18. září 2006, Rotunda pavilonu A, Výstaviště Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "18. září 2006, Rotunda pavilonu A, Výstaviště Brno"

Transkript

1 18. září 2006, Rotunda pavilonu A, Výstaviště Brno 9.30 hod. Zahájení Jaroslav Hanák, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Svazu dopravy ČR 9.35 hod. Vystoupení Jiřího Škrly, generálního ředitele a.s. Veletrhy Brno 9.45 hod. Vystoupení Jaroslava Míla, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR hod. Vystoupení hlavního hosta: Mirek Topolánek, předseda vlády České republiky hod. Otázky a odpovědi, diskuse Do diskuse přijali pozvání: Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu, Martin Tlapa, náměstek ministra průmyslu a obchodu, Robert Szurman, náměstek ministra průmyslu a obchodu, Pavel Svoboda, náměstek ministra zahraničních věcí, Martin Bursík, předseda Strany zelených, Jana Bobošíková, Milan Cabrnoch, Petr Duchoň, Jan Březina, poslanci Evropského parlamentu, Josef Fiřt, předseda Energetického regulačního úřadu, Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory ČR hod. Ukončení hod. Číše vína, občerstvení, pavilon A, sál Morava Průběh Sněmu vysílá on-line televizní kanál ČT 24

2 S N Ě M SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Máte otázky na novou vládu? I v letošním roce poznamenaném složitou vnitropolitickou situací, se dne 18. září 2006 v 9.30 hod. bude konat Sněm Svazu průmyslu a dopravy. Tradičně v zahajovací den Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který je jako nejvýznamnější průmyslová veletržní akce v ČR důstojným hostitelem a rámcem Sněmu. Bezvládí již trvá podle našeho názoru příliš dlouho na to, co všechno by měla nová vláda urychleně začít řešit. Právě na ty nejzásadnější otázky a problémy chceme na Sněmu poukázat. Jako zaměstnavatelé a podnikatelé nejsme spokojeni s výkonem státní správy, nefunkčním trhem práce, s komplikovanou daňovou soustavou, ani s využíváním evropských fondů. Znepokojuje nás státní rozpočet, obsahující téměř 40 mld. Kč na splácení úroků pokrývajících dluh vlády rozpočet, který směřujte k nesplnění konvergenčních kritérií České republiky. V současné situaci nelze předkládat vládě účet ani požadavky na činnost vlády v dlouhodobém horizontu. Některé priority je však nutné řešit bez odkladů zejména ty, které mají zásadní vliv na konkurenceschopnost a další vývoj české ekonomiky včetně přijetí jednotné měny. Připojte se k naší výzvě vládě, aby plnila své základní poslání a vytvářela podmínky pro příznivý vývoj podnikání a ekonomiky. Pokud jste tak již neučinili potvrďte, prosím, účast na Svaz průmyslu a dopravy České republiky na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně Volná plocha A2-1, stánek č. 1 Dovolujeme si jako každý rok nabídnout prostory stánku SP ČR jako zázemí pro členské firmy a odvětvové svazy, které nemají vlastní výstavní plochu a k prezentaci firemních materiálů. Také Vás zveme k účasti na akcích Doprovodného programu, které Svaz průmyslu a dopravy pořádá v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu. Akce budou průběžně doplňovány na webových stránkách Kontaktní osoba: Miroslava Trublová sekce vnějších vztahů tel.: ,

3 AKCE - Mezinárodní strojírenský veletrh Brno Datum Název akce as Místo konání Po adatel akce Zodpov dný pracovník Kontakt Po Sn m SP R Rotunda pavilonu A SP R Miroslava Trublová Rozvojové projekty EU - setkání Platformy pro rozvojovou spolupráci Záme ek, Loos v sál Rozvojové st edisko UMV, SP R Miroslava Trublová Út Konzulta ní den OKO Konzulta ní den CEBRE Stánek SP R volná plocha A Stánek SP R volná plocha A OKO SP R Pavel Dzida CEBRE Marie Grögerová Konzulta ní den Tschechischer Industrieverband Stánek SP R volná plocha A Tschechischer Industrieverband Renata Ivasenková diskusní panel - "VEDLEJÍ NÁKLADY PRÁCE V R" za ú asti:j. Míla prezidenta SP R, M.t cha, p edsedy MKOS, a nezávislých odborník Pavilon E - Business Centrum SP R a MSV Dagmar Tomáová (TTV) R ena Hejná Nové programy podpory výzkumu, vývoje a inovací Pavilon E - BC jednací sál. 28 OKO Pavel Dzida St Konzulta ní den CEBRE Stánek SP R volná plocha A CEBRE Marie Grögerová Nastavení vzájemné spolupráce podnikatelské sféry a technických vysokých kol Pavilon E, Business Centrum I. ISP a SP R Bohumil Muík

4 Svaz průmyslu a dopravy ČR a Veletrhy Brno, a.s., si Vás dovolují pozvat na diskusní panel Vedlejší náklady práce v ČR (jejich výše a vliv na zaměstnanost, ekonomický růst a veřejné finance a možnosti řešení) za účasti: Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Milan Štěch, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů zástupci MPR ČR, nezávislí odborníci v úterý 19. září 2006 od hod v pavilonu E/Business Center, Brno Výstaviště Informace a přihlášky: Ing. Dagmar Tomášová, T.T.V. Marketing Communication Na Veselí 3, Praha 4, tel.: , ,

5 Veletrhy Brno, a.s., si Vás dovolují pozvat na diskusní panel AUTOLAND CZ a SK na téma Česko a Slovensko země s nejvyšší koncentrací automobilového průmyslu na světě, která se koná v rámci Národního dne Slovenské republiky na 48. Mezinárodním strojírenském veletrhu dne 19. září od 14.OO hod v pavilonu E-I, Business Center, Brno Výstaviště. Pořádá: Sdružení automobilového průmyslu a Združenie automobilového priemyslu Slovenskej republiky Panel zahájí pan Ľubomír Jahnátek, ministr hospodářství Slovenské republiky Účast přijali: Antonín Šípek, Sdružení automobilového průmyslu ČR Mária Nováková, Združenie automobilového priemyslu Slovenskej republiky Martin Jahn, Škoda Auto ČR, Franck Gyuot, PSA Moderuje: Petr Šimůnek, šéfredaktor Hospodářských novin

6 Česká podnikatelská reprezentace při Evropské unii Obhajuje zájmy českých podnikatelů před orgány Evropské unie Informuje české podnikatele o legislativní činnosti EU v jejich oboru Školí české podnikatele a manažery přímo v sídelním městě EU Bruselu Zastupuje české podnikatelské organizace u evropských podnikatelských federací CEBRE na MSV 2006 v Brně - individuální konzultace a přednášky v rámci doprovodného programu - Mezinárodní strojírenský veletrh patří mezi nejvýznamnější podnikatelské akce v České republice. Každoročně se na něm představuje řada firem a své služby zde již tradičně nabízí i CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU. Pracovníky CEBRE budete moci potkat na doprovodných konferencích a seminářích, kde budou vystupovat s přednáškami na odborná témata. Budou Vám i k dispozici v rámci bezplatných individuálních konzultací. Využijte této možnosti zkonzultovat své evropské záměry a případné problémy s bruselskými lobbisty! Termíny a místo konání konzultací: Úterý 19. září 2006, 14:00 16:00 hodin, stánek Svazu průmyslu, volná plocha A2 1, stánek č. 1 Středa 20. září 2006, 14:00 16:00 hodin, stánek Svazu průmyslu, volná plocha A2 1, stánek č. 1 Čtvrtek 21. září 2006, 9:00-12:00 hodin, pavilon OHK Brno, Výstaviště 1 Témata konzultací: Aktuality v evropské legislativě Fondy a programy Evropské unie Podnikání v Evropské unii Programy rozvojové spolupráce Evropské unie Veřejné zakázky v Evropské unii Doporučujeme domluvit termín konzultace předem s Marií Grögerovou (tel.: , Do předmětu zprávy uveďte Konzultace MSV Nezapomeňte zmínit preferovaný čas konzultace, tématické zaměření a kontaktní informace. stánek Svazu průmyslu a dopravy ČR pavilon OHK Brno CEBRE - CZECH BUSINESS REPRESENTATION Tel: /49 Bastion Tower, level 20 Fax: , Place du Champ de Mars B-1050 Brussels

7 Platforma podnikatelského sektoru pro zahraniční rozvojovou spolupráci Svaz průmyslu a dopravy stál v letošním roce u zrodu zajímavé iniciativy, která směřuje k založení zájmového a lobbyistického sdružení podnikatelských subjektů. Potřeba takového sdružení se ukázala záhy po změnách pravidel, podle kterých jednotlivá ministerstva udělují státní zakázky v rámci projektů rozvojové spolupráce. Celá problematika zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (ZRS ČR) s rozvojovými zeměmi je velmi podrobně popsána na stránkách koordinátora ZRS, kterým je Ministerstvo zahraničních věcí. Není však zde uvedeno to podstatné, co zajímá každého plátce daní především. Tím jsou veřejné prostředky, věnované každý rok českou vládou rozvojovým zemím. V květnu 2005 se totiž EU zavázala, že od roku 2010 zvýší pomoc rozvojovým zemím o 20 miliard EUR ročně. Tato částka odpovídá 0,56 % jejího hrubého domácího produktu (HDP) a v roce 2015 se zvýší na 0,7 % HDP. Z celkového příspěvku ČR do EU tak jde 4,68% do rozvojových fondů EU. V současnosti je účast českých subjektů na rozvojových aktivitách EU minimální. Současně jsou diskutovány návrhy Evropské komise členským zemím o jejich vlastním přímém příspěvku. Tento by měl dosáhnout podílu 0,33 % HDP do roku 2015 a předpokládá se přiblížení k úrovni 0,17% HND do roku Budeme-li předpokládat, že se hrubý domácí produkt bude každoročně zvyšovat, začíná to být zajímavý balík peněz. Kam a do čí kapsy vlastně půjde? Část odčerpává neziskový sektor na projekty spíše sociálního a humanitárního charakteru. V roce 2005 byl podíl neziskového sektoru na celé sumě pro ZRS 19%, zatímco v roce 2002 pouze 9%. Většina prostředků byla pak rozdělena na státní zakázky přidělené několika málo českým firmám, až na výjimky stále těm samým. Je zřejmé, že nejde o hospodářskou soutěž. Tento systém je netransparentní a vyvolává pochyby o rovném přístupu a efektivitě vynaložených veřejných prostředků. Je nutné umožnit přístup k zakázkám většímu počtu podniků, zejména v tradičních sektorech potřebných pro rozvojové projekty. Prvním krokem je zajištění širšího přístupu firem k informacím o rozvojovém sektoru obecně a hlavně o jeho zakázkách. O to se několika semináři pro své členy pokusil v letošním roce také Svaz průmyslu ve spolupráci s Rozvojovým střediskem, expertním pracovištěm MZV. Právě toto ministerstvo postrádalo hlas soukromého sektoru při diskusích o změně pravidel přidělování státních zakázek do rozvojových zemí. Tak se stalo, že požadavek EU o veřejné soutěži byl naroubován na nevyhovující systém ZRS. Zpožděná vyhlášení projektů v letošním roce, netransparentní zadávání vlastních soutěží a velmi nízká účast soukromých firem v nich, to je doklad toho, že změny pravidel české pomoci rozvojovým zemím zatím nebyly úspěšně implementovány. Podíváme-li se do Evropy na vyspělé země poskytující podobnou pomoc, najdeme kompetentní agentury zajišťující grantové programy pro celou nestátní sféru, ať ziskovou či neziskovou. Hlavním posláním agentur je sice dodržení principů rozvojové pomoci, ale zároveň spolupracují s nestátními subjekty, které v přijímajících zemích mají či plánují své aktivity. Nejde tedy pouze o státní zakázky, ale o podporu rozvojových aktivit v zemi příjemce, kam mohou spadat i finanční instrumenty pro realizátory, jako jsou speciální půjčky, garance či příspěvky na úroky z dlouhodobých půjček partnerům v rozvojové zemi, nebo příspěvky na investice nezbytné k zajištění sociálních či kvalitativních podmínek vlastního podnikatelského projektu. Takto pojatá problematika naznačuje, kudy by se měla funkce Platformy rozvojových aktivit soukromého sektoru ubírat v České republice: Iniciovat změnu systému ZRS k větší transparentnosti a hospodárnosti. Podpořit formulaci programových dotačních schémat, přístupných všem nestátním subjektů, tedy i soukromému sektoru. Získat komunikační pozici pro strategická a koncepční vyjednávání se státní správou v souvislosti s politikou státu v zahraniční rozvojové spolupráci. K prodiskutování těchto bodů je připraveno setkání budoucích partnerů Platformy. Svaz průmyslu využívá zahajovacího dne Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a na zve potenciální členy a partnery platformy do Loosova zámečku od do hod. Pozvánku najdete v příloze tohoto čísla Spektra a také na našich webových stránkách. Dagmar Kuchtová, ředitelka sekce vnějších vztahů

8 Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů si Vás dovolují pozvat na I. setkání Platformy pro rozvojovou spolupráci Téma: Financování projektů v rozvojových zemích Termín: , hod. Místo konání: Zámeček, Loosův sál, Veletrhy Brno, a.s.(areál Výstaviště) Program: 16:00 Úvod : Ing. Petr Němec, Economia a.s. 16:10-16:30 Náměstek generálního ředitele Francouzské rozvojové agentury - AFD : JEAN- MICHEL DEBRAT Formy účasti soukromých subjektů na zahraniční rozvojové spolupráci 16:30-16:45 PhDr. Petr Jelínek, Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů Součinnost veřejného a soukromého sektoru v zahraniční rozvojové spolupráci 17:00-17:15 Ing. Dagmar Kuchtová, Svaz průmyslu a dopravy ČR Platforma českého podnikatelského sektoru pro zahraniční rozvojovou spolupráci vize, podmínky účasti 17:15-17:45 Diskuse a závěr Účast prosím potvrďte přiloženým odpovědním lístkem do ( fax: , tel.: ). Účast prosím potvrďte přiloženým odpovědním lístkem do ( fax: , tel.: ). Ing. Dagmar Kuchtová ředitelka sekce vnějších vztahů *************************************************************************** ODPOVĚDNÍ LÍSTEK Setkání Platformy pro rozvojovou spolupráci , Zámeček, Loosův sál, Veletrhy Brno, a.s. Firma: Adresa:.. Účastník (vč. funkce) www Tel.: Fax:. .. v.. podpis

9 Svaz průmyslu a dopravy ČR a Česká manažerská asociace si Vás dovolují pozvat na krajský odborný seminář PODNIKÁTE A CHCETE BÝT ÚSPĚŠNÍ určený manažerům a podnikatelům firem Jihomoravského kraje a kraje Vysočina který se uskuteční pod záštitou hejtmanů Jihomoravského kraje a kraje Vysočina 21. září 2006 od 9:00 hod. Obchodní a hospodářská komora Brno Výstaviště 1, areál BVV, Brno (vstup do areálu je služebním vchodem č. 1 vpravo od hlavní brány) ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Jihomoravského kraje a Krajskou hospodářskou komorou kraje Vysočina generální partner partneři a firmy Jihomoravského kraje a kraje Vysočina Na semináři vystoupí reprezentanti: Jihomoravského kraje,kraje Vysočina, Ministerstva pro místní rozvoj Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, České agentury na podporu obchodu CzechTrade, České manažerské asociace České spořitelny, a.s., Krajských hospodářských komor, Svazu průmyslu a dopravy ČR Organizační zabezpečení: Manažerský svazový fond, Podolská 50, Praha 4 Podolí tel./fax: , Web: Organizační informace Uzávěrka přihlášek: Zasílání přihlášek: poštou, faxem, em, Účastnický poplatek: ZDARMA

10 P o z v á n k a na workshop Nastavení vzájemné spolupráce podnikatelské sféry a škol aneb pomáhají řešit tolik potřebnou spolupráci projekty finančně podporované ze strukturálních fondů EU? který pořádá Svaz průmyslu a dopravy ČR a Institut Svazu průmyslu ČR ve středu 20. září 2006 od hodin v prostoru Business Center I. v areálu Veletrhy Brno,a.s v rámci programu MSV v Brně. (vstup branou č.4 pavilon E vedle Holiday Inn, parkování v Expo parking ) Cílem workshopu je seznámit širokou členskou základnu Svazu průmyslu a dopravy ČR s realizací projektů na téma spolupráce podnikatelské sféry se školami, zaměřenými především na technické obory, z nichž u některých je nositelem nebo partnerem Svaz průmyslu a dopravy ČR nebo Institut Svazu průmyslu ČR. Cílem je také inspirovat zástupce firem k aktivnímu zapojení se do spolupráce, a to nejen se školami, ale i institucemi dalšího vzdělávání, a využívat k těmto aktivitám finanční podporu ze SF následujícího programovacího období Program: 1. 14:00 14:15 úvod a cíle workshopu moderátor Dr. Aleš Vlk 2. 14:15 14:35 - vystoupení zástupce SP ČR - Ing. Pavel Kafka GŘ Siemens ČR a člen představenstva SP ČR na téma: Jaké priority prosazuje v oblasti spolupráce Svaz průmyslu a dopravy ČR a co od spolupráce se školami očekává? 3. 14:35 14:55 vystoupení zástupce škol - Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA rektor VUT v Brně na téma: Jak spolupráci s podnikatelskou sférou vnímají instituce počátečního vzdělávání? 14:55 15:20 přestávka na kávu 4. 15:20 16:50 zástupci řešitelů a partnerů projektů: Představení projektů se zdůrazněním přínosů a užitných hodnot pro podnikatelskou sféru, nabídka užší spolupráce: Fórum průmyslu a vysokých škol podpora z OP RLZ 3.2 řešitel SP ČR - partner VUT Brno a ISP ČR - Mgr. Jakub Kyloušek Vedoucí projektový manažer ISP ČR Systémové řešení transféru VaV do praxe TRIPOD podpora z JPD 4.2, řešitel ČVUT partner ISP ČR - Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D manažer projektu za ČVUT Vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků VaV s průmyslovými podniky podpora z OP RLZ 4.1 MSK, řešitel VŠB Ostrava Ing. Martina Čaputová, projektová manažerka VŠB-TUO Příklady regionálních a celostátních projektů profesního vzdělávání ve středním odborném školství (ŘES 1 OP RLZ CZ.O4.1.03; Eurcert Leonardo da Vinci. Mgr. Jan Mareš - ředitel ISSE Chomutov Účast podnikatelské sféry na výstupní úrovni absolventa Mgr. Jiří Škrabal ředitel SŠT Most-Velebudice

11 Inovace studijních programů na technických vysokých školách podpora z OP RLZ 3.2 Ing. Jakub Juříček ŠKODA AUTO,a.s 16:50 17:10 Občerstvení 5. 17:10 17:30 Možnosti finanční podpory projektů, zaměřených na spolupráci podnikatelské sféry a škol, v programovacím období Dr. Aleš Vlk poradce CzechInvest 6. 17:30 18:00 řízená diskuse zástupců podniků, svazů, asociací a vzdělávacích institucí na dané téma Organizační pokyny a informace: Přednostně je konference pořádána pro členy Svazu průmyslu a dopravy ČR ale rádi přivítáme i zástupce škol a podniků mimo členskou základnu SP ČR, vstup je volný (bez účastnického poplatku). Na účastnících, vzhledem k omezené kapacitě sálu, však požadujeme předem potvrdit účast zasláním přihlášky ( níže nebo na ) em na adresu: nebo poštou na adresu ISP ČR: Ing. Pavla Špidlenová Mikulandská 135/7 Praha 1, workshop - spolupráce Dotazy zodpoví a informace poskytnou: Ing. Bohumil Mužík, tel.: , Mgr. Jakub Kyloušek, tel.: , Partner: Mediální partner:

12 SST na MSV/IMT 2006 organizuje tyto doprovodné akce : Úterý Středa Mezinárodní seminář Integrované inženýrství s tématickým zaměřením na řízení a prosperitu podniku. Tuto doprovodnou akci organizuje SST společně s ČVUT Praha a tato konference bude vyváženou formou věnována teorii a praxi na dané téma. Tisková konference zaměřená na současný stav a další vývoj průmyslu obráběcích a tvářecích strojů v ČR Rusko náš partner určeno pro ruské podnikatele a investory Součástí programu je i exkurze do výrobního podniku TOS KUŘIM, a.s 9, 30-13, 30 KC B (areál výstaviště) od 14, 00 hod. od 14, 00 hod. PRESS CENTER pav. E v kongresovém vcentru KCB Po celou dobu konání veletrhu organizuje SST spolu a.s.veletrhy Brno plakátovou výstavu zaměřenou na výzkumné a vývojové práce studentů a doktorandů českých vysokých škol strojních fakult. Mediálním partnerem je odborný časopis MM - Průmyslové spektrum a tato výstava se bude konat v pav. A ROTUNDA. Tři nejlepší práce budou vyhodnoceny při příležitosti předávání Zlatých medailí MSV/IMT 2006 v pondělí večer. Ing. Zdeněk Balvín, SST Praha, Tel:

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července 2015 Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Právník roku SP ČR předával ocenění 16. 4. Vyhlášení vítězů soutěže Manažer roku 23.

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

Program Konference ekonomických radů. 25. ervna 29. ervna 2012, Praha

Program Konference ekonomických radů. 25. ervna 29. ervna 2012, Praha Program Konference ekonomických radů 25. ervna 29. ervna 2012, Praha Pondělí, 25. června 2012 Velký sál MZV Podpora ekonomických zájm R v zahrani í Ministerstvo zahrani ních v cí R, Loretánské nám. 5 08:30

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

Veřejné zakázky v EU

Veřejné zakázky v EU Veřejné zakázky v EU - výsledky průzkumu - březen 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo provedlo v průběhu listopadu a prosince 2004 průzkum mezi českými firmami na téma

Více

VELETRH MSV & IMT 2016

VELETRH MSV & IMT 2016 VELETRH MSV & IMT 2016 Termín: 3. 10. až 7. 10. 2016 58. mezinárodní strojírenský veletrh 10. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů DOPROVODNÉ PROGRAMY SST 1) Výukové centrum soutěž mladých

Více

Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR

Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR INOVACE 201 Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR Zasedací místnost č. 418, 4. patro, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Úterý. 12. 201 Jednání

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR

Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR zástupce těch, kteří vytváří hodnoty 9 06 Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR Inovace - budoucnost Evropy Nepřijatelná změna v novém systému nemocenského pojištění Záštita Svazu

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C POZVÁNKA CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C CMYK 0-0-0-100 PANTONE Process Blac 10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 0-0-0-30 40 % PANTONE

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ve spolupráci s Vysokou školou logistiky, o.p.s. a Vysokou školou polytechnickou Jihlava si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci Postavení

Více

POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017

POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017 POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017 The 16th Life Sciences & Technology Week David InterContinental Tel Aviv, Israel 23. - 25. 5. 2017 1. Organizace akce Česko-izraelská smíšená obchodní

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Konference Brno Holiday Inn 26.10. 2011 Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás a Vaše kolegy srdečně pozvat na 8.ročník odborné konference na téma : Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery

Více

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách?

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? Registrujte se na prakticky zaměřenou KONFERENCI pro podnikatele, majitele a manažery malých a středních

Více

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti í ac Evropský sociální investuje i do Vaší budoucnosti Co je to ESF? Jeden ze ctyr strukturálních u,, jejichž spolecným cílem je snížení rozdílu v životní úrovni,, které existují mezi regiony, skupinami

Více

JOB FAIR 2008 MEZINÁRODNÍ VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

JOB FAIR 2008 MEZINÁRODNÍ VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 2 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Veletrh se zaměřením na setkání potenciálních zaměstnavatelů, personálních agentur s cílovou skupinou volných pracovních sil TERMÍN KONÁNÍ 7. 9. října 2008 Společně s projekty

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla. České sdružení pro biomasu pořádá 27. listopadu 2012 na pražské ČZU za účasti významných expertů,

Více

21. mezinárodní sympozium INOVACE 2014. Plenární sekce Inovační potenciál ČR a úloha technických univerzit v ČR

21. mezinárodní sympozium INOVACE 2014. Plenární sekce Inovační potenciál ČR a úloha technických univerzit v ČR INOVACE 201 Plenární sekce Inovační potenciál ČR a úloha technických univerzit v ČR Zasedací místnost č. 18,. patro, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Úterý 2. 12. 201 Jednání moderuje Petr Křenek, Ústav

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Petr Zahradník, EU Office České spořitelny Připraveno pro Inovační fórum 2008, Praha, Lichtenštejnský palác 10. ledna 2008 Rámec Výzkum, vývoj

Více

AKTIVITY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V OBLASTI PODPORY ROZVOJE PRŮMYSLU 4.0 V ČR

AKTIVITY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V OBLASTI PODPORY ROZVOJE PRŮMYSLU 4.0 V ČR AKTIVITY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V OBLASTI PODPORY ROZVOJE PRŮMYSLU 4.0 V ČR PRACOVNÍ SKUPINA PRO IMPLEMENTACI PRŮMYSLU 4.0 VE FIRMÁCH WWW.SPCR.CZ PRIORITY PRACOVNÍ SKUPINY 1.Sledovat a zapojovat se

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

DOPROVODNÝ PROGRAM STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2006

DOPROVODNÝ PROGRAM STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2006 DOPROVODNÝ PROGRAM STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2006 24. 4. 2006, pondělí 18.00 22.00 hod OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno 2006 Pořadatel: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Organizátor: Svaz podnikatelů

Více

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v rámci grantového schématu Rozvoj lidských zdrojů

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE ZAMĚŘENÍ VELETRHU dvoudenní vzájemný dialog účastníků stavebního a realitního trhu ve formě akce Business-to-business (B2B) spolu s představiteli veřejné správy obcí, kraje

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT. 23. 24. dubna 2015

NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT. 23. 24. dubna 2015 Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 Workshop pro veře jnou spr ávu Hlavní partner partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE KONFERENCE DIPLOMAT HOTEL PRAGUE, Evropská 15, Praha 6 Termín konání: 27. 11. 2014 Partnerem akce je Unie zaměstnavatelských svazů ČR 2 Zdravotnictví 2015 V České republice unikátní

Více

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti Regionální kancelář pro Královéhradecký a Pardubický kraj Ing. Michal Tureček a Ing. Marie Černošová 24.

Více

TELEMATIKA ŠANCE PRO BEZPEČNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ DOPRAVU

TELEMATIKA ŠANCE PRO BEZPEČNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ DOPRAVU 9.00 11.30 hod TELEMATIKA ŠANCE PRO BEZPEČNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ DOPRAVU Diskusní panel Administrativní budova a.s. BVV, sál č. 103 Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222, PO BOX 9 110

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Právní základ: zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR Územní působnost: Kompetence Členská základna Sídlo a kontakt: Nerudova 25, 301 00 Plzeň tel:

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 W o r k s h o p p r o v e ř e j n o u s p r á v u Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 23. 24. dubna 2015, organizuje Český institut interních auditorů

Více

PRŮMYSL 4.0 PRACOVNÍ SKUPINA PRO IMPLEMENTACI PRŮMYSLU 4.0 VE FIRMÁCH JIŘÍ HOLOUBEK, TEREZA ŠAMANOVÁ 27/09/2016

PRŮMYSL 4.0 PRACOVNÍ SKUPINA PRO IMPLEMENTACI PRŮMYSLU 4.0 VE FIRMÁCH JIŘÍ HOLOUBEK, TEREZA ŠAMANOVÁ 27/09/2016 PRŮMYSL 4.0 PRACOVNÍ SKUPINA PRO IMPLEMENTACI PRŮMYSLU 4.0 VE FIRMÁCH JIŘÍ HOLOUBEK, TEREZA ŠAMANOVÁ 27/09/2016 WWW.SPCR.CZ PROGRAM JEDNÁNÍ 1. Úvodní slovo, zahájení jednání, představení a příspěvky hostů

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

MEDIÁLNÍ ANALÝZA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ LEDEN-ZÁŘÍ 2015

MEDIÁLNÍ ANALÝZA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ LEDEN-ZÁŘÍ 2015 MEDIÁLNÍ ANALÝZA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ LEDEN-ZÁŘÍ 2015 ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE ROKU PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA, 3. 12. 2015 Postoj českých médií k podpoře technického vzdělávání 14 ; 10% 15

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

fórum pro projektanty a stavitele Wienerberger odborné informace z praxe Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na

fórum pro projektanty a stavitele Wienerberger odborné informace z praxe Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Vás srdečně zve na fórum Wienerberger 2011 6. 1. 2011 České Budějovice 11. 1. 2011 Brno odborné informace z praxe pro projektanty a stavitele 13. 1. 2011

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

BUSINESS SNÍDANĚ. Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016

BUSINESS SNÍDANĚ. Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016 BUSINESS SNÍDANĚ Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016 PROGRAM 8:45 9:00 Registrace účastníků 9:00 10:00 Představení plánovaných výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

ČESKÝ APLIKOVANÝ VÝZKUM A VÝVOJ:

ČESKÝ APLIKOVANÝ VÝZKUM A VÝVOJ: Český aplikovaný výzkum a vývoj - Nové výzvy a příležitosti - AVO 2010 ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ Asociace výzkumných organizací (AVO) pořádá u příležitosti 20 let své činnosti konferenci s mezinárodní

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009 Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

Řízení projektového cyklu ZRS

Řízení projektového cyklu ZRS Rozvojové středisko Vás zve na dvoudenní školení Řízení projektového cyklu ZRS ve dnech 14. a 15. června 2006 v prostorách Vzdělávacího institutu Sdružení Česká katolická charita Máchova 7, Praha 2 - Vinohrady

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Exportní fórum Mgr. Marcel Gondorčín

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Exportní fórum Mgr. Marcel Gondorčín REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE Exportní fórum 10. 3. 2016 Mgr. Marcel Gondorčín REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE Právní základ: zákon č. 301/1992 Sb., o HK ČR Územní působnost

Více

LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 2007-2013 DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO PODNIKATELE 2. - 3. 10. 2008, VŠB-TUO Ostrava GLOBÁLNÍ CÍL OP LZZ Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %!

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! cíl projektu: upoutat pozornost na jižní Moravu jako jedinečnou kongresovou a incentivní destinaci projekt

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Průřez akcí a činností OHK Olomouc v období 14. 04. 2005 16. 02. 2006

Průřez akcí a činností OHK Olomouc v období 14. 04. 2005 16. 02. 2006 14. 04. 2005 Shromáždění delegátů OHK Olomouc + mimořádná schůze představenstva 15. 04. 2005 Jednání se zástupcem Euro Info Centre Opole (Polsko) ve věci možné spolupráce v rámci programu Interreg IIIA

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb Prezentace Okresní hospodářské komory Cheb Okresní hospodářská komora Cheb byla založena v roce 1993 k podpoře podnikatelských aktivit cílem OHK Cheb je především ochrana zájmů podnikatelské sféry a veškeré

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více