Oko NOKu. Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci fondů EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oko NOKu. Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci fondů EU"

Transkript

1 léto 2015 Oko NOKu Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci fondů EU Rozhovor s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou Přehled implementační struktury Předběžné podmínky Aktuální stav čerpání fondů EU 1

2 14 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Integrovaného OP ČR Polsko regionálního OP Centrum pro regionální rozvoj nositel Integrovaných územních investic Centrum pro regionální rozvoj Ministerstvo financí Ministerstvo financí Ministerstvo práce a sociálních věcí OP Technická OP Zaměstnanost pomoc Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání nositel Integrovaných územních investic d Ministerstvo průmyslu a obchodu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nositel Integrovaných územních investic Agentura pro podnikání a inovace Nové nastavení implementační struktury programů bude ovlivňovat zapojení nositelů Integrovaných územních investic (tzv. ITI) do role zprostředkujících subjektů. Povinnost zapojit města do implementace programů vyplývá z čl. 7 Nařízení o EFRR- viz označení ZS ITI. Míra zapojení nositelů těchto integrovaných strategií do řízení programu však bude omezená a zaměří se především na hodnocení a výběr projektů k financování. Ministerstvo dopravy OP Doprava nositel Integrovaných územních investic Státní fond dopravní infrastruktury Ministerstvo životního prostředí OP Životní prostředí Státní fond životního prostředí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Magistrát hlavního města Prahy OP Praha - pól růstu ČR nositel Integrovaných územních investic Programu rozvoje venkova Státní zemědělský intervenční fond Ministerstvo zemědělství OP Rybářství 15 EDITORIAL Eurokomisařka Corina Creţu navštívila Českou republiku Reportáž z návštěvy eurokomisařky Coriny Creţu Obsah Ohlédnutí za úspěšnou sérií seminářů IROP Rozhovor s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou PROGRAMOVÉ OBDOBÍ Konference Vize a výzvy připomněla podstatu kohezní politiky Schválení a zahájení implementace programů Předběžné podmínky Ohlédnutí za sérií úspěšných seminářů IROP Infografika: Přehled implementační struktury IROP vyhlašuje první výzvy Evropská územní spolupráce se rozšířila o jeden program Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů 22 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ Přehled aktuálních publikací Česká republika oslavila 11. výročí vstupu do EU na Vltavě Infografika 14 Přehled implementační struktury PŘEHLED IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY INSTITUCÍ V OBDOBÍ V následující grafice najdete přehled rolí jednotlivých institucí v oblasti evropských fondů v novém programovém období. Projekt z titulní strany: Dolní Vítkovice černá perla regionu 25 AUDITNÍ ORGÁN PLATEBNÍ A CERTIFIKAČNÍ ORGÁN Aktuální stav čerpání a rizika nedočerpání MMR: Národní orgán pro koordinaci ŘÍDICÍ ORGÁNY PROGRAMŮ ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKTY ŘÍDICÍCH ORGÁNŮ Vydává: Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 09 Konference Vize a výzvy Redakční rada: Bc. Kateřina Doležalová (Oddělení publicity EU) Mgr. Kateřina Kolářová (Odbor řízení operačních programů) Mgr. Renata Králová (Odbor evropských záležitostí) Ing. Josef Ludl (Oddělení administrativní kapacity) Ing. Veronika Picková (Odbor řízení a koordinace fondů EU) Mgr. Lenka Sekyrová (Odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií) Grafická úprava: Bc. Kateřina Doležalová (Oddělení publicity EU) Elektronická verze: 2

3 Editorial Den Evropy každoroční open-air festival na Střeleckém ostrově v Praze se uskutečnil dne 7. května 2015, více na str. 20. Milé čtenářky, milí čtenáři, do rukou se vám dostává letní vydání bulletinu Oko NOKu, kde opět najdete důležité informace ze světa evropských fondů v oblasti metodické a koordinační, za kterou je zodpovědné Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci. V letním čísle naleznete pravidelné rubriky jako například často kladené dotazy z oblasti jednotného metodického prostředí (tentokrát k Metodickému pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů), přehled nových publikací, nebo informace k aktuálnímu stavu čerpání v programovém období Vedle našich pravidelných rubrik vám přinášíme také rozhovor s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou nejen na téma připravovaného zákona k veřejným zakázkám, infografiku s přehledem nového uspořádání institucí v implementační struktuře pro období , ohlédnutí za úspěšnými akcemi a pozvánky na ty nově připravované, nebo přehled aktuálních informací k již spuštěným programům. S každým číslem se snažíme zlepšovat formu i styl bulletinu jak po stránce vizuální, tak obsahové. Pro rok 2015 jsou naplánována čtyři vydání (jaro, léto, podzim, zima) a dlouhodobější čtenáři již určitě objevili nový formát i nové grafické úpravy. K bulletinu byla zřízena webová stránka, kde můžete najít všechny články on-line včetně elektronické verze bulletinu ve formátu PDF. Můžete se zde také zaregistrovat k jeho odběru jak v elektronické, tak tištěné podobě. Tuto webovou stránku naleznete na internetové adrese: a v případě dotazů se můžete obrátit také na nově zřízenou ovou adresu Věříme, že všechny tyto změny zvýší dostupnost a přehlednost poskytovaných informací a povedou k co největší spokojenosti čtenářů Oka NOKu. Vaše redakční rada 3

4 EUROKOMISAŘKA CORINA CREŢU NAVŠTÍVILA ČESKOU REPUBLIKU Na konci března navštívila Českou republiku eurokomisařka pro regionální politiku Corina Creţu. Během svého pobytu si prohlédla realizované projekty z fondů EU a také absolvovala jednání s předními politickými špičkami. Na konci března navštívila Českou republiku eurokomisařka pro regionální politiku Corina Creţu. Vedle návštěvy podpořených projektů zařadila do svého programu také bilaterální schůzku s ministryní pro místní rozvoj, Karlou Šlechtovou a dalšími představiteli české politické scény. Mezi hlavní témata jednání patřila problematika schvalování a příprava operačních programů, čerpání evropských fondů v novém programovém období a také aktuální téma dočerpávání zbývajících prostředků z končícího období Ve svém nabitém programu eurokomisařka navštívila město Plzeň, které nese titul evropského hlavního města kultury pro rok Představitelé města ukázali celé delegaci realizované projekty, které vznikly za podpory fondů EU. Návštěva laserového centra ELI Beamlines a HiLase v Dolních Břežanech Předvedli například doplnění vodohospodářské infrastruktury na území města za 3,8 miliardy korun, vědecko-technologický park za 485 milionů korun a další investice. Samozřejmě se také věnovali tématu využití fondů EU v novém programovém období a projektům, do kterých bude možné investovat. Corina Creţu navštívila laserová centra ELI Beamlines a HiLase v Dolních Břežanech za doprovodu své delegace a také představitelů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Akademie věd ČR, Středočeského kraje a zástupců laserového centra. Po prezentaci projektu se eurokomisařka podívala na místa budoucích experimentálních a laserových hal centra ELI Beamlines, které jsou stále ve výstavbě. Starosta Dolních Břežan Věslav Michalik seznámil eurokomisařku s rozvojem regionu STAR (Science and Technology Advaced Region), který je z hlediska inovačního potenciálu velmi atraktivní a představil vizi o propojení obcí Dolních Břežan, Hodkovic a Vestce v rámci specializovaných high-tech oborů (optika, biotechnologie, materiálové vědy). Projekt ELI Beamlines a HiLase by měl být dokončen již letos na podzim a do roku 2017 budou všechna zařízení uvedena do provozu. 4

5 KONFERENCE VIZE A VÝZVY PŘIPOMNĚLA SMYSL KOHEZNÍ POLITIKY Na konci června uspořádalo MMR konferenci Evropské fondy : Vize a výzvy. Více než 100 účastníků si vyslechlo vize nového programového období z úst zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Evropského parlamentu a Evropské komise. Zastřešujícím tématem konference, která se konala v Brožíkově sále na Staroměstském náměstí v Praze, byly příležitosti a šance Evropských strukturálních a investičních fondů v novém programovém období Představitelé Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise, Evropského parlamentu i Evropského investičního fondu účastníkům připomněli smysl kohezní politiky, její roli mezi ostatními politikami EU a důležitost myšlenky sounáležitosti států Evropské unie. Erich Unterwurzacher, ředitel sekce pro středí Evropu DG Regio, ve svém příspěvku pochválil Českou republiku za to, že v minulém programovém období smysluplně nakládala s evropskými dotacemi. Díky nim vzniklo na našem území více než 60 tisíc projektů. Mezi další řečníky patřili například místopředseda vlády Slovenské republiky pro investice, Ľubomír Vážny, nebo Stanislav Polčák, místopředseda Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu. Mezi probíranými tématy byly zmíněny oblasti finančních nástrojů nebo evaluace výsledků kohezní politiky. Na závěr vystoupila Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce NOK. Ve svém příspěvku zdůraznila, že ČR se musí být brána jako plnohodnotná součást Evropské unie, kde nehraje jenom sama za sebe, ale za všechny státy. Právě nyní, kdy se Evropa musí vypořádat s náročnými úkoly, je důležité nezapomenout na to, proč jsme se stali součástí Evropské unie řekla náměstkyně Letáčková. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v úvodu představila vize České republiky pro období a zdůraznila, že možnost setkávat se s dalšími představiteli je velmi inspirativní. Už to, že jsme součástí EU, nám dává mnoho příležitostí pro zlepšení životních podmínek. Je důležité celou situaci správně uchopit a tradičně přiložit ruku k dílu. Musíme totiž také počítat s variantou, že po roce 2022 už žádné evropské fondy nebudou, uvedla ministryně. Konference se uskutečnila v Brožíkově sále na Staroměstské radnici 5

6 Rozhovor Nový monitorovací Politika soudržnosti systém bez problémů sehraje obstál v ústřední prvních roli při měsících naplňování provozu cílů Investičního Karla Šlechtová plánu EU. ERICH UNTERWURZACHER Ministryně pro místní rozvoj, Karla Šlechtová, v rozhovoru hodnotí přípravu zákona o veřejných zakázkách, stav čerpání z evropských fondů a informuje o prvních vypsaných výzvách. S jakými problémy se veřejné zadávání v ČR nejvíce potýká? Problém veřejných zakázek v České republice byl v minulých dvou desetiletích široce diskutován, přesto se nyní Česká republika dostala do fáze, kdy existující platná právní norma je prostě nevyhovující. Její zachování v nezměněné podobě by dále výrazně komplikovalo zadávání veřejných zakázek nejen státním institucím, z nichž většina má koneckonců k dispozici i své právní aparáty, ale zejména menším a středním obcím, které si něco takového často dovolit nemohou. Proč bylo přistoupeno k novému zákonu o zadávání veřejných zakázkách? Jedná se o změny koncepční? Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo vládě návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v souvislosti s přijetím tří evropských směrnic regulujících oblast veřejného zadávání. Jejich obsah je nezbytné přenést do vnitrostátního právního řádu do dubna Pokud bychom neměli nový zákon o veřejných zakázkách, nebyli bychom v souladu s evropským právem, což by mohlo ohrozit čerpání dotací z Evropské unie v novém programovém období. Ohroženy by tak byly miliardy korun, které bychom mohli jinak použít na důležité stavby, jakými jsou například rychlostní silnice a dálnice a další. Již nyní je délka administrace právě velkých infrastrukturních staveb v České republice kritická 6

7 a táhne se roky. Smyslem navrhovaného zákona je i kultivace zadávání zakázek. Toto je upraveno a zjednodušeno zvláště s ohledem na starosty obcí. Bez připravovaného zákona bychom také nesnížili výrazně administrativní zátěž dnes nutíme zadavatele vytvářet zbytečné protokoly o všech nabídkách, podle nového zákona bude stačit jeden protokol o vítězné nabídce. To samo o sobě již velmi mu trendu silně napomůže řešit situaci mnoha státních a regionálních staveb, které se kvůli složitým pravidlům protahují. Je známo nemálo případů, kdy složitost zadávacích podmínek a nekonečné odvolávání neúspěšných kandidátů nakonec vedly k promeškání termínů a znemožnily například čerpání prostředků z EU. Co nového přinese nový zákon obcím? Zadavatel nemůže dnes vyloučit dodavatele, který se v minulosti neosvědčil, to nový zákon umožní. Zadavatel dále není dnes schopen určit, co je mimořádně nízká a tedy i podezřelá cena. V novém zákoně bude moci zadavatel dopředu v zadávacích podmínkách stanovit. Jedná se o konkrétní cenu nebo náklady, které bude považovat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu, nebo vzorec určení mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel musí nyní kontrolovat všechny nabídky bez ohledu na splnění podmínek zadání, což je často velmi náročný proces, zejména u velkých zakázek, kde se přihlásilo hodně zájemců. Nově zadavatel bude moci kontrolovat jen tu nejvýhodnější. Zadavatel musí nyní vyloučit nejvýhodnější nabídku kvůli chybějícímu dokladu Nový zákon posouvá zadávání veřejných zakázek k celoevropské- nebo překlepu ve výkazu výměr, to se změní, bude možné dožádat chybějící doklad, to však nesmí mít dopad na naplnění hodnotících kritérií. Zadavatel musí stále i na banální zakázku svolávat hodnotící komisi a pozvat členy 5 dnů dopředu, nově budou hodnotící komise dobrovolné, odpovědnost ponese zadavatel. Zadavatel není v současnosti schopen řádně zadat veřejnou zakázku na sociální služby, nově bude možné využít zjednodušený režim, který je přímo nastaven na takové služby. Problém dodatečných prací, který se často opakuje a omezuje velmi zadavatele. Nově bude šířeji řešena možnost měnit smlouvy, a to až do výše 50 % za splnění přísných podmínek. Jaká zefektivnění zadávacího procesu tento zákon přináší? Návrh zákona nově upravuje zejména pravidla pro zadávání veřejných zakázek a s tím související povinnosti dodavatelů, zvláštní důvody pro ukončení smluv na veřejné zakázky, zvláštní podmínky fakturace u smluv na veřejné zakázky a dále pak výkon státní správy v oblasti zadávání veřejných zakázek a také informační systém o veřejných zakázkách. V čem nejvíce pomůže nový zákon příjemcům dotací z evropských fondů, kteří se musí s veřejnými zakázkami potýkat? Je známo nemálo případů, kdy složitost zadávacích podmínek a nekonečné odvolávání neúspěšných kandidátů nakonec vedly k promeškání termínů a znemožnily například čerpání prostředků z Evropské unie. Druhým příkladem je, že zadavatel je dnes při chybě u spolufinancovaných zakázek trestán dvakrát, jde-li o zakázku dotovanou z EU. Dostane pokutu a ještě přijde o dotaci. Nově bude trest jen jednou od řídicího orgánu. Dostali jste ohledně budoucího směřování veřejného zadávání v ČR nějaké podněty od řídicích orgánů operačních programů? Nad tezemi návrhu i nad vlastním textem proběhla velmi široká diskuse. Na formulování požadavků k zákonu se podíleli zástupci zadavatelů, dodavatelů, neziskových organizací, profesních svazů, ale i zástupci poslaneckých a senátorských klubů napříč celým politickým spektrem. Jaké jsou nejvýznamnější rozdíly oproti dosavadnímu zákonu o veřejných zakázkách? Nový zákon je výraznou změnou v oproti dosavadní úpravě a posunuje zadávání veřejných zakázek v celoevropském modernizačním trendu. Je důležité, že nová pravidla jsou jasná. Chceme tak mimo jiné zabránit soustavnému novelizování, což je velkým problémem u současného zákona. Ministerstvo pro místní rozvoj zároveň připraví podrobný návod pro zadavatele a dodavatele formou široké metodické podpory, neboť dostatečné povědomí o postupech je nejlepší prevencí před pochybeními v zadávacích řízeních. Jak je naplánován časový harmonogram pro jeho přijetí a od kdy by měl být nový zákon účinný? Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek byl již odeslán na vládu. Ta by měla návrh projednat do konce září 2015 a následně odeslat do Parlamentu ČR. Účinnost zákona by měla být nejpozději do , to je harmonizační lhůta směrnic. 7

8 Plánuje MMR pro zadavatele a dodavatele veřejných zakázek uspořádat školení týkající se nového zákona o veřejných zakázkách nebo je alespoň informovat o novinkách v zadávacím procesu nějakou srozumitelnou formou? Chystáme školící kampaň a zpracováváme komplexní metodiky. Máme i mnoho dalších forem podpory zadavatelů, včetně pravidelné komunikace. Evidujeme zhruba 800 dotazů ročně a několik tisíc telefonických dotazů. V tomto budeme i nadále pokračovat. Na začátku srpna jste na vládě přestavila aktuální stav nedočerpání v končícím programovém období Jak hodnotíte současný stav čerpání? Daří se nám společnými silami s řídicími orgány nedočerpání snižovat. Na druhou stranu musím konstatovat, že rychlost čerpání není dostatečná. Z údajů, které máme k dispozici, vyplývá, že dochází ke zpoždění předpokládaného tempa čerpání a narůstá kumulace předkládání výdajů na poslední možné měsíce programového období, tj. první polovinu příštího roku (pozn. redakce: dle národních metodik mohou řídicí orgány předkládat výdaje k tzv. certifikaci na Ministerstvo financí do 30. dubna 2016, ve výjimečných případech do konce května, ze závažných důvodů pak do konce června 2016). To hodnotím jako vysoce rizikový faktor. Jaká je tedy aktuální odhadovaná výše nedočerpání za letošní rok? MMR NOK pracuje jednak s odhady řídicích orgánů a jednak s vlastními odhady. Podle údajů, které máme od řídicích orgánů, se odhad nedočerpání pohybuje mezi 16,5 20,1 miliardami korun. My však musíme pracovat i s odhady, které započítávají další existující rizika, která mohou mít na výsledné nedočerpání dopad. Jedním z nich je už zmíněná kumulace výdajů až na konci období, dalšími jsou možné problémy při realizaci rizikových projektů, kterých stále evidujeme velké množství, nebo problematika EIA. Při zvážení těchto rizik je náš odhad pesimističtější a pohybuje se od 36 až do 50 miliard korun, které ČR nestihne vyčerpat. Co se ještě dá pro snížení nedočerpání v tuto chvíli dělat? Hlavní úlohu nyní hrají řídicí orgány, které musí napnout všechny síly k administraci projektů a řešení problematických oblastí. MMR NOK je v této roli bude samozřejmě podporovat a poskytovat potřebnou součinnost. Přispět k záchraně a dočerpání prostředků mohou však také sami příjemci evropských dotací, a to zejména snahou o bezproblémové a včasné dokončení realizace projektů, předkládáním úplných žádostí o platbu ve stanovených termínech či intenzivní komunikací s řídicími orgány. Přesuňme se nyní k programovému období , které se již rozběhlo. Mediálně nejvíc sledovanou záležitostí byl zajisté nový monitorovací systém MS 2014+, jak hodnotíte jeho dosavadní provoz? Nový monitorovací systém je funkční již téměř dva měsíce a ukázalo se, že zcela bez problémů obstál prvotní nápor žadatelů. V monitorovacím systému je nyní založeno více jak žádosti za více jak 100 miliard korun. Také se ukazuje, že žadatelům nečiní problémy v systému pracovat. Z našich statistik vyplývá, že několik desítek žadatelů zvládlo založit žádost i ji finalizovat do jedné hodiny. První výzvy v novém programovém období již byly vypsány. Jak to vypadá s výzvami v Integrovaném operačním programu, který řídí MMR? Jsem ráda, že i Integrovaný regionální operační program se přidal na stranu těch operačních programů, které již mají vypsané výzvy. Na konci července jsme otevřeli první výzvu na podporu vybraných úseků silnic II. a III. tříd, což je jedna z nejpalčivějších oblastí, které trápí české regiony. Výzva má hodnotu více jak 12 miliard korun. Žadatelé si musí pospíšit, protože ukončení přijímání projektových žádostí bude ještě před koncem září tohoto roku. Vyjma novely zákona o zadávání veřejných zakázek připravuje MMR také novelizaci stavebního zákona. Ta se bezpochyby dotkne i řady projektů, financovaných z evropských fondů? Stavební zákon patří k zákonům, které se týkají nejširších vrstev obyvatel. Většina z nás alespoň jednou v životě něco staví, nebo přestavuje, tak že se zákon rozhodně dotkne i příjemců z evropských fondů a nejen jich. Všichni víme, jak je někdy složité získat všechna povolení a doklady, než můžeme vůbec se stavbou začít. Zákon prošel meziresortním připomínkovým řízením a nyní vypořádáváme došlé připomínky a následně předložíme novelu vládě ke schválení. Cílem ministerstva je normu zjednodušit zejména pro menší stavebníky a oživit tak stavební průmysl v České republice. Závěrem bych ráda vám, čtenářům této publikace, popřála pěkné čtení následujících stránek. 8

9 OHLÉDNUTÍ ZA ÚSPĚŠNOU SÉRIÍ SEMINÁŘŮ IROP Série 13 seminářů představila účastníkům hlavní podporované oblasti, které bude možné financovat z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Pro větší informovanost veřejnosti a žadatelů o dotaci bylo v období od ledna do května tohoto roku uspořádáno třináct seminářů ve všech krajských městech k představení Integrovaného regionálního operačního programu. Akce se těšily značnému zájmu ve všech krajích. Účastníci z řad samosprávy, zpracovatelů projektů, místních akčních skupin, neziskových organizací a dalších zájemců měli možnost klást dotazy přímo zástupcům řídicího orgánu IROP a nositelům integrovaných strategií. Vedle strategie a hlavních cílů byly zodpovídány dotazy na konkrétní prioritní osy, specifické cíle a zejména na integrované nástroje, které jsou novinkou tohoto období. Závěrečný seminář v Praze se konal za účasti ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové. Celková účast na třinácti seminářích dosáhla osob. Semináře o IROP, který se konal 25. března v Brně, se zúčastnilo více než 200 zájemců. SEMINÁŘE V ČÍSLECH >> 13 měst po celé ČR >> v průběhu 5 měsíců >> účastníků >> 31 řečníků >> 69 zástupců Místních akčních skupin i Více na: 9

10 SCHVÁLENÍ A ZAHÁJENÍ IMPLEMENTACE PROGRAMŮ Česká republika má od června schválené všechny operační programy a příjemci již mohou předkládat své žádosti v rámci prvních výzev. Prvním programem, který byl Evropskou komisí oficiálně schválen, byl Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, kterému dala Komise zelenou předposlední dubnový den. V květnu pak následovaly další programy, mezi nimi Operační program Životní prostředí, nebo Operační program Doprava. Série schvalování skončila 11. června 2015, kdy premiér Bohuslav Sobotka a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v Bruselu všechny programy slavnostně podepsali. Dnešním dnem máme schváleny národní operační programy. Dosáhli jsme významného milníku a jsem ráda, že se podařilo zúročit všechna náročná jednání s Evropskou komisí. Chci poděkovat nejen Evropské komisi, ale i všem kolegům na české straně, kteří se podíleli na celém procesu příprav a schvalovaní operačních programů, uvedla u příležitosti schválení ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. y začaly naplno připravovat a realizovat první zasedání Monitorovacích výborů, kde probíhalo zejména schvalování výběrových kritérií. První výzvy byly vypsány vzápětí. Vyhlašování výzev odstartoval OP Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost, který připravil pro žadatele 17 výzev. Výzvy v průběhu léta vyhlásil také OP Zaměstnanost a OP Životní prostředí. Čekat žadatele nenechal ani Integrovaný operační program, který ke konci července vyhlásil dvě výzvy týkající se zvýšení regionální mobility, konkrétně rekonstrukcí, modernizací a výstavby silnic II. a III. třídy a pořizování územních plánů u obcí s rozšířenou působností. První ostré měsíce provozu má již úspěšně za sebou také nový monitorovací systém MS 2014+, který již žadatelé aktivně využívají pro podávání svých projektových žádostí. Zájem žadatelů je velký. Ke konci července založili v monitorovacím systému žadatelé již více jak projektových žádostí v celkovém objemu přesahujícím 60 miliard korun. Finanční objem již zkompletovaných a předaných žádostí na řídící orgán činí více jak 45 miliard korun. 120 Objem plánovaných výzev na rok 2015 (mld. CZK) 120% Objem plánovaných výzev 2015 z celkové alokace (%) ,5 100% 102% 80 80% 77% 66% 60 60% 49% ,9 38,1 30,2 31,9 23,6 10,6 6,2 0,7 0,3 OP D OP VVV OP PIK OP ŽP IROP OP Z OP TP OP PPR PRV OP R 40% 20% 0% 33% 32% 26% 25% 13% 17% OP D OP VVV OP PIK OP ŽP IROP OP Z OP TP OP PPR PRV OP R Zdroj: PCO, DoP a harmonogramy výzev k (OP Z k , OP ŽP k ) 10

11 ESI FOND PROGRAM VYHLÁŠENÉ / PLÁNOVÁNÉ VÝZVY OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Schválen 29. dubna 2015 >> vyhlásil první výzvy na konci května Do konce června bylo vyhlášeno 17 výzev s celkovou alokací 17,4 mld. Kč. Příjem předběžných žádostí u prvních výzev byl spuštěn dne 1. června >> Vyhlášené výzvy se týkají programů Aplikace, Inovace Inovační projekt, Potenciál, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce klastry, Technologie, Marketing, Nemovitosti, Školicí střediska, Úspory energie a ICT a sdílené služby. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Schválen 13. května 2015 >> plánuje vyhlásit první výzvy v průběhu srpna/září 2015 a to v celkové hodnotě téměř 5,5 mld. Kč. >> Výzvy jsou zaměřeny na Podporu Excelentních výzkumných týmů, Krajské akční plány rozvoje vzdělávání a na Individuální systémové projekty. EFRR ESF FS Investice pro růst a zaměstnanost OP Životní prostředí Schválen 30. dubna 2015 OP Doprava Schválen 11. května 2015 Integrovaný regionální OP Schválen 4. června 2015 OP Zaměstnanost Schválen 6. května 2015 >> vyhlásil prvních 16 výzev v srpnu Jejich celková alokace přesahuje 14 mld. Kč. >> Výzvy jsou zaměřeny na snižování emisí v ovzduší, snižování znečišťování vod, nebo na zajištění péče o národně chráněná přírodní území. >> plánuje vyhlásit průběžné výzvy na celé období v listopadu 2015 s celkovou alokací 114,7 mld. Kč. >> Tyto výzvy budou zaměřeny na všechny hlavní oblasti programu, tj. na železniční infrastrukturu a silniční infrastrukturu na síti TEN-T i mimo ni. >> vyhlásil na konci července 2015 dvě výzvy s celkovou alokací 12,9 mld. Kč. >> Jedná se o výzvy zaměřené na rekonstrukci silnic II. a III. tříd a na tvorbu územních plánů. >> Do konce roku 2015 by mělo být vyhlášeno dalších 17 výzev. >> dosud vyhlásil 20 výzev s celkovou alokací 8,8 mld. Kč. >> Tyto výzvy jsou zaměřeny na podporu budování kapacit sociálních partnerů, sociálních služeb, zlepšování přístupu ke službám a záruky pro mladé. OP Praha - pól růstu ČR Schválen 11. června 2015 >> plánuje vyhlásit výzvy s celkovou alokací přesahující 19 mld. Kč v průběhu září >> Výzvy jsou zaměřeny mimo jiné na podporu zaměstnanosti, profesního vzdělávání zaměstnanců, nebo na podporu služeb péče o děti. OP Technická pomoc Schválen 11. června 2015 >> plánuje vyhlásit první dvě výzvy v průběhu srpna 2015 s celkovou alokací 6,1 mld. Kč. >> Tyto výzvy budou zaměřeny na vytvoření podmínek pro naplnění cílů Dohody o partnerství a koordinace řízení, zajištění informovanosti o ESI fondech u cílových skupin, vytvoření podmínek pro účinnou kontrolu a audit ESI fondů a zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké úrovně elektronizace dat. EZFRV ENRF Program rozvoje venkova Schválen 26. května 2015 OP Rybářství Schválen 2. června 2015 >> V dubnu 2015 byly vyhlášeny výzvy na plošná opatření, která mají specifický režim. Příjem žádostí byl ukončen v květnu Nyní se žádosti hodnotí. >> plánuje vyhlásit další výzvy v září 2015 s celkovou alokací 5,4 mld. Kč. >> Tyto výzvy budou zaměřeny na investice do zemědělských podniků, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh, lesnickou infrastrukturu, techniku a technologii pro lesní hospodářství a podporu vývoje nových produktů, postupů a technologií v rámci zpracování a uvádění na trh. >> plánuje vyhlásit první výzvy v září 2015 s celkovou alokací 280 mil. Kč. >> První výzvy budou zaměřeny na investice do akvakultury, inovace, recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním, investice do zpracování produktů a na akvakulturu poskytující environmentální služby. Zdroj: MMR, ke dni

12 PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY Rizika Předběžné podmínky, nebo také ex-ante kondicionality, jsou klíčovým předpokladem pro účinné čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů. Oproti programovému období došlo v systému čerpání z evropských fondů k zavedení některých nových opatření. Mezi nejdůležitější z nich patří právě nastavení systému předběžných podmínek (PP), které jsou ukotveny v obecném nařízení EU 1303/2013. K tomu, aby intervence z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) přinesly kýžené výsledky pro obyvatele České republiky, je třeba několik předpokladů. Zaprvé, je nutné vědět, čeho chceme dosáhnout. Proto má řada předběžných podmínek charakter požadavku na existenci ucelené strategie v jednotlivých oblastech. Zadruhé, je třeba sledovat, zda jde vývoj požadovaným směrem. Odtud pramení požadavky na zajištění zdrojů dat Splnění předběžných podmínek je pro Českou republiku vymezeno datem o vybraných oblastech a nastavení systému jejich sledování. A konečně zatřetí, že prostředí, ve kterém se intervence ESIF odehrává, musí mít určitou kvalitu. Sem můžeme zařadit předběžné podmínky v podobě přijetí určitých zákonů regulujících dané oblasti, či požadavky na zajištění dostatečných odborných personálních kapacit. Nechceme-li, aby během programového období došlo k pozastavení čerpání z ESI fondů, je splnění předběžných podmínek pro Českou republiku vymezeno datem do 31. prosince Naplnění PP, popř. harmonogram jejich provádění, je součástí Dohody o partnerství i jednotlivých operačních programů. Předběžné podmínky se rozdělují do dvou kategorií, a to na obecné PP a na tematické PP. Obecné předběžné podmínky Jejich naplňování prostupuje napříč operačními programy a jsou definovány v následujících sedmi oblastech: >> nediskriminace, >> rovné příležitosti, >> zdravotní postižení, >> veřejné zakázky, >> veřejná podpora, >> posuzování vlivů záměrů na životní prostředí EIA/SEA, >> statistické ukazatele. Tematické předběžné podmínky Jsou specifikovány v rámci konkrétního operačního programu a pokrývají rozsáhlé oblasti. Za nejvýznamnější lze považovat např. oblast účinné veřejné správy, energetiky či strategického zarámování oblastí jako je školství či výzkum a vývoj, ale samozřejmě i mnoho dalších. Celkem je definováno 33 tematických předběžných podmínek. i Více na: 12

Oko NOKu. Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci fondů EU

Oko NOKu. Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci fondů EU léto 2015 Oko NOKu Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci fondů EU Rozhovor s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou Přehled implementační struktury 2014 2020

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 - 18,9% 26,69 mld. 21,64

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 JUDr. Olga Letáčková Náměstkyně ministryně pro místní

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů SC 2.1 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Mgr. Petr Hrazdil Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Integrované územní investice

Integrované územní investice Integrované územní investice Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle Pardubice, 24. 9. 2014 2 ITI čl. 36 Obecného nařízení (kapitola Územní rozvoj) V případě, že strategie rozvoje měst nebo jiná územní

Více

Nastavení společné řeči

Nastavení společné řeči Stránka 1 z 8 Evropa 2020 Nastavení společné řeči Evropa 2020 je desetiletá strategie EU, jejímž cílem je dosáhnout nového růstu. Nejedná se však pouze o překonání současné krize, která postihuje řadu

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Strategické řízení ve světle evropských fondů Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Současné problémy Absence kvalitních dlouhodobých i střednědobých plánovacích

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Představení Integrovaného regionálního operačního programu Přehled rozdělení alokace pro nové operační programy Vyhlášení výzev

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP č. 13, 14, 15 Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP Ústí nad Labem 15. 12. 2015 15.12.2015, KÚÚK, Ústí nad Labem Centrum

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

2. zasedání 27. března 2015, Praha

2. zasedání 27. března 2015, Praha 2. zasedání 27. března 2015, Praha Program zasedání Komory ITI a IPRÚ Čas 10:00 10:30 Bod programu Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci přípravy integrovaných strategií ITI a IPRÚ 10:30 10:50 Jednání

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Ing. Klára Dostálová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR STATISTIKA ČERVENEC

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na Operační program Doprava 207-2013, avšak jeho struktura bude

Více

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Datum: 28.11.2014 Složení Regionální stálé konference (RSK MSK) Návrh programu Aktuální informace k programovému období 2014-2020 Územní

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura je však odlišná, přidány

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

Příprava měst a obcí na programové období 2014-2020. RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj

Příprava měst a obcí na programové období 2014-2020. RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Příprava měst a obcí na programové období 2014-2020 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o přípravě Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 Podklad pro přípravu

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Setkání ŠOV - Vísky 24. 5. 2013 Tomáš Chmela, tajemník SMSČR SMS ČR: Hodnocení 2007+ Finanční částka připadající na 1 obyvatele území (v Kč) Velikostní

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti nositel: hlavní město Praha zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Lenka Kriegischová 4. 5. 2015 Integrované územní investice

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Plzeň 27. ledna 2015 Seminář Dotace pro obce Kohezní politika - alokace Cíl 1: Investice

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR

Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR Integrovaný operační program (IOP) období 2007 2013 Prioritní osa 5: Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.3: Modernizace a rozvoj systémů

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Evropská územní spolupráce Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Financování společenských funkcí lesů, možnosti podpory EVVO z národních a evropských zdrojů 24. 6. 2015, Mazurova chalupa, Hoděšovice

Více

Územní rozvoj. SAWP Meeting, 3 July 2012. Peter Berkowitz, Head of Unit DG REGIO C.1

Územní rozvoj. SAWP Meeting, 3 July 2012. Peter Berkowitz, Head of Unit DG REGIO C.1 Územní rozvoj SAWP Meeting, 3 July 2012 Peter Berkowitz, Head of Unit DG REGIO C.1 1 KVMR LEADER-legislativa EU Navazuje na bohaté zkušenosti z: LEADER (EAFRD), Osa 4 (EFF), iniciativu společenství Urban

Více

Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého

Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého kraje Obsah 1. Příprava období 2014 2020 na úrovni ČR 2.

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4.

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4. INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu 4. května 2015 Praha 1 Integrovaný plán rozvoje území v programovém období 2014 2020 Nový

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více