JAK DÁL V BOJI S KORUPCÍ?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK DÁL V BOJI S KORUPCÍ?"

Transkript

1 číslo 19-20/2010 datum vydání: JAK DÁL V BOJI S KORUPCÍ? Pokud v případě vytváření atraktivních podmínek pro zahraniční investory spolu úředníci ústředních orgánů státní správy a samosprávy úzce nespolupracují, tak takové prostředí může být vcelku neatraktivní pro přímé zahraniční investory. Signál k ukončení takové spolupráce mezi úředníky ve své podstatě vyslala agentura CzechInvest, která sdělila, že český trh už obrovské a drahé investice typu Hyundai nedokáže pojmout. Úvod Mezinárodní nevládní organizace Transparency International (TI), celosvětově bojující s korupcí, přisoudila (dne 26. října) České republice pro rok místo ze 178 zemí světa na žebříčku indexu vnímání korupce (index). Hodnoty tohoto indexu se pohybují v intervalu od 0 do 10 a nejvyšší hodnoty značí minimální míru korupce v dané zemi. České republice je přisuzována hodnota indexu 4.6 a v těsném závěsu je Jižní Afrika (Tabulka č.1). v České republice ke zlepšení z hodnoty 3,7 na 5,2. V roce 2009 však již došlo ke horšení na hodnotu 4.9 a nyní sestupný trend pokračuje (Tabulka č.2). Tabulka 2 Počet Rok Index Umístění zkoumaných zemí , , , , , Zdroj: Transparency International 2010 Takovéto skokové zhoršení korupční situace je ve světě pro rok 2010 příznačné jen pro Českou republiku, Řecko, Maďarsko, Itálii, Madagaskar, Niger a USA. Tabulka 1 Pořadí Stát Index Dánsko 9, Nový Zéland 9, Singapur 9, Česká 4,6 republika Jižní Afrika 4, Indonésie 2, Rusko 2, Somálsko 1,1 Zdroj: Transparency International 2010 Oproti minulému roku si Česká republika pohoršila o významných 0.3 desetin bodu. V letech došlo Číslo indexu Transparency International však samo o sobě má hodnotu jen pro srovnání v mezinárodním měřítku. K pochopení jeho skutečné podstaty pro tu kterou zemi je třeba hlubšího přístupu. Respondenty indexu jsou zejména podnikatelé a analytici (nikoli široká veřejnost, čímž se index liší od výzkumů veřejného mínění. Index odráží jak často a jakými částkami jsou v jednotlivých zemích upláceni veřejní činitelé podnikatelskými subjekty. Index se dle jeho tvůrce prof. Lambsdorffa stal významným nástrojem pro boj s korupcí. Napomohl k mnoha legislativním reformám. Zařadil jednotlivé země do ligy integrity a umožňuje v tomto směru racionální srovnání na sportovní bázi. Každý může přemýšlet o ostatních zemích v lize. Jeho země je umístěna v pořadí vedle ostatních a není dán prostor xenofobnímu hodnocení. Země mohou soutěžit o integritu. V posledních desítkách let index TI napomohl k desítkám hloubkových výzkumů po celém světě.

2 Tyto výzkumy nás upozorňují, že korupce je pohromou pro společnost. Poctiví lidé jsou postiženi, protože nejsou účastni nekalých praktik, chudí jsou ponižováni, protože si nemohou dovolit platit drahé úplatky a z bezmocných se stávají oběti, které nemohou uniknout vyděračským požadavkům chamtivého okolí (Lambsdorff). Index pro rok 2010 je mixem 13 výzkumů deseti institucí, jejichž výsledky jsou určitým způsobem zprůměrňovány. Respondenty daných výzkumů jsou zejména podnikatelé a analytici. Tyto výzkumy a spektrum jejich otázek a odpovědí lze detailně zkoumat, ovšem ne všechny výzkumy jsou dostupné, neboť některé agentury si jejich data střeží jako svůj majetek a poskytují je jen pro účely tvorby indexu. Z detailních rozborů výzkumu tohoto typu lze zjistit, co podnikatelům vadí na dané zemi nejvíce. Zda je to korupce velká/politická nebo malá/administrativní, a v jaké míře představuje překážku v jejich aktivitách, v jakých sektorech spatřují největší problém, nakolik je pro ně legislativa dané země přehledná, kolik času musí strávit při vyplňování styku s úředníky, kvalita justice, ochrana majetkových práv atd. 1. Vysoká míra byrokracie v ČR jako podceňovaný problém při tvorbě protikorupčních strategií Postavení České republiky v rámci indexu TI ne náhodou koreluje s výzkumem Světové banky s názvem Doing Business 2011 kde se Česká republika celkově umístila na 63. místě ze 183 zemí. Avšak v rámci hodnocení zahájení podnikání (Starting a business) je česká republika až na 130 místě. V oblasti daní (Paying taxes) na 128 místě s enormními 557 hodinami které musí podnikatel daňové problematice věnovat ročně. V rámci ochrany zájmů investorů je ČR (Protecting investors) na 93. místě. Dále připojení k elektrické síti trvá v ČR v průměru 279 dní, těsně za Pákistánem s 266 dni a před Ruskem s 302 dni. Při zahájení podnikání musí ať nadnárodní společnost nebo prodavač párků překonat celých 9 právních procedur a čekat 20 dní. Pro srovnání, v Kanadě je potřeba jen jedna právní procedura a pět dní. V Austrálii jen dvě právní procedury a dva dny. Tato čísla vlastně ukazují na míru byrokracie v té které zemi (tzv. red tape). Korupce je silně spojována se špatnou regulací vstupu nových firem na trh. Země s větším množstvím regulativ v tomto směru mají také větší míru korupce (Djankv a kol. 2000). Čím více interakcí s úředníky tím více potenciálních korupčních situací a vydírání ze strany úředníků. Vzhledem k tomu, že v rámci zahájení podnikání a v oblasti daní (zejména administrativní zátěž) je ČR tom podstatně hůře v porovnání k umístění na žebříčku indexu TI tak lze souhlasně s protikorupčním expertem Danielem Kaufmannem konstatovat, že byrokracie není jedinou příčinou korupce. Nicméně lze konstatovat, že administrativní zátěž podnikatelů je v ČR velmi vysoká a odráží se v negativních hodnoceních ČR v rámci indexu TI. Je zvláštní, že současní bojovníci s korupcí v ČR na tento problém ani tak moc nepoukazují, byť je velmi závažný zejména pro malé a střední podnikatele. Zkrátka tato drobná/administrativní korupce se v ČR nepovažuje za takový problém jako Velká/Politická korupce s čímž nelze souhlasit. Jedná se stejně tak o významný problém. 2. Nový zákon o veřejných zakázkách nic nezmění bez aktivního zapojení občanské společnosti do kontroly jeho dodržování Populárnější je v ČR hovořit v rámci protikorupčních strategií o problematice veřejných zakázek, stavu státního zastupitelství, nedotahování do konce velkých korupčních kauz a chybějící zákon o státní službě. Lze skutečně doporučit přijmout nový zákon o veřejných zakázkách, ale nic se nezmění, pokud jeho dodržování nebude kontrolovat jak nezávislá justice, efektivní policejní složky a občané samotní. Zapojení občanů tzv. watchdog taktéž není příliš diskutováno, byť je pro boj s korupcí klíčovým. Otázkou je jak motivovat občany (včetně neziskového sektoru), aby takříkajíc ve svém volném čase sledovali například jak ten který zastupitel při jednání hlasoval, a zjišťovali další podobné informace. Možností jsou například motivace finanční či nějaký systém daňových úlev pro dotyčné apod. Diskuse o tomto však zcela chybí. Pro úspěšný boj s velkou/politickou korupcí je jednoduše klíčové jedno: omezovat možné korupční aktivity politiků. Nové zákony, byť sebelépe udělané, samy o sobě nic nezmění (byť je to důležitý základ) pokud nebude nezávislé soudnictví, efektivní policejní složky, nezávislý tisk a silná, podstatně silnější než nyní, aktivita občanské společnosti při kontrole těchto zákonů. Nejpalčivější je samozřejmě problematika veřejných zakázek a zejména resort obrany. 3. Velké ryby bez aktivit občanů a zbavení imunit poslanců také nebudou chytány Ve Velké Británii došlo v roce 2008 k extrémnímu propadu v rámci hodnocení indexu TI. Bylo to dáno tím, že britští vládní činitelé intervenovali, aby státní zastupitelství ukončilo vyšetřování, kauzy firmy BAEsystems, která uplácela zahraniční veřejné činitele například při prodeji letadel Gripen což bylo prokázáno

3 i pro případ České republiky a BAEsystems museli zaplatit milionové pokuty (v USD) jak ve Velké Británii, tak v USA. České orgány činné v trestním řízení však na poznatky britských kolegů vůbec nereagovaly tak jak by měly a o spolupráci neprojevily účinný zájem. Při skutečné angažovanosti občanů a nezávislosti médií by se však něco takového nemohlo stát. Vyšetřování by okamžitě pokročilo minimálně ke spolupracím s Britskými orgány. Americký protikorupční specialista z tamějšího Ministerstva spravedlnosti s kolegy doporučuje, že v ČR by se měly omezit imunitu poslanců a zavést majetková přiznání i pro soudce. Korupční kauzy v ČR jsou často politicky motivovány a nechytají se velké ryby. V této souvislosti funguje i jakýsi antagonismus mezi policisty a státními zástupci. Státní zástupci teoreticky mohou podkopávat práci policistů, a ti zase možná až příliš často zahlcují státní zástupce případy zbytečnými, jen aby prokázali činnost. Politici/vláda zřejmě skutečně měli situace tak pod kontrolou, že skrze novináře, policisty a státní zástupce si mezi sebou jen vyřizovali účty a vyhazovali shnilá jablka, která se již nehodila. Skuteční viníci velkých kauz však nikdy odhaleni nebyli. 4. Úskalí určitých trestněprávních prostředků při boji s korupcí Peter J. Ainsworth do České republiky zavítal již několikrát. Z jeho setkání s českými vyšetřovateli a rozhovory s novináři lze doporučit zavedení institutu tzv. korunního svědka do českého právního řádu a větší využití institutu předstíraného převodu věci. Tzv. korupční provokace (pokud se nejedná o kontrolu příslušníků Policie České republiky) a testy integrity jsou obecně z právního hlediska velmi náročné instituty a v USA mají pro takové případy termín utajené operace. Právní diskuse na téma utajených operací a korupční provokace se v České republice rozvířili již v roce 2006 v souvislosti s kauzou, kdy se lobbista František Vybíral údajně pokoušel koupit od policistů informace o vyšetřování vlivného realitního spekulanta Miloše Červenky. Když Vybíral přinesl do restaurace u Schnellů peníze, kde na něj čekal domnělý zkorumpovaný policista, netušil, že ten přišel s vědomým nadřízených a že rozhovor sledují jeho kolegové. Ve finále Vrchní státní zastupitelství dospělo k závěru, že policie překročila své pravomoci. Svým rozhodnutím se tak žalobce patrně snažil zabránit i případnému fiasku v případě, že by celá kauza dospěla až k Ústavnímu soudu. Ten totiž už několikrát v minulosti rozhodl, že policie při takzvaných předstíraných převodech nesmí podezřelé ke zločinu vybízet. 5. Financování politických stran Velkým problémem je financování politických stran. Dle sociologa Pavola Friče je korupční systém ve svém jádru spojen hlavně s financováním politických stran. Dnešní politické strany jsou z hlediska financování primárně závislé na státu, tedy na příspěvcích ze strany voličů, jejichž výši si strany samy určují. Mohou si tak přidávat peněz, kolik chtějí, a jsou tak nerozlučně přisáty ke státu. Dle Friče (uvedl v Literárních novinách) dále: Jedinou revoluci, která by mohla snížit hladinu korupce, spatřuji v možnosti odříznout je od těchto nezasloužených peněz. Potíž je, že strany budou mít peněz vždy málo, a proto vznikají černé fondy, proto se hraje s veřejnými zakázkami. Strany jsou na penězích existenčně závislé a svým způsobem jsou i v pasti. Možná se v této situaci necítí moc dobře, ale pokud chtějí být úspěšné, v podstatě musejí být zkorumpované. Dlužno podotknout, že v USA Barack Obama získal finance na svou politickou kampaň převážně od občanů a nikoli od korporací. Mělo by být posíleno, aby občan ČR/volič sám rozhodoval kolik financí udělí/bude uděleno té které politické straně. 6. Časté změny a nepřehlednost zákonů, špatná vymahatelnost práva, neprůhlednost rozhodování státních orgánů a soudů. Dodatečná 26% daň na solární elektrárny Dokonce ani čeští - tuzemští investoři nemají příliš zájem v České republice investovat. (souhlasně tvrdí Jan Haberman z investiční skupiny Credo Ventures a Pavel Makovec, výkonný ředitel Arca Capital CEE v rozhovoru pro Hospodářské noviny). Na vině jsou právě časté změny a nepřehlednost zákonů, špatná vymahatelnost práva, neprůhlednost rozhodování státních orgánů a soudů. Stejně tak panuje obava svěřovat finanční prostředky místním správcům majetku. Obdobně podotýká i známý český soukromý investor Jan Kadera: Je tady hodně českého kapitálu, který vznikl původně z privatizace a restituce, dnes i z prodeje firem, které díku tomu, že tady není přehledné pole, končí buď v nemovitostech, nebo v cenných papírech na zahraničních burzách, a to je škoda. Většina českého kapitálu, aspoň jak potkávám lidi, odchází do zahraničí. Jan Kudera je přesvědčen, že investičních příležitostí je v České republice dost, ale nepřehledné pole investory odrazuje (toto také svěřil Hospodářským novinám). Stejně tak při hodnocení České republiky v indexu TI

4 zřejmě nepomůže prostředí, kde investoři jsou vystaveni například dodatečné 26procentní dani na solární elektrárny. 7. Decentralizace korupce v České republice Jak již bylo řečeno, korupci lze členit na malou/administrativní, s tou se lze setkat při jednání na úřadech s veřejnými činiteli, kteří nedosahují vrcholných pozic ve veřejné administrativě. A na korupci velkou/politickou, která se vyskytuje v parlamentu v souvislosti s ovlivňováním rozhodování poslanců a senátorů při tvorbě právních předpisů, dále ve vládě a vrcholné administrativě, zejména v souvislosti s rozhodováním o veřejných financích. Lambsdorff tvrdí, že velká/politická korupce odrazuje přímé zahraniční investory méně než dezorganizovaná korupce na nižších úrovních. Investoři chtějí mít své aktivity zajištěny z vrcholných politických vládních či administrativních kruhů, pokud tyto mají nižší úrovně administrativy pod kontrolou. Je to z toho důvodu, že uplácení na nižších úrovních administrativy je organizačně značně náročné a výsledek není jistý. Přímí zahraniční investoři mají potřebu ovlivňovat legislativní normotvorbu. Pokud v dané zemi přímí zahraniční investoři úspěšně jednají s osobami na centrální úrovni a ostatní úrovně pro ně nejsou tak atraktivní, pak možno hovořit o centralizaci korupce. Zda je korupce v České republice centralizovaná či nikoli bylo možno do roku 2008 odvodit z korelace hodnot indexu TI a objemu přímých zahraničních investic. Mezinárodní investoři nemají rádi země, které jsou považovány za zkorumpované, bojí se svévole v rozhodování a slabé ochrany jejich majetku. Státy s lepšími hodnotami indexu TI jsou přímými zahraničními investory preferovány jako bezpečná útočiště. Výzkumy ukazují, že pokud země vylepší hodnotu svého indexu TI o 1 bod (z 10), tak se zvýší příliv přímých zahraničních investic o 15 procent (Lambdsdorff). Stejně tak Shang-Jin Wei z Harvardské university dospěl k závěru, že navýšení daní na nadnárodní společnosti nebo míra korupce v hostitelské zemi zredukuje příliv přímých zahraničních investic a je to dokonce důležitějším faktorem než cena a kvalifikace pracovní síly. Tedy do roku 2008 při vysokém přílivu přímých zahraničních investic byla v České republice korupce centralizovaná. V letech 2009 a 2010 došlo v ČR dle hodnoty indexu TI k výraznému zhoršení korupční situace a k výraznému snížení přímých zahraničních investic. Auditorská společnost PricewaterhouseCoopers má na pokles přílivu přímých zahraničních investic do ČR následující názor: 11. března 2010: Zatuhnutí úvěrových kanálů a hospodářská krize srazily pět rekordních let přílivu přímých zahraničních investic (FDI) do střední a východní Evropy (CEE). A ukazuje se, že oživení FDI v regionu bude letos a v následujících letech jen mírné, říká nejnovější studie PricewaterhouseCoopers nazvaná Přímé zahraniční investice v regionu střední a východní Evropy: Rozmach a pád? Průzkum PricewaterhouseCoopers ukázal, že střední a východní Evropa se těšila v letech 2003 až 2008 více než pětinásobnému nárůstu přílivu přímých zahraničních investic, ze 30 miliard na 155 miliard dolarů. Odhady však ukazují, že v roce 2009 se tento příliv smrsknul o zhruba polovinu na 77 miliard dolarů. Nejvíce se na tomto propadu podepsal realitní sektor, kde došlo k poklesu o 71 % ve srovnání s rokem Neočekáváme, že se příliv FDI do regionu hned vrátí na úroveň před krizí. Propad, ke kterému došlo, zde bude mít trvalé následky a může to trvat až do roku 2014, než se vrátíme na úroveň roku 2008, odhaduje Jiří Moser, vedoucí partner oddělení poradenských služeb PricewaterhouseCoopers ČR. Dopad na jednotlivé země regionu nebyl stejný. Analytici PwC odhalili, že podíl FDI na hrubém domácím produktu (HDP) se v jednotlivých zemích liší zejména v závislosti na úrovni příjmů, mzdových nákladech ve výrobní sféře, investičním riziku či členství země v EU. Určitým pozitivem současné situace tak je, že investoři přestali brát region CEE jako celek a začali vnímat specifika jednotlivých zemí. Průzkum však ukázal, že i bez dopadu globální krize by kvůli značnému nárůstu nákladů na pracovní sílu ve střední a východní Evropě v roce 2008 pravděpodobně došlo ke zpomalení přílivu FDI, říká Jiří Moser. PricewaterhouseCoopers ČR je celkem konzervativní ve svých závěrech. Zajímavé je, že ve smyslu FDI dopad globální krize nebyl stejný na jednotlivé země regionu, což závisí na různých faktorech. Jak bylo řečeno, Wei je toho názoru, že hlavním faktorem determinujícím FDI je míra korupce v dané zemi. Korupce je dle něj v tomto směru dokonce důležitějším faktorem než náklady na pracovní sílu. Pokles objemu investic potvrzuje také agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Zaznamenává přitom údajně jasnou změnu ve struktuře investičních projektů, oblast výzkumu, vývoje a strategických služeb

5 vítězí nad výrobou, které se věnuje čím dál méně investorů. Naše zkušenosti ukazují, že se Česká republika v poslední době stává cílem investic s vyšší přidanou hodnotou, zato však s nižším objemem vloženého kapitálu. Potvrzují se tak naše předpovědi, v nichž jsme upozorňovali, že český trh už obrovské a drahé investice typu Hyundai nedokáže pojmout. Také proto se teď primárně zaměřujeme na vyjednávání s investory z oblasti výzkumu, vývoje a služeb, kterým nabízíme připravené podnikatelské nemovitosti a kvalifikovanou, avšak v porovnání třeba se zeměmi západní Evropy stále ještě levnou pracovní sílu, dodává Alexandra Rudyšarová, generální ředitelka agentury CzechInvest. Není však zcela jasné z jakého důvodu dochází CzechInvest k závěru, že: český trh už obrovské a drahé investice typu Hyundai nedokáže pojmout. Tímto dochází k naprosté rezignaci na možnost (i do budoucna po odeznění globální ekonomické krize) dalších PZI např. do montoven ze strany nadnárodních společností. Velké nadnárodní společnosti budou činit v České republice investice s vyšší přidanou hodnotou zejména v případě, že zde budou mít i například velkou montovnu. Je zřejmě naivní se domnívat, že bez tohoto skutečně velcí zahraniční investoři půjdou v ČR vkládat významný kapitál do inovací. Inovace jsou samozřejmě správnou cestou, ale nelze rezignovat na zájem nadnárodních společností investovat v ČR a to nejen do inovací. I v případě zaměření se čistě na investice do inovací (při rezignaci na velké PZI) jsou stále hlavními překážkami takových investic časté změny a nepřehlednost zákonů, špatná vymahatelnost práva, neprůhlednost rozhodování státních orgánů a soudů. CzechInvest však neuvádí jak toto řešit. reprezentanti již tedy dle jejich předpokladů nebudou oslovováni velkými nadnárodními přímými zahraničními investory, aby jim pomohli při překonávání byrokratických překážek a vůbec s realizací investic. Logickým důsledkem je tedy decentralizace korupce kde centrála (vláda, vrcholná administrativa, parlament) nemá již nutnost s trochou nadsázky, jak řekl Jahn korumpovat investory, investičně pobízet a společně s hejtmany a starosty před nimi stát v pozoru v jedné řadě (v centrálně organizované řadě). Toto je umocněno i tím, že rozložení politických sil na úrovni krajů a obcí ne nutně koresponduje s rozložením politických sil v parlamentu, spíše naopak. Lambsdorff říká: Místní samospráva, která je ovládána lokálními zájmovými skupinami může být pro investory neatraktivní a vést ke snížení životní úrovně. Závěr: Dochází ke změně povahy korupce v České republice k tzv. decentralizaci korupce a k situaci, kdy parlament, vláda a vrcholná administrativa nemůže investorům zajistit jistotu a přehled o tom, kolik a komu budou platit/neplatit a neumí garantovat překonání překážek spojených s častými změnami a nepřehledností zákonů, špatnou vymahatelností práva a neprůhledností rozhodování státních orgánů a soudů. Ústřední orgány státní správy úzce nespolupracují s územní samosprávou. Z tohoto důvodu je i na úrovni samospráv třeba vytvořit nátlak na vytvoření transparentního prostředí, kde veškerá zasedání jsou činěna se zápisem a tajná zasedání nejsou povolena. Pravidla pro účast zastupitelů v městských firmách by měla být řešena radikálně. Je třeba důsledněji zabraňovat střetu zájmů na úrovni samospráv. Nový zákon o úřednících ve veřejné správě je také nasnadě. Pokud však již stát a CzechInvest nepočítají s investicemi do nových výrobních závodů, tak opadá i jeden z důvodů (možná právě ten hlavní) proč by vrcholní představitelé veřejné moci a političtí reprezentanti měly mít zájem o kontrolu korupce samospráv na úrovni krajů a obcí, která takovým investicím může vadit nejvíce (jak bylo řečeno investoři chtějí jednat jen na jednom místě nejlépe na centrále a ne například s hypotetickým kufříkem v ruce obíhat jednotlivé hejtmany, úředníky, starosty, ČEPS a další). Vrcholní představitelé veřejné moci a političtí Stát by se měl také více zasadit o to aby byly do ČR přilákáni investoři do inovací. Stejně tak však nerezignovat i na možnosti velkých zahraničních investic do výrobních závodů. I menším investorům by stát měl pomoci s překonáváním byrokratických překážek tak jako pomáhal například investorům do Nošovic. Autor, Mgr. Aleš Pachmann, studuje doktorský studijní program na Policejní akademii, kde také absolvoval magisterský program. Jeho specializací je mezinárodní obchod a problematika korupce.

6

Korupce v České republice

Korupce v České republice Korupce v České republice Nechci hodnocení míry korupce nebo vnímání míry korupce nikterak snižovat, nicméně se domnívám, že v porovnání s některými jinými zeměmi na tom nemůžeme být o tolik hůře. Na druhou

Více

Korupce v České republice

Korupce v České republice Korupce v České republice Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 7/2006 strana 2 KORUPCE V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod...3 1. Index vnímání korupce Transparency International...3 2. Povaha korupce...4 3.

Více

V našich podmínkách bychom mohli jeho definici aplikovat následovně:

V našich podmínkách bychom mohli jeho definici aplikovat následovně: Korupce v ČR Mezinárodní nevládní organizace Transparency International, celosvětově bojující s korupcí, přisoudila ČR pro r. 2005 nelichotivé 47-50 místo ze 159 zemí světa na žebříčku indexu vnímání korupce.

Více

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 OD KORUPCE K INTEGRITĚ - STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 schválená usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39 ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2013 č. 381 usnesení

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Korupce ve veřejné správě Gabriela Učená Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

Studijní obor: Národní hospodářství

Studijní obor: Národní hospodářství Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Národní hospodářství DAŇOVÉ RÁJE Tax haven Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Šárka GRIGARČÍKOVÁ Autor: Ilona SVOBODOVÁ Brno,

Více

Vliv korupce na oslabování demokracie a na postoj občanů

Vliv korupce na oslabování demokracie a na postoj občanů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Suzana Jovaševićová Vliv korupce na oslabování demokracie a na postoj občanů České republiky k demokracii. Bakalářská

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Porovnání podnikatelského prostředí v České republice a Velké Británii Comparison of the business environment in the Czech Republic and

Více

Výroční zpráva za rok 2005 Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2005 Transparency International - Česká republika, o.p.s. , o.p.s. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO. Milan Kudyn, předseda Správní rady TIC. Adriana Krnáčová, výkonná ředitelka TIC 2. PROJEKTY TIC V ROCE 2005. Hrozby a příležitosti strukturálních fondů EU. Kontrola obchodu

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2014 COM(2014) 38 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU CS CS I. Úvod Politický kontext a cíle zprávy Korupce vážně poškozuje ekonomiku

Více

PROGRAM PRO PODPORU BOJE S KORUPCÍ

PROGRAM PRO PODPORU BOJE S KORUPCÍ PROGRAM PRO PODPORU BOJE S KORUPCÍ - Souhrnná zpráva s požadavky na zabezpečení finančního krytí realizace vybraných úkolů ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Úřad vlády České

Více

20 LET JEDNOTNÉHO TRHU (1992-2012)

20 LET JEDNOTNÉHO TRHU (1992-2012) SPECIAL REPORT 15-19. října 2012 Za podpory 20 LET JEDNOTNÉHO TRHU (1992-2012) Obsah: Dočká se vnitřní trh EU svého dokončení? Již dvacet let mohou občané EU využívat výhod vnitřního trhu, který je považován

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Obsah ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI... 2 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I.1 POJETÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...

Více

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe!

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe! SPEKTRUM 07 08 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky KorupCe! Firmy se jí brání stále více.................................................... Zaměstnavatelé na tripartitě tvrdě obhajovali

Více

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012 Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012 nová pracovní místa kvalitní zdravotnictví opravené silnice příliv investic omezení dopravní obslužnosti ekonomická destabilizace nárůst nezaměstnanosti privatizace

Více

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ První výsledky připravované publikace ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ vznikající ve spolupráci s nezávislými autoritami Zdeněk Lhota, poslanec PS PČR Vlastní texty po kliknutí na odkaz naleznete v závěru

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 13 vydání 13 / ročník 2006 / 13. 7. 2006

Více

Občan proti korupci. Příručka občanské protikorupční sebeobrany

Občan proti korupci. Příručka občanské protikorupční sebeobrany Občan proti korupci Příručka občanské protikorupční sebeobrany Praha, únor 2013 Transparency International Česká republika je součástí mezinárodní sítě nevládních organizací Transparency International.

Více

POLSKO ČESKO NĚMECKO VZÁJEMNÉ VZTAHY / SPOLUPRÁCE / ROZVOJ

POLSKO ČESKO NĚMECKO VZÁJEMNÉ VZTAHY / SPOLUPRÁCE / ROZVOJ POLSKO ČESKO NĚMECKO VZÁJEMNÉ VZTAHY / SPOLUPRÁCE / ROZVOJ Materiál byl vypracován divizí výkonného ředitele pro strategii PKN ORLEN na základě průzkumu Institutu věcí veřejných provedeného na zakázku

Více

Sítě 4G: Přichází opravdu rychlý mobilní internet

Sítě 4G: Přichází opravdu rychlý mobilní internet to podstatné pro firmy a veřejnou správu leden ÚNOR 2014 www.moravskehospodarstvi.cz 2 Ekonomika poroste. Ale jak rychle? www.facebook.com/moravskehospodarstvi 9 Sítě 4G: Přichází opravdu rychlý mobilní

Více

Zápis ze semináře: REMITENCE ZASÍLANÉ Z ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH ROZVOJOVÝ DOPAD

Zápis ze semináře: REMITENCE ZASÍLANÉ Z ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH ROZVOJOVÝ DOPAD Zápis ze semináře: REMITENCE ZASÍLANÉ Z ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH ROZVOJOVÝ DOPAD Úterý 24. února 2009 9:00 14:15, místnost 116 Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, Praha 1 9:00 9:15 Úvod: Moderuje: Robert

Více

2 /2010. Tomáš Sokol: Ota Motejl byl prima chlap. Očekávaná velká novela. zákona o veřejných. zakázkách. Evropské mezinárodní.

2 /2010. Tomáš Sokol: Ota Motejl byl prima chlap. Očekávaná velká novela. zákona o veřejných. zakázkách. Evropské mezinárodní. 2 /2010 Očekávaná velká novela zákona o veřejných zakázkách Evropské mezinárodní právo soukromé epravo.cz magazine 2/2010 Tomáš Sokol: Ota Motejl byl prima chlap Insolvenční zákon k některým aktuálním

Více

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky SPEKTRUM 11 2013 Inovační barometr: Pád o tři příčky Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání Valná hromada upravila stanovy Svazu Úvodní slovo... 03 Konkurenceschopnost Inovační barometr pád o tři

Více

JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI?

JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI? JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI? ÚVAHY O POKRIZOVÉM GLOBÁLNÍM (EKONOMICKÉM) VLÁDNUTÍ, O NOVÉ ROVNOVÁZE, O PROBLÉMECH, TRENDECH A ALTERNATIVÁCH V (GLOBÁLNÍ) FINANČNÍ POLITICE Z POHLEDU OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Pražský

Více

BURZA. jeden ze symbolů transformace. Konference o předsednictví v Evropské unii. Unikátní průzkum Aktuální stav správy a řízení společností

BURZA. jeden ze symbolů transformace. Konference o předsednictví v Evropské unii. Unikátní průzkum Aktuální stav správy a řízení společností CL_number 22.qxd:Sestava 1 13.11.2009 19:19 Stránka 1 ČASOPIS PRO AKCIONÁŘE A ČLENY SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ L I S T O P A D 2 0 0 9 BURZA jeden ze symbolů transformace rozhovor s Ing. Petrem Koblicem, generálním

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., vedoucí katedry politických, společenských věd a ekonomie na Vysoké škole mezinárodních a veřejných

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., vedoucí katedry politických, společenských věd a ekonomie na Vysoké škole mezinárodních a veřejných Ročník Roãník 12 16 č. ã. 11 12/2012 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový Nej

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY ČSSD BOHUSLAVA SOBOTKY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY ČSSD BOHUSLAVA SOBOTKY Vážené přítelkyně, Vážení přátelé, nedávno schválili poslanci koaličních stran vládní balík tzv. reforem. Učinili tak proti vůli opozice, Senátu, odborů a milionů občanů, kteří se právem obávají, že tyto

Více