PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVANÍ PROVÁDĚNÝCH ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVANÍ PROVÁDĚNÝCH ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM"

Transkript

1 Strana 3414 Sbírka zákonů č. 279 / 2007 Příloha částky 90 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 279/2007 Sb. v v r PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVANÍ PROVÁDĚNÝCH ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM NA ROK 2008 I. Přehled statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem 1.P3-04 Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví 2. P 6-04 Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích 3. P 4-01 Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví 4. P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví 5. Zem 1-12 Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat 6. Zem 7-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji rostlinných výrobků 7. Zem 3-04 Čtvrtletní výkaz o drůbeži 8. Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu 9. Zem 2-03 Výkaz o chovu prasat 10. Zem 1-01 Soupis hospodářského zvířectva k Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin 12. Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin 13. Zem V 6 až 10 Odhady sklizně zemědělských plodin 14. Les 8-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví 15. Prům 1-12 Měsíční výkaz v průmyslu 16. Prům 2-12 Měsíční výkaz o produkci průmyslových výrobků a služeb 17. Prům 2-01 Roční výkaz v průmyslu 18. Prům 3-01 Roční výkaz o produkci průmyslových výrobků a služeb

2 Příloha částky 90 Sbírka zákonů č. 279 / 2007 Strana Ocel 1-01 Roční výkaz ocelářského průmyslu 20. Stav 1-12 Měsíční výkaz ve stavebnictví 21. Stav 2-12 Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech 22. Stav 6-04 Čtvrtletní výkaz stavebních zakázek 23. Stav 4-99 Hlášení o odstranění budovy nebo zrušení celého bytu 24. Stav 7-99 Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu 25. Stav 5-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví 26. Lok 1-02 Výkaz o lokalizaci budov 27. SP 1-12 Měsíční dotazník 28. CR 1-12 Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních 29. CR 2-04 Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních 30. Zdp 3-04 Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven 31. Poj 3a-04 Čtvrtletní výkaz pojišťoven 32. Poj 3b-04 Čtvrtletní výkaz penzijních fondů 33. Pen 3a-04 Čtvrtletní výkaz bankovních peněžních institucí 34. Pen 3b-04 Čtvrtletní výkaz nebankovních finančních institucí (účtujících jako banky) 35. Pen3c-04 Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé) 36. Zdp 5-01 Roční výkaz zdravotních pojišťoven 37. Poj 5a-01 Roční výkaz pojišťoven 38. Poj 5b-01 Roční výkaz penzijních fondů 39. Pen 5a-01 Roční výkaz bankovních peněžních institucí 40. Pen 5b-01 Roční výkaz nebankovních finančních institucí (účtujících jako banky) 41. VPI 3-04 Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce

3 Strana 3416 Sbírka zákonů č. 279 / 2007 Příloha částky NT 1-01 Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí 43. OJS 1-01 Dotazník pro vybrané neziskové instituce 44. VI 1-01 Roční výkaz organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a podobných vládních institucí 45. Kult 7-01 Roční výkaz o rozhlasovém vysílání 46. Kult 8-01 Roční výkaz o televizním vysílání 47. Práce 2-04 Čtvrtletní výkaz o práci 48. ÚNP 4-01 Výkaz o úplných nákladech práce 49. EPV 1-12 Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a výrobce ropných produktů 50. EPS 1-12 Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty 51. EP 5-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv 52. EP 7-01 Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv 53. EP 8-01 Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv 54. EP 9-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků 55. EP Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie 56. Nem Úr 1-02 Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 57. Odp 5-01 Roční výkaz o odpadech 58. ŽP 1-01 Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí 59. VTR 5-01 Roční výkaz o výzkumu a vývoji 60. Lic 5-01 Roční výkaz o licencích 61. ICT 5-01 Dotazník o využívání informačních a komunikačních technologií 62. VH 8a-01 Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody 63. VH 8b-01 Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích 64. Obyv 1-12 Hlášení o uzavření manželství

4 Příloha částky 90 Sbírka zákonů č. 279 / 2007 Strana Oby v Obyv Oby v Ceny Prům CenyPrůmla Ceny Prům lb Ceny Teplo Ceny ZO Ceny Zem Ceny Zem Ceny Zem Ceny Zem Ceny Zem Ceny Les Ceny Vod Ceny Spoj Ceny Sklad CenyDopŽ CenyDopS CenyDopL CenyDopŘ 1-12 Hlášení o narození Hlášení o úmrtí Hlášení o rozvodu Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností reprezentantů Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12 Měsíční výkaz o cenách tepla Měsíční výkaz o cenách v zahraničním obchodě Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků Čtvrtletní výkaz o cenách osiv a sadby pro zemědělství Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělství Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství Čtvrtletní výkaz o cenách v lesním hospodářství Měsíční výkaz o cenách ve vodním hospodářství Měsíční výkaz o cenách za služby spojů Měsíční výkaz o cenách ve skladovém hospodářství Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní železniční nákladní dopravě Měsíční výkaz o cenách v silniční nákladní dopravě Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě Měsíční výkaz o cenách ve vnitrozemské říční nákladní dopravě

5 Strana 3418 Sbírka zákonů č. 279 / 2007 Příloha částky Ceny Dop P Ceny Psn Ceny Pss Ceny Psz Ceny Pso Ceny Psa Ceny Psi Ceny Psu CenyPsr Ceny Poj Ceny Ban Ceny Leas Ceny ZO Ceny ZO 2a Ceny ZO Ceny ZO Ceny Stav Ceny E Ceny E Ceny E Ceny E Ceny E 6-04 Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní potrubní dopravě Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti nemovitostí Měsíční výkaz o cenách služeb za pronájem strojů a přístrojů Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti výpočetní techniky Měsíční výkaz o cenách ostatních podnikatelských služeb Měsíční výkaz o cenách služeb za pronájem automobilů Měsíční výkaz o cenách architektonických a inženýrských služeb Měsíční výkaz o cenách služeb účetních, auditorských a daňového poradenství Měsíční výkaz o cenách za reklamní služby Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve styku se zahraničím Výkaz k čtvrtletnímu šetření o pohybu cen stavebních prací Měsíční výkaz o cenách ropy Výkaz o spotřebitelských cenách pohonných hmot Výkaz o cenách topných olejů Spotřebitelské ceny zemního plynu pro domácnosti Ceny zemního plynu pro malé, střední a velké odběratele

6 Příloha částky 90 Sbírka zákonů č. 279 / 2007 Strana Ceny Elek Ceny Elek Ceny Elek ZO Ceny Nájem Ceny NB EVPrům EV Stav EV SI EV Ob EV Iv SP SKUPO TI NACE RES REGISTR přímé zjišťování 126. přímé zjišťování 127. přímé zjišťování Měsíční výkaz o cenách silové elektřiny Čtvrtletní výkaz o cenách elektřiny Roční výkaz o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu služeb Měsíční výkaz o obvyklém nájemném z bytu Čtvrtletní výkaz o cenách nových bytů Konjunkturální průzkum v průmyslu Konjunkturální průzkum ve stavebnictví Konjunkturální průzkum ve službách Konjunkturální průzkum v obchodě Konjunkturální průzkum o investicích Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování Roční zjišťování skupin podniků Dotazník o inovacích Jednorázové zjišťování o převažující činnosti subjektu Dotazník pro nově vzniklé podniky a podnikatele Dotazník pro podniky a podnikatele Měsíční zjišťování cen průmyslových surovin a potravin na světových burzách Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb Týdenní zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží

7 Strana 3420 Sbírka zákonů č. 279 / 2007 Příloha částky 90 II. Jednotlivá statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem 1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví P 3-04 (mutace b, c) Získání statistických údajů k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů za Českou republiku pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích nefinančních podniků a fyzických osob v oblasti finančního hospodaření a zaměstnanosti v průběhu roku a pro další analytické účely. Výsledky získaných a statisticky vyhodnocených údajů budou využívány k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména Evropská unie, Mezinárodní měnový fond, Světová banka), vládním, regionálním, hospodářským a společenským institucím, podnikatelské sféře a veřejnosti. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství. Ukazatele o práci - počty zaměstnanců, mzdy, odměny, ostatní osobní náklady, počty osob dočasně přidělených agenturou, počty odpracovaných hodin. Finanční ukazatele tokové ve statistickém členění - výkony, náklady a účetní přidaná hodnota. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku podle druhu majetku. Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby (zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku) s převažující činností podle - OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství) - OKEČ 10 až 41 (průmysl) - OKEČ 45 (stavebnictví) - OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování) - OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje) - OKEČ 70 až 93 (služby, výzkum a vývoj). Zpravodajská povinnost k jednotlivým mutacím výkazu je vázána na OKEČ a počet zaměstnanců ekonomického subjektu. Jednotlivé mutace jsou přiřazeny ekonomickým subjektům Českým statistickým úřadem na základě údajů v Registru ekonomických subjektů (RES). Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího (mutace c) a výběrového zjišťování (mutace b)

8 Příloha částky 90 Sbírka zákonů č. 279 / 2007 Strana 3421 Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní za 1. čtvrtletí do , za 2. čtvrtletí do , za 3. čtvrtletí do a za 4. čtvrtletí do

9 Strana 3422 Sbírka zákonů č. 279 / 2007 Příloha částky NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích P6-04 Získání statistických údajů k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů za Českou republiku pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích nefinančních podniků a fyzických osob v oblasti finančního hospodaření a pro další analytické účely. Výsledky získaných a statisticky vyhodnocených údajů budou využívány k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména Evropská unie, Mezinárodní měnový fond, Světová banka), vládním, regionálním, hospodářským a společenským institucím, podnikatelské sféře a veřejnosti. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství. Finanční ukazatele stavové ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby dle složek, finanční majetek dle složek včetně poskytnutých záloh a časového rozlišení, pohledávky, pasiva v členění na vlastní kapitál, rezervy, dluhopisy a směnky, bankovní úvěry, půjčky a návratné finanční výpomoci. Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby (zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku) s převažující činností podle - OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství) -OKEČ 10 až 41 (průmysl) - OKEČ 45 (stavebnictví) - OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování) - OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje) - OKEČ 70 až 93 (služby, výzkum a vývoj). Zpravodajská povinnost je vázána na OKEČ a počet zaměstnanců ekonomického subjektu, nebo na výši aktiv. Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího zjišťování (250 a více zaměstnanců) a výběrového zjišťování (dle stavu aktiv) Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní za 1. čtvrtletí do , za 2. čtvrtletí do , za 3. čtvrtletí do a za 4. čtvrtletí do

10 Příloha částky 90 Sbírka zákonů č. 279 / 2007 Strana NÁZEV STATISTICKÉHO Z.TTSTOVANT: Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví P4-01 Získání základních statistických údajů ze sektoru domácností zapojených do podnikatelského procesu k propočtům úplných sestav makroekonomických ukazatelů v rámci ročních národních účtů, pro vyhodnocení celoročního ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích včetně strukturálních změn odvětvového i věcného charakteru, pro sestavení regionálních průřezů a účtů a pro další analytické účely. Využití získaných a statisticky vyhodnocených údajů k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména Evropská unie, Mezinárodní měnový fond, Světová banka), vládním, regionálním, hospodářským a společenským institucím, podnikatelské sféře a veřejnosti. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy, zejména s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství. Počty zaměstnanců a mzdy. Finanční ukazatele ve statistickém členění - členění příjmů a výdajů (výnosů a nákladů) bez DPH a spotřební daně, majetku a závazků. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Malé ekonomické subjekty - fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností podle odvětvové klasifikace ekonomických činností - OKEČ 02 (lesnictví) -OKEČ 10 až 41 (průmysl) - OKEČ 45 (stavebnictví) - OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování) - OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje) - OKEČ 65 až 67 (peněžnictví, pojišťovnictví) - OKEČ 70 až 93 (služby, výzkum a vývoj) Použitá metoda: výběrové zjišťování Periodicita statistického zjišťování: roční do

11 Strana 3424 Sbírka zákonů č. 279 / 2007 Příloha částky NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví P 5-01 (mutace) Získání podrobných statistických údajů k propočtům úplných sestav makroekonomických ukazatelů v rámci ročních národních účtů, pro vyhodnocení celoročního ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích včetně strukturálních změn odvětvového i věcného charakteru, pro sestavení regionálních průřezů a účtů a pro další analytické účely. Využití získaných a statisticky vyhodnocených údajů k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména Evropská unie, Mezinárodní měnový fond, Světová banka), vládním, regionálním, hospodářským a společenským institucím, podnikatelské sféře a veřejnosti. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy, zejména s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání a nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství. Charakteristika ekonomického subjektu - vybrané ukazatele. Počty zaměstnanců a mzdy. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a náklady, souhrnné ukazatele aktiv, pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, doplňující údaje o nehmotném a hmotném majetku, zásoby, finanční aktiva a doplňkové ukazatele. Výzkum, vývoj, informační a komunikační technologie, identifikace ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou účastí a identifikace vrcholového zahraničního vlastníka. Vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého majetku strukturované dle území. Specifické ukazatele dle odvětví - specifikace vybraných položek tržeb za stavebnictví, tržní služby (struktura podle zákazníků, podle sídla zákazníků a dotazové oddíly ke službám poskytovaným do zahraničí), rozdělení nákupů podle typu dodavatelů za velkoobchod a maloobchod, rozdělení tržeb podle typu spotřebitelů za velkoobchod, rozdělení provozoven podle typu a velikosti prodejní plochy za maloobchod, strukturované dle území. Ukazatele charakterizující odvětvová specifika - tržby za prodej vlastních výrobků, služeb, zboží, aktivace, zásoby, tržby za dodávky na vývoz a náklady vynaložené na prodané zboží, vše strukturované podle SKP. Struktura vybraných finančních aktiv podle emitentů a dlužníků. Obchodní vztahy ve skupme pod zahraniční kontrolou. Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku a vybrané fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností podle - OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství) -OKEČ 10 až 41 (průmysl) - OKEČ 45 (stavebnictví) - OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování) - OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje) - OKEČ 65 a 67 (peněžnictví - pouze ekonomické subjekty účtující jako podnikatelé) - OKEČ 70 až 93 (služby, výzkum a vývoj). Jednotlivé mutace jsou přiřazeny ekonomickým subjektům Českým statistickým úřadem na základě údajů v Registru ekonomických subjektů (RES).

12 Příloha částky 90 Sbírka zákonů č. 279 / 2007 Strana 3425 Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího zjišťování a výběrového zjišťování Periodicita statistického zjišťování: roční do

13 Strana 3426 Sbírka zákonů č. 279 / 2007 Příloha částky NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat Zem 1-12 Získání základních informací o porážkách hospodářských zvířat pro hodnocení situace na trhu s masem, stanovení trendů v této oblasti a podkladů pro výpočet hrubé tuzemské produkce pro mezinárodní srovnání. Výsledky zjišťování budou sloužit pro informování veřejnosti, Ministerstvo zemědělství, FAO a pro EU. Počet a hmotnost poražených zvířat v živé a jatečně hmotnosti v členění podle kategorií. Ekonomické subjekty zabývající se porážkami hospodářských zvířat. Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování Periodicita statistického zjišťování: měsíční do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

14 Příloha částky 90 Sbírka zákonů č. 279 / 2007 Strana NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o prodeji rostlinných výrobků Zem 7-04 Získání informací o úrovni prodeje rostlinných výrobků podle odbytových směrů a úrovni zásob pro bilance surovinových zdrojů, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat státním i mezinárodním organizacím a institucím (CESTAT). Objem prodeje vybraných rostlinných výrobků v členění na prodej celkem, prodej obchodním a zpracovatelským ekonomickým subjektům, ostatní prodej, přímý vývoz a stav zásob. Ekonomické subjekty s rostlinnou výrobou. Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

15 Strana 3428 Sbírka zákonů č. 279 / 2007 Příloha částky NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o drůbeži Zem 3-04 Získání informací o vývoji chovu drůbeže pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice a pro potřeby mezinárodních organizací FAO, OECD, EHK OSN a EU. Stavy drůbeže a slepic, krmné dny slepic, celková roční snáška a prodej vajec, prodej jatečné drůbeže. Ekonomické subjekty zabývající se chovem drůbeže. Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

16 Příloha částky 90 Sbírka zákonů č. 279 / 2007 Strana NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o chovu skotu Zem 1-02 Získání informací o vývoji chovu skotu pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice a pro potřeby mezinárodních organizací FAO, OECD, EHK OSN a EU (směrnice Rady 93/24/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních o chovu skotu). Stavy skotu podle druhových a věkových skupin, stavy krav, počty narozených a úhyny telat, krmné dny krav, výroba mléka, prodej jatečného skotu celkem. Ekonomické subjekty zabývající se chovem skotu. Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování Periodicita statistického zjišťování: pololetní (k a k ) do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

17 Strana 3430 Sbírka zákonů č. 279 / 2007 Příloha částky NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ Výkaz o chovu prasat Zem 2-03 Získání informací o vývoji chovu prasat pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice a pro potřeby mezinárodních organizací FAO, OECD, EHK OSN a EU (směrnice Rady č. 93/23/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních o chovu prasat). Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu, stavy prasnic, počty narozených a úhyny selat, krmné dny prasnic, zapuštění a oprášení prasnic, celkový prodej jatečných prasat. Ekonomické subjekty zabývající se chovem prasat. Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování Periodicita statistického zjišťování: třikrát ročně (k 1. 4.,1. 8. ak ) do , a

18 Příloha částky 90 Sbírka zákonů č. 279 / 2007 Strana NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Soupis hospodářského zvířectva k Zem T-OT Získání základních informací o stavech hospodářských zvířat pro analýzy surovinového zajištění výroby masa a ostatních vybraných živočišných výrobků, veterinární opatření, nezbytná strukturami opatření ve zpracovatelském průmyslu a na vnitřním i zahraničním trhu. Informace budou sloužit i pro potřeby mezinárodních organizací FAO, OECD, EHK OSN a EU (směrnice Rady 93/24/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních o chovu skotu, směrnice Rady 93/23/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních o chovu prasat a směrnice Rady 93/25/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních o chovu ovcí a koz). Počet jednotlivých druhů hospodářských zvířat v kusech podle věkových kategorií a pohlaví. Ekonomické subjekty zabývající se chovem hospodářských zvířat. Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování Periodicita statistického zjišťování: roční do

19 Strana 3432 Sbírka zákonů č. 279 / 2007 Příloha částky NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin Osev 3-01 Získání údajů o hospodaření na zemědělské půdě; informace budou využity k hodnocení úrovně jednotlivých komodit, pro analytické účely v oblasti vnitřní ekonomiky i v mezinárodním srovnání, informování veřejnosti a pro poskytování dat státním, soukromým a mezinárodním organizacím a institucím a EU [nařízení Rady (EHS) č. 837/90 ze dne 26. března 1990 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o produkci obilovin a nařízení Rady (EHS) č. 959/93 ze dne 5. dubna 1993 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o rostlinných produktech s výjimkou obilovin]. Údaje o plochách osevů (výsadby) podle struktury jednotlivých plodin a údaje o plochách kultur včetně orné půdy neoseté, úhoru a zemědělské půdy celkem. Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě. Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování Periodicita statistického zjišťování: roční do

20 Příloha částky 90 Sbírka zákonů č. 279 / 2007 Strana NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin Zem 6-01 Získání informací o plochách a výši sklizně jednotlivých zemědělských plodin. Informace budou využity k hodnocení úrovně rostlinné produkce, k bilančním, analytickým účelům ČSÚ, k poskytování údajů státním, soukromým a mezinárodním organizacím a institucím (srovnání) a EU [nařízení Rady (EHS) č. 837/90 ze dne 26. března 1990 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o produkci obilovin, nařízení Rady (EHS) č. 959/93 z 5. dubna 1993 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o rostlinných produktech s výjimkou obilovin]. Údaje o plochách a výši sklizně zemědělských plodin, o počtu ovocných stromů (keřů) a sklizni ovoce, údaje o spotřebě hnojiv podle čistých živin. Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě. Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování Periodicita statistického zjišťování: roční do

21 Strana 3434 Sbírka zákonů č. 279 / 2007 Příloha částky NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Odhady sklizně zemědělských plodin Zem V 6, Zem V 7, Zem V 8, Zem V 9, Zem V 10 Získání orientačních údajů o produkci zemědělských plodin ve sledovaném roce se zřetelem na eventuální národohospodářská opatření v oblasti dovozu a vývozu. Informace budou využívány k analýzám celkové úrovně zemědělské produkce, k posouzení ekonomiky zemědělství a informování veřejnosti. Odhad produkce vybraných zemědělských plodin z jednoho hektaru oseté (osázené) plochy (eventuálně z jednoho ovocného stromu), počet stromů (keřů). Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě. Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování Periodicita statistického zjišťování: 5x ročně Zem V 6 do Zem V 7 do Zem V 8 do Zem V 9 do Zem V 10 do

22 Příloha částky 90 Sbírka zákonů č. 279 / 2007 Strana NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví Les 8-01 Získání údajů lesní hospodářské evidence pro hodnocení stavu a vývoje odvětví lesnictví, pro hodnocení státní lesnické politiky a poskytování údajů EU a ostatním mezinárodním organizacím. Údaje o bilanci holin, zalesňování, těžbě dřeva, nahodilých těžbách, dodávkách dříví, obhospodařovaných plochách, dřevařské přidružené výrobě a počtech zaměstnanců v lesnictví. Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností lesnictví a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více hektarů. Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování Periodicita statistického zjišťování: roční do

23 Strana 3436 Sbírka zákonů č. 279 / 2007 Příloha částky NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz v průmyslu Prům 1-12 Získání údajů o vývoji základních ukazatelů podle průmyslových odvětví. Výsledky budou využity pro informování veřejnosti, pro státní orgány a mezinárodní organizace, EU [nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách]. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem, z toho za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy, tržby za přímý vývoz a z toho za vývoz do zemí EU, Eurozóny, tržby za prodej zboží, průmyslové zakázky nové a stornované v členění na zakázky ze zahraničí a z toho ze zemí EU a Eurozóny. Počet zaměstnanců a zaměstnaných v průmyslových podnicích, počet odpracovaných hodin, mzdy, odměny. Nakoupená a prodaná energie v členění na vývoz do zemí EU a Eurozóny. Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41). Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování Periodicita statistického zjišťování: měsíční do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

24 Příloha částky 90 Sbírka zákonů č. 279 / 2007 Strana NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o produkci průmyslových výrobků a služeb Prům 2-12 Získání údajů o produkci vybraných průmyslových výrobků a průmyslových služeb. Výsledky slouží jako krátkodobé indikátory vývoje pro ekonomická rozhodování, podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce, analytické práce a k veřejné publikaci, pro mezinárodní srovnání a mezinárodní organizace, EU [nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, ve znění nařízení Komise (ES) č. 586/01, č. 588/01 a č. 29/2002 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství] a další externí uživatele. Produkce výrobků ve fyzických měřicích jednotkách a korunách dle seznamu PRODCZECH" PRŮM 2-12 zasílaného zpravodajským jednotkám. Ekonomické subjekty s produkcí průmyslových výrobků a průmyslových služeb zahrnutých podle Standardní klasifikace produkce (SKP) do oddílů 10, 11, 12, 13, 14, 23, 40, 41, nezávisle na zatřídění podniku podle převažující činností do jednotlivých OKEČ. Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování Periodicita statistického zjišťování: měsíční do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

25 Strana 3438 Sbírka zákonů č. 279 / 2007 Příloha částky NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz v průmyslu Prům 2-01 Získání podkladů o struktuře průmyslu, pro analytické práce a k veřejnému publikování ve statistických informacích, ročence, pro mezinárodní statistiky a domácí i zahraniční uživatele, k plnění mezinárodních informačních závazků [nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství]. Produkce vybraných výrobků a služeb ve fyzických jednotkách a v tis. Kč dle seznamu PRODCZECH"; stav zásob ke konci roku, tržby za vlastní výrobky a služby, za práci ve mzdě, tržby za přímý i nepřímý vývoz. Produkce a tržby za vlastní průmyslovou i neprůmyslovou činnost, zásoby. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb dle SK.P pro neprůmyslové výrobky, stavební práce a neprůmyslové služby, počet zaměstnanců, manuálně pracující zaměstnanci ve fyzických osobách, mzdy, využití pracovní doby. Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41) a vybrané ekonomické subjekty s převažující neprůmyslovou činností (OKEČ 01, 02, 05, 45, 50, 51, 52, 55 až 93) s významným podílem průmyslové činnosti. Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování Periodicita statistického zjišťování: roční do

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

Metodický list. Úvěry klientské

Metodický list. Úvěry klientské Metodický list Úvěry klientské I. Definice a obsah Stavy úvěrů: konečné zůstatky úvěrových účtů klientů, tj. počáteční zůstatky plus čerpání nových úvěrů mínus splátky dříve poskytnutých úvěrů. II. Zdroje

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

Metodický list. Úvěry klientské

Metodický list. Úvěry klientské Metodický list Úvěry klientské I. Definice a obsah Nově čerpané úvěry: objemy skutečně čerpaných prostředků z úvěrových účtů klientů v daném období, tj. ekonomické obraty na straně Má dáti těchto účtů.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Duben 2006 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 7 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2005 7 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí

Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí Obsahem tabulek jsou čtvrtletní údaje o nefinančních transakcích jednotek zatříděných do sektoru vládních institucí (S.13). Údaje vycházejí z nařízení č. 1221/2002

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Říjen 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 ÚVOD... 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. POLOLETÍ 2007...

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2013/2014

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2013/2014 , Křemešnická 818, Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2013/2014 Pelhřimov 7. 1. 2015 ÚVODNÍ SLOVO K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Vážení akcionáři, začátek hospodářského roku 2013/2014 byl jako

Více

TÉMA č.1. Samostudium

TÉMA č.1. Samostudium TÉMA č.1 1 Makroekonomické prostředí pro podnikání. Klíčové makroekonomické ukazatele a indikátory jejich zdroj a význam jako nositelů informací. Práce s makroekonomickými ukazateli a indexy Samostudium

Více

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2009

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2009 Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE Česká republika v roce 2009 Základní informace Praha (Uzávěrka rukopisu k 1.7.2010) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2009 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové

Více

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary ZEMĚDĚLSTVÍ 2005 Připravili: MZe: Odbor enviromentální politiky a obnovitelných zdrojů energie Odbor financování SZP, veřejné podpory a statistiky Odbor komunikace Odbor legislativní a právní Odbor pro

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. Výroční zpráva 2014 Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje o společnosti 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2015 Metodika pro

Více

VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11

VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11 >> 11 VÝROČNÍ zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Obsah Skupina ČEZ 3 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora pro společníky společnosti ČEZ Energo, s.r.o. 6 Zpráva nezávislého auditora

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře Seite 1 von 47 Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře FULSOFT REPORT 01 / 2014 Tradičně bývá 1. ledna změn více, ale tentokrát se jedná o rekordní počet - bylo novelizováno

Více

Statistická identifikace klastrů

Statistická identifikace klastrů Statistická identifikace klastrů Zpráva o zdrojích dat součást Národní zprávy Zadavatel: CzechInvest Zpracovatel: Berman Group Spolupráce: PS inovace, s.r.o. Datum: únor 2006 Autoři Ing. Petr Adámek, MBA,

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ... ZEMĚDĚLSTVÍ 2008 1 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství.... 2 Použitézkratky...3 OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...6 Národohospodářský rámec...6 Vývoj sektoru zemědělství...8 Souhrnný zemědělský účet

Více