JAK DÁL V BOJI S KORUPCÍ?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK DÁL V BOJI S KORUPCÍ?"

Transkript

1 číslo 19-20/2010 datum vydání: JAK DÁL V BOJI S KORUPCÍ? Pokud v případě vytváření atraktivních podmínek pro zahraniční investory spolu úředníci ústředních orgánů státní správy a samosprávy úzce nespolupracují, tak takové prostředí může být vcelku neatraktivní pro přímé zahraniční investory. Signál k ukončení takové spolupráce mezi úředníky ve své podstatě vyslala agentura CzechInvest, která sdělila, že český trh už obrovské a drahé investice typu Hyundai nedokáže pojmout. Úvod Mezinárodní nevládní organizace Transparency International (TI), celosvětově bojující s korupcí, přisoudila (dne 26. října) České republice pro rok místo ze 178 zemí světa na žebříčku indexu vnímání korupce (index). Hodnoty tohoto indexu se pohybují v intervalu od 0 do 10 a nejvyšší hodnoty značí minimální míru korupce v dané zemi. České republice je přisuzována hodnota indexu 4.6 a v těsném závěsu je Jižní Afrika (Tabulka č.1). v České republice ke zlepšení z hodnoty 3,7 na 5,2. V roce 2009 však již došlo ke horšení na hodnotu 4.9 a nyní sestupný trend pokračuje (Tabulka č.2). Tabulka 2 Počet Rok Index Umístění zkoumaných zemí , , , , , Zdroj: Transparency International 2010 Takovéto skokové zhoršení korupční situace je ve světě pro rok 2010 příznačné jen pro Českou republiku, Řecko, Maďarsko, Itálii, Madagaskar, Niger a USA. Tabulka 1 Pořadí Stát Index Dánsko 9, Nový Zéland 9, Singapur 9, Česká 4,6 republika Jižní Afrika 4, Indonésie 2, Rusko 2, Somálsko 1,1 Zdroj: Transparency International 2010 Oproti minulému roku si Česká republika pohoršila o významných 0.3 desetin bodu. V letech došlo Číslo indexu Transparency International však samo o sobě má hodnotu jen pro srovnání v mezinárodním měřítku. K pochopení jeho skutečné podstaty pro tu kterou zemi je třeba hlubšího přístupu. Respondenty indexu jsou zejména podnikatelé a analytici (nikoli široká veřejnost, čímž se index liší od výzkumů veřejného mínění. Index odráží jak často a jakými částkami jsou v jednotlivých zemích upláceni veřejní činitelé podnikatelskými subjekty. Index se dle jeho tvůrce prof. Lambsdorffa stal významným nástrojem pro boj s korupcí. Napomohl k mnoha legislativním reformám. Zařadil jednotlivé země do ligy integrity a umožňuje v tomto směru racionální srovnání na sportovní bázi. Každý může přemýšlet o ostatních zemích v lize. Jeho země je umístěna v pořadí vedle ostatních a není dán prostor xenofobnímu hodnocení. Země mohou soutěžit o integritu. V posledních desítkách let index TI napomohl k desítkám hloubkových výzkumů po celém světě.

2 Tyto výzkumy nás upozorňují, že korupce je pohromou pro společnost. Poctiví lidé jsou postiženi, protože nejsou účastni nekalých praktik, chudí jsou ponižováni, protože si nemohou dovolit platit drahé úplatky a z bezmocných se stávají oběti, které nemohou uniknout vyděračským požadavkům chamtivého okolí (Lambsdorff). Index pro rok 2010 je mixem 13 výzkumů deseti institucí, jejichž výsledky jsou určitým způsobem zprůměrňovány. Respondenty daných výzkumů jsou zejména podnikatelé a analytici. Tyto výzkumy a spektrum jejich otázek a odpovědí lze detailně zkoumat, ovšem ne všechny výzkumy jsou dostupné, neboť některé agentury si jejich data střeží jako svůj majetek a poskytují je jen pro účely tvorby indexu. Z detailních rozborů výzkumu tohoto typu lze zjistit, co podnikatelům vadí na dané zemi nejvíce. Zda je to korupce velká/politická nebo malá/administrativní, a v jaké míře představuje překážku v jejich aktivitách, v jakých sektorech spatřují největší problém, nakolik je pro ně legislativa dané země přehledná, kolik času musí strávit při vyplňování styku s úředníky, kvalita justice, ochrana majetkových práv atd. 1. Vysoká míra byrokracie v ČR jako podceňovaný problém při tvorbě protikorupčních strategií Postavení České republiky v rámci indexu TI ne náhodou koreluje s výzkumem Světové banky s názvem Doing Business 2011 kde se Česká republika celkově umístila na 63. místě ze 183 zemí. Avšak v rámci hodnocení zahájení podnikání (Starting a business) je česká republika až na 130 místě. V oblasti daní (Paying taxes) na 128 místě s enormními 557 hodinami které musí podnikatel daňové problematice věnovat ročně. V rámci ochrany zájmů investorů je ČR (Protecting investors) na 93. místě. Dále připojení k elektrické síti trvá v ČR v průměru 279 dní, těsně za Pákistánem s 266 dni a před Ruskem s 302 dni. Při zahájení podnikání musí ať nadnárodní společnost nebo prodavač párků překonat celých 9 právních procedur a čekat 20 dní. Pro srovnání, v Kanadě je potřeba jen jedna právní procedura a pět dní. V Austrálii jen dvě právní procedury a dva dny. Tato čísla vlastně ukazují na míru byrokracie v té které zemi (tzv. red tape). Korupce je silně spojována se špatnou regulací vstupu nových firem na trh. Země s větším množstvím regulativ v tomto směru mají také větší míru korupce (Djankv a kol. 2000). Čím více interakcí s úředníky tím více potenciálních korupčních situací a vydírání ze strany úředníků. Vzhledem k tomu, že v rámci zahájení podnikání a v oblasti daní (zejména administrativní zátěž) je ČR tom podstatně hůře v porovnání k umístění na žebříčku indexu TI tak lze souhlasně s protikorupčním expertem Danielem Kaufmannem konstatovat, že byrokracie není jedinou příčinou korupce. Nicméně lze konstatovat, že administrativní zátěž podnikatelů je v ČR velmi vysoká a odráží se v negativních hodnoceních ČR v rámci indexu TI. Je zvláštní, že současní bojovníci s korupcí v ČR na tento problém ani tak moc nepoukazují, byť je velmi závažný zejména pro malé a střední podnikatele. Zkrátka tato drobná/administrativní korupce se v ČR nepovažuje za takový problém jako Velká/Politická korupce s čímž nelze souhlasit. Jedná se stejně tak o významný problém. 2. Nový zákon o veřejných zakázkách nic nezmění bez aktivního zapojení občanské společnosti do kontroly jeho dodržování Populárnější je v ČR hovořit v rámci protikorupčních strategií o problematice veřejných zakázek, stavu státního zastupitelství, nedotahování do konce velkých korupčních kauz a chybějící zákon o státní službě. Lze skutečně doporučit přijmout nový zákon o veřejných zakázkách, ale nic se nezmění, pokud jeho dodržování nebude kontrolovat jak nezávislá justice, efektivní policejní složky a občané samotní. Zapojení občanů tzv. watchdog taktéž není příliš diskutováno, byť je pro boj s korupcí klíčovým. Otázkou je jak motivovat občany (včetně neziskového sektoru), aby takříkajíc ve svém volném čase sledovali například jak ten který zastupitel při jednání hlasoval, a zjišťovali další podobné informace. Možností jsou například motivace finanční či nějaký systém daňových úlev pro dotyčné apod. Diskuse o tomto však zcela chybí. Pro úspěšný boj s velkou/politickou korupcí je jednoduše klíčové jedno: omezovat možné korupční aktivity politiků. Nové zákony, byť sebelépe udělané, samy o sobě nic nezmění (byť je to důležitý základ) pokud nebude nezávislé soudnictví, efektivní policejní složky, nezávislý tisk a silná, podstatně silnější než nyní, aktivita občanské společnosti při kontrole těchto zákonů. Nejpalčivější je samozřejmě problematika veřejných zakázek a zejména resort obrany. 3. Velké ryby bez aktivit občanů a zbavení imunit poslanců také nebudou chytány Ve Velké Británii došlo v roce 2008 k extrémnímu propadu v rámci hodnocení indexu TI. Bylo to dáno tím, že britští vládní činitelé intervenovali, aby státní zastupitelství ukončilo vyšetřování, kauzy firmy BAEsystems, která uplácela zahraniční veřejné činitele například při prodeji letadel Gripen což bylo prokázáno

3 i pro případ České republiky a BAEsystems museli zaplatit milionové pokuty (v USD) jak ve Velké Británii, tak v USA. České orgány činné v trestním řízení však na poznatky britských kolegů vůbec nereagovaly tak jak by měly a o spolupráci neprojevily účinný zájem. Při skutečné angažovanosti občanů a nezávislosti médií by se však něco takového nemohlo stát. Vyšetřování by okamžitě pokročilo minimálně ke spolupracím s Britskými orgány. Americký protikorupční specialista z tamějšího Ministerstva spravedlnosti s kolegy doporučuje, že v ČR by se měly omezit imunitu poslanců a zavést majetková přiznání i pro soudce. Korupční kauzy v ČR jsou často politicky motivovány a nechytají se velké ryby. V této souvislosti funguje i jakýsi antagonismus mezi policisty a státními zástupci. Státní zástupci teoreticky mohou podkopávat práci policistů, a ti zase možná až příliš často zahlcují státní zástupce případy zbytečnými, jen aby prokázali činnost. Politici/vláda zřejmě skutečně měli situace tak pod kontrolou, že skrze novináře, policisty a státní zástupce si mezi sebou jen vyřizovali účty a vyhazovali shnilá jablka, která se již nehodila. Skuteční viníci velkých kauz však nikdy odhaleni nebyli. 4. Úskalí určitých trestněprávních prostředků při boji s korupcí Peter J. Ainsworth do České republiky zavítal již několikrát. Z jeho setkání s českými vyšetřovateli a rozhovory s novináři lze doporučit zavedení institutu tzv. korunního svědka do českého právního řádu a větší využití institutu předstíraného převodu věci. Tzv. korupční provokace (pokud se nejedná o kontrolu příslušníků Policie České republiky) a testy integrity jsou obecně z právního hlediska velmi náročné instituty a v USA mají pro takové případy termín utajené operace. Právní diskuse na téma utajených operací a korupční provokace se v České republice rozvířili již v roce 2006 v souvislosti s kauzou, kdy se lobbista František Vybíral údajně pokoušel koupit od policistů informace o vyšetřování vlivného realitního spekulanta Miloše Červenky. Když Vybíral přinesl do restaurace u Schnellů peníze, kde na něj čekal domnělý zkorumpovaný policista, netušil, že ten přišel s vědomým nadřízených a že rozhovor sledují jeho kolegové. Ve finále Vrchní státní zastupitelství dospělo k závěru, že policie překročila své pravomoci. Svým rozhodnutím se tak žalobce patrně snažil zabránit i případnému fiasku v případě, že by celá kauza dospěla až k Ústavnímu soudu. Ten totiž už několikrát v minulosti rozhodl, že policie při takzvaných předstíraných převodech nesmí podezřelé ke zločinu vybízet. 5. Financování politických stran Velkým problémem je financování politických stran. Dle sociologa Pavola Friče je korupční systém ve svém jádru spojen hlavně s financováním politických stran. Dnešní politické strany jsou z hlediska financování primárně závislé na státu, tedy na příspěvcích ze strany voličů, jejichž výši si strany samy určují. Mohou si tak přidávat peněz, kolik chtějí, a jsou tak nerozlučně přisáty ke státu. Dle Friče (uvedl v Literárních novinách) dále: Jedinou revoluci, která by mohla snížit hladinu korupce, spatřuji v možnosti odříznout je od těchto nezasloužených peněz. Potíž je, že strany budou mít peněz vždy málo, a proto vznikají černé fondy, proto se hraje s veřejnými zakázkami. Strany jsou na penězích existenčně závislé a svým způsobem jsou i v pasti. Možná se v této situaci necítí moc dobře, ale pokud chtějí být úspěšné, v podstatě musejí být zkorumpované. Dlužno podotknout, že v USA Barack Obama získal finance na svou politickou kampaň převážně od občanů a nikoli od korporací. Mělo by být posíleno, aby občan ČR/volič sám rozhodoval kolik financí udělí/bude uděleno té které politické straně. 6. Časté změny a nepřehlednost zákonů, špatná vymahatelnost práva, neprůhlednost rozhodování státních orgánů a soudů. Dodatečná 26% daň na solární elektrárny Dokonce ani čeští - tuzemští investoři nemají příliš zájem v České republice investovat. (souhlasně tvrdí Jan Haberman z investiční skupiny Credo Ventures a Pavel Makovec, výkonný ředitel Arca Capital CEE v rozhovoru pro Hospodářské noviny). Na vině jsou právě časté změny a nepřehlednost zákonů, špatná vymahatelnost práva, neprůhlednost rozhodování státních orgánů a soudů. Stejně tak panuje obava svěřovat finanční prostředky místním správcům majetku. Obdobně podotýká i známý český soukromý investor Jan Kadera: Je tady hodně českého kapitálu, který vznikl původně z privatizace a restituce, dnes i z prodeje firem, které díku tomu, že tady není přehledné pole, končí buď v nemovitostech, nebo v cenných papírech na zahraničních burzách, a to je škoda. Většina českého kapitálu, aspoň jak potkávám lidi, odchází do zahraničí. Jan Kudera je přesvědčen, že investičních příležitostí je v České republice dost, ale nepřehledné pole investory odrazuje (toto také svěřil Hospodářským novinám). Stejně tak při hodnocení České republiky v indexu TI

4 zřejmě nepomůže prostředí, kde investoři jsou vystaveni například dodatečné 26procentní dani na solární elektrárny. 7. Decentralizace korupce v České republice Jak již bylo řečeno, korupci lze členit na malou/administrativní, s tou se lze setkat při jednání na úřadech s veřejnými činiteli, kteří nedosahují vrcholných pozic ve veřejné administrativě. A na korupci velkou/politickou, která se vyskytuje v parlamentu v souvislosti s ovlivňováním rozhodování poslanců a senátorů při tvorbě právních předpisů, dále ve vládě a vrcholné administrativě, zejména v souvislosti s rozhodováním o veřejných financích. Lambsdorff tvrdí, že velká/politická korupce odrazuje přímé zahraniční investory méně než dezorganizovaná korupce na nižších úrovních. Investoři chtějí mít své aktivity zajištěny z vrcholných politických vládních či administrativních kruhů, pokud tyto mají nižší úrovně administrativy pod kontrolou. Je to z toho důvodu, že uplácení na nižších úrovních administrativy je organizačně značně náročné a výsledek není jistý. Přímí zahraniční investoři mají potřebu ovlivňovat legislativní normotvorbu. Pokud v dané zemi přímí zahraniční investoři úspěšně jednají s osobami na centrální úrovni a ostatní úrovně pro ně nejsou tak atraktivní, pak možno hovořit o centralizaci korupce. Zda je korupce v České republice centralizovaná či nikoli bylo možno do roku 2008 odvodit z korelace hodnot indexu TI a objemu přímých zahraničních investic. Mezinárodní investoři nemají rádi země, které jsou považovány za zkorumpované, bojí se svévole v rozhodování a slabé ochrany jejich majetku. Státy s lepšími hodnotami indexu TI jsou přímými zahraničními investory preferovány jako bezpečná útočiště. Výzkumy ukazují, že pokud země vylepší hodnotu svého indexu TI o 1 bod (z 10), tak se zvýší příliv přímých zahraničních investic o 15 procent (Lambdsdorff). Stejně tak Shang-Jin Wei z Harvardské university dospěl k závěru, že navýšení daní na nadnárodní společnosti nebo míra korupce v hostitelské zemi zredukuje příliv přímých zahraničních investic a je to dokonce důležitějším faktorem než cena a kvalifikace pracovní síly. Tedy do roku 2008 při vysokém přílivu přímých zahraničních investic byla v České republice korupce centralizovaná. V letech 2009 a 2010 došlo v ČR dle hodnoty indexu TI k výraznému zhoršení korupční situace a k výraznému snížení přímých zahraničních investic. Auditorská společnost PricewaterhouseCoopers má na pokles přílivu přímých zahraničních investic do ČR následující názor: 11. března 2010: Zatuhnutí úvěrových kanálů a hospodářská krize srazily pět rekordních let přílivu přímých zahraničních investic (FDI) do střední a východní Evropy (CEE). A ukazuje se, že oživení FDI v regionu bude letos a v následujících letech jen mírné, říká nejnovější studie PricewaterhouseCoopers nazvaná Přímé zahraniční investice v regionu střední a východní Evropy: Rozmach a pád? Průzkum PricewaterhouseCoopers ukázal, že střední a východní Evropa se těšila v letech 2003 až 2008 více než pětinásobnému nárůstu přílivu přímých zahraničních investic, ze 30 miliard na 155 miliard dolarů. Odhady však ukazují, že v roce 2009 se tento příliv smrsknul o zhruba polovinu na 77 miliard dolarů. Nejvíce se na tomto propadu podepsal realitní sektor, kde došlo k poklesu o 71 % ve srovnání s rokem Neočekáváme, že se příliv FDI do regionu hned vrátí na úroveň před krizí. Propad, ke kterému došlo, zde bude mít trvalé následky a může to trvat až do roku 2014, než se vrátíme na úroveň roku 2008, odhaduje Jiří Moser, vedoucí partner oddělení poradenských služeb PricewaterhouseCoopers ČR. Dopad na jednotlivé země regionu nebyl stejný. Analytici PwC odhalili, že podíl FDI na hrubém domácím produktu (HDP) se v jednotlivých zemích liší zejména v závislosti na úrovni příjmů, mzdových nákladech ve výrobní sféře, investičním riziku či členství země v EU. Určitým pozitivem současné situace tak je, že investoři přestali brát region CEE jako celek a začali vnímat specifika jednotlivých zemí. Průzkum však ukázal, že i bez dopadu globální krize by kvůli značnému nárůstu nákladů na pracovní sílu ve střední a východní Evropě v roce 2008 pravděpodobně došlo ke zpomalení přílivu FDI, říká Jiří Moser. PricewaterhouseCoopers ČR je celkem konzervativní ve svých závěrech. Zajímavé je, že ve smyslu FDI dopad globální krize nebyl stejný na jednotlivé země regionu, což závisí na různých faktorech. Jak bylo řečeno, Wei je toho názoru, že hlavním faktorem determinujícím FDI je míra korupce v dané zemi. Korupce je dle něj v tomto směru dokonce důležitějším faktorem než náklady na pracovní sílu. Pokles objemu investic potvrzuje také agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Zaznamenává přitom údajně jasnou změnu ve struktuře investičních projektů, oblast výzkumu, vývoje a strategických služeb

5 vítězí nad výrobou, které se věnuje čím dál méně investorů. Naše zkušenosti ukazují, že se Česká republika v poslední době stává cílem investic s vyšší přidanou hodnotou, zato však s nižším objemem vloženého kapitálu. Potvrzují se tak naše předpovědi, v nichž jsme upozorňovali, že český trh už obrovské a drahé investice typu Hyundai nedokáže pojmout. Také proto se teď primárně zaměřujeme na vyjednávání s investory z oblasti výzkumu, vývoje a služeb, kterým nabízíme připravené podnikatelské nemovitosti a kvalifikovanou, avšak v porovnání třeba se zeměmi západní Evropy stále ještě levnou pracovní sílu, dodává Alexandra Rudyšarová, generální ředitelka agentury CzechInvest. Není však zcela jasné z jakého důvodu dochází CzechInvest k závěru, že: český trh už obrovské a drahé investice typu Hyundai nedokáže pojmout. Tímto dochází k naprosté rezignaci na možnost (i do budoucna po odeznění globální ekonomické krize) dalších PZI např. do montoven ze strany nadnárodních společností. Velké nadnárodní společnosti budou činit v České republice investice s vyšší přidanou hodnotou zejména v případě, že zde budou mít i například velkou montovnu. Je zřejmě naivní se domnívat, že bez tohoto skutečně velcí zahraniční investoři půjdou v ČR vkládat významný kapitál do inovací. Inovace jsou samozřejmě správnou cestou, ale nelze rezignovat na zájem nadnárodních společností investovat v ČR a to nejen do inovací. I v případě zaměření se čistě na investice do inovací (při rezignaci na velké PZI) jsou stále hlavními překážkami takových investic časté změny a nepřehlednost zákonů, špatná vymahatelnost práva, neprůhlednost rozhodování státních orgánů a soudů. CzechInvest však neuvádí jak toto řešit. reprezentanti již tedy dle jejich předpokladů nebudou oslovováni velkými nadnárodními přímými zahraničními investory, aby jim pomohli při překonávání byrokratických překážek a vůbec s realizací investic. Logickým důsledkem je tedy decentralizace korupce kde centrála (vláda, vrcholná administrativa, parlament) nemá již nutnost s trochou nadsázky, jak řekl Jahn korumpovat investory, investičně pobízet a společně s hejtmany a starosty před nimi stát v pozoru v jedné řadě (v centrálně organizované řadě). Toto je umocněno i tím, že rozložení politických sil na úrovni krajů a obcí ne nutně koresponduje s rozložením politických sil v parlamentu, spíše naopak. Lambsdorff říká: Místní samospráva, která je ovládána lokálními zájmovými skupinami může být pro investory neatraktivní a vést ke snížení životní úrovně. Závěr: Dochází ke změně povahy korupce v České republice k tzv. decentralizaci korupce a k situaci, kdy parlament, vláda a vrcholná administrativa nemůže investorům zajistit jistotu a přehled o tom, kolik a komu budou platit/neplatit a neumí garantovat překonání překážek spojených s častými změnami a nepřehledností zákonů, špatnou vymahatelností práva a neprůhledností rozhodování státních orgánů a soudů. Ústřední orgány státní správy úzce nespolupracují s územní samosprávou. Z tohoto důvodu je i na úrovni samospráv třeba vytvořit nátlak na vytvoření transparentního prostředí, kde veškerá zasedání jsou činěna se zápisem a tajná zasedání nejsou povolena. Pravidla pro účast zastupitelů v městských firmách by měla být řešena radikálně. Je třeba důsledněji zabraňovat střetu zájmů na úrovni samospráv. Nový zákon o úřednících ve veřejné správě je také nasnadě. Pokud však již stát a CzechInvest nepočítají s investicemi do nových výrobních závodů, tak opadá i jeden z důvodů (možná právě ten hlavní) proč by vrcholní představitelé veřejné moci a političtí reprezentanti měly mít zájem o kontrolu korupce samospráv na úrovni krajů a obcí, která takovým investicím může vadit nejvíce (jak bylo řečeno investoři chtějí jednat jen na jednom místě nejlépe na centrále a ne například s hypotetickým kufříkem v ruce obíhat jednotlivé hejtmany, úředníky, starosty, ČEPS a další). Vrcholní představitelé veřejné moci a političtí Stát by se měl také více zasadit o to aby byly do ČR přilákáni investoři do inovací. Stejně tak však nerezignovat i na možnosti velkých zahraničních investic do výrobních závodů. I menším investorům by stát měl pomoci s překonáváním byrokratických překážek tak jako pomáhal například investorům do Nošovic. Autor, Mgr. Aleš Pachmann, studuje doktorský studijní program na Policejní akademii, kde také absolvoval magisterský program. Jeho specializací je mezinárodní obchod a problematika korupce.

6

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Korupce v České republice

Korupce v České republice Korupce v České republice Nechci hodnocení míry korupce nebo vnímání míry korupce nikterak snižovat, nicméně se domnívám, že v porovnání s některými jinými zeměmi na tom nemůžeme být o tolik hůře. Na druhou

Více

Veřejnost vnímá zprávu BIS jako potvrzení tunelování ČR politiky a vlivnými podnikateli

Veřejnost vnímá zprávu BIS jako potvrzení tunelování ČR politiky a vlivnými podnikateli Veřejnost vnímá zprávu BIS jako potvrzení tunelování ČR politiky a vlivnými podnikateli Jako ohrožení právních a demokratických principů České republiky vnímá většina domácí populace informace obsažené

Více

Systémová korupce vyžaduje systémové řešení. Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Systémová korupce vyžaduje systémové řešení. Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Systémová korupce vyžaduje systémové řešení Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Prezentace je podpořena projektem Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. s názvem Snižování bezpečnostních

Více

Krajská hospodářská komora ÚK

Krajská hospodářská komora ÚK Krajská hospodářská komora ÚK Faktory rozvoje MSP v ÚK František Jochman 1 Podnikatelské prostředí v ÚK Počet firem na obyvatele je menší než průměr ČR, a to i FO Počet osob samostatně výdělečně činných

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

Protikorupční balíček

Protikorupční balíček Protikorupční balíček legislativní část (zákon o protikorupčních opatřeních) Ing. Martin Pecina, MBA ministr vnitra Korupce jeden z nejzávažnějších problémů současné ČR je v pozadí veškeré organizované

Více

DOING BUSINESS THAJSKO

DOING BUSINESS THAJSKO DOING BUSINESS THAJSKO 2015 Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, 2015, všechna autorská práva vyhrazena 1 Obsah Doing Business...2 Všeobecné hodnocení podmínek pro podnikání...2 Začátek podnikání...5

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE: VÝVOJ PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC VE VIETNAMU V LETECH 1988 2000 Autor: Vedoucí diplomové práce: Katedra řízení Praha

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College

KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College Úvodem V posledních letech se objevilo hodnocení transformačního procesu v ČR i na Slovensku Hodnocení pozitivní (i.e. Loužek, 1999) Hodnocení

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Požadavky zaměstnavatelů v Karlovarském a Ústeckém kraji: omezení byrokracie a korupce, zlepšení dopravní infrastruktury

Požadavky zaměstnavatelů v Karlovarském a Ústeckém kraji: omezení byrokracie a korupce, zlepšení dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN / LISTOPAD 2010 Zveřejněno: 9. 11. 2010 Požadavky zaměstnavatelů v Karlovarském a Ústeckém kraji: omezení byrokracie a korupce, zlepšení dopravní infrastruktury Definovat

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic

Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic Miroslav Novák hejtman Ostrava, 8. 10. 2014 Čemu v kraji čelíme Očekávaný útlum těžby uhlí nejen na dole Paskov Uzavření OKD by znamenalo

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice

Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice Ing. Jan Pavel, Ph.D. Transparency International - Česká republika o.p.s Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor projektu:

Více

Struktura indexu ekonomické svobody (FRASER INSTITUTE 2015)

Struktura indexu ekonomické svobody (FRASER INSTITUTE 2015) Struktura indexu ekonomické svobody (FRASER INSTITUTE 2015) 1.Velikost státních výdajů, daní a investic (váha 20%) A. Souhrn vládních výdajů na spotřebu a jejich podíl na celkové spotřebě B. Transfery

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

DOING BUSINESS INDIE. Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, 2015, všechna autorská práva vyhrazena

DOING BUSINESS INDIE. Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, 2015, všechna autorská práva vyhrazena DOING BUSINESS INDIE 2015 Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, 2015, všechna autorská práva vyhrazena 1 Obsah Doing Business...2 Všeobecné hodnocení podmínek pro podnikání...3 Začátek podnikání...5

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Konjunkturální průzkum 2016 Ekonomická situace a očekávání německých investorů v Česku. Tisková konference ČNOPK 5. dubna

Konjunkturální průzkum 2016 Ekonomická situace a očekávání německých investorů v Česku. Tisková konference ČNOPK 5. dubna Konjunkturální průzkum 2016 Ekonomická situace a očekávání německých investorů v Česku Tisková konference ČNOPK 5. dubna 2016 10.00 hodin Konjunkturální průzkum 2016 I. Základní informace II. Současná

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Praha, Více informací o projektu na Grafická úprava: Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Praha, Více informací o projektu na  Grafická úprava: Transparency International - Česká republika, o.p.s. Transparency International - Česká republika (TI) je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování. TI se zaměřuje především

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 10. 11. 2016 EKONOMICKÝ POTENCIÁL Garant: David Vávra ROSTEME POMALU Index 2006 = 100 135 125 115 Produkce na zaměstnance Produkce na hodinu práce 105 95 85 75 65 55 1993 1994

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR 1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR Mezi základní normy upravující oblast bankovnictví patří: 1) zákon č. 6/13 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších novel 2) zákon č. 21/12 Sb.,

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

ZMĚNA SYSTÉMU DOSAZOVÁNÍ DO DOZORČÍCH RAD

ZMĚNA SYSTÉMU DOSAZOVÁNÍ DO DOZORČÍCH RAD ZMĚNA SYSTÉMU DOSAZOVÁNÍ DO DOZORČÍCH RAD Návrh Strany zelených zabrání politickým stranám dosazovat do dozorčích rad lidi, kteří by v nich prosazovali zájmy politiků, nikoliv veřejnosti. České republice

Více

PŘÍLOHA 4 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE. 1. Vnímání korupce v ČR. Výsledky nezávislých průzkumů zabývajících se korupcí

PŘÍLOHA 4 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE. 1. Vnímání korupce v ČR. Výsledky nezávislých průzkumů zabývajících se korupcí PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA 4 Výsledky nezávislých průzkumů zabývajících se korupcí 1. Vnímání korupce v ČR Korupce bohužel prostupuje společností napříč všemi jejími sektory a objevuje se jak mezi

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Příloha tiskové zprávy Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Hodnocení stávající situace podnikatelů se nadále zlepšuje V aktuálním průzkumu uvedlo celkem

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 VYHODNOCENÍ SOCIOLOGICKÉHO PRŮZKUMU MEZI PODNIKATELI A LÉKAŘI PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Doc. Ing.

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Projekt. Udržitelné podnikání

Projekt. Udržitelné podnikání Projekt Udržitelné podnikání Podnikatelská aktivita v ČR a PL Jak ji měřit? Jak porovnávat? Např. Světová banka sestavuje každoročně žebříček Doing Business zaměřující se na podmínky k podnikání (dostupné

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Východiska pro založení II. Základní pilíře(včetně

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY PARLEMETER: 2015 NÁRODNÍ REGIONY 1 PARLEMETER: 2015 METODICKÁ PŘÍLOHA: VÝSLEDKŮ EUROBAROMETRU Následující regionální analýza je založena na průzkumech provedených Evropským parlamentem pomocí Eurobarometru.

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

PRŮZKUM: Podnikatelský potenciál v ČR je 37 procent. Od vlastního podnikání odrazuje hlavně strach a nejistota

PRŮZKUM: Podnikatelský potenciál v ČR je 37 procent. Od vlastního podnikání odrazuje hlavně strach a nejistota PRŮZKUM: Podnikatelský potenciál v ČR je 37 procent. Od vlastního podnikání odrazuje hlavně strach a nejistota TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 19.11.2013 - Podle nejnovějšího průzkumu podnikatelského potenciálu

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Statut a fungování Evropské centrální banky Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Struktura přednášky anglosaský a německý model CB problém ECB jako konzervativní centrální banky evropský měnový systém, institucionální

Více

KORUPČNÍ KLIMA V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Martin Mravec, Ph.D Managing Director GfK Czech & GfK Slovakia Praha, 18 December 2012

KORUPČNÍ KLIMA V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Martin Mravec, Ph.D Managing Director GfK Czech & GfK Slovakia Praha, 18 December 2012 KORUPČNÍ KLIMA V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Martin Mravec, Ph.D Managing Director GfK Czech & GfK Slovakia Praha, 18 December 2012 Cíl a charakteristika výzkumu 2 CÍL VÝZKUMU Studie zpracovává tyto tematické

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% HDP

Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% HDP Vydal: Auditor SK s. r. o., člen sítě UHY International Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% V zemích G8 se pouze Rusko pohybuje pod 20 % Nejrychleji rostoucí země nemají

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá Tisková zpráva Průzkum: Malé a střední firmy hodnotí svou situaci stále příznivě, růst optimismu se však zastavil Praha, 18. října 2011 Malé a střední firmy v Česku hodnotí svou ekonomickou situaci v posledním

Více

Jak vytvořit fungující spolupráci mezi státní správou a soukromým sektorem?

Jak vytvořit fungující spolupráci mezi státní správou a soukromým sektorem? www.pwc.com Jak vytvořit fungující spolupráci mezi státní správou a soukromým sektorem? Peter Chrenko vedoucí daňový partner ČR Daně mají význam Ředitelé firem: Přílišná daňová zátěž zbrzdí náš růst 70

Více

Trestná činnost úředních osob a její projevy ve veřejné správě

Trestná činnost úředních osob a její projevy ve veřejné správě Trestná činnost úředních osob a její projevy ve veřejné správě 23.9.2015 Brno JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D Vrchní státní zastupitelství v Praze Typické projevy Korupce Klientelismus Daňová kriminalita Zneužívání

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Listopad + 0,10 % Letos + 0,87 % Státní dluhopisy: růst po celé křivce - do 7 let jsou nyní záporné výnosy

Více

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př pm007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Dopady členství v EU na ČR duben 20 Technické parametry

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps1607 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +40 86 840 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech

Více

Registrace nových vozidel v ČR

Registrace nových vozidel v ČR www..cz Registrace nových vozidel v ČR 4. října Jak se jednotlivé třídy podílejí na celkovém růstu registrací Růst registrací ve srovnání / Celkové registrace v roce Třída Q1 Q2 VII-VIII I-VIII Nižší střední

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Registrace nových vozidel v ČR

Registrace nových vozidel v ČR www..cz Registrace nových vozidel v ČR Vývoj hrubého domácího produktu 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Vývoj HDP -1 % -2 % -3 % -4 % -5 % -6 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Stejný kvartál předchozího

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více