LÉTO I S O M M E R I S U M M E R 2 I PuppJournal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LÉTO I S O M M E R I S U M M E R 2 I 2 0 1 3. PuppJournal. www.pupp.cz www.summithotels.com"

Transkript

1 LÉTO I S O M M E R I S U M M E R 2 I PuppJournal

2 No Better Place to Go American Roulette Blackjack Russian Poker Slots All games in EUR & Cz All major credit cards & foreign currencies OPEN 7 p.m. to 4 a.m. Passport required Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2 Tel.:

3 Content Události I Ereignisse I Events 5-9 Rozhovor I Gespräch I Interview Sága rodu Puppů I Die Saga der Familie Pupp I Saga of the Pupp Family Nabídky I Angebote I Offers Gastronomie I Gastronomy Tisích chutí whisky I Tausend Geschmäcke vom Whisky I A Thousand Tastes of Whisky Ozvěny slavných návštěv I Nachklänge der berühmten Besuche I Echoes of Famous Visits Spa & Wellness Karlovarské zajímavosti I Karlsbader Merkwürdigkeiten I Interesting Facts About Karlovy Vary Kulturní program I Kulturelles Programm I Programmes Přátelská doporučení I Freundschaftliche Empfehlungen I Friendly Recommendations Hotel v srdci Evropy I Hotel im Herzen Europas I A Hotel in the Heart of Europe 42 Restaurace Grandhotelu Pupp I Restaurants des Grandhotels Pupp I Restaurants of the Grandhotel Pupp 43 Pupp Journal - Léto I Sommer I Summer 2013 Společenský magazín Grandhotelu Pupp. Pro Grandhotel Pupp, zpracovalo Vydavatelství Promenáda v.o.s. Foto: archiv Grandhotelu Pupp, archiv časopisu Promenáda, Aleksandra Chytra, archiv Dopravního podniku Karlovy Vary Redakce: Jitka Kulhánková, Andrea Pfeffer-Ferklová, Jitka Markusová Editor: Jitka Kulhánková Překlad: Hana Habrzettlová, Petr Fiala Litografie a tisk: Polypress s.r.o., Karlovy Vary Vychází v nákladu 5000 ks Právo změn termínů a cen vyhrazeno l Preis- und Termineänderungen vorbehalten l Dates and prices are subjects of change supported by Grandhotel Pupp Karlovy Vary, a. s., Mírové náměstí 2 I Karlovy Vary I Czech Republic Tel I Fax: I

4 Editorial Vážení hosté, milí čtenáři, v Grandhotelu Pupp právě započala nová etapa karlovarského lázeňství. Vybudováním rozsáhlých balneoprovozů s bazénem se zrodila nová tradice proslaveného hotelu. V tomto čísle Vám chceme představit velmi moderní lázeňské provozy vybudované v kontrastu s historizujícími hotelovými objekty. Grandhotel Pupp je tedy nejen vyhlášeným a oblíbeným hotelem, ale stává se také úplným lázeňským zařízením se všemi tradičními i moderními procedurami. Ráda bych Vás také upozornila na nový vzhled náměstí před hotelem s čerstvě zasazeným třicetiletým javorem. Grandhotel Pupp je rovněž golfovým a kongresovým hotelem, dokáže také poskytnout dokonalé služby firemním akcím. O tom svědčí např. nedávný HOPI ples, pořádaný majitelem firmy HOPI Františkem Piškaninem, který byl vyhlášen nejlepším českým podnikatelem roku Součástí hotelových prostor je také Pupp Casino Club, kde jsme provedli rekonstrukci interiéru. I letos Vám nabízíme celou řadu cenově výhodných pobytových balíčků a v jednotlivých měsících také lákavé menu v našem Grandrestaurantu. Těšíme se s Vámi na setkávání ve všech prostorách Grandhotelu Pupp. Přeji Vám nádherné léto. Geehrte Gäste, liebe Leser, im Grandhotel Pupp begann gerade eine neue Etappe des Karlsbader Kurwesens. Dadurch, dass man einen umfangreichen Balneobetrieb mit einem Relaxpool errichtete, entstand eine neue Tradition des berühmten Hotels. In dieser Ausgabe möchte man Ihnen die sehr modernen Kurbetriebe vorstellen, die im Kontrast mit den historisierenden Hotelgebäuden erbaut wurden. Das Grandhotel Pupp ist also nicht nur ein berühmtes und beliebtes Hotel, sondern es wird auch zu einer Kureinrichtung mit allen traditionellen sowie modernen Anwendungen. Ich möchte Sie gern auch auf die neue Gestaltung des Platzes vor dem Hotel mit einem frisch gepflanzten dreißigjährigen Ahorn aufmerksam machen. Das Grandhotel Pupp ist ebenso ein Golf- und Kongresshotel. Weiter kann es vollkommene Dienstleistungen auf den Firmenveranstaltungen bieten, worüber der neulich veranstaltete HOPI Ball zeugt. Diesen veranstaltete der Eigentümer der Firma HOPI Herr František Piškanin, der zu dem besten tschechischen Unternehmer des Jahres 2012 erklärt wurde. Ein Teil der Hotel räumlichkeiten ist auch der Pupp Casino Club, wo man die Innenräume renovierte. Auch in diesem Jahr bietet man Ihnen eine ganze Reihe von preisgünstigen Aufenthaltspaketen und in den einzelnen Monaten auch ein verlockendes Menü in unserem Grandrestaurant. Wir freuen uns auf das Treffen mit Ihnen in allen Räumlichkeiten vom Grandhotel Pupp. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sommer. Dear guests, dear readers, A new stage in Karlovy Vary balneology has just started in the Grandhotel Pupp. Building new vast spa departments with a relax pool marked the beginning of a new tradition of the famous hotel. We would like to present the very modern spa departments to you. They were built as a contrast to historizing hotel buildings. So the Grandhotel Pupp is not only a renowned and popular hotel but it has also become a complete spa facility with all both traditional and modern treatments. I would also like to direct your attention to the new appearance of the square in front of the hotel with a recently planted 30-year-old maple tree. The Grandhotel Pupp is also a golf and congress hotel and is able to provide perfect services to firm events, which the recent HOPI ball has proved. It was organized by the owner of the firm HOPI František Piškanin, the best Czech businessman of the year A part of the hotel rooms is the Pupp Casino Club too, whose interior was renovated. We are offering a number of advantageous stay packages this year too and an attractive menu in our Grand restaurant in individual months. We are looking forward to meeting you in all rooms of the Grandhotel Pupp. I wish you a beautiful summer. Za celý tým Grandhotelu Pupp Für das gesamte Grandhotel Pupp Team On behalf of the whole team of the Grandhotel Pupp Andrea Pfeffer-Ferklová General Manager of the Grandhotel Pupp 4 4

5 Events Zahájení lázeňské sezóny První květnový víkend byla v Karlových Varech zahájena letní lázeňská sezóna. Primátor města Petr Kulhánek v uvítacím projevu označil nastupující období za velmi významné, neboť jednak začíná platit nový lázeňský statut, jednak se město stává oficiálním kandidátem zápisu do seznamu světového dědictví UNESCO. Tradičního svěcení pramenů se ujal papežský nuncius Giuseppe Leanza. Slavnosti pokračovaly mší, průvodem Karla IV., koncerty a radovánkami. Hodina Země Symbolickým ztlumením světel se Grandhotel Pupp v sobotu 23. března 2013 od do hod. přihlásil k mezinárodnímu happeningu Hodina Země na podporu ochrany klimatu. Rádi jsme tak v rámci celosvětové kampaně podpořili obecný zájem o šetrnější přístup k životnímu prostředí. Naši hosté využili tuto jedinečnou chvíli k romantickému posezení při svíčkách v našich restaurantech a barech. Stunde der Erde Mit symbolischer Lichtdämpfung unterstützte das Grandhotel Pupp am Samstag den 23. März 2013 von bis Uhr die internationale Aktion Stunde der Erde. Wir möchten mit dieser Umweltschutzaktion das Umweltbewusstsein erhöhen. Unsere Gäste genossen den einzigartigen Moment beim romantischen Verweilen in unseren Restaurants und Bars. Earth Hour With symbolic light dimming on Saturday 23rd March 2013 from 8.30 to 9.30 p.m. the Grandhotel Pupp participated in the international happening Earth Hour supporting climate protection. Within the global campaign we would like to support the general interest in friendly approach to the enviroment. Our guests took advantage of this unique moment for a romantic candlelit sitting in our restaurants and bars. Die Eröffnung der Kursaison Das erste Maiwochenende wurde in Karlsbad die sommerliche Kursaison eröffnet. Der Oberbürgermeister der Stadt Petr Kulhánek bezeichnete die kommende Zeit in seiner Begrüßungsrede für sehr bedeutend, denn einerseits tritt der neue Kurstatus in Kraft, anderseits wird die Stadt zum offiziellen Kandidaten für die UNESCO- Weltkulturerbe-Liste. Die traditionelle Quellenweihe erteilte der Apostolische Nuntius Giuseppe Leanza. Weiter gab es eine Messe, den Umzug Karl IV., Konzerte und viel Vergnügen. Opening of the Spa Season The summer spa season was opened in Karlovy Vary at the first weekend of May. The mayor of the town Petr Kulhánek termed the coming season as a very important one in his welcoming speech because a new spa status has started to be valid and the town is becoming an official candidate for an entry in the World Heritage UNESCO list. Giuseppe Leanza, a papal nuncio, consecrated the springs and the celebrations continued with a mass, Charles IV procession, concerts and other events. 5

6 Events Food Festival Karlovy Vary První květnová sobota opět patřila nejlepším kuchařským a barmanským týmům z Karlových Varů a regionu. Návštěvníkům letošního Food Festivalu připravily na 5000 porcí specialit. Grandhotel Pupp získal ovace za telecí plec připravenou způsobem sous vide. Na pódiu se odehrály soutěže v přípravě palačinek, špízů a v otevírání ústřic. Běh Vrchní, prchni oslavil svůj jubilejní pátý ročník a tradičně završil letošní svátek gastronomie v Karlových Varech. Vydařená akce probíhala za podpory Města Karlovy Vary, agentury CzechTourism a společnosti MAKRO. Světová premiéra v Grandhotelu Pupp Pod vedením šéfdirigenta Martina Lebela byla provedena ve Slavnostním sále Grandhotelu Pupp světová premiéra dvanáctidílné rockové mše The Rock Mass. Na vystoupení se podílel Karlovarský symfonický orchestr, jazzový Karlovarský Repre Band a vokální sólisté z Londýna Kirsten Joy a Gaz Twist. Rocková mše je unikátní hudební projekt českého skladatele Daniela Kyzlinka a anglického textaře Johna de Jonga. Eine Weltpremiere im Grandhotel Pupp Unter der Leitung des Chefdirigenten Martin Lebel wurde im Festsaal vom Grandhotel Pupp die Weltpremiere der zwölfteiligen Rockmesse The Rock Mass aufgeführt. Auf dem Auftritt nahmen auch das Karlsbader Symphonieorchester, das Karlsbader Repre Band Jazzorchester und die Vokalsolisten aus London Kirsten Joy und Gaz Twist teil. Die Rockmesse ist ein einmaliges Musikprojekt des tschechischen Komponisten Daniel Kyzlink und des englischen Texters John de Jong. Das Food Festival Karlsbad Der erste Maisamstag gehörte erneut den besten Koch- und Barkeeperteams aus Karlsbad und der Umgebung. Den Besuchern des diesjährigen Food Festivals bereiteten Sie an die 5000 Portionen Spezialitäten vor. Das Grandhotel Pupp bekam Beifall für die Kalbsschulter, die auf die Sous Vide Art vorbereitet wurde. Am Podium gab es einen Wettbewerb, in dem Pfannkuchen und Spieße vorbereitet wurden und in dem Austern geöffnet wurden. Der Kellnerlauf Vrchní, prchni feierte seinen fünften Jubiläumsjahrgang und beendete traditionell das diesjährige Gastronomiefest in Karlsbad. Die gelungene Veranstaltung verlief unter Unterstützung der Stadt Karlsbad, der Agentur CzechTourism und der Gesellschaft MAKRO. The Food Festival Karlovy Vary The best teams of cooks and barmen from Karlovy Vary and the region presented their skills again on the first Saturday in May. They prepared almost 5,000 portions of specialities for the visitors to this year s Food Festival. The Grandhotel Pupp received a huge ovation for its shoulder of veal cooked souse vide. Competitions in cooking pancakes, meat on skewers or opening of oysters took place on the stage. The Runaway Waiter race celebrated its fifth anniversary and crowned traditionally this year s holiday of gastronomy in Karlovy Vary. The successful event was supported by the town of Karlovy Vary, the Czech Tourism Agency and the company MAKRO. A World Premiere in the Grandhotel Pupp A world premiere of the Rock Mass, which consists of twelve parts, was played under the baton of the principal conductor Martin Lebel in the Festive Hall of the Grandhotel Pupp. The Karlovy Vary Symphony Orchestra, the Karlovy Vary Repre Band and vocal soloists from London Kirsten Joy and Gaz Twist participated in the concert. The Rock Mass is a unique musical project of the Czech composer Daniel Kyzlink and the English lyricist John de Jong. 6

7 Events Velké společenské firemní setkání ve Slavnostním sále Slavnostní ples a galavečer významné logistické firmy HOPI s.r. byl pořádán k 20. výročí založení společnosti. Konal se ve Slavnostním sále a dalších prostorách Grandhotelu Pupp. František Piškanin, majitel a zakladatel firmy zde ocenil nejlepší pracovníky. Součástí programu byla slavnostní večeře, taneční a pěvecká vystoupení hvězd, raut a samozřejmě tanec. Ein großes gesellschaftliches Firmentreffen im Festsaal Zum 20. Gründungsjubiläum der bedeutenden logistischen Firma HOPI s.r.o. wurden ein Festball und ein Galaabend veranstaltet. Sie fanden im Festsaal und in den weiteren Räumlichkeiten des Grandhotels Pupp statt. František Piškanin, der Besitzer und Gründer der Gesellschaft würdigte hier die besten Angestellten. Am Programm waren ein festliches Abendessen, Tanz- und Musikauftritte der Stars und ein Buffet, natürlich wurde auch getanzt. Kasino v novém S novou sezónou začíná svou novou etapu také Pupp Casino Club ve stylově zrenovovaném prostoru Grandhotelu Pupp. Velkolepá hala s dominantním vitrážovým stropem je prodchnutá exkluzivní atmosférou filmu Casino Royale, kterou si jistě příznivci bondovské série nenechají ujít. A nejen oni. Společnost Czech Casinos, která kasino provozuje, Vás zve k návštěvě a přeje štěstí ve hře. Das Kasino im Neuen Mit der neuen Saison beginnt seinen neuen Zeitabschnitt auch der Pupp Casino Club, in einem stilvoll erneuerten Raum des Grandhotels Pupp. Die prächtige Halle mit einer dominanten Vitragendecke erinnert an die Atmosphäre des Filmes Casino Royale, die sich sicher die James Bond Fans nicht entgehen lassen. Und nicht nur sie. Die Gesellschaft Czech Casinos, die das Kasino betreibt, lädt Sie zu Besuch ein und wünscht Ihnen viel Glück im Spiel. A Big Social Firm Meeting in the Festive Hall A gala ball and a gala evening of the important logistic firm HOPI was organized on the occasion of the 20th foundation anniversary of the company. It was held in the Festive Hall and other rooms of the Grandhotel Pupp. František Piškanin, the owner and founder of the firm appreciated the best employees here. Parts of the programme were a gala dinner, dance and singing performances of stars, a banquet and, of course, dance. The Casino in a New Coat The Pupp Casino Club, too, is beginning a new spa season in a stylishly renovated room. The grand hall with an imposing stain-glass ceiling is filled with the exclusive atmosphere of the film Casino Royale, which the lovers of Bond films will surely not miss. And not only them. The company Czech Casinos, which runs the casino, would like to invite you to come too and wishes you good luck in your game. 7

8 Events Strom Grandhotelu Pupp Postav dům, zasaď strom... V návaznosti na toto rčení a na završení výstavby nové budovy wellness centra Grandhotelu Pupp byl před hotelem na Mírové náměstí zasazen v pondělí 15. dubna 10 metrů vysoký a 30 let mladý javor Acer Platanoides Eurostar. Byl přivezen až z berlínského zahradnictví. Krásný strom je předzvěstí dalších úprav náměstí, na jehož konečnou podobu se můžete těšit při svém podzimním pobytu. Der Grandhotel Pupp Baum Baue ein Haus, pflanze einen Baum... In Bezug auf diese Redewendung und als Krönung des Aufbaus von dem neuen Gebäude des Grandhotel Pupp Wellnesszentrums wurde vor dem Hotel am Montag, den 15. April ein 10 Meter hohe und 30 Jahre junge Ahorn Acer Platanoides Eurostar gepflanzt. Er wurde bis aus einer Berliner Gärtnerei gebracht. Der schöne Baum ist ein Vorbote vom weiteren Umbau des Platzes (Mírové náměstí), auf dessen neue Gestaltung Sie sich während Ihres Herbstaufenthaltes freuen können. Děti v Grandhotelu Puppu? Ano, o novou generaci svých hostů pečuje tento slavný hotel. Na jaře hostil třídu druháků, vítězů soutěže o nejlepší výtvarné ztvárnění Grandhotelu Pupp. Odměnou jim bylo kompletní menu. Pod vedením třídní učitelky M. Pivkové, obchodní manažerky J. Markusové a šéfkuchaře R. Kotlána se jim dostalo poučení o základech stolování a společenské výchovy. Kinder im Grandhotel Pupp? Ja, dieses berühmte Hotel kümmert sich um die neue Generation seiner Gäste. Im Frühling bewirtete es eine Klasse der Zweitklässler, die Sieger im Wettbewerb um das schönste Bildwerk des Grandhotels Pupp. Als Belohnung bekamen sie ein komplettes Menü. Unter der Leitung der Klassenlehrerin M. Pivková, der Geschäftsmanagerin J. Markusová und dem Chefkoch R. Kotlán wurden sie über die Grundlagen der Tischkultur und der gesellschaftlichen Erziehung belehrt. The Tree of the Grandhotel Pupp Build a house, plant a tree... Further to this saying and completing the construction of the new building of the wellness centre of the Grandhotel Pupp, a ten-metre-high and 30-year- young Acer Platanoides Eurostar tree was planted in front of the hotel in Mírové Square on Monday 15th April. It was brought from a garden centre in Berlin. The beautiful tree announces further improvements in the square. You can look forward to its final appearance in autumn. Children in the Grandhotel Pupp? Yes, this famous hotel looks after a new generation of its future guests. It played host to a class of second-formers, the winners of the competition for the best picture of the Grandhotel Pupp, in spring. They were rewarded with a complete menu. Led by their teacher M. Pivková, the sales manager J. Markusová and the chef R. Kotlán, they got information about banqueting and good manners. 8

9 Events Guest Shop Vlastní prodejnu se suvenýry, lázeňskou kosmetikou a dárkovými předměty otevře v červnu Grandhotel Pupp pro své hosty i návštěvníky Karlových Varů. Exkluzivní obchůdek najdete ve vstupní hale recepce Park Side. Chybět nebudou tradiční karlovarské a regionální výrobky, zajímavé publikace a jedinečné dárky s logem Grandhotelu Pupp. Inspirujte se návštěvou našeho obchodu a potěšte skvělým dárkem sebe nebo své blízké. Příjemná obsluha Vám s výběrem ráda pomůže. Das Grandhotel Pupp eröffnet im Juni für seine Gäste und die Besucher von Karlsbad eine eigene Verkaufsstelle mit Andenken, der Kurkosmetik und den Geschenkartikeln. Das exklusive Geschäft findet man in der Park Side Empfangshalle. Man bekommt hier auch die traditionellen Karlsbader und lokalen Produkte, interessante Bücher und einmalige Geschenke mit dem Firmenzeichen vom Grandhotel Pupp. Lassen Sie sich inspirieren, besuchen sie unser Geschäft und machen Sie mit einem tollen Geschenk sich selbst oder Ihren Liebsten eine Freude. Die angenehme Bedienung wird Ihnen bei der Auswahl gern behilflich sein. The Grandhotel Pupp will open its own shop selling souvenirs, spa cosmetics and gifts for its guests as well as visitors to the town in June. You will find the exclusive small shop in the foyer of the Park Side reception. It will offer traditional Karlovy Vary and regional products, interesting publications and unique gifts with the logo of the Grandhotel Pupp. Draw inspiration from our shop and please yourself or your friends and relatives with a great present. Pleasant shop assistants will help you to choose it. 9

10 Interview ROZHOVOR S GENERÁLNÍ ŘEDITELKOU GRANDHOTELU PUPP Andrea Pfeffer-Ferklová je generální ředitelkou Grandhotelu Pupp od r Vystudovala VŠE v Praze. V letech pracovala v Grand hotelu Pupp jako manažerka marketingu, v letech na pozici vedoucí obchodního oddělení. V roce 2004 získala ocenění Asociace hotelů a restaurací ČR jako Mladý manažer roku, v roce 2012 jako hoteliér roku. V dubnu 2013 byla Českou manažerskou asociací zvolena nejlepším manažerem Odvětví cestovní ruch za rok Je náruživou sportovkyní, má ráda běh, golf, tenis, více než sedm let se trenérsky věnuje spinningu. Je zakladatelkou Carlsbad Convention Bureau (CCB), které se snaží propagovat karlovarský region také v oblasti kongresové turistiky. Je předsedkyní krajské sekce AHR. V roce 2009 založila Karlovarský Food Festival, který je každoročně součástí zahájení lázeňské sezóny. Jak se Vám žije v Karlových Varech? Vyrostla jsem v nedalekém v Chodově, střední školu navštěvovala právě zde ve Varech, prožila tu první lásky a v současné době bydlíme s manželem v Otovicích. Zůstávám tedy prozatím stále v těsné blízkosti města, které mám moc ráda. Je pravda, že podmínky pro život jsou tu poněkud ztížené nedostatkem pracovních míst, ale jinak je město krásné. Odevšad je kousek do přírody a to mě moc těší. Máte ve městě své oblíbené místo? Tím místem je pro mě Grandhotel Pupp. Má zvláštní auru, všude tu dýchá obrovský kus historie. Díky své práci jsem neustále v kontaktu s mnoha lidmi, takže mám pocit, že jsem stále uprostřed obrovského ruchu, zajímavého dění. Když chci být sama, ráda zajdu lesní procházkou na vyhlídku Karla IV., nebo se vydám na kole přes Tuhnice do Svatošských skal. Jaký máte vztah ke Grandhotelu Pupp? Grandhotel Pupp je pro mě srdeční záležitostí. Jsem s Puppem propojena pupeční šňůrou, takže je to spojení velmi silné a na celý život. V této chvíli je vše samozřejmě umocněno pozicí, kterou zde zastávám. Mám moc ráda prostředí, které má tak zvláštní atmosféru. Těžce se mluví o něčem, čeho jsem vlastně součástí. Snažím se ze všech sil, abychom zanechali i dalším generacím maximum toho, co nám bylo předáno z minulosti. Co byste vzkázala našim čtenářům? Rozhodně by měli navštívit náš hotel a letos nově vybudované Wellness a Spa. Ojedinělé propojení nového moderního bazénu se saunami a s historickou budovou hotelu není možné vidět jen tak někde. Tři spojovací tunely, speciální vitrážová okna, nádherné obklady, to vše dýchá luxusem a jedinečností. Má-li někdo chuť strávit romantické chvíle jen ve dvou, určitě by měl vyzkoušet naše nové Royal Spa Suite, které nabízí také privátní saunu, či whirlpool. K tomu všemu ještě nabídka áyurvédských masáží přímo od maséra ze Srí Lanky - to je dokonalé propojení, jak si odpočinout a relaxovat. EIN GESPRÄCH MIT DER GENERALDIREKTORIN DES GRANDHOTELS PUPP Andrea Pfeffer-Ferklová ist die Generaldirektorin vom Grandhotel Pupp seit dem Jahre Sie absolvierte die Ökonomische Hochschule in Prag. In den Jahren war sie im Grandhotel Pupp als Marketing Managerin angestellt und in den Jahren als Chefin der Geschäfts abteilung. Im Jahre 2004 erhielt sie den Preis der Assoziation der Hotels und Restaurants der Tschechischen Republik für den Jungen Manager des Jahres, im Jahre 10

11 Interview 2012 für den Hotelier des Jahres. Im April 2013 wurde sie von der Tschechischen Managerassoziation zum besten Manager im Bereich des Fremdenverkehrs für das Jahr 2012 gewählt. Sie ist eine leidenschaftliche Sportlerin, sie mag Laufen, Golf und Tennis. Mehr als sieben Jahre lang widmet sie sich als Trainerin dem Spinning. Sie gründete das Carlsbad Convention Bureau (CCB), das sich bemüht, für die Karlsbader Region auch im Bereich des Kongresstourismus zu werben. Sie ist die Vorsitzende der Kreisabteilung der AHR. Im Jahre 2009 gründete sie das Karlsbader Food Festival, das jedes Jahr zur Kursaisoneröffnung stattfindet. Wie lebt es sich Ihnen in Karlsbad? Ich wuchs in der nicht weit entfernten Stadt Chodov auf, die Fachschule besuchte ich hier in Karlsbad, erlebte hier die ersten Lieben und zurzeit wohne ich mit meinem Ehemann in Otovice. Ich bleibe also vorerst immer in der unmittelbaren Nähe der Stadt, die ich sehr mag. Es stimmt, dass die Lebensbedingungen hier gewissermaßen durch mangelnde Arbeitsplätze erschwert sind, aber sonst ist die Stadt schön. Überallher ist es nicht weit in die Natur, was mich freut. Haben Sie in der Stadt Ihren Lieblingsort? Dieser Ort ist für mich das Grandhotel Pupp. Es hat eine besondere Aura, überall spürt man die Geschichte. Dank meiner Arbeit bin ich stets im Kontakt mit vielen Leuten, also habe ich das Gefühl, dass ich immer inmitten riesigen Treibens und interessanten Geschehens bin. Wenn ich alleine sein möchte, spaziere ich durch den Wald zur Aussicht Karl IV., oder ich fahre mit dem Rad über Tuhnice zu Svatošské skály (Hans Heilig Felsen). Welche Beziehung haben Sie zum Grandhotel Pupp? Das Grandhotel Pupp ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich bin mit dem Pupp durch die Nabelschnur verbunden, also ist es eine sehr starke Verbindung und für das ganze Leben. In dieser Zeit ist alles natürlich durch die Position, die ich hier vertrete, verstärkt. Ich mag sehr das Milieu, das so besondere Atmosphäre hat. Man spricht schwer davon, wessen Bestandteil man eigentlich ist. Ich bemühe mich aus Leibeskräften, dass man auch den weiteren Generationen das Maximum davon hinterlässt, was uns aus der Vergangenheit übergeben wurde. Was würden Sie unseren Lesern ausrichten? Jedenfalls sollten Sie unser Hotel und das in diesem Jahr neu errichtete Wellness und Spa besuchen. Die einmalige Verbindung des neuen modernen Bassins mit Saunas mit dem historischen Hotelgebäude ist kaum woanders zu sehen. Drei verbindende Tunnels, besondere Glasmalerei, wunderschöne Fliesen, das alles wirkt luxuriös und einmalig. Falls jemand romantische Augenblicke nur zu zweit verbringen möchte, sollte er bestimmt unsere neue Royal Spa Suite besuchen, die auch eine private Sauna oder Whirlpool bietet. Zu dem allen noch das Angebot an ayurvedischen Massagen direkt von einem Masseur aus Sri Lanka das ist eine einmalige Verbindung, wie sich auszuruhen und zu entspannen. AN INTERVIEW WITH THE GENERAL MANAGER OF THE GRANDHOTEL PUPP Andrea Pfeffer-Ferklová has been the general manager of the Grandhotel Pupp since the year She graduated from the University of Economics in Prague. Then she worked as a marketing manager in the Grandhotel Pupp from 2001 to 2003 and later, between 2003 and 2006, as the head of the business department. She received a Young Manager of the Year award from the Association of Hotels and Restaurants of the C.R. in 2004 and became the hotelier of the year in The Czech Management Association declared her the best manager in the field of tourism in She is a keen sportswoman and likes running, golf and tennis and has been training spinning for more than seven years. She is the founder of the Carlsbad Convention Bureau (CCB), which is trying to publicize the Karlovy Vary region in the field of congress tourism. She is the president of the regional section of the AHR. In 2009 she founded the Karlovy Vary Food Festival which is a part of the opening of the spa season every year. How do you like living in Karlovy Vary? I grew up in nearby Chodov and attended a secondary school just here, in Karlovy Vary, I had my first loves here and at present I live in Otovice together with my husband. It means that I keep staying close to the town which I like a lot. It is true that living conditions are a bit complicated here owing to the lack of working possibilities but otherwise the town is beautiful. It is a short way to nature from everywhere and I enjoy it a lot. Do you have your favourite places in the town? My favourite place is the Grandhotel Pupp. It has a special aura and you can feel history everywhere. I am always in touch with lots of people thanks to my work and it keeps me busy and in the middle of things. When I want to be alone, I go for a walk through a wood to Charles IV Lookout or I ride a bike via Tuhnice to the Svatošské skály Rocks. How would you describe your relationship to the Grandhotel Pupp? The Grandhotel Pupp is a matter of heart for me. I am connected to it by an umbilical cord, which means the connection is very strong and forever. Of course, everything is intensified by the post which I am holding now. I really love the place with such a specific atmosphere. It is difficult to speak about what I am actually a part of. I am trying hard to leave the next generations as much as possible of what was handed over to us in the past. What message would you like to send to our readers? They should definitely visit our hotel and the new Wellness and Spa Department which was built this year. They cannot often see such a unique combination of the new modern swimming pool with saunas and the historical building of the hotel. Three connecting tunnels, special stain-glass windows and beautiful facing create an impression of luxury and uniqueness. If someone feels like spending romantic whiles in two, he must try our new Royal Spa Suite which offers a private sauna or a whirlpool bath. In addition to it, there is an offer of ayurveda massages carried out by a masseur directly from Sri Lanka it is a perfect opportunity to have a rest and relax. 11

12 Saga of the Pupp Family DRUHá generace Puppů Josef a Johan Johann Georg Pupp, Otec zakladatel, snil o úspěchu, kterým by on, přivandrovalec, ohromil úctyhodné měšťany, o hotelu tak velikém, že by se tam vešel celý Valdštejnův doprovod. Jemu samotnému už na takový úkol nezbývaly síly. Navíc mu zemřela Franzisca, kterou hluboce miloval. Oženil se pak ještě jednou, v předčasném podzimu svého vyčerpávajícího života. Ale děti mu dala jen Franzisca: dva syny, Josefa a Johanna. Byl čas válek s Napoleonem a Johann Georg hleděl do budoucnosti s obavami. Přesto věřil, že synové uskuteční, co on sám nestačil vykonat, koupit Saský sál, a také Boží oko. První z Puppů, Johann Georg, zemřel roku 1810 ve věku pouhých dvaapadesáti let. Revoluce ve Francii Karlovarským pomohla: pud sebezáchovy velel francouzské šlechtě uchýlit se co nejdál od Paříže. Tak např. příbuzní nešťastného Ludvíka XVI. objevili Karlovy Vary, přijel i Metternich, císařská rodina, vítězové nad Napoleonem i Na poleonova choť, zázračnou vodu zde v těch časech srkali slavní umělci, také Chopin, Beethoven a samozřejmě Johann Wolfgang Goethe, který zde strávil třináct sezón. Návštěvníků přibývá. Jaká příležitost pro druhou generaci Puppů! Využijí ji? Kdyby byl Johann Georg živ, musel by se v tom čase od činů svých synů s bolestí odvrátit. Nebo aspoň od toho staršího, Josefa. Josefovi, vyučenému cukráři, připadl Český sál i Puppovy aleje. Otcovo dílo nerozmnožil, ba naopak. Oženil se s řeznickou dcerkou Barborou Urbanovou z domu U Tří jehňátek a bez jediného potomka zemřel. Byl tu sice ještě bratr Johann. Jako mladší zdědil jakási dvě obchodní skladiště a dřevěnou kůlnu u Českého sálu. Naštěstí byl i dědicem rodinného domu Meloun. Josef bez ohledu na otcovu závěť dal před smrtí přepsat majetek na svou choť Barboru, s níž se Johann pak léta soudil, marně. Zklamaný Johann si otevřel v Melounu kavárnu a zanevřel na svět. Ale ani Barbora se dlouho z vítězství neradovala, protože neměla k podnikání talent, zkrachovala a rozprodala Český sál třem vlastníkům. Vlastníci ponechali Barboře sál v nájmu, ta však nedokázala využít této šance, pro ni poslední. V Českém sále se pak střídala řada nájemců, zpravidla cizích. Johann se znovu pokusil o získání sálu soudní cestou, znovu byl poražen. Zdálo se, že sen Johanna Georga, Otce zakladatele, o velikém hotelu pod žezlem Puppů je v troskách. Skutečnost, že vše dopadlo jinak, vypadá jako zázrak... Die zweite Generation JOSEF und JOHANN Johann Georg Pupp, der Gründungsvater, träumt vom Erfolg, mit dem er, der Zuwanderer, die Augen allen ehrwürdigen Bürgern aus wischen würde. Von einem Hotel so groß, daß in ihm das ganze Gefolge Wallensteins hinein gehen würde. Ihm selbst blieben für so eine Aufgabe keine Kräfte mehr übrig. Und es starb ihm Franzisca, die er aufs tiefste liebte. Er heiratete dann noch einmal, im vorzeitigen Herbst seines aufreibenden Lebens. Aber Kinder schenkte ihm nur Franzisca: zwei Söhne, Josef und Johann. Es war Kriegszeit mit Napoleon und Johann Georg blickte in die Zukunft mit Bedenken. Trotzdem glaubte er, daß die Söhne das verwirklichen, was er selbst nicht vollbrachte. Daß es ihnen gelingen wird den Sächsischen Saal zu kaufen und auch das Auge Gottes. Der erste der Pupps, Johann Georg, starb im Jahre 1810 in einem Alter von nur zweiundfünfzig Jahren. Die Revolution in Frankreich half den Karlsbadern: der Selbster haltungstrieb befahl dem französischen Adel sich am weitesten von Paris abzuwenden. So entdeckten die Verwandten des unglücklichen Ludwigs XVI. Karlsbad. Es kam auch Metternich an, die kaiserliche Familie, Sieger über Napoleon auch Napoleons Gattin, das Wunderwasser schlurften hier in diesen Zeiten berühmte Künstler, auch Chopin, Beethoven und selbstverständlich Johann Wolfgang Goethe, der hier dreizehn Saisons verbrachte. Besucher nehmen zu. Welche Gelegenheit für die zweite Generation der Pupps! Nützen sie sie aus? 12

13 Saga of the Pupp Family Wenn Johann Georg leben würde, müßte er sich in jener Zeit von den Taten seiner Söhne mit Schmerz abwenden. Oder wenigstens von dem älteren, Josef. Josef, dem gelernten Zuckerbäcker fiel der Böhmische Saal sowie die Pupp'schen Alleen zu. Er erweiterte Vaters Werk um keinen Finger breit. Er heiratete die Fleischerstochter Barbara Urban aus dem Hause Zu den drei Lämmchen und ohne jeden Nachkommen starb er. Es war hier noch der Bruder Johann. Als Jüngerer erbte er irgendwelche zwei Geschäftslager und einen hölzernen Schuppen beim Böhmischen Saal. Zum Glück war er auch Erbe des Familienhauses Melone. Im Testament von Johann Georg stand nämlich, daß wenn der ältere Bruder ohne Nachkommen stirbt, fällt der Saal mit dem Alleen dem jüngeren Bruder zu. Johann Georg wollte so sein Vermögen für seine Familie erhalten. Aber Josef machte auch dies zunichte: er ließ er seinem Tod den Besitz auf seine Gattin Barbara umschreiben. Der Bruder Johann prozessierte dann Jahre lang, vergebens. Der enttäuschte Johann öffnete in der Melone ein Kaffeehaus und entsagte sich der Welt. Aber nicht einmal die Barbara freute sich lange von dem Sieg. Sie machte Bankrott und verkaufte den Böhmischen Saal an drei Eigentümer. Die Eigentümer überließen der Barbara den Saal gemietet, die Barbara schaffte es nicht einmal diese Chance sich zu erhalten, für sie die letzte. Im Böhmischen Saal wechselten dann eine Reihe von Mietern, zumeist Fremde, bis es dem Johann in dem unweiten Kaffeehaus das Herz entreißen konnte. Nochmals versuchte er einen gerichtlichen Weg, erneut wurde er geschlagen. Es schien schon, daß der Traum vom Johann Georg vom großen Hotel unter dem Zepter der Pupps in den Trümmern liegt. Die Tatsache, daß alles anders ausfiel, sieht wie ein Wunder aus... The SECOND Generation JOSEF and JOHANN Johann Georg Pupp, the founding father, was dreaming about a success by means of which he a stranger would have astonished respectable burghers of Karlovy Vary. About a hotel so big that all Wallenstein s company could have stayed there overnight. He himself was not strong enough for such a task any more. And Franzisca, who he deeply loved, died. He married again in the early autumn of his exhausting life. But it was only Franzisca that gave him children: two sons, Josef and Johann. It was the time of the Napoleonic Wars and Johann was worried about the future. In spite of that he believed that his sons would realize what he himself had not managed to do. That they would succeed in buying the Saxon Hall and, too, the God s Eye House. The first of the Pupp family, Johann Georg, died at 1810 at the age of only fifty two years. The French Revolution helped Karlovy Vary: the instinct of self preservation made the French nobility travel as far as possible from Paris. That was why the relatives of unlucky Louis XVI discovered Karlovy Vary. They were followed by Metternich, the emperor s family, the winners over Napoleon as well as Napoleon s wife. Famous artists, such as Chopin, Beethoven and, of course, Johann Wolfgang Goethe, who spent 13 spa seasons here, sipped miraculous water of Karlovy Vary. In those times, the number of visitors was increasing. What an opportunity for the second generation of the Pupps! Did they take it? If Johann George had been alive, he might have turned away from his sons with pain. Or, at least, from the elder one, Josef. Josef, who was a confectioner, became the owner of the Bohemian Hall and the Pupp Alleys. He did not go in his father s footsteps at all. He married a butcher s daughter Barbora Urbanová from the Three Lambs House and died without having a single descendant. But there was his brother Johann here. He was younger and so he inherited two storehouses and wooden sheds standing near the Bohemian Hall. Fortunately, he inherited the Melon House. It was written in Johann Georg s testament that the younger brother would become the owner of the Hall and the Alleys in case the older brother would die without having children. In this way, Johann Georg wanted to keep the property for his family. But Josef frustrated even these plans: he assigned whole property to his wife Barbora irrespective of his father s wish. His brother Johann took Barbora to court. The trial lasted for years and Johann lost it. Disappointed Johann opened a café in the Melon House and started to hate the whole world. But Barbora went soon bankrupt and sold the Bohemian Hall to three people. The new owners let the hall out to Barbora, but she was not able to take the chance, the last one for her. The Bohemian Hall was later let to a number of various people. Johann went to court again and lost for the second time. Johann Georg s dream about a big hotel under the Pupp s sceptre seemed to be in ruins. The fact that everything turned out different seems to be a miracle... 13

14 Vychutnejte si Geniessen Sie / Enjoy ROYAL SPA SUITE * ROMANTIKA Svůj romantický příběh zažijete při tomto pobytu, který pro Vás Grandhotel Pupp sestavil. Oslavte krásné okamžiky společného života a vykročte do společného dne vždy správnou nohou. luxusní ubytování se snídaní na dvě noci malý dárek, láhev sektu s jahodami a květinový pozdrav po příjezdu první snídaně servírovaná na pokoj romantická večeře při svíčkách v jedné z našich restaurací příjemná aromamasáž ve dvou vstup do fitness centra a wellness centra s bazénem a saunami denně jsou Vám k dispozici další restaurace, bary a boutique zóna v přízemí Grandhotelu Pupp pro večerní zábavu doporučujeme návštěvu Becher s Baru s živou hudbou a kasina přímo v hotelu ROMANTIK Erleben Sie hier eine romantische Geschichte, vorbereitet nur für Sie vom Grandhotel Pupp. Feiern Sie schöne Augenblicke des gesamten Lebens und schreiten Sie in den neuen Tag immer mit dem richtigen Fuß. Übernachtung mit Frühstück in einem Luxuszimmer für zwei Nächte ein kleines Geschenk, eine Flasche Sekt mit Erdbeeren und ein Blumengruß bei der Anreise Servieren des ersten Frühstücks auf dem Zimmer romantisches Abendessen bei Kerzenschein in einem unserer Restaurants angenehme Aroma-Massage zu zweit Eintritt in das Fitnesszentrum und Wellnesszentrum mit Pool und Saunen täglich stehen Ihnen weitere Restaurants, Bars und die Boutiquezone im Erdgeschoss des Grandhotels Pupp zur Verfügung für die Unterhaltung am Abend empfehlen wir Ihnen den Besuch der Becher s Bar Livemusik und Casino direkt im Hotel HONEYMOON ROMANCE Experience your own romantic story during a stay prepared by the Grandhotel Pupp. Celebrate the beautiful moments of your life together and be sure to start this life off on the right foot. accommodations for two nights, breakfast included small gift, flowers and a bottle of sparkling wine with strawberries upon arrival the first breakfast is served in your room a romantic candlelit dinner in one of our restaurants pleasant aroma massage for two entry to the fitness centre and wellness centre facilities with pool and saunas more restaurants, bars, and the boutique lounge on the ground floor of Grandhotel Pupp are available to you every day for your evening entertainment, we recommend visiting Becher s Bar with live music and the hotel casinos Grandhotel Pupp -10 % Junior suite 410 EUR 370 EUR DOUBLE room superior 350 EUR 316 EUR DOUBLE room comfort 310 EUR 280 EUR Ceny za osobu a pobyt / Preise pro Person und Aufenthalt Prices per person and stay Tel.: online booking * Vychutnejte si masáž v nové Royal Spa Suite a navíc prožijte romantické chvíle v jedinečném prostoru s vlastní vířivkou, saunou a aquai masážní vanou. * Genießen Sie die Massagen in der neuen Royal Spa Suite und erleben Sie romantische Augenblicke in den einzigartigen Räumen mit einem eigenen Wirbelbad, einer Sauna und einer Aquai Massagewanne. * Enjoy a massage in the new Royal Spa Suite and you will spend romantic whiles in your own room with your own whirlpool bath, sauna and an aquai massage bath. 14

15 Offers TOULKY HISTORIÍ Seznamte se s dlouhou a slavnou historií Grandhotelu Pupp. Objevte historické krásy Karlových Varů. Budete odjíždět plni dojmů a zcela jistě se budete chtít vrátit brzy zpět. komfortní ubytování se snídaní na dvě noci kniha Příběh Grandhotelu Pupp z limitované edice po příjezdu na pokoji Guest Service Vás provede prostorami Grandhotelu Pupp slavnostní večeře v jedné z našich hotelových restaurací prohlídka lázeňského města s výkladem návštěva muzea Jan Becher a městského muzea Karlovy Vary vstup do fitness centra a wellness centra s bazénem a saunami denně jsou Vám k dispozici další restaurace, bary a boutique zóna v přízemí Grandhotelu Pupp pro večerní zábavu doporučujeme návštěvu Becher s Baru s živou hudbou a kasina přímo v hotelu EIN SPAZIERGANG DURCH DIE GESCHICHTE Machen Sie sich mit der langen und berühmten Geschichte des Grandhotels Pupp bekannt. Entdecken Sie die historischen Schönheiten Karlsbads. Sie werden es voller Eindrücke verlassen und ganz sicher bald wiederkommen wollen. komfortable Übernachtung mit Frühstück für 2 Nächte Buch Geschichte des Grandhotels Pupp aus der limitierten Edition nach Ankunft im Zimmer der Guest Service führt Sie durch die Räume des Grandhotels Pupp festliches Abendessen in einem unserer Hotelrestaurants Besichtigung der Kurstadt mit Führung Besuch des Museums Jan Becher und des Stadtmuseums Karlsbad Eintritt in das Fitnesszentrum und Wellnesszentrum mit Pool und Saunen täglich stehen Ihnen weitere Restaurants, Bars und die Boutiquezone im Erdgeschoss des Grandhotels Pupp zur Verfügung für die Unterhaltung am Abend empfehlen wir Ihnen den Besuch der Becher s Bar Livemusik und Casino direkt im Hotel TAKE A STROLL THROUGH THE PAST Learn more about the long and glorious history of the Grandhotel Pupp. Discover the historical beauty of Karlovy Vary. You will leave with fantastic memories and will surely want to come back soon. comfortable accommodation for two nights, breakfast included The Story of the Grandhotel Pupp, a limited edition book available in your room our Guest Service will guide you through the Grandhotel Pupp a grand dinner in one of our hotel restaurants guided tour of the spa town visit of the Jan Becher museum and the Karlovy Vary town museum entry to the fitness centre and wellness centre facilities with pool and saunas more restaurants, bars, and the boutique lounge on the ground floor of Grandhotel Pupp are available to you every day for your evening entertainment, we recommend visiting Becher s Bar with live music and the hotel casinos Grandhotel Pupp -10 % Junior suite 400 EUR 360 EUR DOUBLE room superior 340 EUR 306 EUR DOUBLE room comfort 300 EUR 270 EUR SINGLE room 460 EUR 414 EUR Ceny za osobu a pobyt / Preise pro Person und Aufenthalt Prices per person and stay Tel.: online booking 15

16 Gastronomy GrandrestaurantPupp LAHŮDKY Z ČERNÝCH LETNÍCH LANÝŽŮ ČERVEN Chuťový zázrak jménem lanýž, s jehož hledáním obvykle sběračům pomáhají cvičení psi a prasata, je jednou z nejdražších hub na světě. Cenná houba má kulovitý tvar a obvykle roste v hloubce 30 cm pod zemí. Kvůli této kulaté specialitě neváhají labužníci ulehčit svému kontu o tisíce. Studený předkrm Carpaccio z Chioggia řepy s lanýžovým olejem, kozím žervé, polníčkem a praženými piniovými semínky Polévka Krémová polévka z lesních hříbků s lanýži Hlavní chod Grilované filátko kambaly se zeleným chřestem gratinovaným parmezánem, bramborové purée se strouhaným lanýžem nebo Steak ze pštrosa s mořskou solí, grilovaná baby zelenina s lanýžovými brambůrkami, omáčka s kustovnicí čínskou Dezert Lanýžový dort 16

17 Gastronomy DELIKATESSEN AUS SCHWARZEN SOMMERTRÜFFELN JUNI Das Geschmackswunder mit dem Namen Trüffel, bei derer Suche gewöhnlich den Sammlern die trainierten Hunde und Schweine helfen, ist einer der teuersten Pilze auf der Welt. Der wertvolle Pilz hat eine runde Form und wächst gewöhnlich in der Tiefe von 30 cm unter Erde. Wegen dieser runden Spezialität zögern die Feinschmecker nicht, ihr Konto um Tausende zu erleichtern. Kalte Vorspeise Chioggia-Carpaccio mit Trüffelöl, Ziegen-Gervais, Feldsalat und gerösteten Pinienkernen Suppe Steinpilzcremesuppe mit Trüffeln Hauptgang Gegrilltes Buttfilet mit grünem Spargel, gratiniertem Parmesan, Kartoffelpüree mit geriebener Trüffel oder Straußsteak mit Meeressalz, gegrilltes Babygemüse mit Trüffelkartoffeln, Bocksdornsoße DELICACIES FROM SUMMER BLACK TRUFFLES JUNE A truffle is a miracle which is usually searched for and picked with the help of trained dogs and pigs. It is one of the most expensive mushrooms in the world. The precious mushroom is ball-shaped and usually grows 30 centimetres underground. Gourmets do not hesitate to spend thousands on this round delicacy. Cold starter Carpaccio from Chioggia beet with truffle oil, goat s gervais, rucola and roasted pine seeds Soup Cream soup from wild mushrooms and truffles Main course Grilled fillet of turbot with green asparagus Parmesan au gratin, potato purée with a grated truffle or Ostrich steak with sea salt, grilled baby vegetables, truffle potatoes and sauce with lycium fruits Dessert Trüffeltorte Dessert Truffle cake 17

18 Gastronomy MEXICO ČERVENEC Mexická kuchyně, jejíž původ bychom našli u Aztéků, je kuchyní mnoha barev, vůní, koření a exotické chuti. Abyste měli možnost na vlastní kůži vyzkoušet některé z vynikajících mexických jídel, vybrali jsme pro vás následující lahůdky. Nemusíte být pouze milovníky ostrých jídel, abyste našli mezi mexickými pokrmy tu svou delikatesu. Studený předkrm Ceviche z mořských plodů s citrónovou kůrou, čerstvým koriandrem a Guacamole salsou Teplý předkrm Hovězí consommé s česnekem, rajčaty, chilli, pošírovaným vejcem a strouhaným sýrem Hlavní chod Chilli con carne s grilovanými chilli papričkami a pečenou plackou Burritos nebo Grilovaný steak z telecího krku, grilovaný lilek s rajčátky, cizrnové purée Dezert Galaktoboureko MEXICO JULI Die mexikanische Küche, deren Ursprung man bei den Azteken finden würde, ist eine Küche vieler Farben, Düfte, Gewürze und exotischen Geschmacks. Damit Sie die Möglichkeit haben, manche von den ausgezeichneten mexikanischen Speisen selbst zu kosten, suchte man für Sie folgende Leckerbissen aus. Sie müssen nicht nur Liebhaber von scharfen Speisen sein, damit Sie unter den mexikanischen Gerichten gerade Ihre Delikatesse finden. Kalte Vorspeise Ceviche Meeresfrüchtesalat mit Zitronenrinde, frischem Koriander und Guacamole Salsa Warme Vorspeise Rinderconsommé mit Knoblauch, Tomaten, Chili, pochiertem Ei und geriebenem Käse Hauptgang Chilli con Carne mit gegrillten Chili-Paprika und gebratene Burritos oder Gegrilltes Kalbshals-Steak, gegrillte Aubergine mit Tomaten, Kichererbsen-Püree Dessert Galaktoboureko 18

19 Gastronomy MEXICO JULY Mexican cuisine, which originates in Aztec times, is cuisine of many colours, smells, spices and exotic tastes. So that you may have an opportunity to taste some of excellent Mexican meals, we have chosen the following delicacies for you. You do not have to be a lover of hot meals to find your delicacy among Mexican dishes. Cold starter Ceviche salad from seafood with lemon peel, fresh coriander and Guacamole salsa Warm starter Beef consommé with garlic, tomatoes, chilli peppers, a poached egg and grated cheese Main course Chilli con carne with grilled chilli peppers and baked burritos or Grilled steak from veal neck, grilled eggplant and tomatoes and chickpea purée Dessert Galaktoboureko STŘEDOMOŘSKÁ KUCHYNĚ SRPEN ŠPANĚLSKÉ TAPAS Pokud dostanete chuť na pravé španělské tapas, nemusíte jezdit až do Španělska, Grandrestaurant Vám nabídne různé variace tohoto oblíbeného středomořského pokrmu. Studený předkrm Variace španělských uzenin se sýrem Pecorino, tapenáda z černých oliv, marinované olivy a opečená ciabatta s rajčaty a bazalkou Polévka Gazpacho Hlavní chod Grilované krevety na česneku s rozmarýnem, Paella s krevetami, grilovaná zelenina se špaldou nebo Pečená telecí svíčková v bylinkové krustě, doplněná o telecí ragout s rajčaty a řapíkatým celerem, zapečené kloboučky žampiónů s ovčím sýrem Dezert Ananasové ravioly s vanilkovým mascarpone, limetkový sorbet a tartar z čerstvých jahod 19

20 Gastronomy DIE MEDITERRANE KÜCHE AUGUST SPANISCHE TAPAS Falls Sie Lust auf echte spanische Tapas bekommen, müssen Sie nicht bis nach Spanien fahren, das Grandrestaurant bietet Ihnen verschiedene Variationen von dieser beleibten mediterranen Speise. Kalte Vorspeise Eine Variation von spanischen Räucherwaren mit Pecorino Käse, Tapenade aus schwarzen Oliven, marinierte Oliven und geröstetes Ciabatta mit Tomaten und Basilikum Suppe Gazpacho Hauptgang Gegrillte Garnelen mit Knoblauch und Rosmarin, Garnelen-Paella, gegrilltes Gemüse mit Dinkel oder Gebratene Kalbslende in Kräuterkruste, vollendet um Kalbsragout mit Tomaten und Blattsellerie, Champignonköpfe mit Schafskäse überbacken Dessert Ananas-Ravioli mit Vanille-Mascarpone, Limettensorbet und Tartar aus frischen Erdbeeren MEDITERANEAN CUISINE AUGUST SPANISH TAPAS If you fancy Spanish tapas, you do not have to go to Spain. Our Grand restaurant will offer you different variations on this popular Mediterranean dish. Cold starter Variations on Spanish smoked foods with Pecorino cheese, tapenade from black olives, marinated olives and roasted ciabatta with tomatoes and basil Soup Gazpacho Main course Grilled shrimps with garlic and rosemary, paella with shrimps, grilled vegetables and spelt or Roasted fillet of veal in herbal crust complemented with veal ragout with tomatoes and green celery, mushroom caps with sheep s cheese au gratin Dessert Pineapple ravioli with vanilla mascarpone, lime sorbet and tartar from fresh strawberries 20

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark Magický konec roku ve stylu The Mark Magical Year-End by The Mark Praha na sebe během Vánoc, díky svým pohádkovým scenériím za mrazivých zimních dnů, bere ještě magičtější podobu než jindy. Na letošní

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Polévky/ Soups. 008/ 2 dcl dle denní nabídky Soup of the Day 35,- Kč

Polévky/ Soups. 008/ 2 dcl dle denní nabídky Soup of the Day 35,- Kč Smluvní ceny vč. DPH Předkrmy/Starters 001/ 130 g Domácí paštika s kachními játry a cibulovou marmeládou Homemade duck liver pate served with onion marmelade 002/ 100 g Tataráček z lososa s bazalkovým

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Klíčová slova: 5. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Text: The wedding banquet The wedding banquet is a special occasion for each restaurant owner. It should be prepared

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení.

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_11 Préteritum pomocných sloves Německý jazyk 3.ročník Materiál obsahuje

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

STRAWBERRIES IN Divadelní Restaurant

STRAWBERRIES IN Divadelní Restaurant STRAWBERRIES IN Divadelní Restaurant Sunny start Strawberry, apple and ginger FRESH 84, - CZK 50g Goat cheese with strawberries, rucolla, pine seeds and ripped acetto balsamico Maturo, toasts 154, - CZK

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci.

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_06 V restauraci Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte O firmě / About / Gessellschaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

JÍDLO I. polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. salát Dám si salát. nápoj, pití Dám si pití.

JÍDLO I. polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. salát Dám si salát. nápoj, pití Dám si pití. JÍDLO I polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. salát Dám si salát. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. nápoj, pití Dám si pití. příloha Dám si přílohu. smažený sýr Dám si smažený sýr. hranolek, hranolky

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL MATERIÁLY PRO UČITELE A: Hallo B: Guten Tag. A: Haben Sie ein freies Zimmer, bitte? B: Ja, hätten Sie gerne ein Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer? A: Ein Einbettzimmer, bitte. B:

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY PRAVÁ SESTAVA F SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND LEVÁ SESTAVA F D D C C PŘÍSEDOVÉ VARIANTY NESENÉ NA VYLOŽENÉ KONZOLE PODNOŽE B E B E A A DR2 1 * DR2 1 * DR1 * DZ * DR1 * DZ * DESKY ZÁKLADNÍ

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více