KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ"

Transkript

1 KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ A KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ 2012 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ VYDÁNO ZA PODPORY KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE Kalendar_obalka_oblasti.indd :35:07

2 Výhodné jízdné Vlakem o víkendech a svátcích níí kilometrů en bez omeze o Procházkovi, Brno a Jedeme na celodenní výlet. ě Ve vlaku jsme hezky pohromad. karty třeba át a můžeme si zahr E+ SON kou nkou ízden jízde dnou výho u S jedno elý den po regionu cestuje naše rodina celý ace o jízdence nebo celé ČR. Informace e one z/son.cz/s.cd.c w.cd www na vždy najdeme České dráhy, Váš osobní dopravce

3 Vážení turisté, Ústecký kraj má eminentní zájem na kvalitní prezentaci v České republice i v zahraničí, jako kraj, který má návštěvníkům co nabídnout. Právě vy, turisté, patříte mezi skupiny lidí, které se o dobré jméno kraje pravidelně a systematicky starají. Náš kraj, který je z hlediska cestovního ruchu skutečně atraktivní, návštěvníci začínají čím dál tím více objevovat. Na podporu cestovního ruchu kraj realizuje řadu projektů, z čehož nejvýznamnější je projekt Brána do Čech, jehož komunikačním nástrojem je stejnojmenný webový turistický portál. Prostřednictvím velmi zdařilých propagačních materiálů a map, které získaly nejvyšší ocenění za kvalitní zpracování na řadě soutěží, prezentuje Ústecký kraj poměrně velkou oblast, rozdělenou geograficky i tematicky do čtyř přirozených destinačních oblastí Krušné hory, Dolní Poohří, České Švýcarsko a České středohoří. K rozvoji cestovního ruchu přispívá také špičkové turistické značení, na které náš kraj významnou měrou přispívá, kdy veškerou mravenčí práci odvádíte právě vy, členové Klubu českých turistů, a za to vám patří skutečně hluboký obdiv a poděkování. Jsou to stovky kilometrů značených cest pěších, lyžařských, cyklo i hipo, ale i opravených tras, například po loňských povodních. Jako správní turisté se můžete pochlubit tisícovkami našlapaných kilometrů především v našem kraji. Právě tento kalendář turistických akcí je dlouhým výčtem aktivit a činností, které veřejnosti nabízíte a tak přispíváte k rozvoji cestovního ruchu. Vážení turisté, ještě jednou děkuji za vaši činnost pro rozvoj Ústeckého kraje, za vaše nadšení pro věc i za řadu velmi dobrých nápadů a námětů. Věřte, že náš kraj má velký zájem podporovat turistiku, a že bude ve spolupráci s vámi rád pokračovat. Těším se, že se opět setkáme při otevírání další opravené rozhledny, jako v letošním roce na Kohoutě, nebo na vaší konferenci, či přímo na některé turistické trase v přírodě, kam osobně rád s rodinou chodím. Přeji vám všem hodně zdraví a našlapaných kilometrů. Ing. Radek Vonka, radní pro regionální rozvoj, cestovní ruch a projekty EU Ústeckého kraje

4 Vážení turisté, přátelé turistiky, milí čtenáři našeho katalogu, Již dávno naši předkové pochopili, že náš kraj se neuživí pouze zemědělstvím a později průmyslem, že je třeba využít jeho přírodního i kulturního potenciálu k rozvoji cestování. Vznikala nová rozhledová místa, či stezky s přírodními i kulturními zajímavostmi a také síť rozhleden často doprovázená sítí zájezdních hostinců, hotelů a penzionů. Prostě dnešní mluvou turistická infrastruktura. A to je přesně to, co nám v mnoha místech našeho krásného kraje chybí. Máme celé ČR, Evropě i světu co nabídnout. Nejen České Švýcarsko, které je perlou v náhrdelníku přírodních zajímavostí našeho regionu, ale také České středohoří, Krušné hory i Poohří, ale musíme k tomu dobudovat všechny ty větší či drobné stavby, které návštěvníkům poskytnou odpovídající služby, nebo zajímavý bod či místo šetrně zpřístupní. Myslím si, že řadou dobrých počinů s takovouto osvícenou politikou začal náš Ústecký kraj, který řadu projektů v oblasti rozvoje cestovního ruchu podpořil. Ať se jedná o naučné stezky nebo o rozhledny či ubytovací a další zařízení. Mnoho dobrého ze svých skromných rozpočtů vykonaly i obce v našem kraji a patří jim za to velký dík. Upravená jsou náměstí i domy a obce pečují často také o sakrální památky a rozhledová místa. Poděkování zaslouží i Lesy České republiky, které finančně podporují opravy rozhleden, stavějí mostky a přispívají na obnovu drobné turistické infrastruktury např. odpočinková místa, lavičky, obnova studánek a pramenů apod. Velké poděkování však patří všem členům našeho spolku, kterým není lhostejný stav naší krajiny a na řadě zajímavých projektů se podílejí a také našim značkařům, bez jejichž nadšení pro práci v terénu by nemohlo naše značení, snad nejlepší na světě, vůbec existovat. Vážení přátelé, buďme v našem kraji zdravými patrioty, podporujme se navzájem jen třeba tím, že si koupíme drobný předmět na památku v místě, které navštívíme. Na velkou pomoc státu nebo návštěvníků z jiných zemí moc nespoléhejme, mají svých starostí dost. My si však svou činností, zajímavými akcemi, pestrou nabídkou výšlapů či přejezdů a také dobrou infrastrukturou jistě můžeme pomoci sami. K tomu potřebujeme opravdu jen zdraví, trochu štěstí a také selský rozum, protože právě naši předkové ho velmi dobře využívali k většímu bohatství celého kraje. Vážení přátelé, za uplynulou turistickou sezónu děkuji všem pořadatelům, všem účastníkům, veřejnosti a také našemu kraji a obcím. Bylo to opravdu krásné období a jistě ještě lepší nás čeká v roce příštím. Hodně zdaru a tisíce kilometrů v naší krásné přírodě přeje Dr. Jan Eichler, předseda OV KČT Ústecký kraj

5 Podmínky a výhody členství v KČT Členem Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém ze základních článků odborů KČT. Každý člen KČT platí roční příspěvek, jehož výši určuje mateřský odbor KČT. EUROBEDS Každý člen obdrží slevovou kartu EUROBEDS, s níž může uplatnit slevy na poskytnuté služby nebo zakoupené zboží u smluvních partnerů systému EUROBEDS. Slevy na ubytování Na základě předložení průkazu KČT se zaplaceným členským příspěvkem (tj. platnou kartou EUROBEDS) je poskytována sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 70 Kč na osobu a noc ve vybraných ubytovacích objektech na území ČR a na chatách ÖTK a Naturfreunde v Rakousku. Časopis TURISTA je zájemcům z řad členů KČT zasílán za snížené roční předplatné. Vychází 10 čísel ročně. Mapy KČT Každý člen s platným průkazem může nakupovat turistické mapy vydávané Klubem českých turistů se slevou cca 20 % běžné prodejní ceny. Tuto slevu může uplatnit pouze v Turistickém infocentru, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 a u výhradních regionálních distributorů. Na jeden průkaz lze zakoupit se slevou vždy jednu mapu od každého titulu. Slevy na startovném Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, kteří se prokáží platným průkazem. Pojištění členů Centrálně jsou pojištěni jen metodičtí pracovníci KČT (vedoucí a cvičitelé). Členům KČT bude nabídnuto individuální pojištění na základě sdělení oblastí a odborů. Člen KČT se může výhodně pojistit i na cesty do zahraničí. Pojištění se vztahuje mimo jiné i na pohyb v horách nad 2000 m, vysokohorskou turistiku, horolezectví, lyžování mimo vyznačené sjezdovky. Slevy na dopravu KČT poskytuje svým členům příspěvek na dopravu při provozování turistické činnosti. Tato dotace je poskytována při zakoupení zvýhodněných druhů cestovních dokladů Českých drah.

6 Soutěž Turisté přírodě a kulturním památkám Soutěž Turisté přírodě a kulturním památkám je věnována ochraně přírody, kulturního dědictví a životního prostředí. Každoročně ji vyhlašuje sekce ochrany přírody Programové rady Klubu českých turistů. Soutěž probíhá od do daného kalendářního roku a obsahuje tyto kategorie: Odbor Klubu českých turistů (OKČT) Jednotlivec OKČT Turistický oddíl mládeže (TOM) Jednotlivec TOM Vítězové jak kolektivy, tak jednotlivci jsou každoročně odměňováni diplomy a věcnými cenami. PRAVIDLA SOUTĚŽE A. Brigádnické aktivity související s turistikou, kulturními památkami a ochranou přírody, a to jak ty, které jsou realizovány samostatně, tak i aktivity realizované v koordinaci s příslušnými správami chráněných území, lesními správami, se správami památkářů apod. (např. čistění lesa, studánek, rybníků, příprava a realizace naučných stezek, sběr odpadových materiálů, opravy křížů a kapliček, opravy turistických zařízení v přírodě aj.). B. Obnova a údržba turistických cest a stezek, jejich úklid, čistění aj. (POZOR! Do soutěže se nezapočítává značení turistických cest a činnosti s ním přímo související např. nákup potřeb pro značení, výroba a instalace rozcestníků, apod. toto je v kompetenci sekce značení). C. Příprava a vydávání metodických a propagačních materiálů ke kulturním památkám a k ochraně přírody pro potřeby turistů, organizace propagačních a náborových akcí a soutěží k ochraně přírody pro členy i nečleny KČT, přípravy kronik, filmů, apod. na odpovídající téma (např. o ohrožených druzích živočichů či rostlin, o přírodních, a turistických zajímavostech, kulturních památkách, příprava ekologických map, map s kulturními zajímavostmi v jednotlivých regiónech) aj. D. Mapování výskytu rostlin a živočichů, kulturních pamětihodností (např. evidence a mapování výskytu obojživelníků, jedle bělokoré, mravenišť, zjišťování stavu studánek a pramenů, mapování výskytu netopýrů v zříceninách a sklepích hradů, mapování smírčích křížů, kapliček, aj.). E. Další akce na pomoc přírodě a kulturním památkám (POZOR! Nezapočítávají se aktivity, které odbor vykonává sám pro sebe (např. úklid a úprava klubovny), ani úřednické aktivity, administrativa, apod.). Počítejte pouze hodiny skutečně věnované přírodě a kulturním památkám! Soutěž Turisté přírodě a kulturním památkám se každoročně vyhlašuje v turistickém tisku časopise TURISTA a na webových stránkách KČT. Uzávěrka soutěže za příslušný rok je 15. ledna roku následujícího. Vyplněné hlášenky zašlete na adresu: Vincencová Marie, Hněvkovice 29, Humpolec Další kontakty: mob , Pokud bude výsledky souhrnně zasílat oblast, prosíme zároveň o přiložení kopií hlášenek jednotlivých odborů. Prosíme nesměšovat členy OT a členy TOM, pokud chcete, aby byli hodnoceni odděleně! (Jinak budou všichni zařazeni do kategorie OT).

7 Sekce ochrany přírody Programové rady KČT Soutěž Turisté přírodě a kulturním památkám 2012 H L Á Š E N K A Odboru KČT - oddílu TOM - jednotlivce (zaškrtněte) Odbor KČT:...Kraj:... TOM: (název, číslo, sídlo, OKČT):... Kontakt: Jméno: Adresa:... PSČ... Datum Činnost Počet osob Popis činnosti Počet hodin CELKEM: Jednotlivec: Jméno: Datum Činnost Popis činnosti Počet hodin K odpracovaným hodinám je nutné potvrzení instituce, pro kterou byly práce prováděny (může být nahrazeno potvrzením odboru KČT). Datum:... Razítko a podpis OKČT:

8 Metodické akce školení, zkoušky a semináře Asociace TOM Školení vedoucích TOM Místo: Základna TOM Kamenka 50, Moravskoslezský kraj Kontakt: Stanislav PRAIS, O. Synka 1815, Ostrava Poruba, , Školení hlavních vedoucích letních táborů Místo: Základna Dědov, Teplice nad Metují, Královéhrad. kraj Kontakt: Stanislav PRAIS, O. Synka 1815, Ostrava Poruba, , Sekce vysokohorské turistiky Jarní setkání VHT na skalách u Řikonína Místo: Skály u Řikonína, okr. Brno - venkov Kontakt: Miloš STEJSKAL, Lesní 5, Brno, , Setkání VHT na Píseckých skalách Místo: Cvičné skály na pravém břehu Otavy Kontakt: KČT Tábor - oddíl VHT Trek, Mgr. Václav PRŮCHA, Blatské sídliště 562, Veselí nad Luž., , , Setkání VHT na Babách Místo: Skály Baby u řeky Jihlavy, okr. Brno - venkov Kontakt: Miloš STEJSKAL, Lesní 5, Brno, , Zkoušky vedoucích a cvičitelů VHT Místo: Rumpál u Sklené Huti, okr. Rokycany Kontakt: Petr POLA, Nerudova 4, Plzeň, , Seminář cvičitelů a vůdců VHT Místo: Rumpál u Sklené Huti, okr. Rokycany Kontakt: Roman HOLUBJAK, Nové sídliště 341, Mirošov, , Školení a zkoušky vůdců VHT (1.část) Místo: Rumpál u Sklené Huti, okr. Rokycany, ( Alpy, dle propozic)

9 Kontakt: Roman HOLUBJAK, Nové sídliště 341, Mirošov, , Školení a zkoušky vůdců VHT (2.část) Místo: Adamekhütte Dachstein Horní Rakousko Kontakt: Roman Holubjak, Nové sídliště 341, Mirošov, , Dny VHT na skalách Žďárských vrchů Místo: Žďárské vrchy Sněžné, Žďár nad Sázavou Kontakt: Ing. Jindřich Urban, E. Krásnohorské 2396, Kroměříž, , , , Zkoušky vedoucích a cvičitelů VHT Místo: Drátník Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou Kontakt: Miloš Stejskal, Lesní 5, Brno, , Oblast Pardubického kraje Školení vedoucích a cvičitelů turistiky Místo: Pardubický kraj Kontakt: Vlastimil ŠKVÁRA, Hradištní 1197, Chrudim, ,

10 Deset pochodů IVV v České republice Propozice: 1. Sekce IVV IML Programové rady KČT vyhlašuje od 1. ledna pátý ročník turistické aktivity s názvem Deset pochodů IVV v ČR 2. Turista, který během tří let absolvuje deset vybraných turistických akcí z dvanácti uvedených (bez ohledu na délku trasy či přesunový prostředek), získá jako ocenění odznak. Pro evidenci razítek si musí zakoupit zvláštní účastnický průkaz, jeho cena je 50 Kč. Této aktivity se mohou zúčastnit i nečlenové KČT, případně také cizinci. 3. Z každé akce se uznává pouze jedno razítko IVV. Bez ohledu na počet absolvovaných dnů, přesunů, atd. 4. Po splnění podmínek si může turista vyžádat odznak na všech turistických akcích, kde jsou vydávána ocenění IVV. 5. Tato turistická aktivita končí Sekce IVV IML PR KČT jí může prodloužit či vyhlásit šestý ročník. 6. Pro pátý ročník 2010 jsou vybrány tyto turistické akce IVV v České republice: Večerní a 14. Zimní Prahou (kraj Praha, razítko pouze z jedné akce) Zimním krajem léčivých vod (kraj Karlovarský) Pochod Českým rájem (kraj Královéhradecký) Dálkový pochod Bezručova Moravice (kraj Moravskoslezský) Klatovský karafiát (kraj Plzeňský) Konické štrapáce (kraj Olomoucký) Mezinárodní týden turistiky na Valašsku (kraj Zlínský) Pochod Giacoma Casanovy (kraj Ústecký) Jede Kudrna okolo Brna (kraj Jihomoravský) Po stopách Liberecké stovky (kraj Liberecký) Podzimním Horáckem (kraj Vysočina) Za posledním puchýřem (razítko pouze z jednoho DP během tří let) Za sekci IVV IML Werner Friedrich

11 200 turistických akcí KČT - Dvoustovka Upomínkový odznak Dvoustovka je určen pro všechny zájemce o turistiku, a to bez ohledu na jejich členství v Klubu českých turistů (KČT) a věk. Plní se aktivní účastí na turistických akcích zařazených do Dvoustovky (200 vybraných akcí seznam je uveden na internetové adrese: - sekce pěší turistiky) a v celostátním kalendáři turistických akcí KČT, vydávaném DP Za posledním puchýřem. Akce, které nejsou v celostátním kalendáři, nebudou uznány. Podmínky pro získání odznaku: 1. Pro získání odznaků je třeba z Dvoustovky absolvovat 15 akcí pro 1. stupeň odznaku. Dalších 35 (celkem 50) pro 2. stupeň. Dalších 50 (celkem 100) pro 3. stupeň. Dalších 50 (celkem 150) pro 4. stupeň. Dalších 50 (celkem 200) pro 5. stupeň. Účast na stejně nazvané akci lze v různých letech opakovat. 2. Vícedenní akce se považují za akci jedinou. 3. Odznaky se vydávají na významných akcích KČT, turista musí předložit záznamník (pro vydání vyššího stupně i záznamník předchozí). 4. Odpovídající záznamníky jsou čtyři. První záznamník lze je stáhnout z internetové adresy (sekce pěší turistiky) nebo ho lze získat na akcích zařazených do Dvoustovky a slouží k plnění podmínek 1. a 2. stupně. Další záznamníky od 3. stupně a v odpovídající barvě odznaku každý obdrží při výdeji odznaků, které mají pět stupňů. Liší se barvou: zelený, červený, žlutý, modrý a šedý. Cena každého z nich je 30 Kč. 5. Zápisy do záznamníků si turisté provádějí sami. Absolvování akce na základě předložených dokladů potvrzuje pořadatel akce nebo vedoucí či cvičitel odboru KČT, kde je turista registrován tato možnost platí pro členy KČT. Nečlenům klubu lze ověřit splnění při výdeji odznaků na základě předložených dokladů. 6. Tato aktivita není časově omezena, bude trvat po dobu platnosti Dvoustovky. 7. Do plnění podmínek se započítává účast na turistických akcí Dvoustovky od Podmínky upomínkového odznaku nelze plnit na turistických akcích zařazených do cyklu Podvečerní pochody Prahou.

12 Městské a okruhové turistické trasy IVV Seznam městských a okruhových turistických tras IVV je zpracován z podkladů vyhlašovatelů k Turistům, kteří plní podmínky IVV doporučujeme, aby pravidelně sledovali stránky IVV (www.ivv.kct.cz), dále Zprávy IVV IML, které vydává sekce, nebo informace ve Zprávách časopisu Turista, kde získají informace k plnění těchto podmínek popř. k jejich změnám. Ostatním turistům vřele doporučujeme, aby využili široké nabídky těchto tras jako vhodnou pomůcku k dokonalému poznání krás a zajímavostí naší vlasti. Všem přejeme mnoho pěkných zážitků při putování po turistických stezkách, které pro Vás připravili a nabízejí vyhlašovatelé městských a okruhových turistických tras IVV. Za sekci IVV/IML Werner Friedrich Městské turistické trasy IVV Putování Přerovem (pěší 10 km) Inf: Stanislav Dostál, Sokolská 12, Přerov Putování Karlovými Vary (pěší 10 km) Inf: Jiřina Daňková, Krymská 43, Karlovy Vary (tel: , , Okolím Plzně (pěší 10 km) Inf: František Moser, Americká 38a, Plzeň (tel: , , , Putování historickým centrem Brna (pěší 12 km) Inf: Ing. Jaroslav Černý, Hübnerové 26, Brno (tel: , ) Vsetínské panoráma (pěší, 16 km) Inf: Jan Hučík, Jiráskova 1816/76, Vsetín (tel: ) Městem Česká Třebová (pěší 10 km) Inf: Iveta Trčková, B. Němcové 793, Česká Třebová (tel: , ) Královská cesta (pěší, 11 km) Inf: KČT Praha, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 (tel: , ) Okruhy v Prášilech (pěší km s možností prodloužení na 15 km) Inf: František Moser, Americká 38a, Plzeň (tel: , , , nebo: Bohumil Rošický, chata Prášily (tel: ) Putování historickým Chebem (pěší 11 km) Inf: Werner Friedrich, B. Němcové 11, Cheb (tel: , , Toulky Řečkovicemi a Mokrou horou (pěší km) Inf: Ing. Jaroslav Černý, Hübnerové 26, Brno (tel: , ) Okolím Krásné Lípy (pěší 15 km) Inf: Karel Hanousek, Nemocniční 1090/4a, Krásná Lípa (tel: ) Po stopách historie města Olomouce (pěší 11 km) Inf: Rostislav Klemeš, Dómská 2, Olomouc (tel: , Ulričina stezka (pěší, 10 km) Inf: KČT Lovosice, 8. května 7, Lovosice (tel: ) Putování historickou bílou Opavou (pěší 10 km) Inf: Miroslav Klimeš, Olomoucká 67, Opava (tel: ) Rakovnická desítka (pěší 10 km) Inf: Ing. Jiří Laibl, Blahoslavova 1505, Rakovník (tel: , , )

13 Putování valašským městem Meziříčí (pěší 14 km) Inf: Pavel Ejem, Smetanova 1151, Valašské Meziříčí (tel: ) Zlatá Praha ( pěší 10 km ) Info: František Moser Americká 38a, Plzeň (tel: , , Okolím Zdic (pěší 10 km + 20 km) Inf: Petr Sedláček, Havlíčkova 763, Zdice (tel: ) Lipník nad Bečvou (pěší 11 km) Info: Vladimír Wnuk, Bratrská 1093, Lipník nad Bečvou (tel: , ) Putování Teplicemi (pěší 13 km) Inf: Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice (tel: , ) Most (pěší 14 km) Inf: Růžena Streiftauová, M. Gorkého 586/1265, Most (tel: , ) Okolím Benešova (pěší 11 km) Inf: Milan Crhák, J. Horáka 1667, Benešov u Prahy (tel: , ) Sokolov (pěší 10 km) Inf: Robert Mašek, Karla Čapka 1410, Sokolov (tel: ) Za františkolázeňskými prameny (pěší 12 km) Inf: Werner Friedrich, B. Němcové 11, Cheb (tel: , , Historií města Plzně (pěší 10 km) Inf: Josef Sýkora, Brněnská 43, Plzeň (tel: , Husitským Táborem (pěší 10 km) Inf: KČT Tábor, Fügnerova 822, Tábor (tel: , Ostravsko (pěší 11 km) Inf: Herbert Schenker, Cholevova 25, Ostrava Jih (tel: ) Kozí Hrádek (pěší 15 km) Inf: KČT Tábor, Fügnerova 822, Tábor (tel: , Okolím obce Bystřec (pěší 15 km) Inf: Jaroslav Vaníček, Bystřec 378 (tel: ) Okruh městem Litvínov (pěší 13 km) Inf: Ing. Karel Šlechta, U Zámeckého parku 839, Litvínov (tel: ) Pouliční plahočení Prahou historickou (pěší délky tras dle propozic) Inf: Rudolf Krause, Pod Kavalírkou 300/4, Praha 5 Košíře (tel: ) Klokoty Harachovka (pěší 11 km) Inf: KČT Tábor, Fügnerova 822, Tábor (tel: , Městem automobilů (pěší 10 km) Inf: Ing. Hana Sešínová, Pezinská 853, Mladá Boleslav (tel: , ) Po stopách Giacoma Casanovy (pěší 16 km) Inf: Dušan Petráš, Vrchlického 23, PO BOX 3B, Duchcov (tel: , Naučná stezka Lovoš (pěší 11 km) Inf: KČT Lovosice, ul. 8. května 7, Lovosice (tel: ) Šluknov nejsevernější město ČR (pěší 15 km) Inf: Egon Wiesner, Husova 58, Český Dub (tel: ) Starý Plzenec (pěší 11 km) Inf: Josef Sýkora, Brněnská 43, Plzeň (tel: , Třebíčský městský okruh (pěší 10 km) Inf: Ladislav Tomáš, Okružní 892, Třebíč (tel: , , e- mail: Historickým i moderním Zlínem (pěší 10 km + 24 km) Inf: Jiří Tomáš, Boněcko 1 č. 298, Zlín Příluky (tel: , ) Chomutov (pěší 11 km) Inf: Jaromír Raisr, Hornická 1467, Jirkov (tel: , ) Puszkailerova cesta (pěší 14 km) Inf: Ing. Eva Wittingerová, Benátky 1891, Vsetín (tel: , )

14 Ústí nad Orlicí (pěší 13 km) Inf: Miroslav Hübl, S. K. Neumanna 622, Ústí nad Orlicí (tel: ) Soběslavské smyčky (pěší 12 km) Inf: Informační a kulturní stř., Jiřina Kocourková, Soběslav Horažďovický okruh (pěší 11 km) Inf: František Moser, Americká 38a, Plzeň (tel: , , , Medlánecká naučná stezka (pěší 12 km) Inf: Ing. Petr Vachút, Ostružinová 5, Brno (tel: , ) Jesenický okruh (pěší 26 km) Inf: Ing. Jiří Laibl, Blahoslavova 1505, Rakovník (tel: , ) Přes hory a doly (pěší 24 km) Inf: Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice (tel: , ) S dudákem za nektarem (pěší 12 km) Inf: Zdeněk Němec, Tržní 1151, Strakonice (tel: , , Okolím města Stochov (pěší 28 km) Inf: Josef Karlovský, V. Ulmana 48, Stochov (tel: , ) Vrchotojanovický vandr (pěší 16 km + 23 km) Inf: Martin Kněnický, Srbice 31, Votice (tel: ) Jirkov (pěší 17 km) Inf: Jaromír Raisr, Hornická 1467, Jirkov (tel: , ) Údolím Skuhrovského potoka (pěší 17 km) Inf: Iveta Trčková, B. Němcové 793, Česká Třebová (tel: , ) S K. H. Máchou do Borotína (pěší 24 km) Inf: KČT Tábor, Fügnerova 822, Tábor (tel: , Kudy chodil J. W. Goethe (pěší 10km ) Inf: Milena Kafková, Libušina 546, Mariánské Lázně (tel: , ) Městem sv. Jana Nepomuckého (pěší 10 km) Inf: Helena Sedláčková, Nádražní 314, Nepomuk (tel: ) Kudy chodil anglický král Edward VII (pěší 10 km + 10 km) Inf: Milena Kafková, Libušina 546, Mariánské Lázně (tel: , ) Cestou do kláštera (pěší 12 km) Inf: Zdena Bánovská, Brodská 43/27, Žďár nad Sázavou (tel: ) Za historií a současností Světlé nad Sázavou (pěší 12 km) Inf: Informační centrum, nám. Trčků z Lípy 16, Světlá nad Sázavou (tel: ) Liberec město pod Ještědem (pěší 12 km) Inf: Rudolf Bém, Švermova 47, Liberec (tel: , ) Hanácké Athény (pěší 8km) Inf: Informační centrum, Velké náměstí 50/45, Kroměříž (tel: ) Krnov zelená perla Slezska (pěší 11 km) Inf: Mgr. Jitka Musilová, Jiráskova 48, Krnov (tel: ) Nejzajímavější místa města Ústí nad Labem (pěší 7 km) Inf: Informační středisko, Mírové nám. 1/1, Ústí nad Labem (tel: ) Nahoru a dolů po Ústí nad Labem (pěší 10 km) Inf: Informační středisko, Mírové nám. 1/1, Ústí nad Labem (tel: ) Napříč Bystrckým okolím (pěší 15 km) Inf: Ing. Jaroslav Černý, Hübnerové 26, Brno (tel: , ) Do Lužné za párou (pěší 12 km) Inf: Ing. Jiří Laibl, Blahoslavova 1505, Rakovník (tel: , ) Krajem Karoliny Světlé (pěší 25 km) Inf: Rudolf Bém, Švermova 47, Liberec (tel: , ) Köglerova naučná stezka (pěší 20 km) Inf: Karel Hanousek, Nemocniční 1090/4a, Krásná Lípa (tel: )

15 Pražské mosty (pěší 30 km) Inf: Rudolf Krause, Pod Kavalírkou 300/4, Praha 5 Košíře (tel: ) Městský naučný okruh Třemošná (pěší + cyklo 20 km) Inf: Václav Kule, Pionýrská 696, Třemošná (tel: ) Okolím sv. Kopečku u Olomouce (pěší 12 km) Inf: Jiří Brož, Fischerova 34, Olomouc (tel: , ) Kutná Hora Město UNESCO (pěší 10 km) Inf: Libor Pfeifer, Dědinova 2008, Praha 4 (tel: , ) Po stopách Švandy Dudáka (pěší 15 km) Inf: Zdeněk Němec, Tržní 1151, Strakonice (tel: , , ) Osek (pěší 17 km) Inf: Dušan Petráš, Vrchlického 23, PO BOX 3B, Duchcov (tel: , Pražské usedlosti (pěší délky tras dle propozic) Inf: Rudolf Krause, Pod Kavalírkou 300/4, Praha 5 Košíře (tel: ) Putování podél pražských potoků (pěší délky tras dle propozic) Inf: Rudolf Krause, Pod Kavalírkou 300/4, Praha 5 Košíře (tel: ) Litovelským Pomoravím (pěší 30 km) Inf: Jiří Brož, Fischerova 34, Olomouc (tel: , Hanácké Mont Blanc (pěší 20 km) Inf: Jiří Brož, Fischerova 34, Olomouc (tel: , Kolem rybníků za králem Ječmínkem (pěší 27 km) Inf: Jiří Brož, Fischerova 34, Olomouc (tel: , Svatojakubská cesta (pouze akce) Inf: František Moser, Americká 38a, Plzeň (tel: , , , Hranicemi UNESCA Praha (pěší 15 km) Inf: Jan Čermák, U Družstva Ideál 4, Praha 4 (tel: , Infocentrum KČT, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 Sázavou (pěší 11 km) Inf: Jan Čermák, U Družstva Ideál 4, Praha 4 (tel: , Infocentrum KČT, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 Okolím Holýšova (pěší 12 km) Inf: Ing. Zbyněk Titl, Ohradní 1348, Praha 4 (tel: ) Osek Dlouhá Louka (pěší 17 km) Inf: Dušan Petráš, Vrchlického 23, PO BOX 3B, Duchcov (tel: , Huzovské kolečko (pěší 18 km) Inf: Ing. Vladimír Juříček, Huzová 321, Břidličná (tel: ,

16 Okruhové turistické trasy IVV ( RWW ) Plzeňsko (pěší 85 km) Inf: Josef Sýkora, Brněnská 43, Plzeň (tel: , Mariánskolázeňské cyklotrasy (cyklo km) Info: Milena Kafková, Libušina 546, Mariánské Lázně (tel: , ) Za poznáním Chebska (pěší 43 km km) Inf: Werner Friedrich, B. Němcové 11, Cheb (tel: , , ) Moravskou branou (pěší 97 km) Inf: Vladimír Wnuk, Bratrská 1093, Lipník n. Bečvou (tel: , ) Valašský triangl (pěší 123 km) Inf: Ing. Eva Wittingerová, Benátky 1891, Vsetín (tel: , ) Českomoravské mezihoří (pěší km) Inf: Iveta Trčková, B. Němcové 793, Česká Třebová (tel: , ) Teplickým Krušnohořím (pěší 48 km) Inf: Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice (tel: , ) Český ráj (pěší 125 km) Inf: Ing. Hana Sešínová, Pezinská 853, Mladá Boleslav (tel: , ) Jeňýkův rakovnický okruh (pěší 120 km) Inf: Ing. Jiří Laibl, Blahoslavova 1505, Rakovník (tel: , ) Skalní vyhlídky a rozhledny Jizerských hor (pěší 140 km) Inf: Rudolf Bém, Švermova 47, Liberec 10 (tel: , ) Po Ještědském hřebenu do Jizerských hor (pěší 150 km) Inf: Rudolf Bém, Švermova 47, Liberec 10 (tel: , ) Lesnický Slavín (pěší 92 km) Inf: Ing. Jaroslav Černý, Hübnerové 26, Brno (tel: , ) Po stopách Karla Líma (pěší 60 km) Inf: Dušan Petráš, Vrchlického 23, PO BOX 3B, Duchcov (tel: , Podkrušnohořím (pěší 20 km) Inf: Dušan Petráš, Vrchlického 23, PO BOX 3B, Duchcov (tel: , Jarní kilometry 2012 Odznak vydává Klub českých turistů oblast Ústecký kraj, ve spolupráci se sekcí pěší turistiky programové rady KČT Plnění odznaku má velmi jednoduchá kritéria: účast na zahájení turistického jara odboru či oblasti, účast na výletu nebo pochodu v době od Splnění se nikde neprokazuje, je věcí osobní cti. Odznaky můžete objednat na adrese: Růžena Streiftauová M. Gorkého 1265/586, Most tel

17 Evidence a vydávání turistických odznaků V průběhu roku 2010 byla ustavena v novém složení sekce výkonnostní turistiky Programové rady Klubu českých turistů. Její členové vyřizují různé druhy výkonnostních odznaků: Ing. Tomáš Beránek předseda sekce Kontakt: Kotkova 17, Přerov, , Vyřizuje: odznaky Turista III., II. a I. stupně odznak Mistr turistiky odznaky Českomoravský turista (ČMT) Dr. Milan Hoke člen sekce výkonnostní turistiky Kontakt: Pražského povstání 1950, Benešov, , , fax Vyřizuje: základní odznak Turista (ZOT) výkonnostní odznaky pěší turistiky (VOPT) Dvoustovka - výkonnostní odznak pěší turistiky Jan Laibl člen sekce výkonnostní turistiky Kontakt: Blahoslavova 1505, Rakovník, , , Eviduje: oblastní, tematické a recesní odznaky Stanislav Zemen člen sekce výkonnostní turistiky Kontakt: Ostravská 625, Praha 9, Vydává: mezinárodní turistický odznak (MTO) mezinárodní horská cesta přátelství Eisenach - Budapešť Kontakty na uvedené činovníky jsou aktualizovány na webových stránkách KČT (v části rady a sekce). Odznaky Turista III. a II. stupně a odznak Českomoravský turista bronz a stříbro vydávají i oblasti KČT Případně změny v evidenci a vydávání turistických odznaků budou uvedeny v časopisu TURISTA, popřípadě na

18 Informace o turistických odznacích V období od do byly vyhlášeny následující turistické odznaky: Pro územní celek Čechy TTO Pražské pivovary III., TTO České Budějovice, TTO Sázavou a OTO Severní Plzeňsko III. Pro územní celek Morava OTO Podluží, OTO Slovácko (nová verze odznaku) a OTO Znojemsko (nová verze odznaku) Pro oba územní celky TTO Vodopády a TTO Česká republika A-Ž Různé K byl ukončen prodej OTO Říčansko. Odznaky budou vydávány do Informace získáte na telefonech nebo , případně na webových stránkách Dále byl ukončen prodej záznamníků OTO Šumavská místa a vrcholy, OTO Pobečví a RPTO Turista - Cukrárník. Výzva! Seznam OTO a TTO je k dispozici na webových stránkách KČT, v sekci Výkonnostní turistika na adrese Seznam je aktuální k Prosíme všechny uvedené vyhlašovatele odznaků o kontrolu údajů, abychom s další aktualizací mohli provést i případné opravy. Připomínky zasílejte na tyto y: nebo Novinky, změny a opravy během roku jsou zveřejňovány ve Zprávách KČT v klubovém časopise Turista. Kontakt: Jan Laibl Blahoslavova Rakovník tel.: mobil:

19 Vyobrazení Kontaktní údaje Podmínky plnění OTO PODLUŽÍ Vítězslav Čmelík Ptašinského Brno míst povinných + 7 míst z 10 volitelných Cena 50 + pošt. OTO SLOVÁCKO (nová verze) Aleš Soldán Erbenova Hodonín míst povinných + 13 míst z 37 volitelných 20 + pošt. OTO SEVERNÍ PLZEŇSKO III. Rudolf Kluve Pionýrská Třemošná míst z 21 uvedených 50 + pošt. OTO ZNOJEMSKO (nová verze) Karel Tuna Bolzanova 2440/31g Znojmo míst povinných + 14 míst z 24 volitelných 35 + pošt. TTO PRAŽSKÉ VODÁRENSKÉ VĚŽE Rudolf Krause Pod Kavalírkou 300/ Praha 5 - Košíře kontrolních bodů na trase 25 km dlouhé 70 + pošt.

20 Vyobrazení Kontaktní údaje Podmínky plnění RPTO PŘEROVSKÁ NAUČNÁ ZOOLOGICKÁ STEZKA Stanislav Dostál Sokolská Přerov místa povinná 3 místa z 10 volitelných Cena 30 + pošt. TTO SÁZAVOU Jan Čermák U Družstva Ideál 1067/ Praha 4 8 míst povinných 10 místa z 15 volitelných 50 + pošt. TTO VODOPÁDY ČR Herbert Schenker Cholevova Ostrava Hrabůvka TTO ČESKÁ REPUBLIKA A-Ž Herbert Schenker Cholevova Ostrava Hrabůvka TTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Jiří Franc Dr. Milady Horákové České Budějovice míst z 15 uvedených 4 místa povinná 3 místa z 10 volitelných všech 24 uvedených míst plnitelé, kteří nebydlí v Jihočeském kraji 12 míst z 24 uvedených 40 + pošt pošt. zdarma + pošt.

Městské a okruhové turistické trasy IVV. Městské turistické trasy IVV

Městské a okruhové turistické trasy IVV. Městské turistické trasy IVV Městské a okruhové turistické trasy IVV Seznam městských a okruhových turistických tras IVV je zpracován z podkladů vyhlašovatelů k datu 31. 12. 2015. Turistům, kteří plní podmínky IVV doporučujeme, aby

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracoval: Mgr. Miriam Majdyšová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více