KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ"

Transkript

1 KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ A KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ 2012 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ VYDÁNO ZA PODPORY KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE Kalendar_obalka_oblasti.indd :35:07

2 Výhodné jízdné Vlakem o víkendech a svátcích níí kilometrů en bez omeze o Procházkovi, Brno a Jedeme na celodenní výlet. ě Ve vlaku jsme hezky pohromad. karty třeba át a můžeme si zahr E+ SON kou nkou ízden jízde dnou výho u S jedno elý den po regionu cestuje naše rodina celý ace o jízdence nebo celé ČR. Informace e one z/son.cz/s.cd.c w.cd www na vždy najdeme České dráhy, Váš osobní dopravce

3 Vážení turisté, Ústecký kraj má eminentní zájem na kvalitní prezentaci v České republice i v zahraničí, jako kraj, který má návštěvníkům co nabídnout. Právě vy, turisté, patříte mezi skupiny lidí, které se o dobré jméno kraje pravidelně a systematicky starají. Náš kraj, který je z hlediska cestovního ruchu skutečně atraktivní, návštěvníci začínají čím dál tím více objevovat. Na podporu cestovního ruchu kraj realizuje řadu projektů, z čehož nejvýznamnější je projekt Brána do Čech, jehož komunikačním nástrojem je stejnojmenný webový turistický portál. Prostřednictvím velmi zdařilých propagačních materiálů a map, které získaly nejvyšší ocenění za kvalitní zpracování na řadě soutěží, prezentuje Ústecký kraj poměrně velkou oblast, rozdělenou geograficky i tematicky do čtyř přirozených destinačních oblastí Krušné hory, Dolní Poohří, České Švýcarsko a České středohoří. K rozvoji cestovního ruchu přispívá také špičkové turistické značení, na které náš kraj významnou měrou přispívá, kdy veškerou mravenčí práci odvádíte právě vy, členové Klubu českých turistů, a za to vám patří skutečně hluboký obdiv a poděkování. Jsou to stovky kilometrů značených cest pěších, lyžařských, cyklo i hipo, ale i opravených tras, například po loňských povodních. Jako správní turisté se můžete pochlubit tisícovkami našlapaných kilometrů především v našem kraji. Právě tento kalendář turistických akcí je dlouhým výčtem aktivit a činností, které veřejnosti nabízíte a tak přispíváte k rozvoji cestovního ruchu. Vážení turisté, ještě jednou děkuji za vaši činnost pro rozvoj Ústeckého kraje, za vaše nadšení pro věc i za řadu velmi dobrých nápadů a námětů. Věřte, že náš kraj má velký zájem podporovat turistiku, a že bude ve spolupráci s vámi rád pokračovat. Těším se, že se opět setkáme při otevírání další opravené rozhledny, jako v letošním roce na Kohoutě, nebo na vaší konferenci, či přímo na některé turistické trase v přírodě, kam osobně rád s rodinou chodím. Přeji vám všem hodně zdraví a našlapaných kilometrů. Ing. Radek Vonka, radní pro regionální rozvoj, cestovní ruch a projekty EU Ústeckého kraje

4 Vážení turisté, přátelé turistiky, milí čtenáři našeho katalogu, Již dávno naši předkové pochopili, že náš kraj se neuživí pouze zemědělstvím a později průmyslem, že je třeba využít jeho přírodního i kulturního potenciálu k rozvoji cestování. Vznikala nová rozhledová místa, či stezky s přírodními i kulturními zajímavostmi a také síť rozhleden často doprovázená sítí zájezdních hostinců, hotelů a penzionů. Prostě dnešní mluvou turistická infrastruktura. A to je přesně to, co nám v mnoha místech našeho krásného kraje chybí. Máme celé ČR, Evropě i světu co nabídnout. Nejen České Švýcarsko, které je perlou v náhrdelníku přírodních zajímavostí našeho regionu, ale také České středohoří, Krušné hory i Poohří, ale musíme k tomu dobudovat všechny ty větší či drobné stavby, které návštěvníkům poskytnou odpovídající služby, nebo zajímavý bod či místo šetrně zpřístupní. Myslím si, že řadou dobrých počinů s takovouto osvícenou politikou začal náš Ústecký kraj, který řadu projektů v oblasti rozvoje cestovního ruchu podpořil. Ať se jedná o naučné stezky nebo o rozhledny či ubytovací a další zařízení. Mnoho dobrého ze svých skromných rozpočtů vykonaly i obce v našem kraji a patří jim za to velký dík. Upravená jsou náměstí i domy a obce pečují často také o sakrální památky a rozhledová místa. Poděkování zaslouží i Lesy České republiky, které finančně podporují opravy rozhleden, stavějí mostky a přispívají na obnovu drobné turistické infrastruktury např. odpočinková místa, lavičky, obnova studánek a pramenů apod. Velké poděkování však patří všem členům našeho spolku, kterým není lhostejný stav naší krajiny a na řadě zajímavých projektů se podílejí a také našim značkařům, bez jejichž nadšení pro práci v terénu by nemohlo naše značení, snad nejlepší na světě, vůbec existovat. Vážení přátelé, buďme v našem kraji zdravými patrioty, podporujme se navzájem jen třeba tím, že si koupíme drobný předmět na památku v místě, které navštívíme. Na velkou pomoc státu nebo návštěvníků z jiných zemí moc nespoléhejme, mají svých starostí dost. My si však svou činností, zajímavými akcemi, pestrou nabídkou výšlapů či přejezdů a také dobrou infrastrukturou jistě můžeme pomoci sami. K tomu potřebujeme opravdu jen zdraví, trochu štěstí a také selský rozum, protože právě naši předkové ho velmi dobře využívali k většímu bohatství celého kraje. Vážení přátelé, za uplynulou turistickou sezónu děkuji všem pořadatelům, všem účastníkům, veřejnosti a také našemu kraji a obcím. Bylo to opravdu krásné období a jistě ještě lepší nás čeká v roce příštím. Hodně zdaru a tisíce kilometrů v naší krásné přírodě přeje Dr. Jan Eichler, předseda OV KČT Ústecký kraj

5 Podmínky a výhody členství v KČT Členem Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém ze základních článků odborů KČT. Každý člen KČT platí roční příspěvek, jehož výši určuje mateřský odbor KČT. EUROBEDS Každý člen obdrží slevovou kartu EUROBEDS, s níž může uplatnit slevy na poskytnuté služby nebo zakoupené zboží u smluvních partnerů systému EUROBEDS. Slevy na ubytování Na základě předložení průkazu KČT se zaplaceným členským příspěvkem (tj. platnou kartou EUROBEDS) je poskytována sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 70 Kč na osobu a noc ve vybraných ubytovacích objektech na území ČR a na chatách ÖTK a Naturfreunde v Rakousku. Časopis TURISTA je zájemcům z řad členů KČT zasílán za snížené roční předplatné. Vychází 10 čísel ročně. Mapy KČT Každý člen s platným průkazem může nakupovat turistické mapy vydávané Klubem českých turistů se slevou cca 20 % běžné prodejní ceny. Tuto slevu může uplatnit pouze v Turistickém infocentru, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 a u výhradních regionálních distributorů. Na jeden průkaz lze zakoupit se slevou vždy jednu mapu od každého titulu. Slevy na startovném Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, kteří se prokáží platným průkazem. Pojištění členů Centrálně jsou pojištěni jen metodičtí pracovníci KČT (vedoucí a cvičitelé). Členům KČT bude nabídnuto individuální pojištění na základě sdělení oblastí a odborů. Člen KČT se může výhodně pojistit i na cesty do zahraničí. Pojištění se vztahuje mimo jiné i na pohyb v horách nad 2000 m, vysokohorskou turistiku, horolezectví, lyžování mimo vyznačené sjezdovky. Slevy na dopravu KČT poskytuje svým členům příspěvek na dopravu při provozování turistické činnosti. Tato dotace je poskytována při zakoupení zvýhodněných druhů cestovních dokladů Českých drah.

6 Soutěž Turisté přírodě a kulturním památkám Soutěž Turisté přírodě a kulturním památkám je věnována ochraně přírody, kulturního dědictví a životního prostředí. Každoročně ji vyhlašuje sekce ochrany přírody Programové rady Klubu českých turistů. Soutěž probíhá od do daného kalendářního roku a obsahuje tyto kategorie: Odbor Klubu českých turistů (OKČT) Jednotlivec OKČT Turistický oddíl mládeže (TOM) Jednotlivec TOM Vítězové jak kolektivy, tak jednotlivci jsou každoročně odměňováni diplomy a věcnými cenami. PRAVIDLA SOUTĚŽE A. Brigádnické aktivity související s turistikou, kulturními památkami a ochranou přírody, a to jak ty, které jsou realizovány samostatně, tak i aktivity realizované v koordinaci s příslušnými správami chráněných území, lesními správami, se správami památkářů apod. (např. čistění lesa, studánek, rybníků, příprava a realizace naučných stezek, sběr odpadových materiálů, opravy křížů a kapliček, opravy turistických zařízení v přírodě aj.). B. Obnova a údržba turistických cest a stezek, jejich úklid, čistění aj. (POZOR! Do soutěže se nezapočítává značení turistických cest a činnosti s ním přímo související např. nákup potřeb pro značení, výroba a instalace rozcestníků, apod. toto je v kompetenci sekce značení). C. Příprava a vydávání metodických a propagačních materiálů ke kulturním památkám a k ochraně přírody pro potřeby turistů, organizace propagačních a náborových akcí a soutěží k ochraně přírody pro členy i nečleny KČT, přípravy kronik, filmů, apod. na odpovídající téma (např. o ohrožených druzích živočichů či rostlin, o přírodních, a turistických zajímavostech, kulturních památkách, příprava ekologických map, map s kulturními zajímavostmi v jednotlivých regiónech) aj. D. Mapování výskytu rostlin a živočichů, kulturních pamětihodností (např. evidence a mapování výskytu obojživelníků, jedle bělokoré, mravenišť, zjišťování stavu studánek a pramenů, mapování výskytu netopýrů v zříceninách a sklepích hradů, mapování smírčích křížů, kapliček, aj.). E. Další akce na pomoc přírodě a kulturním památkám (POZOR! Nezapočítávají se aktivity, které odbor vykonává sám pro sebe (např. úklid a úprava klubovny), ani úřednické aktivity, administrativa, apod.). Počítejte pouze hodiny skutečně věnované přírodě a kulturním památkám! Soutěž Turisté přírodě a kulturním památkám se každoročně vyhlašuje v turistickém tisku časopise TURISTA a na webových stránkách KČT. Uzávěrka soutěže za příslušný rok je 15. ledna roku následujícího. Vyplněné hlášenky zašlete na adresu: Vincencová Marie, Hněvkovice 29, Humpolec Další kontakty: mob , Pokud bude výsledky souhrnně zasílat oblast, prosíme zároveň o přiložení kopií hlášenek jednotlivých odborů. Prosíme nesměšovat členy OT a členy TOM, pokud chcete, aby byli hodnoceni odděleně! (Jinak budou všichni zařazeni do kategorie OT).

7 Sekce ochrany přírody Programové rady KČT Soutěž Turisté přírodě a kulturním památkám 2012 H L Á Š E N K A Odboru KČT - oddílu TOM - jednotlivce (zaškrtněte) Odbor KČT:...Kraj:... TOM: (název, číslo, sídlo, OKČT):... Kontakt: Jméno: Adresa:... PSČ... Datum Činnost Počet osob Popis činnosti Počet hodin CELKEM: Jednotlivec: Jméno: Datum Činnost Popis činnosti Počet hodin K odpracovaným hodinám je nutné potvrzení instituce, pro kterou byly práce prováděny (může být nahrazeno potvrzením odboru KČT). Datum:... Razítko a podpis OKČT:

8 Metodické akce školení, zkoušky a semináře Asociace TOM Školení vedoucích TOM Místo: Základna TOM Kamenka 50, Moravskoslezský kraj Kontakt: Stanislav PRAIS, O. Synka 1815, Ostrava Poruba, , Školení hlavních vedoucích letních táborů Místo: Základna Dědov, Teplice nad Metují, Královéhrad. kraj Kontakt: Stanislav PRAIS, O. Synka 1815, Ostrava Poruba, , Sekce vysokohorské turistiky Jarní setkání VHT na skalách u Řikonína Místo: Skály u Řikonína, okr. Brno - venkov Kontakt: Miloš STEJSKAL, Lesní 5, Brno, , Setkání VHT na Píseckých skalách Místo: Cvičné skály na pravém břehu Otavy Kontakt: KČT Tábor - oddíl VHT Trek, Mgr. Václav PRŮCHA, Blatské sídliště 562, Veselí nad Luž., , , Setkání VHT na Babách Místo: Skály Baby u řeky Jihlavy, okr. Brno - venkov Kontakt: Miloš STEJSKAL, Lesní 5, Brno, , Zkoušky vedoucích a cvičitelů VHT Místo: Rumpál u Sklené Huti, okr. Rokycany Kontakt: Petr POLA, Nerudova 4, Plzeň, , Seminář cvičitelů a vůdců VHT Místo: Rumpál u Sklené Huti, okr. Rokycany Kontakt: Roman HOLUBJAK, Nové sídliště 341, Mirošov, , Školení a zkoušky vůdců VHT (1.část) Místo: Rumpál u Sklené Huti, okr. Rokycany, ( Alpy, dle propozic)

9 Kontakt: Roman HOLUBJAK, Nové sídliště 341, Mirošov, , Školení a zkoušky vůdců VHT (2.část) Místo: Adamekhütte Dachstein Horní Rakousko Kontakt: Roman Holubjak, Nové sídliště 341, Mirošov, , Dny VHT na skalách Žďárských vrchů Místo: Žďárské vrchy Sněžné, Žďár nad Sázavou Kontakt: Ing. Jindřich Urban, E. Krásnohorské 2396, Kroměříž, , , , Zkoušky vedoucích a cvičitelů VHT Místo: Drátník Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou Kontakt: Miloš Stejskal, Lesní 5, Brno, , Oblast Pardubického kraje Školení vedoucích a cvičitelů turistiky Místo: Pardubický kraj Kontakt: Vlastimil ŠKVÁRA, Hradištní 1197, Chrudim, ,

10 Deset pochodů IVV v České republice Propozice: 1. Sekce IVV IML Programové rady KČT vyhlašuje od 1. ledna pátý ročník turistické aktivity s názvem Deset pochodů IVV v ČR 2. Turista, který během tří let absolvuje deset vybraných turistických akcí z dvanácti uvedených (bez ohledu na délku trasy či přesunový prostředek), získá jako ocenění odznak. Pro evidenci razítek si musí zakoupit zvláštní účastnický průkaz, jeho cena je 50 Kč. Této aktivity se mohou zúčastnit i nečlenové KČT, případně také cizinci. 3. Z každé akce se uznává pouze jedno razítko IVV. Bez ohledu na počet absolvovaných dnů, přesunů, atd. 4. Po splnění podmínek si může turista vyžádat odznak na všech turistických akcích, kde jsou vydávána ocenění IVV. 5. Tato turistická aktivita končí Sekce IVV IML PR KČT jí může prodloužit či vyhlásit šestý ročník. 6. Pro pátý ročník 2010 jsou vybrány tyto turistické akce IVV v České republice: Večerní a 14. Zimní Prahou (kraj Praha, razítko pouze z jedné akce) Zimním krajem léčivých vod (kraj Karlovarský) Pochod Českým rájem (kraj Královéhradecký) Dálkový pochod Bezručova Moravice (kraj Moravskoslezský) Klatovský karafiát (kraj Plzeňský) Konické štrapáce (kraj Olomoucký) Mezinárodní týden turistiky na Valašsku (kraj Zlínský) Pochod Giacoma Casanovy (kraj Ústecký) Jede Kudrna okolo Brna (kraj Jihomoravský) Po stopách Liberecké stovky (kraj Liberecký) Podzimním Horáckem (kraj Vysočina) Za posledním puchýřem (razítko pouze z jednoho DP během tří let) Za sekci IVV IML Werner Friedrich

11 200 turistických akcí KČT - Dvoustovka Upomínkový odznak Dvoustovka je určen pro všechny zájemce o turistiku, a to bez ohledu na jejich členství v Klubu českých turistů (KČT) a věk. Plní se aktivní účastí na turistických akcích zařazených do Dvoustovky (200 vybraných akcí seznam je uveden na internetové adrese: - sekce pěší turistiky) a v celostátním kalendáři turistických akcí KČT, vydávaném DP Za posledním puchýřem. Akce, které nejsou v celostátním kalendáři, nebudou uznány. Podmínky pro získání odznaku: 1. Pro získání odznaků je třeba z Dvoustovky absolvovat 15 akcí pro 1. stupeň odznaku. Dalších 35 (celkem 50) pro 2. stupeň. Dalších 50 (celkem 100) pro 3. stupeň. Dalších 50 (celkem 150) pro 4. stupeň. Dalších 50 (celkem 200) pro 5. stupeň. Účast na stejně nazvané akci lze v různých letech opakovat. 2. Vícedenní akce se považují za akci jedinou. 3. Odznaky se vydávají na významných akcích KČT, turista musí předložit záznamník (pro vydání vyššího stupně i záznamník předchozí). 4. Odpovídající záznamníky jsou čtyři. První záznamník lze je stáhnout z internetové adresy (sekce pěší turistiky) nebo ho lze získat na akcích zařazených do Dvoustovky a slouží k plnění podmínek 1. a 2. stupně. Další záznamníky od 3. stupně a v odpovídající barvě odznaku každý obdrží při výdeji odznaků, které mají pět stupňů. Liší se barvou: zelený, červený, žlutý, modrý a šedý. Cena každého z nich je 30 Kč. 5. Zápisy do záznamníků si turisté provádějí sami. Absolvování akce na základě předložených dokladů potvrzuje pořadatel akce nebo vedoucí či cvičitel odboru KČT, kde je turista registrován tato možnost platí pro členy KČT. Nečlenům klubu lze ověřit splnění při výdeji odznaků na základě předložených dokladů. 6. Tato aktivita není časově omezena, bude trvat po dobu platnosti Dvoustovky. 7. Do plnění podmínek se započítává účast na turistických akcí Dvoustovky od Podmínky upomínkového odznaku nelze plnit na turistických akcích zařazených do cyklu Podvečerní pochody Prahou.

12 Městské a okruhové turistické trasy IVV Seznam městských a okruhových turistických tras IVV je zpracován z podkladů vyhlašovatelů k Turistům, kteří plní podmínky IVV doporučujeme, aby pravidelně sledovali stránky IVV (www.ivv.kct.cz), dále Zprávy IVV IML, které vydává sekce, nebo informace ve Zprávách časopisu Turista, kde získají informace k plnění těchto podmínek popř. k jejich změnám. Ostatním turistům vřele doporučujeme, aby využili široké nabídky těchto tras jako vhodnou pomůcku k dokonalému poznání krás a zajímavostí naší vlasti. Všem přejeme mnoho pěkných zážitků při putování po turistických stezkách, které pro Vás připravili a nabízejí vyhlašovatelé městských a okruhových turistických tras IVV. Za sekci IVV/IML Werner Friedrich Městské turistické trasy IVV Putování Přerovem (pěší 10 km) Inf: Stanislav Dostál, Sokolská 12, Přerov Putování Karlovými Vary (pěší 10 km) Inf: Jiřina Daňková, Krymská 43, Karlovy Vary (tel: , , Okolím Plzně (pěší 10 km) Inf: František Moser, Americká 38a, Plzeň (tel: , , , Putování historickým centrem Brna (pěší 12 km) Inf: Ing. Jaroslav Černý, Hübnerové 26, Brno (tel: , ) Vsetínské panoráma (pěší, 16 km) Inf: Jan Hučík, Jiráskova 1816/76, Vsetín (tel: ) Městem Česká Třebová (pěší 10 km) Inf: Iveta Trčková, B. Němcové 793, Česká Třebová (tel: , ) Královská cesta (pěší, 11 km) Inf: KČT Praha, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 (tel: , ) Okruhy v Prášilech (pěší km s možností prodloužení na 15 km) Inf: František Moser, Americká 38a, Plzeň (tel: , , , nebo: Bohumil Rošický, chata Prášily (tel: ) Putování historickým Chebem (pěší 11 km) Inf: Werner Friedrich, B. Němcové 11, Cheb (tel: , , Toulky Řečkovicemi a Mokrou horou (pěší km) Inf: Ing. Jaroslav Černý, Hübnerové 26, Brno (tel: , ) Okolím Krásné Lípy (pěší 15 km) Inf: Karel Hanousek, Nemocniční 1090/4a, Krásná Lípa (tel: ) Po stopách historie města Olomouce (pěší 11 km) Inf: Rostislav Klemeš, Dómská 2, Olomouc (tel: , Ulričina stezka (pěší, 10 km) Inf: KČT Lovosice, 8. května 7, Lovosice (tel: ) Putování historickou bílou Opavou (pěší 10 km) Inf: Miroslav Klimeš, Olomoucká 67, Opava (tel: ) Rakovnická desítka (pěší 10 km) Inf: Ing. Jiří Laibl, Blahoslavova 1505, Rakovník (tel: , , )

13 Putování valašským městem Meziříčí (pěší 14 km) Inf: Pavel Ejem, Smetanova 1151, Valašské Meziříčí (tel: ) Zlatá Praha ( pěší 10 km ) Info: František Moser Americká 38a, Plzeň (tel: , , Okolím Zdic (pěší 10 km + 20 km) Inf: Petr Sedláček, Havlíčkova 763, Zdice (tel: ) Lipník nad Bečvou (pěší 11 km) Info: Vladimír Wnuk, Bratrská 1093, Lipník nad Bečvou (tel: , ) Putování Teplicemi (pěší 13 km) Inf: Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice (tel: , ) Most (pěší 14 km) Inf: Růžena Streiftauová, M. Gorkého 586/1265, Most (tel: , ) Okolím Benešova (pěší 11 km) Inf: Milan Crhák, J. Horáka 1667, Benešov u Prahy (tel: , ) Sokolov (pěší 10 km) Inf: Robert Mašek, Karla Čapka 1410, Sokolov (tel: ) Za františkolázeňskými prameny (pěší 12 km) Inf: Werner Friedrich, B. Němcové 11, Cheb (tel: , , Historií města Plzně (pěší 10 km) Inf: Josef Sýkora, Brněnská 43, Plzeň (tel: , Husitským Táborem (pěší 10 km) Inf: KČT Tábor, Fügnerova 822, Tábor (tel: , Ostravsko (pěší 11 km) Inf: Herbert Schenker, Cholevova 25, Ostrava Jih (tel: ) Kozí Hrádek (pěší 15 km) Inf: KČT Tábor, Fügnerova 822, Tábor (tel: , Okolím obce Bystřec (pěší 15 km) Inf: Jaroslav Vaníček, Bystřec 378 (tel: ) Okruh městem Litvínov (pěší 13 km) Inf: Ing. Karel Šlechta, U Zámeckého parku 839, Litvínov (tel: ) Pouliční plahočení Prahou historickou (pěší délky tras dle propozic) Inf: Rudolf Krause, Pod Kavalírkou 300/4, Praha 5 Košíře (tel: ) Klokoty Harachovka (pěší 11 km) Inf: KČT Tábor, Fügnerova 822, Tábor (tel: , Městem automobilů (pěší 10 km) Inf: Ing. Hana Sešínová, Pezinská 853, Mladá Boleslav (tel: , ) Po stopách Giacoma Casanovy (pěší 16 km) Inf: Dušan Petráš, Vrchlického 23, PO BOX 3B, Duchcov (tel: , Naučná stezka Lovoš (pěší 11 km) Inf: KČT Lovosice, ul. 8. května 7, Lovosice (tel: ) Šluknov nejsevernější město ČR (pěší 15 km) Inf: Egon Wiesner, Husova 58, Český Dub (tel: ) Starý Plzenec (pěší 11 km) Inf: Josef Sýkora, Brněnská 43, Plzeň (tel: , Třebíčský městský okruh (pěší 10 km) Inf: Ladislav Tomáš, Okružní 892, Třebíč (tel: , , e- mail: Historickým i moderním Zlínem (pěší 10 km + 24 km) Inf: Jiří Tomáš, Boněcko 1 č. 298, Zlín Příluky (tel: , ) Chomutov (pěší 11 km) Inf: Jaromír Raisr, Hornická 1467, Jirkov (tel: , ) Puszkailerova cesta (pěší 14 km) Inf: Ing. Eva Wittingerová, Benátky 1891, Vsetín (tel: , )

14 Ústí nad Orlicí (pěší 13 km) Inf: Miroslav Hübl, S. K. Neumanna 622, Ústí nad Orlicí (tel: ) Soběslavské smyčky (pěší 12 km) Inf: Informační a kulturní stř., Jiřina Kocourková, Soběslav Horažďovický okruh (pěší 11 km) Inf: František Moser, Americká 38a, Plzeň (tel: , , , Medlánecká naučná stezka (pěší 12 km) Inf: Ing. Petr Vachút, Ostružinová 5, Brno (tel: , ) Jesenický okruh (pěší 26 km) Inf: Ing. Jiří Laibl, Blahoslavova 1505, Rakovník (tel: , ) Přes hory a doly (pěší 24 km) Inf: Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice (tel: , ) S dudákem za nektarem (pěší 12 km) Inf: Zdeněk Němec, Tržní 1151, Strakonice (tel: , , Okolím města Stochov (pěší 28 km) Inf: Josef Karlovský, V. Ulmana 48, Stochov (tel: , ) Vrchotojanovický vandr (pěší 16 km + 23 km) Inf: Martin Kněnický, Srbice 31, Votice (tel: ) Jirkov (pěší 17 km) Inf: Jaromír Raisr, Hornická 1467, Jirkov (tel: , ) Údolím Skuhrovského potoka (pěší 17 km) Inf: Iveta Trčková, B. Němcové 793, Česká Třebová (tel: , ) S K. H. Máchou do Borotína (pěší 24 km) Inf: KČT Tábor, Fügnerova 822, Tábor (tel: , Kudy chodil J. W. Goethe (pěší 10km ) Inf: Milena Kafková, Libušina 546, Mariánské Lázně (tel: , ) Městem sv. Jana Nepomuckého (pěší 10 km) Inf: Helena Sedláčková, Nádražní 314, Nepomuk (tel: ) Kudy chodil anglický král Edward VII (pěší 10 km + 10 km) Inf: Milena Kafková, Libušina 546, Mariánské Lázně (tel: , ) Cestou do kláštera (pěší 12 km) Inf: Zdena Bánovská, Brodská 43/27, Žďár nad Sázavou (tel: ) Za historií a současností Světlé nad Sázavou (pěší 12 km) Inf: Informační centrum, nám. Trčků z Lípy 16, Světlá nad Sázavou (tel: ) Liberec město pod Ještědem (pěší 12 km) Inf: Rudolf Bém, Švermova 47, Liberec (tel: , ) Hanácké Athény (pěší 8km) Inf: Informační centrum, Velké náměstí 50/45, Kroměříž (tel: ) Krnov zelená perla Slezska (pěší 11 km) Inf: Mgr. Jitka Musilová, Jiráskova 48, Krnov (tel: ) Nejzajímavější místa města Ústí nad Labem (pěší 7 km) Inf: Informační středisko, Mírové nám. 1/1, Ústí nad Labem (tel: ) Nahoru a dolů po Ústí nad Labem (pěší 10 km) Inf: Informační středisko, Mírové nám. 1/1, Ústí nad Labem (tel: ) Napříč Bystrckým okolím (pěší 15 km) Inf: Ing. Jaroslav Černý, Hübnerové 26, Brno (tel: , ) Do Lužné za párou (pěší 12 km) Inf: Ing. Jiří Laibl, Blahoslavova 1505, Rakovník (tel: , ) Krajem Karoliny Světlé (pěší 25 km) Inf: Rudolf Bém, Švermova 47, Liberec (tel: , ) Köglerova naučná stezka (pěší 20 km) Inf: Karel Hanousek, Nemocniční 1090/4a, Krásná Lípa (tel: )

15 Pražské mosty (pěší 30 km) Inf: Rudolf Krause, Pod Kavalírkou 300/4, Praha 5 Košíře (tel: ) Městský naučný okruh Třemošná (pěší + cyklo 20 km) Inf: Václav Kule, Pionýrská 696, Třemošná (tel: ) Okolím sv. Kopečku u Olomouce (pěší 12 km) Inf: Jiří Brož, Fischerova 34, Olomouc (tel: , ) Kutná Hora Město UNESCO (pěší 10 km) Inf: Libor Pfeifer, Dědinova 2008, Praha 4 (tel: , ) Po stopách Švandy Dudáka (pěší 15 km) Inf: Zdeněk Němec, Tržní 1151, Strakonice (tel: , , ) Osek (pěší 17 km) Inf: Dušan Petráš, Vrchlického 23, PO BOX 3B, Duchcov (tel: , Pražské usedlosti (pěší délky tras dle propozic) Inf: Rudolf Krause, Pod Kavalírkou 300/4, Praha 5 Košíře (tel: ) Putování podél pražských potoků (pěší délky tras dle propozic) Inf: Rudolf Krause, Pod Kavalírkou 300/4, Praha 5 Košíře (tel: ) Litovelským Pomoravím (pěší 30 km) Inf: Jiří Brož, Fischerova 34, Olomouc (tel: , Hanácké Mont Blanc (pěší 20 km) Inf: Jiří Brož, Fischerova 34, Olomouc (tel: , Kolem rybníků za králem Ječmínkem (pěší 27 km) Inf: Jiří Brož, Fischerova 34, Olomouc (tel: , Svatojakubská cesta (pouze akce) Inf: František Moser, Americká 38a, Plzeň (tel: , , , Hranicemi UNESCA Praha (pěší 15 km) Inf: Jan Čermák, U Družstva Ideál 4, Praha 4 (tel: , Infocentrum KČT, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 Sázavou (pěší 11 km) Inf: Jan Čermák, U Družstva Ideál 4, Praha 4 (tel: , Infocentrum KČT, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 Okolím Holýšova (pěší 12 km) Inf: Ing. Zbyněk Titl, Ohradní 1348, Praha 4 (tel: ) Osek Dlouhá Louka (pěší 17 km) Inf: Dušan Petráš, Vrchlického 23, PO BOX 3B, Duchcov (tel: , Huzovské kolečko (pěší 18 km) Inf: Ing. Vladimír Juříček, Huzová 321, Břidličná (tel: ,

16 Okruhové turistické trasy IVV ( RWW ) Plzeňsko (pěší 85 km) Inf: Josef Sýkora, Brněnská 43, Plzeň (tel: , Mariánskolázeňské cyklotrasy (cyklo km) Info: Milena Kafková, Libušina 546, Mariánské Lázně (tel: , ) Za poznáním Chebska (pěší 43 km km) Inf: Werner Friedrich, B. Němcové 11, Cheb (tel: , , ) Moravskou branou (pěší 97 km) Inf: Vladimír Wnuk, Bratrská 1093, Lipník n. Bečvou (tel: , ) Valašský triangl (pěší 123 km) Inf: Ing. Eva Wittingerová, Benátky 1891, Vsetín (tel: , ) Českomoravské mezihoří (pěší km) Inf: Iveta Trčková, B. Němcové 793, Česká Třebová (tel: , ) Teplickým Krušnohořím (pěší 48 km) Inf: Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice (tel: , ) Český ráj (pěší 125 km) Inf: Ing. Hana Sešínová, Pezinská 853, Mladá Boleslav (tel: , ) Jeňýkův rakovnický okruh (pěší 120 km) Inf: Ing. Jiří Laibl, Blahoslavova 1505, Rakovník (tel: , ) Skalní vyhlídky a rozhledny Jizerských hor (pěší 140 km) Inf: Rudolf Bém, Švermova 47, Liberec 10 (tel: , ) Po Ještědském hřebenu do Jizerských hor (pěší 150 km) Inf: Rudolf Bém, Švermova 47, Liberec 10 (tel: , ) Lesnický Slavín (pěší 92 km) Inf: Ing. Jaroslav Černý, Hübnerové 26, Brno (tel: , ) Po stopách Karla Líma (pěší 60 km) Inf: Dušan Petráš, Vrchlického 23, PO BOX 3B, Duchcov (tel: , Podkrušnohořím (pěší 20 km) Inf: Dušan Petráš, Vrchlického 23, PO BOX 3B, Duchcov (tel: , Jarní kilometry 2012 Odznak vydává Klub českých turistů oblast Ústecký kraj, ve spolupráci se sekcí pěší turistiky programové rady KČT Plnění odznaku má velmi jednoduchá kritéria: účast na zahájení turistického jara odboru či oblasti, účast na výletu nebo pochodu v době od Splnění se nikde neprokazuje, je věcí osobní cti. Odznaky můžete objednat na adrese: Růžena Streiftauová M. Gorkého 1265/586, Most tel

17 Evidence a vydávání turistických odznaků V průběhu roku 2010 byla ustavena v novém složení sekce výkonnostní turistiky Programové rady Klubu českých turistů. Její členové vyřizují různé druhy výkonnostních odznaků: Ing. Tomáš Beránek předseda sekce Kontakt: Kotkova 17, Přerov, , Vyřizuje: odznaky Turista III., II. a I. stupně odznak Mistr turistiky odznaky Českomoravský turista (ČMT) Dr. Milan Hoke člen sekce výkonnostní turistiky Kontakt: Pražského povstání 1950, Benešov, , , fax Vyřizuje: základní odznak Turista (ZOT) výkonnostní odznaky pěší turistiky (VOPT) Dvoustovka - výkonnostní odznak pěší turistiky Jan Laibl člen sekce výkonnostní turistiky Kontakt: Blahoslavova 1505, Rakovník, , , Eviduje: oblastní, tematické a recesní odznaky Stanislav Zemen člen sekce výkonnostní turistiky Kontakt: Ostravská 625, Praha 9, Vydává: mezinárodní turistický odznak (MTO) mezinárodní horská cesta přátelství Eisenach - Budapešť Kontakty na uvedené činovníky jsou aktualizovány na webových stránkách KČT (v části rady a sekce). Odznaky Turista III. a II. stupně a odznak Českomoravský turista bronz a stříbro vydávají i oblasti KČT Případně změny v evidenci a vydávání turistických odznaků budou uvedeny v časopisu TURISTA, popřípadě na

18 Informace o turistických odznacích V období od do byly vyhlášeny následující turistické odznaky: Pro územní celek Čechy TTO Pražské pivovary III., TTO České Budějovice, TTO Sázavou a OTO Severní Plzeňsko III. Pro územní celek Morava OTO Podluží, OTO Slovácko (nová verze odznaku) a OTO Znojemsko (nová verze odznaku) Pro oba územní celky TTO Vodopády a TTO Česká republika A-Ž Různé K byl ukončen prodej OTO Říčansko. Odznaky budou vydávány do Informace získáte na telefonech nebo , případně na webových stránkách Dále byl ukončen prodej záznamníků OTO Šumavská místa a vrcholy, OTO Pobečví a RPTO Turista - Cukrárník. Výzva! Seznam OTO a TTO je k dispozici na webových stránkách KČT, v sekci Výkonnostní turistika na adrese Seznam je aktuální k Prosíme všechny uvedené vyhlašovatele odznaků o kontrolu údajů, abychom s další aktualizací mohli provést i případné opravy. Připomínky zasílejte na tyto y: nebo Novinky, změny a opravy během roku jsou zveřejňovány ve Zprávách KČT v klubovém časopise Turista. Kontakt: Jan Laibl Blahoslavova Rakovník tel.: mobil:

19 Vyobrazení Kontaktní údaje Podmínky plnění OTO PODLUŽÍ Vítězslav Čmelík Ptašinského Brno míst povinných + 7 míst z 10 volitelných Cena 50 + pošt. OTO SLOVÁCKO (nová verze) Aleš Soldán Erbenova Hodonín míst povinných + 13 míst z 37 volitelných 20 + pošt. OTO SEVERNÍ PLZEŇSKO III. Rudolf Kluve Pionýrská Třemošná míst z 21 uvedených 50 + pošt. OTO ZNOJEMSKO (nová verze) Karel Tuna Bolzanova 2440/31g Znojmo míst povinných + 14 míst z 24 volitelných 35 + pošt. TTO PRAŽSKÉ VODÁRENSKÉ VĚŽE Rudolf Krause Pod Kavalírkou 300/ Praha 5 - Košíře kontrolních bodů na trase 25 km dlouhé 70 + pošt.

20 Vyobrazení Kontaktní údaje Podmínky plnění RPTO PŘEROVSKÁ NAUČNÁ ZOOLOGICKÁ STEZKA Stanislav Dostál Sokolská Přerov místa povinná 3 místa z 10 volitelných Cena 30 + pošt. TTO SÁZAVOU Jan Čermák U Družstva Ideál 1067/ Praha 4 8 míst povinných 10 místa z 15 volitelných 50 + pošt. TTO VODOPÁDY ČR Herbert Schenker Cholevova Ostrava Hrabůvka TTO ČESKÁ REPUBLIKA A-Ž Herbert Schenker Cholevova Ostrava Hrabůvka TTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Jiří Franc Dr. Milady Horákové České Budějovice míst z 15 uvedených 4 místa povinná 3 místa z 10 volitelných všech 24 uvedených míst plnitelé, kteří nebydlí v Jihočeském kraji 12 míst z 24 uvedených 40 + pošt pošt. zdarma + pošt.

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ 2015

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ 2015 KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ 2015 DOPLŇTE SI SVÉ TURISTICKÉ VYBAVENÍ O IN KARTU Ve vlaku ČD můžete ušetřit nejen cestou na výlet, ale při každé jízdě! s In Kartou IN 25 %, IN 50 %, IN

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin.

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin. 4.. AŽ 6.. ČERVENCE 2015 32. ROČNÍK POCHOD JE POŘÁDÁN ZA FINČNÍ SPOLUÚČASTI MĚSTA RAKOVNÍKA A KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE POCHOD JE POŘÁDÁN V RÁMCI OSLAV 600 LET OD UPÁLENÍ MISTRA JA POCHOD LZE

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí.

Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí. Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí. Penzion se nachází na úpatí Rýchorského hřebene, jehož vrcholem

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Platnost od 1. 1. 2009 Zpracoval: St. Ševčík ( Kontakt tel. : 234 462 456, 602 161 123) Schválil:

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

Testovací místa na HIV bez poraden. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 12:00 hod.

Testovací místa na HIV bez poraden. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 12:00 hod. Testovací místa na HIV bez poraden Praha: Adresa: Mlynářská 4, Praha 1, Telefon: 277 779 812 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 8:00 hod. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Adresa: Karlovo

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 322/2008 Sb. a č. 111/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

na 22. ročník turistické akce

na 22. ročník turistické akce KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Tonerman, CDS holding s.r.o Český Dub, město Mikulášovice připravili a tím zvou všechny turisty, turistky a turistčata, celé turistické oddíly, na toulky

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

Plán pro školní rok 2012/2013

Plán pro školní rok 2012/2013 Plán pro školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2. Organizace školní roku 2012/2013. 3. Funkce, dlouhodobé úkoly. 4. Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 2006 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 2006 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 2006 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ A SLUŽEB VYDÁNÍ PODPOŘIL ÚSTECKÝ KRAJ Vážení přátelé, turistika není podle mého názoru jen koníček či záliba, vidím ji

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ

Více

KARTY 8.11. 15.11.2010

KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA PI.2 strana 3 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA IDE.5a

Více

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací]

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací] Somatopedie V následujícím seznamu jsou uvedeny speciální školy v jednotlivých krajích ČR. Vzhledem k zaměření praxe je zejména u základní škol speciálních či základních škol pro žáky s více vadami konzultovat

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel B Benešov Beroun Blansko Brno Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel Tawilová OSVČ, smlouva s OÚ Benešov Malé nám. 1700, 256 01 Benešov, SPONTE poradenské a terapeutické centrum" tawilova@seznam.cz rodina.poradna@worldonline.

Více

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Pouze pro vnitřní potřebu 1 ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (1) Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

Číslo 11/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 11/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 11/2015 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 024/11/2015

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice Milada Horáková červen 2002 Obsah Úvod 3 1. Trendy ve vývoji pobytu cizinců v ČR v letech 1993-2001 4 1.1. Vývoj pobytu cizincům v oblastech

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc Slovenská 587/5, 779 00, Olomouc IČ: 71342231 I. Výchova a vzdělávání PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/ Rozvíjet osobnost

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

Mezinárodní noc pro netopýry 2013

Mezinárodní noc pro netopýry 2013 Mezinárodní noc pro netopýry 2013 Mezinárodní noc pro netopýry se koná již posedmnácté na přelomu srpna a září na řadě míst v Evropě odkud se díky oslavám Roku netopýra v roce 2012 rozšířila i na další

Více