LÉTO I S O M M E R I S U M M E R 2 I PuppJournal.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LÉTO I S O M M E R I S U M M E R 2 I 2 0 1 3. PuppJournal. www.pupp.cz www.summithotels.com"

Transkript

1 LÉTO I S O M M E R I S U M M E R 2 I PuppJournal

2 No Better Place to Go American Roulette Blackjack Russian Poker Slots All games in EUR & Cz All major credit cards & foreign currencies OPEN 7 p.m. to 4 a.m. Passport required Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2 Tel.:

3 Content Události I Ereignisse I Events 5-9 Rozhovor I Gespräch I Interview Sága rodu Puppů I Die Saga der Familie Pupp I Saga of the Pupp Family Nabídky I Angebote I Offers Gastronomie I Gastronomy Tisích chutí whisky I Tausend Geschmäcke vom Whisky I A Thousand Tastes of Whisky Ozvěny slavných návštěv I Nachklänge der berühmten Besuche I Echoes of Famous Visits Spa & Wellness Karlovarské zajímavosti I Karlsbader Merkwürdigkeiten I Interesting Facts About Karlovy Vary Kulturní program I Kulturelles Programm I Programmes Přátelská doporučení I Freundschaftliche Empfehlungen I Friendly Recommendations Hotel v srdci Evropy I Hotel im Herzen Europas I A Hotel in the Heart of Europe 42 Restaurace Grandhotelu Pupp I Restaurants des Grandhotels Pupp I Restaurants of the Grandhotel Pupp 43 Pupp Journal - Léto I Sommer I Summer 2013 Společenský magazín Grandhotelu Pupp. Pro Grandhotel Pupp, zpracovalo Vydavatelství Promenáda v.o.s. Foto: archiv Grandhotelu Pupp, archiv časopisu Promenáda, Aleksandra Chytra, archiv Dopravního podniku Karlovy Vary Redakce: Jitka Kulhánková, Andrea Pfeffer-Ferklová, Jitka Markusová Editor: Jitka Kulhánková Překlad: Hana Habrzettlová, Petr Fiala Litografie a tisk: Polypress s.r.o., Karlovy Vary Vychází v nákladu 5000 ks Právo změn termínů a cen vyhrazeno l Preis- und Termineänderungen vorbehalten l Dates and prices are subjects of change supported by Grandhotel Pupp Karlovy Vary, a. s., Mírové náměstí 2 I Karlovy Vary I Czech Republic Tel I Fax: I

4 Editorial Vážení hosté, milí čtenáři, v Grandhotelu Pupp právě započala nová etapa karlovarského lázeňství. Vybudováním rozsáhlých balneoprovozů s bazénem se zrodila nová tradice proslaveného hotelu. V tomto čísle Vám chceme představit velmi moderní lázeňské provozy vybudované v kontrastu s historizujícími hotelovými objekty. Grandhotel Pupp je tedy nejen vyhlášeným a oblíbeným hotelem, ale stává se také úplným lázeňským zařízením se všemi tradičními i moderními procedurami. Ráda bych Vás také upozornila na nový vzhled náměstí před hotelem s čerstvě zasazeným třicetiletým javorem. Grandhotel Pupp je rovněž golfovým a kongresovým hotelem, dokáže také poskytnout dokonalé služby firemním akcím. O tom svědčí např. nedávný HOPI ples, pořádaný majitelem firmy HOPI Františkem Piškaninem, který byl vyhlášen nejlepším českým podnikatelem roku Součástí hotelových prostor je také Pupp Casino Club, kde jsme provedli rekonstrukci interiéru. I letos Vám nabízíme celou řadu cenově výhodných pobytových balíčků a v jednotlivých měsících také lákavé menu v našem Grandrestaurantu. Těšíme se s Vámi na setkávání ve všech prostorách Grandhotelu Pupp. Přeji Vám nádherné léto. Geehrte Gäste, liebe Leser, im Grandhotel Pupp begann gerade eine neue Etappe des Karlsbader Kurwesens. Dadurch, dass man einen umfangreichen Balneobetrieb mit einem Relaxpool errichtete, entstand eine neue Tradition des berühmten Hotels. In dieser Ausgabe möchte man Ihnen die sehr modernen Kurbetriebe vorstellen, die im Kontrast mit den historisierenden Hotelgebäuden erbaut wurden. Das Grandhotel Pupp ist also nicht nur ein berühmtes und beliebtes Hotel, sondern es wird auch zu einer Kureinrichtung mit allen traditionellen sowie modernen Anwendungen. Ich möchte Sie gern auch auf die neue Gestaltung des Platzes vor dem Hotel mit einem frisch gepflanzten dreißigjährigen Ahorn aufmerksam machen. Das Grandhotel Pupp ist ebenso ein Golf- und Kongresshotel. Weiter kann es vollkommene Dienstleistungen auf den Firmenveranstaltungen bieten, worüber der neulich veranstaltete HOPI Ball zeugt. Diesen veranstaltete der Eigentümer der Firma HOPI Herr František Piškanin, der zu dem besten tschechischen Unternehmer des Jahres 2012 erklärt wurde. Ein Teil der Hotel räumlichkeiten ist auch der Pupp Casino Club, wo man die Innenräume renovierte. Auch in diesem Jahr bietet man Ihnen eine ganze Reihe von preisgünstigen Aufenthaltspaketen und in den einzelnen Monaten auch ein verlockendes Menü in unserem Grandrestaurant. Wir freuen uns auf das Treffen mit Ihnen in allen Räumlichkeiten vom Grandhotel Pupp. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sommer. Dear guests, dear readers, A new stage in Karlovy Vary balneology has just started in the Grandhotel Pupp. Building new vast spa departments with a relax pool marked the beginning of a new tradition of the famous hotel. We would like to present the very modern spa departments to you. They were built as a contrast to historizing hotel buildings. So the Grandhotel Pupp is not only a renowned and popular hotel but it has also become a complete spa facility with all both traditional and modern treatments. I would also like to direct your attention to the new appearance of the square in front of the hotel with a recently planted 30-year-old maple tree. The Grandhotel Pupp is also a golf and congress hotel and is able to provide perfect services to firm events, which the recent HOPI ball has proved. It was organized by the owner of the firm HOPI František Piškanin, the best Czech businessman of the year A part of the hotel rooms is the Pupp Casino Club too, whose interior was renovated. We are offering a number of advantageous stay packages this year too and an attractive menu in our Grand restaurant in individual months. We are looking forward to meeting you in all rooms of the Grandhotel Pupp. I wish you a beautiful summer. Za celý tým Grandhotelu Pupp Für das gesamte Grandhotel Pupp Team On behalf of the whole team of the Grandhotel Pupp Andrea Pfeffer-Ferklová General Manager of the Grandhotel Pupp 4 4

5 Events Zahájení lázeňské sezóny První květnový víkend byla v Karlových Varech zahájena letní lázeňská sezóna. Primátor města Petr Kulhánek v uvítacím projevu označil nastupující období za velmi významné, neboť jednak začíná platit nový lázeňský statut, jednak se město stává oficiálním kandidátem zápisu do seznamu světového dědictví UNESCO. Tradičního svěcení pramenů se ujal papežský nuncius Giuseppe Leanza. Slavnosti pokračovaly mší, průvodem Karla IV., koncerty a radovánkami. Hodina Země Symbolickým ztlumením světel se Grandhotel Pupp v sobotu 23. března 2013 od do hod. přihlásil k mezinárodnímu happeningu Hodina Země na podporu ochrany klimatu. Rádi jsme tak v rámci celosvětové kampaně podpořili obecný zájem o šetrnější přístup k životnímu prostředí. Naši hosté využili tuto jedinečnou chvíli k romantickému posezení při svíčkách v našich restaurantech a barech. Stunde der Erde Mit symbolischer Lichtdämpfung unterstützte das Grandhotel Pupp am Samstag den 23. März 2013 von bis Uhr die internationale Aktion Stunde der Erde. Wir möchten mit dieser Umweltschutzaktion das Umweltbewusstsein erhöhen. Unsere Gäste genossen den einzigartigen Moment beim romantischen Verweilen in unseren Restaurants und Bars. Earth Hour With symbolic light dimming on Saturday 23rd March 2013 from 8.30 to 9.30 p.m. the Grandhotel Pupp participated in the international happening Earth Hour supporting climate protection. Within the global campaign we would like to support the general interest in friendly approach to the enviroment. Our guests took advantage of this unique moment for a romantic candlelit sitting in our restaurants and bars. Die Eröffnung der Kursaison Das erste Maiwochenende wurde in Karlsbad die sommerliche Kursaison eröffnet. Der Oberbürgermeister der Stadt Petr Kulhánek bezeichnete die kommende Zeit in seiner Begrüßungsrede für sehr bedeutend, denn einerseits tritt der neue Kurstatus in Kraft, anderseits wird die Stadt zum offiziellen Kandidaten für die UNESCO- Weltkulturerbe-Liste. Die traditionelle Quellenweihe erteilte der Apostolische Nuntius Giuseppe Leanza. Weiter gab es eine Messe, den Umzug Karl IV., Konzerte und viel Vergnügen. Opening of the Spa Season The summer spa season was opened in Karlovy Vary at the first weekend of May. The mayor of the town Petr Kulhánek termed the coming season as a very important one in his welcoming speech because a new spa status has started to be valid and the town is becoming an official candidate for an entry in the World Heritage UNESCO list. Giuseppe Leanza, a papal nuncio, consecrated the springs and the celebrations continued with a mass, Charles IV procession, concerts and other events. 5

6 Events Food Festival Karlovy Vary První květnová sobota opět patřila nejlepším kuchařským a barmanským týmům z Karlových Varů a regionu. Návštěvníkům letošního Food Festivalu připravily na 5000 porcí specialit. Grandhotel Pupp získal ovace za telecí plec připravenou způsobem sous vide. Na pódiu se odehrály soutěže v přípravě palačinek, špízů a v otevírání ústřic. Běh Vrchní, prchni oslavil svůj jubilejní pátý ročník a tradičně završil letošní svátek gastronomie v Karlových Varech. Vydařená akce probíhala za podpory Města Karlovy Vary, agentury CzechTourism a společnosti MAKRO. Světová premiéra v Grandhotelu Pupp Pod vedením šéfdirigenta Martina Lebela byla provedena ve Slavnostním sále Grandhotelu Pupp světová premiéra dvanáctidílné rockové mše The Rock Mass. Na vystoupení se podílel Karlovarský symfonický orchestr, jazzový Karlovarský Repre Band a vokální sólisté z Londýna Kirsten Joy a Gaz Twist. Rocková mše je unikátní hudební projekt českého skladatele Daniela Kyzlinka a anglického textaře Johna de Jonga. Eine Weltpremiere im Grandhotel Pupp Unter der Leitung des Chefdirigenten Martin Lebel wurde im Festsaal vom Grandhotel Pupp die Weltpremiere der zwölfteiligen Rockmesse The Rock Mass aufgeführt. Auf dem Auftritt nahmen auch das Karlsbader Symphonieorchester, das Karlsbader Repre Band Jazzorchester und die Vokalsolisten aus London Kirsten Joy und Gaz Twist teil. Die Rockmesse ist ein einmaliges Musikprojekt des tschechischen Komponisten Daniel Kyzlink und des englischen Texters John de Jong. Das Food Festival Karlsbad Der erste Maisamstag gehörte erneut den besten Koch- und Barkeeperteams aus Karlsbad und der Umgebung. Den Besuchern des diesjährigen Food Festivals bereiteten Sie an die 5000 Portionen Spezialitäten vor. Das Grandhotel Pupp bekam Beifall für die Kalbsschulter, die auf die Sous Vide Art vorbereitet wurde. Am Podium gab es einen Wettbewerb, in dem Pfannkuchen und Spieße vorbereitet wurden und in dem Austern geöffnet wurden. Der Kellnerlauf Vrchní, prchni feierte seinen fünften Jubiläumsjahrgang und beendete traditionell das diesjährige Gastronomiefest in Karlsbad. Die gelungene Veranstaltung verlief unter Unterstützung der Stadt Karlsbad, der Agentur CzechTourism und der Gesellschaft MAKRO. The Food Festival Karlovy Vary The best teams of cooks and barmen from Karlovy Vary and the region presented their skills again on the first Saturday in May. They prepared almost 5,000 portions of specialities for the visitors to this year s Food Festival. The Grandhotel Pupp received a huge ovation for its shoulder of veal cooked souse vide. Competitions in cooking pancakes, meat on skewers or opening of oysters took place on the stage. The Runaway Waiter race celebrated its fifth anniversary and crowned traditionally this year s holiday of gastronomy in Karlovy Vary. The successful event was supported by the town of Karlovy Vary, the Czech Tourism Agency and the company MAKRO. A World Premiere in the Grandhotel Pupp A world premiere of the Rock Mass, which consists of twelve parts, was played under the baton of the principal conductor Martin Lebel in the Festive Hall of the Grandhotel Pupp. The Karlovy Vary Symphony Orchestra, the Karlovy Vary Repre Band and vocal soloists from London Kirsten Joy and Gaz Twist participated in the concert. The Rock Mass is a unique musical project of the Czech composer Daniel Kyzlink and the English lyricist John de Jong. 6

7 Events Velké společenské firemní setkání ve Slavnostním sále Slavnostní ples a galavečer významné logistické firmy HOPI s.r. byl pořádán k 20. výročí založení společnosti. Konal se ve Slavnostním sále a dalších prostorách Grandhotelu Pupp. František Piškanin, majitel a zakladatel firmy zde ocenil nejlepší pracovníky. Součástí programu byla slavnostní večeře, taneční a pěvecká vystoupení hvězd, raut a samozřejmě tanec. Ein großes gesellschaftliches Firmentreffen im Festsaal Zum 20. Gründungsjubiläum der bedeutenden logistischen Firma HOPI s.r.o. wurden ein Festball und ein Galaabend veranstaltet. Sie fanden im Festsaal und in den weiteren Räumlichkeiten des Grandhotels Pupp statt. František Piškanin, der Besitzer und Gründer der Gesellschaft würdigte hier die besten Angestellten. Am Programm waren ein festliches Abendessen, Tanz- und Musikauftritte der Stars und ein Buffet, natürlich wurde auch getanzt. Kasino v novém S novou sezónou začíná svou novou etapu také Pupp Casino Club ve stylově zrenovovaném prostoru Grandhotelu Pupp. Velkolepá hala s dominantním vitrážovým stropem je prodchnutá exkluzivní atmosférou filmu Casino Royale, kterou si jistě příznivci bondovské série nenechají ujít. A nejen oni. Společnost Czech Casinos, která kasino provozuje, Vás zve k návštěvě a přeje štěstí ve hře. Das Kasino im Neuen Mit der neuen Saison beginnt seinen neuen Zeitabschnitt auch der Pupp Casino Club, in einem stilvoll erneuerten Raum des Grandhotels Pupp. Die prächtige Halle mit einer dominanten Vitragendecke erinnert an die Atmosphäre des Filmes Casino Royale, die sich sicher die James Bond Fans nicht entgehen lassen. Und nicht nur sie. Die Gesellschaft Czech Casinos, die das Kasino betreibt, lädt Sie zu Besuch ein und wünscht Ihnen viel Glück im Spiel. A Big Social Firm Meeting in the Festive Hall A gala ball and a gala evening of the important logistic firm HOPI was organized on the occasion of the 20th foundation anniversary of the company. It was held in the Festive Hall and other rooms of the Grandhotel Pupp. František Piškanin, the owner and founder of the firm appreciated the best employees here. Parts of the programme were a gala dinner, dance and singing performances of stars, a banquet and, of course, dance. The Casino in a New Coat The Pupp Casino Club, too, is beginning a new spa season in a stylishly renovated room. The grand hall with an imposing stain-glass ceiling is filled with the exclusive atmosphere of the film Casino Royale, which the lovers of Bond films will surely not miss. And not only them. The company Czech Casinos, which runs the casino, would like to invite you to come too and wishes you good luck in your game. 7

8 Events Strom Grandhotelu Pupp Postav dům, zasaď strom... V návaznosti na toto rčení a na završení výstavby nové budovy wellness centra Grandhotelu Pupp byl před hotelem na Mírové náměstí zasazen v pondělí 15. dubna 10 metrů vysoký a 30 let mladý javor Acer Platanoides Eurostar. Byl přivezen až z berlínského zahradnictví. Krásný strom je předzvěstí dalších úprav náměstí, na jehož konečnou podobu se můžete těšit při svém podzimním pobytu. Der Grandhotel Pupp Baum Baue ein Haus, pflanze einen Baum... In Bezug auf diese Redewendung und als Krönung des Aufbaus von dem neuen Gebäude des Grandhotel Pupp Wellnesszentrums wurde vor dem Hotel am Montag, den 15. April ein 10 Meter hohe und 30 Jahre junge Ahorn Acer Platanoides Eurostar gepflanzt. Er wurde bis aus einer Berliner Gärtnerei gebracht. Der schöne Baum ist ein Vorbote vom weiteren Umbau des Platzes (Mírové náměstí), auf dessen neue Gestaltung Sie sich während Ihres Herbstaufenthaltes freuen können. Děti v Grandhotelu Puppu? Ano, o novou generaci svých hostů pečuje tento slavný hotel. Na jaře hostil třídu druháků, vítězů soutěže o nejlepší výtvarné ztvárnění Grandhotelu Pupp. Odměnou jim bylo kompletní menu. Pod vedením třídní učitelky M. Pivkové, obchodní manažerky J. Markusové a šéfkuchaře R. Kotlána se jim dostalo poučení o základech stolování a společenské výchovy. Kinder im Grandhotel Pupp? Ja, dieses berühmte Hotel kümmert sich um die neue Generation seiner Gäste. Im Frühling bewirtete es eine Klasse der Zweitklässler, die Sieger im Wettbewerb um das schönste Bildwerk des Grandhotels Pupp. Als Belohnung bekamen sie ein komplettes Menü. Unter der Leitung der Klassenlehrerin M. Pivková, der Geschäftsmanagerin J. Markusová und dem Chefkoch R. Kotlán wurden sie über die Grundlagen der Tischkultur und der gesellschaftlichen Erziehung belehrt. The Tree of the Grandhotel Pupp Build a house, plant a tree... Further to this saying and completing the construction of the new building of the wellness centre of the Grandhotel Pupp, a ten-metre-high and 30-year- young Acer Platanoides Eurostar tree was planted in front of the hotel in Mírové Square on Monday 15th April. It was brought from a garden centre in Berlin. The beautiful tree announces further improvements in the square. You can look forward to its final appearance in autumn. Children in the Grandhotel Pupp? Yes, this famous hotel looks after a new generation of its future guests. It played host to a class of second-formers, the winners of the competition for the best picture of the Grandhotel Pupp, in spring. They were rewarded with a complete menu. Led by their teacher M. Pivková, the sales manager J. Markusová and the chef R. Kotlán, they got information about banqueting and good manners. 8

9 Events Guest Shop Vlastní prodejnu se suvenýry, lázeňskou kosmetikou a dárkovými předměty otevře v červnu Grandhotel Pupp pro své hosty i návštěvníky Karlových Varů. Exkluzivní obchůdek najdete ve vstupní hale recepce Park Side. Chybět nebudou tradiční karlovarské a regionální výrobky, zajímavé publikace a jedinečné dárky s logem Grandhotelu Pupp. Inspirujte se návštěvou našeho obchodu a potěšte skvělým dárkem sebe nebo své blízké. Příjemná obsluha Vám s výběrem ráda pomůže. Das Grandhotel Pupp eröffnet im Juni für seine Gäste und die Besucher von Karlsbad eine eigene Verkaufsstelle mit Andenken, der Kurkosmetik und den Geschenkartikeln. Das exklusive Geschäft findet man in der Park Side Empfangshalle. Man bekommt hier auch die traditionellen Karlsbader und lokalen Produkte, interessante Bücher und einmalige Geschenke mit dem Firmenzeichen vom Grandhotel Pupp. Lassen Sie sich inspirieren, besuchen sie unser Geschäft und machen Sie mit einem tollen Geschenk sich selbst oder Ihren Liebsten eine Freude. Die angenehme Bedienung wird Ihnen bei der Auswahl gern behilflich sein. The Grandhotel Pupp will open its own shop selling souvenirs, spa cosmetics and gifts for its guests as well as visitors to the town in June. You will find the exclusive small shop in the foyer of the Park Side reception. It will offer traditional Karlovy Vary and regional products, interesting publications and unique gifts with the logo of the Grandhotel Pupp. Draw inspiration from our shop and please yourself or your friends and relatives with a great present. Pleasant shop assistants will help you to choose it. 9

10 Interview ROZHOVOR S GENERÁLNÍ ŘEDITELKOU GRANDHOTELU PUPP Andrea Pfeffer-Ferklová je generální ředitelkou Grandhotelu Pupp od r Vystudovala VŠE v Praze. V letech pracovala v Grand hotelu Pupp jako manažerka marketingu, v letech na pozici vedoucí obchodního oddělení. V roce 2004 získala ocenění Asociace hotelů a restaurací ČR jako Mladý manažer roku, v roce 2012 jako hoteliér roku. V dubnu 2013 byla Českou manažerskou asociací zvolena nejlepším manažerem Odvětví cestovní ruch za rok Je náruživou sportovkyní, má ráda běh, golf, tenis, více než sedm let se trenérsky věnuje spinningu. Je zakladatelkou Carlsbad Convention Bureau (CCB), které se snaží propagovat karlovarský region také v oblasti kongresové turistiky. Je předsedkyní krajské sekce AHR. V roce 2009 založila Karlovarský Food Festival, který je každoročně součástí zahájení lázeňské sezóny. Jak se Vám žije v Karlových Varech? Vyrostla jsem v nedalekém v Chodově, střední školu navštěvovala právě zde ve Varech, prožila tu první lásky a v současné době bydlíme s manželem v Otovicích. Zůstávám tedy prozatím stále v těsné blízkosti města, které mám moc ráda. Je pravda, že podmínky pro život jsou tu poněkud ztížené nedostatkem pracovních míst, ale jinak je město krásné. Odevšad je kousek do přírody a to mě moc těší. Máte ve městě své oblíbené místo? Tím místem je pro mě Grandhotel Pupp. Má zvláštní auru, všude tu dýchá obrovský kus historie. Díky své práci jsem neustále v kontaktu s mnoha lidmi, takže mám pocit, že jsem stále uprostřed obrovského ruchu, zajímavého dění. Když chci být sama, ráda zajdu lesní procházkou na vyhlídku Karla IV., nebo se vydám na kole přes Tuhnice do Svatošských skal. Jaký máte vztah ke Grandhotelu Pupp? Grandhotel Pupp je pro mě srdeční záležitostí. Jsem s Puppem propojena pupeční šňůrou, takže je to spojení velmi silné a na celý život. V této chvíli je vše samozřejmě umocněno pozicí, kterou zde zastávám. Mám moc ráda prostředí, které má tak zvláštní atmosféru. Těžce se mluví o něčem, čeho jsem vlastně součástí. Snažím se ze všech sil, abychom zanechali i dalším generacím maximum toho, co nám bylo předáno z minulosti. Co byste vzkázala našim čtenářům? Rozhodně by měli navštívit náš hotel a letos nově vybudované Wellness a Spa. Ojedinělé propojení nového moderního bazénu se saunami a s historickou budovou hotelu není možné vidět jen tak někde. Tři spojovací tunely, speciální vitrážová okna, nádherné obklady, to vše dýchá luxusem a jedinečností. Má-li někdo chuť strávit romantické chvíle jen ve dvou, určitě by měl vyzkoušet naše nové Royal Spa Suite, které nabízí také privátní saunu, či whirlpool. K tomu všemu ještě nabídka áyurvédských masáží přímo od maséra ze Srí Lanky - to je dokonalé propojení, jak si odpočinout a relaxovat. EIN GESPRÄCH MIT DER GENERALDIREKTORIN DES GRANDHOTELS PUPP Andrea Pfeffer-Ferklová ist die Generaldirektorin vom Grandhotel Pupp seit dem Jahre Sie absolvierte die Ökonomische Hochschule in Prag. In den Jahren war sie im Grandhotel Pupp als Marketing Managerin angestellt und in den Jahren als Chefin der Geschäfts abteilung. Im Jahre 2004 erhielt sie den Preis der Assoziation der Hotels und Restaurants der Tschechischen Republik für den Jungen Manager des Jahres, im Jahre 10

11 Interview 2012 für den Hotelier des Jahres. Im April 2013 wurde sie von der Tschechischen Managerassoziation zum besten Manager im Bereich des Fremdenverkehrs für das Jahr 2012 gewählt. Sie ist eine leidenschaftliche Sportlerin, sie mag Laufen, Golf und Tennis. Mehr als sieben Jahre lang widmet sie sich als Trainerin dem Spinning. Sie gründete das Carlsbad Convention Bureau (CCB), das sich bemüht, für die Karlsbader Region auch im Bereich des Kongresstourismus zu werben. Sie ist die Vorsitzende der Kreisabteilung der AHR. Im Jahre 2009 gründete sie das Karlsbader Food Festival, das jedes Jahr zur Kursaisoneröffnung stattfindet. Wie lebt es sich Ihnen in Karlsbad? Ich wuchs in der nicht weit entfernten Stadt Chodov auf, die Fachschule besuchte ich hier in Karlsbad, erlebte hier die ersten Lieben und zurzeit wohne ich mit meinem Ehemann in Otovice. Ich bleibe also vorerst immer in der unmittelbaren Nähe der Stadt, die ich sehr mag. Es stimmt, dass die Lebensbedingungen hier gewissermaßen durch mangelnde Arbeitsplätze erschwert sind, aber sonst ist die Stadt schön. Überallher ist es nicht weit in die Natur, was mich freut. Haben Sie in der Stadt Ihren Lieblingsort? Dieser Ort ist für mich das Grandhotel Pupp. Es hat eine besondere Aura, überall spürt man die Geschichte. Dank meiner Arbeit bin ich stets im Kontakt mit vielen Leuten, also habe ich das Gefühl, dass ich immer inmitten riesigen Treibens und interessanten Geschehens bin. Wenn ich alleine sein möchte, spaziere ich durch den Wald zur Aussicht Karl IV., oder ich fahre mit dem Rad über Tuhnice zu Svatošské skály (Hans Heilig Felsen). Welche Beziehung haben Sie zum Grandhotel Pupp? Das Grandhotel Pupp ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich bin mit dem Pupp durch die Nabelschnur verbunden, also ist es eine sehr starke Verbindung und für das ganze Leben. In dieser Zeit ist alles natürlich durch die Position, die ich hier vertrete, verstärkt. Ich mag sehr das Milieu, das so besondere Atmosphäre hat. Man spricht schwer davon, wessen Bestandteil man eigentlich ist. Ich bemühe mich aus Leibeskräften, dass man auch den weiteren Generationen das Maximum davon hinterlässt, was uns aus der Vergangenheit übergeben wurde. Was würden Sie unseren Lesern ausrichten? Jedenfalls sollten Sie unser Hotel und das in diesem Jahr neu errichtete Wellness und Spa besuchen. Die einmalige Verbindung des neuen modernen Bassins mit Saunas mit dem historischen Hotelgebäude ist kaum woanders zu sehen. Drei verbindende Tunnels, besondere Glasmalerei, wunderschöne Fliesen, das alles wirkt luxuriös und einmalig. Falls jemand romantische Augenblicke nur zu zweit verbringen möchte, sollte er bestimmt unsere neue Royal Spa Suite besuchen, die auch eine private Sauna oder Whirlpool bietet. Zu dem allen noch das Angebot an ayurvedischen Massagen direkt von einem Masseur aus Sri Lanka das ist eine einmalige Verbindung, wie sich auszuruhen und zu entspannen. AN INTERVIEW WITH THE GENERAL MANAGER OF THE GRANDHOTEL PUPP Andrea Pfeffer-Ferklová has been the general manager of the Grandhotel Pupp since the year She graduated from the University of Economics in Prague. Then she worked as a marketing manager in the Grandhotel Pupp from 2001 to 2003 and later, between 2003 and 2006, as the head of the business department. She received a Young Manager of the Year award from the Association of Hotels and Restaurants of the C.R. in 2004 and became the hotelier of the year in The Czech Management Association declared her the best manager in the field of tourism in She is a keen sportswoman and likes running, golf and tennis and has been training spinning for more than seven years. She is the founder of the Carlsbad Convention Bureau (CCB), which is trying to publicize the Karlovy Vary region in the field of congress tourism. She is the president of the regional section of the AHR. In 2009 she founded the Karlovy Vary Food Festival which is a part of the opening of the spa season every year. How do you like living in Karlovy Vary? I grew up in nearby Chodov and attended a secondary school just here, in Karlovy Vary, I had my first loves here and at present I live in Otovice together with my husband. It means that I keep staying close to the town which I like a lot. It is true that living conditions are a bit complicated here owing to the lack of working possibilities but otherwise the town is beautiful. It is a short way to nature from everywhere and I enjoy it a lot. Do you have your favourite places in the town? My favourite place is the Grandhotel Pupp. It has a special aura and you can feel history everywhere. I am always in touch with lots of people thanks to my work and it keeps me busy and in the middle of things. When I want to be alone, I go for a walk through a wood to Charles IV Lookout or I ride a bike via Tuhnice to the Svatošské skály Rocks. How would you describe your relationship to the Grandhotel Pupp? The Grandhotel Pupp is a matter of heart for me. I am connected to it by an umbilical cord, which means the connection is very strong and forever. Of course, everything is intensified by the post which I am holding now. I really love the place with such a specific atmosphere. It is difficult to speak about what I am actually a part of. I am trying hard to leave the next generations as much as possible of what was handed over to us in the past. What message would you like to send to our readers? They should definitely visit our hotel and the new Wellness and Spa Department which was built this year. They cannot often see such a unique combination of the new modern swimming pool with saunas and the historical building of the hotel. Three connecting tunnels, special stain-glass windows and beautiful facing create an impression of luxury and uniqueness. If someone feels like spending romantic whiles in two, he must try our new Royal Spa Suite which offers a private sauna or a whirlpool bath. In addition to it, there is an offer of ayurveda massages carried out by a masseur directly from Sri Lanka it is a perfect opportunity to have a rest and relax. 11

12 Saga of the Pupp Family DRUHá generace Puppů Josef a Johan Johann Georg Pupp, Otec zakladatel, snil o úspěchu, kterým by on, přivandrovalec, ohromil úctyhodné měšťany, o hotelu tak velikém, že by se tam vešel celý Valdštejnův doprovod. Jemu samotnému už na takový úkol nezbývaly síly. Navíc mu zemřela Franzisca, kterou hluboce miloval. Oženil se pak ještě jednou, v předčasném podzimu svého vyčerpávajícího života. Ale děti mu dala jen Franzisca: dva syny, Josefa a Johanna. Byl čas válek s Napoleonem a Johann Georg hleděl do budoucnosti s obavami. Přesto věřil, že synové uskuteční, co on sám nestačil vykonat, koupit Saský sál, a také Boží oko. První z Puppů, Johann Georg, zemřel roku 1810 ve věku pouhých dvaapadesáti let. Revoluce ve Francii Karlovarským pomohla: pud sebezáchovy velel francouzské šlechtě uchýlit se co nejdál od Paříže. Tak např. příbuzní nešťastného Ludvíka XVI. objevili Karlovy Vary, přijel i Metternich, císařská rodina, vítězové nad Napoleonem i Na poleonova choť, zázračnou vodu zde v těch časech srkali slavní umělci, také Chopin, Beethoven a samozřejmě Johann Wolfgang Goethe, který zde strávil třináct sezón. Návštěvníků přibývá. Jaká příležitost pro druhou generaci Puppů! Využijí ji? Kdyby byl Johann Georg živ, musel by se v tom čase od činů svých synů s bolestí odvrátit. Nebo aspoň od toho staršího, Josefa. Josefovi, vyučenému cukráři, připadl Český sál i Puppovy aleje. Otcovo dílo nerozmnožil, ba naopak. Oženil se s řeznickou dcerkou Barborou Urbanovou z domu U Tří jehňátek a bez jediného potomka zemřel. Byl tu sice ještě bratr Johann. Jako mladší zdědil jakási dvě obchodní skladiště a dřevěnou kůlnu u Českého sálu. Naštěstí byl i dědicem rodinného domu Meloun. Josef bez ohledu na otcovu závěť dal před smrtí přepsat majetek na svou choť Barboru, s níž se Johann pak léta soudil, marně. Zklamaný Johann si otevřel v Melounu kavárnu a zanevřel na svět. Ale ani Barbora se dlouho z vítězství neradovala, protože neměla k podnikání talent, zkrachovala a rozprodala Český sál třem vlastníkům. Vlastníci ponechali Barboře sál v nájmu, ta však nedokázala využít této šance, pro ni poslední. V Českém sále se pak střídala řada nájemců, zpravidla cizích. Johann se znovu pokusil o získání sálu soudní cestou, znovu byl poražen. Zdálo se, že sen Johanna Georga, Otce zakladatele, o velikém hotelu pod žezlem Puppů je v troskách. Skutečnost, že vše dopadlo jinak, vypadá jako zázrak... Die zweite Generation JOSEF und JOHANN Johann Georg Pupp, der Gründungsvater, träumt vom Erfolg, mit dem er, der Zuwanderer, die Augen allen ehrwürdigen Bürgern aus wischen würde. Von einem Hotel so groß, daß in ihm das ganze Gefolge Wallensteins hinein gehen würde. Ihm selbst blieben für so eine Aufgabe keine Kräfte mehr übrig. Und es starb ihm Franzisca, die er aufs tiefste liebte. Er heiratete dann noch einmal, im vorzeitigen Herbst seines aufreibenden Lebens. Aber Kinder schenkte ihm nur Franzisca: zwei Söhne, Josef und Johann. Es war Kriegszeit mit Napoleon und Johann Georg blickte in die Zukunft mit Bedenken. Trotzdem glaubte er, daß die Söhne das verwirklichen, was er selbst nicht vollbrachte. Daß es ihnen gelingen wird den Sächsischen Saal zu kaufen und auch das Auge Gottes. Der erste der Pupps, Johann Georg, starb im Jahre 1810 in einem Alter von nur zweiundfünfzig Jahren. Die Revolution in Frankreich half den Karlsbadern: der Selbster haltungstrieb befahl dem französischen Adel sich am weitesten von Paris abzuwenden. So entdeckten die Verwandten des unglücklichen Ludwigs XVI. Karlsbad. Es kam auch Metternich an, die kaiserliche Familie, Sieger über Napoleon auch Napoleons Gattin, das Wunderwasser schlurften hier in diesen Zeiten berühmte Künstler, auch Chopin, Beethoven und selbstverständlich Johann Wolfgang Goethe, der hier dreizehn Saisons verbrachte. Besucher nehmen zu. Welche Gelegenheit für die zweite Generation der Pupps! Nützen sie sie aus? 12

PuppJournal. www.pupp.cz www.summithotels.com

PuppJournal. www.pupp.cz www.summithotels.com J A R O I F R Ü H L I N G I S P R I N G 1 I 2 0 1 3 PuppJournal G R A N D H O T E L P U P P www.pupp.cz www.summithotels.com No Better Place To Go American Roulette Blackjack Russian Poker Slots all games

Více

PuppJournal. www.pupp.cz www.summithotels.com

PuppJournal. www.pupp.cz www.summithotels.com P O D Z I M I H E R B S T I A U T U M N 3 I 2 0 1 3 PuppJournal www.pupp.cz www.summithotels.com Content Události I Ereignisse I Events 5-8 Rozhovor I Gespräch I Interview 10-11 Sága rodu Puppů I Die

Více

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com LÉTO I SOMMER I SUMMER Pupp Journal 2 / 2009 www.pupp.cz www.summithotels.com EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení hosté Grandhotelu Pupp, léto se v Karlových Varech dělí na před- a po- festivalové.

Více

JARO FRÜHLING 1/2008 WWW.PUPP.CZ

JARO FRÜHLING 1/2008 WWW.PUPP.CZ Pupp JARO FRÜHLING Journal 1/2008 WWW.PUPP.CZ EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení a milí hosté Grandhotelu Pupp, vítejte v prostorách jednoho z nejstarších a nejkrásnějších hotelů ve střední Evropě,

Více

Pupp Journal 1 I 2010 JARO I FRÜHLING I SPRING. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz

Pupp Journal 1 I 2010 JARO I FRÜHLING I SPRING. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz Pupp Journal JARO I FRÜHLING I SPRING 1 I 2010 3 www.summithotels.com Golfová sezóna začíná... v Golf Resortu Karlovy Vary Die Golfsaison beginnt... im Golf Resort Karlsbad The Golf Season Starts... in

Více

Pupp Journal 2 I 2010 LÉTO I SOMMER I SUMMER. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz

Pupp Journal 2 I 2010 LÉTO I SOMMER I SUMMER. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz Pupp Journal LÉTO I SOMMER I SUMMER 2 I 2010 3 www.summithotels.com RESTAURACE GRANDHOTELU PUPP DIE RESTAURANT DES GRANDHOTELS PUPP THE RESTAURANTS OF THE GRANDHOTEL PUPP Grandrestaurant 12-15, 18-22 12

Více

Pf 2011. Pupp Journal

Pf 2011. Pupp Journal Pište s námi příběh Grandhotelu Pupp i v roce 2011! Schreiben Sie mit uns die Geschichte des Grandhotels Pupp auch im Jahre 2011! Write the Story of the Grandhotel Pupp with us again in 2011! Pf 2011 Pupp

Více

PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER. Tradition and Hospitality since 1701

PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER. Tradition and Hospitality since 1701 PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER Tradition and Hospitality since 1701 2 PUPPJOURNAL Historické okamžiky Historie Grandhotelu Pupp začíná jako pohádkový příběh o chudém chlapci, jenž se výhodným

Více

Užij si Plzeň Enjoy Pilsen Pilsen erleben

Užij si Plzeň Enjoy Pilsen Pilsen erleben časopis pro návštěvníky města A journal for the visitors of the city Magazin für Besucher der Stadt Léto Summer 2015 Užij si Plzeň Enjoy Pilsen Pilsen erleben Vítejte, já jsem Plzeň! Plzeň založil král

Více

JUNE - DECEMBER 2014 ČERVEN - PROSINEC 2014 MAGAZINE. www.janhotels.cz

JUNE - DECEMBER 2014 ČERVEN - PROSINEC 2014 MAGAZINE. www.janhotels.cz JUNE - DECEMBER 2014 ČERVEN - PROSINEC 2014 MAGAZINE ČESKÝ KRUMLOV PRAGUE ČESKÝ KRUMLOV www.janhotels.cz Dear friends of Jan Hotels, Vážení přátelé sítě hotelů Jan Hotels, With great pride I address all

Více

Prameny TURISTICK Ý BULLETIN JIŽNÍHO PL ZEŇSK A. Tourismus Bulletin der Region Pilsen-Süden I The South Pilsner region s tourist bulletin

Prameny TURISTICK Ý BULLETIN JIŽNÍHO PL ZEŇSK A. Tourismus Bulletin der Region Pilsen-Süden I The South Pilsner region s tourist bulletin Prameny TURISTICK Ý BULLETIN JIŽNÍHO PL ZEŇSK A Tourismus Bulletin der Region Pilsen-Süden I The South Pilsner region s tourist bulletin 1 ÚVODNÍ SLOVO Einführungswort / An Introductory Word OBSAH Úvodní

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens. Pražské zahrady Spring @ Corinthia. Jaro v Corinthii

Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens. Pražské zahrady Spring @ Corinthia. Jaro v Corinthii Jindřichův Hradec: Welcome to Czech Canada Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens Pražské zahrady Spring @ Corinthia Jaro v Corinthii S P R I N G 2 0 0 6 Daniel Maj Front Office Supervisor

Více

KRAJ IDEÁLNÍ DOVOLENÉ EINE IDEALE URLAUBSGEGEND AN IDEAL VACATIONLAND. Katalog cestovního ruchu Reiseverkehrkatalog Tourist catalogue

KRAJ IDEÁLNÍ DOVOLENÉ EINE IDEALE URLAUBSGEGEND AN IDEAL VACATIONLAND. Katalog cestovního ruchu Reiseverkehrkatalog Tourist catalogue MIKULOV-UMGEBUNG MIKULOV REGION KRAJ IDEÁLNÍ DOVOLENÉ EINE IDEALE URLAUBSGEGEND AN IDEAL VACATIONLAND Katalog cestovního ruchu Reiseverkehrkatalog Tourist catalogue _Kraj burčáku a vína Vítejte v kolébce

Více

S P E C I A L E D I T I O N

S P E C I A L E D I T I O N SPECIAL EDITION DEAR GUESTS AND PATRONS, The team at the InterContinental Prague are proud to celebrate 40 years of being a leading international hotel in this vibrant and intriguing city. Ever since the

Více

Tereza Kerndlová: Věřím v osud. A věřím na pravou a skutečnou lásku.

Tereza Kerndlová: Věřím v osud. A věřím na pravou a skutečnou lásku. Official Magazine of Brno Airport Summer 2015 Travel Face2face Leisure Art & Architecture oficiální magazín Letiště Brno Léto 2015 Tereza Kerndlová: Věřím v osud. A věřím na pravou a skutečnou lásku. Tereza

Více

od 22. 6. do 22. 7. 2006

od 22. 6. do 22. 7. 2006 Armáda České republiky Velitelství Sil podpory a výcviku Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Brněnské kulturní centrum Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno Folklorní sdružení České republiky uvádějí LETNÍ FOLKLORNÍ

Více

24/05 MATTONI 1/2MARATON KARLOVY VARY. Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary květen 2014. 05/04 Sportisimo 1/2Maraton Praha. 11/05 Volkswagen Maraton Praha

24/05 MATTONI 1/2MARATON KARLOVY VARY. Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary květen 2014. 05/04 Sportisimo 1/2Maraton Praha. 11/05 Volkswagen Maraton Praha Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary květen 2014 e v e n t g u i d e 05/04 Sportisimo 1/2Maraton Praha 11/05 Volkswagen Maraton Praha 24/05 MATTONI 1/2MARATON KARLOVY VARY 07/06 Mattoni 1/2Maraton České Budějovice

Více

Hotels revue. Lenka Šmídová. Wellness. Úspěšná česká jachtařka. krotí přírodní živly. ohne Fehl und Tadel

Hotels revue. Lenka Šmídová. Wellness. Úspěšná česká jachtařka. krotí přírodní živly. ohne Fehl und Tadel léto / sommer / summer / 2011 orea Hotels revue Wellness ohne Fehl und Tadel Smaller and smaller... the history of swimming costumes Úspěšná česká jachtařka Lenka Šmídová krotí přírodní živly ... VÍCE,

Více

Elegantní přístavba hotelu Absolutum

Elegantní přístavba hotelu Absolutum Bulletin 06-2014 12 Elegantní přístavba hotelu Absolutum Pro svoji variabilitu, tiché, 8 nenáročné a rychlé řešení, padla volba na modulární výstavbu. An elegant annex to the Absolutum Hotel 8 Due to its

Více

Tereza Fajksová Miss Earth 2012

Tereza Fajksová Miss Earth 2012 Official Magazine Airport Brno Summer 2013 TRAVEL FACE2FACE LEISURE ART & ARCHITECTURE ENJOY oficiální magazín Letiště Brno Léto 2013 Tereza Fajksová Miss Earth 2012 TO, CO O MNĚ NEVÍTE, BYSTE ANI VĚDĚT

Více

podzim/zima - spring/autumn

podzim/zima - spring/autumn podzim/zima - spring/autumn editorial editorial Milí čtenáři Metropolitanu, šaty dělají člověka a grafika dělá náš časopis. Po několikatýdenních přípravách vám dnes představujeme magazín v docela novém

Více

Festival se koná pod záštitou prezidenta ČR Václava Klause, hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly a starosty Českého Krumlova Dalibora Cardy.

Festival se koná pod záštitou prezidenta ČR Václava Klause, hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly a starosty Českého Krumlova Dalibora Cardy. 15 / 7 20 / 8 2011 15 / 7 20 / 8 2011 česky / english / deutsch Festival se koná pod záštitou prezidenta ČR Václava Klause, hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly a starosty Českého Krumlova Dalibora

Více

M A G A Z I N E. Nejlepší sezóna ze všech. Greatest. season ever

M A G A Z I N E. Nejlepší sezóna ze všech. Greatest. season ever Zima Winter 2014-15 M A G A Z I N E Nejlepší sezóna ze všech Greatest season ever 06 12 16 22 26 30 36 38 42 M A G A Z I N E Velké změny nekončí Significant changes are not yet finished Nová tvář klubovny

Více

Exkluzivní soukromí Exclusive privacy. Korporátní den na Roztěži Your corporate day at Roztěž. Hřiště a zámek na klíč Tailor-made course and chateau

Exkluzivní soukromí Exclusive privacy. Korporátní den na Roztěži Your corporate day at Roztěž. Hřiště a zámek na klíč Tailor-made course and chateau podzim/zima 2011 autumn/winter 2011 online Exkluzivní soukromí Exclusive privacy Korporátní den na Roztěži Your corporate day at Roztěž Senior Tour vládl Lane Lane led the Senior Tour Hřiště a zámek na

Více

Hyundai na výstavě Autotec & Autosalon Brno 2010 Hyundai at Exhibition Autotec & Autosalon Brno 2010

Hyundai na výstavě Autotec & Autosalon Brno 2010 Hyundai at Exhibition Autotec & Autosalon Brno 2010 Číslo 27 / Issue 27 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 62010 Hyundai na výstavě Autotec & Autosalon Brno 2010 Hyundai at Exhibition Autotec & Autosalon Brno 2010 Hyundai Family Day se

Více

1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000

1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000 GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000 1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I Central Bohemia: from Prague, the city of a hundred spires, to Tabor, the

Více

Karel Abraham motocyklový závodník motorcycle racer

Karel Abraham motocyklový závodník motorcycle racer Official magazine Airport Brno Winter 2013 TRAVEL FACE2FACE LEISURE ART & ARCHITECTURE ENJOY oficiální magazín Letiště Brno Zima 2013 Karel Abraham motocyklový závodník motorcycle racer MOTOGP JE NEUVĚŘITELNÝ

Více

7-8. Úspěšná akce Hyundai Family Day 2012 Successful event 2012 Hyundai Family Day. Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter

7-8. Úspěšná akce Hyundai Family Day 2012 Successful event 2012 Hyundai Family Day. Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter Číslo 50 / Issue 50 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 7-8 2012 Úspěšná akce Hyundai Family Day 2012 Successful event 2012 Hyundai Family Day 7-8/2012 HMMC News Pro informaci / For your

Více

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 16.-17. KVĚTNA ERÖFFNUNG DER KURSAISON AM 16.-17. MAI

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 16.-17. KVĚTNA ERÖFFNUNG DER KURSAISON AM 16.-17. MAI Jaro / Frühjahr 2015 ZA ODPOČINKEM DO KRUŠNÝCH HOR / AKTIVE ERHOLUNG IM ERZGEBIRGE ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 16.-17. KVĚTNA ERÖFFNUNG DER KURSAISON AM 16.-17. MAI OBSAH INHALT 4-5 ZAJÍMAVOSTI INTERESSANTES

Více