VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 OLMA, a.s. strana 1 z 44

2 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PROFIL SPOLEČNOSTI VRCHOLOVÉ ORGÁNY....4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...6 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ZPŮSOB ÚHRADY ZTRÁTY...10 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ UZÁVĚRKY ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU...41 KONTAKTY strana 2 z 44

3 ÚVODNÍ SLOVO Dámy a pánové, vážení akcionáři, jménem představenstva společnosti OLMA, a.s. si Vám dovoluji předložit souhrnnou zprávu informující o rozvoji naší společnosti v uplynulém roce. Jsem přesvědčen, že rok 2006 znamenal i přelom v historii naší společnosti. V tomto roce padlo mnoho strategických rozhodnutí, která mohou velmi výrazně ovlivnit vývoj společnosti v nadcházejících letech. Věřím, že se v budoucnu ukáží jako správná. Při hledání nových cest a možností jak i nadále zvyšovat obrat společnosti a efektivitu jejího fungování padlo rozhodnutí o nákupu sušárenské kapacity v Zábřehu, o vybudování kapacity na plnění čerstvého mléka v Zábřehu a o investicích vedoucích k úsporám energií. Začleněním nové výrobní kapacity nedošlo ke změně organizační struktury uvnitř firmy. Věřím, že všechna tato rozhodnutí umožní další rozvoj společnosti a její růst bude úspěšně pokračovat. S uspokojením konstatuji, že se nám v průběhu roku podařilo realizovat většinu našich dřívějších předsevzetí a to zejména: upevnili jsme pozici firmy na trhu podařilo se zkvalitnit péči o významné zákazníky a náš aktivní přístup k nim přinesl další nárůst obratů výrazně se podařilo rozšířit síť odběratelů v zahraničí, zejména v Maďarsku a na Slovensku podařilo se dokončit a uvést do provozu celou řadu investic byla uzavřena celá řada nových obchodních smluv Díky usilovné práci všech zaměstnanců se společnosti podařilo udržet přední pozici mezi mlékárenskými firmami. V letošním roce 2007 bude rozvoj našich podnikatelských aktivit nadále pokračovat. Naší snahou je nabídnout obchodním partnerům v České republice i v zahraničí kvalitní mléčné výrobky v nových variantách a vyhovět jejich požadavkům. Věřím, že se nám v roce 2007 podaří dosáhnout ještě lepší produktivity práce a naplnit naše záměry zformulované v plánu na tento rok. I nadále proto budeme připravovat nové výrobky prodejné na trhu. Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům a členům orgánů společnosti za práci a snahu o dosažení co nejlepšího výsledku. strana 3 z 44

4 PROFIL SPOLEČNOSTI obchodní firma: OLMA, a.s. právní forma: akciová společnost datum vzniku: sídlo: Pavelkova 18, Olomouc IČ: základní kapitál: ,- Kč VRCHOLOVÉ ORGÁNY Složení vrcholových orgánů (aktuální stav v době vydání výroční zprávy) Představenstvo Ing. Jiří Gavenda, předseda představenstva Rodné číslo: /3535 Bydliště: Slavkov, Olomoucká 395, okr. Opava Členství v dalších orgánech: Okresní Agrární komora Olomouc, IČ: , člen představenstva Senická mliekareň a.s., Senica, Slovenská rep., IČ: , předseda představenstva Mgr. Jan Vařeka, místopředseda představenstva Rodné číslo: /247 Bydliště: Olomouc, Křelov, Nová 2 Členství v dalších orgánech: Senická mliekareň a.s., Senica, Slovenská rep., IČ: , člen představenstva Ing. Ivo Škrabal, člen představenstva Rodné číslo: /1432 Bydliště: Příkazy č. 174, okr. Olomouc Členství v dalších orgánech: MILKAGRO a.s., Olomouc, IČ: , předseda představenstva Martinov a.s., Ostrava-Martinov, IČ: , předseda představenstva Zemědělské družstvo Unčovice, IČ: , předseda představenstva AGS, a.s. Olomouc, IČ: , předseda představenstva Zemědělské družstvo Horka nad Moravou, IČ: , prokurista ZP Štěpánov, a.s., IČ: , předseda představenstva Okresní Agrární komora Olomouc, IČ: , člen představenstva Ing. Dušan Schreier, člen představenstva Rodné číslo: /1969 Bydliště: Opava Kylešovice, Hlavní 40 Členství v dalších orgánech: ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice, IČ: , předseda představenstva AGROSTAV Opava, a.s. - v likvidaci, IČ: , člen představenstva Březovská zemědělská, a.s., IČ: , člen představenstva strana 4 z 44

5 Ing. Zbyněk Ságner, člen představenstva Rodné číslo: /0993 Bydliště: Praha 1, Nerudova 240/33 Členství v dalších orgánech: Synergy Pardubice s.r.o., IČ: , společník Eligo a.s., IČ: , předseda představenstva DOMUS ALPINUS s.r.o., IČ: , jednatel a společník Ing. Jan Richter, člen představenstva Rodné číslo: /1928 Bydliště: Srch, Krátká 273 Členství v dalších orgánech: Synergy Pardubice s.r.o., IČ: , společník Eligo a.s., IČ: , místopředseda představenstva DOMUS ALPINUS s.r.o., IČ: , jednatel a společník Dozorčí rada Ing. Miroslav Konečný, předseda dozorčí rady Rodné číslo: /0952 Bydliště: Luhačovice, Hrazanská 1038, okr. Zlín Členství v dalších orgánech: Martinov a.s., IČ: , prokurista Ing. Tomáš Vymětal, člen dozorčí rady Rodné číslo: /1812 Bydliště: Pardubice, G.Svobody 615 Členství v dalších orgánech: Servis IT a.s., IČ: , předseda dozorčí rady Synergy Pardubice s.r.o., IČ: , jednatel a společník Eva Rašková, člen dozorčí rady Rodné číslo: /1543 Bydliště: Kralice na Hané, Kraličky 36 Management Ing. Jiří Gavenda - generální ředitel Mgr. Jan Vařeka - obchodní ředitel Ing. František Ševčík - finanční ředitel MVDr. Jiří Malý - výrobní ředitel Ing. Milan Zadražil - technický ředitel RNDr. Dana Dvořáková - vedoucí ÚŘJ JUDr. Jana Konečná - vedoucí PPÚ Za rok 2006 a do data vydání této výroční zprávy v roce 2007 došlo ke změnám v dozorčích orgánech. Dnem se stala členkou dozorčí rady paní Eva Rašková a tímto dnem skončilo členství ing. Jiřího Virága. strana 5 z 44

6 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Představenstvo společnosti se na všech svých zasedáních zabývalo hospodařením společnosti, podrobně hodnotilo výsledky činnosti a ukládalo úkoly managementu. Přijatá opatření byla průběžně vyhodnocována a možno konstatovat, že většina úkolů v obchodní oblasti stanovených pro rok 2006 byla splněna. Nepodařilo se zcela naplnit cíle ve finanční oblasti. Výroba Při hledání nových možností jak zvyšovat sortiment výrobků a obrat padlo rozhodnutí o zakoupení sušárny v Zábřehu a tím spojení mlékárenské části areálu do jednoho organicky propojeného celku se sušárnou s možnostmi úspor režijních nákladů a zvýšení flexibility činností. Záměr v Zábřehu pokračoval stavbou haly pro plnění čerstvého mléka do PET lahví s termínem dokončení investiční akce v dubnu Převedením balení čerstvého mléka do provozu Zábřeh se uvolní kapacita výroby v provozu Olomouc pro výrobu mléčných nápojů a jiných výrobků balených do PET lahví. Tato dislokace výroby umožní pružně reagovat na poptávku trhu. Nákup mléčné suroviny a výroba mléčných produktů Ukazatel jedn.mn Rozdíl Index 2006/2005 Nákup mléka tis. lt ,46 Výroba: Konzumní mléka tis. lt ,92 Trvanlivá mléka tis. lt ,75 Smetany tis. lt ,36 Jogurty tis. lt ,57 Zakysané výrobky tis. lt ,72 Sýry t ,13 Tvaroh t ,56 Másla a tuky t ,66 Pudingy t ,34 Sušené výrobky t ,11 Obchodní činnost Potřeba trhu ukazuje, že společnost musí zvýšit kapacitu v oblasti dalších typů našich výrobků, zejména zakysaných výrobků a nápojů. Poptávka po těchto typech výrobků je zatím z naší strany uspokojována s vypětím sil a při výraznějším růstu poptávky by naše stávající kapacity nemusely dostačovat. Na tuzemském trhu pokračuje trend koncentrace prodejů do obchodních řetězců. V roce 2006 se nám podařilo navázat obchodní spolupráci s větším počtem obchodních společností v zahraničí. Zejména úspěšná byla společnost v Maďarsku. Export našich výrobků se oproti roku 2005 zvýšil o 42,81 %. strana 6 z 44

7 Lidské zdroje Přestože společnost díky svému rozvoji zaměstnává stále více zaměstnanců dělníků ve výrobě, průměrný přepočtený stav pracovníků meziročně poklesl. V roce 2005 činil 597 zaměstnanců, v roce 2006 činil 516 zaměstnanců. Firma aktivně spolupracuje s úřady práce ve městech v regionu a postupně řeší nedostatek zaměstnanců. Přehled počtu pracovníků podle zařazení Rok Zaměstnanci celkem Z toho THP POP OH Dělníci výrobní Dělníci dopravní Dělníci údržboví Dělníci ostatní Investice V roce 2006 bylo investováno do nákupu provozu sušárny v Zábřehu, nových strojů a technologií. Investice byly pořizovány jak z vlastních finančních prostředků, tak i z cizích zdrojů úvěr, leasing. Investice výrazně ovlivňují chod výroby, zejména produktivitu práce. Hlavní investiční akce pořízené nebo zahájené v roce 2006: Nákup sušárny v Zábřehu tis.kč Hala pro PET lahve Zábřeh tis.kč Modernizace manipulační techniky na máslárně tis.kč ESL Zábřeh tis.kč Modernizace skladování MANEX tis.kč Rekonstrukce rozvodů bytové hospodářství tis.kč Rekonstrukce skladování mléka tis.kč Ostatní investiční akce tis.kč Celkem: tis.kč Ekologie a ochrana životního prostředí Firma je držitelem certifikátu ČSN EN ISO a této oblasti věnuje velkou pozornost. Ekonomika Rok 2006 byl pro společnost náročný zejména v oblasti přípravy na následující roky. Rozvojový program v Zábřehu si vyžádal značné síly a prostředky, ale připravil podmínky pro růst výroby v roce 2007 a relativní snížení provozních nákladů. Opatření realizovaná v oblasti přípravy specializace provozu Olomouc a Zábřeh se projeví až v následujících obdobích. Ve srovnání s rokem 2005 bylo zpracováno syrového kravského mléka o 15,59 % méně. Tento výrazný pokles měl sice dopad do výkonů, které poklesly, ale přidaná hodnota naproti tomu vzrostla o tis. Kč (index 133,22). Průměrná cena nakoupeného mléka od prvovýrobců dosáhla 7,744 Kč. Plánovaná cena byla 7,80 Kč za 1 litr mléka. strana 7 z 44

8 Z porovnání plánu a skutečnosti za rok 2006 vyplývá, že řada položek byla utlumena přímý materiál, režijní materiál, náklady na svoz mléka, spotřeba páry, mzdové náklady, některé náklady se pohybovaly kolem plánu a některé položky byly poměrně výrazně překročeny. Největší podíl na vykázané ztrátě měla tvorba opravných položek k nedobytným pohledávkám vzniklým v letech a zásobám ve výši tis. Kč a odpis pohledávek ve výši tis. Kč. Celkem tedy tis. Kč. Bez těchto položek by byla ztráta z hospodaření tis. Kč. Původní cíl hospodaření zisk ve výši tis. Kč nebyl splněn, ale společnost řádně splácela své závazky vůči bankám, leasingovým společnostem a řádně plnila své závazky vůči zdravotním pojišťovnám a závazky ze sociálního zabezpečení. Záměry činnosti pro rok 2007 Navýšit objem obratu a dosáhnout tvorby zisku minimálně ve výši 7 mil. Kč. Cílem pro rok 2007 je zvýšení prodejů rentabilnějších výrobků, snižování režijních a energetických nákladů. Současně realizovat investiční akce ke snížení nákladů na energie. Významné události od 1. ledna 2007 do data vydání výroční zprávy Dceřinná společnost OLMA SLOVAKIA, s.r.o. vstoupila dne do likvidace s předpokládaným ukončením do Společnost ukončila výstavbu výrobní haly v Zábřehu a zahájila v ní v dubnu plnění čerstvého mléka do PET lahví. strana 8 z 44

9 ZÁKLADNÍ UKAZATELE Ukazatel jednotka Základní ukazatele Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb '000' Kč Přidaná hodnota '000' Kč Osobní náklady '000' Kč Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu '000' Kč Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti '000' Kč Provozní výsledek hospodaření '000' Kč Zisk před zdaněním '000' Kč Čistý zisk '000' Kč Stálá aktiva '000' Kč Oběžná aktiva '000' Kč Vlastní kapitál '000' Kč Základní kapitál '000' Kč Zákonný rezervní fond '000' Kč Cizí zdroje '000' Kč Provozní ukazatele Průměrný počet zaměstnanců počet os Tržby na pracovníka (roční tržby/počet pracovníků) '000' Kč/os Přidaná hodnota na pracovníka (přidaná hodnota/počet pracovníků) '000' Kč/os Provozní hospodářský výsledek na pracovníka (PHV/počet pracovníků) '000' Kč/os Osobní náklady na pracovníka / měsíc ((osobní náklady/počet pracovníků)/12) '000' Kč/os Analytické ukazatele Ukazatele rentability Sazba daně z příjmů právnických osob % ROA - Rentabilita celkových vlož. prostředků (čistý zisk/celková aktiva) % -4,37 0,17 ROA-EBT - Rentabilita celkových vložených prostředků (čistý zisk+daň/celková aktiva) % -5,14 0,30 ROA-EBIT - Rentabilita celkových vložených prostředků (čistý zisk+daň+úroky/celková aktiva) % -3,01 2,38 Ukazatele aktivity Relativní vázanost stálých aktiv (stálá aktiva/roční tržby) % 22,05 16,38 Obrátka pohledávek k tržbám (krátkodobé pohledávky/(roční tržby/360)) den Obrátka závazků k nákladům (krátkodobé závazky/(roční náklady/360)) den Obrátka zásob k tržbám (zásoby/(roční tržby/360)) den Ukazatele zadluženosti Zadluženost 1 gearing (dlouhodobé úvěry/vlastní kapitál) % 131,86 71,88 Zadluženost 2 gearing (dlouhodobé úvěry/(vlastní kapitál+dlouhodobé úvěry)) % 56,87 41,82 Zadluženost 3 (cizí zdroje/celková aktiva) % 87,06 80,74 Ukazatele likvidity Běžná likvidita (oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé úvěry)) % 61,68 69,35 Pohotová likvidita ((oběžná aktiva-zásoby)/(krátkodobé závazky + krátkodobé úvěry)) % 44,08 49,98 Okamžitá likvidita (finanční majetek/krátkodobé závazky) % 0,31 2,99 strana 9 z 44

10 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ZPŮSOB ÚHRADY ZTRÁTY Představenstvo společnosti projednalo účetní závěrku za rok 2006 a seznámilo se se zprávou auditora o ověření účetní závěrky za rok Výrok auditora je bez výhrad. Společnost dosáhla za účetní období roku 2006 výsledku hospodaření ,54 Kč. Představenstvo společnosti navrhuje způsob úhrady ztráty následovně: Zákonný příděl do rezervního fondu ve výši 5 % 0,- Kč Nadlimitní příděl do rezervního fondu 0,- Kč Příděl do sociálního fondu 0,- Kč Výplata tantiém 0,- Kč Převod do nerozděleného zisku minulých let 0,- Kč Použití Nerozděleného zisku minulých let ,88,- Kč Zbylou část ztráty ponechat jako neuhrazenou ,66,- Kč Představenstvo společnosti navrhuje uhradit ztrátu ze zisků příštích let. strana 10 z 44

11 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Zpráva o činnosti dozorčí rady akciové společnosti OLMA za rok 2006, stanovisko k roční účetní závěrce, návrh na způsob úhrady ztráty za rok 2006, stanovisko auditora Dozorčí rada pracovala v roce 2006 v následujícím složení: - od do ing.miroslav Konečný, ing.tomáš Vymětal a ing.virág Jiří - od ukončil činnost v dozorčí radě ing.virág Jiří jako volený člen zaměstnanci. Na základě výsledků hlasování, které se konalo ve dnech se stává novým členem voleným za zaměstnance Eva Rašková. V návaznosti na článek 19. stanov společnosti odstavec 2 zasedala dozorčí rada měsíčně na společném jednání s představenstvem, kde dohlížela na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dále bylo v roce 2006 uskutečněno pět samostatných zasedání dozorčí rady. V souladu se stanovami společnosti, konkrétně pak článku 19, odstavce 8) přezkoumala dozorčí rada řádnou účetní závěrku, návrh na způsob úhrady ztráty. Konkrétně se jednalo o následující dokumenty: - Účetní závěrku v nezkráceném rozsahu, kterou tvoří dle 18, odstavec 1) zákona o účetnictví : - Rozvaha v plném rozsahu - Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - Příloha k účetní závěrce - Přehled o peněžních tocích - Přehled o změnách vlastního kapitálu - Výroční zpráva - Zpráva o vztazích Po projednání výše uvedených dokumentů dozorčí rada zjistila: - Účetní závěrka byla zpracována dle zákona o účetnictví, článku 18, odstavec 1) ve znění vyhlášky 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví pro podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví a Českých účetních standardů pro podnikatele. Rozvaha v plném rozsahu V rozvaze jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv. V roce 2006 došlo k nárůstu hodnoty dlouhodobého hmotného majetku proti roku 2005 a to v pořizovacích cenách o tis.kč. Procento odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku pak činí k ( počítáno bez pozemků ) 48,2 %. Jako rozhodující investice byl realizován nákup nemovitostí a věcí movitých ( objekt Zábřeh ) v celkové hodnotě tis.kč. K činí hodnota pohledávek brutto tis.kč, z toho po lhůtě splatnosti pak tis.kč., přičemž rozhodující položkou této kategorie jsou pohledávky po lhůtě splatnosti nad 365 dnů. Hodnota těchto pohledávek je však korigována opravnou položkou, jejíž výše dosáhla k hodnoty tis.kč. Pohledávky v této kategorii jsou tedy vyoprávkovány na 99,8 %. Tímto krokem jsou vyřešeny plně požadavky auditora. Ve srovnání s rokem 2005 došlo k nárůstu cizích zdrojů, a to o tis.kč. Rozhodujícími položkami, který tento nárůst způsobily jsou pak závazky z obchodních vztahů a bankovní úvěry dlouhodobé. Tato skutečnost zapříčinila zvýšení zadluženosti ( měřeno ukazatelem cizí zdroje na celková aktiva ) a to na hodnotu 87,06 %. Toto zadlužení je dle názoru dozorčí rady hraniční hodnotou, kterou nelze dále zvyšovat. Realizací podnikatelského záměru v letech , konkrétně pak zvýšenou tvorbou strana 11 z 44

12 hospodářského výsledku a snižováním cizích zdrojů by měla a.s. OLMA postupně snižovat hodnotu zadluženosti na %. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů a výnosů a výsledku hospodaření. V roce 2006 došlo proti roku 2005 k vyšší tvorbě přidané hodnoty, konkrétně pak o tis.kč. V porovnání s předchozím rokem byl tento nárůst navíc zajištěn s nižším průměrným počtem zaměstnanců. Tato skutečnost se pozitivně projevila v objemu vytvořené přidané hodnoty na jednoho pracovníka. V roce 2005 byla na jednoho pracovníka vytvořena přidaná hodnota ve výši 301 tis.kč, v roce 2006 pak již přidaná hodnota ve výši 463 tis.kč. U tohoto ukazatele došlo tedy k nárůstu o 53,8 %. Hospodářský výsledek před zdaněním ( ztráta ) dosáhl hodnoty tis.kč. Tvorba tohoto hospodářského výsledku byla negativně ovlivněna především těmito skutečnostmi: tvorbou opravných položek ve výši tis.kč odpisem pohledávek na vrub hospodářského výsledku ve výši tis.kč ztrátou z prodeje cenných papírů ( zaměstnanecké akcie ) ve výši tis.kč Bez těchto mimořádných operací, které a.s. musela realizovat by hospodářský výsledek před zdaněním ( ztráta ) dosáhla hodnoty tis.kč. Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce je zpracována ve smyslu znění vyhlášky 500/2002 Sb., 39, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. Negativní výsledky hospodaření vykazují účetní jednotky, ve kterých má a.s. společnost OLMA více než 20 % základního kapitálu tj. OLMA SLOVAKIA s.r.o., OLMA POLSKA, Sp.z.o.o. a Senická mliekáreň a.s. a to jak ve vývoji výsledku hospodaření tak v hodnotě vlastního kapitálu. Výše uvedené kapitálové investice splnily účel, pro který byly v předchozích letech založeny ( zavedení výrobků a jejich expanze na zahraničních trzích ). Korekce ocenění kapitálových účastí OLMA SLOVAKIA s.r.o. a OLMA POLSKA sp. z.o.o byla v účetnictví provedena metodou ekvivalence ( protihodnotou ). Po tomto kroku je hodnota výše uvedených kapitálových účastí nulová. Akciová společnost OLMA neprovedla přecenění majetkového podílu v Senické mlékárně a.s. k metodou ekvivalence. Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích je rozpisem vybraných položek majetku a podává informaci o přírůstcích (příjmech) a úbytcích (výdajích) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v členění na provozní, investiční a finanční činnost v průběhu účetního období. Stav peněžních prostředků na konci účetního období poklesl v porovnání s rokem 2005 o tis.kč., což zapříčinilo záporné cash-flow. Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o změnách vlastního kapitálu z rozvahy (bilance) podává informaci o uspořádání jeho položek, které vyjadřují jeho celkovou změnu za účetní období. Rozhodující skutečnost, která se do změny hodnoty vlastního kapitálu pomítla negativně je vytvořený hospodářský výsledek ( ztráta ) po zdanění ve výši tis.kč. Pozitivně pak zvýšení hodnoty základního kapitálu v důsledku realizace veřejné nabídky ks akcií ve výběrovém řízení. Hodnota vlastního kapitálu tedy k činí tis.kč. Vytvořená ztráta v roce 2006 zapříčinila pokles vlastního kapitálu pod hodnotu základního kapitálu. strana 12 z 44

13 Výroční zpráva Dozorčí rada ověřovala soulad výroční zprávy společnosti OLMA a.s. s výše uvedenou účetní závěrkou. Podle názoru dozorčí rady jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti OLMA a.s. k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou závěrkou. Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2006 Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok Mezi ovládanou a ovládající osobou nebyla uzavřena ovládací smlouva. Po přezkoumání smluv uzavřených mezi ovládající a ovládanou osobou v účetním období roku 2006 lze konstatovat, že ze žádné z uzavřených smluv nevznikla ovládané osobě újma. V návaznosti na 66 a) obchodního zákoníku, odstavec 8) dozorčí rada konstatuje, že písemná zpráva byla zpracována , tedy ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období. Rovněž obsah zpracované zprávy je v souladu s výše uvedeným ustanovením obchodního zákoníku. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti OLMA a.s. k Zpráva nezávislého auditora Audit byl proveden auditorskou společností HZ Olomouc spol. s r.o. Výše uvedená společnost vypracovala dne 7. května 2007 zprávu, která je nedílnou součástí výroční zprávy. Zpráva o účetní závěrce Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku OLMA a.s., tj. rozvahu k , výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích za období od do a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti OLMA a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět v dané situaci přiměřené účetní odhady. Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli obvyklými postupy v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti požitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. strana 13 z 44

14 Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti OLMA, a.s. k 31.prosinci 2006 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti OLMA, a.s. k Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti OLMA, a.s. k Zpráva o výroční zprávě Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti OLMA, a.s. s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti OLMA, a.s. k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou závěrkou. V Olomouci dne 7. května 2007 Auditor: ing.petr Vánský, osvědčení o zápisu do seznamu auditorů č.124 HZ Olomouc, spol. s r.o., osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností č.63, Husitská 157/4, Olomouc Akciová společnost OLMA dosáhla za účetní období roku 2006 výsledek hospodaření ztrátu ve výši ,54 Kč. Představenstvo společnosti navrhuje způsob úhrady ztráty následovně: - v souladu s článkem 23 stanov společnosti použije nerozdělený zisk z minulých let a to ve výši ,88 - zbylou část ztráty a to ve výši ,66 ponechat jako neuhrazenou strana 14 z 44

15 V souladu s článkem 19, odstavec 8) a v souladu s ustanovením 198 obchodního zákoníku předkládá valné hromadě toto vyjádření: a) doporučuje schválit účetní závěrku za rok 2006 b) doporučuje schválit návrh na způsob úhrady ztráty za rok 2006 strana 15 z 44

16 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Zpráva o účetní závěrce Na základě provedeného auditu jsme dne 7. května 2007 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti OLMA, a.s., tj. rozvahu k , výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích za období od do a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti OLMA, a.s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti OLMA, a.s.. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli obvyklými postupy v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti OLMA, a.s. k 3l. prosinci 2006 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti OLMA, a.s. k Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především strana 16 z 44

17 na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti OLMA, a.s. k Zpráva o výroční zprávě Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti OLMA, a.s. s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti OLMA, a.s. k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Olomouci dne 7. května 2007 Auditor: Ing. Petr Vanský HZ Olomouc, spol. s r.o. Osvědčení o zápisu Husitská 157/4 do seznamu auditorů č Olomouc Osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností č. 63 strana 17 z 44

18 ROZVAHA Rok Brutto Korekce Netto Netto (v tis. Kč) Aktiva celkem B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek I. 3. Software I. 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek I. 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek II. 1. Pozemky II. 2. Stavby II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí II. 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek III. 2. Podíly v účet. jednot. pod podstatným. vlivem C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby I. 1. Materiál I. 2. Nedokončená výroba a polotovary I. 3. Výrobky I. 5. Zboží C. III. Krátkodobé pohledávky III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů III. 6. Stát daňové pohledávky III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy III. 8. Dohadné účty aktivní III. 9. Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek IV. 1. Peníze IV. 2. Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období strana 18 z 44

19 Rok (v tis. Kč) Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál I. 1. Základní kapitál I. 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly A. II. Kapitálové fondy II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A. III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku III. 1. Zákonný rezervní fond III. 2. Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B. II. Dlouhodobé závazky II. 10. Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky III. 1. Závazky z obchodních vztahů III. 5. Závazky k zaměstnancům III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění III. 7. Stát daňové závazky a dotace III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy III. 10. Dohadné účty pasivní B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé IV. 2. Bankovní úvěry krátkodobé strana 19 z 44

20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč.) Rok I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním strana 20 z 44

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

V. ZPRÁVA AUDITORA Consultas - Audit s.r.o. Osvědčení KAČR č. 087 Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČO: 60469081 Sídlo: Luhovská 1732/9, 182 00 Praha 8 Kancelář: Lidická 20, 150 00

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

NUPHARO HOLDING A.S.

NUPHARO HOLDING A.S. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO HOLDING A.S. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více