,,O putovní cenu " s udělením titulu CACT a Vítěz ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ",,O putovní cenu " s udělením titulu CACT a Vítěz ČR"

Transkript

1 20. ročník celostátní soutěže barvářů,,o putovní cenu " s udělením titulu CACT a Vítěz ČR října 2014 Vojenský újezd Hradiště Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Karlovy Vary honitba Hradiště Hradiště Propozice soutěže 2014

2 Historie celostátní soutěže barvářů Oficiální datum vzniku Klubu chovatelů barvářů je datováno dnem , byť přípravy na vytvoření klubu probíhaly již od roku Náš klub tak patří mezi nejstarší kynologické kluby v republice. Již od prvopočátku vzniku klubu si jeho zakladatelé i jejich pokračovatelé uvědomovali význam zkoušek, ale i potřeby dalšího srovnávání výkonů barvářů pro další zvyšování jejich pracovní úrovně. Z těchto důvodů bylo v roce 1978 na zasedání výboru tehdejšího společného Klubu chovateĺov farbiarov (KCHF) odsouhlaseno pořádání celostátní soutěže o putovní pohár ÚV ČMS v českých zemích. Od tohoto roku se soutěž až do roku 1987, tedy cekem devět jejich ročníků, konala každým rokem a pouze na přirozených stopách poraněné spárkaté zvěře. První ročník soutěže se konal v roce 1978 v Lázních Lipová v Jeseníkách a prvním vítězem ceny, kterou pro soutěž vyrobil Petr Žídek, se stal hannoverský barvář Azor od Tetřeví skály, vedený vůdcem Josefem Lindnerem. Po roce 1987 byla historie naší celostátní soutěže na dlouhých sedm let přerušena. Obnovit se ji podařilo až v roce 1994 v nové podobě, kterou si vyžádaly legislativní změny a to na uměle založené stopě. Od této doby je soutěž pořádaná vždy jednou za dva roky. Historií soutěže od data jejího vzniku prošlo mnoho vynikajících barvářů a jejich vůdců a vítězství v soutěži je velmi ceněno.

3 Přehled dosavadních ročníků a jejich vítězů I Lipová Lázně HB Azor od Tetřeví skály Josef Lindner II Hofmanova Bouda HB Argo od Sklenské rokle Jaroslav Uhlík III Lipová Lázně HB Bor z Jánské Chaty MUDr. Petr Krátký IV Kubova Huť BB Nero von Heufusstal Jaromír Ptáček V Flájská obora HB Blesk z Jezerní hájenky Marián Penzeš VI Velké Losiny HB Brix Ucháč Jan Macek VII Pernink BB Baron Křížová huť Jaroslav Mazal VIII Dvorská Bouda BB Brit z Flájské skalky Petr Hennrich IX Košťany BB Abba z Lovberku Miloš Kamp X VLS ČR Valdek, Brdy BB Argo z Kalma Ing. František Musil XI Velký Polom HB Lucka z Javornické louky František Kasala XII Železná Ruda HB Atos z Poustevecké doliny Mojmír Kabát XIII Janovičky BB Ciro od Pitinské Olšavy Ing. Zdeněk Hovád XIV Rapotín BB Blesk z Gronera Ing. Luboš Brychta XV VLS ČR Horní Planá HB Moni z Mědníku Ladislav Varvařovský XVI Lesná, Krušné Hory BB Ajka z Hanenského žlebu Jan Novotný XVII Tetřeví boudy HB Fagan zo Starej Hajnice J. Jurský (SK) XVIII Tři trubky, Brdy HB Atma z Jelení louky Ing. Veronika Hubíková XIX Hamry, LS Královský hvozd HB Haky od Dlouhého rybníka Ing. Jiří Kadera XX. ročník celostátní soutěže barvářů se uskuteční ve dnech 23. až 26. října 2014 ve Vojenském újezdu Hradiště, VLS ČR, s.p. divize Karlovy Vary.

4 Seznámení s místem konání soutěže barvářů 1. Vojenský újezd Hradiště, dříve Vojenský výcvikový prostor Hradiště VVP Hradiště byl zřízen rozhodnutím předsednictva vlády ČSR ze dne se zpětnou platností k 1. únoru Nachází se mezi městy Karlovy Vary, Bochov, Klášterec nad Ohří a Podbořany v Doupovských horách. Svou rozlohou (331,61 km2) je největším vojenským prostorem v Čechách. Uvedená oblast byla téměř výlučně osídlena německými starousedlíky. V roce 1930 zde žilo téměř obyvatel. V letech bylo německé obyvatelstvo odsunuto. Protože se tímto způsobem území téměř vylidnilo, vznikly zde velmi vhodné podmínky pro vytvoření výcvikového prostoru. Po válce bylo území částečně dosídleno zejména z vnitrozemí Čech, avšak se vznikem VVP Hradiště byli odsunuti i noví osídlenci. Vysídlování českých obyvatel proběhlo ve 4 vlnách, většinou hned v roce V roce 1954 byly vysídleny obce v rámci 4. etapy. Název byl zvolen podle historicky známého vrchu Hradiště, ležícího jižně od Doupova na kótě 934, který odpradávna sloužil jako sídelní místo tvrz. Při tvorbě VVP Hradiště bylo vysídleno a zbořeno 65 obcí a osad. V nich zaniklo nejméně 15 kostelů, 3 zámky, klášter, řada kaplí a kapliček, gymnázium, 3 hotely, 87 hostinců, 36 mlýnů, 16 pil, pivovar, lázně, několik lomů a též železniční trať. První vlna demolic proběhla brzy po vzniku VVP, a to bez jakékoliv dokumentace. Obdobně tomu bylo i s uměleckými památkami. Řada objektů byla bořena při nácviku bojů. O opuštěné církevní památky se do roku 1948 starali františkáni z Kadaně. Mobiliář z kostelů celého Doupovska byl podle pamětníků svezen koncem 40. let do stodoly a odtud poté rozvážen po celém území ČSR. Větší církevní stavby byly v době vysídlení ještě poměrně zachovalé a převážně sloužily jako sklady, které však postupně chátraly. Výměra VVP se arondací a delimitací stále měnila, některé obce nebo části jejich katastrů byly z VVP vyčleněny, části jiných obcí byly naopak do něj zahrnuty. Ještě v roce 1965 činila ha, z toho bylo ha lesní půdy, 3000 ha zemědělsky využívané půdy a ha vojenských výcvikových ploch a intravilánů bývalých obcí. Po stránce veřejnoprávní spravoval vojenský újezd v počátcích jeho existence Vojenský újezdní úřad v Bochově, který později přesídlil do Karlových Varů. V současné době je území spravováno Újezdním úřadem Vojenského újezdu Hradiště (ÚÚVÚ), se sídlem v Karlových Varech Dvorech. Jedná se největší vojenský újezd v České republice.

5 Do dnešní doby zůstalo částečně zachováno pouze šest sídel (Albeřice, Bražec, Bukovina, Dolní Lomnice, Lučina a Svatobor). Nadmořská výška území se pohybuje kolem 500 až 700 m; nejnižší místo je na silnici na pravém břehu řeky Ohře mezi Velichovem a Vojkovicemi při západní hranici vojenského újezdu, nejvyšším bodem újezdu (a celých Doupovských hor) je vrch Hradiště (934 m n.m.) v jeho centrální části. 2. Honitba VLS ČR, s.p. divize Karlovy Vary Divize Karlovy Vary lesnicky hospodaří na území Vojenského újezdu Hradiště, podle kterého se též jmenuje i uznaná honitba. Je jednou z největších ucelených honiteb v Evropě s výměrou cca ha. Divize Karlovy Vary (dříve Velichov) zde od roku 1953 provozuje výkon práva myslivosti. Převážná část honitby se nachází na území Doupovských hor, nejmladšího pohoří v ČR, v nadmořských výškách od 400 do 936 m.n.m. Terénní členitost s bohatým vulkanickým podložím dává základ pro zcela jedinečnou pestrost výskytu živočišných i rostlinných druhů. Toto potvrzuje vyhlášení celého území ptačí oblastí NATURA Je zde jedna z mála lokalit přežívající populace tetřívka. Z hlediska mysliveckého i lesnického hospodaření je honitba Hradiště rozdělena mezi tři Lesní správy : Dolní Lomnice, Klášterec nad Ohří a Valeč. Pro honitbu Hradiště jsou normovány tyto druhy spárkaté zvěře : Jelen evropský, Srnec obecný, Muflon, Prase divoké. Dále se v honitbě vyskytuje ve velkém množství Jelen sika japonský a v menší míře i Daněk skvrnitý. Tyto dva druhy zvěře nejsou normovány a vzhledem k jejich nepůvodnosti nemají stanoveny kritéria chovnosti. Průměrně se zde loví více než ks spárkaté zvěře ročně.

6 Motto soutěže hoj Vy Velmožové urození, dosti již bylo pro dnešek půtek. Honba začíná! Ze zvolání knížete Bořivoje, Chronica Boemorum ( Kosmova kronika česká). Propozice 20. ročníku Celostátní soutěže barvářů pořádanou ČMKCHB O putovní cenu s udělením titulu CACT a Vítěz ČR (zkouší se na stopě poraněné zvěře) Pořadatel soutěže Českomoravská kynologická unie, Českomoravská kynologická jednota a Českomoravský klub chovatelů barvářů z.s. ve spolupráci s Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary VLS ČR, s.p. divize Karlovy Vary Místo konání soutěže Vojenský újezd Hradiště, VLS ČR, s.p. divize Karlovy Vary, LS Dolní Lomnice, LS Klášterec nad Ohří a LS Valeč. Termín konání soutěže 23. října až 26. října 2014 Generální ředitel VLS ČR, s.p. Ing. Josef Vojáček přebírá záštitu nad konáním soutěže. Čestné předsednictvo soutěže pplk. Ing. Petr Vašíček přednosta ÚÚVÚ Hradiště Ing. Milan Suk, Ph.D. ředitel VLS ČR, s.p. divize K. Vary Ing. Karel Schwamberger myslivecký referent VLS Věra Dvořáková jednatelka ČMKJ Ing. Evžen Krejčí předseda OMS Karlovy Vary Ing. Miroslav Rozner krajský ředitel LČR Karlovy vary Ing. Zdeněk Havlíček předseda ČMKCHB z.s. Ing. Lubomír Brychta předseda ČMKCHB 1998 až 2003

7 Ředitel a pověřená osoba soutěže Ladislav Novotný vedoucí LS Dolní Lomnice Pořadatelské zajištění soutěže Přemysl Mašek st. zástupce ředitele soutěže a organizační zajištění disciplín 3. až 6. ZŘ Radek Hasenöhrl technické zajištění soutěže Pracovníci LS Dolní Lomnice, LS Valeč a LS Klášterec zajištění průběhu soutěže Pověření členové ČMKCHB z.s. výpomoc při soutěži Veterinární dozor v průběhu soutěže zajišťuje Vojenský veterinární ústav Přihlášky na soutěž V termínu do zasílejte na předepsaných tiskopisech přihlášky na zkoušky pro OMS na adresu výcvikáře ČMKCHB: Mojmír Kabát, Prášily 130, Sušice, PSČ Statut soutěže Soutěž barvářů se zkouší dle znění obsaženém v ZŘ pro soutěže barvářů, platného od do , s výjimkou ustanovení pro počet účastníků. Klub tuto soutěž vypisuje pro 10 psů, z toho 7 psů z ČR a 3 psi ze zahraničí. V případě, že se zahraniční psi nedostaví, bude počet psů doplněn náhradníky z ČR. Podmínka: absolvovaná IHB, u zahraničních psů srovnatelný druh zkoušky. Zkouší se při dosledu neúmyslně postřelené spárkaté zvěře, dle uvedeného zkušebního řádu pro soutěž barvářů s uvedenou výjimkou počtu zúčastněných psů. V době běhu soutěže barvářů bude v celé honitbě VLS ČR, s.p. divize Karlovy Vary probíhat intenzivní poplatkový lov spárkaté zvěře.

8 Disciplíny soutěže 1. Dosled na řemeni, nebo na volno. 2. Štvaní a stavění kusu. 3. Šoulačka s odložením. 4. Zkouška oznamovače, hlásiče, vodiče. 5. Chování u kusu. 6. Chuť do práce. Popis jednotlivých disciplín, včetně soudcovských tabulek, je v uvedeném ZŘ. Vrchní rozhodčí soutěže Mojmír Kabát výcvikář ČMKCHB z.s. Rozhodčí Milan Pavlík, Vladimír Solar, Josef Šafařík, Karel Plch, Miroslav Adam, Hubert Hubík, Jan Novotný, Josef Kouba, Ing. Josef Štefl, Václav Zavaďák a 3 delegovaní zahraniční rozhodčí. Rozhodčí na návrh ČMKCHB z.s. deleguje ČMKJ. Presence účastníků soutěže Místo: Salónek hotelu Na špici v Radošově č.p. 87 Termín, čas: Středa 22. října 2014 od 15,00 hod do 18,00 hod. Od 19,00 hod proběhne porada rozhodčích, od 20,00 hod organizační porada s vůdci. Zajišťují: Ředitel soutěže a vrchní rozhodčí soutěže Základna soutěže Areál myslivecké střelnice VLS v Lučinách za LS Dolní Lomnice, vzdálenost od ubytování 5 km. Areál je během soutěže volně přístupný divácké koroně bez povolení ke vstupu do VÚ. Zde bude probíhat zahájení soutěže, ranní losování prací a rozdílení k plnění disciplín soutěže. V její blízkosti se budou zkoušet disciplíny tři až šest ZŘ, které budou divácké koroně volně přístupné. Trasa z Radošova na střelnici bude vyznačena.

9 Ubytování účastníků soutěže a korony Hlavní ubytování rozhodčích, soutěžících a ostatních účastníků soutěže: Hotel a kemp Na špici, Radošov 87, Kyselka, PSČ , tel. : , ubytovací kapacita do 45 účastníků. Zde budou probíhat porady rozhodčích, večerní přednášky aj. Ostatní ubytování v blízkosti (info) Hospoda u Dvořáků, Dubina 30, Kyselka, tel Penzion Radošov, Radošov 122, Kyselka, tel , Penzion Rieger, tel Penzion Aqua, tel ,

10 Program soutěže Středa ,00 18,30 hod. Příjezd, presence a ubytování účastníků soutěže. 19,00 hod. Porada rozhodčích a pořadatelského zajištění soutěže. 20,00 hod. Porada s vůdci, organizační pokyny, přejímka psů, losování pořadí při nástupu. Volná zábava účastníků soutěže v hotelu Na špici. Čtvrtek ,00 9,00 hod. Slavnostní zahájení Celostátní soutěže barvářů pořádanou ČMKCHB O putovní cenu na střelnici VLS v Lučinách (za LS Dolní Lomnice). Organizační pokyny, losování jednotlivých nahlášených prací, přidělení rozhodčích na jednotlivé práce. 9,00 17,00 hod. Práce v honitbě, plnění disciplín soutěže. 18,00 hod. Porada rozhodčích po prvním dni soutěže. 19,00 hod. Přednáška o chovu zvěře v honitbě Hradiště. Volná zábava účastníků soutěže. Pátek ,00 hod. Nástup k druhému dni soutěže, organizační pokyny. 8,30 17,00 hod. Práce v honitbě, plnění disciplín soutěže. 15,00 hod. Bonitace barvářů při soutěži v prostorách střelnice VLS (M. Pavlík, L. Varvařovský, R. Hasenöhrl) - čas bude případně upřesněn dle průběhu soutěže. 18,00 hod. Porada rozhodčích. 19,00 hod. Přednáška k telemetrickému sledování zvěře v honitbě Hradiště. Volná zábava účastníků soutěže. Sobota ,00 hod. Nástup ke třetímu dni soutěže, organizační pokyny. 8,30 15,00 hod. Práce v honitbě, v 15 hod ukončení všech prací. 15,00 hod. Porada rozhodčích, sečtení výsledků. 17,00 hod. Slavnostní vyhlášení výsledků 20. ročníku Celostátní soutěže barvářů pořádanou ČMKCHB O putovní cenu a její ukončení na střelnici VLS v Lučinách. 20,00 hod. Zábavní večer s hudbou ke slavnostnímu ukončení soutěže barvářů v hotelu Na špici. Neděle Rozjezd účastníků soutěže domů

11 Všeobecné pokyny Soutěž se koná za jakéhokoliv počasí, tomu musí účastníci uzpůsobit svoji ústroj. Vůdce psa bude myslivecky ustrojen. Bude mít kulovou zbraň s náboji a veškeré zákonem předepsané doklady, barvářský řemen s obojkem a lovecký nůž. Vůdce psa předloží doklady o původu barváře, doklady o platném očkování psa dle zákona a podrobí se veterinárnímu posouzení zdravotní způsobilosti psa/feny k soutěži dle požadavku ZŘ. Obojky GPS pro psy jsou během soutěže povoleny, neslouží však pro hodnocení práce barváře a nesmí být jejich prostřednictvím pes trestán. Vůdce psa nese odpovědnost za případné škody způsobené psem. Pořadatelé neručí za případné zranění či ztrátu psa. Po dobu soutěže zajišťují dopravu vůdců a rozhodčích určení zaměstnanci VLS. Doprava soukromými vozidly po VÚ není bez náležité propustky povolena!!! Vůdci a rozhodčí, s výjimkou zahraničních, zašlou do svá osobní data (jméno a příjmení, datum narození, bydliště, číslo OP) na ovou adresu: Korona je z důvodu pohybu v prostorách vojenského výcvikového prostoru při dosledu u disciplín 1. a 2. ZŘ vyloučena!!! U dosledů prováděných mimo vojenský prostor může být korona připuštěna. Pohyb osob k základně soutěže na střelnici v Lučinách je volný.

12 Doprava Dopravu na soutěž si zajišťují účastníci samostatně. Cesta z Radošova na střelnici v Lučinách, vzdálenost do 5 km, bude vyznačena cedulemi. Místo konání soutěže je vyznačeno na přiložené mapě, jinak možnost vyhledání silničních tras na Souřadnice pro GPS Hotel Na špici : 5116'16"1259'38" Střelnice v Lučinách: 50 13'56.423"N 13 01'07,442"E Bonitace barvářů Proběhne v pátek na střelnici v Lučinách, základna soutěže. Předpokládané zahájení posuzování je v 15 hod, změna času je však vyhrazena dle vlastního průběhu soutěže. Případní zájemci o bonitaci zašlou přihlášky na adresu, nebo elektronicky : Milan Pavlík, Labská 30, Špindlerův Mlýn tel. : Posuzovat budou Milan Pavlík, Ladislav Varvařovský a Radek Hasenöhrl. Případné změny v propozicích jsou vyhrazeny.

13 Poděkování Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s. si dovoluje poděkovat všem sponzorům, příznivcům, zúčastněným organizacím i jednotlivcům, členům klubu a všem těm, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a zdárném průběhu této celostátní soutěže barvářů. Zvláštní poděkování Nesmírně si ceníme přístupu, obrovského nasazení, práce a pomoci, které se nám dostalo od všech zaměstnanců a pracovníků VLS ČR, s.p. divize Karlovy Vary. Především si vážíme a nezapomeneme osobního přístupu k barvářům a celé klubové soutěži pana ředitele Ing. Milana Suka, Ph.D a vedoucího Lesní správy Dolní Lomnice, pana Ladislava Novotného. Jen díky této obětavosti a zapálení všech, kdo bez jakéhokoliv nároku pro sebe samé, přiložili pomocnou ruku k dílu, mohly splynout po mnoha desetiletí budované tradice se současností!!! Horrido a barvářům Zdar!

14 Vydal Českomoravský klub chovatelů barvářů z.s. pro svoji vnitřní potřebu v roce 2014 nákladem 100 výtisků.

22. ročník celostátní soutěže barvářů.,,o putovní cenu " s udělením titulu CACT a Vítěz ČR října 2017 VLS Olšina Polná na Šumavě

22. ročník celostátní soutěže barvářů.,,o putovní cenu  s udělením titulu CACT a Vítěz ČR října 2017 VLS Olšina Polná na Šumavě 22. ročník celostátní soutěže barvářů,,o putovní cenu " s udělením titulu CACT a Vítěz ČR 12. - 15. října 2017 VLS Olšina Polná na Šumavě Propozice soutěže 2017 22. ročník Celostátní soutěže barvářů pořádané

Více

,,O putovní cenu s udělením titulu CACIT, CACT a Vítěz ČR. 19. až 22. října 2016

,,O putovní cenu s udělením titulu CACIT, CACT a Vítěz ČR. 19. až 22. října 2016 Propozice 21. ročníku celostátní soutěže barvářů,,o putovní cenu s udělením titulu CACIT, CACT a Vítěz ČR 19. až 22. října 2016 Vojenský újezd Libavá Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou

Více

KrušnohorsKé derby. Soutěž barvářů se zadáním titulu CACT. 8. ročník. Nová Ves v Horách

KrušnohorsKé derby. Soutěž barvářů se zadáním titulu CACT. 8. ročník. Nová Ves v Horách KrušnohorsKé derby 2016 Soutěž barvářů se zadáním titulu CACT 8. ročník 7. - 8. 5. 2016 Nová Ves v Horách Propozice 8. ročníku soutěže barvářů Krušnohorské derby Pořadatel soutěže Českomoravská kynologická

Více

KRUŠNOHORSKÉ DERBY 2014

KRUŠNOHORSKÉ DERBY 2014 KRUŠNOHORSKÉ DERBY 2014 Propozice Regionální soutěž barvářů se zadáním titulů CACT a res. CACT 7. ročník Nová Ves v Horách 3.5. - 4.5. 2014 Foto (C) Monika Liwińska Historie soutěže Soutěž vznikla jako

Více

7. ročník regionální soutěže barvářů o Moravský pohár s udělením titulu CACT října 2017 Stupava, okres Uherské Hradiště

7. ročník regionální soutěže barvářů o Moravský pohár s udělením titulu CACT října 2017 Stupava, okres Uherské Hradiště 7. ročník regionální soutěže barvářů o Moravský pohár s udělením titulu CACT 28. - 29. října 2017 Stupava, okres Uherské Hradiště Vážení vůdci, vůdkyně a přátelé barvářů, dovolujeme si Vás tímto pozvat

Více

Propozice. 21. ročníku Celostátní soutěže barvářů

Propozice. 21. ročníku Celostátní soutěže barvářů Motto soutěže: Lidé zvěčňují svou moudrost v knihách, muzeích Psí moudrost je v jejich krvi a kostech. Donald McGaig Propozice 21. ročníku Celostátní soutěže barvářů 21. ročník Celostátní soutěže barvářů

Více

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE Krušnohorské derby 5. ročník PROPOZICE Doubice 4.- 6.5.2012 Českomoravská myslivecká jednota, o.s. - Okresní myslivecký spolek v Děčíně 28.října 979/19, 405 01 Děčín, tel. 412 552 430, 412 516 096 ve spolupráci

Více

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 :

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 : ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR, VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL s.r.o. Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů O pohár starosty

Více

6. ročník regionální soutěže barvářů MORAVSKÝ POHÁR. s udělením titulu CACT 16. 18. října 2015

6. ročník regionální soutěže barvářů MORAVSKÝ POHÁR. s udělením titulu CACT 16. 18. října 2015 6. ročník regionální soutěže barvářů MORAVSKÝ POHÁR s udělením titulu CACT 16. 18. října 2015 Rapotín, Loučná nad Desnou, honitby LČR, s. p. - LS Loučná nad Desnou a MS Rapotín Pořadatel soutěže Českomoravská

Více

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO pořádají 2. srpna 2014 v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice Klubové Lesní zkoušky U Mudáka na Džbánovci Organizační výbor Ředitel zkoušek:

Více

Zápis č.1/2015 z jednání výboru + DR ČMKCHB dne v Brdech (na Padrti)

Zápis č.1/2015 z jednání výboru + DR ČMKCHB dne v Brdech (na Padrti) Zápis č.1/2015 z jednání výboru + DR ČMKCHB dne 10.2.2015 v Brdech (na Padrti) Přítomni : Zdeněk Havlíček, Daniel Dvořák, Miroslav Adam, Josef Jeřábek, Ladislav Varvařovský, Radek Hasenöhrl, Mojmír Kabát

Více

Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů

Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů Klub krátkosrstý ohař Jizerní Vtelno ve spolupráci s ČMKJ a OMS Karlovy Vary pořádá 3. ročník MEMORIÁLU Ing. VLADIMÍRA DEJMKA Všestranné zkoušky ohařů 10. 11. 10. 2014 se zadáním čekatelství CACIT/res.CACIT

Více

Vítěz z roku 2011 Jägger z Ľubochnanskej doliny s vůdcem Norbertem Pelcem

Vítěz z roku 2011 Jägger z Ľubochnanskej doliny s vůdcem Norbertem Pelcem Historie soutěže: Základy vzniku této soutěže položilo v roce 2005 rozhodnutí moravských oblastí ČMKCHB uspořádat kvalifikační soutěž barvářů pro celostátní soutěž barvářů o putovní cenu ČMMJ s tím, že

Více

Program 12.9.2013 : 20.00 hod. Společné posezení v restauraci Na Špici v Radošově

Program 12.9.2013 : 20.00 hod. Společné posezení v restauraci Na Špici v Radošově ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary VI. ZÁPADOČESKÉ DERBY RETRIEVERŮ O POHÁR STAROSTY OBCE KYSELKA Klubové podzimní zkoušky

Více

Propozice k soutěži mysliveckých trubačů

Propozice k soutěži mysliveckých trubačů Propozice k soutěži mysliveckých trubačů 10. ročník pro soubory a sólisty Soutěž se koná v rámci výstavy trofejí VLS ČR s.p., divize Karlovy Vary pod záštitou ředitele divize Ing. Milana Suka, Ph.D. Název

Více

Nejnižší známka pro cenu. Koef.

Nejnižší známka pro cenu. Koef. XXXIII. SOUDCOVSKÉ TABULKY PRO JEDNOTLIVÉ TYPY ZKOUŠEK () ZKOUŠKY VLOH OHAŘŮ Předmět Nejnižší známka pro Koef. Max. počet Známka Počet za výkon Poznámka. Vrozená chuť k práci 5. Hledání - systém 6 - rychlost

Více

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ ČMMJ Z.S. - OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK OPAVA PROPOZICE

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ ČMMJ Z.S. - OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK OPAVA PROPOZICE Podzimní klubové zkoušky českých fousků 23. dubna 2017 MS Vařešinky Hlučín Okresní myslivecký spolek Opava Slavkov 139, Slavkov, 747 57 opava@oms-myslivost.cz 725 521 741 PROPOZICE Na kynologickou akci,,podzimní

Více

PROPOZICE ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ ČMMJ Z.S. - OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK OPAVA

PROPOZICE ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ ČMMJ Z.S. - OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK OPAVA Podzimní klubové zkoušky českých fousků 1. května 2016 MS Vařešinky Hlučín Okresní myslivecký spolek Opava Slavkov 139, Slavkov, 747 57 opava@oms-myslivost.cz 725 521 741 ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA

Více

Propozice k soutěži mysliveckých trubačů 11. ročník pro soubory a sólisty

Propozice k soutěži mysliveckých trubačů 11. ročník pro soubory a sólisty Propozice k soutěži mysliveckých trubačů 11. ročník pro soubory a sólisty Soutěž se koná v rámci výstavy trofejí VLS ČR s. p., divize Karlovy Vary ve spolupráci s ČLS Doupov Název soutěže: Parforsní kňour

Více

Program DNY BRT ŠTOKY 2012 8. 10. 6. 2012

Program DNY BRT ŠTOKY 2012 8. 10. 6. 2012 Pátek 8. 6. 0 Program DNY BRT ŠTOKY 0 8. 0. 6. 0 Nácvik norování od 7,00 hod. (i pro psy, kteří nejsou přihlášeni na zkoušky) Sobota 9. 6. 0 Pětiboj O POHÁR DNŮ BRT se zadáváním CCT, r.cct a Klubový vítěz

Více

Českomoravský klub chovatelů barvářů, z. s. Zápis

Českomoravský klub chovatelů barvářů, z. s. Zápis Českomoravský klub chovatelů barvářů, z. s. Zápis ze schůze výboru ČMKCHB č. 3/2018, která se konala dne 31. 8. 2018, od 10h v Penzionu Olympie, Telnice Přítomni: 1) Pelc Norbert 2) Skácil Jiří ml. 3)

Více

Podzimní zkoušky se zadáváním titulu CACT. 27. září 2015 ve Vysoké nad Labem

Podzimní zkoušky se zadáváním titulu CACT. 27. září 2015 ve Vysoké nad Labem Ředitel zkoušek: Iva Vítková Pořadatel zkoušek: Retriever klub CZ Pokladník: Iva Vítková Sbor rozhodčích: deleguje ČMKJ Veterinární dozor: MVDr. Tomáš Salavec ČMKU, ČMKJ, Retriever klub CZ ve spolupráci

Více

ČMKU - ČMKJ KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ, z. s. pořádají ve spolupráci. s Okresním mysliveckým spolkem Olomouc. dne

ČMKU - ČMKJ KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ, z. s. pořádají ve spolupráci. s Okresním mysliveckým spolkem Olomouc. dne ČMKU - ČMKJ KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ, z. s. pořádají ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Olomouc dne 27. 28. 4. 2017 Štěpánov NÁRODNÍ FIELD TRIAL se zadáním čekatelství CACT,

Více

O pohár Starosty Obce KYSELKA Klubové podzimní zkoušky a Klubové zkoušky z vodní práce

O pohár Starosty Obce KYSELKA Klubové podzimní zkoušky a Klubové zkoušky z vodní práce ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR a VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary X. ZÁPADOČESKÉ DERBY RETRIEVERŮ O pohár Starosty Obce KYSELKA Klubové podzimní zkoušky

Více

Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého a Českomoravská kynologická jednota ve spolupráci s ČMMJ OMS Liberec O POHÁR GUSTAVA KOŘÍNKA

Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého a Českomoravská kynologická jednota ve spolupráci s ČMMJ OMS Liberec O POHÁR GUSTAVA KOŘÍNKA Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého a Českomoravská kynologická jednota ve spolupráci s ČMMJ OMS Liberec pořádají 10. ročník mezinárodní soutěže alpských brakýřů jezevčíkovitých O POHÁR

Více

Všestranné zkoušky ohařů

Všestranné zkoušky ohařů OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK Č M M J P A R D U B I C E ve spolupráci s MS Jankovice a MS Mezilesí Vápno pořádá ve dnech: 22. 9. a 23. 9. 2012 Všestranné zkoušky ohařů Sraz účastníků VZ je vždy na chatě MS

Více

Českomoravský klub chovatelů barvářů,

Českomoravský klub chovatelů barvářů, Českomoravský klub chovatelů barvářů, spádová oblast Šumperk - Jeseník si Vás dovoluje srdečně pozvat na III. ročník Soutěže barvářů o Moravský pohár Termín: 4. - 5. září 2009 Místo: Lipová - Lázně Centrum

Více

Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Okresní myslivecký spolek Chomutov ve spolupráci s Českomoravským klubem chovatelů barvářů pořádá

Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Okresní myslivecký spolek Chomutov ve spolupráci s Českomoravským klubem chovatelů barvářů pořádá Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Okresní myslivecký spolek Chomutov ve spolupráci s Českomoravským klubem chovatelů barvářů pořádá Soutěž barvářů o Pohár statutárního města Chomutova s udělením

Více

VIII. ročník Memoriálu Jaromíra Dostála

VIII. ročník Memoriálu Jaromíra Dostála Českomoravská kynologická jednota z.s., Klub chovatelů českých fousků z. s. a ČMMJ z.s. - OMS Mladá Boleslav pořádají VIII. ročník Memoriálu Jaromíra Dostála KLUBOVÉ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY OHAŘŮ se zadáním

Více

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a OMS OLOMOUC pořádají KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU 30.-31.5.2015 ve Štěpánově

Více

CELOSTÁTNÍ PŘEBOR ČMMJ NA LOVECKÉM KOLE

CELOSTÁTNÍ PŘEBOR ČMMJ NA LOVECKÉM KOLE Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Okresní myslivecký spolek Třebíč si Vás dovolují pozvat na CELOSTÁTNÍ PŘEBOR ČMMJ NA LOVECKÉM KOLE Datum konání: 13. května 2018 Místo konání: Střelnice OMS Třebíč,

Více

,,LIPENSKÝ SPECIÁL o pohár starosty města

,,LIPENSKÝ SPECIÁL o pohár starosty města II.ročník otevřené kynologické soutěže,,lipenský SPECIÁL o pohár starosty města Dne 24. a 25. května 2013 v Lipníku nad Bečvou Místo konání soutěže: Soutěž proběhne v areálu kynologického klubu v Lipníku

Více

I.ročník otevřené kynologické soutěže ,,LIPENSKÝ SPECIÁL. Dne 9.6.2012 v Lipníku nad Bečvou. Místo konání soutěže:

I.ročník otevřené kynologické soutěže ,,LIPENSKÝ SPECIÁL. Dne 9.6.2012 v Lipníku nad Bečvou. Místo konání soutěže: I.ročník otevřené kynologické soutěže,,lipenský SPECIÁL Dne 9.6.2012 v Lipníku nad Bečvou Místo konání soutěže: Soutěž proběhne v areálu kynologického klubu v Lipníku nad Bečvou ORGANIZACE: Čestný ředitel:

Více

JIHOČESKÉ DERBY 2016 VII. ROČNÍK

JIHOČESKÉ DERBY 2016 VII. ROČNÍK OMS České Budějovice KCHČF Jihočeská pobočka MS Vysoký Hrádek Březí pořádají JIHOČESKÉ DERBY 2016 VII. ROČNÍK SOUTĚŽ SE ZADÁVÁNÍM TITULŮ CACT, R-CACT /Zkoušky vodní práce, Zkoušky vloh/ Zvěrkovice 6. 8.

Více

Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK. 28. října 2013. fotbalový stadion TJ Štěpánov

Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK. 28. října 2013. fotbalový stadion TJ Štěpánov Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK 28. října 2013 fotbalový stadion TJ Štěpánov Vážení příznivci a přátelé sportovní kynologie, co nejsrdečněji vás zveme

Více

Klubové podzimní zkoušky se zadáváním čekatelství CACT, res. CACT pro plemena retrievrů LR, GR, FCR, CHBR, CCR, NSDTR.

Klubové podzimní zkoušky se zadáváním čekatelství CACT, res. CACT pro plemena retrievrů LR, GR, FCR, CHBR, CCR, NSDTR. ČMKU, ČMKJ, Retriever klub CZ ve spolupráci s OMS Olomouc pořádají Klubové podzimní zkoušky se zadáváním čekatelství CACT, res. CACT pro plemena retrievrů LR, GR, FCR, CHBR, CCR, NSDTR. Datum 6. 10. 2018

Více

Klubové podzimní zkoušky se zadáváním čekatelství CACT, res. CACT pro plemena retrievrů LR, GR, FCR, CHBR, CCR, NSDTR.

Klubové podzimní zkoušky se zadáváním čekatelství CACT, res. CACT pro plemena retrievrů LR, GR, FCR, CHBR, CCR, NSDTR. ČMKU, ČMKJ, Retriever klub CZ ve spolupráci s OMS Olomouc pořádají Klubové podzimní zkoušky se zadáváním čekatelství CACT, res. CACT pro plemena retrievrů LR, GR, FCR, CHBR, CCR, NSDTR. Datum 6. 10. 2018

Více

Klubové zkoušky přinášení retrieverů se zadáváním čekatelství CACT, res. CACT pro plemena retrievrů LR, GR, FCR, CHBR, CCR, NSDTR.

Klubové zkoušky přinášení retrieverů se zadáváním čekatelství CACT, res. CACT pro plemena retrievrů LR, GR, FCR, CHBR, CCR, NSDTR. ČMKU, ČMKJ, Retriever klub CZ ve spolupráci s OMS Kladno pořádají Klubové zkoušky přinášení retrieverů se zadáváním čekatelství CACT, res. CACT pro plemena retrievrů LR, GR, FCR, CHBR, CCR, NSDTR. Datum

Více

Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Děčín 28. října 979/19, Děčín I., tel

Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Děčín 28. října 979/19, Děčín I., tel Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Děčín 28. října 979/19, 405 01 Děčín I., tel. 607030264 Zápis ze zasedání Okresní myslivecké rady ze dne 11. Ledna 2018 Správa NP Jetřichovice.

Více

XXVI. MEZINÁRODNÍ KLUBOVÉ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY SLÍDIČŮ

XXVI. MEZINÁRODNÍ KLUBOVÉ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY SLÍDIČŮ Českomoravská kynologická jednota, Klub chovatelů loveckých slídičů a Okresní myslivecký spolek České Budějovice pořádají XXVI. MEZINÁRODNÍ KLUBOVÉ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY SLÍDIČŮ (se zadáním Vítěz všestranných

Více

Dovolujeme si Vás pozvat na. pořádané z pověření Rady ČRS odborem LRU muška ČRS ÚSMP na řece Sázavě.

Dovolujeme si Vás pozvat na. pořádané z pověření Rady ČRS odborem LRU muška ČRS ÚSMP na řece Sázavě. XXIIV.. MIISTROVSTVÍÍ ČESKÉ REPUBLIIKY V ŘÍÍČNÍÍM MUŠKAŘENÍÍ 2009 Sázava 5 Dovolujeme si Vás pozvat na XXIIV.. MIISTROVSTVÍÍ ČESKÉ REPUBLIIKY V ŘÍÍČNÍÍM MUŠKAŘENÍÍ pořádané z pověření Rady ČRS odborem

Více

ČMKU, ČMKJ, Retriever klub CZ a OMS Prostějov. pořádají Klubové podzimní zkoušky retrieverů I

ČMKU, ČMKJ, Retriever klub CZ a OMS Prostějov. pořádají Klubové podzimní zkoušky retrieverů I ČMKU, ČMKJ, Retriever klub CZ a OMS Prostějov pořádají Klubové podzimní zkoušky retrieverů I se zadáváním čekatelství CACT, res. CACT pro plemena retrievrů LR, GR, FCR, CHBR, CCR, NSDTR. Datum: 18. 11.

Více

Klubové podzimní zkoušky se zadáváním čekatelství CACT, res. CACT pro plemena retrievrů LR, GR, FCR, CHBR, CCR, NSDTR.

Klubové podzimní zkoušky se zadáváním čekatelství CACT, res. CACT pro plemena retrievrů LR, GR, FCR, CHBR, CCR, NSDTR. ČMKU, ČMKJ, Retriever klub CZ ve spolupráci s OMS Hradec Kralové pořádají Klubové podzimní zkoušky se zadáváním čekatelství CACT, res. CACT pro plemena retrievrů LR, GR, FCR, CHBR, CCR, NSDTR. Datum: 15.

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

XXV. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MUŠKAŘENÍ

XXV. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MUŠKAŘENÍ XXV. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MUŠKAŘENÍ HŘE 8A-8B O POZVÁNKA Dovolujeme si vás pozvat k XXV. Mistrovství České republiky v muškaření, které se uskuteční na pstruhovém revíru Ohře 8A- 8B. S pověřením

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

Aktiv mysliveckých hospodářů

Aktiv mysliveckých hospodářů ČMMJ, z.s. - Okresní myslivecký spolek Benešov Aktiv mysliveckých hospodářů Benešov 16. 10. 2018 Program Prezentace od 16.00 do 16.30 hod. Zahájení a přivítání v 16.30 hod. Představení nových produktů

Více

VII. ročník Memoriálu Jaromíra Dostála Se zadáním titulu CACT

VII. ročník Memoriálu Jaromíra Dostála Se zadáním titulu CACT Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota Českomoravská myslivecká jednota, z. s. Okresní myslivecký spolek Olomouc a Klub chovatelů českých fousků, z s. pořádají VII. ročník Memoriálu

Více

Organizátor soutěţe: KVZ Tachov B (registrační číslo SVZ ČR 05-28-02) Technické zabezpečení: KVZ Tachov B (registrační číslo SVZ ČR 05-28-02)

Organizátor soutěţe: KVZ Tachov B (registrační číslo SVZ ČR 05-28-02) Technické zabezpečení: KVZ Tachov B (registrační číslo SVZ ČR 05-28-02) Armáda České republiky KVV Plzeň Klub vojáků v záloze Tachov B Zbraně Liberec pořádá 1. ročník mezinárodní střelecké soutěţe O POHÁR ODSTŘELOVAČE KVV PLZEŇ číslo soutěţe podle Kalendáře 2013 : (propozice

Více

Klubová výstava MSKCHJGT

Klubová výstava MSKCHJGT Klubová výstava MSKCHJGT Rok utekl jako voda a v sobotu 13. 6. 2015 proběhla již 21. klubová výstava MSKCHJGT, která byla součástí akce nazvané Les, myslivost a kůň na Libavé na území Vojenského újezdu

Více

Memoriál Stanislava Hloucha

Memoriál Stanislava Hloucha Českomoravská myslivecká jednota Praha Českomoravská kynologická jednota Okresní myslivecký spolek Břeclav Klub krátkosrstý ohař se sídlem v Brně pořádá VI. ročník soutěže Memoriál Stanislava Hloucha Všestranné

Více

Aktiv mysliveckých hospodářů

Aktiv mysliveckých hospodářů ČMMJ, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov Aktiv mysliveckých hospodářů Benešov 11. 10. 2016 Program Prezentace od 16.00 do 16.30 hod. Zahájení a přivítání v 16.30 hod. Informace od zástupců státní správy

Více

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY. PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ Česká Třebová ZKO Podhorka

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY. PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ Česká Třebová ZKO Podhorka KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ 18.6.2016 Česká Třebová ZKO Podhorka Uzávěrka 3.6.2016 (pátek), elektronické přihlášky do 8.6.2016 (středa) Speciální výstava s bonitací pořádaná

Více

Číslo jednací: Vyřizuje/telefon: V Pardubicích dne: ZSJ Kuklová, Štěpnička/ ,7 Sp. zn.: ---

Číslo jednací: Vyřizuje/telefon: V Pardubicích dne: ZSJ Kuklová, Štěpnička/ ,7 Sp. zn.: --- Český statistický úřad, odbor statistických registrů, oddělení statistických územních jednotek (dislokované pracoviště) agenda Registr sčítacích obvodů a budov V Ráji 872, 531 53 Pardubice telefonní ústředna:

Více

ČMKU, ČMKJ, Retriever klub CZ ve spolupráci s OMS Hradec Králové pořádají

ČMKU, ČMKJ, Retriever klub CZ ve spolupráci s OMS Hradec Králové pořádají ČMKU, ČMKJ, Retriever klub CZ ve spolupráci s OMS Hradec Králové pořádají Klubové podzimní zkoušky se zadáváním čekatelství CACT, res. CACT pro plemena retrievrů LR, GR, FCR, CHBR, CCR, NSDTR. Datum: 9.

Více

KRAJSKOU VÝSTAVU PSŮ

KRAJSKOU VÝSTAVU PSŮ ZKO 394 Újezd nad Lesy pořádá dne 14. 10. 2018 v areálu KC Rychety (www.rychety.cz) KRAJSKOU VÝSTAVU PSŮ všech plemen (vyjma plemene NO) Program výstavy: 7:30 9:15 přejímka psů od 9:30 posuzování psů v

Více

Dodatek č. 1/2015 Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu.

Dodatek č. 1/2015 Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu. Dodatek č. 1/2015 Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu. Číslování stránek v textu navrhovaných změn odpovídá tištěné verzi Zkušebních řádů pro zkoušky lovecké

Více

ČMMJ, z.s., Okresní myslivecký spolek Nový Jičín Kunín 291, IČO , tel. č

ČMMJ, z.s., Okresní myslivecký spolek Nový Jičín Kunín 291, IČO , tel. č Oběžník č.3/ 2016 Zápis ze zasedání Okresní myslivecké rady (OMR) ze dne 8. 3. 2016 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání OMR Kontrola minulého usnesení OMR Program: 1. Kontrola usnesení z minulého

Více

Klubové zkoušky z vodní práce se zadáváním čekatelství CACT, res. CACT pro plemena retrievrů LR, GR, FCR, CHBR, CCR, NSDTR.

Klubové zkoušky z vodní práce se zadáváním čekatelství CACT, res. CACT pro plemena retrievrů LR, GR, FCR, CHBR, CCR, NSDTR. ČMKU, ČMKJ, Retriever klub CZ ve spolupráci s OMS Tábor pořádají Klubové zkoušky z vodní práce se zadáváním čekatelství CACT, res. CACT pro plemena retrievrů LR, GR, FCR, CHBR, CCR, NSDTR. Datum: 8.7.2017

Více

Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze

Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze ASK Slavia Praha pořádá z pověření Českého atletického svazu, s podporou Hlavního města Prahy a pod záštitou Městské části Praha 10 Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze Praha, atletický stadion

Více

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a OMS OLOMOUC pořádají při příležitosti 20 let od založení KCHHMO KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A

Více

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ o Pořadatel: Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 o Datum konání: 22.5.- 26.5. 2016 o Místo

Více

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a Českomoravská kynologická jednota OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU spojená s Klubovou výstavou bez zadání titulu Klubový vítěz Klubu chovatelů německých krátkosrstých

Více

2018 www.kinskydalborgo.cz Kinský dal Borgo a.s., je držitelem deseti, převážně lesních honiteb na ploše přesahující 8000 ha. Lesní porosty jsou tvořeny převážně dubem a borovicí. V jednotlivých honitbách

Více

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Jsme upřímně rádi, že si Okresní myslivecký spolek ČMMJ vybral pro chovatelskou přehlídku trofejí právě naši obec. Drnovice jsou jednou z největších a nejstarších

Více

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov MYSLIVECKÁ KOMISE Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku do roku v grafech ORP Benešov 62 689 ha ORP Votice 23 93 ha

Více

Chlumec nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Staffordshire Bull Terier Clubu CZ a Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na IV. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá dne 22. 10. 2014 speciální výstavu špiců při Evropské výstavě psů Místo konání: hala kynologického klubu Zetor Brno, Jedovnická ul. 7a, 628 00 Brno - Líšeň GPS souřadnice: Loc:

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže TeamGym ZŠ, SŠ 2017/2018

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže TeamGym ZŠ, SŠ 2017/2018 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže TeamGym ZŠ, SŠ 2017/2018 Třebíč 1. - 2. 12. 2017 A. Všeobecná ustanovení: 1. Adresa kanceláře: ZŠ a MŠ Třebíč,

Více

Český rybářský svaz SÚS Praha ve spolupráci s ČRS MO Mladá Boleslav. územní kolo soutěže pro děti a mládež. Zlatá udice 2015

Český rybářský svaz SÚS Praha ve spolupráci s ČRS MO Mladá Boleslav. územní kolo soutěže pro děti a mládež. Zlatá udice 2015 Český rybářský svaz SÚS Praha ve spolupráci s ČRS MO Mladá Boleslav územní kolo soutěže pro děti a mládež Zlatá udice 2015 Mladá Boleslav 29.5. 31.5.2015 Obsah : Organizační výbor Všeobecné pokyny Technické

Více

pořádá v Mladé Boleslavi v kynologickém areálu na Krásné louce v neděli dne Klubovou výstavu landseerů

pořádá v Mladé Boleslavi v kynologickém areálu na Krásné louce v neděli dne Klubovou výstavu landseerů pořádá v Mladé Boleslavi v kynologickém areálu na Krásné louce v neděli dne 23. 9. 2018 Klubovou výstavu landseerů se zadáváním titulu Klubový vítěz, CAC Výstava proběhne v kynologickém areálu na Krásné

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

neděle 30. dubna 2017

neděle 30. dubna 2017 KLUBOVÁ VÝSTAVA K CH H M O neděle 30. dubna 2017 V AREÁLU POD ŠAMURKEM v Rajnochovicích (okres Kroměříž) http://podsaumburkem.cz/ GPS souřadnice 49.4178275N, 17.7740061E Pro výstavu platí výstavní řád

Více

Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizování zkoušek z myslivosti

Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizování zkoušek z myslivosti Směrnice Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., k organizování zkoušek z myslivosti 1 Úvod (1) Českomoravská myslivecká jednota, o. s. (dále jen ČMMJ ) na základě pověření Ministerstva zemědělství č.

Více

Návrh pravidel Velké Ceny Chrudimska v požárním útoku pro rok 2012. I. Velká cena Chrudimska

Návrh pravidel Velké Ceny Chrudimska v požárním útoku pro rok 2012. I. Velká cena Chrudimska Návrh pravidel Velké Ceny Chrudimska v požárním útoku pro rok 2012 I. Velká cena Chrudimska Velká cena Chrudimska (dále jen VCCh ) zahrnuje celkem 10 hasičských soutěží v PÚ pořádaných v rámci okresu Chrudim

Více

Zápis z jednání výboru 3/2015

Zápis z jednání výboru 3/2015 Zápis z jednání výboru 3/2015 Zápis z výboru klubu č. 3/2015 Zápis z jednání výboru ČMKCHB č. 3/2015, který proběhl v Radonicích a na Bukovině dne 20. a 21. 8. 2015. Přítomni: Zdeněk Havlíček, Ladislav

Více

MS VZS ČČK Plzeň-město II. zaslat do 25. května 2015 písemně na adresu: MS VZS ČČK Klatovy

MS VZS ČČK Plzeň-město II. zaslat do 25. května 2015 písemně na adresu: MS VZS ČČK Klatovy - 1 - Všeobecná ustanovení Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání: Přihlášky: Kopii na: Prezidium VZS ČČK MS VZS ČČK Klatovy MS VZS ČČK Plzeň-město II. v.n. Hracholusky - kemp Keramika zaslat do

Více

Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti

Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti Směrnice k organizování zkoušek z myslivosti 1 Úvod 1. Českomoravská myslivecká jednota, o. s. (dále jen ČMMJ ) vědoma si své zodpovědnosti za odborné provádění myslivosti, usiluje o to, aby znalosti uchazečů

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2010 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v Kyselce a vymezení konkrétních

Více

sobota dne 19. května 2012 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a

sobota dne 19. května 2012 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a Českomoravská kynologická jednota OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU spojená s klubovou výstavou Klubu chovatelů polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze Speciální

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci s SÚS a MO Mladá Boleslav pořádají. 44.ročník Národního kola. Zlatá udice 2015

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci s SÚS a MO Mladá Boleslav pořádají. 44.ročník Národního kola. Zlatá udice 2015 Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci s SÚS a MO Mladá Boleslav pořádají 44.ročník Národního kola Zlatá udice 2015 Mladá Boleslav 19.6. 21.6.2015 Obsah : Organizační výbor Všeobecné pokyny Technické pokyny

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Nad Olšinami 31, Praha 10, tel (linka 134), fax

Nad Olšinami 31, Praha 10, tel (linka 134), fax SPORTOVNÍ ODBOR LRU - MUŠKA RADY ČRS Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10, tel. 274 811 751-3 (linka 134), fax 274 811 754 www.rybsvaz.cz ORGANIZAČNÍ POKYNY pro pořádání závodů (Platí od 1. 4. 2007 - jen pro

Více

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006 M í s t n í o r g a n i z a c e Č R S B í l i n a O b e c n í ú ř a d K o s t o m l a t y p o d M i l e š o v k o u K l u b r y b o l o v n é t e c h n i k y B í l i n a Důlní 85, 418 01 Bílina z pověření

Více

MO ČRS Jindřichův Hradec

MO ČRS Jindřichův Hradec MO ČRS Jindřichův Hradec pořádá z pověření Rady ČRS a Ústředního odboru LRU v termínu 25. 26. dubna 2015 Mezinárodní závod jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou v Jindřichově Hradci na řece Nežárce

Více

2. závod seriálu Ligy Olomouckého kraje

2. závod seriálu Ligy Olomouckého kraje K y n o l o g i c k ý k l u b H v ě z d a Š t e r n b e r k 2. závod seriálu Ligy Olomouckého kraje Sponzor závodu: 1. Všeobecná ustanovení Datum konání: 6. května 2012 Rozhodčí: Milan Mnich Miroslav Kašpar

Více

Kynologické cvičiště ve Veřovicích

Kynologické cvičiště ve Veřovicích Základní kynologická organizace č. 663 Veřovice pořádá XXIV. ROČNÍK ZÁVODU O CENU VEŘOVIC A XVI. ROČNÍK MEMORIÁLU KARLA ŠKARPY Kynologické cvičiště ve Veřovicích 10. října 2015 Organizační výbor Ředitel

Více

ZKO Kolín Borky pořádá 27. dubna Krajskou výstavu Německých ovčáků. a 28.dubna 2019 Bonitaci Německých ovčáků

ZKO Kolín Borky pořádá 27. dubna Krajskou výstavu Německých ovčáků. a 28.dubna 2019 Bonitaci Německých ovčáků ZKO Kolín Borky pořádá 27. dubna 2019 Krajskou výstavu Německých ovčáků a 28.dubna 2019 Bonitaci Německých ovčáků Základní kynologická organizace Kolín- Borky zve příznivce NO na Krajskou výstavu Německých

Více

11. Mezinárodní mistrovství ČR

11. Mezinárodní mistrovství ČR 11. Mezinárodní mistrovství ČR v lovu ryb udicí na plavanou 1. - 2. 7. 2006, revír Dyje 5 Moravský Rybářský Svaz Brno ÚO LRU - plavaná ve spolupráci s MO-MRS Pohořelice požádají s pověření ČRS na revíru

Více

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0205 ŠKODA MLADÁ BOLESLAV P R O P O Z I C E Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek perkusní brokovnice 25 terčů Obec Kněžmost Kněžmost

Více

Strana 1 / 39. 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství ČÁST PRVNÍ

Strana 1 / 39. 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství ČÁST PRVNÍ 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 7. června 2002, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti Změna: 350/2003 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Datum konání: 9. května 2015 1. Všeobecná ustanovení Rozhodčí: Ředitel závodu: Figurant: Kategorie: Milan Mnich Josef Surovec Kamila Bojanovská v jednání ZZO dle NZŘ bez speciálních cviků ZVV1 speciál

Více

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering orienteering BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013 Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013 POŘADATEL: sportovní klub OK Jiskra Nový Bor ředitel závodu : Tomáš Vácha hlavní rozhodčí:

Více

XXX. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ŘÍČNÍM MUŠKAŘENÍ

XXX. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ŘÍČNÍM MUŠKAŘENÍ XXX. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ŘÍČNÍM MUŠKAŘENÍ Územní svaz města Prahy ve spolupráci s MO ČRS Vinohrady a MO ČRS Sázava Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si vás pozvat na říční závod LRU muška,

Více

PŮLMARATON OKOLO NOVÉHO VESELÍ

PŮLMARATON OKOLO NOVÉHO VESELÍ Oddíl atletiky TJ Sokol Nové Veselí ve spolupráci s oddílem házené TJ Sokol Nové Veselí, s Odborem všestrannosti Župy Havlíčkovy a okresní asociací Sport pro všechny pořádá 29. ročník SILNIČNÍHO BĚHU NA

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122,

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, vyhlašuje Regionální kolo soutěže v odborných dovednostech žáků učebního oboru 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů Datum konání: 23. dubna 2015 Místo konání: SOŠ a SOU areál dílen odborného výcviku

Více

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola.

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola. Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají 35.ročník Národního kola Zlatá udice 2008 Mladá Boleslav 20.6. 22.6.2008 Obsah : Organizační výbor Všeobecné

Více

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., (dále jen "zákon"):

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., (dále jen zákon): 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle

Více