ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2005"

Transkript

1 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2005

2

3 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2005

4

5 obsah 1. úvod poslání společnosti úvodní slovo předsedy představenstva let úspěchů významné událostí roku český leasingový trh v roce naše finanční služby profil společnosti financované komodity produkty pro zákazníky produkty pro dodavatele pojištění ČSOB Leasing v číslech základní finanční a provozní ukazatele základní kapitál a rozdělení hospodářského výsledku analýza finanční situace lidské zdroje vedení společnosti statutární orgány zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ČSOB Leasing, a.s., a stavu jejího majetku za rok zpráva dozorčí rady akcionář finanční výsledky dle IFRS zpráva nezávislých auditorů finanční část nekonsolidovaná rozvaha nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty přehled o změnách vlastního kapitálu přehled o peněžních tocích charakteristika a hlavní aktivity účetní postupy dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek majetkové účasti zásoby pohledávky závazky časové rozlišení transakce se spřízněnými stranami opravné položky vlastní kapitál hospodářský výsledek rezervy bankovní úvěry a finanční výpomoci finanční deriváty informace o předmětu činnosti analýza zaměstnanců ostatní provozní náklady daň z příjmů investiční přísliby a jiné potenciální závazky a aktiva následné události přehled o peněžních tocích zpráva představenstva společnosti ČSOB Leasing, a.s., o vztazích mezi propojenými osobami kontaktní údaje 82

6 1. úvod 1.1. poslání společnosti Stát v čele leasingového trhu je pro ČSOB Leasing závazkem a výzvou ke stálému zvyšování standardu poskytovaných služeb. Posláním společnosti je poskytovat zákazníkům z řad podnikatelů a spotřebitelů ty nejlepší podmínky k pořízení dopravních prostředků, strojů a zařízení prostřednictvím široké palety leasingových a úvěrových produktů spokojených zákazníků za 10 let 4

7 1.2. úvodní slovo předsedy představenstva Vážený akcionáři, vážení obchodní partneři, vážení zákazníci, deset let působení na trhu je z hlediska historie tržní ekonomiky v České republice jistě nezanedbatelné období. Právě tak dlouho působí naše společnost na českém trhu. Před deseti lety stála u zrodu společnosti ČSOB Leasing myšlenka vybudovat univerzální leasingovou společnost, která by zákazníkům poskytovala kvalitní leasingové služby při pořízení automobilů, strojů a zařízení. Dnešní realita naše původní záměry dokonce ještě předčí. Z nuly jsme se za deset let vyhoupli na více než 18 miliard korun ročního obratu *) a posledních 5 let držíme první příčku mezi leasingovými společnostmi na trhu. A co víc, své postavení rok od roku upevňujeme a doslova unikáme konkurenci. V současné době má naše společnost nejvyšší základní kapitál ze všech leasingových společností na českém trhu. Svou výší 2,9 miliardy korun je srovnatelný se středně velkou bankou. Vysokou oblibu leasingu v této zemi a mohutný růst leasingového trhu za poslední desetiletí vnímám do značné míry i jako naši zásluhu. Loňské desáté výročí jsme oslavili tím nejlepším způsobem rekordními výsledky. Obrat společnosti ve výši 18,24 miliardy korun vzrostl o více než 24 procent a podíl na trhu jsme zvýšili o 2,28 procentního bodu na 16,1 procenta. Zvláště cenné je, že se nám v roce 2005 podařilo růst ve všech komoditách i produktech, a to tempem významně vyšším, než rostl trh. Jsem přesvědčený o tom, že tyto úspěchy jsou výsledkem dlouhodobé strategie společnosti, založené na pružné a kvalitní obsluze zákazníků a partnerů prostřednictvím celorepublikové sítě poboček a na široké nabídce finančních produktů. Pro úspěch firmy a jejích produktů je dnes samozřejmostí splňovat celou škálu zákaznických očekávání, a to jak produkty samými, tak nabízenými službami. Blízký vztah k zákazníkům a partnerům a porozumění jejich potřebám je předpokladem úspěchu. Nad výbornými výsledky roku 2005 však nehodláme jen stanout s uspokojením. Chystáme celou řadu novinek především v oblasti zákaznického komfortu. V současnosti disponuje ČSOB Leasing kompletní řadou produktů a tyto produkty dále modifikujeme na míru našim zákazníkům. Vlajkovou lodí je finanční leasing, pro financování ojetých automobilů jsme doplnili i zákaznický úvěr pod názvem HitKredit a mílovými kroky se prosazujeme v perspektivní oblasti produktů operativního leasingu. Postupně implementujeme elektronickou podporu distribučních kanálů v podobě uživatelsky komfortního softwaru pro rychlé schvalování smluv. Připravujeme také on-line přístup našich zákazníků k aktuálním informacím o jejich smlouvách. Hodláme podstatně rozšířit poskytování finančních služeb v oblasti financování ojetých automobilů a upevňujeme svou pozici v oblasti značkového financování ve spolupráci jak s tradičními českými výrobci nákladních vozů Avia a TATRA, tak s významnými importéry osobních automobilů značek Hyundai, Mazda, Kia, Suzuki a Mitsubishi. Oslavy desátého výročí založení společnosti ČSOB Leasing se nesly v duchu hesla 10 let úspěchů díky Vám. Nevnímám to jako prázdné heslo, ale jako upřímné poděkování všem zákazníkům za jejich rozhodnutí pro naše služby a věrnost naší společnosti, našemu akcionáři společnosti Československá obchodní banka, a. s., obchodním partnerům a dodavatelům za jejich významné přispění k úspěšnému rozvoji naší společnosti. V neposlední řadě patří můj dík zaměstnancům, kteří jsou klíčovým faktorem úspěchu ve firemním konkurenčním boji. Naším cílem je kvalitní pracovníky nejen získat, ale i udržet, a dále rozvíjet jejich potenciál, protože bezpochyby platí, že nejlepší renomé společnosti tvoří její spokojení zaměstnanci. Ing. Karel Bouček předseda představenstva a generální ředitel *) obrat = souhrn pořizovacích cen předmětů financování bez DPH financovaných finančním leasingem, operativním leasingem, splátkovým prodejem a zákaznickým úvěrem HitKredit 5

8 let úspěchů Společnost ČSOB Leasing oslavila v říjnu 2005 desáté výročí svého založení. Deset let úspěšného působení společnosti na trhu je pro zákazníky a partnery zárukou důvěryhodnosti a stability společnosti. Společnost byla založena dne Československou obchodní bankou, a. s., (dále jen ČSOB ) pod názvem OB Leasing. Velmi rychle došlo k nárůstu obchodního obratu a počtu uzavřených obchodů. Již v roce 1998 byl ČSOB Leasing třetí největší leasingovou společností na trhu, v následujícím roce druhou a od roku 2001 je jedničkou leasingového trhu. Prvenství drží společnost dodnes i ve stále silnějším konkurenčním prostředí. Počet zaměstnanců od založení společnosti několikanásobně vzrostl až na současných 417 pracovníků. Koncepce budování rozsáhlé celorepublikové pobočkové sítě se ukázala jako zásadní pro rozšiřování zákaznického portfolia. Služby ČSOB Leasing jsou tak zákazníkům k dispozici nejen u všech významných dodavatelů dopravní techniky, strojů a zařízení, ale i v plnohodnotných kamenných pobočkách, dostupných do padesáti kilometrů ze kteréhokoli místa v republice. Dnešní pobočková síť ČSOB Leasing čítá 14 poboček ve všech krajích České republiky. Pohlédneme-li na desetileté období prostřednictvím souhrnných čísel, dosáhla společnost ČSOB Leasing úctyhodných výsledků. Za deset let financovala společnost svým zákazníkům nové obchody v pořizovací ceně 109 miliard korun, vytvořila zisk ve výši 2,33 miliardy korun a své služby poskytla více než 110 tisícům zákazníků. Se základním kapitálem ve výši 2,9 miliardy korun má ČSOB Leasing nejvyšší kapitálovou vybavenost ze všech leasingových společností na českém trhu. Vývoj podílu a pozice ČSOB Leasing na trhu leasingu zdroj: Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) a vlastní výpočty ČSOB Leasing 6

9 10 let úspěchů je zárukou stability společnosti Významné události desetileté historie Říjen 1995 Prosinec 1996 Červen 1999 Červen 1999 Prosinec 2000 Duben 2001 Červen 2001 Červen 2001 Založena společnost OB Leasing, a.s. Založena dceřiná společnost OB Leasing na Slovensku ČSOB je privatizována KBC Group Udělen certifikát kvality podle norem ISO 9002 od renomované společnosti RWTÜV Produktová nabídka rozšířena o splátkový prodej Produkt Operativní leasing uveden na trh Změna názvu na ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing je jedničkou na leasingovém trhu Červenec 2002 Na základě provedeného auditu jakosti potvrzena platnost evropské certifikace ISO 9001 Prosinec 2002 Květen 2004 Červenec 2004 Leden 2005 Červenec 2005 Říjen 2005 Založen vlastní autobazar osobních a užitkových vozidel Založena dceřiná společnost ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Přestěhování do nového sídla společnosti Navýšení základního kapitálu o 2,3 miliardy na 2,9 miliardy korun Nabídka produktů rozšířena o HitKredit úvěr pro spotřebitele a podnikatele 10. výročí založení ČSOB Leasing Prosinec 2005 Dosažení rekordního obratu 18,2 miliardy korun za rok

10 1.4. významné události roku 2005 Leden Základní kapitál společnosti navýšen o 2,3 miliardy na celkovou hodnotu 2,9 miliardy korun. Společnost ČSOB Leasing tak dosáhla nejvyšší kapitálové vybavenosti ze všech leasingových společností na českém trhu. Skupina Hesti a ČSOB Leasing připravily speciální značkové financování nákladní dopravní techniky pod názvem Hesti Leasing. Únor Společnosti ČSOB Leasing a TATRA představily společný značkový produkt pro leasing nákladních vozů TATRA. Březen Obratem ve výši 3,2 miliardy korun společnost ČSOB Leasing v prvním čtvrtletí opět potvrdila své prvenství na českém leasingovém trhu. Duben Ve spolupráci s importérem značky Mitsubishi na českém trhu společností M Motors CZ, s. r. o., členem skupiny AUTO PALACE GROUP, začala společnost ČSOB Leasing nabízet značkové financování vozů Mitsubishi. Květen V prestižní soutěži o nejlepší finanční produkty roku Zlatá koruna 2005 obdržela společnost ocenění za značkový produkt Hyundai Leasing. Červen ČSOB Leasing byl s obratem 8 miliard korun v polovině roku stále v čele českého leasingového trhu. Byla zahájena činnost Nebankovního registru klientských informací (NRKI). ČSOB Leasing je členem skupiny věřitelských subjektů působících na území České republiky, které se společně podílejí na provozování NRKI. Překročení hranice 10 tisíc nově uzavřených zákaznických smluv od počátku roku Dokončen projekt celkové digitalizace obchodní dokumentace. Červenec ČSOB Leasing uvedl na trh HitKredit, úvěr pro spotřebitele a podnikatele. Obchodní ředitelkou společnosti byla k jmenována Ing. Andrea Kupková. Ve spolupráci s pojišťovnami CARDIF PRO VITA a ČSOB Pojišťovna zahájena nabídka doplňkového pojištění schopnosti splácet. 8

11 rekordní obrat roku ,24 mld. Kč Srpen ČSOB Leasing se za rok 2004 opět umístila na prvním místě v kategorii finanční zprostředkovatelé v žebříčku 100 nejvýznamnějších firem České republiky, zveřejněného sdružením CZECH TOP 100. Překročena hranice 15 tisíc nově uzavřených zákaznických smluv od počátku roku Dosažen obrat 10 miliard korun od počátku roku Září ČSOB Leasing byl s celkovým obratem více než 12 miliard korun za tři čtvrtletí 2005 opět na prvním místě leasingového trhu. ČSOB Leasing uvedl na trh produkt Fleet management pro správu vozových parků. Dokončena rekonstrukce autobazaru ČSOB Leasing v Praze 9-Čakovicích. Listopad Zahájení vzájemné výměny dat mezi Bankovním registrem klientských informací (BRKI) a Nebankovním registrem klientských informací (NRKI), jejž využívá i ČSOB Leasing. Dosažen obrat 15 miliard korun od počátku roku Prosinec Dosaženo historicky rekordního měsíčního obratu v celkové výši 2,3 miliardy korun a nově uzavřených zákaznických smluv nejvyššího počtu za 1 měsíc. ČSOB Leasing obsadil druhé místo v kategorii leasingových společností ve čtenářské anketě o nejoblíbenější finanční instituci Zlatý měšec Za rok 2005 dosaženo obratu v rekordní výši 18,24 miliardy korun a celkového počtu nově uzavřených zákaznických smluv. Říjen 10. výročí založení ČSOB Leasing. Společnosti ČSOB Leasing a Avia představily společný značkový produkt Avia Leasing pro financování nákladních vozů. Překročení hranice 20 tisíc nově uzavřených zákaznických smluv od počátku roku

12 1.5. český leasingový trh v roce 2005 V roce 2005 dosáhl objem českého leasingového trhu (movitostí) výše 103,6 miliardy korun, a dosáhl tak čtyřprocentního meziročního růstu. Leasingový trh v ČR je velmi stabilní a nevykazuje významné výkyvy. Vývoj komoditní struktury českého leasingového trhu Zdroj: ČLFA Dominantním produktem na českém leasingovém trhu je dlouhodobě finanční leasing. Všechny nejvýznamnější leasingové společnosti na trhu dosahují svých obchodních výsledků právě díky finančnímu leasingu, který je stále vysoce oblíbený a je vyhledávanou formou financování investic. Od roku 2004 dochází k významnému růstu spotřebitelských úvěrů dopravní techniky, dochází i k růstu operativního leasingu. Objem operativního leasingu dosáhl v roce 2005 dvanáctiprocentního podílu na celkovém trhu leasingu. Jedná se o pokračování dynamického růstu tohoto produktu z roku 2004, kdy jeho podíl stoupl po dlouholeté stagnaci na 8 procent. 10

13 ČSOB Leasing je největší leasingovou společností ve střední a východní Evropě Vývoj podílu operativního leasingu na celkovém leasingovém trhu % Zdroj: ČLFA Český leasingový trh je dlouhodobě koncentrovaný na několik největších hráčů. Podíl deseti největších leasingových společností v roce 2005 činil více než 71 procent leasingového trhu. Vývoj tržních podílů na leasingovém trhu zdroj: ČLFA a vlastní výpočty ČSOB Leasing Podle předběžných údajů evropské leasingové asociace Leaseurope dosáhl evropský leasingový trh v roce 2005 objemu 270 miliard eur. Ve srovnání s rokem 2004 tak evropský leasing vzrostl o 14 procent. Rekordní dvojciferný růst výrazně předstihl tempo růstu evropské ekonomiky i růst investic v zemích evropské pětadvacítky, který meziročně vzrostl o 5,1 procenta. Hodnota leasovaných věcí všech evropských leasingových společností činila ke konci roku více než 600 miliard eur. 11

14

15 2. 09 naše skupina finanční CSOBslužby 2.1. profil společnosti ČSOB Leasing jako univerzální leasingová společnost poskytuje komplexní finanční služby podnikatelským i nepodnikatelským subjektům za účelem financování všech druhů nových i ojetých dopravních prostředků a dále strojů, zařízení, investičních celků a výpočetní techniky. Společnost ČSOB Leasing je stoprocentní dceřinou společností ČSOB a je členem mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC Group. ČSOB Leasing je členem Skupiny ČSOB, která je největší finanční skupinou v České republice. Síla a velký záběr Skupiny ČSOB zároveň představuje značné možnosti pro obchodní spolupráci jejích členů. Již od roku 2001 je ČSOB Leasing s nejvyšším tržním podílem nepřetržitě lídrem leasingového trhu. ČSOB Leasing v roce 2005 razantně zvýšil svůj odstup od nejvýznamnějších konkurentů na leasingovém trhu movitostí, náskok před CAC Leasing činí téměř 4 miliardy korun a před společností ŠkoFIN téměř 6 miliard korun. Základním cílem ČSOB Leasing je spokojenost zákazníků a partnerů se službami společnosti. Úspěšný rozvoj společnosti je výsledkem trvalého zlepšování zákaznických služeb a posilování vztahů s partnery při současném pečlivém ošetřování rizik. ČSOB Leasing nabízí svým zákazníkům kompletní řadu produktů: finanční leasing, zákaznický úvěr, splátkový prodej a operativní leasing (včetně Full service leasingu a Fleet managementu ). V roce 2005 začala společnost nabízet zákaznický úvěr HitKredit, jehož prostřednictvím je možné financovat všechny komodity, především nové i ojeté automobily. ČSOB Leasing je jedinou univerzální leasingovou společností, která je držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu ISO 9001:2000. Kvalitu svých služeb dokládá ČSOB Leasing certifikátem podle norem jakosti ISO již od roku Certifikát je platný pro vývoj a poskytování služeb v oblasti finančního leasingu, operativního leasingu se službami, splátkového prodeje a zákaznického úvěru. Dceřiné a partnerské společnosti Na Slovensku poskytuje společnost leasingové služby prostřednictvím dceřiné společnosti ČSOB Leasing, a.s., Slovensko, kterou vlastní společně s ČSOB. ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o., je 100% dceřiná společnost ČSOB Leasing a zabývá se zprostředkováním pojištění. Know-how společnosti ČSOB Leasing využívá společnost PSA Finance Česká republika, s. r. o., pro kterou ČSOB Leasing spravuje leasingové portfolio. Pobočková síť ČSOB Leasing Pobočková síť ČSOB Leasing je se svými 14 vlastními pobočkami zastoupena ve všech krajích České republiky, přičemž dostupnost poboček ze kteréhokoli místa v republice nepřesahuje 50 kilometrů. Schopnost porozumět zákazníkům i regionálním odlišnostem významně ovlivňuje obchodní vztahy. Pobočka je především kontaktním místem pro zákazníky, kteří zde mohou uzavřít zákaznickou 13

16 14 poboček ve všech krajích ČR výroční zpráva ČSOB Leasing 2005 smlouvu či získat informace k řešení svých finančních investic. Pobočka je také výchozím místem pro obchodníky ČSOB Leasing, kteří se starají o místní zákazníky a obchodní partnery. Pobočková síť ČSOB Leasing disponuje nejvyšším počtem obchodníků ze všech leasingových společností, takže obsluha je komfortní a na vysoké úrovni. Obchodníci ČSOB Leasing najezdí za svými zákazníky a partnery měsíčně průměrně kilometrů. pobočka Teplice pobočka Liberec pobočka Karlovy Vary pobočky Praha pobočka Hradec Králové pobočka Plzeň pobočka Pardubice pobočka Olomouc pobočka Ostrava pobočka Česká Budějovice pobočka Jihlava pobočka Brno pobočka Zlín 14

17 financované skupina CSOB komodity ČSOB Leasing poskytuje financování všech druhů dopravních prostředků, nových i ojetých, od motocyklů až po nákladní vozy a autobusy. ČSOB Leasing nabízí financování strojů, zařízení a investičních celků a v této oblasti intenzivně spolupracuje se společnostmi Zetor, Kverneland Czech, Linde Material Handling, STILL, Phoenix-Zeppelin, Kovosvit MAS a Terramet. Výsledkem této spolupráce je pro zákazníka rychlé uzavření smlouvy s minimem požadovaných dokladů a řada obchodních akcí, jako je nulové navýšení, sleva z pořizovací ceny a další. Značkové financování ČSOB Leasing má za 10 let působení na leasingovém trhu se značkovým financováním dlouhodobé zkušenosti. Značkové produkty jsou vlajkovou lodí společnosti ČSOB Leasing, neboť významným způsobem posilují její pozici na trhu financování dopravní techniky. Značkové financování je založeno na úzké spolupráci a synergii mezi leasingovou společností a importérem (výrobcem). Jde o přizpůsobení finančních produktů určité značce a jejím zákazníkům a nastavení spolupráce leasingové společnosti s importérem a distribuční sítí dané značky. Značkové financování je podporováno řadou atraktivních krátkodobých akcí na jednotlivé modely nebo modelové skupiny s různými výhodami. Zákazník si může vybrat nejzajímavější benefit, jako je zabezpečení či doplňková výbava, sleva z prodejní ceny, doplňkové pojištění a mnoho dalších. Ve spolupráci s importéry a výrobci značek Hyundai, Mazda, Kia, Suzuki, Mitsubishi a Avia společnost exkluzivně nabízí značkové financování. ČSOB Leasing také úzce spolupracuje s importéry a výrobci nákladních vozů DAF, MAN, TATRA a Renault Trucks. Značkový produkt Hyundai Leasing byl oceněn finančními experty a ekonomickými publicisty v prestižní soutěži o nejlepší finanční produkty roku, nazvané Zlatá koruna Dopravní technika osobní vozidla užitková vozidla nákladní vozidla autobusy motocykly speciální kolová technika Stroje a zařízení jednotlivé stroje a zařízení technologie a technologické celky traktory a zemědělská technika stavební stroje a vysokozdvižné vozíky polygrafické stroje obráběcí stroje (včetně dřevoobráběcích a tvářecích strojů) výpočetní, kancelářská a telekomunikační technika zdravotnická technika servisní zařízení další nespecifikovaná zařízení v rámci odpisové skupiny 15

18 Rozdělení obratu 2005 podle produktů 25,1 % 4,6 mld. Kč 34,5 % 6,3 mld. Kč osobní automobily * užitkové automobily* nákladní automobily* stroje a zařízení* výroční zpráva ČSOB Leasing ,8 % 3,0 mld. Kč 23,6 % 4,3 mld. Kč * předměty financování, které byly v roce 2005 zákazníkům předané zdroj: vlastní výpočty ČSOB Leasing 16

19 produkty skupina CSOB pro zákazníky Finanční leasing Finanční leasing je nejrozšířenějším a osvědčeným produktem pro financování dopravní techniky, strojů a zařízení. Hlavním důvodem obliby tohoto produktu u zákazníků a jeho dominantního postavení na trhu je jeho rychlost, administrativní jednoduchost, daňová výhodnost a nabídka řady obchodních akcí pro konkrétní značky nebo modely výrobků. Finanční leasing byl v České republice využíván již před rokem 1989, k jeho masovému využití došlo v průběhu 90. let. V současné době všechny nejvýznamnější leasingové společnosti na trhu dosahují svých obchodních výsledků právě díky finančnímu leasingu, který je stále vyhledávanou formou financování firemních investic i spotřebitelů. Produkt je nabízen v mnoha variantách: Zpětný leasing je formou finančního leasingu, při němž je dodavatelem předmětu leasingu zákazník. Cílem leasingové operace je uvolnění finančních prostředků pro zákazníka a rozložení výdajů na delší období. Subleasing je finanční leasing, při němž je předmět leasingu se souhlasem ČSOB Leasing pronajat leasingovým nájemcem třetímu subjektu. Devizový leasing je finanční leasing v devizách EUR, USD. PRIBOR+ je finanční leasing pro obchodní případy, kdy je leasingové navýšení smluvně vázáno na pohyb sazby 3M PRIBOR na trhu mezibankovních depozit. Operativní leasing Operativní leasing je dynamicky se rozvíjející produkt, který si rychle získává oblibu zejména při financování a správě firemního vozového parku. V rozvinutých evropských zemích je tímto produktem financována drtivá většina automobilů pro podniky. Operativní leasing je definován jako pronájem, po jehož skončení se předmět leasingu vrací leasingové společnosti. V rámci operativního leasingu se službami Full service leasingu jsou zákazníkovi poskytnuty také volitelné doprovodné služby, které zahrnují autoservis, komplexní pojištění (povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění sedadel, zavazadel), pojištění právní ochrany, pojištění tržní hodnoty, asistenční službu, silniční daň, poplatky za rádio či poskytnutí náhradního vozidla. Předmětem Fleet managementu je převzetí péče (outsourcing) o provoz firemních automobilů, nebo třeba jen zajištění administrativy spojené s jejich provozem bez nutnosti financování automobilů. Operativní leasing se službami je z pohledu zákazníka vlastně kompletní outsourcingovou službou, která podniku umožňuje věnovat více času své hlavni podnikatelské činnost a ušetřit prostředky vynakládané na provoz vozového parku. HitKredit úvěr pro spotřebitele a podnikatele HitKredit je účelový úvěr pro financování nových, ale především ojetých osobních a užitkových automobilů, 17

20 mikrobusů i motocyklů. HitKredit je nabízen také k financování nových a použitých nákladních automobilů, autobusů, strojů a zařízení. Součástí úvěru je i široká škála doplňkových služeb povinné ručení a havarijní pojištění vozidla. Předmět financování přechází okamžikem uzavření smlouvy do vlastnictví zákazníka, který však má možnost, podobně jako u leasingu, v průběhu smlouvy převést předmět financování včetně úvěru na jiného zájemce. HitKredit je výhodný také pro osoby, obce, dopravní podniky, rozpočtové organizace, družstva a další subjekty, které mají možnost čerpat prostředky z dotačních programů, jejichž poskytnutí je vázáno na vlastnictví financovaného předmětu. Splátkový prodej Splátkový prodej umožňuje zákazníkovi vlastnit a trvale užívat předmět financování na základě kupní smlouvy, s úhradou kupní ceny ve splátkách. výroční zpráva ČSOB Leasing 2005 Rozdělení obratu 2005 podle produktů 3 % 0,6 mld. Kč 4 % 0,7 mld. Kč 5 % 0,8 mld. Kč 88 % 16,0 mld. Kč finanční leasing* operativní leasing* splátkový prodej* spotřebitelský úvěr* * předměty financování, které byly v roce 2005 zákazníkům předané zdroj: vlastní výpočty ČSOB Leasing Vlastní prodejna ojetých automobilů ČSOB Leasing Leasing financování formou leasingu či zákaznického úvěru HitKredit. ČSOB Leasing má v Kostelecké ulici v Praze 9-Čakovicích již 3 roky vlastní autobazar pro prodej osobních a užitkových vozidel. Na ploše o rozloze přes m 2 je možno vybírat z více než 100 vozidel s prověřeným původem, kvalitou i cenou. K vozidlům nabízí ČSOB Administrativní budova autobazaru prošla v roce 2005 rozsáhlou rekonstrukcí. Jejím výsledkem je zlepšení zázemí autobazaru ČSOB Leasing, ale především poskytnutí veškerého komfortu pro příjemnou a rychlou obsluhu zákazníků. 18

21 produkty skupina CSOB pro dodavatele Produkty pro dodavatele ČSOB Leasing poskytuje dodavatelům formou úvěru finanční prostředky na pořízení předmětů financování (dopravní technika, stroje a zařízení), popřípadě na krytí jiných jejich potřeb souvisejících s pořízením předmětů financování. Parametry úvěrových produktů jsou natolik flexibilní, že uspokojí veškeré požadavky dodavatelů. ČSOB Leasing je stabilním a kapitálově silným partnerem, který disponuje takřka neomezeným množstvím finančních prostředků. Účelové rámcové obchodní úvěry: rámcové úvěry na pořízení konkrétních vozidel či jiné dopravní techniky dodavatelem formou jednotlivých čerpání úvěru určeny pro předfinancování nové i ojeté dopravní techniky (skladové a předváděcí) Účelové individuální obchodní úvěry: individuální úvěry na pořízení konkrétních vozidel nebo strojů a zařízení dodavatelem určeny pro předfinancování nových i ojetých vozidel (skladová a předváděcí) a nových i použitých strojů a zařízení Financování dealerských sítí: rámcové úvěry na pořízení konkrétních nových vozidel dodavatelem (dealerem) např. od importéra konkrétní značky vozidel určeny pro předfinancování nových vozidel (skladová a předváděcí) celé dealerské sítě vybraných značek dopravní techniky Neúčelové úvěry: úvěry bez konkrétní vazby na nabytí předmětu financování určeny pro financování náhradních dílů (materiálu a zboží) k předmětům financování, nebo případně pro financování nákupů budoucích předmětů financování apod. Investiční úvěry na financování provozních nemovitostí dodavatelů: účelové střednědobé a dlouhodobé úvěry k uspokojení investičních potřeb dodavatelů v oblasti jejich provozního nemovitého majetku určeny pro financování koupě nemovitostí, refinancování peněžních prostředků použitých na již realizovanou koupi nemovitostí a/nebo na financování rekonstrukcí, oprav nebo inovací nemovitostí 19

22 skupina pojištění CSOB Výhody pojištění u ČSOB Leasing ČSOB Leasing nabízí ke svým finančním produktům možnost výběru komplexního pojištění vozidla, stroje nebo zařízení. Prostřednictvím společnosti ČSOB Leasing získá zákazník velmi výhodné sazby pojištění, rozšířené pojistné krytí a další bonusy. Navíc je uzavření pojistky pro zákazníka rychlé a pohodlné. Pojistné za havarijní pojištění, příp. strojní pojištění (dle charakteru předmětu financování), i pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (tzv. povinné ručení) je zahrnuto do splátek na základě zákaznické smlouvy, a umožňuje tak měsíční splátky pojistného, což zákazníkovi šetří časovou hodnotu peněz. ČSOB Leasing navíc poskytuje svým zákazníkům ojedinělou službu: společnost má s předními pojišťovnami smluvně zajištěny takzvané standardy v likvidaci pojistných událostí u předmětů pořízených na leasing či úvěr. Tyto standardy zvyšují rychlost při řešení pojistných událostí. Jejich významnou součástí jsou závazné termíny likvidačních fází při řešení škod, čímž zákazník získá jasný přehled o jednotlivých krocích pojišťovny. Pojištění předmětů financování ČSOB Leasing nabízí ke svému financování možnost výběru kvalitního pojištění předmětu financování od některého z řady renomovaných pojistitelů, a to za velmi výhodných podmínek. V současné době má ČSOB Leasing uzavřeny pojistné smlouvy pro dopravní techniku s pojišťovnami: ČSOB Pojišťovna, Allianz pojišťovna, Česká pojišťovna, Generali Pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, Uniqa pojišťovna a Servisní pojišťovna. Pro komoditu stroje a zařízení má uzavřeny pojistné smlouvy s pojišťovnami ČSOB Pojišťovna a Allianz pojišťovna. ČSOB Leasing nabízí ve spolupráci s pojišťovnami CARDIF PRO VITA a ČSOB Pojišťovnou k leasingu a k zákaznickému úvěru HitKredit doplňkové pojištění schopnosti splácet. Zprostředkování pojištění po skončení zákaznické smlouvy ČSOB Leasing ve spolupráci se svojí dceřinou společností ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o., zprostředkovává svým zákazníkům pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijní pojištění v době po skončení leasingové smlouvy, včetně převedení bonusu a za srovnatelných podmínek jako v době platnosti leasingové smlouvy. V tomto ohledu spolupracuje ČSOB Leasing pojišťovací makléř s vybranými pojišťovnami (ČSOB Pojišťovna, Allianz pojišťovna, Česká pojišťovna, Generali pojišťovna, Kooperativa pojišťovna a UNIQA pojišťovna). 20

23

24 3. ČSOB Leasing v číslech 3.1. základní finanční a provozní ukazatele Základní finanční údaje (dle CAS, auditované, nekonsolidované) Základní finanční údaje (v tis. Kč) Aktiva celkem Stálá aktiva Vlastní kapitál Tržby z prodeje služeb Zisk před zdaněním Hospodářský výsledek běžného účetního období Oborové ukazatele Podíl na relevantním trhu (%) * 15,23 13,58 12,72 12,53 Počet aktivních smluv Počet nově uzavřených smluv Nové obchody v pořizovací ceně (bez DPH) Ostatní ukazatele Počet zaměstnanců ** Tržby na zaměstnance (v tis. Kč) *** * Relevantní trh zahrnuje leasingový trh a relevantní trh splátkového prodeje a spotřebitelských úvěrů. ** Jedná se o průměrný počet zaměstnanců. *** Tržby na zaměstnance jsou počítány z průměrného přepočteného počtu pracovníků v příslušném období. 22

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s.

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing je největší leasingovou společností ve střední a východní Evropě. Dlouhodobě získává náskok před všemi svými konkurenty na trhu obsah 1. Úvod 4 1.1.

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing, a.s.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing, a.s. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing, a.s. Obsah 1. Úvod 4 1.1. Poslání společnosti 4 1.2. Úvodní slovo předsedy představenstva 5 1.3. Významné událostí roku 2007 7 1.4. Český leasingový trh v roce 2007

Více

ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 kapitola 00 OBSAH 00 Úvodní slovo předsedy představenstva...03 01 Významné události roku 2013 a první poloviny roku 2014... 04 02 Profil společnosti... 07

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Československá obchodní banka, a. s. MMVIII IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Právní forma: Registrace: Den zápisu:

Více

Výroční zpráva 2007. Československá obchodní banka, a. s.

Výroční zpráva 2007. Československá obchodní banka, a. s. Výroční zpráva 2007 Československá obchodní banka, a. s. Identifikační údaje ČSOB Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Československá obchodní banka, a. s. ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1

Československá obchodní banka, a. s. ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1 B Československá obchodní banka, a. s. Zkrácená výroční zpráva 2002 ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1 Obsah Přehled konsolidovaných finančních údajů za pět let 3 Profil společnosti 4 Profil KBC Bank

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Výroční zpráva 2003 Československá obchodní banka, a. s. Adresa: Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 11520 IČ: 00001350 SWIFT: CEKOCZPP Telex: 663 122201 Tel.:

Více

Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář

Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář 4 5 Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář Obsah 6 7 Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Výroční zpráva 2006. s.r.o.

Výroční zpráva 2006. s.r.o. Výroční zpráva 2006 s.r.o. Serióznost v obchodních vztazích 1. Společnost byla založena v srpnu 1992 jako první leasingová společnost zaměřená na podporu prodeje konkrétních značek vozů Škoda, Volkswagen,

Více

Výroční zpráva 2007. Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Výroční zpráva 2007. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2007 Toyota Financial Services Czech s.r.o. 4 Výroční zpráva 2007 Obsah Úvod 6 Společnost 8 Vznik Společnosti a její historie 8 Produkty a služby 10 Produkty a služby pro koncové zákazníky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 06 07 0809 1011 12 Československá obchodní banka, a. s. MMIX Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2009. Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Výroční zpráva 2009. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2009 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. 2 Výroční zpráva 2009 3 4 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2009 Obsah Úvod 6 Společnost

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Výroční zpráva 2004 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 2.

Více

Blíž klientům Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2007

Blíž klientům Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2007 Blíž klientům Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2007 Penzijní fond České pojišťovny je největším poskytovatelem penzijního připojištění v České republice. Každé čtvrté penzijní připojištění

Více

Výroční zpráva 2008. Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Výroční zpráva 2008. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2008 Toyota Financial Services Czech s.r.o. 4 Výroční zpráva 2008 Obsah Úvod 6 Společnost 8 Vznik Společnosti a její historie 8 Produkty a služby 10 Produkty a služby pro koncové zákazníky

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů Obsah I. Profil banky 3 II. Rozhovor s předsedou představenstva 4 III. Vybrané finanční ukazatele 6 IV. Vývoj makroekonomického prostředí 8 V. Hlavní události roku 10 VI. Zpráva představenstva 11 VII.

Více

OBSAH. Profil společnosti. Struktura skupiny. Celosvětové koncernové zásady. Složení vrcholových orgánů. Organizační struktura společnosti

OBSAH. Profil společnosti. Struktura skupiny. Celosvětové koncernové zásady. Složení vrcholových orgánů. Organizační struktura společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH 04 06 07 08 09 10 12 14 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 35 36 37 38 64 Profil společnosti Struktura skupiny Celosvětové koncernové zásady Složení vrcholových orgánů Organizační

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více