ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2005"

Transkript

1 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2005

2

3 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2005

4

5 obsah 1. úvod poslání společnosti úvodní slovo předsedy představenstva let úspěchů významné událostí roku český leasingový trh v roce naše finanční služby profil společnosti financované komodity produkty pro zákazníky produkty pro dodavatele pojištění ČSOB Leasing v číslech základní finanční a provozní ukazatele základní kapitál a rozdělení hospodářského výsledku analýza finanční situace lidské zdroje vedení společnosti statutární orgány zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ČSOB Leasing, a.s., a stavu jejího majetku za rok zpráva dozorčí rady akcionář finanční výsledky dle IFRS zpráva nezávislých auditorů finanční část nekonsolidovaná rozvaha nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty přehled o změnách vlastního kapitálu přehled o peněžních tocích charakteristika a hlavní aktivity účetní postupy dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek majetkové účasti zásoby pohledávky závazky časové rozlišení transakce se spřízněnými stranami opravné položky vlastní kapitál hospodářský výsledek rezervy bankovní úvěry a finanční výpomoci finanční deriváty informace o předmětu činnosti analýza zaměstnanců ostatní provozní náklady daň z příjmů investiční přísliby a jiné potenciální závazky a aktiva následné události přehled o peněžních tocích zpráva představenstva společnosti ČSOB Leasing, a.s., o vztazích mezi propojenými osobami kontaktní údaje 82

6 1. úvod 1.1. poslání společnosti Stát v čele leasingového trhu je pro ČSOB Leasing závazkem a výzvou ke stálému zvyšování standardu poskytovaných služeb. Posláním společnosti je poskytovat zákazníkům z řad podnikatelů a spotřebitelů ty nejlepší podmínky k pořízení dopravních prostředků, strojů a zařízení prostřednictvím široké palety leasingových a úvěrových produktů spokojených zákazníků za 10 let 4

7 1.2. úvodní slovo předsedy představenstva Vážený akcionáři, vážení obchodní partneři, vážení zákazníci, deset let působení na trhu je z hlediska historie tržní ekonomiky v České republice jistě nezanedbatelné období. Právě tak dlouho působí naše společnost na českém trhu. Před deseti lety stála u zrodu společnosti ČSOB Leasing myšlenka vybudovat univerzální leasingovou společnost, která by zákazníkům poskytovala kvalitní leasingové služby při pořízení automobilů, strojů a zařízení. Dnešní realita naše původní záměry dokonce ještě předčí. Z nuly jsme se za deset let vyhoupli na více než 18 miliard korun ročního obratu *) a posledních 5 let držíme první příčku mezi leasingovými společnostmi na trhu. A co víc, své postavení rok od roku upevňujeme a doslova unikáme konkurenci. V současné době má naše společnost nejvyšší základní kapitál ze všech leasingových společností na českém trhu. Svou výší 2,9 miliardy korun je srovnatelný se středně velkou bankou. Vysokou oblibu leasingu v této zemi a mohutný růst leasingového trhu za poslední desetiletí vnímám do značné míry i jako naši zásluhu. Loňské desáté výročí jsme oslavili tím nejlepším způsobem rekordními výsledky. Obrat společnosti ve výši 18,24 miliardy korun vzrostl o více než 24 procent a podíl na trhu jsme zvýšili o 2,28 procentního bodu na 16,1 procenta. Zvláště cenné je, že se nám v roce 2005 podařilo růst ve všech komoditách i produktech, a to tempem významně vyšším, než rostl trh. Jsem přesvědčený o tom, že tyto úspěchy jsou výsledkem dlouhodobé strategie společnosti, založené na pružné a kvalitní obsluze zákazníků a partnerů prostřednictvím celorepublikové sítě poboček a na široké nabídce finančních produktů. Pro úspěch firmy a jejích produktů je dnes samozřejmostí splňovat celou škálu zákaznických očekávání, a to jak produkty samými, tak nabízenými službami. Blízký vztah k zákazníkům a partnerům a porozumění jejich potřebám je předpokladem úspěchu. Nad výbornými výsledky roku 2005 však nehodláme jen stanout s uspokojením. Chystáme celou řadu novinek především v oblasti zákaznického komfortu. V současnosti disponuje ČSOB Leasing kompletní řadou produktů a tyto produkty dále modifikujeme na míru našim zákazníkům. Vlajkovou lodí je finanční leasing, pro financování ojetých automobilů jsme doplnili i zákaznický úvěr pod názvem HitKredit a mílovými kroky se prosazujeme v perspektivní oblasti produktů operativního leasingu. Postupně implementujeme elektronickou podporu distribučních kanálů v podobě uživatelsky komfortního softwaru pro rychlé schvalování smluv. Připravujeme také on-line přístup našich zákazníků k aktuálním informacím o jejich smlouvách. Hodláme podstatně rozšířit poskytování finančních služeb v oblasti financování ojetých automobilů a upevňujeme svou pozici v oblasti značkového financování ve spolupráci jak s tradičními českými výrobci nákladních vozů Avia a TATRA, tak s významnými importéry osobních automobilů značek Hyundai, Mazda, Kia, Suzuki a Mitsubishi. Oslavy desátého výročí založení společnosti ČSOB Leasing se nesly v duchu hesla 10 let úspěchů díky Vám. Nevnímám to jako prázdné heslo, ale jako upřímné poděkování všem zákazníkům za jejich rozhodnutí pro naše služby a věrnost naší společnosti, našemu akcionáři společnosti Československá obchodní banka, a. s., obchodním partnerům a dodavatelům za jejich významné přispění k úspěšnému rozvoji naší společnosti. V neposlední řadě patří můj dík zaměstnancům, kteří jsou klíčovým faktorem úspěchu ve firemním konkurenčním boji. Naším cílem je kvalitní pracovníky nejen získat, ale i udržet, a dále rozvíjet jejich potenciál, protože bezpochyby platí, že nejlepší renomé společnosti tvoří její spokojení zaměstnanci. Ing. Karel Bouček předseda představenstva a generální ředitel *) obrat = souhrn pořizovacích cen předmětů financování bez DPH financovaných finančním leasingem, operativním leasingem, splátkovým prodejem a zákaznickým úvěrem HitKredit 5

8 let úspěchů Společnost ČSOB Leasing oslavila v říjnu 2005 desáté výročí svého založení. Deset let úspěšného působení společnosti na trhu je pro zákazníky a partnery zárukou důvěryhodnosti a stability společnosti. Společnost byla založena dne Československou obchodní bankou, a. s., (dále jen ČSOB ) pod názvem OB Leasing. Velmi rychle došlo k nárůstu obchodního obratu a počtu uzavřených obchodů. Již v roce 1998 byl ČSOB Leasing třetí největší leasingovou společností na trhu, v následujícím roce druhou a od roku 2001 je jedničkou leasingového trhu. Prvenství drží společnost dodnes i ve stále silnějším konkurenčním prostředí. Počet zaměstnanců od založení společnosti několikanásobně vzrostl až na současných 417 pracovníků. Koncepce budování rozsáhlé celorepublikové pobočkové sítě se ukázala jako zásadní pro rozšiřování zákaznického portfolia. Služby ČSOB Leasing jsou tak zákazníkům k dispozici nejen u všech významných dodavatelů dopravní techniky, strojů a zařízení, ale i v plnohodnotných kamenných pobočkách, dostupných do padesáti kilometrů ze kteréhokoli místa v republice. Dnešní pobočková síť ČSOB Leasing čítá 14 poboček ve všech krajích České republiky. Pohlédneme-li na desetileté období prostřednictvím souhrnných čísel, dosáhla společnost ČSOB Leasing úctyhodných výsledků. Za deset let financovala společnost svým zákazníkům nové obchody v pořizovací ceně 109 miliard korun, vytvořila zisk ve výši 2,33 miliardy korun a své služby poskytla více než 110 tisícům zákazníků. Se základním kapitálem ve výši 2,9 miliardy korun má ČSOB Leasing nejvyšší kapitálovou vybavenost ze všech leasingových společností na českém trhu. Vývoj podílu a pozice ČSOB Leasing na trhu leasingu zdroj: Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) a vlastní výpočty ČSOB Leasing 6

9 10 let úspěchů je zárukou stability společnosti Významné události desetileté historie Říjen 1995 Prosinec 1996 Červen 1999 Červen 1999 Prosinec 2000 Duben 2001 Červen 2001 Červen 2001 Založena společnost OB Leasing, a.s. Založena dceřiná společnost OB Leasing na Slovensku ČSOB je privatizována KBC Group Udělen certifikát kvality podle norem ISO 9002 od renomované společnosti RWTÜV Produktová nabídka rozšířena o splátkový prodej Produkt Operativní leasing uveden na trh Změna názvu na ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing je jedničkou na leasingovém trhu Červenec 2002 Na základě provedeného auditu jakosti potvrzena platnost evropské certifikace ISO 9001 Prosinec 2002 Květen 2004 Červenec 2004 Leden 2005 Červenec 2005 Říjen 2005 Založen vlastní autobazar osobních a užitkových vozidel Založena dceřiná společnost ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Přestěhování do nového sídla společnosti Navýšení základního kapitálu o 2,3 miliardy na 2,9 miliardy korun Nabídka produktů rozšířena o HitKredit úvěr pro spotřebitele a podnikatele 10. výročí založení ČSOB Leasing Prosinec 2005 Dosažení rekordního obratu 18,2 miliardy korun za rok

10 1.4. významné události roku 2005 Leden Základní kapitál společnosti navýšen o 2,3 miliardy na celkovou hodnotu 2,9 miliardy korun. Společnost ČSOB Leasing tak dosáhla nejvyšší kapitálové vybavenosti ze všech leasingových společností na českém trhu. Skupina Hesti a ČSOB Leasing připravily speciální značkové financování nákladní dopravní techniky pod názvem Hesti Leasing. Únor Společnosti ČSOB Leasing a TATRA představily společný značkový produkt pro leasing nákladních vozů TATRA. Březen Obratem ve výši 3,2 miliardy korun společnost ČSOB Leasing v prvním čtvrtletí opět potvrdila své prvenství na českém leasingovém trhu. Duben Ve spolupráci s importérem značky Mitsubishi na českém trhu společností M Motors CZ, s. r. o., členem skupiny AUTO PALACE GROUP, začala společnost ČSOB Leasing nabízet značkové financování vozů Mitsubishi. Květen V prestižní soutěži o nejlepší finanční produkty roku Zlatá koruna 2005 obdržela společnost ocenění za značkový produkt Hyundai Leasing. Červen ČSOB Leasing byl s obratem 8 miliard korun v polovině roku stále v čele českého leasingového trhu. Byla zahájena činnost Nebankovního registru klientských informací (NRKI). ČSOB Leasing je členem skupiny věřitelských subjektů působících na území České republiky, které se společně podílejí na provozování NRKI. Překročení hranice 10 tisíc nově uzavřených zákaznických smluv od počátku roku Dokončen projekt celkové digitalizace obchodní dokumentace. Červenec ČSOB Leasing uvedl na trh HitKredit, úvěr pro spotřebitele a podnikatele. Obchodní ředitelkou společnosti byla k jmenována Ing. Andrea Kupková. Ve spolupráci s pojišťovnami CARDIF PRO VITA a ČSOB Pojišťovna zahájena nabídka doplňkového pojištění schopnosti splácet. 8

11 rekordní obrat roku ,24 mld. Kč Srpen ČSOB Leasing se za rok 2004 opět umístila na prvním místě v kategorii finanční zprostředkovatelé v žebříčku 100 nejvýznamnějších firem České republiky, zveřejněného sdružením CZECH TOP 100. Překročena hranice 15 tisíc nově uzavřených zákaznických smluv od počátku roku Dosažen obrat 10 miliard korun od počátku roku Září ČSOB Leasing byl s celkovým obratem více než 12 miliard korun za tři čtvrtletí 2005 opět na prvním místě leasingového trhu. ČSOB Leasing uvedl na trh produkt Fleet management pro správu vozových parků. Dokončena rekonstrukce autobazaru ČSOB Leasing v Praze 9-Čakovicích. Listopad Zahájení vzájemné výměny dat mezi Bankovním registrem klientských informací (BRKI) a Nebankovním registrem klientských informací (NRKI), jejž využívá i ČSOB Leasing. Dosažen obrat 15 miliard korun od počátku roku Prosinec Dosaženo historicky rekordního měsíčního obratu v celkové výši 2,3 miliardy korun a nově uzavřených zákaznických smluv nejvyššího počtu za 1 měsíc. ČSOB Leasing obsadil druhé místo v kategorii leasingových společností ve čtenářské anketě o nejoblíbenější finanční instituci Zlatý měšec Za rok 2005 dosaženo obratu v rekordní výši 18,24 miliardy korun a celkového počtu nově uzavřených zákaznických smluv. Říjen 10. výročí založení ČSOB Leasing. Společnosti ČSOB Leasing a Avia představily společný značkový produkt Avia Leasing pro financování nákladních vozů. Překročení hranice 20 tisíc nově uzavřených zákaznických smluv od počátku roku

12 1.5. český leasingový trh v roce 2005 V roce 2005 dosáhl objem českého leasingového trhu (movitostí) výše 103,6 miliardy korun, a dosáhl tak čtyřprocentního meziročního růstu. Leasingový trh v ČR je velmi stabilní a nevykazuje významné výkyvy. Vývoj komoditní struktury českého leasingového trhu Zdroj: ČLFA Dominantním produktem na českém leasingovém trhu je dlouhodobě finanční leasing. Všechny nejvýznamnější leasingové společnosti na trhu dosahují svých obchodních výsledků právě díky finančnímu leasingu, který je stále vysoce oblíbený a je vyhledávanou formou financování investic. Od roku 2004 dochází k významnému růstu spotřebitelských úvěrů dopravní techniky, dochází i k růstu operativního leasingu. Objem operativního leasingu dosáhl v roce 2005 dvanáctiprocentního podílu na celkovém trhu leasingu. Jedná se o pokračování dynamického růstu tohoto produktu z roku 2004, kdy jeho podíl stoupl po dlouholeté stagnaci na 8 procent. 10

13 ČSOB Leasing je největší leasingovou společností ve střední a východní Evropě Vývoj podílu operativního leasingu na celkovém leasingovém trhu % Zdroj: ČLFA Český leasingový trh je dlouhodobě koncentrovaný na několik největších hráčů. Podíl deseti největších leasingových společností v roce 2005 činil více než 71 procent leasingového trhu. Vývoj tržních podílů na leasingovém trhu zdroj: ČLFA a vlastní výpočty ČSOB Leasing Podle předběžných údajů evropské leasingové asociace Leaseurope dosáhl evropský leasingový trh v roce 2005 objemu 270 miliard eur. Ve srovnání s rokem 2004 tak evropský leasing vzrostl o 14 procent. Rekordní dvojciferný růst výrazně předstihl tempo růstu evropské ekonomiky i růst investic v zemích evropské pětadvacítky, který meziročně vzrostl o 5,1 procenta. Hodnota leasovaných věcí všech evropských leasingových společností činila ke konci roku více než 600 miliard eur. 11

14

15 2. 09 naše skupina finanční CSOBslužby 2.1. profil společnosti ČSOB Leasing jako univerzální leasingová společnost poskytuje komplexní finanční služby podnikatelským i nepodnikatelským subjektům za účelem financování všech druhů nových i ojetých dopravních prostředků a dále strojů, zařízení, investičních celků a výpočetní techniky. Společnost ČSOB Leasing je stoprocentní dceřinou společností ČSOB a je členem mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC Group. ČSOB Leasing je členem Skupiny ČSOB, která je největší finanční skupinou v České republice. Síla a velký záběr Skupiny ČSOB zároveň představuje značné možnosti pro obchodní spolupráci jejích členů. Již od roku 2001 je ČSOB Leasing s nejvyšším tržním podílem nepřetržitě lídrem leasingového trhu. ČSOB Leasing v roce 2005 razantně zvýšil svůj odstup od nejvýznamnějších konkurentů na leasingovém trhu movitostí, náskok před CAC Leasing činí téměř 4 miliardy korun a před společností ŠkoFIN téměř 6 miliard korun. Základním cílem ČSOB Leasing je spokojenost zákazníků a partnerů se službami společnosti. Úspěšný rozvoj společnosti je výsledkem trvalého zlepšování zákaznických služeb a posilování vztahů s partnery při současném pečlivém ošetřování rizik. ČSOB Leasing nabízí svým zákazníkům kompletní řadu produktů: finanční leasing, zákaznický úvěr, splátkový prodej a operativní leasing (včetně Full service leasingu a Fleet managementu ). V roce 2005 začala společnost nabízet zákaznický úvěr HitKredit, jehož prostřednictvím je možné financovat všechny komodity, především nové i ojeté automobily. ČSOB Leasing je jedinou univerzální leasingovou společností, která je držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu ISO 9001:2000. Kvalitu svých služeb dokládá ČSOB Leasing certifikátem podle norem jakosti ISO již od roku Certifikát je platný pro vývoj a poskytování služeb v oblasti finančního leasingu, operativního leasingu se službami, splátkového prodeje a zákaznického úvěru. Dceřiné a partnerské společnosti Na Slovensku poskytuje společnost leasingové služby prostřednictvím dceřiné společnosti ČSOB Leasing, a.s., Slovensko, kterou vlastní společně s ČSOB. ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o., je 100% dceřiná společnost ČSOB Leasing a zabývá se zprostředkováním pojištění. Know-how společnosti ČSOB Leasing využívá společnost PSA Finance Česká republika, s. r. o., pro kterou ČSOB Leasing spravuje leasingové portfolio. Pobočková síť ČSOB Leasing Pobočková síť ČSOB Leasing je se svými 14 vlastními pobočkami zastoupena ve všech krajích České republiky, přičemž dostupnost poboček ze kteréhokoli místa v republice nepřesahuje 50 kilometrů. Schopnost porozumět zákazníkům i regionálním odlišnostem významně ovlivňuje obchodní vztahy. Pobočka je především kontaktním místem pro zákazníky, kteří zde mohou uzavřít zákaznickou 13

16 14 poboček ve všech krajích ČR výroční zpráva ČSOB Leasing 2005 smlouvu či získat informace k řešení svých finančních investic. Pobočka je také výchozím místem pro obchodníky ČSOB Leasing, kteří se starají o místní zákazníky a obchodní partnery. Pobočková síť ČSOB Leasing disponuje nejvyšším počtem obchodníků ze všech leasingových společností, takže obsluha je komfortní a na vysoké úrovni. Obchodníci ČSOB Leasing najezdí za svými zákazníky a partnery měsíčně průměrně kilometrů. pobočka Teplice pobočka Liberec pobočka Karlovy Vary pobočky Praha pobočka Hradec Králové pobočka Plzeň pobočka Pardubice pobočka Olomouc pobočka Ostrava pobočka Česká Budějovice pobočka Jihlava pobočka Brno pobočka Zlín 14

17 financované skupina CSOB komodity ČSOB Leasing poskytuje financování všech druhů dopravních prostředků, nových i ojetých, od motocyklů až po nákladní vozy a autobusy. ČSOB Leasing nabízí financování strojů, zařízení a investičních celků a v této oblasti intenzivně spolupracuje se společnostmi Zetor, Kverneland Czech, Linde Material Handling, STILL, Phoenix-Zeppelin, Kovosvit MAS a Terramet. Výsledkem této spolupráce je pro zákazníka rychlé uzavření smlouvy s minimem požadovaných dokladů a řada obchodních akcí, jako je nulové navýšení, sleva z pořizovací ceny a další. Značkové financování ČSOB Leasing má za 10 let působení na leasingovém trhu se značkovým financováním dlouhodobé zkušenosti. Značkové produkty jsou vlajkovou lodí společnosti ČSOB Leasing, neboť významným způsobem posilují její pozici na trhu financování dopravní techniky. Značkové financování je založeno na úzké spolupráci a synergii mezi leasingovou společností a importérem (výrobcem). Jde o přizpůsobení finančních produktů určité značce a jejím zákazníkům a nastavení spolupráce leasingové společnosti s importérem a distribuční sítí dané značky. Značkové financování je podporováno řadou atraktivních krátkodobých akcí na jednotlivé modely nebo modelové skupiny s různými výhodami. Zákazník si může vybrat nejzajímavější benefit, jako je zabezpečení či doplňková výbava, sleva z prodejní ceny, doplňkové pojištění a mnoho dalších. Ve spolupráci s importéry a výrobci značek Hyundai, Mazda, Kia, Suzuki, Mitsubishi a Avia společnost exkluzivně nabízí značkové financování. ČSOB Leasing také úzce spolupracuje s importéry a výrobci nákladních vozů DAF, MAN, TATRA a Renault Trucks. Značkový produkt Hyundai Leasing byl oceněn finančními experty a ekonomickými publicisty v prestižní soutěži o nejlepší finanční produkty roku, nazvané Zlatá koruna Dopravní technika osobní vozidla užitková vozidla nákladní vozidla autobusy motocykly speciální kolová technika Stroje a zařízení jednotlivé stroje a zařízení technologie a technologické celky traktory a zemědělská technika stavební stroje a vysokozdvižné vozíky polygrafické stroje obráběcí stroje (včetně dřevoobráběcích a tvářecích strojů) výpočetní, kancelářská a telekomunikační technika zdravotnická technika servisní zařízení další nespecifikovaná zařízení v rámci odpisové skupiny 15

18 Rozdělení obratu 2005 podle produktů 25,1 % 4,6 mld. Kč 34,5 % 6,3 mld. Kč osobní automobily * užitkové automobily* nákladní automobily* stroje a zařízení* výroční zpráva ČSOB Leasing ,8 % 3,0 mld. Kč 23,6 % 4,3 mld. Kč * předměty financování, které byly v roce 2005 zákazníkům předané zdroj: vlastní výpočty ČSOB Leasing 16

19 produkty skupina CSOB pro zákazníky Finanční leasing Finanční leasing je nejrozšířenějším a osvědčeným produktem pro financování dopravní techniky, strojů a zařízení. Hlavním důvodem obliby tohoto produktu u zákazníků a jeho dominantního postavení na trhu je jeho rychlost, administrativní jednoduchost, daňová výhodnost a nabídka řady obchodních akcí pro konkrétní značky nebo modely výrobků. Finanční leasing byl v České republice využíván již před rokem 1989, k jeho masovému využití došlo v průběhu 90. let. V současné době všechny nejvýznamnější leasingové společnosti na trhu dosahují svých obchodních výsledků právě díky finančnímu leasingu, který je stále vyhledávanou formou financování firemních investic i spotřebitelů. Produkt je nabízen v mnoha variantách: Zpětný leasing je formou finančního leasingu, při němž je dodavatelem předmětu leasingu zákazník. Cílem leasingové operace je uvolnění finančních prostředků pro zákazníka a rozložení výdajů na delší období. Subleasing je finanční leasing, při němž je předmět leasingu se souhlasem ČSOB Leasing pronajat leasingovým nájemcem třetímu subjektu. Devizový leasing je finanční leasing v devizách EUR, USD. PRIBOR+ je finanční leasing pro obchodní případy, kdy je leasingové navýšení smluvně vázáno na pohyb sazby 3M PRIBOR na trhu mezibankovních depozit. Operativní leasing Operativní leasing je dynamicky se rozvíjející produkt, který si rychle získává oblibu zejména při financování a správě firemního vozového parku. V rozvinutých evropských zemích je tímto produktem financována drtivá většina automobilů pro podniky. Operativní leasing je definován jako pronájem, po jehož skončení se předmět leasingu vrací leasingové společnosti. V rámci operativního leasingu se službami Full service leasingu jsou zákazníkovi poskytnuty také volitelné doprovodné služby, které zahrnují autoservis, komplexní pojištění (povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění sedadel, zavazadel), pojištění právní ochrany, pojištění tržní hodnoty, asistenční službu, silniční daň, poplatky za rádio či poskytnutí náhradního vozidla. Předmětem Fleet managementu je převzetí péče (outsourcing) o provoz firemních automobilů, nebo třeba jen zajištění administrativy spojené s jejich provozem bez nutnosti financování automobilů. Operativní leasing se službami je z pohledu zákazníka vlastně kompletní outsourcingovou službou, která podniku umožňuje věnovat více času své hlavni podnikatelské činnost a ušetřit prostředky vynakládané na provoz vozového parku. HitKredit úvěr pro spotřebitele a podnikatele HitKredit je účelový úvěr pro financování nových, ale především ojetých osobních a užitkových automobilů, 17

20 mikrobusů i motocyklů. HitKredit je nabízen také k financování nových a použitých nákladních automobilů, autobusů, strojů a zařízení. Součástí úvěru je i široká škála doplňkových služeb povinné ručení a havarijní pojištění vozidla. Předmět financování přechází okamžikem uzavření smlouvy do vlastnictví zákazníka, který však má možnost, podobně jako u leasingu, v průběhu smlouvy převést předmět financování včetně úvěru na jiného zájemce. HitKredit je výhodný také pro osoby, obce, dopravní podniky, rozpočtové organizace, družstva a další subjekty, které mají možnost čerpat prostředky z dotačních programů, jejichž poskytnutí je vázáno na vlastnictví financovaného předmětu. Splátkový prodej Splátkový prodej umožňuje zákazníkovi vlastnit a trvale užívat předmět financování na základě kupní smlouvy, s úhradou kupní ceny ve splátkách. výroční zpráva ČSOB Leasing 2005 Rozdělení obratu 2005 podle produktů 3 % 0,6 mld. Kč 4 % 0,7 mld. Kč 5 % 0,8 mld. Kč 88 % 16,0 mld. Kč finanční leasing* operativní leasing* splátkový prodej* spotřebitelský úvěr* * předměty financování, které byly v roce 2005 zákazníkům předané zdroj: vlastní výpočty ČSOB Leasing Vlastní prodejna ojetých automobilů ČSOB Leasing Leasing financování formou leasingu či zákaznického úvěru HitKredit. ČSOB Leasing má v Kostelecké ulici v Praze 9-Čakovicích již 3 roky vlastní autobazar pro prodej osobních a užitkových vozidel. Na ploše o rozloze přes m 2 je možno vybírat z více než 100 vozidel s prověřeným původem, kvalitou i cenou. K vozidlům nabízí ČSOB Administrativní budova autobazaru prošla v roce 2005 rozsáhlou rekonstrukcí. Jejím výsledkem je zlepšení zázemí autobazaru ČSOB Leasing, ale především poskytnutí veškerého komfortu pro příjemnou a rychlou obsluhu zákazníků. 18

21 produkty skupina CSOB pro dodavatele Produkty pro dodavatele ČSOB Leasing poskytuje dodavatelům formou úvěru finanční prostředky na pořízení předmětů financování (dopravní technika, stroje a zařízení), popřípadě na krytí jiných jejich potřeb souvisejících s pořízením předmětů financování. Parametry úvěrových produktů jsou natolik flexibilní, že uspokojí veškeré požadavky dodavatelů. ČSOB Leasing je stabilním a kapitálově silným partnerem, který disponuje takřka neomezeným množstvím finančních prostředků. Účelové rámcové obchodní úvěry: rámcové úvěry na pořízení konkrétních vozidel či jiné dopravní techniky dodavatelem formou jednotlivých čerpání úvěru určeny pro předfinancování nové i ojeté dopravní techniky (skladové a předváděcí) Účelové individuální obchodní úvěry: individuální úvěry na pořízení konkrétních vozidel nebo strojů a zařízení dodavatelem určeny pro předfinancování nových i ojetých vozidel (skladová a předváděcí) a nových i použitých strojů a zařízení Financování dealerských sítí: rámcové úvěry na pořízení konkrétních nových vozidel dodavatelem (dealerem) např. od importéra konkrétní značky vozidel určeny pro předfinancování nových vozidel (skladová a předváděcí) celé dealerské sítě vybraných značek dopravní techniky Neúčelové úvěry: úvěry bez konkrétní vazby na nabytí předmětu financování určeny pro financování náhradních dílů (materiálu a zboží) k předmětům financování, nebo případně pro financování nákupů budoucích předmětů financování apod. Investiční úvěry na financování provozních nemovitostí dodavatelů: účelové střednědobé a dlouhodobé úvěry k uspokojení investičních potřeb dodavatelů v oblasti jejich provozního nemovitého majetku určeny pro financování koupě nemovitostí, refinancování peněžních prostředků použitých na již realizovanou koupi nemovitostí a/nebo na financování rekonstrukcí, oprav nebo inovací nemovitostí 19

22 skupina pojištění CSOB Výhody pojištění u ČSOB Leasing ČSOB Leasing nabízí ke svým finančním produktům možnost výběru komplexního pojištění vozidla, stroje nebo zařízení. Prostřednictvím společnosti ČSOB Leasing získá zákazník velmi výhodné sazby pojištění, rozšířené pojistné krytí a další bonusy. Navíc je uzavření pojistky pro zákazníka rychlé a pohodlné. Pojistné za havarijní pojištění, příp. strojní pojištění (dle charakteru předmětu financování), i pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (tzv. povinné ručení) je zahrnuto do splátek na základě zákaznické smlouvy, a umožňuje tak měsíční splátky pojistného, což zákazníkovi šetří časovou hodnotu peněz. ČSOB Leasing navíc poskytuje svým zákazníkům ojedinělou službu: společnost má s předními pojišťovnami smluvně zajištěny takzvané standardy v likvidaci pojistných událostí u předmětů pořízených na leasing či úvěr. Tyto standardy zvyšují rychlost při řešení pojistných událostí. Jejich významnou součástí jsou závazné termíny likvidačních fází při řešení škod, čímž zákazník získá jasný přehled o jednotlivých krocích pojišťovny. Pojištění předmětů financování ČSOB Leasing nabízí ke svému financování možnost výběru kvalitního pojištění předmětu financování od některého z řady renomovaných pojistitelů, a to za velmi výhodných podmínek. V současné době má ČSOB Leasing uzavřeny pojistné smlouvy pro dopravní techniku s pojišťovnami: ČSOB Pojišťovna, Allianz pojišťovna, Česká pojišťovna, Generali Pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, Uniqa pojišťovna a Servisní pojišťovna. Pro komoditu stroje a zařízení má uzavřeny pojistné smlouvy s pojišťovnami ČSOB Pojišťovna a Allianz pojišťovna. ČSOB Leasing nabízí ve spolupráci s pojišťovnami CARDIF PRO VITA a ČSOB Pojišťovnou k leasingu a k zákaznickému úvěru HitKredit doplňkové pojištění schopnosti splácet. Zprostředkování pojištění po skončení zákaznické smlouvy ČSOB Leasing ve spolupráci se svojí dceřinou společností ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o., zprostředkovává svým zákazníkům pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijní pojištění v době po skončení leasingové smlouvy, včetně převedení bonusu a za srovnatelných podmínek jako v době platnosti leasingové smlouvy. V tomto ohledu spolupracuje ČSOB Leasing pojišťovací makléř s vybranými pojišťovnami (ČSOB Pojišťovna, Allianz pojišťovna, Česká pojišťovna, Generali pojišťovna, Kooperativa pojišťovna a UNIQA pojišťovna). 20

23

24 3. ČSOB Leasing v číslech 3.1. základní finanční a provozní ukazatele Základní finanční údaje (dle CAS, auditované, nekonsolidované) Základní finanční údaje (v tis. Kč) Aktiva celkem Stálá aktiva Vlastní kapitál Tržby z prodeje služeb Zisk před zdaněním Hospodářský výsledek běžného účetního období Oborové ukazatele Podíl na relevantním trhu (%) * 15,23 13,58 12,72 12,53 Počet aktivních smluv Počet nově uzavřených smluv Nové obchody v pořizovací ceně (bez DPH) Ostatní ukazatele Počet zaměstnanců ** Tržby na zaměstnance (v tis. Kč) *** * Relevantní trh zahrnuje leasingový trh a relevantní trh splátkového prodeje a spotřebitelských úvěrů. ** Jedná se o průměrný počet zaměstnanců. *** Tržby na zaměstnance jsou počítány z průměrného přepočteného počtu pracovníků v příslušném období. 22

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s.

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing je největší leasingovou společností ve střední a východní Evropě. Dlouhodobě získává náskok před všemi svými konkurenty na trhu obsah 1. Úvod 4 1.1.

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Praha, 9. únor 2012 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za rok 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V roce 2011 vykázaný zisk skupiny

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více