Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s."

Transkript

1 Factoring KB, a.s.

2 Obsah Profil společnosti 2 Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Zpráva představenstva 8 Strategické cíle společnosti pro rok Nejvýznamnější události roku Vývoj trhu a postavení společnosti na trhu 9 Obchodní aktivity 12 Marketingové aktivity 12 Produktová základna 12 Informační technologie 13 Lidské zdroje 13 Komentář k finanční situaci a výsledkům hospodaření 13 Vrcholové orgány 14 Organizační schéma společnosti 16 Vlastnická struktura 17 Čestné prohlášení 17 Zpráva dozorčí rady 18 Finanční část 19 KONTAKTNÍ ÚDAJE Factoring KB, a.s. Lucemburská 1170/ Praha 3 Tel.: Fax: Internet: Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33, Praha 1 Tel.: Fax: Internet: DALŠÍ INFORMACE Informace o produktech a službách Factoring KB jsou dostupné z hlavní stránky

3 1 Factoring KB, a.s. Obrat společnosti dosáhl v roce 2011 hodnoty mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 33,7 %. Zisk společnosti po zdanění za rok 2011 činil tis. Kč. Meziroční nárůst zisku představuje 641,32 %. Podíl společnosti na trhu činí 12,6 %. Obrat tuzemského factoringu (v mil. Kč) Obrat mezinárodního factoringu (v mil. Kč) , , , , , , Společnost Factoring KB, a.s., byla založena za účelem poskytování souboru factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle tuzemského, nebo zahraničního dlužníka.

4 2 Factoring KB, a.s. Profil společnosti Společnost Factoring KB, a.s., byla založena jako stoprocentní dceřiná společnost Komerční banky, a.s. Od svého vzniku je společnost členem finanční skupiny Komerční banky (dále FS KB) a od roku 2002 také aktivním členem finanční skupiny Société Générale Banque (dále jen Société Générale nebo FS SoGé). Členství v obou finančních skupinách významně ovlivňuje celkový rozvoj společnosti a zároveň přináší nové impulsy pro rozvíjení spolupráce s ostatními členy této skupiny doma i v zahraničí. Základní údaje Obchodní jméno Factoring KB, a.s. Právní forma akciová společnost IČ Sídlo Lucemburská 1170/7, Praha 3 Datum vzniku 4. srpna 1997 Základní kapitál Kč Členství v asociacích Factors Chain International (FCI) od 30. června 2000 Asociace factoringových společností ČR (AFS) od listopadu 2000 Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) od června 2005 Společnost byla založena za účelem poskytování souboru factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle tuzemského nebo zahraničního dlužníka. Své služby nabízí především tuzemským podnikatelským subjektům a v rámci svého členství v největší síti factoringových organizací na světě Factors Chain International poskytuje vybrané služby i ostatním členům tohoto mezinárodního seskupení. Strategické cíle pro rok 2012 Factoring KB se bude i nadále, obdobně jako v uplynulých letech, opírat o využití synergického potenciálu FS KB a zároveň i FS SoGé. Díky tomuto potenciálu budeme schopni klientovi představit nabídku komplexních finančních produktů, která bude odpovídat jeho finančním potřebám a možnostem.

5 3 Factoring KB, a.s. Vybrané ekonomické ukazatele Jednotka Celková aktiva mil. Kč 7 150, , ,69 Základní kapitál mil. Kč 1 184, , ,00 Vlastní kapitál mil. Kč 1 489, , ,43 Zisk/ztráta mil. Kč 77,55 6,30 25,32 Zisk po zdanění mil. Kč 69,70 9,40 28,28 Podíl na trhu % 12,6 10,8 12,8 Celkový obrat* mil. Kč , , ,82 Obrat tuzemského factoringu mil. Kč , , ,01 Obrat mezinárodního factoringu mil. Kč 2 822, , ,81 Výše opravných položek mil. Kč 175,45 176,67 136,35 Výnosy celkem** mil. Kč 332,40 232,56 324,20 Náklady celkem*** mil. Kč 254,85 226,26 298,88 Průměrný počet zaměstnanců počet osob Vysvětlivky: * Obratem se rozumí odkup krátkodobých pohledávek v nominální hodnotě, které vznikly na základě dodávek zboží či služeb. ** Částka neobsahuje výnosy spojené s prodejem pohledávek ze zpětného postoupení. *** Částka neobsahuje náklady spojené s prodejem pohledávek ze zpětného postoupení. Výnosy celkem (v mil. Kč)** Náklady celkem (v mil. Kč)*** , , , , , ,

6 Ing. Jiří Zikmund generální ŘEDITEL S Factoringem KB spolupracujeme tři roky a základem naší spolupráce je financování pohledávek našich největších a nejbonitnějších partnerů. U naší společnosti TOPAGRI s.r.o. jsme se postupně dostali až na 70 % celkového obratu. Nyní chystáme rozšíření spolupráce s Factoringem KB u další naší společnosti KVERNELAND GROUP CZECH s.r.o.

7 TopagrI s.r.o. Společnost TOPAGRI s.r.o. je výhradním dovozcem finských traktorů značky Valtra a dále dováží zemědělské stroje značek Kuhn a Maraton a lesnické stroje Pfanzelt, Ahwi a Junkkari. Prostřednictvím dvaceti smluvních partnerů v České republice je dodává konečným zákazníkům. Stejně jako TOPAGRI s.r.o. sídlí v Berouně i sesterská společnost KVERNELAND GROUP CZECH s.r.o., která je výhradním dovozcem téměř celého spektra zemědělských závěsných strojů norské společnosti KVERNELAND GROUP. Dále dováží a prodává v síti smluvních partnerů stroje značek McConnel, Hatzenbichler a VanDaele, které se používají jak v zemědělském, tak v komunálním sektoru.

8 6 Factoring KB, a.s. Úvodní slovo předsedy představenstva Vážené dámy a pánové, vážení obchodní přátelé, dovolte mi, abych vám předložil výroční zprávu společnosti Factoring KB, a.s., za rok V roce 2011 pokračoval křehký růst české ekonomiky, který byl odstartován v druhé polovině roku 2010 po jejím poklesu v roce Ke konci roku 2011 již byl opět patrný její útlum a pokračování negativního trendu ve vývoji hrubého domácího produktu České republiky lze očekávat i v roce Rok 2011 byl pro factoringový trh České republiky, a zejména pro naši společnost rokem velmi úspěšným. V tomto období jsme realizovali obrat ve výši 16 miliard Kč a zisk nám stoupl na 69,7 milionu Kč. Zaznamenali jsme významný růst výnosů, v porovnání s plánovanými hodnotami se nám podařilo snížit provozní náklady o 5 % a dosáhli jsme také velmi dobrého výsledku v oblasti nákladů na riziko. V roce 2011 jsme realizovali historicky nejvyšší meziroční nárůst obratu od vzniku naší společnosti o znamenitých 34 %. Byl to také rok dynamického růstu objemu obchodů ve spolupráci s našimi současnými dvěma pojišťovnami Coface a Atradius. Velmi pozitivně hodnotím také další rozvíjení synergií v rámci skupiny Komerční banky, a.s. Závěrem bych rád poděkoval všem svým kolegyním, kolegům, a zejména našim klientům za spolupráci v roce 2011 a popřál jim hodně spokojenosti a úspěchů v následujícím období. S úctou Ing. Miloslav Kukla předseda představenstva a ředitel společnosti Předpokládám, že rok 2012 bude ekonomicky poznamenán očekávaným negativním vývojem hrubého domácího produktu České republiky a celé Evropské unie. I přes stagnující vývoj české a evropské ekonomiky však s ohledem na naši velmi dobrou obchodní aktivitu zejména ve spolupráci s Komerční bankou, a.s., predikuji v roce 2012 pokračování růstu obratu, základního obchodního ukazatele naší společnosti. V roce 2012 rovněž očekávám meziroční nárůst výnosů a mírné zvýšení provozních nákladů. Pro tento rok předpokládám dodržení rozpočtu nákladů na riziko. Naše společnost bude v roce 2012 pokračovat v plné implementaci některých modifikovaných factoringových produktů a naším cílem bude také rozsáhlejší osvěta v oblasti mezinárodního factoringu. Rádi bychom využili naší výhody malé společnosti ve smyslu schopnosti pružně reagovat na potřeby našich stávajících i nových klientů v segmentu Corporate a Top Corporate. U těch nejlepších z nich budeme usilovat o implementaci elektronického factoringu s cílem minimalizovat provozní náklady, což nám umožní si zachovat plnou konkurenceschopnost.

9 7 Factoring KB, a.s. Rok 2011 byl pro factoringový trh České republiky, a zejména pro naši společnost rokem velmi úspěšným. V tomto období jsme realizovali obrat ve výši 16 miliard Kč a zisk nám stoupl na 69,7 milionu Kč.

10 8 Factoring KB, a.s. Zpráva představenstva Rok 2011 byl ve srovnání s rokem předcházejícím ve znamení hospodářského růstu. Rok 2011 byl ve znamení růstu české ekonomiky, a především pak ve znamení růstu průmyslové výroby. Rekordní růst byl zaznamenán ve výrobě automobilů či vozidel vůbec, pozitivní růst pak ve výrobě strojů a zařízení a dobře se vyvíjel i český export. Růst objemu výroby byl patrný v růstu objemu dodaného zboží u řady klientů factoringových společností, což ve svém důsledku mělo pozitivní dopad na celkový factoringový trh v České republice. Factoring KB, a.s., dosáhl historicky nejvyššího růstu obratu factoringových obchodů, který činil 34 % v meziročním srovnání, a byl tak vyšší než růst factoringového trhu ČR. Tento významný posun nebyl jen odrazem růstu ekonomiky, ale byl především výsledkem zásadní změny ve spolupráci s Komerční bankou, a.s., a to jak v oblasti akvizic, tak v dalších oblastech, jako jsou marketing, řízení rizika apod. Růst byl jednak ovlivněn zvětšením objemu obchodů generovaných stávajícími klienty, kteří dodávali své zboží ve vyšších objemech než v letech minulých, a jednak větším zájmem nových klientů o factoring, v jehož důsledku bylo uzavřeno více smluv s novými klienty. Na růstu obratu se rovněž podílela nabídka rozšířená o modifikace stávajících produktů dle požadavků klientů. Společnost nadále využívala služeb komerčních pojišťoven Coface a Atradius a díky této spolupráci byla schopna poskytovat svým klientům nejen financování, ale též pojištění platební neschopnosti jejich odběratelů. Vývoj české ekonomiky v roce 2011 pozitivně ovlivnil přístup těchto pojišťoven k hodnocení rizik. Společnosti se rovněž podařilo prohloubit aktivní spolupráci s některými partnerskými factoringovými společnostmi v rámci sítě Factors Chain International, a nabídnout tak svým klientům další alternativu pro zajištění rizika platební neschopnosti jejich odběratelů, nebo naopak poskytnout ručení za české dovozce při nákupu zboží ze zahraničí. Díky aktivní akviziční politice společnosti v průběhu roku 2011 byly vytvořeny dobré základy pro další růst obratu v roce Vývoj factoringových obchodů, a tedy i obratu společnosti však bude i nadále ovlivněn vývojem české ekonomiky, především pak vývojem průmyslové výroby a obchodu. Očekáváme růst objemu factoringových obchodů i v roce Je však pravděpodobné, že s ohledem na vývoj české ekonomiky na rok 2012 tento růst nebude tak dynamický jako v roce Významnou změnou byla implementace projektů v rámci FS KB, díky kterým bylo např. dosaženo rovnocenného postavení factoringu s ostatními produkty skupiny, byl realizován větší objem společných marketingových aktivit nebo bylo dosaženo vyšší a flexibilnější úrovně posuzování rizik. +34 % FaCToring KB, a.s., dosáhl historicky nejvyššího růstu obratu factoringových obchodů, který činil 34 % v meziročním srovnání, a byl tak vyšší než růst factoringového trhu ČR.

11 9 Factoring KB, a.s. STRATEGICKÉ CÍLE SPOLEČNOSTI PRO ROK 2012 Naše aktivity v roce 2012 musí směřovat k naplnění následujících strategických cílů: V rámci projektu Ambition 2015 nabízet i nadále vysokou kvalitu služeb odpovídající mezinárodnímu standardu; Nadále plně využívat a vyhledávat synergické příležitosti v rámci FS KB a FS SoGé; Pokračovat ve spolupráci s Komerční bankou, a.s., v oblasti financování segmentu menších podniků (dále Top Small Business); Orientovat se na nové příležitosti v oblasti zdravotnictví; Vyhledávat nové příležitosti exportního financování a zvýšit nabídku i objem importního factoringu. Společnost se bude i nadále, obdobně jako v uplynulých letech, opírat o využití synergického potenciálu FS KB a zároveň i FS SoGé. Díky tomuto potenciálu budeme schopni klientovi představit nabídku komplexních finančních produktů, která bude odpovídat jeho finančním potřebám a možnostem. Úzká spolupráce s ostatními factoringovými společnostmi v rámci FS SoGé či v rámci společností sítě Factors Chain International nám umožňuje nabídnout vysoce kvalitní služby a reagovat na nové požadavky klientů. Silné zázemí v rámci FS KB zajišťuje synergie nejen v akviziční či marketingové oblasti, ale také v oblasti nejnovějších IT řešení apod. Program orientace na segment Top Small Business jsme začali uplatňovat již v uplynulých letech, a právě implementace nového projektu z druhé poloviny roku 2011 umožní plně využít potenciál tohoto segmentu v letech následujících. Financování exportních a importních aktivit prostřednictvím factoringu zaznamenalo rostoucí trend. Vzhledem k pozitivnímu vývoji exportních aktivit naší země a možnostem spolupráce naší společnosti s komerčními pojišťovnami či subjekty v rámci sítě Factors Chain International zůstává tato oblast výzvou pro další růst. Neméně významnými událostmi pro rok 2012 jsou přestěhování sídla a veškerých aktivit společnosti do nových prostor nebo připomínka patnáctého výročí založení společnosti. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2011 Vstup do roku 2011 byl na rozdíl od let předcházejících pozitivně ovlivněn růstem ekonomiky, výroby a exportu. Tato skutečnost byla významná pro další pozitivní vývoj factoringového trhu, resp. jeho hráčů. Pro společnost byl rok 2011 rokem zlomovým, kdy po dvouletém období krize došlo k výraznému oživení a růstu. Zaznamenali jsme významný růst výnosů, v porovnání s plánovanými hodnotami se nám podařilo snížit provozní náklady o 5 % a dosáhli jsme také velmi dobrého výsledku v oblasti nákladů na riziko. Z hlediska zvýšené obezřetnosti byla průběžně zaváděna řada opatření, která vedla ke zefektivnění sledování a hodnocení rizik. Rok 2011 byl také rokem vývoje a modifikace některých factoringových produktů. Došlo k nasazení další formy bezregresního factoringu, pro nejvýznamnější klienty společnosti byl implementován nový typ factoringu, který je založen výhradně na elektronické komunikaci, a nezatěžuje tak klienta ani společnost dokladovostí v papírové podobě. Rok 2011 byl pro společnost Factoring KB, a.s., rokem mimořádně úspěšným, a to jak v oblasti generovaného objemu obchodů, tak v oblasti tvorby zisku. Společnost dosáhla významného růstu obratu, kterého by nebylo možné docílit bez vysoké kvality poskytovaných služeb. Dokládá to rostoucí objem obchodů se stávajícími klienty, kteří využívají služeb společnosti řadu let. Naší snahou bylo jak nabídnout produkty tuzemského factoringu, tak navýšit objemy factoringu exportního a importního. Podíl mezinárodního factoringu se podařilo zvýšit i v rámci celkového růstu objemu factoringových obchodů z 14,5 na 17,5 %. Ve druhé polovině roku pak byla implementována nová forma spolupráce s Komerční bankou, a.s., v rámci projektu financování podniků segmentu Top Small Business prostřednictvím factoringu. VÝVOJ TRHU A POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI NA TRHU* Factoringový trh v České republice je odrazem vývoje obratu factoringových společností členů Asociace factoringových společností ČR. Celkový obrat realizovaný těmito členy za rok 2011 vzrostl oproti roku 2010 o 14,5 %, a byl tedy ve znamení růstu. Na trhu posílily některé factoringové společnosti, a to zejména ty, které působí v rámci silných mateřských bankovních institucí. Dvě společnosti naopak od roku 2012 oznámily ukončení factoringové činnosti. Factoring KB, a.s., se svým nárůstem ve výši 34 % jednak zaznamenal nejvyšší růst ve své historii, ale také posílil z hlediska podílu na trhu z 10,8 na 12,6 %. * neauditovaná data Představenstvo společnosti pracovalo od března 2011 v novém složení. Dosavadní člen a místopředseda představenstva Ing. Václav Tomandl odešel ze společnosti v závěru roku 2010 a novou členkou představenstva se stala Ing. Věra Jahnová. V průběhu roku rovněž došlo ke změnám v dozorčí radě společnosti.

12 Ing. Richard Gross JEDnaTEL společnosti S Factoringem KB spolupracujeme čtyři roky, tato služba nám přináší komplexní péči o naše pohledávky. Klientům jsme schopni nabídnout delší dobu splatnosti a máme možnost lépe plánovat tok financí.

13 GROSS STAHL s.r.o. Společnost GROSS STAHL s.r.o. působí na tuzemském trhu od roku Zabývá se prodejem a distribucí hutního materiálu zajišťuje dodávky zejména pro strojírenskou výrobu. Má vlastní servisní centrum v Rakovníku se zaměřením na konstrukční, ušlechtilé a legované nástrojové oceli. Společnost nabízí materiály ze skladu, nebo přímo od výrobců z různých evropských zemí. Jedná se o dodávky materiálu dle EN a zkoušky ultrazvukem, případně další zkoušky dle požadavku zákazníka. Součástí služeb společnosti je i doprava na místo určení, a to i v případě nadrozměrných nákladů. Kromě dopravy firma nabízí i technické poradenství v oblasti dodávek hutního materiálu. Od roku 2003 je systém prodeje a služeb této firmy certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2001.

14 12 Factoring KB, a.s. OBCHODNÍ AKTIVITY* Společnost Factoring KB, a.s., dosáhla v roce 2011 obratu ve výši 16,096 mld. Kč, což představuje navýšení oproti roku 2010 o 34 %. Tohoto mimořádného úspěchu bylo dosaženo především zintenzivněním synergické spolupráce s Komerční bankou, a.s. Na růstu obratu se podílely veškeré poskytované produkty. Zvětšil se jak objem tuzemského factoringu, a to o 29 %, tak především factoringu mezinárodního, který oproti roku 2010 vzrostl o 60 %. V rámci mezinárodního factoringu nejvíce vzrostl factoring na bázi spolupráce s partnerskými factoringovými společnostmi, členy FCI, zejména pak factoring importní. Z pohledu jednotlivých klientských segmentů byl nejvyšší obrat generován, stejně jako v letech minulých, klienty segmentu středních a větších podniků (dále Corporate), který činil 72 % celkového obratu. Druhým nejvýznamnějším segmentem byl segment Top Small Business, v jehož rámci byl v průběhu roku dotažen projekt financování formou tzv. Profi Factoringu. Tento produkt představuje perspektivní oblast dalšího růstu v roce Podíl obchodů realizovaný klienty segmentu největších korporací (dále Top Corporate) činil 4,2 % a je výzvou do budoucna pro rozšiřování individuální nabídky factoringových služeb dle konkrétních potřeb každého klienta tohoto segmentu. Objem obchodů bezregresního factoringu vzrostl v meziročním srovnání o 45 % a podíl této produktové formy na celkovém objemu factoringu se zvýšil z 25 na 27 %. Objem regresního factoringu pak zaznamenal oproti roku 2010 nárůst o téměř 30 %. MARKETINGOVÉ AKTIVITY* Marketingové aktivity společnosti Factoring KB, a.s., jsou determinovány úzkou cílovou skupinou oslovovanou s nabídkou našich produktů. Jedná se o výběrovou firemní klientelu především v segmentu Corporate, ale také Top Corporate, nebo naopak Top Small Business. Snahou marketingu je oslovit tyto skupiny cestou odborných článků, inzerátů či exportních konferencí. Jednou z cest je též zvyšování povědomí o factoringových produktech a službách mezi bankovními poradci Komerční banky, a.s., a proto společnost roce 2011 pokračovala v jejich proškolování. Byl kladen důraz na úzkou efektivní spolupráci s nimi, k čemuž napomohl i nový způsob vykazování a hodnocení společných obchodních aktivit. Podpořili jsme také soutěže bankovních poradců v prodeji factoringových produktů ve všech firemních segmentech. Průběžně jsme porovnávali produktovou nabídku naší společnosti s ostatními factoringovými společnostmi působícími na českém trhu, a tak zajišťovali její konkurenceschopnost. Factoringové produkty byly prezentovány na exportních konferencích a seminářích pořádaných pro klienty Komerční banky, a.s., ve spolupráci s agenturou CzechTrade se zaměřením na teritoria, která jsou pro naše podnikatelské aktivity zajímavá. Významná část rozpočtu byla věnována na posilování loajality klientů, ke které přispělo mj. také uspořádání divadelního představení v závěru roku. Charitativní základ měla spolupráce na produkci novoročenek (podpora handicapovaných dětí klientů ústavů sociální péče s duševním či tělesným postižením), pořízení kalendářů Pocta Hollaru 2012 (pomoc smíšenému pěveckému sboru nevidomých) a také jsme pokračovali v podpoře sportovních aktivit handicapovaného cyklisty. PRODUKTOVÁ ZÁKLADNA Nabídka produktů v roce 2011 korespondovala s nabídkou konkurenčních factoringových společností a flexibilně reagovala na požadavky trhu, ale také na individuální poptávku konkrétních klientů. Produktová nabídka naší společnosti v roce 2011 zahrnovala následující produkty: Regresní factoring Tuzemský Exportní Bezregresní factoring Tuzemský Tuzemský s pojištěním Exportní s pojištěním Exportní s pojištěním systémem dvou faktorů Importní factoring Modifikované formy factoringu Rámcový Reverzní Bilanční Skrytý Tato produktová nabídka je podporována interaktivním elektronickým klientským nástrojem efactoring. Propagace společnosti byla průběžně zajišťována v internetovém prostředí Seznam.cz a Google.cz. Prezentace společnosti byla umístěna v katalogu firem, a zároveň byla v obou vyhledávačích využita služba cílené přivedení zákazníků. Ve spolupráci s dodavatelem internetových služeb Komerční banky, a.s., FG Forrest, a.s., byla provedena zásadní rekonstrukce internetových stran společnosti. Jejich vzhled se tak přizpůsobil korporátnímu vzhledu stránek Komerční banky, a.s., a došlo ke kvalitativním i kvantitativním změnám. * neauditovaná data

15 13 Factoring KB, a.s. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V roce 2011 byla v rámci pravidelné obnovy prostředků výpočetní techniky na základě prodlouženého ukončení životního cyklu realizována obměna první poloviny notebooků a pracovních stanic. Zařízení byla pořízena ve spolupráci se sourcingem Komerční banky, a.s., a jsou servisně zajištěna na úrovni odpovídající standardům FS KB. V oblasti Business Continuity Planningu (dále BCP) byl proveden pravidelný roční test aktivace náhradního pracoviště umožňujícího nouzovou činnost krizového týmu v případě dlouhodobé nedostupnosti sídla společnosti a jeho prostředků výpočetní techniky. Pokračovala realizace rozšíření BCP ve věci zajištění klíčových smluvních dokumentů, které by po převodu do elektronické podoby měly být uloženy v adekvátně zabezpečených prostorách mimo sídlo společnosti. Hlavní produkční systém Faktor zajišťující back-officové zpracování klientských pohledávek byl povýšen na verzi , v níž byly doplněny management karty klienta a podpora automatické spolupráce systému s insolvenčním rejstříkem. Došlo též k povýšení uživatelského prostředí systému. Hlavní elektronický komunikační kanál efactoring byl upgradován na verzi obsahující zejména úpravy v oblasti zabezpečení a práce s certifikáty. Byla umožněna on-line blokace certifikátu klientem a byl upraven postup obnovy certifikátů. i jednotlivé odbory lze považovat za stabilizující prvek Factoringu KB, a.s., a tak máme všechny předpoklady společně zvládnout další náročné úkoly, které jsou před námi. V mnoha oblastech jsme pokračovali v přínosné úzké spolupráci napříč celou FS KB, i v rámci Société Générale. KOMENTÁŘ K FINANČNÍ SITUACI A VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ V porovnání s předchozím rokem dosáhla společnost Factoring KB, a.s., v roce 2011 výrazného zlepšení výsledků finančního hospodaření, což odráželo nárůsty objemu odkoupených faktur i poskytnutého předfinancování. Zisk společnosti vzrostl z tis. Kč v roce 2010 na tis. Kč v roce V roce 2011 společnost pokračovala v důsledné kontrole nákladů a proti plánovaným hodnotám se jí podařilo snížit provozní i mzdové náklady. Pozitivní vliv na hospodářský výsledek mělo i výrazné snížení nákladů na riziko v porovnání s předchozím rokem. Rozvahová hodnota opravných položek tvořených k pohledávkám po lhůtě splatnosti, popřípadě k pohledávkám za dlužníky se zhoršenou finanční situací, se snížila ze tis. Kč v roce 2010 na tis. Kč v roce Systém CRM byl povýšen na verzi 2.8, kde došlo zejména k rozšíření podpory Oddělení klientských rizik v oblasti evidence hodnocení a změny kontroly obchodních rizik klienta. V roce 2011 pokračovala spolupráce s útvarem Project Organization & Management Komerční banky, a.s., při standardizaci předpisové základny dle metodiky mateřské společnosti. Během roku byla navázána spolupráce s útvary Komerční banky, a.s., s ohledem na připravované stěhování sídla společnosti a centralizaci datových center v rámci FS KB. LIDSKÉ ZDROJE Rok 2011 patřil v personální oblasti k těm aktivnějším. V lednu 2011 doplnila dozorčí radu Ing. Iveta Ocásková. Člena dozorčí rady Ing. Petra Kulhánka vystřídal v závěru roku Ing. Adam Fiedler. Představenstvo společnosti v březnu posílila naše zaměstnankyně Ing. Věra Jahnová. V průběhu roku se uskutečnily odchody na mateřskou dovolenou a do starobního důchodu. Výměnou za tyto zaměstnance jsme přijali absolventy VŠ a také zkušenou kolegyni z mateřské banky. Factoring KB, a.s., opíral svoji činnost o kvalitní kolektiv téměř 40 zaměstnanců. Jejich průměrný počet za celý rok byl 38. Pokračovali jsme ve vytváření ideálních pracovních podmínek pro činnost našich kolegů a kolegyň a také v poskytování zajímavých zaměstnaneckých výhod. Vedení společnosti

16 14 Factoring KB, a.s. Vrcholové orgány Představenstvo Ing. Miloslav Kukla ředitel společnosti Ing. Marcela Chalušová členka představenstva Ing. Věra Jahnová členka představenstva Změny ve složení představenstva Ing. Věra Jahnová členka představenstva od Dozorčí rada Ing. Jana Švábenská předsedkyně dozorčí rady do Ing. Iveta Ocásková členka dozorčí rady od Ing. Petr Kulhánek člen dozorčí rady do Ing. Adam Fiedler člen dozorčí rady od

17 15 Factoring KB, a.s. Představenstvo Ing. Miloslav Kukla předseda představenstva a ředitel společnosti Ú Ing. Marcela Chalušová členka představenstva Ing. Věra Jahnová členka představenstva

18 16 Factoring KB, a.s. Organizační schéma společnosti Factoring KB, a.s. Ředitel společnosti Sekretariát Oddělení lidských zdrojů Oddělení IT Oddělení obchodních rizik Odbor finanční Odbor klientských rizik Odbor obchodu a marketingu Odbor klientský servis Oddělení klientský servis mezinárodní Oddělení klientský servis tuzemsko

19 17 Factoring KB, a.s. Vlastnická struktura Valná hromada se konala v roce 2011 jednou, a to 19. dubna V průběhu valné hromady byly schváleny Účetní závěrka za rok 2010 a Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2010, bylo rozhodnuto o rozdělení zisku společnosti a byly vzaty na vědomí Zpráva dozorčí rady společnosti a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Jako externího auditora společnosti pro rok 2011 určila společnost Ernst & Young, s.r.o. akcionář Komerční banka, a.s. 100% podíl na základním kapitálu Čestné prohlášení Factoring KB, a.s., prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné. Dále potvrzuje, že v tomto dokumentu jsou obsaženy veškeré skutečnosti, které mohou být důležité pro rozhodování investorů. Factoring KB, a.s., dále prohlašuje, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k žádným negativním změnám ve finanční situaci nebo k jiným změnám, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení finanční situace Factoring KB, a.s. Jménem představenstva podepsali: Ing. Miloslav Kukla předseda představenstva a ředitel společnosti V Praze dne 10. května 2012 Ing. Marcela Chalušová členka představenstva Ing. Věra Jahnová členka představenstva

20 18 Factoring KB, a.s. Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada společnosti Factoring KB, a.s., průběžně zabezpečovala úkoly, které jí náleží podle ustanovení Obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti. Vykonávala pravidelný dohled nad činností společnosti, schvalovala strategické záměry společnosti a předávala představenstvu své náměty a doporučení směřující ke zlepšení činnosti společnosti. Dozorčí rada po přezkoumání účetní závěrky společnosti za období od 1. ledna do 31. prosince 2011 a na základě zprávy externího auditora k této účetní závěrce konstatuje, že účetní záznamy a evidence byly vedeny průkazným způsobem a v souladu s obecně závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví nefinančních institucí. Účetní záznamy zobrazují věrně ve všech významných ohledech finanční situaci společnosti k 31. prosinci Dozorčí rada dále prozkoumala zprávu o vztazích zpracovanou společností jako ovládanou osobou podle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku za období od 1. ledna do 31. prosince Dozorčí rada konstatuje, že na základě svého prozkoumání nezjistila žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených v této zprávě a že představenstvo společnosti na základě svého hodnocení neidentifikovalo vznik újmy společnosti v rámci vztahů s ovládající osobou. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku a doporučuje jedinému akcionáři schválit návrh představenstva na jeho rozdělení takto: Výsledek hospodaření po zdanění ,84 Kč Příděl rezervnímu fondu 5 % ,59 Kč Příděl sociálnímu fondu 3,5 % (přiděluje se 3,5 % z objemu mzdových prostředků včetně odměn statutárnímu orgánu: = ) ,97 Kč nerozdělený zisk roku ,28 Kč Na základě těchto skutečností dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit závěrku za rok V Praze dne 26. března 2012 Ing. Iveta ocásková předsedkyně dozorčí rady

21 19 Factoring KB, a.s. Finanční část Zpráva nezávislého auditora 20 Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k Přehled o změnách vlastního kapitálu k Přehled o peněžních tocích k Příloha účetní závěrky za rok Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku

22 20 Factoring KB, a.s. Zpráva nezávislého auditora Akcionáři společnosti Factoring KB, a.s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Factoring KB, a.s., sestavenou k 31. prosinci 2011 za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti Factoring KB, a.s., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností v ní v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti Factoring KB, a.s., k 31. prosinci 2011 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Ernst & Young Audit, s.r.o. oprávnění č. 401 zastoupený Jan Fanta partner Michaela Kubýová auditor, oprávnění č března 2012 Praha, Česká republika

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Factoring KB, a.s.

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Factoring KB, a.s. partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem jeho úspěšnosti. jv js jk pi am in hmi pš hma mk eč vj jb pb hk jč kk ld Výroční zpráva 2010 Factoring

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více