Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a O s v ě t i m a n y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a O s v ě t i m a n y"

Transkript

1 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a O s v ě t i m a n y Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2007/2008 Charakteristika školského zařízení a) Základní škola a mateřská škola Osvětimany, Osvětimany č. 282, PSČ b) Obec Osvětimany ( zřizovatel ), Osvětimany č. 350, Osvětimany c) Právní subjekt od , příspěvková organizace d) Ředitel školy : Mgr. Petr Orlický e) Zástupce ředitele: Mgr. Ivana Myšulková f) Kontakt : Mgr. Ivana Myšulková, pracovnice pro informace, tel g) Škola byla založena , zařazena do sítě škol , poslední aktualizace v síti , identifikační číslo ředitelství v síti škol h) Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a jejich kapacity : Mateřská škol kapacita : 30 dětí IZO : Základní škola kapacita : 300 žáků IZO : Školní družina kapacita : 30 žáků IZO : Školní klub kapacita : 70 žáků IZO : Školní jídelna kapacita : 250 jídel IZO : i) Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje, za školní rok 2007/2008 : Počet tříd (skupin) Počet žáků Počet žáků na třídu (skupinu) Přepočtený počet ped. pracovníků Počet žáků na pedagogický úvazek 1. stupeň ,41 17,56 2. stupeň ,5 6,82 13,20 Školní družina ,7 41,43 Školní klub záj.krouž. 11,36 1, Mateřská škola ,1 10,48 Školní jídelna 135 Rada školy Byla zřízena dne 17. února Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejích členů. Funkční období členů školské rady je tři roky. Zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda. O schválení dokumentů rozhodne školská rada do jednoho měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Ředitel školy je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.

2 2 j) Spolupráce školy s ostatními subjekty 1 ) Pravidelná spolupráce se starosty obcí ze spádového obvodu školy, do něhož spadají obce Hostějov, Stříbrnice, Újezdec, Medlovice, Vřesovice a Osvětimany. Starostové se účastní slavnostního zahájení školního roku, projednání rozpočtu a slavnostního pasování žáků 9. tříd, kde každá obec obdarovává své žáky věcnými dary. 2 ) Spolupráce s občanským sdružením Osvětiman Základní škola občanskému sdružení Osvětiman bezplatně poskytuje prostory, občanské sdružení za drobnou úplatu nabízí žákům tyto aktivity : angličtina pro žáky 1. a 2. tříd, břišní tance, scénický tanec a folklórní kroužek. 3 ) Spolupráce se Základní uměleckou školou Bzenec Jedenkrát týdně dojíždí do prostor ZŠ a MŠ Osvětimany vyučující ze ZUŠ Bzenec za účelem výuky klavíru, kláves a houslí. 4 ) Spolupráce se Sdružením rodičů ZŠ poskytuje Sdružení rodičů prostory na pravidelné schůzky. Sdružení rodičů financuje dopravu na různé akce pořádané školou. Z dalších činností Sdružení rodičů je třeba podtrhnout pořádání plesu Sdružení rodičů, velikonočních a vánočních dílen, Dne dětí Ples je každoročně zahájen polonézou žáků devátých tříd, jejichž přípravu zajišťuje škola. 5 ) Spolupráce s vedením obce Osvětimany Žáci ZŠ pravidelně nacvičují pro občany obce Vánoční rozjímání, představení ke Dni matek, vítání občánků. 6 ) Spolupráce s SVP Help Uherské Hradiště SVP Help realizovalo na ZŠ své intervenční programy již před řešením šikany žákyně 7. třídy a to ve školním roce 2006/ ) Spolupráce s PPP Uherské Hradiště a SVP Zlín Probíhá v rámci integrace žáků ZŠ a práce s tělesně postiženým žákem. 8 ) Spolupráce se sociálním odborem Městského úřadu Uherské Hradiště Řeší se problémy se sociálně znevýhodněnými žáky. 9 ) Spolupráce se zubní lékařkou Uskutečňují se preventivní prohlídky žáků školy. 10 ) Spolupráce se šachovým oddílem Osvětimany Žáci školy z řad členů šachového oddílu se pravidelně umísťují na předních místech v okresních a krajských soutěžích. Žákyně Lenka Blechová v loňském školním roce reprezentovala Zlínský kraj na Olympiádě dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Letos se ve své věkové kategorii umístila na 9. místě v ČR. 11 ) Spolupráce s DPS Osvětimany Žáci školy připravují pro důchodce Mikulášskou nadílku (pečení perníků).důchodci spolupracují se školou v rámci sběru druhotných surovin.

3 3 Vzdělávací programy školy Vzdělávací program č.j. MŠMT v ročnících počet žáků ŠVP 1. a Základní škola 16847/ , Inovace vzdělávacích programů : 1 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů: informatika, sportovní výchova, cvičení z jazyka českého, cvičení z matematiky Kurzy na doplnění vzdělávání : 3 - funkční studium ředitele školy - Uplatnění nových metod ve vzdělávání pedagogů (všichni pedagogové) tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, skládal se z 5 programových modulů Modul 1 - Osobnostní rozvoj a kreativita Modul 2 - Vzdělávací proces Modul 3 - Komunikační dovednosti Modul 4 - Týmová spolupráce Modul 5 - Kompetence - projekt Podpora změn (všichni pedagogové), financovaný z Evropského sociálního fondu, účast na konferenci v Bánově(i s norskými kolegy) Mezinárodní spolupráce a programy : 1 (Norsko Skudeneshavn) Jen málokterá škola se mohla pochlubit takovým začátkem školního roku jako ta naše. V září za námi přicestovalo 18 pedagogů z norského městečka Skudeneshavnu na ostrově Karmoy. Prezentace naší školy byla oceněna norskými kolegy tím nejvyšším stupněm uznání. Návštěva byla doplněna besedou se žáky všech věkových kategorií a dotazy, které se týkaly školního i domácího života norských dětí. Další formy spolupráce : vzájemné předávání vánočních a velikonočních dárků, literárních sborníčků, výkresů atd. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 : Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 17 16,46 Externí pracovníci 0 0

4 4 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008 : ( u pedagogů důchodového věku vyznačeno D vedle pořadového čísla, u absolventů A ) Pedagogičtí pracovnícipořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek, obor Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Pedagogická praxe 1 Učitelka 1,00 1.st. ZŠ, PdF UP Olomouc 20 2 Vychovatelka 0,50 Vyšší odborná škola Zlín 2 3 Učitelka 0,50 Vyšší odborná škola Zlín 2 4 Učitel 1,00 1.st. ZŠ, VŠ 24 5 Zástupce ředitele 1,00 2.st. ZŠ, VŠ, Jč-D 20 6 Učitel 1,00 2.st. ZŠ, VŠZ Praha 10 7 Vychovatelka 0,70 Vychovatelství, SpgŠ Kroměříž 8 D Učitelka 0,36 2.st. ZŠ, VŠ, M Z Nad 32 9 Učitelka 1,00 Vychovatelství, SŠ, MŠ Učitel 1,00 SŠ 2.st Učitelka 1,00 1.st. ZŠ, VŠ, Jč- 2.st Učitelka 1,00 SŠ 1.st Učitelka 1,00 2.st. ZŠ, VŠ, M Ov Nad Ředitel 1,00 2.st. ZŠ, VŠ, M Z Učitel 1,00 2.st. ZŠ,VŠ, Ov - Rv 3 16 Učitelka 1,10 SŠ 2.st Vychovatelka 1,00 Vychovatelství, SpgŠ,SŠ Asistent pedagoga 0,30 Vychovatelství, SpgŠ, kurz Asistent pedagoga 19 Vychovatelka 1,00 Učitelství pro MŠ,VŠ Věková struktura pedagogických pracovníků : Věkové rozmezí Počet pracovníků Do 29 let let let 5 50 do vzniku SD 4 Důchodci 1

5 5 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : % Požadovaný stupeň vzdělání VŠ Aprobovanost výuky 70,5 Komentář : Aprobovanost výuky je zajišťována podle možností školy a zájmu nových absolventů. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 : Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 10 9,35 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008 : Ostatní pracovníci, pořadové číslo Pracovní zařazení,funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 Školník-údržbář, topič 1,30 SOU, automechanik 2 Hospodářka 1,00 VŠ, VŠZ Brno 3 Uklizečka 0,90 SOU - švadlena 4 Uklizečka 0,90 základní 5 Uklizečka 0,90 SŠ, SOŠ potravinářská 7 Vedoucí ŠJ 0,70 SŠ, SOŠ obchodní 8 Vedoucí kuchařka 1,00 SŠ SPŠS, SOU - kuchařka 9 Pomocná kuchařka 1,00 SOU, prodavačka 10 Pomocná kuchařka 1,00 SOU, Fatra 11 Uklizečka 0,65 SOU, plastikář - gumař

6 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a pracovníků školy : Výčet studií, seminářů apod., kterých se pracovníci zúčastnili, počet účastníků : Seminář, studium Počet účastníků Školní družina 1 Metodik prevence 1 Setkání výchovných poradců 1 Koordinátor ŠVP 2 Seminář výchovy ke zdraví 1 Seminář anglického jazyka 3 Dramatická výchova 1 Školní matrika 1 Seminář dyslektických asistentů 1 Toulavý autobus 1 Školení pro začínající pedagogy 1 Rozvoj sociálních dovedností 1 Pracovní setkání učitelů tvorba ŠVP 14 Setkání peer aktivistů 1 Interaktivní vyučování 1 Interakční cvičení 1 Školení BOZP 2 Liga lidských práv 1 Evaluace školy 1 Správní řád a jeho aplikace ve školách 1 Uplatnění nových metod ve vzdělávání pedagogů 15 Podpora změn 15 Funkční studium ředitele školy 1 Navazující školení na funkční studium řed. školy 1 Moderní metody ve výuce anglického jazyka 1 Aktualizace programu Školní matrika 1 Ukázka práce SOU a SOŠ 1 Problém zvaný šikana 1 Finanční náklady na DVPP a vzdělání ostatních pracovníků : ,- Kč

7 7 Výsledky výchovy a vzdělání : Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2007/2008: Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1.st Celkem 2.st Údaje o zařazování dětí a žáků : Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2007/2008 : Zápis do 1.tř Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1.tř Zápis do 1.tř Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1.tř Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2007/2008 : Gymnázium 8 leté 6 leté 4 leté SOŠ vč. konzervatoří SOU, U OU, PrŠ Přihláš. Přijat Přihláš. Přijat Přihláš. Přijat Přihláš. Přijat Přihláš. Přijat Přihláš. Přijat

8 8 Hodnocení výsledků výchovného působení : Problematika výchovného poradenství : Výchovná poradkyně Mgr. Růžena Zmrzlíková má na starosti všechny oblasti, které jsou spojeny s problematikou výchovného poradenství.v prvé řadě je to rozhodnutí vycházejících žáků spojené s výběrem jejich budoucího povolání. Již na začátku školního roku se musí žáci 9. ročníku předběžně vyjádřit, kam budou jejich kroky po absolvování povinné školní docházky směřovat. Následuje soustavná a kvalitní příprava na přijímací zkoušky. Pokud se stane, že střední škola žákům s vynikajícím prospěchem zkoušky odpustí, tito budoucí studenti musí vykazovat neustále dobré výsledky, aby byli na vysvědčení hodnoceni známkou výborný. V listopadu se v 9. ročníku uskutečnily celostátně zadané SCIO testy, ve kterých naši žáci dosáhli v předmětu český jazyk a matematika v rámci Zlínského kraje nadprůměrných výsledků, všeobecné testy obstály na hranici průměru. Česká školní inspekce se vyjádřila k závěrům testů velmi kladně a byla spokojena i s hodnocením těchto testů u žáků 6. ročníku, které měly za úkol zjistit, jak hladce u těchto žáků proběhl přechod z 1. na 2. stupeň.letos se žáci 9. ročníku poprvé představili na konci školního roku za pomoci třídní učitelky Jany Brzicové prezentací absolventských prací, tedy tzv. malých maturit. Rovněž pod vedením výchovné poradkyně dokončili celoroční projekt o volbě povolání. Výchovné poradenství to obnáší také spolupráci s dyslektickým asistentem při výběru žáků s vývojovými poruchami učení a chování, konzultace s rodiči žáků 9. ročníku a s rodiči rizikových rodin (například neomluvené absence, zjištění výskytu patologických jevů jako je kouření, alkohol, drogy, šikana pomocí dotazníků). Výsledky prevence sociálně patologických jevů : Škola věnovala této problematice v tomto školním roce obzvlášť velkou pozornost. V 7. ročníku se totiž vyskytl z řad chlapců i děvčat projev šikany, který byl hned po objevení řešen vedením školy, výchovnou poradkyní, třídním učitelem a metodikem prevence. Tito všichni vytvářejí ve škole komisi pro řešení výskytu sociálně patologických jevů. Byla navržena tato opatření a postupovalo se následujícím způsobem: byly svolány dívky 7. ročníku na pohovor s výchovnou poradkyní byly svoláni chlapci na pohovor s výchovnou poradkyní problém řešila celá třída s třídním učitelem pan ředitel hovořil telefonicky s maminkou žákyně, domlouvá si schůzku ve škole a zde to s ní opět řeší maminka vše ještě konzultovala s výchovnou poradkyní a třídním učitelem na mimořádnou třídní schůzku rodičů žáků 7. ročníku přijela pracovnice Střediska výchovné péče, zúčastnila se jí i komise pro řešení sociálně patologických jevů sedmá třída byla objednána dvakrát na pohovor do Střediska výchovné péče HELP v Uherském Hradišti do HELPU přijela i maminka s dcerou do této doby ojedinělou akcí se stal,, Týden boje proti patologickým jevům, během pěti dnů zde učitelé upozornili na problematiku šikany, kouření, alkoholu a drog ve všech vyučovacích předmětech, součástí tohoto týdne byla přednáška o sexuální výchově

9 9 PaeDr.Josefa Rydla z Uherského Brodu, ukázka žákovských projektů promítaná o přestávkách pomocí dataprojektoru, návštěva redaktora Slováckých novin a Den otevřených dveří pro rodiče, kteří si mohli prohlédnout celý areál školy a přijít se podívat přímo do vyučovacího procesu třídní učitel a ředitel školy vše konzultoval s pracovnicí HELP, ta navrhuje výchovná opatření všichni, kteří se na šikaně podíleli, dostávají důtky třídního učitele, ředitelské důtky, snížený stupeň z chování vedení školy se schází s maminkou a informuje ji o přijatých opatřeních probíhá úspěšné zapojení žákyně do kolektivu třídy pomocí vedení školy škola vyčerpala všechny možnosti řešení tohoto problému maminka bez udání důvodu přihlásila svou dceru do Základní školy v Kyjově Česká školní inspekce neshledala žádné zanedbání při řešení tohoto problému, ba naopak vyzvedla použití vyčerpávajících možností nápravy a obrovskou snahu všech zainteresovaných pedagogů o pokračování povinné školní docházky žákyně na naší škole Pochvaly a ocenění : Počet žáků Kdo udělil Důvod 22 Třídní učitel Účast na soutěžích 27 Třídní učitel Práce pro třídu 9 Třídní učitel Výborný prospěch 14 Třídní učitel Reprezentace školy 35 Třídní učitel Veřejná vystoupení 6 Třídní učitel Příprava školních akcí 3 Třídní učitel Sběr papíru 5 Třídní učitel Práce pro školu Napomenutí a důtky : Počet žáků Typ opatření Kdo udělil Důvod 3 Napomenutí Třídní učitel Nevhodné chování 6 Důtka Třídní učitel Porušování školního řádu 2 Důtka Ředitel Přepis známek Snížené stupně z chování na konci školního roku : stupeň v obou případech za neomluvené absence) 2 (1x druhý stupeň,1x třetí Neomluvené hodiny za školní rok 2007/2008 : 120 (1 žákyně 9. roč.108 hodin, 1 žákyně 7. roč. 12 hodin)

10 1 0 Údaje o integrovaných žácích : Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 4. 1 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2007/2008 : Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okresní (okrskové) kolo Počty účastníků Oblastní kolo Literární soutěž Turnaj v sálové kopané 25 Fotbalový turnaj o putovní pohár ZŠ a MŠ Osvětimany Soutěž školních družin 8 Zazpívej, slavíčku Recitační soutěž 20 Olympiáda v českém jazyce 20 2 Olympiáda v anglickém jazyce 18 2 Olympiáda v zeměpise 10 2 Dívčí turnaj ve vybíjené 20 Ústřední kolo Šachový turnaj 16 1 Soutěž o logo školy 60 Hra na zobcovou flétnu

11 1 1 Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy (činnost kroužků): Flétničky J. Cvek Čt 7:20 7:50 Pá 13:00 14:00 od 4. a Jazyková konverzace J. Brzicová St 7:00 7:45 Pá 7:00 7:45 od Literární kroužek M. Vaculíková St 13:00 14:30 od Náprava dyslexie A. Knápková St 11:45 12:30 Čt 11:45 12:30 od Logopedický kroužek A. Knápková Pá 11:45 12:30 od Dramatický kroužek M. Dlouhá St 14:30 16:00 od Aerobic I. M. Dlouhá Pá 13:00 14:30 od Angličtina na počítači M. Dlouhá Út :30 od Přírodopisný kroužek T. Kordula Pá :00 od Moderní tanec M. Dlouhá Čt 14:45 12:30 od Aerobic II. M. Dlouhá Čt 15:00 16:00 od Počítačový kroužek M. Kolařík Út 13:30 14:15 od Sportovní kroužek T. Kordula Po 14:00 15:00 od Šachy P.Náplava St 14:00-17:30 Čt 16:00-19:00 od Další údaje o škole : Péče o integrované a talentované děti: Žáci naší školy s diagnostikovanými specifickými poruchami učení mají možnost na doporučení pedagogicko psychologické poradny navštěvovat hodiny nápravné péče vedené Mgr. Alenou Knápkovou.Pracují podle individuálního učebního plánu, jsou plně integrované ve svých kmenových třídách. Děti zpravidla jedenkrát týdně průměrně po dobu 45 minut procvičují oblasti specifických nedostatků. Touto formou děti pracují obvykle po dobu tří let. Poté zve tyto děti pedagogicko psychologická poradna na kontrolní vyšetření nebo žádá školu o zaslání informací ohledně postupu nápravy. V tomto roce do školy přijela Mgr. Šmídková z OPPP Uh. Hradiště a zkontrolovala práci dyslektického kabinetu, v kterém je přihlášeno 9 dětí.vše probíhá za spolupráce rodičů, podmínkou integrace je jejich souhlas. Mgr. Alena Knápková si bere děti na individuální výuku na jeden či více předmětů během vyučování, na další vyučování se děti vrací do svých kmenových tříd. Odpolední práce totiž přináší další zatížení pro tyto děti.

12 1 2 Vyučující vytipovali ve svých třídách na 1. stupni nebo ve svých předmětech na 2. stupni talentované děti a snažili se je nasměrovat k samostatné a doplňkové práci (účast v soutěžích a olympiádách). Protidrogová problematika Protidrogovým preventistou na naší škole byl jmenován pan učitel Radek Kusák, který tuto funkci vykonává v době zástupu za paní učitelku Lenku Vavrušovou, která je nyní na mateřské dovolené. Metodik prevence spoluvytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě. Koordinuje předávání informací, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu. Účastní se přednášek a seminářů, seznámí s nimi ostatní pedagogické pracovníky. Nabídne vyučujícím materiály s protidrogovým zaměřením obsahující různé práce s žáky zejména při hodinách rodinné výchovy, které získá na těchto přednáškách a seminářích. Vytváří s žáky projekty, na kterých se seznámí se zdravým životním stylem a zdravou výživou, nutností pohybových aktivit a jiné zájmové činnosti, se způsoby udržení psychického zdraví, se způsoby zvyšování a udržování sebevědomí a s asertivními technikami (například odmítnutí drogy). V prosinci jsme se zapojili zakoupením symbolické červené stužky v projektu "Den boje proti AIDS". Peer aktivistky ze 7. ročníku Anna Lukůvková a Klára Lupačová se zúčastnili závěrečného soustředění v tomto školním roce na Smraďavce za účasti pracovnic z Pedagogicko psychologické poradny v Uherském Hradišti. Dopravní a plavecká výchova Cílem dopravní výchovy je připravit děti na samostatný, bezpečný pohyb v dopravním prostředí. Zajistit, aby děti byly vybaveny potřebnými znalostmi a návyky, které jsou nutným předpokladem bezpečného pohybu v dopravním prostředí. Často se v silničním provozu setkáváme s bezohledností, agresivitou a riskováním. Na jedné straně je úkolem děti ochránit, na druhé straně vychovat takové účastníky provozu, kteří se budou chovat ohleduplně a řídit se stanovenými pravidly. V rámci celostátního programu škol je pro žáky 4. a 5. tříd základních škol prováděna systematická dopravní výchova, která obsahuje základní rozsah znalostí pro chodce a cyklisty v tomto věku. Teoretická část probíhá přímo na základních školách a praktická na dopravních hřištích. Naše škola jezdí do Uherského Hradiště. Děti si zde mohou v reálném prostředí křižovatek s fungující světelnou signalizací osvojit základní návyky. Na internetu je možnost objednání CD ROM Filip a jízdní kolo. V této hře pro děti do 10 let je cílem najít spolu s tučňákem Filipem ve městě součástky jízdního kola, které jsou tam ukryty. Hra má výukový charakter, při procházení městem se děti naučí, jak se mají správně chovat v silničním provozu. Na tuto hru byli upozorněni všichni žáci na 1. stupni a v hodinách věnovaných dopravní výchově pracovali s poučným kalendářem zaměřeným na tuto problematiku. Plavecký výcvik dětí mateřské školy, 2., 3. a 4. třídy probíhal v krytém bazénu ve Vřesovicích. Dětem se plavání líbilo i díky vstřícnému a citlivému přístupu pracovníků bazénu. Výcvik byl rozdělen do několika oblastí : seznamování s vodou, odstranění strachu z vody, otužování, základy technicky správných pohybů vedoucích k plavání. Na závěr kurzu dostali všichni účastníci osvědčení a ti nejlepší diplomy z uskutečněných závodů.

13 1 3 Účast našich žáků v soutěžích Ve fotbale školních družin, který se tentokrát konal v Buchlovicích, získali chlapci 2. místo. V pěvecké soutěži mladých talentů mikroregionu obsadila žákyně 4. třídy Nikola Bučková 1. místo v Archeoskanzenu Modrá, kde se tato akce uskutečnila. Na mistrovství Moravy a Slezska v šachu v Havlíčkově Brodě vybojovala žákyně 6. třídy Lenka Blechová 3. místo. Šachisté z řad starších žáků vybojovali v okresním kole Přeboru škol v šachu v Ostrožské Lhotě a Hluku 4. místo. Flétnový soubor získal v semifinále 10. ročníku celostátní soutěže ve hře na zobcovou flétnu v Brně 1. místo ve své kategorii, ve finále této soutěže v Praze 4. místo. V okresním kole Olympiády v anglickém jazyce se umístil Tomáš Trefilík ze 7. ročníku na 4. místě, v Olympiádě v českém jazyce Iveta Pešková z 9. ročníku na 5.místě. V literární soutěži Píšu povídky, píšu básně vybojovala žákyně Karolína Kolářová z 9. ročníku 2. místo. Environmentální výchova K tradičním akcím patří sběr starého papíru. V letošním školním roce bylo nasbíráno celkem kilogramů. Jelikož tuto akci pomáhají organizovat i žáci deváté třídy, je přínosné i to, že si vyzkouší své organizační schopnosti. Zájem naší školy o ochranu životního prostředí jsme dokázali hlavně na Den Země, kdy všechny třídy si rozdělily úklid okolí školy a části obce Osvětimany. Mezi hlavní úkoly v tento den patřilo objasnit problematiku odpadů, učit žáky rozlišovat pěkné prostředí od neupraveného, plného odpadů a zapojit se prakticky do úklidu okolí školy a obce. Význam environmentální výchovy pedagogové neustále zdůrazňovali pomocí vycházek do přírody, školních výletů (Olomouc, Kroměříž, Brno, Slavkov u Brna, Lednice, Velehrad, Prudká, Vranov nad Dyjí), exkurzí (Mikulčice, Mikulov, Strážnice), poznávacích zájezdů (Londýn, Zlínský filmový festival). Celoroční aktivity školy: 1. Prohlubování mezipředmětových vztahů při zapracování témat EV 2. Péče o školní zahradu 3. Péče o květinovou výzdobu tříd a akvárium 4. Šetření energií a vodou nejen ve školní budově 5. Třídění a sběr odpadů 6. Aktualizace ekologické nástěnky 7. Práce s přírodními materiály, například ve výtvarné výchově 8. Dobrá atmosféra školy spolupráce, tolerance, ohleduplnost 9. Rozvíjení vztahu k tradicím, lidové kultuře 10. Vytváření podmínek pro aktivní podíl dětí na životě školy ( žákovská rada ) 11. Podpora projektů zaměřených na EV 12. Doplňování učitelské a žákovské knihovny publikacemi s ekologickou tematikou

14 Dodržování správného pitného režimu 14. Kladení důrazu na zdravou výživu ve školní jídelně 15. Uskutečnění školních výletů do některého ze zajímavých míst naší republiky 16. Podpora přímého kontaktu dětí s přírodou 17. Celoroční práce přírodovědného kroužku Kulturní vyžití třída - Úřad práce v Uherském Hradišti třída - vystoupení Dobří bobři v Uh. Hradišti třída - vystoupení taneční skupiny Merlin v Uh. Hradišti v naší škole beseda o Novém Zélandu výstava knih ve školní družině Kinokavárna Osvětimany - žáci třídy - filmové představení Shrek Třetí kroužek aerobicu - Noc ve škole Kinokavárna Osvětimany - žáci třídy - film Harry Potter a Fénixův řád třída - Burza škol v Uh.Hradišti Mikulášská nadílka Vánoční rozjímání v Kulturním domě v Osvětimanech Vánoční koncert pro celou školu v tělocvičně školy třídní vánoční besídky beseda s Janem Burianem důstojníkem v americké armádě NAVY Valentýnský den Ples školy, předtančení žáků 9. třídy Den kapucí a čepic Divadelní představení,, Ať žijí duchové divadelní představené Raneček veselých pohádek pro 1. stupeň v tělocvičně školy Pohádky Jana Wericha pro 2. stupeň také v tělocvičně školy Den čarodějnic dějepisná exkurze Mikulčice, Mikulov (6. a 7. třída) dějepisná exkurze Slavkov u Brna, Mohyla míru (8. a 9. třída) školní výlet 1. a 2. třídy - Kroměříž Den matek v Kulturním domě v Osvětimanech školní výlet 5. třídy Lednice školní výlet 8. třídy Velehrad poznávací zájezd Londýn návštěva Kojeneckého ústavu Nemocnice Kyjov školní výlet 3. a 4. třídy Brno

15 školní výlet 7. třídy Prudká filmový festival ve Zlíně školní výlet 6. třídy Slavkov u Brna, Haluzická hájenka přednáška regionální historie pro třídu Mgr. Berky školní výlet 9. třídy Vranov nad Dyjí Naše škola pomáhá potřebným V tomto roce uspořádala naše škola veřejnou sbírku na nadaci Chrpa Kůň terapeaut. Jednalo se o prodej placek s fotografiemi koní, které si žáci mohli zakoupit u svých třídních učitelů. Výsledek této celostátní sbírky umožnil zařadit do výcviku další tři koně pro postižené děti. Klisna Libra, valach Frenko a kobylka Rebeka se připravují pro významné psychiatrické léčebny v rámci hiporehabilitace. Je potřeba také vybudovat neméně důležitý areál pro výcvik těchto koní. Každý nemá to štěstí, že je zdravý a žije hned od narození v rodině, která ho miluje a s láskou vychovává. O tom se mohli přesvědčit zástupci jednotlivých tříd, kteří nasbírali nejvíce zátek z Pet lahví. Finanční částku za sběr, na které se podíleli i obyvatelé Osvětiman a okolních obcí, slavnostně předali Kojeneckému ústavu v Kyjově. Na pomoc opuštěným dětem sloužily rovněž příspěvky na nadaci Klíček. Materiální vybavení V loňském školním roce došlo k výraznému zlepšení materiálního vybavení školy, jak pro žáky, tak pro učitele. Byla vyměněna polovina staré počítačové učebny (cena Kč), zasíťována celá škola (internet) ve dvou počítačových učebnách, školním klubu a všech kabinetech učitelů (cena Kč). Na sociálních zařízeních proběhla oprava, která obnáší vybudování dvou sprch a zajištění teplé vody ve všech prostorách sociálního zařízení (cena Kč). Doško k rekonstrukci osvětlení v 1. patře školy (cena Kč). Opravy probíhaly i v prostorách mateřské školy, jednalo se o nátěry (cena Kč) a vybudování nového pískoviště (cena Kč). V tomto školním roce se ve vylepšování materiálního vybavení školy pokračovalo, tentokrát se jednalo o mnohem rozsáhlejší úpravy a vyšší finanční částky. Ta se pohybuje okolo Kč, díky níž projde školní budova zásadní změnou. Jedná se o výměnu oken, zateplení budovy, opravu fasády, výměnu osvětlení ve 2. patře, obnovu zastaralých lavic a židlí ve všech třídách a ve školní knihovně by mělo dojít k postupnému zařizování nábytkem a knihami. Nadace Děti kultura sport Nadace vznikla v roce 2000 z potřeby pomáhat nemocným i zdravým dětem a mládeži. Již od svého založení se zaměřila na shromažďování prostředků jak pro zabezpečení sociálních a zdravotních potřeb dětí a mládeže, tak pro jejich osobnostní rozvoj v oblasti vzdělání, kultury a sportu. V tomto školním roce byly poskytnuty naší škole dva nadační příspěvky. První v hodnotě Kč bude sloužit školní knihovně na pořízení nábytku, knih, CD, DVD, dataprojektoru a počítače. Druhý se týká mateřské školy na pořízení houpací sestavy, věže se skluzavkou a sítě na šplhání.

16 1 6 Projektová práce Dne 26. září se konal Světový den jazyků. Naše škola pojala tento den jako projektový. Protože naši školu navštívili norští učitelé,pedagogové se rozhodli zpracovat velký projekt o Norsku. Pracovali na něm žáci 7. a 9. ročníku v hodinách anglického jazyka a výtvarné výchovy. Žáci pracovali ve skupinkách a samostatně vyhledávali informace, které je zajímali k danému tématu. Ve dnech a žáci tvořili projekt o Anglii. Rovněž se týkal žáků 7. a 9. ročníku. Tvorba tohoto projektu byla rozdělena do pěti vyučovacích hodin. První hodina se týkala zeměpisné polohy. Druhá hodina byla věnovaná historii. Ve třetí vyučovací hodině se hovořilo o anglické literatuře. Ve čtvrté vyučovací hodině byla zadaná témata pro samostatnou práci a v páté hodině je žáci ztvárnili a provedli prezentaci. Celoroční projekt Cesta za povoláním pro žáky 8. a 9. ročníku měl za hlavní úkol vychovat tuto věkovou skupinu žáků k dospělosti, snahu o další tak potřebné vzdělávání. 23. května deváťáci z naší školy proměnili tělocvičnu na tržiště zemí Evropské unie. U jednotlivých stánků tak stáli symboličtí zástupci všech 27 zemí Unie oblečení v patřičném oděvu a s národními pochoutkami. Do evropského dne se zapojili i žáci čtvrtých až osmých tříd. Projekt volba prezidenta byl uskutečněn v únoru, kdy probíhal konec funkčního období dosavadního prezidenta Václava Klause. Byl určen pro žáky 2. stupně formou skupinové práce v PC učebně. Neméně zajímavý projekt o Slovensku probíhal v hodinách českého jazyka u vycházejících žáků. Projektová práce vede žáka k systematické dlouhodobé práci, k praktickým výstupům, ukáže mu využitelnost jeho znalostí, vede ho k syntéze znalostí a dovedností, proto se záměrně zadávají meziooborová témata a kritéria. Žák prokazuje samostatnost, systematičnost, schopnost vyhledávat informace, uvědomuje si souvislosti. Žáci mívají z vykonané práce radost, většinou ji hodnotí jako velmi zajímavou. Výsledky České školní inspekce Ve dnech 17. března, 19. března, března 2008 navštívila naši školu Česká školní inspekce ze Zlína. Cíl inspekční činnosti: Zhodnotit, zda škola má předpoklady pro naplňování školního vzdělávacího programu. Zhodnotit, zda vzdělávání je realizováno v souladu se školním vzdělávacím programem školy a podporuje rozvoj dítěte a žáka. Zhodnotit podporu rozvoje žáka ve společenskovědní a přírodovědné oblasti vzdělávání a v oblasti čtenářské gramotnosti žáků. Zhodnotit výsledky dosahované školou ve vzdělávání. Závěrečné hodnocení: Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. Má dobré předpoklady pro naplňování školního vzdělávacího programu. V případě zjištění problému v oblasti sociálně patologických jevů přijímá účinná opatření. Škola vytváří dobré předpoklady pro zajištění bezpečného prostředí při vzdělávání. Pozitivně se díky spolupráci nového vedení se zřizovatelem projevil kvalitativní posun v postupném zlepšování materiálně technických podmínek školy. Dílčí změny je nutno provést zejména v dopracování školních vzdělávacích programů dle zásad Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání.další zásadní změny je nutno realizovat v postupném materiálním vybavování odborné učebny fyziky. Pozornost je nutno věnovat i zajištění odborné úrovně výuky fyziky.vzdělávání v základní škole bylo realizováno v souladu se školním vzdělávacím programem, funkční byla i podpora rozvoje vzdělávání žáků ve společenskovědní a přírodovědné oblasti a ve čtenářské gramotnosti. Základní škola celkově dosáhla standardních vzdělávacích

17 1 7 výsledků, výraznější úspěchy ve vzdělávání žáků získala v rámci externího vědomostního testování v porovnání se stejným druhem škol v kraji u žáků 6. ročníku v českém jazyce a u žáků 9. ročníku v matematice a českém jazyce. Při zachování stávající úrovně vzdělávací práce mateřské školy, plánování a systému řízení v mateřské škole, kontroly, analýzy a vyhodnocování kvality práce mateřské školy, které vykazovaly znaky podprůměrného stavu, hrozí v krátkodobém časovém horizontu značné riziko v zajištění dostatečných předpokladů mateřské školy pro naplňování školního vzdělávacího programu a v realizaci odpovídající podpory rozvoje dítěte ve výchovně vzdělávacím procesu mateřské školy. Přijatá opatření ke zjištění z inspekční zprávy : Nepřesnosti ve Školním vzdělávacím programu budou opraveny v termínu do začátku školního roku 2008/2009. Vedoucí učitelka v mateřské škole bude vyměněna k Plánuje se opětovné zřízení učebny fyziky a chemie v termínu do 3 let. V současnosti je již k dispozici projektová dokumentace na 2 učebny jazyků a 2 počítačové učebny a tím se uvolní prostory pro učebnu fyziky a chemie. Rozhodnutí o přijetí žáků do mateřské školy budou vypracovány ihned. Závěr V okolí naší školy se nachází krásná příroda. Budova stojí na okraji vesnice obklopená parkovou výsadbou.je zde vysazeno 70 druhů okrasných dřevin ( arboretum ). Altánek, který je součástí tohoto pěkného okolí školy, je určen pro vyučování v přírodě. Všude kolem už je ve vzduchu cítit opojná vůně Chřibů. Žáci jedoucí do naší školy z Újezdce mohou obdivovat po všechna roční období nádherné stromořadí u silnice vedoucí do Medlovic na jaře změť květů a včel, v létě poskytuje příjemný chládek, na podzim hraje všemi duhovými barvami a v zimě stromy obalené jinovatkou připomínají vykouzlenou přírodu Mrazíka ve stejnojmenné pohádce. Žáci z Hostějova, Medlovic a Stříbrnic mohou každé ráno a odpoledne pozorovat stádo pasoucích se krav a telat různých barev a velikostí to už v dnešní době nepatří mezi obvyklé věci, které jsou vidět z okna dopravního prostředku. Vřesovice ( hlavně okolí chaty Radost ) jsou vstupní branou do Chřibů ( poutní místo sv. Kliment, studánka U Mísy, skalní útvary Kazatelna a Kozel, zřícenina hradu Cimburk, vyhlídka Břestecká skalka, ). Z O s větiman s měř ují turistické trasy s mě re m na rekreační o blast S mraďa v k a, hra d B u c hlo v a zá m e k B u c hlo vice. Sne m m n o h ý ch d ojíždějících za městnanc ů naší šk oly z míst v z d álenějších je p ořídit si z de alesp o ň m al o u chatičk u, k d e by bylo m o ž n o v e v olné m čase relax o v at a p ozná v at všechny krásy toh ot o k o us k u jižní M o r a vy. Mgr. Petr Orlický řed. školy Mgr. Ivana Myšulková zást. řed.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2014/2015 Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Osvětim a n y Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2014/2015 Mgr. Petr Orlický ředitel školy 1 Obsah 1 Základní charakteristika

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace. Pláňavy 550, 76363

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč.

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč. Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více