Tento program je veden v angličtině a nabízen ve spolupráci s CIIA (Czech Institute of Internal Auditors) jako plnohodnotná verze CIA kvalifikace.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento program je veden v angličtině a nabízen ve spolupráci s CIIA (Czech Institute of Internal Auditors) jako plnohodnotná verze CIA kvalifikace."

Transkript

1

2 Tento program je veden v angličtině a nabízen ve spolupráci s CIIA (Czech Institute of Internal Auditors) jako plnohodnotná verze CIA kvalifikace. Certifikovaný interní auditor CIA Co je CIA Proč studovat CIA Výhody studia s Akademií Certifikovaný interní auditor (CIA ) je jedinou globálně uznávanou certifikací pro interní auditory a zároveň představuje standard, na jehož základě jednotlivci prokazují své schopnosti a profesionalitu v oblasti interního auditu. Jste auditor s dlouhodobou praxí nebo se připravujete na kariéru budoucího manažera a chcete zvýšit svůj kariérní potenciál a dosáhnout profesních úspěchů v oblasti interního auditu? Potom je CIA pro vás ideální volba. Profesionálové z oddělení auditu PwC, kteří mají rozsáhlé znalosti obsahu této kvalifikace Ucelené PwC studijní materiály, přípravené podle nového sylabu a plně schválené IIA (The Institute of Internal Auditors) Výuka v angličtině - získáte ucelený slovník obsahující terminologii interního auditu, užitečný v mezinárodním podnikatelském prostředí Zvýhodněná cena pro členy ČIIA (sleva Kč z každé části) Detaily programu Část II března 2015 Realizace interního auditu Část III červen 2015 Analýza podnikání a informační technologie Více informací a registrace V případě zájmu vám rádi poskytneme další informace. Kontaktovat nás můžete na nebo na tel Registrovat se můžete na našich webových stránkách, kde také naleznete více informací PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. V tomto dokumentu, název PwC označuje společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., která je členem sítě společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. PwC s Academy Smluvní podmínky Přihláška je určena jen pro jednu akci. Přihlášku je možné posílat on-line (přes WWW stránky ČIIA), em na adresu kanceláře institutu nebo v listinné podobě na adresu institutu. Údaje v přihlášce musí být úplné a musí obsahovat údaje k vystavení daňového dokladu. ČIIA potvrzuje přijetí přihlášky pouze na vyžádání a pouze elektronickou poštou. Pozvánku na seminář nezasíláme. Účastník obdrží písemné vyrozumění pouze v případě změn, zrušení semináře, nebo pokud bude kapacita učebny již naplněna účastníky, kteří doručili přihlášku dříve. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení, které je účastníkům poskytnuto během dne. Obědy a ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA, oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímány pouze písemně nebo em (s žádostí o potvrzení) na níže uvedené adresy. Zrušení semináře oznamujeme písemně cca 4 dny před konáním akce. ČIIA, si vyhrazuje právo vzdělávací akce zrušit. ČIIA, si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétního vzdělávací akce.

3 Vážené kolegyně, vážení kolegové, druhé číslo časopisu Interní auditor z roku 2014 bylo zaměřeno na téma Interní audit v legislativní bouři a já mám pocit, že v té bouři stále jsme. Nicméně pocit je to pozitivní, poněvadž vnímám, že nás zmíněná legislativní bouře přibližuje do kvalitativně lepšího interně auditorského prostředí. Konkrétně mám na mysli návrh zákona o integrovaném rámci systémů vnitřního řízení a kontroly ve veřejné správě z dílny Ministerstva financí, který je nyní velmi diskutován nejen na půdě ČIIA. Ale také doplňující legislativní vlny typu kybernetické bezpečnosti jsou pro interní auditory zajímavé. Proč to ale zmiňuji zrovna na tomto místě? Poněvadž vzdělávání interních auditorů se musí zaměřovat na nové legislativní požadavky a já věřím, že to bude ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů, který navíc slaví v roce 2015 velké výročí. Již 20 let působí institut v České republice a počty realizovaných seminářů, účastníků seminářů (drtivá většina spokojených), zkonzumovaných baget (nejvíce šunkových a sýrových) a šálků kávy bylo nepočítaně a doufám, že budou narůstat i za rok 2015, kdy opět nabízíme nová témata a nové lektorské tváře. Také bych rád zmínil nový web ČIIA, který nabízí i nové prostředí pro orientaci v katalogu při objednávání seminářů. Vše nejlepší do nového roku 2015 Vám přeji jak za sebe, tak za kancelář ČIIA. Ing. Daniel Häusler Ředitel kanceláře ČIIA Storno poplatky Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy (potvrzení o přečtení) nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. 0 % nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; 50 % 4 3 pracovní dny před zahájením akce 70 % 2 1 pracovní dny před zahájením akce 100 % méně než 1 den před zahájením akce platby Platba se provádí na základě faktury, která bude zaslána po skončení semináře. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení. Doručena přihláška je závazná. Odesláním přihlášky vyjadřuje účastník souhlas s uvedenými smluvními podmínkami a organizačními pokyny. Slevy ČIIA, poskytuje tyto slevy na semináře: při účasti jednotlivce na 5 seminářích v jednom kalendářním roce poskytujeme na pátý seminář 50% slevu, při účasti více účastníků z jedné organizace na jedné krátkodobé vzdělávací akci je poskytována sleva: od 3 účastníků včetně sleva 5 %, od 5 účastníků včetně sleva 15 %, od 10 účastníků včetně sleva 20 % 1

4 obsah Smluvní podmínky 2. strana obálky Editorial 1 Použité zkratky 2 Kalendárium + členění dle oblastí 3 12 Jednotlivé kurzy Akademie Risk Managementu Akademie corporate Compliance Certifikační program CIA Odborná certifikace interních auditorů ve veřejné správě 83 Přehled kurzů pro veřejnou správu dle úrovně 84 Základní kurz 84 Atestační kurzy Přehled lektorů Staňte se členem 98 Členský příspěvek BENEFIT 99 Fórum pro interní auditory 99 Pronájem prostor 100 Nakladatelství ČIIA, prodej publikací Organizační pokyny 3. strana obálky POUŽITÉ ZKRATKY 2

5 kalendárium 1. POlolETí 2015 Leden /1 út Novela zákona o DPH 2015 olga Holubová 13 ÚNOR /2 út Co by auditor měl znát o nastavení řídícího a kontrolního systému před jeho hodnocením Ing. Svoboda /2 st Audit bezpečnosti informačních systémů Ing. Hinner /2 čt Controlling ve veřejné správě Ing. Kutáč /2 pá Řízení kvality v IT prostředí r. Lindauer /2 po Novela zákona o dani z příjmů 2015 Ing. Rázková /2 po Follow up proces/následné audity/supervize Ing. Kubík /2 út Základy forenzního vyšetřování a prevence podvodů Ing. Lalka /2 út Řízení rizik ve společnosti, praktické zkušenosti z implementace Ing. Kačer /2 st IT/kontrolní koncept Ing. Barva, Ing. Grešl /2 st IT řízení, infrastruktura Ing. Barva, Ing. Grešl /2 st Nástroje IA-erP/IA tools/ms Office/ACL/IDEA Ing. Barva, Ing. Grešl /2 st IT vývoj Ing. Barva, Ing. Grešl /2 čt Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné Mgr. Orság /2 pá Kontrola poskytovaných dotací z veřejných rozpočtů u konečných příjemců b. Petrlíková /2 pá IT Governance Mgr. Hamřík /2 út Audit pokladní služby Ing. Bukovský /2 st Finanční řízení ÚSC auditorský pohled Mgr. Kranecová /2 čt Management lidských zdrojů jak v organizacích hledat a odstraňovat nedostatky v řízení lidí Ing. Kruliš /2 pá Úloha a postupy interního auditu při prevenci a identifikaci podvodů Ing. Špaček /2 po Argumentace a přesvědčování Ing. Ondrušková /2 po Audity procesů subprocesů zkrátka Jak na procesy... Mgr. Barnat /2 út st osm lekcí ze základů interního auditu Ing. báčová, Ing. Svoboda /2 čt Předpisy a doklady k finanční kontrole v roce 2015 Ing. Pýchová /2 čt pá Jak číst účetní výkazy Ing. Prokůpková 25 BřEZEN /3 po Nové civilní právo nové možnosti = nová nebezpečí JUDr. Čech, Ph.D /3 út Co interní auditor vyčte o řízení operačních rizik z modelu COSO 2013 a COSO-erM Ing. Svoboda /3 st Využití Six Sigma nástrojů v interním auditu Ing. Maňas /3 čt opravy, technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v orgánech VS Mgr. Bláha /3 pá Audit oběhu účetních dokladů b. Petrlíková /3 pá Zákon o kybernetické bezpečnosti a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti Mgr. Malý, Ing. Konečný /3 po Praktická realizace auditu vnitřních předpisů V. Jeřábková /3 po Cíle řízení rizik. Rámce risk managementu r. Lindaur 30 3

6 kalendárium 1. POlolETí /3 út Vnitřní a vnější prostředí risk managementu Ing. Ščotka /3 út Identifikace a klasifikace rizik. Zvládání rizik Doc. Dudorkin /3 út Poskytování dotací se zaměřením na porušení rozpočtové kázně Ing. Vlček /3 út Personální a organizační audit Doc. Urban /3 st risk Management jako součást strategického řízení společnosti. Postupy měření rizik Ing. Havlický /3 st Co se děje po auditu? Mgr. Barnat /3 čt Jak účinně formulovat auditní zprávy Mgr. Orság /3 čt Principy vnitřní kontroly a řízení. Reporting rizik R. Lindauer /3 pá Jak se připravit na externí hodnocení kvality interního auditu nebo na sebehodnocení kvality interního auditu Ing. Káňová /3 pá Audit provozních výdajů Ing. Chmelík /3 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková /3 út st Práce interního auditora s Excelem 2010 Ing. Miková /3 st Audit přístupových oprávnění Ing. Barva, Ing. Grešl /3 čt Vyšetřování podvodů v praxi Ing. Kubík, Bc. Kamarýt /3 pá Implementace integrovaného systému řízení rizik ve společnostech nebankovní sektor JUDr. Jeleň /3 po Zvládání stresu a efektivita práce Ing. Ondrušková /3 po Plánování auditní zakázky jako základní předpoklad úspěšné práce auditora Ing. Svoboda /3 út Audit strukturálních fondů EU v rámci veřejné pospory Ing. Ptáček /3 st Audit procesů ICT od A do Z na příkladech Ing. Hinner /3 st Ujišťovací role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Ščotka /3 st Poradenská role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Šenfeld /3 čt elektronizace řídící kontroly pomoc a nástroj pro auditory Ing. Jaroš /3 pá reporting a komunikace v interním auditu praktické zkušenosti Ing. Nováková /3 po Audit podpůrných procesů Ing. Petr Vácha /3 po út Forenzní interview rozšířená dvoudenní verze včetně Ing. Ondrušková, videí a tréninku JUDr. Vučka 41 DUBEN /4 st Praktické provedení auditu IS/IT pro úplné začátečníky Ing. Bukovský /4 čt Metodika výkonu řídící kontroly pohled auditora Mgr. Hájek /4 čt Jak zvýšit vlastní jistotu a profesionalitu při prezentacích Mgr. Šedivý /4 pá Compliance praktický výkon a vztah k internímu auditu JUDr. Heneberk /4 út Audit personálních rizik Doc. Urban /4 st Vzorkování pro kontrolní a auditní účely Ing. Kačer /4 čt Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko /4 čt Audit souladu a kontrola výdajů vč.změn podle nového občanského zákoníku Ing. Pýchová 45 4

7 kalendárium 1. POlolETí /4 pá Tvorba auditorských zpráv Ing. Špaček /4 po Interní audit v mezinárodních organizacích případová studie EU Ing. Pospíšil /4 po Jak číst účetní výkazy pro podnikatele Ing. Rázková /4 út Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu jako nástroj pro účinné zajištění auditního výkonu Ing. Svoboda /4 st Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Ing. Petr Sikora /4 čt Technická novela zákona o VZ; Nový zákon o veřejných Mgr. Adámková, zakázkách Ing. Ajmová /4 pá odhalování podvodů a indikátorů korupce při nakládání s veřejnými prostředky praktický průvodce JUDr. Ivanov /4 pá Interní audit + myšlenkové mapy L. Jiráňová /4 po út Interní audit projektů, řízení rizik v praxi Ing. Ščotka /4 út Audit hospodaření s hotovostí včetně valut a s ceninami B. Petrlíková /4 st Vedení auditních zakázek Mgr. Barnat /4 čt Manažerské účetnictví a interní audit Ing. Kutáč /4 pá Synergie interního auditu a řízení rizik v prostředí mezinárodní společnosti Ing. Jirásek /4 pá Tunelování firem v 21. století a legalizace a prostředků schéma, příznaky, detekce a prevence Ing. Lalka, J. Jakš /4 po Interní audit procesu zvyšování efektivity poskytování služby Ing. Havel /4 út Audit vnitřní komunikace v organizaci Doc. Urban /4 st Jak správně pracovat s interní dokumentací, směrnicemi Vl. Krůta, a normami rndr. Weinberger /4 st čt Interní auditor ISO 9001 (revize normy 2015) V. Jeřábková 53 KvěTEN /5 po Komerční bezpečnost Ing. Kučera /5 út Řízení procesních rizik pomocí interních kontrol R. Lindauer /5 st Audit připravenosti na selhání ICT organizace Ing. Barva, Ing. Grešl /5 čt Interní hodnocení souladu auditního výkonu a efektivnosti práce interního auditora Ing. Svoboda /5 čt Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku v OSS Ing. Horáková /5 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková /5 po Firemní bezpečnost Ing. Kučera /5 út Postup a možnosti při auditu outsourcovaných oblastí Mgr. Hamřík /5 út Finanční plánování a řízení oběžného majetku Ing. Tyll /5 út Finanční analýza a transferové ceny Ing. Tyll /5 út Nastavení vnitřního kontrolního systému na příspěvkových organizacích implementace zkušeností Mgr. Hájek /5 st Řízení operačních rizik vč. Rizik IS/IT dohled a regulace Ing. Fleischmann, Ph.D /5 čt pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková čt pá regulace OTC derivátů EMIR Mgr. Gavlas /5 pá Audit systému zadávání veřejných zakázek Ing. Špaček 60 5

8 kalendárium 1. POlolETí /5 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner /5 po Procesně řízená organizace a úloha IA Ing. Havel /5 út Průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců Doc. Urban /5 st Praktické uplatňování doporučení : Auditní výběry Mgr. Orság /5 čt Praktická realizace auditu spisové služby V. Jeřábková /5 čt Audit vymáhání pohledávek Ing. Mgr. Patrný /5 čt Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence-případová studie firem HP a Olympus Ing. Pospíšil /5 pá Hospodárnost, efektivnost a účelnost v kontextu posuzování výkonnosti orgánů veřejné správy Mgr. Kabátek /5 pá Motivace managementu k rizikové obezřetnosti Ing. beneš, Ing. Juráčková /5 po Interní audit HR Ing. Kitto /5 út st Jak si správně poradí interní auditor s riziky Ing. Ščotka /5 st Jak provést Finanční audit v oblasti majetku OSS, ÚSC Mgr. Bláha /5 čt Metodika ITIL řízení IT služeb Vl. Krůta, Dipl. Mgmt /5 pá Audit systému evidence, oceňování a odpisování majetku v OSS, ÚSC a PO v návaznosti na nový občanský zákoník b. Petrlíková /5 pá Perpetum mobile Strukturálních fondů aneb jak nastavit a řídit program úspěšně A. Luff, Velká Británie 67 ČERvEN /6 po Audit outsourcingu a outsourcing auditu Ing. Bukovský /6 út Protokol o kontrole a další dokumenty podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu Ing. Pýchová /6 st Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba /6 čt Veřejné zakázky malého rozsahu, praktické příklady Mgr. Adámková, ze zadávací praxe Ing. Ajmová /6 pá Příprava a provádění auditu Ing. Špaček /6 po út Praktická cvičení k auditu veřejných zakázek veřejných zadavatelů Mgr. Bláha /6 út Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v ČR Mgr. Tvrdý /6 út pá Základy účetnictví Ing. Prokůpková /6 st Šestero fází interního auditu Mgr. Barnat /6 čt Audity managementu rizik jak mít rizika pod kontrolou Ing. Kruliš /6 pá Audit firemního vzdělávání Ing. Chmelík /6 po út Případová studie řízení rizik a interního auditu dle Vašich potřeb Ing. Ščotka /6 út Tvorba auditorských zpráv od A do Z Ing. Kánský /6 st Příprava útvaru IA na externí hodnocení kvality interního auditu Ing. Svoboda /6 čt Případové studie audity technické výkonnosti ICT Ing. Hinner /6 pá Mezinárodní rámec profesní praxe IA v praxi T. Brezovský, MBA 75 6

9 ČlENění dle OBlASTí 1. POlolETí 2015 finanční INSTITUTce /3 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková /5 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková /5 st Řízení operačních rizik vč. Rizik IS/IT dohled a regulace Ing. Fleischmann, Ph.D čt pá regulace OTC derivátů EMIR Mgr. Gavlas /6 út Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v ČR Mgr. Tvrdý 71 INTERNí AUDIT /2 út Co by auditor měl znát o nastavení řídícího a kontrolního systému před jeho hodnocením Ing. Svoboda /2 po Follow up proces/následné audity/supervize Ing. Kubík /2 čt Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné Mgr. Orság /2 út Audit pokladní služby Ing. Bukovský /2 pá Úloha a postupy interního auditu při prevenci a identifikaci podvodů Ing. Špaček /2 po Audity procesů subprocesů zkrátka Jak na procesy... Mgr. Barnat /2 út st osm lekcí ze základů interního auditu Ing. báčová, Ing. Svoboda /3 út Co interní auditor vyčte o řízení operačních rizik z modelu COSO 2013 a COSO-erM Ing. Svoboda /3 st Využití Six Sigma nástrojů v interním auditu Ing. Maňas /3 pá Audit oběhu účetních dokladů b. Petrlíková /3 po Praktická realizace auditu vnitřních předpisů V. Jeřábková /3 út Personální a organizační audit Doc. Urban /3 st Co se děje po auditu? Mgr. Barnat /3 čt Jak účinně formulovat auditní zprávy Mgr. Orság /3 pá Jak se připravit na externí hodnocení kvality interního auditu nebo na sebehodnocení kvality interního auditu Ing. Káňová /3 pá Audit provozních výdajů Ing. Chmelík /3 po Plánování auditní zakázky jako základní předpoklad úspěšné práce auditora Ing. Svoboda /3 st Audit procesů ICT od A do Z na příkladech Ing. Hinner /3 st Ujišťovací role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Ščotka /3 st Poradenská role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Šenfeld /3 pá reporting a komunikace v interním auditu praktické zkušenosti Ing. Nováková /3 po Audit podpůrných procesů Ing. Petr Vácha /4 pá Compliance praktický výkon a vztah k internímu auditu JUDr. Heneberk /4 út Audit personálních rizik Doc. Urban /4 st Vzorkování pro kontrolní a auditní účely Ing. Kačer 44 7

10 ČlENění dle OBlASTí 1. POlolETí /4 čt Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko /4 čt Audit souladu a kontrola výdajů vč.změn podle nového občanského zákoníku Ing. Pýchová /4 pá Tvorba auditorských zpráv Ing. Špaček /4 po Interní audit v mezinárodních organizacích případová studie EU Ing. Pospíšil /4 út Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu jako nástroj pro účinné zajištění auditního výkonu Ing. Svoboda /4 pá Interní audit + myšlenkové mapy L. Jiráňová /4 po út Interní audit projektů, řízení rizik v praxi Ing. Ščotka /4 út Audit hospodaření s hotovostí včetně valut a s ceninami B. Petrlíková /4 st Vedení auditních zakázek Mgr. Barnat /4 čt Manažerské účetnictví a interní audit Ing. Kutáč /4 pá Synergie interního auditu a řízení rizik v prostředí mezinárodní společnosti Ing. Jirásek /4 po Interní audit procesu zvyšování efektivity poskytování služby Ing. Havel /4 út Audit vnitřní komunikace v organizaci Doc. Urban /5 čt Interní hodnocení souladu auditního výkonu a efektivnosti práce interního auditora Ing. Svoboda /5 út Postup a možnosti při auditu outsourcovaných oblastí Mgr. Hamřík /5 čt pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková /5 pá Audit systému zadávání veřejných zakázek Ing. Špaček /5 po Procesně řízená organizace a úloha IA Ing. Havel /5 st Praktické uplatňování doporučení : Auditní výběry Mgr. Orság /5 čt Praktická realizace auditu spisové služby V. Jeřábková /5 čt Audit vymáhání pohledávek Ing. Mgr. Patrný /5 po Interní audit HR Ing. Kitto /5 út st Jak si správně poradí interní auditor s riziky Ing. Ščotka /5 st Jak provést Finanční audit v oblasti majetku OSS, ÚSC Mgr. Bláha /5 pá Audit systému evidence, oceňování a odpisování majetku v OSS, ÚSC a PO v návaznosti na nový občanský zákoník b. Petrlíková /6 po Audit outsourcingu a outsourcing auditu Ing. Bukovský /6 st Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba /6 pá Příprava a provádění auditu Ing. Špaček /6 po út Praktická cvičení k auditu veřejných zakázek veřejných zadavatelů Mgr. Bláha /6 st Šestero fází interního auditu Mgr. Barnat /6 pá Audit firemního vzdělávání Ing. Chmelík /6 po út Případová studie řízení rizik a interního auditu dle Vašich potřeb Ing. Ščotka /6 út Tvorba auditorských zpráv od A do Z Ing. Kánský /6 st Příprava útvaru IA na externí hodnocení kvality interního auditu Ing. Svoboda /6 čt Případové studie audity technické výkonnosti ICT Ing. Hinner /6 pá Mezinárodní rámec profesní praxe IA v praxi T. Brezovský, MBA 75 8

11 ČlENění dle OBlASTí 1. POlolETí 2015 IT /2 st Audit bezpečnosti informačních systémů Ing. Hinner /2 pá Řízení kvality v IT prostředí r. Lindauer /2 st IT/kontrolní koncept Ing. Barva, Ing. Grešl /2 st IT řízení, infrastruktura Ing. Barva, Ing. Grešl /2 st Nástroje IA-erP/IA tools/ms Office/ACL/IDEA Ing. Barva, Ing. Grešl /2 st IT vývoj Ing. Barva, Ing. Grešl /2 pá IT Governance Mgr. Hamřík /3 pá Zákon o kybernetické bezpečnosti a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti Mgr. Malý, Ing. Konečný /3 st Audit procesů ICT od A do Z na příkladech Ing. Hinner /4 st Praktické provedení auditu IS/IT pro úplné začátečníky Ing. Bukovský /4 čt Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko /5 po Komerční bezpečnost Ing. Kučera /5 st Audit připravenosti na selhání ICT organizace Ing. Barva, Ing. Grešl /5 po Firemní bezpečnost Ing. Kučera /5 st Řízení operačních rizik vč. Rizik IS/IT dohled a regulace Ing. Fleischmann, Ph.D /5 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner /5 čt Metodika ITIL řízení IT služeb Vl. Krůta, Dipl. Mgmt /6 st Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba /6 čt Případové studie audity technické výkonnosti ICT Ing. Hinner 74 KOMUNIKAce /2 po Argumentace a přesvědčování Ing. Ondrušková /3 po Zvládání stresu a efektivita práce Ing. Ondrušková /3 po út Forenzní interview rozšířená dvoudenní verze včetně Ing. Ondrušková, videí a tréninku JUDr. Vučka /4 čt Jak zvýšit vlastní jistotu a profesionalitu při prezentacích Mgr. Šedivý 43 KONTROla /2 pá Kontrola poskytovaných dotací z veřejných rozpočtů u konečných příjemců b. Petrlíková /2 čt Předpisy a doklady k finanční kontrole v roce 2015 Ing. Pýchová /3 čt elektronizace řídící kontroly pomoc a nástroj pro auditory Ing. Jaroš /4 čt Metodika výkonu řídící kontroly pohled auditora Mgr. Hájek /4 st Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Ing. Petr Sikora /6 út Protokol o kontrole a další dokumenty podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu Ing. Pýchová 68 PODvODY /2 út Základy forenzního vyšetřování a prevence podvodů Ing. Lalka /2 pá Úloha a postupy interního auditu při prevenci a identifikaci podvodů Ing. Špaček 22 9

12 ČlENění dle OBlASTí 1. POlolETí /3 čt Vyšetřování podvodů v praxi Ing. Kubík, Bc. Kamarýt /3 po út Forenzní interview rozšířená dvoudenní verze včetně Ing. Ondrušková, videí a tréninku JUDr. Vučka /4 pá odhalování podvodů a indikátorů korupce při nakládání s veřejnými prostředky praktický průvodce JUDr. Ivanov /4 pá Tunelování firem v 21. století a legalizace a prostředků schéma, příznaky, detekce a prevence Ing. Lalka, J. Jakš /5 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner 60 řízení RIZIK /2 út Řízení rizik ve společnosti, praktické zkušenosti z implementace Ing. Kačer /2 čt Management lidských zdrojů jak v organizacích hledat a odstraňovat nedostatky v řízení lidí Ing. Kruliš /3 út Co interní auditor vyčte o řízení operačních rizik z modelu COSO 2013 a COSO-erM Ing. Svoboda /3 po Cíle řízení rizik. Rámce risk managementu r. Lindaur /3 út Vnitřní a vnější prostředí risk managementu Ing. Ščotka /3 út Identifikace a klasifikace rizik. Zvládání rizik Doc. Dudorkin /3 st risk Management jako součást strategického řízení společnosti. Postupy měření rizik Ing. Havlický /3 čt Principy vnitřní kontroly a řízení. Reporting rizik R. Lindauer /3 pá Implementace integrovaného systému řízení rizik ve společnostech nebankovní sektor JUDr. Jeleň /3 st Ujišťovací role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Ščotka /3 st Poradenská role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Šenfeld /4 út Audit personálních rizik Doc. Urban /4 po út Interní audit projektů, řízení rizik v praxi Ing. Ščotka /4 pá Synergie interního auditu a řízení rizik v prostředí mezinárodní společnosti Ing. Jirásek /5 út Řízení procesních rizik pomocí interních kontrol R. Lindauer /5 st Řízení operačních rizik vč. Rizik IS/IT dohled a regulace Ing. Fleischmann, Ph.D /5 pá Motivace managementu k rizikové obezřetnosti Ing. beneš, Ing. Juráčková /5 út st Jak si správně poradí interní auditor s riziky Ing. Ščotka /6 čt Audity managementu rizik jak mít rizika pod kontrolou Ing. Kruliš /6 po út Případová studie řízení rizik a interního auditu dle Vašich potřeb Ing. Ščotka 73 STRUKTURální FONDY /3 út Audit strukturálních fondů EU v rámci veřejné pospory Ing. Ptáček /5 pá Perpetum mobile Strukturálních fondů aneb jak nastavit a řídit program úspěšně A. Luff, Velká Británie 67 10

13 ČlENění dle OBlASTí 1. POlolETí 2015 účetnictví /1 út Novela zákona o DPH 2015 olga Holubová /2 po Novela zákona o dani z příjmů 2015 Ing. Rázková /2 čt pá Jak číst účetní výkazy Ing. Prokůpková /4 po Jak číst účetní výkazy pro podnikatele Ing. Rázková /4 čt Manažerské účetnictví a interní audit Ing. Kutáč /5 čt Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku v OSS Ing. Horáková /5 čt pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková /5 čt Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence-případová studie firem HP a Olympus Ing. Pospíšil /6 út pá Základy účetnictví Ing. Prokůpková 72 veřejná SPRáva /2 čt Controlling ve veřejné správě Ing. Kutáč /2 pá Kontrola poskytovaných dotací z veřejných rozpočtů u konečných příjemců b. Petrlíková /2 st Finanční řízení ÚSC auditorský pohled Mgr. Kranecová /2 čt Předpisy a doklady k finanční kontrole v roce 2015 Ing. Pýchová /3 pá Zákon o kybernetické bezpečnosti a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti Mgr. Malý, Ing. Konečný /3 út Poskytování dotací se zaměřením na porušení rozpočtové kázně Ing. Vlček /3 čt elektronizace řídící kontroly pomoc a nástroj pro auditory Ing. Jaroš /4 čt Metodika výkonu řídící kontroly pohled auditora Mgr. Hájek /4 st Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Ing. Petr Sikora /4 čt Technická novela zákona o VZ; Nový zákon o veřejných Mgr. Adámková, zakázkách Ing. Ajmová /4 pá odhalování podvodů a indikátorů korupce při nakládání s veřejnými prostředky praktický průvodce JUDr. Ivanov /5 čt Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku v OSS Ing. Horáková /5 út Nastavení vnitřního kontrolního systému na příspěvkových organizacích implementace zkušeností Mgr. Hájek /5 pá Hospodárnost, efektivnost a účelnost v kontextu posuzování výkonnosti orgánů veřejné správy Mgr. Kabátek /5 st Jak provést Finanční audit v oblasti majetku OSS, ÚSC Mgr. Bláha /6 út Protokol o kontrole a další dokumenty podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu Ing. Pýchová /6 čt Veřejné zakázky malého rozsahu, praktické příklady Mgr. Adámková, ze zadávací praxe Ing. Ajmová /6 po út Praktická cvičení k auditu veřejných zakázek veřejných zadavatelů Mgr. Bláha 70 vřks /2 út Co by auditor měl znát o nastavení řídícího a kontrolního systému před jeho hodnocením Ing. Svoboda 13 11

14 ČlENění dle OBlASTí 1. POlolETí /5 út Nastavení vnitřního kontrolního systému na příspěvkových organizacích implementace zkušeností Mgr. Hájek 58 ISO /4 st čt Interní auditor ISO 9001 (revize normy 2015) V. Jeřábková 53 OSTATNí /2 čt Controlling ve veřejné správě Ing. Kutáč /3 po Nové civilní právo nové možnosti = nová nebezpečí JUDr. Čech, Ph.D /3 čt opravy, technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v orgánech VS Mgr. Bláha /3 út st Práce interního auditora s Excelem 2010 Ing. Miková /4 pá Compliance praktický výkon a vztah k internímu auditu JUDr. Heneberk /4 st Jak správně pracovat s interní dokumentací, směrnicemi Vl. Krůta, a normami rndr. Weinberger /5 út Finanční plánování a řízení oběžného majetku Ing. Tyll /5 út Finanční analýza a transferové ceny Ing. Tyll /5 út Průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců Doc. Urban /5 čt Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence-případová studie firem HP a Olympus Ing. Pospíšil /6 út Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v ČR Mgr. Tvrdý 71 12

15 15001 Novela zákona O DPH Co BY AUDITOR měl ZNát O NASTAvENí řídicího A KONTROlního SYSTÉMU v ORgANIZAci před JEho hodnocením S účinností od ledna 2015 je navrhováno poměrně hodně změn, s účinností dalších se počítá od roku Program bude upřesněn dle aktuální situace. 27. ledna 2015 Olga Holubová daňový poradce č. osv. 367, člen Komory daňových poradců Režim přenesení daňové povinnosti na další druhy dodávek (např. některé elektronické výrobky a náhradní díly do nich, mobilní telefony, kovy, zemědělské plodiny, nové stavby). Druhá snížená sazba daně na vybrané zboží Nově stanovené místo plnění u elektronických a telekomunikačních služeb a u služeb rozhlasového a televizního vysílání, jsou-li poskytnuty osobě nepovinné k dani z EU, a s ním související zvláštní režim. Počítání obratu nově Dobrovolná identifikace Změny v pravidlech vystavování daňových dokladů Opravy základu a výše daně nová pravidla Významné změny v uplatňování DPH u dodání nemovitých věcí a u stavebních prací Kontrolní hlášení od roku (s DPH 2 904)» 3. ÚNORA 2015 Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA eurodan Interní auditory, manažery odpovědné za ŘKS, pracovníky compliance. V rámci semináře budou vysvětlena východiska pro budování řídicího a kontrolního systému v organizaci, mj. budou zmíněny nové trendy vyplývající z legislativy, Standardů IIA a mezinárodně uznávaného modelu COSO Bude vymezena formální podoba ŘKS v organizaci a popsána soustava vnitřních předpisů vymezujících ŘKS a upravujících jeho jednotlivé prvky. V návaznosti na to budou účastníci seznámeni s různými přístupy k hodnocení řídicího a kontrolního systému, zejména s vymezením zásad, odpovědností a postupů interního auditu. Východiska pro nastavení ŘKS v rámci governance organizace Dopady nových trendů na nastavení ŘKS Doporučený přístup k nastavení ŘKS v organizaci Formalizace ŘKS vnitřními předpisy organizace Hodnocení souladu / compliance ŘKS s formalizovanými požadavky Hodnocení efektivnosti ŘKS na úrovni organizace (posouzení vyzrálosti) (s DPH 2 904) 13

16 15003 AUDIT BEZPEČNOSTI INFORMAČNích SYSTÉMů ControllINg ve veřejné SPRávě 4. ÚNORA 2015 Ing. Jiří Hinner, Ph.D. ČEZ úroveň Pro začátečníky a středně pokročilé auditory ICT. Interní auditory a další pracovníky zabývající se bezpečností informací ve svých společnostech Objasnit audity a osvojit si metodiku provádění auditů bezpečnosti informací se zaměřením na bezpečnost informačních systémů. Podělit se o praktické zkušenosti z auditů bezpečnosti ICT. Legislativa ČR, ISO řady 20000, 13335, COBIT 4.1 versus BS Bezpečnostní cíle Bezpečnostní mechanizmy Vztahy mezi pojmy informační bezpečnosti Management rizik v oblasti IT Analýza rizik Klasifikace rizik Kontrolní mechanizmy Případové studie auditů bezpečnosti ICT. Bezpečnost ICT (v několika krocích) ve skupině/konsorciu společností Pravidla řízení informací (s DPH 2 904)» 5. ÚNORA 2015 Ing. Josef Kutáč, Ph.D. ATACO consulting řízení Vedoucí pracovníky veřejné správy včetně územních samosprávných celků (krajů, statutárních měst a obcí), jejich organizačních složek a jimi založených společností a zřízených organizací (dopravních podniků, technických služeb, nemocnic, sportovních zařízení apod.). Seznámit se specifikami zaměření a metodikou správného nastavení controllingu územích samosprávných celků, jejich organizačních složek a controllingu pro řízení jimi založených a zřízených organizací. Definování koncepce a členění controllingu, jeho cílů a funkcí. Požadavky controllingu na účetní a operativní evidenci (detail účtů, středisek, zakázek, plánování a sledování využití vlastních kapacit aj.). Controllingu územních samosprávných celků a jejich organizačních složek. Specifika controllingu organizací založených a zřízených územními samosprávnými celky (nemocnice, dopravní podniky, tech- nické služby, svoz odpadů, správa a údržba silnic, sportovní, kulturní a neziskové organizace aj.). Možnosti průkazného sestavování a vyhodnocování rozpočtů příjmů a výdajů územních samosprávných celků a rozpočtů nákladů a výnosů v rámci jimi založených a zřízených organizací (např. metoda vlivů proti výchozí základně). Principy a podmínky finančního a ekonomického řízení organizací založených nebo zřízených územními samosprávnými celky (problematika sjednocení účtových osnov, vyhodnocování využívání vlastních kapacit apod.) (s DPH 2 904) 14

17 15005 ŘíZENí kvality v IT PROSTřEDí Novela zákona O DANI Z PříJMů Follow UP PROcES/ následné AUDITY/ SUPERvIZE 6. ÚNORA 2015 Roman Lindauer, Dipl. Mgmt. Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace, které se zabývají IT projekty. Seznámit účastníky formou odborného semináře kombinovaného s případovou studií se základními prvky řízení kvality v rámci IT projektů. Předmětem výkladu bude seznámení se základy řízení IT projektů, požadavky na kompozici realizačního týmu a požadovanou dokumentací podle mezinárodních standardů. Co je to IT projekt Jednotlivé fáze IT projektu Ideální projektový tým a specifikace jednotlivých rolí Běžná rizika IT projektu Představení vhodné metodologie pro řízení IT projektů Kvalitativní milníky IT projektů Doporučená projektová dokumentace Případová studie IT HUB Závěrečná diskuse přednáška (s DPH 2 057) (s DPH 2 541) 9. ÚNORA 2015 Ing. Jarmila Rázková, MBA MINISTerSTVo FINANCí Určeno pro účetní, daňové specialisty a pracovníky ekonomických útvarů. Od ledna 2015 začne platit rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů, která obsahuje více než 300 změn a bude se týkat podnikatelů a zaměstnavatelů, zaměstnanců i osob samostatně činných i ostatních poplatníků, jejichž práva a povinnosti zákon o daních z příjmů upravuje. Omezení daňových paušálů Daňová zvýhodnění na druhé a další dítě Sleva na dani na dítě umístěné v předškolním zařízení Změny ve zdanění některých druhů bezúplatných příjmů Oznamovací povinnost u osvobozených příjmů Investiční životní pojištění Zdanění investičních fondů Rezervní fondy, jejich rušení a výplata členům korporace Přefakturace Upřesnění úpravy finančního leasingu Nová příloha daňového přiznání pro přehled transakcí s propojenými osobami (s DPH 2 904) 9. ÚNORA 2015 Ing. Petr Kubík, CIA T-MOBILE Interní auditory Seminář v rámci Univerzity interního auditu. Seznámit účastníky s hlavním cílem a formami follow upu. Dále bude představen koncept supervize. Follow up: Definice a cíle Možné přístupy z hlediska rozsahu a zapojení interního auditora Follow up report včetně ukázek Podpůrné nástroje Supervize: Definice a cíle Odpovědnost Forma supervize Podpůrné nástroje Dokumentace přednáška (s DPH 1 815) (s DPH 2 299) 15

18 15008 ZáklADY FORENZNího vyšetřování A PREvENce PODvODů ŘíZENí RIZIK ve SPOlEČNOSTI, PRAKTIcKÉ ZKUšENOSTI Z IMPlEMENTAce IT/KONTROlní KONcEPT 10. ÚNORA 2015 Ing. Ján Lalka, CFE SurveILLIGeNCe Středně pokročilí Interní auditory Seminář v rámci Univerzity interního auditu. Poskytnout praktické zkušenosti z vedení forenzních auditů a rozšířit povědomí účastníků semináře o možnostech a praktických nástrojích řízení rizik podvodů. Základy detekce a vyšetřování podvodů Praktické příklady Řízení interního vyšetřování podvodů Druhy podvodů Vyšetřovací techniky a nástroje Zajišťování důkazů základní požadavky a postupy Doporučení na detekci a vyšetřování podvodů Základy prevence a řízení rizika podvodů Model prevence podvodů Nástroje a techniky prevence Praktická doporučení na prevenci podvodů přednáška 10. ÚNORA 2015 Ing. Robert Kačer OKD Středně pokročilí Pro manažery rizik, interní auditory a vedení firem Porozumět nastavení risk managementu ve společnosti, jeho cílům, postupům a jednotlivým aktivitám Postavení procesu řízení rizik ve společnosti Odpovědnosti jednotlivých článků řízení rizik Nastavení řídící dokumentace Identifikace rizik Proces hodnocení rizik Plány pro snižování rizik Komunikace, reporting a monitoring Praktické příklady z implementace přednáška 11. ÚNORA 2015 Ing. Igor Barva, CIA, CISA Ing. Petr Grešl ROGIT Středně pokročilí Vedoucí interního auditu, interní auditory, vedoucí IT a pracovníky IT, kteří chtějí poznat způsoby auditování a hodnocení řízení IT v rámci informačních a komunikačních technologií. Seznámit posluchače s kontrolními koncepty a nástroji pro řízení informačních a komunikačních technologií. Procesní modely pro řízení IT Seznámení se se základními procesními prvky vybraného modelu Měření a monitoring výkonnosti procesů Zajištění zpětné vazby a kontinuálního zlepšování Rozbor vybraného procesu přednáška (s DPH 1 815) (s DPH 2 299) (s DPH 2 299) (s DPH 2 783) (s DPH 1 815) (s DPH 2 299) 16

19 15011 IT řízení, INFRASTRUKTURA NáSTROJE IA ERP/IA TOOls/MS OFFIce/Acl/IDEA IT AUDITINg 11. ÚNORA 2015 Ing. Igor Barva, CIA, CISA Ing. Petr Grešl ROGIT Středně pokročilí Vedoucí interního auditu, interní auditory, vedoucí provozu IT a pracovníky provozu IT, kteří chtějí poznat způsoby auditování a hodnocení řízení IT v rámci informačních a komunikačních technologií. Seznámit posluchače s přístupem k auditu infrastruktury, nastaveným standardům a doporučeným řídícím a kontrolním mechanismům. Infrastruktura jako základ pro provoz IT Požadavky na infrastrukturu z pohledu bezpečnosti, integrity a dostupnosti dat Demonstrace splnění základních požadavků na příkladu (CISCO) Procesy spojené s řízením infrastruktury (SLA, incidenty, problémy, změny) přednáška 12. ÚNORA 2015 Ing. Igor Barva, CIA, CISA Ing. Petr Grešl ROGIT Středně pokročilí Vedoucí interního auditu a interní auditory, kteří chtějí zefektivnit výkon interního auditu použitím podpůrných nástrojů. Seznámit posluchače s nástroji, které může interní auditor využívat při své práci v jednotlivých fázích auditu od přípravy přes testování až po reporting. Seznámit posluchače se specifiky auditu informačních a komunikačních technologií. Rychlé zopakování auditního procesu Přehled typů nástrojů, které lze při auditu využít Porovnání nejčastěji používaných nástrojů ve vztahu k pokrytí auditního procesu Demonstrace praktického využití vybraného nástroje ERP systémy, jejich struktura a obsah informací Podpora auditu v ERP systémech, auditní účty, logování, audit trails Řídicí a kontrolní mechanismy v informačních systémech Klasifikace auditu Auditní programy Auditní metodika Auditní riziko a jeho významnost, techniky hodnocení rizik Cíle auditu Testování souladu versus testování věcné Důkazy (Evidence) Výběr vzorků Určování významnosti (materiality) zjištění Auditní dokumentace přednáška (s DPH 1 815) (s DPH 2 299)» (s DPH 1 815) (s DPH 2 299) 17

20 15013 IT vývoj KDY může POvAŽOvAT AUDITOR své důkazy ZA DOSTATEČNÉ 12. ÚNORA 2015 Ing. Igor Barva, CIA, CISA Ing. Petr Grešl ROGIT Středně pokročilí Vedoucí interního auditu, interní auditory, vedoucí vývoje v IT a pracovníky vývoje v IT, kteří chtějí poznat způsoby auditování a hodnocení vývoje v rámci informačních a komunikačních technologií. Seznámit posluchače s principy vývoje SW aplikací, doporučovanými kontrolními mechanismy a postupy. Cíle vývoje aplikací a s nimi spojená rizika Popis přístupu k vývoji aplikací (přístup popis a pak vývoj oproti kontinuálnímu vývoji) Metodologie používané pro vývoj aplikací (ISO, TOGAF, Ambler, RUP) Řízení změn v aplikacích Podpora aplikací a vlastnictví aplikací a dat Licenční modely u nákupu a vývoje SW přednáška 12. ÚNORA 2015 Mgr. František Orság, CIA Auditory a vedoucí útvarů, kteří se podílejí na zpracovávání auditorských zpráv Vyzbrojit auditory dovednostmi vhodnými pro hodnocení dostatečnosti auditních důkazů a pro argumentaci při prezentacích auditorských zpráv. I. Dostatečnost auditní důkazy z hlediska požadavků Standardů IIA Managementu auditovaných útvarů Správních, dozorčích a jiných rad a výborů II. Dostatečnost pomocí statistických postupů Statistické metody výběru a zpracování výsledků Výběry při testech kontrol Výběry pro odhad hodnot Výběry pomocí peněžní jednotky (metoda MUS neboli PPS) Nestatistické metody výběru a zpracování výsledků Strukturovaný přístup k nestatistickým metodám stratifikace Zpracování výsledků při stratifikaci III. Chyby auditorů Vztah mezi dostatečností a spolehlivostí Dostatečnost důkazů = čtvrtina úspěchu auditora (s DPH 1 815) (s DPH 2 299)» (s DPH 2 904) 18

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, druhé číslo časopisu Interní auditor z roku 2014 bylo zaměřeno na téma Interní audit v legislativní bouři a já mám pocit, že v té bouři stále jsme. Nicméně pocit je to

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

ORgANIZAČNí pokyny. SMluvNí podmínky

ORgANIZAČNí pokyny. SMluvNí podmínky leden červen 2016 ORgANIZAČNí pokyny Začátek všech akcí je v 9.00 hodin, registrace začíná půl hodiny před začátkem akce. u celodenních seminářů je v době od 12.00 do 13.00 hodin plánována přestávka na

Více

Success is in the Details Úspěch spočívá v detailech

Success is in the Details Úspěch spočívá v detailech září prosinec 2014 organizační pokyny Začátek všech akcí je v 9.00 hodin, registrace začíná půl hodiny před začátkem akce. U celodenních seminářů je v době od 12.00 do 13.00 hodin plánována přestávka na

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Jan Nozar Na Výhledech 315, 334 52 Merklín Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Honezovice za rok 2012 1 I. Všeobecné informace Název účetní

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Jan Nozar Na Výhledech 315, 334 52 Merklín Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Myslív za rok 2012 1 I. Všeobecné informace Název účetní

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotusice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 1. Předmět přezkoumání Přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace (dále

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 Účetní jednotka (ÚZC) : Město Benátky nad Jizerou 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ 00237442 Účetní období : rok 2011 Termín

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo osvědčení 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.fax: 235300359 mobil :603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

organizační pokyny Smluvní podmínky

organizační pokyny Smluvní podmínky září prosinec 2015 organizační pokyny Začátek všech akcí je v 9.00 hodin, registrace začíná půl hodiny před začátkem akce. u celodenních seminářů je v době od 12.00 do 13.00 hodin plánována přestávka na

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

data pod lupou WEBINÁŘE KOMUNIKACE V PRÁCI I DOMA Lektor: Ing. Hana Ondrušková Smluvní podmínky 27/ hodin

data pod lupou WEBINÁŘE KOMUNIKACE V PRÁCI I DOMA Lektor: Ing. Hana Ondrušková Smluvní podmínky 27/ hodin září prosinec 2013 Smluvní podmínky Přihláška je určena jen pro jednu akci. Přihlášku je možné posílat on-line (přes WWW stránky ČIIA), e-mailem na adresu kanceláře institutu nebo v listinné podobě na

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. 158 00 Praha 5, Seydlerova 2451 296 113 398 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ČÍSLO 82 / 2007 Obec Kestřany

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Obec Blatnička IČ: za období od

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Obec Blatnička IČ: za období od Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb.,o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5 296 113 398 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ČÍSLO 82 / 2008 Obec Kestřany

Více

Z kanceláře ČIIA Vám přejeme krásné a pohodové léto a těšíme se na případné setkání na národní konferenci v říjnu v Českých Budějovicích.

Z kanceláře ČIIA Vám přejeme krásné a pohodové léto a těšíme se na případné setkání na národní konferenci v říjnu v Českých Budějovicích. září prosinec 2016 Smluvní podmínky Přihláška je určena jen pro jednu akci. Přihlášku je možné posílat on-line (přes www stránky ČIIA), e-mailem na adresu kanceláře institutu nebo v listinné podobě na

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Svazek obcí VITIS Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílovice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2012 POČET LISTŮ: 9 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ hospodaření

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly

Více

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ dobrovolného svazku

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

katalog AkCí, seminářů a přednášek pořádaných

katalog AkCí, seminářů a přednášek pořádaných katalog AkCí, seminářů a přednášek pořádaných českým INstItutEM INtERNíCh AudItORů leden červen 2017 Smluvní podmínky přihláška je určena jen pro jednu akci. přihlášku je možné posílat on-line (přes www

Více

pro územní samosprávný celek obec Újezd u Svatého Kříže

pro územní samosprávný celek obec Újezd u Svatého Kříže ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Brno, květen 2014 Rozdělovník: Výtisk č. 1-2 Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice,

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zpráva. Dobrovolný svazek obcí LVA

Zpráva. Dobrovolný svazek obcí LVA Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a DSO podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Hodnocení kvality IA. Národní konference ČIIA Jak na kvalitu v IA říjen Josef Medek, CIA, CISA

Hodnocení kvality IA. Národní konference ČIIA Jak na kvalitu v IA říjen Josef Medek, CIA, CISA Hodnocení kvality IA Národní konference ČIIA Jak na kvalitu v IA 10. 11. říjen 2012 Josef Medek, CIA, CISA Obsah Východiska / Požadavky - Standardy Program pro zabezpečení a zvyšování kvality Praktické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Praha; Daniel Häusler

Praha; Daniel Häusler Praha; 20. 6. 2013 Daniel Häusler Obsah 1. Certifikace 2. Akademie risk managementu 3. Časopis Interní auditor 4. Webinář 5. Národní konference ČIIA 2013 strana 2 I. CERTIFIKACE strana 3 I. CERTIFIKACE

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IČ za období od

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IČ za období od Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve zneru pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,

Více

Risk management a Interní audit

Risk management a Interní audit Risk management a Interní audit Zkušenosti z implementace systému řízení rizik v ČD a ve Skupině ČD projekt Corporate Governance (panelová diskuse) Požadavky na řízení rizik - Corporate Governance 9. Společnosti

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 30.4.2015 KUMSX01HGAU7 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

pro Svazek obcí Východní Krkonoše IČ:

pro Svazek obcí Východní Krkonoše IČ: ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Obec Řenče. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do

Obec Řenče. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Řenče za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/6 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Statutární orgán

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSX01HL363 Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 235300359, 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01N0O8H Čj.: MSK 61624/2016 Sp. zn.: KON/16839/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Blanka

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Opavsko, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Opavsko, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01M1QJO Čj.: MSK 30963/2016 Sp. zn.: KON/12136/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00JU Čj: MSK 77273/2009 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/28894/2008/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Mojmír Románek,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice Vídeňská 89, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 243 108 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. : 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Benešov

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Benešov ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Město Benešov ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice ZPRÁVA AUDITORA o přezkoumání hospodaření města Benešov za rok 2009 Přílohy:

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015 Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015 K v ě t e n 2016 1 Obsah: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

pro územní samosprávný celek obec Lánov IČ:

pro územní samosprávný celek obec Lánov IČ: ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více