Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s."

Transkript

1 Factoring KB, a.s.

2 Obsah Profil společnosti 2 Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Zpráva představenstva 8 Strategické cíle společnosti pro rok Nejvýznamnější události roku Vývoj trhu a postavení společnosti na trhu 9 Obchodní aktivity 12 Marketingové aktivity 12 Produktová základna 12 Informační technologie 13 Lidské zdroje 13 Komentář k finanční situaci a výsledkům hospodaření 13 Vrcholové orgány 14 Organizační schéma společnosti 16 Vlastnická struktura 17 Čestné prohlášení 17 Zpráva dozorčí rady 18 Finanční část 19 KONTAKTNÍ ÚDAJE Factoring KB, a.s. Lucemburská 1170/ Praha 3 Tel.: Fax: Internet: Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33, Praha 1 Tel.: Fax: Internet: DALŠÍ INFORMACE Informace o produktech a službách Factoring KB jsou dostupné z hlavní stránky

3 1 Factoring KB, a.s. Obrat společnosti dosáhl v roce 2011 hodnoty mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 33,7 %. Zisk společnosti po zdanění za rok 2011 činil tis. Kč. Meziroční nárůst zisku představuje 641,32 %. Podíl společnosti na trhu činí 12,6 %. Obrat tuzemského factoringu (v mil. Kč) Obrat mezinárodního factoringu (v mil. Kč) , , , , , , Společnost Factoring KB, a.s., byla založena za účelem poskytování souboru factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle tuzemského, nebo zahraničního dlužníka.

4 2 Factoring KB, a.s. Profil společnosti Společnost Factoring KB, a.s., byla založena jako stoprocentní dceřiná společnost Komerční banky, a.s. Od svého vzniku je společnost členem finanční skupiny Komerční banky (dále FS KB) a od roku 2002 také aktivním členem finanční skupiny Société Générale Banque (dále jen Société Générale nebo FS SoGé). Členství v obou finančních skupinách významně ovlivňuje celkový rozvoj společnosti a zároveň přináší nové impulsy pro rozvíjení spolupráce s ostatními členy této skupiny doma i v zahraničí. Základní údaje Obchodní jméno Factoring KB, a.s. Právní forma akciová společnost IČ Sídlo Lucemburská 1170/7, Praha 3 Datum vzniku 4. srpna 1997 Základní kapitál Kč Členství v asociacích Factors Chain International (FCI) od 30. června 2000 Asociace factoringových společností ČR (AFS) od listopadu 2000 Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) od června 2005 Společnost byla založena za účelem poskytování souboru factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle tuzemského nebo zahraničního dlužníka. Své služby nabízí především tuzemským podnikatelským subjektům a v rámci svého členství v největší síti factoringových organizací na světě Factors Chain International poskytuje vybrané služby i ostatním členům tohoto mezinárodního seskupení. Strategické cíle pro rok 2012 Factoring KB se bude i nadále, obdobně jako v uplynulých letech, opírat o využití synergického potenciálu FS KB a zároveň i FS SoGé. Díky tomuto potenciálu budeme schopni klientovi představit nabídku komplexních finančních produktů, která bude odpovídat jeho finančním potřebám a možnostem.

5 3 Factoring KB, a.s. Vybrané ekonomické ukazatele Jednotka Celková aktiva mil. Kč 7 150, , ,69 Základní kapitál mil. Kč 1 184, , ,00 Vlastní kapitál mil. Kč 1 489, , ,43 Zisk/ztráta mil. Kč 77,55 6,30 25,32 Zisk po zdanění mil. Kč 69,70 9,40 28,28 Podíl na trhu % 12,6 10,8 12,8 Celkový obrat* mil. Kč , , ,82 Obrat tuzemského factoringu mil. Kč , , ,01 Obrat mezinárodního factoringu mil. Kč 2 822, , ,81 Výše opravných položek mil. Kč 175,45 176,67 136,35 Výnosy celkem** mil. Kč 332,40 232,56 324,20 Náklady celkem*** mil. Kč 254,85 226,26 298,88 Průměrný počet zaměstnanců počet osob Vysvětlivky: * Obratem se rozumí odkup krátkodobých pohledávek v nominální hodnotě, které vznikly na základě dodávek zboží či služeb. ** Částka neobsahuje výnosy spojené s prodejem pohledávek ze zpětného postoupení. *** Částka neobsahuje náklady spojené s prodejem pohledávek ze zpětného postoupení. Výnosy celkem (v mil. Kč)** Náklady celkem (v mil. Kč)*** , , , , , ,

6 Ing. Jiří Zikmund generální ŘEDITEL S Factoringem KB spolupracujeme tři roky a základem naší spolupráce je financování pohledávek našich největších a nejbonitnějších partnerů. U naší společnosti TOPAGRI s.r.o. jsme se postupně dostali až na 70 % celkového obratu. Nyní chystáme rozšíření spolupráce s Factoringem KB u další naší společnosti KVERNELAND GROUP CZECH s.r.o.

7 TopagrI s.r.o. Společnost TOPAGRI s.r.o. je výhradním dovozcem finských traktorů značky Valtra a dále dováží zemědělské stroje značek Kuhn a Maraton a lesnické stroje Pfanzelt, Ahwi a Junkkari. Prostřednictvím dvaceti smluvních partnerů v České republice je dodává konečným zákazníkům. Stejně jako TOPAGRI s.r.o. sídlí v Berouně i sesterská společnost KVERNELAND GROUP CZECH s.r.o., která je výhradním dovozcem téměř celého spektra zemědělských závěsných strojů norské společnosti KVERNELAND GROUP. Dále dováží a prodává v síti smluvních partnerů stroje značek McConnel, Hatzenbichler a VanDaele, které se používají jak v zemědělském, tak v komunálním sektoru.

8 6 Factoring KB, a.s. Úvodní slovo předsedy představenstva Vážené dámy a pánové, vážení obchodní přátelé, dovolte mi, abych vám předložil výroční zprávu společnosti Factoring KB, a.s., za rok V roce 2011 pokračoval křehký růst české ekonomiky, který byl odstartován v druhé polovině roku 2010 po jejím poklesu v roce Ke konci roku 2011 již byl opět patrný její útlum a pokračování negativního trendu ve vývoji hrubého domácího produktu České republiky lze očekávat i v roce Rok 2011 byl pro factoringový trh České republiky, a zejména pro naši společnost rokem velmi úspěšným. V tomto období jsme realizovali obrat ve výši 16 miliard Kč a zisk nám stoupl na 69,7 milionu Kč. Zaznamenali jsme významný růst výnosů, v porovnání s plánovanými hodnotami se nám podařilo snížit provozní náklady o 5 % a dosáhli jsme také velmi dobrého výsledku v oblasti nákladů na riziko. V roce 2011 jsme realizovali historicky nejvyšší meziroční nárůst obratu od vzniku naší společnosti o znamenitých 34 %. Byl to také rok dynamického růstu objemu obchodů ve spolupráci s našimi současnými dvěma pojišťovnami Coface a Atradius. Velmi pozitivně hodnotím také další rozvíjení synergií v rámci skupiny Komerční banky, a.s. Závěrem bych rád poděkoval všem svým kolegyním, kolegům, a zejména našim klientům za spolupráci v roce 2011 a popřál jim hodně spokojenosti a úspěchů v následujícím období. S úctou Ing. Miloslav Kukla předseda představenstva a ředitel společnosti Předpokládám, že rok 2012 bude ekonomicky poznamenán očekávaným negativním vývojem hrubého domácího produktu České republiky a celé Evropské unie. I přes stagnující vývoj české a evropské ekonomiky však s ohledem na naši velmi dobrou obchodní aktivitu zejména ve spolupráci s Komerční bankou, a.s., predikuji v roce 2012 pokračování růstu obratu, základního obchodního ukazatele naší společnosti. V roce 2012 rovněž očekávám meziroční nárůst výnosů a mírné zvýšení provozních nákladů. Pro tento rok předpokládám dodržení rozpočtu nákladů na riziko. Naše společnost bude v roce 2012 pokračovat v plné implementaci některých modifikovaných factoringových produktů a naším cílem bude také rozsáhlejší osvěta v oblasti mezinárodního factoringu. Rádi bychom využili naší výhody malé společnosti ve smyslu schopnosti pružně reagovat na potřeby našich stávajících i nových klientů v segmentu Corporate a Top Corporate. U těch nejlepších z nich budeme usilovat o implementaci elektronického factoringu s cílem minimalizovat provozní náklady, což nám umožní si zachovat plnou konkurenceschopnost.

9 7 Factoring KB, a.s. Rok 2011 byl pro factoringový trh České republiky, a zejména pro naši společnost rokem velmi úspěšným. V tomto období jsme realizovali obrat ve výši 16 miliard Kč a zisk nám stoupl na 69,7 milionu Kč.

10 8 Factoring KB, a.s. Zpráva představenstva Rok 2011 byl ve srovnání s rokem předcházejícím ve znamení hospodářského růstu. Rok 2011 byl ve znamení růstu české ekonomiky, a především pak ve znamení růstu průmyslové výroby. Rekordní růst byl zaznamenán ve výrobě automobilů či vozidel vůbec, pozitivní růst pak ve výrobě strojů a zařízení a dobře se vyvíjel i český export. Růst objemu výroby byl patrný v růstu objemu dodaného zboží u řady klientů factoringových společností, což ve svém důsledku mělo pozitivní dopad na celkový factoringový trh v České republice. Factoring KB, a.s., dosáhl historicky nejvyššího růstu obratu factoringových obchodů, který činil 34 % v meziročním srovnání, a byl tak vyšší než růst factoringového trhu ČR. Tento významný posun nebyl jen odrazem růstu ekonomiky, ale byl především výsledkem zásadní změny ve spolupráci s Komerční bankou, a.s., a to jak v oblasti akvizic, tak v dalších oblastech, jako jsou marketing, řízení rizika apod. Růst byl jednak ovlivněn zvětšením objemu obchodů generovaných stávajícími klienty, kteří dodávali své zboží ve vyšších objemech než v letech minulých, a jednak větším zájmem nových klientů o factoring, v jehož důsledku bylo uzavřeno více smluv s novými klienty. Na růstu obratu se rovněž podílela nabídka rozšířená o modifikace stávajících produktů dle požadavků klientů. Společnost nadále využívala služeb komerčních pojišťoven Coface a Atradius a díky této spolupráci byla schopna poskytovat svým klientům nejen financování, ale též pojištění platební neschopnosti jejich odběratelů. Vývoj české ekonomiky v roce 2011 pozitivně ovlivnil přístup těchto pojišťoven k hodnocení rizik. Společnosti se rovněž podařilo prohloubit aktivní spolupráci s některými partnerskými factoringovými společnostmi v rámci sítě Factors Chain International, a nabídnout tak svým klientům další alternativu pro zajištění rizika platební neschopnosti jejich odběratelů, nebo naopak poskytnout ručení za české dovozce při nákupu zboží ze zahraničí. Díky aktivní akviziční politice společnosti v průběhu roku 2011 byly vytvořeny dobré základy pro další růst obratu v roce Vývoj factoringových obchodů, a tedy i obratu společnosti však bude i nadále ovlivněn vývojem české ekonomiky, především pak vývojem průmyslové výroby a obchodu. Očekáváme růst objemu factoringových obchodů i v roce Je však pravděpodobné, že s ohledem na vývoj české ekonomiky na rok 2012 tento růst nebude tak dynamický jako v roce Významnou změnou byla implementace projektů v rámci FS KB, díky kterým bylo např. dosaženo rovnocenného postavení factoringu s ostatními produkty skupiny, byl realizován větší objem společných marketingových aktivit nebo bylo dosaženo vyšší a flexibilnější úrovně posuzování rizik. +34 % FaCToring KB, a.s., dosáhl historicky nejvyššího růstu obratu factoringových obchodů, který činil 34 % v meziročním srovnání, a byl tak vyšší než růst factoringového trhu ČR.

11 9 Factoring KB, a.s. STRATEGICKÉ CÍLE SPOLEČNOSTI PRO ROK 2012 Naše aktivity v roce 2012 musí směřovat k naplnění následujících strategických cílů: V rámci projektu Ambition 2015 nabízet i nadále vysokou kvalitu služeb odpovídající mezinárodnímu standardu; Nadále plně využívat a vyhledávat synergické příležitosti v rámci FS KB a FS SoGé; Pokračovat ve spolupráci s Komerční bankou, a.s., v oblasti financování segmentu menších podniků (dále Top Small Business); Orientovat se na nové příležitosti v oblasti zdravotnictví; Vyhledávat nové příležitosti exportního financování a zvýšit nabídku i objem importního factoringu. Společnost se bude i nadále, obdobně jako v uplynulých letech, opírat o využití synergického potenciálu FS KB a zároveň i FS SoGé. Díky tomuto potenciálu budeme schopni klientovi představit nabídku komplexních finančních produktů, která bude odpovídat jeho finančním potřebám a možnostem. Úzká spolupráce s ostatními factoringovými společnostmi v rámci FS SoGé či v rámci společností sítě Factors Chain International nám umožňuje nabídnout vysoce kvalitní služby a reagovat na nové požadavky klientů. Silné zázemí v rámci FS KB zajišťuje synergie nejen v akviziční či marketingové oblasti, ale také v oblasti nejnovějších IT řešení apod. Program orientace na segment Top Small Business jsme začali uplatňovat již v uplynulých letech, a právě implementace nového projektu z druhé poloviny roku 2011 umožní plně využít potenciál tohoto segmentu v letech následujících. Financování exportních a importních aktivit prostřednictvím factoringu zaznamenalo rostoucí trend. Vzhledem k pozitivnímu vývoji exportních aktivit naší země a možnostem spolupráce naší společnosti s komerčními pojišťovnami či subjekty v rámci sítě Factors Chain International zůstává tato oblast výzvou pro další růst. Neméně významnými událostmi pro rok 2012 jsou přestěhování sídla a veškerých aktivit společnosti do nových prostor nebo připomínka patnáctého výročí založení společnosti. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2011 Vstup do roku 2011 byl na rozdíl od let předcházejících pozitivně ovlivněn růstem ekonomiky, výroby a exportu. Tato skutečnost byla významná pro další pozitivní vývoj factoringového trhu, resp. jeho hráčů. Pro společnost byl rok 2011 rokem zlomovým, kdy po dvouletém období krize došlo k výraznému oživení a růstu. Zaznamenali jsme významný růst výnosů, v porovnání s plánovanými hodnotami se nám podařilo snížit provozní náklady o 5 % a dosáhli jsme také velmi dobrého výsledku v oblasti nákladů na riziko. Z hlediska zvýšené obezřetnosti byla průběžně zaváděna řada opatření, která vedla ke zefektivnění sledování a hodnocení rizik. Rok 2011 byl také rokem vývoje a modifikace některých factoringových produktů. Došlo k nasazení další formy bezregresního factoringu, pro nejvýznamnější klienty společnosti byl implementován nový typ factoringu, který je založen výhradně na elektronické komunikaci, a nezatěžuje tak klienta ani společnost dokladovostí v papírové podobě. Rok 2011 byl pro společnost Factoring KB, a.s., rokem mimořádně úspěšným, a to jak v oblasti generovaného objemu obchodů, tak v oblasti tvorby zisku. Společnost dosáhla významného růstu obratu, kterého by nebylo možné docílit bez vysoké kvality poskytovaných služeb. Dokládá to rostoucí objem obchodů se stávajícími klienty, kteří využívají služeb společnosti řadu let. Naší snahou bylo jak nabídnout produkty tuzemského factoringu, tak navýšit objemy factoringu exportního a importního. Podíl mezinárodního factoringu se podařilo zvýšit i v rámci celkového růstu objemu factoringových obchodů z 14,5 na 17,5 %. Ve druhé polovině roku pak byla implementována nová forma spolupráce s Komerční bankou, a.s., v rámci projektu financování podniků segmentu Top Small Business prostřednictvím factoringu. VÝVOJ TRHU A POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI NA TRHU* Factoringový trh v České republice je odrazem vývoje obratu factoringových společností členů Asociace factoringových společností ČR. Celkový obrat realizovaný těmito členy za rok 2011 vzrostl oproti roku 2010 o 14,5 %, a byl tedy ve znamení růstu. Na trhu posílily některé factoringové společnosti, a to zejména ty, které působí v rámci silných mateřských bankovních institucí. Dvě společnosti naopak od roku 2012 oznámily ukončení factoringové činnosti. Factoring KB, a.s., se svým nárůstem ve výši 34 % jednak zaznamenal nejvyšší růst ve své historii, ale také posílil z hlediska podílu na trhu z 10,8 na 12,6 %. * neauditovaná data Představenstvo společnosti pracovalo od března 2011 v novém složení. Dosavadní člen a místopředseda představenstva Ing. Václav Tomandl odešel ze společnosti v závěru roku 2010 a novou členkou představenstva se stala Ing. Věra Jahnová. V průběhu roku rovněž došlo ke změnám v dozorčí radě společnosti.

12 Ing. Richard Gross JEDnaTEL společnosti S Factoringem KB spolupracujeme čtyři roky, tato služba nám přináší komplexní péči o naše pohledávky. Klientům jsme schopni nabídnout delší dobu splatnosti a máme možnost lépe plánovat tok financí.

13 GROSS STAHL s.r.o. Společnost GROSS STAHL s.r.o. působí na tuzemském trhu od roku Zabývá se prodejem a distribucí hutního materiálu zajišťuje dodávky zejména pro strojírenskou výrobu. Má vlastní servisní centrum v Rakovníku se zaměřením na konstrukční, ušlechtilé a legované nástrojové oceli. Společnost nabízí materiály ze skladu, nebo přímo od výrobců z různých evropských zemí. Jedná se o dodávky materiálu dle EN a zkoušky ultrazvukem, případně další zkoušky dle požadavku zákazníka. Součástí služeb společnosti je i doprava na místo určení, a to i v případě nadrozměrných nákladů. Kromě dopravy firma nabízí i technické poradenství v oblasti dodávek hutního materiálu. Od roku 2003 je systém prodeje a služeb této firmy certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2001.

14 12 Factoring KB, a.s. OBCHODNÍ AKTIVITY* Společnost Factoring KB, a.s., dosáhla v roce 2011 obratu ve výši 16,096 mld. Kč, což představuje navýšení oproti roku 2010 o 34 %. Tohoto mimořádného úspěchu bylo dosaženo především zintenzivněním synergické spolupráce s Komerční bankou, a.s. Na růstu obratu se podílely veškeré poskytované produkty. Zvětšil se jak objem tuzemského factoringu, a to o 29 %, tak především factoringu mezinárodního, který oproti roku 2010 vzrostl o 60 %. V rámci mezinárodního factoringu nejvíce vzrostl factoring na bázi spolupráce s partnerskými factoringovými společnostmi, členy FCI, zejména pak factoring importní. Z pohledu jednotlivých klientských segmentů byl nejvyšší obrat generován, stejně jako v letech minulých, klienty segmentu středních a větších podniků (dále Corporate), který činil 72 % celkového obratu. Druhým nejvýznamnějším segmentem byl segment Top Small Business, v jehož rámci byl v průběhu roku dotažen projekt financování formou tzv. Profi Factoringu. Tento produkt představuje perspektivní oblast dalšího růstu v roce Podíl obchodů realizovaný klienty segmentu největších korporací (dále Top Corporate) činil 4,2 % a je výzvou do budoucna pro rozšiřování individuální nabídky factoringových služeb dle konkrétních potřeb každého klienta tohoto segmentu. Objem obchodů bezregresního factoringu vzrostl v meziročním srovnání o 45 % a podíl této produktové formy na celkovém objemu factoringu se zvýšil z 25 na 27 %. Objem regresního factoringu pak zaznamenal oproti roku 2010 nárůst o téměř 30 %. MARKETINGOVÉ AKTIVITY* Marketingové aktivity společnosti Factoring KB, a.s., jsou determinovány úzkou cílovou skupinou oslovovanou s nabídkou našich produktů. Jedná se o výběrovou firemní klientelu především v segmentu Corporate, ale také Top Corporate, nebo naopak Top Small Business. Snahou marketingu je oslovit tyto skupiny cestou odborných článků, inzerátů či exportních konferencí. Jednou z cest je též zvyšování povědomí o factoringových produktech a službách mezi bankovními poradci Komerční banky, a.s., a proto společnost roce 2011 pokračovala v jejich proškolování. Byl kladen důraz na úzkou efektivní spolupráci s nimi, k čemuž napomohl i nový způsob vykazování a hodnocení společných obchodních aktivit. Podpořili jsme také soutěže bankovních poradců v prodeji factoringových produktů ve všech firemních segmentech. Průběžně jsme porovnávali produktovou nabídku naší společnosti s ostatními factoringovými společnostmi působícími na českém trhu, a tak zajišťovali její konkurenceschopnost. Factoringové produkty byly prezentovány na exportních konferencích a seminářích pořádaných pro klienty Komerční banky, a.s., ve spolupráci s agenturou CzechTrade se zaměřením na teritoria, která jsou pro naše podnikatelské aktivity zajímavá. Významná část rozpočtu byla věnována na posilování loajality klientů, ke které přispělo mj. také uspořádání divadelního představení v závěru roku. Charitativní základ měla spolupráce na produkci novoročenek (podpora handicapovaných dětí klientů ústavů sociální péče s duševním či tělesným postižením), pořízení kalendářů Pocta Hollaru 2012 (pomoc smíšenému pěveckému sboru nevidomých) a také jsme pokračovali v podpoře sportovních aktivit handicapovaného cyklisty. PRODUKTOVÁ ZÁKLADNA Nabídka produktů v roce 2011 korespondovala s nabídkou konkurenčních factoringových společností a flexibilně reagovala na požadavky trhu, ale také na individuální poptávku konkrétních klientů. Produktová nabídka naší společnosti v roce 2011 zahrnovala následující produkty: Regresní factoring Tuzemský Exportní Bezregresní factoring Tuzemský Tuzemský s pojištěním Exportní s pojištěním Exportní s pojištěním systémem dvou faktorů Importní factoring Modifikované formy factoringu Rámcový Reverzní Bilanční Skrytý Tato produktová nabídka je podporována interaktivním elektronickým klientským nástrojem efactoring. Propagace společnosti byla průběžně zajišťována v internetovém prostředí Seznam.cz a Google.cz. Prezentace společnosti byla umístěna v katalogu firem, a zároveň byla v obou vyhledávačích využita služba cílené přivedení zákazníků. Ve spolupráci s dodavatelem internetových služeb Komerční banky, a.s., FG Forrest, a.s., byla provedena zásadní rekonstrukce internetových stran společnosti. Jejich vzhled se tak přizpůsobil korporátnímu vzhledu stránek Komerční banky, a.s., a došlo ke kvalitativním i kvantitativním změnám. * neauditovaná data

15 13 Factoring KB, a.s. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V roce 2011 byla v rámci pravidelné obnovy prostředků výpočetní techniky na základě prodlouženého ukončení životního cyklu realizována obměna první poloviny notebooků a pracovních stanic. Zařízení byla pořízena ve spolupráci se sourcingem Komerční banky, a.s., a jsou servisně zajištěna na úrovni odpovídající standardům FS KB. V oblasti Business Continuity Planningu (dále BCP) byl proveden pravidelný roční test aktivace náhradního pracoviště umožňujícího nouzovou činnost krizového týmu v případě dlouhodobé nedostupnosti sídla společnosti a jeho prostředků výpočetní techniky. Pokračovala realizace rozšíření BCP ve věci zajištění klíčových smluvních dokumentů, které by po převodu do elektronické podoby měly být uloženy v adekvátně zabezpečených prostorách mimo sídlo společnosti. Hlavní produkční systém Faktor zajišťující back-officové zpracování klientských pohledávek byl povýšen na verzi , v níž byly doplněny management karty klienta a podpora automatické spolupráce systému s insolvenčním rejstříkem. Došlo též k povýšení uživatelského prostředí systému. Hlavní elektronický komunikační kanál efactoring byl upgradován na verzi obsahující zejména úpravy v oblasti zabezpečení a práce s certifikáty. Byla umožněna on-line blokace certifikátu klientem a byl upraven postup obnovy certifikátů. i jednotlivé odbory lze považovat za stabilizující prvek Factoringu KB, a.s., a tak máme všechny předpoklady společně zvládnout další náročné úkoly, které jsou před námi. V mnoha oblastech jsme pokračovali v přínosné úzké spolupráci napříč celou FS KB, i v rámci Société Générale. KOMENTÁŘ K FINANČNÍ SITUACI A VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ V porovnání s předchozím rokem dosáhla společnost Factoring KB, a.s., v roce 2011 výrazného zlepšení výsledků finančního hospodaření, což odráželo nárůsty objemu odkoupených faktur i poskytnutého předfinancování. Zisk společnosti vzrostl z tis. Kč v roce 2010 na tis. Kč v roce V roce 2011 společnost pokračovala v důsledné kontrole nákladů a proti plánovaným hodnotám se jí podařilo snížit provozní i mzdové náklady. Pozitivní vliv na hospodářský výsledek mělo i výrazné snížení nákladů na riziko v porovnání s předchozím rokem. Rozvahová hodnota opravných položek tvořených k pohledávkám po lhůtě splatnosti, popřípadě k pohledávkám za dlužníky se zhoršenou finanční situací, se snížila ze tis. Kč v roce 2010 na tis. Kč v roce Systém CRM byl povýšen na verzi 2.8, kde došlo zejména k rozšíření podpory Oddělení klientských rizik v oblasti evidence hodnocení a změny kontroly obchodních rizik klienta. V roce 2011 pokračovala spolupráce s útvarem Project Organization & Management Komerční banky, a.s., při standardizaci předpisové základny dle metodiky mateřské společnosti. Během roku byla navázána spolupráce s útvary Komerční banky, a.s., s ohledem na připravované stěhování sídla společnosti a centralizaci datových center v rámci FS KB. LIDSKÉ ZDROJE Rok 2011 patřil v personální oblasti k těm aktivnějším. V lednu 2011 doplnila dozorčí radu Ing. Iveta Ocásková. Člena dozorčí rady Ing. Petra Kulhánka vystřídal v závěru roku Ing. Adam Fiedler. Představenstvo společnosti v březnu posílila naše zaměstnankyně Ing. Věra Jahnová. V průběhu roku se uskutečnily odchody na mateřskou dovolenou a do starobního důchodu. Výměnou za tyto zaměstnance jsme přijali absolventy VŠ a také zkušenou kolegyni z mateřské banky. Factoring KB, a.s., opíral svoji činnost o kvalitní kolektiv téměř 40 zaměstnanců. Jejich průměrný počet za celý rok byl 38. Pokračovali jsme ve vytváření ideálních pracovních podmínek pro činnost našich kolegů a kolegyň a také v poskytování zajímavých zaměstnaneckých výhod. Vedení společnosti

16 14 Factoring KB, a.s. Vrcholové orgány Představenstvo Ing. Miloslav Kukla ředitel společnosti Ing. Marcela Chalušová členka představenstva Ing. Věra Jahnová členka představenstva Změny ve složení představenstva Ing. Věra Jahnová členka představenstva od Dozorčí rada Ing. Jana Švábenská předsedkyně dozorčí rady do Ing. Iveta Ocásková členka dozorčí rady od Ing. Petr Kulhánek člen dozorčí rady do Ing. Adam Fiedler člen dozorčí rady od

17 15 Factoring KB, a.s. Představenstvo Ing. Miloslav Kukla předseda představenstva a ředitel společnosti Ú Ing. Marcela Chalušová členka představenstva Ing. Věra Jahnová členka představenstva

18 16 Factoring KB, a.s. Organizační schéma společnosti Factoring KB, a.s. Ředitel společnosti Sekretariát Oddělení lidských zdrojů Oddělení IT Oddělení obchodních rizik Odbor finanční Odbor klientských rizik Odbor obchodu a marketingu Odbor klientský servis Oddělení klientský servis mezinárodní Oddělení klientský servis tuzemsko

19 17 Factoring KB, a.s. Vlastnická struktura Valná hromada se konala v roce 2011 jednou, a to 19. dubna V průběhu valné hromady byly schváleny Účetní závěrka za rok 2010 a Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2010, bylo rozhodnuto o rozdělení zisku společnosti a byly vzaty na vědomí Zpráva dozorčí rady společnosti a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Jako externího auditora společnosti pro rok 2011 určila společnost Ernst & Young, s.r.o. akcionář Komerční banka, a.s. 100% podíl na základním kapitálu Čestné prohlášení Factoring KB, a.s., prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné. Dále potvrzuje, že v tomto dokumentu jsou obsaženy veškeré skutečnosti, které mohou být důležité pro rozhodování investorů. Factoring KB, a.s., dále prohlašuje, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k žádným negativním změnám ve finanční situaci nebo k jiným změnám, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení finanční situace Factoring KB, a.s. Jménem představenstva podepsali: Ing. Miloslav Kukla předseda představenstva a ředitel společnosti V Praze dne 10. května 2012 Ing. Marcela Chalušová členka představenstva Ing. Věra Jahnová členka představenstva

20 18 Factoring KB, a.s. Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada společnosti Factoring KB, a.s., průběžně zabezpečovala úkoly, které jí náleží podle ustanovení Obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti. Vykonávala pravidelný dohled nad činností společnosti, schvalovala strategické záměry společnosti a předávala představenstvu své náměty a doporučení směřující ke zlepšení činnosti společnosti. Dozorčí rada po přezkoumání účetní závěrky společnosti za období od 1. ledna do 31. prosince 2011 a na základě zprávy externího auditora k této účetní závěrce konstatuje, že účetní záznamy a evidence byly vedeny průkazným způsobem a v souladu s obecně závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví nefinančních institucí. Účetní záznamy zobrazují věrně ve všech významných ohledech finanční situaci společnosti k 31. prosinci Dozorčí rada dále prozkoumala zprávu o vztazích zpracovanou společností jako ovládanou osobou podle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku za období od 1. ledna do 31. prosince Dozorčí rada konstatuje, že na základě svého prozkoumání nezjistila žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených v této zprávě a že představenstvo společnosti na základě svého hodnocení neidentifikovalo vznik újmy společnosti v rámci vztahů s ovládající osobou. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku a doporučuje jedinému akcionáři schválit návrh představenstva na jeho rozdělení takto: Výsledek hospodaření po zdanění ,84 Kč Příděl rezervnímu fondu 5 % ,59 Kč Příděl sociálnímu fondu 3,5 % (přiděluje se 3,5 % z objemu mzdových prostředků včetně odměn statutárnímu orgánu: = ) ,97 Kč nerozdělený zisk roku ,28 Kč Na základě těchto skutečností dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit závěrku za rok V Praze dne 26. března 2012 Ing. Iveta ocásková předsedkyně dozorčí rady

21 19 Factoring KB, a.s. Finanční část Zpráva nezávislého auditora 20 Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k Přehled o změnách vlastního kapitálu k Přehled o peněžních tocích k Příloha účetní závěrky za rok Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku

22 20 Factoring KB, a.s. Zpráva nezávislého auditora Akcionáři společnosti Factoring KB, a.s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Factoring KB, a.s., sestavenou k 31. prosinci 2011 za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti Factoring KB, a.s., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností v ní v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti Factoring KB, a.s., k 31. prosinci 2011 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Ernst & Young Audit, s.r.o. oprávnění č. 401 zastoupený Jan Fanta partner Michaela Kubýová auditor, oprávnění č března 2012 Praha, Česká republika

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Factoring KB, a.s.

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Factoring KB, a.s. partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

NUPHARO HOLDING A.S.

NUPHARO HOLDING A.S. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO HOLDING A.S. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 výtah Březen 2012 Obsah Obsah...2 Zpráva auditora...3 1. Příjemce zprávy...3 2. Základní údaje ověřovaného subjektu...3 3. Údaje auditora...4

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více