Slovo hejtmana Kraje Vysočina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo hejtmana Kraje Vysočina"

Transkript

1 KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTKY pravodaj Palackého náměstí 7 Počátky CZ tel.: mobil: /2015 cena 8,- Kč / předplatné 7,50 Kč CITÁT MĚSÍCE: Vážení spoluobčané město Počátky opět na Nový rok připravilo na Palackého náměstí připomenutí si některých událostí, které jsme prožili společně v roce 2014 a jednou provždy se zapsaly k bohaté historii Počátek. To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky a nezachytitelné vteřiny. Karel Čapek Z OBSAHU: SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA CO VÁS ZAJÍMÁ: POPLATKY CO VÁS ZAJÍMÁ: POLICIE ZKAZKY A POVĚSTI OD JAVOŘICE POJĎTE SI ZACVIČIT, POHYB JE ŽIVOT PLES SRPDŠ SPONZOŘI PLESU SRPDŠ SOUBOR J. K. TYL CO VÁS ZAJÍMÁ: PŘÍSPĚVKY NAŠE ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ PES, KTERÝ BYL PŘEDSTAVEN KRÁLI OPUŠTĚNÉ KOŤÁTKO KNIHOVNA POČÁTKY MC LVÍČEK KINO POČÁTKY SPOLEČENSKO - KULTURNÍ AKCE NAŠE POČÁTECKÁ KUCHAŘKA Právě nyní, když čtete tyto řádky v našem měsíčníku, si můžete sami odpovědět na otázku, zda se nám důstojné rozloučení s uplynulým rokem podařilo. Věřím, že ano, neboť okouzlující ohňostroj nám uzavřel minulý rok a videozáznam, který jej předcházel, ukázal, že jsme všichni odvedli řádný kus práce pro naše malebné městečko. Jsou to nejen úspěšně dokončené investiční akce (např. zateplení a zpevnění konstrukce sportovní haly, rekonstrukce nejvýznamnější historické památky města monolitního sloupu sv. Jana Nepomuckého s kašnou, výměna plynových kotlů v základní škole, rekonstrukce kanalizace v ulici Žirovnická, Spojovací, rekonstrukce povrchů místních komunikací a chodníků), ale i uskutečnění celé řady velmi zajímavých kulturních, sportovních a volnočasových aktivit (např výročí založení města, festival dechových hudeb, charitativní koncert The Tap Tap, Václavské slavnosti, mikulášskou nadílku, divadelní vystoupení, koncerty, výstavy a besedy). Nemalé cíle nás čekají i v roce Především se jedná o revitalizaci Palacké- Foto: Josef Preisinger ho náměstí, výkup a zasíťování pozemků za panelovým sídlištěm pro výstavbu rodinných domků, výstavbu malometrážních bytů v domě č.p. 186, pokračování v rekonstrukci kanalizace, komunikací a chodníků atd. Na závěr chci všem, kteří se v uplynulém roce podíleli na rozvoji našeho hezkého městečka, poděkovat a všem Počáteckým do nového roku 2015 popřát pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. Karel Štefl, starosta města

2 Slovo hejtmana Kraje Vysočina pravodaj Nejednou jsem na různých místech připomínal, čím vším se může pyšnit naše krásná Vysočina a kolik šikovných schopných lidí v ní žije a pracuje. V lednu se o tom mohli znovu přesvědčit návštěvníci tradičního mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně, kde se náš kraj prezentoval jako místo přírodních krás, bohaté historie a významných památek. Letos jsme kladli důraz především na to, co všechno mohou u nás naši občané i návštěvníci zažít. V naší prezentaci jsme představili regionální turistickou nabídku nikoli podle lokalit, ale nově podle témat. Tím jsme chtěli vyjít vstříc návštěvníkovi a zjednodušit mu hledání tematicky zaměřených aktivit. Celý stánek Kraje Vysočina představoval imaginární území plné zachovalé a krásné přírody, jinak také park uprostřed pavilonu. Celkem bylo připraveno devět zastávkových míst kromě jiného s nabídkou regionálních výrobků, prezentacemi pivovarů, pozdržet se mohli návštěvníci u nabídky letních aktivit, u aktivit pro rodiny s dětmi i pro seniory. Na obsahu prezentace jsme spolupracovali s partnery celkem s 16 městy a dalšími 13 organizacemi majícími zásadní podíl na pestrosti turistické nabídky v našem regionu. Podle reakcí, které jsem na veletrhu zaznamenal, patřila naše expozice mezi ty nejúspěšnější. Rád bych zdůraznil, že po celý rok se na všech úrovních snažíme, aby náš kraj byl přitažlivý nabídkou možných aktivit, schopnou organizací, ale také pohostinností. To vše se projevilo velmi úspěšně například před dvěma roky při mistrovství světa v biatlonu. Letos nás od šestého do osmého února čeká ve Vysočina aréně v Novém Městě na Moravě opět vrcholná akce biatlonový světový pohár. Jsem přesvědčen, že se bude našim příznivcům i návštěvníkům z celého světa na Vysočině zase líbit a budou se u nás cítit příjemně. A nejde jen o takové špičkové akce. Náš kraj patří v rámci České republiky k oblíbeným regionům pro běžecké lyžování. Mírně zvlněná krajina, atraktivní prostředí a také upravené trasy patří u milovníků bílé stopy k největším lákadlům. Už druhým rokem přispívá Kraj Vysočina na údržbu lyžařských běžeckých tras, jejich značení nebo na realizaci opatření pro dostatečný bezpečnostní a technický standard trasy. Síť upravovaných běžeckých tras podpořených z Fondu Vysočiny lze nyní vyhledat na webových stránkách Kraje Vysočina. V roce 2014 požádalo o dotaci 10 subjektů, které na úpravu běžeckých tras získaly částku od 35 tisíc korun až do maximální výše možné podpory, tedy 200 tisíc korun. V zimní sezóně 2014/2015 příjemci podpory v případě příznivých sněhových podmínek upraví celkem přes 640 km lyžařských běžeckých tras zejména na Žďársku, Novoměstsku a v okolí Bystřice nad Pernštejnem. Další bílé stopy jsou k dispozici v okolí Havlíčkova Brodu, Jihlavy nebo Telče. Do budoucna plánujeme, že bychom ve spolupráci s upravovateli tras online propojili jejich GPS s webovou aplikací, to znamená, že v aktuálním čase by uživatel zjistil, zda je daná trasa projetá a připravená. Postupně na Vysočině přibývá díky městům a dalším provozovatelům i použitelných sjezdovek. Nezbývá, než si přát, aby ve zbytku sezóny byla příroda k lyžařům vstřícnější než v první polovině zimy. A v dalších obdobích roku aby naši občané využívali i všech dalších nabídek, jež mají k dispozici, pro svůj bohatý a spokojený život. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČÍSLO 2 ZE DNE 16. PROSINCE 2014 Jiří Běhounek Foto: Lí. ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE vyhlášení záměru na převod nemovitosti z majetku města - části p.p.č. 436/1 o výměře cca 62 m 2 v k.ú. Vesce u Počátek, předem určeným zájemcům - manželům Antonii a Jaroslavu Dvořákovým, trv. bytem Praha 4, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku, za cenu minimálně10,-kč/m 2. Pozemek bezprostředně navazuje na nemovitost č.p. 29 ve vlastnictví žadatelů, je oplocen a již několik desetiletí je užíván jako předzahrádka nabytí nemovitosti do majetku Města Počátky bezúplatným převodem od Kraje Vysočina - část p.p.č. 4474/4 v k.ú. Počátky o výměře cca m 2 v ulici Stodolní, která není z obou stran zastavěná stávajícím tělesem silnice - zelený pás (na jedné straně je zhotoven chodník, který je v majetku města) s podmínkou, že město uhradí polovinu nákladů za geometrické oddělení parcely a náklady správního řízení za vklad do katastru nemovitostí (kolek 1.000,- Kč) nabytí nemovitosti do majetku Města Počátky odkoupením od prof. MUDr. Tomáše Eckschlagera CSc., bytem Psáry - p.p.č. 3248/50 o výměře m 2 a p.p.č. 3248/55 o výměře 212 m 2 v k.ú. Počátky v zastavitelné ploše Z2 pro bytovou výstavbu za sídlištěm v Počátkách, za kupní cenu 200,- Kč/m 2 nabytí nemovitosti do majetku Města Počátky odkoupením od p. Jaroslava Krejčího bytem Počátky (vl. podíl ½) a p. Josefa Krejčího bytem Odolená Voda (vl. podíl ½) - p.p.č. 3248/52 o výměře m 2 v k.ú. Počátky v zastavitelné ploše Z2 pro bytovou výstavbu za sídlištěm v Počátkách, za kupní cenu 200,- Kč/m 2 nabytí nemovitosti do majetku Města Počátky odkoupením od pí Jany Dederové bytem Pelhřimov (vl. podíl ½) a p. Aloise Herny bytem Počátky (vl. podíl ½) - p.p.č. 3248/2 o výměře m 2 v k.ú. Počátky pokračování na další straně

3 // únor // 2/2015 v zastavitelné ploše Z2 pro bytovou výstavbu za Sídlištěm v Počátkách, za kupní cenu 200,- Kč/m 2 záměr města pro další využití domu čp. 186 v ul. Rudé Armády v Počátkách na výstavbu malometrážních bytů a zadání zpracování kompletní projektové dokumentace dle varianty 1 zpracované k tomuto účelu v roce 2010, doplněné o zázemí domu ve vnitrobloku objektu záměr města na vybudování Cyklostezky mezi městy Počátky Žirovnice a zahájit přípravné práce na tuto investici poskytování podpory mladých rodin Městem Počátky formou vyplácení příspěvku na každé dítě narozené po ve formě dárkového poukazu na jednorázové pleny a dětskou výživu nahrazující mateřské mléko a podobné výrobky, v hodnotě 5.000,- Kč při splnění těchto podmínek: 1. poukaz bude poskytován na základě žádosti rodičů dítěte 2. poukaz bude poskytován pro každé narozené dítě 3. alespoň jeden z rodičů musí mít trvalé bydliště v Počátkách, nebo jeho místních částech, po dobu nejméně jednoho roku před datem narození dítěte 4. poukaz bude platný v jakémkoliv obchodě nebo lékárně ve městě Počátky a jeho platnost bude 12 měsíců od narození dítěte 5. poukaz bude poskytován pouze rodičům, kteří splňují podmínku bezdlužnosti vůči městu uvolnit finanční prostředky z naspořených prostředků minulých let na investiční akce v roce 2015: 1. na opravu komunikací ,- Kč 2. na výkup pozemků pro bytovou výstavbu ,- Kč 3. na zpracování projektových dokumentací ,- Kč 4. na investice Mateřské školy Počátky ,- Kč 5. na investice Základní školy Počátky ,- Kč 6. celkem ,- Kč a o tyto částky upravit zveřejněný návrh rozpočtu města Počátky na rok 2015 upravený Rozpočet města Počátky na rok 2015 (dále jen rozpočet): 1) jako schodkový (podle platné rozpočtové skladby) > v celkovém objemu příjmů ,- Kč > v celkovém objemu výdajů ,- Kč > rozdíl ve výši ,- Kč bude pokryt - financováním v příjmech částkou ,- Kč - financováním ve výdajích částkou ,- Kč 2) stanovená skladba příjmů a výdajů rozpočtu dle odvětvového třídění včetně financování je závazně uvedena v příloze Návrh rozpočtu Města Počátky na rok ) stanovuje zastupitelstvo následující pravidla hospodaření s rozpočtem města: a) v případě neplnění rozpočtových příjmů, budou kráceny rozpočtové výdaje jednotlivých správců kapitol; výdaje budou kráceny o částku nenaplněných příjmů b) objemy mzdových prostředků rozpočtovaných jednotlivým zařízením jsou v průběhu roku nepřekročitelné c) ušetřené i přečerpané provozní prostředky jednotlivých správců kapitol rozpočtu města v roce 2014 a letech předchozích, na výdajových položkách a za podmínek uvedených pod písm.d), nejsou součástí schvalovaného rozpočtu; budou řešeny rozpočtovými opatřeními d) do dalšího roku budou pro jednotlivá zařízení převoditelné pouze prostředky nevyčerpané na výdajových položkách: 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) 5169 nákup služeb ost opravy a udržování 612. dlouhodobý hmotný majetek (DHM) podmínkou je nepřekročení rozpočtovaných výdajů korigovaných podle písm. a) a naplnění rozpočtovaných příjmů e) použití finančních prostředků na jednotlivých položkách bude předloženo zastupitelstvu na vědomí pro schvalování výsledků hospodaření města za rok 2014 f) příspěvkovým zařízením bude poskytován příspěvek měsíčně maximálně ve výši 1/12 ročního příspěvku, snížený o výdaje na položkách 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) a 612. dlouhodobý hmotný majetek (DHM); výdaje na těchto položkách budou hrazeny na základě předložených faktur g) rada je oprávněna provádět další rozpočtová opatření potřebná k překonání dočasné neshody mezi příjmy a výdaji rozpočtu města, pokud nejsou vyhrazena zastupitelstvu h) vedoucí finančního odboru MěÚ je oprávněna provádět změny v rozpisu schváleného rozpočtu, finanční prostředky rozpočtované na spotřebu energií lze použít pouze k vymezenému účelu i) příspěvek na stravování, financovaný z rozpočtu města, lze pro všechna zařízení poskytovat v maximální výši 21,- Kč na jeden odpracovaný den rozpočtový výhled města Počátky na roky , zpracovaný vedoucí finančního odboru jako pomocný nástroj pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství města vyhradit radě města provádění rozpočtových opatření v souladu s rozpočtovými pravidly a pro provádění rozpočtových opatření stanovuje tyto podmínky: a) jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (např. přijetí prostředků ze státního rozpočtu, státních fondů, Fondu Vysočina apod., většinou s účelovým znakem UZ) b) jde-li o přesun prostředků, při kterých se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, takže nedochází ke změně celkového objemu příjmů a výdajů c) při použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných provozních výdajů a to do maximální výše 100 tis. Kč mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva d) při haváriích, při ohrožení životů a zdraví lidí nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, platby daní a poplatků stanovených příslušnými předpisy (např. daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob apod.); provedená opatření budou zastupitelstvu pravidelně předkládána na vědomí vyhradit radě města provádění dodatečných rozpočtových opatření v souvislosti s ukončením rozpočtového roku 2014 v souladu s rozpočtovými pravidly rozpočtové změny ve schváleném rozpočtu na rok 2014, v rozsahu zpracovaném vedoucí finančního odboru MěÚ předložit na 4. zasedání zastupitelstva k projednání upravené znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že s účinností od budou v článku vymezujícím osvobození od poplatků zahrnuti poplatníci s trvalým pobytem v Počátkách a místních částech, patřící do kategorie dětí v období od narození až do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhnou 10 let věku 3. zasedání zastupitelstva města se bude konat v úterý od 18,00 hodin v zasedacím sále č.p poschodí, ul. Horní, Počátky ZASTUPITELSTVO POVĚŘUJE finanční výbor zastupitelstva kontrolou financování a prodeje dřeva v organizační složce Lesy města Počátky za období let ZASTUPITELSTVO VYDÁVÁ Jednací řád zastupitelstva města Počátky upravující zásady jednání zastupitelstva ZASTUPITELSTVO UKLÁDÁ Městskému úřadu Počátky archivovat zvukový záznam pořízený ze všech zasedání zastupitelstva města po dobu 4 let ZASTU. BERE NA VĚDOMÍ rozpočtové změny roku 2014 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č. 3/2010 ze dne bod J), kterým vyhrazuje radě provádět rozpočtová opatření v souladu s rozpočtovými pravidly zápis z 18. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne se zaměřením na kontrolu usnesení 19. zasedání zastupitelstva města - zápis a usnesení z 1. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne ve věci vyhodnocení plnění daňových příjmů za rok pokračování na další straně - 3 -

4 2014 a přípravy návrhu rozpočtu města na rok 2015 důvodovou zprávu k předložené Územní studii Počátky plocha pravodaj Z2 a předloženou Územní studii Počátky plocha Z2 v k.ú. Počátky Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Počátky za rok 2014, provedeného odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 19. a 20. listopadu 2014; přezkoumáním Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 1 ZE DNE 26. LISTOPADU 2014 RADA UPRAVUJE pravidla pro projednávání a předkládání návrhů na zasedání rady: na zasedání rady budou projednávány návrhy, které budou starostovi města a členům rady předkládány ke zpracování nejpozději 5 pracovních dnů před zasedáním RADA SCHVALUJE vyhlášení záměru na pronájem části p.p.č. 144/2 o výměře 41 m 2 v k.ú. Počátky (zahrádka za domem č.p. 537 ve Stodolní ulici), předem určenému zájemci - p. Vlastimilu Míkovi, trv. bytem Počátky, za účelem zřízení zahrádky, za minimální cenu nájmu 2,- Kč/m 2 /rok; pronájem může být sjednán již od ( končí nájemní vztah se současným nájemníkem), bude sjednán na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou; pozemek může být oplocen, ale nesmí na něm být vybudována žádná stavba spojená se zemí pevnými základy poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdružení Fond ohrožených dětí, Praha 1, ve výši 1.000,- Kč z rezervního fondu rady, na vánoční sbírku pro nechtěné děti (děti bez rodičů), umístěné v pěti azylových domech a v Klokánkách; v důsledku novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí byl státní příspěvek na děti v Klokánkách proti rokům předchozím snížen o 6 milionů Kč poskytnutí nenárokové složky platu mimořádné jednorázové odměny řediteli Základní školy Otokara Březiny Počátky, v souladu se zvláštními předpisy, za plnění úkolů ve 2. pololetí roku 2014, z přímých neinvestičních finančních prostředků Kraje Vysočina na odměny týkající se pedagogických i nepedagogických pracovníků poskytnutí nenárokové složky platu mimořádné jednorázové odměny ředitelce Mateřské školy Počátky, v souladu se zvláštními předpisy, za plnění úkolů ve druhém pololetí roku 2014, z neinvestiční účelové dotace na úhradu přímých výdajů na vzdělávání, určené pro pedagogické pracovníky dodatek č.10 ke Smlouvě o nájmu ze dne mezi Městem Počátky a Kulturním zařízením města Počátky, kterou je přenechána budova Sokolovny v Počátkách do dočasného užívání příspěvkové organizaci; dodatkem se mění Čl. II, odst.1 a upravuje se doba sjednání nájmu na dobu určitou od do a Čl. IV, odst. 4 je stanoveno celkové nájemné za rok 2014 ve výši ,- Kč plán inventur na rok 2014 a opatření k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2014 (ke dni ); v souladu se Směrnicí pro inventarizaci majetku a závazků ustanovuje ústřední inventarizační komisi ve složení: předseda Mgr. Karel Štefl, členové Ing. Drahoslav Kadlec, Václav Marek a dílčí inventarizační komise pro jednotlivá zařízení města; seznamy složení dílčích inventarizačních komisí jsou uvedeny v příloze položení betonových žlabovek v délce 20 m od odtoku z rybníka p.p.č. 21 ve spodní části obce Léskovec k silničnímu propustku pod místní komunikací; práce provedou Vodotechnické služby s.r.o. Počátky ze svého rozpočtu v nákladu ,- Kč vč. DPH (převedení odtékající vody do dočasného koryta, úprava pláně pro položení žlabovek, podsyp a uložení do spádu) pořídit vybavení sportovní haly nakoupením pojízdné věže lešení Eurosolo-S7, pracovní výška 10 m, šířka/ délka 0,70/2,00 m, max. výška konstrukce 8,70 m, v ceně cca ,- Kč vč. DPH; zařízení je potřebné pro zajištění bezpečnosti práce ve výškách ve sportovní hale s možností využití i v jiných zařízeních města (kinosál, sokolovna); nákup věže zajistí Vodotechnické služby s.r.o. Počátky ze svého rozpočtu, následně obdrží příspěvek ve výši pořizovací ceny uhradit Vodotechnickým službám s.r.o. Počátky částku za rekonstrukci kanalizační přípojky u Základní školy Otokara Březiny Počátky (vedle budovy pro žáky I. stupně) v uznatelné výši ,-Kč+DPH; na rekonstrukci kanalizační přípojky v délce m byla předložena nabídka ve výši předpokládaných nákladů cca ,- Kč; z důvodu dalších vynucených prací zjištěných při provedeném výkopu byla v závěrečném vyúčtování rozpočtovaná cena překročena o více než 15 %, přičemž překročení stanoveného limitu neby- hospodaření územního celku za předcházející období nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebylo uloženo žádné opatření lo se zřizovatelem majitelem napojené nemovitosti (městem Počátky) konzultováno dle zásad schválených na 12. zasedání Valné hromady VTS s.r.o. Počátky dne pověřuje z pozice valné hromady jednatele Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky aktualizací plánu zimní údržby pověřuje z pozice valné hromady jednatele Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky zpracováním návrhu na pořízení systémů GPS do vozidel užívaných společností, se zaměřením na monitorování provozu a evidenci jízd daných vozidel; návrh bude předložen k projednání do dalšího zasedání rady zřízení Komise pro regeneraci městské památkové zóny v novém volebním období a jmenuje: předsedu komise: Karla Šimánka členy komise: Bohuslava Kybu Ing. Marii Hrnčířovou Marii Filipovou za MěÚ Petra Zadáka za KÚ Kraje Vysočina Mgr. Víta Hrbka aktualizaci Povodňové komise města Počátky a pro nové volební období jmenuje: předsedu komise: Mgr. Karla Štefla místopředsedu: Ing. Drahoslava Kadlece tajemníka komise: Václava Marka členy komise: Oldřicha Jelínka Františka Syrovátku Ing. Lukáše Janko Vladimíra Janko Petra Zadáka Pavla Hůšu hlídkovou službu: Davida Brýnu, DiS. zapisovatelky: Zdeňku Trostovou Věru Dubskou zřízení Letopisecké komise jako poradního a iniciativního orgánu rady pro vedení kroniky města v novém volebním období a jmenuje: předsedu komise: Ing. Marii Hrnčířovou členy komise: Mgr. Blanku Lahodnou Marii Filipovou Jitku Zlukyovou Jaroslava Ledvinku smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.p.č. 4513/3 v k.ú. Počátky, která je ve vlastnictví Města Počátky (LV 10001), uzavřenou mezi Městem Počátky a E.ON Distribuce, a.s., investor stavby, na uložení kabelového vedení NN pro stavbu Počátky, Hejmanecká Šelepa, Tuček kabel NN, za jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši 800,- Kč bez DPH dle platného ceníku schváleného radou města smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pokračování na další straně

5 p.p.č. 2275/11 a p.p.č. 4474/5 v k.ú. Počátky, která jsou ve vlastnictví Města Počátky (LV 10001), uzavřenou mezi Městem Počátky a E.ON Distribuce, a.s. investor stavby, na umístění plynovodního potrubí pro stavbu Příp. STL Počátky, Žižkova P 922, 917, za jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši 5.415,- Kč bez DPH dle platného ceníku schváleného radou města pronájem bytu č. 2 v přízemí domu č.p. 21 na Palackého nám, Počátky, o velikosti 1+1 (kuchyňská linka, sporák, el. boiler, akumulační kamna), s výměrou bytu 40 m 2, paní Zdeňce Janouškové, t.č. bytem Počátky, za cenu nájmu 2.000,- Kč dle předložené nabídky a stanovené zálohy na služby 220,- Kč/měsíc/osoba, s možností pronájmu od na dobu určitou na dobu jednoho roku s výpovědní lhůtou 3 měsíce a s podmínkou předplacení nájemného na 1 měsíc a úhrady kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného při podpisu nájemní smlouvy; v případě neplacení nájemného nebo hrubého porušení nájemní smlouvy může pronajímatel ukončit pronájem výpovědí s výpovědní lhůtou 1měsíc výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle čl. 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu aktuálního znění zák.č. 137/20069 Sb., o veřejných zakázkách, na Účast ve výběrovém řízení na dodavatele zemního plynu pro odběrná místa města Počátky a jím zřizované organizační složky, příspěvkové organizace a obchodní společnost, s dodávkou plynu od ; výzva bude podána dne a bude ukončena dne v 10:00 hodin Dodatek č.1 k Programu regenerace Městské památkové zóny Počátky s doplněním odstavce E.4. Stavebně regenerační úkoly pro rok 2015; stávající program regenerace schválený na 10. zasedání ZM dne bude rozšířen o rekonstrukce domů umístěných v MPZ na Palackého náměstí č.p. 12, č.p. 15, č.p. 30, č.p. 9 a č.p.16 (hradební zeď), v Horní ulici č.p. 49, v Lázeňské ulici č.p. 340 a věže u kostela Sv. J. Křtitele; jedná se o rekonstrukce chráněných objektů v celkové výši nákladů ,- Kč právo užívání závěsného odznaku se státním znakem České republiky také pro: 1. Ing. Drahoslava Kadlece, místostarostu města, při významných příležitostech a občanských obřadech 2. Karla Šimánka, člena rady města, při významných příležitostech a občanských obřadech 3. Ing. Jana Třebického, člena zastupitelstva města, při významných příležitostech a občanských obřadech 4. Václava Marka, tajemníka MěÚ, při významných příležitostech RADA BERE NA VĚDOMÍ přehled hospodaření města Počátky k (předběžný), předložený vedoucí finančního odboru MěÚ Počátky porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden listopad 2014, s daňovými příjmy za stejné období let 2013, 2012, 2011 a 2010, ve vztahu k upravenému rozpočtu vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden listopad 2014 v porovnání se stejným obdobím v letech 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 a 2008 ve vztahu ke schválenému rozpočtu přehled všech prodejních, klubových, výstavních, kulturních a sportovních akcí, plánova- Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 2 ZE DNE 17. PROSINCE 2014 // únor // 2/2015 ných v Počátkách v prosinci 2014, předložený příspěvkovou organizací Kulturní zařízení města Počátky Protokol o kontrole povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně, provedené podle ust. o požární ochraně; provedena byla kontrola protokolů o periodických kontrolách hydraulických vyprošťovacích zařízení, rozpisu pohotovosti členů JPO II, dokumentace o zřízení JPO, osvědčení odborné způsobilosti velitelů a strojníků JPO a záznamů o pravidelné odborné přípravě a osvědčení o absolvování specializačních kursů členů JPO výzvu k doplnění žádosti o dodatečném povolení stavby Nepovolené terénní úpravy na p.p.č. 4115/4 a 4115/13 v k.ú. Počátky, vydanou stavebním odborem MěÚ Počátky pro stavebníka p.víta Janko, trv. bytem Počátky; doplnění žádosti v souladu s přílohou č. 2 vyhl. č. 499/2006 Sb. a 4 vyhl. č. 503/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 63/2013, nejpozději do kolaudační souhlas vydaný stavebním odborem MěÚ Počátky jako doklad k povolení účelu užívání stavby Sportovní hala Počátky zateplení fasády na pozemku st.p.č v k.ú. Počátky; závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne stavba dokončená a schopná užívání výpověď nájmu bytu č. 6 v zadní části domu č.p. 21 na Palackého nám. v Počátkách, podanou paní Nikolou Neuberovou s tím, že nájemní vztah bude ukončen k ; usnesením rady č. 63/2014 ze dne bude nájemník od výměnou užívat byt v budově Sokolovny č.p.252 výpověď nájemní smlouvy č.j. 1800/94 ze dne o užívání části p.p.č. 144/2 o výměře 41 m 2 v k.ú. Počátky jako zahrádky, podanou paní Ludmilou Sochorovou, trv. bytem Počátky, nájemní smlouva bude ukončena ke dni soupis stanovišť kontejnerů na bioodpad (hnědé barvy) ve městě Počátky dle stanovišť s místními názvy a u zahrádkářských kolonií, dále seznam umístění v místních částech a rozpis sezónního a mimosezónního provozu žádost Diecézní charity Brno Oblastní charita Třebíč, o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2015; v roce 2014 využili 2 občané z Počátek Domov pro matky žádost od Babybox pro odložené děti STATIM, z.s., Praha 10, o poskytnutí finančního daru na zřízení nového babyboxu v Pelhřimově RADA NESCHVALUJE uzavření smlouvy o právu stavby - uložení kanalizační stoky N veřejné kanalizace do p.p.č. 4519/5 (chodník v ul. Nádražní) v k.ú. Počátky, s fi. Vodotechnické služby s.r.o., zaručující vstup na pozemek a provedení stavby a zřízení bezúplatného věcného břemene pro veřejnou kanalizaci na p.p.č.4519/5 dle zaměření skutečného provedení stavby; výstavba kanalizace v ulici Nádražní je připravována v souvislosti s rekonstrukcí silnice III. tř. č majetkový správce KSÚS Vysočina, p.o., který požaduje umístit kanalizaci mimo silniční těleso do chodníku v majetku města Počátky (doposud v něm nejsou umístěny žádné podzemní sítě) RADA VOLÍ nového politika zastupujícího Město Počátky pro projekt Zdravé město MA 21 v rámci Národní sítě zdravých měst České republiky Ing. Drahoslava Kadlece, místostarostu RADA SCHVALUJE rozpočtové změny roku 2014 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne bod J), kterým vyhrazuje radě provádět rozpočtová opatření v souladu s rozpočtovými pravidly upravený odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky na rok 2014 z důvodu nákupu varného kotle pro potřebu školní jídelny aktualizovanou Přílohu č. 1 Smlouvy o výpůjčce uzavřenou dne mezi Městem Počátky (půjčitel) a příspěvkovou organizací Základní škola Otokara Březiny Počátky (vypůjčitel), z důvodu navýšení hodnoty budovy č.p. 387 o provedenou rekonstrukci plynové kotelny v objektu školy (rekonstrukce otopné soustavy) o částku ,32 Kč, tzn. nová hodnota č.p. 387 je ,82 Kč a celková hodnota majetku ve výpůjčce je ,82 Kč poskytnutí finančního daru na samostatný bankovní účet pokračování na další straně - 5 -

6 - 6 - pravodaj veřejné sbírky konané městem Počátky ve prospěch handicapovaných dětí Karolínky Kyselové a Tomáška Flídra ve výši výtěžku charitativního koncertu KAROLÍNCE A TOMÁŠKOVI konaného dne 16. srpna 2014 v částce ,- Kč ukončení veřejné sbírky ve prospěch handicapovaných dětí Karolínky Kyselové a Tomáška Flídra k datu 19. prosince 2014; výtěžek veřejné sbírky bude převeden rovným dílem oběma dětem a zároveň bude zrušen i samostatný bankovní účet zřízený pro konání veřejné sbírky přijetí finančního daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola Otokara Březiny Počátky od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Praha, ve výši ,- Kč na úhradu obědů žákům ze sociálně slabých rodin; souhlas je vydán v souladu s čl. 6 písm. B) zřizovací listiny základní školy jmenování dvou nových zástupců zřizovatele do Školské rady při Základní škole Otokara Březiny Počátky, pro další tříleté volební období od ; novými členy jsou Mgr. Karel Štefl, starosta města a Vladimíra Doležalová, pracovnice městského úřadu uložení kanalizační stoky N veřejné kanalizace (pozemek pod silničním tělesem), uzavření smlouvy o právu stavby pro fi. Vodotechnické služby s.r.o., Počátky,IČ na kanalizační stoku N, vstup na pozemek a provedení stavby kanalizační stoky N s majetkovým správcem Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina, p.o. a zřízení věcného břemene na p.p.č. 4519/4 pro veřejnou kanalizaci dle zaměření skutečného provedení stavby; výstavba kanalizace v ulici Nádražní je připravována v souvislosti s rekonstrukcí silnice III. tř. č.13212, uložena bude kanalizace podvojná (dešťová i splašková) pro vlastníky nemovitostí z obou stran ulice i za cenu navýšení nákladů na zabudování kanalizace minimálně o ,- Kč (poplatek za věcné břemeno vlastníkovi pozemku); před zahájením stavby bude proto mezi vlastníky nemovitostí v ulici proveden průzkum o zájmu na připojení s vědomím navýšení nákladů zřízení Komise pro vzdělávání a spolkovou činnost v novém volebním období a jmenuje: členy komise: Ludmilu Nováčkovou Ing. Františka Peroutku Petra Krále Lucii Bulíčkovou, DiS. Ing. Kateřinu Burešovou MUDr. Miloslavu Přibylovou za MěÚ: Vladimíru Doležalovou zřízení Komise pro partnerskou spolupráci v novém volebním období a jmenuje: předsedu komise: členy komise: Erika Dufka Evu Fickovou Hanu Plášilovou Mgr. Helenu Královou Ludmilu Markovou Adolfa Lehejčka Martinu Dufkovou Radoslavu Moravcovou Mgr. Michaelu Janákovou Ing. Václava Přibyla za MěÚ: Věru Dubskou doplnění Komise pro regeneraci městské památkové zóny v novém volebním období a jmenuje: členy komise: revokaci usnesení o schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 4524/4 v k.ú. Počátky, která je ve vlastnictví Ing. Jana Třebického Mgr. Hanu Veroniku Konvalinkovou Města Počátky (LV 10001), uzavřené mezi Městem Počátky a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, - investor stavby, na umístění podzemní přípojky středotlakého plynovodu pro stavbu Přípojka STL, Počátky, Žižkova p 922,917, za jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši 2.125,- Kč bez DPH dle platného ceníku schváleného radou města smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 4524/4 v k.ú. Počátky, která je ve vlastnictví Města Počátky uzavřenou mezi Městem Počátky a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, investor stavby, na umístění podzemní přípojky středotlakého plynovodu pro stavbu Přípojka STL, Počátky, Horní 83, za jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši 2.125,- Kč bez DPH dle platného ceníku schváleného radou města smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.p.č. 154/3, p.p.č. 3252/1, p.p.č. 3252/25, p.p.č. 3252/28, p.p.č. 3252/5, p.p.č. 4474/24 a st.p.č. 447/2 v k.ú. Počátky, které jsou ve vlastnictví Města Počátky (LV 10001), uzavřenou mezi Městem Počátky a O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, 266/2 - investor stavby, na umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a plastového boxu pro stavbu , CG4C PELH PEYKO OK, za jednorázovou úplatu věcného břemene v celkové výši ,- Kč bez DPH dle platného ceníku schváleného radou města nejvýhodnější nabídku o d fi. PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s., předloženou při zadání veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu aktuálního znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k účasti ve výběrovém řízení na dodavatele zemního plynu pro odběrná místa města Počátky a jím zřizované organizační složky, příspěvkové organizace a obchodní společnost; nabídka byla dle Protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek doporučena hodnotící komisí jako ekonomicky nejvýhodnější 670,- Kč/MWh bez DPH, s výslednou úsporou cca ,50 Kč bez DPH (za předpokladu stejné spotřeby zemního plynu za jeden kalendářní rok); na zakázku byly osloveny 4 firmy, v řádné soutěžní lhůtě byly předloženy 3 nabídky, všechny splňovaly kritéria stanovená zadavatelem; další posuzované nabídky byly od firem: E.ON Energie, a.s., - České Budějovice a CENTROPOL ENERGY, a.s., - Ústí nad Labem komisi pro otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky : členové komise: Petr Zadák Ing. Martina Gabrielová Kristýna Soukupová náhradníci: Mgr. Karel Štefl Martina Kleinová Lenka Feslová otevírání obálek bude zahájeno ihned po skončení lhůty pro podání nabídek ( po 10:00 hod.) v zasedací místnosti společnosti pověřené výkonem zadavatelských činností dle mandátní smlouvy - STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o., České Budějovice hodnotící komisi pro veřejnou zakázku Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky, k provedení posouzení a hodnocení nabídek podle kritérií vyhlášených v podmínkách zadání, v tomto složení: členové komise: Mgr. Karel Štefl Karel Šimánek Petr Zadák Ing. Jaroslav Rybář Ing. Martina Gabrielová Štěpán Černoš Ing. Václav Přibyl náhradníci: Ing. Drahoslav Kadlec Marie Filipová David Brýna, DiS. Václav Marek Ing. Ivana Jašková Mgr. Bc. Karel Holý MUDr. Miloslava Přibylová pokračování na další straně

7 // únor // 2/2015 využití portálu HRADEC ŽIJE (Interaktivní průvodce Jindřichův Hradec) prezentací města Počátky na internetové adrese s tím, že smlouva o využívání bude uzavřena na dobu 1 roku a měsíční poplatek za umožnění služby v rozsahu neomezeném bude po dohodnuté slevě stanoven na 360,- Kč/měsíc; návštěvnost stránek je uváděna na téměř 25 tis. zhlédnutí, z toho 1/3 tvoří turisté se zájmem o kulturu, návštěvu památek, sportovní vyžití ad.; podklady pro prezentaci a odkazy na příslušné informace mohou být poskytovány v neupravené podobě RADA BERE NA VĚDOMÍ přehled hospodaření města Počátky k , předložený vedoucí finančního odboru MěÚ Počátky porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden listopad 2014, s daňovými příjmy za stejné období let 2013, 2012, 2011 a 2010, ve vztahu k upravenému rozpočtu vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden listopad 2014 v porovnání se stejným obdobím v letech 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 a 2008, ve vztahu ke schválenému rozpočtu Protokol o kontrole příjemce dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, provedené dne v sídle příjemce Města Počátky a v místě realizace - Multifunkční kulturní centrum Počátky; dílo odpovídá stavu způsobenému běžným opotřebením, údaje uvedené v Monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu jsou v souladu se skutečným stavem projektu a prohlídkou místa realizace projektu nebyly zjištěny závažné nedostatky Zápis o volbě zástupců pedagogických pracovníků školy ve Školské radě při Základní škole Otokara Březiny Počátky; dne byli za účasti všech 28 pedagogických pracovníků zvoleni jako zástupci do školské rady Mgr. Dana Kuklová a Mgr. Roman Šohaj Zápis o volbě zákonných zástupců žáků ve Školské radě při Základní škole Otokara Březiny Počátky; dne byli jako zákonní zástupci žáků zvoleni p. Monika Svobodová a p. Radek Šindelář aktualizaci Plánu zimní údržby místních komunikací ve městě Počátky a jeho místních částech předloženou jednatelem fi. Vodotechnické služby s.r.o. Počátky a doporučuje určit počty pracovníků podle povětrnostních podmínek a upřesnit využití techniky v závislosti na pořadí důležitosti údržby komunikací a počtu pracovníků a doplnit o grafický plán zimní údržby návrh jednatele Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky na pořízení systémů GPS do vozidel užívaných společností, se zaměřením na monitorování provozu a evidenci jízd vybraných vozidel (pevná montáž, historie, motohodiny, kniha provozu ad.) a doporučuje ověřit vybavení těchto systémů u jiných technických služeb a předložit k posouzení více nabídek navrhovanou úpravu cen CO VÁS ZAJÍMÁ: POPLATKY vodného a stočného v roce 2015; při stanovení cen za vodné a stočné jsou Vodotechnické služby s.r.o. Počátky povinny dodržovat ceny stanovené ve finanční analýze k žádosti o podporu na investiční akci Rekonstrukce ČOV, kanalizace Vesce a Palackého náměstí (ceny musí pokrývat celé odpisy, inflaci a 5% růst nad inflaci); v roce 2015 bude předložena ke schválení úprava ceny vodného a stočného pro odběratele v dalším období ve výši 61,52 Kč bez DPH, tj. s 15% DPH 70,75 Kč nejvýhodnější cenovou nabídku na provedení zakázky Odlehčení bezejmenné vodoteče na pozemku p. č. 230/1 v k.ú. Počátky, předloženou ve výběrovém řízení fi. JP Trans servis s.r.o. Josef Přeslička, Počátky, v celkové ceně díla ,- Kč bez DPH ( ,- Kč s DPH); osloveny byly celkem 3 dodavatelské firmy jedna cenově vyšší nabídka zaručovala termín prací až na jaře 2015, další firma nabídku z kapacitních důvodů nepředložila; výběr dodavatele doporučila hodnotící komise Protokolem o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ze dne návrh na výstavbu nového hospodářského objektu na fotbalovém stadionu p.p.č. 1463/2 v k.ú. Počátky předložený předsedou oddílu kopané TJ Spartak Počátky; nový objekt o čtyřech místnostech by nahradil stávající poškozenou hospodářskou budovu nedostatečných rozměrů, přilehlou dřevěnou kolnu v havarijním stavu a částečně rozpadlý dřevotřískový kiosek; oddíl kopané by provedl některé demoliční práce a zajistil projektové dokumentace; v případě realizace projektu oddíl žádá o zahrnutí stavby do investičních akcí města Počátky s realizací již v 1. pololetí roku 2015 žádost některých členů zastupitelstva města o vyčlenění prostoru pro pracovní schůzky s přístupem sedm dní v týdnu po celý rok, s možností připojení k internetu a doporučuje využívat k tomuto účelu klubovny v Multifunkčním kulturním centru Počátky. RADA NESCHVALUJE žádost registrovaného spolku SRPDŠ při Základní škole Otokara Březiny Počátky, Komenského sady č.p. 387, Počátky, o finanční příspěvek na vzdělávací a výchovnou činnost pro děti základní školy; příspěvek na uvedenou činnost poskytuje zřizovatel příspěvkové organizaci přímo v rámci rozpočtu návrh Vodotechnických služeb s.r.o. Počátky na zápočet pohledávek p. Josefa Přesličky - fi. JP Trans servis s.r.o., který má u obchodní společnosti neuhrazené pohledávky za odvádění odpadních vod (specifikováno neuhrazenými fakturami za období let 2010 až 2014) a v současné době provádí pro město Počátky stavební akci Odlehčení bezejmenné vodoteče na pozemku p.č. 230/1 v k.ú. Počátky ; město jako jediný společník VTS s.r.o. může projednat úhradu dlužné částky s dodavatelem uvedené stavby a to buď vzájemným zápočtem pohledávek nebo jiným vhodným způsobem Zastupitelstvo města Počátky schválilo v roce 2012 z důvodu novely zákona o místních poplatcích dvě nové obecně závazné vyhlášky: 1. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místních poplatcích 2. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tyto obecně závazné vyhlášky jsou platné pro výběr místních poplatků i v roce POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY Sazba poplatku činí 540,- Kč. Poplatek za komunální odpad platí: a) fyzická osoba, 1. která má v obci trvalý pobyt 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši poplatku za jednu fyzickou osobu. Poplatek je na letošní rok splatný: a) nejpozději do 31. března 2015 fyzická osoba s trvalým pobytem a cizinci b) nejpozději do 30. září 2015 fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba pokračování na další straně - 7 -

8 pravodaj Poplatek můžete uhradit v hotovosti na finančním odboru MěÚ Počátky každé pondělí a středu v době od 8 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin nebo po dohodě s pracovnicemi finančního odboru převodem na účet nebo složenkou. Každá fyzická osoba má povinnost městskému úřadu ohlásit vznik své poplatkové povinnosti trvalý pobyt, stavbu určenou k rekreaci. Taktéž má povinnost oznámit ukončení své poplatkové povinnosti. Děti narozené v roce 2015 jsou pro tento rok od poplatku osvobozeni! Upozorňujeme občany, kteří jsou vlastníky bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, na povinnost ohlásit na finanční odbor městského úřadu vznik své poplatkové povinnosti, údaje o nemovitosti nebo bytu a na povinnost hradit poplatek za komunální odpady ve výši 540,- Kč. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je uveřejněna na webových stránkách města. POPLATEK ZE PSŮ Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Poplatek hradí držitel psa podle místa trvalého pobytu. Sazba poplatku činí za kalendářní rok: a) za jednoho psa: 1 500,- Kč - v nájemním domě ve městě 400,- Kč - v rodinném domě ve městě 200,- Kč - RD a nájemních domech v místních částech 100,- Kč - na samotách b) za druhého a každého dalšího psa se zvyšuje sazba poplatku o 50 %, na samotě o 100,- Kč c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč - v nájemním domě ve městě 100,- Kč - v rodinném domě ve městě 50,- Kč - v RD a nájemních domech v místních částech 0,- Kč - na samotách d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. c) se zvyšuje sazba poplatku o 50 %, na samotě o 50,- Kč. Poplatek je možné opět uhradit v hotovosti na finančním odboru městského úřadu každé pondělí a středu vždy v době od 8 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin nebo po dohodě s pracovnicemi finančního odboru převodem na účet nebo složenkou. Poplatek je na letošní rok splatný nejpozději do 31. března Finanční odbor MěÚ upozorňuje, že každý držitel psa má povinnost držení psa ohlásit MěÚ a zároveň má povinnost ohlásit případný zánik své poplatkové povinnosti, tj např. úhyn, ztráta, darování, prodej psa. V případě, že poplatky nejsou uhrazeny včas nebo ve správné výši, přistupuje městský úřad k vymáhání poplatků v souladu se zákonem Daňový řád. Poplatky nezaplacené včas může obec zvýšit až na trojnásobek a jejich vymáhání může být ukončeno exekucí. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o místních poplatcích naleznete na webových stránkách města Počátky. Zde se dozvíte i výši ostatních poplatků, které Město Počátky zavedlo a vybírá: a) poplatek ze psů b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt c) poplatek za užívání veřejného prostranství d) poplatek za ubytovací kapacity Výňatek ze smlouvy mezi Městem Počátky a Sompem, a.s. Pelhřimov, které likviduje počátecký odpad. Při součtu všech položek zjišťujeme, že Město Počátky za jednoho obyvatele odvádí 563,- Kč, tedy na jednoho obyvatele doplácí Sompu částkou 23,- Kč, protože v Počátkách se za odpad ročně platí 540,- Kč za jednoho obyvatele. Za MěÚ vedoucí finančního odboru I. Hůšová Co vás zajímá: policie JEZDIT PŘIPOUTANÝ JE DŮLEŽITÉ Jednou z priorit, na kterou se soustředí policisté na Vysočině, je bezpečnost v silničním provozu. Ke snížení tragických následků dopravních nehod mohou přispět i osoby jedoucích ve vozidlech a to tím, že budou věnovat větší pozornost používání zádržných systémů. Pro zvýšení bezpečnosti všech osob přepravovaných ve vozidle je nezbytně nutné, aby používaly zádržné systémy. Člověk, který je řádně připoutaný bezpečnostním pásem, má šestkrát větší šanci při dopravní nehodě přežít než osoba, která je nepřipoutaná. Pokud se osoba ve vozidle nepřipoutá a automobil při rychlosti 50 kilometrů v hodině narazí do překážky, nejčastěji do jiného vozidla, znamená to pro člověka volný pád ze třetího poschodí, tj. přibližně z deseti metrů. Při rychlosti 70 kilometrů v hodině odpovídá vliv nárazu na osádku vozidla volnému pádu z šestého poschodí. Každý nepřipoutaný člověk představuje také velké riziko pro ostatní spolujezdce ve vozidle, a to i pokud jsou oni sami připoutaní. Podstatné je také myslet na to, že airbag plní svou funkci pouze v kombinaci s bezpečnostním pásem, pro nepřipoutaného se může stát smrtícím nástrojem. Nelze podceňovat ani krátké jízdy, v žádném případě nejsou bezpečnější. I při těchto cestách může dojít k vážné dopravní nehodě. Důležité je se připoutat správně. Bezpečnostní pás nesmí vést přes krk, vždy přes klíční kost. Pod pásem by neměly být tvrdé a ostré předměty, jako propisky, mobilní telefony apod., které mohou při dopravní nehodě jejich majitele vážně poranit. Autosedačka musí být plně funkční a pro dítě bezpečná, pohodlná a příjemná. Nesmí být pro dítě příliš malá. U starších dětí nesmí vést pásy přes břicho a krk. Podsedák dítě vyzvedne tak, aby mohlo správně použít bezpečnostní pásy, ty by měly vést přes pánev a rameno. Velmi nebezpečné je mít dítě při jízdě na klíně nebo zajištěné bezpečnostním pásem spolu s dospělou osobou. Na používání zádržných systémů si stačí pouze zvyknout. Po nějakém čase je člověku, který je zvyklý používat bezpečnostní pásy, jízda bez nich již nepříjemná. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Oddělení tisku a prevence nprap. Martin Dušek - koordinátor prevence

9 // únor // 2/2015 MUŽ DLUŽÍ NA VÝŽIVNÉM PŘES STO TISÍC MUŽ NAŠEL NA POLI MUNICI Z VÁLKY Pelhřimovští policisté sdělili podezření z přečinu zanedbání povinné výživy pětačtyřicetiletému muži z Pelhřimovska. Muž je podezřelý z toho, že v období od začátku roku 2011 do současné doby neplní řádně vyživovací povinnost vůči své nezletilé dceři, která žije s matkou. Otec v uvedeném období uhradil pouze částečně několik splátek a nyní na výživném dluží částku 106 tisíc korun. Svým jednáním vydal oprávněnou osobu nebezpečí nouze. Policisté případ řeší ve zkráceném přípravném řízení, podezřelému hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. por. Bc. Monika Pátková, komisař V neděli 4. ledna 2015 dopoledne telefonoval na tísňovou linku 158 muž, který policistům sdělil, že v sobotu našel pomocí detektoru kovů v lese u obce Kaliště neznámé zrezavělé předměty, které si donesl domů. Doma pak pomocí internetu zjistil, že by se mohlo jednat o rozbušky do protipěchotní šrapnelové miny. Z toho důvodu se obrátil na policisty. Na místo ihned vyjeli humpolečtí policisté k prověření oznámení. Po konzultaci s pyrotechnikem munici převezli na služebnu, kde si ji pyrotechnik převzal k odborné likvidaci. Jednalo se skutečně o tři vojenské rozbušky do protipěchotní šrapnelové miny ZZ 42. por. Bc. Monika Pátková, komisař HLEDAČ KOVŮ NAŠEL V LESE STŘELY Z VÁLKY V úterý 20. ledna 2015 kolem třinácté hodiny našel amatérský hledač kovů pomocí detektoru v lese u rybníka Volmanec u Počátek střely z druhé světové války. Celkem osm kusů protiletadlových střel ráže 20 milimetrů našel muž asi 10 centimetrů pod zemí. Munici poté odnesl na policejní stanici v Počátkách. Policisté střelivo uložili na bezpečné místo a následně předali pyrotechnikovi. Ten střely odvezl k bezpečné likvidaci. por. Bc. Monika Pátková, komisař Zkazky a pověsti od Javořice Čtení na pokračování ze sešitu Ludvíka Sadílka Zkazky a pověsti od Javořice, které je pokračováním Výběru lidových pověstí ze Studenska, vydaného jako sborníček prací členů Národopisného kroužku při Jihočeském muzeu. JAK PRAJZI NAD VOLKY TANCOVALI Stalo se to v Horním Poli v č. 1, kde asi před 400 lety bývala tvrz, ba dokonce je uváděno zámek, který Václav z Maříže, purkrabí na Telči, v oblíbené vsi svého panstvíčka budoval. Za Prajské války v roce 1866 tam už bylo jen selské stavení sedláka Bíny. Prajzi přitáhli z Pruska až do našich končin a nakvartýrovali se, jako všude, po domech. Báli se jich lidé, jako nepřítele, to se ví. Poschovávali kde co. Vždyť je předcházela pověst, jak vyžadují jídlo a pití náramné, jak chytají slepice a odvádějí dobytek bez milosrdenství ba ani lidem pokoj nedají. V ten čas už se mluvilo o míru a tak snad proto byli Prajzi v tomto kraji mírnější. U sedláka Bíny byli nakvartýrováni s vachmajstrem ještě vojáci od trenu a kuchyně. Z počátku se jich báli a chasa ze vsi sotva vycházela. Už ani hlasité řeči, natož písničky jako jindy, nebylo nikde slyšet. Brzy se ale jaksi sblížili, takže došlo i na tancovačku. Dudy a harmonika s houslemi vykonaly své! Jen se podlaha ve velké světnici u Bínů prohybala. Sotva však začal tanec divočejší, slyšeli všichni nějaké divné hučení, jako bučení zevnitř země, až se zarazili a polekali. Hospodář se někam vytratil celý ustrašený, chasa i vojáci po chvíli také. Když se to několikáte opakovalo, chasa v celé vsi si začala šeptat, že u Bínů straší. Stará babička usoudila, že se asi zlobí mrtví, kteří tu za dávného přepadení tvrze padli. Nebo že to vzdychá potrestaný Hradeček za to, že zapomněl hlídat, jak bylo tehdy jeho povinností a nevpustil na noc do příkopu kolem tvrze vodu z Pilního rybníka. Chasa raději začala besedovat u Ťiťarů a Bínovo hospodářství se uklidnilo. Jen někdy ještě zahučelo podzemí táhlým zabučením. Hospodář i babička dobře věděli, že to bučí voli ve sklepě pod komorou spuštění do úkrytu před Prajzy. Tanec nad nimi je vždy vydráždil a hospodář měl pilno, aby jim z druhé strany rozsáhlého sklepa hodil otýpku sena, aby utichli. Teprve, když Prajzi odtáhli, vytáhli volky zase na světlo boží a na jaře už vypomáhali v práci. Zbytečně se však tím hospodář nechlubil. A tak se dlouho ještě vypravovalo a dodnes vypravuje o strašidelném tanci na bývalé tvrzi v Horním Poli. Příště: U kříže PŘIJĎTE SI ZACVIČIT, POHYB JE ŽIVOT. Máte chuť pro sebe nebo pro své děti udělat něco dobrého? Vylepšit svůj životní styl nebo ukázat našim nejmenším cestu, jak aktivně trávit volný čas? Jsme tady pro vás!!! Už z názvu našeho sportovního oddílu SPORT PRO VŠECHNY je patrné, že rádi přivítáme ve sportovní hale ty nejmenší, kteří udělali první krůčky, ale také i ty, kteří už patří k počáteckým seniorům. Každý si může v naší nabídce cvičebních hodin najít něco na míru. Zvláště bychom rádi oslovili vás rodiče, kteří máte děti předškolního věku 2-6 let. Vaše děti by se moc rády pohybovaly, moc rády by vyzkoušely naši překážkovou dráhu nebo si zacvičily při hudbě a s náčiním. Bez vás však do sportovní haly nemohou. Vyzkoušejte naše cvičení Rodiče a děti ve středu od do Umožníte dětem poznání, že pohyb je radost, naučíte je pravidelně se těšit na cvičení a zastavíte se s nimi v dnešním uspěchaném světě. Najdou si své kamarády. Vždyť to nejlepší, co můžete dětem dát, je čas, který jim věnujete. Moc rádi vás přivítáme!!! Nabízíme: cvičení ve sportovní hale od pondělí do pátku dle rozvrhu umístěného na a na nástěnce u trafi ky pana Štefl a. V pondělí je cvičení žen převážně s různým náčiním posilovacího a rehabilitačního charakteru, v úterý a čtvrtek více kondiční, ve středu cvičení rodičů s dětmi a mužů a v pátek odbíjená. Mimo to jsou cvičení v kategoriích mládeže, aerobik dívek a odbíjená. Jak se k nám dostanete? Je to jednoduché a nenáročné. Zapokračování na další straně - 9 -

10 pravodaj koupíte si na MěÚ permanentku do haly, navštívíte nějakou naší cvičební hodinu, kde se zaregistrujete za roční příspěvek dospělí 100 Kč, děti 50 Kč. Pak už můžete neomezeně navštěvovat jakékoli naše cvičení během celého roku třeba každý den v týdnu. Pro děti i dospělé vytváříme i další aktivity, o kterých se můžete dozvědět na webových stránkách i na nástěnce. Jsou to např. Hry bez hranic, branný závod, cvičení na airtracku, účast v soutěži zimního čtyřboje, účast dívčího aerobiku na krajské přehlídce pódiových skladeb pořádané u nás letos již pošesté. Pro nejmenší je každoročně organizovaná fáborkovaná a drakiáda. Pro dospělé pořádáme jednodenní i vícedenní turistiku, cyklovýlety a spolupracujeme na dalších akcích ve městě. Moc rádi přivítáme vás, kteří byste měli zájem při některých cvičeních působit jako cvičitelé nebo pomocníci, nebo pomoci organizovat některé akce. Už jsme vás přesvědčili o možnosti zlepšit svou kondici? Ještě ne? Tak si to přijďte s námi do sportovní haly alespoň zkusit a pak se rozhodnete. TĚŠÍME SE NA VÁS!!!!!! Za SPV Počátky: Ing. Hana Benešová a Eva Ficková SPONZOŘI PLESU SRPDŠ PLES SRPDŠ Měsíc prvních plesů máme zdárně za sebou a myslím, že úspěšně. Plesovou sezónu otevřel ples pořádaný spolkem SRPDŠ, který se tradičně pojí se sobotním karnevalem a veškerý výtěžek z obou akcí je použit na výchovnou a vzdělávací činnost dětí ZŠ O. Březiny Počátky. Jako každý rok ples začínal předtančením žáků devátých ročníků pod vedením Lídy Nováčkové a Ilony Sejrkové a opět bylo znát dojetí všech přítomných. Dobrá nálada se nesla celým večerem a velkou měrou k tomu přispěla kapela Martin Vaverka & Friends, která večerem provázela. Hned po předtančení byl parket plný tancujících lidí a plesalo se až do ranních hodin. V sobotu dopoledne jsme sokolovnu přeměnili do Večerníčkova a v půl druhé začal dětský karneval. Přišlo více než 100 dětí, tancovalo se, soutěžilo a nakonec si každý odnesl malé překvapení. Opět jsme se i my pořadatelé přeměnili v postavy z Večerníků a musím říct, že jsme se toho chopili zodpovědně:-d a už teď se těšíme na další ročník.. Velký dík patří Všem, kdo se podílel na tombole Dětem z MŠ a ZŠ Počátky, které namalovaly obrázky na karneval Pořadatelům Vám všem, kdo nás přišel podpořit Za SRPDŠ Hana Hejdová ADÉLKA a.s. Pelhřimov, ADLERBERG,a.s. Host.a penz. U Karásků Počátky, AGRODRUŽSTVO Počátky, Agro-PKN s.r.o. Pelhřimov, ARTABAN Žirovnice, AUTO- KOMPLET Martin IŽOVSKÝ Počátky, AUTOSERVIS KAD- LEC Václav Počátky, AUTO- SERVIS POVOLNÝ Počátky, BAPON ŠTEPON Počátky, BAREKOL Čejkov, Bistrot DE PAPA, BUDÍN Jaromír Horní Olešná, BULÍČKOVÁ Lucie ORIFLAME, CUKRÁRNA ŠÁRKA Studená, CZECH PE- MAS Hříběcí, ČECH Michal, Drogerie BEZDĚKOVSKÝ Jan Žirovnice, Drogerie HERNOVÁ Počátky, EDEROVÁ Bohumila Žirovnice, ELEKTRA A až Z Jan Janků Počátky, ELEKTRO BOUZEK Počátky, ELEKTRO SKOKAN Hříběcí, ELVÉ STU- DIO Valentová Lenka, ELZY Počátky spol. s r.o., EURO OIL Počátky, FA TO.MA. Pelc, FLOP Počátky, FORD FOPO Počátky, G MÓDA Žirovnice, GAS- KOM-servis s.r.o. Počátky, GE MONEY BANK Počátky, HR- BKOVÁ Milada Počátky, I.Kamenická stavební a obchodní fi rma, s.r.o., IZOLAČNÍ SYSTÉ- MY Poláček, JEDNOTA Počát- ky, JELÍNKOVÁ Pavla Počátky, JOPRA PREISINGER Josef Počátky, KADEŘNICTVÍ HE- SOVÁ Dana Počátky, KADEŘ- NICTVÍ MAREŠOVÁ Počátky, KADEŘNICTVÍ PŘECHOVÁ Počátky, KBNK Žirovnice, KLE- NOTY BROŽ Počátky, Knofl í- kařský průmysl Žirovnice a.s., KOKTÁNOVÁ Martina Vokov, KOLÁŘOVÁ Marcela Žirovnice, Kosmetické studio Mitasová Lucie Žirovnice, KOSMETIKA KYBOVÁ Počátky, KOSME- TIKA ŠVAŘÍČKOVÁ Počátky, KUCHYŇKA VÁŇOVÁ Počátky, KUKLA - PONOŽKY Počátky, KUKLA Jiří Počátky, KULTUR- NÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Počátky, KVĚTINY DÁRKY PTÁKOVINY Navrátil Pelhřimov, KYSELA DAVID POČÁTKY řeznictví, KYSELA Milan POČÁTKY, LÉ- KÁRNA POD JAVOŘICÍ Počátky, LÉKÁRNA U SV. KATE- ŘINY Počátky, MARTÍNKOVÁ D., Město Žirovnice, MOSER LEGNO s.r.o. Pelhřimov, NEH- TOVÉ STUDIO KOLÁŘOVÁ J. Žirovnice, OBEC Častrov, OBEC Popelín, OPTIK ŽAB- KOVÁ s.r.o. Jindřichův Hradec, pan KALÁŠEK Kaliště, paní NOVÁČKOVÁ Jana Počátky, PETRŮ Libor a Andrea Hříběcí,

11 // únor // 2/2015 PEVNÝ A SPOL. ŽIROVNICE, POKRÝVAČSTVÍ Martin JAN- KO, Potraviny - lahůdky Marie Kytlerová Žirovnice, PRAN- TL Masný průmysl Žirovnice, PRODUKTION SITO s.r.o. Starý Pelhřimov, RESORT SVATÁ KATEŘINA, RICC s.r.o. Počátky, SETORA Počátky, SLAVÍ- ČEK Karel FOTOGRAFICKÉ služby Počátky, SOME JIND- ŘICHŮV HRADEC, Stavební fi rma JAVOS s.r.o., STUDIO M. BUCHTOVÁ Markéta, ŠIKOT- VAR Vokov, ŠTANCL Jiří Počátky, TESAŘOVÁ Leona POČÁT- KY, TEXTIL ENA PELHŘIMOV, TRUHLÁŘSTVÍ HRIC-SMEJ- KAL VESCE, TRUHLÁŘSTVÍ PEŘINA Evžen, TRUHLÁŘ- STVÍ ŠIMÁNEK, TRUHLÁŘ- STVÍ ŠUHÁJEK Žirovnice, UZENÁŘSTVÍ VOJTA Počátky, VINOTÉKA PŘECH Kamil Počátky,1. VLASOVÉ ZÁVODY PRAHA, VOHARČÍK, VRÁBEL Jaroslav a syn Počátky, ZD Častrov, ZELENINA SMRČKA Počátky, ZEPA, podlahové krytiny Žirovnice, ZUŠ Žirovnice VEČERNÍČKŮV karneval pořádaný SRPDŠ při ZŠ O. Březiny Počátky spolek, Foto: Josef Preisinger ml. Vážení divadelní diváci, Divadelní soubor J. K. Tyl při KZM Počátky pro Vás na letošní jaro připravil pohádkový příběh Jana Drdy Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert - režie: Mgr. Alena Jandová Málokdo nezná klasickou pohádku Jana Drdy, která původně byla součástí knihy České pohádky vydané poprvé v roce Již v následujícím roce byla upravena na divadelní hru, která se v různých úpravách hraje dodnes. Počátečtí ochotníci ji v průběhu své existence již nastudovali, a to v roce 1976, a není bez zajímavosti, že současná režisérka si tenkrát zahrála roli Plajznerky. Po téměř čtyřiceti letech se soubor J. K. Tyl k této předloze vrací, aby znovu oživil postavy s běžnými lidskými vlastnostmi, jako jsou chamtivost, intrikánství a žárlivost, proti kterým staví lásku a dobré srdce. Co nového v Dalskabátech? Jsou to stále tytéž duše, o které se zajímá peklo. A tak pro jejich získání vyšlou mocnosti pekelné do Dalskabátů svého vyslance, aby jejich obyvatele správně voleným slovem svedl k nepravostem. Není třeba dlouze představovat zapomenutého čerta Matesa, kterého nebaví strašit, vdovu Plajznerovou s pořádně proříznutou pusou, ani další typické fi gurky. Přijďte raději sami na návštěvu do hříšné vsi, kde nakonec, jak už to v pohádkách bývá, vyhraje zdravý rozum a upřímná láska. Těšíme se na Vás v sále počáteckého kina ve dnech , , a Za divadelní soubor J. K. Tyl Dana Povolná

12 SOUBOR J.K.TYL POČÁTKY pravodaj Divadelní soubor J.K.Tyl má za sebou bohatou a slavnou minulost. Prvními průkopníky českého divadla byli studenti z Počátek a Jindřichova Hradce, kteří v roce 1833 uspořádali v Počátkách první české divadelní představení. Svoji činnost zaměřovali zejména na období prázdnin, kdy se hrálo i dvakrát do týdne. V neděli se hrály veselohry a ve čtvrtek hry vážného obsahu. V roce 1859 se zakládá zpěvácký spolek Čechorod, který se začíná ujímat divadelní činnosti. Divadelní činností se také zabývá Spolek studentů a Národně vzdělávací beseda dělnická, ze kterých v roce 1864 vzniká divadelní spolek J.K.Tyl dochází Čechorodu pozvání souboru pro postavení Národního divadla k účasti slavnostního položení základního kamene Národního divadla. 16. a 17. května 1868 se této národní slavnosti zúčastnilo 7 ochotníků z Počátek. Následuje období, kdy se divadlu střídavě dařilo více nebo méně. Až po skončení 1. světové války se ochotníci rychle dávají dohromady, přihlašují se noví členové, opravují se kulisy, rekvizity února 1919 valná hromada založila spolek Tyl. V roce 1927 se začalo s výstavbou sokolovny s jevištěm. Členové spolku Tyl se stali členy Sokola a vytvořili dramatický odbor tělovýchovné jednoty Sokol. Divadlo hrálo ještě několik dalších spolků (FDTJ) v Horní ulici v hostinci u Martínků, u Koruny a u Modré hvězdy. Dalším divadelním ochotnickým souborem bylo Sdružení katolické mládeže a další soubory. Je úžasné, že naši divadelní předchůdci dokázali za 1 rok sehrát až 6 her. Nová éra divadla přišla, když se jeviště přestěhovalo do kinosálu, kde se hraje až do současnosti. Hrály se hry historické, ze současnosti, veselohry, dramata, muzikály, operety, pohádky. Zúčastnili jsme se úspěšně několika divadelních přehlídek ochotnických souborů na úrovni oblastí, okresů ale i kraje. S oceněním za režii, herecké výkony, scénu a podobně. Nezapomenutelné vzpomínky má soubor J.K.Tyl na komedii Oldřicha Daňka "Svatba sňatkového podvodníka". V této komedii hostoval v hlavní roli Rudolf Deyl ml., divadelní a fi lmový herec. V roce 1995 se počátečtí ochotníci setkali s Ementálskými jódlery z partnerského Švýcarska, kde předvedli procházku operetami pod názvem "Teď hrajte nám". Výčet nejznámějších titulů, které soubor sehrál: Podskalák, Pan Hašler přijímá, Nejlíp je u nás, Nazdar, tati, Fanfán Tulipán, Mamzelle Nitouche, Paní Kalafová, Stanice Gordian, Lucerna, Ženitba, Revizor, Naši furianti, Charleyova teta, Nebe na zemi, Dalskabáty hříšná ves, Tvrdohlavá žena, Polská krev, Dům na nebesích, Na tý louce zelený, Košilka, Past na myši, Půlnoční vlak, Strakonický dudák, Uličnice, Dívka pro mé babí léto, Sto dukátů za Juana, Slovácká princezna a další. Po přestávce, která následovala po úmrtí režiséra JUDr. Františka Heziny, má spolek nové rozšířené složení a na svém kontě další divadelní hry Perly panny Serafi nky, Děvče z předměstí, Fidlovačka, opět Na tý louce zelený, Podskalák a Nebe na zemi. Z činohry spolek J. K. Tyl nastudoval hru Antonína Procházky S tvojí dcerou ne, Františka Ringo Čecha Dívčí válka, komedii 1+1=3 Raye Conneyho a zopakoval veselohru Thomase Brandona Charleyova teta. V průběhu desetileté tradice Václavských slavností se spolek účastnil programu jarmarečními písněmi, scénkou k výročí založení města nebo tancem České besedy. Pro rok 2011 soubor J. K. Tyl nacvičil hru Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka, aneb žádný hněv a žádná rvačka; dále Večer plný písniček ve spolupráci s Divadelním orchestrem a Počáteckou dechovkou. V následujícím roce uvedl soubor dvě premiéry - komedii Erica Assouse Švagřičky a hudební pohádku Jaroslava Koloděje Ježibaby z Babína. Rok 2013 byl rokem 180. výročí vzniku českého divadla v Počátkách. Pro tuto příležitost si ochotníci připravili veselohru Antonína Procházky Holka nebo kluk napsanou podle stejnojmenného fi lmu Vladimíra Slavínského. Součástí oslav kulatého výročí byla i výstava prezentující historii divadla v Počátkách. V roce 2014 byl uveden ve spolupráci s Divadelním orchestrem písničkový pořad Kde česká muzika zní a dále se soubor podílel na programu Václavských slavností a oslav 725. výročí založení města Počátky. Pro rok 2015 připravujeme pohádkový příběh Jana Drdy Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert. V současnosti má spolek 2 režiséry A. Jandovou a P. Kubů, sdružuje členů a spolupracuje s Divadelním orchestrem Jaroslava Bašty Foto: Ing. Miroslav Povolný, rok 2011 divadelní hra Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka Za divadelní soubor J. K. Tyl Dana Povolná

13 // únor // 2/2015 CO VÁS ZAJÍMÁ: PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU MĚSTA POČÁTKY NA ROK 2015 Výzva k předkládání projektů na poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Počátky na rok 2015 na podporu aktivit pořádaných pro veřejnost a propagujících město Počátky Cíl projektu: Zlepšení a podpora aktivit místních spolků s prioritním zaměřením na mládež se snahou o zvýšení přitažlivosti a návštěvnosti města Počátky. Aktivitou se pro potřeby tohoto projektu rozumí pořádání akcí (turnajů, pravidelných soutěží a zápasů, představení, výstav, přehlídek) za aktivní i pasivní účasti veřejnosti. Popis a rozsah projektu: Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit podíl obce na spolufinancování aktivit na území města Počátky, především v oblasti kultury, sportu a tělovýchovy, škol a neziskových organizací. Finanční podpora je určena především na akce celoměstského a vyššího významu s výjimkou akcí charakteru tanečních zábav, plesů a diskoték. Finanční podpora není určena na mzdy. Příjemce příspěvku nemůže žádat město o další zvýhodnění při pořádání akce (např. snížení nájmu). Příjemci podpory: Neziskové organizace působící podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů nebo podle zákona 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. Lokalizace projektu: Město Počátky Přijatelné a nepřijatelné výdaje: - vynaložené výdaje musí být nezbytné pro realizaci projektu a musí odpovídat zásadám zdravého finančního řízení, zvláště efektivnosti a hospodárnosti - výdaje musí být prokazatelně vynaloženy během provádění projektu, zaneseny v účetnictví žadatele a musí být doloženy prvotními doklady - v rámci projektu mohou být financovány pouze tyto neinvestiční náklady prokazatelně související s projektem: nákup materiálu a služeb, tiskové materiály, propagace, ceny pro vítěze a náklady na dopravu - ostatní výdaje neuvedené v předchozím bodě není možné financovat z přiděleného příspěvku, náklady na mzdy není možno zahrnout do vlastního podílu žadatele Základní kritéria pro posuzování projektů: - soulad žádosti s cílem projektu - charakter akce a její přínos pro propagaci města - tradice akce - průběžná informace o činnosti spolků v Počáteckém zpravodaji - stručný popis projektu/ů, na který byl poskytnut finanční příspěvek na akci nebo jednotlivé akce v předešlém roce Minimální výše příspěvku: Minimální výše příspěvku na jeden projekt je 500,- Kč Časový harmonogram realizace projektu: Finanční dotace musí být čerpána od data podpisu smlouvy do Platební podmínky: Finanční příspěvek bude poskytnut na základě smlouvy o poskytnutí podpory, v níž budou stanoveny podmínky čerpání finančních prostředků, způsob a termín závěrečného vyúčtování, sankce za nedodržení parametru projektu a za neoprávněné využití finančních prostředků. Termíny a podmínky podání projektů: Žadatelé o podporu projektů musí předložit kompletně vyplněnou žádost o poskytnutí podpory na předepsaném formuláři. Formulář žádosti je k dispozici na Městském úřadě Počátky, Horní 87, stavební odbor, pí Doležalová. Zpracované žádosti se přijímají prostřednictvím sekretariátu MěÚ a stavebního odboru MěÚ Počátky a nebo poštou do Žádost, která nebude splňovat všechny náležitosti, bude z hodnocení vyřazena. Jednotlivé projekty budou posouzeny komisí pro vzdělávání a spolkovou činnost a na základě jejich posouzení rozhodne o přiznání podpory jednotlivým žadatelům rada města. S výsledkem tohoto procesu budou žadatelé seznámeni písemně. Vladimíra Doležalová

14 PODĚKOVÁNÍ pravodaj Rádi touto formou co nejsrdečněji děkujeme všem, kteří se podíleli na vzniku transparentního účtu pro naše děti, Tomáška Flídra a Karolínku Kyselovou. První dík patří Lidušce Markové za nápad tento účet založit. Další díky věnujeme městu Počátky a panu starostovi Mgr. Karlu Štefl o- vi, že tuto akci podpořili a vzali transparentní účet pod záštitu města a v neposlední řadě děkujeme paní Ivaně Hůšové, která dotáhla vyplacení fi nanční částky do zdárného konce. Na transparentní účet se vybrala částka celkem ,- Kč, pro každé z dětí, tak připadá částka ,- Kč. PROTO NEJVĚTŠÍ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE NA ÚČET PŘISPĚLI!!! Jakým způsobem bude s penězi nakládáno, naleznete na webových stránkách dětí. Počátky se mohou zdát malým městem, však je zde mnoho lidí s velkým srdcem! Rodina Kyselova, Jihlávka a rodina Flídrova, Počátky PODĚKOVÁNÍ Dovolte mi poděkovat fi rmám, které již významně podpořily a sponzorují naší Základní školu Otokara Březiny Počátky v tomto školním roce: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o Kamenice nad Lipou HOLZ INVEST s.r.o. Havlíčkova 120, Horní Cerekev LESY CHALUPA s.r.o. Olší nad Oslavou, Velké Meziříčí MAHA Consulting s.r.o. Moskevská 33, Praha 10 SETORA, spol. s r.o. Žirovnická 492, Počátky WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Vojtěšská 245/1, Praha 1 TRUHLÁŘSTVÍ Libor Skokan Stodolní 663, Počátky Sponzorské dary slouží nejen na nákup pomůcek pro žáky v rámci zpestření výuky, ale i na 100% úhradu obědů 11-ti žákům ze sociálně slabých rodin a to až do konce června. Mgr. Jaroslav Blažíček, ředitel My obyčejní a neobyčejní lidé Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů, pro osvětu, zapamatování i pro zasmání PŘÍBĚHY O PIVU I. Tisíc let dopředu, nebo dozadu, všechno jedno. Pivo prostě vzniklo dávno. V dobách minulých, kdy v důsledku kouzla, nechtěného, náhodou, zpravidla chybou při skladování, započala éra sýrů, kvašených chlebů, vína i piva. Vše produkt malých organismů zvaných kvasinky. V mléce, ovocných šťávách i součástí obilek je buď cukr sám, nebo jeho vyšší stadium- škrob, který se za určitých podmínek štěpí na cukry. Ty malé potvůrky kvasinky jsou všude a některými- tzv. zkvasitelnými cukry se živí. V případě vína i piva produkují - (vlastně vypuzují) kapalnou složku etylalkohol a plynou složku- nejčistší biologicky vzniklý kysličník uhličitý (oxid uhličitý). A to je skoro celé kouzlo výroby piva. Teprve mnohem později se k surovinám výroby připojil chmel. Jiné druhy kvasinek způsobí kvašení mléka, nebo krásně nadýchají těsto na chleba a jiné pečivo. Je zajímavé, že vědci přisoudili vznik chleba Egypťanům, ale vznik piva Mezopotámcům. Nevím proč, ale věřím. Lidé jsou tvory zvídaví, ale když jim řeknete, že je na nebi vidět hvězd, zpravidla tomu věří. Když na plot pověsíte cedulku: ČERSTVĚ NAT- ŘENO stejně si skoro každý pro jistotu sáhne. Tak proč bychom neměli mudrcům věřit my? Konec konců je jedno odkud pivo pochází. Hlavně že je. Dlouhá tisíciletí bylo pivo nápojem chudých a spolu s chlebem patřilo mezi základní potraviny. V roce 2013 japonští pokračování na další straně

15 // únor // 2/2015 aseptičnost. Můj profesor na potravinářské technologie nás poučoval. Jedno pivo hodinu před jídlem a máte ročně o 8 kg váhy navíc. Je to nápoj podpůrný pro chuť. Všimli jste si, že i v žalostně zoufalých hygienických podmínkách, především na venkovských hospodách, nedostanete z piva koutky, ať pijete ze sklenice po komukoliv? Naopak napít se z takové sklenice limonády, bych výrazně nedoporučoval. V pivu a zejména v pěně jsou látky jakoby čisticí. Pít jedno pivo denně se doporučuje dámám, dvě si moarcheologové našli v egyptském Luxoru hrob někdejšího sládka, který žil už před let. To se dnes změřit celkem přesně dá. A od té doby se pivo vypracovalo v nejkonzumovanější nápoj na světě. Jak uvedeno, až chmel přidal tomuto nápoji typickou hořkost, pěnivost a spolu s malým obsahem alkoholu i vzpomínka Ptám se zas a znovu, když přicházím k Tvému hrobu. Proč Tvé srdce muselo přestat bít, vždyť mělo pro koho žít. Dne 7. února 2015 uplyne druhý smutný rok, kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka a sestra paní HANA HOUDKOVÁ Kdo jste ji znali a měli rádi, připomeňte si její památku. S láskou a úctou vzpomíná zarmoucená rodina. hou dopřát pánové. Jejich tělo dovede lépe odbourávat jeho účinky. A pan profesor to musel vědět. Jeho kamarád a spolužák byl ředitelem plzeňského pivovaru. Taky jsme ho navštívili a drobnou újmu na množství vyrobeného nápoje jsme v rámci komplexní výuky učinili. Tím se dostáváme ke světovému fenoménu- české pivo. Když jsme ještě za totáče jezdili s fotbalem do Rakouska, jen pivo a sklo byly produkty, za vzpomínka To, že se rána zahojí, je jen zdání, v srdcích zůstane bolest a vzpomínání. Dne 4. února 2015 uplynuly dva smutné roky, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička Jarmila BUDKOVÁ které jsme se nemuseli stydět. Budvar a Plzeň se prodávaly téměř za dvojnásobek ceny místních piv. Ale už tenkrát kdejaký odvar z proutí měl v názvu slovo Pils. Vzpomínáte na Radeberger Pils v NDR? A co jich je po světě. I dnes potěší, když v New Yorku i v Petrohradu je k dostání Staropramen, Budvar i Plzeň. Příště: Příběhy o pivu II. S láskou stále vzpomínají děti s rodinami. J. Třebický vzpomínka Dne to bude 18 let, co nás náhle opustil náš milovaný dědeček, tatínek a manžel pan Oldřich HRB. S láskou vzpomíná manželka, dcera s manželem, vnučky a rodina Vopravilova. vzpomínka Nezemřela jsem, neboť vím, že budu stále žít v srdcích těch, kteří mě milovali. Dne 25. ledna 2015 uplynul smutný rok, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička a prababička paní Libuše VALÍKOVÁ S velkou bolestí a láskou v srdcích stále vzpomínají dcera a vnoučata s rodinami. Pes, který byl představen králi Příběhy malého čtyřnohého kamaráda našich letců, Antise, který s nimi létal bombardovat Německo a po válce s nimi pochodoval Prahou při jejich návratu do vlasti. Láhev s dudlíkem jako záchrana Cestou na frontu nastala s Antem nová starost. Letci dostávali k jídlu jen rybí konzervy a čokoládu. Antovi to sice z prvu chutnalo, ale po dvou či třech dnech onemocněl a přestal žrát. Byl celý nesvůj a začal slábnout. Kamarádi nevěděli, co si počít. Teprve když už bylo nejhůř, přišla spása, a to v podobě láhve s dětským dudlíkem. Chlapci ji našli kdesi v příkopu silnice, kde ji ztratili nebo pohodili uprchlíci ze severu. Láhev s dudlíkem tedy byla, ale chybělo do ní ještě mléko. Ten den zastavil transport poblíž letiště někde v severní Francii. První, co kamarádi uviděli, bylo stádo asi 50 krav, pasoucích se poblíž letiště. Nebylo potřeba mnoho slov a Albrecht s Bozděchem se pustili za kravami. Ty ovšem nečekaly. Teprve po delším úsilí se Bozděchovi podařilo jednu chytit za rohy a Albrecht se chystal ji podojit. Ukázalo se však, že kráva byla už nějaká stará asi proto ji chytili a neměla mléko. Naštěstí zpozorovali vojáky, zápasící s krávou dvě staré babičky, které přiběhly a se slovy: Jejej, vy máte děťátko? braly Albrechtovi láhev z ruky. Počkejte chvíli, my vám mléko přineseme. Byly to hodné babičky, nepřinesly láhev jednu, ale dvě. A Antek bumbal z dudlíku jedna radost. Láhev s dudlíkem dělala divy i v příštích dnech, když transport letců pokračoval pokračování na další straně

16 pravodaj v další cestě. Kde se zastavil, všude se našli dobří lidé, kteří neodolali. Přinášeli mléko v domnění, že je to pro dítě. Vojáci byli už tak vycvičení, že sotva někde zastavili, vystrkovali především láhev s dudlíkem. A zpravidla dobře pochodili. Na kterési stanici se nad nimi ustrnul nějaký dědeček, který přinesl pro děťátko i čokoládu. Ale sotva ji Ant uviděl, zalezl pod lavici a nebylo s ním řeči. Ant sežral dudlík Horší bylo, když jednoho dne v nestřežené chvíli Ant sežral s mlékem i dudlík. Marně se kamarádi pokoušeli sehnat jiný. Už se jim to nepodařilo a pro Anta nastaly zlé dny. Nad lahví s dudlíkem leckdo se ustrnul, ale láhev bez dudlíku k srdcím lidí nemluvila. To každý, kdo viděl vojáka s lahví, myslil spíš na koňak či něco podobného. Ale mléko s vojákem nešlo dohromady. A aby myslili na psí štěně, to bylo po lidech těžko žádat v oněch hodinách starostí, ztrát a bolesti. V těch dnech se blížilo tragické naplnění válečného osudu Francie. Transport letců přijel do jakési malé vesnice. Tam francouzský důstojník svolal své podřízené a oznámil jim, že Němci se přiblížili na 12 km a situace je ztracena. Zde máte své papíry a zachraňte se, jak můžete, loučil se se skupinou našich kamarádů. Nastaly nové starosti. Do rukou Němců nechtěl nikdo padnout a proto se hledala cesta k jihu. Co nejrychleji se dostat z dosahu pronikajících Němců bylo cílem, k němuž se upřelo všechno společné úsilí. Zásoby jídla byly vyčerpány, ale to bylo ten den to nejmenší, co naše letce rmoutilo. Uprostřed jiných starostí Albrecht s Bozděchem nezapomínali ani na Anta. Sotva se vydali na cestu k jihu, zahlédli kdesi za barákem kozu. Když ji chytili, Bozděch ji podržel a Albrech podojil. Aspoň o Antův žaludek bylo pro tu chvíli postaráno. S těžkými zavazadly se šlo k jihu jen velmi pomalu. Letci záhy nahlédli, že tak to není možné. To by je Němci brzy dohonili. Stráž před zámkem Po několika kilometrech cesty se uprchlíci octli u nějakého zámku. Obyvatelé zámku nebrali, zdá se, nastávající tragédii Francie nijak bolestně na vědomost. Naopak, i se shromážděnou společností vesele popíjeli a tančili. Pátí kolonisté, pomyslili si naši kamarádi. Chtěli jít dál, ale jejich pozornost upoutala vozidla před zámkem. Jak by jim aspoň jedno z nich přišlo na útěku vhod. Ale když u vozidel stál na stráži muž s puškou. Jajlle se rozhodl zasáhnout. Přiblížil se k muži na stráži a nic netušícího uhodil pěstí do spánku. Nejde to jinak, kamaráde, dodal, když stráž po ráně sportovce ztratila vědomí. Jajlle mu dal ještě roubík a svázal ruce. Albrecht si v té chvíli skromně vybral mezi vozidly jen dvoukolový vozík a přitáhl jej k čekajícím kamarádům. Rychle na něj naložili všechna zavazadla a vydali se na další cestu, která nyní ubíhala už veseleji. Byla by ubíhala ještě rychleji, nebýt Anta. Tomu bylo dovoleno, aby se usadil na vrcholku kufrů na vozíku a vezl se jako pán. Jenže Ant co chvíli spadl a dal se do převelikého naříkání. Po několika marných pokusech usadit jej na vozíku, museli kamarádi nést Anta v náručí. Vždyť je to simulant, zlobil se Prášek, ale nakonec odevzdaně nesl spokojené štěně i on. V noci přišli uprchlíci k nějakému nádraží. Bylo uzavřeno. Tloukli na dveře, aby se zeptali, kde by mohli zastihnout nějaký vlak. Nikdo však nepřicházel otevřít. Křičeli a bouřili, ale marně. Teprve když rozbili okno, poznali, že tento způsob dorozumívání se s lidmi je účinný. V prvním patře se nějaký člověk ozval a dal jim informace, že za mostem, vzdáleným několik málo kilometrů, stojí poslední vlak, který má k ránu odjet k jihu. Pokračování příště Napsal: Josef Kovařík Připravil: Miroslav Skokan Foto: the-amazing-tale-of-antis-the-herodog-of-wwii/ OPUŠTĚNÉ KOŤÁTKO Dobrý den, omlouvám se, ale nenapadá mě jiné řešení, než zkusit zoufale poprosit hodné lidi o pomoc. Jsme domácí kočičí útulek s názvem Na Vysočině a sídlem v Polné - Skrýšov. O naše kočičky a útulek pečuje rodina Homolkova. Možná jste již někdy poskytli našemu útulku pro kočičky pomoc a podporu, které si velmi vážíme a rádi bychom Vám velice poděkovali. Bohužel naše situace je nyní velmi kritická, denně k nám lidé vozí nalezená a zbídačená koťata a kočičky, které byly nalezeny opuštěné a ve velmi špatném zdravotním stavu, sražené autem či dokonce zavázané v pytli u popelnic, na skládkách a v lese. Loňský celý rok byl velmi náročný a jenom díky hodným lidem se nám jej podařilo zvládat. Poslední měsíce nás přinutily se znovu obrátit na vás o pomoc. O pomoc k lidem, kteří nám již jednou pomohli, anebo by možná nyní pomoci mohli. Nemáme fi nance na krmení, ani na léky, které nemocné kočičky nutně potřebují k tomu, aby přežily. Lékařům dlužíme obrovské částky peněz. Moc Vás proto prosíme, pomozte. Náš současný stav vykazuje více než 200 koček a 6 pejsků, které jsou teď v naší péči v útulku Na Vysočině. Prosíme, pomozte jakýmkoliv fi nančním darem, abychom mohli dále fungovat a pomáhat. Víme, že ani Vám nejsou osudy kočiček lhostejné a pokud bude ve Vašich silách, pomůžete tam, kde je opravdu zapotřebí. Prosíme Vás, zda nemůžete pomoci alespoň minimálním fi nančním darem, potvrzení na odpis daní pro fi nanční úřad rádi vystavíme. Zrovna tak můžeme uveřejnit Váš banner, nebo reklamu pro Vaši fi rmu na webových stránkách clanky/napsali-o-nas.html, kde nás denně sledují spousty lidí. Prosíme i o sebemenší pomoc našemu útulku. Pokud byste se rozhodli podpořit naši činnost fi nančním darem, naše číslo účtu je /2010. Budeme Vám velice vděčni. Snad ani Vám nejsou osudy kočiček lhostejné, tolik si to zaslouží, moc za ně prosím. Darem si také můžete jakoukoli kočičku virtuálně adoptovat: clanky/virtualni-adopce/ Prosíme, pomozte nám zachránit opuštěné a nemocné kočičky, které to opravdu moc potřebují. Velice Vám děkujeme. Moc prosíme o předání naší prosby Vašim přátelům a známým, snad by někdo z nich mohl útulku pomoci. Moc děkujeme. Za útulek: Věra Kratochvílová, telefon do útulku Polná:

17 // únor // 2/2015 Nový kalendář na rok 2015 V Infocentru Počátky možno zakoupit nový kalendář na rok 2015 POČÁTKY VE VZPOMÍNKÁCH za cenu 95,- Kč. Knihovna Počátky - nové knihy Pro dospělé: Každý něco skrývá Mary Higgins Clarková CASA GRANDE Jude Deveraux Spasitel Jo Nesbo Absolutní strach Lisa Jackson Bílé kosti Graham Masterton Kočka na plotě Jarmila Pospíšilová Jedna mrtvola navíc Milan Růžička Sladká jako hřích Shannon Drake Husitská epopej za časů krále Václava IV. Vlastimil Vondruška Rudý šál Nora Robertsová Vzkaz v láhvi Adler Olsen Všechny mé domovy Ivanka Devátá Druhá šance pro lásku Barbara Cartland Otevřené manželství Tess Stimson Žítkovské bohyně Kateřina Tučková Dokonalá iluze James Patterson Exkluzivně Sandra Brown Láskobraní Blanka Hošková Pro děti a mládež: 3 holky na stopě Totálně zaláskovaná! - Maja von Vogel Detektiv Klubko Zločinec z modrého pokoje Ursel Scheffl erová Poslední čarodějka Mlžné kameny Christoph Marzi Anetin příběh z lůžkového oddělení Věra Řeháčková Deník Mimoňky Příběhy nešťastný lásky Rachel Renée Russellová Deník malého poseroutky Ošklivá pravda Jeff Kinney Pohádky skřítka Medovníčka Jan Lebeda Případ pro tebe a klub Tygrů Počítačoví piráti Thomas C. Brezina!!! POZOR ZMĚNA!!! Výpůjční doba!!! Pondělí: 8:00 11:30 12:00 16:30 hod. Středa: 8:00 11:30 12:00 16:30 hod. Čtvrtek: 7:15 11:30 12:00 15:45 hod. Pátek: 7:15 11:30 12:00 15:45 hod. Knihovnice: Pavla Suchánková, tel.:

18 pravodaj MC LVÍČEK JEŠTĚ ZVE V rámci měsíce února, kdy je pošmourné počasí a nic moc nálada, srdečně zveme maminky, které nás ještě neznají na Dny otevřených dveří ve Lvíčku. Maminky přijďte se se svými dětmi podívat mezi nás! Pohrajete si a ještě si vyrobíte něco na památku. Celý únor je vstup ZDARMA, každý návštěvník (dítě i doprovod) obdrží malý dárek! Těšíme se na Vás každé úterý od hod. v klubovně č. 1 v budově Kulturního zařízení města na Palackého náměstí. V průběhu února také chystáme netradiční akci Masáže dětí. Více informací na setkávání v MC Lvíček nebo u K. Burešové na tel Pro další měsíce chystáme tyto akce: SOBOTA Výlet vlakem do Hopsária v Českých Budějovicích ČTVRTEK BURZA dětského oblečení a jiného v počátecké Sokolovně 8:30-15:30 hod. Bližší informace o chystaných akcích se dozvíte v příštím Počáteckém zpravodaji, na nástěnce v průchodu u Kina, na našich webových stránkách nebo také na Facebooku SOKOLOVNA AKCE LEDEN 2015 P. a. (zkratka) prodejní akce VALENTÝNSKÝ PLES KZM Počátky INTERNET AŽ NA 4 MĚSÍCE ZDARMA!!! Značkový router NETIS, instalace a TV ZDARMAR ZDARMA!!! Dostupnost internetu v 70 městech s rychlostí až 50 Mb/s. Více Hradecká 751, Žirovnice Od 100 Kč měsíčně P.a. f. ETCIMEX Secondhand P.a. f. OPATEX Secondhand ŘÁDKOVÁ INZERCE Pronájem bytu po rekonstrukci. Půdní byt v Počátkách na náměstí. Cena dohodou. Více informací na tel. čísle

19 // únor // 2/2015 Mateřské centrum Lvíček v klubovně č. 1, v budově KZM Počátky hrací dopoledne pro děti s říkankami a tvořením vždy od 9:00 do 11:00 hod. PROGRAM ÚNOR Téma: Sáňkování V úterý o jarních prázdninách se pustíme do vyloženě zimního tvoření. Vyrobíme si malé sáňkaře a uspořádáme závody na saních Téma: Srdíčka Svátek sv. Valentýna oslavíme několik dní předem i u nás ve Lvíčku. Pustíme se do výroby valentýnských přáníček samozřejmě ve tvaru srdíček. A využijeme i knofl íky Téma: Malování na sklíčka Toto úterní dopoledne si vyzkoušíme malování barvami na sklo. Uvidíme, jak si naši malí kreativci vybarví tank, auto, opičku nebo jinou zajímavou šablonu Téma: Narozeninová oslava pro Lvíčka Mateřské centrum slaví 4. narozeniny a maskot Lvíček zve malé kamarády na svojí narozeninovou oslavu. Nebude chybět dort, dovádění s balonky, bublifuky a každý si může vytvořit náramek nebo náhrdelník z korálků Večerní pokec pro maminky - spojený s členskou schůzí, od 20:00 hod., v klubovně č. 1!!! POZOR!!! V úterý a je pro všechny, kteří si chtějí pohrát, MC Lvíček otevřeno také odpoledne od 15 do 17 hod.!!! KINO Počátky únor 2015 PADDINGTON neděle 17:00 hodin 100 Kč 98 minut VB, Kanada, Francie český dabing Komedie, rodinný Přístupný BABOVŘESKY sobota 19:00 hodin 120 Kč 103 minut ČR české Komedie Přístupný VELKÁ ŠESTKA neděle 17:00 hodin 100 a 120 Kč 108 minut USA český dabing Animovaný, akční, komedie, rodinný Přístupné KAMARÁDI Z TELEVIZE III pondělí 9:30 hodin 20 Kč 66 minut ČR české Pásmo animovaných pohádek nejen pro MŠ. Přístupné FOTOGRAF sobota 19:00 hodin 100 Kč 133 minut ČR české Komedie, drama Nevhodné do 15-ti let SPONGEBOB VE FILMU: Houba na suchu neděle 17:00 hodin 115 Kč 84 minut USA český dabing Animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný Přístupné PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI sobota 19:00 hodin 130 Kč 124 minut USA české titulky Drama, romantický Nevhodné do 15-ti let BABOVŘESKY neděle 17:00 hodin 100 Kč 103 minut ČR české Komedie Přístupný FOCUS sobota 19:00 hodin 100 Kč 105 minut USA české titulky Komedie, krimi Nevhodné do 12-ti let ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

20 pravodaj Termíny a časy se u některých pořádaných akcí mohou měnit dle nastalých podmínek. Uvedená data se budou v průběhu roku upřesňovat. ROK 2015 PLÁN SPOLEČENSKO KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ VE MĚSTĚ POČÁTKY DATUM DEN ČAS AKCE POŘADATEL MÍSTO KONÁNÍ 1.1. st 17:00 Přivítání roku Ohňostroj Město Počátky Palackého nám pá 19:30 PLES SRPDŠ SRPDŠ při ZŠ Počátky Sokolovna so 13:30 Večerníčkův karneval SRPDŠ při ZŠ Počátky Sokolovna so 9:00 Florbalový turnaj žáků a dospělých TJ Spartak Počátky Sportovní hala pá 20:00 Hasičský ples SDH Počátky Sokolovna 4.2. st 18:00 Výstava obrazů Cesta ke světlu J. Bouchala KZM Počátky Sklepní galerie 7.2. so 9:00 Fotbalový turnaj starších přípravek Oddíl kopané Počátky Sportovní hala pá 20:00 Valentýnský ples KZM Počátky Sokolovna út 15:00 Masopust Restaurace Na Sídlišti Rest. Na Sídlišti so 6:30 Lyžařský zájezd na Šumavu TJ Spartak Počátky Šumava - Zadov 5.3. čt 18:00 Cesty za poznáním KZM Počátky Klubovna KZM č so 9:00 Cvičení s Hankou Kynychovou + sebeobrana SPV Počátky Sportovní hala 7.3. so 13:00 Mariášový turnaj A. Pokorný a Restaurace Na Sídlišti Restaurace Na Sídlišti Turistický zájezd do Bílých Karpat SPV Počátky 9.5. so 9:00 Liga mladých hasičů SDH Počátky 9.5. so 13:00 Přeborník okresu - běh 60 m překážky SDH Počátky Bílé Karpaty Tartan u Sokolovny Hasičská zbrojnice DATUM DEN ČAS AKCE POŘADATEL MÍSTO KONÁNÍ 4.6. čt 18:00 Cesty za poznáním KZM Počátky Klubovna KZM č so 13:00 Pohádkový les - 5. ročník KZM Počátky Trasa naučné stezky čt 14:00 Fáborkovaná SPV Počátky okolí města Počátky pá 19: so To všechno odnes čas-výstava a představení. Turistický zájezd podél řeky Jihlavy DS AJeTo! SPV Počátky Sál kina + sklep. galerie Tok řeky Jihlava st 14:00 Den hudby ZUŠ Počátky Letní amfiteátr čt 8:30 POHODÁŘI-naučná přednáška s prom. pro ZŠ KZM Počátky Sál kina DS AJeTo! KZM Počátky Město Počátky Město Počátky Oddíl kopané Počátky Sál kina + sklep. galerie Sál kina Parkoviště u hřbitova Parkoviště u hřbitova Fotbalový stadión 8.8. so 13:00 FESTIVAL DECHOVÝCH hudeb KZM + Počátecká dech. U Sokolovny 3.9. čt 18:00 Cesty za poznáním KZM Počátky Klubovna KZM č so 13:00 Pohárová soutěž v požárním sportu - dospělý SDH Počátky 5.9. so 17:00 Loučení s létem SDH Počátky so 8:00 Turnaj v rapid šachu Šachový oddíl so 13:00 Branný závod SPV Počátky Za hasičskou zbrojnicí Za hasičskou zbrojnicí Restaurace Na Sídlišti Rek. a klid. zóna Valcha st 18:00 Žákovský koncert ZUŠ ZUŠ Počátky Sál kina Březen 17:00 Veř. projednávání - st. úpravy Palackého nám. Město Počátky Sokolovna so 8:00 Hry bez hranic SPV Počátky Sportovní hala 2.4. čt 18:00 Cesty za poznáním KZM Počátky Klubovna KZM č pá 19:00 Velikonoční koncert - TRIO BEL CANTO KZM Počátky Sál kina pá 19:30 Divadlo - Dalskabáty hříšná ves - premiéra J.K.Tyl Počátky Sál kina st 18:00 Žákovský koncert ZUŠ ZUŠ Počátky Sál kina Duben so 9:00 Zasaď si svůj strom - 8. ročník Město a Sušený tresky pá 19:30 Divadlo - Dalskabáty hříšná ves - 1. repríza J.K.Tyl Počátky Sál kina so 10:00 Krajská přehlídka pódiových skladeb SPV Počátky Sportovní hala ne celodenní Cyklovýlet SPV Počátky čt 17:00 Pálení čarodějnic SDH Počátky Za hasičskou zbrojnicí 5.5. út 10:00 Hodina zpěvu s NEZMARY KZM Počátky Sál kina 5.5. út 19:00 KONCERT - NEZMAŘI - 20 let na prof. dráze KZM Počátky Sál kina 7.5. čt 18:00 Cesty za poznáním KZM Počátky Klubovna KZM č ne 13:30 Děti maminkám KZM Počátky Sál kina st 17:00 Město Počátky seniorům Město Počátky Sokolovna pá 19:30 Divadlo - Dalskabáty hříšná ves - 2. repríza J.K.Tyl Počátky Sál kina so celodenní Pochod Počátky - Telč TJ Spartak Počátky Počátky - Telč st 18:00 Žákovský koncert ZUŠ ZUŠ Počátky Sál kina pá 19:30 Divadlo - Dalskabáty hříšná ves - 3. repríza J.K.Tyl Počátky Sál kina so 9:00 DEN PŘÍRODY Město + KZM Počátky Valchovská alej 2.6. út 9:00 Školní akademie - pro žáky ZŠ Počátky ZŠ O. Březiny Počátky Sál kina 2.6. út 19:00 Školní akademie - pro širokou veřejnost ZŠ O. Březiny Počátky Sál kina celodenní pá 19:30 To všechno odnes čas-výstava a představení po 9:00 Promítání pro žáky ZŠ na konci šk. roku so celodenní Tradiční pouť ne celodenní Tradiční pouť so 13: ročník turnaje O křišťálový pohár čt JEŘABINA - FESTIVAL Domov JEŘABINA Sál kina pá 19:30 Divadlo AJeTo! Sál kina so 9:00 Václavské slavnosti 14. ročník KZM Počátky Autobusové nádraží po 14:30 Drakiáda SPV Počátky Strážný kopec čt 18:00 Cesty za poznáním KZM Počátky Klubovna KZM č pá 19:30 Divadlo AJeTo! Sál kina so 15:00 Dýňobraní 5. ročník KZM Počátky Sokolovna pá 19:30 Divadlo AjeTo! Sál kina říjen st 18:00 Podzimní žákovský koncert ZUŠ Počátky Sál kina říjen so celodenní Cyklovýlet čt 18:00 Cesty za poznáním KZM Počátky Klubovna KZM č pá 19:30 Divadlo AjeTo! Sál kina ne 16: ne 15:30 Svatomartinský lampiónový průvod Rozsvícení stromečku s čerty a Mikulášem KZM Počátky KZM Počátky TIC Počátky + město Palackého náměstí čt 18:00 Cesty za poznáním KZM Počátky Klubovna KZM č so 8:00 Vánoční trhy KZM Počátky Sokolovna prosinec so 17:00 Betlémské světlo Sušený tresky Letní amfiteátr prosinec st 18:00 Vánoční žákovský koncert ZUŠ Počátky Sál kina so 13:00 Vánoční turnaj v odbíjené Oddíl odbíjené + SPV Počátky Sportovní hala st 9:30 Silvestrovský výstup na Javořici SPV Počátky Počátky - Javořice

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í. 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky. ze dne 22. září 2015

U S N E S E N Í. 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky. ze dne 22. září 2015 U S N E S E N Í 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky č.j.: 803/2015/STAR. ze dne 22. září 2015 Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo): I. Schvaluje: 1. podle 94 zákona čís. 128/2000

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 12. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.12.2011 ve 14.30 hodin v kavárně hotelu Horizont, čp. 141 v Peci pod Sněžkou Přítomni:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339)

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) USNESENÍ č. 319/24-14 R vyhovět žádosti xxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, nájemce bytu č. 5 o velikosti 2+1 v domě čp.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více