1 8 zelených LED pro výběr kanálu a diagnostiku. 2 8 zelených LED pro zobrazení analogové hodnoty. 3 Seznam informací, které poskytuje LED pro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 8 zelených LED pro výběr kanálu a diagnostiku. 2 8 zelených LED pro zobrazení analogové hodnoty. 3 Seznam informací, které poskytuje LED pro"

Transkript

1 5.4 Analogový vstupní / výstupní modul 07 AC vstupů / výstupů, konfigurovatelných jako ±10 V, V, ma, rozlišení 8/1 bitů, operační módy, CS31 - linie Obr : Analogový vstupní / výstupní modul 07 AC 91 Obsah Účel použití Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu Elektrické zapojení Konfigurace Měřicí rozsahy analogových kanálů Adresace Běžný provoz Diagnostika a její zobrazení Technická data Rozměry pro instalaci Účel použití Analogový vstupní / výstupní modul 07 AC 91 se používá jako vzdálený modul na CS31-linii. Obsahuje 16 analogových vstupních / výstupních kanálů, které mohou být konfigurovány ve dvou operačních módech: Operační mód "1 bitů": 8 vstupních kanálů, individuálně konfig. jako ±10 V nebo ma, s rozlišením 1 bitů a 8 výstupních kanálů, individuálně konfig. jako ±10 V nebo ma, s rozlišením 1 bitů Operační mód "8 bitů": 16 kanálů, konfigurovatelných po dvojicích jako vstupy nebo výstupy, V nebo ma, s rozlišením 1 bitů Operační mód se volí DIL přepínačem PLC nabízí pro připojení měřených signálů 4..0 ma funkční blok ANAI4_0 (viz příručky pro software). Modul 07 AC 91 užívá až osm analogových vstupních a výstupních adres na CS31-linii. V operačním módu "8 bitů" jsou analogové hodnoty spakovány do jednoho wordu. Modul pracuje s napájením 4 V DC. Konektor CS-linie je galvanicky oddělen od zbytku modulu. Modul nabízí řadu diagnostických funkcí (viz kapitolu "Diagnostika a její zobrazení"). Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu 1 8 zelených LED pro výběr kanálu a diagnostiku 8 zelených LED pro zobrazení analogové hodnoty 3 Seznam informací, které poskytuje LED pro diagnostiku 4 Červená LED pro chybová hlášení 5 Tlačítko TEST Elektrické zapojení Modul se montuje na DIN lištu (s výškou 15 mm) nebo pomocí 4 šroubů. Následující obrázek ukazuje příklad elektrického zapojení tohoto vstupního / výstupního modulu. Advant Controller 31 / Vydáno: Hardware AC 91

2 Operační mód "1 bitů": 8 analogových vstupů (svorky 4 až 19) a 8 analogových výstupů (svorky 7 až 4), konfigurovatelných jako ±10 V nebo ma, s rozlišením 1 bitů Operační mód "8 bitů": 16 analogových kanálů konfigurovatelných po dvojicích jako vstupy nebo výstupy, V nebo ma, s rozlišením 8 bitů Svorky SHIELD Analogový vstup CS31-linie a PE na konektoru napájení nejsou Analogová zem elektricky propojeny. CS31- linie analog. vstupy/výstupy analog. vstupy/výstupy Analogové vstupy pro oper. mód "1 Bit" Rozváděčová zem Galvanické oddělení Analogové vstupy pro oper. mód "8 Bit" Analogová část a napájecí část (L+ a M) nejsou galvanicky odděleny. DC/DC převod pro napájení analogové části a binární části. A/D a D/A převod Diagnostické funkce Rozhraní CS31-linie An. výstupy pro oper. mód "1 Bit" An. výstupy pro oper. mód "8 Bit" analog. vstupy/výstupy analog. vstupy/výstupy Rozváděč Binárním signálem 1 (4V) na této svorce jsou povoleny všechny analogové výstupy. Obě svorky jsou elektricky izolovány (odděleny). Analogová zem Analogový výstup Rozváděčová zem Pozor: Napájení musí být zapojeno v souladu s koncepcí zemnění celého systému (např.uzemnění minus svorky). Připojení všech zdrojů analogových signálů a senzorů musí být elektricky izolováno od jejich instalačního okolí. Stínění kabelů vedení analogových signálů musí být při vstupu do rozváděče spojeno s rozváděčovou zemí. Nastavení adresy modulu a konfigurace analogových kanálů se provádí DIL přepínačem (viz další stranu). Obr. 5.4-: Elektrické zapojení analogového vstupního / výstupního modulu 07 AC AC 91 Hardware 5.4- Advant Controller 31 / Vydáno:

3 Konfigurace analogových kanálů a nastavení adresy modulu na CS31 - linii 16 analogových kanálů může být konfigurováno ve dvou operačních módech pomocí DIL přepínače (je umístěn pod krytem na pravé straně pouzdra modulu (viz následující obrázek): Operační mód "1 bitů": 8 analogových vstupů (svorky 4 až 19) plus 8 analog. výstupů (svorky 7 až 4), konfigurovatelné jako ±10 V nebo ma, s rozlišením 1 bitů Operační mód "8 bitů": 16 analogových kanálů konfigurovatelných po dvojicích jako vstup nebo výstup, V nebo ma, s rozlišením 8 bitů DIL přepínač 1 DIL přepínač Adresa:DIL přepínač Svorky Svorky Adresa modulu Operační mód Deska spojů Analogový vstup Operační mód "1 bitů" Analogový výstup Každý přepínač DIL přepínače 1 a konfiguruje jeden kanál: OFF = ±10 V, ON = 0 ma Příklad: DIL přep.1, pozice 1 = OFF: analogový kanál 0 konfigurován jako ±10 V. Analogový vstup Analogový výstup Operační mód "8 bitů" Analogový vstup Analogový výstup Nastavení Vstup nebo výstup / V nebo ma po dvojicích, např. pro dva kanály společně dvojice přepínačů Levý přep. OFF = Oba kanály jsou analog. vstup Levý přep. ON = Oba kanály jsou analog. výstup Pravý přep. OFF = V Pravý přep. ON = ma Příklad: DIL přep. 1, pozice 1 a : Analogové kanály 0 a 1 jsou konfigurovány jako vstupy ma. OFF: Číslo kanálu < 7 ON: Číslo kanálu > 7 Bit s významem 1 Adresa Bit s významem modulu; Bit s významem 4 význam bitu Bit s významem 8 Kontrola překročení mezí, OFF=ano, ON=ne rezervováno (nastavte OFF) OFF: oper. mód "1 bitů" ON: oper. mód "8 bitů" Adresa modulu se vypočte jako suma významů bitů nastavených na ON. Příklad: přepínač 6 a 7 na ON adresa = + 1 = 3 Pozor! Analogové výstupy musí být povoleny binárním signálem 1 (4V) na svorce 5 (+) a 6 (-). Obě svorky jsou galvanicky odděleny, což znamená, že musí být zapojen referenční i řídicí signál. Bez tohoto povolení jsou analogové napěťové výstupy nastaveny na 0 V a proudové výstupy na 0 ma. Obr : Konfigurace analogových kanálů a nastavení adresy na CS3-linii Advant Controller 31 / Vydáno: Hardware AC 91

4 Operační mód "1 bitů": Konfigurace je popsána na předchozí straně. Pokud měřená hodnota překročí nebo podkročí měřený rozsah bude brána jako hodnota 3767 nebo Rozlišení v řídicím systému: Všechny měřené hodnoty jsou konvertovány s rozlišením 1 bitů, 11 bitů + znaménko nebo 1 bitů bez znaménka. Příklad: Měřená hodnota Numerický rozsah -10 V V D D 8008 H H...7FF8 H ma D FF8 H Vztah mezi analogovou hodnotou a numerickým vyjádřením je zobrazena v následující tabulce Bit ve wordu Znam. ±10 V ma Bit. hodn. -10V 5V.5V 1.5V 65mV 313mV 156mV 78mV 39mV 0mV 10mV 5mV mv mA 5mA.5mA 1.5mA 65µA 313µA 156µA 78µA 39µA 0µA 10µA 5µA Měřicí rozsah ±10 V: 11 bitů rozlišení plus znaménko, měřicí rozsah ma: rozlišení 1 bitů bez znaménka, rozsah hodnot odpovídá numerickým hodnotám 8008 H...7FF8 H ( ), přetečení: 7FFF H (3767), podtečení: 8001 H (-3767) Konverze pro napětí: 100 vstupního napětí odpovídá hodnotě 3760, tzn. 1 vstupního napětí zvětšuje výstup o hodnotu FFF Chyba FF ma C Chyba Měřicí rozsah -10 V -5 V 0 V +5 V +10 V +/-10 V 0 ma 10 ma 0 ma ma Obr : Vztah mezi analogovou hodnotou a numerickým vyjádřením a pozicí bitů ve wordu 07 AC 91 Hardware Advant Controller 31 / Vydáno:

5 Operační mód "8 bitů": Konfigurace je popsána na předchozí straně. Rozlišení v řídicím systému: Konvertované analogové hodnoty dvou kanálů jsou sbaleny do jednoho wordu, 8 bitů každý. Nejmenší měřitelná diference (tzn. 40 mv při V) přinese změnu v PLC programu o numerickou hodnotu 1. Příklady: V 0 D...55 D 00 H...FF H ma 0 D...55 D 00 H...FF H Vztah mezi analogovou hodnotou a numerickým vyjádřením je zobrazen v následující tabulce Bity ve wordu Horní Byte Spodní Byte V 5V.5V 1.5V 65mV 313mV 156mV 78mV 39mV 5V.5V 1.5V 65mV 313mV 156mV 78mV 39mV ma 10mA 5mA.5mA 1.5mA 65µA 313µV 156µA 78µA 10mA 5mA.5mA 1.5mA 65µA 313µA 156µA 78µA Bit. hodn Měřicí rozsah V, ma, rozlišení 8 bitů Rozsah hodnot odpovídá numerickým hodnotám 00 H...FF H ( ) Konverze pro napětí: 100 vstupního napětí odpovídá hodnotě 55, tzn. 1 přírůstek vstupního napětí zvětšuje výstup o hodnotu FF Měřicí rozsah 0 V +5 V +10 V V 0 ma 10 ma 0 ma ma Obr : Vztah mezi analogovou hodnotou a numerickým vyjádřením a pozicí bitů ve wordu Advant Controller 31 / Vydáno: Hardware AC 91

6 Adresace Adresy musí být nastaveny pro všechny moduly správně. Jen tak je umožněn správný přístup procesorového modulu ke všem vstupům a výstupům Detailní popis adresace je v kapitole "Adresace" pro procesorový modul nebo kopler. Nastavení adresy se provádí pomocí DIL přepínače, který je umístěn pod krytem na pravé straně modulu. Při použití procesorových modulů 07 KR 91 nebo 07 KT 9x jako Master na CS-linii, platí pro adresaci následující: Jak ukazuje tabulka, modul zabírá 8 analogových vstupů a 8 analogových výstupů na CS31 - linii. Při konfiguraci v operačním módu "8 bitů" jen jako vstupy nebo jen jako výstupy zabírá nacs31 - linii jen 8 analogových vstupů nebo 8 analogových výstupů. Neobsazené adresy přitom mohou být použity pro jiný modul. Když je adresový DIL přepínač č. 8 nastaven na ON, jsou všechna čísla kanálů zvednuta o 8, tzn.adresa AW n,00 se změní na AW n,08, atd. Toto platí pro vstupy a výstupy v obou operačních modech. Běžný provoz Procesorové moduly 07 KR 91 / 07 KT 9x Operační mód "1 bitů", Adresový DIL přepínač č. 1 v pozici OFF Adresy Adresy Kanál v PLC Kanál v PLC programu programu E0 EW n,00 A0 AW n,00 E1 EW n,01 A1 AW n,01 E EW n,0 A AW n,0 E3 EW n,03 A3 AW n,03 E4 EW n,04 A4 AW n,04 E5 EW n,05 A5 AW n,05 E6 EW n,06 A6 AW n,06 E7 EW n,07 A7 AW n,07 Operační mód "8 bitů", Adresový DIL přepínač č. 1 v pozici ON Adresy Adresy Kanál v PLC Kanál v PLC programu programu E00 EW n,00 Lo A00 AW n,00 Lo E01 EW n,00 Hi A01 AW n,00 Hi E0 EW n,01 Lo A0 AW n,01 Lo E03 EW n,01 Hi A03 AW n,01 Hi E04 EW n,0 Lo A04 AW n,0 Lo E05 EW n,0 Hi A05 AW n,0 Hi E06 EW n,03 Lo A06 AW n,03 Lo E07 EW n,03 Hi A07 AW n,03 Hi E08 EW n,04 Lo A08 AW n,04 Lo E09 EW n,04 Hi A09 AW n,04 Hi E10 EW n,05 Lo A10 AW n,05 Lo E11 EW n,05 Hi A11 AW n,05 Hi E1 EW n,06 Lo A1 AW n,06 Lo E13 EW n,06 Hi A13 AW n,06 Hi E14 EW n,07 Lo A14 AW n,07 Lo E15 EW n,07 Hi A15 AW n,07 Hi Modul je automaticky inicializován po připojení napájení. Během inicializace všechny LED svítí. Pokud se vyskytne chyba na CS-linii nebo CS-linie neběží, červená chybová LED bliká. Při chybě během inicializace červená chybová LED svítí. Diagnostika a její zobrazení Modul 07 AC 91 nabízí následující diagnostické funkce: Analogová hodnota je mimo měřitelný rozsah Uložení této informace (druh a místo výskytu chyby) Když dojde k chybě, rozsvítí se červená LED. Chybová zpráva se současně odesílá a hlásí v procesorovém modulu nebo v kopleru. V procesorovém modulu 07 KR 91 / 07 KT 9x je tato zpráva zobrazena následovně: Mimo rozsah Chyba třídy 4 (FK4) M Číslo chyby: 10 dec. -> MW Typ modulu: * 01/03/05 -> MW Adresa modulu: -> MW Číslo kanálu: -> MW Po inicializaci je vybrán kanál 0 a jeho analogová hodnota je zobrazována na displeji (viz obrázky a 5.4-7). n: Adresa modulu (Group number), nastavená adresovým přepínačem DIL přepínači Adresy pro 07 KR 91 / 07 KT 9 / 07 KT 93 jako bus master: , pro ostatní také Lo = spodní byte, Hi = horní byte * 01 při konfiguraci jen jako vstupy 03 při konfiguraci jen jako výstupy 05 při konfiguraci jako vstupy / výstupy 07 AC 91 Hardware Advant Controller 31 / Vydáno:

7 Diagnostické funkce mohou být vybrány individuálně pro každý kanál pomocí tlačítka TEST. Jedním stiskem tlačítka TEST se vybere kanál 0. Diagnostické LED 0 až 3 ukazují číslo kanálu v hexadecimálním tvaru. LED Význam Diagnosis Číslo kanálu je suma významu bitů s rozsvícenou LED. Příklad: LED 0 a 1 svítí Číslo kanálu: = 1 Obr : Zobrazení LED při výběru kanálů a diagnostice Proces se opakuje pro každý další kanál dalším stiskem a uvolněním tlačítka TEST. Po dosažení posledního kanálu se dalším stiskem spouští test všech LED. Všechny LED musí svítit. Po uvolnění tlačítka je v poli LED 00 až 07 zobrazena na cca 3 sekundy kopie platného stavu modulu 07 AC 91, což jest stav adresového DIP přepínače. (LED jsou přiřazeny přepínačům ). Zobrazení stavu analogové veličiny Při nestisknutém tlačítku TEST se zobrazuje analogová hodnota vybraného kanálu pomocí 8 LED. Vysvětlení: všechny LED OFF-> minimální hodnota všechny LED ON -> maximální hodnota Po uvolnění TEST tlačítka se zobrazí diagnostické informace tohoto kanálu a jsou zobrazeny cca 3 sekundy v poli LED 00 až 07. LEDs Analog value Význam LED: 00 nepoužito 01 nepoužito 0 nepoužito 03 nepoužito 04 Mimo rozsah 05 nepoužito 06 nepoužito 07 nepoužito Význam LED je také natištěn anglicky na čelním panelu. Chybová zpráva na I/O modulu a v procesorovém modulu zmizí, jakmile je chyba odstraněna, není nová chyba a je provedeno potvrzení (kvitace) chyby. Obr : Zobrazení hodnoty analogové veličiny Minimální a maximální hodnoty jsou: Konfigurace Min. hodnota Max. hodnota LED OFF LED ON +/- 10 V -10 V +10V V 0 V +10 V ma 0 ma +0 ma Potvrzení (kvitace) chyby po jejím odstranění: - stiskem tlačítka TEST na cca 5 sekund nebo Obr : Minimální a maximální hodnoty na analogovém displeji - prostřednictvím PLC programu nebo - prostřednictvím PC. Proudový vstup pro měření ma má samoochrannou schopnost. Když je proud příliš vysoký, je postižený vstup odpojen a jeho hodnota je prezentována jako "přetečení". Vždy po cca 1 sekundě se kontroluje znovu jeho stav a jakmile se proud vrátí do měřitelných mezí začne vstup znovu normálně pracovat. Příklad: Konfigurace ±10 V a 0 V na vstupu E0 Display: Advant Controller 31 / Vydáno: Hardware AC 91

8 Technická data 07 AC 91 Platná technická data celého systému lze nalézt v "Systémová a konfigurační data" v kapitole 1 části příručky "Advant Controller 31". Další údaje nebo data, která jsou odlišná od systémových dat jsou popsána dále. Technická data celé jednotky Povolený rozsah pracovních teplot C Jmenovité napájecí napětí modulu Max. odběr proudu bez zátěže Max. proudová zátěž napájecích konektorů Ochrana proti přepólování připojeného napájení Počet binárních vstupů Počet analogových vstupů Počet analogových výstupů Galvanické oddělení Nastavení adres a konfigurace Diagnostika Stavové a chybové hlášení 4 V DC 0. A 5 W ano 1, povolení činnosti pro analogové výstupy 8 nebo 16, dle zvoleného operačního módu 8 nebo 16, dle zvoleného operačního módu CS31-linie od zbytku modulu, 1 binární vstup od zbytku modulu DIL přepínačem pod krytem na pravé straně modulu viz kapitolu "Diagnostika a její zobrazení" pomocí celkem 17LED Připojení odnímatelné konektory se šroubovacími svorkami napájení max..5 mm nebo max. x 1.5 mm CS31 - linie max..5 mm signálů max. 1.5 mm Max. délka analogových kabelů, dvoužilových stíněných s průřezem > 0.5 mm 100 m Chyba převodu analogové veličiny (nelinearita, tovární kalibrace a rozlišení) typ. 0.5, max. 1 Max. dovolený rozdíl potenciálu mezi svorkou M (minus napájení) a svorkou AGND (minus pro analogové vstupy a výstupy, analogová zem) Společný vztažný potenciál pro všechny analog. signály ± 1 V Galvanické oddělení analogových signálů není (viz Obr. 5.4-). Technická data binárního vstupu (povolovací vstup pro činnost analogových výstupů) Analogové výstupy musí být povoleny signálem 1 (4V) na svorkách 5 (+) a 6 (-). AGND (minus pro analog. vst. a výst., analogová zem) Úroveň signálu 0 signál ( V) napěťové výstupy budou nastaveny na 0 V, proudové výstupy budou nastaveny na 0 ma Galvanické oddělení 1 signál ( V) analogové výstupy jsou aktivní ano, tzn. referenční potenciál i řídicí signál musí být připojeny 07 AC 91 Hardware Advant Controller 31 / Vydáno:

9 Technická data analogových vstupů Počet kanálů na modulu, oper. mód"1 bitů" 8 Počet kanálů na modulu, oper. mód"8 bitů" až 16 Konfigurace oper. mód"1 bitů" ±10 V, ma (každý kanál může být konfigurován individuálně) Konfigurace oper. mód"8 bitů" V, ma (kanály mohou být konfigurovány po dvojicích) Signalizace vstupních signálů viz diagnostika Vstupní odpor kanálu napěťový vstup > 100 kω proudový vstup asi 330 Ω Proudový vstup má samoochrannou schopnost. Když je proud příliš vysoký, je postižený vstup odpojen a jeho hodnota je prezentována jako "přetečení". Vždy po cca 1 sekundě se kontroluje znovu jeho stav a jakmile se proud vrátí do měřitelných mezí začne vstup znovu normálně pracovat. Časová konstanta vstupního filtru Doba převodu (pro 8 vstupů + 8 výstupů) 470 µs pro napětí, 100 µs pro proud 8 ms Rozlišení rozsah ±10 V oper. mód"1 bitů" 5 mv (11 bitů plus znaménko) rozsah ma oper. mód"1 bitů" 5 µa (1 bitů bez znaménka) Rozlišení rozsah V oper. mód"8 bitů" 40 mv (8 bitů bez znaménka) rozsah ma oper. mód"8 bitů" 80 µa (8 bitů bez znaménka) Vztah mezi vstupním signálem a hexcode = 8008 H H...7FF8 H oper. mód "1 bitů" ( dekadicky) Vztah mezi vstupním signálem a hexcode = 00 H...FF H oper. mód "8bitů" ( dekadicky) Nepoužité napěťové vstupy Nepoužité proudové vstupy mohou být přemostěny pro snížení šumu mají nízký odpor, mohou zůstat nezapojeny Technická data analogových výstupů Počet kanálů na modulu, oper. mód"1 bitů" 8 Počet kanálů na modulu, oper. mód"8 bitů" až 16 Konfigurace oper. mód"1 bitů" ±10 V, ma (každý kanál může být konfigurován individuálně) Konfigurace oper. mód"8 bitů" V, ma (kanály mohou být konfigurovány po dvojicích) Signalizace výstupních signálů Zatížitelnost napěťových výstupů Výstupní zátěž (odpor) proudových výstupů Rozlišení Vztah mezi výstupním signálem a hexcode Nepoužité výstupy viz diagnostika max. +0 ma (zdroj, proud teče ven z výstupu) max. -10 ma (proud teče do výstupu) Ω viz "analogové vstupy" viz "analogové vstupy" zůstávají nezapojeny Advant Controller 31 / Vydáno: Hardware AC 91

10 Připojení na CS31-linii Standard rozhraní Galvanické oddělení Mechanická data Montáž na DIN lištu Montáž pomocí šroubů Šířka x výška x hloubka EIA RS-485 od zbytku modulu v souladu s DIN EN , 15 mm hluboká. DIN lišta je umístěna centrálně mezi horní a spodní hranu modulu. 4 šrouby M4 10 x 140 x 85 mm Připojení signálů a ostatních vodičů zásuvné konektory se šroubovacími svorkami průřez vodičů napájení a CS31-linie max..5 mm (rozteč 5.08 mm) nebo max. x 1.5 mm ostatní max. 1.5 mm (rozteč pinů 3.81 mm) Hmotnost 450 g Rozměry pro instalaci viz Obr Instalační pokyny Instalační pozice Chlazení vertikálně s konektory nahoře a dole Přirozeným prouděním vzduchu, nesmí být omezeno kabeláží nebo jinými komponenty umístěnými ve skříni. Objednací údaje Modul 07 AC 91 Objednací číslo GJR R0101 Obsah dodávky Analogový vstupní a výstupní modul 07 AC pinový konektor (rozteč pinů 3.81 mm) 1 3-pinový konektor (rozteč pinů 5.08 mm) 1 5-pinový konektor (rozteč pinů 5.08 mm) 4 8-pinový konektor (rozteč pinů 3.81 mm) 07 AC 91 Hardware Advant Controller 31 / Vydáno:

11 Potisk na čelním panelu ukazuje obsazení adres v operačním módu "1bitů" Všechny míry v mm. Hloubka modulu je 85 mm. Při použití DIN lišty se instalační hloubka zvětšuje o hloubku DIN lišty. Obr : 07 AC 91, čelní panel a vnější rozměry. Rozměry otvorů pro instalaci jsou tučným tiskem. Advant Controller 31 / Vydáno: Hardware AC 91

12 07 AC 91 Hardware Advant Controller 31 / Vydáno:

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 4.1 Binární vstupní modul 07 DI 9 3 binárních vstupů 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.1-1: Binární vstupní modul 07 DI 9 Obsah Účel použití... 4.1-1 Zobrazovací a

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91 5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

ABB STOTZ-KONTAKT. 7.3 Návod k použití Hardware. Advant Controller 31. Inteligentní decentralizovaný automatizační systém

ABB STOTZ-KONTAKT. 7.3 Návod k použití Hardware. Advant Controller 31. Inteligentní decentralizovaný automatizační systém 7.3 Návod k použití Hardware Advant Controller 3 Inteligentní decentralizovaný automatizační systém Komunikační procesor MODBUS 07 KP 93 R6 RUN COM4 LED 3 4 Do not connect Do not connect 07 KP 93 COM3

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 KATALOGOVÝ LIST VLASTNOSTI Dvouvodičová sběrnice LON mezi podstanicí a moduly vstupů/výstupů. Není zapotřebí žádných dalších svorkovnic.

Více

DRAK 3 INTELIGENTNÍ A/D PŘEVODNÍK. 3 VSTUPY: 0(4) - 20mA, 0-5/10V VÝSTUP: LINKA RS485 MODUL NA DIN LIŠTU RS485

DRAK 3 INTELIGENTNÍ A/D PŘEVODNÍK. 3 VSTUPY: 0(4) - 20mA, 0-5/10V VÝSTUP: LINKA RS485 MODUL NA DIN LIŠTU RS485 INTELIGENTNÍ A/D PŘEVODNÍK 3 VSTUPY: 0(4) - 20mA, 0-5/10V VÝSTUP: LINKA MODUL NA DIN LIŠTU U1 U2 I3 DRAK 3 POPIS Modul DRAK 3 je určen pro měření až tří analogových signálů a jejich přenos po lince do

Více

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma)

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) D/A převodník D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) Komunikace linkami RS232 nebo RS485 28. ledna 2016 w w w. p a p o u c h.

Více

Technický popis ReGaPS v1 Poruchová a stavová signalizace

Technický popis ReGaPS v1 Poruchová a stavová signalizace Technický popis ReGaPS v1 Poruchová a stavová signalizace Signalizace 16 poruch Signalizace 16 stavů Kopírování vybraných poruch na 8 SSR výstupů Tříbarevná signalizace zelená, červená a oranžová Tlačítka

Více

PROUDOVÝ ZDROJ PRO LED MODULY Nastavitelný proudový zdroj 100 ma 2000 ma s měřením

PROUDOVÝ ZDROJ PRO LED MODULY Nastavitelný proudový zdroj 100 ma 2000 ma s měřením Klíčové vlastnosti Napájení jednotlivých LED a světelných modulů Nastavitelný proud 100 ma 2000 ma Výstupní napětí až 50 V DC při napájení 24 V DC Měření proudu protékajícího LED Měření napětí na LED Měření

Více

AD4USB. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace i napájení přes USB

AD4USB. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace i napájení přes USB měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace i napájení přes USB 3. června 2014 w w w. p a p o u c h. c o m 0295 Katalogový list Vytvořen: 5.6.2007 Poslední

Více

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce OEM SICLIMAT SAPHIR Regulátor VVK Pro regulační, řídící a kontrolní funkce ACX36... Regulátor ACX36 se používají v systémech větrání, klimatizace a chlazení. Patří do řady SICLIMAT SAPHIR. Jsou k dispozici

Více

Návod k montáži. ) AS-i. Kontrolér e. (Controller e AC1303 / AC1304

Návod k montáži. ) AS-i. Kontrolér e. (Controller e AC1303 / AC1304 Návod k montáži Kontrolér e (Controller e ) AS-i AC1303 / AC1304 Dokument:7390358/01 06/2002 Použití z hlediska určení Kontrolér e má v sobě integrován jeden nebo dva moduly AS-i Master (AC1303 / 1304,

Více

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O 8176P01 s 8 176 TX-I/O Měřící modul TXM1.8P 8 vstupů s LED indikací - signál / porucha. 8 vstupů pro odporové články, individuálně konfigurovatelných pro měření odporu nebo teploty. Je hlavně určen pro

Více

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace vstupních

Více

Cube20. Orientovaný na aplikaci. Uživatelsky příjemný. Hospodárný

Cube20. Orientovaný na aplikaci. Uživatelsky příjemný. Hospodárný Cube20 Orientovaný na aplikaci Uživatelsky příjemný Hospodárný 02 Cube20 Univerzální a exibilní ve spojení s Cube67 03 CUBE20 SBĚRNICOVÉ I/O MODULY PRO ROZVÁDĚČ Oblast použití: rozváděč Stavba zařízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů C 201 Poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V PVA82.3 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul na desce plošných spojů vestavěná do plastové krabičky

Více

Modbus TCP. integrovaný ethernet přepínač umožňuje liniovou topologii 2x konektor M12, 4pinový, kódování D pro připojení na ethernet

Modbus TCP. integrovaný ethernet přepínač umožňuje liniovou topologii 2x konektor M12, 4pinový, kódování D pro připojení na ethernet programování dle IEC 61131-3 pomocí CODESYS V3 Ethernet a USB rozhraní stupeň krytí IP67 s integrovaným napájením LED pro indikaci stavu PLC, napájecího napětí, poruch signálů a sběrnice multiprotokolová

Více

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M TXN 133 10 1. vydání - červenec 2010 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.com. 1 TXV 133 10 1. POPIS A PARAMETRY Moduly C-HM-1113M

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů - modulární systém vstupů/výstupů Ať se jedná o řízení pohybů, měření teploty, rychlosti, nebo zaznamenávání proudů a napětí, je rozsah použití pro vzdálené I/O stejně rozsáhlý jako samotné příslušné aplikace.

Více

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje MXIO Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní I/O modul MXIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici

Více

Instrukce pro uživatele. AS-i DP Controler AC1005 / AC1006

Instrukce pro uživatele. AS-i DP Controler AC1005 / AC1006 Instrukce pro uživatele AS-i DP Controler AC005 / AC006 70403 Obsah Strana Použití z hlediska určení..................... 3 Montáž..................... 3 Elektrické připojení..................... 4 Ovládací

Více

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP67 TI-BL67-EN-PN-8

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP67 TI-BL67-EN-PN-8 Typové označení Identifikační číslo 1545043 Počet kanálů 8 Rozměry 204 x 145 x 77.5 mm délka kabelu mezi interface a čtecí/ zapisovací hlavou až 50 m 3dekadické otočné přepínače pro nastavení sběrnicové

Více

TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT vydání - říjen 2012

TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT vydání - říjen 2012 TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT-1651 2. vydání - říjen 2012 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat

Více

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h.

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h. LED zobrazovače 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS485 11. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 17.12.2004 Poslední aktualizace:

Více

Mikromarz. NumGraph. Inteligentní číslicový měřič pro všeobecné použití. Stručná charakteristika:

Mikromarz. NumGraph. Inteligentní číslicový měřič pro všeobecné použití. Stručná charakteristika: Inteligentní číslicový měřič pro všeobecné použití Stručná charakteristika: je určen pro měření napětí v libovolně volitelném rozsahu. Měřená hodnota je zobrazována pomocí 2-místného LED displeje. Diferenční

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

E-Line - vzdálené I/O

E-Line - vzdálené I/O Datasheet www.sbc-support.com E-Line - vzdálené I/O Centralizovaná nebo decentralizovaná automatizace na malém prostoru Vzdálené I/O moduly jsou řízeny přes sériovou linku RS-485 a umožňují decentralizovanou

Více

Převodník MM 6012 AC DC

Převodník MM 6012 AC DC MM GROUP, s.r.o. Pikartská 7, areál VVUÚ, 76 00 Ostrava Radvanice, Česká republika Tel: +420 596 232 0 Fax: +420 596 232 23 GSM: +420 602 70 63 e-mail: mmgroup@mmgroup.cz www.mmgroup.cz Převodník MM 602

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Oblast použití. Rozsah 999999,9 kwh Rozlišení hrubé 0,1 kwh Rozlišení jemné 0,01 kwh

Oblast použití. Rozsah 999999,9 kwh Rozlišení hrubé 0,1 kwh Rozlišení jemné 0,01 kwh EME-103 Elektroměr třífázový polopřímý/nepřímý pro měření odběru činné energie ve třídě přesnosti 2 s velkým dynamickým rozsahem a odděleným rychlým impulsním výstupem Oblast použití Elektroměr EME-103

Více

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis www.marweb.sk P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Linearizovaný výstupní signál 4 až 20 ma. Přesnost dle rozsahu

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Hlídače izolačního stavu

Hlídače izolačního stavu Hlídač izolačního stavu CM-IWN-AC pro izolované sítě do 415V AC reset poruchu nastavení rozsahu izolačního odporu jemné nastavení hodnoty izolačního odporu přítomnost napájecího napětí štítek pro popis

Více

Výhody/Použití. Varianty. prostředí. Flexibilní vícekomponentní měřící. Třída přesnosti 0,0025. Měřící zesilovač. Ovládání dotykovou obrazovkou

Výhody/Použití. Varianty. prostředí. Flexibilní vícekomponentní měřící. Třída přesnosti 0,0025. Měřící zesilovač. Ovládání dotykovou obrazovkou Datový list Měřící zesilovač MCMpro Výhody/Použití Flexibilní vícekomponentní měřící zesilovač Třída přesnosti 0,0025 Konfigurovatelný uživatelský software Ovládání dotykovou obrazovkou Konfigurovatelné

Více

Přehled modulů AS-i. Robustní moduly polí AS-i s plně zalitým pouzdrem IP67. CompactLine

Přehled modulů AS-i. Robustní moduly polí AS-i s plně zalitým pouzdrem IP67. CompactLine Přehled modulů AS-i Moduly AS-i IP65/67 ClassicLine UniversalLine AirBoxen PowerBox PushButton Robustní moduly polí AS-i s plně zalitým pouzdrem IP67 CompactLine Moduly AS-i IP69K ProcessLine Průmyslová

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800 MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU800 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace proudových,

Více

Rozšiřující modul Pro připojení PTM I/O modulů do podstanic Desigo PXC50...D, PXC100...D nebo PXC200...D

Rozšiřující modul Pro připojení PTM I/O modulů do podstanic Desigo PXC50...D, PXC100...D nebo PXC200...D 9283P01 s 9 283 Desigo PX Rozšiřující modul Pro připojení PTM I/O modulů do podstanic Desigo PXC50...D, PXC100...D nebo PXX-PBUS Rozšiřující modul PXX-PBUS umožňuje připojení stávajících PTM I/O modulů

Více

Třída ochrany elektrického předmětu ČSN Typ zařízení. Příkon. Rozměry. Třída vlivu prostředí ČSN

Třída ochrany elektrického předmětu ČSN Typ zařízení. Příkon. Rozměry. Třída vlivu prostředí ČSN TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU IT-7606 3. vydání květen 2005 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4 MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 U1 U2 U3 U4 DRAK 4 RS232 POPIS Měřicí přístroj DRAK 4 je určen pro měření napětí až čtyř signálů a jejich přenos po

Více

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP 12 Obsah Popis a použití 1 Instalace 1 Technické údaje 2 Popis funkce 2 Nastavení parametrů 3 Údržba a servis 4 Popis a použití Regulátor je určen k symetrizaci nestejnoměrně

Více

Modul rozhraní P-bus

Modul rozhraní P-bus 8 180 8180P01 TX-I/O Modul rozhraní P-bus TXB1.PBUS Rozhraní mezi procesní podstanicí a sběrnicí TX-I/O modulů Integrovaný zdroj DC 24 V, 1.2 A pro napájení TX-I/O modulů a periferních přístrojů Rozhraní

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

Malý distribuovaný I/O modul

Malý distribuovaný I/O modul MLIO Shrnutí Použití Funkce Malý distribuovaný I/O modul Malý I/O modul MLIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul pro instalaci mimo rozvaděč. Umožňuje tvorbu topologií s distribuovanými vstupy

Více

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

SensoTrans DMS A 20220

SensoTrans DMS A 20220 Převodník SensoTrans DMS A 20220 Návod k použití PROFESS, spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz Internet: www.profess.cz 1. Základní

Více

Řada ODIN Stručný přehled výrobků

Řada ODIN Stručný přehled výrobků Stručný přehled výrobků Klíčové aplikace V budovách pro obchodní činnost Měření v objektu Výkonnostní parametry elektroměru Jednofázový a trojfázový Přímé připojení do 65 A Činná energie Třída přesnosti

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Rele Control Elektronické ovládání výstupů Uživatelská příručka ver. 1.36 (09/02/2006) revize 07.10.2006 HW PROGRESS Milan Jaroš OBSAH: 1 Seznámení... 3 1.1 Určení... 3 1.2 Základní údaje... 3 1.3 Složení

Více

Dvouosá / tříosá indikace polohy

Dvouosá / tříosá indikace polohy Z89 Dvouosá / tříosá indikace polohy Napájení 24 VDC nebo 115/230 VAC Vstupy pro inkrementální snímače Externí vstup pro každou osu: nulování / reference Zápis reference Přídavná konstanta Absolutní a

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Digitální panelové měřící přístroje

Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0 10V Rozsah měření: 350 6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Založeno 1990 Modem MRS32 Uživatelská dokumentace Tel.: 541 248 813-812 IČ: 00567809 DIČ: CZ00567809 Fax: 541 248 814 Zápis v OR vedeným Krajským soudem v Brně, Certifikace E-mail: ais@ais-brno.cz oddíl

Více

Specifikace rozšiřujících modulů. AP verze

Specifikace rozšiřujících modulů. AP verze Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Petr 457 Okrajová 1356 675 22 STAŘEČ 674 01 TŘEBÍČ vývoj a výroba měřící a řídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 421453 SW pro vizualizaci, měření a regulaci Fax: 568

Více

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS Vzdálené vyčítání jednotkou M Bus Až 250 měřidel na jednotku M Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřidel Podpora primárního, sekundárního a rozšířeného adresování,

Více

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1 s 1 642 Ovladač do místnosti s rozhraním PPS2 pro použití s přístroji Desigo RX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX33.1 Snímání teploty v místnosti Změna požadované hodnoty teploty v místnosti Kolébkové tlačítko

Více

Uživatelský manuál. DALIcus

Uživatelský manuál. DALIcus LIcus Uživatelský manuál verze 1.1 senzor pro měření střídavého proudu měření true RMS galvanické oddělení měřeného obvodu měřící rozsah 0-12A AC napájení ze sběrnice LI až šest senzorů v jednom zařízení

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

10787 Modul zpětného hlášení

10787 Modul zpětného hlášení 10787 Modul zpětného hlášení Stránka 1 z 5 Modul zpětného hlášení Použití Modul zpětného hlášení Art. Nr. 10787 představuje základní stavební prvek, k automatickému provozu Vašeho kolejiště a bezpečnému

Více

Oddělovací moduly VariTrans

Oddělovací moduly VariTrans Oddělovací moduly VariTrans VariTrans B 13000 určen pro standardní průmyslové aplikace, kalibrované rozsahy VariTrans P 15000 profesionální převodník pro standardní signály, kalibrované rozsahy VariTrans

Více

Návod k regulátoru ZMC Regulátor odběru z solární elektrárny SUN3 v1.00

Návod k regulátoru ZMC Regulátor odběru z solární elektrárny SUN3 v1.00 Návod k regulátoru ZMC Regulátor odběru z solární elektrárny SUN3 v1.00 Vyrábíte-li elektrickou energii solárními články, je výhodné využívat tzv. Zelený bonus - vyrobenou energii vyúčtovat a sám ji spotřebovat.

Více

COM460IP. Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP

COM460IP. Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP Přístroje Bender pro průmysl i zdravotnictví/ 2011 Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP COM460IP Charakteristika Převodník rozhraní BMS na TCP/IP

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

TRONIC řada 2000 Regulátor klimatizační jednotky T2008F. Komunikační modul KOM USB. Uživatelská a referenční příručka SYSTÉM TRONIC 2000

TRONIC řada 2000 Regulátor klimatizační jednotky T2008F. Komunikační modul KOM USB. Uživatelská a referenční příručka SYSTÉM TRONIC 2000 Komunikační modul KOM USB Uživatelská a referenční příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 Ing. Pavel Lašťovka verze: 1.0 říjen 2008 1 Historie revizí: 1.0 základní verze 2 Obsah: 1 Výrobek...4

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179 Programovatelný kanálový procesor Programovatelný kanálový procesor je určen ke zpracování digitálního (COFDM, QAM) nebo analogového TV signálu. Procesor může být naprogramován jako kanálový konvertor

Více

Switching Power Sup 2008/2009

Switching Power Sup 2008/2009 Switching Power Sup 2008/2009 AUTOMATIZAČNÍ KOMPONENTY, UVEDENÉ V TÉTO KAPITOLE, JSOU VÝROBKY FIRMY CARLO GAVAZZI (DÁLE JEN CG), KTEROU ENIKA.CZ S.R.O V ČESKÉ REPUBLICE VÝHRADNĚ ZASTUPUJE. vůli přehlednosti

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU. Příručka uživatele

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU. Příručka uživatele Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU Příručka uživatele 1 ASIN ACU je ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení snímačů koncentrace (ASIN ACU T) a detektorů (ASIN ACU D) a zpracování

Více

AKTIVACE AKUSTICKÉ SIGNALIZACE. typ: 96041

AKTIVACE AKUSTICKÉ SIGNALIZACE. typ: 96041 Dolnoměcholupská 21 NÁVOD K OBSLUZE AKTIVACE AKUSTICKÉ SIGNALIZACE 1. Všeobecně: typ: 96041 Dále popsaný systém je určen pro křižovatky, vybavené akustickou signalizací pro nevidomé. Umožňuje pomocí vysílače

Více

Quido ETH 0/2. 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé. 1 teploměr -55 až +125 C. Komunikace přes Ethernet. první zapojení dokumentace hardwaru

Quido ETH 0/2. 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé. 1 teploměr -55 až +125 C. Komunikace přes Ethernet. první zapojení dokumentace hardwaru první zapojení dokumentace hardwaru Quido ETH 0/2 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé 1 teploměr -55 až +125 C Komunikace přes Ethernet w w w. p a p o u c h. c o m 0236.01.20 Quido ETH 0/2 Papouch s.r.o.

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Měření parametrů sítě

Měření parametrů sítě DIRIS A20 Měření parametrů sítě diris_560_a_3_x_cat Diris A20 1. LCD displej. 2. Tlačítko pro volbu režimu zobrazení okamžitých a maximálních hodnot proudu. 3. Tlačítko pro volbu režimu zobrazení napětí

Více

Modul TX OPEN RS232/485

Modul TX OPEN RS232/485 s 8 185 8185P01 TX-I/O ; DESIGO OPEN Modul TX OPEN RS/485 TXI1.OPEN pro integraci cizích systémů a přístrojů do systému DESIGO (V4 nebo vyšší) Platforma pro integraci cizích systémů a přístrojů do řídícího

Více

ESIII-2.1.4 Převodníky Nikobusu

ESIII-2.1.4 Převodníky Nikobusu Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESIII-2.1.4 Převodníky Nikobusu Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 3. Zpracoval(a): Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1.

Více

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů Zdeněk Oborný Freescale 2013 1. Obecné vlastnosti Cílem bylo vytvořit zařízení, které by sloužilo jako modernizovaná náhrada stávající

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Čidlo tlakové diference pro tlak a proudění

Čidlo tlakové diference pro tlak a proudění 1 910.1 QBM68.. Čidlo tlakové diference pro tlak a proudění QBM68..D QBM68.. QBM68..D Pro vzduch a nekorosivní plyny Lineární charakteristika tlaku s volitelným rozsahem měření (QBM68..) Lineární proudění

Více

FN485 Gateway 2 Galvanically Isolated V1.0 Instalační návod

FN485 Gateway 2 Galvanically Isolated V1.0 Instalační návod FN485 Gateway 2 Galvanically Isolated V1.0 Instalační návod Interface pro připojení modulů řady FN485 s komunikací po RS485 pomocí portu RS232 k systému Control4 ÚVOD Modul FN Gateway je určen pro připojení

Více

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem LEVEL INSTRUMENTS EE23 Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem Snímač EE23 je jednoduchý multifunkční přístroj, jenž vyniká vysokou přesností, jednoduchou instalací a údržbou.

Více

504 1.1... napěťový vstup 0,- 504 1.2... proudový vstup 65,- 504 1.3... odporový vstup 80,-

504 1.1... napěťový vstup 0,- 504 1.2... proudový vstup 65,- 504 1.3... odporový vstup 80,- název strana 501 ZEPAX 01 - Přístroj ukazovací číslicový volně programovatelný 1 502 ZEPAX 02 - Přístroj ukazovací číslicový 1 504 ZEPAX 04 - Přístroj ukazovací číslicový se signalizací 1 510 ZEPAX 10

Více

Systém Firexa, tablo obsluhy MHS 811 Podklady pro projektování

Systém Firexa, tablo obsluhy MHS 811 Podklady pro projektování 1. POPIS SYSTÉMU Tablo obsluhy MHS 811 je prvek interaktivního systému EPS LITES, vyráběného v LITES FIRE, s. r. o. Zapojuje se do systému ústředen Firexa (MHU 110, MHU 111). Může pracovat ve dvou režimech,

Více

Teploměry a ovladače s digitální komunikací - řada ARD

Teploměry a ovladače s digitální komunikací - řada ARD zobrazení teploty na 3místném displeji provedení do rámečku Tango (standard) alpha nea, Time nebo Element komunikace ARION (firma AMiT) po lince RS485 široký rozsah napájení vysoká přesnost měření možnost

Více

Instalační / kontrolní technika

Instalační / kontrolní technika Instalační / kontrolní technika Systém signalizace poruchy, připojení na sběrnici INFOMSTER Relé pro signalizaci poruchy RP 5990, RP 599 055004 RP 5990 EH 5990 Relé pro signalizaci poruchy RP 5990, RP

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TZD13526 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

Popis. 0 99% s krokem 1% Aktivní, max 100mA Odběr proudu. max. 20mA

Popis. 0 99% s krokem 1% Aktivní, max 100mA Odběr proudu. max. 20mA zobrazení teploty na 3-místném displeji provedení do rámečku Tango (ARD5T) nebo alpha nea (ARD5A) komunikace po lince RS485 protokolem ARION (firma AMiT) široký rozsah napájení vysoká přesnost měření možnost

Více

QuidoDuplex RS. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS června 2011 w w w. p a p o u c h.

QuidoDuplex RS. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS června 2011 w w w. p a p o u c h. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS232 3. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Q uidoduplex RS Katalogový list Vytvořen: 25.1.2008 Poslední aktualizace: 3.6

Více

Malý kompaktní I/O modul

Malý kompaktní I/O modul MMIO Malý kompaktní I/O modul Shrnutí Malý kompaktní I/O modul MMIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro řízení fancoilů a malých VZT jednotek. Modul komunikuje

Více

Temp-485-Pt100. Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem. Temp-485-Pt100 Box2

Temp-485-Pt100. Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem. Temp-485-Pt100 Box2 Temp-485-Pt100 Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem Temp-485-Pt100 Box2 Temp-485-Pt100 Cable3 Temp-485-Pt100 Frost2 Přehled Temp-485-Pt100

Více