Primátor na návštěvě ve firmách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Primátor na návštěvě ve firmách"

Transkript

1 Již posedmé navštívil primátor města České Budějovice společně s doprovodnou delegací několik firem, aby s podnikateli pohovořil o aktuální situaci na trhu. Primátora Juraje Thomu doprovázeli ředitel Jihočeské hospodářské komory Jiří Stráský, místopředseda Rady oblasti JHK České Budějovice Pavel Sekyra a ředitelka Oblastní hospodářské komory České Budějovice JHK Klára Vitásková. Úroveň podnikatelské sféry má značný vliv na ekonomiku a rozvoj města i na kvalitu života jeho obyvatel. Proto navštěvujeme českobudějovické firmy pravidelně a společně s podnikateli diskutujeme mj. o současné situaci na trhu, vlivu hospodářské recese na jejich činnost i vizích do budoucna. Díky úzkému kontaktu známe problémy a potřeby místních firem a dokážeme směrovat naše aktivity cíleně k dalšímu rozvoji jihočeské metropole, řekl primátor Českých Budějovic Juraj Thoma. První kroky vedly do textilní firmy TEXSR s.r.o., výrobce textilu pro hotely, lázně, wellness a rehabilitační centra, restaurace a obchodní centra i pro reklamu. Firmu jsme založili v roce 1991 a během dvaceti let jsme se vyprofilovali mezi ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 11 Primátor na návštěvě ve firmách Primátor Juraj Thoma hovořil s podnikateli o aktuání situaci ve firmách špičku textilních výrobců. Dodáváme lůžkoviny, bytový textil, dekorační a potahové tkaniny do celé řady rozmanitých zařízení nejen v Čechách a na Slovensku, ale po celé Evropě. Těší nás zájem o naše textilie v Itálii, Belgii, Maďarsku, Rusku, na Maltě i v Maďarsku, vyjádřil se Jaroslav Šrajer, zakladatel a jednatel společnosti. Další z navštívených firem, GALILEO Production, s.r.o., je na českém trhu od roku 2006 a v současné době využívá pro služby v oblasti vizuální komunikace, zejména velkoformátový tisk pro reklamní průmysl, nejmodernější tiskové technologie. Strategií naší firmy je individuální přístup k jednotlivým zákazníkům, kompletní servis se zárukou profesionálního řešení i těch nejnáročnějších zakázek v požadovaných dodacích termínech a klademe vysoký důraz na neustálou modernizaci technického a technologického vybavení i růst odborné úrovně našich zaměstnanců. To považujeme za nezbytné předpoklady pro posílení konkurenceschopnosti, řekl Luděk Frydrych, jednatel společnosti. Cestu po jihočeských firmách ukončil primátor Juraj Thoma ve firmě HEAD SPORT s.r.o. Ta zahájila svou činnost v Českých Budějovicích v roce 1992 v oblasti výroby sjezdových lyží a dalších souvisejících činností, jako je například lakování lyžařských bot nebo montáž destiček pod vázání. Závěr roku 2006 jsme oslavili vyrobením páru lyží, o čtyři roky později, v roce 2010 to byly již dva miliony, řekl prokurista firmy Karel Kuncl. V současné době pracuje v českobudějovickém závodu 220 zaměstnanců. V uplynulých dvou letech byly firmy nucené přizpůsobit se dopadům hospodářské recese. Potýkaly se s nedostatkem zakázek, snižovaly náklady a mnoho pracovních míst bylo nutné zredukovat, případně úplně rušit. Zatímco některé firmy už chytají druhý dech, jiné se s těmito problémy potýkají i nadále. Proto se Jihočeská hospodářská komora zapojuje do akcí, jejichž cílem je podpořit podnikatele a vytvořit pro podnikání příznivější podmínky. Začínajícím podnikatelům pomáháme při vstupu do podnikání, asistujeme při vyhledávání kontaktů na zahraniční partnery, každoročně realizujeme celou řadu vzdělávacích akcí, ale zapojujeme se například také do rozvoje učňovského školství, dodala na závěr ředitelka Oblastní hospodářské komory České Budějovice Klára Vitásková.

2 BASIMET míří do finále Projekt Basimet - Vzdělávání odborných pracovních sil v Horním Rakousku a jižních Čechách, jehož hlavním cílem bylo vytvoření vzdělávacího programu v oblasti strojírenství, se po dvou letech pomalu blíží ke svému konci. Díky projektu se nyní mohou tři desítky absolventů kurzů ucházet o práci na obou stranách českorakouské hranice. Mezinárodní projekt Basimet vznikl z podnětu rakouské vzdělávací společnosti BBZ Group, která si ke spolupráci přizvala odborníky na technické vzdělání z VŠTE České Budějovice, COP Sezimovo Ústí, Úřadu práce v Českých Budějovicích a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. První rok byl ve znamení mravenčí práce, kdy bylo potřeba velice důkladně projít náplně vzdělávacích programů strojírenských oborů. I přes geografickou blízkost byly rozdíly někdy velmi zásadní. Na základě této analýzy pak vznikla česko-německá skripta splňující požadavky na vzdělávání jak na české, tak rakouské straně, řekla Veronika Havlíková z Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. V jarních měsících loňského roku odstartoval v rámci projektu první cyklus vzdělávacích kurzů. V Čechách se ho zúčastnili primárně čerstvě vyučení studenti, v Rakousku projevili zájem hlavně zaměstnanci strojírenských firem. Obě skupiny ale měly společný cíl - rozšířit si své vzdělání a zvýšit tak své možnosti uplatnění na trhu práce. Jarními a podzimními kurzy prošly tři desítky účastníků. Účastníci spatřovali největší přínos v praktické výuce v zahraničí Češi strávili několikadenní praxi ve specializované svařovací dílně v Linci, Rakušané se učili základům programování CNC strojů v COP Sezimovo Ústí. Program kurzu byl sestaven jako kombinace praxe, teorie a kurzu německého/ českého jazyka. Tento projekt byl pro všechny zainteresované obrovskou zkušeností. Díky důkladné přípravě ze strany realizátorů projektu jsme detailně poznali rakouský vzdělávací systém a Rakušané ten náš. Jsme moc rádi, že byl o kurz tak velký zájem a že IT SYSTEMS a.s. implementace ERP Microsoft Dynamics AX vývoj podnikových SW na zakázku školení prodej a servis HW/SW outsourcing IT Rozhodujte se jednoduše a rychle! Nenechte zbrzdit váš podnik krizí! Dejte svému podniku skutečnou dynamiku! Investujte s dotací EU! IT SYSTEMS nabízí softwarová řešení pro podniky, které chtějí investovat, optimalizovat, vyvíjet se, inovovat. Obraťte se na nás, vyřešíme spolu vaše podnikové potřeby. Kamarytova 2689, České Budějovice , tel.: , byl pro všechny zúčastněné přínosný, hodnotí účast na projektu ředitel COP Sezimovo Ústí František Kamlach. Podrobnější informace o konferenci podá Marie Šalková - BASIMET Facharbeiterausbildungen Oberösterreich Südböhmen Vzd lávání odborných pracovních sil v Horním Rakousku a Jižních echách Donnerstag / tvrtek :00 12:15 Uhr / hodin Arbeiterkammer Freistadt / Saal Zemannstraße 14, A-4240 Freistadt Abschlusskonferenz Záv re ná konference Programm / Program Begrüßung / P ivítání BFI Regionalleiter / regionální vedení Linz/Mühlviertel Gerald Roithmeier Kurzvorstellung Projekt / Krátké p edstavení projektu Basimet BFI Projektleiter / vedení projektu Gerhard Zahrer "Zukunft Fachkraft" - Arbeitsmarkt Mühlviertel zukünftige Herausforderungen / "Budoucnost odborné pracovní síly" Trh práce Mühlviertelu výzvy do budoucnosti Gerhard Straßer (Stv. Landesgeschäftsführer AMS OÖ / místop edseda zemského editele AMS OÖ) Arbeitsmarkt Südböhmen / Trh práce v Jižních echách Ing. Ivan Loukota (Leitung Arbeitsamt eské Bud jovice / editel Ú adu práce v eských Bud jovicích) "Freier Zugang zum Arbeitsmarkt ab 01. Mai 2011": Arbeitsmarktsituation für regionale Leitbetriebe in der Metallbranche / "Volný pohyb pracovních sil od 01. Kv tna 2011": Situace na trhu práce pro vedoucí regionální podniky kovod lného odv tví DI Gerhard Lengauer (Firma Schinko Neumarkt im Mühlkreis) Ing. Zden k Švarc Regionaldirektor Wirtschaftskammer /Regionální editel Hospodá ské komory, Tábor Projektergebnisse / Výsledky projektu VŠTE eské Bud jovice / COP Sezimovo Ústí Ing. Tomáš Van ura / BFI Horní Rakousko Interviews -Basimet Teilnehmer/innen Ausbildern / Pohovory s ú astníky Basimetu (BFI, COP) a lektory Weitere gemeinsame Vorhaben der Projektpartner / Další spole né plány projektových partner editel Ing. František Kamlach (COP) Abschluss / Ukon ení BFI regionální vedení Linz/Mühlviertel Gerald Roithmeier Anmeldung erbeten via unter Betreff BASIMET bis P ihlášky mailem na P edm t: BASIMET do Kofinanziert durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung Kofinanziert durch Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 2

3 Ekonomická krize ještě neskončila Jednou z nejvýznamnějších akcí pořádanou každoročně Oblastní hospodářskou komorou v Táboře je Podnikatelské fórum. Již tradičně je organizováno společně s Městem Tábor a Ing. Zdeněk Švarc probíhá v příjemném prostředí členské společnosti HOTEL DVOŘÁK TÁBOR s.r.o. Letošního již XVII. fóra se zúčastnilo rekordních 75 podnikatelů, manažerů a zástupců městské a státní správy. Jednání zahájil předseda představenstva JHK Ing. Miroslav Dvořák. Upozornil na skutečnost, že ekonomická krize ve světě ani v České republice ještě zdaleka neskončila a k jejímu překonání musí podniky i nadále vy nakládat velké úsilí a prostředky. JHK může pomoci především poskytováním pravidelných informací a pozitivním působením na podnikatelské prostředí v jihočeském regionu. Negativní dopady ekonomiky na hospodaření měst potvrdil ve svém vystoupení i starosta města Tábora Ing. Jiří Fišer. Přesto vedení města i jeho příslušné odbory usilují o zajištění finančních prostředků a realizaci nejdůležitějších investičních rozvojových záměrů. S tím souvisí i již připravovaná opatření ke zvýšení transparentnosti a informovanosti podnikatelů o veřejných zakázkách města s využitím elektroniky, a to od okamžiku jejich vyhlášení a vypsání výběrových řízení na dodavatele, až po ukončení realizace. Pomoci zde může i spolupráce a vzájemná informovanost Městského PhDr. Tomáše Sedláčka, makroekonomického stratéga ČSOB a člena Národní ekonomické rady vlády ČR, na téma příčin, dopadů a očekávaného vývoje ekonomické krize. Otevřené a netradičně filozofické pojetí celé problematiky posluchače velmi zaujalo a následné dotazy přesáhly plánované časové možnosti. Dalším bodem programu byla informace o podstatě, postupech a výhodách řešení obchodních i jiných sporů pomocí rozhodčího řízení. Podal je člen představenstva Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR JUDr. Petr Hostaš. Stručným, ale jasným a přehledným výkladem objasnil posluchačům možnost a výhody tohoto mimosoudního řešení sporů. Posledním, ale pro podnikatele neméně důležitým tématem večera, byla informace o způsobu financování investičních záměrů města Tábora pro období Přednesl ji vedoucí odboru investic a strukturálních fondů Ing. Karel Hotový. Město Tábor je velmi úspěšné v získávání finančních dotací ze SF. V současné době jsou přiznány ve výši přesahující 830 mil. Kč a rychle se blížícím termínem ukončení tohoto způsobu financování je důležité jej co nejefektivněji využít. Po ukončení odborné části fóra následoval společenský raut, při kterém si jeho účastníci mohli vyměnit názory na přednesená témata, pozdravit se se svými obchodními partnery a navázat nové osobní kontakty. Ing. Zdeněk Švarc ředitel oblastní kanceláře JHK v Táboře Inzerce Husova 43, České Budějovice tel , Naše komerční spisovna se už více jak 13 let zabývá archivací a správou dokumentů úřadu a Oblastní hospodářské komory Tábor. K vysoké účasti podnikatelů na XVII. podnikatelském fóru jistě do značné míry přispěl zájem o přednášku hlavního protagonisty večera pana Kontaktujte nás, když.. - nevíte jak dlouho dokumenty archivovat - nemáte dost prostoru a vybavení na uložení firemních dokumentů - potřebujete šetřit provozní a investiční náklady - nevíte si rady s narůstajícím množstvím dokumentů a spisů - ztrácíte čas vyhledáváním důležitých dokumentů - nevíte jak provést skartaci dokumentů - potřebujete zajistit ochranu dokumentů před ztrátou nebo zneužitím Více informací o našich službách na nebo 3

4 České Budějovice jako město vědy Vážení čtenáři, v minulém vydání Zpravodaje JHK jsme představili projekt Prezentace Českých Budějovic jako město vědy formou propagace významných regionálních aplikovatelných vědeckých výsledků výzkumu a vývoje v tuzemsku i zahraničí, který na Českobudějovicku, s finanční podporou města České Budějovice, realizovala Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (JAIP) o.p.s. Během realizace projektu jsme prezentovali vybrané úspěchy pěti týmů českobudějovických vědců. Záměrem bylo ukázat nejen dlouhou a náročnou cestu výzkumníků a vědců od registrace patentu k jeho umístění na trh, ale též upozornit na skutečnost, že výsledky vědecké a výzkumné činnosti se objevují v našem každodenním životě. Nové technologie, patenty či užitné vzory jsou aplikovány do praxe. A aniž si to uvědomujeme - ulehčují nám každodenní život. Dnes se zaměříme na výzkum v oblasti parazitologie. Petra Vachová Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání Co platí na klíšťata? Železo Petra Vachová Klíšťová encefalitida a lymeská borrelióza jsou závažná onemocnění centrální nervové soustavy, na člověka přenášená infikovanými klíšťaty. A protože se klíště živí výhradně krví svého nositele, zabývali se vědci z Parazitologického ústavu Akademie věd v Českých Budějovicích otázkou, co dělají tito paraziti se železem obsaženým v krvi, které je sice pro každý organismus nezbytné, nicméně v nadbytečném množství zabíjí. Výzkumu klíšťat jsme se věnovali již dlouhá léta. Na základě skutečnosti, že klíšťata dokáží sáním krve svého hostitele až stonásobně zvýšit svou hmotnost, a musí tak zpracovat v poměru ke své velikosti abnormálně velké množství krve, začali jsme se mj. zabývat otázkou, co vlastně dělají se železem, které je v krvi obsaženo a v tak vysokém množství by pro jejich organismus mělo být smrtelné, uvedl Petr Kopáček z Parazitologického ústavu Akademie věd v Českých Budějovicích. Klíště ukládá nadbytečné železo v nitrobuněčné bílkovině feritin 1, díky které jsou sající dospělé samice klíštěte (samci krev nesají), schopné i navzdory nadbytečné hladině železa přežít. V trávicím traktu klíštěte jsme objevili dosud neznámou bílkovinu a nazvali jsme ji feritin 2. Tento feritin 2 plní v organismu klíštěte funkci jakési popelnice, do níž se nadbytečné množství pro organismus toxického železa ukládá a odtud se pak přenáší do bílkoviny feritin 1. Genetickou technikou se nám podařilo funkci feritinu 2 zablokovat, objasnil Petr Kopáček. Po tomto zásahu přestane feritin 2 plnit svou funkci popelnice na železo. Klíšťata tak ztrácejí velmi důležitou schopnost sání, reprodukční schopnost dramaticky klesne, je narušen jejich celkový vývoj, klíště chřadne, až uhyne. V podstatě se otráví pozřeným železem. Nadbytek železa tedy klíště zabíjí a to se stalo základem vyvíjené vakcíny. Nemoci přenášené klíšťaty nejsou problémem jen pro lidský organismus, ale také pro zvířata. Mezi problémové skupiny patří například hospodářská zvířata, u kterých dochází po napadení infikovanými klíšťaty k výraznému snižování hmotnosti, klesá jejich vitalita, dojivost, apod. Princip blokování železa je proto aktuálně využíván při vývoji veterinární vakcíny určené pro dobytek. 4

5 Nová možnost získání kvalifikace pro dospělé Řada středních škol se pouští do boje s nastupujícím úbytkem žáků větším zaměřením na vzdělávání dospělých. Pětadvaceti školám Jihočeského kraje v tom pomáhá projekt známý jako UNIV2 KRAJE. Třiapůlletý projekt (www.nuov.cz/univ), do kterého školy vstoupily loni v srpnu, pomáhá řešit problém úbytku žáků nasměrováním části materiálních i personálních kapacit škol do celoživotního vzdělávání. To může zároveň řešit potřeby trhu práce v krajích vytvářením vzdělávacích programů. Touto cestou může klient postupně dosáhnout i na výuční list. Dospělé zatím vzdělávají zejména soukromé agentury, které jsou dnes oproti školám úspěšnější v balíčcích výběrových řízení na vzdělávací poptávku (např. ze strany úřadů práce). Na samotné vzdělávání si přitom paradoxně často najímají prostory i odborníky právě ze škol. Samotné školy jsou ale obrovskou základnou vzdělanosti všude, tedy i v oblasti dalšího vzdělávání, říká hlavní manažerka projektu Jana Bydžovská z Národního ústavu odborného vzdělávání v Praze. Podporu projektu deklarují krajské úřady v celé ČR. Podle slov ředitele Oblastní hospodářské komory Tábor Zdeňka Švarce má podporu i ze strany Jihočeské hospodářské komory. Princip proměny škol v centra celoživotního vzdělávání dospělých už podle zkušeností ředitelů škol přijala i většina úřadů práce. V celé ČR se do projektu zapojilo 325 škol. Každá má vytvořit během tří let tři vzdělávací programy celoživotního učení. V Jihočeském kraji v první vlně připravují programy, které budou klienty vzdělávat např. v oblastech počítačových, strojírenských, truhlářských, rybářských, lesnických, zahradnických či kuchařských oborů a finančních služeb, automobilové diagnostiky či jazykové vybavenosti. Kantoři se zároveň školí v projektování, lektorování dospělých, v marketingu atd. Programy pro 1. vlnu projektu jsou již připraveny pro pilotní ověření s klienty. V roce 2011 začnou školy připravovat programy do druhé vlny. V Jihočeském kraji jsme již založili sdružení pod názvem Regionální rada profesní přípravy, do něhož na začátku prosince 2010 vstoupilo všech 25 škol v projektu, podotýká krajská metodička projektu UNIV2 KRA- JE Hana Čiháková. Ukazuje se, že zejména při sáhnutí si na větší zakázky je lepší, když jsou školy sdruženy v podobné organizaci, avizuje Bydžovská. Bližší informace poskytnou PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu, tel: ; Ing. Jarmila Halouzková, manažer pro PR a propagační kampaň projektu, tel: , nebo Ing. Hana Čiháková, Ph.D. - krajský metodik projektu, jižní Čechy tel

6 Zaměstnanci v dopravě si zvýší kvalifikaci Projekt vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory v oboru doprava reaguje na současnou situaci, kdy stále přetrvává hospodářská krize a jedním z opatření proti této situaci je zajistit prohloubení odborné kvalifikace pracovníků v oblasti dopravy infrastruktury. Z praktických zkušeností získaných od manažera sdružení Doprava, které funguje při Jihočeské hospodářské komoře je zřejmé, že ve firemním vzdělávání chybí v řadě případů systematický přístup, vzdělávací aktivity jsou organizovány nahodile a realizují se pouze aktivity, které jsou nezbytné na platnou legislativu. Tento projekt, který se bude realizovat v průběhu tří let, zavádí a přináší díky zapo- Impuls motivace ke studiu na technických školách Od března tohoto roku začíná Jihočeská hospodářská komora realizovat projekt s názvem Impuls pro kariéru, který byl podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je zatraktivnění technických oborů a motivace žáků ke studiu na technických školách. Projekt je tedy zaměřen především na žáky základních škol a na výchovné poradce a pedagogické pracovníky, kteří radí žákům při volbě jejich další kariérní dráhy. Nejen v Jihočeském kraji ale v celé Evropské unii výrazně roste zájem o odborníky v technických povoláních. V mnoha případech se jejich nedostatek stává brzdnou silou rozvoje nejen hospodářství, ale i celého regionu. Aktivity projektu Impuls pro kariéru jsou nastaveny tak, abychom se pokusili zvrátit tento nežádoucí trend. Našim cílem při realizaci projektu bude, aby žáci ale i výchovní poradci byli komplexně informováni a měli představu o technických profesích. Chceme jim ukázat, že se nejedná o málo jeným členským firmám komplexní systém vzdělávání svých zaměstnanců, využitelné zejména v oblasti odborného vzdělávání zaměřeného na zvýšení, prohloubení a rozšíření odborné kvalifikace důležité pro udržitelnost zaměstnání a adaptabilitu, sdělila k realizaci projektu Růžena Štemberková z Jihočeské hospodářské komory. Dalším přínosem je podle jejích slov zkvalitnění nabízených činností a flexibilnější a efektivnější řízení firem působících v oblasti dopravy a dopravních systémů ve všech jejich úrovních. lukrativní práci, jak se smýšlí o technických oborech dnes, ale naopak poukázat na to, že technické obory mají obrovskou perspektivu, uvedla Helena Halabicová z oddělení podpory podnikání a rozvoje lidských zdrojů Jihočeské hospodářské komory. Celý projekt bude trvat 16 měsíců a dotace z EU ve výši zhruba 4 milióny korun bude vynaložena například na informační kampaň, jejímž cílem je prostřednictvím webového portálu, letáků a plakátů motivovat žáky ke studiu na technicky zaměřených školách a ukázat jim jejich šance na uplatnění na pracovním trhu. Vznikne také brožura s informacemi o technicky zaměřených středních školách a učilištích v Jihočeském kraji. Ta má žákům přiblížit, co je obsahem daného oboru, co je třeba vystudovat a kde by mohl následně pracovat. Brožura bude Projekt je připraven pro cílovou skupinu zaměstnanců na pozicích technické (servisní technici a diagnostici), výkonné (řidiči kamionové přepravy, autobusů, trolejbusů) a manažerské (střední a top managament). Na přelomu měsíců březen a duben začneme se samotnou realizací jednotlivých typů školení, které v současné době domlouváme, obzvláště těch, které budou organizovány na dohodu a na většinu dalších priorit vč. školení v současné době vypisujeme a vyhodnocujeme výběrová řízení, doplnila Růžena Štemberková. dále obsahovat informace o firmách nabízejících technicky kvalifikovaným absolventům pracovní pozice. Dalšími aktivitami v rámci projektu je organizace exkurzí a diskusí s žáky, pedagogy a výchovnými poradci do podniků, kde se technické obory uplatňují a v neposlední řadě setkávání pedagogů, personalistů, zaměstnavatelů, zástupců škol a státních organizací s cílem zajistit informovanost a provázanost mezi těmito subjekty při popularizaci technických oborů. Všechny tyto aktivity budou v kompetenci odborného pracovníka nově zřízeného centra I-Point, které také vznikne v rámci projektu a bude úzce spolupracovat s jednotlivými oblastními kancelářemi Jihočeské hospodářské komory, dodala na závěr Helena Halabicová. MK ekonomika s.r.o. Nabízíme zpracování účetnictví pro fyzické i právnické osoby, a to i jednorázově za uplynulý kalendářní rok a následné sestavení přiznání k dani z příjmů. Zohledníme všechny možnosti daňové optimalizace a přiznání podáme za Vás. Bonus zdarma přehledy pro ZP a OSSZ / elektronickou verzi závěrky pro obchodní rejstřík. Zaplatíte optimální daně a vyhnete se frontám na finančním úřadě. Odklad pro podání daňového přiznání a platby daně zabezpečujeme bez příplatku. Odborná garance: Bc. Ing. Magdaléna Králová, daňový poradce č. 3627, účetní expert č Kontakt: tel.: , adresa: Radniční 1, České Budějovice 6

7 CzechInvest nabízí nové možnosti rozvoje Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest představuje nové služby, které mohou podnikatelé využívat nad rámec programů OPPI. První z nich je program CzechAccelerator, který umožňuje vybraným českým firmám vyjet na tři měsíce do centra celosvětového technologického rozvoje v kalifornském Silicon Valley - Plug and Play Tech Center. Od roku 2006 pomohlo Plug and Play Tech Center získat začínajícím podnikatelům přes půl miliardy dolarů a nové kontakty na společnosti světové úrovně. Program je vhodný zejména pro firmy s konkurenceschopnými produkty a zájmem prorazit na severoamerický trh. Na základě své osobní zkušenosti z pobytu v Silicon Valley mohu potvrdit, že účast v programu může být pro české firmy velikým přínosem. O tom svědčí i pozitivní reference od prvních účastníků, upozorňuje Ing. Robert Bártů, ředitel jihočeské pobočky CzechInvestu. Více informací o programu naleznete na nebo v kterékoli regionální kanceláři agentury CzechInvest. Dalším relativně novým projektem je program Gesher/Most, který zajišťuje mezinárodní spolupráci mezi Českou republikou a státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji. Program paralelně financuje Česká republika spolu s Izraelem. České podniky mohou v rámci programu získat až 12 milionů korun na realizaci společných česko-izraelských projektů. Program GESHER/MOST je unikátním projektem česko-izraelské spolupráce, jehož cílem je propojit nápady a potenciál českých podniků spolu se zkušenostmi a velmi silnou tradicí podpory výzkumu a vývoje v Izraeli. Zatímco v České republice je tento projekt opravdu unikátní, Izrael takto spolupracuje s více než desítkou zemí například s Kanadou, Singapurem, HongKongem nebo Irskem, vysvětluje generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek. Více informací o programu naleznete na czechinvest.org/1program-geshermost nebo v kterékoli regionální kanceláři agentury CzechInvest. Poslední krátké představení se týká projektu CzechLink, který je určen pro české podniky, které hledají strategického nebo investičního partnera. Projekt podporuje akvizice stávajících společností a vznik Joint Venture partnerství. Pokud se firma do projektu zapojí, CzechInvest vypracuje její vstupní finanční analýzu (tzv. prospekt) a pomůže jí s vyhledáním vhodného strategického partnera. Očekáváme, že zájem o akvizice či fúze budou mít především firmy z Německa, Francie, Japonska, Číny, Ameriky, Velké Británie či Indie. Naší snahou bude, abychom propojovali subjekty působící v našich prioritních sektorech, například v oblasti leteckého průmyslu, elektrotechniky a elektroniky, sdílených služeb, IT technologií a vývoje softwaru, automobilového průmyslu, strojírenství nebo třeba nanotechnologií, dodává vedoucí oddělení rozvoje dodavatelů CzechInvestu Vít Švajcr. Bližší informace o projektu naleznete na nebo v kterékoli regionální kanceláři agentury CzechInvest. Všechny nabízené služby poskytuje agentura CzechInvest zdarma. Ing. Robert Bártů Program CzechAccelerator umožňuje vybraným českým firmám vyjet do centra celosvětového technologického rozvoje 7

8 Akce JHK České Budějovice Internetový marketing Typologie II. Typologie II. Time+stress management Nakládání s odpady - zákon o odpadech Český Krumlov Odborná exkurze: Jaderná elektrárna Temelín Exkurze BMW Písek Zákoník práce MS Office Outlook Time management Shromáždění členů Prachatice Závěrka, vyplňování daňových přiznání Volný pohyb zboží a služeb v Rakousku a Německu Tábor Závěrka 2010 Efektivní a profesionální komunikace Prodejní dovednosti Jednání Rady oblasti Tábor Vedení lidí a emoční inteligence Zahraniční obchod se zbožím a službami (2011) Zasedání členů Sociální pojištění zaměstnanců a OSVČ 2011 v příkladech Průřez zákonem o DPH se zaměřením na tuzemsko Třeboň Setkání podnikatelů se starostou města Třeboně Bezpečnost práce Milevsko Personalistika úvod Účetní závěrka, vyplňování daňových přiznání Daňový řád Strakonice Bezpečnost práce na staveništi Závěrka, vyplňování daňových přiznání Daňový řád BOZP a požární ochrana prakticky Pracovní právo v roce 2011 Noví členové JHK České Budějovice ČSOB a.s. pobočka ČB Everesta, s.r.o. Havlíček Luboš Agentura Odysea Jaroslav Lhotský, půjčovna raftů a kánoí PIRÁT Josef Vávra s.r.o. Tomáš Kala Cesta SEZAAR spol. s r.o. Tomáš Gottwal Písek Pavel Zabranský Třeboň Ing. Tomáš Otepka Jindřichův Hradec Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Tábor Banes spol. s r.o. ATLAS REALITY s.r.o. Brož-cz spol. s r.o. Podrobné informace o výše uvedených akcích jsou k dispozici na internetových stránkách. Zpravodaj Jihočeské hospodářské komory Uzávěrka tohoto čísla byla v pátek 25. února Vydavatel: Jihočeská hospodářská komora Redakce: Bohdana Mrkáčková, tel.: Grafické zpracování: FP Print, s.r.o., České Budějovice Tisk: Hořická ofsetová tiskárna s.r.o. Tisk povolen MK ČR E

Předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák: V krizi základní pravidla byznysu nefungují. Přežijí ti schopnější.

Předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák: V krizi základní pravidla byznysu nefungují. Přežijí ti schopnější. ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 9 2/2009 Předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák: V krizi základní pravidla byznysu nefungují. Přežijí ti schopnější. Jaké jsou

Více

Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy

Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy projektů. Díky tomu se na jihu Čech každoročně koná řada akcí jak pro širokou veřejnost, tak

Více

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podpořil prohloubení hospodářských

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podpořil prohloubení hospodářských ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 12 Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podpořil prohloubení hospodářských vztahů s Tatarstánem Delegace Tatarstánu v čele s prezidentem Minnichanovem měla

Více

Jihočeští podnikatelé diskutovali s guvernérem České národní banky o vývoji české i světové ekonomiky

Jihočeští podnikatelé diskutovali s guvernérem České národní banky o vývoji české i světové ekonomiky ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 13 Jihočeští podnikatelé diskutovali s guvernérem České národní banky o vývoji české i světové ekonomiky Guvernér ČNB Miroslav Singer v rámci své přednášky

Více

i rodiče dětí. Z průzkumů trhu jednoznačně vyplývá, že nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na potřeby firem, zatraktivnit technické

i rodiče dětí. Z průzkumů trhu jednoznačně vyplývá, že nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na potřeby firem, zatraktivnit technické ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 11 Kampaň Impuls pro kariéru podporuje technické vzdělávání Jihočeská hospodářská komora pomáhá řešit nedostatek technických specialistů na pracovním trhu.

Více

Jihočeského kraje zahájilo činnost

Jihočeského kraje zahájilo činnost ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Sdružení Hospodářští junioři Jihočeského kraje zahájilo činnost Zástupci sdružení Hospodářští junioři s podepsanými dohodami o spolupráci. V pátek 5. února

Více

Zástupci JHK převzali v Bruselu ocenění Single Market Award 2010. JHK hraje ligu mistrů na poli projektů

Zástupci JHK převzali v Bruselu ocenění Single Market Award 2010. JHK hraje ligu mistrů na poli projektů Hospodářská komora Horního Rakouska, řemeslná komora Dolní Bavorsko/Oberfalz a Jihočeská hospodářská komora se staly vítězi soutěže o Cenu jednotného trhu Single Market Award 2010 za společný projekt Grenzoffensive.

Více

Jihočeské letiště má za sebou úspěšnou první etapu svého rozvoje

Jihočeské letiště má za sebou úspěšnou první etapu svého rozvoje Představit výsledky první etapy rekonstrukce, připravované rozvojové záměry i příležitosti, které se otevírají pro jihočeské podnikatele. Takové byly hlavní cíle jednání u kulatého stolu, kterého se v

Více

Spotřebitelské spory? Už žádné zdlouhavé soudy! Od začátku dubna letošního

Spotřebitelské spory? Už žádné zdlouhavé soudy! Od začátku dubna letošního ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY Ročník 8 ZPRAVODAJ JHK www.jhk.cz H Komora chce řešit úbytek řemeslníků ospodářská komora (HK) České republiky chce čelit úbytku zručných řemeslníků, který se v poslední

Více

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

Společensky odpovědné firmy považují zaměstnanci i zákazníci za důvěryhodnější a úspěšnější

Společensky odpovědné firmy považují zaměstnanci i zákazníci za důvěryhodnější a úspěšnější ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 13 Společensky odpovědné firmy považují zaměstnanci i zákazníci za důvěryhodnější a úspěšnější Společný projekt Deníku, Hospodářské komory ČR a Agrární komory

Více

ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách

ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 14 Technické školství získává více studentů, pomoci mají i stavebnice ve školkách Střední školy a učiliště na jihu Čech mají, pokud se poklesu počtu studentů

Více

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 SPEKTRUM 01 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Setkávání se zahraničními partnery na domácí půdě Šetření s ČNB: optimismus do Nového roku Úvodní slovo...03 Technické vzdělávání Noví technici?

Více

Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory Ing. Miroslavem Dvořákem

Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory Ing. Miroslavem Dvořákem ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 13 Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory Ing. Miroslavem Dvořákem Snažíme se přitáhnout mladé lidi k technickému vzdělání Pane předsedo,

Více

ZPRAVODAJ. Cítím odpovědnost za rozvoj firem JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory 6/2013

ZPRAVODAJ. Cítím odpovědnost za rozvoj firem JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory 6/2013 Pane předsedo, jaký byl pro JHK rok 2013? Náročný, ale úspěšný. Zaznamenali jsme nárůst zájmu o semináře, akce a další služby. V oblasti podnikatelského poradenství z plánovaných 250 na téměř 475 akcí

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

ZPRAVODAJ. Burzu pracovních příležitostí si chválili nezaměstnaní i firmy JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Dobrodružství s technikou. www.jhk.

ZPRAVODAJ. Burzu pracovních příležitostí si chválili nezaměstnaní i firmy JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Dobrodružství s technikou. www.jhk. ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 14 Burzu pracovních příležitostí si chválili nezaměstnaní i firmy Marek Nekola z Týna nad Vltavou dokončil studium na vysoké škole, práci však nenašel a ocitl

Více

Kooperační setkání podnikatelů v cestovním ruchu. Čeští a rakouští podnikatelé jednali o rozvoji cestovního ruchu

Kooperační setkání podnikatelů v cestovním ruchu. Čeští a rakouští podnikatelé jednali o rozvoji cestovního ruchu Na programu byla pro podnikatele připravena celá řada zajímavých prezentací zaměřených na cestovní ruch. Své služby představily například Asociace hoteliérů a restauratérů České republiky a Rakouská národní

Více

Jihočeská hospodářská komora má na svém kontě další úspěšně realizovaný projekt. Impulsy pro kariéru mladých lidí jsme hledali ve firmách

Jihočeská hospodářská komora má na svém kontě další úspěšně realizovaný projekt. Impulsy pro kariéru mladých lidí jsme hledali ve firmách ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 11 Jihočeská hospodářská komora má na svém kontě další úspěšně realizovaný projekt Impulsy pro kariéru mladých lidí jsme hledali ve firmách Dva a půl tisíce

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Přístup radnice k řešení zaměstnanosti

Přístup radnice k řešení zaměstnanosti Přístup radnice k řešení zaměstnanosti Projekty YoungPool II Vsetín a Call Center Region Vsetín, duben 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Ing. Tomáš Pifka; Ing. Vlastimil Fiala,

Více

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Potřebujeme stabilní

Více

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji říjen 2014 Název programu: Název projektu: Evropská územní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce

Více

Krajský úřad získal Národní cenu kvality

Krajský úřad získal Národní cenu kvality JIHOMORAVSKÝ List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji PROSINEC 2009 Krajský úřad získal Národní cenu kvality Ocenění pro krajský úřad převzali hejtman Michal Hašek a ředitel úřadu

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Další jihočeské firmy se pyšní cenou Cross Border Award

Další jihočeské firmy se pyšní cenou Cross Border Award ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 13 Poslanci a podnikatelé usilují o rozvoj kraje Navzdory tomu, že je dálnice pro další rozvoj Jihočeského kraje klíčová, blokují její dostavbu bohužel mnohdy

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Budeme mít třetí největší univerzitu v ČR? čtěte str. 8. ročník 11. březen 2011

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Budeme mít třetí největší univerzitu v ČR? čtěte str. 8. ročník 11. březen 2011 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální březen 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 1 Kraj má jako první v ČR pakt zaměstnanosti str. 9 Z obsahu: Moravskoslezský

Více

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější S nedostatkem absolventů technických škol se potýká pracovní trh celé Evropy, Česko

Více

Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslavem Dvořákem Jsme partnerem jihočeských podnikatelů

Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslavem Dvořákem Jsme partnerem jihočeských podnikatelů ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 14 Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslavem Dvořákem Jsme partnerem jihočeských podnikatelů V čele představenstva Jihočeské

Více