Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace IČ: Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 Vypracovala: Mgr.Yvetta Romsyová Ve Frýdlantě nad Ostravicí, 1. října

2 Osnova: 1. Základní údaje o škole str Přehled oborů vzdělání str Přehled pracovníků školy str Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy str Údaje o výsledcích vzdělávání žáků str Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí str Základní údaje o hospodaření školy str Závěr str. 10 2

3 1. Základní údaje o škole IČO: Sídlo organizace: Náměstí 7, Frýdlant nad Ostravicí Odloučené pracoviště: Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Metylovice Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28.října 117, Ostrava Ředitelka školy: Mgr. Yvetta Romsyová Zástupce ředitelky školy: PaedDr. Božena Kovářová Tel., fax.: ová adresa: webové stránky: Školská rada: ustanovena k Škola se nachází v klidné části města na náměstí ve Frýdlantě nad Ostravicí v historické budově z roku Místnosti ve škole jsou spíše menší a celá budova působí příjemným rodinným dojmem. Od přestěhování se do této budovy v roce 1993, proběhlo několik důležitých rekonstrukcí a oprav. Škola je plně organizovaná, je nejbližší spádovou školou tohoto druhu pro děti z několika obcí Čeladné, Ostravice, Pstruží, Starých Hamer, Krásné, Raškovic. Dojíždějí k nám i děti z Frýdku-Místku. Součástí školy je odloučené pracoviště při zdravotnickém zařízení Odborném léčebném ústavu Metylovice Moravskoslezském sanatoriu. Zde je v provozu mateřská škola, základní škola, školní družina a v době hlavních prázdnin školní klub. 2. Přehled oborů vzdělání C/01 Základní škola C/001 Základní škola B/001 Pomocná škola Realizujeme výuku dle vzdělávacích programů Základní škola, Zvláštní škola, Pomocná škola a Školního vzdělávacího programu ZV LMP. Škola je dobře vybavena učebními pomůckami. Učební texty a pracovní listy si učitelé většinou vytvářejí sami z různých zdrojů. V budově jsou čtyři třídy, tři odborné učebny (učebna PC, cvičná kuchyň, polytechnická dílna s keramickou pecí), školní družina, sportovně-relaxační místnost, školní jídelnavýdejna, kabinet pomůcek, sborovna a ředitelna. Učebny jsou vybaveny funkčně, výškově stavitelným nábytkem. Na odloučeném pracovišti jsou učebny vybaveny výškově stavitelným nábytkem částečně, žákovských lavic a židlí, zohledňujících výšku žáků, je ale dostatečné množství. Učitelé nemají k dispozici kabinety, k přípravám na vyučování využívají sborovnu, učebnu PC a kmenové učebny. V ředitelně pracuje současně vedení školy a ekonomka. 3

4 Škola ve Frýdlantě nad Ostravicí využívá informačních a komunikačních technologií. Učitelé i žáci mají k dispozici počítače v učebně PC, které jsou propojeny do počítačové sítě s přístupem na internet. Součástí vybavení jsou tři kopírky, scanner, digitální fotoaparát, videorekordér. Pro výuku TV si pronajímáme tělocvičnu TJ Sokol ve Frýdlantě n.o.. K relaxačním a sportovním hrám nám slouží venkovní vzdušná tělocvična na dvoře školy. Do výuky TV často zařazujeme i plavání, které probíhá v areálu sportovního a relaxačního centra Kotelna ve Frýdlantě n.o.. K pohybovým aktivitám mladších žáků slouží taktéž dopravní hřiště (jízda na kole), při těchto aktivitách současně probíhá i dopravní výchova. Výhodná poloha školy (blízkost lesa, řeky) umožňuje organizovat aktivity žáků vně budovy školy s důrazem na činnosti v přírodním prostředí (výchova a vzdělávání v problematice životního prostředí, mezipředmětové vztahy a posilování fyzické zdatnosti žáků). Užívání místností odloučeného pracoviště v Metylovicích je řešeno smlouvou o užívání nebytových prostor. Jedná se o tři učebny pro základní školu, sborovnu, hernu ŠD, ŠK a hernu MŠ. Učitelé užívají dva počítače s přístupem na internet., tiskárnu a kopírku. Škola není bezbariérová. 3. Pracovníci školy Pedagogický sbor tvořilo 13 pedagogů - 9 učitelů, 2 vychovatelky školní družiny, 1 učitelka MŠ a 1 asistentka pedagoga. V době hlavních prázdnin pracovala další vychovatelka ve školním klubu při zdravotnickém zařízení, který měl 2 oddělení celkem pro 30 žáků. Sbor byl smíšený s většinovou převahou žen. Na škole pracovali 4 správní zaměstnanci. 4.Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do 1.ročníku proběhl 5.února K zápisu se dostavily 2 děti. Ve školním roce 2007/2008 měla škola ve Frýdlantě nad Ostravicí 28 žáků. Nově bylo vřazeno 6 žáků. Dle vzdělávacího programu Zvláštní škola bylo vyučováno 20 žáků, dle vzdělávacího programu Pomocná škola 8 žáků. Na odloučeném pracovišti při zdravotnickém zařízení v Metylovicích bylo dle vzdělávacího programu Základní škola a vzdělávacího programu Zvláštní škola vyučováno ve školním roce celkem 200 žáků. Školní družina a školní klub pracoval v době prázdnin s 69 žáky. V MŠ při zdravotnickém zařízení pracuje paní učitelka max. s 15 dětmi, celkem v tomto školním roce navštívilo MŠ 104 dětí. Do školy ve Frýdlantě nad Ostravicí dojíždělo 80 % žáků z okolních obcí. 4

5 5. Výsledky vzdělávání žáků 1.pololetí Ročník Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nebyli klasifikování ZŠ speciální Celkem pololetí ZŠ speciální Celkem Přehled o chování 1.pololetí Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ Celkem pololetí Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ Celkem hodiny Počet žáků 1. pololetí školního roku 2007/2008 hodiny - omluvené hodiny - neomluvené hodiny omluvené - průměr na žáka hodiny neomluvenéprůměr na žáka 1. roč roč roč , roč roč roč ,3 7. roč , roč ,4 29,6 9. roč ,3 0 ZŠ spec ,8 0 celkem ,8 6,2 5

6 Počet žáků 2. pololetí školního roku 2007/2008 hodiny - omluvené hodiny - neomluvené hodiny omluvené - průměr na žáka hodiny neomluvenéprůměr na žáka 1. roč roč roč roč roč roč ,33 7. roč , roč ,3 1,8 9. roč ,3 0 ZŠ spec ,5 0 celkem ,5 1,3 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V plánu DVPP je přihlíženo ke studijním zájmům pedagogických pracovníků. Zaměřili jsme se na získávání informací a poznatků z oblasti RVP, na sebevzdělávání v oblasti znalostí cizích jazyků. Hlavními prioritami ve vzdělávání vedoucích pracovníků zůstávají pracovně právní vztahy v souvislosti se změnami legislativy a školský management v souvislosti se změnami legislativy. Ředitelka školy absolvovala studium pro ředitele škol a školských zařízení. Dva pedagogové ukončili magisterské studium v záři 2008, dva ve vysokoškolském studiu pokračují. Vzdělávací akce: 1. Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2. Právní poradna v otázkách a odpovědích 3. Seminář ŠVP škol vzdělávající žáky s LMP - MŠMT Praha 4. BOZP a PO pro vedoucí pracovníky 2x 5. Semináře pro výchovné poradce: Řešení výchovných a kázeňských přestupků Hledání souvislostí Odměny a tresty Trh učebních oborů 6. Občanská a rodinná výchova v praktických výstupech 7. Logopedická diagnostika 8. Seminář idva - pro správce počítačových učeben 9. Archivní a spisová služba ve školství 6

7 7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Pokračovali jsme v úspěšném projektu z loňského roku, kdy jsme radikálně změnili vzhled naší zahrady. Vytvořili jsme plně využívanou zahradu pěstitelskou, okrasnou i volnočasovou. Tento prostor se stal přírodní učebnou pro získávání pracovních dovedností, sledování vzájemných vztahů v přírodě, pozorování přírodních změn v průběhu roku, místem k odpočinku a relaxaci. V tomto školním roce jsme se opět zapojili do projektu Pobeskydský Sedmihlásek aneb 7 hlasů pro přírodu, dále do projektu M.R.K.E.V. a nově jsme se zapojili do projektu M.R.K.V.I.Č.K.A.. Snažíme se v dětech vytvářet pěkný vztah k přírodě, k domovu, k našemu kraji. Pokračoval projekt estetizace prostředí odloučeného pracoviště. I zde se zdařila radikální změna, nový vzhled získal vchod do budovy, chodba a jídelna. Úspěšní jsme byli i v uskutečnění dlouhodobého záměru prezentovat výrobky našich žáků na veřejnosti, ve městě. Získali jsme prostor výlohu firmy Hájek. Navázali jsme spolupráci se studenty Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí, kteří pro naše žáky připravili pohádková představení a Mikulášskou nadílku. Pokračujeme nadále ve spolupráci se Špecialnou základnou školou v Myjave. Prostřednictvím dopisů žáků chceme kromě jiného rozvíjet jejich komunikativní kompetence. Úspěšně pokračuje i spolupráce s Klubem Míša (Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR), se kterým realizujeme různé aktivity. Nově jsme navázali spolupráci s Občanským sdružením Vzájemné soužití- Hnízdo, se kterým se podílíme na řešení problematiky místní romské komunity, na vytváření systému pomoci rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci. V měsíci květnu se nám podařil díky sponzorským darům zrealizovat velmi úspěšný třídenní školní výlet do Prahy. Teoretická příprava výletu probíhala po celý školní rok v mnohých předmětech formou průřezových témat. Výsledný program byl velmi bohatý - Václavské náměstí, Karlův most, Zlatá ulička, Zámecké schody, Pražský hrad, chrám sv. Víta, Staroměstské náměstí s orlojem, nábřeží Vltavy, Kampa, Národní muzeum, plavba parníkem po Vltavě a 3D film o pravěkých monstrech oceánů. Hlavní cíl celého projektu rozšířit žákům obzory, obohatit je o nové zkušenosti a pozitivní zážitky byl tím splněn. Environmentální výchovu obohatily přírodovědné a vlastivědné vycházky do okolí školy, třídní akce ke Dni jódu, Dne Evropy a akce Planeta Země. K nejzdařilejším patřily akce Voda=Život a akce s lesníky Lesní pedagogika, kterou jsme uskutečnili společně s žáky odloučeného pracoviště při zdravotnickém zařízení. 7

8 Oblasti prevence sociálně patologických jevů: Pravidelně se konaly schůzky žákovského parlamentu, který začal pracovat i na odloučeném pracovišti, svou funkci plnila i schránka důvěry. Akce: Jsou mezi námi, pomozme jim! prevence šikany Slušné chování Mezilidské vztahy akce organizovaná Římskokatolickou farností ve Frýdlantě n.o. Alkohol a drogy akce organizovaná Policií ČR Drogy beseda Na odloučeném pracovišti při zdravotnickém zařízení se uskutečnily tyto výchovně naučné programy a akce: Září: projekt Naše houby Naši ptáci (environmentální výchova) Ajaxův zápisník dopravní výchova zahájen projekt Počasí Říjen: zahájen sběr šípků, žaludů a kaštanů Říjen-listopad: projekt Podzim Prosinec: Vánoce Leden: Zvířata v zimě Bezpečnost na horách v zimě Březen: Velikonoce Duben: Den Země zahájen sběr rostlin tvorba školního herbáře Květen: Ondřejník vyučování v přírodě Červen: Bezpečnost v létě chování v přírodě, v lese, za bouřky Účastnili jsme se různých kulturně-vzdělávacích akcí, jimiž se snažíme obohatit výuku. Navštěvovali jsme filmová představení, koncerty, výstavy. Pro žáky 8.-9.ročníků se uskutečnily podnětné exkurze. Zúčastňovali jsme se různých soutěží, k nejúspěšnějším patřily: okresní kolo v recitaci a ve zpěvu, okresní kolo Sportovních her mládeže, výtvarná soutěže - Zajíc Nesquik v dopravní situaci (MV a Policie ČR) - Výtvarná a literární olympiáda Centropen Komenský a my 6.ročník celostátní soutěže (Pedagogické muzeum J.A.Komenského Praha) Evropský den zdravé výživy (Eurocentrum Ostrava) - Kůň terapeut (CPK Přelouč) 8

9 Žáci pracovali ve čtyřech kroužcích: Kroužek informatiky - základní počítačová gramotnost, základní obsluha OS MS WINDOWS XP, práce s em a internetem, Klub pro rodiče a děti Klubíčko - sportovní hry a soutěže, relaxační cvičení, výtvarné a pracovní činnosti, vzájemná spolupráce, společná komunikace, týmová práce, upevňování vztahů mezi rodiči a dětmi. Kroužek keramický ve Frýdlantě nad Ostravicí, Kroužek keramický - na odloučeném pracovišti při zdravotnickém zařízení. Velmi aktivní byla činnost školní družiny: Září: Pamatováček zápisný (estetická výchova, zručnost) Říjen: Podzimní dárkový košíček Listopad: Adventní věnec - keramika Prosinec: Vánoční svíčky a ozdůbky (včelí vosk) Březen: Pomlákové veselí Březen-duben: výroba keramických výrobků Pestrá byla i činnost MŠ při zdravotnickém zařízení: Září: Hrajeme si s keramickou hlínou (dárek pro maminky) Říjen: Maňáskové představení Listopad: Čertík (keramická hlína) Prosinec: Mikulášská besídka Únor: Maškarní rej Březen: 1.jarní den! (kytička písní, básní a říkadel) Duben: Den Země (úklid zahrady, potůčku, akce spojená se sběrem podbělu a následným vařením čaje) Výstava výrobků z přírodního materiálu Květen: Opékání párků Duben: Velikonoční pomlázka Červen: Den dětí (koloběžkové závody) 8. Výsledky české školní inspekce Inspekční činnost proběhla ve dnech října 2007, cílem bylo zjišťování a hodnocení oblasti prevence sociálně patologických jevů na druhém stupni ZŠ a hodnocení dopadu informačních a komunikačních technologií na výuku a učení. Závěrečné hodnocení: V materiálních a technických podmínkách došlo k výraznému pozitivnímu posunu, žákům i pracovníkům škola poskytuje esteticky podnětné prostředí. Podařilo se stabilizovat pedagogický sbor, postavení školy ve městě se upevnilo. Oblast prevence sociálně patologických jevů ve škole odpovídá běžnému stavu. Pozitivně působí rozmanitá nabídka mimoškolních aktivit, neformální spolupráce s rodiči a příslušnými subjekty. V oblasti ICT je působení vedení školy v některých sledovaných ukazatelích na úrovni příkladu dobré praxe. Funkční organizace výuky, informační gramotnost a metodické dovednosti učitelů přispívají k využívání moderních technologií ve výuce a k aktivnímu rozvoji dovedností žáků při práci s prostředky ICT. 9

10 9. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2007: celkové příjmy ,20 z toho : dotace kraje , 00 dary ,60 ostatní výnosy 2 787,60 celkem výdaje ,11 z toho: mzdové náklady , 00 odvody ,00 pojištění ,00 energie ,32 spotřeba materiálu ,80 opravy a udržování ,50 cestovné 4 850,00 ostatní služby a náklady ,49 Hospodářský výsledek za rok , Závěr: Školská rada Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2007/2008 schválila dne 1. října Ve Frýdlantě nad Ostravicí, dne 1. října Mgr. Yvetta Romsyová ředitelka školy 10

Výroční zpráva o činnosti školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy 2006/2007 Č.j.: ŘZŠ/163/2007/Rom Spis.zn.: 0/12 Výroční zpráva o činnosti školy 2006/2007 Základní údaje o škole IČO: 70632090 Sídlo organizace: Náměstí 7, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Odloučené pracoviště: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Základní údaje o škole Od 1.ledna 2006 došlo ke změně názvu školy: Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace IČ: 70632090 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Vypracovala: Mgr.Yvetta Romsyová Ve Frýdlantě nad Ostravicí,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 O b s a h: Str. Údaje 2-5 Základní údaje o škole 5-8 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Ostrava Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2012-2013 Mgr. Iveta Grocholová ředitelka školy 1 OBSAH Charakteristika školy... 3 Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2013/2014 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2009-2010 Zpracovala: Mgr.Aranka Klupáková Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více