ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2797/2013. Čimická 781/ Praha 8 - Čimice. Stanovení ceny obvyklé pro nedobrovolnou dražbu č.j.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2797/2013. Čimická 781/61 18100 Praha 8 - Čimice. Stanovení ceny obvyklé pro nedobrovolnou dražbu č.j."

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2797/2013 O ceně obvyklé bytového domu č.p.2, st.p. 3, obec Šindelová, k.ú. Krásná Lípa u Šindelové, okres Sokolov, kraj Karlovarský... Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s., Pan Ing. Jan Mikloško Čimická 781/ Praha 8 - Čimice Stanovení ceny obvyklé pro nedobrovolnou dražbu č.j.j: 517/2013-A Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb. a č. 350/2012 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb. a č. 450/2012 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracovala: Eva Chmelíková Lidická 308/ V Karlových Varech telefon: Znalecký posudek obsahuje vyhotoveních. stran textu včetně titulního listu. Objednateli se předává.ve dvou V Karlových Varech

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol Stanovení ceny obvyklé pro nedobrovolnou dražbu Č. j: 517/2013-A 2. Základní informace Název předmětu ocenění: dům č.p. 2 Adresa předmětu ocenění: Krásná Lípa Šindelová Kraj: Karlovarský Okres: Sokolov Obec: Šindelová Katastrální území: Krásná Lípa u Šindelové Počet obyvatel: 281 Výchozí cena stavebního pozemku C p = 35 + (a ) * 0, = 35,0000 Kč/m 2 kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) Základní cena podle 28 odst. 1 písm. k): 35,- Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti Vlastník neumožnil prohlídku. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku V 5. Vlastnické a evidenční údaje Vlastník stavby: paní Šulgová Ivana, Seifertova 595/67, Praha 3, vlastnictví: výhradní Vlastník pozemku: paní Šulgová Ivana, Seifertova 595/67, Praha 3, vlastnictví: výhradní Dle listu vlastnictví č. 7 je vlastníkem 6. Dokumentace a skutečnost K hodnocené nemovitosti nebyla doložena žádná právní ani projektová dokumentace. Objekt byl při místním šetření z vnějšku zaměřen a na základě těchto výměr byl oceněn. 7. Celkový popis nemovitosti Místopis : Obec Šindelová se nachází v Krušnohoří mezi městy Nejdek a Kraslice. Obec Šindelová má 3 části Šindelová, Obora, Krásná Lípa. Žije zde větší množství chalupářů a chatařů, obec má 280 obyvatel.krásná Lípa je vesnice, část obce Šindelová v okrese Sokolov. Nachází se asi 1 km na severovýchod od Šindelové, trvale zde žije 72 obyvatel. Veškeré lokálně dostupné služby jsou ve městě Nejdku ve vzdálenosti 12 km, dále obec Rotava km, do bývalého okresního města Sokolova 23 km, krajské město Karlovy Vary ve vzdálenosti 26 km.do obce zajíždí autobusová doprava, počet spojů denně nedostatečně. Hodnocená nemovitost je situována na okraji obce, pod místním kostelem při místní komunikaci ve směru Šindelová, okolní zástavbu tvoří rodinné domy, chalupy, na protilehlé straně je objekt Správy silnic ( úklid komunikací v zimním období ).Z pohledu polohy průměrná poloha

3 Technický popis : Nemovitost nebyla vlastníkem zpřístupněna, při místním šetření byly ve štítu v 1.NP otevřená okna, a tak bylo možné 1.NP z části prohlédnout. Druhé NP. nebylo možné prohlédnout, ale na základě místního šetření u starosty obecního úřadu Šindelové bylo zjištěno, že objekt je neužívaný cca 4-5 roků. Ve 2.NP, kde bylo původně 5 pokojů pro ubytování, dále byt 1+2, je vše neobyvatelné, jsou zde údajně zdemontovány zařizovací předměty, pokoje i byt jsou volně přístupné a v minulosti zde pobývali občané bez domova. Dle vyjádření starosty obce je v domě odpojen rozvod el. energie, vodovodní potrubí bylo vypuštěno a vodoměr odpojen. Objekt je částečně podsklepen, má dvě nadzemní podlaží a pravděpodobně neobytné podkroví.stáří objektu na základě odborného odhadu cca 110 roků. Objekt byl dle vyjádření pana starosty původně užíván jako škola v přírodě, poté v roce 1997, kdy byl kompletně modernizován a opraven byl užíván jako penzion s restaurací. V současné době je objekt neužívaný a nelze ho pravděpodobně bez opravy užívat. Dispoziční řešení : 1.PP: sklepy, kotelna, uhelna, sklad 1.NP: vstup, 2* jídelna, výčep, chodba, WC, kuchyně 2.NP:chodba se schodištěm, hala - byt vel. 1+2, 5 pokojů - každý pokoj měl původně hygienické zázemí ( sprchový kout, umyvadlo, WC) v současné době pravděpodobně dle výpovědi zdemontované. Základy : pravděpodobně betonové prokládané kamenem Obvodové zdivo v 1.PP smíšené, nadzemní zdivo cihelné o tl cm Zastřešení : dřevěný vázaný krov s krytinou z plechu opatřenou nátěrem, klempířské konstrukce neúplné, pouze žlaby, svody chybí. Vnější omítky : dvouvrstvé vápenné s nátěrem a částečné hrázdění štítů. Vnitřní úprava stěn omítky dvouvrstvé štukové, v 1.NP dřevěný obklad stěn a stropu. Stropy: původní část dřevěné trámové s podhledem Schody: kamenné Podlahy místností v 1.NP běžná keramická dlažba, pokoje ve 2.NP není známo Okna: dřevěná zdvojená, část oken dvojitých špaletových Dveře: pravděpodobně lakované do ocelových zárubní Vytápění: ústřední s kotlem na tuhá paliva, v 1.NP krb El. instalace: pravděpodobně 220/380. Rozvod vody: plastové potrubí Zdroj teplé vody: ne Rozvod plynu: ne Kanalizace: od všech zařizovacích předmětů Hygienické zázemí : zdemolované Vybavení kuchyně: není známo Ostatní : není známo Technický stav popsán v úvodní části Opotřebení jsem stanovila na základě odborného odhadu ve výši 78 %. 8. Obsah znaleckého posudku 1. Ocenění staveb - 3 -

4 1.1. Hlavní stavby Objekt restaurace a ubytování 2. Ocenění pozemků

5 B. ZNALECKÝ POSUDEK Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb. a č. 350/2012 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb. a č. 450/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Ocenění bylo provedeno bez koeficientu prodejnosti K p. 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Objekt restaurace a ubytování Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 3: G. budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod. Svislá nosná konstrukce: zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 113 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1.PP 15,4*13 = 200,20 1.NP 21,5*13 = 279,50 2. NP 21,5*13 = 279,50 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná Konstr. Podlaží Součin plocha výška 1.PP 200,20 m 2 2,50 m 500,50 1.NP 279,50 m 2 3,12 m 872,04 2. NP 279,50 m 2 3,00 m 838,50 Součet 759,20 m ,04 Průměrná výška podlaží: PVP = 2 211,04 / 759,20 = 2,91 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 759,20 / 3 = 253,07 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Podlaží Obestavěný prostor 1.PP (15,4*13)*(2,50) = 500,50 m 3 1.NP (21,5*13)*(3,12) = 872,04 m 3 2. NP (21,5*13)*(3,00) = 838,50 m 3 Zastřešení 21,5*8*3,6/2 = 309,60 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) - 5 -

6 Podlaží Typ Obestavěný prostor 1.PP PP 500,50 m 3 1.NP NP 872,04 m 3 2. NP NP 838,50 m 3 Zastřešení Z 309,60 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 2 520,64 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy vč. zemních prací betonové pasy S Svislé konstrukce zděné tl. 45 cm a více S Stropy dřevěné S Krov, střecha dřevěný vázaný S Krytiny střech hliníkový plech S Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S Klempířské konstrukce pozinkovaný plech C Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky S Úprava vnějších povrchů vápenné dvouvrstvé omítky S Vnitřní obklady keramické C Schody kamenné S Dveře lakované hladké S Dveře chybí C Vrata X Okna dřevěná zdvojená okna S Povrchy podlah běžná keramická dlažba S Vytápění ústřední S Elektroinstalace světelná třífázová S Bleskosvod bleskosvod S Vnitřní vodovod plastové trubky S Vnitřní kanalizace je provedena od všech předmětů S Vnitřní plynovod C Ohřev teplé vody S Vybavení kuchyní C Vnitřní hygienické vyb. C Výtahy C Ostatní C Instalační pref. jádra X 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy vč. zemních prací S 6, ,00 6,30 2. Svislé konstrukce S 15, ,00 15,00 3. Stropy S 8, ,00 8,20 4. Krov, střecha S 6, ,00 6,10-6 -

7 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,70 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,30 6. Klempířské konstrukce C 0, ,00 0,00 7. Úprava vnitřních povrchů S 7, ,00 7,10 8. Úprava vnějších povrchů S 3, ,00 3,20 9. Vnitřní obklady keramické C 3, ,00 0, Schody S 2, ,00 2, Dveře S 3, ,00 1, Dveře C 3, ,00 0, Vrata X 0, ,00 0, Okna S 5, ,00 5, Povrchy podlah S 3, ,00 3, Vytápění S 4, ,00 4, Elektroinstalace S 5, ,00 5, Bleskosvod S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod S 3, ,00 3, Vnitřní kanalizace S 3, ,00 3, Vnitřní plynovod C 0, ,00 0, Ohřev teplé vody S 2, ,00 2, Vybavení kuchyní C 1, ,00 0, Vnitřní hygienické vyb. C 4, ,00 0, Výtahy C 1, ,00 0, Ostatní C 4, ,00 0, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 82,50 Koeficient vybavení K 4 : 0,8250 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 2) [Kč/m 3 ]: = 2 710,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 4): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9461 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP): * 1,0216 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,8250 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0570 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 547,81 Plná cena: 2 520,64 m 3 * 3 547,81 Kč/m 3 = ,80 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 110 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 140 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 110 / 140 = 78,571 % ,52 Kč Objekt restaurace a ubytování - zjištěná cena = ,28 Kč 2. Ocenění pozemků

8 Ocenění Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené Úprava ceny - příloha č položka č. 1: 2.3. Není možnost napojení na veřejnou kanalizaci: -7 % Úprava cen: -7 % Zdůvodnění použití či nepoužití přirážek a srážek: Bez Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití) 0,3920 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): 2,0570 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Úprava Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Koef. K ] i K p [%] [Kč/m 2 ] 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 28 odst. 1 a 2 35,- 1,00 2,0570 0,3920-7,00 26,25 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a 3 322,00 26, ,50 nádvoří Stavební pozemek - celkem 8 452,50 - zjištěná cena = 8 452,50 Kč - 8 -

9 C. REKAPITULACE Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Objekt restaurace a ubytování ,80 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,80 Kč 2. Ocenění pozemků ,50 Kč 2. Ocenění pozemků celkem 8 452,50 Kč Celkem ,30 Kč Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení, celkem ,30 Kč Rekapitulace výsledných cen 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Objekt restaurace a ubytování ,30 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,30 Kč 2. Ocenění pozemků ,50 Kč 2. Ocenění pozemků celkem 8 452,50 Kč Celkem ,80 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,80 Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 46: ,- Kč slovy: Jedenmiliondevětsetdvacetčtyřitisícosmset Kč - 9 -

10 . B OBVYKLÁ CENA Obecná (obvyklá) cena je definována v 2 zákona č. 151/1997 Sb. K jejímu stanovení bývá použito kombinace tří základních metod: a) nákladový způsob ( 5 zákona) Znalec použije ceny, kterou zjistil jako cenu administrativní vždy a ve všech možných případech. b) výnosový způsob ( 6 zákona) Znalec zjistí cenu jen v těch případech, kdy nemovitost nese výnos, t.j. kdy je možno ji v dané lokalitě pronajmout a dosažitelné nájemné, které je v místě obvyklé, je možno zjistit. c) porovnávací způsob ( 7 zákona) Znalec stanoví cenu porovnáním a vyhodnocením cen v posledním období uskutečněných prodejů obdobných nemovitostí, které jsou srovnatelné svým charakterem, velikostí a lokalitou s danou nemovitostí. b1 Věcná hodnota cena nákladová stanovena v úvodní části Porovnávací hodnota : 1.Prodej, ubytování, 246 m² Celková cena: Kč za nemovitost včetně provize Cena za m²: Kč za m² Adresa:Nové Město Datum aktualizace: ID zakázky: Budova:Cihlová Stav objektu:dobrý Vlastnictví:Jiné Umístění objektu:okraj obce Typ domu:patrový Podlaží počet:3 Podlaží umístění:3. podlaží Plocha zastavěná:169 m 2 Plocha užitná:246 m 2 Plocha podlahová:246 m 2 Voda:Dálkový vodovod Topení:Lokální tuhá paliva, Ústřední dálkové Odpad:Septik Elektřina:230V Doprava:Silnice Zařízeno:Ano Popis: Prodej penzionu 6+1 s garáží v Novém městě u Jáchymova, okr. Karlovy Vary. Jedná se o třípodlažní dům po částečné rekonstrukci o užitné ploše 246 m2, s možností úpravy půdy (144m2) pro obývání. Penzion se nachází v jedinečné turistické lokalitě Jáchymovského údolí v blízkosti lyžařského areálu a s dobrou dostupností do světoznámých jáchymovských lázní. Využití jako penzion nebo rekreační chalupa

11 2.Prodej, ubytování, m² Celková cena: Kč za nemovitost (k jednání) Cena za m²:4 083 Kč za m² Adresa:Bublava Datum aktualizace: ID: Budova:Cihlová Stav objektu:dobrý Poloha domu:samostatný Vlastnictví:Osobní Umístění objektu:okraj obce Zástavba:Rekreační Typ domu:patrový Podlaží počet:2 Počet lůžek:70 Plocha užitná:1 200 m 2 Plocha pozemku:4 038 m 2 Plocha zahrady:4 038 m 2 Popis: Nabízíme k prodeji objekt bývalé venkovské školy včetně přilehlého pozemku 4038 m2 v centrální části obce Bublava v Krušných horách. V budově je jídelna pro 30 strávníků, dvě třídy s kapacitou 2x30 míst, vybavená kuchyně,sociální zařízení a pokoje s kapacitou 70 míst. Užitná plocha je 1200 m2. Malebné okolí, sportovní vyžití v létě i v zimě. Lyžařské vleky 300 m od objektu. Nejvhodnější využití nemovitosti jako rekreační zařízení, pro ozdravné pobyty dětí v přírodě, školící středisko pro firmy, domov pro seniory

12 3.Prodej, ubytování, 650 m² Celková cena: Kč za nemovitost včetně provize Cena za m²:5 385 Kč za m² Adresa:Řeznická, Loket Datum aktualizace: ID zakázky: Budova:Cihlová Stav objektu:dobrý Vlastnictví:Osobní Umístění objektu:centrum obce Typ domu:patrový Podlaží počet:3 včetně 1 podzemního Počet bytů:1 Počet kanceláří:1 Plocha užitná:650 m 2 Plocha podlahová:140 m 2 Plocha pozemku:285 m 2 Sklep:200 m 2 Výška stropu:2, m Voda:Dálkový vodovod Topení:Lokální plynové Plyn:Plynovod Telekomunikace:Telefon, Internet Elektřina:400V Doprava:Vlak, Dálnice, Silnice, Autobus Výtah:Ne Popis: Prodej zavedeného penzionu s restaurací, Loket, centrum, u náměstí. Penzion se nachází v samostatně stojící budově. V přízemí je restaurace se 40 místy, bar, jídelna, kuchyň, sklad potravin, zázemí pro personál, sociální zařízení. Dále dva salonky 25 a 20 míst. V prvním patře jsou dva samostatné pokoje se zařízením, koupelna s WC. Dále apartmán 1+kk, využívaný jako kancelář. Ve druhém poschodí jsou dva zařízené pokoje a koupelna s vanou s WC. Celý dům je zrekonstruovaný

13 Objekt je v osobním vlastnictví a nabízí se včetně veškerého vybavení. Vzhledem k lokalitě a ceně se jedná o ojedinělou nabídku a výhodnou investici. 4.Prodej, ubytování, 250 m² Celková cena: Kč za nemovitost Cena za m²: Kč za m² Adresa:Boží Dar Datum aktualizace:dnes ID zakázky:3944 Budova:Cihlová Stav objektu:dobrý Typ domu:patrový Podlaží počet:2 včetně 1 podzemního Plocha zastavěná:120 m 2 Plocha užitná:250 m 2 Plocha podlahová:250 m 2 Plocha pozemku:950 m 2 Sklep:Ano Parkovací stání:ano Voda:Dálkový vodovod Topení:Ústřední elektrické Telekomunikace:Telefon Elektřina:400V Popis: Nabízíme k prodeji penzion s restaurací v Krušných horách v obci Boží Dar. Penzion Sv. Petr se nachází v centru obce Boží Dar a prošel rozsáhlou rekonstrukcí vnitřních i venkovních prostor. V 1.NP se nachází dvě jídelny pro cca. 40 osob, dále kuchyně, výčepní kout a toalety. Ve 2.NP a 3.NP se nachází pokoje cca. 30 lůžek s vlastním sprchovým koutem a WC. Dále 2 pokoje s oddělenou sprchou a WC. V podkroví je zbudován nový pokoj, ještě bez vybavení. Vytápění objektu je řešeno elektrickým kotlem. Možné zbudování plynového vytápění. Penzion se prodává včetně vybavení. V těsné blízkosti penzionu lyžařské areály, běžecké tratě, cykloturistika, hraniční přechod SRN

14 Vyhodnocení porovnávací hodnoty: Vzhledem k velmi specifiké nemovitosti, která je situována v lokalitě, která není vyhledávána pro trvalé bydlení, dále k technickému stavu nemovitosti, nebylo provedeno porovnání s obdobnými nemovitostmi a to vzhledem k absenci obdobných nemovitostí ( tyto nemovitosti nejsou až, tak běžně obchodovány ). Cena obvyklá stanovena pomocí ceny zjištěné, nákladové a v neposlední řadě na základě odborného odhadu.jednotkovou cenu porovnávací jsem zvolila ve výši 3000 Kč/m2. Užitná plocha objektu: 495 m2 * 3 000,.Kč= ,- Kč Porovnávací hodnota orientační : ,- Kč Výnosová hodnota: Nelze stanovit vzhledem k tomu, že objekt nelze vzhledem k technickému stavu pronajímat. Vyhodnocení kupní ceny : Objekt byl odkoupen současným majitelem v roce 2007 za cenu ,- Kč. Tato cena byla v daném čase a místě obvyklá

15 C. Rekapitulace Rekapitulace cen 1. Ocenění staveb Rodinný dům - nákladová metoda ,Kč Porovnávací metoda ,00 Kč 2. Ocenění pozemků celkem ,00 Kč Výsledná cena obvyklá na základě odborného odhadu : ,- Kč slovy: JedenmiliončtyřistatisícKč. Výsledná cena je platná bez promítnutí pohledávky zástavního práva, které je specifikováno v listu vlastnictví, který je nedílnou součástí tohoto znaleckého posudku. Rizika : zástavní právo smluvní, zástavní právo exekutorské viz. LV. Eva Chmelíková Lidická 308/ V Karlových Varech telefon: V Karlových Varech D. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne č.j. Spr. 1561/94, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace odahdy nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2797/2013 znaleckého deníku

16 - 16 -

17 - 17 -

18 - 18 -

19 pro

20 Šulgová Ivana Seifertova 595/ Praha 3 Praha, Č. j: 517/2013-A Věc: Provedení odhadu předmětu nedobrovolné dražby EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Praha 8, zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 11941, IČ: , číslo koncese: , byl jako dražebník pověřen provedením nedobrovolné dražby. Dražena má být: St. parcela č. 3 o výměře 322 m2 zastavěná plocha a nádvoří Budova Krásná Lípa, č.p. 2 bydlení stojící na st. parcele č. 3 zapsané na LV č. 7, pro k.ú. Krásná Lípa u Šindelové, obec Šindelová, část obce Krásná Lípa, okres Sokolov, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov. Žádáme Vás tímto jako vlastníka/zástavce výše uvedených nemovitostí, abyste umožnil soudnímu znalci Evě Chmelíkové prohlídku nemovitostí dne v 15:00 hodin Pokud neumožníte v daném termínu provedení prohlídky nemovitosti, bude odhad proveden na základě dostupných údajů, které jsou k dispozici dle 13 odst. 3) zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách. S pozdravem EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimická 780/61, Praha 8 (dražebník)

21 - 21 -

22 - 22 -

23 - 23 -

24 - 24 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3396-219/2013 O ceně rodinného domu v obci Prostějov, Přemyslovka č.p.2484/5, včetně příslušenství a pozemku p.č.4488, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 393 m 2, vše zapsáno na

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK č. 6440-123/2012 O ceně obvyklé nemovitosti - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje ZNALECKÝ POSUDEK č. ZP-8061 o ceně obvyklé nemovitých věcí rodinného domu č.p. 21 stojící na pozemku parc.č. st. 14 a pozemku parc.č. st. 14 o výměře 329 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na

Více

Znalecký posudek č. 104/30/11

Znalecký posudek č. 104/30/11 Znalecký posudek č. 104/30/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 583 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. st. 940/6, st. 1242/1 a 598/2 v k.ú. a obci Čáslav, okres Kutná

Více

Znalecký posudek č. 122/17/12

Znalecký posudek č. 122/17/12 Znalecký posudek č. 122/17/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 41 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 50, 90/4 a 90/5 v k.ú. a obci Uhlířská Lhota, okres Kolín Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2696/2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2696/2013 EURODRAŽBY.CZ a.s. U Pískovny č.p. 890 č.o. 1 18200 Praha 8 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2696/2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

Dodatek znaleckého posudku

Dodatek znaleckého posudku 1 Dodatek znaleckého posudku č. 2997/26/2013 aktualizace ceny stejné nemovitosti - bývalá zemědělská usedlost čp. 142 včetně příslušenství postavená na pozemku st. 2/4 v katastru nemovitostí evidován jako

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 3432/11-116)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 3432/11-116) ZNALECKÝ POSUDEK č. 9137-701/2012 o ceně nemovitostí - domu Chomutov č.p. 928 a budovy bez čp/e na parc.č. 2762 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 2761, 2762 v k.ú. Chomutov I, obec a okres Chomutov, kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn), parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 161/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 445/5 a nebytového prostoru č. 445/105 v domě č.p. 445 na pozemku p.č. 650/4, 651 a 652/1 a pozemku p.č. 650/4, 651 a 652/1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3359/2012 O ceně nemovitosti - zemědělské usedlosti č.p. 39 na pozemku parc. č. 145 a pozemku tvořeného parcelami č. 144/1, 144/2 a 145 v kat. úz. Šafov, obec Šafov, okres Znojmo, ve

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p. 3247 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 32242 katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

Znalecký posudek č. 2810/2011

Znalecký posudek č. 2810/2011 Znalecký posudek č. 2810/2011 o ceně nemovitosti - 1/2 rodinného domu č.p. 139 na pozemku p.č. 45/1, 1/2 stavby č. p. 156 na pozemku p.č. 46 a 1/2 pozemku tvořeného parcelami č. 45/1 a 46 v kat. úz. Lyžbice,

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5744-47 / 2014 o ceně nemovitosti: podniku Lombart emotion, s.r.o. se stavbami, pozemky p.č. 2161/5 zastavěná plocha a p.č. 2161/1, 2161/2 a 2172/14 ostatní plocha a p.č. 3445/4 orná

Více

Znalecký posudek č. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 76 EX 977/09

Znalecký posudek č. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 76 EX 977/09 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 236 Květnice s příslušenstvím na pozemku - stavební parcele parc. č. 569 a pozemků - stavební parcely parc. č. 569 (zastavěná plocha a nádvoří) a

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: rekod@email.cz ZNALECKÉ POSUDKY PRODEJ NEMOVITOSTÍ VYPRACOVÁNÍ SMLUV ZNALECKÉ A REALITNÍ PORADENSTVÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 NEMOVITÁ VĚC: Bytový dům čp. 18 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Rokycany, obec Dobřív, k.ú. Dobřív Adresa nemovité věci: Dobřív 18, 338 44 Vlastník stavby:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 72-4131

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 72-4131 ZNALECKÝ POSUDEK č. 72-4131 O ceně rodinného domu č.p. 105 s příslušenstvím v katastrálním území Choťovice, obec - Choťovice, okr. Kolín, včetně pozemku čísla parcel st. 117 a p.p. 91/7. Vlastník nemovitosti

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 56-35.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.480/1 a č.480/2 v rodinném domě Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov, k.ú. Harrachov Adresa nemovitosti: Harrachov

Více