,,O putovní cenu " s udělením titulu CACT a Vítěz ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ",,O putovní cenu " s udělením titulu CACT a Vítěz ČR"

Transkript

1 20. ročník celostátní soutěže barvářů,,o putovní cenu " s udělením titulu CACT a Vítěz ČR října 2014 Vojenský újezd Hradiště Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Karlovy Vary honitba Hradiště Hradiště Propozice soutěže 2014

2 Historie celostátní soutěže barvářů Oficiální datum vzniku Klubu chovatelů barvářů je datováno dnem , byť přípravy na vytvoření klubu probíhaly již od roku Náš klub tak patří mezi nejstarší kynologické kluby v republice. Již od prvopočátku vzniku klubu si jeho zakladatelé i jejich pokračovatelé uvědomovali význam zkoušek, ale i potřeby dalšího srovnávání výkonů barvářů pro další zvyšování jejich pracovní úrovně. Z těchto důvodů bylo v roce 1978 na zasedání výboru tehdejšího společného Klubu chovateĺov farbiarov (KCHF) odsouhlaseno pořádání celostátní soutěže o putovní pohár ÚV ČMS v českých zemích. Od tohoto roku se soutěž až do roku 1987, tedy cekem devět jejich ročníků, konala každým rokem a pouze na přirozených stopách poraněné spárkaté zvěře. První ročník soutěže se konal v roce 1978 v Lázních Lipová v Jeseníkách a prvním vítězem ceny, kterou pro soutěž vyrobil Petr Žídek, se stal hannoverský barvář Azor od Tetřeví skály, vedený vůdcem Josefem Lindnerem. Po roce 1987 byla historie naší celostátní soutěže na dlouhých sedm let přerušena. Obnovit se ji podařilo až v roce 1994 v nové podobě, kterou si vyžádaly legislativní změny a to na uměle založené stopě. Od této doby je soutěž pořádaná vždy jednou za dva roky. Historií soutěže od data jejího vzniku prošlo mnoho vynikajících barvářů a jejich vůdců a vítězství v soutěži je velmi ceněno.

3 Přehled dosavadních ročníků a jejich vítězů I Lipová Lázně HB Azor od Tetřeví skály Josef Lindner II Hofmanova Bouda HB Argo od Sklenské rokle Jaroslav Uhlík III Lipová Lázně HB Bor z Jánské Chaty MUDr. Petr Krátký IV Kubova Huť BB Nero von Heufusstal Jaromír Ptáček V Flájská obora HB Blesk z Jezerní hájenky Marián Penzeš VI Velké Losiny HB Brix Ucháč Jan Macek VII Pernink BB Baron Křížová huť Jaroslav Mazal VIII Dvorská Bouda BB Brit z Flájské skalky Petr Hennrich IX Košťany BB Abba z Lovberku Miloš Kamp X VLS ČR Valdek, Brdy BB Argo z Kalma Ing. František Musil XI Velký Polom HB Lucka z Javornické louky František Kasala XII Železná Ruda HB Atos z Poustevecké doliny Mojmír Kabát XIII Janovičky BB Ciro od Pitinské Olšavy Ing. Zdeněk Hovád XIV Rapotín BB Blesk z Gronera Ing. Luboš Brychta XV VLS ČR Horní Planá HB Moni z Mědníku Ladislav Varvařovský XVI Lesná, Krušné Hory BB Ajka z Hanenského žlebu Jan Novotný XVII Tetřeví boudy HB Fagan zo Starej Hajnice J. Jurský (SK) XVIII Tři trubky, Brdy HB Atma z Jelení louky Ing. Veronika Hubíková XIX Hamry, LS Královský hvozd HB Haky od Dlouhého rybníka Ing. Jiří Kadera XX. ročník celostátní soutěže barvářů se uskuteční ve dnech 23. až 26. října 2014 ve Vojenském újezdu Hradiště, VLS ČR, s.p. divize Karlovy Vary.

4 Seznámení s místem konání soutěže barvářů 1. Vojenský újezd Hradiště, dříve Vojenský výcvikový prostor Hradiště VVP Hradiště byl zřízen rozhodnutím předsednictva vlády ČSR ze dne se zpětnou platností k 1. únoru Nachází se mezi městy Karlovy Vary, Bochov, Klášterec nad Ohří a Podbořany v Doupovských horách. Svou rozlohou (331,61 km2) je největším vojenským prostorem v Čechách. Uvedená oblast byla téměř výlučně osídlena německými starousedlíky. V roce 1930 zde žilo téměř obyvatel. V letech bylo německé obyvatelstvo odsunuto. Protože se tímto způsobem území téměř vylidnilo, vznikly zde velmi vhodné podmínky pro vytvoření výcvikového prostoru. Po válce bylo území částečně dosídleno zejména z vnitrozemí Čech, avšak se vznikem VVP Hradiště byli odsunuti i noví osídlenci. Vysídlování českých obyvatel proběhlo ve 4 vlnách, většinou hned v roce V roce 1954 byly vysídleny obce v rámci 4. etapy. Název byl zvolen podle historicky známého vrchu Hradiště, ležícího jižně od Doupova na kótě 934, který odpradávna sloužil jako sídelní místo tvrz. Při tvorbě VVP Hradiště bylo vysídleno a zbořeno 65 obcí a osad. V nich zaniklo nejméně 15 kostelů, 3 zámky, klášter, řada kaplí a kapliček, gymnázium, 3 hotely, 87 hostinců, 36 mlýnů, 16 pil, pivovar, lázně, několik lomů a též železniční trať. První vlna demolic proběhla brzy po vzniku VVP, a to bez jakékoliv dokumentace. Obdobně tomu bylo i s uměleckými památkami. Řada objektů byla bořena při nácviku bojů. O opuštěné církevní památky se do roku 1948 starali františkáni z Kadaně. Mobiliář z kostelů celého Doupovska byl podle pamětníků svezen koncem 40. let do stodoly a odtud poté rozvážen po celém území ČSR. Větší církevní stavby byly v době vysídlení ještě poměrně zachovalé a převážně sloužily jako sklady, které však postupně chátraly. Výměra VVP se arondací a delimitací stále měnila, některé obce nebo části jejich katastrů byly z VVP vyčleněny, části jiných obcí byly naopak do něj zahrnuty. Ještě v roce 1965 činila ha, z toho bylo ha lesní půdy, 3000 ha zemědělsky využívané půdy a ha vojenských výcvikových ploch a intravilánů bývalých obcí. Po stránce veřejnoprávní spravoval vojenský újezd v počátcích jeho existence Vojenský újezdní úřad v Bochově, který později přesídlil do Karlových Varů. V současné době je území spravováno Újezdním úřadem Vojenského újezdu Hradiště (ÚÚVÚ), se sídlem v Karlových Varech Dvorech. Jedná se největší vojenský újezd v České republice.

5 Do dnešní doby zůstalo částečně zachováno pouze šest sídel (Albeřice, Bražec, Bukovina, Dolní Lomnice, Lučina a Svatobor). Nadmořská výška území se pohybuje kolem 500 až 700 m; nejnižší místo je na silnici na pravém břehu řeky Ohře mezi Velichovem a Vojkovicemi při západní hranici vojenského újezdu, nejvyšším bodem újezdu (a celých Doupovských hor) je vrch Hradiště (934 m n.m.) v jeho centrální části. 2. Honitba VLS ČR, s.p. divize Karlovy Vary Divize Karlovy Vary lesnicky hospodaří na území Vojenského újezdu Hradiště, podle kterého se též jmenuje i uznaná honitba. Je jednou z největších ucelených honiteb v Evropě s výměrou cca ha. Divize Karlovy Vary (dříve Velichov) zde od roku 1953 provozuje výkon práva myslivosti. Převážná část honitby se nachází na území Doupovských hor, nejmladšího pohoří v ČR, v nadmořských výškách od 400 do 936 m.n.m. Terénní členitost s bohatým vulkanickým podložím dává základ pro zcela jedinečnou pestrost výskytu živočišných i rostlinných druhů. Toto potvrzuje vyhlášení celého území ptačí oblastí NATURA Je zde jedna z mála lokalit přežívající populace tetřívka. Z hlediska mysliveckého i lesnického hospodaření je honitba Hradiště rozdělena mezi tři Lesní správy : Dolní Lomnice, Klášterec nad Ohří a Valeč. Pro honitbu Hradiště jsou normovány tyto druhy spárkaté zvěře : Jelen evropský, Srnec obecný, Muflon, Prase divoké. Dále se v honitbě vyskytuje ve velkém množství Jelen sika japonský a v menší míře i Daněk skvrnitý. Tyto dva druhy zvěře nejsou normovány a vzhledem k jejich nepůvodnosti nemají stanoveny kritéria chovnosti. Průměrně se zde loví více než ks spárkaté zvěře ročně.

6 Motto soutěže hoj Vy Velmožové urození, dosti již bylo pro dnešek půtek. Honba začíná! Ze zvolání knížete Bořivoje, Chronica Boemorum ( Kosmova kronika česká). Propozice 20. ročníku Celostátní soutěže barvářů pořádanou ČMKCHB O putovní cenu s udělením titulu CACT a Vítěz ČR (zkouší se na stopě poraněné zvěře) Pořadatel soutěže Českomoravská kynologická unie, Českomoravská kynologická jednota a Českomoravský klub chovatelů barvářů z.s. ve spolupráci s Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary VLS ČR, s.p. divize Karlovy Vary Místo konání soutěže Vojenský újezd Hradiště, VLS ČR, s.p. divize Karlovy Vary, LS Dolní Lomnice, LS Klášterec nad Ohří a LS Valeč. Termín konání soutěže 23. října až 26. října 2014 Generální ředitel VLS ČR, s.p. Ing. Josef Vojáček přebírá záštitu nad konáním soutěže. Čestné předsednictvo soutěže pplk. Ing. Petr Vašíček přednosta ÚÚVÚ Hradiště Ing. Milan Suk, Ph.D. ředitel VLS ČR, s.p. divize K. Vary Ing. Karel Schwamberger myslivecký referent VLS Věra Dvořáková jednatelka ČMKJ Ing. Evžen Krejčí předseda OMS Karlovy Vary Ing. Miroslav Rozner krajský ředitel LČR Karlovy vary Ing. Zdeněk Havlíček předseda ČMKCHB z.s. Ing. Lubomír Brychta předseda ČMKCHB 1998 až 2003

7 Ředitel a pověřená osoba soutěže Ladislav Novotný vedoucí LS Dolní Lomnice Pořadatelské zajištění soutěže Přemysl Mašek st. zástupce ředitele soutěže a organizační zajištění disciplín 3. až 6. ZŘ Radek Hasenöhrl technické zajištění soutěže Pracovníci LS Dolní Lomnice, LS Valeč a LS Klášterec zajištění průběhu soutěže Pověření členové ČMKCHB z.s. výpomoc při soutěži Veterinární dozor v průběhu soutěže zajišťuje Vojenský veterinární ústav Přihlášky na soutěž V termínu do zasílejte na předepsaných tiskopisech přihlášky na zkoušky pro OMS na adresu výcvikáře ČMKCHB: Mojmír Kabát, Prášily 130, Sušice, PSČ Statut soutěže Soutěž barvářů se zkouší dle znění obsaženém v ZŘ pro soutěže barvářů, platného od do , s výjimkou ustanovení pro počet účastníků. Klub tuto soutěž vypisuje pro 10 psů, z toho 7 psů z ČR a 3 psi ze zahraničí. V případě, že se zahraniční psi nedostaví, bude počet psů doplněn náhradníky z ČR. Podmínka: absolvovaná IHB, u zahraničních psů srovnatelný druh zkoušky. Zkouší se při dosledu neúmyslně postřelené spárkaté zvěře, dle uvedeného zkušebního řádu pro soutěž barvářů s uvedenou výjimkou počtu zúčastněných psů. V době běhu soutěže barvářů bude v celé honitbě VLS ČR, s.p. divize Karlovy Vary probíhat intenzivní poplatkový lov spárkaté zvěře.

8 Disciplíny soutěže 1. Dosled na řemeni, nebo na volno. 2. Štvaní a stavění kusu. 3. Šoulačka s odložením. 4. Zkouška oznamovače, hlásiče, vodiče. 5. Chování u kusu. 6. Chuť do práce. Popis jednotlivých disciplín, včetně soudcovských tabulek, je v uvedeném ZŘ. Vrchní rozhodčí soutěže Mojmír Kabát výcvikář ČMKCHB z.s. Rozhodčí Milan Pavlík, Vladimír Solar, Josef Šafařík, Karel Plch, Miroslav Adam, Hubert Hubík, Jan Novotný, Josef Kouba, Ing. Josef Štefl, Václav Zavaďák a 3 delegovaní zahraniční rozhodčí. Rozhodčí na návrh ČMKCHB z.s. deleguje ČMKJ. Presence účastníků soutěže Místo: Salónek hotelu Na špici v Radošově č.p. 87 Termín, čas: Středa 22. října 2014 od 15,00 hod do 18,00 hod. Od 19,00 hod proběhne porada rozhodčích, od 20,00 hod organizační porada s vůdci. Zajišťují: Ředitel soutěže a vrchní rozhodčí soutěže Základna soutěže Areál myslivecké střelnice VLS v Lučinách za LS Dolní Lomnice, vzdálenost od ubytování 5 km. Areál je během soutěže volně přístupný divácké koroně bez povolení ke vstupu do VÚ. Zde bude probíhat zahájení soutěže, ranní losování prací a rozdílení k plnění disciplín soutěže. V její blízkosti se budou zkoušet disciplíny tři až šest ZŘ, které budou divácké koroně volně přístupné. Trasa z Radošova na střelnici bude vyznačena.

9 Ubytování účastníků soutěže a korony Hlavní ubytování rozhodčích, soutěžících a ostatních účastníků soutěže: Hotel a kemp Na špici, Radošov 87, Kyselka, PSČ , tel. : , ubytovací kapacita do 45 účastníků. Zde budou probíhat porady rozhodčích, večerní přednášky aj. Ostatní ubytování v blízkosti (info) Hospoda u Dvořáků, Dubina 30, Kyselka, tel Penzion Radošov, Radošov 122, Kyselka, tel , Penzion Rieger, tel Penzion Aqua, tel ,

10 Program soutěže Středa ,00 18,30 hod. Příjezd, presence a ubytování účastníků soutěže. 19,00 hod. Porada rozhodčích a pořadatelského zajištění soutěže. 20,00 hod. Porada s vůdci, organizační pokyny, přejímka psů, losování pořadí při nástupu. Volná zábava účastníků soutěže v hotelu Na špici. Čtvrtek ,00 9,00 hod. Slavnostní zahájení Celostátní soutěže barvářů pořádanou ČMKCHB O putovní cenu na střelnici VLS v Lučinách (za LS Dolní Lomnice). Organizační pokyny, losování jednotlivých nahlášených prací, přidělení rozhodčích na jednotlivé práce. 9,00 17,00 hod. Práce v honitbě, plnění disciplín soutěže. 18,00 hod. Porada rozhodčích po prvním dni soutěže. 19,00 hod. Přednáška o chovu zvěře v honitbě Hradiště. Volná zábava účastníků soutěže. Pátek ,00 hod. Nástup k druhému dni soutěže, organizační pokyny. 8,30 17,00 hod. Práce v honitbě, plnění disciplín soutěže. 15,00 hod. Bonitace barvářů při soutěži v prostorách střelnice VLS (M. Pavlík, L. Varvařovský, R. Hasenöhrl) - čas bude případně upřesněn dle průběhu soutěže. 18,00 hod. Porada rozhodčích. 19,00 hod. Přednáška k telemetrickému sledování zvěře v honitbě Hradiště. Volná zábava účastníků soutěže. Sobota ,00 hod. Nástup ke třetímu dni soutěže, organizační pokyny. 8,30 15,00 hod. Práce v honitbě, v 15 hod ukončení všech prací. 15,00 hod. Porada rozhodčích, sečtení výsledků. 17,00 hod. Slavnostní vyhlášení výsledků 20. ročníku Celostátní soutěže barvářů pořádanou ČMKCHB O putovní cenu a její ukončení na střelnici VLS v Lučinách. 20,00 hod. Zábavní večer s hudbou ke slavnostnímu ukončení soutěže barvářů v hotelu Na špici. Neděle Rozjezd účastníků soutěže domů

11 Všeobecné pokyny Soutěž se koná za jakéhokoliv počasí, tomu musí účastníci uzpůsobit svoji ústroj. Vůdce psa bude myslivecky ustrojen. Bude mít kulovou zbraň s náboji a veškeré zákonem předepsané doklady, barvářský řemen s obojkem a lovecký nůž. Vůdce psa předloží doklady o původu barváře, doklady o platném očkování psa dle zákona a podrobí se veterinárnímu posouzení zdravotní způsobilosti psa/feny k soutěži dle požadavku ZŘ. Obojky GPS pro psy jsou během soutěže povoleny, neslouží však pro hodnocení práce barváře a nesmí být jejich prostřednictvím pes trestán. Vůdce psa nese odpovědnost za případné škody způsobené psem. Pořadatelé neručí za případné zranění či ztrátu psa. Po dobu soutěže zajišťují dopravu vůdců a rozhodčích určení zaměstnanci VLS. Doprava soukromými vozidly po VÚ není bez náležité propustky povolena!!! Vůdci a rozhodčí, s výjimkou zahraničních, zašlou do svá osobní data (jméno a příjmení, datum narození, bydliště, číslo OP) na ovou adresu: Korona je z důvodu pohybu v prostorách vojenského výcvikového prostoru při dosledu u disciplín 1. a 2. ZŘ vyloučena!!! U dosledů prováděných mimo vojenský prostor může být korona připuštěna. Pohyb osob k základně soutěže na střelnici v Lučinách je volný.

12 Doprava Dopravu na soutěž si zajišťují účastníci samostatně. Cesta z Radošova na střelnici v Lučinách, vzdálenost do 5 km, bude vyznačena cedulemi. Místo konání soutěže je vyznačeno na přiložené mapě, jinak možnost vyhledání silničních tras na Souřadnice pro GPS Hotel Na špici : 5116'16"1259'38" Střelnice v Lučinách: 50 13'56.423"N 13 01'07,442"E Bonitace barvářů Proběhne v pátek na střelnici v Lučinách, základna soutěže. Předpokládané zahájení posuzování je v 15 hod, změna času je však vyhrazena dle vlastního průběhu soutěže. Případní zájemci o bonitaci zašlou přihlášky na adresu, nebo elektronicky : Milan Pavlík, Labská 30, Špindlerův Mlýn tel. : Posuzovat budou Milan Pavlík, Ladislav Varvařovský a Radek Hasenöhrl. Případné změny v propozicích jsou vyhrazeny.

13 Poděkování Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s. si dovoluje poděkovat všem sponzorům, příznivcům, zúčastněným organizacím i jednotlivcům, členům klubu a všem těm, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a zdárném průběhu této celostátní soutěže barvářů. Zvláštní poděkování Nesmírně si ceníme přístupu, obrovského nasazení, práce a pomoci, které se nám dostalo od všech zaměstnanců a pracovníků VLS ČR, s.p. divize Karlovy Vary. Především si vážíme a nezapomeneme osobního přístupu k barvářům a celé klubové soutěži pana ředitele Ing. Milana Suka, Ph.D a vedoucího Lesní správy Dolní Lomnice, pana Ladislava Novotného. Jen díky této obětavosti a zapálení všech, kdo bez jakéhokoliv nároku pro sebe samé, přiložili pomocnou ruku k dílu, mohly splynout po mnoha desetiletí budované tradice se současností!!! Horrido a barvářům Zdar!

14 Vydal Českomoravský klub chovatelů barvářů z.s. pro svoji vnitřní potřebu v roce 2014 nákladem 100 výtisků.

24/2015 Českomoravský klub chovatelů barvářů

24/2015 Českomoravský klub chovatelů barvářů BARVÁŘ 24/2015 Českomoravský klub chovatelů barvářů 2 Zpravodaj Klubu chovatelů barvářů ČESKOMORAVSKÝ KLUB CHOVATELŮ BARVÁŘŮ, z. s. KLUBOVÝ ZPRAVODAJ 2015 ročník XXIV www.barvar.cz Obsah Zpravodaje BARVÁŘ

Více

Memoriál Františka Vojtěcha

Memoriál Františka Vojtěcha Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota Českomoravská myslivecká jednota, o.s. Okresní myslivecký spolek ČMMJ Hodonín Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha Jihomoravská

Více

Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p.

Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p. VLS 1 Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p. ročník VIII březen 2013 V Ý Z V A Vojenské lesy a statky ČR, s. p. vyzývají zájemce o účast v soutěži I. mistrovství České republiky v hodu

Více

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel

Více

MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ 3/2008. čtvrtletník. www.oms-karlovyvary.cz

MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ 3/2008. čtvrtletník. www.oms-karlovyvary.cz MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ [ 2008/3 čtvrtletí Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary neprodejné ] 3/2008 čtvrtletník www.oms-karlovyvary.cz [ MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ 2008/3 čtvrtletí ] Vážení kolegové myslivci,

Více

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek VŠEOBECNÁ ČÁST. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/00 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým

Více

KV + BOB, KV 2006 Anglický setr Runo-Ratsu Tuliketun. KV + BOB Irský setr O Ceallaigh s You Look At Me. KV + BOB Pointer Kord z Mešinské hájovny

KV + BOB, KV 2006 Anglický setr Runo-Ratsu Tuliketun. KV + BOB Irský setr O Ceallaigh s You Look At Me. KV + BOB Pointer Kord z Mešinské hájovny KV + BOB, KV 2006 Anglický setr Runo-Ratsu Tuliketun KV + BOB Irský setr O Ceallaigh s You Look At Me KV + BOB Pointer Kord z Mešinské hájovny KV + BOB Červenobílý setr Leňa Bojandolí KV + BOB Gordonsetr

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 PB 1. Vojenské lesy a statky ČR, s. p. asd

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 PB 1. Vojenské lesy a statky ČR, s. p. asd ASD X VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vojenské lesy a statky ČR, s. p. asd PB 1 Výroční zpráva 2009 VLS ČR, s. p. vyhotovena dne 18. 5. 2010 OBSAH 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Úvodní slovo ředitele 4 Informace

Více

- 0 - 1948-2008. 60 let. myslivecké společnosti v obci Dětmarovice

- 0 - 1948-2008. 60 let. myslivecké společnosti v obci Dětmarovice - 0-1948 - 2008 60 let myslivecké společnosti v obci Dětmarovice - 1 - Motto: Uchovat všechno krásné, čím naše myslivost žila, žije a bude žít neb naše myslivost činí rozdíl mezi bezohledným lovem a lovem

Více

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře,

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře, VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/2001 44 říká: držitel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní

Více

myslivecký zpravodaj 1/2014 9. ročník neprodejné

myslivecký zpravodaj 1/2014 9. ročník neprodejné myslivecký zpravodaj 1 2014 1/2014 9. ročník neprodejné úvodník Vážení čtenáři, kolegové a myslivci, je tu léto a s ním čas zasloužených dovolených. Většina z Vás se na dovolenou chystá anebo si ji už

Více

Libereckem od Lužických hor po Krkonoše Aktuální problémy lesního školkařství

Libereckem od Lužických hor po Krkonoše Aktuální problémy lesního školkařství Adresa redakce: Silva Bohemica, Staropramenná 17, 150 00 Praha 5, tel./fax 257 327 829, mobil 721 500 495, e-mail: silva@bohemica.cz, www.bohemica.cz Český les - měsíčník o lese a zvěři Libereckem od Lužických

Více

www.oms-karlovyvary.cz neprodejné

www.oms-karlovyvary.cz neprodejné www.oms-karlovyvary.cz 1 2010 neprodejné MYSLIVECKÝ ZPRAVODAJ 1 2010? foto? Vážení kolegové myslivci, od posledního vydání Mysliveckého zpravodaje uplynulo opět několik měsíců, během kterých se udála na

Více

Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p.

Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p. 2 Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p. ročník IX léto 2014 26.7.-17.8.2014 HORNCLASS AMEROPA FILARMONIETTA PRAGA Mezinárodní hudební festival Praha, klasika.. Festival se koná pod záštitou

Více

VÝMARSKÝ O H A Ř. číslo 1. Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR

VÝMARSKÝ O H A Ř. číslo 1. Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR 2 0 0 8 číslo 1 VÝMARSKÝ O H A Ř Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů Výbor KCHVO Předseda MUDr. František Nahodil Staroříšská 295, 588 65 Nová říše telefon

Více

KRAJ ŽIVÝCH VOD. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Náš region pro programové období 2014-2020. předkladatel: Náš region, o.s.

KRAJ ŽIVÝCH VOD. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Náš region pro programové období 2014-2020. předkladatel: Náš region, o.s. KRAJ ŽIVÝCH VOD předkladatel: Náš region, o.s. zpracovatel: kolektiv partnerů Náš region, o.s. schváleno: valná hromada Náš region, dne www.nas-region.cz www.krajzivychvod.cz pracovní verze ke dni 28.

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

strana 12 Představujeme úspěšné projekty MAS strana 3-6 5. Výzva SPL strana 6-7 Obce MAS strana 7-9 Tip na výlet ZPRAVODAJ MAS 21,o.p.s.

strana 12 Představujeme úspěšné projekty MAS strana 3-6 5. Výzva SPL strana 6-7 Obce MAS strana 7-9 Tip na výlet ZPRAVODAJ MAS 21,o.p.s. MASák Úvodní slovo: Dobrý den Vám všem, kterým se dostalo do ruky další vydání našeho zpravodaje Na jeho stránkách se můžete v kostce seznámit s činností naší obecně prospěšné společnosti a s výsledky

Více

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2012

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2012 Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou společností pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2012 SBORNÍK REFERÁTŮ 4. prosince 2012 zasedací místnost zastupitelstva kraje

Více

Jinými slovy tímto názvem rozumíme závody v přesnosti a délce hodu, tedy v technice

Jinými slovy tímto názvem rozumíme závody v přesnosti a délce hodu, tedy v technice Rybolovna technika - CASTING Rybolovná technika neboli Casting je souhrnné označení pro několik disciplín sportovního rybářství. Tento sport vychází z potřeby rybáře zasáhnout cíl nebo dohodit, co nejdále.

Více

Kapka. Úvodní slovo redakce Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E. Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005

Kapka. Úvodní slovo redakce Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E. Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005 Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E Kapka Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení spolupracovníci, čtenáři našeho podnikového

Více

ČASOPIS LESNÍKŮ A PŘÁTEL LESA LESU ZDAR 7 8/07

ČASOPIS LESNÍKŮ A PŘÁTEL LESA LESU ZDAR 7 8/07 ČASOPIS LESNÍKŮ A PŘÁTEL LESA LESU ZDAR 7 8/07 Výsledky otevřeného zadávacího řízení ENVI Brno Exkurze na Slovensko Letošní Natura viva MS v loveckém parkúru na Konopišti Podpora raroha 2 3 LESU ZDAR 7

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21, o. p. s. (pracovní verze) Verze - Srpen 2014

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21, o. p. s. (pracovní verze) Verze - Srpen 2014 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21, o. p. s. (pracovní verze) Verze - Srpen 2014 Zpracovatel: Facilitátor a odborný garant: MAS 21, o. p. s. Centrum pro komunitní práci západní

Více

1. Úvodní slovo předsedy Asociace krajů ČR 3 2. O Asociaci krajů ČR 5 3. Aktivity Asociace krajů ČR v roce 2008 9 4. English 36 5. Finanční zpráva za

1. Úvodní slovo předsedy Asociace krajů ČR 3 2. O Asociaci krajů ČR 5 3. Aktivity Asociace krajů ČR v roce 2008 9 4. English 36 5. Finanční zpráva za VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 1 Karlovarský kraj 2 Moravskoslezský kraj 3 Ústecký kraj 4 Královehradecký kraj 5 Praha 6 Pardubický kraj 7 Vysočina 8 Plzeňský kraj 9 Zlínský kraj 10 Jihočeský kraj 11 Středočeský

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2014 (252) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Zpravodaj Města Litomyšle 10 6. října 2008 Ročník XVIII. Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Již 35. festival Hudební mládeže ČR s názvem Mladá Smetanova Litomyšl proběhl ve dnech 18. až 21. září.

Více

Číslo 59 Prosinec 2010

Číslo 59 Prosinec 2010 I n f o r m a č n í z p r a v o d a j Číslo 59 Prosinec 2010 K l u b k a r e l s k ý c h m e d v ě d í c h p s ů a l a j e k - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ OBSAH: HISTORIE KLUBU KMP A LAJEK V ČÍSLECH...

Více

Království Jestřebí hory podhorský region jako atraktivní místo pro spokojený život a pobyt

Království Jestřebí hory podhorský region jako atraktivní místo pro spokojený život a pobyt Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s., registrační číslo CZ.1.08/3.2.00/14.00233. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro

Více

Jarní úklid. Osud vimperského zámku

Jarní úklid. Osud vimperského zámku Vimperské noviny Vydává město Vimperk 4/2013 Ročník XVIII Zdarma Osud vimperského zámku Vážení čtenáři, redakce Vimperských novin se zajímala o další osud vimperského zámku, a proto zaslala dopis paní

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více