Česky. Digitální fotoaparát DC E600 Návod k obsluze. Vítejte. Používání fotoaparátu DC E600 i

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česky. Digitální fotoaparát DC E600 Návod k obsluze. Vítejte. Používání fotoaparátu DC E600 i"

Transkript

1 Digitální fotoaparát DC E600 Návod k obsluze CZ Vítejte Používání fotoaparátu DC E600 i

2 Autorské právo Copyright 2005 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění nebo překládána do jakéhokoli jazyka nebo počítačového jazyka, v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronickým, mechanickým, magnetickým, optickým, chemickým, ručním nebo jakkoli jinak, bez předchozího písemného souhlasu této společnosti. Prohlášení Společnost BENQ Corporation neposkytuje žádné záruky, ať už vyjádřené, nebo vyplývající, s ohledem na obsah zde uvedených informací a specificky se zříká jakýchkoli záruk, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý konkrétní účel. Kromě toho si společnost BENQ Corporation vyhrazuje právo provádět úpravy této publikace a čas od času provádět změny v jejím obsahu, a to bez povinnosti ze strany této společnosti upozorňovat jakoukoli osobu na takovéto úpravy nebo změny. Péče o fotoaparát Fotoaparát nepoužívejte mimo rozsah uvedených pracovních podmínek: teplota: 0 C do 40 C. Fotoaparát nepoužívejte ani neuskladňujte mimo rozsah uvedených podmínek: Na místech s přímým slunečním zářením. Na místech s vysokou vlhkostí a prašností. V blízkosti klimatizace, elektrického topení nebo jiných zdrojů tepla. V uzavřeném automobilu postaveném na přímém slunci. Vyhněte se místům s vibracemi. V případě, že bude fotoaparát mokrý, otřete jej co nejdříve suchou látkou. Sůl nebo mořská voda mohou vážně poškodit fotoaparát. Pro čištění fotoaparátu nepoužívejte roztoky, například alkohol. Pro čištění objektivu použijte speciální štěteček na optiku, případně měkkou látku. Nedotýkejte se prsty optiky objektivu. Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, v žádném případě se nepokoušejte zařízení opravit sami. Vniknutí vody do zařízení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Z tohoto důvodu uskladňujte fotoaparát na suchém místě. V případě, že prší nebo sněží, nepoužívejte fotoaparát venku. Fotoaparát nepoužívejte ve vodě nebo v její blízkosti. V případě, že do fotoaparátu vnikne cizí látka nebo voda, okamžitě jej vypněte, vyjměte baterie a odpojte síťový adaptér. Odstraňte cizí látku nebo vodu a odešlete fotoaparát do servisního střediska. Co nejdříve přeneste data do počítače, abyste zabránili ztrátě snímků anebo filmů. Likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení v domácnostech v zemích Evropské unie. Tento symbol na produktu nebo obalu znamená, že produkt nepatří do běžného domovního odpadu. Opotřebované zařízení musíte zlikvidovat podle platných nařízení o recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytnou místní úřady, obchod, v němž jste výrobek zakoupili, nebo středisko likvidace odpadu. Recyklace materiálů pomáhá při šetření přírodních zdrojů a zajišťuje nakládání s materiály způsobem, který chrání zdraví lidí a prostředí.

3 Obsah 1. ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM DC E Kontrola obsahu balení Komponenty DC E Pohled zepředu Pohled zezadu Kontrolky LED PŘÍPRAVA FOTOAPARÁTU DC E600 PRO POUŽÍVÁNÍ Instalace akumulátoru Dobíjení akumulátoru Vkládání a vyjímání paměťové karty SD Nastavení data a času POUŽÍVÁNÍ FOTOAPARÁTU DC E Režim fotografování Začínáme s fotografováním snímků Informace na LCD monitoru v režimu fotografování Změna nastavení fotoaparátu Nastavení režimu fotografování Používání blesku Používání samospouště Používání optického zoomu Používání digitálního zoomu Změna zaostření Kompenzace EV Nabídka nastavení režimu fotografování Nabídka režimu fotografování Používání intervalového snímání Režim videozáznamu Informace na LCD monitoru v režimu videozáznamu Nabídka nastavení režimu videozáznamu Nabídka režimu videozáznamu Časované nahrávání Režim přehrávání Informace na LCD monitoru v režimu přehrávání (obrázek) Prohlížení snímků Zvětšování snímků Obrazovka náhledů (Index) Hlasové poznámky Mazání souborů iii

4 3.3.4 Nabídka nastavení režimu přehrávání Nabídka režimu přehrávání Informace na LCD monitoru v režimu přehrávání (videozáznam) Přehrávání videozáznamů Režim nastavení Nabídka režimu nastavení FUNKCE ZÁVISLÉ NA OSOBNÍM POČÍTAČI Přiložený software Režim USB Režim tiskárny ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÉ PARAMETRY SERVISNÍ INFORMACE...28 iv

5 ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM DC E Kontrola obsahu balení Opatrně vybalte krabici s fotoaparátem a zkontrolujte, zda máte následující položky. Návod k obsluze 1. Návod k obsluze 2. Digitální fotoaparát DC E USB kabel 4. Lithiumiontový akumulátor 5. Řemínek na ruku 6. Aplikační software na CD-ROM pro DC E Nabíječ akumulátoru (DLC-02) 8. Síťový adaptér 9. AV kabel 10. Pouzdro Pokud zjistíte, že kterákoli z následujících položek chybí nebo vypadá jako poškozená, obraťte se neprodleně na svého prodejce. Původní balicí materiál si uschovejte pro případ, že byste museli odeslat fotoaparát do opravny. 1.2 Komponenty DC E Pohled zepředu Front View 1. Tlačítko spouště 2. Hlavní vypínač 3. Kontrolka stavu 4. Vestavěný blesk 5. Kontrolka samospouště 6. Reproduktor 7. Objektiv/krytka objektivu 8. Závit pro stativ 9. Mikrofon Základní seznámení s fotoaparátem DC E600 1

6 1.2.2 Pohled zezadu 1. LCD monitor 2. Tlačítko okamžitého přehrávání 3. Tlačítko okamžitého záznamu 4. Očko pro řemínek 5. USB/AV konektor 6. Navigátor -- čtyřsměrné tlačítko a tlačítko OK 7. Tlačítko Menu 8. Tlačítko DISP OK Kontrolky LED Kontrolky Stav Popis Kontrolka stavu Svítí modře. Fotoaparát je zapnutý a připravený k použití. Probíhá komunikace USB připojením. Fotoaparát je v úsporném režimu. Bliká modře. Fotoaparát zpracovává data nebo k nim přistupuje. Bliká oranžově. Došlo k chybě nebo se zobrazila varovná zpráva. Kontrolka Svítí červeně. Je aktivována funkce záznamu zvuku nebo videozáznamu. samospouště Bliká červeně. Je aktivována funkce samospouště. LCD monitor digitálního fotoaparátu je vyroben s využitím nejnovějších technologií. Na monitoru se ovšem mohou vyskytnout některé body, které budou trvale rozsvíceny nebo budou zobrazovat nepřirozené barvy. Jedná se o normální jev, který neovlivní kvalitu pořízených snímků fotoaparátem. 2 Základní seznámení s fotoaparátem DC E600

7 PŘÍPRAVA FOTOAPARÁTU DC E600 PRO POUŽÍVÁNÍ 2.1 Instalace akumulátoru Velmi doporučujeme používat ve fotoaparátu pouze určený nabíjecí lithiový akumulátor. Před vložením nebo vyjmutím akumulátoru se ujistěte, že je fotoaparát vypnutý. Vložení akumulátoru: 1. Otevřete kryt akumulátoru/paměťové karty SD (A). 2. Vložte akumulátor ve správném směru podle obrázku (B). 3. Akumulátor zcela zatlačte, až pojistka akumulátoru zapadne na místo (C). 4. Zavřete kryt akumulátoru/paměťové karty SD (D). Vyjmutí akumulátoru: 1. Otevřete kryt akumulátoru/paměťové karty SD. 2. Uvolněte pojistku akumulátoru. 3. Jakmile se akumulátor kousek povysune, opatrně jej vytáhněte. A B C D 2.2 Dobíjení akumulátoru Stav nabití akumulátoru ovlivňuje výkon fotoaparátu DC E600. Pro maximalizaci výkonu a životnosti akumulátoru jej doporučujeme minimální jednou naplno nabít prostřednictvím určené nabíjecí sady (nabíječ a síťový adaptér) a poté zcela vybít při normálním používání. 1. Akumulátor vložte do nabíječe podle obrázku. 2. Jeden konec kabelu síťového adaptéru připojte k nabíječi. 3. Druhý konec kabelu síťového adaptéru připojte k elektrické síťové zástrčce. 4. Při nabíjení svítí kontrolka LED na nabíječi červeně. Jakmile je akumulátor plně nabitý, rozsvítí se zeleně. Délka doby nabíjení závisí na okolní teplotě a stavu akumulátoru. Příprava fotoaparátu DC E600 pro používání 3

8 Fotoaparát DC E600 musí být používán s určenou nabíjecí sadou. Poškození způsobené použitím nesprávné sady nabíjení není kryto zárukou. Před vyjmutím akumulátoru vždy zkontrolujte, zda je fotoaparát vypnutý. Po nabíjení nebo používání může být akumulátor horký. Tento jev je normální a nepředstavuje poruchu. Používáte-li fotoaparát v chladném prostředí, udržujte fotoaparát a akumulátor v teple uložením v bundě nebo v jiném prostředí chránícím před chladem. 2.3 Vkládání a vyjímání paměťové karty SD DC E600 je vybaven 24 MB vnitřní paměti, která umožňuje ukládání videozáznamů, snímků nebo hlasových poznámek. Kapacitu paměti můžete také zvýšit použitím volitelné SD (Secure Digital) paměťové karty pro uložení více souborů. 1. Vždy před vložením nebo vyjmutím paměťové karty vypněte fotoaparát. 2. Paměťovou kartu SD vložte správným směrem podle obrázku. 3. Zavřete kryt akumulátoru/paměťové karty SD. Před vyjmutím paměťové karty SD se přesvědčte, že je fotoaparát ve vypnutém stavu. Zlehka stiskněte paměťovou kartu za hranu a karta se částečně vysune. Před prvním použitím nezapomeňte paměťovou kartu SD naformátovat ve fotoaparátu. Abyste zamezili nechtěnému vymazání cenných dat z paměťové karty SD, přesuňte ochranný jezdec (na straně paměťové karty SD) do polohy LOCK (Uzamčeno). Abyste mohli data ukládat, upravovat nebo vymazat z paměťové karty SD, musíte paměťovou kartu odemknout. Při formátování vnitřní paměti nevkládejte do fotoaparátu paměťovou kartu. V jiném případě dojde k naformátování paměťové karty místo vnitřní paměti. Formátování je nevratná akce a později nelze data obnovit. Před formátováním data zazálohujte. Paměťové karty SD s poruchou čtení nebo zápisu nemusí být správně naformátovány. Jsou podporovány paměťové karty SD následujících kapacit: 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, a 1 GB. Fotoaparát je kompatibilní s SD paměťovými kartami vyrobenými společnostmi Panasonic, Toshiba a Sandisk. Informace o zakoupení karet získáte u místního prodejce. 2.4 Nastavení data a času Zamknuto Jezdec ochrany proti zápisu Zamknuto Karta je chráněna proti zápisu Před prvním použitím fotoaparátu prosím nastavte datum a čas. Více informací naleznete v tabulce Nabídka nastavení na straně Příprava fotoaparátu DC E600 pro používání

9 POUŽÍVÁNÍ FOTOAPARÁTU DC E Režim fotografování Začínáme s fotografováním snímků 1. Stisknutím tlačítka zapněte fotoaparát. 2. V režimu fotografovaní zkomponujte na LCD monitoru záběr. 3. Namáčkněte tlačítko spouště (1) a pak je zcela stiskněte (2). Namáčknutím spouště dojde k automatickému zaostření a úpravě expozice. Zaostřovací rámeček se, pokud je zaostřeno, zbarví do zelena a nastaví se expozice. Není-li možné zaostření nebo nastavení expozice, zbarví se rámeček do červena. 1 Namáčkněte 2 Stiskněte úplně Pro náhled naposledy vyfotografovaného snímku stiskněte tlačítko. Stisknutím tlačítka se vrátíte do režimu fotografování. Při silném slunečním nebo jiném ostrém světle LCD monitor ztmavne. Nejedná se o chybu zařízení. Abyste zabránili rozmazání snímků při stisknutí spouště, držte fotoaparát pevně. To je zvláště důležité při fotografování při slabém osvětlení, kdy může fotoaparát snížit rychlost závěrky pro zajištění správné expozice snímků. Stisknutím tlačítka se zobrazení na LCD monitoru mění v následujícím pořadí: Normální OSD Podrobné informace Vypnuté informace Pokud je funkce QuickView (Rychlý náhled) nastavena na On, zachycený snímek bude zobrazen při ukládání do paměti. Používání fotoaparátu DC E600 5

10 3.1.2 Informace na LCD monitoru v režimu fotografování 1. Režim snímání Automatický režim Ruční režim Portrét Krajina Noční scéna Sport Objekt v protisvětle Noční portrét 2. Režim blesku Automatický blesk Zapnutý blesk Vypnutý blesk Blesk s redukcí červených očí Pomalá synchronizace 3. Ikony samospouště (je-li použita) Samospoušť (2s) Samospoušť (10s) Intervalové snímání 4. Vyvážení bílé (při zvolení režimu podrobné informace) Automatické vyvážení bílé Slunečno Oblačno Žárovkové osvětlení Zářivkové osvětlení 5. EV (Hodnota expozice) -0.3, -0.6, -1.0, -1.3, -1.6, -2.0, +0.3, +0.6, +1.0, +1.3, +1.6, ISO ISO Automaticky ISO (Citlivost) 100 ISO (Citlivost) 200 ISO (Citlivost) Měření expozice Se zdůrazněným středem Bodové Zprůměrováno 8. Kvalita snímku Jemná Normální 9. Rozlišení (velikost snímku) 2816 x x x x x Zbývající počet snímků 11. Přiblížení (zoom) 12. Rámeček AF 13. Indikátor úrovně akumulátoru Plně nabitý akumulátor Středně nabitý akumulátor Nízká úroveň nabití akumulátoru Téměř žádná energie v akumulátoru 6 Používání fotoaparátu DC E600

11 3.1.3 Změna nastavení fotoaparátu Nastavení fotoaparátu mohou být změněna čtyřsměrným tlačítkem a tlačítkem OK. 1. Nahoru/EV: Posun v nabídce směrem nahoru. Umožňuje úpravu nastavení EV. 2. Vlevo/Zaostření: Posun v nabídce doleva. Umožňuje volbu vhodného nastavení zaostření. 3. Dolů/Samospoušť/Intervalové snímání/odstraňování snímků: Posun v nabídce směrem dolů. Přepínání mezi nastavením samospouště. Aktivace intervalového snímání. Odstraňování snímků, videozáznamů nebo hlasových poznámek. 4. Vpravo/Blesk: Posun v nabídce směrem doprava. Umožňuje volbu vhodného nastavení blesku. 5. OK: Potvrzení zvoleného nastavení Nastavení režimu fotografování Režim snímání můžete pro záznam snímků nastavit podle následujících kroků: 1. V režimu fotografování stiskněte tlačítko. Zobrazí se nabídka režimu snímání. 2. Tlačítky / vyberte požadovaný režim a pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Tabulka uvedená níže vám pomůže vybrat vhodný režim snímání: Ikona Režim snímání Popis Automatický režim Tento režim zvolte, pokud chcete ponechat všechna nastavení na automatice fotoaparátu pro snadné fotografování. Ruční režim Tento režim zvolte, pokud chcete upravit nastavení vyvážení bílé, expozimetru a ISO. Tyto nabídky jsou dostupné pouze v ručním režimu. Portrét Tento režim zvolte, pokud chcete pořizovat snímky, na kterých jsou osoby zdůrazněny proti rozostřenému (rozmazanému) pozadí. Blesk je pevně nastaven na, čímž je zajištěna efektivní redukce jevu červených očí. Krajina Tento režim zvolte pro zvýraznění nasycení barev hor, lesů a jiných krajinných scenérií nebo pro pořizování portrétů na pozadí památek. Blesk je pevně nastaven na. Noční scéna Tento režim zvolte, pokud chcete pořizovat fotografie večer nebo na pozadí noční scenérie. Blesk je pevně nastaven na. Používání fotoaparátu DC E600 7

12 Ikona Režim snímání Popis Sport Tento režim zvolte při fotografování rychle se pohybujících objektů. Blesk je pevně nastaven na. Objekt v protisvětle Tento režim zvolte při fotografování snímků, kde jsou objekty v protisvětle. Blesk je pevně nastaven na. Noční portrét Tento režim zvolte, chcete-li mít jasný snímek fotografovaného objektu včetně pozadí. V tomto režimu je blesk stále zapnutý. Popis všech režimů snímání slouží jako všeobecné vodítko pro vaše pohodlí. Digitální fotoaparát nastavte podle vašich požadavků. Režim snímání může být nastaven pouze v režimu fotografování Používání blesku Blesk je navržen tak, abyste jej mohli používat automaticky, když se změní okolní podmínky pro použití blesku. Můžete fotografovat s vhodným typem blesku podle aktuální situace. V případě, že změníte režim blesku, zůstane toto nastavení uloženo v paměti i po vypnutí fotoaparátu. 1. V režimu fotografování je jako výchozí režim nastaven automatický blesk. 2. Tlačítkem zvolte v případě potřeby jiný režim blesku. 3. Sestavte kompozici snímku a stiskněte tlačítko spouště. Tabulka uvedená níže vám pomůže vybrat vhodný režim blesku. Ikona Blesk Popis Automatický blesk Blesk se spustí automaticky podle podmínek pro fotografování. Zapnutý blesk Blesk se spustí vždy, bez ohledu na okolní světelné podmínky. Tento režim vyberte v případě, že fotografujete velmi kontrastní objekty (v protisvětle) s hlubokými stíny. Vypnutý blesk Nespustí se blesk. Tento režim zvolte v místech, kde je zakázáno fotografování s bleskem nebo, v případě, že je vzdálenost od fotografovaného objektu větší než efektivní dosah blesku. Blesk s redukcí červených očí Tento režim může snížit vznik jevu červených očí, když chcete vyfotografovat přirozeně vypadající snímky lidí nebo zvířat při slabém osvětlení. Při fotografování může být jev červených očí snížen, když požádáte fotografované osoby, aby se dívaly do objektivu nebo co nejvíce na fotoaparát. Pomalá synchronizace V tomto režimu se otevírá závěrka na mnohem delší dobu než obvykle a blesk je odpálen těsně před zavřením. Zvolte tento režim v případě, že chcete mít osvětlené objekty v popředí a umožnit dostatečné prokreslení tmavého pozadí. Je vhodný pro fotografování nočních scén s lidmi v popředí. Blesk není možné používat v režimu videozáznamu. Zvolíte-li režim pomalé synchronizace, doporučujeme použít stativ a fotografovat statické objekty. 8 Používání fotoaparátu DC E600

13 3.1.6 Používání samospouště Samospoušť je možné nastavit v režimu fotografování. Tato funkce je užitečná pro případy, kdy chcete být součástí snímku. 1. Fotoaparát zajistěte na stativu nebo umístěte na stabilním povrchu. 2. V režimu fotografování zvolte tlačítkem požadovaný režim samospouště. Ikona Samospoušť Popis Samospoušť (2s) Fotoaparát automaticky vyfotografuje snímek s dvousekundovým zpožděním. Samospoušť (10s) Fotoaparát automaticky vyfotografuje snímek s desetisekundovým zpožděním. Intervalové snímání Fotoaparát automaticky pořizuje fotografie v nastaveném intervalu až do zaplnění paměti nebo vybití akumulátoru. 3. Sestavte kompozici snímku a stiskněte tlačítko spouště. Je aktivována funkce samospouště a na LCD monitoru se zobrazí odpočítávání. LED kontrolka samospouště bliká a snímek je pořízen po uplynutí nastaveného času. Pro zrušení funkce samospouště stiskněte tlačítko. Nastavení samospouště se po pořízení snímku automaticky vypne Používání optického zoomu Fotografování s použitím optického zoomu umožňuje trojnásobné přiblížení nebo širokoúhlé fotografování podle vzdálenosti objektu. Střed záběru můžete dále zvětšit prostřednictvím digitálního zoomu. 1. Stiskněte tlačítko pro vstup do režimu fotografování nebo videozáznamu. 2. Záběr zkomponujte pomocí ovladače zoomu. Posun páčky doprava přiblíží objekt a zvětší jej na LCD monitoru. Posun páčky doleva rozšiřuje záběr. Poloha čoček objektivu se mění podle nastavení zoomu pouze v rozsahu optického zoomu. 3. Namáčkněte spoušť pro nastavení zaostření a expozice a pak ji zcela stiskněte pro vyfotografování snímku. Při záznamu filmů není možné zoom použít. Přiblížení nastavte před spuštěním záznamu. Používání fotoaparátu DC E600 9

14 3.1.8 Používání digitálního zoomu Použitím kombinace trojnásobného optického zoomu a čtyřnásobného digitálního zoomu můžete objekt přiblížit až 12x. Digitální zoom je užitečná funkce. Ovšem čím více je objekt zvětšen (přiblížen), tím více se může snímek jevit zrnitě Změna zaostření 1. V režimu fotografování tlačítkem přepínáte mezi následujícími režimy. Ikona Ostření Popis Normální (AF) Normální režim zaostření (50 cm až nekonečno). Makro Režim automatického zaostření Makro (6 cm). Blesk je pevně nastaven na. Panoramatické ostření (PF) Tato možnost snižuje dobu zaostřování a zvyšuje efektivitu při fotografování. Pomáhá při fotografování rychle se pohybujících nebo tmavých objektů. 2. Sestavte kompozici snímku. 3. Namáčkněte tlačítko spouště a potom jej stiskněte úplně Kompenzace EV Kompenzace expozice umožňuje zesvětlení nebo ztmavnutí snímku. Nastavení použijte v případě, že není vyvážen jas mezi objektem a pozadím, nebo v případě, že objekt vyplňuje pouze malou část snímku. 1. V režimu fotografování se ujistěte, že je režim snímání nastaven na [Automatický] nebo [Ruční]. Podrobnosti o režimu snímání naleznete v části Nastavení režimu snímání na straně Stiskněte tlačítko. Ve spodní části LCD monitoru se zobrazí pruh nastavení expozice. 3. Výchozí hodnota EV je 0. Může být nastavena v rozsahu -2.0 až Chcete-li zvýšit hodnotu expozice, stiskněte tlačítko a pak stiskněte tlačítko OK. Chcete-li snížit hodnotu expozice, stiskněte tlačítko a pak stiskněte tlačítko OK Nabídka nastavení režimu fotografování Nabídka režimu fotografování 1. Stisknutím tlačítka v režimu fotografování přejdete do nabídky a pomocí tlačítek / vyberte nastavení nabídky, kterou chcete změnit. 2. Tlačítky / vyberte požadovanou položku a pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. 3. Nabídku ukončete stisknutím tlačítka. 10 Používání fotoaparátu DC E600

15 Ikona Položka Možnosti Popis funkce Rozlišení 2816 x x x x 960 Slouží k nastavení velikosti snímku. Vyšší rozlišení vyžaduje více paměti. Chcete-li uložit více snímků do omezené velikosti paměti, použijte menší velikost snímku. 640 x 480 Kvalita snímku Jemná Normální Nastavení kvality (kompresního poměru) ukládaných snímků. Oblast automatického zaostření Bodové Vícenásobné Určuje způsob výběru oblasti ostření. Intervalové snímání Datumovka Vyvážení bílé (k dispozici pouze v ručním režimu) Expozimetr (k dispozici pouze v ručním režimu) Automatické vyvážení bílé Slunečno Oblačno Žárovka Zářivka Se zdůrazněným středem Bodové Průměr Fotografuje podle zadaných nastavení. Podrobnosti viz Používání intervalového snímání na straně 12. Tiskne na pravý dolní roh vyfotografovaných snímků datum pořízení snímku. Tuto funkci je třeba zapnout před fotografováním. Další informace o nastavení data a času nebo formátu data najdete v tabulce 3.4 Režim nastavení na straně 19. Nastavení úrovně bílé při pořizování snímků za specifických světelných podmínek. Automatické vyvážení bílé: Automatické nastavení vyvážení bílé. Slunečno: Vhodné pro jasný den. Oblačno: Vhodné pro oblačno, rozbřesk nebo polojasno. Žárovka: Vhodné pro objekty osvětlené žárovkovým světlem. Zářivka: Vhodné pro objekty osvětlené zářivkovým světlem. Nastavení části scény snímku, ve kterém fotoaparát měří světlo. Se zdůrazněným středem.: Expozimetr fotoaparátu je nastaven na průměrnou světlost objektů ve středu záběru. Bodové: Expozimetr fotoaparátu je nastaven na světlost jednoho objektu ve středu záběru. Průměr: Expozimetr fotoaparátu je nastaven na průměrnou světlost všech objektů v záběru. Používání fotoaparátu DC E600 11

16 Ikona Položka Možnosti Popis funkce Efekt ISO (k dispozici pouze v ručním režimu) Normální ČB Sépie Svítivý ISO Automaticky ISO 100 ISO 200 ISO 400 Umožňuje fotografii tónovat nebo přidávat barvu a vytvořit umělecké dílo. Normální: Standardní nastavení barev RGB vhodné pro běžné fotografování. ČB: Snímky obsahují pouze černou, bílou a stupně šedé. Sépie: Vytváří umělecké fotografie s teplým starodávným tónem s hnědšími a oranžovějšími barvami. Svítivý: Slouží ke zintenzivnění a oživení barev. Nastavení citlivosti fotoaparátu na světlo. ISO Automaticky: Automatické nastavení citlivosti ISO. ISO 100: Odpovídá barevnému filmu ISO 100. Toto nastavení použijte pro fotografování venku za slunečného počasí. ISO 200: Odpovídá barevnému filmu ISO 200. Toto nastavení použijte pro fotografování venku nebo uvnitř jasně osvětlené místnosti. ISO 400: Odpovídá barevnému filmu ISO 400. Slouží k fotografování rychle se pohybujících objektů. Nastavení vyvážení bílé Lidské oko se přizpůsobuje světelným změnám tak, že bílé objekty stále vypadají bílé, i když se změní osvětlení. Ovšem v případě tohoto digitálního fotoaparátu je barva objektu ovlivněna barvou světla, které jej obklopuje. Toto nastavení barvy se nazývá nastavení vyvážení bílé. Toto nastavení umožňuje nastavit vyvážení bílé při snímání za specifických světelných podmínek Používání intervalového snímání Fotoaparát umožňuje snímání v intervalech, které je založeno na tomto nastavení. Tento režim je k dispozici u fotografování pomocí časovače. Můžete zadat interval a počet vyfotografovaných snímků. Nastavení intervalu snímání: 1. V režimu fotografování vyberte nabídku intervalu snímání. 2. Tlačítky / vyberte položku interval a počet a pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Interval: [15 sec.]: Interval nahrávání je 15 sekund. [1 min.]: Interval nahrávání je 1 minuta. [3 min.]: Interval nahrávání je 3 minuty. [10 min.]: Interval nahrávání je 10 minut. [60 min.]: Interval nahrávání je 60 minut. Count (počet): 2 ~ 99 (určuje kolik snímků bude vyfotografováno). 3. Tlačítky / upravte nastavení a pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. 12 Používání fotoaparátu DC E600

17 Fotografování s funkcí intervalu snímání: 1. Stisknutím tlačítka v režimu fotografování vyberte režim intervalu snímání. 2. Stiskněte tlačítko závěrky. Snímky budou vyfotografovány v nastaveném Interval (intervalu) a Count (počtu). 3. Fotografování ukončíte stisknutím tlačítka závěrky. 3.2 Režim videozáznamu Speciální funkcí pauzy tohoto digitálního fotoaparátu DC E600 můžete kdykoli podle potřeby pozastavit nahrávání. Vyzkoušejte si tuto funkci podle následujících jednoduchých kroků. 1. Přepnutím tlačítka přejděte do režimu videozáznamu. Zobrazí se obrazovka pro nahrávání videa. 2. Podle potřeby pomocí tlačítka zoomu vytvořte na LCD monitoru záběr. Optický zoom je třeba nastavit před nahráváním. Během nahrávání videa nelze optický zoom použít. 3. Stiskem tlačítka spouště spusťte nahrávání. Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte znovu tlačítko závěrky. Chcete-li nahrávání pozastavit, stiskněte tlačítko OK. Chcete-li v nahrávání pokračovat, stiskněte znovu tlačítko OK. Blesk není možné používat v režimu videozáznamu. V režimu videa nelze nastavit ani aktivovat kompenzaci expozice. Během nahrávání videa na kartu SD neotevírejte víčko přihrádky akumulátoru nebo karty SD a nevyjímejte akumulátor ani kartu SD. V opačném případě může dojít k poškození karty SD nebo ke zničení dat. Délka nahrávky závisí na velikosti zbývajícího volného místa na paměťové kartě SD nebo ve vnitřní paměti fotoaparátu. Zbývající doba je zobrazena v pravém horním rohu LCD monitoru Informace na LCD monitoru v režimu videozáznamu 1. Režim videozáznamu 2. Dostupné režimy záznamu 3. Kvalita videozáznamu 4. Přiblížení (zoom) 5. Indikátor úrovně akumulátoru Používání fotoaparátu DC E600 13

18 3.2.2 Nabídka nastavení režimu videozáznamu Nabídka režimu videozáznamu 1. Stisknutím tlačítka v režimu videozáznamu přejdete do nabídky a pomocí tlačítek / vyberte nastavení nabídky, která chcete změnit. 2. Tlačítky / vyberte požadovanou položku a pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. 3. Nabídku ukončete stisknutím tlačítka. Ikona Položka Možnosti Popis funkce Kvalita videozáznamu TV-SHQ TV-HQ TV-S Web-HQ Web-S Vyvážení bílé Efekt Časované nahrávání Stabilizátor Automatické vyvážení bílé Slunečno Oblačno Žárovka Zářivka Normální ČB Sépie Svítivý Slouží k nastavení kvality a velikosti nahraného videoklipu. TV-SHQ: 640 x 480 Jemné TV-HQ: 640 x 480 TV-S: 320 x 240 Jemné Web-HQ: 320 x 240 Web-S: 160 x 128 SHQ odpovídá velmi vysoké kvalitě. HQ odpovídá vysoké kvalitě. S odpovídá standardní kvalitě. Nastavení úrovně bílé při pořizování snímků za specifických světelných podmínek. Automatické vyvážení bílé: Automatické nastavení vyvážení bílé. Slunečno: Vhodné pro jasný den. Oblačno: Vhodné pro oblačno, rozbřesk nebo polojasno. Žárovka: Vhodné pro objekty osvětlené žárovkovým světlem. Zářivka: Vhodné pro objekty osvětlené zářivkovým světlem. Slouží k nastavení barvy videozáznamu. Normální: Standardní nastavení barev RGB vhodné pro běžný videozáznam. ČB: Videozáznam obsahuje pouze černou, bílou a stupně šedé. Sépie: Vytváří umělecké videozáznamy s teplým starodávným tónem s hnědšími a oranžovějšími barvami. Svítivý: Slouží ke zintenzivnění a oživení barev. Nastavení Umožňuje nastavit nahrávání dopředu. Další informace o nastavení časovaného nahrávání viz Časované nahrávání na straně 15. Zapnutý Omezuje chvění a zvyšuje kvalitu a čistotu videozáznamu. Vypnutý 14 Používání fotoaparátu DC E600

19 3.2.3 Časované nahrávání Speciální funkce časovaného nahrávání umožňuje předem nastavit nahrávání podle následujících kroků: 1. Stisknutím tlačítka v režimu videozáznamu přejděte do nabídky a vyberte položku [Timer REC] (Časované nahrávání). 2. Stiskněte. Zobrazí se obrazovka [Timer recording setting] (Nastavení časovaného nahrávání). 3. Stisknutím tlačítka / nastavte jednotlivé položky. Stisknutím tlačítka / přejděte na další položku. 4. Po nastavení položek Start Time (Počáteční čas) a Duration (Délka) potvrďte nastavení stisknutím tlačítka OK. 5. Zobrazí se obrazovka [Timer Recording Standby] (Pohotovostní režim časovaného nahrávání). Stisknutím tlačítka zoomu můžete změnit vzdálenost. Nastavení aktivujete stisknutím závěrky. Chcete-li tuto obrazovku opustit, stiskněte tlačítko. 6. Zobrazí se obrazovka [Timer recording] (Časované nahrávání). Fotoaparát přejde do pohotovostního režimu a zobrazí informace o nahrávání. Chcete-li akci přerušit, stiskněte závěrku. 7. Po zahájení nahrávání fotoaparát přejde do režimu nahrávání. Po dokončení nahrávání se fotoaparát automaticky vypne. 3.3 Režim přehrávání V režimu přehrávání můžete zobrazovat, zvětšovat, měnit velikost, ořezávat a odstraňovat snímky, přehrávat videoklipy, nahrávat hlasové zprávy nebo prohlížet prezentace snímků. V tomto režimu je také k dispozici zobrazení miniatur snímků, které umožňuje rychlé vyhledávání požadovaného snímku. 1. Přepnutím tlačítkem přejděte do režimu přehrávání. 2. Pomocí tlačítek / vyberte požadované snímky. Chcete-li zobrazit předchozí snímek, stiskněte tlačítko. Chcete-li zobrazit následující snímek, stiskněte tlačítko. Používání fotoaparátu DC E600 15

20 3.3.1 Informace na LCD monitoru v režimu přehrávání (obrázek) Režim přehrávání Rozlišení a kvalita snímku Číslo souboru/celkový počet Název souboru Velikost souboru Rychlost závěrky a clonové číslo Exposure Value (Kompenzace expozice) Vyvážení bílé ISO Navigátor nahrávání hlasové poznámky Datum/Čas Indikátor úrovně akumulátoru Prohlížení snímků Zvětšování snímků Během prohlížení snímků si můžete zvětšit vybranou část obrázku. Při tomto zvětšení je možné vidět malé detaily snímku. Fotoaparát DC E600 umožňuje zvětšení při přehrávání až 4x. 1. Tlačítkem zoom upravte poměr zvětšení. Chcete-li snímek přiblížit, posuňte tlačítko zoomu doprava. Chcete-li snímek oddálit, posuňte tlačítko zoomu doleva. Na LCD monitoru se zobrazí faktor zvětšení. 2. Chcete-li zobrazit jinou část snímku, stisknutím tlačítek /// změňte plochu zobrazení. Zobrazí se rámeček se čtvercovým polem uprostřed. Rámeček představuje celý snímek, zatímco čtvercové pole zobrazuje umístění oblasti, která je právě zvětšená. 3. Chcete-li obnovit normální zobrazení, posunujte tlačítko zoomu, dokud se na monitoru nezobrazí normální zobrazení (zvětšení 1x). Nebo chcete-li přímo ukončit režim přehrávání, stiskněte tlačítko. Pokud se ve vnitřní paměti ani na paměťové kartě nenachází žádný snímek, na LCD monitoru se zobrazí zpráva [No File!] (Žádný soubor). Stisknutím tlačítka při přehrávání snímků se zobrazení na LCD monitoru mění v následujícím pořadí: Normální OSD Podrobné informace Vypnuté informace Obrazovka náhledů (Index) Tato funkce umožňuje zobrazit na LCD monitoru současně devět miniatur snímků pro jednodušší vyhledávání požadovaného snímku. 16 Používání fotoaparátu DC E600

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu User Manual WB5000 Pokyny Při používání fotoaparátu dodržujte následující postup. Instalace ovladače a aplikace Pořízení snímku Připojení kabelu rozhraní USB Kontrola zapnutí fotoaparátu Kontrola [Vyměnitelný

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme str. 7 Pozorně si přečtěte část Bezpečnostní opatření (str. 192-199). Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud něco chybí, obraťte

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz MH-62 Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a uložte

Více

Definování snímku pro tisk

Definování snímku pro tisk Definování snímku pro tisk Tato kapitola popisuje, jak zvolit snímky pro tisk na DPOF (Data Print Order Format) tiskárně nebo v DPOF laboratoři. Chcete-li vytisknout snímky pořízené tímto fotoaparátem,

Více

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com EK-GC100 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

Návod k použití ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73. Klepněte na téma. Časté otázky. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání

Návod k použití ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73. Klepněte na téma. Časté otázky. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Návod k použití ST150F/ST151F/ST152F/ST72/ST73 Klepněte na téma Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Úvod i Obsah xi Jednotlivé části fotoaparátu 1 Příprava pro fotografování 6 Základní operace fotografování a přehrávání 12 Fotografické funkce 22 Funkce přehrávání

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Úvod Jednotlivé části a hlavní funkce fotoaparátu Základy snímání a přehrávání Funkce fotografování Funkce přehrávání Nahrávání a přehrávání videosekvencí Obecné

Více

CEL-SP4TA2H1. Videokamera HD. Návod k používání

CEL-SP4TA2H1. Videokamera HD. Návod k používání CEL-SP4TA2H1 Videokamera HD Návod k používání Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register

uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register HMX-H200BP/HMX-H200SP/HMX-H200LP/HMX-H200RP HMX-H203BP/HMX-H203SP/HMX-H203LP/HMX-H203RP HMX-H204BP/HMX-H204SP/HMX-H204LP/HMX-H204RP

Více

CEL-SN3KA2H0. Videokamera HD. Návod k používání PAL

CEL-SN3KA2H0. Videokamera HD. Návod k používání PAL CEL-SN3KA2H0 Videokamera HD Návod k používání PAL Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE

Více

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Návod k použití CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Informace o autorských právech Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými

Více

Uživatelská Příručka

Uživatelská Příručka Uživatelská Příručka HMX-Q20BP/HMX-Q20TP/HMX-Q20RP HMX-Q200BP/HMX-Q200TP/HMX-Q200RP HMX-QF20BP www.samsung.com/register Pro záznam filmu použijte paměťovou kartu, která podporuje vyšší rychlosti zápisu.

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

Videokamera s pamětí uživatelská příručka

Videokamera s pamětí uživatelská příručka SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)BP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)LP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)RP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)SP Videokamera s pamětí uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme vám za zakoupení

Více

LG-GD880. Uživatelská příručka ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lgmobile.com P/NO : MMBB0000000 (1.0) H

LG-GD880. Uživatelská příručka ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lgmobile.com P/NO : MMBB0000000 (1.0) H ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

Více

VIDEOKAMERA Podrobný návod k obsluze GZ-MS150

VIDEOKAMERA Podrobný návod k obsluze GZ-MS150 VIDEOKAMERA Podrobný návod k obsluze GZ-MS150 LYT2368-016A Obsah Návod k obsluze pro začátečníky 4 Nabíjení 4 Záznam 4 Přehrávání 4 Tipy pro natáčení 4 Prázdniny/vánoce 5 Svatba 6 Cestování 7 Zábavní park

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE

Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE Klepněte zde Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE 2009 Sony Corporation 4-141-567-11(1) CZ Použití příručky Příručka k produktu Handycam Tato příručka Příručka k produktu Handycam obsahuje

Více

Uživatelská Příručka. Digitální Videokamera S Vysokým Rozlišením. www.samsung.com/register HMX-M20SP HMX-M20BP

Uživatelská Příručka. Digitální Videokamera S Vysokým Rozlišením. www.samsung.com/register HMX-M20SP HMX-M20BP Uživatelská Příručka Digitální Videokamera S Vysokým Rozlišením www.samsung.com/register HMX-M20SP HMX-M20BP pøed pøeètením této uživatelské pøíruèky BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ Co znamenají ikony a značky v

Více

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Orientace v návodu Požadované informace naleznete na následujících místech: i Obsah str. viii xiii Zde naleznete jednotlivé funkce a položky menu. i Rejstřík otázek

Více

Copyright 1999 společnost Hewlett-Packard.

Copyright 1999 společnost Hewlett-Packard. digitální fotoaparát hp photosmart 318 uživatelská příručka Copyright 1999 společnost Hewlett-Packard. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována nebo překládána

Více

Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH

Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810-555-810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. GU280 Uživatelská příručka Všeobecné otázky

Více