STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Strana 1 (celkem 21)

2 Obsah: strana: 1. Základní údaje o škole charakteristika školy Název školy Právní forma Identifikátory školy Zřizovatel Odloučená pracoviště školy Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol Ředitel školy Statutární zástupce ředitele Kontakt Školská rada 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3. Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů Nepedagogičtí pracovníci 9 4. Přijímací řízení Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2006/ Další údaje Přestupy, přijetí v rámci 1.ročníku studia Žáci přijatí do vyšších ročníků studia na základě rozhodnutí ředitele školy Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok Hodnocení výsledků ukončení studia maturitní a závěrečné zkoušky Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně 13 patologických jevů Pochvaly a ocenění Napomenutí a důtky Podmíněná vyloučení a vyloučení ze studia Snížené stupně z chování na konci školního roku Neomluvené hodiny za školní rok 2005/ Školní poradenské pracoviště Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium Odborná školení, semináře pro pedagogické pracovníky Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Mezinárodní spolupráce a programy Odborné soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků Odborné soutěže a přehlídky úspěchy školy Jiné významné výchovné a vzdělávací aktivity školy počty žáků Mimoškolní aktivity Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Závěr výroční zprávy 21 Strana 2 (celkem 21)

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1.1 NÁZEV A SÍDLO ŠKOLY Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Benátky Vsetín 1.2 PRÁVNÍ FORMA příspěvková organizace 1.3 IDENTIFIKÁTORY ŠKOLY IČ: DIČ: CZ IZO: ZŘÍZOVATEL Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Tř. T. Bati 21, Zlín 1.5 ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY Vsetín, Bobrky Vsetín, Na rovině Vsetín, Trávníky Vsetín, ul. 4. května Vsetín, ul. 4. května SOUČÁSTI ŠKOLY PODLE ROZHODNUTÍ O ZAŘAZENÍ DO REJSTŘÍKU ŠKOL Střední odborná škola Domov mládeže Školní jídelna Školní jídelna výdejna 1000 žáků kapacita 55 lůžek kapacita neuvádí se neuvádí se 1.7 ŘEDITEL ŠKOLY Mgr. Marek Wandrol Strana 3 (celkem 21)

4 1.8 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE Ing. Radim Kotrla 1.9 KONTAKT telefon, fax: , web: pracovník pro informace: Gabriela Stříteská sekretariát ředitele školy 1.10 ŠKOLSKÁ RADA Pracuje od Zatím se uskutečnilo jedno zasedání, a to Složení školské rady: Předseda: Mgr. Josef Slovák Místopředseda: Ing. Tomáš Sousedík Členové: Ing. Markéta Čížová Ing. Jaromír Třetina Milan Řezníček Marcela Kopecká Strana 4 (celkem 21)

5 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE Vyučované obory ve školním roce 2005/2006 Kód oboru Počet žáků (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do rejstříku) Obráběč kovů H/ Automechanik H/ Elektrikář silnoproud H/003 7 Truhlář H/ Truhlář-dřevěné konstrukce ( dobíhající obor ) H/ Instalatér H/ Tesař H/ Zedník H/ Opravář zemědělských strojů H/ Cukrář-výroba H/ Kuchař H/ Číšník, servírka H/ Opravářské práce E Mechanik seřizovač L/ Číšník, servírka L/ Kuchař L/ Provozní technika L/ Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství L/ Celkový počet žáků k Školní vzdělávací program je tvořen podle struktury oborů vzdělání poskytujících vzdělání jak s výučním listem, tak i s maturitní zkouškou, které se ve škole vyučují a vychází ze státních učebních dokumentů, jimiž jsou učební plány pro jednotlivé obory. Vzhledem k tomu, že v posledních třech letech došlo díky strategii vedení školy ke sloučení se dvěma dalšími subjekty a celkový počet studentů vzrostl z 450 na současných zhruba 800, je oborová struktura školy velmi pestrá. Tvoří ji obory z několika skupin oborů vzdělání, o které je ze strany uchazečů poměrně solidní zájem a které se vzájemně velmi dobře doplňují. Například gastronomické a potravinářské obory zajišťují škole díky svým úspěchům na odborných soutěžích perfektní prezentaci školy na veřejnosti, stavební obory se podílejí na údržbě a opravách budov školy a strojírenské obory pak díky realizaci zakázek přispívají k dobrému hospodářskému výsledku školy. Samotná vzdělávací nabídka v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín 1779 zahrnuje v současné době dva obory vzdělání poskytující vzdělání s maturitní zkouškou v nástavbovém studiu, tři obory vzdělání poskytující vzdělání s maturitní zkouškou a dvanáct oborů vzdělání poskytujících vzdělání s výučním listem, které jsou aktivní téměř ve všech ročnících studia. Oborovou nabídku školy lze charakterizovat jako velmi širokou a vzhledem k naplněnosti jednotlivých oborů i korespondující s potřebami regionu. Hlavním cílem v oblasti školního vzdělávacího programu je udržet všechny školou vyučované obory aktivní. Během školního roku 2005/2006 se podařilo vedení školy získat do své oborové struktury nový studijní obor Autotronik a nový učební obor Kuchař-číšník pro pohostinství. Strana 5 (celkem 21)

6 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Škola má díky Strategickému plánu rozvoje připraveno řešení personálního zabezpečení práce školy nejen v návaznosti na přirozenou obměnu pracovníků ( odchody do důchodu ), ale i v souvislosti s předpokládaným vývojem v počtu žáků, kteří školu navštěvují. Pedagogický sbor školy je stabilizovaný, odborně i pedagogicky kvalifikovaný, má vyrovnanou strukturu a to nejen věkovou ( průměrný věk 43 let ), ale i z hlediska pohlaví. Mezilidské vztahy mezi pracovníky školy, ale i mezi pedagogy a studenty jsou dobré. Odborná i pedagogická kvalifikovanost pedagogického sboru je na vysoké úrovni, a proto hlavním cílem v personální oblasti je udržet stávající lidský potenciál a maximálně podporovat jeho další růst, včetně nepedagogických pracovníků. Dalším cílem by pak měla být stabilizace sekce učitelů anglického jazyka, kde je zatím poměrně vysoká fluktuace učitelů. V posledních letech došlo k výraznému zefektivnění činnosti předmětových a metodických komisí. Významným úkolem tedy je další posilování pozice předsedů těchto komisí v rámci pedagogického sboru. Vedení školy bude nadále vytvářet příležitosti k neformální výměně názorů a zkušeností mezi jednotlivými členy pedagogického sboru, podporovat sebevzdělávání a účast pedagogických pracovníků v pracovních skupinách při řešení projektů a grantů. 3.1 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI počet fyzických osob k datu přepočtené úvazky Interní pracovníci 91 85,005 Externí pracovníci 0 0 Pořad. číslo Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání Obor Praxe Věk 1 UOV 1 ÚSO číšník UOV 1 SO instalatér UOV 1 SO tesař UOV 1 VŠ pozemní stavby UOV 1 ÚSO servírka, provoz společného stravování UOV 1 ÚSO tesař,zpracování dřeva UOV 0,5 SO modelář UOV 1 SO kuchař UOV 1 ÚSO zedník, stavební provoz UOV 1 SO kuchařka-servírka UOV 1 ÚSO kuchařka, společné stravování UOV 1 SO truhlář UOV 1 ÚSO číšník UOV 0,2 ÚSO kuchařka-servírka, společné stravování UOV,VUOV 1 ÚSO elektromontér, elektrotechnika UOV 1 ÚSO kuchařka UOV 1 SO cukrářka UOV 1 ÚSO traktorista-mechanizace zemědělství, DPS Strana 6 (celkem 21)

7 Pořad. číslo Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání Obor Praxe Věk 19 UOV 1 ÚSO strojírenství, provoz automobilové dopravy UOV 1 SO automechanik-mechanik silničních MV UOV 1 ÚSO frézař,strojírenství, DPS UOV 1 ÚSO automechanik-mechanik siln.mv, provoz.technika UOV 1 ÚSO traktorista-mechanizace zemědělství, DPS UOV 1 ÚSO opravář zemědělských strojů, provozní technika UOV 1 ÚSO automechanik,strojírenství,dps UOV 1 ÚSO traktorista-mech.,pěstitel-chovatel, DPS-učitel.OP UOV 1 ÚSO opravář zemědělských strojů, provozní technika UOV 1 ÚSO automechanik,automobilová doprava, DPS UOV 1 ÚSO strojní zámečník, strojírenství UOV 1 ÚSO automechanik, strojnictví UOV 0,8 ÚSO kuchařka-servírka, provoz společného stravování UOV 1 ÚSO cukrářka, podnikatel UOV 1 VŠ učitelství odbor.předmětů-obchod,služby UOV 1 ÚSO kuchařka-servírka, společné stravování UOV 0,5 SO tesař učitel, ZŘ TV 1 VŠ učitelství pro II.stupeň TV,Z učitel 1 VŠ pozemní stavby učitel 1 VŠ učitelství pro II.stupeň Z,Bi učitel 1 VŠ technologie dřeva učitel 1 VŠ učitelství VVP TV,BV učitel 1 VŠ německá literatura učitel 1 ÚSO silnoproudá elektrotechnika učitel 1 ÚSO mechanik-opravář učitel 1 VŠ učitelství VVP učitel 1 VŠ učitelství VVP NJ,ČJ učitel 1 VŠ učitelství VVP ČJ učitel 1 VŠ učitelství VVP ČJ,D ředitel 1 VŠ učitelství VVP RJ,ON učitelka 1 VŠ učitelství odborných předmětů pro SŠ učitelka 1 VŠ učitelství odborných ekonomických předmětů učitelka 1 ÚSO provoz hotelů a společné stravování, DPS učitelka 1 VŠ učitelství pro II.stupeň ČJ,D učitelka 1 VŠ učitelství odborných předmětů učitelka 1 VŠ speciální pedagogika učitelka 1 VŠ učitelství VVP ČJ,ON učitelka 1 VŠ učitelství odborných předmětů učitelka 1 VŠ učitelství VVP RJ,ON učitelka 0,3 VŠ učitelství pro I.stupeň TV,RJ učitelka 1 ÚSO provoz společného stravování, DPS učitelka, ZŘ TV 1 VŠ strojírenská technologie, DPS učitelka 1 VŠ učitelství VVP M,F učitelka 1 VŠ učitelství odborných předmětů, DPS učitelka 1 VŠ učitelství VVP M,F učitelka 1 VŠ hospodářská politika, ekonomika a organizace VUOV 1 ÚSO strojnictví, DPS VUOV 1 ÚSO provoz a ekonomika, DPS VUOV 1 ÚSO strojírenství Strana 7 (celkem 21)

8 Pořad. číslo Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání Obor Praxe Věk 68 VUOV,UOV 1 ÚSO provoz společné stravování, DPS vychovatel 1 ÚSO mechanik-seřizovač vychovatelka 1 ÚSO vychovatelství, speciální pedagogika vychovatelka 1 ÚSO strojírenství, DPS-vychovatelství UOV 1 ÚSO strojírenství UOV 1 ÚSO strojírenství UOV 1 ÚSO gymnázium UOV 1 ÚSO strojírenství učitelka 1 VŠ pedagogika učitel 1 VŠ filozofie učitelka 1 VŠ zahradnické inženýrství učitelka 1 VŠ ekonomika,dps učitel 1 VŠ tělesná výchova a sport, DPS učitel 1 VŠ dopravní inženýrství učitel 1 VŠ fyzika učitel 1 VŠ pedagogika-psychologie UOV 1 ÚSO vojenské specializace UOV 1 ÚSO technika v dopravě a spojích učitel 1 VŠ učitelství pro SŠ ved.vychov. 1 VŠ sociální pedagogika učitelka 0,285 ÜSO společné stravování, DPS učitelka 1 VŠ učitelství pro I.stupeň učitel 1 VŠ mechanizace zemědělství, DPS ZŘ pro PV 1 ÚSO střední zdravotní škola, DPS POŽADOVANÁ APROBOVANOST A STUPEŇ VZDĚLÁNÍ UČITELŮ v % Požadovaný stupeň vzdělání 86 Aprobovanost výuky 79 Požadovaný stupeň vzdělání se každoročně mírně zlepšuje. V současné době splňuje kvalifikační předpoklady 86% pedagogických pracovníků. Díky tomu se zvyšuje i počet aprobovaně odučených hodin. Vedení školy má vypracován dlouhodobý plán DVPP, na základě kterého by škola mohla mít do roku 2008 plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Strana 8 (celkem 21)

9 3.3 NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI počet fyzických osob k datu přepočtené úvazky Interní pracovníci 37 35,115 Externí pracovníci 0 0 Pořad. číslo Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání Obor 1 administrativní pracovník 1 ÚSO elektromechanik, podnikatel 2 asistentka zást. ředitele 1 ÚSO strojírenství 3 finanční účetní 1 ÚSO ekonomika služeb 4 kuchařka 1 SO kuchařka 5 kuchařka 0,400 SO kuchařka-servírka 6 mzdová účetní, personal. 1 ÚSO všeobecná ekonomika 7 personální referentka 1 ÚSO všeobecná ekonomika 8 provozář 1 ÚSO všeobecná ekonomika 9 provozní účetní 1 ÚSO výpočetní technika 10 sekretářka, pokladní 1 SO zaměření technické 11 servírka 1 SO kuchařka, servírka 12 servírka 1 ÚSO servírka 13 servírka 0,8 ÚSO servírka, společné stravování 14 servírka 1 SO prodavačka 15 skladní, administr.prac. 1 SO hospodářská administrativa 16 skladová účetní 1 ÚSO strojírenství 17 správce majetku a budov 1 SO elektromechanik 18 šéfkuchařka 1 SO kuchařka-servírka, společné stravování 19 kuchařka 1 ÚSO mechanik seřizovač 20 uklízečka 1 ZŠ důchodkyně 21 uklízečka 1 ZŠ základní 22 uklízečka 1 ÚSO důchodkyně 23 uklízečka 1 ZŠ základní 24 uklízečka 0,5 ZŠ důchodkyně 25 uklízečka 1 ÚSO ekonomika 26 uklízečka 1 SO prodavačka 27 uklízečka 1 ÚSO důchodkyně 28 uklízečka 1 ÚSO důchodkyně 29 vedoucí škol.kuchyně 1 ÚSO kuchařka-servírka, přírodovědná větev, vychovatelství 30 vrchní kuchařka 1 SO kuchařka-servírka 31 všeobecná účetní 1 VŠ provoz a ekonomika zemědělství 32 ZŘ pro TEÚ 1 VŠ zemědělství 33 účetní 1 ÚSO optik 34 administrativní pracovník 1 ÚSO ekonomika a podnikání 35 uklízečka 1 SO mechanik seřizovač 36 asistentka zást. ředitele 1 ÚSO strojírenství 37 účetní 1 ÚSO ekonomika Strana 9 (celkem 21)

10 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 4.1 ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ A PŘIJATÍ KE STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Kód Obor Délka studia Forma studia Počet přihlášených Počet přijatých Počet odvolání (roky) 1.kolo 2.kolo + 3. kolo k H/003 Elektrikář silnoproud 3 D H/001 Truhlář 3 D H/001 Instalatér 3 D H/001 Tesař 3 D H/001 Zedník 3 D H/002 Cukrář-výroba 3 D H/001 Kuchař 3 D H/001 Číšník, servírka 3 D L/006 Kuchař 4 D L/005 Číšník, servírka 4 D H/001 Zámečník 3 D H/001 Automechanik 3 D H/003 Opravář zemědělských strojů 3 D E/001 Opravářské práce 3 D H/001 Obráběč kovů 3 D L/001 Mechanik seřizovač 4 D L/506 Provozní technika 2 D Celkem Ve srovnání s loňským školním rokem došlo k obrovskému nárůstu počtu uchazečů o studium, když se během prvních třech kol přijímacího řízení přihlásilo ke studiu některého z výše uvedených oborů studia 337 uchazečů, což je přesně o 80 uchazečů více než vloni. Ke studiu pak bylo přijato 318 uchazečů. To je o 65 uchazečů více než tomu bylo v loňském školním roce. Pokud se týká samotného přijímacího řízení, pak na obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou nebo výučním listem se přijímací zkoušky nekonaly. Rozhodujícím kritériem pro přijetí na všechny obory byl průměrný prospěch z 8. a 9. třídy ZŠ. Uchazeči byli přijímání až do naplnění kapacity pro dané třídy jednotlivých oborů, v souvislosti s naplněností skupin pro odborný výcvik tak, aby složení jednotlivých tříd bylo co nejefektivnější. Tato kriteria platila pro všechna kola přijímacího řízení. Na obor nástavbového studia se konaly přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. Uchazeči byli přijímáni podle celkového počtu dosažených bodů v pořadí od uchazeče s nejvyšším počtem získaných bodů, až po uchazeče s nejnižším počtem získaných bodů, přičemž maximální počet přijatých uchazečů byl po 1.kole přijímacího řízení 26. Stejná kriteria platila i pro 2.kolo přijímacího řízení. V dalších kolech se již přijímací zkoušky nekonaly, přičemž jediným kriteriem pro přijetí byl prospěch ze všech tří ročníků SŠ. Maximální počet přijatých uchazečů po všech kolech přijímacího řízení byl stanoven na 30 studentů. Proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení byla podána 2 odvolání. Obě však byla zamítnuta. Strana 10 (celkem 21)

11 4.2 DALŠÍ ÚDAJE Přestupy, přijetí v rámci 1.ročníku studia H/001 Kuchař 4 žáci H/001 Číšník, servírka 7 žáků L/006 Kuchař 1 žák L/005 Číšník, servírka 1 žák E/002 Opravářské práce 2 žáci H/003 Opravář zemědělských strojů 1 žák L/506 Provozní technika 3 žáci Celkem 19 žáků Žáci přijatí do vyšších ročníků studia na základě rozhodnutí ředitele školy H/001 Kuchař 4 žáci H/001 Číšník, servírka 8 žáků H/001 Automechanik 1 žák L/001 Mechanik seřizovač 3 žáci L/505 Mechanizace zem. a lesního hospodářství 1 žák H/002 Cukrář - výroba 1 žák Celkem 18 žáků Strana 11 (celkem 21)

12 5. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Hlavním cílem školy v oblasti výsledků výchovy a vzdělávání je i nadále kvalitně připravovat žáky nejen v uvedených oborech studia, ale i v nadstandardních rozšiřujících kurzech tak, aby svým absolventům nabízela co možná nejširší okruh uplatnění na trhu práce a ty nejúspěšnější dobře připravila k dalšímu studiu na školách vyššího typu. K tomu by měl výraznou měrou přispět rozvoj aktivních forem učení s využíváním inovativních prvků ve výuce, především pak ve výuce odborných předmětů a cizích jazyků, zajištění aktualizace učebnic, učebních pomůcek, zefektivnění systému využívání odborných časopisů ve výuce a využívání dalších informačních zdrojů. V rámci odborného výcviku se škola nadále snaží maximálně využívat možností zajištění praxe žáků na instruktorských pracovištích u firem ve vsetínském regionu.. V oblasti evaluace bude škola nadále za pomocí sebehodnotících nástrojů provádět pravidelnou vnitřní evaluaci. 5.1 CELKOVÝ PROSPĚCH ŽÁKŮ VE ŠKOLE ZA UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Zanechalo studia, jiné k s vyznamenáním Průměrný prospěch ve škole: 2,42 Nejlepší třída: 1,97 Nejslabší třída: 2,83 Velmi dobrých výsledků dosáhli žáci tříd oborů Cukrář a Opravářské práce. Velmi špatný prospěch naopak prokazovali po celou dobu školního roku především žáci tříd oborů Opravář zemědělských strojů, Kuchař a Truhlář. Celkem prospěli 653 žáci, což je 81 procent z celkového počtu. Z nich pak 39 žáků prospělo s vyznamenáním, tedy necelých 5 procent z celkového počtu žáku školy. Celkem neprospělo 79 žáků, což je necelých 10 procent z celkového počtu, přičemž 22 žáci byli ze tříd závěrečných ročníků. Z výše uvedených 79 žáků neprospělo z jednoho nebo dvou vyučovacích předmětů 59 žáků, kteří absolvují opravné zkoušky, po jejichž úspěšném složení mají šanci pokračovat ve studiu. Zbývajících 20 žáků neprospělo ze tří či více vyučovacích předmětů. Celkem 44 žáci, tedy zhruba 5 procent z celkového počtu žáků školy, nebyli klasifikováni. Během školního roku byli přijati ke studiu 34 žáci a naopak studia zanechalo 67 žáků, což činí úbytek 33 žáků, tedy asi 4 procenta. 5.2 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ UKONČENÍ STUDIA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Typ školy Počet žáků v posledním ročníku Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Jiné (náhradní termíny apod.) Maturitní zkoušky Závěrečné zkoušky Celkové výsledky Průměrné výsledky závěrečných zkoušek i maturitních zkoušek byly velmi dobré až vynikající. Přispěl k tomu i fakt, že 26 slabších žáků nesplnilo podmínky k vykonání těchto zkoušek v řádném termínu. Celkem prospělo 248 žáků, což je více než 98 procent z celkového počtu žáků, kteří absolvovali maturitní nebo závěrečné zkoušky. Z toho 65 žáků prospělo s vyznamenání, což odpovídá více jak 25 procentům žáků, konajících závěrečné a maturitní zkoušky. Strana 12 (celkem 21)

13 Neprospěli pouze 4 žáci, přesněji 2 maturanti, a 2 žáci oborů vzdělání poskytujících vzdělání s výučním listem. Všichni neprospěli pouze z jednoho předmětu. Tito 4 žáci tvoří necelá 2 procenta z celkového počtu žáků, kteří absolvovali maturitní nebo závěrečné zkoušky. Z uvedených 26 žáků, kteří nebyli připuštěni ke konání zkoušek v řádném termínu, jsou 23 žáci, kteří po úspěšném složení opravných zkoušek či zkoušek z odložené klasifikace, budou mít možnost skládat závěrečné zkoušky v dalších termínech a pouze 3 žáci, kteří neprospěli ze tří a více předmětů. 5.3 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů V SOŠ působili 3 výchovní poradci. Jeden výchovný poradce měl na starost práci s chlapci a rodiči žáků, druhá výchovná poradkyně pak pracovala s dívkami a zároveň plnila funkci preventistky sociálně-patologických jevů. Další výchovný poradce zajišťoval nábor žáků do 1. ročníku a zároveň měl na starost žáky oboru Opravářské práce. Všichni pracovali podle plánu práce výchovných poradců a minimálního preventivního programu školy. Žáci školy se ve školním roce 2005/2006 zúčastnili celé řady odborných školení, především na téma kriminalita mládeže a drogové závislosti, což je patřičně zdokumentováno ve vyhodnocení minimálního preventivního programu školy za uplynulý školní rok Pochvaly a ocenění V průběhu školního roku 2005/2006 bylo uděleno celkem 345 pochval, z toho: 116 pochval ředitele školy převážně za vzornou reprezentaci školy v odborných soutěžích a vynikající prospěch 127 pochval třídního učitele převážně za příkladný přístup k pracovním povinnostem 102 pochval učitele odborného výcviku převážně za vzorné plnění pracovních povinností Napomenutí a důtky V průběhu školního roku 2005/2006 bylo uděleno celkem 242 napomenutí a důtek, z toho: 81 napomenutí třídního učitele za drobná porušování školního řádu 5 napomenutí UOV za drobná porušení řádů odloučených pracovišť 57 důtek ředitele převážně za opakovaná porušení školního řádu a neomluvenou absenci 88 důtek třídního učitele za opakovaná porušení školního řádu 11 důtek UOV za opakovaná porušení řádů odloučených pracovišť Podmíněná vyloučení a vyloučení ze studia V průběhu školního roku 2005/2006 bylo uděleno 30 podmíněných vyloučení. Důvodem byla ve všech případech neomluvená absence. Vyloučen ze studia nebyl žádný žák Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 11 1,42 3 neuspokojivé 9 1, Neomluvené hodiny za školní rok 2005/2006 Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 624 1,02 2. pololetí 410 0,60 za školní rok ,80 Strana 13 (celkem 21)

14 5.4 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště bylo zřízeno ve SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín v měsíci září 2005 na základě systémového projektu Rozvoje a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání VIP Kariéra, v rámci ESF Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je realizace informační a informačně metodické podpory kariérového poradenství a vzdělávání a dále rozvoj služeb pedagogicko-psychologického a kariérového poradenství na úrovni školy (vybudování a činnost školních poradenských pracovišť ŠPP), který je v kompetenci Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR. ŠPP vycházelo při své činnosti z navržené koncepce a plánu práce zahrnující systematickou poradenskou podporu vzhledem ke škole a žákům v oblasti vzdělávání, kariérového rozhodování žáků, uplatnění vycházejících absolventů na trhu práce, integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence školní neúspěšnosti a předčasného odchodu žáků ze vzdělávání, s tím související prevence sociálně patologických jevů. Tuto odbornou poradenskou službu zabezpečovali po celý školní rok pracovníci ŠPP: školní psycholog, výchovní poradci, školní metodik prevence SPJ, pedagogové. Z plánovaných aktivit se podařilo zabezpečit přenos informací o službách ŠPP všem žákům, pedagogům a rodičům. Optimalizovat podmínky přechodu žáků ze základní školy do středoškolského prostředí využitím interakčních psychosociálních metod a skupinové dynamiky s cílem usnadnit adaptaci žáků a vytváření struktury třídního kolektivu. Byla realizována depistáž žáků se SVP pro následné poradenské provázení. Žáci byli systematicky vedeni k zodpovědnosti za výsledky svého vzdělávání a k celoživotnímu vzdělávání, k osvojování klíčových dovedností nezbytných pro život a práci (komunikace, rozhodování, týmová spolupráce aj.). Byla poskytována preventivní i aktuální pomoc žákům se vzdělávacími a výchovnými problémy v rámci individuálních setkávání u školního psychologa (optimalizace učebních metod, zvyšování motivace, sebevědomí, korekce chování, spolupráce s vyučujícími, třídními učiteli, rodinou). Zabezpečována pomoc sociálně znevýhodněným žákům. Na základě čtvrtletních pedagogických porad vyhodnocujících výsledky vzdělávací a výchovné byla aktuálně řešena problematika neprospívajících, žáků s vysokou a podezřelou absencí ve spolupráci s pedagogy a zákonnými zástupci. Byla věnována péče žákům s problémy osobnostními, rodinnými, sociálními a ohroženými sociálně patologickými jevy. V rámci setkávání s pedagogy byly realizovány výcviky, metodická a informační pomoc v oblasti využití efektivních didaktických a interakčních metod, poradenská práce s žáky se SVP, sociálně znevýhodněnými i nadanými. Byla poskytována koncepční a metodická pomoc při realizaci programu prevence SPJ. Zabezpečována komunikace s rodiči, žáky, pedagogy, vedením školy. Probíhala spolupráce se specializovanými poradenskými institucemi a dalšími sociálními partnery PPP, SPC, MěÚ, ÚP, kriminalisty, občanskými sdruženími atd. Průběžně se uskutečňovala účast ve vzdělávacích a metodických aktivitách IPPP v Praze, monitoring, evaluace činnosti ŠPP a jeho propagace. Realizované činnosti byly zabezpečovány individuálně a skupinově. Skupinová setkávání probíhala dle harmonogramu ročních skupinových činností pro školní rok 2005/2006, a to u prvních a vycházejících ročníků, aktuálně pak i v jiných třídních kolektivech dle potřeby, zejména na základě podnětů třídních učitelů. U žáků 1. ročníků byly splněny tyto cíle: navození bezpečného prostředí využitím techniky komunitního společenství, pozitivní ovlivňování třídní dynamiky, integrace žáků s SVP, prevence sociálně patologických jevů, sebepoznání a poznání druhých, osvojení klíčových dovedností. U žáků vycházejících ročníků se jednalo o plnění následujících cílů: sebepoznání schopností a pracovních vlastností na základě pracovní psychodiagnostiky, sebehodnocení, ujasnění budoucích perspektiv, profesních a společenských kontaktů, orientovanost na trhu práce, prohlubování vztahu k celoživotnímu vzdělávání, příprava pro vstup na trh práce (kontakt se zaměstnavateli, informace, životopisy EU, žádosti o zaměstnání, přijímací pohovor, navození fikce výběrového řízení). Během školního roku se uskutečnilo 294 skupinových setkání pro žáky, pedagogy a rodiče (z toho 275 pro žáky). Individuálních schůzek s žáky, rodiči, pedagogy a ostatními sociálními partnery bylo (z toho 420 s žáky). Výsledné hodnocení služeb ŠPP žáky, které proběhlo anonymně koncem školního roku, je následující: Žáci vycházejících ročníků hodnotí skupinový program přípravy pro vstup na trh práce z 88% jako velmi dobrý či dobrý. Žáci prvních ročníků považují roční skupinový komunitní program z 74% za velmi dobrý či dobrý. 61% studentů si myslí, že by měl školní psycholog sídlit ve škole, 34% je to jedno či neví nebo o tom nepřemýšleli a pouze 5% žáků je přesvědčeno, že by ve škole školní psycholog být neměl. Strana 14 (celkem 21)

15 6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání škola řeší dle pokynů MŠMT ČR k DVPP. Celkové finanční náklady na DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků činily ve školním roce 2005/2006 přibližně ,- Kč, z toho zhruba ,- Kč bylo použito z dotace v rámci programu SIPVZ a ,- Kč bylo zaplaceno za školení a semináře prováděné NIDV Zlín a dalšími akreditovanými školícími středisky. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků má škola vypracován dlouhodobý plán DVPP, na jehož základě by do roku 2008 měla mít plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Vedení školy ve spolupráci s předsedy předmětových a metodických komisí pravidelně mapuje a eviduje veškerá školení pedagogických pracovníků a snaží se pedagogům, ale i ostatním pracovníkům školy, vytvářet co nejlepší podmínky pro jejich další vzdělávání. Ročně se pedagogové zúčastňují celé řady školení, týkajících se jak jejich odbornosti, tak i školení zaměřených na pedagogiku, psychologii, komunikaci, využívání moderní didaktické techniky a informačních technologií. Další úkol v personální oblasti, na který škola zaměřuje pozornost, má na odborném výcviku, neboť ne všichni učitelé odborného výcviku mají specializační kurzy na nové materiály, jako je např. kurz svařování mědi. Další vzdělávání pedagogických pracovníků má ve škole velmi široký záběr, tudíž škole značně nevyhovuje limitování finančních prostředků na další vzdělávání. Proto dalším ze zásadních úkolů bude získávat prostředky prostřednictvím dotačních programů, jako je např. program Rozvoj lidských zdrojů. 6.1 STUDIUM VŠ 5.ročník učitelství odborných předmětů oborů služeb: 1 učitelka VŠ 4.ročník učitelství odborných předmětů oborů služeb: 2 učitelky VŠ 3.ročník učitelství odborných předmětů oborů služeb: 1 učitelka VŠ 3.ročník učitelství odborných předmětů oborů strojírenských: 1 učitel VŠ 2.ročník učitelství odborných předmětů oborů strojírenských: 1 učitel VŠ 2.ročník speciální pedagogika: 1 učitelka DPS 2.ročník pro učitele odborného výcviku: 2 učitelé DPS 1.ročník pro učitele odborného výcviku: 2 učitelé 6.2 ODBORNÁ ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Datum Název vzdělávací akce Počet účastníků Kurz in line bruslení Školení Problematika střešních plášťů šikmých a plochých střech Seminář Novinky v účetnictví a daních v roce Seminář Novinky v právních předpisech týkajících se školního stravování Školení Zvládání zátěžových situací Informační seminář k projektům Leonardo Da Vinci Školení Provádění, sanace, rekonstrukce balkonů, lodžií, teras Školení Zákon o pedagogických pracovnících Mezinárodní konference Genocida Romů v protektorátu Čechy a Morava Seminář Maturita z Německého jazyka Školení Novinky a změny norem, prezentace firem Školení Jak zvládnout šikanování ve školách Školení Making the most pop 2 Strana 15 (celkem 21)

16 Datum Název vzdělávací akce Počet účastníků Školení Lepení kovů Školení Provoz na pozemních komunikacích, vedení registru řidičů Veletrh Goste Lipsko Školení Novinky a změny norem, prezentace firem Školení Zákon o inspekci bezpečnosti práce ve školách Aktiv výchovných poradců Školení Nové školské předpisy v oblasti BOZP a PO Školení Agresivita u dětí a mládeže Gastronomický a potravinářský veletrh IGEHO, Basilej Švýcarsko Seminář Matematika Školení Novinky a změny norem, prezentace firem Školení Dům pro spokojený život Školení Prezentace výukového programu SolidWorks, SolidCAM Školení Evropský vzdělávací program Sokrates Školení Evropské jazykové portfolio Školení Program EVVO Proškolení zdravotníků zotavovacích akcí Seminář Maturita z matematiky na středních školách Seminář Kariérní systém pedagogických pracovníků Instruktor školního snowboardingu Seminář Jak učit dějiny 20. století Školení Komplexní regenerace a sanace panelových domů a budov Seminář Technická dokumentace dle norem ISO Seminář Jak napsat žádost o grant na výměnné pobyty pro mládež Seminář Obráběcí nástroj a jeho úloha v moderních technologiích Školení první pomoci Seminář Přehled zkoušek z NJ Školení Moderní rautové a restaurační moučníky Gastronomické fórum Kroměříž Seminář Potravinářská legislativa Seminář Hrubá stavba od základů po střechu Školení Aktuální otázky při výuce žáků v autoškole Studium pro ředitele škol a školských zařízení, projekt úspěšný ředitel Krajská přehlídka projektů SIPVZ Školení Diagnostika na přístrojích Bosch Školení Materiály pro povrchové úpravy staveb Seminář Ekonomické a ekologické vytápění Školení maturitních komisařů Školení Kuchařská soutěžní gastronomie Školení Výkon předsedy zkušební komise pro ZZ a MZ Studium pro ředitele škol a školských zařízení, projekt úspěšný ředitel Zájezd do institucí EU, Belgie, Francie, Lucembursko Seminář projektového týmu školy v rámci projektu UNIV Seminář Metodika výuky odborných předmětů Školení Moderní vytápěcí a chladící systémy Vsetínská pedagogická konference Škola - místo k životu Studium pro ředitele škol a školských zařízení, projekt úspěšný ředitel Jazyková konference pořádaná Oxford Univerzity Seminář Jak psát Evropské projekty? Seminář Etika, výchova, vzdělání 1 Strana 16 (celkem 21)

17 Datum Název vzdělávací akce Počet účastníků Vzdělávání managementu škol a školských zařízení Studium pro ředitele škol a školských zařízení, projekt úspěšný ředitel Seminář UNIV Uznávání výsledků předchozího vzdělání Kurz Instruktor vodní turistiky Školení Provoz na pozemních komunikacích Školení Šikanování Školení Maturitní zkouška podle zákona č. 561/2004 Sb Seminář Narušení vztahů ve škole Seminář Úspěšný ředitel mezinárodní strojírenský veletrh MACH 2006 Praha Celostátní seminář Celoživotní učení Kroměříž Školení Restaurační moučníky Seminář Jahody v kuchyni Školení Diagnostika firmy Bosch Kurz vykrajování zeleniny Seminář Počítače z pohledu ředitele, ICTK správce a učitele školy Veletrh Autotec Brno Setkání školních metodiků prevence okresu Vsetín Seminář Aktuální otázky při výuce žáků v autoškole Odborný seminář Nový zákoník práce ve školské praxi Seminář projektového týmu školy v rámci projektu UNIV 8 Strana 17 (celkem 21)

18 7. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7.1 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A PROGRAMY V oblasti zahraniční spolupráce našla škola nového partnera. Jde o vzdělávací agenturu F+U Sachsen ggmbh v Chemnitz v Německu. V tomto školním roce byl škole schválen projekt spolupráce s touto vzdělávací agenturou v rámci programu Leonardo da Vinci, na jehož základě absolvuje v příštím školním roce 7 vybraných studentů oboru Kuchař třítýdenní stáž v Chemnitz. V rámci programu Sokrates pak škola velmi úzce spolupracovala se svým slovenským partnerem, kterým je SOU poľnohospodárské ve Staré Lubovni, na přípravě projektu výměnných pobytů se zaměřením na angličtinu. Tento projekt však nebyl podpořen. 7.2 ODBORNÉ A SPORTOVNÍ SOUTĚŽE POČTY ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁKŮ Název soutěže, přehlídky Školní a okrsková kola Počty účastníků : Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo Bacardi Lázeňský pohár 2005, Jeseník 2 Soutěž učňů stavebních oborů, Ostrava 20 4 Odbíjená hoši i dívky, Vsetín 18 Basketbal hoši, Vsetín 9 Florbal hoši, Vsetín 8 Florbal dívky, Vsetín 12 Matematická soutěž pro žáky SOŠ, Vsetín 42 Vánoční a novoroční turnaje ve stol. tenise 74 Gastrojunior NOWACO Přehlídka odborných dovednosti, Vsetín 250 Krušovické čepování, Uherské Hradiště 3 Barmanská soutěž Ahol Cup, Ostrava 2 Palačinkový mistr, Vsetín 20 Barmanský Hanácký pohár, Prostějov 2 Retigo Cup, Přerov 1 Sálová kopaná Instalatér 2006, Otrokovice 10 2 Tesař Gastro Hradec 2006, Hradec Králové 5 Automechanik Junior Martini Bacardi Cup 2006, Velké Meziříčí 3 Strana 18 (celkem 21)

19 7.3 ODBORNÉ A SPORTOVNÍ SOUTĚŽE ÚSPĚCHY ŠKOLY Datum Název soutěže Umístění Celostátní soutěž barmanů 4.místo v družstvech Bacardi Lázeňský pohár 2005, Jeseník Oblastní kolo soutěže cukrářů a kuchařů 1. a 3.místo v jednotlivcích Gastrojunior NOWACO 2006, Frenštát pod Radhoštěm Oblastní soutěž číšníků 2. místo v jednotlivcích Krušovické čepování, Uherské Hradiště Celostátní soutěž kuchařů 3. místo v jednotlivcích Retigo Cup, Přerov Národní kolo odborné soutěže kuchařů a cukrářů Gastro Hradec 2006, Hradec Králové 3. místo v soutěži družstev 1x zlatá medaile, 2x stříbrná a 2x bronzová v jednotlivcích Krajské kolo odborné soutěže automechaniků 1. místo v družstvech Automechanik Junior 2006, Vsetín Národní soutěž číšníků Martini Bacardi Cup 2005, Velké Meziříčí 1. a 2. místo v jednotlivcích 1. místo v družstvech 7.4 JINÉ VÝZNAMNÉ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY ŠKOLY POČTY ŽÁKŮ Datum Název akce Počet účastníků Sportovně seznamovací kurzy pro žáky 1.ročníku Hustopeče n.b Srdíčkový den Vsetín Mistrovství světa v orbě a výstava zemědělské techniky Praha Přednáška Láska ano, děti ještě ne Vsetín Mezinárodní strojírenský veletrh Brno Gastronomická výstava Olima Olomouc Prezentace školy na Dnu zdraví Vsetín Divadelní představení Zlín Mezinárodní veletrh dřevařských strojů Wood-Tec, Brno Přednáška S tebou o tobě Vsetín Beseda Řecko, napříč bájemi a současností Vsetín Divadelní představení Zlín Srdíčkový den Vsetín Mikulášská besídka pro děti z MŠ na Kopečku Vsetín Zájezd do vánoční Vídně Výběrový lyžařský výcvikový kurz Kasárna Mezinárodní výstava THERMA Frýdlant n./o Lyžařský výcvikový kurz Velké Karlovice Potravinářský veletrh Salima 2006 Brno Mezinárodní veletrh nábytku Mobitex Brno Veletrh Ampér 2005 Praha Barmanský kurz Vsetín Přednáška Šikana Vsetín Přednáška Stravování středoškoláků Vsetín Divadelní představení Vsetín Přednáška Hrou proti AIDS 75 Strana 19 (celkem 21)

20 7.5 MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY Ve školním roce 2005/2006 byla žákům SOŠ Josefa Sousedíka nabídnuta možnost účastnit se činnosti v 18 zájmových kroužcích. Na základě jejich zájmu bylo otevřeno a celý rok fungovalo 15 zájmových kroužků. V závorce za názvem kroužku je uveden počet žáků, kteří pravidelně kroužek navštěvovali. Kondiční kulturistika ( 20 žáků ) Florbal ( 13 žáků ) Pohybové a míčové hry ( 17 žáků ) Basketbal ( 13 žáků ) Gastro-receptář ( 17 žáků ) Barmanský ( 19 žáků ) Svět automobilismu ( 9 žáků ) Internet ( 9 žáků) Matematický ( 22 žáků ) Maturita lehce s matematikou a fyzikou ( 30 žáků ) Archi cad ( 10 žáků ) Konverzace v německém jazyce ( 15 žáků ) Foto filmařský ( 7 žáků ) Konverzace v anglickém jazyce ( 10 žáků ) Výtvarné práce se dřevem ( 16 žáků ) Celkem se činnosti kroužků zúčastnilo 227 žáků. Některé kroužky proběhli pouze jednou (stolní tenis, horolezecký), proto nejsou do celkových součtů započítány. Strana 20 (celkem 21)

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Strana 1 (celkem 28)

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Strana 1 (celkem 28) STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Strana 1 (celkem 28) Obsah: strana: 1. Základní údaje o škole charakteristika školy 3 1.1 Název a sídlo školy 3 1.2 Právní forma 3 1.3

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 29) Obsah: strana: 1. Základní údaje o škole charakteristika školy 3 1.1 Název a sídlo školy 3 1.2 Právní forma 3 1.3

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 č.j. 460/VZ/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika

Více

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Masarykovo nám. 2 509 27 Nová Paka Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP schválen dne 31.8.2012 Mgr. Josef Slovák ředitel školy Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 0 9 / 2 0 10 Strana 1 (celkem 41) I. Výroční zpráva

Více

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž I. Charakteristika školského zařízení 1. Školské zařízení: Odloučené pracoviště: 2. Zřizovatel: 3. Ředitel školy: Statutární zástupce: 4. Kontakt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/08

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/08 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zlín, srpen 2008 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 1 /2 0 1 2 Výroční zpráva

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

1 Základní údaje o škole... 3. 1.1 Úvod... 3. 1.2 Přehled základních údajů o škole... 3. 1.3 Objekty a záměry školy... 5

1 Základní údaje o škole... 3. 1.1 Úvod... 3. 1.2 Přehled základních údajů o škole... 3. 1.3 Objekty a záměry školy... 5 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Přehled základních údajů o škole... 3 1.3 Objekty a záměry školy... 5 2 Přehled oborů vzdělávání ve školním roce 2012/2013... 7 3 Přehled pedagogických

Více

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy. Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy. Výroční zpráva školní rok 2012/2013 o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 byla zpracována dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více