18. září 2006, Rotunda pavilonu A, Výstaviště Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "18. září 2006, Rotunda pavilonu A, Výstaviště Brno"

Transkript

1 18. září 2006, Rotunda pavilonu A, Výstaviště Brno 9.30 hod. Zahájení Jaroslav Hanák, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Svazu dopravy ČR 9.35 hod. Vystoupení Jiřího Škrly, generálního ředitele a.s. Veletrhy Brno 9.45 hod. Vystoupení Jaroslava Míla, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR hod. Vystoupení hlavního hosta: Mirek Topolánek, předseda vlády České republiky hod. Otázky a odpovědi, diskuse Do diskuse přijali pozvání: Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu, Martin Tlapa, náměstek ministra průmyslu a obchodu, Robert Szurman, náměstek ministra průmyslu a obchodu, Pavel Svoboda, náměstek ministra zahraničních věcí, Martin Bursík, předseda Strany zelených, Jana Bobošíková, Milan Cabrnoch, Petr Duchoň, Jan Březina, poslanci Evropského parlamentu, Josef Fiřt, předseda Energetického regulačního úřadu, Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory ČR hod. Ukončení hod. Číše vína, občerstvení, pavilon A, sál Morava Průběh Sněmu vysílá on-line televizní kanál ČT 24

2 S N Ě M SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Máte otázky na novou vládu? I v letošním roce poznamenaném složitou vnitropolitickou situací, se dne 18. září 2006 v 9.30 hod. bude konat Sněm Svazu průmyslu a dopravy. Tradičně v zahajovací den Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který je jako nejvýznamnější průmyslová veletržní akce v ČR důstojným hostitelem a rámcem Sněmu. Bezvládí již trvá podle našeho názoru příliš dlouho na to, co všechno by měla nová vláda urychleně začít řešit. Právě na ty nejzásadnější otázky a problémy chceme na Sněmu poukázat. Jako zaměstnavatelé a podnikatelé nejsme spokojeni s výkonem státní správy, nefunkčním trhem práce, s komplikovanou daňovou soustavou, ani s využíváním evropských fondů. Znepokojuje nás státní rozpočet, obsahující téměř 40 mld. Kč na splácení úroků pokrývajících dluh vlády rozpočet, který směřujte k nesplnění konvergenčních kritérií České republiky. V současné situaci nelze předkládat vládě účet ani požadavky na činnost vlády v dlouhodobém horizontu. Některé priority je však nutné řešit bez odkladů zejména ty, které mají zásadní vliv na konkurenceschopnost a další vývoj české ekonomiky včetně přijetí jednotné měny. Připojte se k naší výzvě vládě, aby plnila své základní poslání a vytvářela podmínky pro příznivý vývoj podnikání a ekonomiky. Pokud jste tak již neučinili potvrďte, prosím, účast na Svaz průmyslu a dopravy České republiky na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně Volná plocha A2-1, stánek č. 1 Dovolujeme si jako každý rok nabídnout prostory stánku SP ČR jako zázemí pro členské firmy a odvětvové svazy, které nemají vlastní výstavní plochu a k prezentaci firemních materiálů. Také Vás zveme k účasti na akcích Doprovodného programu, které Svaz průmyslu a dopravy pořádá v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu. Akce budou průběžně doplňovány na webových stránkách Kontaktní osoba: Miroslava Trublová sekce vnějších vztahů tel.: ,

3 AKCE - Mezinárodní strojírenský veletrh Brno Datum Název akce as Místo konání Po adatel akce Zodpov dný pracovník Kontakt Po Sn m SP R Rotunda pavilonu A SP R Miroslava Trublová Rozvojové projekty EU - setkání Platformy pro rozvojovou spolupráci Záme ek, Loos v sál Rozvojové st edisko UMV, SP R Miroslava Trublová Út Konzulta ní den OKO Konzulta ní den CEBRE Stánek SP R volná plocha A Stánek SP R volná plocha A OKO SP R Pavel Dzida CEBRE Marie Grögerová Konzulta ní den Tschechischer Industrieverband Stánek SP R volná plocha A Tschechischer Industrieverband Renata Ivasenková diskusní panel - "VEDLEJÍ NÁKLADY PRÁCE V R" za ú asti:j. Míla prezidenta SP R, M.t cha, p edsedy MKOS, a nezávislých odborník Pavilon E - Business Centrum SP R a MSV Dagmar Tomáová (TTV) R ena Hejná Nové programy podpory výzkumu, vývoje a inovací Pavilon E - BC jednací sál. 28 OKO Pavel Dzida St Konzulta ní den CEBRE Stánek SP R volná plocha A CEBRE Marie Grögerová Nastavení vzájemné spolupráce podnikatelské sféry a technických vysokých kol Pavilon E, Business Centrum I. ISP a SP R Bohumil Muík

4 Svaz průmyslu a dopravy ČR a Veletrhy Brno, a.s., si Vás dovolují pozvat na diskusní panel Vedlejší náklady práce v ČR (jejich výše a vliv na zaměstnanost, ekonomický růst a veřejné finance a možnosti řešení) za účasti: Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Milan Štěch, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů zástupci MPR ČR, nezávislí odborníci v úterý 19. září 2006 od hod v pavilonu E/Business Center, Brno Výstaviště Informace a přihlášky: Ing. Dagmar Tomášová, T.T.V. Marketing Communication Na Veselí 3, Praha 4, tel.: , ,

5 Veletrhy Brno, a.s., si Vás dovolují pozvat na diskusní panel AUTOLAND CZ a SK na téma Česko a Slovensko země s nejvyšší koncentrací automobilového průmyslu na světě, která se koná v rámci Národního dne Slovenské republiky na 48. Mezinárodním strojírenském veletrhu dne 19. září od 14.OO hod v pavilonu E-I, Business Center, Brno Výstaviště. Pořádá: Sdružení automobilového průmyslu a Združenie automobilového priemyslu Slovenskej republiky Panel zahájí pan Ľubomír Jahnátek, ministr hospodářství Slovenské republiky Účast přijali: Antonín Šípek, Sdružení automobilového průmyslu ČR Mária Nováková, Združenie automobilového priemyslu Slovenskej republiky Martin Jahn, Škoda Auto ČR, Franck Gyuot, PSA Moderuje: Petr Šimůnek, šéfredaktor Hospodářských novin

6 Česká podnikatelská reprezentace při Evropské unii Obhajuje zájmy českých podnikatelů před orgány Evropské unie Informuje české podnikatele o legislativní činnosti EU v jejich oboru Školí české podnikatele a manažery přímo v sídelním městě EU Bruselu Zastupuje české podnikatelské organizace u evropských podnikatelských federací CEBRE na MSV 2006 v Brně - individuální konzultace a přednášky v rámci doprovodného programu - Mezinárodní strojírenský veletrh patří mezi nejvýznamnější podnikatelské akce v České republice. Každoročně se na něm představuje řada firem a své služby zde již tradičně nabízí i CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU. Pracovníky CEBRE budete moci potkat na doprovodných konferencích a seminářích, kde budou vystupovat s přednáškami na odborná témata. Budou Vám i k dispozici v rámci bezplatných individuálních konzultací. Využijte této možnosti zkonzultovat své evropské záměry a případné problémy s bruselskými lobbisty! Termíny a místo konání konzultací: Úterý 19. září 2006, 14:00 16:00 hodin, stánek Svazu průmyslu, volná plocha A2 1, stánek č. 1 Středa 20. září 2006, 14:00 16:00 hodin, stánek Svazu průmyslu, volná plocha A2 1, stánek č. 1 Čtvrtek 21. září 2006, 9:00-12:00 hodin, pavilon OHK Brno, Výstaviště 1 Témata konzultací: Aktuality v evropské legislativě Fondy a programy Evropské unie Podnikání v Evropské unii Programy rozvojové spolupráce Evropské unie Veřejné zakázky v Evropské unii Doporučujeme domluvit termín konzultace předem s Marií Grögerovou (tel.: , Do předmětu zprávy uveďte Konzultace MSV Nezapomeňte zmínit preferovaný čas konzultace, tématické zaměření a kontaktní informace. stánek Svazu průmyslu a dopravy ČR pavilon OHK Brno CEBRE - CZECH BUSINESS REPRESENTATION Tel: /49 Bastion Tower, level 20 Fax: , Place du Champ de Mars B-1050 Brussels

7 Platforma podnikatelského sektoru pro zahraniční rozvojovou spolupráci Svaz průmyslu a dopravy stál v letošním roce u zrodu zajímavé iniciativy, která směřuje k založení zájmového a lobbyistického sdružení podnikatelských subjektů. Potřeba takového sdružení se ukázala záhy po změnách pravidel, podle kterých jednotlivá ministerstva udělují státní zakázky v rámci projektů rozvojové spolupráce. Celá problematika zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (ZRS ČR) s rozvojovými zeměmi je velmi podrobně popsána na stránkách koordinátora ZRS, kterým je Ministerstvo zahraničních věcí. Není však zde uvedeno to podstatné, co zajímá každého plátce daní především. Tím jsou veřejné prostředky, věnované každý rok českou vládou rozvojovým zemím. V květnu 2005 se totiž EU zavázala, že od roku 2010 zvýší pomoc rozvojovým zemím o 20 miliard EUR ročně. Tato částka odpovídá 0,56 % jejího hrubého domácího produktu (HDP) a v roce 2015 se zvýší na 0,7 % HDP. Z celkového příspěvku ČR do EU tak jde 4,68% do rozvojových fondů EU. V současnosti je účast českých subjektů na rozvojových aktivitách EU minimální. Současně jsou diskutovány návrhy Evropské komise členským zemím o jejich vlastním přímém příspěvku. Tento by měl dosáhnout podílu 0,33 % HDP do roku 2015 a předpokládá se přiblížení k úrovni 0,17% HND do roku Budeme-li předpokládat, že se hrubý domácí produkt bude každoročně zvyšovat, začíná to být zajímavý balík peněz. Kam a do čí kapsy vlastně půjde? Část odčerpává neziskový sektor na projekty spíše sociálního a humanitárního charakteru. V roce 2005 byl podíl neziskového sektoru na celé sumě pro ZRS 19%, zatímco v roce 2002 pouze 9%. Většina prostředků byla pak rozdělena na státní zakázky přidělené několika málo českým firmám, až na výjimky stále těm samým. Je zřejmé, že nejde o hospodářskou soutěž. Tento systém je netransparentní a vyvolává pochyby o rovném přístupu a efektivitě vynaložených veřejných prostředků. Je nutné umožnit přístup k zakázkám většímu počtu podniků, zejména v tradičních sektorech potřebných pro rozvojové projekty. Prvním krokem je zajištění širšího přístupu firem k informacím o rozvojovém sektoru obecně a hlavně o jeho zakázkách. O to se několika semináři pro své členy pokusil v letošním roce také Svaz průmyslu ve spolupráci s Rozvojovým střediskem, expertním pracovištěm MZV. Právě toto ministerstvo postrádalo hlas soukromého sektoru při diskusích o změně pravidel přidělování státních zakázek do rozvojových zemí. Tak se stalo, že požadavek EU o veřejné soutěži byl naroubován na nevyhovující systém ZRS. Zpožděná vyhlášení projektů v letošním roce, netransparentní zadávání vlastních soutěží a velmi nízká účast soukromých firem v nich, to je doklad toho, že změny pravidel české pomoci rozvojovým zemím zatím nebyly úspěšně implementovány. Podíváme-li se do Evropy na vyspělé země poskytující podobnou pomoc, najdeme kompetentní agentury zajišťující grantové programy pro celou nestátní sféru, ať ziskovou či neziskovou. Hlavním posláním agentur je sice dodržení principů rozvojové pomoci, ale zároveň spolupracují s nestátními subjekty, které v přijímajících zemích mají či plánují své aktivity. Nejde tedy pouze o státní zakázky, ale o podporu rozvojových aktivit v zemi příjemce, kam mohou spadat i finanční instrumenty pro realizátory, jako jsou speciální půjčky, garance či příspěvky na úroky z dlouhodobých půjček partnerům v rozvojové zemi, nebo příspěvky na investice nezbytné k zajištění sociálních či kvalitativních podmínek vlastního podnikatelského projektu. Takto pojatá problematika naznačuje, kudy by se měla funkce Platformy rozvojových aktivit soukromého sektoru ubírat v České republice: Iniciovat změnu systému ZRS k větší transparentnosti a hospodárnosti. Podpořit formulaci programových dotačních schémat, přístupných všem nestátním subjektů, tedy i soukromému sektoru. Získat komunikační pozici pro strategická a koncepční vyjednávání se státní správou v souvislosti s politikou státu v zahraniční rozvojové spolupráci. K prodiskutování těchto bodů je připraveno setkání budoucích partnerů Platformy. Svaz průmyslu využívá zahajovacího dne Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a na zve potenciální členy a partnery platformy do Loosova zámečku od do hod. Pozvánku najdete v příloze tohoto čísla Spektra a také na našich webových stránkách. Dagmar Kuchtová, ředitelka sekce vnějších vztahů

8 Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů si Vás dovolují pozvat na I. setkání Platformy pro rozvojovou spolupráci Téma: Financování projektů v rozvojových zemích Termín: , hod. Místo konání: Zámeček, Loosův sál, Veletrhy Brno, a.s.(areál Výstaviště) Program: 16:00 Úvod : Ing. Petr Němec, Economia a.s. 16:10-16:30 Náměstek generálního ředitele Francouzské rozvojové agentury - AFD : JEAN- MICHEL DEBRAT Formy účasti soukromých subjektů na zahraniční rozvojové spolupráci 16:30-16:45 PhDr. Petr Jelínek, Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů Součinnost veřejného a soukromého sektoru v zahraniční rozvojové spolupráci 17:00-17:15 Ing. Dagmar Kuchtová, Svaz průmyslu a dopravy ČR Platforma českého podnikatelského sektoru pro zahraniční rozvojovou spolupráci vize, podmínky účasti 17:15-17:45 Diskuse a závěr Účast prosím potvrďte přiloženým odpovědním lístkem do ( fax: , tel.: ). Účast prosím potvrďte přiloženým odpovědním lístkem do ( fax: , tel.: ). Ing. Dagmar Kuchtová ředitelka sekce vnějších vztahů *************************************************************************** ODPOVĚDNÍ LÍSTEK Setkání Platformy pro rozvojovou spolupráci , Zámeček, Loosův sál, Veletrhy Brno, a.s. Firma: Adresa:.. Účastník (vč. funkce) www Tel.: Fax:. .. v.. podpis

9 Svaz průmyslu a dopravy ČR a Česká manažerská asociace si Vás dovolují pozvat na krajský odborný seminář PODNIKÁTE A CHCETE BÝT ÚSPĚŠNÍ určený manažerům a podnikatelům firem Jihomoravského kraje a kraje Vysočina který se uskuteční pod záštitou hejtmanů Jihomoravského kraje a kraje Vysočina 21. září 2006 od 9:00 hod. Obchodní a hospodářská komora Brno Výstaviště 1, areál BVV, Brno (vstup do areálu je služebním vchodem č. 1 vpravo od hlavní brány) ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Jihomoravského kraje a Krajskou hospodářskou komorou kraje Vysočina generální partner partneři a firmy Jihomoravského kraje a kraje Vysočina Na semináři vystoupí reprezentanti: Jihomoravského kraje,kraje Vysočina, Ministerstva pro místní rozvoj Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, České agentury na podporu obchodu CzechTrade, České manažerské asociace České spořitelny, a.s., Krajských hospodářských komor, Svazu průmyslu a dopravy ČR Organizační zabezpečení: Manažerský svazový fond, Podolská 50, Praha 4 Podolí tel./fax: , Web: Organizační informace Uzávěrka přihlášek: Zasílání přihlášek: poštou, faxem, em, Účastnický poplatek: ZDARMA

10 P o z v á n k a na workshop Nastavení vzájemné spolupráce podnikatelské sféry a škol aneb pomáhají řešit tolik potřebnou spolupráci projekty finančně podporované ze strukturálních fondů EU? který pořádá Svaz průmyslu a dopravy ČR a Institut Svazu průmyslu ČR ve středu 20. září 2006 od hodin v prostoru Business Center I. v areálu Veletrhy Brno,a.s v rámci programu MSV v Brně. (vstup branou č.4 pavilon E vedle Holiday Inn, parkování v Expo parking ) Cílem workshopu je seznámit širokou členskou základnu Svazu průmyslu a dopravy ČR s realizací projektů na téma spolupráce podnikatelské sféry se školami, zaměřenými především na technické obory, z nichž u některých je nositelem nebo partnerem Svaz průmyslu a dopravy ČR nebo Institut Svazu průmyslu ČR. Cílem je také inspirovat zástupce firem k aktivnímu zapojení se do spolupráce, a to nejen se školami, ale i institucemi dalšího vzdělávání, a využívat k těmto aktivitám finanční podporu ze SF následujícího programovacího období Program: 1. 14:00 14:15 úvod a cíle workshopu moderátor Dr. Aleš Vlk 2. 14:15 14:35 - vystoupení zástupce SP ČR - Ing. Pavel Kafka GŘ Siemens ČR a člen představenstva SP ČR na téma: Jaké priority prosazuje v oblasti spolupráce Svaz průmyslu a dopravy ČR a co od spolupráce se školami očekává? 3. 14:35 14:55 vystoupení zástupce škol - Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA rektor VUT v Brně na téma: Jak spolupráci s podnikatelskou sférou vnímají instituce počátečního vzdělávání? 14:55 15:20 přestávka na kávu 4. 15:20 16:50 zástupci řešitelů a partnerů projektů: Představení projektů se zdůrazněním přínosů a užitných hodnot pro podnikatelskou sféru, nabídka užší spolupráce: Fórum průmyslu a vysokých škol podpora z OP RLZ 3.2 řešitel SP ČR - partner VUT Brno a ISP ČR - Mgr. Jakub Kyloušek Vedoucí projektový manažer ISP ČR Systémové řešení transféru VaV do praxe TRIPOD podpora z JPD 4.2, řešitel ČVUT partner ISP ČR - Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D manažer projektu za ČVUT Vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků VaV s průmyslovými podniky podpora z OP RLZ 4.1 MSK, řešitel VŠB Ostrava Ing. Martina Čaputová, projektová manažerka VŠB-TUO Příklady regionálních a celostátních projektů profesního vzdělávání ve středním odborném školství (ŘES 1 OP RLZ CZ.O4.1.03; Eurcert Leonardo da Vinci. Mgr. Jan Mareš - ředitel ISSE Chomutov Účast podnikatelské sféry na výstupní úrovni absolventa Mgr. Jiří Škrabal ředitel SŠT Most-Velebudice

11 Inovace studijních programů na technických vysokých školách podpora z OP RLZ 3.2 Ing. Jakub Juříček ŠKODA AUTO,a.s 16:50 17:10 Občerstvení 5. 17:10 17:30 Možnosti finanční podpory projektů, zaměřených na spolupráci podnikatelské sféry a škol, v programovacím období Dr. Aleš Vlk poradce CzechInvest 6. 17:30 18:00 řízená diskuse zástupců podniků, svazů, asociací a vzdělávacích institucí na dané téma Organizační pokyny a informace: Přednostně je konference pořádána pro členy Svazu průmyslu a dopravy ČR ale rádi přivítáme i zástupce škol a podniků mimo členskou základnu SP ČR, vstup je volný (bez účastnického poplatku). Na účastnících, vzhledem k omezené kapacitě sálu, však požadujeme předem potvrdit účast zasláním přihlášky ( níže nebo na ) em na adresu: nebo poštou na adresu ISP ČR: Ing. Pavla Špidlenová Mikulandská 135/7 Praha 1, workshop - spolupráce Dotazy zodpoví a informace poskytnou: Ing. Bohumil Mužík, tel.: , Mgr. Jakub Kyloušek, tel.: , Partner: Mediální partner:

12 SST na MSV/IMT 2006 organizuje tyto doprovodné akce : Úterý Středa Mezinárodní seminář Integrované inženýrství s tématickým zaměřením na řízení a prosperitu podniku. Tuto doprovodnou akci organizuje SST společně s ČVUT Praha a tato konference bude vyváženou formou věnována teorii a praxi na dané téma. Tisková konference zaměřená na současný stav a další vývoj průmyslu obráběcích a tvářecích strojů v ČR Rusko náš partner určeno pro ruské podnikatele a investory Součástí programu je i exkurze do výrobního podniku TOS KUŘIM, a.s 9, 30-13, 30 KC B (areál výstaviště) od 14, 00 hod. od 14, 00 hod. PRESS CENTER pav. E v kongresovém vcentru KCB Po celou dobu konání veletrhu organizuje SST spolu a.s.veletrhy Brno plakátovou výstavu zaměřenou na výzkumné a vývojové práce studentů a doktorandů českých vysokých škol strojních fakult. Mediálním partnerem je odborný časopis MM - Průmyslové spektrum a tato výstava se bude konat v pav. A ROTUNDA. Tři nejlepší práce budou vyhodnoceny při příležitosti předávání Zlatých medailí MSV/IMT 2006 v pondělí večer. Ing. Zdeněk Balvín, SST Praha, Tel:

SPEKTRUM 09 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 09 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 09 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Mezinárodní strojírenský veletrh kritická slova, inovace a kreativita.................................................................

Více

/str. 41/ /str. 13/ Záběr z přijetí české delegace na půdě generálního konzulátu ČR v Chicagu

/str. 41/ /str. 13/ Záběr z přijetí české delegace na půdě generálního konzulátu ČR v Chicagu Časopis svazu strojírenské technologie Svět strojírenské techniky prosinec 2014 www.sst.cz Prezident Miloš Zeman si v doprovodu prezidenta SST Miroslava Šabarta prohlíží expozice firem SST /str. 5 Záběr

Více

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Společné snaha, která chce propojit aktivity všech partnerů a zviditelnit je! Kampaň startuje v roce 2015, naše spolupráce a společné úsilí však budou

Více

Méně regulací, více dobrých nápadů,

Méně regulací, více dobrých nápadů, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Neatraktivní daňové režimy v Evropě mají Česká republika, Rumunsko a Řecko Daňoví

Více

eu - informace přímo do vašeho e-mailu Číslo 6/březen 2007

eu - informace přímo do vašeho e-mailu Číslo 6/březen 2007 eu - informace přímo do vašeho e-mailu e - info Číslo 6/ bulletin e-info je realizován v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje spolufinancovaného Evropskou unií Krajské školy získaly více jak pět

Více

PÁTÉ VÝROČÍ CEBRE ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU OSLAVILA SVÉHO PŮSOBENÍ V BRUSELU

PÁTÉ VÝROČÍ CEBRE ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU OSLAVILA SVÉHO PŮSOBENÍ V BRUSELU CEBRE ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU OSLAVILA PÁTÉ VÝROČÍ SVÉHO PŮSOBENÍ V BRUSELU CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU hájící u evropských institucí a podnikatelských asociací zájmy

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

SPEKTRUM 11 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Programové prohlášení SP ČR pro rok 2012 Valná hromada schválila další členy představenstva a potvrdila rozpočet...................................................................................

Více

Č A S O P I S S V A Z U S T R O J Í R E N S K É T E C H N O L O G I E

Č A S O P I S S V A Z U S T R O J Í R E N S K É T E C H N O L O G I E ČASOPIS SVAZU STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE Svět strojírenské techniky září 2013 www.sst.cz Muž, který zůstává věrný své firmě /str. 4/ ŽĎAS značka s dobrou tradicí /str. 14/ Tisková konference k veletrhu EMO

Více

SPEKTRUM 09 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 09 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 09 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Co se zlatou medailí z Londýna a co ze strojírenského veletrhu?................................................. Sněm a India show na MSV

Více

Pět klíčových priorit EU na příštích pět let. Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014. V tomto čísle se představují:

Pět klíčových priorit EU na příštích pět let. Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014. V tomto čísle se představují: Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014 Ročník 13 V tomto čísle se představují: Pět klíčových priorit EU na příštích pět let Českomoravská technika, z.ú., je ústavem založeným

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 4 / 07 (květen 2007)

INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 4 / 07 (květen 2007) > Úspěšný seminář, úspěšná soutěž > Nové výzvy v OPPI > Regionální podpůrný zdroj s.r.o. se představuje > Mezinárodní projekty - možnosti pro MSP > Možnosti zapojení na Zlínsku: seminář + konzultace >

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování IV. Zpráva o postupu prací na systému finanční pomoci studentům v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, realizovaných od 8. 5. 2009 do 31. 3. 2010 1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Co mi přináší Evropská unie? Možnosti podpory pro Vaše projekty i Váš rozvoj

Co mi přináší Evropská unie? Možnosti podpory pro Vaše projekty i Váš rozvoj Co mi přináší Evropská unie? Možnosti podpory pro Vaše projekty i Váš rozvoj Milí čtenáři, co nám přináší Evropská unie? Jaké výhody pro mě plynou z toho, že jsem - vedle České republiky nebo jiné členské

Více

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem.

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Zprůhlednit segment malých a středních firem chce Hospodářská komora hlavního města Prahy bezpečným nástrojem Rating MSP Až 11 % českých firem není

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009 JIHOMORAVSKÝ List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009 EKONOMICKY PROSPERUJÍCÍ JIHOMORAVSKÝ KRAJ, ALE TAKÉ ÚCTA KE KULTURNÍMU BOHATSTVÍ A TRADICÍM Rozvoj technologií a lidských

Více

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 Opatření 3: Podpora účelného rozdělování zdrojů Daňové zákony S účinností od 1. ledna 2004 byl schválen zákon č. 438/2003 Sb., kterým

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Více na stranách 2 a 3

Více na stranách 2 a 3 Číslo 1/ bulletin e-info je realizován v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje spolufinancovaného Evropskou unií Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje Olomoucký kraj se snaží o posílení schopnosti

Více

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ Projekty a hlavní akce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v roce 2013 strany 8 a 9 Komora pomáhá firmám podnikajícím v dopravě str. 13 ročník 13 březen 2013

Více

Výsledky 95. mezinárodní konference práce

Výsledky 95. mezinárodní konference práce Svaz průmyslu a dopravy ČR zástupce těch, kteří vytváří hodnoty 7 06 Výsledky 95. mezinárodní konference práce Školení k Zákoníku práce Konzultace s vedoucími OEÚ ZÚ Rekordní počet citací Česká spořitelna

Více

SPEKTRUM 03 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 03 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 03 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky České firmy chtějí stavět Temelín.................................................. Co nového v legislativě i Parlamentu Svaz organizoval

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

SPEKTRUM 09 2013. Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti Obnovitelné zdroje energie maraton s překážkami

SPEKTRUM 09 2013. Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti Obnovitelné zdroje energie maraton s překážkami SPEKTRUM 09 2013 Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti Obnovitelné zdroje energie maraton s překážkami Úvodní slovo... 03 MSV Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti... 04

Více

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 29. dubna 2014 od 13.00 hodin v Českém Krumlově

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 29. dubna 2014 od 13.00 hodin v Českém Krumlově Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 29. dubna 2014 od 13.00 hodin v Českém Krumlově Místo konání: Zámecká jízdárna, Český Krumlov Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na základě usnesení vlády ČR ze dne 14.

Více