VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 OLMA, a.s. strana 1 z 44

2 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PROFIL SPOLEČNOSTI VRCHOLOVÉ ORGÁNY....4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...6 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ZPŮSOB ÚHRADY ZTRÁTY...10 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ UZÁVĚRKY ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU...41 KONTAKTY strana 2 z 44

3 ÚVODNÍ SLOVO Dámy a pánové, vážení akcionáři, jménem představenstva společnosti OLMA, a.s. si Vám dovoluji předložit souhrnnou zprávu informující o rozvoji naší společnosti v uplynulém roce. Jsem přesvědčen, že rok 2006 znamenal i přelom v historii naší společnosti. V tomto roce padlo mnoho strategických rozhodnutí, která mohou velmi výrazně ovlivnit vývoj společnosti v nadcházejících letech. Věřím, že se v budoucnu ukáží jako správná. Při hledání nových cest a možností jak i nadále zvyšovat obrat společnosti a efektivitu jejího fungování padlo rozhodnutí o nákupu sušárenské kapacity v Zábřehu, o vybudování kapacity na plnění čerstvého mléka v Zábřehu a o investicích vedoucích k úsporám energií. Začleněním nové výrobní kapacity nedošlo ke změně organizační struktury uvnitř firmy. Věřím, že všechna tato rozhodnutí umožní další rozvoj společnosti a její růst bude úspěšně pokračovat. S uspokojením konstatuji, že se nám v průběhu roku podařilo realizovat většinu našich dřívějších předsevzetí a to zejména: upevnili jsme pozici firmy na trhu podařilo se zkvalitnit péči o významné zákazníky a náš aktivní přístup k nim přinesl další nárůst obratů výrazně se podařilo rozšířit síť odběratelů v zahraničí, zejména v Maďarsku a na Slovensku podařilo se dokončit a uvést do provozu celou řadu investic byla uzavřena celá řada nových obchodních smluv Díky usilovné práci všech zaměstnanců se společnosti podařilo udržet přední pozici mezi mlékárenskými firmami. V letošním roce 2007 bude rozvoj našich podnikatelských aktivit nadále pokračovat. Naší snahou je nabídnout obchodním partnerům v České republice i v zahraničí kvalitní mléčné výrobky v nových variantách a vyhovět jejich požadavkům. Věřím, že se nám v roce 2007 podaří dosáhnout ještě lepší produktivity práce a naplnit naše záměry zformulované v plánu na tento rok. I nadále proto budeme připravovat nové výrobky prodejné na trhu. Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům a členům orgánů společnosti za práci a snahu o dosažení co nejlepšího výsledku. strana 3 z 44

4 PROFIL SPOLEČNOSTI obchodní firma: OLMA, a.s. právní forma: akciová společnost datum vzniku: sídlo: Pavelkova 18, Olomouc IČ: základní kapitál: ,- Kč VRCHOLOVÉ ORGÁNY Složení vrcholových orgánů (aktuální stav v době vydání výroční zprávy) Představenstvo Ing. Jiří Gavenda, předseda představenstva Rodné číslo: /3535 Bydliště: Slavkov, Olomoucká 395, okr. Opava Členství v dalších orgánech: Okresní Agrární komora Olomouc, IČ: , člen představenstva Senická mliekareň a.s., Senica, Slovenská rep., IČ: , předseda představenstva Mgr. Jan Vařeka, místopředseda představenstva Rodné číslo: /247 Bydliště: Olomouc, Křelov, Nová 2 Členství v dalších orgánech: Senická mliekareň a.s., Senica, Slovenská rep., IČ: , člen představenstva Ing. Ivo Škrabal, člen představenstva Rodné číslo: /1432 Bydliště: Příkazy č. 174, okr. Olomouc Členství v dalších orgánech: MILKAGRO a.s., Olomouc, IČ: , předseda představenstva Martinov a.s., Ostrava-Martinov, IČ: , předseda představenstva Zemědělské družstvo Unčovice, IČ: , předseda představenstva AGS, a.s. Olomouc, IČ: , předseda představenstva Zemědělské družstvo Horka nad Moravou, IČ: , prokurista ZP Štěpánov, a.s., IČ: , předseda představenstva Okresní Agrární komora Olomouc, IČ: , člen představenstva Ing. Dušan Schreier, člen představenstva Rodné číslo: /1969 Bydliště: Opava Kylešovice, Hlavní 40 Členství v dalších orgánech: ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice, IČ: , předseda představenstva AGROSTAV Opava, a.s. - v likvidaci, IČ: , člen představenstva Březovská zemědělská, a.s., IČ: , člen představenstva strana 4 z 44

5 Ing. Zbyněk Ságner, člen představenstva Rodné číslo: /0993 Bydliště: Praha 1, Nerudova 240/33 Členství v dalších orgánech: Synergy Pardubice s.r.o., IČ: , společník Eligo a.s., IČ: , předseda představenstva DOMUS ALPINUS s.r.o., IČ: , jednatel a společník Ing. Jan Richter, člen představenstva Rodné číslo: /1928 Bydliště: Srch, Krátká 273 Členství v dalších orgánech: Synergy Pardubice s.r.o., IČ: , společník Eligo a.s., IČ: , místopředseda představenstva DOMUS ALPINUS s.r.o., IČ: , jednatel a společník Dozorčí rada Ing. Miroslav Konečný, předseda dozorčí rady Rodné číslo: /0952 Bydliště: Luhačovice, Hrazanská 1038, okr. Zlín Členství v dalších orgánech: Martinov a.s., IČ: , prokurista Ing. Tomáš Vymětal, člen dozorčí rady Rodné číslo: /1812 Bydliště: Pardubice, G.Svobody 615 Členství v dalších orgánech: Servis IT a.s., IČ: , předseda dozorčí rady Synergy Pardubice s.r.o., IČ: , jednatel a společník Eva Rašková, člen dozorčí rady Rodné číslo: /1543 Bydliště: Kralice na Hané, Kraličky 36 Management Ing. Jiří Gavenda - generální ředitel Mgr. Jan Vařeka - obchodní ředitel Ing. František Ševčík - finanční ředitel MVDr. Jiří Malý - výrobní ředitel Ing. Milan Zadražil - technický ředitel RNDr. Dana Dvořáková - vedoucí ÚŘJ JUDr. Jana Konečná - vedoucí PPÚ Za rok 2006 a do data vydání této výroční zprávy v roce 2007 došlo ke změnám v dozorčích orgánech. Dnem se stala členkou dozorčí rady paní Eva Rašková a tímto dnem skončilo členství ing. Jiřího Virága. strana 5 z 44

6 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Představenstvo společnosti se na všech svých zasedáních zabývalo hospodařením společnosti, podrobně hodnotilo výsledky činnosti a ukládalo úkoly managementu. Přijatá opatření byla průběžně vyhodnocována a možno konstatovat, že většina úkolů v obchodní oblasti stanovených pro rok 2006 byla splněna. Nepodařilo se zcela naplnit cíle ve finanční oblasti. Výroba Při hledání nových možností jak zvyšovat sortiment výrobků a obrat padlo rozhodnutí o zakoupení sušárny v Zábřehu a tím spojení mlékárenské části areálu do jednoho organicky propojeného celku se sušárnou s možnostmi úspor režijních nákladů a zvýšení flexibility činností. Záměr v Zábřehu pokračoval stavbou haly pro plnění čerstvého mléka do PET lahví s termínem dokončení investiční akce v dubnu Převedením balení čerstvého mléka do provozu Zábřeh se uvolní kapacita výroby v provozu Olomouc pro výrobu mléčných nápojů a jiných výrobků balených do PET lahví. Tato dislokace výroby umožní pružně reagovat na poptávku trhu. Nákup mléčné suroviny a výroba mléčných produktů Ukazatel jedn.mn Rozdíl Index 2006/2005 Nákup mléka tis. lt ,46 Výroba: Konzumní mléka tis. lt ,92 Trvanlivá mléka tis. lt ,75 Smetany tis. lt ,36 Jogurty tis. lt ,57 Zakysané výrobky tis. lt ,72 Sýry t ,13 Tvaroh t ,56 Másla a tuky t ,66 Pudingy t ,34 Sušené výrobky t ,11 Obchodní činnost Potřeba trhu ukazuje, že společnost musí zvýšit kapacitu v oblasti dalších typů našich výrobků, zejména zakysaných výrobků a nápojů. Poptávka po těchto typech výrobků je zatím z naší strany uspokojována s vypětím sil a při výraznějším růstu poptávky by naše stávající kapacity nemusely dostačovat. Na tuzemském trhu pokračuje trend koncentrace prodejů do obchodních řetězců. V roce 2006 se nám podařilo navázat obchodní spolupráci s větším počtem obchodních společností v zahraničí. Zejména úspěšná byla společnost v Maďarsku. Export našich výrobků se oproti roku 2005 zvýšil o 42,81 %. strana 6 z 44

7 Lidské zdroje Přestože společnost díky svému rozvoji zaměstnává stále více zaměstnanců dělníků ve výrobě, průměrný přepočtený stav pracovníků meziročně poklesl. V roce 2005 činil 597 zaměstnanců, v roce 2006 činil 516 zaměstnanců. Firma aktivně spolupracuje s úřady práce ve městech v regionu a postupně řeší nedostatek zaměstnanců. Přehled počtu pracovníků podle zařazení Rok Zaměstnanci celkem Z toho THP POP OH Dělníci výrobní Dělníci dopravní Dělníci údržboví Dělníci ostatní Investice V roce 2006 bylo investováno do nákupu provozu sušárny v Zábřehu, nových strojů a technologií. Investice byly pořizovány jak z vlastních finančních prostředků, tak i z cizích zdrojů úvěr, leasing. Investice výrazně ovlivňují chod výroby, zejména produktivitu práce. Hlavní investiční akce pořízené nebo zahájené v roce 2006: Nákup sušárny v Zábřehu tis.kč Hala pro PET lahve Zábřeh tis.kč Modernizace manipulační techniky na máslárně tis.kč ESL Zábřeh tis.kč Modernizace skladování MANEX tis.kč Rekonstrukce rozvodů bytové hospodářství tis.kč Rekonstrukce skladování mléka tis.kč Ostatní investiční akce tis.kč Celkem: tis.kč Ekologie a ochrana životního prostředí Firma je držitelem certifikátu ČSN EN ISO a této oblasti věnuje velkou pozornost. Ekonomika Rok 2006 byl pro společnost náročný zejména v oblasti přípravy na následující roky. Rozvojový program v Zábřehu si vyžádal značné síly a prostředky, ale připravil podmínky pro růst výroby v roce 2007 a relativní snížení provozních nákladů. Opatření realizovaná v oblasti přípravy specializace provozu Olomouc a Zábřeh se projeví až v následujících obdobích. Ve srovnání s rokem 2005 bylo zpracováno syrového kravského mléka o 15,59 % méně. Tento výrazný pokles měl sice dopad do výkonů, které poklesly, ale přidaná hodnota naproti tomu vzrostla o tis. Kč (index 133,22). Průměrná cena nakoupeného mléka od prvovýrobců dosáhla 7,744 Kč. Plánovaná cena byla 7,80 Kč za 1 litr mléka. strana 7 z 44

8 Z porovnání plánu a skutečnosti za rok 2006 vyplývá, že řada položek byla utlumena přímý materiál, režijní materiál, náklady na svoz mléka, spotřeba páry, mzdové náklady, některé náklady se pohybovaly kolem plánu a některé položky byly poměrně výrazně překročeny. Největší podíl na vykázané ztrátě měla tvorba opravných položek k nedobytným pohledávkám vzniklým v letech a zásobám ve výši tis. Kč a odpis pohledávek ve výši tis. Kč. Celkem tedy tis. Kč. Bez těchto položek by byla ztráta z hospodaření tis. Kč. Původní cíl hospodaření zisk ve výši tis. Kč nebyl splněn, ale společnost řádně splácela své závazky vůči bankám, leasingovým společnostem a řádně plnila své závazky vůči zdravotním pojišťovnám a závazky ze sociálního zabezpečení. Záměry činnosti pro rok 2007 Navýšit objem obratu a dosáhnout tvorby zisku minimálně ve výši 7 mil. Kč. Cílem pro rok 2007 je zvýšení prodejů rentabilnějších výrobků, snižování režijních a energetických nákladů. Současně realizovat investiční akce ke snížení nákladů na energie. Významné události od 1. ledna 2007 do data vydání výroční zprávy Dceřinná společnost OLMA SLOVAKIA, s.r.o. vstoupila dne do likvidace s předpokládaným ukončením do Společnost ukončila výstavbu výrobní haly v Zábřehu a zahájila v ní v dubnu plnění čerstvého mléka do PET lahví. strana 8 z 44

9 ZÁKLADNÍ UKAZATELE Ukazatel jednotka Základní ukazatele Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb '000' Kč Přidaná hodnota '000' Kč Osobní náklady '000' Kč Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu '000' Kč Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti '000' Kč Provozní výsledek hospodaření '000' Kč Zisk před zdaněním '000' Kč Čistý zisk '000' Kč Stálá aktiva '000' Kč Oběžná aktiva '000' Kč Vlastní kapitál '000' Kč Základní kapitál '000' Kč Zákonný rezervní fond '000' Kč Cizí zdroje '000' Kč Provozní ukazatele Průměrný počet zaměstnanců počet os Tržby na pracovníka (roční tržby/počet pracovníků) '000' Kč/os Přidaná hodnota na pracovníka (přidaná hodnota/počet pracovníků) '000' Kč/os Provozní hospodářský výsledek na pracovníka (PHV/počet pracovníků) '000' Kč/os Osobní náklady na pracovníka / měsíc ((osobní náklady/počet pracovníků)/12) '000' Kč/os Analytické ukazatele Ukazatele rentability Sazba daně z příjmů právnických osob % ROA - Rentabilita celkových vlož. prostředků (čistý zisk/celková aktiva) % -4,37 0,17 ROA-EBT - Rentabilita celkových vložených prostředků (čistý zisk+daň/celková aktiva) % -5,14 0,30 ROA-EBIT - Rentabilita celkových vložených prostředků (čistý zisk+daň+úroky/celková aktiva) % -3,01 2,38 Ukazatele aktivity Relativní vázanost stálých aktiv (stálá aktiva/roční tržby) % 22,05 16,38 Obrátka pohledávek k tržbám (krátkodobé pohledávky/(roční tržby/360)) den Obrátka závazků k nákladům (krátkodobé závazky/(roční náklady/360)) den Obrátka zásob k tržbám (zásoby/(roční tržby/360)) den Ukazatele zadluženosti Zadluženost 1 gearing (dlouhodobé úvěry/vlastní kapitál) % 131,86 71,88 Zadluženost 2 gearing (dlouhodobé úvěry/(vlastní kapitál+dlouhodobé úvěry)) % 56,87 41,82 Zadluženost 3 (cizí zdroje/celková aktiva) % 87,06 80,74 Ukazatele likvidity Běžná likvidita (oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé úvěry)) % 61,68 69,35 Pohotová likvidita ((oběžná aktiva-zásoby)/(krátkodobé závazky + krátkodobé úvěry)) % 44,08 49,98 Okamžitá likvidita (finanční majetek/krátkodobé závazky) % 0,31 2,99 strana 9 z 44

10 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ZPŮSOB ÚHRADY ZTRÁTY Představenstvo společnosti projednalo účetní závěrku za rok 2006 a seznámilo se se zprávou auditora o ověření účetní závěrky za rok Výrok auditora je bez výhrad. Společnost dosáhla za účetní období roku 2006 výsledku hospodaření ,54 Kč. Představenstvo společnosti navrhuje způsob úhrady ztráty následovně: Zákonný příděl do rezervního fondu ve výši 5 % 0,- Kč Nadlimitní příděl do rezervního fondu 0,- Kč Příděl do sociálního fondu 0,- Kč Výplata tantiém 0,- Kč Převod do nerozděleného zisku minulých let 0,- Kč Použití Nerozděleného zisku minulých let ,88,- Kč Zbylou část ztráty ponechat jako neuhrazenou ,66,- Kč Představenstvo společnosti navrhuje uhradit ztrátu ze zisků příštích let. strana 10 z 44

11 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Zpráva o činnosti dozorčí rady akciové společnosti OLMA za rok 2006, stanovisko k roční účetní závěrce, návrh na způsob úhrady ztráty za rok 2006, stanovisko auditora Dozorčí rada pracovala v roce 2006 v následujícím složení: - od do ing.miroslav Konečný, ing.tomáš Vymětal a ing.virág Jiří - od ukončil činnost v dozorčí radě ing.virág Jiří jako volený člen zaměstnanci. Na základě výsledků hlasování, které se konalo ve dnech se stává novým členem voleným za zaměstnance Eva Rašková. V návaznosti na článek 19. stanov společnosti odstavec 2 zasedala dozorčí rada měsíčně na společném jednání s představenstvem, kde dohlížela na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dále bylo v roce 2006 uskutečněno pět samostatných zasedání dozorčí rady. V souladu se stanovami společnosti, konkrétně pak článku 19, odstavce 8) přezkoumala dozorčí rada řádnou účetní závěrku, návrh na způsob úhrady ztráty. Konkrétně se jednalo o následující dokumenty: - Účetní závěrku v nezkráceném rozsahu, kterou tvoří dle 18, odstavec 1) zákona o účetnictví : - Rozvaha v plném rozsahu - Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - Příloha k účetní závěrce - Přehled o peněžních tocích - Přehled o změnách vlastního kapitálu - Výroční zpráva - Zpráva o vztazích Po projednání výše uvedených dokumentů dozorčí rada zjistila: - Účetní závěrka byla zpracována dle zákona o účetnictví, článku 18, odstavec 1) ve znění vyhlášky 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví pro podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví a Českých účetních standardů pro podnikatele. Rozvaha v plném rozsahu V rozvaze jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv. V roce 2006 došlo k nárůstu hodnoty dlouhodobého hmotného majetku proti roku 2005 a to v pořizovacích cenách o tis.kč. Procento odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku pak činí k ( počítáno bez pozemků ) 48,2 %. Jako rozhodující investice byl realizován nákup nemovitostí a věcí movitých ( objekt Zábřeh ) v celkové hodnotě tis.kč. K činí hodnota pohledávek brutto tis.kč, z toho po lhůtě splatnosti pak tis.kč., přičemž rozhodující položkou této kategorie jsou pohledávky po lhůtě splatnosti nad 365 dnů. Hodnota těchto pohledávek je však korigována opravnou položkou, jejíž výše dosáhla k hodnoty tis.kč. Pohledávky v této kategorii jsou tedy vyoprávkovány na 99,8 %. Tímto krokem jsou vyřešeny plně požadavky auditora. Ve srovnání s rokem 2005 došlo k nárůstu cizích zdrojů, a to o tis.kč. Rozhodujícími položkami, který tento nárůst způsobily jsou pak závazky z obchodních vztahů a bankovní úvěry dlouhodobé. Tato skutečnost zapříčinila zvýšení zadluženosti ( měřeno ukazatelem cizí zdroje na celková aktiva ) a to na hodnotu 87,06 %. Toto zadlužení je dle názoru dozorčí rady hraniční hodnotou, kterou nelze dále zvyšovat. Realizací podnikatelského záměru v letech , konkrétně pak zvýšenou tvorbou strana 11 z 44

12 hospodářského výsledku a snižováním cizích zdrojů by měla a.s. OLMA postupně snižovat hodnotu zadluženosti na %. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů a výnosů a výsledku hospodaření. V roce 2006 došlo proti roku 2005 k vyšší tvorbě přidané hodnoty, konkrétně pak o tis.kč. V porovnání s předchozím rokem byl tento nárůst navíc zajištěn s nižším průměrným počtem zaměstnanců. Tato skutečnost se pozitivně projevila v objemu vytvořené přidané hodnoty na jednoho pracovníka. V roce 2005 byla na jednoho pracovníka vytvořena přidaná hodnota ve výši 301 tis.kč, v roce 2006 pak již přidaná hodnota ve výši 463 tis.kč. U tohoto ukazatele došlo tedy k nárůstu o 53,8 %. Hospodářský výsledek před zdaněním ( ztráta ) dosáhl hodnoty tis.kč. Tvorba tohoto hospodářského výsledku byla negativně ovlivněna především těmito skutečnostmi: tvorbou opravných položek ve výši tis.kč odpisem pohledávek na vrub hospodářského výsledku ve výši tis.kč ztrátou z prodeje cenných papírů ( zaměstnanecké akcie ) ve výši tis.kč Bez těchto mimořádných operací, které a.s. musela realizovat by hospodářský výsledek před zdaněním ( ztráta ) dosáhla hodnoty tis.kč. Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce je zpracována ve smyslu znění vyhlášky 500/2002 Sb., 39, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. Negativní výsledky hospodaření vykazují účetní jednotky, ve kterých má a.s. společnost OLMA více než 20 % základního kapitálu tj. OLMA SLOVAKIA s.r.o., OLMA POLSKA, Sp.z.o.o. a Senická mliekáreň a.s. a to jak ve vývoji výsledku hospodaření tak v hodnotě vlastního kapitálu. Výše uvedené kapitálové investice splnily účel, pro který byly v předchozích letech založeny ( zavedení výrobků a jejich expanze na zahraničních trzích ). Korekce ocenění kapitálových účastí OLMA SLOVAKIA s.r.o. a OLMA POLSKA sp. z.o.o byla v účetnictví provedena metodou ekvivalence ( protihodnotou ). Po tomto kroku je hodnota výše uvedených kapitálových účastí nulová. Akciová společnost OLMA neprovedla přecenění majetkového podílu v Senické mlékárně a.s. k metodou ekvivalence. Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích je rozpisem vybraných položek majetku a podává informaci o přírůstcích (příjmech) a úbytcích (výdajích) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v členění na provozní, investiční a finanční činnost v průběhu účetního období. Stav peněžních prostředků na konci účetního období poklesl v porovnání s rokem 2005 o tis.kč., což zapříčinilo záporné cash-flow. Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o změnách vlastního kapitálu z rozvahy (bilance) podává informaci o uspořádání jeho položek, které vyjadřují jeho celkovou změnu za účetní období. Rozhodující skutečnost, která se do změny hodnoty vlastního kapitálu pomítla negativně je vytvořený hospodářský výsledek ( ztráta ) po zdanění ve výši tis.kč. Pozitivně pak zvýšení hodnoty základního kapitálu v důsledku realizace veřejné nabídky ks akcií ve výběrovém řízení. Hodnota vlastního kapitálu tedy k činí tis.kč. Vytvořená ztráta v roce 2006 zapříčinila pokles vlastního kapitálu pod hodnotu základního kapitálu. strana 12 z 44

13 Výroční zpráva Dozorčí rada ověřovala soulad výroční zprávy společnosti OLMA a.s. s výše uvedenou účetní závěrkou. Podle názoru dozorčí rady jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti OLMA a.s. k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou závěrkou. Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2006 Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok Mezi ovládanou a ovládající osobou nebyla uzavřena ovládací smlouva. Po přezkoumání smluv uzavřených mezi ovládající a ovládanou osobou v účetním období roku 2006 lze konstatovat, že ze žádné z uzavřených smluv nevznikla ovládané osobě újma. V návaznosti na 66 a) obchodního zákoníku, odstavec 8) dozorčí rada konstatuje, že písemná zpráva byla zpracována , tedy ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období. Rovněž obsah zpracované zprávy je v souladu s výše uvedeným ustanovením obchodního zákoníku. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti OLMA a.s. k Zpráva nezávislého auditora Audit byl proveden auditorskou společností HZ Olomouc spol. s r.o. Výše uvedená společnost vypracovala dne 7. května 2007 zprávu, která je nedílnou součástí výroční zprávy. Zpráva o účetní závěrce Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku OLMA a.s., tj. rozvahu k , výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích za období od do a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti OLMA a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět v dané situaci přiměřené účetní odhady. Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli obvyklými postupy v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti požitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. strana 13 z 44

14 Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti OLMA, a.s. k 31.prosinci 2006 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti OLMA, a.s. k Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti OLMA, a.s. k Zpráva o výroční zprávě Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti OLMA, a.s. s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti OLMA, a.s. k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou závěrkou. V Olomouci dne 7. května 2007 Auditor: ing.petr Vánský, osvědčení o zápisu do seznamu auditorů č.124 HZ Olomouc, spol. s r.o., osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností č.63, Husitská 157/4, Olomouc Akciová společnost OLMA dosáhla za účetní období roku 2006 výsledek hospodaření ztrátu ve výši ,54 Kč. Představenstvo společnosti navrhuje způsob úhrady ztráty následovně: - v souladu s článkem 23 stanov společnosti použije nerozdělený zisk z minulých let a to ve výši ,88 - zbylou část ztráty a to ve výši ,66 ponechat jako neuhrazenou strana 14 z 44

15 V souladu s článkem 19, odstavec 8) a v souladu s ustanovením 198 obchodního zákoníku předkládá valné hromadě toto vyjádření: a) doporučuje schválit účetní závěrku za rok 2006 b) doporučuje schválit návrh na způsob úhrady ztráty za rok 2006 strana 15 z 44

16 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Zpráva o účetní závěrce Na základě provedeného auditu jsme dne 7. května 2007 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti OLMA, a.s., tj. rozvahu k , výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích za období od do a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti OLMA, a.s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti OLMA, a.s.. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli obvyklými postupy v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti OLMA, a.s. k 3l. prosinci 2006 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti OLMA, a.s. k Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především strana 16 z 44

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) OBSAH OBSAH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 ÚVODNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. GALA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. GALA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 GALA a.s. Strana 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY... 5 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI... 6 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 9 ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 50 000 40 000 35 588 30 000 30 007 31 818 27 501 20 000 10 000 0 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České spořitelny

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

Obsah. Pobočky a sídla v ČR... 31 Kontaktní údaje... 32

Obsah. Pobočky a sídla v ČR... 31 Kontaktní údaje... 32 Obsah Slovo předsedy představenstva................................. 3 Orgány společnosti k 31. 12. 2011............................... 4 Integrovaný systém řízení a certifikace..........................

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové společnosti II. Orgány a vedení akciové společnosti a jejich změny v roce 2012

Více

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH: Základní údaje Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce Uplynulý a předpokládaný vývoj, vč. návrhu na rozdělení zisku Zpráva o vztazích

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem jeho úspěšnosti. jv js jk pi am in hmi pš hma mk eč vj jb pb hk jč kk ld Výroční zpráva 2010 Factoring

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí Výroční zpráva Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 2 II. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 3 1. Organizační struktura 3 2. Orgány společnosti 4 3. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY ČINNOSTI... 3 2 ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI... 3 2.1 PŘEDSTAVENSTVO... 3 2.2 DOZORČÍ RADA...

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více