Řízení obchodu Ří Ř ze z n e í za z hra r ničn č ího obch c odu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení obchodu Ří Ř ze z n e í za z hra r ničn č ího obch c odu"

Transkript

1 Řízení obchodu Řízení zahraničního obchodu

2 Předpoklady dobývání světových teritorií Hyperkonkurence jsme minimálně desátí, kteří nabízejí obdobný produkt, konkurence nás chce zlikvidovat cenou, kvalitou, obchodními podmínkami, rychlostí dodávky, přeplacením manažerů a zprostředkovatelů, průmyslovou špionáží.jedná se o přežití platí zákony silnějšího a rychlejšího Obchodní dobývání trhy neotevíráme, trhy dobýváme vítězí ten, kdo zvolí lepší strategii války Konkurenční výhoda vychází z marketingového poznání a marketingového pojetí trhu ( znalost potřeb, přání ) Trpělivost asijské země nedočkavost, netrpělivost nezvratné ukončení vztahu Pokora porozumění a respektování místních zvyklostí Personální a finanční zázemí časová a finanční náročnost

3 Mezinárodní segmentace Kdo jsou, co chtějí a kde jsou. Geografická podle národních hranic jednotlivých zemí (ČR, Maďarsko, Německo - Podle regionů ( EU, Střední východ, Afrika, Jižní Amerika), popř. podnebí - Podle klíčových globálních teritorií EU, USA, Indie, Čína, Japonsko, Rusko Demografická - Národnost zvyklosti dané národními tradicemi - Segmentace na základě jazyka v EU se hovoří více než dvaceti dialekty, V Indii oficiálně 2 jazyky ale desítky naprosto rozličných dialektů výhodou je možnost komunikačních kampaní v určitém jazyce

4 Řízení obchodního plánu Obchodní plán je zásadním dokumentem pro obchodní oddělení. Podle teritoria teritorium Afrika celkem, rozpracované podle jednotlivých zemí ( Jihoafrická republika, Uganda, Egypt ) Podle výrobkových skupin textil, kámen, lokomotivy Podle zákaznických segmentů architekti, výrobci, zpracovatelé Ukazatele obchodního plánu : Obraty tržby, obchodní rozpětí, náklady, zisky údaj v jednotné měně Kč, EUR, dolar Měrné jednotky - Množství kg, m2, ks Pravidelné setkání obchodníků, vyhodnocení průběhů prodeje, očekávky

5 Průběh sestavení obchodního plánu - Údaje vycházejí z minulých období porovnání trendů v jednotlivých dem. Místech a produktech, sezónní trendy. Podmínkou je, že jsme již v tomto teritoriu dlouhodobě obchodovali nevychází z budoucích potřeb z. - Průzkum trhu z hlediska konkurenčního a vzdáleného prostředí prodej konkurence a její trendy, nákupní chování odběratelů, cenová politika dodavatelů, hrozba substitučních výrobků, kapacita cizích trhů, sociologické, technologické, politické, ekologické, ekonomické faktory - Profesní intuice, zkušenosti a odhad trhu doplňkový způsob odhadu obchodních výkonů pouze zkušený pracovník obchodu, zahraniční zástupci v našich službách -

6 Forma, schvalování obchodního plánu Přehlednost, nejlépe na 1 listě. Sloupce očekávka (plán), realita podle jednotlivých měsíců Kumulativní vyhodnocení ( čtvrtletí, pololetí ) Důvod monitorování rozdílu, vyhodnocování, závěry, opatření. Zodpovědnost obchodní ředitel, ředitel produktové skupiny, jednotliví manageři prodeje Motivace odměny z překročení

7 Administrace obchodních případů - Přehledný systém od objednávky přes výrobu po dodání možná pružná reakce na změnu termínu, včasné předcházení případným problémům, úspěšné směřování zakázky tak, aby ji zákazník obdržel včas, nepoškozenou, s odpovídajícími dodacími a platebními podmínkami. Front Office pracovníci v terénu Vzájemná informovanost Back Office administrace doma

8 Dodací podmínky V zahraničním obchodě dle platných mezinárodních smluv a dodacích podmínek Dodací podmínka určuje především : - způsob, místo a předání zboží kupujícím - Způsob, místo a okamžik přechodu výloh a rizik z prodávajícího na kupujícího - Další povinnosti stran při zajišťování dopravy, nakládky a vykládky zboží, průvodních dokladů, kontroly, pojištění, celního odbavení - Platí mezinárodní výkladová pravidla INCOTERMS (Internation Commercial Terms) - Nemají povahu právní formy, pokud se na ně neodvolává smlouva mezi oběma smluvními stranami. Neřeší otázku přechodu vlastnictví zboží, ale pouze otázku přechodu nákladů a rizik

9 Incoterms Obsahuje celkem 13 doložek Člení se do 4 skupin, podle počátečních písmen: E Ex EXW-jakýkoliv druh dopravy F Free FCA,FAS námořní, FOB námořní C COst,Carriage CRF námořní, CIF námořní, CPT jakýkoliv druh dopravy, CIP námořní D Delivered DAF silniční, železniční doprava, DES námořní, DEQ námořní, DDU,DDP

10 Řízení pohledávek při vývozech Řízení obchodních pohledávek obchodníky! Do určitého období, pak finančníci či právníci Zajišťování zahraničních obchodních pohledávek nejbezpečnější forma zajištění kreditů. Při prvním obchodě platba předem. Riziko z obchodního úvěru ( délky splatnosti) poskytnutí kreditu s plně definovanou splatností Bankovní záruka dlužník ( zákazník) uzavírá s bankou smlouvu, ve které je určen obsah záruční listiny, maximální částka ručení bankou, měna, podmínky vyplacení záruky, platnost záruky

11 Bankovní záruky Podle vztahu k zajišťovanému závazku: Záruka akcesorická, abstraktní Podle regionálních požadavků tzv. nepřímé záruky: kryté nepřímé záruky, nekryté nepřímé záruky, Podle druhu zajišťovacího závazku Platební záruky, neplatební záruky, pojištění zahraničních kreditů ( v ČR Komerční úvěrová pojišťovna Egap) - Pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti komerčním rizikům, proti teritoriálním rizikům

12 Bankovní záruky Dokumentární akreditiv Letter of Credit L/C závazek banky poskytnout prodávajícímu plnění stanovené v tzv. akreditivu, pokud prodávající ( beneficient) předloží včas požadované dokumenty a splní veškeré akreditivní podmínky. Akreditiv odvolatelný, neodvolatelný, avizovaný nepotvrzený, avizovaný potvrzený. Všeobecná pravidla: -Akreditiv je nezávislý na kontraktu, z ktrého vzešel - zúčastněné strany se zabývají dokumenty nikoli zbožím -Je technicky velmi propracovaný bankovní instrument

13 Bankovní záruky Dokumentární inkaso podmínka výhodnější pro kupujícího ( dovozce). Když odmítne převzít dokumenty, neproběhne platba. Dovozce nemá možnost disponovat zbožím, dokud platba neproběhne. -Dokumenty proti placení - Dokumenty proti akceptaci směnky Směnky směnka cizí Bill of exchange bezpodmínečný písemný příkaz výstavce směnky adresovaný jiné osobě. Směnka vlastní. Směnečný aval za směnečného dlužníka se zaručuje třetí osoba. Šeky cenné papíry plníci funkci platební Výhrada vlastnictví kupující nabývá orávo na zboží jeho zaplacením nikoli převzetím Částečná předplatba

14 Řízení obchodních vztahů se zahraničními zákazníky Přímá obchodní komunikace mezi obchodním manažerem, obchodníky popř. jejich zákazníky. - Evidence o současných, potenciálních a utopistických zákaznících, záznamy ze služebních cest, přehled návštěv u zákazníka, záznamy z jednání

15 Czechtrade Jsme vládní agentura s unikátními informacemi o světových trzích a širokou sítí zahraničních a regionálních kanceláří. Nabízíme individuální řešení pro Váš úspěšný export. Využijte naše jméno a zkušenosti pro svou prezentaci. Denně aktualizované údaje o nejnovějších exportních příležitostech. Individuální výběry lze provádět dle filtrů u jednotlivých databází, zpravidla dle teritoria, komodity, data zveřejnění, názvu a p. Konkrétně se jedná o on-line databáze: Zahraniční investiční příležitosti(na portálu BusinessInfo.cz) Zahraničních poptávek Zahraničních nabídek Zahraničních projektů a tendrů Zahraničních udělených zakázek Zahraničních novinek Zahraničních zástupců

16 Czechinvest Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. informace o možnostech podpory pro malé a střední podnikatele implementace dotačních programů financovaných EU a státem formální poradenství k projektům správa databáze podnikatelských nemovitostí podpora subdodavatelů správa databáze českých dodavatelských firem pomoc při realizaci investičních projektů zprostředkování státní investiční podpory AfterCare služby pro zahraniční investory, kteří již působí v České republice, podpora při reinvesticích Agentura CzechInvest založila na začátku roku 2004 síť třinácti regionálních kanceláří ve všech krajských městech.

ÿõzenõ EXPORTNÕCH RIZIK MAL A STÿEDNÕ FIRMY Karel HavlÌËek Pavla B eëkov a kol.

ÿõzenõ EXPORTNÕCH RIZIK MAL A STÿEDNÕ FIRMY Karel HavlÌËek Pavla B eëkov a kol. ÿõzenõ EXPORTNÕCH RIZIK MAL A STÿEDNÕ FIRMY Karel HavlÌËek Pavla B eëkov a kol. ÿõzenõ EXPORTNÕCH RIZIK MAL A STÿEDNÕ FIRMY Karel Havlíček, Pavla Břečková a kol. Vydala Vysoká škola finanční a správní,

Více

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ PREZENTACE FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ 1 Úvod do předmětu Specializační modul: management obchodu a obchodních činností obchod univerzální činnost t v tržní ekonomice předpoklad předmětem

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie. Alternativní formy financování podniku. Martina Kurková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie. Alternativní formy financování podniku. Martina Kurková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Alternativní formy financování podniku Martina Kurková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM Vysoká škola ekonomie a managementu info@vsem.cz / www.vsem.cz NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE/TITLE OF THESIS Podpora exportu v České republice v kontextu společnosti ABC / Support

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ SILNIČNÍCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Vysoká škola technická a

Více

Semestrální práce. Management obchodu s oděvy. Téma: Zahraniční obchod. Vypracoval: Miriama Remetová. Natálie Zipserová. Školní rok: 2014/2015

Semestrální práce. Management obchodu s oděvy. Téma: Zahraniční obchod. Vypracoval: Miriama Remetová. Natálie Zipserová. Školní rok: 2014/2015 Semestrální práce Management obchodu s oděvy Téma: Zahraniční obchod Vypracoval: Miriama Remetová Natálie Zipserová Školní rok: 2014/2015 Ročník: 3 Obsah 1 Úvod... 3 2 Vývoz a dovoz zboží a služeb... 4

Více

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

Základní východiska. Ing. Jan Procházka předseda představenstva a generální ředitel. Exportní strategie a role EGAP

Základní východiska. Ing. Jan Procházka předseda představenstva a generální ředitel. Exportní strategie a role EGAP Obchodní strategie 1. Základní východiska Obchodní strategie EGAP vychází z Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020, která vymezuje strategický rámec proexportní politiky do roku 2020

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Faktoring a forfaiting pro malé a střední podnikatele. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Faktoring a forfaiting pro malé a střední podnikatele. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Faktoring a forfaiting pro malé a střední podnikatele Diplomová práce Bc. Petra Radová, DiS. Duben 2012 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Zahraniční obchod ČR. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Zahraniční obchod ČR. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Zahraniční obchod ČR Bakalářská práce Tereza Vostárková Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Zahraniční obchod ČR Obchodování

Více

Analýza rizik a výhod platebních instrumentů L/C, CAD a jiných platebních instrumentů v mezinárodním. Vojtěch Lekavý

Analýza rizik a výhod platebních instrumentů L/C, CAD a jiných platebních instrumentů v mezinárodním. Vojtěch Lekavý Analýza rizik a výhod platebních instrumentů L/C, CAD a jiných platebních instrumentů v mezinárodním obchodě Vojtěch Lekavý Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce se zabývá

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU

MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU Obsah Přehled základních použitých termínů...3 1 Úvod - Proč projekty dodávané a financované z České republiky....4 2 Financování projektů z České republiky - komfortní

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 MARKÉTA CAUDROVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 MARKÉTA CAUDROVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 MARKÉTA CAUDROVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu Realizace

Více

Služby CzechTrade pro exportéry

Služby CzechTrade pro exportéry Služby CzechTrade pro exportéry Ing. Milan Ráž Ředitel sekce služeb pro exportéry milan.raz@czechtrade.cz 29. 4. 2015, Plzeň www.czechtrade.cz Služby CzechTrade Znalosti, zkušenosti a kontakty ve 48 zemích,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU VYUŽITÍM

Více

Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu

Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu Bakalářská práce Autorka: Alyona Kolchina Ekonomika a

Více

Nové formy podpory exportu v ČR

Nové formy podpory exportu v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Nové formy podpory exportu v ČR Bakalářská práce Autor: Adéla Popelková bankovní management Vedoucí práce: Ing. Petr Soukup, CSc.

Více

Export do Ruské Federace. manuál pro exportéry Zastupitelský úřad ČR v Moskvě 2012. Jan Krs Jiří Pytlíček

Export do Ruské Federace. manuál pro exportéry Zastupitelský úřad ČR v Moskvě 2012. Jan Krs Jiří Pytlíček Export do Ruské Federace manuál pro exportéry Zastupitelský úřad ČR v Moskvě 2012 Jan Krs Jiří Pytlíček Vážení kolegové, budoucnost podnikání s ruskými subjekty je v exportu. Hospodářský prostor čítající

Více

Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem

Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem uzavřená mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FINANČNÍ SYSTÉMY. učební text. Martin Mynář

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FINANČNÍ SYSTÉMY. učební text. Martin Mynář Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FINANČNÍ SYSTÉMY učební text Martin Mynář Ostrava 2012 Recenze: Ing. Tomáš Závodný RNDr. Miroslav Liška, CSc. Název: Finanční systémy Autor: Ing. Martin

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

Srovnání produktů platebního styku Komerční banky, a. s. a České spořitelny, a. s. v porovnání s mateřskými bankami

Srovnání produktů platebního styku Komerční banky, a. s. a České spořitelny, a. s. v porovnání s mateřskými bankami JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání produktů

Více

Sestavení finančního plánu obchodní společnosti za účelem získání úvěru od ČMZRB, a.s. Bc. Tomáš Drobilič

Sestavení finančního plánu obchodní společnosti za účelem získání úvěru od ČMZRB, a.s. Bc. Tomáš Drobilič Sestavení finančního plánu obchodní společnosti za účelem získání úvěru od ČMZRB, a.s. Bc. Tomáš Drobilič Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je sestavení finančního plánu obchodní

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Financování podniku s vyuţitím kontokorentního úvěru ČSOB Veronika Sabóová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Financování podniku s vyuţitím kontokorentního úvěru ČSOB Veronika Sabóová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Financování podniku s vyuţitím kontokorentního úvěru ČSOB Veronika Sabóová Bakalářská práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracovala

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Management ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Bakalářská práce. Vedoucí bakalářské práce:

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Management ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Bakalářská práce. Vedoucí bakalářské práce: MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav Šiška Autor: Olga Edlerová Brno, květen 2006 Jméno

Více

OBSAH. Příloha č. 3 Popis projektu

OBSAH. Příloha č. 3 Popis projektu Příloha č. 3 Popis projektu OBSAH Úvod...2 1. Použité pojmy...2 2. Cíle projektu...5 2.1. Předpokládané přínosy CzechEkoSystem...6 2.2. Soulad projektu v rámci OPPI...6 3. Popis projektu...6 4. Subjekty

Více

Č.j. VP/S 69a/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000

Č.j. VP/S 69a/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Č.j. VP/S 69a/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20. 11. 2000 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 15. 11.

Více

OBSAH KONSOLIDOVANÉ VÝROČNÍ ZPRÁVY JAKÝ BYL ROK 2009. Slovo na úvod. Podporujeme český export. Obchodní výsledky.

OBSAH KONSOLIDOVANÉ VÝROČNÍ ZPRÁVY JAKÝ BYL ROK 2009. Slovo na úvod. Podporujeme český export. Obchodní výsledky. EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, A.S. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 OBSAH KONSOLIDOVANÉ VÝROČNÍ ZPRÁVY JAKÝ BYL ROK 2009 Slovo na úvod Podporujeme český export Obchodní výsledky Jaký

Více