Česky. Digitální fotoaparát DC E600 Návod k obsluze. Vítejte. Používání fotoaparátu DC E600 i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česky. Digitální fotoaparát DC E600 Návod k obsluze. Vítejte. Používání fotoaparátu DC E600 i"

Transkript

1 Digitální fotoaparát DC E600 Návod k obsluze CZ Vítejte Používání fotoaparátu DC E600 i

2 Autorské právo Copyright 2005 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění nebo překládána do jakéhokoli jazyka nebo počítačového jazyka, v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronickým, mechanickým, magnetickým, optickým, chemickým, ručním nebo jakkoli jinak, bez předchozího písemného souhlasu této společnosti. Prohlášení Společnost BENQ Corporation neposkytuje žádné záruky, ať už vyjádřené, nebo vyplývající, s ohledem na obsah zde uvedených informací a specificky se zříká jakýchkoli záruk, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý konkrétní účel. Kromě toho si společnost BENQ Corporation vyhrazuje právo provádět úpravy této publikace a čas od času provádět změny v jejím obsahu, a to bez povinnosti ze strany této společnosti upozorňovat jakoukoli osobu na takovéto úpravy nebo změny. Péče o fotoaparát Fotoaparát nepoužívejte mimo rozsah uvedených pracovních podmínek: teplota: 0 C do 40 C. Fotoaparát nepoužívejte ani neuskladňujte mimo rozsah uvedených podmínek: Na místech s přímým slunečním zářením. Na místech s vysokou vlhkostí a prašností. V blízkosti klimatizace, elektrického topení nebo jiných zdrojů tepla. V uzavřeném automobilu postaveném na přímém slunci. Vyhněte se místům s vibracemi. V případě, že bude fotoaparát mokrý, otřete jej co nejdříve suchou látkou. Sůl nebo mořská voda mohou vážně poškodit fotoaparát. Pro čištění fotoaparátu nepoužívejte roztoky, například alkohol. Pro čištění objektivu použijte speciální štěteček na optiku, případně měkkou látku. Nedotýkejte se prsty optiky objektivu. Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, v žádném případě se nepokoušejte zařízení opravit sami. Vniknutí vody do zařízení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Z tohoto důvodu uskladňujte fotoaparát na suchém místě. V případě, že prší nebo sněží, nepoužívejte fotoaparát venku. Fotoaparát nepoužívejte ve vodě nebo v její blízkosti. V případě, že do fotoaparátu vnikne cizí látka nebo voda, okamžitě jej vypněte, vyjměte baterie a odpojte síťový adaptér. Odstraňte cizí látku nebo vodu a odešlete fotoaparát do servisního střediska. Co nejdříve přeneste data do počítače, abyste zabránili ztrátě snímků anebo filmů. Likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení v domácnostech v zemích Evropské unie. Tento symbol na produktu nebo obalu znamená, že produkt nepatří do běžného domovního odpadu. Opotřebované zařízení musíte zlikvidovat podle platných nařízení o recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytnou místní úřady, obchod, v němž jste výrobek zakoupili, nebo středisko likvidace odpadu. Recyklace materiálů pomáhá při šetření přírodních zdrojů a zajišťuje nakládání s materiály způsobem, který chrání zdraví lidí a prostředí.

3 Obsah 1. ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM DC E Kontrola obsahu balení Komponenty DC E Pohled zepředu Pohled zezadu Kontrolky LED PŘÍPRAVA FOTOAPARÁTU DC E600 PRO POUŽÍVÁNÍ Instalace akumulátoru Dobíjení akumulátoru Vkládání a vyjímání paměťové karty SD Nastavení data a času POUŽÍVÁNÍ FOTOAPARÁTU DC E Režim fotografování Začínáme s fotografováním snímků Informace na LCD monitoru v režimu fotografování Změna nastavení fotoaparátu Nastavení režimu fotografování Používání blesku Používání samospouště Používání optického zoomu Používání digitálního zoomu Změna zaostření Kompenzace EV Nabídka nastavení režimu fotografování Nabídka režimu fotografování Používání intervalového snímání Režim videozáznamu Informace na LCD monitoru v režimu videozáznamu Nabídka nastavení režimu videozáznamu Nabídka režimu videozáznamu Časované nahrávání Režim přehrávání Informace na LCD monitoru v režimu přehrávání (obrázek) Prohlížení snímků Zvětšování snímků Obrazovka náhledů (Index) Hlasové poznámky Mazání souborů iii

4 3.3.4 Nabídka nastavení režimu přehrávání Nabídka režimu přehrávání Informace na LCD monitoru v režimu přehrávání (videozáznam) Přehrávání videozáznamů Režim nastavení Nabídka režimu nastavení FUNKCE ZÁVISLÉ NA OSOBNÍM POČÍTAČI Přiložený software Režim USB Režim tiskárny ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÉ PARAMETRY SERVISNÍ INFORMACE...28 iv

5 ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM DC E Kontrola obsahu balení Opatrně vybalte krabici s fotoaparátem a zkontrolujte, zda máte následující položky. Návod k obsluze 1. Návod k obsluze 2. Digitální fotoaparát DC E USB kabel 4. Lithiumiontový akumulátor 5. Řemínek na ruku 6. Aplikační software na CD-ROM pro DC E Nabíječ akumulátoru (DLC-02) 8. Síťový adaptér 9. AV kabel 10. Pouzdro Pokud zjistíte, že kterákoli z následujících položek chybí nebo vypadá jako poškozená, obraťte se neprodleně na svého prodejce. Původní balicí materiál si uschovejte pro případ, že byste museli odeslat fotoaparát do opravny. 1.2 Komponenty DC E Pohled zepředu Front View 1. Tlačítko spouště 2. Hlavní vypínač 3. Kontrolka stavu 4. Vestavěný blesk 5. Kontrolka samospouště 6. Reproduktor 7. Objektiv/krytka objektivu 8. Závit pro stativ 9. Mikrofon Základní seznámení s fotoaparátem DC E600 1

6 1.2.2 Pohled zezadu 1. LCD monitor 2. Tlačítko okamžitého přehrávání 3. Tlačítko okamžitého záznamu 4. Očko pro řemínek 5. USB/AV konektor 6. Navigátor -- čtyřsměrné tlačítko a tlačítko OK 7. Tlačítko Menu 8. Tlačítko DISP OK Kontrolky LED Kontrolky Stav Popis Kontrolka stavu Svítí modře. Fotoaparát je zapnutý a připravený k použití. Probíhá komunikace USB připojením. Fotoaparát je v úsporném režimu. Bliká modře. Fotoaparát zpracovává data nebo k nim přistupuje. Bliká oranžově. Došlo k chybě nebo se zobrazila varovná zpráva. Kontrolka Svítí červeně. Je aktivována funkce záznamu zvuku nebo videozáznamu. samospouště Bliká červeně. Je aktivována funkce samospouště. LCD monitor digitálního fotoaparátu je vyroben s využitím nejnovějších technologií. Na monitoru se ovšem mohou vyskytnout některé body, které budou trvale rozsvíceny nebo budou zobrazovat nepřirozené barvy. Jedná se o normální jev, který neovlivní kvalitu pořízených snímků fotoaparátem. 2 Základní seznámení s fotoaparátem DC E600

7 PŘÍPRAVA FOTOAPARÁTU DC E600 PRO POUŽÍVÁNÍ 2.1 Instalace akumulátoru Velmi doporučujeme používat ve fotoaparátu pouze určený nabíjecí lithiový akumulátor. Před vložením nebo vyjmutím akumulátoru se ujistěte, že je fotoaparát vypnutý. Vložení akumulátoru: 1. Otevřete kryt akumulátoru/paměťové karty SD (A). 2. Vložte akumulátor ve správném směru podle obrázku (B). 3. Akumulátor zcela zatlačte, až pojistka akumulátoru zapadne na místo (C). 4. Zavřete kryt akumulátoru/paměťové karty SD (D). Vyjmutí akumulátoru: 1. Otevřete kryt akumulátoru/paměťové karty SD. 2. Uvolněte pojistku akumulátoru. 3. Jakmile se akumulátor kousek povysune, opatrně jej vytáhněte. A B C D 2.2 Dobíjení akumulátoru Stav nabití akumulátoru ovlivňuje výkon fotoaparátu DC E600. Pro maximalizaci výkonu a životnosti akumulátoru jej doporučujeme minimální jednou naplno nabít prostřednictvím určené nabíjecí sady (nabíječ a síťový adaptér) a poté zcela vybít při normálním používání. 1. Akumulátor vložte do nabíječe podle obrázku. 2. Jeden konec kabelu síťového adaptéru připojte k nabíječi. 3. Druhý konec kabelu síťového adaptéru připojte k elektrické síťové zástrčce. 4. Při nabíjení svítí kontrolka LED na nabíječi červeně. Jakmile je akumulátor plně nabitý, rozsvítí se zeleně. Délka doby nabíjení závisí na okolní teplotě a stavu akumulátoru. Příprava fotoaparátu DC E600 pro používání 3

8 Fotoaparát DC E600 musí být používán s určenou nabíjecí sadou. Poškození způsobené použitím nesprávné sady nabíjení není kryto zárukou. Před vyjmutím akumulátoru vždy zkontrolujte, zda je fotoaparát vypnutý. Po nabíjení nebo používání může být akumulátor horký. Tento jev je normální a nepředstavuje poruchu. Používáte-li fotoaparát v chladném prostředí, udržujte fotoaparát a akumulátor v teple uložením v bundě nebo v jiném prostředí chránícím před chladem. 2.3 Vkládání a vyjímání paměťové karty SD DC E600 je vybaven 24 MB vnitřní paměti, která umožňuje ukládání videozáznamů, snímků nebo hlasových poznámek. Kapacitu paměti můžete také zvýšit použitím volitelné SD (Secure Digital) paměťové karty pro uložení více souborů. 1. Vždy před vložením nebo vyjmutím paměťové karty vypněte fotoaparát. 2. Paměťovou kartu SD vložte správným směrem podle obrázku. 3. Zavřete kryt akumulátoru/paměťové karty SD. Před vyjmutím paměťové karty SD se přesvědčte, že je fotoaparát ve vypnutém stavu. Zlehka stiskněte paměťovou kartu za hranu a karta se částečně vysune. Před prvním použitím nezapomeňte paměťovou kartu SD naformátovat ve fotoaparátu. Abyste zamezili nechtěnému vymazání cenných dat z paměťové karty SD, přesuňte ochranný jezdec (na straně paměťové karty SD) do polohy LOCK (Uzamčeno). Abyste mohli data ukládat, upravovat nebo vymazat z paměťové karty SD, musíte paměťovou kartu odemknout. Při formátování vnitřní paměti nevkládejte do fotoaparátu paměťovou kartu. V jiném případě dojde k naformátování paměťové karty místo vnitřní paměti. Formátování je nevratná akce a později nelze data obnovit. Před formátováním data zazálohujte. Paměťové karty SD s poruchou čtení nebo zápisu nemusí být správně naformátovány. Jsou podporovány paměťové karty SD následujících kapacit: 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, a 1 GB. Fotoaparát je kompatibilní s SD paměťovými kartami vyrobenými společnostmi Panasonic, Toshiba a Sandisk. Informace o zakoupení karet získáte u místního prodejce. 2.4 Nastavení data a času Zamknuto Jezdec ochrany proti zápisu Zamknuto Karta je chráněna proti zápisu Před prvním použitím fotoaparátu prosím nastavte datum a čas. Více informací naleznete v tabulce Nabídka nastavení na straně Příprava fotoaparátu DC E600 pro používání

9 POUŽÍVÁNÍ FOTOAPARÁTU DC E Režim fotografování Začínáme s fotografováním snímků 1. Stisknutím tlačítka zapněte fotoaparát. 2. V režimu fotografovaní zkomponujte na LCD monitoru záběr. 3. Namáčkněte tlačítko spouště (1) a pak je zcela stiskněte (2). Namáčknutím spouště dojde k automatickému zaostření a úpravě expozice. Zaostřovací rámeček se, pokud je zaostřeno, zbarví do zelena a nastaví se expozice. Není-li možné zaostření nebo nastavení expozice, zbarví se rámeček do červena. 1 Namáčkněte 2 Stiskněte úplně Pro náhled naposledy vyfotografovaného snímku stiskněte tlačítko. Stisknutím tlačítka se vrátíte do režimu fotografování. Při silném slunečním nebo jiném ostrém světle LCD monitor ztmavne. Nejedná se o chybu zařízení. Abyste zabránili rozmazání snímků při stisknutí spouště, držte fotoaparát pevně. To je zvláště důležité při fotografování při slabém osvětlení, kdy může fotoaparát snížit rychlost závěrky pro zajištění správné expozice snímků. Stisknutím tlačítka se zobrazení na LCD monitoru mění v následujícím pořadí: Normální OSD Podrobné informace Vypnuté informace Pokud je funkce QuickView (Rychlý náhled) nastavena na On, zachycený snímek bude zobrazen při ukládání do paměti. Používání fotoaparátu DC E600 5

10 3.1.2 Informace na LCD monitoru v režimu fotografování 1. Režim snímání Automatický režim Ruční režim Portrét Krajina Noční scéna Sport Objekt v protisvětle Noční portrét 2. Režim blesku Automatický blesk Zapnutý blesk Vypnutý blesk Blesk s redukcí červených očí Pomalá synchronizace 3. Ikony samospouště (je-li použita) Samospoušť (2s) Samospoušť (10s) Intervalové snímání 4. Vyvážení bílé (při zvolení režimu podrobné informace) Automatické vyvážení bílé Slunečno Oblačno Žárovkové osvětlení Zářivkové osvětlení 5. EV (Hodnota expozice) -0.3, -0.6, -1.0, -1.3, -1.6, -2.0, +0.3, +0.6, +1.0, +1.3, +1.6, ISO ISO Automaticky ISO (Citlivost) 100 ISO (Citlivost) 200 ISO (Citlivost) Měření expozice Se zdůrazněným středem Bodové Zprůměrováno 8. Kvalita snímku Jemná Normální 9. Rozlišení (velikost snímku) 2816 x x x x x Zbývající počet snímků 11. Přiblížení (zoom) 12. Rámeček AF 13. Indikátor úrovně akumulátoru Plně nabitý akumulátor Středně nabitý akumulátor Nízká úroveň nabití akumulátoru Téměř žádná energie v akumulátoru 6 Používání fotoaparátu DC E600

11 3.1.3 Změna nastavení fotoaparátu Nastavení fotoaparátu mohou být změněna čtyřsměrným tlačítkem a tlačítkem OK. 1. Nahoru/EV: Posun v nabídce směrem nahoru. Umožňuje úpravu nastavení EV. 2. Vlevo/Zaostření: Posun v nabídce doleva. Umožňuje volbu vhodného nastavení zaostření. 3. Dolů/Samospoušť/Intervalové snímání/odstraňování snímků: Posun v nabídce směrem dolů. Přepínání mezi nastavením samospouště. Aktivace intervalového snímání. Odstraňování snímků, videozáznamů nebo hlasových poznámek. 4. Vpravo/Blesk: Posun v nabídce směrem doprava. Umožňuje volbu vhodného nastavení blesku. 5. OK: Potvrzení zvoleného nastavení Nastavení režimu fotografování Režim snímání můžete pro záznam snímků nastavit podle následujících kroků: 1. V režimu fotografování stiskněte tlačítko. Zobrazí se nabídka režimu snímání. 2. Tlačítky / vyberte požadovaný režim a pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Tabulka uvedená níže vám pomůže vybrat vhodný režim snímání: Ikona Režim snímání Popis Automatický režim Tento režim zvolte, pokud chcete ponechat všechna nastavení na automatice fotoaparátu pro snadné fotografování. Ruční režim Tento režim zvolte, pokud chcete upravit nastavení vyvážení bílé, expozimetru a ISO. Tyto nabídky jsou dostupné pouze v ručním režimu. Portrét Tento režim zvolte, pokud chcete pořizovat snímky, na kterých jsou osoby zdůrazněny proti rozostřenému (rozmazanému) pozadí. Blesk je pevně nastaven na, čímž je zajištěna efektivní redukce jevu červených očí. Krajina Tento režim zvolte pro zvýraznění nasycení barev hor, lesů a jiných krajinných scenérií nebo pro pořizování portrétů na pozadí památek. Blesk je pevně nastaven na. Noční scéna Tento režim zvolte, pokud chcete pořizovat fotografie večer nebo na pozadí noční scenérie. Blesk je pevně nastaven na. Používání fotoaparátu DC E600 7

12 Ikona Režim snímání Popis Sport Tento režim zvolte při fotografování rychle se pohybujících objektů. Blesk je pevně nastaven na. Objekt v protisvětle Tento režim zvolte při fotografování snímků, kde jsou objekty v protisvětle. Blesk je pevně nastaven na. Noční portrét Tento režim zvolte, chcete-li mít jasný snímek fotografovaného objektu včetně pozadí. V tomto režimu je blesk stále zapnutý. Popis všech režimů snímání slouží jako všeobecné vodítko pro vaše pohodlí. Digitální fotoaparát nastavte podle vašich požadavků. Režim snímání může být nastaven pouze v režimu fotografování Používání blesku Blesk je navržen tak, abyste jej mohli používat automaticky, když se změní okolní podmínky pro použití blesku. Můžete fotografovat s vhodným typem blesku podle aktuální situace. V případě, že změníte režim blesku, zůstane toto nastavení uloženo v paměti i po vypnutí fotoaparátu. 1. V režimu fotografování je jako výchozí režim nastaven automatický blesk. 2. Tlačítkem zvolte v případě potřeby jiný režim blesku. 3. Sestavte kompozici snímku a stiskněte tlačítko spouště. Tabulka uvedená níže vám pomůže vybrat vhodný režim blesku. Ikona Blesk Popis Automatický blesk Blesk se spustí automaticky podle podmínek pro fotografování. Zapnutý blesk Blesk se spustí vždy, bez ohledu na okolní světelné podmínky. Tento režim vyberte v případě, že fotografujete velmi kontrastní objekty (v protisvětle) s hlubokými stíny. Vypnutý blesk Nespustí se blesk. Tento režim zvolte v místech, kde je zakázáno fotografování s bleskem nebo, v případě, že je vzdálenost od fotografovaného objektu větší než efektivní dosah blesku. Blesk s redukcí červených očí Tento režim může snížit vznik jevu červených očí, když chcete vyfotografovat přirozeně vypadající snímky lidí nebo zvířat při slabém osvětlení. Při fotografování může být jev červených očí snížen, když požádáte fotografované osoby, aby se dívaly do objektivu nebo co nejvíce na fotoaparát. Pomalá synchronizace V tomto režimu se otevírá závěrka na mnohem delší dobu než obvykle a blesk je odpálen těsně před zavřením. Zvolte tento režim v případě, že chcete mít osvětlené objekty v popředí a umožnit dostatečné prokreslení tmavého pozadí. Je vhodný pro fotografování nočních scén s lidmi v popředí. Blesk není možné používat v režimu videozáznamu. Zvolíte-li režim pomalé synchronizace, doporučujeme použít stativ a fotografovat statické objekty. 8 Používání fotoaparátu DC E600

13 3.1.6 Používání samospouště Samospoušť je možné nastavit v režimu fotografování. Tato funkce je užitečná pro případy, kdy chcete být součástí snímku. 1. Fotoaparát zajistěte na stativu nebo umístěte na stabilním povrchu. 2. V režimu fotografování zvolte tlačítkem požadovaný režim samospouště. Ikona Samospoušť Popis Samospoušť (2s) Fotoaparát automaticky vyfotografuje snímek s dvousekundovým zpožděním. Samospoušť (10s) Fotoaparát automaticky vyfotografuje snímek s desetisekundovým zpožděním. Intervalové snímání Fotoaparát automaticky pořizuje fotografie v nastaveném intervalu až do zaplnění paměti nebo vybití akumulátoru. 3. Sestavte kompozici snímku a stiskněte tlačítko spouště. Je aktivována funkce samospouště a na LCD monitoru se zobrazí odpočítávání. LED kontrolka samospouště bliká a snímek je pořízen po uplynutí nastaveného času. Pro zrušení funkce samospouště stiskněte tlačítko. Nastavení samospouště se po pořízení snímku automaticky vypne Používání optického zoomu Fotografování s použitím optického zoomu umožňuje trojnásobné přiblížení nebo širokoúhlé fotografování podle vzdálenosti objektu. Střed záběru můžete dále zvětšit prostřednictvím digitálního zoomu. 1. Stiskněte tlačítko pro vstup do režimu fotografování nebo videozáznamu. 2. Záběr zkomponujte pomocí ovladače zoomu. Posun páčky doprava přiblíží objekt a zvětší jej na LCD monitoru. Posun páčky doleva rozšiřuje záběr. Poloha čoček objektivu se mění podle nastavení zoomu pouze v rozsahu optického zoomu. 3. Namáčkněte spoušť pro nastavení zaostření a expozice a pak ji zcela stiskněte pro vyfotografování snímku. Při záznamu filmů není možné zoom použít. Přiblížení nastavte před spuštěním záznamu. Používání fotoaparátu DC E600 9

14 3.1.8 Používání digitálního zoomu Použitím kombinace trojnásobného optického zoomu a čtyřnásobného digitálního zoomu můžete objekt přiblížit až 12x. Digitální zoom je užitečná funkce. Ovšem čím více je objekt zvětšen (přiblížen), tím více se může snímek jevit zrnitě Změna zaostření 1. V režimu fotografování tlačítkem přepínáte mezi následujícími režimy. Ikona Ostření Popis Normální (AF) Normální režim zaostření (50 cm až nekonečno). Makro Režim automatického zaostření Makro (6 cm). Blesk je pevně nastaven na. Panoramatické ostření (PF) Tato možnost snižuje dobu zaostřování a zvyšuje efektivitu při fotografování. Pomáhá při fotografování rychle se pohybujících nebo tmavých objektů. 2. Sestavte kompozici snímku. 3. Namáčkněte tlačítko spouště a potom jej stiskněte úplně Kompenzace EV Kompenzace expozice umožňuje zesvětlení nebo ztmavnutí snímku. Nastavení použijte v případě, že není vyvážen jas mezi objektem a pozadím, nebo v případě, že objekt vyplňuje pouze malou část snímku. 1. V režimu fotografování se ujistěte, že je režim snímání nastaven na [Automatický] nebo [Ruční]. Podrobnosti o režimu snímání naleznete v části Nastavení režimu snímání na straně Stiskněte tlačítko. Ve spodní části LCD monitoru se zobrazí pruh nastavení expozice. 3. Výchozí hodnota EV je 0. Může být nastavena v rozsahu -2.0 až Chcete-li zvýšit hodnotu expozice, stiskněte tlačítko a pak stiskněte tlačítko OK. Chcete-li snížit hodnotu expozice, stiskněte tlačítko a pak stiskněte tlačítko OK Nabídka nastavení režimu fotografování Nabídka režimu fotografování 1. Stisknutím tlačítka v režimu fotografování přejdete do nabídky a pomocí tlačítek / vyberte nastavení nabídky, kterou chcete změnit. 2. Tlačítky / vyberte požadovanou položku a pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. 3. Nabídku ukončete stisknutím tlačítka. 10 Používání fotoaparátu DC E600

15 Ikona Položka Možnosti Popis funkce Rozlišení 2816 x x x x 960 Slouží k nastavení velikosti snímku. Vyšší rozlišení vyžaduje více paměti. Chcete-li uložit více snímků do omezené velikosti paměti, použijte menší velikost snímku. 640 x 480 Kvalita snímku Jemná Normální Nastavení kvality (kompresního poměru) ukládaných snímků. Oblast automatického zaostření Bodové Vícenásobné Určuje způsob výběru oblasti ostření. Intervalové snímání Datumovka Vyvážení bílé (k dispozici pouze v ručním režimu) Expozimetr (k dispozici pouze v ručním režimu) Automatické vyvážení bílé Slunečno Oblačno Žárovka Zářivka Se zdůrazněným středem Bodové Průměr Fotografuje podle zadaných nastavení. Podrobnosti viz Používání intervalového snímání na straně 12. Tiskne na pravý dolní roh vyfotografovaných snímků datum pořízení snímku. Tuto funkci je třeba zapnout před fotografováním. Další informace o nastavení data a času nebo formátu data najdete v tabulce 3.4 Režim nastavení na straně 19. Nastavení úrovně bílé při pořizování snímků za specifických světelných podmínek. Automatické vyvážení bílé: Automatické nastavení vyvážení bílé. Slunečno: Vhodné pro jasný den. Oblačno: Vhodné pro oblačno, rozbřesk nebo polojasno. Žárovka: Vhodné pro objekty osvětlené žárovkovým světlem. Zářivka: Vhodné pro objekty osvětlené zářivkovým světlem. Nastavení části scény snímku, ve kterém fotoaparát měří světlo. Se zdůrazněným středem.: Expozimetr fotoaparátu je nastaven na průměrnou světlost objektů ve středu záběru. Bodové: Expozimetr fotoaparátu je nastaven na světlost jednoho objektu ve středu záběru. Průměr: Expozimetr fotoaparátu je nastaven na průměrnou světlost všech objektů v záběru. Používání fotoaparátu DC E600 11

16 Ikona Položka Možnosti Popis funkce Efekt ISO (k dispozici pouze v ručním režimu) Normální ČB Sépie Svítivý ISO Automaticky ISO 100 ISO 200 ISO 400 Umožňuje fotografii tónovat nebo přidávat barvu a vytvořit umělecké dílo. Normální: Standardní nastavení barev RGB vhodné pro běžné fotografování. ČB: Snímky obsahují pouze černou, bílou a stupně šedé. Sépie: Vytváří umělecké fotografie s teplým starodávným tónem s hnědšími a oranžovějšími barvami. Svítivý: Slouží ke zintenzivnění a oživení barev. Nastavení citlivosti fotoaparátu na světlo. ISO Automaticky: Automatické nastavení citlivosti ISO. ISO 100: Odpovídá barevnému filmu ISO 100. Toto nastavení použijte pro fotografování venku za slunečného počasí. ISO 200: Odpovídá barevnému filmu ISO 200. Toto nastavení použijte pro fotografování venku nebo uvnitř jasně osvětlené místnosti. ISO 400: Odpovídá barevnému filmu ISO 400. Slouží k fotografování rychle se pohybujících objektů. Nastavení vyvážení bílé Lidské oko se přizpůsobuje světelným změnám tak, že bílé objekty stále vypadají bílé, i když se změní osvětlení. Ovšem v případě tohoto digitálního fotoaparátu je barva objektu ovlivněna barvou světla, které jej obklopuje. Toto nastavení barvy se nazývá nastavení vyvážení bílé. Toto nastavení umožňuje nastavit vyvážení bílé při snímání za specifických světelných podmínek Používání intervalového snímání Fotoaparát umožňuje snímání v intervalech, které je založeno na tomto nastavení. Tento režim je k dispozici u fotografování pomocí časovače. Můžete zadat interval a počet vyfotografovaných snímků. Nastavení intervalu snímání: 1. V režimu fotografování vyberte nabídku intervalu snímání. 2. Tlačítky / vyberte položku interval a počet a pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Interval: [15 sec.]: Interval nahrávání je 15 sekund. [1 min.]: Interval nahrávání je 1 minuta. [3 min.]: Interval nahrávání je 3 minuty. [10 min.]: Interval nahrávání je 10 minut. [60 min.]: Interval nahrávání je 60 minut. Count (počet): 2 ~ 99 (určuje kolik snímků bude vyfotografováno). 3. Tlačítky / upravte nastavení a pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. 12 Používání fotoaparátu DC E600

17 Fotografování s funkcí intervalu snímání: 1. Stisknutím tlačítka v režimu fotografování vyberte režim intervalu snímání. 2. Stiskněte tlačítko závěrky. Snímky budou vyfotografovány v nastaveném Interval (intervalu) a Count (počtu). 3. Fotografování ukončíte stisknutím tlačítka závěrky. 3.2 Režim videozáznamu Speciální funkcí pauzy tohoto digitálního fotoaparátu DC E600 můžete kdykoli podle potřeby pozastavit nahrávání. Vyzkoušejte si tuto funkci podle následujících jednoduchých kroků. 1. Přepnutím tlačítka přejděte do režimu videozáznamu. Zobrazí se obrazovka pro nahrávání videa. 2. Podle potřeby pomocí tlačítka zoomu vytvořte na LCD monitoru záběr. Optický zoom je třeba nastavit před nahráváním. Během nahrávání videa nelze optický zoom použít. 3. Stiskem tlačítka spouště spusťte nahrávání. Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte znovu tlačítko závěrky. Chcete-li nahrávání pozastavit, stiskněte tlačítko OK. Chcete-li v nahrávání pokračovat, stiskněte znovu tlačítko OK. Blesk není možné používat v režimu videozáznamu. V režimu videa nelze nastavit ani aktivovat kompenzaci expozice. Během nahrávání videa na kartu SD neotevírejte víčko přihrádky akumulátoru nebo karty SD a nevyjímejte akumulátor ani kartu SD. V opačném případě může dojít k poškození karty SD nebo ke zničení dat. Délka nahrávky závisí na velikosti zbývajícího volného místa na paměťové kartě SD nebo ve vnitřní paměti fotoaparátu. Zbývající doba je zobrazena v pravém horním rohu LCD monitoru Informace na LCD monitoru v režimu videozáznamu 1. Režim videozáznamu 2. Dostupné režimy záznamu 3. Kvalita videozáznamu 4. Přiblížení (zoom) 5. Indikátor úrovně akumulátoru Používání fotoaparátu DC E600 13

18 3.2.2 Nabídka nastavení režimu videozáznamu Nabídka režimu videozáznamu 1. Stisknutím tlačítka v režimu videozáznamu přejdete do nabídky a pomocí tlačítek / vyberte nastavení nabídky, která chcete změnit. 2. Tlačítky / vyberte požadovanou položku a pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. 3. Nabídku ukončete stisknutím tlačítka. Ikona Položka Možnosti Popis funkce Kvalita videozáznamu TV-SHQ TV-HQ TV-S Web-HQ Web-S Vyvážení bílé Efekt Časované nahrávání Stabilizátor Automatické vyvážení bílé Slunečno Oblačno Žárovka Zářivka Normální ČB Sépie Svítivý Slouží k nastavení kvality a velikosti nahraného videoklipu. TV-SHQ: 640 x 480 Jemné TV-HQ: 640 x 480 TV-S: 320 x 240 Jemné Web-HQ: 320 x 240 Web-S: 160 x 128 SHQ odpovídá velmi vysoké kvalitě. HQ odpovídá vysoké kvalitě. S odpovídá standardní kvalitě. Nastavení úrovně bílé při pořizování snímků za specifických světelných podmínek. Automatické vyvážení bílé: Automatické nastavení vyvážení bílé. Slunečno: Vhodné pro jasný den. Oblačno: Vhodné pro oblačno, rozbřesk nebo polojasno. Žárovka: Vhodné pro objekty osvětlené žárovkovým světlem. Zářivka: Vhodné pro objekty osvětlené zářivkovým světlem. Slouží k nastavení barvy videozáznamu. Normální: Standardní nastavení barev RGB vhodné pro běžný videozáznam. ČB: Videozáznam obsahuje pouze černou, bílou a stupně šedé. Sépie: Vytváří umělecké videozáznamy s teplým starodávným tónem s hnědšími a oranžovějšími barvami. Svítivý: Slouží ke zintenzivnění a oživení barev. Nastavení Umožňuje nastavit nahrávání dopředu. Další informace o nastavení časovaného nahrávání viz Časované nahrávání na straně 15. Zapnutý Omezuje chvění a zvyšuje kvalitu a čistotu videozáznamu. Vypnutý 14 Používání fotoaparátu DC E600

19 3.2.3 Časované nahrávání Speciální funkce časovaného nahrávání umožňuje předem nastavit nahrávání podle následujících kroků: 1. Stisknutím tlačítka v režimu videozáznamu přejděte do nabídky a vyberte položku [Timer REC] (Časované nahrávání). 2. Stiskněte. Zobrazí se obrazovka [Timer recording setting] (Nastavení časovaného nahrávání). 3. Stisknutím tlačítka / nastavte jednotlivé položky. Stisknutím tlačítka / přejděte na další položku. 4. Po nastavení položek Start Time (Počáteční čas) a Duration (Délka) potvrďte nastavení stisknutím tlačítka OK. 5. Zobrazí se obrazovka [Timer Recording Standby] (Pohotovostní režim časovaného nahrávání). Stisknutím tlačítka zoomu můžete změnit vzdálenost. Nastavení aktivujete stisknutím závěrky. Chcete-li tuto obrazovku opustit, stiskněte tlačítko. 6. Zobrazí se obrazovka [Timer recording] (Časované nahrávání). Fotoaparát přejde do pohotovostního režimu a zobrazí informace o nahrávání. Chcete-li akci přerušit, stiskněte závěrku. 7. Po zahájení nahrávání fotoaparát přejde do režimu nahrávání. Po dokončení nahrávání se fotoaparát automaticky vypne. 3.3 Režim přehrávání V režimu přehrávání můžete zobrazovat, zvětšovat, měnit velikost, ořezávat a odstraňovat snímky, přehrávat videoklipy, nahrávat hlasové zprávy nebo prohlížet prezentace snímků. V tomto režimu je také k dispozici zobrazení miniatur snímků, které umožňuje rychlé vyhledávání požadovaného snímku. 1. Přepnutím tlačítkem přejděte do režimu přehrávání. 2. Pomocí tlačítek / vyberte požadované snímky. Chcete-li zobrazit předchozí snímek, stiskněte tlačítko. Chcete-li zobrazit následující snímek, stiskněte tlačítko. Používání fotoaparátu DC E600 15

20 3.3.1 Informace na LCD monitoru v režimu přehrávání (obrázek) Režim přehrávání Rozlišení a kvalita snímku Číslo souboru/celkový počet Název souboru Velikost souboru Rychlost závěrky a clonové číslo Exposure Value (Kompenzace expozice) Vyvážení bílé ISO Navigátor nahrávání hlasové poznámky Datum/Čas Indikátor úrovně akumulátoru Prohlížení snímků Zvětšování snímků Během prohlížení snímků si můžete zvětšit vybranou část obrázku. Při tomto zvětšení je možné vidět malé detaily snímku. Fotoaparát DC E600 umožňuje zvětšení při přehrávání až 4x. 1. Tlačítkem zoom upravte poměr zvětšení. Chcete-li snímek přiblížit, posuňte tlačítko zoomu doprava. Chcete-li snímek oddálit, posuňte tlačítko zoomu doleva. Na LCD monitoru se zobrazí faktor zvětšení. 2. Chcete-li zobrazit jinou část snímku, stisknutím tlačítek /// změňte plochu zobrazení. Zobrazí se rámeček se čtvercovým polem uprostřed. Rámeček představuje celý snímek, zatímco čtvercové pole zobrazuje umístění oblasti, která je právě zvětšená. 3. Chcete-li obnovit normální zobrazení, posunujte tlačítko zoomu, dokud se na monitoru nezobrazí normální zobrazení (zvětšení 1x). Nebo chcete-li přímo ukončit režim přehrávání, stiskněte tlačítko. Pokud se ve vnitřní paměti ani na paměťové kartě nenachází žádný snímek, na LCD monitoru se zobrazí zpráva [No File!] (Žádný soubor). Stisknutím tlačítka při přehrávání snímků se zobrazení na LCD monitoru mění v následujícím pořadí: Normální OSD Podrobné informace Vypnuté informace Obrazovka náhledů (Index) Tato funkce umožňuje zobrazit na LCD monitoru současně devět miniatur snímků pro jednodušší vyhledávání požadovaného snímku. 16 Používání fotoaparátu DC E600

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

DC E520 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka. Vítejte

DC E520 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka. Vítejte DC E520 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka Vítejte Copyright Copyright 2005 BenQ Corporation. Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována nebo

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Acer Digital Camera CR-8530

Acer Digital Camera CR-8530 Acer Digital Camera CR-8530 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Obsah balení 3 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 3 Pohled zepředu 4 Pohled zezadu 6 Otočný volič režimů 7 Ikony na LCD monitoru 10 ZAČÍNÁME 10 Založení

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport.

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. - Před použitím výrobku si přečtěte tento návod k obsluze, abyste výrobek správně používali. - Tento návod k obsluze uchovejte na bezpečném

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Kamera do auta návod

Kamera do auta návod Kamera do auta návod CZ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Kamera. Uživatelská příručka

Kamera. Uživatelská příručka Kamera Uživatelská příručka 1 Úvod Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši multifunkční kameru! Prosím, přečtěte si pečlivě tento manual před tím, než začnete kameru používat, protože obsahuje důležitá bezpečnostní

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s HX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s novým snímačem CMOS!!! Kompaktní digitální fotoaparát Cyber-shot s optickou stabilizací a vysokou citlivostí ISO3200,

Více

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1 Začínáme 9247675, 2. vydání CS Nokia N73-1 Tlačítka a části (vpředu a na straně) Číslo modelu: Nokia N73-1. 2 Dále jen Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Světelné čidlo Druhý fotoaparát s nižším rozlišením

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

USB Digitální Mikroskop. (20x-400x) V1.3

USB Digitální Mikroskop. (20x-400x) V1.3 USB Digitální Mikroskop (20x-400x) V1.3 Manuál Poděkování Děkujeme za Váš nákup našich výrobků - jedná se o high-tech a zároveň snadno použitelný digitální mikroskop. S touto vychytávkou uvidíte unikátní

Více

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka Digitální 2 fotorámeček Pro oživení vašich cenných vzpomínek 11,3 Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Čištění LCD displeje... 3 Čištění digitálního fotorámečku... 3

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

GH800 / GH888 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka

GH800 / GH888 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka GH800 / GH888 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2012 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována nebo

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Digitální mikroskop s LCD displejem

Digitální mikroskop s LCD displejem Digitální mikroskop s LCD displejem Návod k použití 1. Systémové požadavky - PC s procesorem Pentium 166MHz a rychlejší, volným USB portem, CD-Rom mechanikou, myší, klávesnicí a barevnu obrazovkou - Podporované

Více

Technické údajeslt-a35k

Technické údajeslt-a35k Technické údajeslt-a35k Naše příslušenství je určené pro konkrétní modely. Specifikace se mohou v různých zemích lišit. Držák objektivu Bajonet A společnosti Sony Kompatibilita objektivu Všechny typy objektivů

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

E-620. Tvůrčí možnosti bez hranic s Olympus E-620. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr

E-620. Tvůrčí možnosti bez hranic s Olympus E-620. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr E-620 Nejmenší a nejlehčí D-SLR* na světě se zabudovaným stabilizátorem obrazu a kreativními funkcemi! Vysoce citlivý 12,3 megapixelový Live MOS senzor 7 bodový AF systém Vysoce výkonný vestavěný stabilizátor

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Digitální LCD Mikroskop

Digitální LCD Mikroskop Digitální LCD Mikroskop Model #44310 Celestron UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah ÚVOD... 4 Popis zařízení:... 5 Specifikace... 6 Začínáme... 6 Vložení baterií... 6 Nastavení... 7 A. Zobrazovací režim / režim

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL

MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL Obsah Úvod... 3 Přední strana... 3 Spodní část a spínač... 3 Kryt baterií... 4 Přepínač funkcí... 4 Popis testovacího režimu... 5

Více

Česky Varovné upozornění týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE)

Česky Varovné upozornění týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE) Varovné upozornění týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE) Symbol používaný pro tříděný odpad v zemích EU Tento symbol indikuje, že výrobek je nutné likvidovat v rámci tříděného

Více

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com MultiReader 3664 PER3664BC Prestigio MultiReader Version 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení. Před použitím zařízení

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Uživatelský manuál. OXE ExtremeCam. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE ExtremeCam. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE ExtremeCam Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Předmluva Děkujeme Vám za zakoupení malé digitální kamery ve

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více