Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s."

Transkript

1 Factoring KB, a.s.

2 Obsah Profil společnosti 2 Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Zpráva představenstva 8 Strategické cíle společnosti pro rok Nejvýznamnější události roku Vývoj trhu a postavení společnosti na trhu 9 Obchodní aktivity 12 Marketingové aktivity 12 Produktová základna 12 Informační technologie 13 Lidské zdroje 13 Komentář k finanční situaci a výsledkům hospodaření 13 Vrcholové orgány 14 Organizační schéma společnosti 16 Vlastnická struktura 17 Čestné prohlášení 17 Zpráva dozorčí rady 18 Finanční část 19 KONTAKTNÍ ÚDAJE Factoring KB, a.s. Lucemburská 1170/ Praha 3 Tel.: Fax: Internet: Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33, Praha 1 Tel.: Fax: Internet: DALŠÍ INFORMACE Informace o produktech a službách Factoring KB jsou dostupné z hlavní stránky

3 1 Factoring KB, a.s. Obrat společnosti dosáhl v roce 2011 hodnoty mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 33,7 %. Zisk společnosti po zdanění za rok 2011 činil tis. Kč. Meziroční nárůst zisku představuje 641,32 %. Podíl společnosti na trhu činí 12,6 %. Obrat tuzemského factoringu (v mil. Kč) Obrat mezinárodního factoringu (v mil. Kč) , , , , , , Společnost Factoring KB, a.s., byla založena za účelem poskytování souboru factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle tuzemského, nebo zahraničního dlužníka.

4 2 Factoring KB, a.s. Profil společnosti Společnost Factoring KB, a.s., byla založena jako stoprocentní dceřiná společnost Komerční banky, a.s. Od svého vzniku je společnost členem finanční skupiny Komerční banky (dále FS KB) a od roku 2002 také aktivním členem finanční skupiny Société Générale Banque (dále jen Société Générale nebo FS SoGé). Členství v obou finančních skupinách významně ovlivňuje celkový rozvoj společnosti a zároveň přináší nové impulsy pro rozvíjení spolupráce s ostatními členy této skupiny doma i v zahraničí. Základní údaje Obchodní jméno Factoring KB, a.s. Právní forma akciová společnost IČ Sídlo Lucemburská 1170/7, Praha 3 Datum vzniku 4. srpna 1997 Základní kapitál Kč Členství v asociacích Factors Chain International (FCI) od 30. června 2000 Asociace factoringových společností ČR (AFS) od listopadu 2000 Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) od června 2005 Společnost byla založena za účelem poskytování souboru factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle tuzemského nebo zahraničního dlužníka. Své služby nabízí především tuzemským podnikatelským subjektům a v rámci svého členství v největší síti factoringových organizací na světě Factors Chain International poskytuje vybrané služby i ostatním členům tohoto mezinárodního seskupení. Strategické cíle pro rok 2012 Factoring KB se bude i nadále, obdobně jako v uplynulých letech, opírat o využití synergického potenciálu FS KB a zároveň i FS SoGé. Díky tomuto potenciálu budeme schopni klientovi představit nabídku komplexních finančních produktů, která bude odpovídat jeho finančním potřebám a možnostem.

5 3 Factoring KB, a.s. Vybrané ekonomické ukazatele Jednotka Celková aktiva mil. Kč 7 150, , ,69 Základní kapitál mil. Kč 1 184, , ,00 Vlastní kapitál mil. Kč 1 489, , ,43 Zisk/ztráta mil. Kč 77,55 6,30 25,32 Zisk po zdanění mil. Kč 69,70 9,40 28,28 Podíl na trhu % 12,6 10,8 12,8 Celkový obrat* mil. Kč , , ,82 Obrat tuzemského factoringu mil. Kč , , ,01 Obrat mezinárodního factoringu mil. Kč 2 822, , ,81 Výše opravných položek mil. Kč 175,45 176,67 136,35 Výnosy celkem** mil. Kč 332,40 232,56 324,20 Náklady celkem*** mil. Kč 254,85 226,26 298,88 Průměrný počet zaměstnanců počet osob Vysvětlivky: * Obratem se rozumí odkup krátkodobých pohledávek v nominální hodnotě, které vznikly na základě dodávek zboží či služeb. ** Částka neobsahuje výnosy spojené s prodejem pohledávek ze zpětného postoupení. *** Částka neobsahuje náklady spojené s prodejem pohledávek ze zpětného postoupení. Výnosy celkem (v mil. Kč)** Náklady celkem (v mil. Kč)*** , , , , , ,

6 Ing. Jiří Zikmund generální ŘEDITEL S Factoringem KB spolupracujeme tři roky a základem naší spolupráce je financování pohledávek našich největších a nejbonitnějších partnerů. U naší společnosti TOPAGRI s.r.o. jsme se postupně dostali až na 70 % celkového obratu. Nyní chystáme rozšíření spolupráce s Factoringem KB u další naší společnosti KVERNELAND GROUP CZECH s.r.o.

7 TopagrI s.r.o. Společnost TOPAGRI s.r.o. je výhradním dovozcem finských traktorů značky Valtra a dále dováží zemědělské stroje značek Kuhn a Maraton a lesnické stroje Pfanzelt, Ahwi a Junkkari. Prostřednictvím dvaceti smluvních partnerů v České republice je dodává konečným zákazníkům. Stejně jako TOPAGRI s.r.o. sídlí v Berouně i sesterská společnost KVERNELAND GROUP CZECH s.r.o., která je výhradním dovozcem téměř celého spektra zemědělských závěsných strojů norské společnosti KVERNELAND GROUP. Dále dováží a prodává v síti smluvních partnerů stroje značek McConnel, Hatzenbichler a VanDaele, které se používají jak v zemědělském, tak v komunálním sektoru.

8 6 Factoring KB, a.s. Úvodní slovo předsedy představenstva Vážené dámy a pánové, vážení obchodní přátelé, dovolte mi, abych vám předložil výroční zprávu společnosti Factoring KB, a.s., za rok V roce 2011 pokračoval křehký růst české ekonomiky, který byl odstartován v druhé polovině roku 2010 po jejím poklesu v roce Ke konci roku 2011 již byl opět patrný její útlum a pokračování negativního trendu ve vývoji hrubého domácího produktu České republiky lze očekávat i v roce Rok 2011 byl pro factoringový trh České republiky, a zejména pro naši společnost rokem velmi úspěšným. V tomto období jsme realizovali obrat ve výši 16 miliard Kč a zisk nám stoupl na 69,7 milionu Kč. Zaznamenali jsme významný růst výnosů, v porovnání s plánovanými hodnotami se nám podařilo snížit provozní náklady o 5 % a dosáhli jsme také velmi dobrého výsledku v oblasti nákladů na riziko. V roce 2011 jsme realizovali historicky nejvyšší meziroční nárůst obratu od vzniku naší společnosti o znamenitých 34 %. Byl to také rok dynamického růstu objemu obchodů ve spolupráci s našimi současnými dvěma pojišťovnami Coface a Atradius. Velmi pozitivně hodnotím také další rozvíjení synergií v rámci skupiny Komerční banky, a.s. Závěrem bych rád poděkoval všem svým kolegyním, kolegům, a zejména našim klientům za spolupráci v roce 2011 a popřál jim hodně spokojenosti a úspěchů v následujícím období. S úctou Ing. Miloslav Kukla předseda představenstva a ředitel společnosti Předpokládám, že rok 2012 bude ekonomicky poznamenán očekávaným negativním vývojem hrubého domácího produktu České republiky a celé Evropské unie. I přes stagnující vývoj české a evropské ekonomiky však s ohledem na naši velmi dobrou obchodní aktivitu zejména ve spolupráci s Komerční bankou, a.s., predikuji v roce 2012 pokračování růstu obratu, základního obchodního ukazatele naší společnosti. V roce 2012 rovněž očekávám meziroční nárůst výnosů a mírné zvýšení provozních nákladů. Pro tento rok předpokládám dodržení rozpočtu nákladů na riziko. Naše společnost bude v roce 2012 pokračovat v plné implementaci některých modifikovaných factoringových produktů a naším cílem bude také rozsáhlejší osvěta v oblasti mezinárodního factoringu. Rádi bychom využili naší výhody malé společnosti ve smyslu schopnosti pružně reagovat na potřeby našich stávajících i nových klientů v segmentu Corporate a Top Corporate. U těch nejlepších z nich budeme usilovat o implementaci elektronického factoringu s cílem minimalizovat provozní náklady, což nám umožní si zachovat plnou konkurenceschopnost.

9 7 Factoring KB, a.s. Rok 2011 byl pro factoringový trh České republiky, a zejména pro naši společnost rokem velmi úspěšným. V tomto období jsme realizovali obrat ve výši 16 miliard Kč a zisk nám stoupl na 69,7 milionu Kč.

10 8 Factoring KB, a.s. Zpráva představenstva Rok 2011 byl ve srovnání s rokem předcházejícím ve znamení hospodářského růstu. Rok 2011 byl ve znamení růstu české ekonomiky, a především pak ve znamení růstu průmyslové výroby. Rekordní růst byl zaznamenán ve výrobě automobilů či vozidel vůbec, pozitivní růst pak ve výrobě strojů a zařízení a dobře se vyvíjel i český export. Růst objemu výroby byl patrný v růstu objemu dodaného zboží u řady klientů factoringových společností, což ve svém důsledku mělo pozitivní dopad na celkový factoringový trh v České republice. Factoring KB, a.s., dosáhl historicky nejvyššího růstu obratu factoringových obchodů, který činil 34 % v meziročním srovnání, a byl tak vyšší než růst factoringového trhu ČR. Tento významný posun nebyl jen odrazem růstu ekonomiky, ale byl především výsledkem zásadní změny ve spolupráci s Komerční bankou, a.s., a to jak v oblasti akvizic, tak v dalších oblastech, jako jsou marketing, řízení rizika apod. Růst byl jednak ovlivněn zvětšením objemu obchodů generovaných stávajícími klienty, kteří dodávali své zboží ve vyšších objemech než v letech minulých, a jednak větším zájmem nových klientů o factoring, v jehož důsledku bylo uzavřeno více smluv s novými klienty. Na růstu obratu se rovněž podílela nabídka rozšířená o modifikace stávajících produktů dle požadavků klientů. Společnost nadále využívala služeb komerčních pojišťoven Coface a Atradius a díky této spolupráci byla schopna poskytovat svým klientům nejen financování, ale též pojištění platební neschopnosti jejich odběratelů. Vývoj české ekonomiky v roce 2011 pozitivně ovlivnil přístup těchto pojišťoven k hodnocení rizik. Společnosti se rovněž podařilo prohloubit aktivní spolupráci s některými partnerskými factoringovými společnostmi v rámci sítě Factors Chain International, a nabídnout tak svým klientům další alternativu pro zajištění rizika platební neschopnosti jejich odběratelů, nebo naopak poskytnout ručení za české dovozce při nákupu zboží ze zahraničí. Díky aktivní akviziční politice společnosti v průběhu roku 2011 byly vytvořeny dobré základy pro další růst obratu v roce Vývoj factoringových obchodů, a tedy i obratu společnosti však bude i nadále ovlivněn vývojem české ekonomiky, především pak vývojem průmyslové výroby a obchodu. Očekáváme růst objemu factoringových obchodů i v roce Je však pravděpodobné, že s ohledem na vývoj české ekonomiky na rok 2012 tento růst nebude tak dynamický jako v roce Významnou změnou byla implementace projektů v rámci FS KB, díky kterým bylo např. dosaženo rovnocenného postavení factoringu s ostatními produkty skupiny, byl realizován větší objem společných marketingových aktivit nebo bylo dosaženo vyšší a flexibilnější úrovně posuzování rizik. +34 % FaCToring KB, a.s., dosáhl historicky nejvyššího růstu obratu factoringových obchodů, který činil 34 % v meziročním srovnání, a byl tak vyšší než růst factoringového trhu ČR.

11 9 Factoring KB, a.s. STRATEGICKÉ CÍLE SPOLEČNOSTI PRO ROK 2012 Naše aktivity v roce 2012 musí směřovat k naplnění následujících strategických cílů: V rámci projektu Ambition 2015 nabízet i nadále vysokou kvalitu služeb odpovídající mezinárodnímu standardu; Nadále plně využívat a vyhledávat synergické příležitosti v rámci FS KB a FS SoGé; Pokračovat ve spolupráci s Komerční bankou, a.s., v oblasti financování segmentu menších podniků (dále Top Small Business); Orientovat se na nové příležitosti v oblasti zdravotnictví; Vyhledávat nové příležitosti exportního financování a zvýšit nabídku i objem importního factoringu. Společnost se bude i nadále, obdobně jako v uplynulých letech, opírat o využití synergického potenciálu FS KB a zároveň i FS SoGé. Díky tomuto potenciálu budeme schopni klientovi představit nabídku komplexních finančních produktů, která bude odpovídat jeho finančním potřebám a možnostem. Úzká spolupráce s ostatními factoringovými společnostmi v rámci FS SoGé či v rámci společností sítě Factors Chain International nám umožňuje nabídnout vysoce kvalitní služby a reagovat na nové požadavky klientů. Silné zázemí v rámci FS KB zajišťuje synergie nejen v akviziční či marketingové oblasti, ale také v oblasti nejnovějších IT řešení apod. Program orientace na segment Top Small Business jsme začali uplatňovat již v uplynulých letech, a právě implementace nového projektu z druhé poloviny roku 2011 umožní plně využít potenciál tohoto segmentu v letech následujících. Financování exportních a importních aktivit prostřednictvím factoringu zaznamenalo rostoucí trend. Vzhledem k pozitivnímu vývoji exportních aktivit naší země a možnostem spolupráce naší společnosti s komerčními pojišťovnami či subjekty v rámci sítě Factors Chain International zůstává tato oblast výzvou pro další růst. Neméně významnými událostmi pro rok 2012 jsou přestěhování sídla a veškerých aktivit společnosti do nových prostor nebo připomínka patnáctého výročí založení společnosti. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2011 Vstup do roku 2011 byl na rozdíl od let předcházejících pozitivně ovlivněn růstem ekonomiky, výroby a exportu. Tato skutečnost byla významná pro další pozitivní vývoj factoringového trhu, resp. jeho hráčů. Pro společnost byl rok 2011 rokem zlomovým, kdy po dvouletém období krize došlo k výraznému oživení a růstu. Zaznamenali jsme významný růst výnosů, v porovnání s plánovanými hodnotami se nám podařilo snížit provozní náklady o 5 % a dosáhli jsme také velmi dobrého výsledku v oblasti nákladů na riziko. Z hlediska zvýšené obezřetnosti byla průběžně zaváděna řada opatření, která vedla ke zefektivnění sledování a hodnocení rizik. Rok 2011 byl také rokem vývoje a modifikace některých factoringových produktů. Došlo k nasazení další formy bezregresního factoringu, pro nejvýznamnější klienty společnosti byl implementován nový typ factoringu, který je založen výhradně na elektronické komunikaci, a nezatěžuje tak klienta ani společnost dokladovostí v papírové podobě. Rok 2011 byl pro společnost Factoring KB, a.s., rokem mimořádně úspěšným, a to jak v oblasti generovaného objemu obchodů, tak v oblasti tvorby zisku. Společnost dosáhla významného růstu obratu, kterého by nebylo možné docílit bez vysoké kvality poskytovaných služeb. Dokládá to rostoucí objem obchodů se stávajícími klienty, kteří využívají služeb společnosti řadu let. Naší snahou bylo jak nabídnout produkty tuzemského factoringu, tak navýšit objemy factoringu exportního a importního. Podíl mezinárodního factoringu se podařilo zvýšit i v rámci celkového růstu objemu factoringových obchodů z 14,5 na 17,5 %. Ve druhé polovině roku pak byla implementována nová forma spolupráce s Komerční bankou, a.s., v rámci projektu financování podniků segmentu Top Small Business prostřednictvím factoringu. VÝVOJ TRHU A POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI NA TRHU* Factoringový trh v České republice je odrazem vývoje obratu factoringových společností členů Asociace factoringových společností ČR. Celkový obrat realizovaný těmito členy za rok 2011 vzrostl oproti roku 2010 o 14,5 %, a byl tedy ve znamení růstu. Na trhu posílily některé factoringové společnosti, a to zejména ty, které působí v rámci silných mateřských bankovních institucí. Dvě společnosti naopak od roku 2012 oznámily ukončení factoringové činnosti. Factoring KB, a.s., se svým nárůstem ve výši 34 % jednak zaznamenal nejvyšší růst ve své historii, ale také posílil z hlediska podílu na trhu z 10,8 na 12,6 %. * neauditovaná data Představenstvo společnosti pracovalo od března 2011 v novém složení. Dosavadní člen a místopředseda představenstva Ing. Václav Tomandl odešel ze společnosti v závěru roku 2010 a novou členkou představenstva se stala Ing. Věra Jahnová. V průběhu roku rovněž došlo ke změnám v dozorčí radě společnosti.

12 Ing. Richard Gross JEDnaTEL společnosti S Factoringem KB spolupracujeme čtyři roky, tato služba nám přináší komplexní péči o naše pohledávky. Klientům jsme schopni nabídnout delší dobu splatnosti a máme možnost lépe plánovat tok financí.

13 GROSS STAHL s.r.o. Společnost GROSS STAHL s.r.o. působí na tuzemském trhu od roku Zabývá se prodejem a distribucí hutního materiálu zajišťuje dodávky zejména pro strojírenskou výrobu. Má vlastní servisní centrum v Rakovníku se zaměřením na konstrukční, ušlechtilé a legované nástrojové oceli. Společnost nabízí materiály ze skladu, nebo přímo od výrobců z různých evropských zemí. Jedná se o dodávky materiálu dle EN a zkoušky ultrazvukem, případně další zkoušky dle požadavku zákazníka. Součástí služeb společnosti je i doprava na místo určení, a to i v případě nadrozměrných nákladů. Kromě dopravy firma nabízí i technické poradenství v oblasti dodávek hutního materiálu. Od roku 2003 je systém prodeje a služeb této firmy certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2001.

14 12 Factoring KB, a.s. OBCHODNÍ AKTIVITY* Společnost Factoring KB, a.s., dosáhla v roce 2011 obratu ve výši 16,096 mld. Kč, což představuje navýšení oproti roku 2010 o 34 %. Tohoto mimořádného úspěchu bylo dosaženo především zintenzivněním synergické spolupráce s Komerční bankou, a.s. Na růstu obratu se podílely veškeré poskytované produkty. Zvětšil se jak objem tuzemského factoringu, a to o 29 %, tak především factoringu mezinárodního, který oproti roku 2010 vzrostl o 60 %. V rámci mezinárodního factoringu nejvíce vzrostl factoring na bázi spolupráce s partnerskými factoringovými společnostmi, členy FCI, zejména pak factoring importní. Z pohledu jednotlivých klientských segmentů byl nejvyšší obrat generován, stejně jako v letech minulých, klienty segmentu středních a větších podniků (dále Corporate), který činil 72 % celkového obratu. Druhým nejvýznamnějším segmentem byl segment Top Small Business, v jehož rámci byl v průběhu roku dotažen projekt financování formou tzv. Profi Factoringu. Tento produkt představuje perspektivní oblast dalšího růstu v roce Podíl obchodů realizovaný klienty segmentu největších korporací (dále Top Corporate) činil 4,2 % a je výzvou do budoucna pro rozšiřování individuální nabídky factoringových služeb dle konkrétních potřeb každého klienta tohoto segmentu. Objem obchodů bezregresního factoringu vzrostl v meziročním srovnání o 45 % a podíl této produktové formy na celkovém objemu factoringu se zvýšil z 25 na 27 %. Objem regresního factoringu pak zaznamenal oproti roku 2010 nárůst o téměř 30 %. MARKETINGOVÉ AKTIVITY* Marketingové aktivity společnosti Factoring KB, a.s., jsou determinovány úzkou cílovou skupinou oslovovanou s nabídkou našich produktů. Jedná se o výběrovou firemní klientelu především v segmentu Corporate, ale také Top Corporate, nebo naopak Top Small Business. Snahou marketingu je oslovit tyto skupiny cestou odborných článků, inzerátů či exportních konferencí. Jednou z cest je též zvyšování povědomí o factoringových produktech a službách mezi bankovními poradci Komerční banky, a.s., a proto společnost roce 2011 pokračovala v jejich proškolování. Byl kladen důraz na úzkou efektivní spolupráci s nimi, k čemuž napomohl i nový způsob vykazování a hodnocení společných obchodních aktivit. Podpořili jsme také soutěže bankovních poradců v prodeji factoringových produktů ve všech firemních segmentech. Průběžně jsme porovnávali produktovou nabídku naší společnosti s ostatními factoringovými společnostmi působícími na českém trhu, a tak zajišťovali její konkurenceschopnost. Factoringové produkty byly prezentovány na exportních konferencích a seminářích pořádaných pro klienty Komerční banky, a.s., ve spolupráci s agenturou CzechTrade se zaměřením na teritoria, která jsou pro naše podnikatelské aktivity zajímavá. Významná část rozpočtu byla věnována na posilování loajality klientů, ke které přispělo mj. také uspořádání divadelního představení v závěru roku. Charitativní základ měla spolupráce na produkci novoročenek (podpora handicapovaných dětí klientů ústavů sociální péče s duševním či tělesným postižením), pořízení kalendářů Pocta Hollaru 2012 (pomoc smíšenému pěveckému sboru nevidomých) a také jsme pokračovali v podpoře sportovních aktivit handicapovaného cyklisty. PRODUKTOVÁ ZÁKLADNA Nabídka produktů v roce 2011 korespondovala s nabídkou konkurenčních factoringových společností a flexibilně reagovala na požadavky trhu, ale také na individuální poptávku konkrétních klientů. Produktová nabídka naší společnosti v roce 2011 zahrnovala následující produkty: Regresní factoring Tuzemský Exportní Bezregresní factoring Tuzemský Tuzemský s pojištěním Exportní s pojištěním Exportní s pojištěním systémem dvou faktorů Importní factoring Modifikované formy factoringu Rámcový Reverzní Bilanční Skrytý Tato produktová nabídka je podporována interaktivním elektronickým klientským nástrojem efactoring. Propagace společnosti byla průběžně zajišťována v internetovém prostředí Seznam.cz a Google.cz. Prezentace společnosti byla umístěna v katalogu firem, a zároveň byla v obou vyhledávačích využita služba cílené přivedení zákazníků. Ve spolupráci s dodavatelem internetových služeb Komerční banky, a.s., FG Forrest, a.s., byla provedena zásadní rekonstrukce internetových stran společnosti. Jejich vzhled se tak přizpůsobil korporátnímu vzhledu stránek Komerční banky, a.s., a došlo ke kvalitativním i kvantitativním změnám. * neauditovaná data

15 13 Factoring KB, a.s. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V roce 2011 byla v rámci pravidelné obnovy prostředků výpočetní techniky na základě prodlouženého ukončení životního cyklu realizována obměna první poloviny notebooků a pracovních stanic. Zařízení byla pořízena ve spolupráci se sourcingem Komerční banky, a.s., a jsou servisně zajištěna na úrovni odpovídající standardům FS KB. V oblasti Business Continuity Planningu (dále BCP) byl proveden pravidelný roční test aktivace náhradního pracoviště umožňujícího nouzovou činnost krizového týmu v případě dlouhodobé nedostupnosti sídla společnosti a jeho prostředků výpočetní techniky. Pokračovala realizace rozšíření BCP ve věci zajištění klíčových smluvních dokumentů, které by po převodu do elektronické podoby měly být uloženy v adekvátně zabezpečených prostorách mimo sídlo společnosti. Hlavní produkční systém Faktor zajišťující back-officové zpracování klientských pohledávek byl povýšen na verzi , v níž byly doplněny management karty klienta a podpora automatické spolupráce systému s insolvenčním rejstříkem. Došlo též k povýšení uživatelského prostředí systému. Hlavní elektronický komunikační kanál efactoring byl upgradován na verzi obsahující zejména úpravy v oblasti zabezpečení a práce s certifikáty. Byla umožněna on-line blokace certifikátu klientem a byl upraven postup obnovy certifikátů. i jednotlivé odbory lze považovat za stabilizující prvek Factoringu KB, a.s., a tak máme všechny předpoklady společně zvládnout další náročné úkoly, které jsou před námi. V mnoha oblastech jsme pokračovali v přínosné úzké spolupráci napříč celou FS KB, i v rámci Société Générale. KOMENTÁŘ K FINANČNÍ SITUACI A VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ V porovnání s předchozím rokem dosáhla společnost Factoring KB, a.s., v roce 2011 výrazného zlepšení výsledků finančního hospodaření, což odráželo nárůsty objemu odkoupených faktur i poskytnutého předfinancování. Zisk společnosti vzrostl z tis. Kč v roce 2010 na tis. Kč v roce V roce 2011 společnost pokračovala v důsledné kontrole nákladů a proti plánovaným hodnotám se jí podařilo snížit provozní i mzdové náklady. Pozitivní vliv na hospodářský výsledek mělo i výrazné snížení nákladů na riziko v porovnání s předchozím rokem. Rozvahová hodnota opravných položek tvořených k pohledávkám po lhůtě splatnosti, popřípadě k pohledávkám za dlužníky se zhoršenou finanční situací, se snížila ze tis. Kč v roce 2010 na tis. Kč v roce Systém CRM byl povýšen na verzi 2.8, kde došlo zejména k rozšíření podpory Oddělení klientských rizik v oblasti evidence hodnocení a změny kontroly obchodních rizik klienta. V roce 2011 pokračovala spolupráce s útvarem Project Organization & Management Komerční banky, a.s., při standardizaci předpisové základny dle metodiky mateřské společnosti. Během roku byla navázána spolupráce s útvary Komerční banky, a.s., s ohledem na připravované stěhování sídla společnosti a centralizaci datových center v rámci FS KB. LIDSKÉ ZDROJE Rok 2011 patřil v personální oblasti k těm aktivnějším. V lednu 2011 doplnila dozorčí radu Ing. Iveta Ocásková. Člena dozorčí rady Ing. Petra Kulhánka vystřídal v závěru roku Ing. Adam Fiedler. Představenstvo společnosti v březnu posílila naše zaměstnankyně Ing. Věra Jahnová. V průběhu roku se uskutečnily odchody na mateřskou dovolenou a do starobního důchodu. Výměnou za tyto zaměstnance jsme přijali absolventy VŠ a také zkušenou kolegyni z mateřské banky. Factoring KB, a.s., opíral svoji činnost o kvalitní kolektiv téměř 40 zaměstnanců. Jejich průměrný počet za celý rok byl 38. Pokračovali jsme ve vytváření ideálních pracovních podmínek pro činnost našich kolegů a kolegyň a také v poskytování zajímavých zaměstnaneckých výhod. Vedení společnosti

16 14 Factoring KB, a.s. Vrcholové orgány Představenstvo Ing. Miloslav Kukla ředitel společnosti Ing. Marcela Chalušová členka představenstva Ing. Věra Jahnová členka představenstva Změny ve složení představenstva Ing. Věra Jahnová členka představenstva od Dozorčí rada Ing. Jana Švábenská předsedkyně dozorčí rady do Ing. Iveta Ocásková členka dozorčí rady od Ing. Petr Kulhánek člen dozorčí rady do Ing. Adam Fiedler člen dozorčí rady od

17 15 Factoring KB, a.s. Představenstvo Ing. Miloslav Kukla předseda představenstva a ředitel společnosti Ú Ing. Marcela Chalušová členka představenstva Ing. Věra Jahnová členka představenstva

18 16 Factoring KB, a.s. Organizační schéma společnosti Factoring KB, a.s. Ředitel společnosti Sekretariát Oddělení lidských zdrojů Oddělení IT Oddělení obchodních rizik Odbor finanční Odbor klientských rizik Odbor obchodu a marketingu Odbor klientský servis Oddělení klientský servis mezinárodní Oddělení klientský servis tuzemsko

19 17 Factoring KB, a.s. Vlastnická struktura Valná hromada se konala v roce 2011 jednou, a to 19. dubna V průběhu valné hromady byly schváleny Účetní závěrka za rok 2010 a Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2010, bylo rozhodnuto o rozdělení zisku společnosti a byly vzaty na vědomí Zpráva dozorčí rady společnosti a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Jako externího auditora společnosti pro rok 2011 určila společnost Ernst & Young, s.r.o. akcionář Komerční banka, a.s. 100% podíl na základním kapitálu Čestné prohlášení Factoring KB, a.s., prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné. Dále potvrzuje, že v tomto dokumentu jsou obsaženy veškeré skutečnosti, které mohou být důležité pro rozhodování investorů. Factoring KB, a.s., dále prohlašuje, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k žádným negativním změnám ve finanční situaci nebo k jiným změnám, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení finanční situace Factoring KB, a.s. Jménem představenstva podepsali: Ing. Miloslav Kukla předseda představenstva a ředitel společnosti V Praze dne 10. května 2012 Ing. Marcela Chalušová členka představenstva Ing. Věra Jahnová členka představenstva

20 18 Factoring KB, a.s. Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada společnosti Factoring KB, a.s., průběžně zabezpečovala úkoly, které jí náleží podle ustanovení Obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti. Vykonávala pravidelný dohled nad činností společnosti, schvalovala strategické záměry společnosti a předávala představenstvu své náměty a doporučení směřující ke zlepšení činnosti společnosti. Dozorčí rada po přezkoumání účetní závěrky společnosti za období od 1. ledna do 31. prosince 2011 a na základě zprávy externího auditora k této účetní závěrce konstatuje, že účetní záznamy a evidence byly vedeny průkazným způsobem a v souladu s obecně závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví nefinančních institucí. Účetní záznamy zobrazují věrně ve všech významných ohledech finanční situaci společnosti k 31. prosinci Dozorčí rada dále prozkoumala zprávu o vztazích zpracovanou společností jako ovládanou osobou podle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku za období od 1. ledna do 31. prosince Dozorčí rada konstatuje, že na základě svého prozkoumání nezjistila žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených v této zprávě a že představenstvo společnosti na základě svého hodnocení neidentifikovalo vznik újmy společnosti v rámci vztahů s ovládající osobou. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku a doporučuje jedinému akcionáři schválit návrh představenstva na jeho rozdělení takto: Výsledek hospodaření po zdanění ,84 Kč Příděl rezervnímu fondu 5 % ,59 Kč Příděl sociálnímu fondu 3,5 % (přiděluje se 3,5 % z objemu mzdových prostředků včetně odměn statutárnímu orgánu: = ) ,97 Kč nerozdělený zisk roku ,28 Kč Na základě těchto skutečností dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit závěrku za rok V Praze dne 26. března 2012 Ing. Iveta ocásková předsedkyně dozorčí rady

21 19 Factoring KB, a.s. Finanční část Zpráva nezávislého auditora 20 Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k Přehled o změnách vlastního kapitálu k Přehled o peněžních tocích k Příloha účetní závěrky za rok Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku

22 20 Factoring KB, a.s. Zpráva nezávislého auditora Akcionáři společnosti Factoring KB, a.s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Factoring KB, a.s., sestavenou k 31. prosinci 2011 za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti Factoring KB, a.s., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností v ní v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti Factoring KB, a.s., k 31. prosinci 2011 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Ernst & Young Audit, s.r.o. oprávnění č. 401 zastoupený Jan Fanta partner Michaela Kubýová auditor, oprávnění č března 2012 Praha, Česká republika

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem jeho úspěšnosti. jv js jk pi am in hmi pš hma mk eč vj jb pb hk jč kk ld Výroční zpráva 2010 Factoring

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 50 000 40 000 35 588 30 000 30 007 31 818 27 501 20 000 10 000 0 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České spořitelny

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 V Praze dne 28. června 2013 www.europ-assistance.cz Obsah Obecná část 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 5 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti Výroční zpráva 2010 Factoring ve světě Po krátkodobé stagnaci, resp. mírném tříprocentním poklesu v roce 2009, se světový factoring vrátil v roce 2010 k silnému růstovému trendu. Členové Factors Chain

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

Obsah. Pobočky a sídla v ČR... 31 Kontaktní údaje... 32

Obsah. Pobočky a sídla v ČR... 31 Kontaktní údaje... 32 Obsah Slovo předsedy představenstva................................. 3 Orgány společnosti k 31. 12. 2011............................... 4 Integrovaný systém řízení a certifikace..........................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. GALA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. GALA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 GALA a.s. Strana 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY... 5 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI... 6 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 9 ZPRÁVA

Více