Výroční zpráva 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, Kněžmost , Výroční zpráva 2013/2014 Pohodlný život a lehko získané požitky ani nepřinášejí tělu prospěch, ani nevštípí duši nějaké hodnotné vědomosti. Naproti tomu vytrvalá námaha nás připraví k ušlechtilým a dobrým činům, jak tvrdí mudrci. Sókratés

2 Úvodní slovo ředitelky školy Vážení rodiče a partneři naší základní školy, milí žáci, kolegové a kolegyně, 2. září 2013 jsem měla tu čest, společně s panem starostou Ing. Adamem Pospíšilem, slavnostně zahájit nový školní rok jako nově jmenovaná ředitelka základní školy. Stála jsem před nelehkým úkolem, na škole chyběla řada dokumentů povinných dle platné legislativy, z mého pohledu nebyla správně nastavena komunikace s rodiči, škola postrádala ucelenou koncepci. Stála jsem před žáky a kolegy, které jsem neznala, a oni neznali mně. Přesto jsem nepochybovala, že náš cíl je společný, že nám všem jde o to, vytvářet ve škole atmosféru, ve které se nám bude dobře pracovat, a že všichni chceme poskytovat žákům vzdělání odpovídající jejich schopnostem. Při ohlédnutí za uplynulým školním rokem vidím velké množství velmi zdařilých akcí, ať už je to školní ples, který v naší spolupráci pořádá Sdružení rodičů a přátel školy, tradiční Vánoční jarmark, vystoupení našich žáků na akcích pořádaných obcí Kněžmost, velmi dobrá spolupráce s obecní knihovnou (např. pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou), úspěchy našich žáků v soutěžích. Jen namátkou mohu zmínit vítězství 7. třídy v okresním kole ekologické soutěže Z čeho je můj život? v kategorii kolektivů a Dušana Stejskala ze stejné třídy v kategorii jednotlivců, 1. místo našeho týmu v okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů a jejich 4. místo v kole krajském, v tomto kole byla nejúspěšnější dívkou Tereza Svobodová z 5. třídy. Fotbalový tým obsadil 3. místo v okrskovém kole McDonald s Cupu. Viktor Pospíšil z 5. třídy vyhrál okresní kolo Matematické olympiády, Tomáš Kůrka ze 3. třídy byl nejlepší v okrese v Matematickém klokanovi - kategorie Cvrček. Děkuji všem kolegům, kteří výuku doplnili smysluplnými projekty a exkurzemi. Jsem velmi ráda, že se nám podařila rekonstrukce počítačové učebny i výměna nábytku ve školní jídelně. Moje poděkování patří našemu zřizovateli za pomoc a podporu nejen finanční, Sdružení rodičů a přátel školy, kteří se velkou měrou podílejí na akcích pořádaných pro žáky (např. doprava na exkurze, lyžařský výcvikový kurz, odměny na konci školního roku), všem rodičům, kteří jsou ochotni komunikovat s námi a podílet se podle svých možností na zabezpečení co nejlepších podmínek při vzdělávání svých dětí. Ráda bych poděkovala panu Zbyňku Pokornému z Býčiny a jeho firmě Kovovýroba za bezplatné opravy nejen školního nábytku v průběhu školního roku, stejné poděkování patří i pracovní četě obce Kněžmost za pomoc při údržbě budovy školy a jejího okolí. Další poděkování patří panu Martinu Huškovi a firmě Lipraco za sponzorování školních dresů pro žáky 1. stupně. A především chci poděkovat svým kolegům, zaměstnancům školy i žákům za jejich celoroční práci. Myslím si, že i přes dlouhou cestu, která před námi ještě v dosažení dlouhodobé vize školy je, školní rok 2013/2014 můžeme považovat za úspěšný. Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy Stránka 2

3 Úvodní slovo starosty Kněžmosta Rád bych v krátkosti zhodnotil uplynulý školní rok z hlediska zřizovatele Základní školy a mateřské školy v Kněžmostě, okres Mladá Boleslav. Už jen to, že jsem byl požádán o zhodnocení naší spolupráce, považuji za velmi pozitivní signál. Hlavním bodem, který se podařilo realizovat za uplynulé období z hlediska vztahu mezi vedením školy a zřizovatelem je právě komunikace. Ta se podle mého názoru změnila diametrálně, kdy jsme informováni o zásadních akcích školy a jejích požadavcích prakticky ihned a paní ředitelka nás také několikrát navštívila na zasedání rady obce. Domívám se, že se i atmosféra ve škole zlepšila, máme možnost slyšet toto hodnocení při komunikaci s rodiči. Rovněž kvituji zapojení školy do dalších vzdělávacích i dotačních projektů. Samozřejmě oceňujeme snahu paní ředitelky nastavit jasná pravidla v administrativním vedení školy i v odměňování. Odměňování je jedním z bodů, které bychom jako zřizovatelé školy chtěli dopracovat ve spolupráci s vedením do takové míry, aby kvalitní učitelé na naší škole zůstávali. Zatím jsem mluvil pouze o základní škole, ale rovněž mateřská škola a školní jídelna, která je také součástí celé školy fungují velice dobře. Jako zástupce zřizovatele bych rád uvedl, že naše obec školu podporuje a doufám, že podporovat bude i z hlediska investic a významných oprav. V uplynulém školním roce se podařilo několik výrazných investic do školy pořízení nového objednávkového systému do jídelny, pořízení nového konvektomatu, oprava střechy pavilonu druhého stupně a větší rekonstrukce počítačové učebny. Objednán je projekt na propojení jednotlivých oddělení mateřské školy a pracuje se na studii nového pavilonu druhého stupně. Nakonec bych chtěl popřát, aby spolupráce pokračovala i v nadcházejícím školním roce na takovéto úrovni. Ing. Adam Pospíšil, starosta Stránka 3

4 Obsah Úvodní slovo ředitelky školy... 2 Úvodní slovo starosty Kněžmosta Základní údaje o škole Personální zabezpečení činnosti školy Základní údaje o pracovnících školy Seznam pracovníků školy ve školní roce 2013/ Zápis k povinné školní docházce Výsledky vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Souhrnný přehled zameškaných hodin ve školním roce 2013/ Souhrnný přehled hodnocení chování žáků ve školním roce 2013/ Počet přijatých žáků na jednotlivé školy Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Konkrétní vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/ Česká školní inspekce Základní údaje o hospodaření školy Projekty realizované z cizích zdrojů EU Peníze školám Grant z prostředků Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu Přírodní učebna Vzdělávací program pro učitele výchovné poradce Triangl podpora zájmu žáků o přírodovědné obory ve Středočeském kraji Spolupráce s organizacemi Školská rada Obecní knihovna Spolupráce Sdružení rodičů a přátel školy se základní školou Kněžmost Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Vize pro školní rok 2014/ Stránka 4

5 1. Základní údaje o škole Název školy Adresa školy Zřizovatel školy Adresa zřizovatele Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, Kněžmost Obec Kněžmost Na Rynku 51, Kněžmost Identifikátor právnické osoby IČO Ředitelka školy Mgr. Michaela Černá Zástupkyně ředitelky Mgr. Alena Brixí Výchovný poradce Mgr. Alena Brixí, Mgr. Zdeněk Chlup Metodik prevence Mgr. Tomáš Breň Koordinátor ICT Mgr. Jiří Lehečka Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje, jejich maximální kapacita: Základní škola IZO Mateřská škola IZO Školní jídelna IZO Školní družina IZO Školní klub IZO Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání základní školy Kněžmost Číslo 233/13 Stránka 5

6 2. Personální zabezpečení činnosti školy 2.1 Základní údaje o pracovnících školy Ve školním roce 2013/2014 došlo ke změně ředitelky školy. Podařilo se zabezpečit plnou kvalifikovanost cizích jazyků (s výjimkou jedné třídy, úkol pro další školní rok). Dále byla vytvořena pozice metodika prevence, který začal odborné studium. V personálním obsazení nedošlo k žádným dalším zásadním změnám. Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní klub Školní jídelna 11 pedagogů s plným úvazkem 2 pedagogové s částečným úvazkem 1 asistentka s částečným úvazkem 1 hospodářka s částečným úvazkem 1 topič s částečným úvazkem 3 uklízečky s částečným úvazkem 1 školnice s částečným úvazkem 6 pedagogů s plným úvazkem 1 uklízečka s plným úvazkem 1 uklízečka s částečným 1 školnice s plným úvazkem 1 vychovatelka s plným úvazkem 1 vychovatelka s částečným úvazkem 2 vychovatelky s částečným úvazkem 4 pracovnice s plným úvazkem 1 pracovnice s částečným úvazkem 2.2 Seznam pracovníků školy ve školní roce 2013/2014 Ředitelka školy Mgr. Michaela Černá Zástupkyně ředitelky Mgr. Alena Brixí Třídní učitelé 1. třída Mgr. Vendula Svobodová 2. třída Mgr. Květuše Bartoňová 3. třída Mgr. Aneta Šoltysová 4. třída Mgr. Jana Daňková 5. třída Mgr. Marta Pažoutová 6. třída Mgr. Tomáš Breň 7. třída Mgr. Alena Brixí 8. třída Mgr. Jiří Lehečka 9. třída Mgr. Zdeněk Chlup Netřídní učitelé Mgr. Květa Havlíková, Mgr. Gabriela Hronová, Jaroslava Doležalová Asistentka Šárka Svobodová Stránka 6

7 Vychovatelky Školní družina Šárka Svobodová, Iveta Jirčíková Školní klub Mgr. Gabriela Hronová, Hana Bejrová Hospodářka Jana Kubová Provozní zaměstnanci ZŠ Topič Mgr. Jiří Nikodem Uklízečky Ivana Prskavcová, Hana Kavalírová Školnice Ivana Prskavcová Zástupkyně ředitelky Květa Kobrlová pro předškolní vzdělávání Učitelky MŠ Vlaďka Bejrová, Lucie Bejrová, Radka Pelantová, Dagmar Eisová, Jana Kabátková Školnice Jaroslava Exnerová Provozní zaměstnanci Uklízečka a kuchařka Jindřiška Hanušová MŠ Uklízečka a pradlena Marta Bayerlová Vedoucí školní jídelny Hana Hemzalová Vedoucí kuchařka Marcela Kolářová Kuchařky Jitka Svobodová, Jitka Malíková, Jindřiška Hanušová 3. Zápis k povinné školní docházce Zápis k povinné školní docházce se uskutečnil Přišlo k němu celkem 37 dětí (odklad z předešlého školního roku jich mělo 5), letos bylo požádáno celkem o 4 odklady. S velkou podporou zřizovatele tak otevřeme ve školním roce 2014/2015 dvě první třídy. Věříme, že v menším počtu žáků se bude lépe pracovat dětem i jejich třídním učitelkám. 4. Výsledky vzdělávání žáků Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání základní školy Kněžmost. Před začátkem školního roku došlo k jeho aktualizaci, k nejvýznamnějším změnám patří zařazení německého jazyka jako Dalšího cizího jazyka (dle Rámcově vzdělávacího programu), dále byla např. rozpracována otázka finanční gramotnosti, ochrany člověka za mimořádných okolností. Hlavním cílem bylo plnění očekávaných výstupů jednotlivých předmětů. Integrovaní žáci byli vzděláváni podle Individuálních vzdělávacích plánů (dále IVP), které byly na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení pedagogicko-psychlogické poradny vytvořeny. Pro jednoho žáka první třídy se Stránka 7

8 nám podařilo získat prostředky na asistenta pedagoga, kterého měl doporučeného. Jako asistentka celý rok pracovala paní Šárka Svobodová. POČET ŽÁKŮ VZDĚLÁVANÝCH DLE IVP 8. třída 6% 9. třída 17% 1. třída 6% 2. třída 12% 3.třída 6% 7. třída 17% 4. třída 12% 6. třída 12% 5. třída 12% Celkem bylo ve školním roce 2013/2014 na naší škole vzděláváno podle IVP 19 žáků. 4.1 Přehled o prospěchu 1. pololetí 2. pololetí počet průměr PV/% P N IVP počet průměr PV/% P N IVP třída žáků třídy z počtu žáků třídy z počtu žáků ve žáků ve třídě třídě ,00 27/100% 0 0 1* 27 1,00 27/100% 0 0 1* ,12 19/95% ,16 18/90% ,28 20/80% ,34 18/72% ,40 17/65,4% ,48 17/65,4% ,68 7/38,9% ,65 8/44,4% celkem ,30 90/77,6% ,33 88/75,9% stupeň ,93 4/25% ,86 5/29,4% ,82 3/21,4% ,91 4/28,6% ,95 3/42,9% ,06 3/37,5% ,84 2/18,2% ,97 1/9,1% celkem 2. stupeň 48 1,89 12/25% ,95 13/26% celkem 164 1,58 102/65,2% ,60 101/60,8% ZŠ Vysvětlivky: PV - prospěl s vyznamenáním, P - prospěl, N - neprospěl, IVP - vzdělávání podle Individuálního vzdělávacího plánu, * - asistent pedagoga Stránka 8

9 Počet žáků s vyznamenáním v 1. pololetí Počet žáků s vyznamenáním ve 2. pololetí ,4 65,4 44,4 38,9 42,9 37, ,4 28,6 21,4 18,2 9,1 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Počet žáků s vyznamenáním je vyjádřen v procentech z celkového počtu žáků v jednotlivých třídách. 4.2 Souhrnný přehled zameškaných hodin ve školním roce 2013/ pololetí třída počet absence celkem ve třídě průměr na žáka žáků celkem omluvené neomluvené celkem omluvené neomluvené ,6 27, ,32 26, ,42 36, ,39 30,39 0 celkem ,35 28, ,81 25, ,93 20, ,14 46, ,45 38,45 0 celkem ,83 32,83 0 celkem ,80 28,80 0 Stránka 9

10 2. pololetí třída počet absence celkem ve třídě průměr na žáka žáků celkem omluvené neomluvené celkem omluvené neomluvené ,51 18, ,44 19, ,6 38, ,77 32,77 0 celkem ,06 25, ,94 21, ,64 19, ,25 40, ,06 41,06 0 celkem ,72 30,72 0 celkem ,95 25, Souhrnný přehled hodnocení chování žáků ve školním roce 2013/ pololetí třída počet žáků pochvaly kázeňská opatření klasifikace chování PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ celkem celkem celkem ZŠ Stránka 10

11 2. pololetí třída počet žáků pochvaly kázeňská opatření klasifikace chování PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ celkem celkem celkem ZŠ Počet přijatých žáků na jednotlivé školy 9. třída absolvovala s Mgr. Zdeňkem Chlupem v rámci volby povolání odpoledne na Úřadu práce v Mladé Boleslavi, kde měla předem připravený program na volbu povolání. Dále v listopadu navštívila Edukart 2013 v Mladé Boleslavi. Jednalo se o přehlídku středoškolských možností v regionu i mimo něj. Cílem akce bylo ukázat žákům končícím 9. třídu základní školy a jejich rodičům širokou paletu možností, kde pokračovat ve studiu a proč. Téma kariérového poradenství bylo také mnohokrát skloňováno v hodinách výchovy k občanství. Škola Maturitní obory Učební obory bez maturity Škoda auto a. s. 2 Obchodní akademie Mladá Boleslav 3 Střední odborné učiliště Hubálov 1 Gymnázium a SOŠ Jilemnice 1 Střední zdravotnická a VOŠ zdravotnická 2 Mladá Boleslav Střední škola letecké a výpočetní techniky, 1 Odolena Voda SOU a SOŠ Nymburk 1 Stránka 11

12 PŘIJETÍ ŽÁKŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A UČILIŠTĚ bez maturity 31% s maturitou 69% 5. Prevence sociálně patologických jevů Jako metodik prevence začal pracovat Mgr. Tomáš Breň, za finanční pomoci zřizovatele bylo možné, aby zahájil příslušné studium k výkonu specializovaných činností podle 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komise a kariérním systému pedagogických pracovníků. Dále se podařilo, za velkého finančního přispění Sdružení rodičů a přátel školy (dále SRPŠ), navázat spolupráci se Semiramis o. s., které se zaměřuje na poskytování kvalitních a odborných služeb osobám ohroženým užíváním návykových látek formou terénních, ambulantních a poradenských programů, především na území Středočeského kraje s cílem minimalizovat negativní dopady užívání drog. V rámci této spolupráce se na naší škole uskutečnily programy minimální prevence pro žáky 6. tříd. Tématem byly především mezilidské vztahy, tvorba třídního kolektivu. Tímto směrem byl zaměřen i adaptační pobyt, který se konal v září Pro žáky 9. třídy se podařilo uspořádat tematickou přednášky O právních aspektech v souvislosti se získáním občanského průkazu (pol. Schöna) a O sexuálním životě (MUDr. Zlata Mistolerová). V průběhu celého školního roku docházelo k aktivní spolupráci s rodiči. V dalším školním roce je naším cílem získání školního psychologa a rozšíření preventivních programů Semiramis o. s. pro další třídy. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Výběr programů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) vycházel z potřeb a zaměření školy. Jak je obvyklé na většině základních škol, výběr je velmi často Stránka 12

13 podmíněn finančními možnostmi školy. Velké poděkování patří zřizovateli a SRPŠ, kteří nám v tomto směru velmi pomáhali. DVPP bylo zaměřeno zejména na splnění kvalifikačních předpokladů (studium pro ředitele škol a školských zařízení, Mgr. Michaela Černá) a studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (Mgr. Zdeněk Chlup pokračování studia výchovných poradců, Mgr. Tomáš Breň začátek studia pro výkon specializovaných činností, metodik prevence sociálně patologických jevů). Další část DVPP byla zaměřena na prohlubování odborné kvalifikace. Toto průběžné vzdělávání vyplynulo z aktuální situace školy, především bylo potřeba zaměřit se na proces vedení školy, metodiku prevence sociálně patologických jevů, ale i na nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik. 6.1 Konkrétní vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 DVPP ve školním roce 2013/2014 Studium pro ředitele škol a školských zařízení Řízení, školský management Řízení, školský managment Řízení, školský managment Matematika a její aplikace Výchovné poradenství Metodika prevence sociálně patologických jevů Pracovník Mgr. Michaela Černá Mgr. Michaela Černá Mgr. Michaela Černá Mgr. Michaela Černá, Mgr. Tomáš Breň Mgr. Květa Havlíková, Mgr. Gabriela Hronová Mgr. Zdeněk Chlup Termín studia/ kurzu leden 2014 listopad 2014 Září 2013 Prosinec 2013 Říjen 2013 Říjen 2013 Říjen 2013 Mgr. Tomáš Breň Září 2013 Název akce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I), NIDV Liberec BOZP a PO pro ředitele a zástupce ředitelů škol a školských zařízení, VISK Mladá Boleslav Odměňování ve školství Řešení konfliktů ve škole Přemýšlíme, tvoříme a objevujeme v matematice (matematika podle prof. Hejného) Zaškolení do diagnostické metody třídních kolektivů Třídní kompas Dokumentace školního metodika prevence Stránka 13

14 Metodika prevence sociálně patologických jevů Pedagogičtí pracovníci Říjen 2013 Rozpoznání a řešení problematiky šikany Řízení, školský managment Mgr. Michaela Černá, Mgr. Alena Brixí Únor 2014 Hospitační činnost ve škole Řízení, školský management Mgr. Michaela Černá Duben 2014 Výroční zpráva jeden z klíčových dokumentů předkládaných ředitelem školy Chemie Matematika a její aplikace Český jazyk Metodika prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství Mgr. Alena Brixí Mgr. Jana Daňková, Mgr. Aneta Šoltysová Mgr. Tomáš Breň Mgr. Zdeněk Chlup, Mgr. Tomáš Breň Květen 2014 Květen 2014 Březen 2014 Duben 2014 Nápady do hodin chemie Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni geometrie z provázku a přeloženého papíru) Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti Bezpečné klima třídy Dějepis Jaroslava Doležalová Květen 2014 Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí Pedagogika Mgr. Gabriela Hronová, Mgr. Květa Havlíková Květen, červen 2014 Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) 7. Česká školní inspekce V uplynulém školním roce nevykonávala česká školní inspekce na naší škole svoji činnost. 8. Základní údaje o hospodaření školy Čerpání rozpočtu bylo pravidelně sledováno a konzultováno mezi ředitelkou školy, hospodářkou školy, mzdovou účetní a v neposlední řadě se zřizovatelem. Finance byly investovány podle plánu a aktuální situace a potřeb školy a s ohledem na dlouhodobé cíle a úkoly školy při jejím provozu i rozvoji. Také naší školy se dotklo omezování výdajů ve státním sektoru, velmi obezřetně musíme plánovat obnovu starého nábytku, učebnic, didaktických pomůcek, nákup nových projektorů. Přesto se nám podařilo dovybavit učebnu Ch, Fy a Př dataprojektorem, v jídelně máme nové stoly i židle, během hlavních prázdnin se podařilo zrealizovat rekonstrukci počítačové učebny, která obnášela novou elektroinstalaci, koberec a výškově nastavitelné, polohovatelné židle. Velkou pomocí je pro naši školu pomoc zřizovatele při drobných i větších opravách spojených s provozem školy. Stránka 14

15 Přijaté příspěvky a dotace Za rok Přijaté dotace z rozpočtu obce celkem ,14 z toho na provoz ,00 - školné ,00 - ostatní ,14 Tržby VHČ doplň. činnost (pronájem, stravné pro cizí) Přijaté dotace MŠMT na neinvest. výdaje ze stát. rozpočtu (NIV) platy, odvody, ONIV, FKSP ,00 UZ ,00 4. Dotace (projekt EU) částečná ,00 5. Částečná dotace Arboretum Projekt Zahrada 2 694,00 6. Stravné ZŠ + MŠ ,00 Dotace z projektů ,00 PŘÍSPĚVKY A DOTACE 2013 Stravné ,00 Obec Kněžmost ,14 Vedlejší hospodářská činnost ,00 MŠMT - neinvestiční výdaje ,00 Stránka 15

16 Za rok 2013 (k ) činnost Za 1. pol. roku 2014 (k ) činnost hlavní doplňková hlavní doplňková Náklady celkem , , , ,00 Výnosy celkem , , ,30 125,00 Výsledek hospodaření za činnost Výsledek hospodaření CELKEM , , , , , ,96 Náklady 2013 Hlavní činnost z toho ONIV Spotřeba ,32 materiálu včetně potravin ,40 Spotřeba energie + ostatní , Opravy a udržování ,81 Cestovné , ,00 z toho projekty Doplňková činnost , , ,00 Služby , , , ,50 Mzdové náklady , , , ,00 Zákon. soc. poj , ,00 Jiné sociální náklady 1 868, , Daně + poplatky + ostatní ,00 Náklady CELKEM , , , ,50 Náklady za , ,50 činnost Stránka 16

17 9. Projekty realizované z cizích zdrojů 9.2 EU Peníze školám Projekt byl ukončen schválením závěrečné monitorovací zprávy. Finanční prostředky byly v tomto školním roce čerpány na odměny vyučujících zapojených v tomto projektu, spotřební materiál a kontrolu projektové dokumentace. 9.1 Grant z prostředků Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu Přírodní učebna Tento projekt čerpá finance Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí a jeho účelem je vylepšit školní zahradu pro výuku průřezových témat environmentální výchova, člověk a svět práce, ale i dalších témat a předmětů. V rámci tohoto projektu se podařilo ve školním roce 2013/2014 dovybavit Altán lavicemi, stoly, zasázet ovocné dřeviny, dosít loučku, nakoupit zahradnické nářadí. 9.2 Vzdělávací program pro učitele výchovné poradce Mgr. Zdeněk Chlup dále pokračoval ve studiu výchovného poradenství v rámci projektu Vzdělávací program pro učitele výchovné poradenství. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, kteří mají zájem o rozšíření své kvalifikace v oblasti výchovného poradenství. 9.3 Triangl podpora zájmu žáků o přírodovědné obory ve Středočeském kraji Ve školním roce se nám podařilo zapojit do projektu Triangl, zařadili jsme se tak mezi 12 škol Středočeského kraje. Hlavním cílem projektu je rozvoj zájmu žáků a žákyň 7. až 9. tříd (u nás i 6. třídy) základních škol Středočeského kraje o přírodovědné obory a s tím souvisejícím udržitelným rozvojem. Žáci 7. až 9. třídy se zúčastnili projektových dnů z fyziky ve formě 4 vzdělávacích praktických modulů (Teplota, Elektřina a magnetismus, Teplo a energie, Světlo a světelné jevy). Žáci 8. a 9. třídy si mohli vyzkoušet zábavné pokusy z chemie. Pro žáky třídy byl vytvořen vzdělávací modul Základy ochrany duševního vlastnictví, uzpůsobený věku žáků a jejich znalostem. Formou besed s vědci jsme si představili jiné osobnostní vzory, než se kterými se běžně Stránka 17

18 setkávají v televizi či v časopisech. Tím byli motivováni k úvahám o studiu, které může vést až k vědecké kariéře. Besedy byly realizovány v naší škole. V rámci těchto besed mohli žáci nahlédnout s Ing. Danielem Sýkorou Ph.D., jak se dělá počítačová animace a setkat se s člověkem, který se podílel na vytvoření proslulého Lvího krále. Mgr. Et Mgr. Martina Balzarová je seznámila s podmořským životem a jeho pestrostí. Žáci dále navštívili některé z významných výzkumných pracovišť, které se nachází ve Středočeském kraji či hl. městě Praze. Naši žáci měli možnost podívat se do Mikrobiologického a Fyziologického ústavu AV, Ústavu termomechaniky AV ČR, Ústavu fyziky plazmatu. V dalším školním roce nás ještě čeká Výzkumný ústav potravinářský a Techmania v Plzni. 10. Spolupráce s organizacemi Na naší škole není odborová organizace Školská rada Spolupráce se školskou radou probíhá v rámci platné legislativy. Školská rada pracovala ve školním roce 2013/2014 ve složení: zástupci rodičů: Jana Kopalová, Marcela Kolářová, Renata Červená a Šárka Svobodová zástupci školy: Mgr. Jiří Lehečka, Mgr. Květuše Bartoňová, Mgr. Vendula Svobodová a Jana Kubová zástupci zřizovatele: Mgr. Bc. Ladislav Kilián, Mgr. Marie Adéla Pokorná, Petr Košek a Zdenka Brdlíková Obecní knihovna V rámci spolupráce s obecní knihovnou se naši žáci zapojili do projektu Kolumbus na cestách, který byl zaměřen na čtenářskou gramotnost s rozvojem práce ve skupinách, využívání dostupných médií, práce s odbornou knihou, práce s textem. Závěrem toho projektu mohly děti shlédnout kreslený film o životě K. Kolumbus, dále projektovou přednášku s kapitánem lodi. Děti prošly jak životem Kryštofa Kolumba, tak se vypravily po jeho cestách na moři. Staly se součásti objevení Ameriky. Možnosti návštěv v knihovně využil celý 1. stupeň základní školy po celou školní docházku. Každá třída navštívila knihovnu nejméně 4x. Děkuji všem za spolupráci. Vedoucí knihovny Ivana Cenefelsová Stránka 18

19 10.3 Spolupráce Sdružení rodičů a přátel školy se základní školou Kněžmost V loňském školním roce 2013/14 se členové SRPŠ opět pravidelně scházeli na půdě školy, aby projednali, co je třeba a finančně podpořili užitečné projekty a aktivity. V loňském školním roce jsme se podíleli například na 50% uhrazení nákladů na preventivní program Semiramis zaměřený na negativní jevy v dětských kolektivech. Opět jsme přispěli na plavecký výcvik žáků I. stupně a dopravu na lyžařský výcvik pro žáky II. stupně. Schválili jsme příspěvek na autobusovou dopravu výherců ekologické soutěže z II. stupně naší ZŠ nebo na sladké odměny na školních akcích jako jsou karneval, vánoční besídka. Samozřejmě z fondu čerpali pedagogové finance na odměny pro děti na konci školního roku. Děkuji jménem SRPŠ všem aktivním žákům i jejich rodičů a pedagogům za vstřícnost a ochotu spolupracovat na příjmových položkách rozpočtu SRPŠ nad rámec povinného ročního příspěvku na žáka. Díky nim na účet přibyly sympatické částky peněz za sběr starého papíru, z výnosu za výrobky na tradiční vánoční jarmark a také z uspořádaného Plesu SRPŠ. Věřím, že i v budoucích letech bude dobře nastavená kooperace zdárně a bez problémů pokračovat. Mgr. Kateřina Pospíšilová 11. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti I v uplynulém školním roce jsme se snažili žákům nabízet dostatek mimoškolních aktivit, kroužků. Přesto je naším cílem tuto nabídku v dalších letech ještě rozšiřovat. Kroužek Fotbal Floorbal Keramika Konverzace z anglického jazyka Vedoucí Mgr. Zdeněk Chlup Mgr. Jiří Lehečka Hana Bejrová Mgr. Marta Pažoutová V celém školním roce jsme se snažili věnovat PR aktivitám. Všechny naše úspěchy a zdařilé projekty jsme se snažili medializovat, spolupracovali jsme s redakcí místního Zpravodaje i Novinek, s Boleslavským deníkem. Všechny články je možné najít i na našich webových stránkách v sekci Aktuality a Fotogalerie. Stránka 19

20 Běh Bakovem Zimní víceboj Naši fotbalisté Vítězství v ekologické soutěži Dopravní soutež Konverzační soutěž anglický jazyk Stránka 20

21 Uklízíme Český ráj Navštěvujeme naše hlavní město Hrajeme divadlo Kondiční cvičení Návštěva Muzea Škoda auto Pasování na čtenáře Stránka 21

22 Adaptační pobyt IQLANDIA Liberec Víkendové výlety do Německa Vánoční jarmark Den dětských sponzorů ZOO Praha Ples SRPŠ Stránka 22

23 12. Vize pro školní rok 2014/2015 V následujícím školním roce bychom velmi rádi navázali na výbornou spolupráci s naším zřizovatelem, se SRPŠ. Chtěli bychom být školou otevřenou, jak novým podnětům, nápadům, tak rodičům i žákům. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude pokračovat stejným směrem, v tomto školním roce uzavře studia ředitelka školy Mgr. Michaela Černá a výchovný poradce Mgr. Zdeněk Chlup, ve studiu bude pokračovat preventista sociálně patologických jevů Mgr. Tomáš Breň. Dále bychom se chtěli zapojit do projektu Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů, v rámci kterého se pedagogové zdokonalí nebo i nově naučí pracovat s tablety a postupně je budou zařazovat do výuky. Dále bychom chtěli zrealizovat školení pro všechny učitele matematiky Základy Hejného matematiky. V dalším školním roce bychom rádi navázali na dobrou spolupráci se Semiramis s.r.o. a pokračovali v dalších preventivních programech pořádaných tímto sdružením. Od září 2014 by na naší škole měl začít pracovat školní psycholog. Ve vyučovacím procesu se zaměříme na bližší rozpracování pravidel hodnocení v jednotlivých předmětech, na naší škole začnou pracovat předmětové komise a metodické sdružení. Cílem je zlepšení komunikace mezi vyučujícími jednotlivých předmětů, systematická práce, která povede k naplňování očekávaných výstupů jednotlivých předmětů daných Rámcově vzdělávacím programem a rozpracovaných ve Školním vzdělávacím programu. Budeme se snažit navázat na již tradiční akce, jako je Vánoční jarmark, adaptační pobyt žáků 6. třídy, Ples SRPŠ, dále se budeme podílet na úklidu Českého ráje a pokusíme se o získání dalších cenných kovů v soutěžích, kterých se pravidelně zúčastňujeme (turnaje ve floorbale, fotbale, atletických závodů, dopravní soutěže, ekologické soutěže, Matematického klokana ). Opět se zapojíme do akce Ovoce do škol. Pokračovat budou zájezdy do divadla, 1. stupeň v rámci Klubu mladého diváka, které bude mít na starosti Mgr. Květa Bartoňová a večerní zájezdy žáků 2. stupně pod vedením Mgr. Tomáše Breně. Žákům se pokusíme předložit ještě pestřejší nabídku mimoškolních aktivit, kroužků. Zpracovala: Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy Školské radě předloženo dne: Školská rada schválila dne: Stránka 23

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Proseč Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2015

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/14-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Plán práce pro školní rok 2015/2016. Vypracovala: Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 28. 8.

Plán práce pro školní rok 2015/2016. Vypracovala: Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Na Františku 32, Kněžmost 294 02 IČO: 710 084 46 Plán práce pro školní rok 2015/2016 Vypracovala:

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŘÍČANSKÉHO LESA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŘÍČANSKÉHO LESA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŘÍČANSKÉHO LESA Předkladatel: Mgr. Dalibor Dudek Zpracováno dle vyhlášky č. 15/2005 Sb. včetně novely č. 195/2012 Sb. s účinností k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti školní rok 2014/2015 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace IČO 494 597 59 Hlavní 36, Rajhradice 664 61 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více