Česky. Digitální fotoaparát DC E600 Návod k obsluze. Vítejte. Používání fotoaparátu DC E600 i

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česky. Digitální fotoaparát DC E600 Návod k obsluze. Vítejte. Používání fotoaparátu DC E600 i"

Transkript

1 Digitální fotoaparát DC E600 Návod k obsluze CZ Vítejte Používání fotoaparátu DC E600 i

2 Autorské právo Copyright 2005 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění nebo překládána do jakéhokoli jazyka nebo počítačového jazyka, v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronickým, mechanickým, magnetickým, optickým, chemickým, ručním nebo jakkoli jinak, bez předchozího písemného souhlasu této společnosti. Prohlášení Společnost BENQ Corporation neposkytuje žádné záruky, ať už vyjádřené, nebo vyplývající, s ohledem na obsah zde uvedených informací a specificky se zříká jakýchkoli záruk, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý konkrétní účel. Kromě toho si společnost BENQ Corporation vyhrazuje právo provádět úpravy této publikace a čas od času provádět změny v jejím obsahu, a to bez povinnosti ze strany této společnosti upozorňovat jakoukoli osobu na takovéto úpravy nebo změny. Péče o fotoaparát Fotoaparát nepoužívejte mimo rozsah uvedených pracovních podmínek: teplota: 0 C do 40 C. Fotoaparát nepoužívejte ani neuskladňujte mimo rozsah uvedených podmínek: Na místech s přímým slunečním zářením. Na místech s vysokou vlhkostí a prašností. V blízkosti klimatizace, elektrického topení nebo jiných zdrojů tepla. V uzavřeném automobilu postaveném na přímém slunci. Vyhněte se místům s vibracemi. V případě, že bude fotoaparát mokrý, otřete jej co nejdříve suchou látkou. Sůl nebo mořská voda mohou vážně poškodit fotoaparát. Pro čištění fotoaparátu nepoužívejte roztoky, například alkohol. Pro čištění objektivu použijte speciální štěteček na optiku, případně měkkou látku. Nedotýkejte se prsty optiky objektivu. Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, v žádném případě se nepokoušejte zařízení opravit sami. Vniknutí vody do zařízení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Z tohoto důvodu uskladňujte fotoaparát na suchém místě. V případě, že prší nebo sněží, nepoužívejte fotoaparát venku. Fotoaparát nepoužívejte ve vodě nebo v její blízkosti. V případě, že do fotoaparátu vnikne cizí látka nebo voda, okamžitě jej vypněte, vyjměte baterie a odpojte síťový adaptér. Odstraňte cizí látku nebo vodu a odešlete fotoaparát do servisního střediska. Co nejdříve přeneste data do počítače, abyste zabránili ztrátě snímků anebo filmů. Likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení v domácnostech v zemích Evropské unie. Tento symbol na produktu nebo obalu znamená, že produkt nepatří do běžného domovního odpadu. Opotřebované zařízení musíte zlikvidovat podle platných nařízení o recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytnou místní úřady, obchod, v němž jste výrobek zakoupili, nebo středisko likvidace odpadu. Recyklace materiálů pomáhá při šetření přírodních zdrojů a zajišťuje nakládání s materiály způsobem, který chrání zdraví lidí a prostředí.

3 Obsah 1. ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM DC E Kontrola obsahu balení Komponenty DC E Pohled zepředu Pohled zezadu Kontrolky LED PŘÍPRAVA FOTOAPARÁTU DC E600 PRO POUŽÍVÁNÍ Instalace akumulátoru Dobíjení akumulátoru Vkládání a vyjímání paměťové karty SD Nastavení data a času POUŽÍVÁNÍ FOTOAPARÁTU DC E Režim fotografování Začínáme s fotografováním snímků Informace na LCD monitoru v režimu fotografování Změna nastavení fotoaparátu Nastavení režimu fotografování Používání blesku Používání samospouště Používání optického zoomu Používání digitálního zoomu Změna zaostření Kompenzace EV Nabídka nastavení režimu fotografování Nabídka režimu fotografování Používání intervalového snímání Režim videozáznamu Informace na LCD monitoru v režimu videozáznamu Nabídka nastavení režimu videozáznamu Nabídka režimu videozáznamu Časované nahrávání Režim přehrávání Informace na LCD monitoru v režimu přehrávání (obrázek) Prohlížení snímků Zvětšování snímků Obrazovka náhledů (Index) Hlasové poznámky Mazání souborů iii

4 3.3.4 Nabídka nastavení režimu přehrávání Nabídka režimu přehrávání Informace na LCD monitoru v režimu přehrávání (videozáznam) Přehrávání videozáznamů Režim nastavení Nabídka režimu nastavení FUNKCE ZÁVISLÉ NA OSOBNÍM POČÍTAČI Přiložený software Režim USB Režim tiskárny ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÉ PARAMETRY SERVISNÍ INFORMACE...28 iv

5 ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM DC E Kontrola obsahu balení Opatrně vybalte krabici s fotoaparátem a zkontrolujte, zda máte následující položky. Návod k obsluze 1. Návod k obsluze 2. Digitální fotoaparát DC E USB kabel 4. Lithiumiontový akumulátor 5. Řemínek na ruku 6. Aplikační software na CD-ROM pro DC E Nabíječ akumulátoru (DLC-02) 8. Síťový adaptér 9. AV kabel 10. Pouzdro Pokud zjistíte, že kterákoli z následujících položek chybí nebo vypadá jako poškozená, obraťte se neprodleně na svého prodejce. Původní balicí materiál si uschovejte pro případ, že byste museli odeslat fotoaparát do opravny. 1.2 Komponenty DC E Pohled zepředu Front View 1. Tlačítko spouště 2. Hlavní vypínač 3. Kontrolka stavu 4. Vestavěný blesk 5. Kontrolka samospouště 6. Reproduktor 7. Objektiv/krytka objektivu 8. Závit pro stativ 9. Mikrofon Základní seznámení s fotoaparátem DC E600 1

6 1.2.2 Pohled zezadu 1. LCD monitor 2. Tlačítko okamžitého přehrávání 3. Tlačítko okamžitého záznamu 4. Očko pro řemínek 5. USB/AV konektor 6. Navigátor -- čtyřsměrné tlačítko a tlačítko OK 7. Tlačítko Menu 8. Tlačítko DISP OK Kontrolky LED Kontrolky Stav Popis Kontrolka stavu Svítí modře. Fotoaparát je zapnutý a připravený k použití. Probíhá komunikace USB připojením. Fotoaparát je v úsporném režimu. Bliká modře. Fotoaparát zpracovává data nebo k nim přistupuje. Bliká oranžově. Došlo k chybě nebo se zobrazila varovná zpráva. Kontrolka Svítí červeně. Je aktivována funkce záznamu zvuku nebo videozáznamu. samospouště Bliká červeně. Je aktivována funkce samospouště. LCD monitor digitálního fotoaparátu je vyroben s využitím nejnovějších technologií. Na monitoru se ovšem mohou vyskytnout některé body, které budou trvale rozsvíceny nebo budou zobrazovat nepřirozené barvy. Jedná se o normální jev, který neovlivní kvalitu pořízených snímků fotoaparátem. 2 Základní seznámení s fotoaparátem DC E600

7 PŘÍPRAVA FOTOAPARÁTU DC E600 PRO POUŽÍVÁNÍ 2.1 Instalace akumulátoru Velmi doporučujeme používat ve fotoaparátu pouze určený nabíjecí lithiový akumulátor. Před vložením nebo vyjmutím akumulátoru se ujistěte, že je fotoaparát vypnutý. Vložení akumulátoru: 1. Otevřete kryt akumulátoru/paměťové karty SD (A). 2. Vložte akumulátor ve správném směru podle obrázku (B). 3. Akumulátor zcela zatlačte, až pojistka akumulátoru zapadne na místo (C). 4. Zavřete kryt akumulátoru/paměťové karty SD (D). Vyjmutí akumulátoru: 1. Otevřete kryt akumulátoru/paměťové karty SD. 2. Uvolněte pojistku akumulátoru. 3. Jakmile se akumulátor kousek povysune, opatrně jej vytáhněte. A B C D 2.2 Dobíjení akumulátoru Stav nabití akumulátoru ovlivňuje výkon fotoaparátu DC E600. Pro maximalizaci výkonu a životnosti akumulátoru jej doporučujeme minimální jednou naplno nabít prostřednictvím určené nabíjecí sady (nabíječ a síťový adaptér) a poté zcela vybít při normálním používání. 1. Akumulátor vložte do nabíječe podle obrázku. 2. Jeden konec kabelu síťového adaptéru připojte k nabíječi. 3. Druhý konec kabelu síťového adaptéru připojte k elektrické síťové zástrčce. 4. Při nabíjení svítí kontrolka LED na nabíječi červeně. Jakmile je akumulátor plně nabitý, rozsvítí se zeleně. Délka doby nabíjení závisí na okolní teplotě a stavu akumulátoru. Příprava fotoaparátu DC E600 pro používání 3

8 Fotoaparát DC E600 musí být používán s určenou nabíjecí sadou. Poškození způsobené použitím nesprávné sady nabíjení není kryto zárukou. Před vyjmutím akumulátoru vždy zkontrolujte, zda je fotoaparát vypnutý. Po nabíjení nebo používání může být akumulátor horký. Tento jev je normální a nepředstavuje poruchu. Používáte-li fotoaparát v chladném prostředí, udržujte fotoaparát a akumulátor v teple uložením v bundě nebo v jiném prostředí chránícím před chladem. 2.3 Vkládání a vyjímání paměťové karty SD DC E600 je vybaven 24 MB vnitřní paměti, která umožňuje ukládání videozáznamů, snímků nebo hlasových poznámek. Kapacitu paměti můžete také zvýšit použitím volitelné SD (Secure Digital) paměťové karty pro uložení více souborů. 1. Vždy před vložením nebo vyjmutím paměťové karty vypněte fotoaparát. 2. Paměťovou kartu SD vložte správným směrem podle obrázku. 3. Zavřete kryt akumulátoru/paměťové karty SD. Před vyjmutím paměťové karty SD se přesvědčte, že je fotoaparát ve vypnutém stavu. Zlehka stiskněte paměťovou kartu za hranu a karta se částečně vysune. Před prvním použitím nezapomeňte paměťovou kartu SD naformátovat ve fotoaparátu. Abyste zamezili nechtěnému vymazání cenných dat z paměťové karty SD, přesuňte ochranný jezdec (na straně paměťové karty SD) do polohy LOCK (Uzamčeno). Abyste mohli data ukládat, upravovat nebo vymazat z paměťové karty SD, musíte paměťovou kartu odemknout. Při formátování vnitřní paměti nevkládejte do fotoaparátu paměťovou kartu. V jiném případě dojde k naformátování paměťové karty místo vnitřní paměti. Formátování je nevratná akce a později nelze data obnovit. Před formátováním data zazálohujte. Paměťové karty SD s poruchou čtení nebo zápisu nemusí být správně naformátovány. Jsou podporovány paměťové karty SD následujících kapacit: 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, a 1 GB. Fotoaparát je kompatibilní s SD paměťovými kartami vyrobenými společnostmi Panasonic, Toshiba a Sandisk. Informace o zakoupení karet získáte u místního prodejce. 2.4 Nastavení data a času Zamknuto Jezdec ochrany proti zápisu Zamknuto Karta je chráněna proti zápisu Před prvním použitím fotoaparátu prosím nastavte datum a čas. Více informací naleznete v tabulce Nabídka nastavení na straně Příprava fotoaparátu DC E600 pro používání

9 POUŽÍVÁNÍ FOTOAPARÁTU DC E Režim fotografování Začínáme s fotografováním snímků 1. Stisknutím tlačítka zapněte fotoaparát. 2. V režimu fotografovaní zkomponujte na LCD monitoru záběr. 3. Namáčkněte tlačítko spouště (1) a pak je zcela stiskněte (2). Namáčknutím spouště dojde k automatickému zaostření a úpravě expozice. Zaostřovací rámeček se, pokud je zaostřeno, zbarví do zelena a nastaví se expozice. Není-li možné zaostření nebo nastavení expozice, zbarví se rámeček do červena. 1 Namáčkněte 2 Stiskněte úplně Pro náhled naposledy vyfotografovaného snímku stiskněte tlačítko. Stisknutím tlačítka se vrátíte do režimu fotografování. Při silném slunečním nebo jiném ostrém světle LCD monitor ztmavne. Nejedná se o chybu zařízení. Abyste zabránili rozmazání snímků při stisknutí spouště, držte fotoaparát pevně. To je zvláště důležité při fotografování při slabém osvětlení, kdy může fotoaparát snížit rychlost závěrky pro zajištění správné expozice snímků. Stisknutím tlačítka se zobrazení na LCD monitoru mění v následujícím pořadí: Normální OSD Podrobné informace Vypnuté informace Pokud je funkce QuickView (Rychlý náhled) nastavena na On, zachycený snímek bude zobrazen při ukládání do paměti. Používání fotoaparátu DC E600 5

10 3.1.2 Informace na LCD monitoru v režimu fotografování 1. Režim snímání Automatický režim Ruční režim Portrét Krajina Noční scéna Sport Objekt v protisvětle Noční portrét 2. Režim blesku Automatický blesk Zapnutý blesk Vypnutý blesk Blesk s redukcí červených očí Pomalá synchronizace 3. Ikony samospouště (je-li použita) Samospoušť (2s) Samospoušť (10s) Intervalové snímání 4. Vyvážení bílé (při zvolení režimu podrobné informace) Automatické vyvážení bílé Slunečno Oblačno Žárovkové osvětlení Zářivkové osvětlení 5. EV (Hodnota expozice) -0.3, -0.6, -1.0, -1.3, -1.6, -2.0, +0.3, +0.6, +1.0, +1.3, +1.6, ISO ISO Automaticky ISO (Citlivost) 100 ISO (Citlivost) 200 ISO (Citlivost) Měření expozice Se zdůrazněným středem Bodové Zprůměrováno 8. Kvalita snímku Jemná Normální 9. Rozlišení (velikost snímku) 2816 x x x x x Zbývající počet snímků 11. Přiblížení (zoom) 12. Rámeček AF 13. Indikátor úrovně akumulátoru Plně nabitý akumulátor Středně nabitý akumulátor Nízká úroveň nabití akumulátoru Téměř žádná energie v akumulátoru 6 Používání fotoaparátu DC E600

11 3.1.3 Změna nastavení fotoaparátu Nastavení fotoaparátu mohou být změněna čtyřsměrným tlačítkem a tlačítkem OK. 1. Nahoru/EV: Posun v nabídce směrem nahoru. Umožňuje úpravu nastavení EV. 2. Vlevo/Zaostření: Posun v nabídce doleva. Umožňuje volbu vhodného nastavení zaostření. 3. Dolů/Samospoušť/Intervalové snímání/odstraňování snímků: Posun v nabídce směrem dolů. Přepínání mezi nastavením samospouště. Aktivace intervalového snímání. Odstraňování snímků, videozáznamů nebo hlasových poznámek. 4. Vpravo/Blesk: Posun v nabídce směrem doprava. Umožňuje volbu vhodného nastavení blesku. 5. OK: Potvrzení zvoleného nastavení Nastavení režimu fotografování Režim snímání můžete pro záznam snímků nastavit podle následujících kroků: 1. V režimu fotografování stiskněte tlačítko. Zobrazí se nabídka režimu snímání. 2. Tlačítky / vyberte požadovaný režim a pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Tabulka uvedená níže vám pomůže vybrat vhodný režim snímání: Ikona Režim snímání Popis Automatický režim Tento režim zvolte, pokud chcete ponechat všechna nastavení na automatice fotoaparátu pro snadné fotografování. Ruční režim Tento režim zvolte, pokud chcete upravit nastavení vyvážení bílé, expozimetru a ISO. Tyto nabídky jsou dostupné pouze v ručním režimu. Portrét Tento režim zvolte, pokud chcete pořizovat snímky, na kterých jsou osoby zdůrazněny proti rozostřenému (rozmazanému) pozadí. Blesk je pevně nastaven na, čímž je zajištěna efektivní redukce jevu červených očí. Krajina Tento režim zvolte pro zvýraznění nasycení barev hor, lesů a jiných krajinných scenérií nebo pro pořizování portrétů na pozadí památek. Blesk je pevně nastaven na. Noční scéna Tento režim zvolte, pokud chcete pořizovat fotografie večer nebo na pozadí noční scenérie. Blesk je pevně nastaven na. Používání fotoaparátu DC E600 7

12 Ikona Režim snímání Popis Sport Tento režim zvolte při fotografování rychle se pohybujících objektů. Blesk je pevně nastaven na. Objekt v protisvětle Tento režim zvolte při fotografování snímků, kde jsou objekty v protisvětle. Blesk je pevně nastaven na. Noční portrét Tento režim zvolte, chcete-li mít jasný snímek fotografovaného objektu včetně pozadí. V tomto režimu je blesk stále zapnutý. Popis všech režimů snímání slouží jako všeobecné vodítko pro vaše pohodlí. Digitální fotoaparát nastavte podle vašich požadavků. Režim snímání může být nastaven pouze v režimu fotografování Používání blesku Blesk je navržen tak, abyste jej mohli používat automaticky, když se změní okolní podmínky pro použití blesku. Můžete fotografovat s vhodným typem blesku podle aktuální situace. V případě, že změníte režim blesku, zůstane toto nastavení uloženo v paměti i po vypnutí fotoaparátu. 1. V režimu fotografování je jako výchozí režim nastaven automatický blesk. 2. Tlačítkem zvolte v případě potřeby jiný režim blesku. 3. Sestavte kompozici snímku a stiskněte tlačítko spouště. Tabulka uvedená níže vám pomůže vybrat vhodný režim blesku. Ikona Blesk Popis Automatický blesk Blesk se spustí automaticky podle podmínek pro fotografování. Zapnutý blesk Blesk se spustí vždy, bez ohledu na okolní světelné podmínky. Tento režim vyberte v případě, že fotografujete velmi kontrastní objekty (v protisvětle) s hlubokými stíny. Vypnutý blesk Nespustí se blesk. Tento režim zvolte v místech, kde je zakázáno fotografování s bleskem nebo, v případě, že je vzdálenost od fotografovaného objektu větší než efektivní dosah blesku. Blesk s redukcí červených očí Tento režim může snížit vznik jevu červených očí, když chcete vyfotografovat přirozeně vypadající snímky lidí nebo zvířat při slabém osvětlení. Při fotografování může být jev červených očí snížen, když požádáte fotografované osoby, aby se dívaly do objektivu nebo co nejvíce na fotoaparát. Pomalá synchronizace V tomto režimu se otevírá závěrka na mnohem delší dobu než obvykle a blesk je odpálen těsně před zavřením. Zvolte tento režim v případě, že chcete mít osvětlené objekty v popředí a umožnit dostatečné prokreslení tmavého pozadí. Je vhodný pro fotografování nočních scén s lidmi v popředí. Blesk není možné používat v režimu videozáznamu. Zvolíte-li režim pomalé synchronizace, doporučujeme použít stativ a fotografovat statické objekty. 8 Používání fotoaparátu DC E600

13 3.1.6 Používání samospouště Samospoušť je možné nastavit v režimu fotografování. Tato funkce je užitečná pro případy, kdy chcete být součástí snímku. 1. Fotoaparát zajistěte na stativu nebo umístěte na stabilním povrchu. 2. V režimu fotografování zvolte tlačítkem požadovaný režim samospouště. Ikona Samospoušť Popis Samospoušť (2s) Fotoaparát automaticky vyfotografuje snímek s dvousekundovým zpožděním. Samospoušť (10s) Fotoaparát automaticky vyfotografuje snímek s desetisekundovým zpožděním. Intervalové snímání Fotoaparát automaticky pořizuje fotografie v nastaveném intervalu až do zaplnění paměti nebo vybití akumulátoru. 3. Sestavte kompozici snímku a stiskněte tlačítko spouště. Je aktivována funkce samospouště a na LCD monitoru se zobrazí odpočítávání. LED kontrolka samospouště bliká a snímek je pořízen po uplynutí nastaveného času. Pro zrušení funkce samospouště stiskněte tlačítko. Nastavení samospouště se po pořízení snímku automaticky vypne Používání optického zoomu Fotografování s použitím optického zoomu umožňuje trojnásobné přiblížení nebo širokoúhlé fotografování podle vzdálenosti objektu. Střed záběru můžete dále zvětšit prostřednictvím digitálního zoomu. 1. Stiskněte tlačítko pro vstup do režimu fotografování nebo videozáznamu. 2. Záběr zkomponujte pomocí ovladače zoomu. Posun páčky doprava přiblíží objekt a zvětší jej na LCD monitoru. Posun páčky doleva rozšiřuje záběr. Poloha čoček objektivu se mění podle nastavení zoomu pouze v rozsahu optického zoomu. 3. Namáčkněte spoušť pro nastavení zaostření a expozice a pak ji zcela stiskněte pro vyfotografování snímku. Při záznamu filmů není možné zoom použít. Přiblížení nastavte před spuštěním záznamu. Používání fotoaparátu DC E600 9

14 3.1.8 Používání digitálního zoomu Použitím kombinace trojnásobného optického zoomu a čtyřnásobného digitálního zoomu můžete objekt přiblížit až 12x. Digitální zoom je užitečná funkce. Ovšem čím více je objekt zvětšen (přiblížen), tím více se může snímek jevit zrnitě Změna zaostření 1. V režimu fotografování tlačítkem přepínáte mezi následujícími režimy. Ikona Ostření Popis Normální (AF) Normální režim zaostření (50 cm až nekonečno). Makro Režim automatického zaostření Makro (6 cm). Blesk je pevně nastaven na. Panoramatické ostření (PF) Tato možnost snižuje dobu zaostřování a zvyšuje efektivitu při fotografování. Pomáhá při fotografování rychle se pohybujících nebo tmavých objektů. 2. Sestavte kompozici snímku. 3. Namáčkněte tlačítko spouště a potom jej stiskněte úplně Kompenzace EV Kompenzace expozice umožňuje zesvětlení nebo ztmavnutí snímku. Nastavení použijte v případě, že není vyvážen jas mezi objektem a pozadím, nebo v případě, že objekt vyplňuje pouze malou část snímku. 1. V režimu fotografování se ujistěte, že je režim snímání nastaven na [Automatický] nebo [Ruční]. Podrobnosti o režimu snímání naleznete v části Nastavení režimu snímání na straně Stiskněte tlačítko. Ve spodní části LCD monitoru se zobrazí pruh nastavení expozice. 3. Výchozí hodnota EV je 0. Může být nastavena v rozsahu -2.0 až Chcete-li zvýšit hodnotu expozice, stiskněte tlačítko a pak stiskněte tlačítko OK. Chcete-li snížit hodnotu expozice, stiskněte tlačítko a pak stiskněte tlačítko OK Nabídka nastavení režimu fotografování Nabídka režimu fotografování 1. Stisknutím tlačítka v režimu fotografování přejdete do nabídky a pomocí tlačítek / vyberte nastavení nabídky, kterou chcete změnit. 2. Tlačítky / vyberte požadovanou položku a pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. 3. Nabídku ukončete stisknutím tlačítka. 10 Používání fotoaparátu DC E600

15 Ikona Položka Možnosti Popis funkce Rozlišení 2816 x x x x 960 Slouží k nastavení velikosti snímku. Vyšší rozlišení vyžaduje více paměti. Chcete-li uložit více snímků do omezené velikosti paměti, použijte menší velikost snímku. 640 x 480 Kvalita snímku Jemná Normální Nastavení kvality (kompresního poměru) ukládaných snímků. Oblast automatického zaostření Bodové Vícenásobné Určuje způsob výběru oblasti ostření. Intervalové snímání Datumovka Vyvážení bílé (k dispozici pouze v ručním režimu) Expozimetr (k dispozici pouze v ručním režimu) Automatické vyvážení bílé Slunečno Oblačno Žárovka Zářivka Se zdůrazněným středem Bodové Průměr Fotografuje podle zadaných nastavení. Podrobnosti viz Používání intervalového snímání na straně 12. Tiskne na pravý dolní roh vyfotografovaných snímků datum pořízení snímku. Tuto funkci je třeba zapnout před fotografováním. Další informace o nastavení data a času nebo formátu data najdete v tabulce 3.4 Režim nastavení na straně 19. Nastavení úrovně bílé při pořizování snímků za specifických světelných podmínek. Automatické vyvážení bílé: Automatické nastavení vyvážení bílé. Slunečno: Vhodné pro jasný den. Oblačno: Vhodné pro oblačno, rozbřesk nebo polojasno. Žárovka: Vhodné pro objekty osvětlené žárovkovým světlem. Zářivka: Vhodné pro objekty osvětlené zářivkovým světlem. Nastavení části scény snímku, ve kterém fotoaparát měří světlo. Se zdůrazněným středem.: Expozimetr fotoaparátu je nastaven na průměrnou světlost objektů ve středu záběru. Bodové: Expozimetr fotoaparátu je nastaven na světlost jednoho objektu ve středu záběru. Průměr: Expozimetr fotoaparátu je nastaven na průměrnou světlost všech objektů v záběru. Používání fotoaparátu DC E600 11

16 Ikona Položka Možnosti Popis funkce Efekt ISO (k dispozici pouze v ručním režimu) Normální ČB Sépie Svítivý ISO Automaticky ISO 100 ISO 200 ISO 400 Umožňuje fotografii tónovat nebo přidávat barvu a vytvořit umělecké dílo. Normální: Standardní nastavení barev RGB vhodné pro běžné fotografování. ČB: Snímky obsahují pouze černou, bílou a stupně šedé. Sépie: Vytváří umělecké fotografie s teplým starodávným tónem s hnědšími a oranžovějšími barvami. Svítivý: Slouží ke zintenzivnění a oživení barev. Nastavení citlivosti fotoaparátu na světlo. ISO Automaticky: Automatické nastavení citlivosti ISO. ISO 100: Odpovídá barevnému filmu ISO 100. Toto nastavení použijte pro fotografování venku za slunečného počasí. ISO 200: Odpovídá barevnému filmu ISO 200. Toto nastavení použijte pro fotografování venku nebo uvnitř jasně osvětlené místnosti. ISO 400: Odpovídá barevnému filmu ISO 400. Slouží k fotografování rychle se pohybujících objektů. Nastavení vyvážení bílé Lidské oko se přizpůsobuje světelným změnám tak, že bílé objekty stále vypadají bílé, i když se změní osvětlení. Ovšem v případě tohoto digitálního fotoaparátu je barva objektu ovlivněna barvou světla, které jej obklopuje. Toto nastavení barvy se nazývá nastavení vyvážení bílé. Toto nastavení umožňuje nastavit vyvážení bílé při snímání za specifických světelných podmínek Používání intervalového snímání Fotoaparát umožňuje snímání v intervalech, které je založeno na tomto nastavení. Tento režim je k dispozici u fotografování pomocí časovače. Můžete zadat interval a počet vyfotografovaných snímků. Nastavení intervalu snímání: 1. V režimu fotografování vyberte nabídku intervalu snímání. 2. Tlačítky / vyberte položku interval a počet a pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Interval: [15 sec.]: Interval nahrávání je 15 sekund. [1 min.]: Interval nahrávání je 1 minuta. [3 min.]: Interval nahrávání je 3 minuty. [10 min.]: Interval nahrávání je 10 minut. [60 min.]: Interval nahrávání je 60 minut. Count (počet): 2 ~ 99 (určuje kolik snímků bude vyfotografováno). 3. Tlačítky / upravte nastavení a pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. 12 Používání fotoaparátu DC E600

17 Fotografování s funkcí intervalu snímání: 1. Stisknutím tlačítka v režimu fotografování vyberte režim intervalu snímání. 2. Stiskněte tlačítko závěrky. Snímky budou vyfotografovány v nastaveném Interval (intervalu) a Count (počtu). 3. Fotografování ukončíte stisknutím tlačítka závěrky. 3.2 Režim videozáznamu Speciální funkcí pauzy tohoto digitálního fotoaparátu DC E600 můžete kdykoli podle potřeby pozastavit nahrávání. Vyzkoušejte si tuto funkci podle následujících jednoduchých kroků. 1. Přepnutím tlačítka přejděte do režimu videozáznamu. Zobrazí se obrazovka pro nahrávání videa. 2. Podle potřeby pomocí tlačítka zoomu vytvořte na LCD monitoru záběr. Optický zoom je třeba nastavit před nahráváním. Během nahrávání videa nelze optický zoom použít. 3. Stiskem tlačítka spouště spusťte nahrávání. Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte znovu tlačítko závěrky. Chcete-li nahrávání pozastavit, stiskněte tlačítko OK. Chcete-li v nahrávání pokračovat, stiskněte znovu tlačítko OK. Blesk není možné používat v režimu videozáznamu. V režimu videa nelze nastavit ani aktivovat kompenzaci expozice. Během nahrávání videa na kartu SD neotevírejte víčko přihrádky akumulátoru nebo karty SD a nevyjímejte akumulátor ani kartu SD. V opačném případě může dojít k poškození karty SD nebo ke zničení dat. Délka nahrávky závisí na velikosti zbývajícího volného místa na paměťové kartě SD nebo ve vnitřní paměti fotoaparátu. Zbývající doba je zobrazena v pravém horním rohu LCD monitoru Informace na LCD monitoru v režimu videozáznamu 1. Režim videozáznamu 2. Dostupné režimy záznamu 3. Kvalita videozáznamu 4. Přiblížení (zoom) 5. Indikátor úrovně akumulátoru Používání fotoaparátu DC E600 13

18 3.2.2 Nabídka nastavení režimu videozáznamu Nabídka režimu videozáznamu 1. Stisknutím tlačítka v režimu videozáznamu přejdete do nabídky a pomocí tlačítek / vyberte nastavení nabídky, která chcete změnit. 2. Tlačítky / vyberte požadovanou položku a pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. 3. Nabídku ukončete stisknutím tlačítka. Ikona Položka Možnosti Popis funkce Kvalita videozáznamu TV-SHQ TV-HQ TV-S Web-HQ Web-S Vyvážení bílé Efekt Časované nahrávání Stabilizátor Automatické vyvážení bílé Slunečno Oblačno Žárovka Zářivka Normální ČB Sépie Svítivý Slouží k nastavení kvality a velikosti nahraného videoklipu. TV-SHQ: 640 x 480 Jemné TV-HQ: 640 x 480 TV-S: 320 x 240 Jemné Web-HQ: 320 x 240 Web-S: 160 x 128 SHQ odpovídá velmi vysoké kvalitě. HQ odpovídá vysoké kvalitě. S odpovídá standardní kvalitě. Nastavení úrovně bílé při pořizování snímků za specifických světelných podmínek. Automatické vyvážení bílé: Automatické nastavení vyvážení bílé. Slunečno: Vhodné pro jasný den. Oblačno: Vhodné pro oblačno, rozbřesk nebo polojasno. Žárovka: Vhodné pro objekty osvětlené žárovkovým světlem. Zářivka: Vhodné pro objekty osvětlené zářivkovým světlem. Slouží k nastavení barvy videozáznamu. Normální: Standardní nastavení barev RGB vhodné pro běžný videozáznam. ČB: Videozáznam obsahuje pouze černou, bílou a stupně šedé. Sépie: Vytváří umělecké videozáznamy s teplým starodávným tónem s hnědšími a oranžovějšími barvami. Svítivý: Slouží ke zintenzivnění a oživení barev. Nastavení Umožňuje nastavit nahrávání dopředu. Další informace o nastavení časovaného nahrávání viz Časované nahrávání na straně 15. Zapnutý Omezuje chvění a zvyšuje kvalitu a čistotu videozáznamu. Vypnutý 14 Používání fotoaparátu DC E600

19 3.2.3 Časované nahrávání Speciální funkce časovaného nahrávání umožňuje předem nastavit nahrávání podle následujících kroků: 1. Stisknutím tlačítka v režimu videozáznamu přejděte do nabídky a vyberte položku [Timer REC] (Časované nahrávání). 2. Stiskněte. Zobrazí se obrazovka [Timer recording setting] (Nastavení časovaného nahrávání). 3. Stisknutím tlačítka / nastavte jednotlivé položky. Stisknutím tlačítka / přejděte na další položku. 4. Po nastavení položek Start Time (Počáteční čas) a Duration (Délka) potvrďte nastavení stisknutím tlačítka OK. 5. Zobrazí se obrazovka [Timer Recording Standby] (Pohotovostní režim časovaného nahrávání). Stisknutím tlačítka zoomu můžete změnit vzdálenost. Nastavení aktivujete stisknutím závěrky. Chcete-li tuto obrazovku opustit, stiskněte tlačítko. 6. Zobrazí se obrazovka [Timer recording] (Časované nahrávání). Fotoaparát přejde do pohotovostního režimu a zobrazí informace o nahrávání. Chcete-li akci přerušit, stiskněte závěrku. 7. Po zahájení nahrávání fotoaparát přejde do režimu nahrávání. Po dokončení nahrávání se fotoaparát automaticky vypne. 3.3 Režim přehrávání V režimu přehrávání můžete zobrazovat, zvětšovat, měnit velikost, ořezávat a odstraňovat snímky, přehrávat videoklipy, nahrávat hlasové zprávy nebo prohlížet prezentace snímků. V tomto režimu je také k dispozici zobrazení miniatur snímků, které umožňuje rychlé vyhledávání požadovaného snímku. 1. Přepnutím tlačítkem přejděte do režimu přehrávání. 2. Pomocí tlačítek / vyberte požadované snímky. Chcete-li zobrazit předchozí snímek, stiskněte tlačítko. Chcete-li zobrazit následující snímek, stiskněte tlačítko. Používání fotoaparátu DC E600 15

20 3.3.1 Informace na LCD monitoru v režimu přehrávání (obrázek) Režim přehrávání Rozlišení a kvalita snímku Číslo souboru/celkový počet Název souboru Velikost souboru Rychlost závěrky a clonové číslo Exposure Value (Kompenzace expozice) Vyvážení bílé ISO Navigátor nahrávání hlasové poznámky Datum/Čas Indikátor úrovně akumulátoru Prohlížení snímků Zvětšování snímků Během prohlížení snímků si můžete zvětšit vybranou část obrázku. Při tomto zvětšení je možné vidět malé detaily snímku. Fotoaparát DC E600 umožňuje zvětšení při přehrávání až 4x. 1. Tlačítkem zoom upravte poměr zvětšení. Chcete-li snímek přiblížit, posuňte tlačítko zoomu doprava. Chcete-li snímek oddálit, posuňte tlačítko zoomu doleva. Na LCD monitoru se zobrazí faktor zvětšení. 2. Chcete-li zobrazit jinou část snímku, stisknutím tlačítek /// změňte plochu zobrazení. Zobrazí se rámeček se čtvercovým polem uprostřed. Rámeček představuje celý snímek, zatímco čtvercové pole zobrazuje umístění oblasti, která je právě zvětšená. 3. Chcete-li obnovit normální zobrazení, posunujte tlačítko zoomu, dokud se na monitoru nezobrazí normální zobrazení (zvětšení 1x). Nebo chcete-li přímo ukončit režim přehrávání, stiskněte tlačítko. Pokud se ve vnitřní paměti ani na paměťové kartě nenachází žádný snímek, na LCD monitoru se zobrazí zpráva [No File!] (Žádný soubor). Stisknutím tlačítka při přehrávání snímků se zobrazení na LCD monitoru mění v následujícím pořadí: Normální OSD Podrobné informace Vypnuté informace Obrazovka náhledů (Index) Tato funkce umožňuje zobrazit na LCD monitoru současně devět miniatur snímků pro jednodušší vyhledávání požadovaného snímku. 16 Používání fotoaparátu DC E600

Digitální fotoaparát DC E610 uživatelská příručka. Vítejte

Digitální fotoaparát DC E610 uživatelská příručka. Vítejte Digitální fotoaparát DC E610 uživatelská příručka Vítejte Autorská práva Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

Digitální fotoaparát DC X710 uživatelská příručka. Vítejte

Digitální fotoaparát DC X710 uživatelská příručka. Vítejte Digitální fotoaparát DC X710 uživatelská příručka Vítejte Autorská práva Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

Digitální fotoaparát DC E605 Uživatelská příručka. Vítejte

Digitální fotoaparát DC E605 Uživatelská příručka. Vítejte Digitální fotoaparát DC E605 Uživatelská příručka Vítejte Autorské právo Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka Vítejte Autorská práva Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka Digitální fotoaparát Acer CP-8660 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Přehled 3 Obsah balení 4 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 4 Pohled zepředu 5 Pohled zezadu 8 Stavová LED kontrolka 9 Ikony na LCD monitoru

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

DC C530 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka. Vítejte

DC C530 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka. Vítejte DC C530 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka Vítejte Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována nebo

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

DC C540/C740 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka

DC C540/C740 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka DC C540/C740 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka Vítejte Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

DC E520 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka. Vítejte

DC E520 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka. Vítejte DC E520 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka Vítejte Copyright Copyright 2005 BenQ Corporation. Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována nebo

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

DC 2300 Uživatelská příručka

DC 2300 Uživatelská příručka DC 2300 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 Benq Corporation. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přeposílána, přepisována, ukládána nebo překládána

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. 1. Digitální videokamera do auta 5. 15cm datový kabel

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. 1. Digitální videokamera do auta 5. 15cm datový kabel 1. Obsah balení 1. Digitální videokamera do auta 5. 15cm datový kabel Prestigio 2. Přísavný držák 6. Nabíjecí baterie 3. Autonabíječka 4. 3,6m napájecí kabel 2. Přehled zařízení 7. Stručný návod k obsluze

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Česky PROHLÁŠENÍ FCC. Informace o produktu. Poznámka: -1-

Česky PROHLÁŠENÍ FCC. Informace o produktu. Poznámka: -1- PROHLÁŠENÍ FCC Česky Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími dvěma podmínkami: (1). Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a (2). Toto

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Digitální fotoaparát DC T850 Uživatelská příručka. Vítejte

Digitální fotoaparát DC T850 Uživatelská příručka. Vítejte Digitální fotoaparát DC T850 Uživatelská příručka Vítejte Autorská práva Copyright 2008 BenQ Corporation. Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

HD AUTOKAMERA Návod k použití

HD AUTOKAMERA Návod k použití HD AUTOKAMERA Návod k použití 87231 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Vložte do autokamery paměťovou kartu a naformátujte

Více

DC E820 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka

DC E820 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka DC E820 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka Vítejte Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována nebo

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka HP V5560u Digitální videokamera Stručná uživatelská příručka Další informace o obsluze této videokamery a řešení případných problémů získáte v uživatelské příručce, která je umístěna na přiloženém disku

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Začínáme Představení produktu 1 Microphone LED světlo/blesk 3 Zrcadlo (pro vlastní portrét 4 Čočka 5 Klip 6 Držák řemínku 7 Přepínač režimu: 3 4 5 7 8 Kamera ( 6 Diktafon ( Fotoaparát

Více

Digitální fotoaparát 300mini BENQ Elektronická uživatelská příručka

Digitální fotoaparát 300mini BENQ Elektronická uživatelská příručka Co se nachází v balení 1 Seznámení s digitálním fotoaparátem Benq 300mini 2 Základní seznámení s fotoaparátem 3 Začínáme 6 Digitální fotoaparát 300mini BENQ Elektronická uživatelská příručka Instalace

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

DC C520 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka. Vítejte

DC C520 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka. Vítejte DC C520 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka Vítejte Copyright Copyright 2005 BenQ Corporation. Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována nebo

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

www.mojenakupy.cz Skrytá kamera v budíku s detekcí pohybu, záznamem na SD kartu a dálkovým ovládáním, typ 6382

www.mojenakupy.cz Skrytá kamera v budíku s detekcí pohybu, záznamem na SD kartu a dálkovým ovládáním, typ 6382 www.mojenakupy.cz Skrytá kamera v budíku s detekcí pohybu, záznamem na SD kartu a dálkovým ovládáním, typ 6382 návod k použití Vážení zákazníci, před použitím kamery si prosím přečtěte tento návod. Základní

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Česky. Digitální fotoaparát DC E63+ Návod k obsluze. Vítejte. Používání fotoaparátu DC E63+ i

Česky. Digitální fotoaparát DC E63+ Návod k obsluze. Vítejte. Používání fotoaparátu DC E63+ i Digitální fotoaparát DC E63+ Návod k obsluze CZ Vítejte Používání fotoaparátu DC E63+ i Autské právo Copyright 2005 BenQ Cpation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována,

Více

Kamera pro domácí mazlíčky

Kamera pro domácí mazlíčky Kamera pro domácí mazlíčky Návod k použití Poslední revize: 8.4.2013 OBSAH: PŘEDMLUVA... 3 TECHNICKÉ SPECIFIKACE... 4 OPERAČNÍ INSTRUKCE... 4 Zobrazení telefonního čísla... 4 Zobrazení dostupné kapacity

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

X-Eye kamera s rentgenovým viděním

X-Eye kamera s rentgenovým viděním X-Eye kamera s rentgenovým viděním Návod k obsluze Hlavní výhody Unikátní technologie umožňující vidět přes tmavá skla, mlhu, či dokonce některé oblečení; Možnost natáčení pod vodou až do hloubky 30m;

Více

Digitální fotoaparát DC E310 Příručka uživatele. Uvítání

Digitální fotoaparát DC E310 Příručka uživatele. Uvítání Digitální fotoaparát DC E310 Příručka uživatele Uvítání Autorská práva Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, rozšiřována, přepisována,

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

MCDVR31H. Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem. Uživatelský manuál

MCDVR31H. Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem. Uživatelský manuál MCDVR31H Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem Uživatelský manuál Kamera je ideální pro záznam provozu v autě nebo pro jiný mobilní záznam. Zařízení ukládá obraz na SD karty do kapacity 32GB. Rozlišení

Více

Česky. Digitální fotoaparát DC C800 Návod k obsluze. Vítejte. Používání fotoaparátu DC C800 i

Česky. Digitální fotoaparát DC C800 Návod k obsluze. Vítejte. Používání fotoaparátu DC C800 i Digitální fotoaparát DC C800 Návod k obsluze CZ Vítejte Používání fotoaparátu DC C800 i Autorské právo Copyright 2005 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována,

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

Uživatelský manuál. OXE BlackBox. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE BlackBox. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE BlackBox Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Pozorně si přečtěte tento manuál před instalací a použitím tohoto

Více

UŽIVATELSKÁ PŘŔUČKA DCAM-GPS-01

UŽIVATELSKÁ PŘŔUČKA DCAM-GPS-01 UŽIVATELSKÁ PŘŔUČKA DCAM-GPS-01 Přečtěte si tento návod k použití před použitím tohoto produktu. ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali naši palubní kameru s GPS trackerem. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní

Více

DVR53 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR53 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR53 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Před spuštěním kamery... 2 Nabíjecí baterie...2 Paměťová karta...2 Poloha kamery...3

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank Manuál - obsah Obsah... 2 Obsah balení... 2 Zprovoznění tanku... 3 Popis tanku... 3 Ovládací rozhraní... 4 Popis funkcí... 6 Resetování tanku... 7 Instalace baterií... 8 Ovládání tanku... 9 Pohybové ovládání...

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

DC C510 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka. Vítejte

DC C510 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka. Vítejte DC C510 Digitální fotoaparát Uživatelská příručka Vítejte Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována nebo

Více

Digitální fotoaparát 1300 BENQ Elektronická uživatelská příručka

Digitální fotoaparát 1300 BENQ Elektronická uživatelská příručka Digitální fotoaparát 1300 BENQ Elektronická uživatelská příručka Seznámení s digitálním fotoaparátem Benq 1300.. 1 Základní seznámení s fotoaparátem........... 2 Příprava fotoaparátu pro používání............

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

Uživatelský manuál. Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002

Uživatelský manuál. Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002 Uživatelský manuál Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002 Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, monitorovací systém s možností záznamu zvuku a obrazu na paměťovou kartu. Systém dokáže nahrávat

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

X-Eye kamera s rentgenovým viděním

X-Eye kamera s rentgenovým viděním X-Eye kamera s rentgenovým viděním Návod k obsluze Hlavní výhody Unikátní technologie umožňující vidět přes tmavá skla, mlhu, či dokonce některé oblečení; Možnost natáčení pod vodou až do hloubky 30m;

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tuto příručku! Bezpečnostní upozornění Zařízení napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje.

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Popis ovládacích tlačítek a konektorů

Popis ovládacích tlačítek a konektorů Vlastnosti výrobku detekce pohybu, záznam na SD kartu, jednoduché užívání; dva video vstupy; možnost připojení CCD/CMOS kamer, jednoduchá instalace ; dva volitelné kanály; inteligentní technologie, rekordér

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Digitální fotoaparát E1050 Uživatelská příručka. Vítáme vás

Digitální fotoaparát E1050 Uživatelská příručka. Vítáme vás Digitální fotoaparát E1050 Uživatelská příručka Vítáme vás Autorská práva Copyright 2008 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem Návod k použití Hlavní výhody produktu: Bezdrátově připojitelný LCD monitor 720P kvalita nahrávání a 3M fotek www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Obsah

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Černá skříňka DVR19. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR19. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR19 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Technické údajedsc-hx20v

Technické údajedsc-hx20v Technické údajedsc-hx20v Příslušenství je určené pro konkrétní modely. Specifikace se mohou v různých zemích lišit. Objektiv Optický zoom Zoom s čistým obrazem Digitální zoom F Ohnisková vzdálenost (f=

Více