KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ"

Transkript

1 KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ A KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ 2012 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ VYDÁNO ZA PODPORY KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE Kalendar_obalka_oblasti.indd :35:07

2 Výhodné jízdné Vlakem o víkendech a svátcích níí kilometrů en bez omeze o Procházkovi, Brno a Jedeme na celodenní výlet. ě Ve vlaku jsme hezky pohromad. karty třeba át a můžeme si zahr E+ SON kou nkou ízden jízde dnou výho u S jedno elý den po regionu cestuje naše rodina celý ace o jízdence nebo celé ČR. Informace e one z/son.cz/s.cd.c w.cd www na vždy najdeme České dráhy, Váš osobní dopravce

3 Vážení turisté, Ústecký kraj má eminentní zájem na kvalitní prezentaci v České republice i v zahraničí, jako kraj, který má návštěvníkům co nabídnout. Právě vy, turisté, patříte mezi skupiny lidí, které se o dobré jméno kraje pravidelně a systematicky starají. Náš kraj, který je z hlediska cestovního ruchu skutečně atraktivní, návštěvníci začínají čím dál tím více objevovat. Na podporu cestovního ruchu kraj realizuje řadu projektů, z čehož nejvýznamnější je projekt Brána do Čech, jehož komunikačním nástrojem je stejnojmenný webový turistický portál. Prostřednictvím velmi zdařilých propagačních materiálů a map, které získaly nejvyšší ocenění za kvalitní zpracování na řadě soutěží, prezentuje Ústecký kraj poměrně velkou oblast, rozdělenou geograficky i tematicky do čtyř přirozených destinačních oblastí Krušné hory, Dolní Poohří, České Švýcarsko a České středohoří. K rozvoji cestovního ruchu přispívá také špičkové turistické značení, na které náš kraj významnou měrou přispívá, kdy veškerou mravenčí práci odvádíte právě vy, členové Klubu českých turistů, a za to vám patří skutečně hluboký obdiv a poděkování. Jsou to stovky kilometrů značených cest pěších, lyžařských, cyklo i hipo, ale i opravených tras, například po loňských povodních. Jako správní turisté se můžete pochlubit tisícovkami našlapaných kilometrů především v našem kraji. Právě tento kalendář turistických akcí je dlouhým výčtem aktivit a činností, které veřejnosti nabízíte a tak přispíváte k rozvoji cestovního ruchu. Vážení turisté, ještě jednou děkuji za vaši činnost pro rozvoj Ústeckého kraje, za vaše nadšení pro věc i za řadu velmi dobrých nápadů a námětů. Věřte, že náš kraj má velký zájem podporovat turistiku, a že bude ve spolupráci s vámi rád pokračovat. Těším se, že se opět setkáme při otevírání další opravené rozhledny, jako v letošním roce na Kohoutě, nebo na vaší konferenci, či přímo na některé turistické trase v přírodě, kam osobně rád s rodinou chodím. Přeji vám všem hodně zdraví a našlapaných kilometrů. Ing. Radek Vonka, radní pro regionální rozvoj, cestovní ruch a projekty EU Ústeckého kraje

4 Vážení turisté, přátelé turistiky, milí čtenáři našeho katalogu, Již dávno naši předkové pochopili, že náš kraj se neuživí pouze zemědělstvím a později průmyslem, že je třeba využít jeho přírodního i kulturního potenciálu k rozvoji cestování. Vznikala nová rozhledová místa, či stezky s přírodními i kulturními zajímavostmi a také síť rozhleden často doprovázená sítí zájezdních hostinců, hotelů a penzionů. Prostě dnešní mluvou turistická infrastruktura. A to je přesně to, co nám v mnoha místech našeho krásného kraje chybí. Máme celé ČR, Evropě i světu co nabídnout. Nejen České Švýcarsko, které je perlou v náhrdelníku přírodních zajímavostí našeho regionu, ale také České středohoří, Krušné hory i Poohří, ale musíme k tomu dobudovat všechny ty větší či drobné stavby, které návštěvníkům poskytnou odpovídající služby, nebo zajímavý bod či místo šetrně zpřístupní. Myslím si, že řadou dobrých počinů s takovouto osvícenou politikou začal náš Ústecký kraj, který řadu projektů v oblasti rozvoje cestovního ruchu podpořil. Ať se jedná o naučné stezky nebo o rozhledny či ubytovací a další zařízení. Mnoho dobrého ze svých skromných rozpočtů vykonaly i obce v našem kraji a patří jim za to velký dík. Upravená jsou náměstí i domy a obce pečují často také o sakrální památky a rozhledová místa. Poděkování zaslouží i Lesy České republiky, které finančně podporují opravy rozhleden, stavějí mostky a přispívají na obnovu drobné turistické infrastruktury např. odpočinková místa, lavičky, obnova studánek a pramenů apod. Velké poděkování však patří všem členům našeho spolku, kterým není lhostejný stav naší krajiny a na řadě zajímavých projektů se podílejí a také našim značkařům, bez jejichž nadšení pro práci v terénu by nemohlo naše značení, snad nejlepší na světě, vůbec existovat. Vážení přátelé, buďme v našem kraji zdravými patrioty, podporujme se navzájem jen třeba tím, že si koupíme drobný předmět na památku v místě, které navštívíme. Na velkou pomoc státu nebo návštěvníků z jiných zemí moc nespoléhejme, mají svých starostí dost. My si však svou činností, zajímavými akcemi, pestrou nabídkou výšlapů či přejezdů a také dobrou infrastrukturou jistě můžeme pomoci sami. K tomu potřebujeme opravdu jen zdraví, trochu štěstí a také selský rozum, protože právě naši předkové ho velmi dobře využívali k většímu bohatství celého kraje. Vážení přátelé, za uplynulou turistickou sezónu děkuji všem pořadatelům, všem účastníkům, veřejnosti a také našemu kraji a obcím. Bylo to opravdu krásné období a jistě ještě lepší nás čeká v roce příštím. Hodně zdaru a tisíce kilometrů v naší krásné přírodě přeje Dr. Jan Eichler, předseda OV KČT Ústecký kraj

5 Podmínky a výhody členství v KČT Členem Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém ze základních článků odborů KČT. Každý člen KČT platí roční příspěvek, jehož výši určuje mateřský odbor KČT. EUROBEDS Každý člen obdrží slevovou kartu EUROBEDS, s níž může uplatnit slevy na poskytnuté služby nebo zakoupené zboží u smluvních partnerů systému EUROBEDS. Slevy na ubytování Na základě předložení průkazu KČT se zaplaceným členským příspěvkem (tj. platnou kartou EUROBEDS) je poskytována sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 70 Kč na osobu a noc ve vybraných ubytovacích objektech na území ČR a na chatách ÖTK a Naturfreunde v Rakousku. Časopis TURISTA je zájemcům z řad členů KČT zasílán za snížené roční předplatné. Vychází 10 čísel ročně. Mapy KČT Každý člen s platným průkazem může nakupovat turistické mapy vydávané Klubem českých turistů se slevou cca 20 % běžné prodejní ceny. Tuto slevu může uplatnit pouze v Turistickém infocentru, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 a u výhradních regionálních distributorů. Na jeden průkaz lze zakoupit se slevou vždy jednu mapu od každého titulu. Slevy na startovném Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, kteří se prokáží platným průkazem. Pojištění členů Centrálně jsou pojištěni jen metodičtí pracovníci KČT (vedoucí a cvičitelé). Členům KČT bude nabídnuto individuální pojištění na základě sdělení oblastí a odborů. Člen KČT se může výhodně pojistit i na cesty do zahraničí. Pojištění se vztahuje mimo jiné i na pohyb v horách nad 2000 m, vysokohorskou turistiku, horolezectví, lyžování mimo vyznačené sjezdovky. Slevy na dopravu KČT poskytuje svým členům příspěvek na dopravu při provozování turistické činnosti. Tato dotace je poskytována při zakoupení zvýhodněných druhů cestovních dokladů Českých drah.

6 Soutěž Turisté přírodě a kulturním památkám Soutěž Turisté přírodě a kulturním památkám je věnována ochraně přírody, kulturního dědictví a životního prostředí. Každoročně ji vyhlašuje sekce ochrany přírody Programové rady Klubu českých turistů. Soutěž probíhá od do daného kalendářního roku a obsahuje tyto kategorie: Odbor Klubu českých turistů (OKČT) Jednotlivec OKČT Turistický oddíl mládeže (TOM) Jednotlivec TOM Vítězové jak kolektivy, tak jednotlivci jsou každoročně odměňováni diplomy a věcnými cenami. PRAVIDLA SOUTĚŽE A. Brigádnické aktivity související s turistikou, kulturními památkami a ochranou přírody, a to jak ty, které jsou realizovány samostatně, tak i aktivity realizované v koordinaci s příslušnými správami chráněných území, lesními správami, se správami památkářů apod. (např. čistění lesa, studánek, rybníků, příprava a realizace naučných stezek, sběr odpadových materiálů, opravy křížů a kapliček, opravy turistických zařízení v přírodě aj.). B. Obnova a údržba turistických cest a stezek, jejich úklid, čistění aj. (POZOR! Do soutěže se nezapočítává značení turistických cest a činnosti s ním přímo související např. nákup potřeb pro značení, výroba a instalace rozcestníků, apod. toto je v kompetenci sekce značení). C. Příprava a vydávání metodických a propagačních materiálů ke kulturním památkám a k ochraně přírody pro potřeby turistů, organizace propagačních a náborových akcí a soutěží k ochraně přírody pro členy i nečleny KČT, přípravy kronik, filmů, apod. na odpovídající téma (např. o ohrožených druzích živočichů či rostlin, o přírodních, a turistických zajímavostech, kulturních památkách, příprava ekologických map, map s kulturními zajímavostmi v jednotlivých regiónech) aj. D. Mapování výskytu rostlin a živočichů, kulturních pamětihodností (např. evidence a mapování výskytu obojživelníků, jedle bělokoré, mravenišť, zjišťování stavu studánek a pramenů, mapování výskytu netopýrů v zříceninách a sklepích hradů, mapování smírčích křížů, kapliček, aj.). E. Další akce na pomoc přírodě a kulturním památkám (POZOR! Nezapočítávají se aktivity, které odbor vykonává sám pro sebe (např. úklid a úprava klubovny), ani úřednické aktivity, administrativa, apod.). Počítejte pouze hodiny skutečně věnované přírodě a kulturním památkám! Soutěž Turisté přírodě a kulturním památkám se každoročně vyhlašuje v turistickém tisku časopise TURISTA a na webových stránkách KČT. Uzávěrka soutěže za příslušný rok je 15. ledna roku následujícího. Vyplněné hlášenky zašlete na adresu: Vincencová Marie, Hněvkovice 29, Humpolec Další kontakty: mob , Pokud bude výsledky souhrnně zasílat oblast, prosíme zároveň o přiložení kopií hlášenek jednotlivých odborů. Prosíme nesměšovat členy OT a členy TOM, pokud chcete, aby byli hodnoceni odděleně! (Jinak budou všichni zařazeni do kategorie OT).

7 Sekce ochrany přírody Programové rady KČT Soutěž Turisté přírodě a kulturním památkám 2012 H L Á Š E N K A Odboru KČT - oddílu TOM - jednotlivce (zaškrtněte) Odbor KČT:...Kraj:... TOM: (název, číslo, sídlo, OKČT):... Kontakt: Jméno: Adresa:... PSČ... Datum Činnost Počet osob Popis činnosti Počet hodin CELKEM: Jednotlivec: Jméno: Datum Činnost Popis činnosti Počet hodin K odpracovaným hodinám je nutné potvrzení instituce, pro kterou byly práce prováděny (může být nahrazeno potvrzením odboru KČT). Datum:... Razítko a podpis OKČT:

8 Metodické akce školení, zkoušky a semináře Asociace TOM Školení vedoucích TOM Místo: Základna TOM Kamenka 50, Moravskoslezský kraj Kontakt: Stanislav PRAIS, O. Synka 1815, Ostrava Poruba, , Školení hlavních vedoucích letních táborů Místo: Základna Dědov, Teplice nad Metují, Královéhrad. kraj Kontakt: Stanislav PRAIS, O. Synka 1815, Ostrava Poruba, , Sekce vysokohorské turistiky Jarní setkání VHT na skalách u Řikonína Místo: Skály u Řikonína, okr. Brno - venkov Kontakt: Miloš STEJSKAL, Lesní 5, Brno, , Setkání VHT na Píseckých skalách Místo: Cvičné skály na pravém břehu Otavy Kontakt: KČT Tábor - oddíl VHT Trek, Mgr. Václav PRŮCHA, Blatské sídliště 562, Veselí nad Luž., , , Setkání VHT na Babách Místo: Skály Baby u řeky Jihlavy, okr. Brno - venkov Kontakt: Miloš STEJSKAL, Lesní 5, Brno, , Zkoušky vedoucích a cvičitelů VHT Místo: Rumpál u Sklené Huti, okr. Rokycany Kontakt: Petr POLA, Nerudova 4, Plzeň, , Seminář cvičitelů a vůdců VHT Místo: Rumpál u Sklené Huti, okr. Rokycany Kontakt: Roman HOLUBJAK, Nové sídliště 341, Mirošov, , Školení a zkoušky vůdců VHT (1.část) Místo: Rumpál u Sklené Huti, okr. Rokycany, ( Alpy, dle propozic)

9 Kontakt: Roman HOLUBJAK, Nové sídliště 341, Mirošov, , Školení a zkoušky vůdců VHT (2.část) Místo: Adamekhütte Dachstein Horní Rakousko Kontakt: Roman Holubjak, Nové sídliště 341, Mirošov, , Dny VHT na skalách Žďárských vrchů Místo: Žďárské vrchy Sněžné, Žďár nad Sázavou Kontakt: Ing. Jindřich Urban, E. Krásnohorské 2396, Kroměříž, , , , Zkoušky vedoucích a cvičitelů VHT Místo: Drátník Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou Kontakt: Miloš Stejskal, Lesní 5, Brno, , Oblast Pardubického kraje Školení vedoucích a cvičitelů turistiky Místo: Pardubický kraj Kontakt: Vlastimil ŠKVÁRA, Hradištní 1197, Chrudim, ,

10 Deset pochodů IVV v České republice Propozice: 1. Sekce IVV IML Programové rady KČT vyhlašuje od 1. ledna pátý ročník turistické aktivity s názvem Deset pochodů IVV v ČR 2. Turista, který během tří let absolvuje deset vybraných turistických akcí z dvanácti uvedených (bez ohledu na délku trasy či přesunový prostředek), získá jako ocenění odznak. Pro evidenci razítek si musí zakoupit zvláštní účastnický průkaz, jeho cena je 50 Kč. Této aktivity se mohou zúčastnit i nečlenové KČT, případně také cizinci. 3. Z každé akce se uznává pouze jedno razítko IVV. Bez ohledu na počet absolvovaných dnů, přesunů, atd. 4. Po splnění podmínek si může turista vyžádat odznak na všech turistických akcích, kde jsou vydávána ocenění IVV. 5. Tato turistická aktivita končí Sekce IVV IML PR KČT jí může prodloužit či vyhlásit šestý ročník. 6. Pro pátý ročník 2010 jsou vybrány tyto turistické akce IVV v České republice: Večerní a 14. Zimní Prahou (kraj Praha, razítko pouze z jedné akce) Zimním krajem léčivých vod (kraj Karlovarský) Pochod Českým rájem (kraj Královéhradecký) Dálkový pochod Bezručova Moravice (kraj Moravskoslezský) Klatovský karafiát (kraj Plzeňský) Konické štrapáce (kraj Olomoucký) Mezinárodní týden turistiky na Valašsku (kraj Zlínský) Pochod Giacoma Casanovy (kraj Ústecký) Jede Kudrna okolo Brna (kraj Jihomoravský) Po stopách Liberecké stovky (kraj Liberecký) Podzimním Horáckem (kraj Vysočina) Za posledním puchýřem (razítko pouze z jednoho DP během tří let) Za sekci IVV IML Werner Friedrich

11 200 turistických akcí KČT - Dvoustovka Upomínkový odznak Dvoustovka je určen pro všechny zájemce o turistiku, a to bez ohledu na jejich členství v Klubu českých turistů (KČT) a věk. Plní se aktivní účastí na turistických akcích zařazených do Dvoustovky (200 vybraných akcí seznam je uveden na internetové adrese: - sekce pěší turistiky) a v celostátním kalendáři turistických akcí KČT, vydávaném DP Za posledním puchýřem. Akce, které nejsou v celostátním kalendáři, nebudou uznány. Podmínky pro získání odznaku: 1. Pro získání odznaků je třeba z Dvoustovky absolvovat 15 akcí pro 1. stupeň odznaku. Dalších 35 (celkem 50) pro 2. stupeň. Dalších 50 (celkem 100) pro 3. stupeň. Dalších 50 (celkem 150) pro 4. stupeň. Dalších 50 (celkem 200) pro 5. stupeň. Účast na stejně nazvané akci lze v různých letech opakovat. 2. Vícedenní akce se považují za akci jedinou. 3. Odznaky se vydávají na významných akcích KČT, turista musí předložit záznamník (pro vydání vyššího stupně i záznamník předchozí). 4. Odpovídající záznamníky jsou čtyři. První záznamník lze je stáhnout z internetové adresy (sekce pěší turistiky) nebo ho lze získat na akcích zařazených do Dvoustovky a slouží k plnění podmínek 1. a 2. stupně. Další záznamníky od 3. stupně a v odpovídající barvě odznaku každý obdrží při výdeji odznaků, které mají pět stupňů. Liší se barvou: zelený, červený, žlutý, modrý a šedý. Cena každého z nich je 30 Kč. 5. Zápisy do záznamníků si turisté provádějí sami. Absolvování akce na základě předložených dokladů potvrzuje pořadatel akce nebo vedoucí či cvičitel odboru KČT, kde je turista registrován tato možnost platí pro členy KČT. Nečlenům klubu lze ověřit splnění při výdeji odznaků na základě předložených dokladů. 6. Tato aktivita není časově omezena, bude trvat po dobu platnosti Dvoustovky. 7. Do plnění podmínek se započítává účast na turistických akcí Dvoustovky od Podmínky upomínkového odznaku nelze plnit na turistických akcích zařazených do cyklu Podvečerní pochody Prahou.

12 Městské a okruhové turistické trasy IVV Seznam městských a okruhových turistických tras IVV je zpracován z podkladů vyhlašovatelů k Turistům, kteří plní podmínky IVV doporučujeme, aby pravidelně sledovali stránky IVV (www.ivv.kct.cz), dále Zprávy IVV IML, které vydává sekce, nebo informace ve Zprávách časopisu Turista, kde získají informace k plnění těchto podmínek popř. k jejich změnám. Ostatním turistům vřele doporučujeme, aby využili široké nabídky těchto tras jako vhodnou pomůcku k dokonalému poznání krás a zajímavostí naší vlasti. Všem přejeme mnoho pěkných zážitků při putování po turistických stezkách, které pro Vás připravili a nabízejí vyhlašovatelé městských a okruhových turistických tras IVV. Za sekci IVV/IML Werner Friedrich Městské turistické trasy IVV Putování Přerovem (pěší 10 km) Inf: Stanislav Dostál, Sokolská 12, Přerov Putování Karlovými Vary (pěší 10 km) Inf: Jiřina Daňková, Krymská 43, Karlovy Vary (tel: , , Okolím Plzně (pěší 10 km) Inf: František Moser, Americká 38a, Plzeň (tel: , , , Putování historickým centrem Brna (pěší 12 km) Inf: Ing. Jaroslav Černý, Hübnerové 26, Brno (tel: , ) Vsetínské panoráma (pěší, 16 km) Inf: Jan Hučík, Jiráskova 1816/76, Vsetín (tel: ) Městem Česká Třebová (pěší 10 km) Inf: Iveta Trčková, B. Němcové 793, Česká Třebová (tel: , ) Královská cesta (pěší, 11 km) Inf: KČT Praha, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 (tel: , ) Okruhy v Prášilech (pěší km s možností prodloužení na 15 km) Inf: František Moser, Americká 38a, Plzeň (tel: , , , nebo: Bohumil Rošický, chata Prášily (tel: ) Putování historickým Chebem (pěší 11 km) Inf: Werner Friedrich, B. Němcové 11, Cheb (tel: , , Toulky Řečkovicemi a Mokrou horou (pěší km) Inf: Ing. Jaroslav Černý, Hübnerové 26, Brno (tel: , ) Okolím Krásné Lípy (pěší 15 km) Inf: Karel Hanousek, Nemocniční 1090/4a, Krásná Lípa (tel: ) Po stopách historie města Olomouce (pěší 11 km) Inf: Rostislav Klemeš, Dómská 2, Olomouc (tel: , Ulričina stezka (pěší, 10 km) Inf: KČT Lovosice, 8. května 7, Lovosice (tel: ) Putování historickou bílou Opavou (pěší 10 km) Inf: Miroslav Klimeš, Olomoucká 67, Opava (tel: ) Rakovnická desítka (pěší 10 km) Inf: Ing. Jiří Laibl, Blahoslavova 1505, Rakovník (tel: , , )

13 Putování valašským městem Meziříčí (pěší 14 km) Inf: Pavel Ejem, Smetanova 1151, Valašské Meziříčí (tel: ) Zlatá Praha ( pěší 10 km ) Info: František Moser Americká 38a, Plzeň (tel: , , Okolím Zdic (pěší 10 km + 20 km) Inf: Petr Sedláček, Havlíčkova 763, Zdice (tel: ) Lipník nad Bečvou (pěší 11 km) Info: Vladimír Wnuk, Bratrská 1093, Lipník nad Bečvou (tel: , ) Putování Teplicemi (pěší 13 km) Inf: Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice (tel: , ) Most (pěší 14 km) Inf: Růžena Streiftauová, M. Gorkého 586/1265, Most (tel: , ) Okolím Benešova (pěší 11 km) Inf: Milan Crhák, J. Horáka 1667, Benešov u Prahy (tel: , ) Sokolov (pěší 10 km) Inf: Robert Mašek, Karla Čapka 1410, Sokolov (tel: ) Za františkolázeňskými prameny (pěší 12 km) Inf: Werner Friedrich, B. Němcové 11, Cheb (tel: , , Historií města Plzně (pěší 10 km) Inf: Josef Sýkora, Brněnská 43, Plzeň (tel: , Husitským Táborem (pěší 10 km) Inf: KČT Tábor, Fügnerova 822, Tábor (tel: , Ostravsko (pěší 11 km) Inf: Herbert Schenker, Cholevova 25, Ostrava Jih (tel: ) Kozí Hrádek (pěší 15 km) Inf: KČT Tábor, Fügnerova 822, Tábor (tel: , Okolím obce Bystřec (pěší 15 km) Inf: Jaroslav Vaníček, Bystřec 378 (tel: ) Okruh městem Litvínov (pěší 13 km) Inf: Ing. Karel Šlechta, U Zámeckého parku 839, Litvínov (tel: ) Pouliční plahočení Prahou historickou (pěší délky tras dle propozic) Inf: Rudolf Krause, Pod Kavalírkou 300/4, Praha 5 Košíře (tel: ) Klokoty Harachovka (pěší 11 km) Inf: KČT Tábor, Fügnerova 822, Tábor (tel: , Městem automobilů (pěší 10 km) Inf: Ing. Hana Sešínová, Pezinská 853, Mladá Boleslav (tel: , ) Po stopách Giacoma Casanovy (pěší 16 km) Inf: Dušan Petráš, Vrchlického 23, PO BOX 3B, Duchcov (tel: , Naučná stezka Lovoš (pěší 11 km) Inf: KČT Lovosice, ul. 8. května 7, Lovosice (tel: ) Šluknov nejsevernější město ČR (pěší 15 km) Inf: Egon Wiesner, Husova 58, Český Dub (tel: ) Starý Plzenec (pěší 11 km) Inf: Josef Sýkora, Brněnská 43, Plzeň (tel: , Třebíčský městský okruh (pěší 10 km) Inf: Ladislav Tomáš, Okružní 892, Třebíč (tel: , , e- mail: Historickým i moderním Zlínem (pěší 10 km + 24 km) Inf: Jiří Tomáš, Boněcko 1 č. 298, Zlín Příluky (tel: , ) Chomutov (pěší 11 km) Inf: Jaromír Raisr, Hornická 1467, Jirkov (tel: , ) Puszkailerova cesta (pěší 14 km) Inf: Ing. Eva Wittingerová, Benátky 1891, Vsetín (tel: , )

14 Ústí nad Orlicí (pěší 13 km) Inf: Miroslav Hübl, S. K. Neumanna 622, Ústí nad Orlicí (tel: ) Soběslavské smyčky (pěší 12 km) Inf: Informační a kulturní stř., Jiřina Kocourková, Soběslav Horažďovický okruh (pěší 11 km) Inf: František Moser, Americká 38a, Plzeň (tel: , , , Medlánecká naučná stezka (pěší 12 km) Inf: Ing. Petr Vachút, Ostružinová 5, Brno (tel: , ) Jesenický okruh (pěší 26 km) Inf: Ing. Jiří Laibl, Blahoslavova 1505, Rakovník (tel: , ) Přes hory a doly (pěší 24 km) Inf: Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice (tel: , ) S dudákem za nektarem (pěší 12 km) Inf: Zdeněk Němec, Tržní 1151, Strakonice (tel: , , Okolím města Stochov (pěší 28 km) Inf: Josef Karlovský, V. Ulmana 48, Stochov (tel: , ) Vrchotojanovický vandr (pěší 16 km + 23 km) Inf: Martin Kněnický, Srbice 31, Votice (tel: ) Jirkov (pěší 17 km) Inf: Jaromír Raisr, Hornická 1467, Jirkov (tel: , ) Údolím Skuhrovského potoka (pěší 17 km) Inf: Iveta Trčková, B. Němcové 793, Česká Třebová (tel: , ) S K. H. Máchou do Borotína (pěší 24 km) Inf: KČT Tábor, Fügnerova 822, Tábor (tel: , Kudy chodil J. W. Goethe (pěší 10km ) Inf: Milena Kafková, Libušina 546, Mariánské Lázně (tel: , ) Městem sv. Jana Nepomuckého (pěší 10 km) Inf: Helena Sedláčková, Nádražní 314, Nepomuk (tel: ) Kudy chodil anglický král Edward VII (pěší 10 km + 10 km) Inf: Milena Kafková, Libušina 546, Mariánské Lázně (tel: , ) Cestou do kláštera (pěší 12 km) Inf: Zdena Bánovská, Brodská 43/27, Žďár nad Sázavou (tel: ) Za historií a současností Světlé nad Sázavou (pěší 12 km) Inf: Informační centrum, nám. Trčků z Lípy 16, Světlá nad Sázavou (tel: ) Liberec město pod Ještědem (pěší 12 km) Inf: Rudolf Bém, Švermova 47, Liberec (tel: , ) Hanácké Athény (pěší 8km) Inf: Informační centrum, Velké náměstí 50/45, Kroměříž (tel: ) Krnov zelená perla Slezska (pěší 11 km) Inf: Mgr. Jitka Musilová, Jiráskova 48, Krnov (tel: ) Nejzajímavější místa města Ústí nad Labem (pěší 7 km) Inf: Informační středisko, Mírové nám. 1/1, Ústí nad Labem (tel: ) Nahoru a dolů po Ústí nad Labem (pěší 10 km) Inf: Informační středisko, Mírové nám. 1/1, Ústí nad Labem (tel: ) Napříč Bystrckým okolím (pěší 15 km) Inf: Ing. Jaroslav Černý, Hübnerové 26, Brno (tel: , ) Do Lužné za párou (pěší 12 km) Inf: Ing. Jiří Laibl, Blahoslavova 1505, Rakovník (tel: , ) Krajem Karoliny Světlé (pěší 25 km) Inf: Rudolf Bém, Švermova 47, Liberec (tel: , ) Köglerova naučná stezka (pěší 20 km) Inf: Karel Hanousek, Nemocniční 1090/4a, Krásná Lípa (tel: )

15 Pražské mosty (pěší 30 km) Inf: Rudolf Krause, Pod Kavalírkou 300/4, Praha 5 Košíře (tel: ) Městský naučný okruh Třemošná (pěší + cyklo 20 km) Inf: Václav Kule, Pionýrská 696, Třemošná (tel: ) Okolím sv. Kopečku u Olomouce (pěší 12 km) Inf: Jiří Brož, Fischerova 34, Olomouc (tel: , ) Kutná Hora Město UNESCO (pěší 10 km) Inf: Libor Pfeifer, Dědinova 2008, Praha 4 (tel: , ) Po stopách Švandy Dudáka (pěší 15 km) Inf: Zdeněk Němec, Tržní 1151, Strakonice (tel: , , ) Osek (pěší 17 km) Inf: Dušan Petráš, Vrchlického 23, PO BOX 3B, Duchcov (tel: , Pražské usedlosti (pěší délky tras dle propozic) Inf: Rudolf Krause, Pod Kavalírkou 300/4, Praha 5 Košíře (tel: ) Putování podél pražských potoků (pěší délky tras dle propozic) Inf: Rudolf Krause, Pod Kavalírkou 300/4, Praha 5 Košíře (tel: ) Litovelským Pomoravím (pěší 30 km) Inf: Jiří Brož, Fischerova 34, Olomouc (tel: , Hanácké Mont Blanc (pěší 20 km) Inf: Jiří Brož, Fischerova 34, Olomouc (tel: , Kolem rybníků za králem Ječmínkem (pěší 27 km) Inf: Jiří Brož, Fischerova 34, Olomouc (tel: , Svatojakubská cesta (pouze akce) Inf: František Moser, Americká 38a, Plzeň (tel: , , , Hranicemi UNESCA Praha (pěší 15 km) Inf: Jan Čermák, U Družstva Ideál 4, Praha 4 (tel: , Infocentrum KČT, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 Sázavou (pěší 11 km) Inf: Jan Čermák, U Družstva Ideál 4, Praha 4 (tel: , Infocentrum KČT, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 Okolím Holýšova (pěší 12 km) Inf: Ing. Zbyněk Titl, Ohradní 1348, Praha 4 (tel: ) Osek Dlouhá Louka (pěší 17 km) Inf: Dušan Petráš, Vrchlického 23, PO BOX 3B, Duchcov (tel: , Huzovské kolečko (pěší 18 km) Inf: Ing. Vladimír Juříček, Huzová 321, Břidličná (tel: ,

16 Okruhové turistické trasy IVV ( RWW ) Plzeňsko (pěší 85 km) Inf: Josef Sýkora, Brněnská 43, Plzeň (tel: , Mariánskolázeňské cyklotrasy (cyklo km) Info: Milena Kafková, Libušina 546, Mariánské Lázně (tel: , ) Za poznáním Chebska (pěší 43 km km) Inf: Werner Friedrich, B. Němcové 11, Cheb (tel: , , ) Moravskou branou (pěší 97 km) Inf: Vladimír Wnuk, Bratrská 1093, Lipník n. Bečvou (tel: , ) Valašský triangl (pěší 123 km) Inf: Ing. Eva Wittingerová, Benátky 1891, Vsetín (tel: , ) Českomoravské mezihoří (pěší km) Inf: Iveta Trčková, B. Němcové 793, Česká Třebová (tel: , ) Teplickým Krušnohořím (pěší 48 km) Inf: Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice (tel: , ) Český ráj (pěší 125 km) Inf: Ing. Hana Sešínová, Pezinská 853, Mladá Boleslav (tel: , ) Jeňýkův rakovnický okruh (pěší 120 km) Inf: Ing. Jiří Laibl, Blahoslavova 1505, Rakovník (tel: , ) Skalní vyhlídky a rozhledny Jizerských hor (pěší 140 km) Inf: Rudolf Bém, Švermova 47, Liberec 10 (tel: , ) Po Ještědském hřebenu do Jizerských hor (pěší 150 km) Inf: Rudolf Bém, Švermova 47, Liberec 10 (tel: , ) Lesnický Slavín (pěší 92 km) Inf: Ing. Jaroslav Černý, Hübnerové 26, Brno (tel: , ) Po stopách Karla Líma (pěší 60 km) Inf: Dušan Petráš, Vrchlického 23, PO BOX 3B, Duchcov (tel: , Podkrušnohořím (pěší 20 km) Inf: Dušan Petráš, Vrchlického 23, PO BOX 3B, Duchcov (tel: , Jarní kilometry 2012 Odznak vydává Klub českých turistů oblast Ústecký kraj, ve spolupráci se sekcí pěší turistiky programové rady KČT Plnění odznaku má velmi jednoduchá kritéria: účast na zahájení turistického jara odboru či oblasti, účast na výletu nebo pochodu v době od Splnění se nikde neprokazuje, je věcí osobní cti. Odznaky můžete objednat na adrese: Růžena Streiftauová M. Gorkého 1265/586, Most tel

17 Evidence a vydávání turistických odznaků V průběhu roku 2010 byla ustavena v novém složení sekce výkonnostní turistiky Programové rady Klubu českých turistů. Její členové vyřizují různé druhy výkonnostních odznaků: Ing. Tomáš Beránek předseda sekce Kontakt: Kotkova 17, Přerov, , Vyřizuje: odznaky Turista III., II. a I. stupně odznak Mistr turistiky odznaky Českomoravský turista (ČMT) Dr. Milan Hoke člen sekce výkonnostní turistiky Kontakt: Pražského povstání 1950, Benešov, , , fax Vyřizuje: základní odznak Turista (ZOT) výkonnostní odznaky pěší turistiky (VOPT) Dvoustovka - výkonnostní odznak pěší turistiky Jan Laibl člen sekce výkonnostní turistiky Kontakt: Blahoslavova 1505, Rakovník, , , Eviduje: oblastní, tematické a recesní odznaky Stanislav Zemen člen sekce výkonnostní turistiky Kontakt: Ostravská 625, Praha 9, Vydává: mezinárodní turistický odznak (MTO) mezinárodní horská cesta přátelství Eisenach - Budapešť Kontakty na uvedené činovníky jsou aktualizovány na webových stránkách KČT (v části rady a sekce). Odznaky Turista III. a II. stupně a odznak Českomoravský turista bronz a stříbro vydávají i oblasti KČT Případně změny v evidenci a vydávání turistických odznaků budou uvedeny v časopisu TURISTA, popřípadě na

18 Informace o turistických odznacích V období od do byly vyhlášeny následující turistické odznaky: Pro územní celek Čechy TTO Pražské pivovary III., TTO České Budějovice, TTO Sázavou a OTO Severní Plzeňsko III. Pro územní celek Morava OTO Podluží, OTO Slovácko (nová verze odznaku) a OTO Znojemsko (nová verze odznaku) Pro oba územní celky TTO Vodopády a TTO Česká republika A-Ž Různé K byl ukončen prodej OTO Říčansko. Odznaky budou vydávány do Informace získáte na telefonech nebo , případně na webových stránkách Dále byl ukončen prodej záznamníků OTO Šumavská místa a vrcholy, OTO Pobečví a RPTO Turista - Cukrárník. Výzva! Seznam OTO a TTO je k dispozici na webových stránkách KČT, v sekci Výkonnostní turistika na adrese Seznam je aktuální k Prosíme všechny uvedené vyhlašovatele odznaků o kontrolu údajů, abychom s další aktualizací mohli provést i případné opravy. Připomínky zasílejte na tyto y: nebo Novinky, změny a opravy během roku jsou zveřejňovány ve Zprávách KČT v klubovém časopise Turista. Kontakt: Jan Laibl Blahoslavova Rakovník tel.: mobil:

19 Vyobrazení Kontaktní údaje Podmínky plnění OTO PODLUŽÍ Vítězslav Čmelík Ptašinského Brno míst povinných + 7 míst z 10 volitelných Cena 50 + pošt. OTO SLOVÁCKO (nová verze) Aleš Soldán Erbenova Hodonín míst povinných + 13 míst z 37 volitelných 20 + pošt. OTO SEVERNÍ PLZEŇSKO III. Rudolf Kluve Pionýrská Třemošná míst z 21 uvedených 50 + pošt. OTO ZNOJEMSKO (nová verze) Karel Tuna Bolzanova 2440/31g Znojmo míst povinných + 14 míst z 24 volitelných 35 + pošt. TTO PRAŽSKÉ VODÁRENSKÉ VĚŽE Rudolf Krause Pod Kavalírkou 300/ Praha 5 - Košíře kontrolních bodů na trase 25 km dlouhé 70 + pošt.

20 Vyobrazení Kontaktní údaje Podmínky plnění RPTO PŘEROVSKÁ NAUČNÁ ZOOLOGICKÁ STEZKA Stanislav Dostál Sokolská Přerov místa povinná 3 místa z 10 volitelných Cena 30 + pošt. TTO SÁZAVOU Jan Čermák U Družstva Ideál 1067/ Praha 4 8 míst povinných 10 místa z 15 volitelných 50 + pošt. TTO VODOPÁDY ČR Herbert Schenker Cholevova Ostrava Hrabůvka TTO ČESKÁ REPUBLIKA A-Ž Herbert Schenker Cholevova Ostrava Hrabůvka TTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Jiří Franc Dr. Milady Horákové České Budějovice míst z 15 uvedených 4 místa povinná 3 místa z 10 volitelných všech 24 uvedených míst plnitelé, kteří nebydlí v Jihočeském kraji 12 míst z 24 uvedených 40 + pošt pošt. zdarma + pošt.

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient 11 30 1,2 Cena inzerce pro

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Měsíční statistická zpráva

Měsíční statistická zpráva Podíl nezaměstnaných osob v % Krajská pobočka v Olomouci Měsíční statistická zpráva Duben 2015 11,0 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 Olomoucký

Více

číslo 6 číslo 01 číslo 01

číslo 6 číslo 01 číslo 01 číslo 6 číslo 01 Informace ohledně stavu členské základny číslo FAČR 01 a rozdělení financí (členských příspěvků za rok 2012 a státních dotací) číslo 01 Infotbal je elektronický informační občasník Fotbalové

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 89_619_2.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2 3) Uvede se

Více

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL Platnost od 1. 10. 2015 PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A DOPRAVA STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Paletové hospodářství Hebel Typ palety Označení Rozměr Objednávkové číslo Cena při prodeji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku.

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku. Data inzerátů Položky označené * jsou povinné! int seller_id * ID makléře z databáze OpenSystem.cz int type * 1 prodej 2 pronájem int property_type * Typ nemovitosti 1 byty 2 rodinné domy a vily 3 chaty

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PPP Adresa Obvodní metodik telefon e-mail pro Prahu 1,2,4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10 PhDr.Václava Masáková *224 239 393 dulina@seznam.cz 224

Více

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou půjčka žatec česka pozice. Peníze jsou vaše Po podpisu smlouvy vám budou peníze poslan obratem na váš účet Více informací Proč požádat o půjčku online. Potřebujete půjčku na půjčka žatec česka pozice auto,byt

Více

BODU 1/KONTROLA ZÁPISU

BODU 1/KONTROLA ZÁPISU ZÁPIS ze schůze oblastního výboru KČT Ústecký kraj Datum konání: čtvrtek 21.3.2013 od 16.00 hodin Místo konání: Dům dětí a mládeže, Velká Hradební 19, 400 01 Ústí nad Labem. Přítomni: Mgr. H. Lukášková,K.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 2/24 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 28.2.24

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 04/2014 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.4.2014

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Výběrové podmínky pro sestavení tisku Vybrané záznamy: 798 záznamů. Vystaven Doklad Příjemce Popis 17.4.2012 PDOT-389/2012 FK Jablonec, občanské

Více

VÝKONNOSTNÍ TURISTIKA

VÝKONNOSTNÍ TURISTIKA K L U B ČESKÝCH TURISTŮ VÝKONNOSTNÍ TURISTIKA zdravotně postižených turistů Metodika Platnost: od 1. 1. 2007 Zpracovala: Aktualizace: 1. 8. 2010 Sekce Zdravotně postižených turistů PR ÚV KČT Sekce Výkonnostní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

HPI CZ, spol. s r.o. ITEMA s.r.o. HPI - CZ spol. s r.o. HPI - CZ spol. s r.o., pobočka Plzeň BRNO OLOMOUC VESELÍ NAD MORAVOU. Obchodní zástupci HPI-CZ

HPI CZ, spol. s r.o. ITEMA s.r.o. HPI - CZ spol. s r.o. HPI - CZ spol. s r.o., pobočka Plzeň BRNO OLOMOUC VESELÍ NAD MORAVOU. Obchodní zástupci HPI-CZ 1 HPI CZ, spol. s r.o. HPI - CZ spol. s r.o. Kotrčova ul. 306, Plotiště, 503 01 Hradec Králové tel.: 495 800 911 12 fax: 495 217 290 e-mail: prodej@hpi-cz.cz HPI - CZ spol. s r.o., pobočka Plzeň Hřbitovní

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Úvod. OMHD - cvičení 1

Úvod. OMHD - cvičení 1 Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz o Konzultace: v rámci cvičení přes e mail úterý 8:45 9:45 A 438 (po dohodě) o Materiály a požadavky: h:\studenti\k612\omhd o Vypracování a odevzdání

Více

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb Oddělení pobytových agend Jihočeský kraj Oddělení pobytových agend České Budějovice působnost: okresy České Budějovice, Prachatice a Český Krumlov Oddělení pobytových agend Písek působnost: okresy Písek

Více

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013:

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013: STAV O JEDNÁNÍ O RESTRUKTURALIZACI A OPTIMALIZACI AKUTNÍHO LŮŽKOVÉHO FONDU K 26.11.2012 Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17 Vážení přátelé, dnes se vám dostává do rukou Ročenka Všeobecné zdravotní pojiš ovny České republiky za rok 2003. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové podobě. Pokud máte zájem o Ročenku za rok 2001 a

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (č.j. 25 503/98-24) Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

Region Vše Středočeský kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná. Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ

Region Vše Středočeský kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná. Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ nebankovní půjčky ústí nad labem nemocnice pardubice. Posoudíme vaši žádost zdarma a Podmínky úvěru. Na serveru je uloženo celkem: 767 inzerátů Přidat inzerát ZDARMA Inzerce půjček Oblíbené inzeráty Informace,

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5. POPIS ČÍSELNÍKU : BA0100 NUTS4 Název: Územní statistické jednotky NUTS Charakteristika: Územní statistické jednotky na úrovni NUTS4- okresy doplněné o Hl. město Praha z úrovně NUTS3 a Českou republiku

Více

tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun

tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun 1 BEROUN -Středočeský kraj Občanská poradna Beroun tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun info@opberoun.cz po 9-11 12-16 604 272 576 st 9 11 12-16 čt 12-16 "Specializované poradenství pro oběti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více