Výroční zpráva 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, Kněžmost , Výroční zpráva 2013/2014 Pohodlný život a lehko získané požitky ani nepřinášejí tělu prospěch, ani nevštípí duši nějaké hodnotné vědomosti. Naproti tomu vytrvalá námaha nás připraví k ušlechtilým a dobrým činům, jak tvrdí mudrci. Sókratés

2 Úvodní slovo ředitelky školy Vážení rodiče a partneři naší základní školy, milí žáci, kolegové a kolegyně, 2. září 2013 jsem měla tu čest, společně s panem starostou Ing. Adamem Pospíšilem, slavnostně zahájit nový školní rok jako nově jmenovaná ředitelka základní školy. Stála jsem před nelehkým úkolem, na škole chyběla řada dokumentů povinných dle platné legislativy, z mého pohledu nebyla správně nastavena komunikace s rodiči, škola postrádala ucelenou koncepci. Stála jsem před žáky a kolegy, které jsem neznala, a oni neznali mně. Přesto jsem nepochybovala, že náš cíl je společný, že nám všem jde o to, vytvářet ve škole atmosféru, ve které se nám bude dobře pracovat, a že všichni chceme poskytovat žákům vzdělání odpovídající jejich schopnostem. Při ohlédnutí za uplynulým školním rokem vidím velké množství velmi zdařilých akcí, ať už je to školní ples, který v naší spolupráci pořádá Sdružení rodičů a přátel školy, tradiční Vánoční jarmark, vystoupení našich žáků na akcích pořádaných obcí Kněžmost, velmi dobrá spolupráce s obecní knihovnou (např. pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou), úspěchy našich žáků v soutěžích. Jen namátkou mohu zmínit vítězství 7. třídy v okresním kole ekologické soutěže Z čeho je můj život? v kategorii kolektivů a Dušana Stejskala ze stejné třídy v kategorii jednotlivců, 1. místo našeho týmu v okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů a jejich 4. místo v kole krajském, v tomto kole byla nejúspěšnější dívkou Tereza Svobodová z 5. třídy. Fotbalový tým obsadil 3. místo v okrskovém kole McDonald s Cupu. Viktor Pospíšil z 5. třídy vyhrál okresní kolo Matematické olympiády, Tomáš Kůrka ze 3. třídy byl nejlepší v okrese v Matematickém klokanovi - kategorie Cvrček. Děkuji všem kolegům, kteří výuku doplnili smysluplnými projekty a exkurzemi. Jsem velmi ráda, že se nám podařila rekonstrukce počítačové učebny i výměna nábytku ve školní jídelně. Moje poděkování patří našemu zřizovateli za pomoc a podporu nejen finanční, Sdružení rodičů a přátel školy, kteří se velkou měrou podílejí na akcích pořádaných pro žáky (např. doprava na exkurze, lyžařský výcvikový kurz, odměny na konci školního roku), všem rodičům, kteří jsou ochotni komunikovat s námi a podílet se podle svých možností na zabezpečení co nejlepších podmínek při vzdělávání svých dětí. Ráda bych poděkovala panu Zbyňku Pokornému z Býčiny a jeho firmě Kovovýroba za bezplatné opravy nejen školního nábytku v průběhu školního roku, stejné poděkování patří i pracovní četě obce Kněžmost za pomoc při údržbě budovy školy a jejího okolí. Další poděkování patří panu Martinu Huškovi a firmě Lipraco za sponzorování školních dresů pro žáky 1. stupně. A především chci poděkovat svým kolegům, zaměstnancům školy i žákům za jejich celoroční práci. Myslím si, že i přes dlouhou cestu, která před námi ještě v dosažení dlouhodobé vize školy je, školní rok 2013/2014 můžeme považovat za úspěšný. Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy Stránka 2

3 Úvodní slovo starosty Kněžmosta Rád bych v krátkosti zhodnotil uplynulý školní rok z hlediska zřizovatele Základní školy a mateřské školy v Kněžmostě, okres Mladá Boleslav. Už jen to, že jsem byl požádán o zhodnocení naší spolupráce, považuji za velmi pozitivní signál. Hlavním bodem, který se podařilo realizovat za uplynulé období z hlediska vztahu mezi vedením školy a zřizovatelem je právě komunikace. Ta se podle mého názoru změnila diametrálně, kdy jsme informováni o zásadních akcích školy a jejích požadavcích prakticky ihned a paní ředitelka nás také několikrát navštívila na zasedání rady obce. Domívám se, že se i atmosféra ve škole zlepšila, máme možnost slyšet toto hodnocení při komunikaci s rodiči. Rovněž kvituji zapojení školy do dalších vzdělávacích i dotačních projektů. Samozřejmě oceňujeme snahu paní ředitelky nastavit jasná pravidla v administrativním vedení školy i v odměňování. Odměňování je jedním z bodů, které bychom jako zřizovatelé školy chtěli dopracovat ve spolupráci s vedením do takové míry, aby kvalitní učitelé na naší škole zůstávali. Zatím jsem mluvil pouze o základní škole, ale rovněž mateřská škola a školní jídelna, která je také součástí celé školy fungují velice dobře. Jako zástupce zřizovatele bych rád uvedl, že naše obec školu podporuje a doufám, že podporovat bude i z hlediska investic a významných oprav. V uplynulém školním roce se podařilo několik výrazných investic do školy pořízení nového objednávkového systému do jídelny, pořízení nového konvektomatu, oprava střechy pavilonu druhého stupně a větší rekonstrukce počítačové učebny. Objednán je projekt na propojení jednotlivých oddělení mateřské školy a pracuje se na studii nového pavilonu druhého stupně. Nakonec bych chtěl popřát, aby spolupráce pokračovala i v nadcházejícím školním roce na takovéto úrovni. Ing. Adam Pospíšil, starosta Stránka 3

4 Obsah Úvodní slovo ředitelky školy... 2 Úvodní slovo starosty Kněžmosta Základní údaje o škole Personální zabezpečení činnosti školy Základní údaje o pracovnících školy Seznam pracovníků školy ve školní roce 2013/ Zápis k povinné školní docházce Výsledky vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Souhrnný přehled zameškaných hodin ve školním roce 2013/ Souhrnný přehled hodnocení chování žáků ve školním roce 2013/ Počet přijatých žáků na jednotlivé školy Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Konkrétní vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/ Česká školní inspekce Základní údaje o hospodaření školy Projekty realizované z cizích zdrojů EU Peníze školám Grant z prostředků Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu Přírodní učebna Vzdělávací program pro učitele výchovné poradce Triangl podpora zájmu žáků o přírodovědné obory ve Středočeském kraji Spolupráce s organizacemi Školská rada Obecní knihovna Spolupráce Sdružení rodičů a přátel školy se základní školou Kněžmost Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Vize pro školní rok 2014/ Stránka 4

5 1. Základní údaje o škole Název školy Adresa školy Zřizovatel školy Adresa zřizovatele Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, Kněžmost Obec Kněžmost Na Rynku 51, Kněžmost Identifikátor právnické osoby IČO Ředitelka školy Mgr. Michaela Černá Zástupkyně ředitelky Mgr. Alena Brixí Výchovný poradce Mgr. Alena Brixí, Mgr. Zdeněk Chlup Metodik prevence Mgr. Tomáš Breň Koordinátor ICT Mgr. Jiří Lehečka Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje, jejich maximální kapacita: Základní škola IZO Mateřská škola IZO Školní jídelna IZO Školní družina IZO Školní klub IZO Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání základní školy Kněžmost Číslo 233/13 Stránka 5

6 2. Personální zabezpečení činnosti školy 2.1 Základní údaje o pracovnících školy Ve školním roce 2013/2014 došlo ke změně ředitelky školy. Podařilo se zabezpečit plnou kvalifikovanost cizích jazyků (s výjimkou jedné třídy, úkol pro další školní rok). Dále byla vytvořena pozice metodika prevence, který začal odborné studium. V personálním obsazení nedošlo k žádným dalším zásadním změnám. Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní klub Školní jídelna 11 pedagogů s plným úvazkem 2 pedagogové s částečným úvazkem 1 asistentka s částečným úvazkem 1 hospodářka s částečným úvazkem 1 topič s částečným úvazkem 3 uklízečky s částečným úvazkem 1 školnice s částečným úvazkem 6 pedagogů s plným úvazkem 1 uklízečka s plným úvazkem 1 uklízečka s částečným 1 školnice s plným úvazkem 1 vychovatelka s plným úvazkem 1 vychovatelka s částečným úvazkem 2 vychovatelky s částečným úvazkem 4 pracovnice s plným úvazkem 1 pracovnice s částečným úvazkem 2.2 Seznam pracovníků školy ve školní roce 2013/2014 Ředitelka školy Mgr. Michaela Černá Zástupkyně ředitelky Mgr. Alena Brixí Třídní učitelé 1. třída Mgr. Vendula Svobodová 2. třída Mgr. Květuše Bartoňová 3. třída Mgr. Aneta Šoltysová 4. třída Mgr. Jana Daňková 5. třída Mgr. Marta Pažoutová 6. třída Mgr. Tomáš Breň 7. třída Mgr. Alena Brixí 8. třída Mgr. Jiří Lehečka 9. třída Mgr. Zdeněk Chlup Netřídní učitelé Mgr. Květa Havlíková, Mgr. Gabriela Hronová, Jaroslava Doležalová Asistentka Šárka Svobodová Stránka 6

7 Vychovatelky Školní družina Šárka Svobodová, Iveta Jirčíková Školní klub Mgr. Gabriela Hronová, Hana Bejrová Hospodářka Jana Kubová Provozní zaměstnanci ZŠ Topič Mgr. Jiří Nikodem Uklízečky Ivana Prskavcová, Hana Kavalírová Školnice Ivana Prskavcová Zástupkyně ředitelky Květa Kobrlová pro předškolní vzdělávání Učitelky MŠ Vlaďka Bejrová, Lucie Bejrová, Radka Pelantová, Dagmar Eisová, Jana Kabátková Školnice Jaroslava Exnerová Provozní zaměstnanci Uklízečka a kuchařka Jindřiška Hanušová MŠ Uklízečka a pradlena Marta Bayerlová Vedoucí školní jídelny Hana Hemzalová Vedoucí kuchařka Marcela Kolářová Kuchařky Jitka Svobodová, Jitka Malíková, Jindřiška Hanušová 3. Zápis k povinné školní docházce Zápis k povinné školní docházce se uskutečnil Přišlo k němu celkem 37 dětí (odklad z předešlého školního roku jich mělo 5), letos bylo požádáno celkem o 4 odklady. S velkou podporou zřizovatele tak otevřeme ve školním roce 2014/2015 dvě první třídy. Věříme, že v menším počtu žáků se bude lépe pracovat dětem i jejich třídním učitelkám. 4. Výsledky vzdělávání žáků Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání základní školy Kněžmost. Před začátkem školního roku došlo k jeho aktualizaci, k nejvýznamnějším změnám patří zařazení německého jazyka jako Dalšího cizího jazyka (dle Rámcově vzdělávacího programu), dále byla např. rozpracována otázka finanční gramotnosti, ochrany člověka za mimořádných okolností. Hlavním cílem bylo plnění očekávaných výstupů jednotlivých předmětů. Integrovaní žáci byli vzděláváni podle Individuálních vzdělávacích plánů (dále IVP), které byly na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení pedagogicko-psychlogické poradny vytvořeny. Pro jednoho žáka první třídy se Stránka 7

8 nám podařilo získat prostředky na asistenta pedagoga, kterého měl doporučeného. Jako asistentka celý rok pracovala paní Šárka Svobodová. POČET ŽÁKŮ VZDĚLÁVANÝCH DLE IVP 8. třída 6% 9. třída 17% 1. třída 6% 2. třída 12% 3.třída 6% 7. třída 17% 4. třída 12% 6. třída 12% 5. třída 12% Celkem bylo ve školním roce 2013/2014 na naší škole vzděláváno podle IVP 19 žáků. 4.1 Přehled o prospěchu 1. pololetí 2. pololetí počet průměr PV/% P N IVP počet průměr PV/% P N IVP třída žáků třídy z počtu žáků třídy z počtu žáků ve žáků ve třídě třídě ,00 27/100% 0 0 1* 27 1,00 27/100% 0 0 1* ,12 19/95% ,16 18/90% ,28 20/80% ,34 18/72% ,40 17/65,4% ,48 17/65,4% ,68 7/38,9% ,65 8/44,4% celkem ,30 90/77,6% ,33 88/75,9% stupeň ,93 4/25% ,86 5/29,4% ,82 3/21,4% ,91 4/28,6% ,95 3/42,9% ,06 3/37,5% ,84 2/18,2% ,97 1/9,1% celkem 2. stupeň 48 1,89 12/25% ,95 13/26% celkem 164 1,58 102/65,2% ,60 101/60,8% ZŠ Vysvětlivky: PV - prospěl s vyznamenáním, P - prospěl, N - neprospěl, IVP - vzdělávání podle Individuálního vzdělávacího plánu, * - asistent pedagoga Stránka 8

9 Počet žáků s vyznamenáním v 1. pololetí Počet žáků s vyznamenáním ve 2. pololetí ,4 65,4 44,4 38,9 42,9 37, ,4 28,6 21,4 18,2 9,1 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Počet žáků s vyznamenáním je vyjádřen v procentech z celkového počtu žáků v jednotlivých třídách. 4.2 Souhrnný přehled zameškaných hodin ve školním roce 2013/ pololetí třída počet absence celkem ve třídě průměr na žáka žáků celkem omluvené neomluvené celkem omluvené neomluvené ,6 27, ,32 26, ,42 36, ,39 30,39 0 celkem ,35 28, ,81 25, ,93 20, ,14 46, ,45 38,45 0 celkem ,83 32,83 0 celkem ,80 28,80 0 Stránka 9

10 2. pololetí třída počet absence celkem ve třídě průměr na žáka žáků celkem omluvené neomluvené celkem omluvené neomluvené ,51 18, ,44 19, ,6 38, ,77 32,77 0 celkem ,06 25, ,94 21, ,64 19, ,25 40, ,06 41,06 0 celkem ,72 30,72 0 celkem ,95 25, Souhrnný přehled hodnocení chování žáků ve školním roce 2013/ pololetí třída počet žáků pochvaly kázeňská opatření klasifikace chování PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ celkem celkem celkem ZŠ Stránka 10

11 2. pololetí třída počet žáků pochvaly kázeňská opatření klasifikace chování PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ celkem celkem celkem ZŠ Počet přijatých žáků na jednotlivé školy 9. třída absolvovala s Mgr. Zdeňkem Chlupem v rámci volby povolání odpoledne na Úřadu práce v Mladé Boleslavi, kde měla předem připravený program na volbu povolání. Dále v listopadu navštívila Edukart 2013 v Mladé Boleslavi. Jednalo se o přehlídku středoškolských možností v regionu i mimo něj. Cílem akce bylo ukázat žákům končícím 9. třídu základní školy a jejich rodičům širokou paletu možností, kde pokračovat ve studiu a proč. Téma kariérového poradenství bylo také mnohokrát skloňováno v hodinách výchovy k občanství. Škola Maturitní obory Učební obory bez maturity Škoda auto a. s. 2 Obchodní akademie Mladá Boleslav 3 Střední odborné učiliště Hubálov 1 Gymnázium a SOŠ Jilemnice 1 Střední zdravotnická a VOŠ zdravotnická 2 Mladá Boleslav Střední škola letecké a výpočetní techniky, 1 Odolena Voda SOU a SOŠ Nymburk 1 Stránka 11

12 PŘIJETÍ ŽÁKŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A UČILIŠTĚ bez maturity 31% s maturitou 69% 5. Prevence sociálně patologických jevů Jako metodik prevence začal pracovat Mgr. Tomáš Breň, za finanční pomoci zřizovatele bylo možné, aby zahájil příslušné studium k výkonu specializovaných činností podle 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komise a kariérním systému pedagogických pracovníků. Dále se podařilo, za velkého finančního přispění Sdružení rodičů a přátel školy (dále SRPŠ), navázat spolupráci se Semiramis o. s., které se zaměřuje na poskytování kvalitních a odborných služeb osobám ohroženým užíváním návykových látek formou terénních, ambulantních a poradenských programů, především na území Středočeského kraje s cílem minimalizovat negativní dopady užívání drog. V rámci této spolupráce se na naší škole uskutečnily programy minimální prevence pro žáky 6. tříd. Tématem byly především mezilidské vztahy, tvorba třídního kolektivu. Tímto směrem byl zaměřen i adaptační pobyt, který se konal v září Pro žáky 9. třídy se podařilo uspořádat tematickou přednášky O právních aspektech v souvislosti se získáním občanského průkazu (pol. Schöna) a O sexuálním životě (MUDr. Zlata Mistolerová). V průběhu celého školního roku docházelo k aktivní spolupráci s rodiči. V dalším školním roce je naším cílem získání školního psychologa a rozšíření preventivních programů Semiramis o. s. pro další třídy. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Výběr programů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) vycházel z potřeb a zaměření školy. Jak je obvyklé na většině základních škol, výběr je velmi často Stránka 12

13 podmíněn finančními možnostmi školy. Velké poděkování patří zřizovateli a SRPŠ, kteří nám v tomto směru velmi pomáhali. DVPP bylo zaměřeno zejména na splnění kvalifikačních předpokladů (studium pro ředitele škol a školských zařízení, Mgr. Michaela Černá) a studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (Mgr. Zdeněk Chlup pokračování studia výchovných poradců, Mgr. Tomáš Breň začátek studia pro výkon specializovaných činností, metodik prevence sociálně patologických jevů). Další část DVPP byla zaměřena na prohlubování odborné kvalifikace. Toto průběžné vzdělávání vyplynulo z aktuální situace školy, především bylo potřeba zaměřit se na proces vedení školy, metodiku prevence sociálně patologických jevů, ale i na nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik. 6.1 Konkrétní vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 DVPP ve školním roce 2013/2014 Studium pro ředitele škol a školských zařízení Řízení, školský management Řízení, školský managment Řízení, školský managment Matematika a její aplikace Výchovné poradenství Metodika prevence sociálně patologických jevů Pracovník Mgr. Michaela Černá Mgr. Michaela Černá Mgr. Michaela Černá Mgr. Michaela Černá, Mgr. Tomáš Breň Mgr. Květa Havlíková, Mgr. Gabriela Hronová Mgr. Zdeněk Chlup Termín studia/ kurzu leden 2014 listopad 2014 Září 2013 Prosinec 2013 Říjen 2013 Říjen 2013 Říjen 2013 Mgr. Tomáš Breň Září 2013 Název akce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I), NIDV Liberec BOZP a PO pro ředitele a zástupce ředitelů škol a školských zařízení, VISK Mladá Boleslav Odměňování ve školství Řešení konfliktů ve škole Přemýšlíme, tvoříme a objevujeme v matematice (matematika podle prof. Hejného) Zaškolení do diagnostické metody třídních kolektivů Třídní kompas Dokumentace školního metodika prevence Stránka 13

14 Metodika prevence sociálně patologických jevů Pedagogičtí pracovníci Říjen 2013 Rozpoznání a řešení problematiky šikany Řízení, školský managment Mgr. Michaela Černá, Mgr. Alena Brixí Únor 2014 Hospitační činnost ve škole Řízení, školský management Mgr. Michaela Černá Duben 2014 Výroční zpráva jeden z klíčových dokumentů předkládaných ředitelem školy Chemie Matematika a její aplikace Český jazyk Metodika prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství Mgr. Alena Brixí Mgr. Jana Daňková, Mgr. Aneta Šoltysová Mgr. Tomáš Breň Mgr. Zdeněk Chlup, Mgr. Tomáš Breň Květen 2014 Květen 2014 Březen 2014 Duben 2014 Nápady do hodin chemie Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni geometrie z provázku a přeloženého papíru) Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti Bezpečné klima třídy Dějepis Jaroslava Doležalová Květen 2014 Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí Pedagogika Mgr. Gabriela Hronová, Mgr. Květa Havlíková Květen, červen 2014 Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) 7. Česká školní inspekce V uplynulém školním roce nevykonávala česká školní inspekce na naší škole svoji činnost. 8. Základní údaje o hospodaření školy Čerpání rozpočtu bylo pravidelně sledováno a konzultováno mezi ředitelkou školy, hospodářkou školy, mzdovou účetní a v neposlední řadě se zřizovatelem. Finance byly investovány podle plánu a aktuální situace a potřeb školy a s ohledem na dlouhodobé cíle a úkoly školy při jejím provozu i rozvoji. Také naší školy se dotklo omezování výdajů ve státním sektoru, velmi obezřetně musíme plánovat obnovu starého nábytku, učebnic, didaktických pomůcek, nákup nových projektorů. Přesto se nám podařilo dovybavit učebnu Ch, Fy a Př dataprojektorem, v jídelně máme nové stoly i židle, během hlavních prázdnin se podařilo zrealizovat rekonstrukci počítačové učebny, která obnášela novou elektroinstalaci, koberec a výškově nastavitelné, polohovatelné židle. Velkou pomocí je pro naši školu pomoc zřizovatele při drobných i větších opravách spojených s provozem školy. Stránka 14

15 Přijaté příspěvky a dotace Za rok Přijaté dotace z rozpočtu obce celkem ,14 z toho na provoz ,00 - školné ,00 - ostatní ,14 Tržby VHČ doplň. činnost (pronájem, stravné pro cizí) Přijaté dotace MŠMT na neinvest. výdaje ze stát. rozpočtu (NIV) platy, odvody, ONIV, FKSP ,00 UZ ,00 4. Dotace (projekt EU) částečná ,00 5. Částečná dotace Arboretum Projekt Zahrada 2 694,00 6. Stravné ZŠ + MŠ ,00 Dotace z projektů ,00 PŘÍSPĚVKY A DOTACE 2013 Stravné ,00 Obec Kněžmost ,14 Vedlejší hospodářská činnost ,00 MŠMT - neinvestiční výdaje ,00 Stránka 15

16 Za rok 2013 (k ) činnost Za 1. pol. roku 2014 (k ) činnost hlavní doplňková hlavní doplňková Náklady celkem , , , ,00 Výnosy celkem , , ,30 125,00 Výsledek hospodaření za činnost Výsledek hospodaření CELKEM , , , , , ,96 Náklady 2013 Hlavní činnost z toho ONIV Spotřeba ,32 materiálu včetně potravin ,40 Spotřeba energie + ostatní , Opravy a udržování ,81 Cestovné , ,00 z toho projekty Doplňková činnost , , ,00 Služby , , , ,50 Mzdové náklady , , , ,00 Zákon. soc. poj , ,00 Jiné sociální náklady 1 868, , Daně + poplatky + ostatní ,00 Náklady CELKEM , , , ,50 Náklady za , ,50 činnost Stránka 16

17 9. Projekty realizované z cizích zdrojů 9.2 EU Peníze školám Projekt byl ukončen schválením závěrečné monitorovací zprávy. Finanční prostředky byly v tomto školním roce čerpány na odměny vyučujících zapojených v tomto projektu, spotřební materiál a kontrolu projektové dokumentace. 9.1 Grant z prostředků Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu Přírodní učebna Tento projekt čerpá finance Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí a jeho účelem je vylepšit školní zahradu pro výuku průřezových témat environmentální výchova, člověk a svět práce, ale i dalších témat a předmětů. V rámci tohoto projektu se podařilo ve školním roce 2013/2014 dovybavit Altán lavicemi, stoly, zasázet ovocné dřeviny, dosít loučku, nakoupit zahradnické nářadí. 9.2 Vzdělávací program pro učitele výchovné poradce Mgr. Zdeněk Chlup dále pokračoval ve studiu výchovného poradenství v rámci projektu Vzdělávací program pro učitele výchovné poradenství. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, kteří mají zájem o rozšíření své kvalifikace v oblasti výchovného poradenství. 9.3 Triangl podpora zájmu žáků o přírodovědné obory ve Středočeském kraji Ve školním roce se nám podařilo zapojit do projektu Triangl, zařadili jsme se tak mezi 12 škol Středočeského kraje. Hlavním cílem projektu je rozvoj zájmu žáků a žákyň 7. až 9. tříd (u nás i 6. třídy) základních škol Středočeského kraje o přírodovědné obory a s tím souvisejícím udržitelným rozvojem. Žáci 7. až 9. třídy se zúčastnili projektových dnů z fyziky ve formě 4 vzdělávacích praktických modulů (Teplota, Elektřina a magnetismus, Teplo a energie, Světlo a světelné jevy). Žáci 8. a 9. třídy si mohli vyzkoušet zábavné pokusy z chemie. Pro žáky třídy byl vytvořen vzdělávací modul Základy ochrany duševního vlastnictví, uzpůsobený věku žáků a jejich znalostem. Formou besed s vědci jsme si představili jiné osobnostní vzory, než se kterými se běžně Stránka 17

18 setkávají v televizi či v časopisech. Tím byli motivováni k úvahám o studiu, které může vést až k vědecké kariéře. Besedy byly realizovány v naší škole. V rámci těchto besed mohli žáci nahlédnout s Ing. Danielem Sýkorou Ph.D., jak se dělá počítačová animace a setkat se s člověkem, který se podílel na vytvoření proslulého Lvího krále. Mgr. Et Mgr. Martina Balzarová je seznámila s podmořským životem a jeho pestrostí. Žáci dále navštívili některé z významných výzkumných pracovišť, které se nachází ve Středočeském kraji či hl. městě Praze. Naši žáci měli možnost podívat se do Mikrobiologického a Fyziologického ústavu AV, Ústavu termomechaniky AV ČR, Ústavu fyziky plazmatu. V dalším školním roce nás ještě čeká Výzkumný ústav potravinářský a Techmania v Plzni. 10. Spolupráce s organizacemi Na naší škole není odborová organizace Školská rada Spolupráce se školskou radou probíhá v rámci platné legislativy. Školská rada pracovala ve školním roce 2013/2014 ve složení: zástupci rodičů: Jana Kopalová, Marcela Kolářová, Renata Červená a Šárka Svobodová zástupci školy: Mgr. Jiří Lehečka, Mgr. Květuše Bartoňová, Mgr. Vendula Svobodová a Jana Kubová zástupci zřizovatele: Mgr. Bc. Ladislav Kilián, Mgr. Marie Adéla Pokorná, Petr Košek a Zdenka Brdlíková Obecní knihovna V rámci spolupráce s obecní knihovnou se naši žáci zapojili do projektu Kolumbus na cestách, který byl zaměřen na čtenářskou gramotnost s rozvojem práce ve skupinách, využívání dostupných médií, práce s odbornou knihou, práce s textem. Závěrem toho projektu mohly děti shlédnout kreslený film o životě K. Kolumbus, dále projektovou přednášku s kapitánem lodi. Děti prošly jak životem Kryštofa Kolumba, tak se vypravily po jeho cestách na moři. Staly se součásti objevení Ameriky. Možnosti návštěv v knihovně využil celý 1. stupeň základní školy po celou školní docházku. Každá třída navštívila knihovnu nejméně 4x. Děkuji všem za spolupráci. Vedoucí knihovny Ivana Cenefelsová Stránka 18

19 10.3 Spolupráce Sdružení rodičů a přátel školy se základní školou Kněžmost V loňském školním roce 2013/14 se členové SRPŠ opět pravidelně scházeli na půdě školy, aby projednali, co je třeba a finančně podpořili užitečné projekty a aktivity. V loňském školním roce jsme se podíleli například na 50% uhrazení nákladů na preventivní program Semiramis zaměřený na negativní jevy v dětských kolektivech. Opět jsme přispěli na plavecký výcvik žáků I. stupně a dopravu na lyžařský výcvik pro žáky II. stupně. Schválili jsme příspěvek na autobusovou dopravu výherců ekologické soutěže z II. stupně naší ZŠ nebo na sladké odměny na školních akcích jako jsou karneval, vánoční besídka. Samozřejmě z fondu čerpali pedagogové finance na odměny pro děti na konci školního roku. Děkuji jménem SRPŠ všem aktivním žákům i jejich rodičů a pedagogům za vstřícnost a ochotu spolupracovat na příjmových položkách rozpočtu SRPŠ nad rámec povinného ročního příspěvku na žáka. Díky nim na účet přibyly sympatické částky peněz za sběr starého papíru, z výnosu za výrobky na tradiční vánoční jarmark a také z uspořádaného Plesu SRPŠ. Věřím, že i v budoucích letech bude dobře nastavená kooperace zdárně a bez problémů pokračovat. Mgr. Kateřina Pospíšilová 11. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti I v uplynulém školním roce jsme se snažili žákům nabízet dostatek mimoškolních aktivit, kroužků. Přesto je naším cílem tuto nabídku v dalších letech ještě rozšiřovat. Kroužek Fotbal Floorbal Keramika Konverzace z anglického jazyka Vedoucí Mgr. Zdeněk Chlup Mgr. Jiří Lehečka Hana Bejrová Mgr. Marta Pažoutová V celém školním roce jsme se snažili věnovat PR aktivitám. Všechny naše úspěchy a zdařilé projekty jsme se snažili medializovat, spolupracovali jsme s redakcí místního Zpravodaje i Novinek, s Boleslavským deníkem. Všechny články je možné najít i na našich webových stránkách v sekci Aktuality a Fotogalerie. Stránka 19

20 Běh Bakovem Zimní víceboj Naši fotbalisté Vítězství v ekologické soutěži Dopravní soutež Konverzační soutěž anglický jazyk Stránka 20

21 Uklízíme Český ráj Navštěvujeme naše hlavní město Hrajeme divadlo Kondiční cvičení Návštěva Muzea Škoda auto Pasování na čtenáře Stránka 21

22 Adaptační pobyt IQLANDIA Liberec Víkendové výlety do Německa Vánoční jarmark Den dětských sponzorů ZOO Praha Ples SRPŠ Stránka 22

23 12. Vize pro školní rok 2014/2015 V následujícím školním roce bychom velmi rádi navázali na výbornou spolupráci s naším zřizovatelem, se SRPŠ. Chtěli bychom být školou otevřenou, jak novým podnětům, nápadům, tak rodičům i žákům. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude pokračovat stejným směrem, v tomto školním roce uzavře studia ředitelka školy Mgr. Michaela Černá a výchovný poradce Mgr. Zdeněk Chlup, ve studiu bude pokračovat preventista sociálně patologických jevů Mgr. Tomáš Breň. Dále bychom se chtěli zapojit do projektu Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů, v rámci kterého se pedagogové zdokonalí nebo i nově naučí pracovat s tablety a postupně je budou zařazovat do výuky. Dále bychom chtěli zrealizovat školení pro všechny učitele matematiky Základy Hejného matematiky. V dalším školním roce bychom rádi navázali na dobrou spolupráci se Semiramis s.r.o. a pokračovali v dalších preventivních programech pořádaných tímto sdružením. Od září 2014 by na naší škole měl začít pracovat školní psycholog. Ve vyučovacím procesu se zaměříme na bližší rozpracování pravidel hodnocení v jednotlivých předmětech, na naší škole začnou pracovat předmětové komise a metodické sdružení. Cílem je zlepšení komunikace mezi vyučujícími jednotlivých předmětů, systematická práce, která povede k naplňování očekávaných výstupů jednotlivých předmětů daných Rámcově vzdělávacím programem a rozpracovaných ve Školním vzdělávacím programu. Budeme se snažit navázat na již tradiční akce, jako je Vánoční jarmark, adaptační pobyt žáků 6. třídy, Ples SRPŠ, dále se budeme podílet na úklidu Českého ráje a pokusíme se o získání dalších cenných kovů v soutěžích, kterých se pravidelně zúčastňujeme (turnaje ve floorbale, fotbale, atletických závodů, dopravní soutěže, ekologické soutěže, Matematického klokana ). Opět se zapojíme do akce Ovoce do škol. Pokračovat budou zájezdy do divadla, 1. stupeň v rámci Klubu mladého diváka, které bude mít na starosti Mgr. Květa Bartoňová a večerní zájezdy žáků 2. stupně pod vedením Mgr. Tomáše Breně. Žákům se pokusíme předložit ještě pestřejší nabídku mimoškolních aktivit, kroužků. Zpracovala: Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy Školské radě předloženo dne: Školská rada schválila dne: Stránka 23

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Č. j. ZŠ/ 640 /11 V Kladně, dne 31. 3. 2011 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Koncepční záměry školy na období 2011

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 do 31. 7. 2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více