MÁTE KRÁSNù BAREVNOU KOLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÁTE KRÁSNù BAREVNOU KOLU"

Transkript

1 nas region JZ qxp :13 Stránka 1 Čtvrtek / 3. ročník / JZ 7 / 2008 MÍSTNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA DO VAŠICH SCHRÁNEK Bubovice, âerno ice, Dobfiíã, Dobfiichovice, Dolní Roblín, Drahelãice, Holynû, Hostim, Choteã, Chrá Èany, Chrustenice, Ch nice, Jílovi tû, Jinoãany, Karlík, Karl tejn, Kosofi, Kozolupy, Kuchafi, Kuchafiík, Lahovice, Lipence, Lodûnice, Lochkov, LuÏce, Malá Chuchle, Malé Pfiílepy, MezouÀ, Mokropsy, Mofiinka, Nenaãovice, Nuãice, Ofiech, Podkozí, Radotín, Roblín, Rudná, eporyje, evnice, Slivenec, Sobín, Solopisky, Srbsko, Tachlovice, Trnûn Újezd, Tfiebonice, Tfiebotov, Velká Chuchle, Vonoklasy, V enory, Zadní Kopanina, Zadní TfiebaÀ, Zbraslav, Zbuzany, Zliãín Shopping Malls, Îelezná PRAHA 5 Zadarmo do lanového Skvûlé svezení ChÛze a bûh prospívají... Mapa regionu v carské dûti opût na náv tûvû v základní kole v Rudné MÁTE KRÁSNù BAREVNOU KOLU RUDNÁ - Již pět let funguje oboustranně úspěšná spolupráce na základě dopisování a výměnných pobytů žáků z rudenské základní školy v Masarykově ulici a žáků ze školy v Trubbachu z kantonu Saint Gallén ve Švýcarsku. I letos tedy přijeli na přelomu března a dubna švýcarské děti na týden do Čech a na konci května jim ty naše návštěvu oplatí. Po celou dobu pobytu na ně vždy čeká pečlivě připravený program, několik výletů a hlavně spousta času stráveného s novými kamarády. Aktualita Bude i ãínská svíãková? Nic proti čínské kuchyni, jsou pikantní jídla, na která jsme si už za léta, co se tady trvale tato kuchyně prosadila, zvykli. Dokonce nám chutnají i černá vejce, nejrůznější nápoje včetně životabudiče žen-šenu, kachny na medu či s pomeranči a nakonec i ty polévky jsou stravitelné. Jistě, držkovka či gulášovka to není, ale někdy chutnají i ty čínské zeleninové znamenitě. Také tu máme spoustu čínského zboží, oděvy počínaje a botami konče. Denně přicházejí do nejrůznějších stánků, obchodů, i velkých supermarketů další tuny zboží. Pochopitelně čínského. Kupuje se, je docela dobré a především cena je přijatelná. Mnohdy koupíme i falešné značkové zboží Made in China, ale to je už náš problém. Nyní se však objevila informace, že se na našem trhu a k radosti všech kuřáků objeví i čínské cigarety. Budou se prodávat pod značkou RGD z největšího tuzemského výrobce cigaret Philips Morris. Písmena RGD znamenají zkratky z anglického Red Golden Dragon a v překladu to znamená Červenozlatý drak. A tento kuřácký skvost by údajně měl stát 48 Kč, tedy jedny z nejlevnějších cigaret na trhu, což jistě výrazným způsobem podpoří úpěnlivý boj našich lékařů, ochránců čistého ovzduší i všech vyléčených kuřáků za téměř naprostý zákaz kouření. Zřejmě trochu rozporu a absurdity neuškodí, avšak napadlo nás, zda v přívalu všeho čínského dokážeme uchránit naši gastronomickou, ryze českou specialitu svíčkovou před všemi nájezdy zboží, kuřiva i chutí z dálného asijského východu. Nedovedeme si totiž představit, jakou chuť by svíčková po čínsku měla mít. Určitě ne tu naši, na niž jsme zvyklí, a to i v nejrůznějších variacích. Ale kdo ví Jan Kotrba Popovídat si s dětmi i učiteli a zeptat se na jejich pocity z výměny jsem přijela do Rudné na začátku pobytu švýcarských žáků v České republice. Ujala se mě zástupkyně školy paní Mgr. Marie Sedmíková, která mi celý projekt důkladně popsala. Naše zahraniční spolupráce je jednou z forem motivace žáků k učení cizího jazyka a zárověň možností si nabyté znalosti prakticky vyzkoušet, říká paní zástupkyně a pokračuje: Vím, že mnoho škol pořádajících výměny není a jedním z důvodů jistě je i náročná příprava, která tomu nezbytně předchází. My jsme však velmi rádi, že se nám tuto akci pořádat daří a domníváme se, že je pro všechny velmi přínosná. Program, se kterým jsem se pak následně seznámila, byl pečlivě připraven s ohledem na to, aby žáci strávili část pobytu společnou činností a aby švýcarské děti mohly zároveň poznat několik zajímavých míst na plánovaných výletech. V prvních dnech je tedy například čekal sportovní turnaj ve stolním tenise a kuželkách, následně pak výlety do hlavního města, Berouna, Koněpruských jeskyň či skláren v Nižboře. Během týdne také probíhaly společné hodiny anglické konverzace pod vedením pedagogů a samozřejmě si po celou dobu pobytu žáci procvičovali vzájemnou komunikaci jak při akcích, jako byla například návštěva kladenského akvaparku, tak během doby strávené v rodinách. Žáci ZŠ Rudná (převážně vlevo) se svými švýcarskými hosty (převážně vpravo) Co na to žáci - jedním z alemánských dialektů a ve škole se Co mě samotnou nejvíce zajímalo, byly ovšem nejdříve učí úřední jazyky své země: tedy němčinu, francouzštinu, příp. italštinu.), oproti čes- názory žáků samotných. Několik málo chvil jsem si tedy také povídala jak se švýcarskými kým dětem, které angličtinu studují již několik hosty, tak s českými hostiteli. U obou skupin let. Rozumíme si a určitě se nenudíme, to jsem zaznamenala přibližně stejnou úroveň jazykových znalostí, která jim umožňovala s obměna. A jaké byly jedny z prvních pocitů tvrdí rudenští na otázku, jak se jim líbí výčasnou pomocí svých učitelů se v základě z Čech nebo z české školy, které mi svěřili malí dobře domluvit. Na druhou stranu jsem se Švýcaři? Na první pohled prý není výrazný však dozvěděla, že švýcarské děti se anglickému jazyku věnují teprve druhým rokem (Ve a životem v obou zemích. Zaujala je však ze- rozdíl mezi chováním lidí, vztahy mezi nimi své domovině mluví tzv. švýcarskou němčinou jména pěkná krajina a výrazná nová výstavba, přestože znali, podle jim dostupných informací, Českou republiku jako převážně průmyslovou zemi s větším množstvím starší zástavby. Také škola samotná je doslova ohromila, a to hlavně svou barevností. Výzdoba chodeb i učeben je zde prý opravdu poutavá a inspirativní a celková nálada velmi pozitivní. Doufáme tedy, že tato zahraniční výměna bude mít jen a jen pozitivní dopady a mladí lidé jak z Čech, tak ze Švýcarska si z ní odnesou mnoho pěkných zážitků a ještě více nových přátel. Alžběta Kubcová Vitoulová Kde je pravda a na ãí stranû stojí právo? Eiffelova vûï byla kdysi jako projekt odmítána celou Francií, dnes se na ni stojí fronta. Nûkteré projekty jsou ekologick mi aktivisty problematizovány zbyteãnû, naopak jin m projektûm titíï lidé smysluplnû zabránili. Co je pfiirozen rozvoj a co nesmyslné pfiekáïky? Nechceme soudit, jen pfiedkládáme postoje stran. Jan ercl, éfredaktor vehlova lípa byla pfiesazena ČERNOŠICE - Opět se vracíme k tématu pietního místa a záchrany stromů v oblasti nově vznikajícího komerčního centra v Černošicích na Vráži. Vzápětí poté, co jsme uveřejnili v minulém čísle článek týkající se snahy občanů o zachování dřevin a památníku v původní podobě, došlo k přesazení několika vzrostlých stromů, mezi nimiž byla i tzv. Švehlova lípa. Tato akce vyvolala mnoho ohlasů. Některé z nich vám dnes přinášíme. Nadále také budeme situaci sledovat a opět vás informovat. vychází kaïd ch 14 dnû ve ãtvrtek Nedostáváte-li noviny pravidelnû, kontaktujte nás! nebo SMS na telefon: VÏdy prosím uveìte obec, ulici a ãíslo domu. A hlavnû se ptejte na své po tû! Dûkujeme Va e redakce Členky KLASu při práci na výrobě panenek pro UNICEF PROTI KÁCENÍ NEBYLY NÁMITKY V horní části Černošic, kde se říká na Vráži, vzniká nové náměstí tzv. Centrum Černošice. Stojí tu asi 30 stromů, se kterými se museli architekti ze studia Šafer Hájek vyrovnat. Naše společnost IBS-ROKAL s.r.o. jako zadavatel požadovala zachovat co nejvíce vzrostlé zeleně. V projektu sadových úprav, který řeší i kácení a novou výsadbu, jsme navrhli kácení tří stromů. Projekt byl součástí dokumentace pro územní rozhodnutí, ke kterému se vyjadřoval i referát životního prostředí a další instituce a nevzešly od nich žádné námitky. Vše pak bylo potvrzeno vydáním pravomocného územního rozhodnutí. Kauza Na základě něho jsme pokračovali vypracováním dokumentace pro stavební povolení. Tam jsme již pracovali s fakty, která byla odsouhlasena územním řízením, a to včetně sadových úprav, a tedy i kácení tří stromů. Lípa srdčitá a památník Jedním ze zmiňovaných stromů je i lípa srdčitá, která se nacházela v blízkosti památníku padlým, který bude nyní restaurován na náklady naší firmy. Pokračování na str. 8 ZBRASLAV - Alespoň tak popisuje vznik KLASu neboli Klubu aktivního stáří na Zbraslavi jedna ze zakladatelek paní Milena Svobodová. Nejdříve se podařilo před pár lety uspořádat několik příležitostných setkání v domě s pečovatelskou službou a dnes již mají zbraslavští senioři k dispozici druhým rokem dům v ulici Elišky Přemyslovny s klubovnami, společenskou mísností, počítačovou učebnou i tělocvičnou. Pravda, není všechno tak ideální, jak by se na první pohled mohlo zdát. V domě K přesazení tzv. Švehlovy lípy v Černošicích na Vráži došlo ve středu 26. března Jaké byly zaãátky jedné z fiady aktivních neziskov ch organizací na Zbraslavi Zaãalo to úplnû nevinnû například chybí bezbariérový vstup i bezbariérové sociální zázemí a najdou se i jiné problémy. Na druhou stranu mě to však zas a znovu utvrzuje v přesvědčení, že společenský a kulturní život je na Zbraslavi více než bohatý a že k tomu velkou měrou přispívají zejména aktivní neziskové organizace. V budově KLASu jsme se sešli dopoledne, kdy neprobíhají jednotlivé dílny klubu, a paní Svobodová mi byla příjemnou průvodkyní. Ona sama měla a má ke společenskému a kulturnímu životu velmi blízko. Profesí je výtvarnice, zabývá se výrobou loutek a téměř 30 let pracuje ve Zbraslavské kulturní společnosti. Není tedy divu, že před pár lety spolu se svou kolegyní Alenou Boubelíkovou iniciovala první pokus o uspořádání výtvarné dílny v místním domě s pečovatelskou službou. Pokračování na str. 5

2 nas region JZ qxp :13 Stránka 2 strana 2 NÁ REGION ČERNOŠICE od 18:00 hod. Komorní koncert - Odbor kultury vás zve v sobotu od 18:00 do koncertního sálu ZUŠ, Střední 403 na komorní koncert v s názvem EPOCHY. Vystoupí Jana Vavřínková-Douchová viola a Ester Godovská klavír. Na programu: zazní J.S.Bach, Fr. Schubert, J. Jongen, G. Enescu. Vstupné: dospělí 80 Kč, děti a senioři 50 Kč CLUB KINO ČERNOŠICE Fűgnerova 263, tel.: , v 17:00 a 20:00 hod. Občan Havel dokument. Film Občan Havel nahlíží do zákulisí politických i soukromých dramat prezidentského období Václava Havla. Hrají: Václav Havel, Bill Clinton, Jan Tříska, Václav Klaus, Dagmar Havlová - Veškrnová, George W. Bush, Miloš Zeman, Ladislav Smoljak, Mick Jagger, Keith Richards, Mejla Hlavsa. Režie: Pavel Koutecký, Miroslav Janek. Vstupné 70,- Kč, klub 50,- Kč ve 20:00 hod. Taneční párty - DJ Bunda + DJ Vóďa Happy Birthday DJ Vóďa. Vodečková narozeninová párty - oválné výročí DJ Vódi. Věcné dary, gratulace a čestná uznání možno předávat v průběhu celého slavnostního večera. Vstupné 50,- Kč ve 20:30 hod. Olah Szabolcs Quartet (Maďarsko) jazzový koncert. Oláh Szabolcs - kytara, Dániel Mester - soprán a alt saxofon, Márton Soós - kontrabas, Bálint Majtényi bicí. Stálice maďarské jazzové scény poprvé na turné v ČR. Srdečně zve město Černošice v 17:00 hod Alvin a Chipmunkové Jsou to neobyčejné veverky, které nejen že umí mluvit, umí i výborně zpívat. Vstupné 70,- Kč ve 20:00 hod. Crash Road komedie. Veronice je 18, má po maturitě a odmalička má pocit, že osud je proti ní. Aby nad osudem vyhrála, dělá "nečekané věci". Hrají: Agáta Hanychová a další. Vstupné 70,- Kč ve 20:00 hod. Divadelní guru prof. Ivan Vyskočil - v dalším z komponovaných večerů Pavly Petrákové Slancové. Slavnostní předpremiéra dokumentárního filmu, beseda s aktéry a tvůrci filmového dokumentu, skvělá společnost. Vstupné 90,- Kč ve 20:00 hod. Taneční desetiminutovka s Annou Vinterovou - Další z řady moderních tanečních kreací, tentokrát na téma prostory. Vstupné dobrovolné ve 20:30 hod. 1st Choice + My Own Story + Season Crack snowboard rock. Chytlavé melodie, stage drive, zvláště pak vytříbený a osobitý vokální projev, kterého je v českém mainstreamu zatím jako šafránu. Choice Vstupné 100,- Kč v 15:00 hod. Tělocvičná akademie - u příležitosti 95. výročí založení Sokol Černošice ukázky cvičení, promítání dokumentárních filmů. Srdečně zve Sokol Černošice. Vstupné dobrovolné ve 20:30 hod. Jauvajs + taneční skupina COISCÉIM - Keltská noc s irsko-skotskou hudbou, tancem a veselím. Tullamore Dew za dumpingové ceny, trička, soutěž a vše ostatní, co keltové mají rádi. Vstupné 100,- Kč ve 20:00 hod. Láska za časů cholery drama. Adaptace jednoho z nejslavnějších románů klasika světové literatury dvacátého století. Florentino Ariza. Hrají: John Leguizamo, Liev Schreiber, Laura Harring, Javier Bardem, Benjamin Bratt, Hector Elizondo. Režie: Mike Newell. Vstupné 70,- Kč DOBŘICHOVICE od začátku dubna Předprodej vstupenek na Nezmary - V dobřichovické knihovně byl od začátku dubna zahájen předprodej vstupenek na akustický koncert skupiny Nezmaři, který se uskuteční 15. května ve čtvrtek od 20 hodin na zámku v Dobřichovicích v hod. Cestovatelská beseda na zajímavé téma: Galapágy a Ekvádor. Koná se ve Fürstově sále v hod. Zahrada - Malé divadélko Praha uvádí na zámku v Dobřichovicích pohádku Zahrada na motivy Jiřího Trnky. do Prodejní výstava - Gobelínových tapisérií Hany Kolesové ve Fürstově sále. Expozice je přístupna každý pátek a sobotu do konce dubna od do hodin. KOZOLUPY Parkur od 50 cm do "Z" - Dovoluje si Vás pozvat na otevřený "veřejný trénink" pořádaný Sportovní stájí Prahy 13 se sídlem v Kozolupech. Účastnit se může každý, kdo má koně a nebojí se poměřit si své síly s jinými. Čekají na Vás pěkné ceny. Více informací na nebo přímo u vedoucí stáje pí. Boleslavská Drezura "Z" a "L" - "veřejný trénink" pořádaný Sportovní stájí Prahy 13. LIPENCE v hod. Princezna a drak - Ekocentrum Petrklíč pořádá a zve na představení divadla Vysmáto od do hod. Dveře dokořán - přijďte si pohrát společně se svými dětmi do Ekocentra Petrklíč a dozvědět se, jaké služby nabízíme od hod. Den Země - Pojďte kousek malé země poznat a uklidit tak, aby mohla zase dýchat. Odměnou Vám bude dobrý pocit a příjemná atmosféra. Pořádá a zve Ekocentrum Petrklíč. LODĚNICE Společenský klub Loděnice. Předprodej přibližně 2 týdny předem: Loděnice Tabák, Klub. Beroun MIC Bezplatná rezervace míst u stolu: , Peter Lipa a Band - koncert jazzového a bluesového zpěváka. Vstupenky možno zakoupit předem v MIC Beroun, v Loděnici v prodejně Tabáku a v Klubu. Místa u stolu lze rezervovat na tel.: RADOTÍN KS Radotín U koruny, nám. Osvoboditelů 44/15, Praha 5 Radotín, tel.: , do Loučení s paní Zimou - Výstava fotografií Běly Šulcové v Kulturním středisku Kudy chodil Karel VI ročník dálkového pochodu na Karlštejn. Jedna z tras vede i z Radotína. Startovat můžete od Nádraží Radotín mezi šestou až devátou hodinou ranní (pro cyklotrasy od 7 hodin). Startovné činí 15,- Kč pro dospělé, 10,- Kč děti a důchodci. KINO RADOTÍN Pokladna otevřena 1 hodinu před představením. Změna programu vyhrazena. Tel.: v a hod. Lovci pokladů: kniha tajemství - Lovec pokladů Ben se pouští za dalším tajemstvím tentokrát ve jménu své rodiny, když pověst jednoho z dávných předků utrpěla ohavným nařčením. Vstupné 70,- Kč. Mládeži přístupno v a hod. Let s dance 2 - Zpět do marylandské taneční školy, kde se mezi jednotlivými kroky setká a zamiluje další nepravděpodobná dvojice Andie a Chase. Vstupné 70,- Kč. Do 12 let nevhodné v a hod. Americký gangster - Na počátku 70 let se zrodila černá hvězda podsvětí, která díky inteligenci a odvaze dokázala zaplavit New York nejlepší a nejlevnější drogou. Proti němu se postavil bezvýznamný židovský polda. Vstupné 75,- Kč. Do 12 let nevhodné v a hod. Východní přísliby - Porodní asistentka Anna se vydává hledat původ novorozence, jehož matka zemřela při porodu. Vstupné 70,- Kč. Do 12 let nevhodné v a hod. P.S. miluji tě - Před svou smrtí napsal Gery své manželce několik dopisů, které ji mají provázet nejen v jejím smutku, ale také ve znovu objevování sebe sama. Vstupné 70,- Kč. Do 12 let nevhodné v a hod. Michael Clayton - Michael není právě právníkem s čistýma rukama. Špinavosti, jichž se v rámci svých povinností dopouští, však jednoho dne nebezpečně znečistí jeho navenek bezúhonný život. Vstupné 75,- Kč. Do 12 let nevhodné v hod. Brundibáři - pravidelné nedělní dětské představení. Vstupné 40,- Kč ŘEVNICE Městské kulturní středisko Řevnice, Mníšecká 29, Řevnice, tel.: , , v hod. Recitál Jarka Lokose - Nositel Autorské porty ze Skalice 2006, brněnský herec a písničkář koncertuje v Sále řevnického Zámečku v 9.30 hod. Setkání seniorů pravidelné setkání řevnických seniorů v Sále Zámečku v hod. Případ Eleonora - Představení žáků ZUŠ pod uměleckým vedením Iva Tamchyny v Sále Zámečku v hod. Případ Eleonora - Představení žáků ZUŠ pod uměleckým vedením Iva Tamchyny v Sále Zámečku v hod. Jarní koncert - souboru Musica Dolce Vita v Sále řevnického Zámečku. KINO ŘEVNICE Provozuje společnost Gong o.s., Opletalova 89, Řevnice. U filmů označených (fk) je sleva pro členy filmového klubu. Členské průkazky jsou k dostání v pokladně kina za 20,- Kč. NOVINKA!!! Prodej filmového magazínu Cinepur (okuste jiný pohled do světa filmu) ve 20:00 hod. Svatba na bitevním poli - Příběh tak neuvěřitelný, až se nabízí otázka, zda nebyl inspirován reálnou událostí. Režie: D. Klein. Hrají: J.Somr, Z.Adamovská. Česko, 2007, 100 min. Vstupné 70,- Kč v 16:00 hod. Alvin a Chipmunkové - Plyšová hudební komedie, USA, č. dabing, 2007, 87 min. Vstupné 70,- Kč. Losování o plakáty! ve 20:00 hod. O život - Řízením osudu se po oslavě na chatě jaksi více sblíží Michal (V.Kotek) a Zita (D.Nvotová), kteří se dříve neznali. Vlivem této lapálie jsou oba nuceni spěchat do města, neb jde o život. Potrhlá road-movie, Česko, 2008, 85 min. Vstupné 70,- Kč ve 20:00 hod. Občan Havel - Žádný světový politik si zřejmě ještě nepustil filmaře tak blízko k tělu jako Václav Havel. Dále hrají: Olga Havlová, Bill Clinton, Václav Klaus, Miloš Zeman. Časosběrný dokument, ČR, 2007, 119 min. Vstupné 60,- Kč v 16:00 hod. Zlatý kompas - Vydejte se spolu s odvážnou jedenáctiletou dívkou Lyrou na napínavou výpravu, jejímž cílem je vypátrat, proč se ztrácejí všechny děti, a jejímž úkolem je porazit zlou ledovou čarodějnici. Vstupné 70,- Kč. Losování o plakáty! ve 20:00 hod. Once - On (Glen Hansard) je pouliční muzikant a občas si přivydělává v dílně svého otce. Ona (Markéta Irglová) je nadějná pianistka, která do Irska odešla kvůli obživě a na ulici prodává růže. Když se ti dva potkají, zjistí, že jejich hudba má neobyčejnou sílu. Vstupné 70,- Kč ve 20:00 hod. Obrazy ze starého světa - /fk/ Vnímavý pohled umělce na podzim lidského života inspirovaný pěti fotografickými cykly Martina Martinčeka. Vstupné 46,- /60,- Kč. SLIVENEC Podrobnější informace a přesné časy jednotlivých akcí najdete na nástěnkách a na webu MČ Praha-Slivenec Počítačový kurz pro seniory - se uskuteční pod záštitou Městské části Praha Slivenec v budově Základní školy v hod. Vítání občánků - MČ Praha - Slivenec zve na II. ročník slavnostního Vítání občánků narozených v roce 2007 v zasedací místnosti Městského úřadu Počítačový kurz pro seniory - se uskuteční pod záštitou Městské části Praha Slivenec v budově Základní školy v 15:50 hod. Bohoslužba - Farnost Slivenec vás zve na pravidelnou bohoslužbu v kostele Všech Svatých v 18:00 hod. Veřejné zastupitelstvo - zasedání zastupitelstva Městské části Praha - Slivenec se koná v budově Městského úřadu Počítačový kurz pro seniory - se uskuteční pod záštitou Městské části Praha Slivenec v budově Základní školy ZBRASLAV Informace, rezervace, vstupenky: kulturní odd. ÚMČ Praha - Zbraslav, U Malé řeky 3, tel: Změna programu vyhrazena! od 9.00 do hod. Den otevřených dveří - Občanské sdružení Anglické zátiší si vás dovoluje pozvat do anglického jazykového centra Fower Garten - První zbraslavské anglické školky pro děti od 2 do 7 let. Pod Spravedlností 1361, Praha 5 Zbraslav, tel.: , od 9.30 do hod. Drátkování šperků - v rámci Volné herny a projektu Tvůrčí dílny v prostorách PEXESA Kuličkyáda - Soutěž v ryze jarní hře pro děti i dospělé. Více informací v PEXESu od hodin. Budulínek, Červená Karkulka - Dvě maňáskové pohádky pro nejmenší. Divadlo Jana Kašky od hod. Ženitba - Téměř muzikálová úprava klasiky N. V. Gogola v podání souboru ZKS v Divadle Jana Kašky. Přeložil Leoš Suchařípa, inscenační úprava Svatoslav Mahelka. do Deset z 9 - Práce na papíře - Výstava prací deseti českých umělců (spjatých s vysočanskou Galerií 9): Expozice je přístupna ve výpůjční době knihovny ve Výstavní síňi Městského domu (v pondělí a středu od 8:00 do 18:00 hodin a v úterý a čtvrtek od 12:00 do 18:00 hodin) od hodin. O zlém vlku a nezbedných prasátkách - Maňáskový muzikál. Divadlo Jana Kašky od hod. Ženitba - Téměř muzikálová úprava klasiky N. V. Gogola v podání souboru ZKS v Divadle Jana Kašky. Přeložil Leoš Suchařípa, inscenační úprava Svatoslav Mahelka. do Zajímavosti běžných věcí - výstava fotografií dětí z fotokroužku Základní školy Norbertova v Praze 6 Dejvicích. Tvorba dětí prvních, druhých a třetích tříd pod vedením známé fotografky Heleny Polákové. Výstava potrvá do konce dubna ve Zbraslavském Patiu. âech pfiednese MáchÛv Máj DOBŘICHOVICE - V rámci hudebního festivalu musica viva 2008, jehož hlavní část proběhne v Dobři chovicích od 9. do 17. srpna, jsou připraveny i další pořady. Ve čtvrtek 1. května od hodin uvedeme báseň Máj Karla Hynka Máchy v podání pana Vladimíra Čecha. Vystoupení bude zarámováno hudbou souboru Ludus musicus. Další představení uvedeme o měsíc později v neděli 1. června dopoledne, kdy rozehrajeme humoristický románek Rozmarné léto Vladimíra Vančury. Provedení tohoto díla se ujal spisovatel Ludvík Vaculík. Dobovou hudbou doprovodí opět soubor Ludus musicus. Pro obě představení bude přichystána i malá výstava představující aktéry a dokreslující vznik těchto slavných děl. Protože již teď je o připravovaná setkání velký zájem, prosíme všechny stálé příznivce, aby si včas rezervovali vstupenky. František Běhounek, soubor Ludus musicus Vydává JNT MEDIA s.r.o., povoleno MK âr E éfredaktor: Jan ercl - tel.: Vychází kaïd druh ãtvrtek, náklad Kanceláfi: Ná REGION, V Oblouku 727, PrÛhonice, tel.: Redakce JZ: AlÏbûta Kubcová Vitoulová, tel.: , Inzerce JZ: Jifií âermák, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. Zvefiejnûné pfiíspûvky nemusí vyjadfiovat názory redakce.

3 nas region JZ qxp :13 Stránka 3 NÁ REGION strana 3 MAPON MARVAL FRANTIŠEK veškeré zámečnické práce oplocení objektů výroba a montáž ocelových konstrukcí Mobil: ODTAHOVÁ SLUŽBA tel.: IZOLACE STŘECHY, s.r.o. Izolace střech, teras, balkónů, zelených střech, bazénů, jezírek, jímek, skládek a základů tepelné izolace plochých a sedlových střech izolace fasád obklady a dlažby dokončovací stavební práce sádrokartonové systémy protipožární nátěry krovů Karlštejn 170, mobil: Karlštejn ANTÉNY, SATELITY Zajištění digitálního příjmu Prodej, instalace, opravy osobní, nákladní, bus tónování autofóliemi výměna skel ZDARMA Hlásná Třebáň Ing. Karel Horský nonstop výroba a prodej volně ložené: ZAHRADNÍ ZEMINY ŠTĚPKY MULČOVACÍ KŮRA ULOŽENÍ KOMPOSTOVATELNÝCH ODPADŮ

4 nas region JZ qxp :13 Stránka 4 strana 4 NÁ REGION Velikonoce a vzájemné poznávání TACHLOVICE - Přestože se o obcích v těsné blízkosti Prahy mluví jako o příměstském anonymním satelitu, kam lidé chodí pouze nocovat a starousedlíci se těžko sžívají s nově nastěhovanými rodinami, nelze takto uvažovat o všech vesnicích obecně. Dobrým příkladem toho, že i silnou výstavbou postižené obce na hranici velkoměsta nejsou jen shluky domů bez tváře a vlastních tradic, jsou Tachlovice. Důkaz, že lze společně Tachlovické děti přistupovaly k práci v Jarní dílně velmi vážně Karneval se nám vydafiil VELKÁ CHUCHLE - Těm nejmenším patřil sportovní areál DTJ Velká Chuchle odpoledne 16. března. Společně s dalšími spolupracovníky výbor jednoty pro Nejtěžším úkolem poroty na karnevalu ve Velké Chuchli bylo vybrat vítěznou masku všechny děti připravil předjarní karneval. V programu, kterým provázela náčelnice jednoty Eva Filipová, nechybělo množství soutěží a her a nechybělo ani hezké předtančení tanečního oddílu Fantazie. Porota složená z příznivců a členů jednoty měla skutečně těžkou práci, protože vybírat z více než šedesáti krásných masek bylo opravdu složité. K vidění byly princezny, berušky, mušky, mochomůrky, ale také pirát, kamelot, vodníčci nebo Křemílek s Vochomůrkou. V mladší kategorii zvítězila maska kovboje, ve starší pak Pipi Dlouhá punčocha. Vyvrcholením předjarního odpoledne byla bohatá tombola, kdy si cenu odnesl opravdu každý. Děkujeme tímto maminkám, které věnovaly ceny do tomboly: paní Dvořákové, paní Hoškové, paní Hubáčkové, paní Silinové, paní Wižďálkové, paní Kaiprové, paní Hroníkové a paní Vlasákové. Za pomoc s výzdobou tělocvičny děkujeme paní Stewartové a paní Bartůškové. Za spolupráci při úklidu panu Nejedlému. Těšíme se příští rok s karnevalem nashledanou! Tomáš Hromádka Písniãky naplnûné radostí VYSOKÝ ÚJEZD - Více než týden se věnovali přípravě hudebního vystoupení pod vedením paní ředitelky Reitrové a paní učitelky Sejfové žáci Základní a mateřské školy ve Vysokém Újezdě při příležitosti dalšího ročníku Prvního šlápnutí cyklistického zahájení sezony, které se již stalo pravidelnou součástí prvního dubnového víkendu. Bohužel jejich krátké pásmo bylo nevhodně časově umístěno na dopolední hodinu (10:00) před zahájením závodu, a tak nemělo v lidmi naplněné Sokolovně patřičnou odezvu. Je to škoda, protože vybrali opravdu jarní písničky naplněné sluníčkem a radostí. Čas vystoupení, jak nám sdělila paní starostka obce Vysoký Újezd Marie Severinová, byl zvolen s ohledem na odpolední dětské závody tak, aby se újezdské děti mohly zúčastnit. Snad se v příštím roce podaří zlepšit organizace doprovodného programu a naše děti budou mít více vnímavých posluchačů v rámci odpoledne, jako tomu bylo letos v případě vystoupení školy Tachlovice a Chrášťany. Zároveň se na organizaci podíleli členové JSDH Vysoký Újezd. Jednotka převzala částečný dohled nad naší bezpečností pod vedením svého velitele Jaroslava Wagnera. Michaela Vlasáková Žáci Základní a mateřské školy ve Vysokém Újezdu opět rozezvučely svými písničkami další ročník Prvního šlápnutí komunikovat a snadno udržovat staré tradice i ve stále se rozrůstající obci, která je silně ovlivněna Prahou, jsou letošní Velikonoce. Prvním znamením, že společné soužití nových občanů se starousedlíky je na dobré cestě, byla početná účast mladých maminek a tatínků na tvořila velkou část koledující mládeže právě nová omladina. A děti nešly samy. Často se přidali i rodiče, a tak se touto cestou seznamovali Jarních dílnách, kde se společně s dětmi vyráběly sousedé prostřednictvím koledy velikonoční dekorace na stůl, okno či a ručně pletené pomlázky. dveře. Skóre starousedlíci : nováčci 1:1. A následovala tradiční koleda o Velikonočním pondělí. I přesto, že počasí příliš nepřálo a občas padla i nějaká ta sněhová vločka, vyrazilo do tachlovických ulic o mnoho více malých koledníků než loni. Do obce se totiž na počátku roku nastěhovalo 30 mladých rodin. A na vzdor zažitému mýtu, že noví obyvatelé jen těžko vstřebávají životní rytmus obce a že jen obtížně najdou společnou řeč se starousedlíky, Setkání s občany Pár dní nato se na místním úřadě konalo setkání zastupitelů s novými občany. Pan starosta představil územní plán a nejbližší akce, stejně jako nastínil problémy, které obec trápí. Důraz kladl hlavně na přírodu a zeleň, které je sice v okolí Tachlovic relativně dost, ale je třeba ji s výhledem do budoucnosti obnovovat, pěstovat a chránit. Místostarostka představila místní spolky a organizace, školu a obyčeje, které v obci fungují a nastínila možnosti aktivního zapojení se do společenského života v obci. Následovala diskuse a i přesto, že v jeden okamžik byla atmosféra mírně napjatá, je celkový dojem z prvního setkání, alespoň ze strany zastupitelů, dobrý. Zájem byl velký a obě strany poznaly, že základem dobře fungující spolupráce je vzájemná komunikace. Proto každé setkání, které bylo a je uskutečněno, je třeba využít a čerpat z něj. Vždyť kdo by se měl lépe domluvit a vyjít si vstříc, když ne lidé, kteří spolu žijí na nevelkém území, jakým je obec. Vlaďka Horáková Velikonoční svátky využili tachlovičtí k podpoře sousedské soudržnosti Tfiicet párû ikovn ch rukou TACHLOVICE - Více než tři desítky párů šikovných rukou se sešly o velikonoční sobotě v zasedací místnosti našeho obecního úřadu, aby společně vytvořily originální dekorace. Na letošní Jarní dílny přišly maminky s dětmi, ale i tatínkové, kteří ochotně ukazovali, jak splétat správnou velikonoční pomlázku. Děti byly vzorné a svou práci braly velmi vážně. Barvičkami vymalovávaly sádrové velikonoční motivy (to spíše kluci) nebo zdobily vlastní květináč s narciskou Vítání jara s hasiãi DRAHELČICE - Jak již z názvu vyplývá, hlavním organizátorem akce konané 22. března byli místní hasiči, kteří kromě tradičních soutěží chtěli děti seznámit s hasičskou činností, technikou a výzbrojí. K vidění toho bylo dost, protože svou techniku zde představili kromě domácích též hasiči z Unhoště (Tatra 815 CAS32), Braškova (Tatra 138 CAS32 a Š706 RTHP CAS25), Rudné (Liaz 101 CAS25 a Tatra 148 CAS32) a Vysokého Újezdu (VW Transporter). Přestože musel být program vinou počasí trochu zredukován, dle ohlasů většiny přítomných se akce povedla. Jak vše probíhalo? Nejprve byly děti rozděleny podle věku do kategorií, ve kterých dičním opékáním buřtů. poledne bylo zakončeno táborákem a tra- soutěžily v různých disciplínách. Po skončení soutěží byly všechny děti odměněny všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat balíčkem dobrot a na řadu přišli členové průběhu akce. Hlavními partnery byli: Obecní místní jednotky SDH s vozem Š706 RTHP úřad Drahelčice, SK Slavia Drahelčice, Obec CAS25, kteří předvedli ukázku zásahu na Baráčníků Drahelčice, Drogerie Jarmila Zimáková, Ovoce a zelenina Roman Pražma, hořící kapalinu pomocí pěny od přenosného přiměšovače. Po nich nastoupili kolegové z Unhoště se svou Tatrou 815 CAS32. pová, Květinářství Rudolf Doksanský a Hos- Cukrárna Gábina, Potraviny Martina Souku- Následovala prohlídka techniky, při níž si tinec na Hájku. Více, včetně fotografií, mohly děti nasednout do zásahových vozidel, vyzkoušet si části výstroje a na cokoliv naleznete na našich internetových stránkách se přítomných hasičů zeptat. Vydařené od- Míla Nouzák ml., velitel SDH Drahelčice Součástí akce v Drahelčicích byla i prohlídka hasičské techniky Děkujeme všem čtenářům za příspěvky a zajímavé podněty. Pište dál a my Vaše reakce uveřejníme. Redakce Našeho REGIONU Napsali jste nám Vážená redakce, reaguji na Váš článek uveřejněný v čísle 4/2008 pod názvem Je sranda mít narozeniny jednou za čtyři roky. Stejně jako zmiňovaná Markéta Tvrdá z Vonoklas se shodou okolností ve stejný den 29. února 1996 narodila i má vnučka Kateřina Tušová z Radotína. Chodí do 6. třídy ZŠ Loučanská v Radotíně a od malička nám dělá radost. Dobře se učí, je velice šikovná, vyrábí nádherné věci z keramiky, z korálků tvoří šperky a i ostatní rukodělné práce jí nejsou cizí. Je zajímavé, že hodně z toho, co o dětech narozených tento den napsala numeroložka paní Eva Šulcová, platí i o naší vnučce. Možná by bylo zajímavé pomocí Vašeho časopisu zjistit, kolik je v našem regionu dětí (a nejen dětí) narozených v tento zvláštní den 29. února. Vaše věrná čtenářka Lenka Spilková Kateřina Tušová patří také mezi ty, jež slaví narozeniny jen jednou za čtyři roky. Narodila se totiž na přestupný rok 29. února (na to byly šikovnější holčičky). Maminky si za asistence hlavních pořadatelek Dany Bäumlové a Romany Hamborské zkoušely ubrouskovou technikou dozdobit keramický květináč nebo pomocí letovací pistole dekorovaly vrbové proutí a vajíčka. Zajímavé byly i věnce na stůl či dveře, tvořené pouze vyfouklými vajíčky nazdobenými na desítky různých způsobů. Pořadatelky měly nachystané nejen všemožné dekorace, které byly volně k dispozici, ale napečená byla i velikonoční nádivka. Paní Rabářová navíc přinesla vynikající plněné tvarohové šátečky, po kterých se jen zaprášilo. Bylo to zkrátka velice příjemné odpoledne, z nějž si každý domů hrdě odnášel svůj výtvor. Ten se stal jistě nejkrásnější dekorací letošních Velikonoc. Příští dílny budou na podzim a tvořit se bude opět z přírodnin. (vh) INZERCE ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE/PRACOVNÍK DO SKLADU Pro našeho klienta, logistickou společnost, hledáme zaměstnance na pozici Administrativní pracovnice/ pracovník do skladu. Náplň práce: - zpracování příjmových a výdajových dokladů v příslušném skladovém programu (SAP, ABRA) - tisk štítků - kontrola zboží a materiálu v evidenci - interní komunikace Požadujeme: - SŠ/SOU - pracovní zkušenost se skladovým programem výhodou - uživatelskou znalost PC - samostatnost, pečlivost, zodpovědnost Nabízíme: - zázemí prosperující společnosti - zaměstnanecké výhody - přátelský kolektiv Nástup: ihned Pracoviště: západně od Prahy ASISTENT/KA V LOGISTICE Náplň práce: - komunikace se zahraničními a stávajícími klienty - komunikace s kurýry, dodavateli - přijímání objednávek - zadávání zakázek do interního systému - komunikace s mezinárodním systémem, s logistiky a operatery v cizině - podpůrná administrativní činnost Požadujeme: - SŠ vzdělání - komunikativní znalost NJ - pečlivost, svědomitost, komunikativnost Nabízíme: - zázemí stabilní společnosti - příjemné pracovní prostředí a kolektiv - možnost profesního a profesního růstu - školení v Německu - zaměstnanecké výhody - adekvátní finanční ohodnocení Pokud Vás tato nabídka pracovní pozice zaujala, zašlete prosím Váš strukturovaný profesní životopis s přesným názvem pozice, o kterou máte zájem na ovou adresu:

5 nas region JZ qxp :33 Stránka 5 NÁ REGION strana 5 BlíÏí se sezóna plavek a pfiiznejme si, kdo by v nich nechtûla vypadat krásnû Nelekám se sebe v zrcadle DOBŘICHOVICE Jaro je tady a po něm opět přijde léto. Chodí to tak každý rok. A asi stejně pravidelně, jako se střídají roční období, si i my dáváme předsevzetí, co všechno musíme do blížícího se léta stihnout. Přijde sezóna plavek a přiznejme si, dámy, upřímně, která z nás by v nich nechtěla vypadat krásně? Už jste vyzkoušela všechna možná cvičení a vaše tělo stále není tak pevné, jak byste si přála? Pokud hledáte moderní a snadný způsob tvarování postavy, seznamte se s novou technologií New Life B.E.A.M. Tuto takřka žhavou novinku již vyzkoušelo několik klientů kosmetického salonu paní Martiny Janoušové v Dobřichovicích a jedna z nich se s námi podělila o své pocity. Nejprve začneme s představením. New Life B.E.A.M. je přístroj, který dokáže imitovat bioelektrické procesy v těle a vysílat elektrické pulzy plně přizpůsobené nervovému systému. Působí na všechny svalové skupiny lidského těla a je určen k redukci obvodu, vypnutí kůže, obličejový lifting, tvarování a konturování postavy stejně jako na přístrojovou lymfodrenáž či akupunkturní a relaxační masáže. Kdybych to měla shrnout, spoluprací amerických a izraelských vědců vznikl přístroj, který umí příjemně namasírovat, nebo za vás cvičí, zatím co vy příjemně odpočíváte. Po absolvování neinvazivní ultrazvukové destrukce tukových buněk Ultracontourem zněl častý dotaz našich klientů - a co dál? Popisuje začátky použití nového přístroje paní Janoušová a pokračuje: Tukové polštáře zmizely, ale tělo chtělo zpevnit a vytvarovat. A právě to nám nabídly zpevňující a zeštíhlující programy přístroje New Life B.E.A.M. Klienti, kteří vyzkoušeli první proceduru, byli moc spokojení a absolvovali Pokud nemáte s podobnými aktivitami žádnou zkušenost, nemusíte se vůbec bát. Vyškolení instruktoři vám všechno předvedou na nízkých překážkách a vysvětlí vám, jak konkrétní úseky nejlépe zvládnout. Překážky jsou zavěšeny ve výšce šesti a dvanácti metrů nad zemí a je jich celkem sedmnáct. Můžete si svoji obratnost vyzkoušet například na houpací kladině, provazovém žebříku nebo na síti. Určitě vás zaujme také devět metrů vysoká horolezecká stěna s různými stupni obtížnosti. A pro opravdové odvážlivce je tu velká houpačka, kde si vychutnáte pár vteřin volného pádu následované pořádným zhoupnutím. Záď lodi není jen startovní plochou pro houpačku, ale i zajímavou rozhlednou. Další program Na své si ale určitě přijdou i ti, kdo nenajdou odvahu na šplhání ve výšce. Je tu totiž ještě jedna loď s překážkami jen pár nakonec všech doporučených dvanáct procedur po třiceti minutách. New Life B.E.A.M. na vlastním těle Na internetových stránkách salonu Martiny Janoušové lze najít opravdu velké množství dalších informací nejen o přístroji New Life B.E.A.M. Nás ale zajímala osobní zkušenost, kterou již některá klientka se zmíněným přístrojem Cítit se skvěle nejen po těle, ale i na duši, i to dokáže nový přístroj New Life B.E.A.M. Paní Ilonka je toho jistě důkazem A již vyrobené panenky V Lanovém centru Ořech najdete také devět metrů vysokou horolezeckou stěnu s různými stupni obtížnosti centimetrů od země nebo věž, ze které je výhled na celé okolí. Hned vedle obou lodí je hřiště, kde si můžete vyzkoušet měla. Na otázky odpověděla a se svými pocity se nám svěřila paní Ilona z Řevnic. Které procedury a přístroje jste, paní Ilonko, v dobřichovickém salonu vyzkoušela tak říkajíc na vlastním těle? Vyzkoušela jsem úplně všechno, co salon nabízí. Je toho opravdu hodně a stále přibývají nové služby, které doplňují ty předchozí. Začala jsem docházet na Rolletic a podstatné pro mne bylo, že po pravidelných návštěvách se mi zmenšil objem stehen o 5 cm a boky asi 10 cm. Potom jsem vyzkoušela nový Ultracontur, který pracuje na jiné bázi. Proto je jeho efekt rychlejší, zcela určitě výraznější, a co je na tom nejdůležitější, je trvalý. Na poslední a zcela nový přístroj New Life B.E.A.M. docházím v součastné době, a přestože mám za sebou pouhé čtyři půlhodinky cvičení, výsledek je nepřehlédnutelný. Soustředila jsem se na břišní svaly a je to skvělé. Zpevnění bříška se mi za poslední třičtvrtě roku cvičení nepovedlo tak, jako po těchto zatím čtyřech kúrách. Jaká byla vaše motivace? Co vás vedlo k rozhodnutí vyzkoušet zmíněné přístroje? Motivace je asi u každého jiná. Může to být partner, zdravotní problém nebo pouhé zjištění toho, že si jednoho ráno řeknete: dost faldů a celulitidy. Pro mne to byla kombinace všech těchto problémů, protože vše se vším souvisí. Začala jsem hubnout pomocí úpravy jídelníčku, pročištění organismu a potom přišlo na řadu znovu zpracovat tělo a proměnit faldíky ve svaly. V té době jsem začala docházet na zmíněné procedury a výsledek je úžasný. Alespoň pro mě ano a myslím, že nejenom pro mne, i když je stále co vylepšovat. Můžete popsat své pocity během terapie? A jak se cítíte teď? Moje pocity byly po každé hodině strávené jak na Ultrconturu, tak na New Life B.E.A.M. cvičení skvělé. Výsledky jsou znatelné poměrně dost brzy, což vás motivuje k dalšímu pokračování a dokonce i k dalším aktivitám. Vrácené sebevědomí dělá opravdu divy. Ultrcontur je naprosto pohodový výkon, který není nijak bolestivý ani obtěžující. Ležíte, posloucháte muziku a necháte si po faldíkách jezdit myší. Potom proběhne masáž na rozproudění lymfatického systému a můžete odejít. Možná ne do cukrárny, ale na procházku do přírody. Důležitý je pitný režim, aby proces čištění organismu probíhal, jak má. Při cvičení na B.E.A.M. přístroji máte pocit, jako když vám v bříšku pracuje tisíc skřítků a každý má na starosti jeden sval. Opravdu makají celou půlhodinku a vám se zdá, že si je ještě nesete domů. Já se teď cítím opravdu skvěle a budu pokračovat, protože se přestávám lekat, když se vidím v zrcadle. A to je skvělý pocit. Alžběta Kubcová Vitoulová Zadarmo do Lanového centra a na rozhlednu OŘECH - Pokud vám nestačí jen krátká procházka přírodou, ale chtěli byste na výletě zažít i trochu adrenalinu, pak vás náš tip na výlet určitě zaujme. Lanové centrum Ořech bylo postaveno v rámci projektu Námořní dobrodružství barona Prášila a má tvar lodi. Kdo přijde, může se pověsit do ráhnoví jako pravý námořník a vyzkoušet, na co jeho odvaha a síly stačí. francouzskou hru petanque. Můžete využít i programů pro skupiny, teambuildingu pro firmy nebo programu pro školní výlety. Pokud jste zvědaví, jak to jde ostatním, přijďte do lanového centra 12. dubna, uvidíte závody dobrovolných hasičů. Nebo se podívejte na možná v galerii fotek a videí uvidíte své kamarády. Lanové centrum Ořech je otevřeno každý víkend od do a je přístupné pro děti od deseti let, ale pokud vám ještě nebylo patnáct, vezměte s sebou jako dohled rodiče! Děti mladší 10ti let pak mohou lézt pouze společně s rodiči. Pro větší skupiny je dobré předem rezervovat místo na tel Výlet do lanového centra můžete spojit s návštěvou Automusea Praga ve Zbuzanech, jezdeckého klubu v Chýnicích, Karlštejna, Velké Ameriky a dalších zajímavostí (více na Občerstvit se můžete v restaurantu Rapír v Ořechu nebo na Radnici v Chýnicích či Mlýnském domově v Jinočanech. Kateřina Glaserová Majitelka dobřichovického salonu paní Martina Janoušová provádí klientce jeden z vyhledávaných zákroků pomocí přístroje New Life B.E.A.M. - virtuální mezoterapii Oãima architekta II. - PfiedsíÀ Jak známo, v současném trendu bydlení se často zapomíná na vstupní koridor našeho domova, a to: předsíň. V mnoha případech je problém umístit do těchto prostor nejzákladnější vybavení k odkládání obuvi, oděvů, deštníků a čisticích potřeb. Tento prostor nám nabízí jakýsi chráněný prostor při přechodu z vnějšího prostředí do vnitřního. Protože je prostor předsíně (zádveří) prvním prostorem, kam vstupují nejen domácí, ale i hosté a přátelé, měl by být přívětivý a reprezentativní. Je to vizitka rodiny. Nabízí se zde uplatnit dobrý nápad a zaměstnat šikovné ruce. Možnost pro vlastní fantazii a tvorbu se přímo nabízí. Pokud se nápadů, času a vůle nedostává, je vhodné se svěřit do rukou architekta. Jeho úkolem je vypořádat se s daným Předsíň navozuje návštěvám atmosféru bytu Dokončení ze str. 1 Zanedlouho poté se na ně obrátily pečovatelky ze zmíněného DsPS tentokrát s prosbou o pomoc s organizací vánočního posezení. Všechny tyto akce měly velký úspěch, říká paní Svobodová. A tak jsme začali pořádat pravidelná setkání, na která přicházeli i senioři z venku. Právě tento zájem byl pak jedním z důvodů založení Klubu, který je členem asociace Samaritánů České republiky. Prostory pro naši činnost se nám posléze podařilo získat pronájmem domu v ulici Elišky Přemyslovny od MČ Praha Zbraslav. Za fungování Klubu vděčíme od začátku až dodnes zejména pomoci mnoha ochotných lidí. Za některé z nich bych zmínila například pana Jiřího Kabáta, paní Olgu Nýčovou a další. prostorem, akceptovat požadavky uživatelů tak, aby navrhované řešením splnilo všechny atributy využití úložných prostor. Důležitou roli hrají dnes běžně využívané barvy, které tyto mnohdy malé prostory rozjasní a výrazně ovlivňují psychiku člověka. Jsou známé účinky teplých barev, mezi které patří žlutá, okrová, oranžová, hnědá a jejich vhodná kombinace. Vhodný výběr vyjadřuje individualitu a osobitý vkus obyvatel. Spolu s vhodně zvoleným typem osvětlení dodají půvab i opomíjenému prostoru, jehož celkový dojem pozitivně ovlivní příchozího a hovoří o vkusu rodiny. Milena A. Sedláčková, autorizovaný architekt tel.: Zaãalo to úplnû nevinnû Program a plány Na to, abych mohla vyjmenovat všechny výrobky zbraslavských seniorů, není v těchto novinách dost prostoru. Těch věcí je opravdu nespočet a alespoň malou ukázku si můžete prohlédnout na internetových stránkách klubu: Za pozornost určitě stojí panenky pro UNICEF, kterých tu ušili už více než 70 (Z prodeje jedné panenky je financováno kompletní očkování pro jedno dítě v Africe.) nebo veškeré hračky, polštářky a další výtvory, které putovaly do nedalekého dětského domova, mateřských školek, či místního mateřského centra. Výtvarná dílna a kroužek ručních prací není však jedinou aktivitou KLASu. Každý den v týdnu je věnovaný jiné činnosti. Patří sem zpěv a hraní na různé hudební nástroje, rehabilitační cvičení pod vedením rehabilitační sestry, kurzy práce s internetem ve vlastní počítačové učebně, ale také různá další setkání, přednášky, promítání a v neposlední řadě i poznávací a společenské zájezdy. Například ty po památkách UNESCO v ČR, kterým vždy předchází vyprávění pana Františka Pondělíčka o historii a významných osobnostech, které mají vztah k cílovému místu. V nejbližší době nás pak čeká 16. dubna přednáška paní Ludmily Beránkové na téma sociální problematika, přibližuje plány Klubu aktivního stáří paní Svobodová a pokračuje, nebo 30. dubna přednáška pro změnu z literárního světa od pana Ing. Františka Kadlečka. Připravujeme také videokroužek, ve kterém se senioři seznámí s prací ve střižně, digitální fotografií a úpravou snímků na počítači. Plánů máme víc, ale co pro nás zůstává nadále nejpodstatnější, je to, že se spolu v příjemném prostředí sejdeme a popovídáme si. A my si jen dovolíme dodat: Držíme vám palce! Alžběta Kubcová Vitoulová Pro ty, kteří hledají trochu adrenalinu, je Lanové centrum to pravé místo Soutěž 1. Ve které vesnici je lanové centrum postaveno a jaký má tvar? 2. Vyjmenujte alespoň 3 dopravní prostředky, které používal Baron Prášil. 3. Jak vysoko můžete v lanovém centru vylézt? Pokud znáte odpověď na tyto otázky, napište nám na adresu: Všem, kdo odpoví správně, pošleme poukaz na dvouhodinovou návštěvu do Lanového centra Ořech. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Středočeským krajem

6 nas region JZ qxp :13 Stránka 6 strana 6 Dejte o sobû vûdût! VA E INZERCE V Oblouku 727, Pruhonice tel.: , PŘÍRODNÍ PRODUKTY Zveme vás do naší prodejny přírodních produktů, které pohladí Vaši duši a potěší bolavé srdce pfiírodní kosmetika * dárkové pfiedmûty, svíãky * tarotové karty * minerály, tibetské mísy * perky z minerálû vedïat masáïe Rekondiční a relaxační masáž Hot stones (horké kameny), Manuální a přístrojová lymfodrenáž Anticelulitidová masáž, Ozonový zábal - formování postavy Medová masáž - záda, Čínská masáž - baňky, moxa Havajská masáž, masáž obličeje Indická masáž hlavy Jsme tady pro Vás v úterý až pátek 10,00-13,00 a 14,30-17,00 hod. tel.: mob.: Prvomájová 5, Praha 5 - Radotín Obchodní manager - vûk do 50 let - vzdûlání S nebo V - v borné komunikaãní schopnosti - dobrá znalost Anglického jazyka - znalost práce s PC (min. Word, Excel, ) - fiidiãské oprávnûní skupiny B ÚČETNICTVÍ vedení účetnictví daňová evidence konzultace DPH mzdy uzávěrky příkazy k úhradě individuální ceny dle dohodnutých služeb Konopova 431/ Praha 5-Řeporyje tel.: , tel./fax/záznam.: Intraco Micro, spol. s r.o. Vi Àová Tachlovice u Rudné tel. i fax: , Prosperující ãeská obchodní firma se zamûfiením na optiku mechaniku roz ifiuje svûj t m o následující pozici: Nabídka zamûstnání!!! předkrmy studené nářezy teplá jídla chuťovky saláty (masové, sýr., zel.) dorty sladké minidezerty Party SERVIS Petra Neubauerová Zadní Třebaň Pod Květy DIGITÁLNÍ TISK GRAFICKÉ STUDIO Vizitky digitální tisk Počet ks /barev černý tisk barevné oboustranné 24 ks 1,50 4, 5, ks 1,50 3,50 5, ks 1,30 3, 4, ks 1,10 2,50 4, ks 1, 2,20 3, ks 0,90 2,10 2, ks 0,80 2, 2, ks 0,70 1,90 2, ks 0,60 1,80 2,20 Otevřeno: Pondělí Pátek 8,00 18,00 hod. Sobota od 9,00 13,00 hod. Konopova 431/6 Praha 5-Řeporyje Tel./fax/zázn.: Tel./zázn.: Tel.: +420/ , ELEKTRO SCHMIED MONTÁŽE ANTÉN, SATELITŮ OPRAVY TELEVIZORŮ Měření signálu, návrh optimálního řešení pro příjem digitální TV, SAT Kompletní rozvody od antény až k TV Elektro Schmied Pražská 19 Loděnice u Berouna tel.: VÝROBKY TEPLÉ I STUDENÉ KUCHYNĚ PRO ZVLÁŠTNÍ PŘÍLEŽITOSTI svatby, rauty podnikové večírky vernisáže domácí oslavy sklo, nádobí příbory ubrusy obsluha NÁ REGION KADE NICTVÍ A PÉâE O PLEË Péãe o pleè: úprava oboãí, barvení oboãí a fias, pfiírodní kosmetika, masáïe obliãeje i dekoltu, hluboké ãi tûní, pleèová maska a krém, depilace nohou, rukou a horního rtu, líãení denní i veãerní (Jana) Kadefinictví dámské, pánské: stfiíhání, barvení, melíry, regenerace, styling, masáïe hlavy, rasta copy, barvená a stfiíhaná grafika, spoleãenské úãesy ( árka) (Monika) Otevírací doba: pondûlí pátek hod. Adresa: Karla Michala 139, Praha 5 Zbraslav Jsme tvûrãí profesionálové v péãi o va i pleè a vlasy JARNÍ AKCE! Od do Prodejna Stodůlky kompletní sortiment lícových cihel a obkladových pásků vzorkovna 19, Kč/ks Cihla klinker děrovaná 240 x 115 x 71 mm 33, Kč/ks Cihla klinker děrovaná 290 x 140 x 65 mm Ceny uvedené včetně DPH. Fotografie jsou ilustrační. Akce platí do vyprodání zásob. Na uvedené zboží se nevztahují žádné další slevy. Praha 5 - Stodůlky, Jeremiášova 1131, Tel.: , GSM: , otevírací doba: Po Pá , So 8-13, prodej a servis voz Kladno - Rozd lov infolinka:

7 nas region JZ qxp :14 Stránka 7 NÁ REGION strana 7 Nechceme nové dûtské domovy Nadační fond Rozum a Cit již deset let pomáhá opuštěným dětem a podporuje pěstounské rodiny. Ty jsou pro mnohé děti z dětských domovů jedinou šancí, jak získat novou rodinu a domov. Pěstouni si často berou do výchovy děti problémové, handicapované nebo děti jiného etnika. Za dobu činnosti jsme poznali na 400 pěstounských rodin, obdarovali jsme je částkou téměř 15 mil. Kč, ale co je důležité, v těchto rodinách našlo svůj nový domov více než dva tisíce opuštěných dětí. Problematika ústavní výchovy a nesporných výhod náhradní rodinné péče se v letošním roce konečně dostala na titulní stránky novin, ačkoliv většinou ve spojení s tragickými osudy dětí nebo kritikou ze zahraničí. Také jste si v posledních měsících možná všimli naší mediální kampaně: Pěstounské rodiny, šance pro opuštěné děti!, kterou můžeme realizovat hlavně díky velké podpoře České televize a Nizozemského velvyslanectví. Hlavním cílem celého projektu je, aby co nejméně dětí vyrůstalo v dětských domovech a ústavech sociální péče a naopak co nejvíce z nich prožilo normální dětství uprostřed rodiny. Peníze, které studenti získají prodejem sluníček, se opět vrátí do Vašeho regionu. Nadační fond v tomto projektu podporuje ČSOB, v jejíž režii je výtěžek spočítán a převeden na náš účet. Patronkou našeho fondu je herečka Naďa Konvalinková. Sluníčkový den Dne 17. dubna proběhne již 8. ročník Sluníčkového dne pro opuštěné děti a pěstounské rodiny. Studenti středních škol budou nabízet široké veřejnosti ve více než 70 českých a moravských městech sbírkový předmět s logem nadačního fondu - sluníčkem. I tato informace povede třeba k tomu, že se někteří rodiče rozhodnou a přijmou opuštěné dítě a poskytnou mu lásku a domov. Výtěžek rozdělíme do pěstounských rodin. V minulosti byla naše sbírka velmi úspěšná, 26. dubna loňského roku jsme na podporu opuštěných dětí a pěstounských rodin získali Kč. Více informací o pěstounské péči se můžete dozvědět na našich poradenských stránkách: Martina Smutná Nadační fond Rozum a Cit Nová kniha o Ofiechu a J.. Baarovi OŘECH - Najdeme jej na samé jižní hranici katastru hlavního města Prahy. Je to obec, která svou historií patří k nejstarším místům v kraji. Její dějiny sahají až do založení břevnovského kláštera Boleslavem II. Pobožným v roce 993, kde je již Ořech jmenován v souvislosti s královskými dary klášteru. Pfiedstavujeme Rovněž i z církevního hlediska stal se Ořech na počátku 15. století jedním z důležitých děkanátů v Čechách. Bohatou historii má i místní škola, dvůr a mlýn, které vlastnila v minulosti Metropolitní kapitula sv. Víta na hradě Pražském. Ale nejen to, Ořech má i velkou tradici literární. V letech se tu stal kaplanem a později ( ) zde působil jako farář spisovatel Jindřich Šimon Baar. Ano, autor oblíbeného románu Jan Cimbura. Mimo jeho rodné Klenčí patřil Ořech k jeho nejmilejším místům, ale i k nejplodnějším v jeho tvorbě. Tady vznikly jeho náměty i díla, jako je trilogie Paní komisarka, Osmačtyřicátníci a Lůsy, Potřebujeme nové dětské domovy? NE! Již 11 let pomáháme pěstounským rodinám. Děkujeme, že nám pomáháte i Vy! prózy Poslední soud, Skřivánek, Zvon a mnoho dalších, které jsme si zamilovali. Kde ji získat To vše a mnoho zajímavého ze života J. Š. Baara, ale i ze vzpomínek posledního Baarova pamětníka prof. O. Blažka si můžete přečíst na 315 stranách (včetně půvabných fotografií) v knize Josefa Klempery Ořech, J. Š. Baar v Ořechu a přifařené obce, kterou vydal Obecní úřad v Ořechu (Baarovo nám. č.p. 20, pošta Jinočany, ) za 220 Kč. Kniha vás seznámí i s historií a současností okolních obcí, tj. Zbuzany, Třebonice, Chrášťany, Velká Ohrada, Nová Ves, Opatřilka i kostelíkem na Krtni a Chaby. Knihu si můžete koupit přímo na Obecním úřadě v Ořechu nebo objednat na dobírku. (k) Pozvánky Historii a současnost Ořechu a okolních obcí představuje kniha pana Josefa Klempery Parní mašinka, která poveze účastníky čarodějnické akce na trati âarodûjnick parní vlak ZADNÍ TŘEBAŇ - Na trať ve směru Zadní Třebaň Liteň Osov - Lochovice a zpět v čarodějnickém parním vlaku vás v sobotu 26. dubna zve nezávislý poberounský občasník Naše noviny. Pro účastníky akce je přichystána soutěž o nejhezčí kostým čarodějnice nebo čarodějníka, které se může zúčastnit každý, a dále soutěž o nejhezčí obrázek čarodějnice. Na děti čekají čarodějnické gram žáků liteňské školy. Jízdu bude doprovázet staropražská kapela Třehusk a jízdenky je možno zakoupit ve vlaku. Součástí akce je prezentace vozů značky Chevrolet od hodin na návsi v Zadní Třebani, spojená s kulturním programem a soutěžemi o hodnotné ceny. Nad jízdou převzali záštitu senátor Jiří Oberfalzer, poslanec Jan Schwippel a hejtman Petr omalovánky a čarodějnický pro- Bendl. Miloslav Frýdl Jízdní řád Zadní Třebaň Běleč Liteň Skuhrov Nesvačily Všeradice Vižina Osov Hostomice Radouš Neumětely Lochovice INZERCE zpět Lochovice Neumětely Radouš Hostomice Osov Vižina Všeradice Nesvačily Skuhrov Liteň Běleč Zadní Třebaň VáÏené rady z lékárensk ch vah Změna je život, říká jedno úsloví a pro rok letošní rok to platí dvojnásob. Mnoho lidí zaskočily platby u lékaře za úkony, které ještě donedávna zpoplatněny nebyly. Informací o nových poplatcích bylo už napsáno dost a přečetl si je každý, kdo měl o ně zájem. Kdo se neinformoval, bude možná překvapen až navštíví praktického nebo odborného lékaře a půjde si vyzvednout lék. Může se člověk vyhnout platbě třicetikorunového poplatku za recept? Ano, taková možnost existuje a to v případě, že požadovaný lék má nižší cenu, než je onen zmíněný třicetikorunový manipulační poplatek. V takovém případě musí lékárník označit recept písmenem P, což znamená, že lék hradí pacient v plné výši bez doplatku. Nelze se ale stoprocentně spolehnout, že pacient bude na tuto možnost vždycky upozorněn. Pokud neznáme cenu svého léku, je třeba oslovit lékárníka a zeptat se ho na cenu. Dá se koupit lék levněji? Novinkou je i pětitisícový limit za léky, do něhož se pacientovi započítávají veškeré doplatky za léky, které jsou v dané kategorii nejlevnější a doplatky za léky, které jsou pro něho nezbytné. Pokud ale není na receptu přímo od lékaře upozornění, že se předepsaný lék nesmí zaměňovat, nabízí se možnost koupit stejně vhodný lék za nižší cenu a v tom případě je na místě dotaz, zda se dá koupit lék se stejnou účinnou látkou levněji? Ve většině případů ta možnost je, protože existuje minimum důvodů, kdy se lék zaměnit nesmí, jedná se vesměs o léky na prokázané alergie a léčiva s úzkým léčebným spektrem. Je známou skutečností, že ceny léků se v jednotlivých lékárnách mohou odlišovat. Úhrada léku je dána zákonem, který stanovuje její horní hranici a ta nesmí být překročena, nicméně cenu léku ovlivňují další faktory: od které firmy lék pochází, v jakém období byl nakoupen, z jaké dodávky je prodáván a v neposlední řadě rozhoduje i marže a také to, v jakém množství se léky od výrobců nakupují. Z toho vyplývá, že se vždycky vyplatí ohlídat a porovnat si ceny! Aktuální ceny doplatků za léky si můžeme vyhledat na webových stránkách ministerstva zdravotnictví Porovnáním průměrných doplatků možná zjistíme, že lékárna, od které bydlíme pouhých pár metrů je sice blízko, ale patří k těm dražším. Alena Černá Můžete také zaslat dárcovskou sms ve tvaru DMS ROZUMACIT na Nadační fond č. ú.: /2400 Jablonského 4/639, Praha 7, tel.: INZERCE ZEMNÍ PRÁCE - AUTODOPRAVA TÁBORSK ŘADKOVÁ INZERCE MUDr. Vondráčková Ludmila chirurgická ambulance Praha 5, Zbraslav, K Interně 639 přijme zdravotní sestru. Informace na tel.: Prodám štěňata jezevčíků dlouhosrstých trpasličích s PP, očkovaná, odčervená, mahagonová. Tel.: kompletní zemní práce, demolice - odvoz sutě - odpadu - realizace zahrad - prodej kompostované zahradní zeminy Mob: ,

8 nas region JZ qxp :14 Stránka 8 strana 8 NÁ REGION Pfiipravujeme pro vás novou rubriku o kolách v regionu Kam kráãí, kolo? Od dob Jana Ámose Komenského se změnilo mnoho - prostředí, didaktické metody a prostředky, školní pomůcky i přístup ke vzdělání. Přesto se v současné době chystají v našem školství velké změny. Čeština nezůstane češtinou, zeměpis zeměpisem a fyzika fyzikou. Když se děti budou učit o hromosvodu, proberou i pamětihodnosti města Žamberka a Orlických hor a proč se píše Divišův vynález s velkým D. Úkolem rubriky Škola regionu je zmapovat školství v příslušném regionu a postupně představovat jednotlivé školy, jejich programy a prostředí. kola regionu Den učitelů Můj dědeček byl učitel v obecné škole na malém městě. Byl váženým občanem a babičce říkali paní učitelová. Rodiče po svých ratolestech posílali panu učiteli různé pozornosti v podobě pytlíku jablíček, ořechů či švestiček (jak známe z filmu Marečku, podejte mi pero). Koncem března domů nosil květiny a bonboniéry. Právě nedávno jsme si připomněli narození významného českého filosofa, teologa a hlavně pedagoga Jana Ámose Komenského (*28. března 1592). Ve svých pedagogických dílech řešil otázky teorie výchovy a vyučování, vytvořil pokrokový návrh jednotné školské soustavy, navrhl zřizování sítě škol, jejich vedení a správu. Povedlo se mu vytvořit ucelený pedagogický systém, jenž pak v praxi částečně uskutečňovala Marie Terezie. Ta 6. prosince 1774 vydala tzv. Všeobecný školní řád, známý zejména zavedením povinné školní docházky. Dále vytvořila systém veřejných škol, který měl zaručit základní vzdělání pro veškeré obyvatelstvo. V městech, obcích a v každé farnosti vznikaly obecné školy, které navštěvovaly děti od 6 do 12 let. Ve školách se učilo tzv. trivium - čtení, psaní a počítání. Co nového v českém školství Doba je však dnes jiná. Děti už dávno nepíší křídou na tabulky, neučí se triviu a učitelé mají ve školách k dispozici mnoho výukových a didaktických prostředků. Přesto v současné době procházejí zejména základní školy významnými změnami ve způsobu vyučování. Od roku 2004 platí v České republice nový Školský zákon, který se v souladu s Národním programem rozvoje vzdělání snaží postihnout stále se zrychlující tempo vědění a poznání. Za posledních sto let vzrostlo množství informací, vědeckých poznatků a objevů na takovou míru, že není pro jedince možné obsáhnout úplně všechno. Nová koncepce vzdělání proto klade důraz hlavně na dovednosti, které umožní lepší orientaci ve stále se měnícím světě. Co je tedy důležité pro novou generaci? Umět se učit, být tvořivý, umět komunikovat s druhými lidmi a spolupracovat s nimi. Zvládnout práci s technikou a orientovat se v nových informacích. Znát svá práva, respektovat práva druhých a být tolerantní ke svému okolí. Pečovat o své zdraví, bezpečí a rozvíjet své schopnosti. Ve školských zařízeních se zavádějí takzvané ŠVP (školní vzdělávací programy). Každá škola si v daných mezích sama určí co, kdy a jak bude učit. Aby se děti učily rády Současná podoba školství tedy striktní rozdělení na vyučovací předměty, které spolu zdánlivě vzájemně nesouvisí a velký objem učiva, mohou vést k tomu, že se děti učí nerady a do školy se jim nechce. V nových vzdělávacích programech se ruší tradiční rozdělení na předměty jako je matematika, chemie, biologie, atd. a zavádí tzv. vzdělávací oblasti, které jsou daleko širší. Pro lepší představu: při probírání tématu kapaliny se žáci naučí, co jsou kapaliny, kde se s nimi v životě setkávají a při laboratorních praktikách si osvojí jejich vlastnosti. Zjistí, co jsou spojené nádoby a jak funguje vodovod, který byl vynalezen už ve starověku. Vyhledají informace o tom, kde byly starověké lázně a kde jsou významné lázně v Čechách.Velmi důležitý je výběr učiva, které má obsahovat to, co je podstatné a v reálném životě použitelné. Cílem je, aby děti chodily do školy rády a chtěly se učit, protože je bude bavit poznávat svět kolem a budou vědět, že získané vědomosti a dovednosti skutečně využijí. V příštím článku vás budeme informovat o tom, co jsou rámcové a školní vzdělávací programy. V dalších pak budeme představovat jednotlivé školy v našem regionu. (ls) V prodejnû firmy KB term se snaïí o názorné pfiedvedení zboïí Není nic, co by u nás nefungovalo LETY - V těsné blízkosti jedné z nejdůležitějších silničních komunikací v našem regionu, v místech, kde Pražskou ulici v Letech u Dobřichovic přetíná ulice Karlická, vzniká komerční oblast se zaměřením převážně na řemeslné obory. Zde doslova na zelené louce vyrostla na přelomu let 2001 a 2002 nová budova firmy KB term s.r.o., do které jsme se vydali podívat a která je zvláštní a speciální tím, že prý v ní všechno funguje. Čím se firma zabývá a jak je to s tím fungováním, tak o tom jsme hovořili s jejím jednatelem a zakladatelem panem Vladimírem Knajflem. Společník a zakladatel firmy KB term pan Vladimír Knajfl vysvětluje, že opravdu veškerá zařízení namontovaná v prodejně fungují, a to včetně krbových kamen Můžete nám popsat činnost vaší firmy a její pozici na trhu? Zabýváme se takřka vším, co souvisí s vodou, plynem, topením a rozvodem kanalizace, včetně montáží, servisu, projektové dokumentace, revize pro kolaudační řízení... atd. A pokud to tak mohu říci, snažíme se svou práci dělat komplexně. V našem oboru je totiž na trhu mnoho firem a zejména ty výrobní nemají až v takové míře zájem o zajištění náhradních dílů a servisu. KB term však nabízí jen ty výrobky, o které jsme schopni se postarat po celou dobu jejich životnosti. A myslím si, že naše postavení není špatné. Jaká je historie KB termu i vašeho objektu v Letech? Máme poměrně dlouhou historii. Fungujeme již od roku 1996 a jsme tedy již 12 let na trhu. Začali jsme nejdříve s mým společníkem Karlem Bartošem podnikat v Praze. Byli jsme jedni z prvních, kteří uvedli na český trh značku plynových kotlů vyráběných na Slovensku. Ta značka bohužel dnes již neexistuje, a tak jsme se postupnými kroky zaměřili na plynové ohřívače vody třeba od firmy Quantum. Poskytujeme jim skladové prostory a servis pro tento i další regiony na západ od Prahy. Dále jsme začali spolupracovat s firmami, které se zabývají výstavbou a rekonstrukcemi. Ať se jedná o fyzické nebo právnické osoby, najdou u nás maximum, vytváříme pro ně materiálové zázemí v přijatelné vzdálenosti. Pokud se týká budovy, je nově postavená a ryze technická. A byl to také náš záměr, aby všechny rozvody nebyly skryté a návštěvníci si na ně mohli doslova sáhnout. Opravdu platí to, že co máme nainstalováno, také funguje. V přízemí kromě skladových prostor zabírá velkou část předváděcí plocha. Jen namátkou: najdete tam zapojené plynové kotle či funkční krby, abychom je dokázali předvést. V celé budově je dále podlahové vytápění, čili i s ním se lidé mohou na místě seznámit a stejně tak i s klasickými radiátory. První patro je pak využito k administrativnímu zázemí a školícím potřebám. Venku jsou nainstalovany dva sluneční kolektory, které budeme tento měsíc připojovat a využívat k ohřevu teplé užitkové vody. Nedílnou část komplexu tvoří i travnaté plochy ošetřované firmou Wolf, naším největším dodavatelem osiv a hnojiv. Jejich nabídka je bezkonkurenční a využívá ji například i mnoho fotbalových hřišť v Evropě. Trávníky jsou samozřejmě automaticky zavlažovány, a je tak možno si prohlédnout i tyto systémy, které u nás nabízíme. KB term nabízí také osiva a zavlažovací techniku a vše je u nich názorně předvedeno Jsou vaši zákazníci pouze regionální? Převážně ano, ale přestože reklamu používáme opravdu v minimálním množství a práci máme v hojné míře nasmlouvanou až do konce roku, stane se, že si nás lidé podají i mimo region. Nedávno postavená budova firmy KB term v Letech u Dobřichovic Říkám podají, protože to tak opravdu platí. Naši spokojení zákazníci podávají o firmě informace dál a tak jsme získali i zakázky na několika místech Středočeského kraje, ale i mimo něj. Ohledně zákazníků bych také rád zmínil ještě jednu jejich skupinu. Je všeobecně známo, že tato oblast je z velké části odpočinková a rekreační. A my proto také nabízíme sortiment pro údržbu zahrad, například veškerou nabídku zahradní techniky od již zmíněné německé firmy Wolf. Druhá nabídka je pak namátkou od firmy Gardena, která má pro změnu široký sortiment zavlažovací techniky. A do třetice všechno, co topí, vaří, chladí od španělské firmy Fagor. V tomto případě si dovolím opět připomenout naši komplexnost, protože pro dotvoření celku jsme schopni udělat návrh kuchyňské linky včetně zakomponování spotřebičů. Neubráním se otázce na plány firmy. Jak si představujete její další vývoj? vehlova lípa byla pfiesazena Dokončení ze str. 1 Kácení stromů podléhá dalšímu samostatnému řízení, které by však mělo již ctít kontinuitu rozhodování referátu životního prostředí. V projektu počítáme s důstojným umístěním pomníku tak, aby byl na čestném, vizuálně exponovaném místě, s dostatečným prostorem pro pietní akty a byl vnímán jako součást nového náměstí. Vedle pomníku se nachází několik stromů vč. oné lípy. Tento strom byl z hlediska dendrologického do jisté míry před časem znehodnocen tzv. řezem na babku a byl tedy narušen jeho přirozený vývoj. My jsme se však rozhodli, že lípu oproti původním plánům nepokácíme, ale na podnět ekologických iniciativ se ji pokusíme přesadit. Přesazení se 100% zárukou vyžaduje cca 1 rok času přípravy a stojí cca 0,5 mil Kč. Tak dlouho jsme s výstavbou čekat nemohli, a proto jsme se rozhodli strom přesadit s rostlým kořenovým balem, kdy přesazení může proběhnout okamžitě v době vegetačního klidu, a pokud se strom řádně ošetří, je záruka jeho ujmutí cca 90 %. Přesazení proběhlo pod dohledem několika odborníků, kteří se přesazováním vzrostlé zeleně dlouhodobě zabývají. Strom a kořeny byly po vynětí z původního terénu s rostlým balem o průměru cca 4 m ošetřeny a přemístěny 100 m od místa, kde původně stál. Nyní o něj bude 2 roky pečovat odborná zahradnická firma. Na možnost přesazení jsme si nechali udělat i právní názor, který uvádí, že přesazení neodporuje žádnému zákonu, tedy ani zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. My jsme tímto dali na požadavek občanských iniciativ a místo, abychom strom pokáceli, jsme ho přesadili a věříme, že díky péči, kterou mu věnujeme, zůstane i nadále součástí Vráže. Michael Pánek, jednatel IBS-ROKAL s.r.o. BYLO ZNIČENO VÝZNAMNÉ MÍSTO Na záchranu stromu se v Černošicích rozjela nebývalá akce. Místní sdružení se přihlásila jako účastníci řízení, z iniciativy aktivních občanů vznikla petice (na záchranu lípy i dalších stromů) a na odbor životního prostředí městského úřadu byl podán návrh na vyhlášení lípy památným stromem. Vedení města si díky tlaku občanů uvědomilo vážnost situace a zahájilo jednání s investorem (firmou Postup přesazení lípy na Vráži IBS-ROKAL s.r.o.) o zachování alespoň zmíněné lípy. Poté začalo uvažovat o jejím přesazení na náklady města. Nabídky odborných firem však odhadly cenu přesazení v rozmezí 500 tisíci až 1,5 milionem korun s tím, že připravit osmdesátiletý strom na přesazení je záležitost trvající minimálně rok, navíc s nejistým výsledkem. Na posledním zasedání (20. dubna) nebyl tedy tento návrh podpořen. Přežije lípa drastický zásah? Investor pochopil, že boj o lípu komplikuje jeho plány a zpozdí výstavbu druhé etapy Centra Vráž. Proto se rozhodl nečekat na nejisté povolení ke kácení a vyřešit situaci rychle a po svém. Ve středu 26. března najela k lípě těžká technika, bagr jí obbagroval kořeny v poloměru cca 1,5 m a jeřáb ji vytáhl (spíše vyrval) ze země. V necitlivém zásahu stavební firma pokračovala i přes protesty občanů a výslovný zákaz policie. Výkřik zaměstatnce firmy: Dělejte, jde o minuty vážně zpochybňuje záměr celé akce. Přesadit vzrostlý strom je bezesporu náročná odborná práce, a ne závod o čas s inspekcí životního prostředí, která přislíbila příjezd, k němuž bohužel nedošlo z důvodu vytíženosti pracovníků. Podle očitých svědků byla lípa vsazena do narychlo vybagrované suťové navážky, nebyl zachován vyvážený poměr mezi korunou a kořenovým balem a do doby vzniku tohoto článku (tj. týden po přesazení), nebyl strom na novém stanovišti ukotven. Pro objektivnost nutno dodat, že lípa měla během přesazování zajištěný kmen proti poškození a některé postranní větve Nejdůležitější je, aby děti učení bavilo a učily se rády byly zkráceny. Teprve čas ukáže, jestli se stane zázrak a lípa tento drastický zákrok přežije. Kromě necitlivého přesazení vzrostlého stromu jde ale bohužel také o zrušení pietního místa, které mají lidé v povědomí jako U pomníčku na Vráži. Černošice tak přišly o něco, co má význam, příběh a kus historie v sobě. Je nahrazení takové památky betonovoskleněnou sterilní stavbou dobrý příklad pro mladší generaci? Ing. Jitka Landová, Ing. Daniela Göttelová, zastupitelka a předsedkyně o.s. Spolu, PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D., zastupitelka a členka komise ŽP, RNDr. Josef Hausmann, CSc., předseda o.s. Česká krajina, Pavel Dražan, předseda o.s. Obrana lesa VYJÁDŘENÍ ODBORU ŽP Situace je teď taková, že investor (IBS-ROKAL s.r.o.) sice požádal o vydání povolení ke kácení zmíněných dřevin, ale dříve než toto řízení bylo dokončeno a dříve než bylo ve věci rozhodnuto, přistoupil k vlastnímu přesazení. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, s touto možností nepracuje, a tedy k tomu není žádného povolení od MěÚ potřeba. V současnosti my jako odbor životního prostředí máme Naším hlavním plánem je dozajista zachovat rodinný ráz firmy a zejména fungovat dál. Jinak by se dalo říct, že zatím každý rok rozšíříme náš sortiment o další skupinu zboží. V loňském roce jsme například významně obohatili nabídku zdravotní keramiky. Odhadem pokrýváme momentálně 50 procent dostupného sortimentu v našem oboru. Nelze však postihnout úplně vše. Pro tento případ jsme však napojeni na velkou topenářskou a instalatéřskou firmu Koska z Unhoště a jsme jedním ze satelitů jejich obchodní sítě. Pokud tedy právě nemáme věc, kterou zákazník požaduje, jsme ji schopni dodat třeba hned další den. Také bychom se chtěli posunout ještě trochu více mimo obor a zvažujeme prodej rybářských a outdoorových potřeb. Máme k tomu osobní vztah a náš region k tomu ostatně sám vybízí. Je tady hodně rybářů a málo takto zaměřených prodejen. Náš plán by byl postavit samostatný srub prodejnu, ale časový horizont těchto úvah je v úrovni řádově příštích pěti let. Hlavní prioritou tedy zůstává udělat všechny možné kroky k naší stabilizaci, aby všechno dobře fungovalo a abychom dokázali zaručit našim zákazníků kontinuitu firmy. (akv) Odborníci teď musí posoudit, zda byl poměr mezi korunou a kořenovým balem vyvážený postup přesazování zadokumentován i od Městské policie, která byla na popud občanů akci přítomna, a zadáme vypracování posudku od agentury zabývající se ochranou přírody a krajiny. Podle jeho závěru pak budeme zvažovat, zda oním přesazením došlo nebo nedošlo k poškození dřeviny. V případě, že ano, zákon nám umožňuje uložit sankci. JUDr. Markéta Fialová, vedoucí odboru (akv)

9 nas region JZ qxp :14 Stránka 9,,, NÁ REGION strana 9 35 U nás se točí vše ko l e m s p o l e h l ivosti a Vy budete jedním z nejspolehlivě j š í ch. Máme více jak 4000 zaměstnanců ve 129 pobočk á ch ve více než 30 ze m í ch celého svě ta. Těšíme se na Vás. Máme více jak zaměstnanců ve 132 pobočkách ve více než 30 zemích celého světa. stfiednû obtíïné V sledek z minulého ãísla ČIŠTĚNÍ PEŘÍ Z Vašeho peří, které Vám kvalitně vyčistíme, ušijeme: - prošívané přikrývky, polštáře a polštářky - dvoudeky a spací pytle Rozměry na přání zákazníka, velký výběr kvalitní sypkoviny, prošití do uzavřených obrazců, které znemožňují přesýpání peří, krátké dodací lhůty VÝROBA A PRODEJ Prošívaných přikrývek a polštářů: z um. vláken, ovčí vlny, nového peří Souprav do dětských postýlek (nebesa, mantinely-nárazníčky, kapsáře, povlečení, pytlíky na spaní..) Ložní soupravy bavlněné, krepové, makosaténové, flanelové, dětské Přehozy, ozdobné polštářky atd. Český výrobce. Vyrábíme pouze z atestovaných, kvalitních materiálů. SBĚRNY: Praha 5, Krejčovství, V Hůrkách 2139, tel.: Beroun, Chemická čistírna, Na Parkáně 367, tel.: , Beroun, S-STUDIO CZ, Švermova 1366/12, tel.: , Černošice, Černošická čistírna, Dr. Janského 954, tel.: Rudná, J+M, Masarykova 16, tel.: Řevnice, Prádélko a galanterie, Jiřího z Poděbrad 44, tel.: , Vaším úkolem bude vykládka a nakládka kamionů, vychy s t ávání zboží S K LA D N Í K ( ve směnném provo ze ) G e b rüder We i s s spol. s.r. o. K V y p i chu 986 Rudná Po ž a d u j e m e: s p o l e h l i vost praxi na stejné pozici a práce s manipulační tech n i kou výhodou ko m u n i- kativnost schopnost pracovat v týmu N a b í z í m e: d o b ré platové podmínky příjemný kolektiv spousta fi re m n í ch benefitů Jak nás ko n ta k t ova t: na tel č , nebo mobilu , případně mailové adre s e h r. c g w - wo rl d. c o m Stavební firma SLIVOŇ, s.r.o. Štěrková 261, Kosoř ŘEŠENÍ PRO STAVBU Provádíme: Výstavby a rekonstrukce rodinných domů, staveb Zemní a terénní práce Zakládání staveb Tepelné izolace fasád Sanace objektů Stavební přípravy pro bazény a zimní zahrady Tel.: , Fax Vaším úkolem bude proclívání zásilek, vyplňování statistiky INTRASTAT CELNÍ DEKLARANT (nástup možný ihned) Gebrüder Weiss spol. s.r.o. K Vypichu 986 Rudná Gebrüder Weiss spol. s.r.o. K Vypichu 986 Rudná Požadujeme: SŠ vzdělání praxe na stejné nebo obdobné pozici minimálně 1 rok uživatelská znalost MS Office Nabízíme: dobře ohodnocenou práci v příjemném kolektivu. spoustu firemních benefitů Jak nás kontaktovat: na tel č , nebo mobilu , případně mailové adrese Těšíme se na Vás. Máme více jak zaměstnanců ve 132 pobočkách ve více než 30 zemích celého světa. Vaším úkolem a hlavní náplní bude účtování faktur, vyřizování pohledávek ÚČETNÍ na zkrácený úvazek (nástup možný ihned) Požadujeme: SŠ vzdělání uživatelská znalost MS Office znalost podvojného účetnictví velmi dobrá znalost AJ Nabízíme: dobře ohodnocenou práci v mladém kolektivu možnost zahraničních stáží a spoustu dalších firemních benefitů Jak nás kontaktovat: na tel č , nebo mobilu , případně mailové adrese Dejte o sobû vûdût! VA E INZERCE V Oblouku 727, Pruhonice tel.: , Technické vybavení na nejvyšší úrovni - individuální přístup a služby dostupné pro každého ULTRACONTUR - ultrazvuková liposukce bez modřin a bolesti, světová novinka, velmi přijatelné ceny NEW LIFE BEAM - Nová technologie tvarování postavy Kosmetická ošetření, colagenový program IPL laser - trvalé depilace, rejuvenace pleti Biostimulační laser - biostimulace pleti, ošetření kožních projevů Diamantová mikrodermabraze - výbrus pleti, vyhlazení jizev Elektrokauter Rolletic Jaro je tu zase, slevy na techniku jako pra... SEKA KY AL-KO motor Classic 46 E robustní el. seka ka pro plochy do 1000 m 2, plech + sb rný koš 65l elektromotor Comfort 470 E Silver BC skv lý design, velká kola, snadné ovládání elektromotor Comfort 470 BR Silver BC centrální nastavení výšky se ení, pojezd Briggs&S XLS 50 Comfort 470 BRH Silver BC s motorem HONDA, tichá, lehký start HONDA GCV 135 Comfort 520 BR Silver BC silný motor, na veké plochy, bo ní výhoz B&S XRQ 60 easy start PREMIUM 6000 BR lehká z ABS plastu, sbírá až do kraj, koš 80l B&S XRM 60 BULLDOG LDOG 8000 BRH výkonná, na plochy do 2000 m 2, silný motor HONDA HONDA CGV 160 výkon 1600 W 1600 W 5,0 HP (2,8 kw) 4,5 HP (2,6 kw) 6,0 HP (3,6 kw) 6,0 HP (3,6 kw) 5,5 HP (3,4 kw) obj kat. cena 5590 K 6990 K K K K K K sleva 18 % (1000 K ) 15 % (1000 K ) 12 % (1500 K ) 14 % (2000 K ) 12 % (1600 K ) 14 % (2000 K ) 12,5 % (2000 K ) CENA 4590 K 5990 K K K K K K AL-KO PROVZDUŠ OVA E A VERTIKUTÁTORY provzduš ova + travní fréza v jednom Comfort 32 VLE Combi Care +sb rný koš 45 l obj K výbava 20 pružin+12 nož provzduš ova + travní fréza v jednom Comfort 38 VLE Combi Care +sb rný koš 55 l obj K 24 pružin+14 nož Comfort 36 VE 1100 W +sb rný koš 60 l obj K * Comfort 36 VE MAX 1500 W +sb rný koš 60 l obj K * Comfort 38 VB +sb rný koš 60 l obj K *p v cena 1190 K nože vl í zuby 34 cm nože vl í zuby 34 m nože vl í zuby 38 cm TOP 1402 HR ru ní kolo pro bezpe né vyprázdn ní bubnu 132 l elektromotor SA 30 na el.síti nezávislé benzin. erpadlo s 2-taktním motorem dvoutakt výkon mot W!!! 1300 W!!! 1100 W 1500 W B&S 3,0 HP (2,2 kw) 600 W / 230 V 30 ccm / 1 kw obj kat. cena 3390 K 3990 K 4990 K 5990 K K 6990 K 6990 K sleva CENA 12 % (400 K ) 2990 K 12,5 % (500 K ) 3490 K 10 % (500 K ) 4490 K 16,5 % (1000 K ) 4990 K 16,5 % (2000 K ) 9990 K 6 % (400 K ) 6590 K 6 % (400 K ) 6590 K Akce platí Akce jen do platí jen do nebo do nebo vyprodání do vyprodání zásob. zásob. Ceny Ceny včetně v etn DPH DPH 19%. 19%. Balné neúčtujeme. neú tujeme. Poštovné dle tarif tarifů eské české pošty a p epravní a přepravní služby služby PPL. PPL. Zm ny Změny tech. tech. parametr parametrů vyhrazeny. vyhrazeny. Za tiskové Za chyby tiskové neru íme. chyby neručíme. AL-KO to je kvalitní zna ková zahradní technika za skv lé ceny! Nyní od nás ješt výhodn ji! HOBBY CENTRUM RADOTÍN Vá obchod pro dûm, dílnu a zahradu K Cementárnû 21, Praha 5 Radotín, Tel.: , mob.: , prodejní doba: Po Pá , So "Sháníte kvalitní zahradní techniku? Vyberte si u nás! V e pod jednou stfiechou! Poradíme, pfiedvedeme, za kolíme, servis zajistíme..." NEJVùT Í V BùR IROKO DALEKO NEJNIÎ Í CENY

10 nas region JZ qxp :14 Stránka 10 strana 10 NÁ REGION Pfiíjemné kilometry s Nissanem Note 1,4 s prûmûrnou spotfiebou 7,5 litru na 100 kilometrû Skvûlé svezení v rodinném voze Na první pohled pravděpodobně každého řidiče zaujmou zvláštní, moderní i účelné tvary předních reflektorů. Rovněž tak zadní koncová světla protažená až ke střeše vozu neujdou pozornosti a rychle pochopíte jejich účelnost. Pak se do Nissanu Note pohodlně usadíte a nestačíte se divit, kolik tam je nejrůznějších přihrádek, skrýší, kam si každý motorista rád ukládá všemožné drobnosti, možná účelné, ale i zbytečné. U Nissanu Note je přehršle možností a to každého, kdo rád vozí mapy, pouzdra na brýle, bonbony, láhve s nápoji zaujme a uspokojí. První dojem je mimořádný a kdo je rád obklopen nejrůznějšími věcmi, pochopitelně celkem zbytečnými, může být nadšen. Všechny tyto vymoženosti a je jich mnohem víc, než stačíme Pozornost upoutají přední i koncová světla Už je to jasné. Zima je definitivně pryč a jarní deštíky nás nepřekvapí ani nezaskočí. Je tady čas opět měnit pneumatiky, uvést, jsou i v základním modelu, tedy vozu o obsahu 1,4 s běžnou výbavou. Rodina bude spokojená Nutno hned na začátku podotknout, že Nissan Note je především rodinný automobil, byť některé prvky působí sportovněji, než by se dalo očekávat. Výtečný je zavazadlový prostor. Dá se různě upravit, takže základ tvoří 280 l, ale při složení zadních sedadel může vzniknout prostor až 437 l a to už pohltí i běžný dětský kočárek a řadu zavazadel. I dětské kolo se při trošce vynalézavosti do kufru vejde, stejně jako objemnější kufry, tašky, případně krabice nebo dokonce kratší lyže. Poklidná jízda V titulku našeho pojednání o Nissanu Note je napsáno skvělá jízda. Ano, na tomto zjištění trváme, neboť Note se rozjíždí tiše, plynule, řazení jde lehoučce a když nenutíme motor do vyšších obrátek, je sotva slyšitelný. V případě, že pojedete sami nebo ve dvou, i motor o obsahu 1,4 si lehce poradí se všemi změnami rytmu i rychlosti. V případě většího zatížení, musíte počítat s častějším řazením, zejména při překonávání stoupání, zimní za letní, i když známe ze svého okolí mnoho hazardérů, kteří letošní byť mírnou, ale přece mnohde záludnou zimu, absolvovali na letních a ne právě nejkvalitnějších gumách. Avšak většina z nás, kteří jezdíme často i v zimě, bude dozajista přezouvat. Jenže to ani zdaleka stejně jako při předjíždění. Motor si poradí, ale chvíli to trvá, tedy na sportovnější a rychlejší jízdu je lépe zapomenout. Nissan Note není žádný soutěžní vůz, ale i se silnějším motorem 1,6 a větším počtem koní, než u základního modelu, není vhodné vyžadovat sportovnější styl jízdy. To však nikterak nesnižuje hodnoty Nissanu Note, ba naopak. Řadí ho mezi prvotřídní rodinné vozy, po kterých velká většina řidičů prahne. Jaro nejsou jen letní gumy Dost smutný pohled, a přitom si tolik věřil není jediný úkon, který nás z nástupem jara čeká. Zimními starty namáhaná baterie může kdykoliv vypovědět poslušnost, zejména když už není nejmladší a moc se o ni nestaráme. Vypoví službu právě ve chvíli, kdy to nejméně potřebujeme. Dá se tomu však snadno předejít. Baterii si necháme, případně sami přeměříme, doplníme speciálním roztokem a destilovanou vodou a můžeme být relativně v klidu. Rozhodně však neuškodí, když pro tuto kontrolu využijeme odborného servisu, stejně jako je dobré zkontrolovat všechny žárovky, neboť jak se denně můžeme přesvědčit, řadě z nás svítí jen jedno světlo, převážně však parkovací. Není to rozhodně ideální nejen ve tmě, ale i při policejní kontrole. Také prohlídka veškeré elektroinstalace neuškodí, stejně jako doplnění brzdové a chladicí kapaliny, případně výměna motorového oleje. Prostě se dá říci, že jaro je vítanou příležitostí vyměnit a zkontrolovat, co se dá. Tato předvídavost se nám bohatě vyplatí, neboť zima, byť mírná, zanechává všude stopy a zejména u starších vozů je dokonalá příprava na jarní a letní provoz nutností. Proto neotálejte. (kt) Rady, které se vïdycky hodí Dobrá rada je nad zlato a v dnešní době, která je přímo přehlcena chemickými prostředky, přijde babská rada určitě vhod. Doufáme, že si své osvědčené recepty nenecháte pro sebe a podělíte se o ně s ostatními čtenáři. Posílejte nám svoje rady a staňte se spolutvůrci Našeho REGIONU Na suchém vzduchu osychají vašim kytičkám špičky listů? Vezměte nůžky a opatrně je zastřihněte. Dejte pozor, abyste nepoškodili zelenou část. Nezapomeňte potom zvýšit vlhkost vzduchu. Nejlépe rosením Máte doma jehly, které jsou orezlé nebo otupělé? Jste-li spořivá duše, propíchněte jimi párkrát brusný papír. Špička bude zase ostrá Lesklé pruhy na vlněných kalhotách či sukni odstraníme tak, že lesklá místa posypeme solí nebo je přetřeme octovou vodou Množí se vám kolem květináčů malé mušky? Posypejte zeminu vylouhovaným černým čajem Pukají vám jitrnice při opékání? Prskají? Tomu zabráníte, když je chvíli před vložením na pánev smočíte ve studené vodě Koláče z kynutého těsta budete mít vláčnější a chutnější, když při přípravě těsta nahradíte část mléka kefírem Jedna rada pro maminky: Zahnědla vám používáním čaje plastová kojenecká láhev? Dejte do ní prášek do pečiva, trochu vody a dvě lžíce syrové rýže. Uzavřete, důkladně jí zatřepejte a nakonec vymyjte horkou vodou A jedna chlebová: Kouskem chleba snadno odstraníte skvrny od sazí, červeného vína nebo zápach z vařené kapusty, žluklého másla nebo připálené omáčky Co se zvířecími chlupy nebo žmolky na kalhotách? Vhodný kartáč není samozřejmě po ruce. Ale kousek lepicí pásky možná ano. Přejeďte jí oděv a to, co tam nepatří, ulpí na lepivé vrstvě pásky. Někdy stejně dobře pomůže uhladit postižené místo navlhčenou rukou Uvolněný kamínek na vašem oblíbeném prstýnku je opravdu k vzteku. Zakápněte jej bezbarvým lakem na nehty. Je po problému A jedna vinařská: U nás možná ne, ale na Moravě je dobře vědět, že když dopijete vínko a nechcete už dolít, obraťte sklenku dnem vzhůru. Nepoplést ale pořadí - nejdřív dopít, pak otočit. Zvlášť u červeného vína by to mohl být pěkný trapas. Stejně to platí i u slivovice. Pokud jen sklenku odsunete, je to pro hostitele pokyn, aby vám ji opět doplnil Vaničky od margarínů se dají využít všelijak, to vy přeci dobře víte. Mně se osvědčily buď k výsevu semínek při pěstování rostlinek, pro děti mohou vytvořit vhodnou pokladničku, kterou si mohou pak pokreslit či jinak ozdobit. Hodí se i na drobnosti jako jsou napínáčky, hřebíčky, šroubky atd. A velmi vhodné mi připadají k ukládání zeleniny do mrazáku. Zvlášť ty hranaté, které se na sebe dají pohodlně naskládat a nezaberou tolik místa Ramínka jsou někdy jako živá. Aby vám, hlavně z těch plastových, nesklouzávalo oblečení, opatřete jejich konce obyčejnou tenkou gumičkou do vlasů Jak na plyny? Nepříjemného zápachu na WC se zbavíte, když škrtnete sirkou. Plamen odstraní plyny a zmizí i zápach Víte co je rybenka? Vyskytuje se někdy ve vlhkých místnostech jako jsou koupelny, prádelny, je mrňavá a hodně rychlá. Vyhnat by je měly látkové pytlíčky se skořicí, šalvějí nebo hřebíčkem. Nejlepší je sáček zavěsit na háček či hřebíček Vaše nůžky nestříhají? Zkuste jimi párkrát přestříhnout jemný brusný papír. Mělo by to pomoci Staré a seschlé vlašské ořechy, které se doma občas nastřádají, namočte na 4 5 dní do slabě osolené vody. Jádra získají příjemnou chuť a skořápka jde snadno dolů Aby nebyla topinka po smažení tak mastná, postříkejte ji před smažením vodou nenasákne tolik oleje Při zánětu dásní vám pomůže šalvějové kloktadlo: přelijte 3 lžičky sušené šalvěje 2 deci vroucí vody a nechte 10 minut louhovat. Chladným výluhem kloktejte bolavé dásně Cibulový sirup proti nachlazení jistě znáte, ale pojďme si jej připomenout: 1 velkou nebo 2 menší cibule nakrájíme na větší kousky, zasypeme krystalovým cukrem tak, aby zakryl všechnu cibuli, a přiklopíme. Po půl hodině směs promícháme a vzniklou šťávu užíváme po lžičkách několik dní Při natírání si potřebujete udělat přestávku? Štětec vám nezatvrdne ani nezaschne, když ho zabalíte do potravinářské fólie nebo mikrotenového sáčku Jestliže vám, milé dámy, nesedl pleťový krém, nemusíte ho hned vyhazovat. Dobře vám poslouží na tělo, ruce či nohy Dámy, vyschla vám řasenka a nemáte po ruce jinou? Před použitím ji ponořte asi na 5 minut do sklenice s teplou vodou Renáta Šťastná Nikoliv extrémě rychle, ale svižně, zdolá Nissan Note každou zatáčku Přednosti převažují Kdo má zájem jezdit ekonomicky a bez nároků na rychlou jízdu, bude volit motor o obsahu 1,4 16V, neboť bude jezdit při veškeré pohodě kolem 7 litrů na 100 km. To je při současných cenách benzinu velice přijatelné. Musí se však smířit s tím, že motor je spíš pružný, než dynamický, a proto se podle našeho názoru hodí do městského a příměstského provozu. Když se setmí, případně náhle zatáhne obloha, začne fungovat aktivace světlometů a to tak, aby se zvýšila viditelnost z vozu. Stejně tak, když máte zapnuté stěrače předního skla a budete couvat, automaticky se zapíná stěrač zadního okna. Díky takzvanému inteligentnímu klíči, zapíná se a automaticky reguluje vámi nastavená teplota klimatizace, která se mění podle vnějších podmínek. Tím se udržuje stálá teplota, vámi zvolená. Bezpečnost cestujících je na prvním místě, Nissan A. Charouz Těšnov 1/1059, Praha 1 Nissan A. Charouz Táborská 400/28, Karlovy Vary DOTAZ: Dobrý den, zakoupila jsem v supermarketu jako dárek bonsaj v květináči. Přesto, že byla řádně zalitá, již třetí den uschla. Nebyla postavená na parapetu nad radiátorem,ale na skříňce, odkud měla dostatek světla. Zemina byla vlhká, ale přesto listy seschlé a při dotyku padaly. Informovala jsem se přímo v prodejně což odpovídá konstrukci a výbavě vozů Nissan Note. Mají především výkonné brzdy, do jejichž okruhů jsou standardně zařazeny systémy ABS, EBD a BAS ( brzdový asistent). Lehká karoserie je extremně pevná, takže podporuje stabilitu a zlepšuje jízdní vlastnosti. Čelní a boční airbagy rovněž chrání cestující, stejně jako opěrky hlav, kotevní body ISOFIX zaručují rychlé a spolehlivé uchycení dětských sedaček. (kt) Základní technické údaje Objem motoru Maximální výkon kw(k) ot. min. 65(88) 5200 Maximální točivý moment /3200 Délka (mm) Šířka (mm) Výška (mm) Rozvor (mm) Pohotovostní hmotnost (kg) Zrychlení km/h. (s) ,1 Maximální rychlost (km/h) Objem palivové nádrže (l) Objem zavaz. prostoru / 437 I zakoupenou rostlinu mûïete reklamovat! Kácení stromů raději přenechte odborníkům a bylo mi řečeno, že květiny se nedají reklamovat. Je to pravda? Děkuji za odpověď. ODPOVĚĎ: Není pravda, že květiny se nedají reklamovat. Záruka na zakoupenou bonsaj je tři týdny podle zákona 219/2003 Sb. A důkazní břemeno je podle 616 občanského zákoníku na prodávajícím. Prodejce vás nemůže odmítnout s tím, že jste například bonsaj nezalila. Museli by to prokázat. Doporučujeme Vám opakovaně bonsaj reklamovat, při nepřijetí podat písemnou stížnost na ČOI. SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. Poradenská linka (8 Kč/min.) Víte, jak postupovat, kdyï chcete pokácet strom? I stromy mají svá práva Pro fyzické osoby platí, že na každý strom, který má obvod kmene větší než 80 cm (měříme ve 130 cm nad zemí), je nutné mít povolení ke kácení. Toto povolení vydává příslušný městský nebo obecní úřad. Právnická osoba však musí žádat o povolení vždy. V tomto případě obvod kmene nerozhoduje. Další varianta, kdy je možné strom pokácet, je v případě, že bezprostředně ohrožuje zdraví lidí nebo jejich majetek (po vichřici, po úderu blesku atd.). V tomto případě se jedná o kácení na oznámení a je nutné poškozený strom pečlivě vyfotografovat. Písemné oznámení s fotodokumentací pak předáte příslušnému úřadu. Nevíte-li si rady, můžete požádat o pomoc arboristickou firmu.ty se specializují na komplexní péči o dřeviny a kácení stromů. Zjistěte si, jakou má firma kvalifikaci, reference, vybavení, zkušenosti a má-li pojistku zodpovědnosti (měla by ručit za případné vzniklé škody). Kácení stromu, který se nachází na problematickém místě (u budovy, nad elektrickým vedením atd.), je mnohdy velmi složité a nákladné. Jedná se o kácení rizikové. Kusy stromu se navazují na lano, odřezávají a pomocí spouštěcího zařízení se transportují na zem. Rizikové kácení je vysoce specializovaná a nebezpečná činnost, kterou lze svěřit pouze profesionálnímu arboristovi! Je třeba si uvědomit, že pokácení stromu je nevratný zásah a je tedy dobré toto rozhodnutí důkladně zvážit. Mějme na paměti, že pokud to konkrétní situace umožňuje, měla by po kácení následovat obnova - tedy nová výsadba. Tomáš Gut, trojnásobný mistr ČR. ve stromolezectví

11 nas region JZ qxp :14 Stránka 11 NÁ REGION strana 11 Jarní a letní mûsíce jsou jako stvofiené k zahájení boje o na e zdraví, zejména srdce ChÛze a bûh prospívají kaïdému Přehršle možností Právě začíná sezóna nejrůznějších pochodů, vycházek a pěších výletů. Kdo nechce chodit sám, je rád v partě lidí, má jedinečnou příležitost. Každý víkend se v našich regionech a okolí koná bezpočet pochodů. Stačí sledovat nabídku, která je nejen v novinách a časopisech, ale také v rozhlasových relacích a pochopitelně na internetu. Všechny pochody jsou užitečné, dobře organizované a především nesmírně prospěšné našemu zdraví. Dostaneme se do přírody, užijeme si čistého vzduchu, seznámíme se s novými lidmi, prospějeme vlastní kondici. Pochopitelně se při prvních pokusech nepřihlásíme hned na výšlap o 50 kilometrech, ale budeme volit trasu dlouhou přiměřených 10 nebo 20 km. Záleží, na kolik se kdo cítí, ale rozhodně nepřeceňujme v samém začátku své síly. Mohly by nás šeredně zklamat. Ale ani podceňování není na místě. Lehká únava se odpočinkem snadno překoná a posilujeme nejen fyzic- Špatně se vám chodí do schodů, jste zadýchaní, když zrychlíte krok? Ujíždí vám tramvaj, případně autobus, protože ho nedoběhnete? Asi moc drzé otázky, ale pravdivé a praxí mnohokrát ověřené. Proto by bylo dobré se nad touto skutečností zcela vážně zamyslet, poradit se i s lékařem a využít jarních a letních měsíců k boji za zlepšení vlastní kondice, prospět tím zdraví a především srdci. kou zdatnost, ale i své sebevědomí. A to rozhodně není zanedbatelné. Bojujeme o zdraví Tenis se dá hrát v každém věku, jak ukazuje naše ilustrační foto Desetičlenné startovní pole 83. Gomba handicapu pod záštitou FČOK (handicap I. kat., 1200 m, 120 tis. Kč, 4+) bylo hodně vyrovnané, do okruhu favoritů byli řazeni především obhájce loňského triumfu Socr House (3,5:1), čtvrtý z minulého ročníku Acoss (4,5:1), poctivý bělouš Nezbeda (5:1) a druhý z Velké jarní ceny, čtyřletý Another True Story (4:1). Na měkkém podkladu se velmi dobře ukázal nejméně zatížený účastník Lenzir (53 kg, ž. Žalud), jenž v cílové rovině nastoupil k útoku a měl velké šance na málo očekávaný triumf. Jenže ze středu pole rozhýbal razantní žokej Jan Rája šestiletého valacha stáje Hrubý (také odchovance svého majitele Františka Hrubého) Acosse a bronzový z loňských Svatováclavské ceny a CEBC Sprint, navzdory zátěži o 9,5 kg vyšší než konkurent v duelu o vítězství, strhl nakonec misku vah na svou stranu. Vyhrál o půl délky a při dvaatřicátém startu zaznamenal čtvrtý plný zásah, druhý na scéně jedničkového handicapu. O dvě délky za Lenzirem získal třetí místo bojující Daidalos, Socr House závěrečným zrychlením stihl o krk zpět čtvrté místo a načal tak supertěsný doběh ve středu pole, kde se do dvou délek vměstnali ještě další čtyři koně. Šampión odstartoval hattrickem Z žokejů vstoupil nejúspěšněji do nové sezóny úřadující šampión Václav Janáček. Vítěz CK Martin Tour Cupu 2006 a 2007 zahájil útok na čistý šampiónský hattrick hattrickem během prvního odpoledne sezóny, když vyhrál se třemi tříletými koňmi: v nezvítězivších (Cena Velké Chuchle, 1600 m) premiérové trefě asistoval Duplovi, mezi debutanty (Cena Merlot d'or, 1400 m) dovedl vítězně do cíle Sapla a v Ceně Partagency (1300 m, II. kat.) byl Janáček první v cíli s potenciálně jedničkovým ryzákem Connexem. Startoval celkem sedmkrát a kromě těchto úspěchů si připsal ještě dvě druhá místa (Ixos, Rex). Můžeme chodit i sami Statistiky ukazují, že každý člověk ujde denně přibližně 1,5 kilometru. Není to mnoho a pro kondici to je naprosto nedostačující. Svízel je v tom, že hodně jezdíme auty i dalšími dopravními prostředky, používáme výtahy a mnozí z nás se všemožně snaží vyhnout jakékoliv tělesné námaze. Je to hrubá chyba, ale mnohdy opravdu není jiné řešení, než využívat k cestě do práce všech možných dopravních prostředků. Bylo by ale dobré omezit je na přijatelnou míru a najít si čas na pěší procházky. Abychom byli konkrétní - stačilo by dvakrát, lépe však třikrát v týdnu vyrazit alespoň na pěti až osmikilometrovou vycházku, v případě rychlejší chůze zvolit alespoň čtyřicetiminutovou dávku. Pak prospějete své kondici, snížení krevního tlaku a zpomalíte ucpávání cév, neboť se vám rozběhne tepová frekvence na přijatelnou míru. Ukazatelem je, že se nesmíte natolik zadýchat, abyste snad nemohli mluvit, což by pro mnohé z nás bylo možná katastrofální. Když je však tepová frekvence tak vysoká, že už nemůžete mluvit, zbytečně namáháte srdce. A to není účelem, neboť pravá hodnota chůze, případně pomalého klusu či běhu je ve vytrvalosti, nikoliv v nárazové námaze. Pochopitelně, že to co jsme tady právě popsali, se hodí pro ty, kteří chodí sami, případně ve dvojicích či se známými lidmi. Na společném pochodu není dobré žádné předvádění, má se jednat především o příjemnou relaxaci. Proto se pochody doporučují a jsou velice oblíbené zejména u střední a starší generace. Avšak pozor, v poslední době se na těchto výletech stále více objevují rodiny s dětmi, putuje se i s kočárky, s psíky, mnohdy tvoří doprovod prarodiče, a to i v doprovodných automobilech. Vše je povoleno, hlavně když jsme v přírodě na vzduchu a pohybujeme se vlastní silou. Metropolitní dostihová sezóna 2008 na závodi ti zahájena Acoss potvrdil podzimní zlep ení VELKÁ CHUCHLE - V neděli 6. dubna byla na závodišti v Praze-Velké Chuchli zahájena dostihová sezóna Ačkoliv počasí premiéře nepřálo, bylo zataženo a před hlavním dostihem všechny zkropila silná dešťová přeháňka, přesto se na start nového dostihového roku přišly podívat bezmála čtyři tisícovky diváků. Řada z nich navštívila také lékařský stan a zúčastnila se i Běhu proti kouření, což byly akce, které proběhly v rámci "Dne pro zdraví", jenž byl součástí programu. Dostihový rozjezd obstaralo osm dostihů, vrcholem byl tradiční Gomba handicap, jehož 83. ročník se uskutečnil pod záštitou Francouzsko-české obchodní komory. ZAČÁTKY DOSTIHOVÝCH ODPOLEDNÍ V SEZÓNĚ 2008: duben - září 14:00 říjen 13:00 listopad 12:00 VSTUPNÉ NA DOSTIHY V SEZÓNĚ 2008: Osoby mladší osmnácti let, invalidé (u vozíčkáře i jednočlenný doprovod) Jednotlivá vstupenka pro dospělou osobu součástí této vstupenky je dvacetikorunový sázkový tiket. Slosovatelná! Jednotlivá vstupenka pro dospělou osobu na DERBY-DEN (22.6.) součástí této vstupenky je 20 Kč sázkový tiket a Dostihový program. Slosovatelná! Celoroční vstupenka (permanentka) tato vstupenka platí na všechny dostihové dny sezóny 2008 pořádané v Praze-Velké Chuchli společností TMM Klub Patriot celoroční zlevněná vstupenka pro seniory (věk v roce let a více) Držitelé dlouhodobých časových jízdenek DP Praha s platným ročním, nebo studentským kupónem Držitelé dlouhodobých časových jízdenek DP Praha s ostatními platnými kupóny součástí i této zlevněné vstupenky je dvacetikorunový sázkový tiket. Slosovatelná! Držitelé zákaznické karty Pražské plynárenské, a. s. součástí i této zlevněné vstupenky je dvacetikorunový sázkový tiket. Slosovatelná! Další dění První dostih sezóny (Cena šampionátu CK Martin Tour Cup, V. kat., 1600 m) byl zároveň prvním vítězným v životě pro jezdce Josefa Borče, který o devět délek dominoval v sedle čtyřletého valacha Ponteho. Po dvou už zmíněných zásazích šampióna Janáčka s Duplem a Saplem vyhrál stylem start-cíl Cenu Wachal (1400 m, III. kat.) šestiletý Aquarel s žokejem Jiřím Chaloupkou o délku před favoritem Ixosem. V dostihu nezvítězivších tříletých klisen (Cena ING Wholesale Banking, 1300 m, III. kat.) se v dobrém stylu prosadila svěřenkyně Tomáše Šatry Allez s Ferdinandem Minaříkem, která o tři a půl délky předčila Goderu. V jejím sedle se "na skok" v Chuchli objevila Kristýna Bezděková, která se však opět vrací do Itálie, kde momentálně působí a čeká na příležitost, aby se tam také zúčastnila dostihů. V posledním bodu programu Ceně Fermata (1200 m, IV. kat.) Janáček s Rexem sahal dokonce po čtvrtém triumfu, ale proti byl pětiletý Ferrier, jenž vyhrál o krk a jeho jezdkyně Irena Rosenfeld si po dvou letech zopakovala vítězství hned v prvním startu sezóny, zároveň vyhrála podruhé v kariéře. Příští dostihy ve Velké Chuchli: neděle 13. dubna od 14 hodin Velká dubnová cena Factoringu ČS Jří Zlámaný Pěší výlety jarní přírodou jsou velice příjemné a navštívíme přitom i krásná místa. A může nás doprovázet třeba jen psík Slovo lékaře Chůze a běh jsou nejpřirozenějším pohybem člověka, to už říkával i proslavený československý reprezentant v atletice otec Otakar Jandera, zakladatel neméně proslaveného Tyršova odznaku zdatnosti, připomíná MUDr. Karel Šiktanc, sportovní lékař nemocnice v Motole, a dodává: Není třeba vůbec žádných posilovacích cviků, i když jsou dobré, ale mnohým vadí prostředí tělocvičen a fitcenter, proto raději volí přírodu. Nedivím se, zejména pro střední a starší generaci je právě chůze a lehký běh, pokud jim to ovšem klouby a vazy dovolují, nejpřirozenějším, nejlevnějším a zdraví nejprospěšnějším pohybem. Nic se nesmí přehánět, ale nejméně o víkendech by lidé měli vyrazit do přírody a co nejvíce chodit. Když si najdou čas i v týdnu, je to jen lepší. Člověk musí své tělo nejen chránit, ale také udržovat a pohyb je tím nejlepším, co pro svou kondici můžeme udělat. Rada lékaře je snad dostatečně výmluvná, takže není třeba dalších komentářů. Nyní jde jen o to přinutit se k pochodům, vycházkám, výletům i výběhům do přírody. Právě se otevírá nová příležitost i sezóna. Jan Kotrba s přispěním Václava Novotného, FTVS Pozoruhodná tenisová liga pro v echny generace hráãû Hledáte tenisové soupefie? Pak máme pro vás všechny, rekreační tenisty docela výhodné řešení. Sdružení ATT Sport o.s. organizuje pro rekreační tenisové hráče a hráčky novou sportovní soutěž. Nyní končí její pilotní nultý ročník a na konci dubna se rozeběhne oficiálně první ročník. A to nejen v Praze, ale i v jejím okolí. Hrají se dvouhry i čtyřhry. zdarma 100 Kč 200 Kč 880 Kč 150 Kč zdarma 50 Kč 50 Kč Princip TenisLigy, jak organizátoři soutěž nazývají, vychází z faktu, že spousta hráčů hraje se stále stejnými protivníky a potřebují nové impulsy, nové výzvy, které jim prostřednictvím ligy hodlají přinést. Díky svému systému je soutěž skvělou volbou pro všechny tenisty, kteří jsou ochotni najít dvě hodiny týdně pro dvousetový zápas s novým a hlavně vyrovnaným soupeřem. Navíc pravidla soutěže dávají každému z účastníků volnost při plánování svých utkání, takže hraje, kdy může on i jeho soupeř. Nejdůležitějšími prvky soutěže je utkání se soupeři, se kterými by se hráči jinak těžko potkali. Velká pozornost se proto věnuje zjištění současné výkonnosti hráčů, kteří mají chuť se do soutěže zapojit. I úplný začátečník tak bude hrát nejprve mezi sobě rovnými, než se z něj stane pokročilý hráč. A obráceně, pokročilý hráč nebude hrát se začátečníkem. Chuchelské závodiště opět otevřelo své brány příznivcům dostihového sportu Kdy a kde V létě (květen až září) se odehrají tři soutěžní kola. V nich účastníci sehrají zápasy ve skupinách každý s každým. Skupiny jsou přitom poskládány do několika úrovní od nejlepších tenistů po začátečníky a na každé úrovni jsou alespoň dvě skupiny, převážně po 5 hráčích. Díky této struktuře organizátoři dokáží zajistit všem účastníkům do dalšího kola jiné protivníky než měli v kole předchozím. TenisLiga tak nabízí zápasy, jehož čas a místo si určíte sami. Bližší informace o startovném, termínech i systému zápasů najdete na nebo (č + ot) Iveta Chlumská mûní dres Známá mladoboleslavská moderátorka Iveta Chlumská posílí od dubna tým Českého rozhlasu Region. Po 12 letech přechází na Region z mladoboleslavského rádia Jizera. Od dubna se mnou budete moct na Regionu trávit každé všednodenní dopoledne od 10 do 12 hodin, říká s nadšením v hlase Iveta. Ani poté se s ní ovšem nemusíte loučit, na Dopolední Region plynule navazuje hodina věnovaná písničkovým přáním. Milovníci dechovky si navíc s Ivetou Chlumskou přijdou na své i každou sobotu a neděli po šesté večer v pořadu Dechovka na přání. "Na práci v Českém rozhlasu Region se moc těším, je to pro mě velká výzva," a sociálním menšinám, komponované hudební pořady i pořady kontaktní a zábavné. Ke stěžejním pořadům Českého rozhlasu Region patří talk show Jana Rosáka Tandem, do které si tento moderátor zve známé osobnosti našeho kulturního a společenského života, dále pořad o vaření Pochoutky, jehož autory jsou Naďa Konvalinková dodává tato usměvavá mladoboleslavská a Patrik Rozehnal a v neposlední řadě i hu- rodačka. dební pořad U muziky s Josefem Zímou Český rozhlas Region je regionální stanice Českého a pravidelný týdeník o zahrádkaření a kutilství rozhlasu pro území Středočeského kraje. Vysílá na frekvencích Benešov 99,0 FM; Příbram 100,0 FM; Mladá Boleslav a Nymburk 100,3 FM; Rakovník 100,4 FM; Kutná Hora, Kolín a Kladno 100,5 FM. V průběhu dne poskytuje Český rozhlas Region svým posluchačům nepřetržitý proud informací převážně regionálního charakteru (zprávy každou hodinu, ráno každých 20 minut), aktuální i náročnější publicistiku, kvalitní hudbu (pop, country, folk, dechovka) Hobby magazín Eduarda Hrubeše. Petr Jindra a zábavu. Večer a v noci vysílá pořady určené národnostním Práce v Českém rozhlasu Region je to pro mě velká výzva, říká moderátorka Iveta Chlumská

12 nas region JZ qxp :14 Stránka 12 strana 12 NÁ REGION

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Obchodní Centrum KVĚTEN 2011 AKCE Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Za kouzelným světem pohádek se lidé mohou nyní vydat do Strakonic. Ve čtvrtek 24. března tam začíná 46. ročník loutkářské

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Mateřské centrum PERMONÍČEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Mateřské centrum Permoníček, o. s. JÍLOVÉ U PRAHY ČLEN SÍTĚ MC V ČR www.mcpermonicek.cz permonicek@mcpermonicek.cz Obsah výroční zprávy: 1) Idea, poslání,

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 4 Městyse Knínice u Boskovic 2008 velikonoční výstavka V neděli 23. března 2008 mohli naši spoluobčané shlédnout velikonoční výstavku, na které se podílelo 12 vystavovatelů. K vidění byly perníkové

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Obecní úřad Infokanál

Obecní úřad Infokanál Obecní úřad Infokanál 16.11.2015 2015 Ing. Košťál Lubomír Dne 20.11.2015 zahajuje vysílání nový filmový kanál Prima MAX, který je již nyní možné naladit v promo smyčce ručním nebo automatickým naladěním

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 TOULCŮV DVŮR AKCE LISTOPAD 2015 Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 V našem hlavním městě se stále častěji setkáváme s různými plazími uprchlíky z

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI

Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI Tři Věže s.r.o. Sžijte se se svými klienty a zaměstnanci! Prožijte s jejich rodinami báječný den! NETRADIČNÍ AKCE NA KLÍČ PRO RODINY S DĚTMI Prezentace Tři věže s.r.o. V České republice se bohužel stále

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Přesahy aneb co se do tištěné verze nevešlo

Přesahy aneb co se do tištěné verze nevešlo Vážení čtenáři, do letního Kukátka jsme z prostorových důvodů nemohli v plném znění zařadit anotaci k výstavě SLAVNÉ VILY STŘEDOČESKÉHO KRAJE, kterou redakce obdržela. Proto ji přinášíme aspoň zde v Přesazích,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Vážení přátelé a příznivci Vesny,

Vážení přátelé a příznivci Vesny, VESNOVINY 1/2014 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 3. 1. 2014 -------------------------------------------------------------------------------------- Vážení přátelé a příznivci

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

VYKŘIČNÍK. R očník : X V I ČA SO PIS Z Š Čáslav - náměstí ŠK OL N Í R O K : 2012/2013 Číslo: 1. Rada žáků

VYKŘIČNÍK. R očník : X V I ČA SO PIS Z Š Čáslav - náměstí ŠK OL N Í R O K : 2012/2013 Číslo: 1. Rada žáků VYKŘIČNÍK R očník : X V I ČA SO PIS Z Š Čáslav - náměstí ŠK OL N Í R O K : 2012/2013 Číslo: 1 Rada žáků TŘÍDA ZÁSTUPCE TŘÍDY ZÁSTUPCE TŘÍDY 4.A Filip Bednář Eliška Píšková 4.B Jakub Koudelka 5.A Kateřina

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více