Primátor na návštěvě ve firmách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Primátor na návštěvě ve firmách"

Transkript

1 Již posedmé navštívil primátor města České Budějovice společně s doprovodnou delegací několik firem, aby s podnikateli pohovořil o aktuální situaci na trhu. Primátora Juraje Thomu doprovázeli ředitel Jihočeské hospodářské komory Jiří Stráský, místopředseda Rady oblasti JHK České Budějovice Pavel Sekyra a ředitelka Oblastní hospodářské komory České Budějovice JHK Klára Vitásková. Úroveň podnikatelské sféry má značný vliv na ekonomiku a rozvoj města i na kvalitu života jeho obyvatel. Proto navštěvujeme českobudějovické firmy pravidelně a společně s podnikateli diskutujeme mj. o současné situaci na trhu, vlivu hospodářské recese na jejich činnost i vizích do budoucna. Díky úzkému kontaktu známe problémy a potřeby místních firem a dokážeme směrovat naše aktivity cíleně k dalšímu rozvoji jihočeské metropole, řekl primátor Českých Budějovic Juraj Thoma. První kroky vedly do textilní firmy TEXSR s.r.o., výrobce textilu pro hotely, lázně, wellness a rehabilitační centra, restaurace a obchodní centra i pro reklamu. Firmu jsme založili v roce 1991 a během dvaceti let jsme se vyprofilovali mezi ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 11 Primátor na návštěvě ve firmách Primátor Juraj Thoma hovořil s podnikateli o aktuání situaci ve firmách špičku textilních výrobců. Dodáváme lůžkoviny, bytový textil, dekorační a potahové tkaniny do celé řady rozmanitých zařízení nejen v Čechách a na Slovensku, ale po celé Evropě. Těší nás zájem o naše textilie v Itálii, Belgii, Maďarsku, Rusku, na Maltě i v Maďarsku, vyjádřil se Jaroslav Šrajer, zakladatel a jednatel společnosti. Další z navštívených firem, GALILEO Production, s.r.o., je na českém trhu od roku 2006 a v současné době využívá pro služby v oblasti vizuální komunikace, zejména velkoformátový tisk pro reklamní průmysl, nejmodernější tiskové technologie. Strategií naší firmy je individuální přístup k jednotlivým zákazníkům, kompletní servis se zárukou profesionálního řešení i těch nejnáročnějších zakázek v požadovaných dodacích termínech a klademe vysoký důraz na neustálou modernizaci technického a technologického vybavení i růst odborné úrovně našich zaměstnanců. To považujeme za nezbytné předpoklady pro posílení konkurenceschopnosti, řekl Luděk Frydrych, jednatel společnosti. Cestu po jihočeských firmách ukončil primátor Juraj Thoma ve firmě HEAD SPORT s.r.o. Ta zahájila svou činnost v Českých Budějovicích v roce 1992 v oblasti výroby sjezdových lyží a dalších souvisejících činností, jako je například lakování lyžařských bot nebo montáž destiček pod vázání. Závěr roku 2006 jsme oslavili vyrobením páru lyží, o čtyři roky později, v roce 2010 to byly již dva miliony, řekl prokurista firmy Karel Kuncl. V současné době pracuje v českobudějovickém závodu 220 zaměstnanců. V uplynulých dvou letech byly firmy nucené přizpůsobit se dopadům hospodářské recese. Potýkaly se s nedostatkem zakázek, snižovaly náklady a mnoho pracovních míst bylo nutné zredukovat, případně úplně rušit. Zatímco některé firmy už chytají druhý dech, jiné se s těmito problémy potýkají i nadále. Proto se Jihočeská hospodářská komora zapojuje do akcí, jejichž cílem je podpořit podnikatele a vytvořit pro podnikání příznivější podmínky. Začínajícím podnikatelům pomáháme při vstupu do podnikání, asistujeme při vyhledávání kontaktů na zahraniční partnery, každoročně realizujeme celou řadu vzdělávacích akcí, ale zapojujeme se například také do rozvoje učňovského školství, dodala na závěr ředitelka Oblastní hospodářské komory České Budějovice Klára Vitásková.

2 BASIMET míří do finále Projekt Basimet - Vzdělávání odborných pracovních sil v Horním Rakousku a jižních Čechách, jehož hlavním cílem bylo vytvoření vzdělávacího programu v oblasti strojírenství, se po dvou letech pomalu blíží ke svému konci. Díky projektu se nyní mohou tři desítky absolventů kurzů ucházet o práci na obou stranách českorakouské hranice. Mezinárodní projekt Basimet vznikl z podnětu rakouské vzdělávací společnosti BBZ Group, která si ke spolupráci přizvala odborníky na technické vzdělání z VŠTE České Budějovice, COP Sezimovo Ústí, Úřadu práce v Českých Budějovicích a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. První rok byl ve znamení mravenčí práce, kdy bylo potřeba velice důkladně projít náplně vzdělávacích programů strojírenských oborů. I přes geografickou blízkost byly rozdíly někdy velmi zásadní. Na základě této analýzy pak vznikla česko-německá skripta splňující požadavky na vzdělávání jak na české, tak rakouské straně, řekla Veronika Havlíková z Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. V jarních měsících loňského roku odstartoval v rámci projektu první cyklus vzdělávacích kurzů. V Čechách se ho zúčastnili primárně čerstvě vyučení studenti, v Rakousku projevili zájem hlavně zaměstnanci strojírenských firem. Obě skupiny ale měly společný cíl - rozšířit si své vzdělání a zvýšit tak své možnosti uplatnění na trhu práce. Jarními a podzimními kurzy prošly tři desítky účastníků. Účastníci spatřovali největší přínos v praktické výuce v zahraničí Češi strávili několikadenní praxi ve specializované svařovací dílně v Linci, Rakušané se učili základům programování CNC strojů v COP Sezimovo Ústí. Program kurzu byl sestaven jako kombinace praxe, teorie a kurzu německého/ českého jazyka. Tento projekt byl pro všechny zainteresované obrovskou zkušeností. Díky důkladné přípravě ze strany realizátorů projektu jsme detailně poznali rakouský vzdělávací systém a Rakušané ten náš. Jsme moc rádi, že byl o kurz tak velký zájem a že IT SYSTEMS a.s. implementace ERP Microsoft Dynamics AX vývoj podnikových SW na zakázku školení prodej a servis HW/SW outsourcing IT Rozhodujte se jednoduše a rychle! Nenechte zbrzdit váš podnik krizí! Dejte svému podniku skutečnou dynamiku! Investujte s dotací EU! IT SYSTEMS nabízí softwarová řešení pro podniky, které chtějí investovat, optimalizovat, vyvíjet se, inovovat. Obraťte se na nás, vyřešíme spolu vaše podnikové potřeby. Kamarytova 2689, České Budějovice , tel.: , byl pro všechny zúčastněné přínosný, hodnotí účast na projektu ředitel COP Sezimovo Ústí František Kamlach. Podrobnější informace o konferenci podá Marie Šalková - BASIMET Facharbeiterausbildungen Oberösterreich Südböhmen Vzd lávání odborných pracovních sil v Horním Rakousku a Jižních echách Donnerstag / tvrtek :00 12:15 Uhr / hodin Arbeiterkammer Freistadt / Saal Zemannstraße 14, A-4240 Freistadt Abschlusskonferenz Záv re ná konference Programm / Program Begrüßung / P ivítání BFI Regionalleiter / regionální vedení Linz/Mühlviertel Gerald Roithmeier Kurzvorstellung Projekt / Krátké p edstavení projektu Basimet BFI Projektleiter / vedení projektu Gerhard Zahrer "Zukunft Fachkraft" - Arbeitsmarkt Mühlviertel zukünftige Herausforderungen / "Budoucnost odborné pracovní síly" Trh práce Mühlviertelu výzvy do budoucnosti Gerhard Straßer (Stv. Landesgeschäftsführer AMS OÖ / místop edseda zemského editele AMS OÖ) Arbeitsmarkt Südböhmen / Trh práce v Jižních echách Ing. Ivan Loukota (Leitung Arbeitsamt eské Bud jovice / editel Ú adu práce v eských Bud jovicích) "Freier Zugang zum Arbeitsmarkt ab 01. Mai 2011": Arbeitsmarktsituation für regionale Leitbetriebe in der Metallbranche / "Volný pohyb pracovních sil od 01. Kv tna 2011": Situace na trhu práce pro vedoucí regionální podniky kovod lného odv tví DI Gerhard Lengauer (Firma Schinko Neumarkt im Mühlkreis) Ing. Zden k Švarc Regionaldirektor Wirtschaftskammer /Regionální editel Hospodá ské komory, Tábor Projektergebnisse / Výsledky projektu VŠTE eské Bud jovice / COP Sezimovo Ústí Ing. Tomáš Van ura / BFI Horní Rakousko Interviews -Basimet Teilnehmer/innen Ausbildern / Pohovory s ú astníky Basimetu (BFI, COP) a lektory Weitere gemeinsame Vorhaben der Projektpartner / Další spole né plány projektových partner editel Ing. František Kamlach (COP) Abschluss / Ukon ení BFI regionální vedení Linz/Mühlviertel Gerald Roithmeier Anmeldung erbeten via unter Betreff BASIMET bis P ihlášky mailem na P edm t: BASIMET do Kofinanziert durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung Kofinanziert durch Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 2

3 Ekonomická krize ještě neskončila Jednou z nejvýznamnějších akcí pořádanou každoročně Oblastní hospodářskou komorou v Táboře je Podnikatelské fórum. Již tradičně je organizováno společně s Městem Tábor a Ing. Zdeněk Švarc probíhá v příjemném prostředí členské společnosti HOTEL DVOŘÁK TÁBOR s.r.o. Letošního již XVII. fóra se zúčastnilo rekordních 75 podnikatelů, manažerů a zástupců městské a státní správy. Jednání zahájil předseda představenstva JHK Ing. Miroslav Dvořák. Upozornil na skutečnost, že ekonomická krize ve světě ani v České republice ještě zdaleka neskončila a k jejímu překonání musí podniky i nadále vy nakládat velké úsilí a prostředky. JHK může pomoci především poskytováním pravidelných informací a pozitivním působením na podnikatelské prostředí v jihočeském regionu. Negativní dopady ekonomiky na hospodaření měst potvrdil ve svém vystoupení i starosta města Tábora Ing. Jiří Fišer. Přesto vedení města i jeho příslušné odbory usilují o zajištění finančních prostředků a realizaci nejdůležitějších investičních rozvojových záměrů. S tím souvisí i již připravovaná opatření ke zvýšení transparentnosti a informovanosti podnikatelů o veřejných zakázkách města s využitím elektroniky, a to od okamžiku jejich vyhlášení a vypsání výběrových řízení na dodavatele, až po ukončení realizace. Pomoci zde může i spolupráce a vzájemná informovanost Městského PhDr. Tomáše Sedláčka, makroekonomického stratéga ČSOB a člena Národní ekonomické rady vlády ČR, na téma příčin, dopadů a očekávaného vývoje ekonomické krize. Otevřené a netradičně filozofické pojetí celé problematiky posluchače velmi zaujalo a následné dotazy přesáhly plánované časové možnosti. Dalším bodem programu byla informace o podstatě, postupech a výhodách řešení obchodních i jiných sporů pomocí rozhodčího řízení. Podal je člen představenstva Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR JUDr. Petr Hostaš. Stručným, ale jasným a přehledným výkladem objasnil posluchačům možnost a výhody tohoto mimosoudního řešení sporů. Posledním, ale pro podnikatele neméně důležitým tématem večera, byla informace o způsobu financování investičních záměrů města Tábora pro období Přednesl ji vedoucí odboru investic a strukturálních fondů Ing. Karel Hotový. Město Tábor je velmi úspěšné v získávání finančních dotací ze SF. V současné době jsou přiznány ve výši přesahující 830 mil. Kč a rychle se blížícím termínem ukončení tohoto způsobu financování je důležité jej co nejefektivněji využít. Po ukončení odborné části fóra následoval společenský raut, při kterém si jeho účastníci mohli vyměnit názory na přednesená témata, pozdravit se se svými obchodními partnery a navázat nové osobní kontakty. Ing. Zdeněk Švarc ředitel oblastní kanceláře JHK v Táboře Inzerce Husova 43, České Budějovice tel , Naše komerční spisovna se už více jak 13 let zabývá archivací a správou dokumentů úřadu a Oblastní hospodářské komory Tábor. K vysoké účasti podnikatelů na XVII. podnikatelském fóru jistě do značné míry přispěl zájem o přednášku hlavního protagonisty večera pana Kontaktujte nás, když.. - nevíte jak dlouho dokumenty archivovat - nemáte dost prostoru a vybavení na uložení firemních dokumentů - potřebujete šetřit provozní a investiční náklady - nevíte si rady s narůstajícím množstvím dokumentů a spisů - ztrácíte čas vyhledáváním důležitých dokumentů - nevíte jak provést skartaci dokumentů - potřebujete zajistit ochranu dokumentů před ztrátou nebo zneužitím Více informací o našich službách na nebo 3

4 České Budějovice jako město vědy Vážení čtenáři, v minulém vydání Zpravodaje JHK jsme představili projekt Prezentace Českých Budějovic jako město vědy formou propagace významných regionálních aplikovatelných vědeckých výsledků výzkumu a vývoje v tuzemsku i zahraničí, který na Českobudějovicku, s finanční podporou města České Budějovice, realizovala Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (JAIP) o.p.s. Během realizace projektu jsme prezentovali vybrané úspěchy pěti týmů českobudějovických vědců. Záměrem bylo ukázat nejen dlouhou a náročnou cestu výzkumníků a vědců od registrace patentu k jeho umístění na trh, ale též upozornit na skutečnost, že výsledky vědecké a výzkumné činnosti se objevují v našem každodenním životě. Nové technologie, patenty či užitné vzory jsou aplikovány do praxe. A aniž si to uvědomujeme - ulehčují nám každodenní život. Dnes se zaměříme na výzkum v oblasti parazitologie. Petra Vachová Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání Co platí na klíšťata? Železo Petra Vachová Klíšťová encefalitida a lymeská borrelióza jsou závažná onemocnění centrální nervové soustavy, na člověka přenášená infikovanými klíšťaty. A protože se klíště živí výhradně krví svého nositele, zabývali se vědci z Parazitologického ústavu Akademie věd v Českých Budějovicích otázkou, co dělají tito paraziti se železem obsaženým v krvi, které je sice pro každý organismus nezbytné, nicméně v nadbytečném množství zabíjí. Výzkumu klíšťat jsme se věnovali již dlouhá léta. Na základě skutečnosti, že klíšťata dokáží sáním krve svého hostitele až stonásobně zvýšit svou hmotnost, a musí tak zpracovat v poměru ke své velikosti abnormálně velké množství krve, začali jsme se mj. zabývat otázkou, co vlastně dělají se železem, které je v krvi obsaženo a v tak vysokém množství by pro jejich organismus mělo být smrtelné, uvedl Petr Kopáček z Parazitologického ústavu Akademie věd v Českých Budějovicích. Klíště ukládá nadbytečné železo v nitrobuněčné bílkovině feritin 1, díky které jsou sající dospělé samice klíštěte (samci krev nesají), schopné i navzdory nadbytečné hladině železa přežít. V trávicím traktu klíštěte jsme objevili dosud neznámou bílkovinu a nazvali jsme ji feritin 2. Tento feritin 2 plní v organismu klíštěte funkci jakési popelnice, do níž se nadbytečné množství pro organismus toxického železa ukládá a odtud se pak přenáší do bílkoviny feritin 1. Genetickou technikou se nám podařilo funkci feritinu 2 zablokovat, objasnil Petr Kopáček. Po tomto zásahu přestane feritin 2 plnit svou funkci popelnice na železo. Klíšťata tak ztrácejí velmi důležitou schopnost sání, reprodukční schopnost dramaticky klesne, je narušen jejich celkový vývoj, klíště chřadne, až uhyne. V podstatě se otráví pozřeným železem. Nadbytek železa tedy klíště zabíjí a to se stalo základem vyvíjené vakcíny. Nemoci přenášené klíšťaty nejsou problémem jen pro lidský organismus, ale také pro zvířata. Mezi problémové skupiny patří například hospodářská zvířata, u kterých dochází po napadení infikovanými klíšťaty k výraznému snižování hmotnosti, klesá jejich vitalita, dojivost, apod. Princip blokování železa je proto aktuálně využíván při vývoji veterinární vakcíny určené pro dobytek. 4

5 Nová možnost získání kvalifikace pro dospělé Řada středních škol se pouští do boje s nastupujícím úbytkem žáků větším zaměřením na vzdělávání dospělých. Pětadvaceti školám Jihočeského kraje v tom pomáhá projekt známý jako UNIV2 KRAJE. Třiapůlletý projekt (www.nuov.cz/univ), do kterého školy vstoupily loni v srpnu, pomáhá řešit problém úbytku žáků nasměrováním části materiálních i personálních kapacit škol do celoživotního vzdělávání. To může zároveň řešit potřeby trhu práce v krajích vytvářením vzdělávacích programů. Touto cestou může klient postupně dosáhnout i na výuční list. Dospělé zatím vzdělávají zejména soukromé agentury, které jsou dnes oproti školám úspěšnější v balíčcích výběrových řízení na vzdělávací poptávku (např. ze strany úřadů práce). Na samotné vzdělávání si přitom paradoxně často najímají prostory i odborníky právě ze škol. Samotné školy jsou ale obrovskou základnou vzdělanosti všude, tedy i v oblasti dalšího vzdělávání, říká hlavní manažerka projektu Jana Bydžovská z Národního ústavu odborného vzdělávání v Praze. Podporu projektu deklarují krajské úřady v celé ČR. Podle slov ředitele Oblastní hospodářské komory Tábor Zdeňka Švarce má podporu i ze strany Jihočeské hospodářské komory. Princip proměny škol v centra celoživotního vzdělávání dospělých už podle zkušeností ředitelů škol přijala i většina úřadů práce. V celé ČR se do projektu zapojilo 325 škol. Každá má vytvořit během tří let tři vzdělávací programy celoživotního učení. V Jihočeském kraji v první vlně připravují programy, které budou klienty vzdělávat např. v oblastech počítačových, strojírenských, truhlářských, rybářských, lesnických, zahradnických či kuchařských oborů a finančních služeb, automobilové diagnostiky či jazykové vybavenosti. Kantoři se zároveň školí v projektování, lektorování dospělých, v marketingu atd. Programy pro 1. vlnu projektu jsou již připraveny pro pilotní ověření s klienty. V roce 2011 začnou školy připravovat programy do druhé vlny. V Jihočeském kraji jsme již založili sdružení pod názvem Regionální rada profesní přípravy, do něhož na začátku prosince 2010 vstoupilo všech 25 škol v projektu, podotýká krajská metodička projektu UNIV2 KRA- JE Hana Čiháková. Ukazuje se, že zejména při sáhnutí si na větší zakázky je lepší, když jsou školy sdruženy v podobné organizaci, avizuje Bydžovská. Bližší informace poskytnou PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu, tel: ; Ing. Jarmila Halouzková, manažer pro PR a propagační kampaň projektu, tel: , nebo Ing. Hana Čiháková, Ph.D. - krajský metodik projektu, jižní Čechy tel

6 Zaměstnanci v dopravě si zvýší kvalifikaci Projekt vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory v oboru doprava reaguje na současnou situaci, kdy stále přetrvává hospodářská krize a jedním z opatření proti této situaci je zajistit prohloubení odborné kvalifikace pracovníků v oblasti dopravy infrastruktury. Z praktických zkušeností získaných od manažera sdružení Doprava, které funguje při Jihočeské hospodářské komoře je zřejmé, že ve firemním vzdělávání chybí v řadě případů systematický přístup, vzdělávací aktivity jsou organizovány nahodile a realizují se pouze aktivity, které jsou nezbytné na platnou legislativu. Tento projekt, který se bude realizovat v průběhu tří let, zavádí a přináší díky zapo- Impuls motivace ke studiu na technických školách Od března tohoto roku začíná Jihočeská hospodářská komora realizovat projekt s názvem Impuls pro kariéru, který byl podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je zatraktivnění technických oborů a motivace žáků ke studiu na technických školách. Projekt je tedy zaměřen především na žáky základních škol a na výchovné poradce a pedagogické pracovníky, kteří radí žákům při volbě jejich další kariérní dráhy. Nejen v Jihočeském kraji ale v celé Evropské unii výrazně roste zájem o odborníky v technických povoláních. V mnoha případech se jejich nedostatek stává brzdnou silou rozvoje nejen hospodářství, ale i celého regionu. Aktivity projektu Impuls pro kariéru jsou nastaveny tak, abychom se pokusili zvrátit tento nežádoucí trend. Našim cílem při realizaci projektu bude, aby žáci ale i výchovní poradci byli komplexně informováni a měli představu o technických profesích. Chceme jim ukázat, že se nejedná o málo jeným členským firmám komplexní systém vzdělávání svých zaměstnanců, využitelné zejména v oblasti odborného vzdělávání zaměřeného na zvýšení, prohloubení a rozšíření odborné kvalifikace důležité pro udržitelnost zaměstnání a adaptabilitu, sdělila k realizaci projektu Růžena Štemberková z Jihočeské hospodářské komory. Dalším přínosem je podle jejích slov zkvalitnění nabízených činností a flexibilnější a efektivnější řízení firem působících v oblasti dopravy a dopravních systémů ve všech jejich úrovních. lukrativní práci, jak se smýšlí o technických oborech dnes, ale naopak poukázat na to, že technické obory mají obrovskou perspektivu, uvedla Helena Halabicová z oddělení podpory podnikání a rozvoje lidských zdrojů Jihočeské hospodářské komory. Celý projekt bude trvat 16 měsíců a dotace z EU ve výši zhruba 4 milióny korun bude vynaložena například na informační kampaň, jejímž cílem je prostřednictvím webového portálu, letáků a plakátů motivovat žáky ke studiu na technicky zaměřených školách a ukázat jim jejich šance na uplatnění na pracovním trhu. Vznikne také brožura s informacemi o technicky zaměřených středních školách a učilištích v Jihočeském kraji. Ta má žákům přiblížit, co je obsahem daného oboru, co je třeba vystudovat a kde by mohl následně pracovat. Brožura bude Projekt je připraven pro cílovou skupinu zaměstnanců na pozicích technické (servisní technici a diagnostici), výkonné (řidiči kamionové přepravy, autobusů, trolejbusů) a manažerské (střední a top managament). Na přelomu měsíců březen a duben začneme se samotnou realizací jednotlivých typů školení, které v současné době domlouváme, obzvláště těch, které budou organizovány na dohodu a na většinu dalších priorit vč. školení v současné době vypisujeme a vyhodnocujeme výběrová řízení, doplnila Růžena Štemberková. dále obsahovat informace o firmách nabízejících technicky kvalifikovaným absolventům pracovní pozice. Dalšími aktivitami v rámci projektu je organizace exkurzí a diskusí s žáky, pedagogy a výchovnými poradci do podniků, kde se technické obory uplatňují a v neposlední řadě setkávání pedagogů, personalistů, zaměstnavatelů, zástupců škol a státních organizací s cílem zajistit informovanost a provázanost mezi těmito subjekty při popularizaci technických oborů. Všechny tyto aktivity budou v kompetenci odborného pracovníka nově zřízeného centra I-Point, které také vznikne v rámci projektu a bude úzce spolupracovat s jednotlivými oblastními kancelářemi Jihočeské hospodářské komory, dodala na závěr Helena Halabicová. MK ekonomika s.r.o. Nabízíme zpracování účetnictví pro fyzické i právnické osoby, a to i jednorázově za uplynulý kalendářní rok a následné sestavení přiznání k dani z příjmů. Zohledníme všechny možnosti daňové optimalizace a přiznání podáme za Vás. Bonus zdarma přehledy pro ZP a OSSZ / elektronickou verzi závěrky pro obchodní rejstřík. Zaplatíte optimální daně a vyhnete se frontám na finančním úřadě. Odklad pro podání daňového přiznání a platby daně zabezpečujeme bez příplatku. Odborná garance: Bc. Ing. Magdaléna Králová, daňový poradce č. 3627, účetní expert č Kontakt: tel.: , adresa: Radniční 1, České Budějovice 6

7 CzechInvest nabízí nové možnosti rozvoje Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest představuje nové služby, které mohou podnikatelé využívat nad rámec programů OPPI. První z nich je program CzechAccelerator, který umožňuje vybraným českým firmám vyjet na tři měsíce do centra celosvětového technologického rozvoje v kalifornském Silicon Valley - Plug and Play Tech Center. Od roku 2006 pomohlo Plug and Play Tech Center získat začínajícím podnikatelům přes půl miliardy dolarů a nové kontakty na společnosti světové úrovně. Program je vhodný zejména pro firmy s konkurenceschopnými produkty a zájmem prorazit na severoamerický trh. Na základě své osobní zkušenosti z pobytu v Silicon Valley mohu potvrdit, že účast v programu může být pro české firmy velikým přínosem. O tom svědčí i pozitivní reference od prvních účastníků, upozorňuje Ing. Robert Bártů, ředitel jihočeské pobočky CzechInvestu. Více informací o programu naleznete na nebo v kterékoli regionální kanceláři agentury CzechInvest. Dalším relativně novým projektem je program Gesher/Most, který zajišťuje mezinárodní spolupráci mezi Českou republikou a státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji. Program paralelně financuje Česká republika spolu s Izraelem. České podniky mohou v rámci programu získat až 12 milionů korun na realizaci společných česko-izraelských projektů. Program GESHER/MOST je unikátním projektem česko-izraelské spolupráce, jehož cílem je propojit nápady a potenciál českých podniků spolu se zkušenostmi a velmi silnou tradicí podpory výzkumu a vývoje v Izraeli. Zatímco v České republice je tento projekt opravdu unikátní, Izrael takto spolupracuje s více než desítkou zemí například s Kanadou, Singapurem, HongKongem nebo Irskem, vysvětluje generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek. Více informací o programu naleznete na czechinvest.org/1program-geshermost nebo v kterékoli regionální kanceláři agentury CzechInvest. Poslední krátké představení se týká projektu CzechLink, který je určen pro české podniky, které hledají strategického nebo investičního partnera. Projekt podporuje akvizice stávajících společností a vznik Joint Venture partnerství. Pokud se firma do projektu zapojí, CzechInvest vypracuje její vstupní finanční analýzu (tzv. prospekt) a pomůže jí s vyhledáním vhodného strategického partnera. Očekáváme, že zájem o akvizice či fúze budou mít především firmy z Německa, Francie, Japonska, Číny, Ameriky, Velké Británie či Indie. Naší snahou bude, abychom propojovali subjekty působící v našich prioritních sektorech, například v oblasti leteckého průmyslu, elektrotechniky a elektroniky, sdílených služeb, IT technologií a vývoje softwaru, automobilového průmyslu, strojírenství nebo třeba nanotechnologií, dodává vedoucí oddělení rozvoje dodavatelů CzechInvestu Vít Švajcr. Bližší informace o projektu naleznete na nebo v kterékoli regionální kanceláři agentury CzechInvest. Všechny nabízené služby poskytuje agentura CzechInvest zdarma. Ing. Robert Bártů Program CzechAccelerator umožňuje vybraným českým firmám vyjet do centra celosvětového technologického rozvoje 7

8 Akce JHK České Budějovice Internetový marketing Typologie II. Typologie II. Time+stress management Nakládání s odpady - zákon o odpadech Český Krumlov Odborná exkurze: Jaderná elektrárna Temelín Exkurze BMW Písek Zákoník práce MS Office Outlook Time management Shromáždění členů Prachatice Závěrka, vyplňování daňových přiznání Volný pohyb zboží a služeb v Rakousku a Německu Tábor Závěrka 2010 Efektivní a profesionální komunikace Prodejní dovednosti Jednání Rady oblasti Tábor Vedení lidí a emoční inteligence Zahraniční obchod se zbožím a službami (2011) Zasedání členů Sociální pojištění zaměstnanců a OSVČ 2011 v příkladech Průřez zákonem o DPH se zaměřením na tuzemsko Třeboň Setkání podnikatelů se starostou města Třeboně Bezpečnost práce Milevsko Personalistika úvod Účetní závěrka, vyplňování daňových přiznání Daňový řád Strakonice Bezpečnost práce na staveništi Závěrka, vyplňování daňových přiznání Daňový řád BOZP a požární ochrana prakticky Pracovní právo v roce 2011 Noví členové JHK České Budějovice ČSOB a.s. pobočka ČB Everesta, s.r.o. Havlíček Luboš Agentura Odysea Jaroslav Lhotský, půjčovna raftů a kánoí PIRÁT Josef Vávra s.r.o. Tomáš Kala Cesta SEZAAR spol. s r.o. Tomáš Gottwal Písek Pavel Zabranský Třeboň Ing. Tomáš Otepka Jindřichův Hradec Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Tábor Banes spol. s r.o. ATLAS REALITY s.r.o. Brož-cz spol. s r.o. Podrobné informace o výše uvedených akcích jsou k dispozici na internetových stránkách. Zpravodaj Jihočeské hospodářské komory Uzávěrka tohoto čísla byla v pátek 25. února Vydavatel: Jihočeská hospodářská komora Redakce: Bohdana Mrkáčková, tel.: Grafické zpracování: FP Print, s.r.o., České Budějovice Tisk: Hořická ofsetová tiskárna s.r.o. Tisk povolen MK ČR E

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Poslání agentury CzechInvest přispívá:! k přílivu zahraničních investic! k rozvoji domácích společností!

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

OBSAH 1. ÚVOD...3 3. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2009...6 3. 2 BASIMET...6. 4.2 Impuls pro kariéru...7

OBSAH 1. ÚVOD...3 3. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2009...6 3. 2 BASIMET...6. 4.2 Impuls pro kariéru...7 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...4 3. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2009...6 3. 1 Týden vzdělávání v Jihočeském kraji 2009...6 3. 2 BASIMET...6 4. PROJEKTY

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

OBSAH 1. ÚVOD...3 3. PROJEKT REALIZOVANÝ V ROCE 2010...7 BASIMET...7. 4.1 Volba povolání...7. 4.2 Impuls pro kariéru...8

OBSAH 1. ÚVOD...3 3. PROJEKT REALIZOVANÝ V ROCE 2010...7 BASIMET...7. 4.1 Volba povolání...7. 4.2 Impuls pro kariéru...8 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...4 3. PROJEKT REALIZOVANÝ V ROCE 2010...7 BASIMET...7 4. PROJEKTY PŘIPRAVOVANÉ NA ROK 2011...7 4.1 Volba povolání...7 4.2

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHACCELERATOR 2011-2014

CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHACCELERATOR 2011-2014 CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHACCELERATOR 2011-2014 O projektu CzechAccelerator 2011-2014 zaměřen na rozvoj českých technologických malých a středních podniků na zahraničních

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory a využívání fondů EU Konference OP PI nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých firem Praha 19. června 2008 věřování a certifikace Hospodářská

Více

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz Nabídka služeb společnosti KP projekt s.r.o. Provozovna: Jírovcova 1, 370 01 Č. Budějovice, Sídlo: Purkyňova 4/777, 370 01 České Budějovice, Tel./fax.: 387 313 689, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 V. ZÁVĚR Účelem projektu CzechAccelerator 2011 2014 je podporovat příležitosti inovativních českých firem na zahraničních trzích. Projekt doposud podpořil necelé

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji. České Budějovice 30. dubna 2014

Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji. České Budějovice 30. dubna 2014 Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji České Budějovice 30. dubna 2014 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ( v % ) Situace na trhu práce 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 11,7 10,7 Podíl nezaměstnaných na

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23.

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. dubna 2014 Obsah prezentace Agentura CzechInvest Regionální kanceláře Investiční

Více

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 Pozice Řídícího orgánu OPPI JUDr. Ing. Břetislav Grégr Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů, MPO Co máme k dispozici Externí výstupy kolektivu okolo RNDr.

Více

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání 29. 5. 2015 Lenka Vohradníková, Jihočeská hospodářská komora Dana Feferlová, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Proč TECHNIKA a odborné vzdělávání? Podíl

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

JINDŘICHŮV HRADEC. Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň

JINDŘICHŮV HRADEC. Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň JINDŘICHŮV HRADEC Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň HLAVNÍ ÚKOLY V PROJEKTU Zpracování komplexní koncepce dopravní obslužnosti města s důrazem na historické

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Ing. Petr Adámek, MBA 2008 Berman Group. Cíle rozhovorů ve firmách Poznat a popsat situaci ve firmách působících v oborech klíčových

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti Regionální kancelář pro Královéhradecký a Pardubický kraj Ing. Michal Tureček a Ing. Marie Černošová 24.

Více

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb Prezentace Okresní hospodářské komory Cheb Okresní hospodářská komora Cheb byla založena v roce 1993 k podpoře podnikatelských aktivit cílem OHK Cheb je především ochrana zájmů podnikatelské sféry a veškeré

Více

Poslání ČMA POSLÁNÍ MA

Poslání ČMA POSLÁNÍ MA Poslání ČMA POSLÁNÍ MA Poslání: Poslání: 1. Zvyšovat presti prestiž manaerské manažerské profese. 2. Pomáhat kultivovat prostedí prostředí českého e managementu. 3. Rozvíjet manae manažerské způsobilosti,

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více