Výroční zpráva. k Pioneer investiční společnost, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. k 31. 12. 2006. Pioneer investiční společnost, a.s."

Transkript

1 Výročí zpráva k Pioeer ivestičí společost, a.s.

2 Obsah Úvodí slovo geerálího ředitele 3 Pioeer ivestičí společost, a.s. 4 Údaje o čleech představestva, dozorčí rady a portfolio maažerech 6 Údaje o vedeí společosti 7 Sezam obchodíků s ceými papíry schváleý ivestičím výborem pro rok 26 9 Kometář k vývoji a fiačích trzích v roce 26 1 Vývoj jedotlivých portfolií fodů 13 Zpráva o vztazích mezi propojeými osobami k Údaje dle 3 odst. 1 písm. h) vyhl. č. 63/26 Sb., o iformačí poviosti fodu kolektivího ivestováí a ivestičí společosti - o osobách, které jedaly v rozhodém období s ivestičí společostí ve shodě 39 Fiačí část 43 Zpráva auditora pro akcioáře společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. 262

3 Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí klieti, rok 26 probíhal ve zameí expaze a růstu, jež byly o rok dříve astartováy globálí akvizicí HVB Bak a jejích ivestičích společostí. Tato akvizice pozitivě ovlivila i obchodí podmíky ašich aktivit a posílila růstový tred, který charakterizuje posledích ěkolik let aší čiosti. Společost ukočila rok 26 s kladými čistými prodeji, upevila svůj podíl a trhu a je yí čtvrtým ejvětším subjektem ve svém segmetu. Jakkoliv akvizice fugovala jako zásadí exterí faktor posilující růstovou dyamiku obchodích aktivit aší společosti, ebyla faktorem jediým. K rozšířeí kapacity distribuce (HVB Bak, Citibak) se v roce 26 přidával vliv kvalitativích růstových faktorů, jež byly vytvářey lokálě. Na vysoké úrovi byly aktivity ovlivňující motivaci a kvalitu ivestičího poradeství a obchodích místech výše zmíěých bak. Obchodí aktivity směřující vůči poradeským firmám byly idividualizováy a úroveň meších homogeích (geeračě, zalostě, zájmově) skupi. Toto obchodě-marketigové rozhodutí se pozitivě projevilo, jak a kvalitě spolupráce s ašimi distributory, tak a objemu dosahovaých obchodů. Celkově byl objem obchodě-motivačí podpory zvýše. Byla rověž posílea složka osobího kotaktu mezi maažery prodeje a ivestičími specialisty a obchodích místech bak a ezávislými fiačími poradci. Teto faktor stylu obchodí podpory přispívá k růstové dyamice v dosahovaých objemech prodejů. Výzamým prorůstovým faktorem se stala iovace produktové řady. Zvláště Retier Ivest, ové portfolio životího cyklu a českém trhu, si v roce 26 získal začou klietskou oblibu.to se projevilo a růstu klietů i růstu objemu aktiv ve správě. Uvedeí tohoto produktu a trh bylo výzamým příspěvkem ke zkvalitňováí produktové abídky tak, abychom byli schopi reagovat a sílící zájem o strategické a dlouhodobé ivestice. Dále jsme uvedli a trh ový fod Pioeer zajištěý fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod, jehož parametry rověž výzamě doplňují již existující abídku a českém trhu. Produktová abídka Pioeer Ivestmets tak abízí klietům komplex parametrů umožňujících jim uspokojovat jejich fiačí cíle a vybírat si v souladu s idividuálí tolerací a riziko. Distributoři rověž dostávají k dispozici softwarové ástroje s jejichž pomocí jsou schopi vytvořit idividuálím klietům optimálí ivestičí mix. V roce 27 se zaměříme a upevěí existujících obchodích vztahů. Největší obchodí výzvou bude fůze HVB Bak a Živosteské baky. Na straě produktů budeme pokračovat v iovaci, chtěli bychom apříklad klietům představit další zajištěý fod. Podpoří-li ás přízivý vývoj a světových trzích, emáme obavy z budoucosti - áš busiess má zdravé základy. Roma Pospíšil 3 Výročí zpráva 26

4 Pioeer ivestičí společost, a.s. Pioeer ivestičí společost, a.s., je právická osoba, akciová společost, založeá podle právího řádu České republiky, která vzikla zápisem do obchodího rejstříku vedeého Městským soudem v Praze de , spis. z. B 349 (oddíl B, vložka 349). Pioeer ivestičí společost, a.s., má sídlo v Praze 8, Karoliská 65/1, Praha 8, PSČ 186. Předmětem podikáí společosti je kolektiví ivestováí spočívající ve vytvářeí a obhospodařováí podílových fodů, ebo obhospodařováí ivestičích fodů a základě smlouvy o obhospodařováí a dále vykoáváí čiosti související s kolektivím ivestováím jako služby pro jiou ivestičí společost ebo zahraičí ivestičí společost. Společost může rověž obhospodařovat majetek zákazíka, a to a základě smlouvy se zákazíkem, je-li součástí majetku ivestičí ástroj, uschovávat a spravovat ceé papíry vydaé fodem kolektivího ivestováí a poskytovat ivestičí poradeství týkající se ivestičího ástroje. Miisterstvo fiací České republiky udělilo Pioeer ivestičí společosti, a.s., povoleí ke vziku ivestičí společosti de , č.j. 11/74 239/1994, které abylo práví moci de Platost tohoto povoleí byla potvrzea i Komisí pro ceé papíry de , č.j. 111/2144/R/1999, v rámci tzv. procesu přelicecováí. IČO: DIČ: CZ Společost obhospodařuje tyto podílové fody: Pioeer Sporokoto, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod, SIN ; Pioeer obligačí fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod, ISIN ; Pioeer růstový fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod, ISIN CZ84757; Pioeer dyamický fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod, ISIN CZ847118; Pioeer akciový fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod, SIN ; BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod; RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod; Pioeer zajištěý fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod, ISIN CZ Depozitář fodů: Živosteská baka, a.s. Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 858/2, PSČ Zapsaá v obchodím rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 135. Fukci depozitáře vykoává po celou dobu rozhodého období. Auditor společosti: KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Sídlo: Praha 8, Pobřeží 1a, PSČ 186 Zapsaá v obchodím rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, č. vložky Zastoupeá Ig. Pavlem Závitkovským, prokuristou se samostatou prokurou, osvědčeí č. 69 IČO: DIČ: CZ Osoby s kvalifikovaou účastí a ivestičí společosti: Pioeer Global Asset Maagemet, S.p.A., IČ: , se sídlem Galleria Sa Carlo, 6, Mila 2122, Itálie, čle bakoví skupiy UiCredito Italiao, S.p.A. jediý akcioář, 1 % přímý podíl a základím kapitálu UiCredito Italiao, S.p.A., IČ: , se sídlem Via Date 1, Geova 16121, Itálie 1 % epřímý podíl a základím kapitálu Výše uvedeé osoby měly a ivestičí společosti kvalifikovaou účast po celé účetí období, za které je vypracováváa výročí zpráva 4 Výročí zpráva 26

5 Představestvo (ke di ) Mgr. Roma Pospíšil, MBA - předseda Mgr. Nia Tobiášová - místopředseda Ig. Vedulka Klučková - čle Změy v představestvu V roce 26 ve složeí představestva eproběhly žádé změy. Dozorčí rada (ke di ) Daiel Keith Kigsbury - předseda Luigi Trombetta - místopředseda Agus Steig - čle Změy v dozorčí radě V roce 26 ve složeí dozorčí rady eproběhly žádé změy. Výzamé soudí spory V důsledku fůze formou sloučeí společosti se společostí ŽB - Trust, ivestičí společost, a.s., se sídlem Praha 8, Karoliská 65/1, PSČ: 186, IČO: , se společost stala účastíkem řízeí o ,- Kč s úroky, které v roce 24 zahájila společost Firstivest holdig, a.s., se sídlem Krov Pod Bezdušovým vrchem, Hlubčická 146/8, PSČ: 794 1, IČO: Soudí spor dosud ebyl ukoče. Ostatí výzamé skutečosti V roce 26 k žádým výzamým skutečostem edošlo. Další iformace Výdaje a čiost v oblasti výzkumu, vývoje a ochray životího prostředí společost v roce 26 evyaložila. Společost emá a v průběhu roku 26 eměla orgaizačí složku v zahraičí. 5 Výročí zpráva 26

6 Údaje o čleech představestva, dozorčí rady a portfolio maažerech k Představestvo Mgr. Roma Pospíšil, MBA předseda Je absolvetem Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích (matematika, fyzika), Nothigham Uiversity (MBA), Graduate School of Bakig Colorado a kurzů v Barclays Bak. Zastává pozici geerálího ředitele Pioeer ivestičí společost, a.s., a Pioeer Asset Maagemet, a.s. Je místopředseda předsedictva Asociace fodů a asset maagemetu ČR. Mgr. Nia Tobiášová místopředseda Absolvovala Právickou fakultu Uiverzity Karlovy v Praze. Před přijetím pozice právíka společosti v roce 1998 působila u obchodíka s ceými papíry Expadia Fiace, a.s., a v Českosloveské obchodí bace, a.s., odbor kapitálového trhu, kde se specializovala a fiačí právo. Ig. Vedulka Klučková čle Vystudovala ČVUT v Praze, Fakultu elektrotechickou. Ve společosti odpovídá za oblast vedeí účetictví fodů, vypořádáí obchodů a admiistraci obhospodařovaých fodů, počítačovou podporu, risk maagemet a vitří provoz společosti. V majetku čleů představestva byl k teto počet podílových listů fodů Pioeer: Název fodu Počet podílových listů Pioeer Sporokoto Pioeer obligačí fod Pioeer dyamický fod Pioeer akciový fod Dozorčí rada Daiel Keith Kigsbury předseda (de vziku fukce 29. duba 24) Vystudoval Joh Hopkis Uiversity (198) a New York Uiversity (1988) se specializací a rozvoj aktivit souvisejících se správou zdrojů, a to především a zahraičích trzích (Špaělsko, Irsko, Tchaj-wa, Filipíy, Chile, Rusko). Ve skupiě Pioeer Ivestmets zastával Daiel K. Kigsbury od roku 2 do úora 27 fukci prezideta Divize New Markets a byl zodpovědý za všechy aktivity skupiy Pioeer Ivestmets ve středí Evropě a Asii. V březu 27 byl jmeová prezidetem americké divize skupiy Pioeer Ivestmets a prezidetem a CEO společosti Pioeer Ivestmet Maagemet, Ic. Luigi Trombetta místopředseda (de vziku fukce 29. duba 24) Vystudoval uiverzitu v Římě La Sapieza, obor práví věda. Ihed poté astoupil do Baco di Sato Spirito S.p.a. v Římě (v současé době existuje pod ázvem Baca di Roma s.p.a. a patří k bakoví skupiě Capitalia). Od roku 21 pracuje ve společosti Pioeer Global Asset Maagemet, S.p.A, kde je vedoucím odboru pro práví záležitosti a řízeí podiků. Je místopředsedou představestva/správí rady Pioeer Alterative Ivestmets Maagemet SGR p.a., Milá, italské společosti působící v oblasti alterativích ivestic. Agus Steig čle (de vziku fukce 17. úora 25) Ve skupiě Pioeer Ivestmets zastává pozici a výkoého ředitele pro oblast středí a východí Evropy. Ve skupiě Pioeer Ivestmets/UiCredito působí již od roku Na své předchozí pozici výkoého ředitele pro provoz a iformačí techologie byl odpovědý za provoz a strategický vývoj evropských operací skupiy Pioeer Ivestmets. V majetku čleů dozorčí rady ebyl k žádý z podílových listů fodů Pioeer. 6 Výročí zpráva 26

7 Portfolio maažeři Petr Zajíc ředitel úseku ivestic (de vziku fukce ) Po absolvováí makléřských zkoušek v roce 1994 působil v řadě předích fiačích společostí ČSOB, Expadia Fiace, Patria Fiace. Do skupiy Pioeer Ivestmets přišel ze společosti Coseq Fiace, kde se specializoval a akciové produkty. Je odboríkem a celý rozsah istrumetů kapitálového trhu. Ig. Leoš Bartoň portfolio maažer (de vziku fukce ) Je absolvetem ČVUT Praha, fakulta strojí, obor ekoomika a řízeí. V letech 1994 až 1995 pracoval v České spořitelě jako dealer a trhu dluhopisů, od roku 1996 do roku 21 v Komerčí bace jako seior dealer a proprietary trader a od roku 21 do listopadu 23 v PPF Burzoví společosti jako chief dealer. V majetku portfolio maažerů ebyl k žádý z podílových listů fodů Pioeer. 7 Výročí zpráva 26

8 Údaje o vedeí společosti k Mgr. Roma Pospíšil, MBA geerálí ředitel Je absolvetem Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích (matematika, fyzika), Nothigham Uiversity (MBA), Graduate School of Bakig Colorado a kurzů v Barclays Bak. Zastává pozici geerálího ředitele Pioeer ivestičí společost, a.s., a Pioeer Asset Maagemet, a.s. Je místopředseda předsedictva Asociace fodů a asset maagemetu ČR. Petr Zajíc ředitel úseku ivestic Po absolvováí makléřských zkoušek v roce 1994 působil v řadě předích fiačích společostí ČSOB, Expadia Fiace, Patria Fiace. Do skupiy Pioeer Ivestmets přišel ze společosti Coseq Fiace, kde se specializoval a akciové produkty. Je odboríkem a celý rozsah istrumetů kapitálového trhu. Dalibor Valter fiačí ředitel Studoval Vysokou školu ekoomickou v Praze, poté absolvoval ročí MBA program a U.S. Busiess School. Před přijetím pozice ve společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. pracoval v Komerčí bace, a.s. jako vedoucí aalytického odděleí a v Kosolidačí bace jako čle týmu zabývajícího se prodejem IPB baky. Mgr. Nia Tobiášová právík společosti Absolvovala Právickou fakultu Uiverzity Karlovy v Praze. Před přijetím pozice právíka společosti v roce 1998 působila u obchodíka s ceými papíry Expadia Fiace, a.s., a v Českosloveské obchodí bace, a.s., odbor kapitálového trhu, kde se specializovala a fiačí právo. Ig. Kateřia Palková ředitelka marketigu a distribuce Po absolutoriu a The Chesapeake High Schoul (Marylad, USA) vystudovala Vysokou školu ekoomickou v Praze (specializace meziárodí vztahy) a v roce 1999 přijala pozici v Komisi pro ceé papíry ČR. V roce 2 byla jmeováa ředitelkou vějších vztahů tamtéž. Roku 21 přijala pozici v Pioeer Ivestmets jako Project Maager New Markets. Ig. Vedulka Klučková ředitelka provozího úseku Vystudovala ČVUT v Praze, Fakultu elektrotechickou. Ve společosti odpovídá za oblast vedeí účetictví fodů, vypořádáí obchodů a admiistraci obhospodařovaých fodů, počítačovou podporu, risk maagemet a vitří provoz společosti. Zároveň zastává pozici zástupce geerálího ředitele. 8 Výročí zpráva 26

9 Sezam obchodíků s ceými papíry schváleý ivestičím výborem pro rok 26: Název společosti Adresa ABN-AMRO Bak N. V. Lazarská 3, Praha 1, PSČ ATLANTIK fiačí trhy, a.s. Viohradská 23, Praha 1, PSČ 1 Bak Julius Baer Bahhofstrasse 36, Zurich, Švýcarsko BAWAG Iteratioal Bak CZ, a.s. Vítězá 126/1, P.O.Box 229, Praha 5, PSČ Collis Stewart 88 Wood st., Lodý, Velká Britáie Česká spořitela, a.s. ČS a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14 1 ČSOB fixed icome Na Příkopě 14, Praha 1, office Paská 8, PSČ 11 Deutsche Bak AG Prag Jugmaova 34, Praha 1, PSČ 11 Exae 18 Aveue Matigo, Paris Cedex, Fracie Fortis Bak Roki 55, Amsterdam, Nizozemí HSBC Bak plc pobočka Praha, Praha 1, V Celici 1, PSČ HVB Bak Revolučí 7, Praha 1, PSČ 11 ING Bak Plzeňská 344/1, Praha 5, PSČ 15 Komerčí baka, a.s. Na Příkopě 33, Praha 1, PSČ 11 Merck Fick & Co. Pacellistrasse 16, Michov, Německo Natexis Bleichroeder 1345 Aveue of the Americas, New York, U.S.A. Nordea Securities Fabiaikatu 29B, Helsiki, Fisko Patria Fiace Škrétova 12, Praha 2, PSČ 12 SG Securities Exchage House, Primrose Street, Broadgate, Lodý, Velká Britáie SG Securities Geova 26, Madrid, Špaělsko WOOD ad COMPANY, s.r.o. Martiská 4, Praha 1, PSČ 11 Živosteská baka, a.s. Na Příkopě 2, Praha 1 9 Výročí zpráva 26

10 Kometář k vývoji a fiačích trzích v roce 26 Dluhopisové a peěží trhy Začátek roku 26 a ašem dluhopisovém a peěžím trhu byl ve zameí ižších, ežli ČNB i většiou aalytiků očekávaých iflačích čísel, oproti jejich původím predikcím. Skutečá iflace se tak acházela až 1% pod říjovou progózou ČNB. Česká korua prudce posílila a úroveň 28,3 CZK/EUR, když profitovala především z pozitivího regioálího setimetu. Kombiace ižších ež očekávaých iflačích dat a silé koruy vedla k poklesu především sazeb peěžího trhu, kladě se ale projevila i v ceách dluhopisů, které však byly v růstu ce brzděy egativím vývojem ěmeckých bodů. Zajímavé byly kometáře čleů bakoví rady ČNB M. Sigera a L. Niedermayera, kteří vyslali trhu jasý sigál, že zvyšováí sazeb eí a pořadu de a aopak, pokud korua zůstae silá, že ČNB přistoupí ke sížeí úrokových sazeb. Později však guverér ČNB Z. Tůma připomeul, že celosvětový tred zvyšujících se sazeb a pokračováí ve zpřísňováí měové politiky ECB (zvýšeí základí sazby v eurozóě ze 2,25% a 2,75% v průběhu 1.pololetí 26), byly jedím z důvodů pro zachováí ezměěých úrokových sazeb v tomto období. Domácí makroekoomická čísla epřiášela žádá překvapeí ČR byla stále rychle rostoucí ekoomika bez iflačích tlaků. Bohužel a koci 1Q 26 a prakticky během celého 2Q 26 docházelo k poklesu ce českých dluhopisů pod tlakem rostoucích výosů v USA (kometáře po zasedáích Federal Ope Market Committee (FOMC) většiou vyzívaly ve směru dalšího zvyšováí základí sazby) a eurozóě (díky přízivým makroekoomickým datům, především překvapoval silý vzestup ěmeckého Ifo idexu). Především v důsledku těchto vlivů, se výrazěji rozšířil egativí úrokový difereciál mezi českou a evropskou výosovou křivkou. Následé kometáře představitelů ECB v médiích, pak ještě více zvyšovaly obavy i z možého dalšího prohlubováí tohoto rozdílu. Tyto obavy se pak potvrdily ve druhém pololetí roku 26. Negativí úrokový difereciál však zatím ehrál žádou výzamou roli při vývoji kurzu CZK. Za poptávkou po české měě stály především reálé toky v souvislosti s přebytkem běžého účtu platebí bilace a přílivem zahraičích ivestic. Česká měa tak byla ejlépe se vyvíjející měou v regiou, eboť i růst aší ekoomiky překoával ejeom eurozóu, ale i okolí středoevropské země (dosažeí rekordí úrově 27,4 CZK/EUR ke koci roku). Silá korua tak pomáhala držet české základí úrokové sazby a ízké úrovi. Ke změě došlo poprvé a koci červece, kdy dle očekáváí, ale velice těsým hlasovacím poměrem, ČNB zvýšila své úrokové sazby o,25% a 2,25%. Nová iflačí progóza byla tehdy kozistetí s postupým mírým růstem úrokových sazeb, icméě guverér Tůma připustil, že ačasováí dalšího zvýšeí je mohem ejasější ež kdykoliv v miulosti. Za hlaví protiiflačí faktor ozačoval guverér ČNB silou koruu. Za proiflačí rizika pak považoval zhoršeý fiskálí výhled a vývoj v eurozóě. Na začátku měsíce září, ratigová agetura S&P azačila, že by mohla změit výhled z pozitivího a stabilí, pokud se dál bude zhoršovat schodek veřejých fiací. Podobě egativí iformace pak pomohly ečekaému zvýšeí klíčové úrokové sazby ČNB ze 2,25 % a 2,5 %, které většia domácích aalytiků očekávala až v říju. Tato událost zapříčiila korekci rostoucích ce českých dluhopisů od počátku červece, ale ezměila astaveý tred. Cey českých dluhopisů pak adále rostly zejméa zásluhou padajících výosů v eurozóě a USA, a dále díky posíleí české koruy. Nižší iflace a silější korua ovlivňovaly i rozhodováí Bakoví rady ČNB v posledích měsících roku. ČNB, zde většiou jedomyslě, rozhodovala poechat klíčovou úrokovou sazbu a úrovi 2,5 %. Protiiflačí rizika progózy byla stále vyšší a vyšší, především díky silějšímu ež předpokládaém kurzu koruy a ižšímu ežli očekávaém vývoji iflace v posledích měsících roku. Iflačí údaje byly v porováí s předchozími měsíci ižší vzhledem k odchylce v ceách potravi, ižšímu odhadu dopadů změ regulovaých ce a pomalejšímu růstu mezd. Iflačí a koruový vývoj podle guveréra Tůmy tak možil otazíky ad poteciálím zvýšeím úrokových sazeb během prvího kvartálu Výročí zpráva 26

11 Výos do splatosti českého státího dluhopisu v desetiletém segmetu výosové křivky vzrostl v roce 26 ze 3,6% a úroveň 3,8%.Trh českých dluhopisů jako celek v tomto období vzrostl o 2,82% (vyjádřeo idexem Bloomberg EFFAS). Sazby peěžího trhu vzrostly z hladiy 2,55% a 2,8% (1Y Pribor). Vývoj českého dluhopisového a peěžího trhu v roce 26 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 2,8 2,6 2,4 2,2 1,% 2,,5% 1,8,% 1,6 -,5% 1,4-1,% PRIBOR 6M sazba Bloomberg/EFFAS 1,2-1,5% 1, XII-5 I-6 III-6 III-6 IV-6 V-6 VI-6 VII-6 VIII-6 IX-6 X-6 XI-6 XII-6 Akciové trhy Již čtvrtý rok v řadě si světové akciové trhy připsaly pozitiví zhodoceí. Přízivé hospodářské výsledky a rekordí vla fúzí a akvizic přízivě ovlivňovaly áladu ivestorů. Z klíčových akciových idexů si tak je čtyři připsaly meší ež dvouciferé zhodoceí (Nasdaq, Nikkei, korejský a český idex PX) a je jede idex, turecký XU1, poklesl i když je o spíše kosmetických 1,7%. Ovšem teto optimismus epaoval a akciových trzích epřetržitě. Po velice přízivém prvím čtvrtletí, které bylo především v Evropě ejúspěšějším čtvrtletím od koce roku 23 a dokoce ejúspěšějším prvím čtvrtletím od roku 1998, došlo ve druhé poloviě květa a počátkem červa k výrazému poklesu klíčových akciových trhů, vyvolaému obavami z dopadu zvyšujících se úrokových sazeb a zpomaleí ekoomického růstu ve Spojeých státech. Jak se však později ukázalo, tyto poklesy ebyly změou dlouhodobého růstového tredu, ale spíše vybíráím zisků a ásledým vyčkáváím jaké budou skutečé dopady zmíěého zvyšováí úrokových sazeb. A zejméa vývoj hospodářských výsledků firem tyto obavy ve druhém pololetí roku 26 vyvrátil. Ve Spojeých státech rostly čtvrtletí korporátí výsledky o více ež 1% potřiácté v řadě, což byla ejdelší epřetržitá série od roku 195. V Evropě aalytici během roku opakovaě zvyšovali odhady průměrého zisku společostí celkem o 4,9% až a 13,9%. Nakoec firmy reportovaly průměrý růst 14,5%! A to je další faktor, který ovlivňoval přízivý setimet a akciových trzích. V průměru téměř 6% společostí totiž svými čtvrtletími výsledky překoávalo očekáváí aalytiků, i přes jejich zmíěý kotiuálí růst. Jak jsem zmíil již v úvodu, druhým pozitivím faktorem ovlivňujícím vývoj a akciových trzích byla v uplyulém roce rekordí vla fúzí a akvizic. V Evropě dosáhl objem těchto trasakcí 1,7 biliou dolarů, což bylo téměř zdvojásobeí hodoty z roku 25, kdy dosáhl 99 miliard. Amerických 1,78 biliou dolarů je těsě překoalo objem v Evropě, když ejvětší americkou fúzí se stalo převzetí společosti BellSouth Corporatio telekomuikačím gigatem AT&T (12 miliard USD). Tato fúze se tak stala ejvětším sloučeím telekomuikačích společostí v historii a výrazě také ovlivila 11 Výročí zpráva 26

12 apříklad sektorovou výkoost amerických trhů. Sektorový idex telekomuikačích společostí tak poprvé od roku 199 překoal výkoost idexu S&P 5. Trh byl samozřejmě ovlivňová mimo výše uvedeých také dalšími makroekoomickými údaji, geopolitickou situací či vývojem ce surovi. Cey ropy poprvé od roku 21 výzamě erostly. Cea ropy Light Sweet Crude vzrostla je o jede cet, tedy,2%, klesaly také cey topých olejů či plyu. Naopak cey kovů jako apř. ikl, ziek, měď, cí či olovo dosahovaly ěkolikaletých maxim. Mezi komodity s ejvětším růstem se v loňském roce zařadily také kukuřice či pšeice, kde vzrostla poptávka s rostoucí produkcí biopaliv. Z rozviutých akciových idexů se ejvíce dařilo trhům v Evropě. Nejméě vzrostla hodota idexu FTSE1 britských společostí o 1,7% aopak o více ež 3% vzrostl idex orské a špaělské burzy. Pa-evropský idex MSCI Europe (v lokálích měách) vzrostl o 15,94%. Americké idexy, i přesto že zazamealy ejlepší zhodoceí od roku 23, mírě zaostávaly. Idex Stadard&Poors 5 připsal 13,6%, již zmiňovaý techologický idex Nasdaq posílil je o 9,52%. Nejvíce se tak dařilo kocetrovaému idexu ejvětších amerických průmyslových společostí, idexu dow Joes Idustrials, který posílil o 16,3% a uzavřel a historicky ejvyšší hodotě. Dařilo se také trhům v Asii. Japoský idex Nikkei sice posílil pouze o podprůměrých 6,92%, ale apříklad hodota hogkogského idexu Hag-Seg vzrostla o více ež třetiu. Z exotických trhů se ejvíce dařilo trhům v Peru, Veezuele a Vietamu, aopak loi veleúspěšé trhy burz Perského zálivu výrazě klesaly (idex Tadawul saúdských společostí ztratil 52,5%!). Globálí idex MSCI World v roce 26 tak vzrostl o 13,5%, což bylo téměř idetické číslo oproti roku 25 (13,7%). Jak už bylo zmíěo a počátku, české akcie si vybraly oddechový čas. Idex PX vzrostl je o 7,9%, taže v podstatě je akciemi ČEZu a Erste Bak, ostatí tituly víceméě stagovaly. Za zmíku tak sad stojí je dvě ové emise developerské společost ECM a textilky Pegas Nowoves. 2% Vývoj světových idexů v roce 26 15% 1% 5% % -5% MSCI Europe MSCI World S&P 5 XII.5 I.6 II.6 III.6 IV.6 V.6 VI.6 VII.6 VIII.6 IX.6 X.6 XI.6 12 Výročí zpráva 26

13 VÝVOJ JEDNOTLIVÝCH PORTFOLIÍ FONDŮ Pioeer Sporokoto, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod Hodota podílového listu fodu Pioeer - Sporokoto, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod, během roku 26 vzrostla o 1,6% a výkoost fodu tak byla v tomto období o,5% ižší ežli výkoost bechmarku fodu. Důvodem byl především vzrůst sazeb peěžího trhu v prví poloviě roku, doprovázeý poklesem ce fixě úročeých ceých papírů v portfoliu fodu. I přes mocý fiiš, zejméa v posledích dvou měsících roku, kdy sazby klesaly, se tak těsě epodařilo dohat rozdíl z předchozí části roku. Duraci portfolia fodu jsme udržovali blízko hladiy,6 roku, s ohledem a strmost křivky sazeb peěžího trhu a áš umírěější áhled a budoucí růst základích sazeb ČNB. Na portfoliu fodu jsme tak většiou sižovali pozice v dluhopisech s kratší dobou do splatosti, apř. SD3,95/7, oproti ákupu dluhopisů delších, jako SD2,3/8 a SD3,8/9. Ig. Leoš Bartoň portfolio maažer Ročí výkoost 1 podílového listu fodu v porováí s vážeým idexem fodu Výkoost 26 Váha ve vážeém idexu Pioeer - Sporokoto 1,6% Vážeý idex* 1,64% PRIBOR6M 5,% PRIBOR3M 12,5% PRIBOR9M 12,5% PRIBOR1Y 12,5% PRIBOR2W 12,5% *Bechmark fodu zohledňuje průměré ročí áklady fodu včetě ákladů a zajištěí měového rizika Vývoj deí hodoty 1 podílového listu (PL, bechmarku (BMK) a vlastího kapitálu (VK) Pioeer Sporokoto v období od do , Hodota podílového listu a bechmarku (Kč) 1,485 1,48 1,475 1,47 1,465 1,46 1,455 VK BMK PL XII.5 I.6 II.6 III.6 IV.6 V.6 VI.6 VII.6 VIII.6 IX.6 X.6 XI Vlastí kapitál (v mil. Kč) 13 Výročí zpráva 26

14 Složeí portfolia Pioeer Sporokoto k Počet CP ve vlastictví fodu Tuzemské dluhopisy kupoové Název CP ISIN Trží cea (v ) 957 ŠKODA AUTO FLOAT/7-13 CZ ,45 4,42% 15 ČESKÝ TELECOM 3,5 7/8-14 CZ ,38,7% 45 PRAGUE CITY FLOAT/11-2 CZ ,55 2,8% 29 SD 2,3 9/8-23 CZ ,11 13,23% 4 64 SD 3,8 3/22/9-18 CZ ,14 2,22% SD 3,95 8/7-19 CZ ,45 2,78% 1 5 SD /9-24 CZ ,44,69% 8 ČS FLOAT 1/16-17 CZ , 3,7% Mezisoučet pro skupiu: ,52 29,83% Tuzemské dluhopisy bezkupoové 125 MF48/ ,17 3,21% 15 MF487/ ,45 1,32% 29 MF492/ ,11,41% 9 MF495/ ,49 2,64% 58 MF5/ ,3,23% 5 MF52/ ,87,9% MF53/ ,49 3,39% Mezisoučet pro skupiu: ,87 12,1% Zahraičí dluhopisy kupoové 4 LVMH MOET FLOAT 12/9-63 FR ,34 1,84% 55 NAT GRID FLOAT/1-71 XS , 5,9% 878 RWE FLOAT 5/7-72 XS ,88,41% 17 ANGLO AMERICAN FLOAT/1-65 XS ,82 3,96% 1 AUST&NZ BANK FLOAT 3/1-66 XS ,25 4,59% 95 BEAR STEARNS FLOAT 4/1-67 XS ,54 4,38% 5 GECC FLOAT 1/1-73 XS ,28 2,31% GOLDMAN SACHS FLOAT/1-7 XS ,6 3,53% 43 HSBC FLOAT 1/1-74 XS ,46 3,98% 12 ING VERZEKERING FLOAT 2/9-62 XS ,17 5,54% 14 LANDSBANK FLOAT 3/9-59 XS ,69 3,22% 5 MER FLOAT 11/1-76 XS ,11 4,6% 1 MORGAN STANLEY FLOAT 9/8-61 XS ,85,46% 1 4 SNS BANK FLOAT/9-64 XS , 3,21% 2 SOCIETE GENERALE FLOAT/15-69 XS ,33 4,59% Mezisoučet pro skupiu: ,33 51,71% Zahraičí dluhopisy bezkupoové 1 1 DB NOR BAK 9/7 XS ,1 4,95% Mezisoučet pro skupiu: 17 79,1 4,95% Hotovost % VK Kč ,33 1,35% Jié měy 6,25,% Mezisoučet pro skupiu: ,58 1,35% Další aktiva 1 34,33,6% Závazky a cizí zdroje,,% Celkový součet ,73 1,% 14 Výročí zpráva 26

15 Pioeer obligačí fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod Hodota podílového listu fodu Pioeer - obligačí fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod, během roku 26 vzrostla o,95% a výkoost fodu v tomto období tak byla o,8% ižší ežli výkoost bechmarku fodu. Z hlediska absolutí výkoosti byla egativí především prví polovia roku, kdy áš trh eodolal silému egativímu vývoji rostoucích sazeb v USA a eurozóě a cey dluhopisů tak poklesly. Naopak ve druhém pololetí se situace vylepšila, jedak díky stabilizaci zahraičích trhů a, i přes dvojí zvýšeí repo sazby ČNB, díky ižšímu výhledu a domácí vývoj iflačích čísel. I z hlediska relativí výkoosti vůči bechmarku pak byla úspěšější druhá polovia roku. Zde se vyplatilo udržovat delší duraci portfolia a spekulovat a pozitiví ovlivěí dluhopisového trhu výrazě posilujícím kurzem koruy vůči euru. Během období se durace portfolia fodu pohybovala převážě v rozmezí 5, až 5,5 roku. Obecě jsme avyšovali pozice v dluhopisech s delší splatostí SD3,7/13, SD3,8/15, SD3,75/2, oproti prodeji dluhopisů s kratší splatostí, jako apř. SD3,95/7, SD2,3/8. Ig. Leoš Bartoň portfolio maažer Ročí výkoost 1 podílového listu fodu v porováí s vážeým idexem fodu Výkoost 26 Váha ve vážeém idexu Pioeer - obligačí fod,95% Vážeý idex* 1,4% EFFAS CHGATR 95,% PRIBOR6M 5,% *včetě poplatků Vývoj deí hodoty 1 podílového listu (PL), bechmarku (BMK) a vlastího kapitálu (VK) Pioeer obligačí fod v období od do Hodota podílového listu a bechmarku (Kč) 1,64 1,63 1,62 1,61 1,6 1,59 1,58 1,57 1,56 XII.5 I.6 II.6 III.6 IV.6 V.6 VI.6 VII.6 VIII.6 IX.6 VK BMK PL X.6 XI Vlastí kapitál (v mil. Kč) 15 Výročí zpráva 26

16 Složeí portfolia Pioeer obligačí fod k Počet CP ve vlastictví fodu Název CP ISIN Trží cea (v ) % VK Tuzemské majetkové CP Přerovské strojíry, a.s. CS5325,,% Mezisoučet pro skupiu:,,% Tuzemské dluhopisy kupoové 252 ŠKODA AUTO FLOAT/7-13 CZ ,89 1,71% 9 ČESKÝ TELECOM 3,5 7/8-14 CZ ,25 6,2% 2 5 SD 2,3 9/8-23 CZ ,39 1,67% 9 5 SD 2,55 1/1-21 CZ ,5 6,26% 5 SD 2,9 3/8-15 CZ ,36 3,45% 18 5 SD 3,7 6/13-16 CZ ,19 12,83% 8 3 SD 3,75 9/2-22 CZ ,15 5,49% SD 3,8 3/22/9-18 CZ ,53 8,52% 23 4 SD 3,8 4/11/15-2 CZ ,9 16,23% 23 SD 4,6 8/18/18-17 CZ ,33 16,7% 2 6 SD /36-25 CZ ,7 1,77% 4 56 SD 6,4 4/14/1-4 CZ ,64 3,12% SD 6,55 1/11-1 CZ ,8 7,44% 5 SD 6,95 1/16-7 CZ ,3 4,18% Mezisoučet pro skupiu: ,31 95,58% Zahraičí dluhopisy kupoové 2 ANGLO AMERICAN FLOAT/1 XS ,57,68% Mezisoučet pro skupiu: 1 158,57,68% Zahraičí dluhopisy bezkupoové 35 DB NOR BAK 9/7 XS ,85 2,31% Mezisoučet pro skupiu: ,85 2,31% Hotovost Kč ,48 1,8% Jié měy 31,37,% Mezisoučet pro skupiu: 16 5,84 1,8% Další aktiva 3 49,15,24% Závazky a cizí zdroje 1 638,,11% Celkový součet ,72 1,% 16 Výročí zpráva 26

17 Pioeer růstový fod, Pioeer ivestičí společost, a.s., otevřeý podílový fod Prví pololetí roku 26 ebylo pro balacovaé fody s vysokým podílem dluhopisové složky ejpřízivějším obdobím. Zejméa a koci prvího a prakticky během celého druhého čtvrtletí docházelo k poklesu ce českých dluhopisů pod tlakem rostoucích výosů jak v USA tak v eurozóě. Akciové trhy pak byly v souvislosti se zvyšováím úrokových sazeb v USA a eurozóě zasažey vlou výprodejů ve druhé poloviě květa a počátkem červa. Situace se však zcela obrátila ve druhém pololetí, ve kterém dluhopisové trhy vzrostly o více ež 3%, jedak díky stabilizaci zahraičích trhů a i přes dvojí zvýšeí repo sazby ČNB, také díky ižšímu výhledu a domácí vývoj iflačích čísel. Akciové trhy pak přidaly 12,5%, tažey exceletími korporátími výsledky a arůstající euforií a poli fůzí a akvizic. Hodota podílového listu fodu Pioeer růstový fod tedy po epřízivém prvím pololetí, kdy poklesla o 1,3%, akoec za celý rok 26 vzrostla o 3,77%. Výkoost dluhopisové části mírě zpomalovala celkovou absolutí výkoost, aopak o lehce horší relativí výkoost oproti bechmarku (fod zaostal o,26%) se obě složky portfolia podělily téměř rovým dílem. V případě dluhopisové části portfolia stojí za mírě horší výkoostí lehce delší durace portfolia oproti bechmarku, v případě akciové části portfolia pak ižší váha v sektoru výrobců a distributorů eergií a také výběr kokrétích titulů v sektorech spotřebitelských služeb a průmyslu. Na druhou strau výběr titulů v sektorech materiálů, výrobců automobilů a bakovictví byl adprůměrě úspěšý. Během roku 26 se durace portfolia fodu pohybovala převážě v rozmezí 5,2 až 5,7 roku. Obecě jsme avyšovali pozice v dluhopisech s delší splatostí SD3,8/15, SD3,75/2, SD4,2/36 oproti prodeji dluhopisů s kratší splatostí, jako apř. SD3,95/7. V akciové části portfolia jsme a počátku roku sížili expozici a eutrálí úroveň, po korekci ve druhém čtvrtletí jsme váhu akcií postupě avyšovali až k 28%. V sektorové alokaci jsme v průběhu roku avyšovali podíl zejméa techologických titulů, aopak podíly petrochemických a telekomuikačích společostí v průběhu roku klesaly. Petr Zajíc ředitel úseku ivestic Ročí výkoost 1 podílového listu fodu v porováí s vážeým idexem fodu Výkoost 26 Váha ve vážeém idexu Pioeer - růstový fod 3,77% Vážeý idex* 4,3% EFFAS CHGATR 7,% MSCI Europe Local 25,% PRIBOR6M 5,% *včetě poplatků Vývoj deí hodoty 1 podílového listu (PL), bechmarku (BMK) a vlastího kapitálu (VK) Pioeer růstový fod v období od do Hodota podílového listu a bechmarku (Kč) 1,23 1,21 1,19 1,17 1,15 VK BMK PL XII.5 I.6 II.6 III.6 IV.6 V.6 VI.6 VII.6 VIII.6 IX.6 X.6 XI Vlastí kapitál (v mil. Kč) 17 Výročí zpráva 26

Výroční zpráva k 31. 12. 2007. Pioneer investiční společnost, a.s.

Výroční zpráva k 31. 12. 2007. Pioneer investiční společnost, a.s. Výroční zpráva k 31. 12. 2007 Pioneer investiční společnost, a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Pioneer investiční společnost, a.s. 4 Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, vedoucích

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie.

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie. červe - 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2013 Prví rozmluvy a Haspaulce Vítězslav Kremlík: IPCC podvádí veřejost Otázka IVK: Jsou u ás potraviy dražší ež u sousedů? (Petr Bedl, Petr Havel, Miroslav Toma,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

NEWSLETTER. Deset let našeho členství v EU. není důvod slavit. Deset let v EU DUBNOVÝ GRAF IVK. Václav Klaus:

NEWSLETTER. Deset let našeho členství v EU. není důvod slavit. Deset let v EU DUBNOVÝ GRAF IVK. Václav Klaus: dube / 2014 NEWSLETTER NEWSLETTER dube /2014 Václav Klaus: Deset let ašeho čleství v EU eí důvod slavit Jiří Weigl: Evropská uie a její krize Ladislav Jakl: Kampaě a fráze zmrzačeá demokracie Ja Skopeček:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

Výroční zpráva. k 31.12.2011. Pioneer investiční společnost, a. s.

Výroční zpráva. k 31.12.2011. Pioneer investiční společnost, a. s. Výroční zpráva k 31.12.2011 Pioneer investiční společnost, a. s. OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Pioneer investiční společnost, a.s.... 3 Údaje o členech představenstva a dozorčí rady...

Více

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK lede 2011 Emigrace lékařů je zbytečá Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečá Petr Piťha: Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Marti Slaý: Státí rozpočet a rok 2011 Václav Klaus: Sto let od arozeí George

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky lede 2009 Deset let eura Miroslav Siger viceguverér České árodí baky Miroslav Siger: Deset let eura Ja Eichler: Koflikt v Gaze v historické perspektivě Václav Klaus: Rok 2009 výzvy z České republiky Jiří

Více

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně Ročík XI., číslo 6/2010 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Neslyšíme, ale tacovat ás moc baví Zajímavá aktivita (eje) pro sluchově postižeé Jak roste Kosatec Říje a listopad a stavbě multifukčí budovy

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

Výroční zpráva. K 31. prosinci 2012. Pioneer investiční společnost, a.s.

Výroční zpráva. K 31. prosinci 2012. Pioneer investiční společnost, a.s. Výroční zpráva K 31. prosinci 2012 Pioneer investiční společnost, a.s. OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Pioneer investiční společnost, a.s.... 3 Údaje o členech představenstva a dozorčí

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

Výroční zpráva za období od 1.1.2014 do 31.12.2014. podílových fondů obhospodařovaných ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Výroční zpráva za období od 1.1.2014 do 31.12.2014. podílových fondů obhospodařovaných ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost Výroční zpráva za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 podílových fondů obhospodařovaných ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA podílových fondů obhospodařovaných ČSOB Asset Management,

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2009-30.6. 2009

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2009-30.6. 2009 Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2009-30.6. 2009 Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová společnost, založená podle právního

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

NEWSLETTER. Co pro nás plyne z překvapení polských prezidentských voleb ČERVNOVÝ GRAF IVK

NEWSLETTER. Co pro nás plyne z překvapení polských prezidentských voleb ČERVNOVÝ GRAF IVK červe / 2015 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2015 Jiří Weigl: Co pro ás plye z překvapeí polských prezidetských voleb Václav Klaus: Malá pozámka k jarí ávštěvě Berlía Otázka IVK: Přiesou polské prezidetské

Více

Výroční zpráva. Pioneer Funds. auditovaná 31. prosince 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Výroční zpráva. Pioneer Funds. auditovaná 31. prosince 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Výroční zpráva auditovaná 31. prosince 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Výroční zpráva společnosti Pioneer Funds za rok 2006...........................................

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více