Bakalářskou práci správně a bez chyb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bakalářskou práci správně a bez chyb"

Transkript

1 Bakalářskou práci správně a bez chyb Datum konání: Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (učebna G13) Název přednášky: Bakalářskou práci správně a bez chyb Přednášející: Mgr. Hana Žižková Počet účastníků: 11 Zpracovali: Daniela Chalupníková, Jakub Machura, Erika Potůčková, Jan Prokopius Medailonek Mgr. Hany Žižkové Hana Žižková vystudovala obory Český jazyk a literatura a Mediální studia a žurnalistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde v roce 2001 získala titul Mgr. V rámci projektu Sokrates studovala Mediální studia na Helsinské univerzitě ve Finsku, kam se poté odstěhovala na osm let. Ve svém oboru má bohaté zkušenosti. Pracovala v soukromých rádiích, ale i v Českém rozhlase. Jako korektorka spolupracovala se dvěma časopisy. Nyní koriguje texty ve dvou nakladatelstvích. Momentálně externě spolupracuje s Katedrou informačních technologií na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, kde přednáší v rámci předmětů Základy odborného stylu a Prezentační dovednosti. Dále vyučuje Korektorská cvičení na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (Centrum počítačové lingvistiky Ústavu českého jazyka). (Diatelová, Hanušková, Koláčková, Marková, 2012) Téma přednášky Přednáška Bakalářskou práci správně a bez chyb v podání Mgr. Žižkové proběhla již v podzimním semestru a pro pozitivní ohlas byla zařazena i do cyklu přednášek na jaře. Probrali jsme jednotlivé části tvorby bakalářské práce a ke každé z nich nám paní magistra dala praktické tipy, abychom svou práci takříkajíc chopili za správný konec. Požadavky fakulty Každá fakulta má své vlastní požadavky, proto je nutné si je zjistit ještě dříve, než si téma vybereme. Filozofická fakulta mezi své požadavky například zahrnuje rozsah znaků (cca 40 stran), použití patkového písma v textu pro lepší čitelnost, citace dle normy ISO 690, čestné prohlášení o původnosti textu či obsah. Důležité je pamatovat na data odevzdání bakalářské práce (student může absolvovat státní zkoušku v červnu nebo lednu).

2 Téma práce Při výběru tématu v zásadě platí pravidlo, že čím užší téma si vybereme, tím lépe se nám bude zpracovávat, protože kvalitně vtěsnat obsahově široké téma do čtyřiceti stran není jednoduché. Zvolené téma nám bude dělat společnost po dobu několika měsíců, a proto by se mělo jednat o námět, který nás bude bavit. Jednotlivá témata jsou uvedena v Informačním systému Masarykovy univerzity, kde si kromě námětu student vybírá i vedoucího práce. První kroky Nejdříve vypracujeme miniprojekt, jejž lze stáhnout z webových stránek Projekt-inova.cz. Na základě miniprojektu bychom si měli být schopni odpovědět na následující otázky: 1. Co chceme zjistit? 2. Jak to budeme zjišťovat? 3. Zjistili jsme, zda to platí? Než začneme psát, měli bychom si stanovit tematický rozsah a určit klíčová slova, která nám pomohou s informační přípravou. Informační příprava Informační příprava neboli vyhledávání materiálů by nám mělo pomoct zjistit, v jakém stavu se nachází naše znalosti o vybraném tématu, shromáždit podklady a snažit se zorientovat v dané problematice. Čerpáme z důvěryhodných zdrojů, tedy známe autora, firmu, pracoviště. S tím souvisí otázka, zda můžeme internet pokládat jako spolehlivý zdroj informací. Ano, ale je nutné použít zdravý úsudek a být si jistý, že se jedná o kvalitní text. Důležitým kritériem je i aktuálnost. (Diatelová, Hanušková, Koláčková, Marková, 2012) Pokud chceme mít ve své práci systém a pořádek, není na škodu si v textu zatrhávat, vyznačovat nebo přidávat vlastní postřehy. Bezpochyby je užitečné zapisovat si bibliografické údaje, abychom byli schopni jednotlivé informace zpětně dohledat. Příprava Poté, co dokončíme informační přípravu, vypracujeme osnovu. Oblíbeným nástrojem při sestavování osnovy a postupu práce je myšlenková mapa, do které můžeme postupně dopisovat jednotlivé nápady a postřehy. K vytvoření myšlenkové mapy nám postačí i obyčejný fix a papír nebo je možné využít počítačové aplikace, jako např. FreeMind, MindMeister, XMind,... S ohledem na vybrané téma si zvolíme vhodný kompoziční postup: 1. problém řešení, 2. situace možnosti návrhy, 3. tvrzení nesoulad krize hledání nového řešení, 4. situace metody výsledky diskuze. Vlastní text Vlastní text bakalářské práce by měl být rozčleněn do 4 6 kapitol, přičemž bychom se měli držet pravidla jedna myšlenka = jeden odstavec. Práci bychom měli začínat psát od nejjednoduššího ke složitějšímu. Mezi nejdůležitější části práce patří úvod a závěr. Proto se doporučuje psát je až nakonec po zhodnocení celého textu. Bakalářská práce spadá do kategorie textů odpovídajících odbornému stylu. Nutností je užití spisovného jazyka, používání neutrálně zabarvených slov, terminologie, přehlednost a srozumitelnost. Obsah práce je důležitější než její rozsah, je třeba vyhnout se velkému množství zbytečných slov. Použijeme-li v práci zkratky a termíny, vysvětlíme je hned při prvním výskytu v textu. Ke své práci se hlásíme, to je patrné z používání formulací jako vyzkoumala jsem, spíše než bylo vyzkoumáno. S tím je spjato i používání postoje autora k textu, zda užíváme autorský plurál nebo singulár. Jedno je ale striktní: Vyberte si jeden autorský postoj a dodržujte ho v celém textu. Text bychom měli členit jednotlivými podnadpisy (poslední tečku

3 je možné vynechat, není stanovený konečný počet podnadpisů, ale doporučují se maximálně čtyři řády). Citace Velké potíže při tvorbě bakalářské práce způsobují citace. Citace pojí místo, které citujeme, s původním textem. Při citování můžeme využít metodu průběžných poznámek nebo Harvardský systém. Ten uvádí autora, rok vydání a popř. stránku v závorce hned za uvedeným citátem. Seznam literatury je pak přiložen na konci v abecedním pořadí. Metoda průběžných poznámek uvádí v poznámce pod čarou celý bibliografický údaj u prvního citátu, při dalším použití stačí jen autor a dílo. Seznam literatury není povinný, jinak by měl být abecední a přiložený na konci práce. Filozofická fakulta požaduje citační normu ISO 690 a na internetových stránkách Masarykova univerzita publikuje Metodiku tvorby bibliografických citací. Pomoci nám může stránka Citace.com, na které si můžeme velmi snadno vygenerovat správný tvar citace konkrétního textu podle normy ISO 690. Dalším programem pro tvorbu a správu citací je i Zotero.org. Závěrem Na Theses.cz se nachází všem dostupný registr závěrečných prací. Jednou tam bude i naše práce. Ta musí být originál, nevyplatí se ji opsat. Měli bychom si proto s textem dát práci, eliminovat možné chyby a nejasnosti tak, abychom na svou práci mohli být hrdí a přesvědčivě ji obhájili. Bibliografie DIATELOVÁ, Irena, Petra HANUŠKOVÁ, Eva KOLÁČKOVA a Tereza MARKOVÁ. Bakalářskou práci správně a bez chyb. In: Počítačová lingvistika [online] vyd. Brno, 2012 [cit ]. Dostupné z: <http://pocitacovalingvistika.cz/files/prednaska_zizkova.pdf>.

4 Fotografie z přednášky Mgr. Žižková měla velmi příjemný přednes. Magistra měla připravenou i prezentaci s názornými příklady.

5 I když se přednáška opakovala, byla účast hojná. Někteří účastníci si pečlivě zapisovali.

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Jak správně citovat elektronické zdroje 1

Jak správně citovat elektronické zdroje 1 Mgr. Markéta Panoušková Úvod Jak správně citovat elektronické zdroje 1 O tom, jak citovat elektronické zdroje nás poučuje norma ČSN ISO 690 2 z roku 2011, která nahrazuje normu ČSN ISO 690 z roku 1996

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Název modulu: Jak správně citovat?

Název modulu: Jak správně citovat? Název modulu: Jak správně citovat? Cíl textu: Doplnit animovanou přednášku o textovou formu a umožnit její tisk Rozšířit základní znalosti o praktické postupy citování, odkazování Základní pojmy: citát

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni

verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STUDENTSKÝCH TEXTŮ NA KATEDŘE POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ ZČU V PLZNI verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni Tento dokument obsahuje základní

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Poděkování (doporučené) Anotace Autorský referát (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1 Úvod 1.1 Cíl práce 2 Teoretická část 2.1 Charakteristika konkrétní

Více

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI Přípravný seminář 4. 10. 2010 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů CLIL do škol Prvky angličtiny v základní škole praktické Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích

Více

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Prohlášení Poděkování (doporučené) Abstrakt (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1. Úvod 1.1. Cíl práce (doporučené)

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

Pokyny pro vypracování absolventské práce

Pokyny pro vypracování absolventské práce Pokyny pro vypracování absolventské práce 1. Úvodní ustanovení a) Tyto pokyny jsou určeny pro vnitřní potřebu Vyšší odborné školy sociální práce EA. b) Cílem pokynů je podat studujícím, vedoucím i oponent-ům/kám

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Podkapitoly se doporučuje dělit na části typu úvod, hlavní část a souhrn. To přispívá k přehlednosti a dělá dobrý dojem při posuzování práce.

Podkapitoly se doporučuje dělit na části typu úvod, hlavní část a souhrn. To přispívá k přehlednosti a dělá dobrý dojem při posuzování práce. Struktura obsahu teoreticky zaměřené práce V tomto návrhu se vyžaduje od autora práce, aby prokázal vhodným návrhem řazení kapitol a subkapitol (i jejich označením), že dokáže podat téma a řešení přehledným

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

SMART Průřezové metody

SMART Průřezové metody 1-01 SMART Průřezové metody Využití metody: Téměř ve všech oblastech Facilitátor: Ne Ideální počet účastníků: Není určen Základní pomůcky: Flipchart, fl ipové papíry, lektorský kufřík Vhodná aplikace:

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více