Slezsko země Koruny české Historie a kultura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slezsko země Koruny české Historie a kultura 1300 1740"

Transkript

1 Národní galerie v Praze Slezsko země Koruny české Historie a kultura Program mezinárodní vědecké konference Praha IV Národní galerie v Praze Sbírka starého umění Klášter sv. Anežky České U Milosrdných 17, Praha 1 Staré Město

2 úterý / dopoledne Prezentace účastníků kaple sv. Barbory (vchod z Anežské ulice) úvodní jednání v plénu Oficiální zahájení konference [A+B] Referáty Diskuse chair: Pavel Preiss Vít Vlnas (Praha), Slezsko v české historické (ne)paměti Romuald Kaczmarek (Wrocław), Związki artystyczne Pragi i Wrocławia w końcu XIV wieku. Sklepienia i rzeźba architektoniczna Mojmír Horyna (Praha), Umění 17. a 18. století v Čechách a jeho kořeny Jan Harasimowicz (Wrocław), Dialog wyzńan w architekturze i sztuce śląskiej Přestávka na oběd úterý / odpoledne I. KONFESIONALIZACE A JEJÍ PROJEVY V UMĚLECKÉ TVORBĚ [A] Referáty Diskuse Přestávka Referáty chair: Lenka Bobková Janusz Spyra (Katowice), Zapomniany klasztor franciszkanów bosych (bernardynów) w Cieszynie Christian-Frederik Felskau (Köln), Das Prager Franziskushospital und das Breslauer Matthiasstift als Mutterhäuser im Filialverband des Ordens der Kreuzbrüder mit dem roten Stern von der Zeit der Luxemburger bis zum Generalat Nikolaus II. Puchners ( ) Arkadiusz Wojtyła (Wrocław), Baroque Arts of the Knights of the Cross with the Red Star and the Idea Ordo Militaris Marek Pučalík O.Cr. (Praha), Zachovaná umělecká díla z křižovnického konventu ve Vratislavi Jarosław Malicki (Wrocław), Slezské motivy ve vývoji české historiografie a legendistiky do konce 18. století chair: Lubomír Konečný Zdeněk Hojda (Praha), Altranstädtská konvence a její ohlas v Čechách Jörg Deventer (Leipzig), Grenzen überschreiten: Konversionen zum Katholizismus im frühneuzeitlichen Schlesien Ivana Čornejová (Praha), Rekatolizace ve Slezsku v 17. a na počátku 18. století (na příkladu činnosti jezuitského řádu) 2

3 Veronika Čapská (Opava), Sestry alžbětinky v konfesně odlišných mikrosvětech českých korunních zemí Diskuse úterý / odpoledne II. INDIVIDUÁLNÍ OSUDY NA POZADÍ DOBY [B] Slavnostní sál Referáty Diskuse Přestávka Referáty Diskuse chair: Milena Bartlová Marek Derwich (Wrocław), Janko z Czarnkowa (ok ) wobec Śląska i Czech Zuzana Ludiková (Bratislava), Seifried Rybisch v hlavnom meste Uhorska Milan Svoboda (Liberec), Abraham Hosemann ( ): Humanistický učenec a historiograf Jeho Císařského Veličenstva mezi Lužicemi, Čechami a Slezskem Piotr Oszczanowski (Wrocław), Hanniwaldtowie kariera polityczna Ślązaków na dworze cesarza Rudolfa II. chair: Andrzej Kozieł Tomáš Hladík (Praha), Rané dílo Ignáce Rohrbacha Marius Winzeler (Görlitz), Von Prag über Bautzen nach Breslau zum Frühwerk Johann Georg Urbanskys in der Oberlausitz Martin Svatoš (Praha), Jezuitští učitelé výmluvnosti ze Slezska v českých zemích Daniel Wojtucki (Wrocław), Śląscy kaci w kontaktach zawodowych z mistrzami z miast czeskich i morawskich w XVII i XVIII wieku Arkadiusz Muła (Wrocław), Anton Polcke na nowo odkryty: Zapomniane źródła i nieznane oeuvre nadwornego malarza doby późnego baroku středa / dopoledne III. SLEZSKO V ČESKÉM STÁTĚ V OBDOBÍ STŘEDOVĚKU A RANÉHO NOVOVĚKU Referáty [A] chair: Ivana Čornejová Svatomír Černín (Ostrava), Úloha Slezska v česko-polských vztazích od počátku 9. století do smrti Václava III. Přemysl Bar (Brno Praha), Integrace Slezska do svazku zemí Koruny české jako přemyslovské dědictví? Nikolaus Gussone (Münster), Schlesien,die Krone des heiligen Wenzel und Karl der Große Lenka Bobková (Praha), Společné pouto: Český král a slezská knížata ve 14. století Mlada Holá (Praha), Vratislavské knížectví za vlády Jana Lucemburského a Karla IV. Jana Wojtucka (Praha), Český král ve Vratislavi: Proměny vzájemného vztahu panovníka a jeho města od 14. do začátku 16. století 3

4 Diskuse Přestávka na oběd středa / dopoledne [B] Slavnostní sál IV. STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ: SLEZSKO, ČESKÉ ZEMĚ A EVROPA Referáty Diskuse chair: Jan Wrabec Jacek Witecki (Wrocław), Skarb ze Środy Śląskiej Dana Stehlíková (Praha), Die Reliquiarstatue der hl. Anna im Prager Domschatz und ihre Beziehungen zum Schlesien Artur Kwaśniewski (Wrocław), Retrospektywne tendencje architektury ziem Królestwa Czeskiego w dobie renesansu: Treści i funkcje ideowe konwencji stylowych z lat Marzanna Jagiełło-Kołaczyk (Wrocław), Renesansowe sgraffita na Śląsku i ich związki z czeskimi dekoracjami tego typu Artur Kolbiarz (Szczecin), Pomiędzy Pragą a Lubiążem: Wczesnobarokowy wystrój rzeźbiarski kaplicy św. Krzyża kościoła opackiego w Broumowie Edita Grzesik (Wrocław), Schlesier und ihre peregrinatio academica nach Niederlanden 16. und 17. Jahrhundert Přestávka na oběd středa / odpoledne III. SLEZSKO V ČESKÉM STÁTĚ V OBDOBÍ STŘEDOVĚKU A RANÉHO NOVOVĚKU - dokončení Referáty Diskuse Přestávka chair: Rudolf Žáček Martin Čapský (Opava), Struktury moci a moc struktur: Slezská knížectví v časech husitské hrozby Petr Kozák (Opava), Dědictví Zikmunda Jagellonského. Emancipační zápas stavů Opavského a Hlohovského vévodství se zeměpanskou mocí na sklonku středověku Radek Fukala (Hradec Králové), Slezská knížata na prahu nového věku Andrzej Olejniczak (Bolesławiec), Kamionka bolesławiecka jako przedmiot wymiany handlowej międzi Śląskiem i Czechami w XVIII wieku V. SYMBOLY, OBRAZY, STEREOTYPY Referáty chair: Jan Harasimowicz Antoni Barciak (Katowice), Postrzeganie Czech i Czechow na Śląsku w XIV i początkach XV wieku [A] 4

5 Diskuse Přestávka Referáty Lucyna Harc (Wrocław), Wojny husyckie i husyci na Śląsku w opinii Ślązaków Mateusz Kapustka (Wrocław), Walka o oblicze: Sztuka śląska czasów luksemburskich w orbicie narodowościowych badań historii sztuki Iwona Pietrzyk (Katowice), Święci czescy w datacjach dokumentów śląskich w średniowieczu Marie Bláhová (Praha), Společné dějiny? Slezská redakce anonymní České kroniky 15. století Vojtěch Černý (Praha), České země v kronice vratislavského písaře Petra Eschenloera (diskusní příspěvek) chair: Zdeněk Hojda Stefan Kiedroń (Wrocław), Poetycki obraz Śląska jako perły Regnum Bohemiae Elisabeth Klecker (Wien), Waffen der Tugend und der Poesie: Breslauer Figurenge dichte für Ferdinand III. Bogusław Czechowicz (Wrocław), Historyczne universum korony królestwa Czech a kartografia Anna Kozioł (Wrocław), Obraz Śląska w kartografii w kontekście kulturowym Diskuse středa / odpoledne [B] Slavnostní sál IV. STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ: SLEZSKO, ČESKÉ ZEMĚ A EVROPA - dokončení Referáty Diskuse Přestávka chair: Lubomír Slavíček Mariusz Smoliński (Warszawa), Artyści włoscy na Śląsku w II połowie XVII wieku drogi inspiracji Anna Rollová (Praha), Ridelové (Riedelové) ze slezského Bruntálu: jezuité koadjutoři, řezbáři a truhláři 17. a 18. století (poznámky k dosavadnímu bádání) (diskusní příspěvek) Stanislav Bohadlo (Hradec Králové), Svídnice-Kuks: zapomenutá kulturní osa Markéta Kouřilová (Opava), Venkovské socio-ekonomické struktury ve Slezsku (diskusní příspěvek) Ondřej Felcman (Hradec Králové), Vymezování Kladska jako specifického správního regionu v česko-slezském příhraničí (od 13. do 18. století) VI. ŽIVOTNÍ STYL, REPREZENTACE, KULTURNÍ INVESTICE Referáty chair: Jan Royt Klára Benešovská (Praha), Panovnická reprezentace na počátku 14. století: Praha a Slezsko Ondřej Jakubec (Olomouc), Protireformační kulturní politika a mecenát vratislavských a olomouckých biskupů na přelomu 16. a 17. století 5

6 Diskuse Přestávka Referáty Diskuse Adam Żurek (Wrocław), Fundacje artystyczne wrocławskich norbertanów w dobie nowożytnej ( ) Andrzej Józef Baranowski (Warszawa), Inwestycje artystyczne biskupów i zakonów na Śląsku w czasach kontrreformacji chair: Mojmír Horyna Jiří Kubeš, Marie Marešová, Pavel Panoch (Pardubice), Rodová paměť a sebepředstavení v podání Kryštofa Václava z Nostic ( ): Příspěvek k reprezentačním strategiím barokní slezské šlechty Lubomír Slavíček (Brno), damit Er Ruhm und Ehre, Ich aber Contento darvon habe : Umělci, umělečtí řemeslníci a agenti ve službách Kryštofa Václava Nostitze Petra Mašitová (Praha), Šlechtické rezidence v Horním Slezsku v období raného novověku ve světle pozůstalostních inventářů Irena Korbelářová, Rudolf Žáček (Opava), Slezská města pozdně barokního období hospodářské a kulturní skvosty, anebo lokality provinčního významu? možnost návštěvy výstavy Slezsko perla v České koruně: Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů (Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1 Malá Strana) [A] čtvrtek / dopoledne VII. PROMĚNY TÉMAT A PŘÍBĚHY MOTIVŮ: STŘEDOVĚK Referáty Diskuse chair: Jiří Fajt Pawel Freus (Warszawa), Die Ikonographie der Marienhimmelfahrt in Schlesien im Mittelalter Ivo Hlobil (Praha Olomouc), Mistr michelské madony mýtus a mystifikace Aleš Mudra (Praha), Poznámky k roli českého sochařství a malířství při utváření slezsko-pomořanského stylu madon na lvu Janusz Kębłowski (Kusterdingen), Mistr Madony z Toruně Jan Klípa (Praha), Madona vyšebrodská a Madona vratislavská Helena Dáňová (Praha), Maria gravida Wilfried Franzen (Berlin), Schlesische Tafelmalerei um 1450: Die Vitustafeln aus dem Nationalmuseum in Warschau und dem Wallraf-Richartz-Museum in Köln Milena Bartlová (Brno), Cesta jednoho motivu z Brugg do Prahy Jan Royt (Praha), Poznámky k alegorii spasení a hříchu Přestávka na oběd 6

7 čtvrtek / dopoledne VIII. PROMĚNY TÉMAT A PŘÍBĚHY MOTIVŮ: RANÝ NOVOVĚK [B] Slavnostní sál Referáty Diskuse chair: Piotr Oszczanowski Jaroslav Sojka (Praha), Reliéf Bičování Krista v kostele Nejsv. Trojice v Javorníku (diskusní příspěvek) Christine Moisan-Jabłońska (Warszawa), Polnische, schlesische und mährische Darstellungen der Sieben Zufluchten eines seltenen deutschen Themas der Barock zeit Anna Rollová (Praha), Kostely míru v Javoru a Svídnici a jejich křtitelnice (diskusní příspěvek) Petra Zelenková (Praha), Z grafiky 17. století silesikálního charakteru: Neznámé univerzitní teze podle Willmanna a Marchettiho (diskusní příspěvek) Lubomír Konečný (Praha), Jan Thurzo, Jan Dubravius, Albrecht Dürer, Erwin Panofsky, and Others Andrzej Kozieł (Wrocław), Silesia Mystica: Śląska ikonografia mistyczna i jej recepcja w Czechach i na Morawach w czasach baroku Marcela Vondráčková, Martin Mádl (Praha), České a slezské motivy na obrazech v břevnovsko-broumovském opatství Adam Organisty, Marek Walczak (Kraków), Das Problem der Aktualität mittelalterlicher Vorbilder in der spätbarocken Kunst Mitteleuropas am Beispiel schlesischer und böhmischer Passionsdarstellungen Elżbieta Gajewska-Prorok (Wrocław), Barokowe, zdobione szkła z obszaru Karkonoszy i Dolnego Śląska Přestávka na oběd čtvrtek / odpoledne, závěrečné jednání v plénu Referáty [A+B] chair: Vít Vlnas Jiří Fajt (Berlin Leipzig Praha), Spor o Slezsko: umělecká historiografie mezi Prahou, Varšavou a Berlínem Ivo Kořán (Praha), K charakteristice barokního umění v Čechách Jan Wrabec (Wrocław), Zależność czy autonomia: sztuka śląska w czasach baroku oraz jej determinanty Thomas DaCosta Kaufmann (Princeton N.J.), Concluding Speach Závěrečná diskuse, oficiální zakončení konference 7

8 Projekt Slezsko perla v České koruně byl podpořen z prostředků EU v rámci programu CULTURE Práce na projektu proběhly jako součást řešení vědeckovýzkumného záměru Ministerstva kultury České republiky. Kontaktní adresa a informace: Petra Jungwirthová Tiskové a komunikační oddělení Národní galerie v Praze Staroměstské nám. 12 CZ Praha 1 tel. / fax: (00420)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Katedra dějin umění. Mgr. Veronika Chmelařová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Katedra dějin umění. Mgr. Veronika Chmelařová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra dějin umění Mgr. Veronika Chmelařová Strategie uměleckých objednávek na příkladu malířství v městě Těšíně v letech 1653-1779 Magisterská diplomová

Více

Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny.

Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny. Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. vedoucí Oddělení historie ÚHV FPF SU v Opavě Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny. E-mail: martin.capsky@fpf.slu.cz

Více

Tématické okruhy ke státním závěrečným magisterským zkouškám a literatura k tématickým okruhům

Tématické okruhy ke státním závěrečným magisterským zkouškám a literatura k tématickým okruhům Tématické okruhy ke státním závěrečným magisterským zkouškám a literatura k tématickým okruhům I. Dějiny umění v Čechách a na Moravě 1. Rondel Kultury s moravskou malovanou keramikou v Těšeticích-Kyjovicích

Více

Obsah / Inhalt / Contents

Obsah / Inhalt / Contents Obsah / Inhalt / Contents Jiří Pešek, Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby [Das Leben der Prager Paläste. Die Adelspalais als Bestandteile

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. Brno - Olomouc - Opava 1999-2000

Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. Brno - Olomouc - Opava 1999-2000 prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. narozen 1942 v Přerově kontakt: hlobil@udu.cas.cz 1960-1964, středoškolské vzdělaní, Střední průmyslová škola strojnická, Přerov 1964-1969, vysokoškolské studium, Katedra dějin

Více

Jiří KUBEŠ. Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650-1750. Úvod do tématu

Jiří KUBEŠ. Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650-1750. Úvod do tématu KUBEŠ, Jiří (red.), Vyšší šlechta v českých zemích v období baroka (1650-1750). Biogramy vybraných šlechticů a edice typických pramenů, Pardubice 2007 (= FHPP 3, 2007). Jiří KUBEŠ Vyšší šlechta z českých

Více

Europa Jagellonica. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386 /1572

Europa Jagellonica. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386 /1572 Europa Jagellonica Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386 /1572 Mezinárodní výstavní projekt 2012 2013 Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte březen červen 2013 Zamek Królewski

Více

Doc. PhDr. Michaela HRUBÁ, Ph. D. PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Doc. PhDr. Michaela HRUBÁ, Ph. D. PUBLIKAČNÍ ČINNOST Doc. PhDr. Michaela HRUBÁ, Ph. D. PUBLIKAČNÍ ČINNOST Knihy, kapitoly v knihách: NEUDEROVÁ, M., Peruc a okolí v proměnách času, 1. vydání, Ústí nad Labem 1998, ISBN 80-86067-25-4. HRUBÁ, M., Peruc a okolí

Více

Zoznam publikačnej činnosti Doc. Tomáš Krejčík, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti Doc. Tomáš Krejčík, CSc. Zoznam publikačnej činnosti Doc. Tomáš Krejčík, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 88): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich

Více

Revue pro historii a příbuzné vědy

Revue pro historii a příbuzné vědy HISTORICA Revue pro historii a příbuzné vědy ROČNÍK 4 2013/1 HISTORICA Revue pro historii a příbuzné vědy ROČNÍK 4 Redakční rada Redakční KRUH Obsah Články a studie PAVOL ČERNÝ 1 Quo vadis? Vztahy mezi

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

Knihovna Archivu hlavního města Prahy přírůstky ve fondu knihovny leden červen 2010

Knihovna Archivu hlavního města Prahy přírůstky ve fondu knihovny leden červen 2010 Knihovna Archivu hlavního města Prahy přírůstky ve fondu knihovny leden červen 2010 ADLER, Max Wegweiser : Studien zur Geistegeschichte des Sozialismus / Max Adler. -- 2. Aufl. -- Stuttgart : Verlag von

Více

Theatrum historiae 1, Pardubice 2006

Theatrum historiae 1, Pardubice 2006 Theatrum historiae 1, Pardubice 2006 Pavel PANOCH Nepomucká sousoší v Olomouci a v Žarošicích a jejich východočeské paralely. Příspěvek k poznání barokního sochařství na Moravě Moravský fond nepomucenských

Více

ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 6/2013

ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 6/2013 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 6/2013 Toto číslo bylo financováno z projektu: Historizace střední Evropy jako téma pro rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání

Více

ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 5/2012

ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 5/2012 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS 5/2012 Toto číslo bylo financováno z projektu: Historizace střední Evropy jako téma pro rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání

Více

Výroční zpráva Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2014

Výroční zpráva Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2014 Vydala jako interní tisk Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Reální 5, 701 03 Ostrava Sestavil kolektiv zaměstnanců Filozofické fakulty OU K tisku připravili pracovníci oddělení pro VaV

Více

Státní oblastní archiv v Praze

Státní oblastní archiv v Praze Státní oblastní archiv v Praze Bibliografie za rok 2014 I. Publikace, které archiv vydal a na nichž se podílel jako spoluvydavatel: Antiqua Cuthna. Po stopách svatého Vojtěcha. 3, 2007, Praha: Státní oblastní

Více

MEDIAEVALIA HISTORICA BOHEMICA 16/1 2013

MEDIAEVALIA HISTORICA BOHEMICA 16/1 2013 MEDIAEVALIA HISTORICA BOHEMICA 16/1 2013 Vedoucí redaktor / Editor-in-chief Jan Zelenka Výkonní redaktoři / Managing Editors Eva Doležalová, Jaroslav Boubín Odpovědný redaktor řady Supplementum / Managing

Více

PANOVNICKÝ DVŮR VE STŘEDOVĚKU STRUKTURA, PROSTOR A REPREZENTACE

PANOVNICKÝ DVŮR VE STŘEDOVĚKU STRUKTURA, PROSTOR A REPREZENTACE PANOVNICKÝ DVŮR VE STŘEDOVĚKU STRUKTURA, PROSTOR A REPREZENTACE Dana DVOŘÁČKOVÁ MALÁ Úvod V posledních desetiletích se studiu dvorské problematiky dostává v českém dějepisectví zasloužené pozornosti. Dvorské

Více

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 MUZEUM 50 / 2 / 2012 / s. 67 97 Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 K 50. výročí vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vám přinášíme bibliografii

Více

Sylabus Slezská grafika 16. 18. století

Sylabus Slezská grafika 16. 18. století Sylabus projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz Sylabus OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/35.0037 (2012-2014): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých

Více

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Rejchrtová Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Disertační a habilitační práce: 1973: Politické názory Václava Budovce z Budova, disertační práce na UK FF Praha, s. 241. 1986: Studie k českému

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU FRÝDEK-MÍSTEK

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU FRÝDEK-MÍSTEK SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU FRÝDEK-MÍSTEK 10 2009 1 ISBN 978-80-86388-61-8 ISSN 1214-6951 2 OBSAH Tomáš Adamec Krátké zamyšlení nad deseti čísly sborníku 5 Tomáš Adamec: Státní okresní archiv Frýdek-Místek

Více

Kysilková Kristýna Mgr. kristyna.kysilkova@seznam.cz

Kysilková Kristýna Mgr. kristyna.kysilkova@seznam.cz SGS 2010 Historická zkušenost, proměny životního stylu a udržitelný rozvoj Seznam členů řešitelského týmu: Jméno e-mail Navrhovatel: Chmel Filip Ing. f. c h @ c e n t r u m. c z Školitel navrhovatele:

Více

Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750)

Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750) Jiří Kubeš Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750) habilitační práce Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice Pardubice 2011 2 OBSAH Kapitola první: Kavalírské cesty

Více

LIST OF PUBLICATIONS AVAILABLE ON EXCHANGE. (duplikáty / duplicates)

LIST OF PUBLICATIONS AVAILABLE ON EXCHANGE. (duplikáty / duplicates) LIST OF PUBLICATIONS AVAILABLE ON EXCHANGE (duplikáty / duplicates) MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ / MORAVIAN GALLERY IN BRNO Knihovna /Library Výměna publikací / Books Exchange Husova 18, 662 26, Brno, Czech

Více

Výběrová bibliografie

Výběrová bibliografie Výběrová bibliografie Monografie Eva SEMOTANOVÁ, Výběrový katalog atlasů. Mapová sbírka Ústavu československých a světových dějin Československé akademie věd, Praha 1989, 305 s. Eva SEMOTANOVÁ, Kartografie

Více

Z odborného tisku. PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999. PrÛzkumY památek II/2000

Z odborného tisku. PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999. PrÛzkumY památek II/2000 Z odborného tisku PrÛzkumY památek II/2000 PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999 MONOGRAFIE 1. Babička Václav, Všeradice a jejich kostel. Nadace pro obnovu kostela sv. Bartoloměje ve Všeradicích

Více

Album pozdně středověkého písma I. Alexander Abusch Schiller ( Grösse und Tragik eines deutschen Genius )

Album pozdně středověkého písma I. Alexander Abusch Schiller ( Grösse und Tragik eines deutschen Genius ) " v jednom poschodí vnitřní babylonské věžě " ( Jazyky Franze Kafky ) Marek Nekula "Smrt Boha" v Nietzschově filosofii Mojmír Hrbek...na okraji chaosu ( Poetika literárního díla 20.století Daniela Hodrová

Více