Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a O s v ě t i m a n y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a O s v ě t i m a n y"

Transkript

1 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a O s v ě t i m a n y Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2007/2008 Charakteristika školského zařízení a) Základní škola a mateřská škola Osvětimany, Osvětimany č. 282, PSČ b) Obec Osvětimany ( zřizovatel ), Osvětimany č. 350, Osvětimany c) Právní subjekt od , příspěvková organizace d) Ředitel školy : Mgr. Petr Orlický e) Zástupce ředitele: Mgr. Ivana Myšulková f) Kontakt : Mgr. Ivana Myšulková, pracovnice pro informace, tel g) Škola byla založena , zařazena do sítě škol , poslední aktualizace v síti , identifikační číslo ředitelství v síti škol h) Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a jejich kapacity : Mateřská škol kapacita : 30 dětí IZO : Základní škola kapacita : 300 žáků IZO : Školní družina kapacita : 30 žáků IZO : Školní klub kapacita : 70 žáků IZO : Školní jídelna kapacita : 250 jídel IZO : i) Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje, za školní rok 2007/2008 : Počet tříd (skupin) Počet žáků Počet žáků na třídu (skupinu) Přepočtený počet ped. pracovníků Počet žáků na pedagogický úvazek 1. stupeň ,41 17,56 2. stupeň ,5 6,82 13,20 Školní družina ,7 41,43 Školní klub záj.krouž. 11,36 1, Mateřská škola ,1 10,48 Školní jídelna 135 Rada školy Byla zřízena dne 17. února Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejích členů. Funkční období členů školské rady je tři roky. Zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda. O schválení dokumentů rozhodne školská rada do jednoho měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Ředitel školy je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.

2 2 j) Spolupráce školy s ostatními subjekty 1 ) Pravidelná spolupráce se starosty obcí ze spádového obvodu školy, do něhož spadají obce Hostějov, Stříbrnice, Újezdec, Medlovice, Vřesovice a Osvětimany. Starostové se účastní slavnostního zahájení školního roku, projednání rozpočtu a slavnostního pasování žáků 9. tříd, kde každá obec obdarovává své žáky věcnými dary. 2 ) Spolupráce s občanským sdružením Osvětiman Základní škola občanskému sdružení Osvětiman bezplatně poskytuje prostory, občanské sdružení za drobnou úplatu nabízí žákům tyto aktivity : angličtina pro žáky 1. a 2. tříd, břišní tance, scénický tanec a folklórní kroužek. 3 ) Spolupráce se Základní uměleckou školou Bzenec Jedenkrát týdně dojíždí do prostor ZŠ a MŠ Osvětimany vyučující ze ZUŠ Bzenec za účelem výuky klavíru, kláves a houslí. 4 ) Spolupráce se Sdružením rodičů ZŠ poskytuje Sdružení rodičů prostory na pravidelné schůzky. Sdružení rodičů financuje dopravu na různé akce pořádané školou. Z dalších činností Sdružení rodičů je třeba podtrhnout pořádání plesu Sdružení rodičů, velikonočních a vánočních dílen, Dne dětí Ples je každoročně zahájen polonézou žáků devátých tříd, jejichž přípravu zajišťuje škola. 5 ) Spolupráce s vedením obce Osvětimany Žáci ZŠ pravidelně nacvičují pro občany obce Vánoční rozjímání, představení ke Dni matek, vítání občánků. 6 ) Spolupráce s SVP Help Uherské Hradiště SVP Help realizovalo na ZŠ své intervenční programy již před řešením šikany žákyně 7. třídy a to ve školním roce 2006/ ) Spolupráce s PPP Uherské Hradiště a SVP Zlín Probíhá v rámci integrace žáků ZŠ a práce s tělesně postiženým žákem. 8 ) Spolupráce se sociálním odborem Městského úřadu Uherské Hradiště Řeší se problémy se sociálně znevýhodněnými žáky. 9 ) Spolupráce se zubní lékařkou Uskutečňují se preventivní prohlídky žáků školy. 10 ) Spolupráce se šachovým oddílem Osvětimany Žáci školy z řad členů šachového oddílu se pravidelně umísťují na předních místech v okresních a krajských soutěžích. Žákyně Lenka Blechová v loňském školním roce reprezentovala Zlínský kraj na Olympiádě dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Letos se ve své věkové kategorii umístila na 9. místě v ČR. 11 ) Spolupráce s DPS Osvětimany Žáci školy připravují pro důchodce Mikulášskou nadílku (pečení perníků).důchodci spolupracují se školou v rámci sběru druhotných surovin.

3 3 Vzdělávací programy školy Vzdělávací program č.j. MŠMT v ročnících počet žáků ŠVP 1. a Základní škola 16847/ , Inovace vzdělávacích programů : 1 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů: informatika, sportovní výchova, cvičení z jazyka českého, cvičení z matematiky Kurzy na doplnění vzdělávání : 3 - funkční studium ředitele školy - Uplatnění nových metod ve vzdělávání pedagogů (všichni pedagogové) tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, skládal se z 5 programových modulů Modul 1 - Osobnostní rozvoj a kreativita Modul 2 - Vzdělávací proces Modul 3 - Komunikační dovednosti Modul 4 - Týmová spolupráce Modul 5 - Kompetence - projekt Podpora změn (všichni pedagogové), financovaný z Evropského sociálního fondu, účast na konferenci v Bánově(i s norskými kolegy) Mezinárodní spolupráce a programy : 1 (Norsko Skudeneshavn) Jen málokterá škola se mohla pochlubit takovým začátkem školního roku jako ta naše. V září za námi přicestovalo 18 pedagogů z norského městečka Skudeneshavnu na ostrově Karmoy. Prezentace naší školy byla oceněna norskými kolegy tím nejvyšším stupněm uznání. Návštěva byla doplněna besedou se žáky všech věkových kategorií a dotazy, které se týkaly školního i domácího života norských dětí. Další formy spolupráce : vzájemné předávání vánočních a velikonočních dárků, literárních sborníčků, výkresů atd. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 : Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 17 16,46 Externí pracovníci 0 0

4 4 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008 : ( u pedagogů důchodového věku vyznačeno D vedle pořadového čísla, u absolventů A ) Pedagogičtí pracovnícipořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek, obor Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Pedagogická praxe 1 Učitelka 1,00 1.st. ZŠ, PdF UP Olomouc 20 2 Vychovatelka 0,50 Vyšší odborná škola Zlín 2 3 Učitelka 0,50 Vyšší odborná škola Zlín 2 4 Učitel 1,00 1.st. ZŠ, VŠ 24 5 Zástupce ředitele 1,00 2.st. ZŠ, VŠ, Jč-D 20 6 Učitel 1,00 2.st. ZŠ, VŠZ Praha 10 7 Vychovatelka 0,70 Vychovatelství, SpgŠ Kroměříž 8 D Učitelka 0,36 2.st. ZŠ, VŠ, M Z Nad 32 9 Učitelka 1,00 Vychovatelství, SŠ, MŠ Učitel 1,00 SŠ 2.st Učitelka 1,00 1.st. ZŠ, VŠ, Jč- 2.st Učitelka 1,00 SŠ 1.st Učitelka 1,00 2.st. ZŠ, VŠ, M Ov Nad Ředitel 1,00 2.st. ZŠ, VŠ, M Z Učitel 1,00 2.st. ZŠ,VŠ, Ov - Rv 3 16 Učitelka 1,10 SŠ 2.st Vychovatelka 1,00 Vychovatelství, SpgŠ,SŠ Asistent pedagoga 0,30 Vychovatelství, SpgŠ, kurz Asistent pedagoga 19 Vychovatelka 1,00 Učitelství pro MŠ,VŠ Věková struktura pedagogických pracovníků : Věkové rozmezí Počet pracovníků Do 29 let let let 5 50 do vzniku SD 4 Důchodci 1

5 5 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : % Požadovaný stupeň vzdělání VŠ Aprobovanost výuky 70,5 Komentář : Aprobovanost výuky je zajišťována podle možností školy a zájmu nových absolventů. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 : Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 10 9,35 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008 : Ostatní pracovníci, pořadové číslo Pracovní zařazení,funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 Školník-údržbář, topič 1,30 SOU, automechanik 2 Hospodářka 1,00 VŠ, VŠZ Brno 3 Uklizečka 0,90 SOU - švadlena 4 Uklizečka 0,90 základní 5 Uklizečka 0,90 SŠ, SOŠ potravinářská 7 Vedoucí ŠJ 0,70 SŠ, SOŠ obchodní 8 Vedoucí kuchařka 1,00 SŠ SPŠS, SOU - kuchařka 9 Pomocná kuchařka 1,00 SOU, prodavačka 10 Pomocná kuchařka 1,00 SOU, Fatra 11 Uklizečka 0,65 SOU, plastikář - gumař

6 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a pracovníků školy : Výčet studií, seminářů apod., kterých se pracovníci zúčastnili, počet účastníků : Seminář, studium Počet účastníků Školní družina 1 Metodik prevence 1 Setkání výchovných poradců 1 Koordinátor ŠVP 2 Seminář výchovy ke zdraví 1 Seminář anglického jazyka 3 Dramatická výchova 1 Školní matrika 1 Seminář dyslektických asistentů 1 Toulavý autobus 1 Školení pro začínající pedagogy 1 Rozvoj sociálních dovedností 1 Pracovní setkání učitelů tvorba ŠVP 14 Setkání peer aktivistů 1 Interaktivní vyučování 1 Interakční cvičení 1 Školení BOZP 2 Liga lidských práv 1 Evaluace školy 1 Správní řád a jeho aplikace ve školách 1 Uplatnění nových metod ve vzdělávání pedagogů 15 Podpora změn 15 Funkční studium ředitele školy 1 Navazující školení na funkční studium řed. školy 1 Moderní metody ve výuce anglického jazyka 1 Aktualizace programu Školní matrika 1 Ukázka práce SOU a SOŠ 1 Problém zvaný šikana 1 Finanční náklady na DVPP a vzdělání ostatních pracovníků : ,- Kč

7 7 Výsledky výchovy a vzdělání : Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2007/2008: Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1.st Celkem 2.st Údaje o zařazování dětí a žáků : Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2007/2008 : Zápis do 1.tř Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1.tř Zápis do 1.tř Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1.tř Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2007/2008 : Gymnázium 8 leté 6 leté 4 leté SOŠ vč. konzervatoří SOU, U OU, PrŠ Přihláš. Přijat Přihláš. Přijat Přihláš. Přijat Přihláš. Přijat Přihláš. Přijat Přihláš. Přijat

8 8 Hodnocení výsledků výchovného působení : Problematika výchovného poradenství : Výchovná poradkyně Mgr. Růžena Zmrzlíková má na starosti všechny oblasti, které jsou spojeny s problematikou výchovného poradenství.v prvé řadě je to rozhodnutí vycházejících žáků spojené s výběrem jejich budoucího povolání. Již na začátku školního roku se musí žáci 9. ročníku předběžně vyjádřit, kam budou jejich kroky po absolvování povinné školní docházky směřovat. Následuje soustavná a kvalitní příprava na přijímací zkoušky. Pokud se stane, že střední škola žákům s vynikajícím prospěchem zkoušky odpustí, tito budoucí studenti musí vykazovat neustále dobré výsledky, aby byli na vysvědčení hodnoceni známkou výborný. V listopadu se v 9. ročníku uskutečnily celostátně zadané SCIO testy, ve kterých naši žáci dosáhli v předmětu český jazyk a matematika v rámci Zlínského kraje nadprůměrných výsledků, všeobecné testy obstály na hranici průměru. Česká školní inspekce se vyjádřila k závěrům testů velmi kladně a byla spokojena i s hodnocením těchto testů u žáků 6. ročníku, které měly za úkol zjistit, jak hladce u těchto žáků proběhl přechod z 1. na 2. stupeň.letos se žáci 9. ročníku poprvé představili na konci školního roku za pomoci třídní učitelky Jany Brzicové prezentací absolventských prací, tedy tzv. malých maturit. Rovněž pod vedením výchovné poradkyně dokončili celoroční projekt o volbě povolání. Výchovné poradenství to obnáší také spolupráci s dyslektickým asistentem při výběru žáků s vývojovými poruchami učení a chování, konzultace s rodiči žáků 9. ročníku a s rodiči rizikových rodin (například neomluvené absence, zjištění výskytu patologických jevů jako je kouření, alkohol, drogy, šikana pomocí dotazníků). Výsledky prevence sociálně patologických jevů : Škola věnovala této problematice v tomto školním roce obzvlášť velkou pozornost. V 7. ročníku se totiž vyskytl z řad chlapců i děvčat projev šikany, který byl hned po objevení řešen vedením školy, výchovnou poradkyní, třídním učitelem a metodikem prevence. Tito všichni vytvářejí ve škole komisi pro řešení výskytu sociálně patologických jevů. Byla navržena tato opatření a postupovalo se následujícím způsobem: byly svolány dívky 7. ročníku na pohovor s výchovnou poradkyní byly svoláni chlapci na pohovor s výchovnou poradkyní problém řešila celá třída s třídním učitelem pan ředitel hovořil telefonicky s maminkou žákyně, domlouvá si schůzku ve škole a zde to s ní opět řeší maminka vše ještě konzultovala s výchovnou poradkyní a třídním učitelem na mimořádnou třídní schůzku rodičů žáků 7. ročníku přijela pracovnice Střediska výchovné péče, zúčastnila se jí i komise pro řešení sociálně patologických jevů sedmá třída byla objednána dvakrát na pohovor do Střediska výchovné péče HELP v Uherském Hradišti do HELPU přijela i maminka s dcerou do této doby ojedinělou akcí se stal,, Týden boje proti patologickým jevům, během pěti dnů zde učitelé upozornili na problematiku šikany, kouření, alkoholu a drog ve všech vyučovacích předmětech, součástí tohoto týdne byla přednáška o sexuální výchově

9 9 PaeDr.Josefa Rydla z Uherského Brodu, ukázka žákovských projektů promítaná o přestávkách pomocí dataprojektoru, návštěva redaktora Slováckých novin a Den otevřených dveří pro rodiče, kteří si mohli prohlédnout celý areál školy a přijít se podívat přímo do vyučovacího procesu třídní učitel a ředitel školy vše konzultoval s pracovnicí HELP, ta navrhuje výchovná opatření všichni, kteří se na šikaně podíleli, dostávají důtky třídního učitele, ředitelské důtky, snížený stupeň z chování vedení školy se schází s maminkou a informuje ji o přijatých opatřeních probíhá úspěšné zapojení žákyně do kolektivu třídy pomocí vedení školy škola vyčerpala všechny možnosti řešení tohoto problému maminka bez udání důvodu přihlásila svou dceru do Základní školy v Kyjově Česká školní inspekce neshledala žádné zanedbání při řešení tohoto problému, ba naopak vyzvedla použití vyčerpávajících možností nápravy a obrovskou snahu všech zainteresovaných pedagogů o pokračování povinné školní docházky žákyně na naší škole Pochvaly a ocenění : Počet žáků Kdo udělil Důvod 22 Třídní učitel Účast na soutěžích 27 Třídní učitel Práce pro třídu 9 Třídní učitel Výborný prospěch 14 Třídní učitel Reprezentace školy 35 Třídní učitel Veřejná vystoupení 6 Třídní učitel Příprava školních akcí 3 Třídní učitel Sběr papíru 5 Třídní učitel Práce pro školu Napomenutí a důtky : Počet žáků Typ opatření Kdo udělil Důvod 3 Napomenutí Třídní učitel Nevhodné chování 6 Důtka Třídní učitel Porušování školního řádu 2 Důtka Ředitel Přepis známek Snížené stupně z chování na konci školního roku : stupeň v obou případech za neomluvené absence) 2 (1x druhý stupeň,1x třetí Neomluvené hodiny za školní rok 2007/2008 : 120 (1 žákyně 9. roč.108 hodin, 1 žákyně 7. roč. 12 hodin)

10 1 0 Údaje o integrovaných žácích : Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 4. 1 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2007/2008 : Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okresní (okrskové) kolo Počty účastníků Oblastní kolo Literární soutěž Turnaj v sálové kopané 25 Fotbalový turnaj o putovní pohár ZŠ a MŠ Osvětimany Soutěž školních družin 8 Zazpívej, slavíčku Recitační soutěž 20 Olympiáda v českém jazyce 20 2 Olympiáda v anglickém jazyce 18 2 Olympiáda v zeměpise 10 2 Dívčí turnaj ve vybíjené 20 Ústřední kolo Šachový turnaj 16 1 Soutěž o logo školy 60 Hra na zobcovou flétnu

11 1 1 Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy (činnost kroužků): Flétničky J. Cvek Čt 7:20 7:50 Pá 13:00 14:00 od 4. a Jazyková konverzace J. Brzicová St 7:00 7:45 Pá 7:00 7:45 od Literární kroužek M. Vaculíková St 13:00 14:30 od Náprava dyslexie A. Knápková St 11:45 12:30 Čt 11:45 12:30 od Logopedický kroužek A. Knápková Pá 11:45 12:30 od Dramatický kroužek M. Dlouhá St 14:30 16:00 od Aerobic I. M. Dlouhá Pá 13:00 14:30 od Angličtina na počítači M. Dlouhá Út :30 od Přírodopisný kroužek T. Kordula Pá :00 od Moderní tanec M. Dlouhá Čt 14:45 12:30 od Aerobic II. M. Dlouhá Čt 15:00 16:00 od Počítačový kroužek M. Kolařík Út 13:30 14:15 od Sportovní kroužek T. Kordula Po 14:00 15:00 od Šachy P.Náplava St 14:00-17:30 Čt 16:00-19:00 od Další údaje o škole : Péče o integrované a talentované děti: Žáci naší školy s diagnostikovanými specifickými poruchami učení mají možnost na doporučení pedagogicko psychologické poradny navštěvovat hodiny nápravné péče vedené Mgr. Alenou Knápkovou.Pracují podle individuálního učebního plánu, jsou plně integrované ve svých kmenových třídách. Děti zpravidla jedenkrát týdně průměrně po dobu 45 minut procvičují oblasti specifických nedostatků. Touto formou děti pracují obvykle po dobu tří let. Poté zve tyto děti pedagogicko psychologická poradna na kontrolní vyšetření nebo žádá školu o zaslání informací ohledně postupu nápravy. V tomto roce do školy přijela Mgr. Šmídková z OPPP Uh. Hradiště a zkontrolovala práci dyslektického kabinetu, v kterém je přihlášeno 9 dětí.vše probíhá za spolupráce rodičů, podmínkou integrace je jejich souhlas. Mgr. Alena Knápková si bere děti na individuální výuku na jeden či více předmětů během vyučování, na další vyučování se děti vrací do svých kmenových tříd. Odpolední práce totiž přináší další zatížení pro tyto děti.

12 1 2 Vyučující vytipovali ve svých třídách na 1. stupni nebo ve svých předmětech na 2. stupni talentované děti a snažili se je nasměrovat k samostatné a doplňkové práci (účast v soutěžích a olympiádách). Protidrogová problematika Protidrogovým preventistou na naší škole byl jmenován pan učitel Radek Kusák, který tuto funkci vykonává v době zástupu za paní učitelku Lenku Vavrušovou, která je nyní na mateřské dovolené. Metodik prevence spoluvytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě. Koordinuje předávání informací, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu. Účastní se přednášek a seminářů, seznámí s nimi ostatní pedagogické pracovníky. Nabídne vyučujícím materiály s protidrogovým zaměřením obsahující různé práce s žáky zejména při hodinách rodinné výchovy, které získá na těchto přednáškách a seminářích. Vytváří s žáky projekty, na kterých se seznámí se zdravým životním stylem a zdravou výživou, nutností pohybových aktivit a jiné zájmové činnosti, se způsoby udržení psychického zdraví, se způsoby zvyšování a udržování sebevědomí a s asertivními technikami (například odmítnutí drogy). V prosinci jsme se zapojili zakoupením symbolické červené stužky v projektu "Den boje proti AIDS". Peer aktivistky ze 7. ročníku Anna Lukůvková a Klára Lupačová se zúčastnili závěrečného soustředění v tomto školním roce na Smraďavce za účasti pracovnic z Pedagogicko psychologické poradny v Uherském Hradišti. Dopravní a plavecká výchova Cílem dopravní výchovy je připravit děti na samostatný, bezpečný pohyb v dopravním prostředí. Zajistit, aby děti byly vybaveny potřebnými znalostmi a návyky, které jsou nutným předpokladem bezpečného pohybu v dopravním prostředí. Často se v silničním provozu setkáváme s bezohledností, agresivitou a riskováním. Na jedné straně je úkolem děti ochránit, na druhé straně vychovat takové účastníky provozu, kteří se budou chovat ohleduplně a řídit se stanovenými pravidly. V rámci celostátního programu škol je pro žáky 4. a 5. tříd základních škol prováděna systematická dopravní výchova, která obsahuje základní rozsah znalostí pro chodce a cyklisty v tomto věku. Teoretická část probíhá přímo na základních školách a praktická na dopravních hřištích. Naše škola jezdí do Uherského Hradiště. Děti si zde mohou v reálném prostředí křižovatek s fungující světelnou signalizací osvojit základní návyky. Na internetu je možnost objednání CD ROM Filip a jízdní kolo. V této hře pro děti do 10 let je cílem najít spolu s tučňákem Filipem ve městě součástky jízdního kola, které jsou tam ukryty. Hra má výukový charakter, při procházení městem se děti naučí, jak se mají správně chovat v silničním provozu. Na tuto hru byli upozorněni všichni žáci na 1. stupni a v hodinách věnovaných dopravní výchově pracovali s poučným kalendářem zaměřeným na tuto problematiku. Plavecký výcvik dětí mateřské školy, 2., 3. a 4. třídy probíhal v krytém bazénu ve Vřesovicích. Dětem se plavání líbilo i díky vstřícnému a citlivému přístupu pracovníků bazénu. Výcvik byl rozdělen do několika oblastí : seznamování s vodou, odstranění strachu z vody, otužování, základy technicky správných pohybů vedoucích k plavání. Na závěr kurzu dostali všichni účastníci osvědčení a ti nejlepší diplomy z uskutečněných závodů.

13 1 3 Účast našich žáků v soutěžích Ve fotbale školních družin, který se tentokrát konal v Buchlovicích, získali chlapci 2. místo. V pěvecké soutěži mladých talentů mikroregionu obsadila žákyně 4. třídy Nikola Bučková 1. místo v Archeoskanzenu Modrá, kde se tato akce uskutečnila. Na mistrovství Moravy a Slezska v šachu v Havlíčkově Brodě vybojovala žákyně 6. třídy Lenka Blechová 3. místo. Šachisté z řad starších žáků vybojovali v okresním kole Přeboru škol v šachu v Ostrožské Lhotě a Hluku 4. místo. Flétnový soubor získal v semifinále 10. ročníku celostátní soutěže ve hře na zobcovou flétnu v Brně 1. místo ve své kategorii, ve finále této soutěže v Praze 4. místo. V okresním kole Olympiády v anglickém jazyce se umístil Tomáš Trefilík ze 7. ročníku na 4. místě, v Olympiádě v českém jazyce Iveta Pešková z 9. ročníku na 5.místě. V literární soutěži Píšu povídky, píšu básně vybojovala žákyně Karolína Kolářová z 9. ročníku 2. místo. Environmentální výchova K tradičním akcím patří sběr starého papíru. V letošním školním roce bylo nasbíráno celkem kilogramů. Jelikož tuto akci pomáhají organizovat i žáci deváté třídy, je přínosné i to, že si vyzkouší své organizační schopnosti. Zájem naší školy o ochranu životního prostředí jsme dokázali hlavně na Den Země, kdy všechny třídy si rozdělily úklid okolí školy a části obce Osvětimany. Mezi hlavní úkoly v tento den patřilo objasnit problematiku odpadů, učit žáky rozlišovat pěkné prostředí od neupraveného, plného odpadů a zapojit se prakticky do úklidu okolí školy a obce. Význam environmentální výchovy pedagogové neustále zdůrazňovali pomocí vycházek do přírody, školních výletů (Olomouc, Kroměříž, Brno, Slavkov u Brna, Lednice, Velehrad, Prudká, Vranov nad Dyjí), exkurzí (Mikulčice, Mikulov, Strážnice), poznávacích zájezdů (Londýn, Zlínský filmový festival). Celoroční aktivity školy: 1. Prohlubování mezipředmětových vztahů při zapracování témat EV 2. Péče o školní zahradu 3. Péče o květinovou výzdobu tříd a akvárium 4. Šetření energií a vodou nejen ve školní budově 5. Třídění a sběr odpadů 6. Aktualizace ekologické nástěnky 7. Práce s přírodními materiály, například ve výtvarné výchově 8. Dobrá atmosféra školy spolupráce, tolerance, ohleduplnost 9. Rozvíjení vztahu k tradicím, lidové kultuře 10. Vytváření podmínek pro aktivní podíl dětí na životě školy ( žákovská rada ) 11. Podpora projektů zaměřených na EV 12. Doplňování učitelské a žákovské knihovny publikacemi s ekologickou tematikou

14 Dodržování správného pitného režimu 14. Kladení důrazu na zdravou výživu ve školní jídelně 15. Uskutečnění školních výletů do některého ze zajímavých míst naší republiky 16. Podpora přímého kontaktu dětí s přírodou 17. Celoroční práce přírodovědného kroužku Kulturní vyžití třída - Úřad práce v Uherském Hradišti třída - vystoupení Dobří bobři v Uh. Hradišti třída - vystoupení taneční skupiny Merlin v Uh. Hradišti v naší škole beseda o Novém Zélandu výstava knih ve školní družině Kinokavárna Osvětimany - žáci třídy - filmové představení Shrek Třetí kroužek aerobicu - Noc ve škole Kinokavárna Osvětimany - žáci třídy - film Harry Potter a Fénixův řád třída - Burza škol v Uh.Hradišti Mikulášská nadílka Vánoční rozjímání v Kulturním domě v Osvětimanech Vánoční koncert pro celou školu v tělocvičně školy třídní vánoční besídky beseda s Janem Burianem důstojníkem v americké armádě NAVY Valentýnský den Ples školy, předtančení žáků 9. třídy Den kapucí a čepic Divadelní představení,, Ať žijí duchové divadelní představené Raneček veselých pohádek pro 1. stupeň v tělocvičně školy Pohádky Jana Wericha pro 2. stupeň také v tělocvičně školy Den čarodějnic dějepisná exkurze Mikulčice, Mikulov (6. a 7. třída) dějepisná exkurze Slavkov u Brna, Mohyla míru (8. a 9. třída) školní výlet 1. a 2. třídy - Kroměříž Den matek v Kulturním domě v Osvětimanech školní výlet 5. třídy Lednice školní výlet 8. třídy Velehrad poznávací zájezd Londýn návštěva Kojeneckého ústavu Nemocnice Kyjov školní výlet 3. a 4. třídy Brno

15 školní výlet 7. třídy Prudká filmový festival ve Zlíně školní výlet 6. třídy Slavkov u Brna, Haluzická hájenka přednáška regionální historie pro třídu Mgr. Berky školní výlet 9. třídy Vranov nad Dyjí Naše škola pomáhá potřebným V tomto roce uspořádala naše škola veřejnou sbírku na nadaci Chrpa Kůň terapeaut. Jednalo se o prodej placek s fotografiemi koní, které si žáci mohli zakoupit u svých třídních učitelů. Výsledek této celostátní sbírky umožnil zařadit do výcviku další tři koně pro postižené děti. Klisna Libra, valach Frenko a kobylka Rebeka se připravují pro významné psychiatrické léčebny v rámci hiporehabilitace. Je potřeba také vybudovat neméně důležitý areál pro výcvik těchto koní. Každý nemá to štěstí, že je zdravý a žije hned od narození v rodině, která ho miluje a s láskou vychovává. O tom se mohli přesvědčit zástupci jednotlivých tříd, kteří nasbírali nejvíce zátek z Pet lahví. Finanční částku za sběr, na které se podíleli i obyvatelé Osvětiman a okolních obcí, slavnostně předali Kojeneckému ústavu v Kyjově. Na pomoc opuštěným dětem sloužily rovněž příspěvky na nadaci Klíček. Materiální vybavení V loňském školním roce došlo k výraznému zlepšení materiálního vybavení školy, jak pro žáky, tak pro učitele. Byla vyměněna polovina staré počítačové učebny (cena Kč), zasíťována celá škola (internet) ve dvou počítačových učebnách, školním klubu a všech kabinetech učitelů (cena Kč). Na sociálních zařízeních proběhla oprava, která obnáší vybudování dvou sprch a zajištění teplé vody ve všech prostorách sociálního zařízení (cena Kč). Doško k rekonstrukci osvětlení v 1. patře školy (cena Kč). Opravy probíhaly i v prostorách mateřské školy, jednalo se o nátěry (cena Kč) a vybudování nového pískoviště (cena Kč). V tomto školním roce se ve vylepšování materiálního vybavení školy pokračovalo, tentokrát se jednalo o mnohem rozsáhlejší úpravy a vyšší finanční částky. Ta se pohybuje okolo Kč, díky níž projde školní budova zásadní změnou. Jedná se o výměnu oken, zateplení budovy, opravu fasády, výměnu osvětlení ve 2. patře, obnovu zastaralých lavic a židlí ve všech třídách a ve školní knihovně by mělo dojít k postupnému zařizování nábytkem a knihami. Nadace Děti kultura sport Nadace vznikla v roce 2000 z potřeby pomáhat nemocným i zdravým dětem a mládeži. Již od svého založení se zaměřila na shromažďování prostředků jak pro zabezpečení sociálních a zdravotních potřeb dětí a mládeže, tak pro jejich osobnostní rozvoj v oblasti vzdělání, kultury a sportu. V tomto školním roce byly poskytnuty naší škole dva nadační příspěvky. První v hodnotě Kč bude sloužit školní knihovně na pořízení nábytku, knih, CD, DVD, dataprojektoru a počítače. Druhý se týká mateřské školy na pořízení houpací sestavy, věže se skluzavkou a sítě na šplhání.

16 1 6 Projektová práce Dne 26. září se konal Světový den jazyků. Naše škola pojala tento den jako projektový. Protože naši školu navštívili norští učitelé,pedagogové se rozhodli zpracovat velký projekt o Norsku. Pracovali na něm žáci 7. a 9. ročníku v hodinách anglického jazyka a výtvarné výchovy. Žáci pracovali ve skupinkách a samostatně vyhledávali informace, které je zajímali k danému tématu. Ve dnech a žáci tvořili projekt o Anglii. Rovněž se týkal žáků 7. a 9. ročníku. Tvorba tohoto projektu byla rozdělena do pěti vyučovacích hodin. První hodina se týkala zeměpisné polohy. Druhá hodina byla věnovaná historii. Ve třetí vyučovací hodině se hovořilo o anglické literatuře. Ve čtvrté vyučovací hodině byla zadaná témata pro samostatnou práci a v páté hodině je žáci ztvárnili a provedli prezentaci. Celoroční projekt Cesta za povoláním pro žáky 8. a 9. ročníku měl za hlavní úkol vychovat tuto věkovou skupinu žáků k dospělosti, snahu o další tak potřebné vzdělávání. 23. května deváťáci z naší školy proměnili tělocvičnu na tržiště zemí Evropské unie. U jednotlivých stánků tak stáli symboličtí zástupci všech 27 zemí Unie oblečení v patřičném oděvu a s národními pochoutkami. Do evropského dne se zapojili i žáci čtvrtých až osmých tříd. Projekt volba prezidenta byl uskutečněn v únoru, kdy probíhal konec funkčního období dosavadního prezidenta Václava Klause. Byl určen pro žáky 2. stupně formou skupinové práce v PC učebně. Neméně zajímavý projekt o Slovensku probíhal v hodinách českého jazyka u vycházejících žáků. Projektová práce vede žáka k systematické dlouhodobé práci, k praktickým výstupům, ukáže mu využitelnost jeho znalostí, vede ho k syntéze znalostí a dovedností, proto se záměrně zadávají meziooborová témata a kritéria. Žák prokazuje samostatnost, systematičnost, schopnost vyhledávat informace, uvědomuje si souvislosti. Žáci mívají z vykonané práce radost, většinou ji hodnotí jako velmi zajímavou. Výsledky České školní inspekce Ve dnech 17. března, 19. března, března 2008 navštívila naši školu Česká školní inspekce ze Zlína. Cíl inspekční činnosti: Zhodnotit, zda škola má předpoklady pro naplňování školního vzdělávacího programu. Zhodnotit, zda vzdělávání je realizováno v souladu se školním vzdělávacím programem školy a podporuje rozvoj dítěte a žáka. Zhodnotit podporu rozvoje žáka ve společenskovědní a přírodovědné oblasti vzdělávání a v oblasti čtenářské gramotnosti žáků. Zhodnotit výsledky dosahované školou ve vzdělávání. Závěrečné hodnocení: Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. Má dobré předpoklady pro naplňování školního vzdělávacího programu. V případě zjištění problému v oblasti sociálně patologických jevů přijímá účinná opatření. Škola vytváří dobré předpoklady pro zajištění bezpečného prostředí při vzdělávání. Pozitivně se díky spolupráci nového vedení se zřizovatelem projevil kvalitativní posun v postupném zlepšování materiálně technických podmínek školy. Dílčí změny je nutno provést zejména v dopracování školních vzdělávacích programů dle zásad Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání.další zásadní změny je nutno realizovat v postupném materiálním vybavování odborné učebny fyziky. Pozornost je nutno věnovat i zajištění odborné úrovně výuky fyziky.vzdělávání v základní škole bylo realizováno v souladu se školním vzdělávacím programem, funkční byla i podpora rozvoje vzdělávání žáků ve společenskovědní a přírodovědné oblasti a ve čtenářské gramotnosti. Základní škola celkově dosáhla standardních vzdělávacích

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Uherském Hradišti 3. září 2012 Obsah 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

výroční zpráva o činnosti školy

výroční zpráva o činnosti školy výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1. 2. třídy), nám. Komenského

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ve Zlíně dne 27. srpna 2012-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola Zlín, Křiby 4788 Tel./Fax. 577 142 075 PSČ 760 05 E-mail: zskriby@zlinedu.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2004/2005 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 (zpracována

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Základní údaje o škole II. Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů

Více