Těšíme se na Vaše názory, nápady a připomínky, které nám pomáhají připravovat akce užitečné i zajímavé. Ing. Václava Brusová, vedoucí útvaru DVPP a tým spolupracovníků Nabídku z Katalogu dále upřesňujeme a rozšiřujeme v průběhu celého období. Informace pro Vás jsou připraveny: Aktuální nabídka kurzů s možností vyhledávání Měsíčně aktualizované Informátory Elektronická verze Katalogu 1

2 OBSAH KONTAKTY... 3 A Doporučujeme výběr z nabídky DVPP... 4 B H-mat C Metodika řízení škol D Kvalifikační a specializační studia E Projekty Evropského sociálního fondu REALIZOVANÉ PROJEKTY ESF Projekt Obec21 reg. č. CZ.1.07/3.1.00/ Projekt RESTART reg. CZ.1.07/1.3.00/ PROJEKTY ESF - UDRŽITELNOST Projekt Podpora poradců pro implementaci kurikulární reformy EduČas Efektivní management škol EMA Informatorium školy mateřské Integrace na druhou Škola pro život Projekty Perspektiva 2010 a Elektronická školička Dialog bez bariér Projekt Facility management v efektivní organizaci F Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT počítač na Vaší straně Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle 9 vyhl. 317/2005 Sb Kurzy zaměřené na používání dotykových zařízení Kurzy Google řešení a online aplikace ve výuce Nabídka kurzů pro mateřské školy a první stupeň základní školy Kurzy výchozích dovedností učitele v oblasti ICT Akreditované kurzy Microsoft Katalog vzdělávacích akcí Rovnost příležitostí ve vzdělávání Udržitelný rozvoj Klíčové kompetence učitele Efektivní řízení škol Jazyková komunikace Zkvalitnění a modernizace vzdělávání Oborové činnosti Jak se na akce přihlašovat? Co a jak vyplnit? Fakturace a stornovací podmínky Přihláška (volně vložená) 2

3 KONTAKTY Vedení organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, příspěvková organizace Štefánikova 826/7, Nový Jičín, PSČ tel.: , fax - záznamník: , Ředitel Vedoucí útvaru DVPP PaedDr. Petr Habrnál tel.: Ing. Václava Brusová tel.: mob.: Samostatná referentka Marcela Moravčíková DVPP tel.: Vedoucí útvaru Mgr. Blanka Kozáková řízení projektů a rozvojových tel.: programů ICT Obsahový koordinátor Ing. Pavlína Hladíková DVPP v oblasti ICT tel.: Odloučená pracoviště (číslice 1, 2, 5 a 6 označuje organizátora vzdělávací akce, je vždy první číslicí u čísla akce, např organizuje pracoviště Ostrava) 1 KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín, PSČ Pracovnice DVPP Mgr. Ilona Fiurášková, , Bronislava Raníková, KVIC, odloučené pracoviště Frýdek-Místek, 28. října 1639, Frýdek-Místek, PSČ Pracovnice DVPP Karin Šebestová, , Gabriela Zlá, a 5 KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20, Opava, PSČ Pracovnice DVPP Mgr. Eva Krzywoňová, tel , Marcela Kupková, tel.: , a 6 KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava, PSČ Pracovnice DVPP Mgr. Monika Slobodníková, , Eva Šafarčíková, tel Bc. Tereza Fojtíková,

4 A DOPORUČUJEME VÝBĚR Z NABÍDKY DVPP Ohrožené děti nejen pro výchovné poradce Máte ve své škole žáky, se kterými si nevíte rady? Možná patří mezi tzv. ohrožené děti : pocházejí z dysfunkčních rodin, z rodin s nízkou socioekonomickou úrovní, s rizikovými projevy chování apod. Je těžké porozumět jejich potřebám, jejich chování. Potřebujete více informací a praktických rad nejen pro to, co můžete sami udělat, ale taky s kým se můžete poradit, na koho se obrátit. Připravili jsme pro vás řadu 4 seminářů lektorky Mgr. Moniky Fojtáchové, která má za sebou zkušenosti pedagoga i člověka, který pracoval v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Jejím cílem je pomoci vám i dětem. Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí Číslo akce Určeno učitelům ZŠ a SŠ, metodikům prevence, výchovným poradcům Obsah Na semináři se setkáte s lektorkou, která si uvědomuje, jak je obtížné a přitom velmi důležité zachytit co nejdříve signály, které mohou znamenat, že váš žák patří mezi ohrožené děti. Pokud je umíte zaznamenat a rozumíte složitosti problému, pak se můžete včas obrátit na příslušná místa odborné pomoci a přispět k řešení. Prostřednictvím práce s kazuistikami, modelovými situacemi, analýzou situací ze školního prostředí, prací ve skupinách i praktickým nácvikem zvýšíte své kompetence v oblasti detekce ohrožených dětí. Získáte náhled na situaci i z pozice dítěte a jeho rodiny. Vyzkoušíte si základní způsoby posuzování situace ohroženého dítěte a jeho rodinného prostředí, které je v možnostech školy. Seznámíte se s projevy chování ohroženého dítěte i rodinných příslušníků. Na tento seminář bude navazovat další, který se bude věnovat právní úpravě práce s ohroženými dětmi, jejich monitorování a možnostem odborné pomoci. Témata Definice pojmu ohrožené dítě Potřeby dítěte a jejich naplňování v rodině Termín od 8:30 do 14:30 h (7 h) Místo KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Moravská Ostrava Lektor Mgr. Monika Fojtáchová 690 Kč Přihlášky tel.: Ohrožené dítě právní úprava a odborná pomoc Číslo akce Určeno učitelům ZŠ a SŠ, metodikům prevence, výchovným poradcům Obsah Seminář umožní pedagogům, metodikům prevence a výchovným poradcům lépe se orientovat v problematice právní úpravy, monitorování a odborné pomoci, která je určena ohroženým dětem. Účastníci se dozvědí, jak mohou ve své pedagogické praxi pomoci těmto dětem jaké jsou jejich povinnosti i možnosti. Získají aktuální informace a celkový pohled na tuto problematiku a to jim umožní efektivněji se zapojit do systému ochrany dětí v rámci své profese. Termín od 8:30 do 14:00 h (6 h) Místo KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Moravská Ostrava Lektor Mgr. Monika Fojtáchová 690 Kč Přihlášky tel.: Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí Číslo akce Určeno učitelům ZŠ a SŠ, metodikům prevence, výchovným poradcům Obsah Jako pedagogové, metodici prevence či výchovní poradci se setkáváte s ohroženými dětmi a jejich rodinami, dysfunkčními nebo sociálně znevýhodněnými. Na semináři se můžete poradit 4

5 o svých problémech s lektorkou, která má zkušenosti ze své praxe jako pedagog i jako vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Seznámí vás s činností SPOD obecně i ve vztahu ke školnímu prostředí. Získáte aktuální informace, seznámíte se s modelovými situacemi a praktickými informacemi z tématu poradenství, prevence, spolupráce školy a SPOD i dalších institucí, záškoláctví i rodičovské odpovědnosti. Témata Zákon o sociálně-právní ochraně dětí Preventivní a multidisciplinární péče o ohrožené děti (a jejich rodiny) Záškoláctví nejen z pohledu SPOD Rodičovská odpovědnost Termín od 9:00 do 14:45 h (7 h) Místo KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín Lektor Mgr. Monika Fojtáchová 790 Kč Přihlášky tel.: Dítě v náhradní rodině v kontextu školního prostředí Číslo akce Určeno učitelům MŠ, ZŠ a SŠ, speciálním pedagogům, metodikům prevence, výchovným poradcům, vychovatelům školních družin Obsah V současné době se pedagogové stále častěji setkávají ve škole s dítětem, které žije v náhradní rodině. Vzdělávací program reflektuje situaci ve školách a má za cíl seznámit účastníky seznámit pedagogy s terminologií, základními principy a legislativním ukotvení náhradní rodinné péče (NRP). Důraz je kladen na odpovědnost pedagogů a vychovatelů pracujícími s dětmi v NRP při naplňování základních psychických, emocionálních a sociálních potřeb dětí v prostředí školy. Děti v NRP potřebují citlivý výchovný přístup pedagoga, který reflektuje jeho životní příběh a mnohdy traumata, která dítě prožilo. Pedagogové si prakticky vyzkouší techniky, u kterých je kladen důraz na prožitek. Aktivizační metody a prožitkové techniky jsou vedeny tak, aby se mohl pedagog co nejvíce přiblížit prožívání a chování dítěte v NRP, jeho vývojovým potřebám. Pedagog se během prožitkových technik podívá na situaci očima dítěte, mimo to získá náhled na možné situace v rodině, lépe se zorientuje v triádě dítě, rodič vlastní i nevlastní a pedagog. Praktickým nácvikem pedagogové posílí svoji kompetenci včasné detekce ohroženého dítěte. Při práci ve skupinách budou pedagogové sdílet své zkušenosti z praxe a prožitkových cvičení a také budou navrhovat možnosti řešení situace dítěte. Seminář je organizován ve dvou dnech po 5 vyučovacích hodinách. Termín od 8:30 do 13:00 h 1. část od 8:30 do 13:00 h 2. část Místo KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Moravská Ostrava Lektor Mgr. Monika Fojtáchová, MgA. Andrej Vyoral, ArtD Kč Přihlášky tel.: Další nabízené dva semináře jsou nejen teoretické, ale zahrnují především nácvik, sebezkušenost, konkrétní návody. V bezpečném prostředí s malým počtem účastníků a s lektorkou Mgr. Karlou Maříkovou (terapeutka, poradkyně, s praxí učitelky, preventistky rizikových jevů, metodičky). Jednejme s rodiči kompetentně Číslo akce Určeno učitelům ZŠ a SŠ, metodikům prevence, výchovným poradcům, ředitelům i jejich zástupcům Obsah Do školy nechodí jenom žáci. Přicházejí sem i jejich rodiče - na třídní schůzky, na pozvání výchovného poradce, na žádost ředitele nebo také proto, že sami potřebují něco projednat. A není neobvyklé, že se tito rodiče nedostavují vždy dobře naladěni, klidní a vstřícní. V takovém případě se může stát jednání s nimi prubířským kamenem učitelovy komunikační kompetence a profesionality. 5

6 Jak si v takových situacích zachovat chladnou hlavu, jak zvládnout vlastní emoce, jak udržet průběh setkání ve věcné a konstruktivní rovině, jak otevírat, vést a uzavírat rozhovor zdravě sebejistě a na profesionální úrovni - to je obsahem tohoto semináře. Nejen teorie, ale především nácvik, sebezkušenost v bezpečném prostředí pro malý počet účastníků. Termín od 8:30 do 15:30 h (8 h) Místo KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Moravská Ostrava Lektor Mgr. Karla Maříková (lektorka se zkušenostmi učitelky, terapeutky, poradkyně, preventistky) 900 Kč Přihlášky tel.: Hodnotící a motivační rozhovor - profesionální nástroj manažera Číslo akce Určeno vedoucím pedagogickým pracovníkům Obsah Zkušení ředitelé škol vědí, že profesionálně vedený hodnotící a motivační rozhovor je součástí kompetence každého dobrého manažera. V praxi si ovšem nemusí být vždy jisti, jak na to, a proto v dostatečné míře nevyužívají tento užitečný nástroj, který jim může ušetřit mnoho času a energie. V nabízeném intenzivním tréninkovém programu je možno naučit se základním principům profesionálního rozhovoru pod vedením erudovaných lektorek během jediného setkání. Ředitelé škol a vedoucí pracovníci získají návod, jak postupovat, nač se ptát, čeho se vyvarovat, které jednoduché a přitom účinné techniky používat. Důraz bude kladen na trénink, díky němuž získají účastníci kurzu větší sebejistotu, emocionální stabilitu a profesní kompetenci. Vzájemně se doplňující pracovní techniky a postupy dvou zkušených lektorek jsou zárukou toho, že čas strávený na semináři bude nabit dělnou atmosférou a využit od první do poslední minuty. Termín od 8:30 do 15:30 h (8 h) Místo KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Moravská Ostrava Lektor Mgr. Karla Maříková, Mgr. Bc. Darina Daňková Kč Přihlášky tel.: Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce Jsou podporovány vzdělávací programy akreditované MŠMT. Již podruhé v letošním roce Vám nabízíme kvalitní a ověřený program, který Vás vybaví dovednostmi k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči. Účastníci minulých termínů byli s tímto kurzem velmi spokojeni a se získanými poznatky a dovednostmi dále pracují. Kurz je akreditován MŠMT a odpovídá požadavkům Rozvojového programu. Logopedická prevence Číslo akce Určeno učitelům MŠ a I. st. ZŠ Obsah Vzdělávací program Vám nabízí základní informace o řeči a jejím vývoji, vybaví Vás dovednostmi k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči a dále znalostmi o volbě vhodných pedagogických přístupů k dětem s poruchami komunikace, povědomím o pěstování kultury mluvního projevu i o tvorbě inkluzivního prostředí třídy. Účastník na závěr kurzu zpracuje případovou studii týkající se konkrétního dítěte o rozsahu minimálně 2 normostrany a celý kurz ukončí ústní zkouškou. Rozsah 80 h (z toho 10 h praxe u logopeda a v MŠ a 6 h e-learningu) 6

7 Termíny 4 x 2 dny, vždy pátek a sobota od 8:30 do 16:30 první modul 9. a 10. října 2015 druhý modul 16. a 17. října 2015 třetí modul 6. a 7. listopadu 2015 čtvrtý modul 27. a 28. listopadu 2015 Místo Frýdek-Místek, 28. října 1639, učebna KVIC Lektorky Mgr. Milena Dvořáková, Mgr. Kateřina Kunzová, Mgr. Jarmila Rakusová Kč Přihlášky na adresu tel.: Mluvím Mluvíš Mluvíme aneb trénink efektivní komunikace Určeno učitelům, vychovatelům, asistentům pedagoga Lektor PhDr. Hana Petráková Obsah Tréninkový program je zaměřený na získání efektivních způsobů komunikace, ve kterém získáte sebevědomí a naučíte se zdravě a přiměřeně prosadit tak, abyste byli úspěšní v dosahování svých cílů. Naučíte se účinně bránit manipulaci - takže nebudete jednat na úkor druhých, ale také nedovolíte jiným jednat na Váš účet, čímž se Vám otevře cesta k lepším vztahům s druhými lidmi. Pokud jste spíše pasivnější, naučíte se, jak lépe obhájit svá práva a dosahovat cílů, získáte pocit vlastní sebeúcty a druzí lidé Vás budou více respektovat. Pokud jednáte spíše agresivněji, naučíte se, jak se stát příjemnějšími v přesvědčování druhých o svých názorech a jak dosahovat svých cílů bez zbytečné agrese. Budete umět obhájit svá práva, budete si sami sebe více vážit, proto budete lépe zvládat kritiku (ať již pravdivou, či nepravdivou, nebo dokonce i útočnou a nevhodně podanou); budete umět říkat Ne bez pocitů viny a budete umět přijímat i vyjadřovat své kladné pocity bez pocitů trapnosti a studu. Budete vědět, jak s druhými vyjít a ne "vyběhnout" a jak se vyhnout "schodišťovému efektu" (ta pravá slova mě napadají až na schodech, když odcházím). Rozsah 25 h Kč Počet účastníků max. 12 Číslo akce Termín Místo konání od 10:00 do 18: od 09:00 do 18: od 09:00 do 17: od 09:00 do 16:00 (vždy s polední relaxační pauzou 1,5 2 h) KVIC Nový Jičín Štefánikova 826/7, Nový Jičín Bližší informace Mgr. Ilona Fiurášková tel.: Přihlášky Bronislava Raníková tel.: Metodické vedení pro asistenta pedagoga Určeno Lektor Obsah Minikonference žák s kombinovaným postižením Rozsah Počet účastníků max Kč asistentům pedagoga a spolupracujícím učitelům 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ tým lektorů Cílem akce je metodická pomoc asistentům pedagoga a spolupracujícím učitelům při práci s dětmi v základních a speciálních školách. V rámci workshopu se seznámíte s efektivními formami a metodami práce, s prezentacemi a ukázkami metodických a didaktických materiálů, kompenzačních pomůcek. Dojde ke sdílení vlastních zkušeností, příkladů dobré praxe absolvováním náslechové hodiny s rozborem a možností individuálních konzultací s lektory SPC. 8 h 7

8 Přihlášky tel.: Číslo akce Termín Místo konání (7:00 až 15:00 h) ZŠ Ostrava, Těšínská 98 Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU pro výchovné poradce ZŠ - v Opavě a v Krnově Určeno výchovným poradcům ZŠ Prezentují přihlášené střední školy Obsah Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU pro výchovné poradce ZŠ. Rozsah 6 h Počet účastníků 50 0 Kč Přihlášky tel.: Číslo akce Termín Místo konání (8:30 až 13:30 h) KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava (8:30 až 13:30 h) Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov, p. o. Sborovny jsou akce pro celé pedagogické sbory všech typů škol i školských zařízení. Sborovny pro vás připraví kolegyně z kterékoli pobočky Frýdku-Místku, Nového Jičína, Ostravy i Opavy. Můžete vybírat ze vzdělávacích programů, které máme v nabídce, je možné zorganizovat krátkodobé i dlouhodobé akce. Najdeme termín podle možností lektorů i Vašich přání. je vytvořena na základě individuálního kalkulačního listu. Jako příklady nabízíme: Konflikty a jejich řešení ve školní praxi (6 h) PaedDr. Věra Facová Pro ZŠ a střední školy Seminář je zaměřen na modely jednání s konfliktními žáky. Na semináři získáte praktické rady ke zvládání konkrétních situací. Seznámíte se s efektivními nástroji jak zvládat zátěžové a konfliktní situace se žáky. Seminář je veden interaktivně, jsou využívány modelové situace a řešení konkrétních potíží v komunikaci se žáky nebo s jejich rodinnými příslušníky. Práce s diferencovanou třídou (4 h) Mgr. Lenka Ondráčková nebo Mgr. Michaela Hanková, Mgr. Pavla Šoltésová, Mgr. Iveta Matoušková Pro ZŠ a nižší ročníky víceletých G Na semináři se zaměříme na práci s diferencovanou třídou školy - typy žáků, identifikaci problematických skupin (žáci se SVP, mimořádně nadaní, žáci s lehkým mentálním postižením apod.), jejich potřeby a projevy ve vyučování, specifika práce s jednotlivými typy žáků. Budeme se zabývat organizací vyučování v diferencované třídě, představíme učební pomůcky a další podpůrné materiály, ukážeme práci s kartičkami s diferencovanými úkoly, metody a formy práce v diferencované třídě (příklady dobré praxe využitelné v různých předmětech), jak motivovat žáky k diferencované práci a jak práci hodnotit, jaká je role asistenta pedagoga při diferencovaném vyučování. 8

9 Třídní klima, jak ho utvářet, jak s ním pracovat a jak ho zjišťovat (6 h) Mgr. Robert Čapek, Ph.D. Pro ZŠ a střední školy Na semináři získáte poznatky a zkušenosti s posilováním pozitivního klimatu ve školní třídě, jeho měřením, s analyzováním a interpretací výsledků. Poznáte několik způsobů, jak klima změřit a jak využít i různé techniky sociometrie. Získáte praktické náměty do své praxe. Účinné kroky při výchově dětí s poruchami chování (4 h) Mgr. Petra Večerková Pro MŠ, ZŠ a školní družiny, speciální školy Seznamte se s pedagogickými a terapeutickými postupy, které jsou užitečné při práci s dětmi neposednými, drzými, agresivními a nerespektujícími autority, ani běžná pravidla. Na semináři rovněž zazní doporučení, která jsou vhodná pro efektivní komunikaci nejen s dětmi, ale i mezi dospělými. Metody práce se skupinou (8 h) Mgr. Petra Večerková Pro II. st. ZŠ Seznámíte se s postupy, přístupy, technikami a metodami pro práci se skupinami žáků a studentů. Posílíte své kompetence pro zvládání řešení problémů ve skupině jiným a novým způsobem. Zvýšíte si schopnosti nastartovat pozitivní sociální procesy mezi dětmi a mládeží. Prakticky si představíte a nacvičíte ukázky skupinových programů sociální prevence a metody práce s výchovnou skupinou se zaměřením na rozvíjení klíčových kompetencí žáků v oblasti personální, sociální a řešení problémů. Téma: komunikace, empatie, sociální tolerance, konflikt, agrese, šikana. Efektivní komunikace ve škole i doma (4 h) PhDr. Nora Gavendová Pro ZŠ a školní družiny, gymnázia a ostatní střední školy Seznamte se s principy efektivní komunikace s dětmi i dospělými. Je rozdělen na tyto didaktické bloky: komunikace verbální, komunikace neverbální, asertivní chování a techniky asertivity, jak přijmout a vyjádřit kritiku, specifika komunikace s dětmi a jejich rodiči. Jednotlivé bloky jsou prokládány praktickým nácvikem a modelováním problémových situací v interpersonální komunikaci. Informace nabyté v semináři mají přesah i do komunikace v osobním životě účastníků. Krizová intervence jako nástroj v rukou pedagoga (8 h) PhDr. Nora Gavendová Pro MŠ, ZŠ a školní družiny, gymnázia a ostatní střední školy Na semináři se zorientujete v problematice krizové intervence a naučíte se, jak efektivně zvládat krizové situace ve školských podmínkách. Na modelových situacích, které se skutečně staly, a na způsobech reagování pedagogů budou vymezeny hlavní zásady přístupu pedagogů. Získáte základní dovednosti v postupech při výskytu krize. Modely problémového chování žáků a možnosti řešení (8 h) Mgr. Renata Abrahamová Pro ZŠ Lektorka představí různé pohledy na problémové chování žáků v ZŠ pohled psychologa a speciálního pedagoga. Budou zopakovány v krátkosti nejčastější formy poruch chování školního věku /emoční poruchy, rodinně podmíněné poruchy chování, neurotické rysy, záškoláctví, lhaní, nekázeň, vulgarismy, podvody, agrese/. Formou workshopu si vyzkoušíte řešit modelové situace problémového chování. Obsahem budou i náměty na skupinovou i individuální reedukační činnost u dětí se specifickými poruchami chování. 9

10 B H-MAT Spolupracujeme úzce se společností H-mat, o.p.s., Prof. Hejného Semináře matematiky Prof. Hejného Určeno Cíl a obsah Rozsah Počet osob Kč učitelům MŠ, 1. st. ZŠ H-mat čele s Prof. Milanem Hejným představuje zcela jiný přístup výuky matematiky. Děti objevuji matematiku samy a baví je to. Tato metoda vede k oblibě matematiky, k pochopení souvislostí okolo nás a k rozvoji logického myšlení. Nabízíme Vám příležitost, aby Vaši pedagogové absolvovali semináře ve Frýdku-Místku, Novém Jičíně, Ostravě a Opavě. Semináře se snažíme připravit podle požadavků Vás pedagogů. Absolventi získají osvědčení s platnou akreditaci společnosti H-mat, o.p.s. V tabulce níže jsou uvedena témata seminářů, která nabízíme do listopadu 2015 na všech našich pracovištích. Můžete se přihlásit na kterékoli z nich. 4 h Termín Číslo akce Čas Místo konání Téma Lektor :00 17: :00 18:15 KVIC OP Frýdek- Místek KVIC OP Frýdek- Místek Geometrie 2D geoboard, čtvercová síť Linky (cyklotrasa, autobusové linky), Biland RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D. Mgr. Pavlína Placzková :00 17:15 KVIC OP Frýdek- Místek Metoda Hejného v MŠ 1. díl Mgr. Vladislava Bednářová :00 17:15 KVIC OP Frýdek- Místek Metoda Hejného v MŠ 2. díl Mgr. Vladislava Bednářová :00 17:15 SPgŠ a SZŠ Krnov :00 18:15 SPgŠ a SZŠ Krnov :00 17:15 SPgŠ a SZŠ Krnov :00 17:15 KVIC Nový Jičín :00 17:15 KVIC Nový Jičín :00 18:15 KVIC Nový Jičín :00 17:15 KVIC Nový Jičín Základy Hejného vyučovací metody Krokování, Děda Lesoň Metoda Hejného v MŠ 1. díl Základy Hejného vyučovací metody Geometrie 2D origami, dřívka, parkety Autobus, sčítací trojúhelníky Metoda Hejného v MŠ 1. díl RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D. Mgr. Pavlína Placzková Mgr. Andrea Ćmoková RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D. RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D. Mgr. Pavlína Placzková Mgr. Markéta Sedláčková 10

11 :00 17:15 KVIC Nový Jičín :00 17:15 KVIC OP Ostrava :00 18:15 KVIC OP Ostrava :00 17:15 KVIC OP Ostrava :00 17:15 KVIC OP Ostrava :00 17:15 KVIC OP Ostrava :00 18:15 KVIC OP Opava :00 17:15 KVIC OP Opava :00 17:15 KVIC OP Opava Metoda Hejného v MŠ 2. díl Základy Hejného vyučovací metody Pavučiny, sčítací trojúhelníky Geometrie 3D krychlové stavby, oblékáme paní krychli Metoda Hejného v MŠ 1. díl Metoda Hejného v MŠ 2. díl Násobilkové čtverce, Rodina Geometrie 2D geoboard, čtvercová síť Metoda Hejného v MŠ 1. díl Mgr. Markéta Sedláčková RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D. Mgr. Pavlína Placzková RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D. Mgr. Andrea Ćmoková Mgr. Andrea Ćmoková Mgr. Pavlína Placzková RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D. Mgr. Andrea Ćmoková Přihlášky zasílejte na jednotlivá pracoviště, viz stránka Kontakty. 11

12 C METODIKA ŘÍZENÍ ŠKOL Metodické poradny pro začínající vedoucí zaměstnance MŠ a ZŠ zřizovaných obcemi Program Vybrané kapitoly z legislativy vztahující se k mateřským a základním školám (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících a prováděcí předpisy k nim) Číslo akce Termín Doba konání Místo konání :30 až 12:00 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/ :30 až 12:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové :30 až 12:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Rozsah Lektorka Přihlášky 4 h 590 Kč Mgr. Jarka Grosmanová, konzultantka pro metodiku a řízení škol KVIC na adresu příslušného pracoviště, viz kontakty Metodické poradny pro vedoucí zaměstnance ZŠ zřizovaných obcemi Program Problematika správního řízení ve vztahu k přijímání dětí k základnímu vzdělávání Číslo akce Termín Doba konání Místo konání :30 až 12:00 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/ :30 až 12:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách :30 až 12:00 ZŠ Bruntál, Okružní :30 až 12:00 ZŠ Mendelova, Einsteinova 2871/8, Karviná :30 až 12:00 KVIC Frýdek-Místek, 28. října :30 až 12:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 Rozsah Lektorka Přihlášky 4 h 590 Kč Mgr. Jarka Grosmanová, konzultantka pro metodiku a řízení škol KVIC na adresu příslušného pracoviště, viz kontakty 12

13 D KVALIFIKAČNÍ A SPECIALIZAČNÍ STUDIA Název kvalifikačního studia Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (č. kurzu ) asistent pedagoga Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (č. kurzu ) - DPS Doplňující didaktické studium anglického jazyka (č. kurzu ) Termín zahájení Termín ukončení obhajoby květen říjen září Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle 5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb. Studium je organizováno ve 4 modulech v souladu se standardy MŠMT ČR: Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství Pracovní právo Financování školy Organizace školy a pedagogického procesu Vzdělávací program zahrnuje 104 hodin přímé výuky, 8 hodin závěrečného semináře a odbornou stáž v rozsahu 24 hodin. Každý účastník obdrží studijní materiály, které zahrnují podrobný obsah jednotlivých modulů. Ukončení studia Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí, která bude obsahovat obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí. Číslo akce Termíny 1. cyklus vyučovacích hodin 2. cyklus vyučovacích hodin 3. cyklus vyučovacích hodin 4. cyklus vyučovacích hodin 5. cyklus vyučovacích hodin 6. cyklus vyučovacích hodin Obhajoby květen 2016 Doporučeno Pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, kteří mají zájem se přihlásit do konkurzu na místo ředitele. Lektorský tým zkušení lektoři s bohatou školskou praxí Garant studia PhDr. Eva Cveková 13

14 Místo konání KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové Kč (mimoškolský pracovník Kč) Termín přihlášek do 30. září 2015 Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Cíle studia Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga. Kritéria výběru účastníků Studium pedagogiky v souladu s 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle 20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činnosti asistenta pedagoga. Struktura studia Základy pedagogiky (základy obecné pedagogiky) Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti, sociální interakce a sociálně-psychologické dovednosti pedagoga) Speciální témata pro asistenty pedagoga (základy speciální pedagogiky, vybraná témata z vývojové psychologie) Studium s hodinovou dotací 103 hodin bude realizováno v roce 2014/2015. Kromě přímé výuky v rozsahu 85 vyučovacích hodin učební plán zahrnuje stáž v rozsahu 8 vyučovacích hodin a závěrečný seminář. Ukončení studia Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení. Číslo akce Termíny 1. cyklus vyučovacích hodin 2. cyklus vyučovacích hodin 3. cyklus vyučovacích hodin 4. cyklus vyučovacích hodin 5. cyklus vyučovacích hodin 6. cyklus vyučovacích hodin 7. cyklus vyučovacích hodin 8. cyklus vyučovacích hodin 9. cyklus vyučovacích hodin 10. cyklus vyučovacích hodin Obhajoby říjen 2016 Lektorský tým zkušení lektoři s bohatou školskou praxí Garant studia PhDr. Eva Cveková Místo konání KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové Kč (mimoškolský pracovník Kč) Termín přihlášek do 15. prosince 2015 Podmínka s přihláškou prosím zašlete kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Cíle studia Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe. Kritéria výběru účastníků V souladu s 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno: 14

15 učitelům odborných předmětů středních škol, učitelům praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelům uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích, učitelům jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Poznámka Odbornou kvalifikaci získají učitelé AJ na 2. st. ZŠ podle 8 odst. 1 písm. f) a učitelé AJ na SŠ podle 9 odst. 1 písm. e) tím, že splní předpoklady stanovené pro učitele jazykové školy v 12 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Struktura studia Základy pedagogiky a didaktiky (obecná pedagogika, základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů, teorie výchovy, základy sociální pedagogiky) Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, vybraná témata z pedagogické psychologie, sociální interakce ve škole a sociálně psychologické dovednosti pedagoga) Studium s hodinovou dotací 139 hodin bude realizováno ve školním roce 2014/2015. Ukončení studia Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení. Číslo akce Termíny 1. cyklus vyučovacích hodin 2. cyklus vyučovacích hodin 3. cyklus vyučovacích hodin 4. cyklus vyučovacích hodin 5. cyklus vyučovacích hodin 6. cyklus vyučovacích hodin 7. cyklus vyučovacích hodin 8. cyklus vyučovacích hodin 9. cyklus vyučovacích hodin 10. cyklus vyučovacích hodin Obhajoby září 2016 Lektorský tým zkušení lektoři s bohatou školskou praxí Garant kurzu PhDr. Eva Cveková Místo konání KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové Kč (mimoškolský pracovník Kč) Termín přihlášek do 30. září součástí přihlášky je kopie dokladu o dosaženém vzdělání Doplňující didaktické studium anglického jazyka Cíle studia Absolvent získá odbornou kvalifikaci k výuce jazyka anglického. Kritéria výběru účastníků Dle novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků: vzdělání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů a vykonání jazykové zkoušky z anglického jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 SERR. Charakteristika Kurz je zaměřený na didaktiku s aplikací postupů demonstrovaných na praktických metodických činnostech a dílčích aktivitách. Účastníci se seznámí s metodami a strategiemi potřebnými k efektivní výuce anglického jazyka. V náslechových hodinách dojde k praktickým ukázkám modelových situací a prezentací jednotlivých jazykových dovedností. Výstupem každého účastníka bude prezentace své přípravy na hodinu a prezentace strategie dílčích cílů návazných vyučovacích jednotek a celků. 15

16 Ukončení studia Účast na náslechových hodinách s následným rozborem učiva pro 1. a 2. st. ZŠ. Prezentace příklad dobré praxe plán přípravy 1 vyučovací hodiny. Po úspěšném absolvování prezentace a účasti na náslechových hodinách získá absolvent osvědčení. Časová dotace 61 hodin (50 h přímá výuka, 8 h náslechové hodiny na 1. a 2. st. ZŠ včetně rozboru, 3 h závěrečný seminář prezentace příprava na 1 vyučovací hodinu). Časová dotace všech modulů a jejich tematických okruhů je zpracována v souladu s potřebami frekventantů studia. Minimální počet účastníků je 12, maximální 14. Číslo akce Termíny 1. cyklus vyučovacích hodin 2. cyklus vyučovacích hodin 3. cyklus náslechové hodiny únor 8 vyučovacích hodin 4. cyklus vyučovacích hodin Lektorský tým tým lektorů s bohatou školskou praxí Garant studia Mgr. Eva Krzywoňová Místo konání KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové Kč Termín přihlášek do 15. prosince součástí přihlášky je kopie dokladu o dosaženém vzdělání Kontakt pro dotazy PhDr. Eva Cveková, , , Mgr. Eva Krzywoňová, , , Studium k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle 9 vyhl. 317/2005 Sb. Určeno pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Obsah Nabízíme Vám studijní program, v jehož rámci se připravíte na pozici koordinátora ICT na základní nebo střední škole. Studijní program s celkovým rozsahem 250 h (z toho 140 h e- learning) je doplněn exkurzemi a stážemi ve školách Moravskoslezského kraje, kde se účastníci seznamují s konkrétními technologickými řešeními a novými metodickými postupy využívanými v daném typu škol. Studijní program je individualizován podle potřeb jednotlivých účastníků vzdělávání. Absolvent získává především předpoklady pro metodickou pomoc v oblasti zavádění ICT do ŠVP, ucelený pohled na ICT ve škole (dotyková zařízení, koncept 1:1, BOYD apod.) a spektrum možností, jak jednotlivé oblasti efektivně řešit (vč. online, cloudu). Své vize a řešení zpracovává do závěrečné písemné práce. Studium je zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před komisí. Po úspěšné obhajobě a složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o absolvování studia. Rozsah 250 h (110 h prezenčně h e-learning) Počet osob Kč (cena za dvouleté studium) Místa konání dle největší poptávky v učebnách ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Frenštát p/r, Opava, Krnov, Frýdek-Místek, Havířov, Orlová) Přihlášky sběr přihlášek do 30. září 2015, při naplnění min. 15 účastníky realizace studia od října-listopadu Pro zodpovězení Vašich dotazů a zařazení do studia kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky Pavlínu Hladíkovou, tel:

17 E PROJEKTY EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU 1. REALIZOVANÉ PROJEKTY ESF Projekt Obec21 reg. č. CZ.1.07/3.1.00/ Školám z obcí s počtem obyvatel do 2 tisíc obyvatel nabízíme poslední možnost využít, ale také nabídnout občanům bezplatné vzdělávání v kurzech realizovaných přímo v obcích po dohodě zpravidla ve škole. Školám, ve kterých kurzy budou probíhat, uhradíme náklady spojené s organizací akce (nájem místností, nákup občerstvení pro účastníky). Od září 2014 do 31. července jsme proškolili v obcích do 2 tisíc obyvatel cca 750 občanů. Do 6. září 2015, kdy bude projekt ukončen, ještě předpokládáme proškolit cca 80 občanů. Vzdělávací programy jsou postaveny na praktických příkladech a práci na počítačích, jsou koncipovány vždy jako jednorázová odpolední akce (popř. v sobotu dopoledne) s velkou podporou online. Pro účastníky jsou kurzy zdarma vč. výukových materiálů a občerstvení, které je v průběhu akce zajištěno. - Základní počítačové dovednosti (Počítač a internet v denním životě - Základy práce na počítači; Počítač na internetu - Bezplatné programy na internetu; Bezpečné chování na internetu; Jak chránit dítě na Facebooku; Pracujeme s texty; Pracujeme s tabulkami a grafy) - Rozvoj digitálních kompetencí (Vymezení využitelnosti chytrých zařízení v souvislosti s pojmem online učení se; Základní nástroje v praxi; Příklady využití - Tablet a co s ním lze podniknout, Chytrý telefon a jeho možnosti; Co je na internetu; Sociální sítě - Facebook, Google plus, Twitter - a ochrana soukromí) - Finanční gramotnost (Úvod do problematiky financí - Bankovní účty, internetové bankovnictví, Bankovní poplatky a dovednost jejich srovnání, Platební a úvěrové karty; Druhy úvěrů a výpočet splátek úvěrů, Porovnání nabídek úvěrů, bankovní a jiné poplatky spojené s úvěrem; Stavební spoření, Penzijní připojištění, Pojištění; Hospodaření domácností; Zajištění rizik domácností) - Základy podnikání (Podnikatelský plán a marketing; Zdroje podnikání - bankovní úvěry, leasing, dodavatelské úvěry, strukturální fondy - granty, dotace; Právní formy podnikání a legislativa - OSVČ, fyzická osoba; Povinnosti podnikatele při zahájení podnikání; Živnostenský zákon, Obchodní zákoník; Účetnictví a daně, kdo je plátcem DPH; Sociální a zdravotní pojištění, personalistika a bezpečnost práce) Informace o projektu jsou dostupné na Pokud máte zájem využít nabídky bezplatného vzdělávání např. ve vaší škole v obci do 2 tis. obyvatel, bude tato spolupráce školy finančně ohodnocena (pronájem učeben a související služby). Obraťte se prosím mailem nebo telefonicky na Pavlínu Hladíkovou, tel:

18 Projekt RESTART reg. CZ.1.07/1.3.00/ Do projektu RESTART je společně s naší organizací zapojeno 30 ZŠ, 6 SŠ, 2 kombinované speciální školy MŠ, ZŠ a SŠ z MSK a 1 ZŠ z OL, všechny na pozici finančního partnera. Veškeré výstupy a poznatky jsou průběžně prezentovány na Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. V tomto projektu byli učitelé zapojených škol vybaveni tablety či notebooky a s jejich pomocí ověřují nové aktivity ve své vzdělávací oblasti. Ve dnech 9. a proběhla v Ostravě Krajská konference k tématům tabletů, ipadů a ICT ve škole. Přivítali jsme osobnosti, které se problematice ICT ve výuce věnují, jako jsou Bořivoj Brdička, Pavlína Hublová, Ondřej Neumajer, Jiří Sumbal, Janek Wagner a podívali se na předpokládaný vývoj v této oblasti jak z technického, tak především pedagogického hlediska. Jak jsme si již zvykli, prognózy kolegů a zavádění do školní praxe v této oblasti se naplňují rychleji, než předpokládáme. Z České školní inspekce se konference zúčastnil Josef Basl a seznámil účastníky s tématem Počítačová a informační gramotnost v rámci šetření ICILS V rámci pracovních dílen ipadisté uvítali praktické workshopy kolegů Vojtěcha Gybase, Tomáše Kováče, Libora Klubala a Lenky Skýbové. Stejně tak příznivci Microsoft aplikací měli možnost získat další informace a dovednosti pod vedením Zdeňka Matúše, Ivony Spurné a Jaroslava Šindlera. Vzhledem k rozšíření počtu škol, využívající aplikace Google a zařízení Chrome, byly pro jejich příznivce připraveny workshopy Petra Caloně a Radovana Jansy. Veronika Biskupová nám přiblížila možnosti tabletů při výuce cizích jazyků. Přírodním vědám se věnovala Helena Lazarová, Iva Loužecká a Miroslav Staněk. Na aplikace vhodné pro žáky se SVP jsme požádali Jakuba Rumlera o představení sw Tablexia a další kolegy ze škol pracujícími s integrovanými žáky o sdílení svých osvědčených zdrojů a zkušeností. Programování v zábavné formě oživování robotků nám představil Jiří Ambrož a také jsme si s Josefem Večerníkem vyzkoušeli, co obnáší rozšířená realita a jak ji lze do výuky zařadit. Součástí konference byla soutěžní přehlídka autorských fotografií využívaných učiteli ve výuce ORIGIN Jiří Sumbal a Jiří Štěpán doplnili její program i praktickými ukázkami a radami, jak kvalitně pořídit a archivovat fotografie. Z konference probíhal po oba dny online přenos a z něj byl pořízen záznam, postupně vše publikujeme na webových stránkách projektu. Nabídka dalšího vzdělávání pro školní kolektivy základních a středních škol v rámci MSK V závěrečné fázi projektu RESTART proběhne od do proškolení pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ v rámci klíčových aktivit: KA02 kolegiální pomoc pedagogickým pracovníkům formou mentoringu. KA03 a KA04 vzdělávání v kurzech: Dotyková zařízení ve výuce, Moodle praktické využití, (Ne)bezpečný internet pro profesionály, Legislativa spojená s provozem ICT ve škole, Aplikace autorského zákona ve škole. KA05 vzdělávání v kurzech: Tablet s Windows 8 účinná pomůcka ve výuce, Notebook s Windows 8 účinná pomůcka ve výuce, ipad účinná pomůcka ve výuce a Chromebook účinná pomůcka ve výuce. KA 06 v rámci této aktivity proběhnou kurzy např. Výuka českého jazyka a literatury s podporou ICT, Geometrie dynamicky na počítači, Výuka vzdělávací oblasti Člověk a společnost s podporou ICT. KA07 zpracování závěrečné evaluace, kde bude zmapován cílový stav využívání ICT ve školách. V rámci této aktivity proběhne kurz Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti. Bližší informace o projektu a probíhajících aktivitách naleznete na nebo kontaktujte Blanku Kozákovou na tel. č nebo mail: 18

19 2. PROJEKTY ESF - UDRŽITELNOST Projekt Podpora poradců pro implementaci kurikulární reformy K byla ukončena realizace projektu, který se soustředil se na rozvoj poradenského a podpůrného systému v kraji v především pro oblasti čtenářské gramotnosti. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny podpůrné nástroje pro rozvoj čtenářství a čtenářské gramotností ve školách, a to zejména Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti a Sborník pozoruhodných textů. Oba tyto nástroje jsou zveřejněny na webových stránkách organizace: Osvědčené semináře a kurzy je možné využít i pro vzdělávání učitelů v rámci OPVK výzvy č. 56 MŠMT. Vzdělávací akce jsou organizovány jako otevřené semináře, na které můžete poslat jednoho a více učitelů ze své školy, případně si můžete dohodnout konání akce pro celou Vaši sborovnu. Bližší informace získáte na jednotlivých pobočkách viz stránka Kontakty. Název Číslo akce Termín Místo Lektor Pro Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti I obsazeno Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti I obsazeno Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti I obsazeno Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti I Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti I Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti I Dílna čtení a psaní Složitější beletristické a poetické texty v hodinách Čj Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) obsazeno Inspirativní hodina zaměřená na čtenářskou gramotnost Podpora čtenářství Podpora čtenářství nový termín Abeceda čtenářských strategií pro I. stupeň I nový termín :30 až 19:00 h :30 až 18:30 h :30 až 17:30 h :30 až 14:00 h :30 až 14: :30 až 19:00 h a :00 až 17:30 h :00 až 12:30 h 1. modul 25. a :30 až 18:00 h podle zájmu účastníků :00 až 16: :00 až 16: :30 až 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639 SPŠ a SZdrŠ Krnov, Jiráskova 1a KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 na jednotlivých ZŠ nebo SŠ KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1639 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7 Mgr. Miloš Šlapal Mgr. Miloš Šlapal Mgr. Miloš Šlapal Mgr. Hana Košuličová Mgr. Hana Košuličová Mgr. Miloš Šlapal Mgr. Pavla Besedová Mgr. Hana Košuličová Mgr. Pavla Besedová Mgr. Monika Olšáková zkušení učitelé Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Mgr. Leona Mechúrová I. a II. st. ZŠ I. a II. st. ZŠ I. a II. st. ZŠ I. a II. st. ZŠ I. a II. st. ZŠ I. a II. st. ZŠ I. st. ZŠ II. st. ZŠ i SŠ ZŠ i SŠ ZŠ i SŠ Poč. h za úč. 6 h 660 Kč 6 h 660 Kč 6 h 660 Kč 6 h 660 Kč 6 h 660 Kč 6 h 660 Kč 10 h Kč 4 h 520 Kč 80 h Kč 4 h 450 Kč ZŠ 4 h 650 Kč ZŠ 4 h 650 Kč I. st. ZŠ 8 h 850 Kč 19

20 Anotace vzdělávacích programů: Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti I Přemýšlíte, jak naplánovat dílny čtení a jaká by měla být jejich obsahová náplň? Co by mělo být jejich podstatou a které knihy jsou ty vhodné pro vaše žáky? Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky, právě pro vás je určen tento seminář. Dílna nabízí možný způsob, jak rozvíjet čtenářské dovednosti, jak rozečíst děti, které se dosud četbě vyhýbaly a jak vytvořit ve třídě čtenářské společenství. Seznámíte se se zásadami a obecnou strukturou dílny čtení. Vyzkoušíte si konkrétní strategie a metody. Obdržíte podrobné informace, které vám umožní začlenit dílnu čtení do výuky. Vzdělávací akce se zabývá dílnami čtení pro děti od 3. do 9. třídy. Dílna čtení a psaní Pracovní dílna probíhá převážně formou modelových lekcí. První část je věnována dílně čtení (např. seznámení s pravidly čtenářské dílny, vlastní čtení textu, analýza dílny čtení). Druhá část se soustřeďuje na dílnu psaní. Účastník získá návod jak rozečíst a rozepsat žáky tak, aby je výuka bavila. Složitější beletristické a poetické texty v hodinách Čj Budete se zabývat rozvojem specifických čtenářských dovedností v nejvyšších ročnících základní školy nebo na střední škole. Zaměříte se na práci se složitějšími beletristickými a poetickými texty. Seznámíte se s metodami a strategiemi pro tuto práci, vyzkoušíte si metodu Literární kroužky II (BAR). Budete promýšlet, jak sestavovat učební lekce, aby žáci četli pro zážitek a zároveň s porozuměním. Vyzkoušíte si postup vedoucí k cílenému rozvoji metaforického myšlení žáků. Podpora čtenářství Seminář nabízí soubor námětů, které přivedou žáka k potřebě vzít knihu do ruky, k uvědomění si její estetické hodnoty a zejména k motivaci uvědomělého čtenářství. Učitelé se dozvědí o netradičním vedení čtenářských zápisů, seznámí se některými náměty, které žáky naučí řešit problémy, přimějí je k osobním reflexím a k tvůrčím činnostem. Inspirativní hodiny pro I. stupeň ZŠ, pro II. stupeň ZŠ, pro SŠ Praktická ukázka práce se žáky ve třídách: přímo ve výuce budou předvedeny konkrétní metody práce se žáky zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti. Následovat bude rozbor ukázkové hodiny a moderované vzájemné sdílení účastníků o využívaných metodách práce ve vlastní výuce. Čtením a psaním ke kritickému myšlení Ve školách se stále více ukazuje potřeba naučit se pracovat novými metodami a formami práce, které směřují k aktivnímu učení žáka. Tuto potřebu může uspokojit dlouhodobý osmdesátihodinový základní kurz programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). A nejen to. Jeho účastníci si postupně v průběhu osmi celodenních modulů osvojí filozofii a postupy pedagogického konstruktivismu použitelné ve většině vyučovacích předmětů na obou stupních základních škol i na všech typech škol středních. Celý kurz je veden tak, aby si jeho účastníci jednotlivé postupy, které sami prožijí, vyzkoušeli ihned ve své výuce a pak je společně s lektory analyzovali. Součástí kurzu je také problematika vedení čtenářských dílen. Abeceda čtenářských strategií pro I. stupeň I Seminář vám dá odpovědi na otázky - Jak mám vychovat a vzdělat zdatného čtenáře? Jak mohu ve své praxi přiblížit dětem texty a práci s nimi? Naučí se porozumět čtenému textu sami od sebe v průběhu času? Zároveň získáte konkrétní inspirace do výuky zaměřené na rozvoj čtenářství u žáků. Vezměte si s sebou 1 dětskou knihu nebo zajímavý text, který využíváte ve výuce žáků. 20

21 EduČas aneb Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje. Tento projekt byl realizován v období od 3. března 2010 do 28. února Partnerem projektu byl Moravskoslezský kraj. Naplňoval globální cíl oblasti podpory 1.3 OPVK-IPo a byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Aktivity projektu byly zaměřeny na moderní dějiny a aktivizační metody výuky. Byly určeny učitelům, kteří se věnovali edukaci RVP Člověk a společnost na základních i středních školách. V rámci projektu byly vytvořeny níže uvedené výstupy, které naleznete na našich webových stránkách sborník Edukace ČaSu (výukové materiály, pracovní listy a přípravy na hodiny pro učitele dějepisu, výchovy k občanství a základů společenských věd) metodické listy projektu Rukověť moderních dějin (metodické materiály pro učitele dějepisu a výchovy k občanství) V rámci udržitelnosti tohoto tříletého projektu, který byl určen pedagogickým pracovníkům Moravskoslezského kraje zejména ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost (ČaS), vám nabízíme tyto vzdělávací programy: Náslechová hodina - Škola pro všechny Číslo akce Termín od 9:30 h Místo konání Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hladnovská 35, Ostrava Určeno učitelům gymnázia a střední školy Obsah Jak pracujeme s žáky v hodinách dějepisu během jejich čtyřletého studia na gymnáziu? Snažíme se do hodiny žáky zapojit a to nejen použitím moderních ICT technologií, ale také pozměněným ŠVP. Vedle běžné výuky dějepisu se věnujeme tematickému vyučování podle tzv. Alternativní verze dějepisu (více viz portál rvp.cz), kterou jsem zařadil do stávajícího ŠVP. Každý učitel dějepisu tak může zvolit klasický běh (od pravěku v prvním ročníku, k moderním dějinám ve čtvrtém ročníku) anebo běh tematický (v prvním a druhém ročníku celé dějiny, ve třetím a čtvrtém témata). Klademe důraz na hledání odpovědí na problematické otázky, tvoření vlastního názoru a budování souvislostí napříč lineárnímu pojetí dějin. Vyučovací hodina bude obsahově zaměřena na konkrétní téma a s účastníky proběhne diskuzní sezení, v rámci kterého bude možné diskutovat možná pozitiva/negativa celé výuky dějepisu na střední škole. Lektor Mgr. Martin Vonášek Rozsah 6 h 400 Kč Žák jako badatel a pátrač činnostní učení a badatelský přístup v dějepise Číslo akce Termín říjen 2015, termín bude upřesněn Místo konání KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Určeno učitelům II. st. ZŠ, gymnázia a střední školy Obsah Badatel, pátrač, stopař, taková slova jsou mnohoslibná. Dějepis přece není suchý seznam jmen a čísel. Je to sled dramatických událostí, které tu zanechaly nějaké stopy. Takové stopy budeme sledovat. Budeme získávat historické poznatky činností, zapojíme fantazii i logiku, necháme vyprávět dobové předměty. Vezmeme do ruky fotografie i karikatury, kost i biret. Žák by měl být nejen posluchačem, ale i archivářem a detektivem. Čeká nás tedy i historická detektivka z časů krále Václava. Lektor Mgr. Ivan Bauer Rozsah 6 h 570 Kč Výukové metody, bez kterých se na 1. st. ZŠ neobejdeme Určeno učitelům I. st. ZŠ 21

22 Obsah Lektor Rozsah Naučíte se prakticky využívat různé výukové metody, které opravdu fungují. Získáte zásobník metod do vyučovacích předmětů na 1. stupni a budete mít možnost s kolegy sdílet příklady dobré praxe. Vše je zaměřeno na výuku ČJ, prvouky, přírodovědy a vlastivědy na 1. stupni. PaedDr. Hana Mühlhauserová 4 h 690 Kč Číslo akce Termín Místo konání KVIC OP Frýdek-Místek, 28. října KVIC OP Opava, H. Kvapilové KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Další aktivity nabízené v rámci udržitelnosti tohoto projektu naleznete na Kontaktní osoba Karin Šebestová, tel Efektivní management škol EMA Projekt EMA - Efektivní management škol byl realizován od listopadu 2009 do června roku Cílem projektu bylo reagovat na potřebu pružně a permanentně vzdělávat vedoucí pracovníky škol v období probíhající systémové kurikulární reformy a při zvýšené potřebě zajistit relevantní vzdělávací nabídku k významným společenskoekonomickým změnám v Moravskoslezském kraji. Účelem projektu bylo vytvořit a vyzkoušet nové a inovované vzdělávací programy pro rozvoj manažerských dovedností a pro tréninky kompetencí manažerů a s využitím e- learningových a zážitkových forem zvýšit znalostí a dovedností především manažerů škol realizujících školní vzdělávací programy. V rámci udržitelnosti tohoto projektu nabízíme pro další období tyto vzdělávací programy: Vzdělávací lídr Číslo akce Určeno vedoucím pracovníkům ZŠ a SŠ Obsah Řešení situací vedoucích pracovníků - bálintova metoda (8 h), Zvládání týmu a vedení lidí (8 h),) Termín 6. až , zahájení v 8:30 h Rozsah 16 h Místo konání Hotel U Lip, Trojanovice, Lektor Mgr. Lubomír Pelech 760 Kč (+ cena za ubytování a stravu - max Kč, kterou účastník hradí na místě) Vzdělávací lídr Číslo akce Určeno vedoucím pracovníkům MŠ Obsah Couching a mentoring a jeho přínos pro školu (8 h) Asertivní ředitel a jeho asertivní vyjednávání (8 h) Termín 14. až , zahájení v 8:30 h Rozsah 16 h Místo konání Hotel U Lip, Trojanovice, Lektor Mgr. Lubomír Pelech 760 Kč (+ cena za ubytování a stravu - max Kč, kterou účastník hradí na místě) Kontakt pro dotazy KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava 22

23 Ing. Renata Kocurková Eva Šafarčíková Metodika řízení škol metodické poradny Program Problematika správního řízení ve vztahu k přijímání dětí k základnímu vzdělávání Číslo akce Termín Doba konání Místo konání :30 až 12:00 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/ :30 až 12:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách :30 až 12:00 ZŠ Bruntál, Okružní :30 až 12:00 ZŠ Mendelova, Einsteinova 2871/8, Karviná :30 až 12:00 KVIC Frýdek-Místek, 28. října :30 až 12:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 Rozsah Lektorka Přihlášky 4 h 590 Kč Mgr. Jarka Grosmanová, konzultantka pro metodiku a řízení škol KVIC na adresu příslušného pracoviště, viz kontakty Informatorium školy mateřské Projekt vedl ke změně vzdělávacích strategií a přístupů k osobnosti dítěte předškolního věku v souladu se záměry kurikulární reformy a RVP PV. Prohloubil profesionalitu pedagogů, podpořil implementaci ŠVP. Jeho realizací bylo docíleno zvýšení kvality předškolního vzdělávání především prohloubením individualizace práce s dítětem, rozvojem jeho základních klíčových kompetencí pro úspěšné začlenění do školního i společenského života. Realizován byl v letech ve čtyřech krajích v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském. V rámci udržitelnosti projektu vám nabízíme tyto vzdělávací programy: Předškolní vzdělávání z pohledu České školní inspekce Určeno Obsah Lektor Rozsah vedoucím pracovníkům mateřských škol Seminář zprostředkuje vedoucím pedagogickým pracovníkům v předškolním vzdělávání aktuální informace o práci České školní inspekce v čem může mateřským školám pomoci, jaké dotazy škol a rodičů nejčastěji řeší a především, jaká hlavní témata bude v daném školním roce sledovat a podle jakých kritérií hodnocení bude školy hodnotit. Lektoři pracovníci ČŠI budou seznamovat účastníky s těmito tématy a budou připraveni v diskusi řešit aktuální problémy účastníků. PhDr. Hana Slaná 6 h 330 Kč 23

24 Číslo akce Termín čas Místo konání :00 14:00 h KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/ :00 14:00 h KVIC Frýdek-Místek, 28. října :00 14:00 h KVIC Opava, Hany Kvapilové :00 14:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Osobnostní sociální výchova v MŠ Určeno Obsah Rozsah učitelům mateřských škol Na semináři získáte sumu vědomostí o osobnosti dítěte, o základních funkcích mozku a možnostech přirozeného a zdravého rozvoje dětí předškolního věku. Naučíte se jasně a s pochopením pojmenovat, rozpoznat a podporovat klíčové principy a nástroje, které podporují zdravý vývoj dítěte. Dozvíte se, jak rozpoznat a analyzovat nevhodné vzorce chování dětí a jak v konkrétních případech pracovat na jejich korekci nebo dokonce nahrazení. Ukážeme si, jak nastavit a udržet neohrožující prostředí v mateřské škole, a jak v roli učitele-odborníka posilovat rodičovskou odpovědnost za zdravý vývoj dítěte. Doporučená literatura - Najděte si svého marťana od lektora kurzu PhDr. Marka Hermana. 16 h (dvoudenní) Kč Číslo akce Termín Lektor Místo konání bude upřesněn Neboj se, zvládneš to Určeno Obsah Rozsah PhDr. Marek Herman Mgr. Jiří Halda KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7 učitelům mateřských škol Chcete lépe porozumět dětem, se kterými pracujete? Rádi byste věděli více o tom, co cítí, o čem přemýšlejí, jakým způsobem prožívají svět a sebe? Potřebujete se poradit, jak je lépe vést v oblasti osobnostní a sociální výchovy? Na semináři se seznámíte nejen s teoretickými informacemi, ale zároveň budete prostřednictvím zajímavých aktivit a technik schopni propojit tyto informace s vlastními zkušenostmi. V diskusi s lektorem (autorem úspěšné knihy Najděte si svého marťana) si zařadíte vše do kontextu života i práce s dětmi. 6 h Kč Číslo akce Termín Lektor Místo konání od 8:30 h PhDr. Marek Herman KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 Pedagogická diagnostika pro MŠ Určeno učitelům a vedoucím pracovníkům MŠ Obsah Pedagogická diagnostika dítěte učitelem mateřské školy jako prevence výukových a výchovných obtíží. Rozsah 8 h 790 Kč Číslo akce Termín Lektor Místo konání od 9:00 h PaedDr. Yveta Heyrovská KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7 24

25 Ilustrace práce s dětmi v MŠ Určeno Obsah Rozsah učitelům a vedoucím pracovníkům MŠ Cílem návštěvy mateřské školy je podpořit sdílení zkušeností v oblasti tematického plánování a využití prvků osobnostní sociální výchovy při činnostech s dětmi, kolegiální podpora a vzájemná inspirace účastníků. Účastníci získají inspiraci a nové náměty k zavádění změn ve své mateřské škole. 4 h 510 Kč Číslo akce Termín a čas Lektor Místo konání říjen 2015 (upřesníme) 8:30-11:30 h :30-11:45 h Informatorium školy mateřské Určeno Obsah Lektor Rozsah Mgr. Ivana Pilátová MŠ Zlín, třída Svobody 835, p. o., Zlín - Malenovice Jana Poulíčková MŠ Frýdek-Místek, Anenská 656 učitelům, vedoucím pracovníkům MŠ Konference a pracovní dílny vám usnadní orientaci ve školských dokumentech. Získáte náměty a nástroje k úspěšné realizaci kurikulární reformy v předškolním vzdělávání. Rozšíříte své profesní kompetence k vytváření pozitivní změny klimatu na mateřské škole, získáte potřebné vědomosti a dovednosti k realizaci a evaluaci vlastního školního vzdělávacího programu, vyměníte si své dosavadní zkušenosti. lektorský tým odborníků na předškolní vzdělávání 12 h Kč Číslo akce Termín a čas čas Místo konání října :00 17:00 h 8:00 12:00 h Fulnek, KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7 a vybrané MŠ Připraveny máme pro vás i další akreditované programy úspěšně realizované v rámci projektu Informatorium: Typ akce Název a stručný obsah Rozsah Emoční a sociální rozvoj osobnosti Rozvoj žádoucích dovedností, rozvoj schopností a vytváření emočních a sociálních kompetencí u dětí Sociální dovednosti a efektivní komunikace Variabilita a úroveň sociální interakce, kvalitní a efektivní formy komunikace. Jak předcházet komunikačním chybám a z nich pramenícím konfliktům. Emoce v MŠ Program navazuje na Emoční a sociální rozvoj osobnosti. Zaměřuje se na rozvoj žádoucích dovedností, schopností a vytváření emočních a sociálních kompetencí u dětí tak, aby jejich sociální a osobnostní návyky podpořily úspěšné zaškolení. Týmová práce a komunikace Prohloubení komunikačních a týmových dovedností; Facilitační techniky; Konstruktivní zpětná vazba, Součástí jsou i modelové a simulační situace. Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV 4 části: Podnětné prostředí v mateřské škole; Integrovaná tematická výuka a tematické plánování; Individualizace v MŠ; Spolupráce rodiny a školy Pedagogická diagnostika pro MŠ - metodická podpora 6 h h 4 h 16 h 16 h 32 h

26 Určeno absolventů semináře Pedagogická diagnostika pro MŠ. Reflexe vytvořeného IVP pro sledované dítě, korekce individuálního přístupu učitele. Využití typologie MBTI v MŠ Program vede k porozumění sobě samému, kolegyním a především dětem v MŠ z hlediska vrozených dispozic, které výrazně ovlivňují chování, komunikaci a způsoby učení. Předškolní věk - základ rozvoje intelektu a osobnosti Základní charakteristika nadaných dětí, jejich typické projevy. Osvědčené způsoby práce s nadanými dětmi. Komunikace pro učitelky MŠ Metoda VTI jako efektivní nástroj, jak porozumět dětem, jak na ně reagovat a udržet s nimi kontakt. (Výcvikový program). Komunikace s rodiči v MŠ Rozvoj komunikačních dovedností učitelek. Základní principy efektivní komunikace s rodiči, krokování rozhovoru, modelové situace, trénink. Kompetentní učitelka MŠ Práce s kurikulárními dokumenty, které reprezentují učitelské standardy (Mezinárodní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA, Pohoda a zapojení). Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet Metody aktivního učení, které rozvíjejí kritické myšlení a čtenářskou gramotnost u nečtenářů. Modelové situace, pedagogická analýza. Regionální setkání učitelek předškolní výchovy aneb Čteme s nečtenáři Představení metod aktivního učení k rozvíjejí předčtenáčtenářké gramotnosti. Regionální setkání učitelek PřV aneb Hodnotící aktivity v mateřské škole Využití evaluačních nástrojů v praxi MŠ - Rámec kvality učitele a RoK v MŠ (rozvoj kompetencí v MŠ). Alternativy dobré praxe v MŠ Exkurze do 2 MŠ, které pracují podle zajímavého/výjimečného školního vzdělávacího programu vytvořeného podle RVP PV. (S)dílna Moderované sdílení zkušeností max. 12 učitelek na předem určené téma. Vstupenkou na (S)dílnu je písemně připravený alespoň jeden nápad k dané tématice. 25 h 8 h 48 h 12 h 32 h 24 h 8 h 8 h 14 h 2-3 h Konkrétní termíny realizace stanovíme při počtu minimálně 10 přihlášených zájemců na 1 vzdělávací program. Přihlášky poštou na KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín nebo elektronicky. Kontakt Mgr. Ilona Fiurášková, tel Integrace na druhou aneb Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji Projekt byl realizován v letech 2009 až 2012 spolu s třemi partnerskými organizacemi (KVIC Nový Jičín, PPP Frýdek- Místek a PPP Opava). Jeho realizace vedla ke zkvalitnění zavedeného systému podpory individuálně integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách běžného vzdělávacího proudu v MSK, v nichž jsou zřízena školní poradenská pracoviště (ŠPP). V rámci udržitelnosti projektu vám nabízíme tyto vzdělávací programy: 26

27 Integrace jako fenomén edukační práce s dětmi s mentálním postižením Termín Určeno Obsah Rozsah bude upřesněn po naplnění kurzu minimálně 12 zájemci učitelům I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. škol Možnosti učení žáků s mentálním postižením, využití alternativních komunikačních technik a arteterapeutických metod. Seznámení s obsahy tranzitních programů a s možnostmi spolupráce s rodiči žáků s mentálním postižením s cílem dosažení nejvyšší možné míry integrace žáků s mentálním postižením. 20 h Kč Číslo akce Termín Lektor Místo konání :30 17:30 h Práce s dětmi s poruchami chování Určeno Obsah Rozsah Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D., DiS. KVIC Nový Jičín, Štefánikova826/ 7 učitelům I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. škol Seznámíte se s metodikou práce s dětmi s poruchami chování, které jsou integrovány do podmínek běžných škol, s příčinami, projevy a souvislostmi kontinua. Naučíte se používat edukační postupy - pozitivní posilování, monitoring, strukturované učení, rozvoj sociálních dovedností (komunikace, asertivita, práce s emocemi a agresivitou). Cílem celého semináře bude dát účastníkovi komplexní přehled péče a současně i edukace rodičů dětí s poruchami chování. 20 h Kč Číslo akce Termín Lektor Místo konání :30 17:30 h PaedDr. Karla Vítková PhDr. Nora Gavendová Specifické poruchy učení - důkladně a prakticky Určeno Obsah Rozsah KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7 učitelům I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. škol V kurzu si osvojíte pedagogickou diagnostiku a reedukaci u žáků se specifickými poruchami učení, získáte komplexní pohled na tuto oblast od prvních projevů poruch v předškolním věku po obtíže přetrvávající do dospělosti. Seznámíte se s pedagogickými postupy i s psychosociálními důsledky, s existující literaturou a pomůckami včetně počítačových programů. 40 h Kč Číslo akce Termín Lektor Místo konání a vždy 9:00 18:00 h Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7 Přihlášky poštou na KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín nebo elektronicky Kontakt Mgr. Ilona Fiurášková, tel

28 Škola pro život V rámci udržitelnosti projektu si Vám dovolujeme nabídnout vzdělávací programy: Estetickou výchovou napříč předměty Číslo akce Termín Určeno učitelům 1. st. ZŠ Obsah Přijďte se seznámit s příklady zařazení estetické výchovy do výchovně vzdělávacího procesu s ohledem na žáky ze sociokulturně méně podnětného až nepodnětného prostředí. Seminář je doplněn konkrétní ukázkou výuky, seznámíte se s prací žáků a s konkrétními příklady zařazování estetické výchovy napříč předměty ve výuce. Získáte metodický materiál pro uplatňování estetické výchovy ve své výuce. Místo konání KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Moravská Ostrava Rozsah 8 h Lektor Ing. Božena Šmolková 860 Kč Výtvarný výraz jako součást estetické výchovy Číslo akce Termín Určeno učitelům 1. st. ZŠ, učitelům výtvarné výchovy Obsah Seminář má informativně zážitkový charakter a je zaměřen k využití potenciálu výtvarné exprese a vybraných forem její reflexe v oblasti estetické výchovy dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Na základě aktivního experimentu otevírá možnost zážitku autentické výtvarné výpovědi a jejího dalšího rozpracování jakožto hledání postojů ke konkrétním životním tématům v rámci vzdělávacích, výchovných, sociálních, kulturních a dalších aktuálních kontextů. S sebou volnočasový oděv. Místo konání KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Moravská Ostrava Rozsah 8 h Lektor Mgr. Jana Richterová Kč Naše třída, práce s třídním kolektivem Číslo akce Termín Určeno učitelům 1. st. ZŠ a 2. st. ZŠ Obsah Seminář je podaný sebezkušenostní formou. Je určen pro kolektivy škol. Seminář je zaměřen na práci s dynamikou třídy. Pedagogové prochází v rámci týmu pedagogů jednotlivými programy uplatnitelnými v rámci třídnických hodin tak, aby se i u pedagogického sboru upevňovaly dobré komunikační návyky, zvýšila se soudržnost a vzájemně se podpořilo zvýšení funkční komunikace mezi dospělými. Místo konání KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Moravská Ostrava Rozsah 16 h Lektor Ing. Anna Richterová Kč Specifika hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Číslo akce Termín předběžně září 2015 Určeno učitelům 1. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy 28

29 Obsah Místo konání Rozsah Lektor Hodnocení ovlivňuje celý vzdělávací proces a je významnou zpětnovazební informací pro žáka, učitele i pro rodiče. Prostřednictvím hodnocení je žák informován, jak se mu daří dosahovat dílčí výstupy ŠVP. Hodnocení žáka však nelze považovat za hodnocení školy, ale za výrazný motivační prvek v osobnostním rozvoji žáka. Pedagogové mohou zejména v praktické části kurzu načerpat nové náměty pro netradiční hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Moravská Ostrava 6 h Mgr. Dagmar Horká, Mgr. Jana Gawronová 710 Kč Práce se skupinami žáků a se třídami, které nás stojí hodně sil Číslo akce Termín a Určeno učitelům 1. st. ZŠ a 2. st. ZŠ, středních škol Obsah Dvoudenní seminář je vzdělávací program založený na teoreticko-praktických základech, které jsou v průběhu zapracovány do práce s konkrétními třídami dané školy. Každý seminář je tedy přizpůsoben konkrétním požadavkům dané školy na základě požadavků učitelského týmu. Místo konání KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Moravská Ostrava Rozsah 16 h Lektor Mgr. Karel Opravil Kč Regionální setkání učitelů Číslo akce Termín předběžně květen 2016 Určeno učitelům 1. st. ZŠ a 2. st. ZŠ, speciálních škol Obsah Regionální setkání je určeno zejména pro učitele, kteří pracují s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Akce nabídne praktické semináře: Neposedné děti, Nápadníček projektů a aktivit, Vliv sociálního znevýhodnění na vzdělávání žáků - rozpoznávání skrytých příčin (ne)úspěchu sociálně znevýhodněných žáků. Místo konání KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Moravská Ostrava Rozsah 14 h Lektor Mgr. Vlasta Geryková, Mgr. Lenka Bínová, Mgr. Lucie Stanjurová Kč Další připravované vzdělávací programy budou průběžně zveřejňovány na našich webových stránkách: Přihlášky, v případě Vašeho zájmu, zasílejte obratem na adresu popř. poštou na KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava. Kontaktní osoby: Mgr. Marie Apriasová, Šafarčíková Eva, (přihlášky)

30 Projekty Perspektiva 2010 a Elektronická školička V rámci udržitelnosti projektů ESF Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ a Elektronická školička reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Vám nabízíme cenově zvýhodněné ICT kurzy pro oblast přírodních věd resp. pro řízení výuky: Výuka českého jazyka a literatury s podporou ICT Určeno Obsah Rozsah pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Účastníci kurzu se seznámí s výukovým softwarem, který můžou v hodinách českého jazyka a literatury využít. Mohou si osvojit různé možnosti využití Českého národního korpusu. Seznámí se s různými typy informačních zdrojů pro výuku českého jazyka a literatury na internetu 20 h prezenčně + 20 h e-learning Kč Výuka matematiky s podporou ICT Určeno Obsah Rozsah pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Účastníci mají možnost seznámit se s vhodným sw pro výuku matematiky pro ZŠ a SŠ (např. Cabri, Geonext, Derive, GeoGebra) a zdroji výukových objektů pro matematiku na Internetu. Výbornou pomůckou pro učitele bude i referenční seznam českých a zahraničních portálů s výukovými materiály, metodikami práce s interaktivními výukovými objekty. 20 h prezenčně + 20 h e-learning Kč Výuka zeměpisu s podporou ICT Určeno Obsah Rozsah pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Jádrem kurzu je praktické seznámení a práce v oblasti geografie s reprezentanty jednotlivých tříd software: s programy typu Office a jejich využitím v zeměpise, seznámení s geografickými informačními systémy, programy typu ArcGis nebo InfoMapa a programy vhodnými pro výuku zeměpisu rozšířenými na našem trhu nebo volně šiřitelnými na internetu. Účastník získá také informace o moderních softwarových produktech obecného i aplikačního charakteru vhodných pro výuku zeměpisu. Zajímavým prvkem je geocasching, se kterým se účastníci aktivně seznámí na zeměpisné procházce s GPS. 24 h prezenčně + 16 h e-learning Kč Výuka chemie s podporou ICT Určeno Obsah Rozsah pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Obsahem kurzu je několik programů a online aplikací, ve kterých mohou pracovat učitelé a výsledky své práce prezentovat ve výuce, ale také je umístit na webové stránky např. formou blogu. Účastník se seznámí se softwarem Chemsketch, HotPotatoes a měřící sadou Pasco. 20 h prezenčně + 20 h e-learning Kč Výuka biologie a přírodopisu s podporou ICT Určeno Obsah pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Kurz rozšiřuje technické dovednosti učitele přírodovědných předmětů, mapuje dostupné nástroje pro moderní postupy ve výuce biologie a přírodopisu ve smyslu začlenění ICT do výuky. 30

31 Rozsah Při práci jsou využity zejména volně šiřitelné programy. Kurz nabízí přehled informačních zdrojů a zvýšení dovedností při práci s ICT při přípravě tematického bloku. Zajímavou částí kurzu je praktický nácvik použití digitální měřící soupravy Pasco pro podporu badatelství žáků. 20 h prezenčně + 20 h e-learning Kč Učitel v roli uživatele počítače Určeno Obsah Rozsah pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Kurz seznamuje účastníky s využitím textového editoru (využití formulářů, úprava šablon, stylů, odrážek při tvorbě testů ), tabulkového procesoru (tvorba rozpočtů, úpravu grafů, třídění a filtrace školních databází), prezentačního programu (včetně multimédií a fotoalb), internetových zdrojů pro výuku včetně vytvoření jednoduché www stránky a grafiky (úprava fotografií, tvorba fotokoláží). 24 h prezenčně + 16 h e-learning Kč Praktické využití e-learningového prostředí LMS Moodle ve škole Určeno Obsah Rozsah pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Účastníci kurzu se naučí aktivně pracovat s uživatelským prostředím LMS Moodle ve vztahu ke své vzdělávací oblasti. Naučí se v tomto prostředí vytvářet studijní kurzy k podpoře výuky svých žáků, k individualizaci výuky se zohledněním specifických potřeb jednotlivých žáků s možností práce z jejich domácího prostředí. Absolvent umí vkládat různé druhy studijních materiálů a doporučených internetových výukových zdrojů, naučí se vytvořit zpětnovazebné činnosti pro žáky ve formě odevzdávání a elektronického vyhodnocení úkolů a odesílat příspěvky do diskusních fór. Důraz v kurzu je kladen na tvorbu, nastavení a vyhodnocení testů jako evaluačního nástroje výsledků vzdělávání žáků. 30 h prezenčně + 10 h e-learning Kč Mediální výchova s podporou ICT Určeno Obsah Rozsah pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Obsahem kurzu je možnost užití MMT při přípravě a realizaci výuky práce s videokamerou, webkamerou a další technikou, práce s programy pro práci s videem, zvukem a fotografiemi, vedení žáků při práci s MMT, začlenění ICT do mediální výchovy. 20 h prezenčně + 20 h e-learning Kč Grafika a fotografie s podporou ICT Určeno Obsah Rozsah pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Absolvent kurzu nahlédne do světa fotografování, bude pracovat a experimentovat s fotoaparátem. Naučí se fotografie upravovat na počítači pomocí rastrového programu GIMP (narovnání a ořez fotografie, změna velikosti fotografie, její barevné vylepšení, retuše apod.). Seznámí se s tvorbou jednoduchého vektorového obrázku v programu Corel (alternativa Inkscape). Bude schopen vytvářet jednoduché koláže, fotomontáže a grafické návrhy - leták, logo, vizitka, plakát, webovou grafiku apod. Bude umět vkládat a upravovat obrázky a kliparty v programu Word. Tento kurz neopomene poukázat na dnes velmi používanou formu výukových multimediálních prezentací, kde se integrují do jednoho celku různé datové soubory např. fotografie, obrázky, texty, tabulky, zvuky, videa, animace apod. Účastníci kurzu zvládnou takto vytvořit jednoduché multimediální prezentace v programu Windows Movie Maker a PowerPoint tvorba fotoalba. V závěru se naučí vytvořit webovou prezentaci v on-line aplikaci Webnode bez nutnosti znát programovací jazyk HTML. 20 h prezenčně + 20 h e-learning Kč 31

32 ICT camp Určeno Obsah Rozsah pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Intenzivní vícedenní akce (zpravidla pobytová) je určena všem, kdo mají hlubší zájem o novinky z oblasti ICT vhodné pro dnešní moderní školy, resp. hledají nový směr rozvoje. V kurzech zaměřených na různá témata z oblasti ICT si účastníci doplní a zvýší svou digitální gramotnost a naváží spolupráci s kolegy, kteří také hledají nové cesty aplikování ICT ve výuce. 30 h prezenčně + 22 h e-learning Kč Využití ICT v mateřské škole a v prvních ročnících základní školy Určeno Obsah Rozsah pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Kurz připravený jako prezenční s podporou e-learningu vede k rozvíjení digitální gramotnosti učitelů v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Učitelé ocení výhody aplikování nových metod a forem výuky s efektivním využitím ICT ve výuce, v přípravě na výuku a v organizaci školní administrativy. Kurz nabízí významný přehled informačních zdrojů na internetu. 20 h prezenčně + 20 h e-learning Kč Při individuálním vzdělávání se účastníci hlásí přes poptávkový systém a jsou zařazováni do skupin na školení v našich smluvních učebnách (spádové ICeMSK). V rámci sborovny mohou kurzy proběhnout přímo ve Vaší škole a za výše uvedenou smluvní cenu. Zadejte svůj požadavek pomocí webové poptávky na adrese nebo kontaktujte mailem nebo telefonicky Pavlínu Hladíkovou, tel: Dialog bez bariér Projekt Dialog bez bariér byl realizován v letech Cílem projektu bylo ovlivnění kvality a efektivity jazykového vzdělávání na školách MSK. Tohoto cíle projekt dosáhl intenzívním dalším vzděláváním pedagogických pracovníků zaměřeným na zvýšení jejich jazykových kompetencí a vzděláváním zaměřeným na používání nových metod výuky. Vyučujícím byla poskytnuta metodická podpora formou konferencí, seminářů, kurzů a příležitostí k výměně a sdílení zkušeností. V rámci projektu byly vytvořeny níže uvedené výstupy, které naleznete na našich webových stránkách soubor tematických plánů kurzů jazykového vzdělávání pro jazykovou úroveň A1, A2 a B1, včetně závěrečných testů v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro cizí jazyky Příručka učitele angličtiny Dialogy bez bariér - angličtina formou výukových videí. Konverzační témata zpracovaná do samostatného DVD databáze učitelů a lektorů cizího jazyka nové vzdělávací programy akreditované MŠMT (63 programů) V rámci udržitelnosti tohoto projektu vám nabízíme vybrané vzdělávací programy, které budou realizovány po naplnění kurzu: Den s angličtinou - Kreativní práce s AUV a médii v hodinách AJ Termín od 9:00 h Místo konání KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Určeno učitelům I. st. ZŠ Obsah Chtěli byste se naučit kreativně a účelně využívat a zařazovat poutavý audiovizuální materiál do hodiny angličtiny? Během dvou praktických workshopů seznámíme učitele angličtiny s kreativními a aktivními formami práce s audiovizuálními materiály a médii v hodinách angličtiny. 32

33 Lektor Rozsah Audiovizuální materiály se učitelé angličtiny naučí vnímat jako doplňkový výukový materiál, který žáky a studenty aktivizuje, stimuluje ke komunikaci, zvyšuje motivaci žáků a efektivně posiluje jejich vlastní produkci osvojeného jazyka. Semináře si mimo jiné kladou za cíl překonat předsudky o tom, že použití audiovizuálního materiálů a médií ve výuce vede žáky pouze k pasivitě bez výrazné přidané hodnoty v procesu učení. Učitelům bude představena řada osvědčených a názorných příkladů těchto aktivních forem práce, dozví se o konkrétních dostupných a volně šiřitelných zdrojích audiovizuálních ESL/EFL materiálů. V neposlední řadě budou představeny osvědčené techniky, jakým způsobem tyto doplňkové materiály vhodně a účelně integrovat a navazovat na hlavní sylabus v hodinách angličtiny. Seminář je určen učitelům anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Mgr. Adama Parma, Mgr. Hana Musialová 8 h 640 Kč Zábavná angličtina - zpíváme, tančíme, malujeme Určeno Obsah Lektor Rozsah učitelům MŠ, I. st. ZŠ, ŠD Vzdělávací a praktický seminář je určen pro učitele AJ v MŠ a 1. stupni ZŠ. Je zaměřen na výuku angličtiny zábavnou formou. Výuka je zpestřena písničkami a obrázky, vztahujícími se k dané písni. Obrázky mají formu omalovánek, které si děti v průběhu hodiny vybarvují. Děti se výukových hodin aktivně zúčastňují jednak společným zpěvem písní, jejich pohybovým doprovodem, ale také vybarvováním připojených obrázků. Spojení zpěvu, pohybu a malování výrazně zkvalitňuje výuku a značně usnadňuje zafixování slovní zásoby, ustálených vazeb, fonetických jevů a gramatických struktur. Takto vedené hodiny napomáhají vytvářet klidnou atmosféru, plnou pohody, nejsou pro děti pouze povinností, ale stávají se oblíbenou zábavou. Každý účastník si na semináři může zakoupit knihu s kopírovatelnými texty anglických písní, jejich překladem, obrázky, pracovními listy a notovým záznamem v ceně 350 Kč. Lic. Dagmar Plevová 8 h 960 Kč Číslo akce Termín Místo konání KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín Základní škola, Mendelova, Einsteinova 2871/8, Karviná KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Další aktivity zaměřené na jazykové vzdělávání naleznete v seznamu nabízených akcí tohoto katalogu na jednotlivých pracovištích a jejich obsah dále v detailních informacích o pořádaných akcích podle prioritních okruhů v sekci jazyková komunikace. Kontaktní osoba Karin Šebestová, tel Projekt Facility management v efektivní organizaci Projekt reagoval na rostoucí potřebu společné podpory pracovníků organizací zřizovaných územními samosprávnými celky (ÚSC) kraje při využívání facility managementu jako moderního a sjednocujícího nástroje pro efektivní plánování a řízení správy majetku. V rámci projektu Facility management v efektivní organizaci prošli vzděláváním 3 skupiny účastníků (celkem 90 podpořených osob) a na www stránkách bylo publikováno simulační prostředí a příručky, které byly v projektu připraveny: 33

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR. z á ř í 2 0 1 5. společné informace pro všechny regiony MSK

INFORMÁTOR. z á ř í 2 0 1 5. společné informace pro všechny regiony MSK INFORMÁTOR z á ř í 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 01 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 061, 595

Více

INFORMÁTOR únor 2 0 1 6

INFORMÁTOR únor 2 0 1 6 INFORMÁTOR únor 2 0 1 6 REGION NOVÝ JIČÍN a společné informace pro všechny regiony MSK 741 01 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Kvalifikační studia... 3

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

INFORMÁTOR. z á ř í 2 0 1 5

INFORMÁTOR. z á ř í 2 0 1 5 INFORMÁTOR z á ř í 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

INFORMÁTOR. KVIC odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz

INFORMÁTOR. KVIC odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 6 KVIC odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz 1. Šablony pro MŠ a ZŠ... 3 2. Řízení škol... 5 3. Metodické

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INFORMÁTOR BŘEZEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR BŘEZEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR BŘEZEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek- 738 02 Frýdek- e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INFORMÁTOR. ř í j e n 2 0 1 5. společné informace pro všechny regiony MSK

INFORMÁTOR. ř í j e n 2 0 1 5. společné informace pro všechny regiony MSK INFORMÁTOR ř í j e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 01 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 061,

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o. Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Projekt Perspektiva grantový projekt z Moravskoslezského krajevpraxi Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY RESUMÉ Osobním růstem a dalším vzděláváním v oblasti pedagogických dovedností a kompetencí naplníme cestu k vyšší úrovni vzdělávání našich žáků Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Č. j.: MSMT-6237/2014 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Metodický výklad výzvy č. 53 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení.

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení. 28. 8. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 19. 9. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 1. 10. 2012-1. sezení 9. 10. 2012-2. sezení vždy 09:00-16:00 Mgr. Sylvie Doláková Metodická poradna Budete se

Více

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy:

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Projekt: Cesta rozvoje středních škol v JmK CZ.1.07/1.3.10/02.0041 název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Počáteční vzdělávání číslo oblasti podpory: 7.1.3 název

Více

leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ

leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ Nabídka projektů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ Akce jsou akreditovány MŠMT ČR. PŘIHLÁŠKY POSÍLEJTE do 11. ledna 2017 Informace k seminářům na telefonu: 777

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Anotace Projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 6

INFORMÁTOR květen 2 0 1 6 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 6 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Šablony

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN,

KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín, mail:icemsk@kvic.cz, tel. 595

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 TERMÍN a MÍSTO NÁZEV KURZU LEKTOR STRUČNÝ OBSAH 21. 2. 2017 27. 2. 2017 15:30 17:30 28. 2. 2017 8. 3. 2017 14:30 16:00 14. 3. 2017 Mentor začínajících pedagogů

Více

Šablony pro základní školy:

Šablony pro základní školy: Šablony pro základní školy: Částka uváděná u jednotlivých šablon slouží k pokrytí veškerých nákladů na realizaci aktivit tj. kromě mzdy v případě personálních šablon nebo kurzovného v případě vzdělávacích

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více