KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ"

Transkript

1 KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ A KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ 2012 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ VYDÁNO ZA PODPORY KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE Kalendar_obalka_oblasti.indd :35:07

2 Výhodné jízdné Vlakem o víkendech a svátcích níí kilometrů en bez omeze o Procházkovi, Brno a Jedeme na celodenní výlet. ě Ve vlaku jsme hezky pohromad. karty třeba át a můžeme si zahr E+ SON kou nkou ízden jízde dnou výho u S jedno elý den po regionu cestuje naše rodina celý ace o jízdence nebo celé ČR. Informace e one z/son.cz/s.cd.c w.cd www na vždy najdeme České dráhy, Váš osobní dopravce

3 Vážení turisté, Ústecký kraj má eminentní zájem na kvalitní prezentaci v České republice i v zahraničí, jako kraj, který má návštěvníkům co nabídnout. Právě vy, turisté, patříte mezi skupiny lidí, které se o dobré jméno kraje pravidelně a systematicky starají. Náš kraj, který je z hlediska cestovního ruchu skutečně atraktivní, návštěvníci začínají čím dál tím více objevovat. Na podporu cestovního ruchu kraj realizuje řadu projektů, z čehož nejvýznamnější je projekt Brána do Čech, jehož komunikačním nástrojem je stejnojmenný webový turistický portál. Prostřednictvím velmi zdařilých propagačních materiálů a map, které získaly nejvyšší ocenění za kvalitní zpracování na řadě soutěží, prezentuje Ústecký kraj poměrně velkou oblast, rozdělenou geograficky i tematicky do čtyř přirozených destinačních oblastí Krušné hory, Dolní Poohří, České Švýcarsko a České středohoří. K rozvoji cestovního ruchu přispívá také špičkové turistické značení, na které náš kraj významnou měrou přispívá, kdy veškerou mravenčí práci odvádíte právě vy, členové Klubu českých turistů, a za to vám patří skutečně hluboký obdiv a poděkování. Jsou to stovky kilometrů značených cest pěších, lyžařských, cyklo i hipo, ale i opravených tras, například po loňských povodních. Jako správní turisté se můžete pochlubit tisícovkami našlapaných kilometrů především v našem kraji. Právě tento kalendář turistických akcí je dlouhým výčtem aktivit a činností, které veřejnosti nabízíte a tak přispíváte k rozvoji cestovního ruchu. Vážení turisté, ještě jednou děkuji za vaši činnost pro rozvoj Ústeckého kraje, za vaše nadšení pro věc i za řadu velmi dobrých nápadů a námětů. Věřte, že náš kraj má velký zájem podporovat turistiku, a že bude ve spolupráci s vámi rád pokračovat. Těším se, že se opět setkáme při otevírání další opravené rozhledny, jako v letošním roce na Kohoutě, nebo na vaší konferenci, či přímo na některé turistické trase v přírodě, kam osobně rád s rodinou chodím. Přeji vám všem hodně zdraví a našlapaných kilometrů. Ing. Radek Vonka, radní pro regionální rozvoj, cestovní ruch a projekty EU Ústeckého kraje

4 Vážení turisté, přátelé turistiky, milí čtenáři našeho katalogu, Již dávno naši předkové pochopili, že náš kraj se neuživí pouze zemědělstvím a později průmyslem, že je třeba využít jeho přírodního i kulturního potenciálu k rozvoji cestování. Vznikala nová rozhledová místa, či stezky s přírodními i kulturními zajímavostmi a také síť rozhleden často doprovázená sítí zájezdních hostinců, hotelů a penzionů. Prostě dnešní mluvou turistická infrastruktura. A to je přesně to, co nám v mnoha místech našeho krásného kraje chybí. Máme celé ČR, Evropě i světu co nabídnout. Nejen České Švýcarsko, které je perlou v náhrdelníku přírodních zajímavostí našeho regionu, ale také České středohoří, Krušné hory i Poohří, ale musíme k tomu dobudovat všechny ty větší či drobné stavby, které návštěvníkům poskytnou odpovídající služby, nebo zajímavý bod či místo šetrně zpřístupní. Myslím si, že řadou dobrých počinů s takovouto osvícenou politikou začal náš Ústecký kraj, který řadu projektů v oblasti rozvoje cestovního ruchu podpořil. Ať se jedná o naučné stezky nebo o rozhledny či ubytovací a další zařízení. Mnoho dobrého ze svých skromných rozpočtů vykonaly i obce v našem kraji a patří jim za to velký dík. Upravená jsou náměstí i domy a obce pečují často také o sakrální památky a rozhledová místa. Poděkování zaslouží i Lesy České republiky, které finančně podporují opravy rozhleden, stavějí mostky a přispívají na obnovu drobné turistické infrastruktury např. odpočinková místa, lavičky, obnova studánek a pramenů apod. Velké poděkování však patří všem členům našeho spolku, kterým není lhostejný stav naší krajiny a na řadě zajímavých projektů se podílejí a také našim značkařům, bez jejichž nadšení pro práci v terénu by nemohlo naše značení, snad nejlepší na světě, vůbec existovat. Vážení přátelé, buďme v našem kraji zdravými patrioty, podporujme se navzájem jen třeba tím, že si koupíme drobný předmět na památku v místě, které navštívíme. Na velkou pomoc státu nebo návštěvníků z jiných zemí moc nespoléhejme, mají svých starostí dost. My si však svou činností, zajímavými akcemi, pestrou nabídkou výšlapů či přejezdů a také dobrou infrastrukturou jistě můžeme pomoci sami. K tomu potřebujeme opravdu jen zdraví, trochu štěstí a také selský rozum, protože právě naši předkové ho velmi dobře využívali k většímu bohatství celého kraje. Vážení přátelé, za uplynulou turistickou sezónu děkuji všem pořadatelům, všem účastníkům, veřejnosti a také našemu kraji a obcím. Bylo to opravdu krásné období a jistě ještě lepší nás čeká v roce příštím. Hodně zdaru a tisíce kilometrů v naší krásné přírodě přeje Dr. Jan Eichler, předseda OV KČT Ústecký kraj

5 Podmínky a výhody členství v KČT Členem Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém ze základních článků odborů KČT. Každý člen KČT platí roční příspěvek, jehož výši určuje mateřský odbor KČT. EUROBEDS Každý člen obdrží slevovou kartu EUROBEDS, s níž může uplatnit slevy na poskytnuté služby nebo zakoupené zboží u smluvních partnerů systému EUROBEDS. Slevy na ubytování Na základě předložení průkazu KČT se zaplaceným členským příspěvkem (tj. platnou kartou EUROBEDS) je poskytována sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 70 Kč na osobu a noc ve vybraných ubytovacích objektech na území ČR a na chatách ÖTK a Naturfreunde v Rakousku. Časopis TURISTA je zájemcům z řad členů KČT zasílán za snížené roční předplatné. Vychází 10 čísel ročně. Mapy KČT Každý člen s platným průkazem může nakupovat turistické mapy vydávané Klubem českých turistů se slevou cca 20 % běžné prodejní ceny. Tuto slevu může uplatnit pouze v Turistickém infocentru, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 a u výhradních regionálních distributorů. Na jeden průkaz lze zakoupit se slevou vždy jednu mapu od každého titulu. Slevy na startovném Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, kteří se prokáží platným průkazem. Pojištění členů Centrálně jsou pojištěni jen metodičtí pracovníci KČT (vedoucí a cvičitelé). Členům KČT bude nabídnuto individuální pojištění na základě sdělení oblastí a odborů. Člen KČT se může výhodně pojistit i na cesty do zahraničí. Pojištění se vztahuje mimo jiné i na pohyb v horách nad 2000 m, vysokohorskou turistiku, horolezectví, lyžování mimo vyznačené sjezdovky. Slevy na dopravu KČT poskytuje svým členům příspěvek na dopravu při provozování turistické činnosti. Tato dotace je poskytována při zakoupení zvýhodněných druhů cestovních dokladů Českých drah.

6 Soutěž Turisté přírodě a kulturním památkám Soutěž Turisté přírodě a kulturním památkám je věnována ochraně přírody, kulturního dědictví a životního prostředí. Každoročně ji vyhlašuje sekce ochrany přírody Programové rady Klubu českých turistů. Soutěž probíhá od do daného kalendářního roku a obsahuje tyto kategorie: Odbor Klubu českých turistů (OKČT) Jednotlivec OKČT Turistický oddíl mládeže (TOM) Jednotlivec TOM Vítězové jak kolektivy, tak jednotlivci jsou každoročně odměňováni diplomy a věcnými cenami. PRAVIDLA SOUTĚŽE A. Brigádnické aktivity související s turistikou, kulturními památkami a ochranou přírody, a to jak ty, které jsou realizovány samostatně, tak i aktivity realizované v koordinaci s příslušnými správami chráněných území, lesními správami, se správami památkářů apod. (např. čistění lesa, studánek, rybníků, příprava a realizace naučných stezek, sběr odpadových materiálů, opravy křížů a kapliček, opravy turistických zařízení v přírodě aj.). B. Obnova a údržba turistických cest a stezek, jejich úklid, čistění aj. (POZOR! Do soutěže se nezapočítává značení turistických cest a činnosti s ním přímo související např. nákup potřeb pro značení, výroba a instalace rozcestníků, apod. toto je v kompetenci sekce značení). C. Příprava a vydávání metodických a propagačních materiálů ke kulturním památkám a k ochraně přírody pro potřeby turistů, organizace propagačních a náborových akcí a soutěží k ochraně přírody pro členy i nečleny KČT, přípravy kronik, filmů, apod. na odpovídající téma (např. o ohrožených druzích živočichů či rostlin, o přírodních, a turistických zajímavostech, kulturních památkách, příprava ekologických map, map s kulturními zajímavostmi v jednotlivých regiónech) aj. D. Mapování výskytu rostlin a živočichů, kulturních pamětihodností (např. evidence a mapování výskytu obojživelníků, jedle bělokoré, mravenišť, zjišťování stavu studánek a pramenů, mapování výskytu netopýrů v zříceninách a sklepích hradů, mapování smírčích křížů, kapliček, aj.). E. Další akce na pomoc přírodě a kulturním památkám (POZOR! Nezapočítávají se aktivity, které odbor vykonává sám pro sebe (např. úklid a úprava klubovny), ani úřednické aktivity, administrativa, apod.). Počítejte pouze hodiny skutečně věnované přírodě a kulturním památkám! Soutěž Turisté přírodě a kulturním památkám se každoročně vyhlašuje v turistickém tisku časopise TURISTA a na webových stránkách KČT. Uzávěrka soutěže za příslušný rok je 15. ledna roku následujícího. Vyplněné hlášenky zašlete na adresu: Vincencová Marie, Hněvkovice 29, Humpolec Další kontakty: mob , Pokud bude výsledky souhrnně zasílat oblast, prosíme zároveň o přiložení kopií hlášenek jednotlivých odborů. Prosíme nesměšovat členy OT a členy TOM, pokud chcete, aby byli hodnoceni odděleně! (Jinak budou všichni zařazeni do kategorie OT).

7 Sekce ochrany přírody Programové rady KČT Soutěž Turisté přírodě a kulturním památkám 2012 H L Á Š E N K A Odboru KČT - oddílu TOM - jednotlivce (zaškrtněte) Odbor KČT:...Kraj:... TOM: (název, číslo, sídlo, OKČT):... Kontakt: Jméno: Adresa:... PSČ... Datum Činnost Počet osob Popis činnosti Počet hodin CELKEM: Jednotlivec: Jméno: Datum Činnost Popis činnosti Počet hodin K odpracovaným hodinám je nutné potvrzení instituce, pro kterou byly práce prováděny (může být nahrazeno potvrzením odboru KČT). Datum:... Razítko a podpis OKČT:

8 Metodické akce školení, zkoušky a semináře Asociace TOM Školení vedoucích TOM Místo: Základna TOM Kamenka 50, Moravskoslezský kraj Kontakt: Stanislav PRAIS, O. Synka 1815, Ostrava Poruba, , Školení hlavních vedoucích letních táborů Místo: Základna Dědov, Teplice nad Metují, Královéhrad. kraj Kontakt: Stanislav PRAIS, O. Synka 1815, Ostrava Poruba, , Sekce vysokohorské turistiky Jarní setkání VHT na skalách u Řikonína Místo: Skály u Řikonína, okr. Brno - venkov Kontakt: Miloš STEJSKAL, Lesní 5, Brno, , Setkání VHT na Píseckých skalách Místo: Cvičné skály na pravém břehu Otavy Kontakt: KČT Tábor - oddíl VHT Trek, Mgr. Václav PRŮCHA, Blatské sídliště 562, Veselí nad Luž., , , Setkání VHT na Babách Místo: Skály Baby u řeky Jihlavy, okr. Brno - venkov Kontakt: Miloš STEJSKAL, Lesní 5, Brno, , Zkoušky vedoucích a cvičitelů VHT Místo: Rumpál u Sklené Huti, okr. Rokycany Kontakt: Petr POLA, Nerudova 4, Plzeň, , Seminář cvičitelů a vůdců VHT Místo: Rumpál u Sklené Huti, okr. Rokycany Kontakt: Roman HOLUBJAK, Nové sídliště 341, Mirošov, , Školení a zkoušky vůdců VHT (1.část) Místo: Rumpál u Sklené Huti, okr. Rokycany, ( Alpy, dle propozic)

9 Kontakt: Roman HOLUBJAK, Nové sídliště 341, Mirošov, , Školení a zkoušky vůdců VHT (2.část) Místo: Adamekhütte Dachstein Horní Rakousko Kontakt: Roman Holubjak, Nové sídliště 341, Mirošov, , Dny VHT na skalách Žďárských vrchů Místo: Žďárské vrchy Sněžné, Žďár nad Sázavou Kontakt: Ing. Jindřich Urban, E. Krásnohorské 2396, Kroměříž, , , , Zkoušky vedoucích a cvičitelů VHT Místo: Drátník Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou Kontakt: Miloš Stejskal, Lesní 5, Brno, , Oblast Pardubického kraje Školení vedoucích a cvičitelů turistiky Místo: Pardubický kraj Kontakt: Vlastimil ŠKVÁRA, Hradištní 1197, Chrudim, ,

10 Deset pochodů IVV v České republice Propozice: 1. Sekce IVV IML Programové rady KČT vyhlašuje od 1. ledna pátý ročník turistické aktivity s názvem Deset pochodů IVV v ČR 2. Turista, který během tří let absolvuje deset vybraných turistických akcí z dvanácti uvedených (bez ohledu na délku trasy či přesunový prostředek), získá jako ocenění odznak. Pro evidenci razítek si musí zakoupit zvláštní účastnický průkaz, jeho cena je 50 Kč. Této aktivity se mohou zúčastnit i nečlenové KČT, případně také cizinci. 3. Z každé akce se uznává pouze jedno razítko IVV. Bez ohledu na počet absolvovaných dnů, přesunů, atd. 4. Po splnění podmínek si může turista vyžádat odznak na všech turistických akcích, kde jsou vydávána ocenění IVV. 5. Tato turistická aktivita končí Sekce IVV IML PR KČT jí může prodloužit či vyhlásit šestý ročník. 6. Pro pátý ročník 2010 jsou vybrány tyto turistické akce IVV v České republice: Večerní a 14. Zimní Prahou (kraj Praha, razítko pouze z jedné akce) Zimním krajem léčivých vod (kraj Karlovarský) Pochod Českým rájem (kraj Královéhradecký) Dálkový pochod Bezručova Moravice (kraj Moravskoslezský) Klatovský karafiát (kraj Plzeňský) Konické štrapáce (kraj Olomoucký) Mezinárodní týden turistiky na Valašsku (kraj Zlínský) Pochod Giacoma Casanovy (kraj Ústecký) Jede Kudrna okolo Brna (kraj Jihomoravský) Po stopách Liberecké stovky (kraj Liberecký) Podzimním Horáckem (kraj Vysočina) Za posledním puchýřem (razítko pouze z jednoho DP během tří let) Za sekci IVV IML Werner Friedrich

11 200 turistických akcí KČT - Dvoustovka Upomínkový odznak Dvoustovka je určen pro všechny zájemce o turistiku, a to bez ohledu na jejich členství v Klubu českých turistů (KČT) a věk. Plní se aktivní účastí na turistických akcích zařazených do Dvoustovky (200 vybraných akcí seznam je uveden na internetové adrese: - sekce pěší turistiky) a v celostátním kalendáři turistických akcí KČT, vydávaném DP Za posledním puchýřem. Akce, které nejsou v celostátním kalendáři, nebudou uznány. Podmínky pro získání odznaku: 1. Pro získání odznaků je třeba z Dvoustovky absolvovat 15 akcí pro 1. stupeň odznaku. Dalších 35 (celkem 50) pro 2. stupeň. Dalších 50 (celkem 100) pro 3. stupeň. Dalších 50 (celkem 150) pro 4. stupeň. Dalších 50 (celkem 200) pro 5. stupeň. Účast na stejně nazvané akci lze v různých letech opakovat. 2. Vícedenní akce se považují za akci jedinou. 3. Odznaky se vydávají na významných akcích KČT, turista musí předložit záznamník (pro vydání vyššího stupně i záznamník předchozí). 4. Odpovídající záznamníky jsou čtyři. První záznamník lze je stáhnout z internetové adresy (sekce pěší turistiky) nebo ho lze získat na akcích zařazených do Dvoustovky a slouží k plnění podmínek 1. a 2. stupně. Další záznamníky od 3. stupně a v odpovídající barvě odznaku každý obdrží při výdeji odznaků, které mají pět stupňů. Liší se barvou: zelený, červený, žlutý, modrý a šedý. Cena každého z nich je 30 Kč. 5. Zápisy do záznamníků si turisté provádějí sami. Absolvování akce na základě předložených dokladů potvrzuje pořadatel akce nebo vedoucí či cvičitel odboru KČT, kde je turista registrován tato možnost platí pro členy KČT. Nečlenům klubu lze ověřit splnění při výdeji odznaků na základě předložených dokladů. 6. Tato aktivita není časově omezena, bude trvat po dobu platnosti Dvoustovky. 7. Do plnění podmínek se započítává účast na turistických akcí Dvoustovky od Podmínky upomínkového odznaku nelze plnit na turistických akcích zařazených do cyklu Podvečerní pochody Prahou.

12 Městské a okruhové turistické trasy IVV Seznam městských a okruhových turistických tras IVV je zpracován z podkladů vyhlašovatelů k Turistům, kteří plní podmínky IVV doporučujeme, aby pravidelně sledovali stránky IVV (www.ivv.kct.cz), dále Zprávy IVV IML, které vydává sekce, nebo informace ve Zprávách časopisu Turista, kde získají informace k plnění těchto podmínek popř. k jejich změnám. Ostatním turistům vřele doporučujeme, aby využili široké nabídky těchto tras jako vhodnou pomůcku k dokonalému poznání krás a zajímavostí naší vlasti. Všem přejeme mnoho pěkných zážitků při putování po turistických stezkách, které pro Vás připravili a nabízejí vyhlašovatelé městských a okruhových turistických tras IVV. Za sekci IVV/IML Werner Friedrich Městské turistické trasy IVV Putování Přerovem (pěší 10 km) Inf: Stanislav Dostál, Sokolská 12, Přerov Putování Karlovými Vary (pěší 10 km) Inf: Jiřina Daňková, Krymská 43, Karlovy Vary (tel: , , Okolím Plzně (pěší 10 km) Inf: František Moser, Americká 38a, Plzeň (tel: , , , Putování historickým centrem Brna (pěší 12 km) Inf: Ing. Jaroslav Černý, Hübnerové 26, Brno (tel: , ) Vsetínské panoráma (pěší, 16 km) Inf: Jan Hučík, Jiráskova 1816/76, Vsetín (tel: ) Městem Česká Třebová (pěší 10 km) Inf: Iveta Trčková, B. Němcové 793, Česká Třebová (tel: , ) Královská cesta (pěší, 11 km) Inf: KČT Praha, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 (tel: , ) Okruhy v Prášilech (pěší km s možností prodloužení na 15 km) Inf: František Moser, Americká 38a, Plzeň (tel: , , , nebo: Bohumil Rošický, chata Prášily (tel: ) Putování historickým Chebem (pěší 11 km) Inf: Werner Friedrich, B. Němcové 11, Cheb (tel: , , Toulky Řečkovicemi a Mokrou horou (pěší km) Inf: Ing. Jaroslav Černý, Hübnerové 26, Brno (tel: , ) Okolím Krásné Lípy (pěší 15 km) Inf: Karel Hanousek, Nemocniční 1090/4a, Krásná Lípa (tel: ) Po stopách historie města Olomouce (pěší 11 km) Inf: Rostislav Klemeš, Dómská 2, Olomouc (tel: , Ulričina stezka (pěší, 10 km) Inf: KČT Lovosice, 8. května 7, Lovosice (tel: ) Putování historickou bílou Opavou (pěší 10 km) Inf: Miroslav Klimeš, Olomoucká 67, Opava (tel: ) Rakovnická desítka (pěší 10 km) Inf: Ing. Jiří Laibl, Blahoslavova 1505, Rakovník (tel: , , )

13 Putování valašským městem Meziříčí (pěší 14 km) Inf: Pavel Ejem, Smetanova 1151, Valašské Meziříčí (tel: ) Zlatá Praha ( pěší 10 km ) Info: František Moser Americká 38a, Plzeň (tel: , , Okolím Zdic (pěší 10 km + 20 km) Inf: Petr Sedláček, Havlíčkova 763, Zdice (tel: ) Lipník nad Bečvou (pěší 11 km) Info: Vladimír Wnuk, Bratrská 1093, Lipník nad Bečvou (tel: , ) Putování Teplicemi (pěší 13 km) Inf: Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice (tel: , ) Most (pěší 14 km) Inf: Růžena Streiftauová, M. Gorkého 586/1265, Most (tel: , ) Okolím Benešova (pěší 11 km) Inf: Milan Crhák, J. Horáka 1667, Benešov u Prahy (tel: , ) Sokolov (pěší 10 km) Inf: Robert Mašek, Karla Čapka 1410, Sokolov (tel: ) Za františkolázeňskými prameny (pěší 12 km) Inf: Werner Friedrich, B. Němcové 11, Cheb (tel: , , Historií města Plzně (pěší 10 km) Inf: Josef Sýkora, Brněnská 43, Plzeň (tel: , Husitským Táborem (pěší 10 km) Inf: KČT Tábor, Fügnerova 822, Tábor (tel: , Ostravsko (pěší 11 km) Inf: Herbert Schenker, Cholevova 25, Ostrava Jih (tel: ) Kozí Hrádek (pěší 15 km) Inf: KČT Tábor, Fügnerova 822, Tábor (tel: , Okolím obce Bystřec (pěší 15 km) Inf: Jaroslav Vaníček, Bystřec 378 (tel: ) Okruh městem Litvínov (pěší 13 km) Inf: Ing. Karel Šlechta, U Zámeckého parku 839, Litvínov (tel: ) Pouliční plahočení Prahou historickou (pěší délky tras dle propozic) Inf: Rudolf Krause, Pod Kavalírkou 300/4, Praha 5 Košíře (tel: ) Klokoty Harachovka (pěší 11 km) Inf: KČT Tábor, Fügnerova 822, Tábor (tel: , Městem automobilů (pěší 10 km) Inf: Ing. Hana Sešínová, Pezinská 853, Mladá Boleslav (tel: , ) Po stopách Giacoma Casanovy (pěší 16 km) Inf: Dušan Petráš, Vrchlického 23, PO BOX 3B, Duchcov (tel: , Naučná stezka Lovoš (pěší 11 km) Inf: KČT Lovosice, ul. 8. května 7, Lovosice (tel: ) Šluknov nejsevernější město ČR (pěší 15 km) Inf: Egon Wiesner, Husova 58, Český Dub (tel: ) Starý Plzenec (pěší 11 km) Inf: Josef Sýkora, Brněnská 43, Plzeň (tel: , Třebíčský městský okruh (pěší 10 km) Inf: Ladislav Tomáš, Okružní 892, Třebíč (tel: , , e- mail: Historickým i moderním Zlínem (pěší 10 km + 24 km) Inf: Jiří Tomáš, Boněcko 1 č. 298, Zlín Příluky (tel: , ) Chomutov (pěší 11 km) Inf: Jaromír Raisr, Hornická 1467, Jirkov (tel: , ) Puszkailerova cesta (pěší 14 km) Inf: Ing. Eva Wittingerová, Benátky 1891, Vsetín (tel: , )

14 Ústí nad Orlicí (pěší 13 km) Inf: Miroslav Hübl, S. K. Neumanna 622, Ústí nad Orlicí (tel: ) Soběslavské smyčky (pěší 12 km) Inf: Informační a kulturní stř., Jiřina Kocourková, Soběslav Horažďovický okruh (pěší 11 km) Inf: František Moser, Americká 38a, Plzeň (tel: , , , Medlánecká naučná stezka (pěší 12 km) Inf: Ing. Petr Vachút, Ostružinová 5, Brno (tel: , ) Jesenický okruh (pěší 26 km) Inf: Ing. Jiří Laibl, Blahoslavova 1505, Rakovník (tel: , ) Přes hory a doly (pěší 24 km) Inf: Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice (tel: , ) S dudákem za nektarem (pěší 12 km) Inf: Zdeněk Němec, Tržní 1151, Strakonice (tel: , , Okolím města Stochov (pěší 28 km) Inf: Josef Karlovský, V. Ulmana 48, Stochov (tel: , ) Vrchotojanovický vandr (pěší 16 km + 23 km) Inf: Martin Kněnický, Srbice 31, Votice (tel: ) Jirkov (pěší 17 km) Inf: Jaromír Raisr, Hornická 1467, Jirkov (tel: , ) Údolím Skuhrovského potoka (pěší 17 km) Inf: Iveta Trčková, B. Němcové 793, Česká Třebová (tel: , ) S K. H. Máchou do Borotína (pěší 24 km) Inf: KČT Tábor, Fügnerova 822, Tábor (tel: , Kudy chodil J. W. Goethe (pěší 10km ) Inf: Milena Kafková, Libušina 546, Mariánské Lázně (tel: , ) Městem sv. Jana Nepomuckého (pěší 10 km) Inf: Helena Sedláčková, Nádražní 314, Nepomuk (tel: ) Kudy chodil anglický král Edward VII (pěší 10 km + 10 km) Inf: Milena Kafková, Libušina 546, Mariánské Lázně (tel: , ) Cestou do kláštera (pěší 12 km) Inf: Zdena Bánovská, Brodská 43/27, Žďár nad Sázavou (tel: ) Za historií a současností Světlé nad Sázavou (pěší 12 km) Inf: Informační centrum, nám. Trčků z Lípy 16, Světlá nad Sázavou (tel: ) Liberec město pod Ještědem (pěší 12 km) Inf: Rudolf Bém, Švermova 47, Liberec (tel: , ) Hanácké Athény (pěší 8km) Inf: Informační centrum, Velké náměstí 50/45, Kroměříž (tel: ) Krnov zelená perla Slezska (pěší 11 km) Inf: Mgr. Jitka Musilová, Jiráskova 48, Krnov (tel: ) Nejzajímavější místa města Ústí nad Labem (pěší 7 km) Inf: Informační středisko, Mírové nám. 1/1, Ústí nad Labem (tel: ) Nahoru a dolů po Ústí nad Labem (pěší 10 km) Inf: Informační středisko, Mírové nám. 1/1, Ústí nad Labem (tel: ) Napříč Bystrckým okolím (pěší 15 km) Inf: Ing. Jaroslav Černý, Hübnerové 26, Brno (tel: , ) Do Lužné za párou (pěší 12 km) Inf: Ing. Jiří Laibl, Blahoslavova 1505, Rakovník (tel: , ) Krajem Karoliny Světlé (pěší 25 km) Inf: Rudolf Bém, Švermova 47, Liberec (tel: , ) Köglerova naučná stezka (pěší 20 km) Inf: Karel Hanousek, Nemocniční 1090/4a, Krásná Lípa (tel: )

15 Pražské mosty (pěší 30 km) Inf: Rudolf Krause, Pod Kavalírkou 300/4, Praha 5 Košíře (tel: ) Městský naučný okruh Třemošná (pěší + cyklo 20 km) Inf: Václav Kule, Pionýrská 696, Třemošná (tel: ) Okolím sv. Kopečku u Olomouce (pěší 12 km) Inf: Jiří Brož, Fischerova 34, Olomouc (tel: , ) Kutná Hora Město UNESCO (pěší 10 km) Inf: Libor Pfeifer, Dědinova 2008, Praha 4 (tel: , ) Po stopách Švandy Dudáka (pěší 15 km) Inf: Zdeněk Němec, Tržní 1151, Strakonice (tel: , , ) Osek (pěší 17 km) Inf: Dušan Petráš, Vrchlického 23, PO BOX 3B, Duchcov (tel: , Pražské usedlosti (pěší délky tras dle propozic) Inf: Rudolf Krause, Pod Kavalírkou 300/4, Praha 5 Košíře (tel: ) Putování podél pražských potoků (pěší délky tras dle propozic) Inf: Rudolf Krause, Pod Kavalírkou 300/4, Praha 5 Košíře (tel: ) Litovelským Pomoravím (pěší 30 km) Inf: Jiří Brož, Fischerova 34, Olomouc (tel: , Hanácké Mont Blanc (pěší 20 km) Inf: Jiří Brož, Fischerova 34, Olomouc (tel: , Kolem rybníků za králem Ječmínkem (pěší 27 km) Inf: Jiří Brož, Fischerova 34, Olomouc (tel: , Svatojakubská cesta (pouze akce) Inf: František Moser, Americká 38a, Plzeň (tel: , , , Hranicemi UNESCA Praha (pěší 15 km) Inf: Jan Čermák, U Družstva Ideál 4, Praha 4 (tel: , Infocentrum KČT, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 Sázavou (pěší 11 km) Inf: Jan Čermák, U Družstva Ideál 4, Praha 4 (tel: , Infocentrum KČT, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 Okolím Holýšova (pěší 12 km) Inf: Ing. Zbyněk Titl, Ohradní 1348, Praha 4 (tel: ) Osek Dlouhá Louka (pěší 17 km) Inf: Dušan Petráš, Vrchlického 23, PO BOX 3B, Duchcov (tel: , Huzovské kolečko (pěší 18 km) Inf: Ing. Vladimír Juříček, Huzová 321, Břidličná (tel: ,

16 Okruhové turistické trasy IVV ( RWW ) Plzeňsko (pěší 85 km) Inf: Josef Sýkora, Brněnská 43, Plzeň (tel: , Mariánskolázeňské cyklotrasy (cyklo km) Info: Milena Kafková, Libušina 546, Mariánské Lázně (tel: , ) Za poznáním Chebska (pěší 43 km km) Inf: Werner Friedrich, B. Němcové 11, Cheb (tel: , , ) Moravskou branou (pěší 97 km) Inf: Vladimír Wnuk, Bratrská 1093, Lipník n. Bečvou (tel: , ) Valašský triangl (pěší 123 km) Inf: Ing. Eva Wittingerová, Benátky 1891, Vsetín (tel: , ) Českomoravské mezihoří (pěší km) Inf: Iveta Trčková, B. Němcové 793, Česká Třebová (tel: , ) Teplickým Krušnohořím (pěší 48 km) Inf: Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice (tel: , ) Český ráj (pěší 125 km) Inf: Ing. Hana Sešínová, Pezinská 853, Mladá Boleslav (tel: , ) Jeňýkův rakovnický okruh (pěší 120 km) Inf: Ing. Jiří Laibl, Blahoslavova 1505, Rakovník (tel: , ) Skalní vyhlídky a rozhledny Jizerských hor (pěší 140 km) Inf: Rudolf Bém, Švermova 47, Liberec 10 (tel: , ) Po Ještědském hřebenu do Jizerských hor (pěší 150 km) Inf: Rudolf Bém, Švermova 47, Liberec 10 (tel: , ) Lesnický Slavín (pěší 92 km) Inf: Ing. Jaroslav Černý, Hübnerové 26, Brno (tel: , ) Po stopách Karla Líma (pěší 60 km) Inf: Dušan Petráš, Vrchlického 23, PO BOX 3B, Duchcov (tel: , Podkrušnohořím (pěší 20 km) Inf: Dušan Petráš, Vrchlického 23, PO BOX 3B, Duchcov (tel: , Jarní kilometry 2012 Odznak vydává Klub českých turistů oblast Ústecký kraj, ve spolupráci se sekcí pěší turistiky programové rady KČT Plnění odznaku má velmi jednoduchá kritéria: účast na zahájení turistického jara odboru či oblasti, účast na výletu nebo pochodu v době od Splnění se nikde neprokazuje, je věcí osobní cti. Odznaky můžete objednat na adrese: Růžena Streiftauová M. Gorkého 1265/586, Most tel

17 Evidence a vydávání turistických odznaků V průběhu roku 2010 byla ustavena v novém složení sekce výkonnostní turistiky Programové rady Klubu českých turistů. Její členové vyřizují různé druhy výkonnostních odznaků: Ing. Tomáš Beránek předseda sekce Kontakt: Kotkova 17, Přerov, , Vyřizuje: odznaky Turista III., II. a I. stupně odznak Mistr turistiky odznaky Českomoravský turista (ČMT) Dr. Milan Hoke člen sekce výkonnostní turistiky Kontakt: Pražského povstání 1950, Benešov, , , fax Vyřizuje: základní odznak Turista (ZOT) výkonnostní odznaky pěší turistiky (VOPT) Dvoustovka - výkonnostní odznak pěší turistiky Jan Laibl člen sekce výkonnostní turistiky Kontakt: Blahoslavova 1505, Rakovník, , , Eviduje: oblastní, tematické a recesní odznaky Stanislav Zemen člen sekce výkonnostní turistiky Kontakt: Ostravská 625, Praha 9, Vydává: mezinárodní turistický odznak (MTO) mezinárodní horská cesta přátelství Eisenach - Budapešť Kontakty na uvedené činovníky jsou aktualizovány na webových stránkách KČT (v části rady a sekce). Odznaky Turista III. a II. stupně a odznak Českomoravský turista bronz a stříbro vydávají i oblasti KČT Případně změny v evidenci a vydávání turistických odznaků budou uvedeny v časopisu TURISTA, popřípadě na

18 Informace o turistických odznacích V období od do byly vyhlášeny následující turistické odznaky: Pro územní celek Čechy TTO Pražské pivovary III., TTO České Budějovice, TTO Sázavou a OTO Severní Plzeňsko III. Pro územní celek Morava OTO Podluží, OTO Slovácko (nová verze odznaku) a OTO Znojemsko (nová verze odznaku) Pro oba územní celky TTO Vodopády a TTO Česká republika A-Ž Různé K byl ukončen prodej OTO Říčansko. Odznaky budou vydávány do Informace získáte na telefonech nebo , případně na webových stránkách Dále byl ukončen prodej záznamníků OTO Šumavská místa a vrcholy, OTO Pobečví a RPTO Turista - Cukrárník. Výzva! Seznam OTO a TTO je k dispozici na webových stránkách KČT, v sekci Výkonnostní turistika na adrese Seznam je aktuální k Prosíme všechny uvedené vyhlašovatele odznaků o kontrolu údajů, abychom s další aktualizací mohli provést i případné opravy. Připomínky zasílejte na tyto y: nebo Novinky, změny a opravy během roku jsou zveřejňovány ve Zprávách KČT v klubovém časopise Turista. Kontakt: Jan Laibl Blahoslavova Rakovník tel.: mobil:

19 Vyobrazení Kontaktní údaje Podmínky plnění OTO PODLUŽÍ Vítězslav Čmelík Ptašinského Brno míst povinných + 7 míst z 10 volitelných Cena 50 + pošt. OTO SLOVÁCKO (nová verze) Aleš Soldán Erbenova Hodonín míst povinných + 13 míst z 37 volitelných 20 + pošt. OTO SEVERNÍ PLZEŇSKO III. Rudolf Kluve Pionýrská Třemošná míst z 21 uvedených 50 + pošt. OTO ZNOJEMSKO (nová verze) Karel Tuna Bolzanova 2440/31g Znojmo míst povinných + 14 míst z 24 volitelných 35 + pošt. TTO PRAŽSKÉ VODÁRENSKÉ VĚŽE Rudolf Krause Pod Kavalírkou 300/ Praha 5 - Košíře kontrolních bodů na trase 25 km dlouhé 70 + pošt.

20 Vyobrazení Kontaktní údaje Podmínky plnění RPTO PŘEROVSKÁ NAUČNÁ ZOOLOGICKÁ STEZKA Stanislav Dostál Sokolská Přerov místa povinná 3 místa z 10 volitelných Cena 30 + pošt. TTO SÁZAVOU Jan Čermák U Družstva Ideál 1067/ Praha 4 8 míst povinných 10 místa z 15 volitelných 50 + pošt. TTO VODOPÁDY ČR Herbert Schenker Cholevova Ostrava Hrabůvka TTO ČESKÁ REPUBLIKA A-Ž Herbert Schenker Cholevova Ostrava Hrabůvka TTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Jiří Franc Dr. Milady Horákové České Budějovice míst z 15 uvedených 4 místa povinná 3 místa z 10 volitelných všech 24 uvedených míst plnitelé, kteří nebydlí v Jihočeském kraji 12 míst z 24 uvedených 40 + pošt pošt. zdarma + pošt.

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ A KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ 2010 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ VYDÁNO ZA PODPORY KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE Motto: S krajinami je to jako s lidmi, nikdy je úplně nepoznáme.

Více

Vážení turističtí přátelé,

Vážení turističtí přátelé, 1 Vážení turističtí přátelé, zhruba polovina nákladu tohoto kalendáře turistických akcí se dostane do rukou turistů z řad členské základny a další část pak turistům nečlenům v oblasti KČT Karlovarský kraj.

Více

Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje

Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ A KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ 2007 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ vydáno za podpory Krajského úřadu Ústeckého kraje Vážení přátelé turistiky, vztah k pěšímu cestování za přírodními krásami

Více

TURISTICKÝCH AKCÍ 2013

TURISTICKÝCH AKCÍ 2013 KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 2013 KČT Karlovarský kraj Slevapro skupinu Výhodné jízdné Na značky vlakem se skupinovou slevou ZAČÁTEK TRASY KČT POKLADNA ČD 2012 ČD Každý pořádný výlet s přáteli začíná nákupem

Více

Ocenění a vyznamenání Předsednictvo KČT udělilo na svém jednání 21. 1. 2012 vyznamenání:

Ocenění a vyznamenání Předsednictvo KČT udělilo na svém jednání 21. 1. 2012 vyznamenání: Li/124 3 2012 Řídí: redakční rada zpráv Ocenění a vyznamenání Předsednictvo KČT udělilo na svém jednání 21. 1. 2012 vyznamenání: Čestný odznak KČT Rudolf Prokopec (OKČT Rumburk) Vlasta Škodová (OKČT Rumburk)

Více

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva Český svaz ochránců přírody Výroční zpráva 2013 Obsah Kdo jsme Kdo jsme................................................................ 1 Členové, základní organizace a jejich aktivity..................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE Obsah Vlídný vtip na úvod Organizační struktura Členská základna Z našich krajských rad Adresář krajánků Asociace TOM ČR Výlety a výpravy našich oddílů

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 12 2005 Potřebujeme Českou televizi? Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko Město ze seznamu UNESCO Deset let České inspirace Dvě výročí hvězdárny Kouzlo

Více

www.mcdonaldscup.cz Máš chuť si zahrát? 12. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol

www.mcdonaldscup.cz Máš chuť si zahrát? 12. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz Máš chuť si zahrát? 12. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol Jihlava hostila velký Svátek fotbalu Stadion FC Vysočina 9. a 10. června 2008 1. místo ZŠ Janouškova,

Více

Milí poutníci, tomičky a tomíci,

Milí poutníci, tomičky a tomíci, Milí poutníci, tomičky a tomíci, Kalendárium je tak trochu naší výkladní skříní. Ne snad, že by oddíly TOM pořádaly jen akce v Kalendáriu uvedené! Oddílový život v naší asociaci je o poznání pestřejší.

Více

16. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol. www.mcdonaldscup.cz

16. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol. www.mcdonaldscup.cz LIGA BUDOUCÍCH MISTRů 16. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz Nadpis Řekli o McDonald s kapitoly Cupu Vážení sportovní přátelé, Vážení příznivci McDonald

Více

15. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz

15. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz 15. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz HRAJÍ NÁS TISÍCE, VÍTĚZÍME VŠICHNI! 1 Nadpis Úvodní kapitoly slovo Vážení sportovní přátelé, Vstupujeme již do 15.

Více

FOTBALOVÝ TURNAJ PRO KLUKY A HOLKY MÁŠ CHUŤ SI ZAHRÁT? www.mcdonaldscup.cz

FOTBALOVÝ TURNAJ PRO KLUKY A HOLKY MÁŠ CHUŤ SI ZAHRÁT? www.mcdonaldscup.cz FOTBALOVÝ TURNAJ PRO KLUKY A HOLKY Z PRVNÍHO STUPNĚ základních škol MÁŠ CHUŤ SI ZAHRÁT? www.mcdonaldscup.cz Řekli o McDonald s Cupu Vážení příznivci McDonald s Cupu, slavnostním vyhlášením vítězů republikového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 7 ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE Obsah Vlídný vtip na úvod Organizační struktura Členská základna Z našich krajských rad 4 Adresář krajánků Asociace TOM ČR 5 Výlety a výpravy našich

Více

Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol

Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol www.mcdonaldscup.cz 2 Řekli o McDonald s Cupu JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. náměstek ministra pro podporu sportu a mládeže Vážení sportovní

Více

č.15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: foto: M. Matyáš

č.15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: foto: M. Matyáš ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: výměna řidičských průkazů zasedání zastupitelů soutěž ve sběru druhotných surovin Oslavy 50. výročí přátelství s německým Senftenbergem,

Více

Kontakt na pořadatele (SK/TJ, jméno, email, telefon) Stručný popis akce. Kraj Okres Název akce Termín. Pohár Pražských Běžeckých

Kontakt na pořadatele (SK/TJ, jméno, email, telefon) Stručný popis akce. Kraj Okres Název akce Termín. Pohár Pražských Běžeckých Kraj Okres Název akce Termín Kontakt na pořadatele (SK/TJ, jméno, email, telefon) Pohár Pražských Běžeckých 1.4.2014 Tomáš Linhart, PSK Olymp, 728 762 Nadějí 2014 532, tomas.linhart@bezeckenadeje.cz Pražský

Více

ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY

ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy... 3 2. Základní údaje, kontakty... 5 3. Profil... 5 4. Organizační struktura... 7 5. Schéma řízení orgánů a útvarů...

Více

McDonald s Cup. 13. ročník. www.mcdonaldscup.cz. největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol

McDonald s Cup. 13. ročník. www.mcdonaldscup.cz. největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol McDonald s Cup 13. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz Opravdový svátek Finálový turnaj McDonald s Cupu je už tradičně nazýván jako Svátek fotbalu a vyvrcholení

Více

TURNAJ, KTERÝM ŽIJE CELÁ RODINA

TURNAJ, KTERÝM ŽIJE CELÁ RODINA Šmíca Šmíca jr. TURNAJ, KTERÝM ŽIJE CELÁ RODINA 14. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz McDonald s Cup vstupuje do 14. ročníku! Vážení přátelé, je to až neuvěřitelné,

Více

10 let kralování Zdeňka Trošky

10 let kralování Zdeňka Trošky Vážení turisté a fandové a příznivci turistiky a turistů, máme tu nový rok, již 14. v novém miléniu. Staré kalendáře jsme vyhodili, doufám že všichni do kontejneru na separovaný sběr papíru. Zatím, alespoň

Více

Výroční zpráva SH ČMS

Výroční zpráva SH ČMS Výroční zpráva SH ČMS 2014 Obsah výroční zprávy SH ČMS za rok 2014 1. Úvodní slovo starosty sdružení 2. Vznik organizace, její poslání a cíle 3. Organizační struktura 4. Zprávy o činnosti a) Zpráva o

Více

Vážení turističtí přátelé.

Vážení turističtí přátelé. Vážení turističtí přátelé. Tak jako každý rok, tak i letos se Vám dostává do rukou zpravodaj, který přináší informace o činnosti našeho odboru v minulém roce a krátký výhled do roku nového. Obsah tohoto

Více

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 www.novemestonm.cznovoměstský 9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 Gradual czesky rukopisná kniha novoměstského literátského kůru V pondělí 3. září 2012 bude zahájen školní rok pro všechny žáky školou

Více

Co skr valy zdi franti kánského klá tera v královské Kadani. XIII. ročník, 3/2008

Co skr valy zdi franti kánského klá tera v královské Kadani. XIII. ročník, 3/2008 XIII. ročník, 3/2008 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Webové stránky jsou v současné době v rekonstrukci Turistické informace z regionů České republiky Mûstské muzeum

Více

ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2013

ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2013 0 ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2013 1 OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy 2 2. Základní údaje..... 4 3. Profil.... 5 4. Sekretariát 6 5. Organizační struktura... 7 6. Schéma řízení... 8

Více

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII ROČNÍK XIII 11/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z obsahu 11/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 10 2004 Všichni jsme původně z venkova Městská knihovna Slavonice Malá sonda do kultury Středočeského kraje Aš město tří výrazných kultur Jak se žije kronikáři

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

Výroční zpráva SH ČMS

Výroční zpráva SH ČMS Výroční zpráva SH ČMS 2013 Obsah výroční zprávy SH ČMS za rok 2013 1. Úvodní slovo starosty sdružení 2. Vznik organizace, její poslání a cíle 3. Organizační struktura 4. Zprávy o činnosti a) Zpráva o

Více