Tento program je veden v angličtině a nabízen ve spolupráci s CIIA (Czech Institute of Internal Auditors) jako plnohodnotná verze CIA kvalifikace.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento program je veden v angličtině a nabízen ve spolupráci s CIIA (Czech Institute of Internal Auditors) jako plnohodnotná verze CIA kvalifikace."

Transkript

1

2 Tento program je veden v angličtině a nabízen ve spolupráci s CIIA (Czech Institute of Internal Auditors) jako plnohodnotná verze CIA kvalifikace. Certifikovaný interní auditor CIA Co je CIA Proč studovat CIA Výhody studia s Akademií Certifikovaný interní auditor (CIA ) je jedinou globálně uznávanou certifikací pro interní auditory a zároveň představuje standard, na jehož základě jednotlivci prokazují své schopnosti a profesionalitu v oblasti interního auditu. Jste auditor s dlouhodobou praxí nebo se připravujete na kariéru budoucího manažera a chcete zvýšit svůj kariérní potenciál a dosáhnout profesních úspěchů v oblasti interního auditu? Potom je CIA pro vás ideální volba. Profesionálové z oddělení auditu PwC, kteří mají rozsáhlé znalosti obsahu této kvalifikace Ucelené PwC studijní materiály, přípravené podle nového sylabu a plně schválené IIA (The Institute of Internal Auditors) Výuka v angličtině - získáte ucelený slovník obsahující terminologii interního auditu, užitečný v mezinárodním podnikatelském prostředí Zvýhodněná cena pro členy ČIIA (sleva Kč z každé části) Detaily programu Část II března 2015 Realizace interního auditu Část III červen 2015 Analýza podnikání a informační technologie Více informací a registrace V případě zájmu vám rádi poskytneme další informace. Kontaktovat nás můžete na nebo na tel Registrovat se můžete na našich webových stránkách, kde také naleznete více informací PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. V tomto dokumentu, název PwC označuje společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., která je členem sítě společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. PwC s Academy Smluvní podmínky Přihláška je určena jen pro jednu akci. Přihlášku je možné posílat on-line (přes WWW stránky ČIIA), em na adresu kanceláře institutu nebo v listinné podobě na adresu institutu. Údaje v přihlášce musí být úplné a musí obsahovat údaje k vystavení daňového dokladu. ČIIA potvrzuje přijetí přihlášky pouze na vyžádání a pouze elektronickou poštou. Pozvánku na seminář nezasíláme. Účastník obdrží písemné vyrozumění pouze v případě změn, zrušení semináře, nebo pokud bude kapacita učebny již naplněna účastníky, kteří doručili přihlášku dříve. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení, které je účastníkům poskytnuto během dne. Obědy a ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA, oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímány pouze písemně nebo em (s žádostí o potvrzení) na níže uvedené adresy. Zrušení semináře oznamujeme písemně cca 4 dny před konáním akce. ČIIA, si vyhrazuje právo vzdělávací akce zrušit. ČIIA, si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétního vzdělávací akce.

3 Vážené kolegyně, vážení kolegové, druhé číslo časopisu Interní auditor z roku 2014 bylo zaměřeno na téma Interní audit v legislativní bouři a já mám pocit, že v té bouři stále jsme. Nicméně pocit je to pozitivní, poněvadž vnímám, že nás zmíněná legislativní bouře přibližuje do kvalitativně lepšího interně auditorského prostředí. Konkrétně mám na mysli návrh zákona o integrovaném rámci systémů vnitřního řízení a kontroly ve veřejné správě z dílny Ministerstva financí, který je nyní velmi diskutován nejen na půdě ČIIA. Ale také doplňující legislativní vlny typu kybernetické bezpečnosti jsou pro interní auditory zajímavé. Proč to ale zmiňuji zrovna na tomto místě? Poněvadž vzdělávání interních auditorů se musí zaměřovat na nové legislativní požadavky a já věřím, že to bude ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů, který navíc slaví v roce 2015 velké výročí. Již 20 let působí institut v České republice a počty realizovaných seminářů, účastníků seminářů (drtivá většina spokojených), zkonzumovaných baget (nejvíce šunkových a sýrových) a šálků kávy bylo nepočítaně a doufám, že budou narůstat i za rok 2015, kdy opět nabízíme nová témata a nové lektorské tváře. Také bych rád zmínil nový web ČIIA, který nabízí i nové prostředí pro orientaci v katalogu při objednávání seminářů. Vše nejlepší do nového roku 2015 Vám přeji jak za sebe, tak za kancelář ČIIA. Ing. Daniel Häusler Ředitel kanceláře ČIIA Storno poplatky Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy (potvrzení o přečtení) nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. 0 % nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; 50 % 4 3 pracovní dny před zahájením akce 70 % 2 1 pracovní dny před zahájením akce 100 % méně než 1 den před zahájením akce platby Platba se provádí na základě faktury, která bude zaslána po skončení semináře. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení. Doručena přihláška je závazná. Odesláním přihlášky vyjadřuje účastník souhlas s uvedenými smluvními podmínkami a organizačními pokyny. Slevy ČIIA, poskytuje tyto slevy na semináře: při účasti jednotlivce na 5 seminářích v jednom kalendářním roce poskytujeme na pátý seminář 50% slevu, při účasti více účastníků z jedné organizace na jedné krátkodobé vzdělávací akci je poskytována sleva: od 3 účastníků včetně sleva 5 %, od 5 účastníků včetně sleva 15 %, od 10 účastníků včetně sleva 20 % 1

4 obsah Smluvní podmínky 2. strana obálky Editorial 1 Použité zkratky 2 Kalendárium + členění dle oblastí 3 12 Jednotlivé kurzy Akademie Risk Managementu Akademie corporate Compliance Certifikační program CIA Odborná certifikace interních auditorů ve veřejné správě 83 Přehled kurzů pro veřejnou správu dle úrovně 84 Základní kurz 84 Atestační kurzy Přehled lektorů Staňte se členem 98 Členský příspěvek BENEFIT 99 Fórum pro interní auditory 99 Pronájem prostor 100 Nakladatelství ČIIA, prodej publikací Organizační pokyny 3. strana obálky POUŽITÉ ZKRATKY 2

5 kalendárium 1. POlolETí 2015 Leden /1 út Novela zákona o DPH 2015 olga Holubová 13 ÚNOR /2 út Co by auditor měl znát o nastavení řídícího a kontrolního systému před jeho hodnocením Ing. Svoboda /2 st Audit bezpečnosti informačních systémů Ing. Hinner /2 čt Controlling ve veřejné správě Ing. Kutáč /2 pá Řízení kvality v IT prostředí r. Lindauer /2 po Novela zákona o dani z příjmů 2015 Ing. Rázková /2 po Follow up proces/následné audity/supervize Ing. Kubík /2 út Základy forenzního vyšetřování a prevence podvodů Ing. Lalka /2 út Řízení rizik ve společnosti, praktické zkušenosti z implementace Ing. Kačer /2 st IT/kontrolní koncept Ing. Barva, Ing. Grešl /2 st IT řízení, infrastruktura Ing. Barva, Ing. Grešl /2 st Nástroje IA-erP/IA tools/ms Office/ACL/IDEA Ing. Barva, Ing. Grešl /2 st IT vývoj Ing. Barva, Ing. Grešl /2 čt Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné Mgr. Orság /2 pá Kontrola poskytovaných dotací z veřejných rozpočtů u konečných příjemců b. Petrlíková /2 pá IT Governance Mgr. Hamřík /2 út Audit pokladní služby Ing. Bukovský /2 st Finanční řízení ÚSC auditorský pohled Mgr. Kranecová /2 čt Management lidských zdrojů jak v organizacích hledat a odstraňovat nedostatky v řízení lidí Ing. Kruliš /2 pá Úloha a postupy interního auditu při prevenci a identifikaci podvodů Ing. Špaček /2 po Argumentace a přesvědčování Ing. Ondrušková /2 po Audity procesů subprocesů zkrátka Jak na procesy... Mgr. Barnat /2 út st osm lekcí ze základů interního auditu Ing. báčová, Ing. Svoboda /2 čt Předpisy a doklady k finanční kontrole v roce 2015 Ing. Pýchová /2 čt pá Jak číst účetní výkazy Ing. Prokůpková 25 BřEZEN /3 po Nové civilní právo nové možnosti = nová nebezpečí JUDr. Čech, Ph.D /3 út Co interní auditor vyčte o řízení operačních rizik z modelu COSO 2013 a COSO-erM Ing. Svoboda /3 st Využití Six Sigma nástrojů v interním auditu Ing. Maňas /3 čt opravy, technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v orgánech VS Mgr. Bláha /3 pá Audit oběhu účetních dokladů b. Petrlíková /3 pá Zákon o kybernetické bezpečnosti a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti Mgr. Malý, Ing. Konečný /3 po Praktická realizace auditu vnitřních předpisů V. Jeřábková /3 po Cíle řízení rizik. Rámce risk managementu r. Lindaur 30 3

6 kalendárium 1. POlolETí /3 út Vnitřní a vnější prostředí risk managementu Ing. Ščotka /3 út Identifikace a klasifikace rizik. Zvládání rizik Doc. Dudorkin /3 út Poskytování dotací se zaměřením na porušení rozpočtové kázně Ing. Vlček /3 út Personální a organizační audit Doc. Urban /3 st risk Management jako součást strategického řízení společnosti. Postupy měření rizik Ing. Havlický /3 st Co se děje po auditu? Mgr. Barnat /3 čt Jak účinně formulovat auditní zprávy Mgr. Orság /3 čt Principy vnitřní kontroly a řízení. Reporting rizik R. Lindauer /3 pá Jak se připravit na externí hodnocení kvality interního auditu nebo na sebehodnocení kvality interního auditu Ing. Káňová /3 pá Audit provozních výdajů Ing. Chmelík /3 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková /3 út st Práce interního auditora s Excelem 2010 Ing. Miková /3 st Audit přístupových oprávnění Ing. Barva, Ing. Grešl /3 čt Vyšetřování podvodů v praxi Ing. Kubík, Bc. Kamarýt /3 pá Implementace integrovaného systému řízení rizik ve společnostech nebankovní sektor JUDr. Jeleň /3 po Zvládání stresu a efektivita práce Ing. Ondrušková /3 po Plánování auditní zakázky jako základní předpoklad úspěšné práce auditora Ing. Svoboda /3 út Audit strukturálních fondů EU v rámci veřejné pospory Ing. Ptáček /3 st Audit procesů ICT od A do Z na příkladech Ing. Hinner /3 st Ujišťovací role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Ščotka /3 st Poradenská role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Šenfeld /3 čt elektronizace řídící kontroly pomoc a nástroj pro auditory Ing. Jaroš /3 pá reporting a komunikace v interním auditu praktické zkušenosti Ing. Nováková /3 po Audit podpůrných procesů Ing. Petr Vácha /3 po út Forenzní interview rozšířená dvoudenní verze včetně Ing. Ondrušková, videí a tréninku JUDr. Vučka 41 DUBEN /4 st Praktické provedení auditu IS/IT pro úplné začátečníky Ing. Bukovský /4 čt Metodika výkonu řídící kontroly pohled auditora Mgr. Hájek /4 čt Jak zvýšit vlastní jistotu a profesionalitu při prezentacích Mgr. Šedivý /4 pá Compliance praktický výkon a vztah k internímu auditu JUDr. Heneberk /4 út Audit personálních rizik Doc. Urban /4 st Vzorkování pro kontrolní a auditní účely Ing. Kačer /4 čt Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko /4 čt Audit souladu a kontrola výdajů vč.změn podle nového občanského zákoníku Ing. Pýchová 45 4

7 kalendárium 1. POlolETí /4 pá Tvorba auditorských zpráv Ing. Špaček /4 po Interní audit v mezinárodních organizacích případová studie EU Ing. Pospíšil /4 po Jak číst účetní výkazy pro podnikatele Ing. Rázková /4 út Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu jako nástroj pro účinné zajištění auditního výkonu Ing. Svoboda /4 st Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Ing. Petr Sikora /4 čt Technická novela zákona o VZ; Nový zákon o veřejných Mgr. Adámková, zakázkách Ing. Ajmová /4 pá odhalování podvodů a indikátorů korupce při nakládání s veřejnými prostředky praktický průvodce JUDr. Ivanov /4 pá Interní audit + myšlenkové mapy L. Jiráňová /4 po út Interní audit projektů, řízení rizik v praxi Ing. Ščotka /4 út Audit hospodaření s hotovostí včetně valut a s ceninami B. Petrlíková /4 st Vedení auditních zakázek Mgr. Barnat /4 čt Manažerské účetnictví a interní audit Ing. Kutáč /4 pá Synergie interního auditu a řízení rizik v prostředí mezinárodní společnosti Ing. Jirásek /4 pá Tunelování firem v 21. století a legalizace a prostředků schéma, příznaky, detekce a prevence Ing. Lalka, J. Jakš /4 po Interní audit procesu zvyšování efektivity poskytování služby Ing. Havel /4 út Audit vnitřní komunikace v organizaci Doc. Urban /4 st Jak správně pracovat s interní dokumentací, směrnicemi Vl. Krůta, a normami rndr. Weinberger /4 st čt Interní auditor ISO 9001 (revize normy 2015) V. Jeřábková 53 KvěTEN /5 po Komerční bezpečnost Ing. Kučera /5 út Řízení procesních rizik pomocí interních kontrol R. Lindauer /5 st Audit připravenosti na selhání ICT organizace Ing. Barva, Ing. Grešl /5 čt Interní hodnocení souladu auditního výkonu a efektivnosti práce interního auditora Ing. Svoboda /5 čt Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku v OSS Ing. Horáková /5 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková /5 po Firemní bezpečnost Ing. Kučera /5 út Postup a možnosti při auditu outsourcovaných oblastí Mgr. Hamřík /5 út Finanční plánování a řízení oběžného majetku Ing. Tyll /5 út Finanční analýza a transferové ceny Ing. Tyll /5 út Nastavení vnitřního kontrolního systému na příspěvkových organizacích implementace zkušeností Mgr. Hájek /5 st Řízení operačních rizik vč. Rizik IS/IT dohled a regulace Ing. Fleischmann, Ph.D /5 čt pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková čt pá regulace OTC derivátů EMIR Mgr. Gavlas /5 pá Audit systému zadávání veřejných zakázek Ing. Špaček 60 5

8 kalendárium 1. POlolETí /5 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner /5 po Procesně řízená organizace a úloha IA Ing. Havel /5 út Průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců Doc. Urban /5 st Praktické uplatňování doporučení : Auditní výběry Mgr. Orság /5 čt Praktická realizace auditu spisové služby V. Jeřábková /5 čt Audit vymáhání pohledávek Ing. Mgr. Patrný /5 čt Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence-případová studie firem HP a Olympus Ing. Pospíšil /5 pá Hospodárnost, efektivnost a účelnost v kontextu posuzování výkonnosti orgánů veřejné správy Mgr. Kabátek /5 pá Motivace managementu k rizikové obezřetnosti Ing. beneš, Ing. Juráčková /5 po Interní audit HR Ing. Kitto /5 út st Jak si správně poradí interní auditor s riziky Ing. Ščotka /5 st Jak provést Finanční audit v oblasti majetku OSS, ÚSC Mgr. Bláha /5 čt Metodika ITIL řízení IT služeb Vl. Krůta, Dipl. Mgmt /5 pá Audit systému evidence, oceňování a odpisování majetku v OSS, ÚSC a PO v návaznosti na nový občanský zákoník b. Petrlíková /5 pá Perpetum mobile Strukturálních fondů aneb jak nastavit a řídit program úspěšně A. Luff, Velká Británie 67 ČERvEN /6 po Audit outsourcingu a outsourcing auditu Ing. Bukovský /6 út Protokol o kontrole a další dokumenty podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu Ing. Pýchová /6 st Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba /6 čt Veřejné zakázky malého rozsahu, praktické příklady Mgr. Adámková, ze zadávací praxe Ing. Ajmová /6 pá Příprava a provádění auditu Ing. Špaček /6 po út Praktická cvičení k auditu veřejných zakázek veřejných zadavatelů Mgr. Bláha /6 út Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v ČR Mgr. Tvrdý /6 út pá Základy účetnictví Ing. Prokůpková /6 st Šestero fází interního auditu Mgr. Barnat /6 čt Audity managementu rizik jak mít rizika pod kontrolou Ing. Kruliš /6 pá Audit firemního vzdělávání Ing. Chmelík /6 po út Případová studie řízení rizik a interního auditu dle Vašich potřeb Ing. Ščotka /6 út Tvorba auditorských zpráv od A do Z Ing. Kánský /6 st Příprava útvaru IA na externí hodnocení kvality interního auditu Ing. Svoboda /6 čt Případové studie audity technické výkonnosti ICT Ing. Hinner /6 pá Mezinárodní rámec profesní praxe IA v praxi T. Brezovský, MBA 75 6

9 ČlENění dle OBlASTí 1. POlolETí 2015 finanční INSTITUTce /3 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková /5 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková /5 st Řízení operačních rizik vč. Rizik IS/IT dohled a regulace Ing. Fleischmann, Ph.D čt pá regulace OTC derivátů EMIR Mgr. Gavlas /6 út Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v ČR Mgr. Tvrdý 71 INTERNí AUDIT /2 út Co by auditor měl znát o nastavení řídícího a kontrolního systému před jeho hodnocením Ing. Svoboda /2 po Follow up proces/následné audity/supervize Ing. Kubík /2 čt Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné Mgr. Orság /2 út Audit pokladní služby Ing. Bukovský /2 pá Úloha a postupy interního auditu při prevenci a identifikaci podvodů Ing. Špaček /2 po Audity procesů subprocesů zkrátka Jak na procesy... Mgr. Barnat /2 út st osm lekcí ze základů interního auditu Ing. báčová, Ing. Svoboda /3 út Co interní auditor vyčte o řízení operačních rizik z modelu COSO 2013 a COSO-erM Ing. Svoboda /3 st Využití Six Sigma nástrojů v interním auditu Ing. Maňas /3 pá Audit oběhu účetních dokladů b. Petrlíková /3 po Praktická realizace auditu vnitřních předpisů V. Jeřábková /3 út Personální a organizační audit Doc. Urban /3 st Co se děje po auditu? Mgr. Barnat /3 čt Jak účinně formulovat auditní zprávy Mgr. Orság /3 pá Jak se připravit na externí hodnocení kvality interního auditu nebo na sebehodnocení kvality interního auditu Ing. Káňová /3 pá Audit provozních výdajů Ing. Chmelík /3 po Plánování auditní zakázky jako základní předpoklad úspěšné práce auditora Ing. Svoboda /3 st Audit procesů ICT od A do Z na příkladech Ing. Hinner /3 st Ujišťovací role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Ščotka /3 st Poradenská role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Šenfeld /3 pá reporting a komunikace v interním auditu praktické zkušenosti Ing. Nováková /3 po Audit podpůrných procesů Ing. Petr Vácha /4 pá Compliance praktický výkon a vztah k internímu auditu JUDr. Heneberk /4 út Audit personálních rizik Doc. Urban /4 st Vzorkování pro kontrolní a auditní účely Ing. Kačer 44 7

10 ČlENění dle OBlASTí 1. POlolETí /4 čt Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko /4 čt Audit souladu a kontrola výdajů vč.změn podle nového občanského zákoníku Ing. Pýchová /4 pá Tvorba auditorských zpráv Ing. Špaček /4 po Interní audit v mezinárodních organizacích případová studie EU Ing. Pospíšil /4 út Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu jako nástroj pro účinné zajištění auditního výkonu Ing. Svoboda /4 pá Interní audit + myšlenkové mapy L. Jiráňová /4 po út Interní audit projektů, řízení rizik v praxi Ing. Ščotka /4 út Audit hospodaření s hotovostí včetně valut a s ceninami B. Petrlíková /4 st Vedení auditních zakázek Mgr. Barnat /4 čt Manažerské účetnictví a interní audit Ing. Kutáč /4 pá Synergie interního auditu a řízení rizik v prostředí mezinárodní společnosti Ing. Jirásek /4 po Interní audit procesu zvyšování efektivity poskytování služby Ing. Havel /4 út Audit vnitřní komunikace v organizaci Doc. Urban /5 čt Interní hodnocení souladu auditního výkonu a efektivnosti práce interního auditora Ing. Svoboda /5 út Postup a možnosti při auditu outsourcovaných oblastí Mgr. Hamřík /5 čt pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková /5 pá Audit systému zadávání veřejných zakázek Ing. Špaček /5 po Procesně řízená organizace a úloha IA Ing. Havel /5 st Praktické uplatňování doporučení : Auditní výběry Mgr. Orság /5 čt Praktická realizace auditu spisové služby V. Jeřábková /5 čt Audit vymáhání pohledávek Ing. Mgr. Patrný /5 po Interní audit HR Ing. Kitto /5 út st Jak si správně poradí interní auditor s riziky Ing. Ščotka /5 st Jak provést Finanční audit v oblasti majetku OSS, ÚSC Mgr. Bláha /5 pá Audit systému evidence, oceňování a odpisování majetku v OSS, ÚSC a PO v návaznosti na nový občanský zákoník b. Petrlíková /6 po Audit outsourcingu a outsourcing auditu Ing. Bukovský /6 st Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba /6 pá Příprava a provádění auditu Ing. Špaček /6 po út Praktická cvičení k auditu veřejných zakázek veřejných zadavatelů Mgr. Bláha /6 st Šestero fází interního auditu Mgr. Barnat /6 pá Audit firemního vzdělávání Ing. Chmelík /6 po út Případová studie řízení rizik a interního auditu dle Vašich potřeb Ing. Ščotka /6 út Tvorba auditorských zpráv od A do Z Ing. Kánský /6 st Příprava útvaru IA na externí hodnocení kvality interního auditu Ing. Svoboda /6 čt Případové studie audity technické výkonnosti ICT Ing. Hinner /6 pá Mezinárodní rámec profesní praxe IA v praxi T. Brezovský, MBA 75 8

11 ČlENění dle OBlASTí 1. POlolETí 2015 IT /2 st Audit bezpečnosti informačních systémů Ing. Hinner /2 pá Řízení kvality v IT prostředí r. Lindauer /2 st IT/kontrolní koncept Ing. Barva, Ing. Grešl /2 st IT řízení, infrastruktura Ing. Barva, Ing. Grešl /2 st Nástroje IA-erP/IA tools/ms Office/ACL/IDEA Ing. Barva, Ing. Grešl /2 st IT vývoj Ing. Barva, Ing. Grešl /2 pá IT Governance Mgr. Hamřík /3 pá Zákon o kybernetické bezpečnosti a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti Mgr. Malý, Ing. Konečný /3 st Audit procesů ICT od A do Z na příkladech Ing. Hinner /4 st Praktické provedení auditu IS/IT pro úplné začátečníky Ing. Bukovský /4 čt Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko /5 po Komerční bezpečnost Ing. Kučera /5 st Audit připravenosti na selhání ICT organizace Ing. Barva, Ing. Grešl /5 po Firemní bezpečnost Ing. Kučera /5 st Řízení operačních rizik vč. Rizik IS/IT dohled a regulace Ing. Fleischmann, Ph.D /5 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner /5 čt Metodika ITIL řízení IT služeb Vl. Krůta, Dipl. Mgmt /6 st Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba /6 čt Případové studie audity technické výkonnosti ICT Ing. Hinner 74 KOMUNIKAce /2 po Argumentace a přesvědčování Ing. Ondrušková /3 po Zvládání stresu a efektivita práce Ing. Ondrušková /3 po út Forenzní interview rozšířená dvoudenní verze včetně Ing. Ondrušková, videí a tréninku JUDr. Vučka /4 čt Jak zvýšit vlastní jistotu a profesionalitu při prezentacích Mgr. Šedivý 43 KONTROla /2 pá Kontrola poskytovaných dotací z veřejných rozpočtů u konečných příjemců b. Petrlíková /2 čt Předpisy a doklady k finanční kontrole v roce 2015 Ing. Pýchová /3 čt elektronizace řídící kontroly pomoc a nástroj pro auditory Ing. Jaroš /4 čt Metodika výkonu řídící kontroly pohled auditora Mgr. Hájek /4 st Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Ing. Petr Sikora /6 út Protokol o kontrole a další dokumenty podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu Ing. Pýchová 68 PODvODY /2 út Základy forenzního vyšetřování a prevence podvodů Ing. Lalka /2 pá Úloha a postupy interního auditu při prevenci a identifikaci podvodů Ing. Špaček 22 9

12 ČlENění dle OBlASTí 1. POlolETí /3 čt Vyšetřování podvodů v praxi Ing. Kubík, Bc. Kamarýt /3 po út Forenzní interview rozšířená dvoudenní verze včetně Ing. Ondrušková, videí a tréninku JUDr. Vučka /4 pá odhalování podvodů a indikátorů korupce při nakládání s veřejnými prostředky praktický průvodce JUDr. Ivanov /4 pá Tunelování firem v 21. století a legalizace a prostředků schéma, příznaky, detekce a prevence Ing. Lalka, J. Jakš /5 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner 60 řízení RIZIK /2 út Řízení rizik ve společnosti, praktické zkušenosti z implementace Ing. Kačer /2 čt Management lidských zdrojů jak v organizacích hledat a odstraňovat nedostatky v řízení lidí Ing. Kruliš /3 út Co interní auditor vyčte o řízení operačních rizik z modelu COSO 2013 a COSO-erM Ing. Svoboda /3 po Cíle řízení rizik. Rámce risk managementu r. Lindaur /3 út Vnitřní a vnější prostředí risk managementu Ing. Ščotka /3 út Identifikace a klasifikace rizik. Zvládání rizik Doc. Dudorkin /3 st risk Management jako součást strategického řízení společnosti. Postupy měření rizik Ing. Havlický /3 čt Principy vnitřní kontroly a řízení. Reporting rizik R. Lindauer /3 pá Implementace integrovaného systému řízení rizik ve společnostech nebankovní sektor JUDr. Jeleň /3 st Ujišťovací role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Ščotka /3 st Poradenská role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Šenfeld /4 út Audit personálních rizik Doc. Urban /4 po út Interní audit projektů, řízení rizik v praxi Ing. Ščotka /4 pá Synergie interního auditu a řízení rizik v prostředí mezinárodní společnosti Ing. Jirásek /5 út Řízení procesních rizik pomocí interních kontrol R. Lindauer /5 st Řízení operačních rizik vč. Rizik IS/IT dohled a regulace Ing. Fleischmann, Ph.D /5 pá Motivace managementu k rizikové obezřetnosti Ing. beneš, Ing. Juráčková /5 út st Jak si správně poradí interní auditor s riziky Ing. Ščotka /6 čt Audity managementu rizik jak mít rizika pod kontrolou Ing. Kruliš /6 po út Případová studie řízení rizik a interního auditu dle Vašich potřeb Ing. Ščotka 73 STRUKTURální FONDY /3 út Audit strukturálních fondů EU v rámci veřejné pospory Ing. Ptáček /5 pá Perpetum mobile Strukturálních fondů aneb jak nastavit a řídit program úspěšně A. Luff, Velká Británie 67 10

13 ČlENění dle OBlASTí 1. POlolETí 2015 účetnictví /1 út Novela zákona o DPH 2015 olga Holubová /2 po Novela zákona o dani z příjmů 2015 Ing. Rázková /2 čt pá Jak číst účetní výkazy Ing. Prokůpková /4 po Jak číst účetní výkazy pro podnikatele Ing. Rázková /4 čt Manažerské účetnictví a interní audit Ing. Kutáč /5 čt Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku v OSS Ing. Horáková /5 čt pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková /5 čt Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence-případová studie firem HP a Olympus Ing. Pospíšil /6 út pá Základy účetnictví Ing. Prokůpková 72 veřejná SPRáva /2 čt Controlling ve veřejné správě Ing. Kutáč /2 pá Kontrola poskytovaných dotací z veřejných rozpočtů u konečných příjemců b. Petrlíková /2 st Finanční řízení ÚSC auditorský pohled Mgr. Kranecová /2 čt Předpisy a doklady k finanční kontrole v roce 2015 Ing. Pýchová /3 pá Zákon o kybernetické bezpečnosti a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti Mgr. Malý, Ing. Konečný /3 út Poskytování dotací se zaměřením na porušení rozpočtové kázně Ing. Vlček /3 čt elektronizace řídící kontroly pomoc a nástroj pro auditory Ing. Jaroš /4 čt Metodika výkonu řídící kontroly pohled auditora Mgr. Hájek /4 st Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Ing. Petr Sikora /4 čt Technická novela zákona o VZ; Nový zákon o veřejných Mgr. Adámková, zakázkách Ing. Ajmová /4 pá odhalování podvodů a indikátorů korupce při nakládání s veřejnými prostředky praktický průvodce JUDr. Ivanov /5 čt Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku v OSS Ing. Horáková /5 út Nastavení vnitřního kontrolního systému na příspěvkových organizacích implementace zkušeností Mgr. Hájek /5 pá Hospodárnost, efektivnost a účelnost v kontextu posuzování výkonnosti orgánů veřejné správy Mgr. Kabátek /5 st Jak provést Finanční audit v oblasti majetku OSS, ÚSC Mgr. Bláha /6 út Protokol o kontrole a další dokumenty podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu Ing. Pýchová /6 čt Veřejné zakázky malého rozsahu, praktické příklady Mgr. Adámková, ze zadávací praxe Ing. Ajmová /6 po út Praktická cvičení k auditu veřejných zakázek veřejných zadavatelů Mgr. Bláha 70 vřks /2 út Co by auditor měl znát o nastavení řídícího a kontrolního systému před jeho hodnocením Ing. Svoboda 13 11

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ BRNO

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ BRNO katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ BRNO září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních BRnO s.r.o. Šumavská 15, 602 00 Brno, telefon: 541 592 384, fax: 541 592 384 Bankovní spojení: ČSOB Brno, číslo účtu:

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

Ekonomické a finanční vzdělávání

Ekonomické a finanční vzdělávání V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Ekonomické a finanční vzdělávání kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ

Více

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@isu-praha.cz, e-mail:

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 BRNO Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové,

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2007

OBSAH Průvodce leden červen 2007 1 2 OBSAH Průvodce leden červen 2007 JAKOST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 MANAŽER JAKOSTI (EOQ) REKVALIFIKAČNÍ KURZ -----------------------------------------------------------4

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních AUDITOR 8/2007 Obsah AKTUALITY... 2 Jak dál v oblasti etiky (Ing. Petr Šobotník)... 5 TÉMA ČÍSLA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Přezkumy hospodaření ÚSC z pohledu auditora (II. část Účetnictví a zákon č. 563/1991

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy ODBORNÉ PUBLIKACE účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy 2011 NAKLADATELSTVÍ ANAG OBSAH ÚČETNICTVÍ 2 13 DANĚ 14 23 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ 24 39 PRÁVO OSTATNÍ

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

OBSAH Průvodce září prosinec 2011

OBSAH Průvodce září prosinec 2011 2 OBSAH Průvodce září prosinec 2011 KVALITA 5 MANAŽER KVALITY (EOQ) 5 ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO TECHNIKY A KONTROLORY KVALITY 5 ŠKOLENÍ MISTRŮ 6 PŘÍPRAVA AUDITORŮ QMS (EOQ) 7 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE AUDITORŮ

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst KATALOG KURZŮ 2014 Vítejte v DNV GL Akademii DNV GL Akademie Vám prostřednictvím široké nabídky kurzů pomáhá získat nové zkušenosti, poučit se z chyb jiných a

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 2. pololetí roku 2013, včetně nabídky

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více